Mattheüs van der Steen stoft koperwonder af

goudstofbijbelHet is alweer vijf jaar geleden dat het op een glorieuze dag ‘goud’ regende in de opengeslagen Bijbel van TRIN-CEO Mattheüs van der Steen. In najaar 2009 is dat ‘goudstof’ op initiatief van twee Goedgelovig-lezers grondig onderzocht. Het werd voorgelegd aan een juwelier en aan de Rijkswaarborg in Gouda. De uitkomst van deze deskundigen zwart op wit: de snippertjes vermeend TRIN-goud bevatten slechts sporen van onedel koper. Deze onthulling op Goedgelovig werd breed opgepikt in andere media. TRIN Nederland-directeur Jop van der Bijl verbaasde vervolgens vriend en vijand door te stellen dat ze bij TRIN allang wisten dat het ‘goud’ niet echt was. Hij beweerde zelfs dat het ‘goudstof’ eetbaar was. Nu, drie jaar later, vindt Mattheüs het hoog tijd om het wonder af te stoffen en opnieuw in de etalage te zetten.

Op zijn Facebook-pagina schrijft hij aan zijn 7.000 fans:

A good friend of mine has sent me this picture, it was a season ago that gold dust appeared in my bible for a year. It was scary, holy, weird and awesome. Over the internet some good meaning christians made jokes and made it look foolish, some of them where convinced it was fake, it was not gold, it was even demonic.

When it started to appear during a meeting at YWAM in Heerde where i was speaking i was flabbbergasted and did not now what to do, i was that day reading the book of Haggai where it said that silver and gold are from God connected to the glory. Everytime it appeared it brought a shock. My brother in law [Jop van der Bijl -red] dusted out all the gold, zipped the bible and put it in his office, after 2 days there was again so much gold. So i am convinced it was supernatural, it continued to happen in meetings, i remember when we where in Vlaardingen, so much gold came out of my bible and those who touched the gold testified being healed.

My question to you, are there more people with this experience and what do you think about it.

Hij krijgt bijval van tal van gristenen die ook claimen ‘goudstofwonderen’ te hebben meegemaakt. Dat de ‘good meaning christians on the internet’ het goedje uit zijn Bijbel officieel hebben laten onderzoeken en dat TRIN daarbij door de mand is gevallen vermeldt onze held niet. Daarom postte GG-lezer Chilion het linkje direct op Mattie’s Facebook. Zijn reactie:

Hoi chilion! Ik ben zo benieuwd of ze dat onderzoek naar het goud ook willen publiceren. Het blijft ook een wonder als het koper is, het verschijnt gewoon. Ik kijk zelf niet naar dit soort vage websites, heeft weinig met het koninkrijk van God te maken maar sinds je een link gepost hebt neem ik aan dat je dit soort websites gaat, je zou er toch goedgelovig van worden, ahahahaha, maar ik zou dan graag willen vragen aan je of ze het onderzoek naar goud of koper openbaar willen maken, we willen dat graag hebben, bovennatuurlijk goud of koper moet onderzocht worden! Thx voor de post!

Dat onderzoek is destijds inclusief verantwoording, foto’s en officieel rapport gepubliceerd. Onze spinnende TRINner veinst nu alsof hij dat niet weet omdat hij niet naar ‘vage websites’ als Goedgelovig zou kijken. Maar lange tijd heeft Mattheüs wat GG publiceerde over zijn organisatie uit-ge-speld. Zijn directeur Jop van der Bijl reageerde daags na de koperstofonthulling. Zijn mentor Willem Ouweneel reageerde met een ingezonden stuk op GG op de India-rel. Mattheüs vond het zelf nodig om de invloed van GG publiekelijk te ‘binden’ en verbood zijn medewerkers om GG nog langer te checken. Ook mevrouw Van der Steen ging op Facebook regelmatig los over de website die zij en haar CEO nooit bezoeken.

Dit hindert de volgelingen van de Grote Leider niet om GG te beschuldigen van laster en bedrog. Zo schrijft Jim van Raaij:

Misschien heeft iemand van goedgelovig de boel bedonderd door met koperschaafsel naar de bijeenkomst te komen? Trouwens, is het spul dat is onderzocht wel afkomstig van een TRIN bijeenkomst? Slappe hap hoor.

En André van Gelder vult aan:

Ik ben eerder geneigd te denken dat die ‘onderzoekers’ de boel belazerd hebben… Daarom lijkt het mij goed om zelf door twee onafhankelijke juweliers een onderzoek te laten doen. Als God een teken geeft dan doet Hij het goed! Wat ik hier in die bijbel zie liggen is genoeg om te onderzoeken en is niet in overeenstemming met de bewering van de goedgelovig-mensen: “De hoeveelheid aangetroffen goudstof was zeer gering.”

Beide heren hadden kunnen weten dat het ‘goudstof’ dat door de Rijkswaarborg is onderzocht afkomstig was iemand uit het TRIN-publiek die zelf ook benieuwd was naar de uitkomst. Het goedje was afkomstig uit de Bijbel van Mattheüs. Het onderzoek IS al door twee onafhankelijke deskundigen gedaan – een juwelier en de Rijkswaarborg. Mogelijk bedoelt Van Gelder: een onderzoek onder toezicht van TRIN en GG samen. Daar staan wij best open voor, maar zal de uitkomst niet veranderen. Intussen is Mattheüs de discussie zat. Na bijna honderd steunbetuigingen en drie kritische reacties wordt het hem teveel:

Goed om deze gg discussie te stoppen. GG en andere hebben het goed recht hun mening te geven en te doen wat ze moeten doen. Ik wil niet eten van de boom van goed of fout maar eten van het leven. […] We zullen melden dat als er weer goudstof verschijnt, niet een beetje maar tastbaar en zichtbaar dat dit ondezocht wordt door een onafhankelijk instantie, graag zelfs. Mocht iemand al onderzoek gedaan hebben dan zouden we het erg op prijs stellen dit in te zien, natuurlijk is alles wat wij mensen niet kunnen verklaren discussie tot en met valse geruchten. Tot het volgende wonder!

Té kritische reacties heeft hij meteen al verwijderd. Stel je voor dat er op zijn Facebook-pagina een open gesprek tussen TRIN-fans en critici ontstaat. Dat moeten we niet hebben.

Het doet ons deugd dat Mattheüs nu ook vindt dat bovennatuurlijke zaken onderzocht moeten worden, ook al heeft hij tot nog toe aan geen enkel extern onderzoek willen meewerken – niet naar de boekhouding van TRIN, niet naar geclaimde wonderen en niet naar goudstof. De TRIN-wonderen die wél zijn onderzocht hebben de toets niet kunnen doorstaan.

Advertenties

183 responses to “Mattheüs van der Steen stoft koperwonder af”

 1. henkjan37 says :

  hij was vast bang dat GG hem zou vergeten!

  owjah…en respect voor zijn Engels trouwens!

 2. bramvandijk says :

  Waarschijnlijk viel bij het maken van het jaarverslag op dat er nog een tekort was. Stel nu dat je weer vertelt over je goudstof en dat andere gristenen dan hun eigen goudstof naar jou opsturen om te laten zien dat zij ook goudstof hebben ontvangen (hopelijk bij hen geen onedel koper), dan kan je met de goudprijzen van vandaag zo’n begrotingstekort makkelijk opvullen 😉

 3. agilhartje says :

  Mijn reactie sprokkel ik uit de bijbel:
  “Hun goden zijn van zilver en goud, gemaakt door mensenhanden.” Psalm 115:4
  “Hoeveel beter is het wijsheid te verwerven dan goud, hoezeer is inzicht te verkiezen boven zilver.” Spreuken 16:16
  “Goud en edelstenen zijn er genoeg, maar wijze woorden zijn een zeldzaamheid.” Spreuken 20:15
  “Ze moeten niet opvallen door een opzichtige haardracht, dure kleding, goud of parels,” (geldt vanzelfsprekend ook voor mannen…) 1 Timoteüs 2:9
  “Uw goud en zilver is verroest, en die roest zal tegen u getuigen en als een vuur uw lichaam verteren. U hebt uw schatkamers gevuld, hoewel de tijd ten einde loopt.” Jakobus 5:3

  Sterkte Mattheüs…

 4. Afolus says :

  Nu Brother Matthew het goudstofwonder heeft afgestofd ben ik benieuwd of hij ook de schoenendozen met administratie onder zijn bed vandaan heeft gehaald en ter verwerking bij zijn accountant heeft gebracht…. 🙂

  Het lijkt er op dat Matthew zijn volgelingen voorbereidt op nieuwe grote daden, die gepaard gaan met gloriewolken, klevende munten, engelenveren en mogelijk goud en edelstenen.

  Nederland is dus eindelijk rijp voor Opwekking en Transformatie.

  Wat mij betreft wordt er vooral opgewekt tot transparantie…!

  Kasjarantarasharoeroepaparatchikohhhh 😛

 5. mafchauffeur says :

  Kijk eens aan. Iemand die reageert met slechts het woordje “sneu” wordt door Mattheus om nadere toelichting gevraagd.

  Dear Erik. Please explain to me and those who shared their experience why you wrote “sneu” what means in english ” sad” please write in english. Thx Erik ter Velde for explaining.
  zaterdag om 8:38

  Verheugend te mogen constateren dat anno 2013 wellicht een dialoog tussen Mattheus en critici tot de mogelijkheden behoort.

 6. Jos says :

  Er bestaat altijd nog een minieme kans dat de jongeheer van der Steen -althans in dit onderhavige geval- strikt genomen zelf te goeder trouw is. Iemand in zijn omgeving, concreet is dat degene die het goudkleurige maar slechts koper bevattende glitter/stof in de bijbel van de jongeheer van der Steen heeft gestopt, is dat niet.

  Zelf vrees ik al vele jaren dat het overgrote deel van wonderverhalen tot stand komt door iemand die voor de grap, of onder het motto “Het doel heiligt de middelen”, een wonder fake’t / voorwendt dat vervolgens door iemand die heel goedgelovig is en/of er belang bij heeft, gretig als wonder wordt geaccepteerd en gepresenteerd.
  Dat die gretigheid bij het TRIN-pausje ruimschoots aanwezig is -zelf zal hij het “geloof” noemen- is al jaren evident. Dat de TRIN-wonderen bij herhaling niet opgewassen blijken te zijn tegen nuchter onderzoek, is niet eens een probleem. Organisaties als TRIN weten altijd weer een aanhang te boeien die elke tegenstand opvat als bewijs van het eigen gelijk.

  Of dit soort praktijken nou plaats heeft omdat er een boterham mee te verdienen is of omdat bij de verkondiging van het geloof het doel leugenachtige middelen heiligt, feit blijft dat de geloofwaardigheid van het Christendom door dit soort activiteiten steeds weer averij oploopt.
  Het zal mij altijd een raadsel blijven hoe lieden als de jongeheer van der Steen dat voor zichzelf -laat staan tegenover God- verantwoorden.

 7. Chilion says :

  Dit artikel staat ineens onderaan zijn bericht.
  Eens kijken hoelang het blijft staan… 😉

 8. Afolus says :

  @mafchauffeur
  Een zekere Mari Anne maakt eindelijk duidelijk hoe het goudstofwonder kon plaatsvinden… Het kwam uit een potje 😀
  Oprecht meisje of vrouw die terug verlangt naar de onbevangen begintijd van haar geliefde TRIN maar nu toch meldt dat MvdS zelf verantwoording met afleggen voor de goudstof uit een potje.

  Dat Erik ter Velde reageert met het woordje “sneu” op de FB pagina van MvdS is trouwens opmerkelijk en bijzonder. Het is nog maar een paar jaar geleden dat hij een graag geziene spreker was in allerhande evangelische kerken/kringen en dat het woordje “sneu” met betrekking tot hemzelf een zeer verdrietige lading kreeg door eigen toedoen.

 9. mafchauffeur says :

  @afolus: misschien is door de kritische houding van Aafke de Goudzalving uit Nederland vertrokken?

  In België bleef het ook na 2009 nog doorgaan, begrijp ik uit een van de reacties.

  ongeveer 2 jaar terug was ik zegenend aan het bidden met een vrouw die de Heer had aangenomen en uit de prostitutie was gestapt! we baden dat ze kracht zou ontvangen van de H.G. om niet terug te keren! mijn armen, al onder mijn trui tot aan mijn ellebogen waren in goudstof! de vrouw zag het en trok mijn mouwen op, super in verbazing met grote ogen keek ze me aan, dan raakte ze het goudstof aan en begon in tongen te spreken! Ikzelf was mee onder de indruk! en heel stom super spijtig geen goudstop gespaard, de verbazing nam de overhand, wel hebben mensen het gezien. (Belgie, West Vlaanderen)

  Terugverlangen naar de begintijd van TRIN vind ik trouwens een stuk realistischer dan terugverlangen naar de begintijd van de Eerste Gemeente.

 10. Fenderfan says :

  Mooi. Met zoveel goud is het niet nodig om nog om giften te vragen. De goudprijs is skyhigh, toch zo’n 45,- voor een grammetje. Zal voortaan alle verzoeken beantwoorden met een verwijzing naar TRIN, daar kan men terecht voor gratis goud. Want uiteraard is het goud niet gegeven om leuke dingen mee te doen, of om voor jezelf te houden.

 11. John says :

  Mattheus vraagt om het onderzoek van Goedgelovig 😉

  Hoi chilion! Ik ben zo benieuwd of ze dat onderzoek naar het goud ook willen publiceren. Het blijft ook een wonder als het koper is, het verschijnt gewoon. Ik kijk zelf niet naar dit soort vage websites, heeft weinig met het koninkrijk van God te maken maar sinds je een link gepost hebt neem ik aan dat je dit soort websites gaat, je zou er toch goedgelovig van worden, ahahahaha, maar ik zou dan graag willen vragen aan je of ze het onderzoek naar goud of koper openbaar willen maken, we willen dat graag hebben, bovennatuurlijk goud of koper moet onderzocht worden! Thx voor de post!

 12. mafchauffeur says :

  Oeps. En dat onderzoek bestaat misschien niet eens. Is het toeval dat Aafke al heel lang niets meer van zich laat horen? 😉

  Wel opvallend dat MvS niet naar dit soort vage websites kijkt. Dat meldt Zeurensen ook om de haverklap.

  Nou, dan komt het goed uit dat TRIN een aparte rubriek heeft, dat scheelt een hoop zoekwerk als je een beetje wil bijlezen.

 13. Afolus says :

  Jeminee…
  Is er een paar jaar geleden een hele rel geweest over nepgoud; verklaarde een woordvoerder namens de organisatie dat waarneming klopt en dat ze het ook al wisten; probeerde men zelfs een andere invalshoek om toch nog iets wonderlijks te laten zien, nl. dat het neergedaalde spulletje eetbaar was zonder tussen de tanden te knarsen.

  Nu gaat de oliedomme CEO de hele zaak nog eens oprakelen en betwijfelt hij of er überhaupt een onderzoek is geweest en loopt hij alsnog het risico dat enkele media toch nog een tandje dieper willen spitten… Dom, dom, dom maar wel leuk…. 😀

 14. afolus says :

  Nu heeft de domoor “de beer losgelaten” op zijn eigen FB-pagina.
  OMG 😛

 15. John says :

  @afolus

  Ik denk echt niet dat dit voor iemand ook maar iets gaat veranderen. Eerst wordt de boodschapper zwart gemaakt (ik, of jij, of GoedGelovig) waardoor het onderzoek ineens geen waarde meer heeft (voor hen dan), vervolgens trekken ze zich nog verder terug in hun eigen wereldje. Mensen hebben nou eenmaal gekozen voor Mattheus als hun nieuwe messias, die praat je daar echt niet zomaar vanaf. Je weet toch hoe de meeste gelovigen staan ten opzichte van wetenschap?

 16. Michiel says :

  Er zullen altijd mensen zijn die vanwege een labiele psychische toestand, een gebrek aan zelfvertrouwen of een andere vorm van (sociale) onthechting geloven in dergelijke verhalen over spontaan uit de hemel vallende stofjes van goud.

  En wat John zegt, als je dergelijke zaken ter discussie stelt is het een aanval op de bijbel, god of jezus, ingegeven door satan.

 17. Afolus says :

  Zojuist een berichtje geplaatst op de FB pagina van Mattheus, die nu de geest weer in de fles probeert te krijgen en de discussie graag wil stoppen.

  Ik stelde na de oproep van MvdS om de discussie te staken vast dat Mattheus nog immer zelf niet van blindheid is genezen omdat hij vraagt naar het goudstofonderzoek en het onderzoek drie posts boven die herhaalde vraag op zijn eigen FB-pagina is geplaatst, inclusief de reactie van Jop van der Bijl.

  Mijn berichtje was 2 minuten later verwijderd.

  Eerlijkheid/Transparantie….

 18. Afolus says :

  Facebook berichtje Mattheus:

  CITAAT:
  Mattheus van der Steen Goed om deze gg discussie te stoppen. GG en andere hebben het goed recht hun mening te geven en te doen wat ze moeten doen. Ik wil niet eten van de boom van goed of fout maar eten van het leven. Wij zijn geroepen als Trin om mensen het evangelie te vertellen en de kracht en liefde van God zichtbaar te maken en hulp te geven aan wezen en weduwen, dat is waarvoor we leven en wat we doen. We zullen melden dat als er weer goudstof verschijnt, niet een beetje maar tastbaar en zichtbaar dat dit ondezocht wordt door een onafhankelijk instantie, graag zelfs. Mocht iemand al onderzoek gedaan hebben dan zouden we het erg op prijs stellen dit in te zien, natuurlijk is alles wat wij mensen niet kunnen verklaren discussie tot en met valse geruchten. Tot het volgende wonder!
  15 minuten geleden
  EINDE CITAAT

  Eigenlijk dezelfde reactie nadat Karel Smouter had opgeroepen soort keurmerk voor genezingen in te stellen.
  De charlatans zijn het er direct mee eens en gaan over tot de orde van de dag….

  Heer ontferm u… 😦

 19. goedgelovig says :

  UPDATE: We hebben het bericht aangevuld en uitgebreid met de laatste informatie.

 20. star says :

  Allemachtig wat een onzin allemaal, je verspreidt een vals gerucht, beduvelt de kluit willens en wetens én je neemt het anderen min of meer kwalijk dat ze het onderzoeken (dat mág van God, hoor!) Om daarna de onderzoekers te laten constateren dat het onedel metaal is en dan een rapport te verlangen. Je moet maar durven.
  Daarmee is het wonder dus gedegradeerd tot…..ja tot wat eigenlijk; een grap van God om ons te testen?Of tot alleen een bevestiging van de fantasie van Mattheus. Ik snap steeds beter waarom de man weg bleef bij radio Grootnieuws toen hij hoorde dat Karel daar de luis in de pels was.Bij alle vlooien die hij uit zijn pels vliegen als hij zich schudt is Karel een diertje teveel.
  Is deze totale blindheid dan ongeneselijk? Hoe kun je met zo’n bak onzin nog denken dat je mensen het evangelie brengt. Indrukwekkend.

 21. mafchauffeur says :

  En het is zo simpel.

  Net zoals het manna in de woestijn de volgende dag bedorven was (behalve op de zevende dag), was het goud omgezet in koper. Als de “onderzoekers” nog een maand hadden gewacht was het ijzer geweest.

  Wonder op wonder, en er nog blind voor blijven. Je begrijpt het niet. 😉

 22. Pittig says :

  Zie hier de clowneske capriolen en manipulerende daden van een sekteleider.

  Altijd als ik denk dat MvdS zichzelf niet meer kan overtreffen, lukt het ‘m toch nog. How low can you go?

 23. Pittig says :

  Trouwens, leuke kop bij dit artikel!

 24. Johan says :

  Matteus wil zich niet tot het niveau van GG verlagen: ‘Nicknames, anonieme bronnen, brrrrr.’

  Ik hoor zelf liever waarheid uit de mond van iemand met een nickname dan leugens van iemand die onder zijn eigen naam werkt. Bovendien: het inhoudelijke niveau Karel Smouter die wel onder zijn eigen naam werkte en geen enkele medewerking van Trin kreeg toen hij onderzoek in Myanmar wilde doen, is niet hoger of lager dan dat van GG.

  Matteus laat door zijn kinderachtige draaikonterige reactie vooral zien dat hij een zwakkeling is die eerlijke kritiek niet in de ogen durft te kijken. Verantwoording willen afleggen is een principiële zaak: ongeacht wie het vraagt doe je dat. Dat hij niet toe bereid is, is al jaren bekend en hij bevestigt dat vandaag opnieuw.

 25. Michiel says :

  @ Johan,

  Die Van der Steen is een ordinaire oplichter, er zijn enkel mensen die zich laten inpakken door zogenaamde wonderen. Iedereen die zich inlaat met deze figuur dient per definitie met argusogen bekeken te worden.

 26. Pittig says :

  Matteus predikt al jaren dat er een grote Oplichting in Nederland gaat komen…

 27. Johan says :

  @Pittig: En een grote Deformatie. 🙂

 28. Afolus says :

  @Pittig @ Johan
  Dat geeft dan en bijzondere toepasselijke afkorting voor fondsenwerving: Grote Oplichting en Deformatie: G.O.D. 😛

 29. Johan says :

  @Afolus: Ik vind de naam Ouweneel, Heidi, Matteus en Yoseph’s Grote Oplichting en Deformatie beter.

 30. Sueigilera says :

  Wanneer je bijbel gaat stinken als de ritssluiting van je spijkerbroek, is het een wonder met een luchtje.

 31. Afolus says :

  @Johan 😀

 32. mafchauffeur says :

  Ik zie dat John flink aan het reageren is op de FB pagina van MvS. Dat wordt op deze manier een soort dependance van GG.

 33. Oscar de Tweede says :

  O, wat zijn we heden blij! Eindelijk, eindelijk weer eens een sappig bericht over Trin op GG. Van vreugde heb ik een vurige dans uitgevoerd, zo mooi als Ginger en Fred het niet konden (tja, in Praag geweest …)
  Maar even zo goed en vervallend in herhaling: wat een ongelofelijke leugenaar is die MvdS! Misselijkmakend. Dat staat heel, heel veraf van de verkondiging van Gods Koninkrijk.
  Heeft die @#$%^& nou zijn huiswerk daar in Bulamu al een beetje gemaakt of is dat ook nog niet af? Prutser dat ie er is.

 34. John says :

  @Oscar de Tweede

  Een aantal mensen op facebook vinden dat er nog een onderzoek moet komen naar het goudstof en dat daardoor “de kritici (sic) beschaamd met hun mond vol tanden (zullen) staan!”. Tsja, als de uitkomst van een nog uit te voeren onderzoek nu al vaststaat, wat valt er dan nog te onderzoeken?

  Dezelfde tactiek die Frank Ouweneel en zijn broeders hanteerden tegen de onderzoekers, zien we hier ook terugkomen. De onderzoekers worden zwart gemaakt, want ze zijn anoniem, ze waren bevooroordeeld, aanval van satan, en blablabla en dergelijke. In- en intriest dit…

 35. Afolus says :

  @mafchauffeur
  Als je de reacties op de Facebookpagina’s van Van der Steen, Ouweneel maar ook Seeleman en Plat leest dan slaat je toch de schrik om het hart. Kritiekloze lieden die een soort magische religie delen.

  En elk signaal dat ze niet zint verwijzen naar het rijk van de satan.👹

  Het lijkt wel of die lui het vlees dat ze hebben “bijgebeden” aan ledematen als armen en benen, hebben verkregen door afstand te doen van relevante delen van hun hersenen. 😉

 36. mafchauffeur says :

  @Afolus: satan? Luizenkop zul je bedoelen. 🙂

  Ik stel mijn vertrouwen voor komend weekend op John en zijn gloriestoelenoutreach. Ik begreep dat hij les zal krijgen van niemand minder dan Wim Kok (nee, zijn naamgenoot).

  Mits hij zijn ueberkritische houding kan onderdrukken natuurlijk.

 37. joost says :

  afolus

  Het lijkt wel of die lui het vlees dat ze hebben “bijgebeden” aan ledematen als armen en benen, hebben verkregen door afstand te doen van relevante delen van hun hersenen.

  Natuurlijk is dat zo. Het zijn niet echt de ledematen die langer of korter zijn geworden maar de hersencellen die nodig zijn om lengte in te schatten die zijn verwijderd. Alles is slechts illusie. 😦
  joost

 38. DsDre says :

  Ik moest aan het volgende lied denken.

 39. star says :

  Mattheus is helemaal niet zo slim als hij denkt te zijn hoor, hij kan gewoon roepen: nou, als God koperstof in mijn Bijbel laat dalen, dan is dat nét zo goed een wonder,hoor. (Mag ie nog blij zijn dat er geen complete kannen naar beneden zijn gekomen).
  Ik denk dat elk woord verspild aan deze fantasten gewoon teveel is.Het is alleen zo jammer dat mensen er in geloven.

 40. Afolus says :

  @star
  Dat koper in plaats van goud ook een wonder is, heeft Matthieu al gemeld…

  Inmiddels is er ook een Cobie Wolthuis die nog wat goudstof in haar bijbeltje heeft en die meldt dat ze het heeft laten onderzoeken en natuurlijk: zuiver goud, echt goud.

  Die mevrouw is inmiddels ook op een gloriestoel gaan zitten. Toen de bidder vroeg van welke kwaal zij graag genezen wilde worden, antwoordde ze: “Van een lange neus, graag” 😀 😀

 41. Johan says :

  @Oscar: Een grap zeker, maar ik vind het eerlijk gezegd op het randje.

  Matteus schreef net dit over John:

  ‘Ach, we kennen John, zijn verleden en hij heeft Jezus gewoon net zoals iedereen hard nodig. Ik lees net zijn reactie over D. en over knulletje, het zegt meer over John dan over D. en jij en ik kennen het verleden van John maar al te goed, hoop dat ie nog een keer veranderd.’

  Ik vind dit ook erg respectloos. John bevraagt hem inhoudelijk en hij geeft een trap onder de gordel terug.

 42. Flipsonius says :

  Is het niet oliedom van VdSteen om weer een oude, omstreden kwestie op te rakelen? Is het blufpoker? Of is het een strategische meesterzet om de aandacht af te leiden van de problemen rond Bulamu village, en het feit dat de grote opwekking maar niet van de grond komt? Of moeten we 7000 facebook-vriendjes met stront goudstof in hunne ogen al als een wonderteken beschouwen?

 43. Flipsonius says :

  I’m a good meaning christian. But know fore all that the way to hell is plaveyed with good meanings!

 44. star says :

  @afolus. Oh had ik op FB niet gelezen. Maar goed dan kan Pinokkio er terecht, dat scheelt al weer, dan ziet niemand meer dat ie liegt.
  Misselijkmakend al die figuren die een karikatuur maken van wat voor anderen heilig is en daar nog in volharden ook.

 45. Oscar de Tweede says :

  @Afolus 6:12 pm : Toevallig ken ik de huisarts van Cobie Wolthuis. Die schreef aan haar man Viagra voor en aan haar neusdruppels. Op wonderlijke wijze haalden man en vrouw de twee zaken door elkaar. Vandaar die lange neus van Cobie.

 46. Psychiater says :

  Koper in plaats van goud ? Mocht het bovennatuurlijk zijn, dan begin ik me af te vragen wie de gieter vast houdt.

 47. Marc Meerman says :

  lekker dan john….Ik ben ook verwijderd trouwens zie ik,
  Zal MAtje daar morgen naar vragen, zijn zoontje zit bij mijn dochter in de klas…Als de oppas hem niet weer komt brengen omdat hij in Myanmar, Mozambique, Vietnam, Parijs, USA of elders zit op kosten van zijn achterban…en waar mevrouw Rebecca is?

 48. Johan says :

  Wat een sufferd dat hij alle kritische reacties verwijdert. Het bewijst dat hij absoluut niet tegen kritiek kan.

 49. John says :

  Tja, zo is Mattheus. Eerst mij verwijderen, en nu dingen over mij gaan zeggen zodat ik niet meer kan reageren. Ook spannend wat hij zou bedoelen met ‘mijn verleden’. Wat denk jij Marc? 😉

 50. De dichter says :

  @Johan hier bij gg zijn ook regelmatig tegendraadse-post wonderbaarlijk verdwenen

 51. John says :

  @De dichter

  Als jij terechte kritiek had zal je post echt niet zomaar verdwijnen hoor!

 52. Marc Meerman says :

  jouw verleden? Vast het stiekem oefenen van mijn baslijntjes…;)

 53. Marc Meerman says :

  andere dingen kan ik niet verzinnen…of je moet het niet opruimen van je handdoek aan de plantage bedoelen…

 54. De dichter says :

  @John daar verschillen we dus van mening over. De pot verwijt de ketel dat ie zwart ziet (balk en splinter). Maar even on-topic ben er wel mee eens dat ze (trin e.d.) bewust altijd info weglaten…

 55. Marc Meerman says :

  @dichter: ik had niet eens een kritische opmerking, maar toch verwijderd…ik voedde de post niet met het goddelijke woord denk ik

 56. De dichter says :

  Mja weet ik niet @Marc ik voedde de post denk ik te veel met goddelijke woorden. Ps de discussie op facebook gaat nog even door las ik net..

 57. John says :

  @De dichter

  De goddelijke woorden van Dr. Dino zeker! 😉

 58. De dichter says :

  @John da’s een inkoppertje ha! (goed geheugen)

 59. Rolling Thunder says :

  Onderstaand citaat komt uit de Charisma van september 1999 ( !). Let wel de Charisma USA :

  A Brazilian evangelist at the center of the “gold dust” phenomenon being reported at charismatic churches across the United States and Europe says she is unfazed by scientific reports suggesting that all that glitters is not what it seems.

  Two independent tests on samples of the gold-colored dust that falls from Silvania Machado’s head during services have found the substance to be more like plastic glitter, with no gold content.

  But Machado, who attributes the manifestation to her divine healing from cancer, is untroubled by the conclusions of the analyses carried out on behalf of “Charisma” magazine. “To me, it doesn’t matter what it is as long as it’s from God”, she said.
  (…)

  “Charisma” had two samples of Machado’s gold dust analyzed by the U.S. Geological Survey in Washington, D.C. Both were deemed to be plastic film with no traces of gold, platinum or silver.

  Een ezel in het algemeen . . .

 60. Mari Anne says :

  @ Afolus, als je iets wil citeren moet je dat ook correct doen graag!
  Ik schreef: Ik wil geloven dat het goud van de Heer komt!!!!, maar dat Mattheus het zelf zou moeten verantwoorden als het niet van de Heer kwam maar uit een potje… Ik zeg nergens dat het uit een potje kwam!!!
  Mari Anne

 61. pijpkaneel says :

  Fascinerend, dit. Hij roept nu ook doodleuk op om te komen kijken hoe hij blinden geneest op zijn reis in Myanmar.
  Deze man trekt gewoon de twee beerputten open die het meest zijn geloofwaardigheid hebben aangetast.

  Ik heb een tijdje gedacht dat hij wat ingebonden had, al dan niet onder druk van zijn mentoren. Is ie zó dom? Voelt hij zich onaantastbaar? Of gelooft hij het echt?

  Vragen, vragen, vragen…

 62. Afolus says :

  @Mari Anne
  Ik vermoed zo maar dat jij helemaal geen bezoek aan deze vage website mag brengen van Mattheus…

  Geloof me, die koperstof komt uit een potje, alleen moeten we nog uitvinden hoe het de zaal in geblazen werd. 🙂

  Al is de leugen nog zo snel, de waarheid achterhaalt haar wel.
  Ananias en Saffira kunnen er van meepraten… 😦

 63. joost says :

  oscar de tweede .

  Die schreef aan haar man Viagra voor en aan haar neusdruppels. Op wonderlijke wijze haalden man en vrouw de twee zaken door elkaar

  Nu ben ik toch benieuwd naar het effect van het middel op haar man. Wacht… ik weet het al … hij is genezen van een druiper… 😦
  joost

 64. Afolus says :

  @pijpkaneel
  Zou MvdS de uitdaging aannemen als ik me zou aanmelden met hem af te reizen naar Myanmar?

 65. pijpkaneel says :

  @Afolus

  Vast wel. Doen!

 66. mafchauffeur says :

  We hebben alvast een Wonderlijke crossover tussen GG en de FB van MvS.

  Straks gaat het nog goudstof regenen bij de Dwaze Schare. 🙂

 67. mafchauffeur says :

  @afolus: als Ananias of als Achan?

  Ik denk niet dat het team dat trekt.

  Aan de andere kant: als het John lukt om een middag & avond de gloriestoelendans te doen en de demonen op de intensive care te stangen, kan jij moeilijk achterblijven. 😉

 68. cp says :

  trouwens…iemand op de hoogte van wat de voorganger van de TRINkerk CP helms tegenwoordig doet?

 69. Harry says :

  Mattheüs van der Steen,

  Dit zegt de Amen, de trouwe, en waarachtige Getuige, het Begin der schepping Gods:
  Ik raad u dat gij van Mij koopt goud, beproefd komende uit het vuur, opdat gij rijk moogt worden; en witte klederen, opdat gij moogt bekleed worden, en de schande van uw naaktheid niet geopenbaard worde; en zalf uw ogen met ogenzalf, opdat gij zien moogt.

  Aanval van Jezus

 70. Ruitje says :

  De enige plek in de bijbel waar je van een vorm van goudstof zou kunnen spreken is te vinden in Exodus, het verhaal van het gouden kalf. Mozes verbrandt en vermorzelt het gouden kalf en gooit de as met goudresten (stof) in het water. De Israëlieten moeten het als straf drinken. Kortom: niet zo’n positief verhaal.

  Als je niet wilt dat mensen op gaan letten wat je precies verkondigt (regelrechte dwaling en onzin) dan is het altijd handig als je wat ‘goud’ of ‘koper’ stof in de ogen kan strooien. 😉
  Helaas luisteren mensen niet meer, maar zoeken sensatie en een lekker gevoel. Misschien moeten we feestjes van Mattheus ‘Sensation Gold’ gaan noemen…

  (Ja, daar ben ik met één reactie. Ik lees nog wel regelmatig even mee, maar reageer niet, behalve nu even. Dit onderwerp is te leuk om niet op te reageren. 🙂 En ik was even wakker, vandaar die vroege reactie. Ik zag iemand op facebook dit artikel aankaarten. En nu ga ik verder slapen.)

 71. Afolus says :

  Hey Ruitje,
  Leuk dat je er weer even was.
  Ik heb gisteren de draadjes over het goudstof weer even doorgelezen en kwam je daar veelvuldig tegen.

 72. bramvandijk says :

  @Ruitje
  Leuk om je weer eens te zien. Als je vaker zo’n mooie relatie weet te leggen als het goudstof met de resten van het gouden kalf, dan mag je vaker eenmalig terugkomen 😀

 73. Afolus says :

  Zag op de FB pagina van Matthieu een daar geplaatst filmpje over neerdalende edelstenen in Puerto Rico. Een broeder die 16 jaar actief homoseksueel was en zijn geld verdiende als professioneel travestiet is nu voorganger van een gemeente. Sinds hij zijn hart volgt, gebeuren er ook geweldige wonderen. Edelstenen en olie vallen uit de hemel als een bewijs van Gods glorie.

  Het bijzondere van de getoonde edelstenen is dat ze allemaal zijn bewerkt en… dat de gelovigen ze blijkbaar niet als zegen mee naar huis mogen nemen. De voorganger raapt ze één voor één op en doet in ze handige envelopjes. Misschien voor een volgende keer…?

  Mogelijk heeft de Here God in zijn engelenschare ook nog een hobbyclubje diamantslijpers vrijgezet op een wolkje boven het samenkomstgebouw.

  Wat een zaal’ge vreugd… 😀

 74. Afolus says :

  @mafchauffeur
  Jij bent een lekkere voor je vrienden. 😀

  Mag ik voor Ananias spelen of voor Achan..!?
  Ananias viel dood toen hij jokte en Achan was een dief die gestenigd werd.
  Nee, de door jou genoemde mannen hielden de waarheid achter…

  Ik ben op zoek naar de waarheid. Als de verhalen van wonderen en tekenen zouden kloppen, mogen deze van mij aan alle volken worden gepredikt.

  Als ze niet waar zijn en zelfs verzonnen, in scene gezet of anderszins, dan blijf ik gepassioneerd op zoek naar de ontmaskering ervan.

 75. mafchauffeur says :

  @afolus: ooooooooooooh, je wilt met open vizier?

  Dan vrees ik dat je niet door de selectie komt. 🙂
  Veel te grote kans dat je ter plekke alsnog aangewezen wordt als Ananias of Achan. Vooral met die laatste naam heb ik persoonlijk slechte ervaringen. Het Bijbelverhaal lijkt rechttoe-rechtaan, maar als er dingen faliekant mislukken in een gemeente (terwijl God duidelijk een succes had beloofd) heb je weleens kans dat iemand op het idee komt dat er “een Achan” aanwezig is. Best praktisch, want dan hoef je als gemeenteleiding zelf niet te lang in de spiegel te kijken, maar kun je snel overgaan naar passende actie richting de veroorzaker(s) van de zeperd.

  Er is altijd wel iets wat je voor de voeten geworpen kan worden als zijnde “achtergehouden”, ook al dacht je oprecht dat het niet relevant was.

  En of iets in jouw verleden, familie, gezin of geestelijk leven relevant is, maakt de reisleiding (de CEO en het groepje eromheen) wel uit. En niet jijzelf…. 😉

  Ik probeer mijn vrienden slechts te beschermen tegen onbezonnen plannen. 🙂

 76. Afolus says :

  @mafchauffeur
  Je kunt wel zien dat jij in het geestelijk leven veel meer schade hebt opgelopen dan ik. Jij bent daardoor een strategische denker geworden…. Geestelijke deformatie.. 😉

  Nou bedankt dan maar. Ik geef me niet op voor zo’n halleluja-tour.

  Trouwens, mijn roeping, nl. de charlatans ontmaskeren, geef ik ook niet op…! 😀 😀

 77. Ruitje says :

  @Afolus en Bram, ik reageerde niet meer omdat ik afgelopen half jaar in revalidatie was en helaas niet veel energie heb door de ms. Het gaat alleen maar achteruit en ik moet mijn energie goed verdelen. Nu heb ik drie dagen prednison infusen afgerond en ben ik iets energieker. Het is net doping… Zou Armstrong het ook hebben gebruikt?

  Maar vandaag begint de afkick en is de opleving weer snel voorbij. Maar ik blijf wel meelezen. GG is toch te leuk om links te laten liggen. 🙂
  En dat was het dan voor nu. Prettige dag verder.

 78. John says :

  @Ruitje

  Misschien moet je donderdag dan maar mee naar de Gloriestoel in Amersfoort. Ze garanderen een 100% genezingskans. En als ik hoor met hoeveel gemak zij kanker genezen, denk ik dat MS helemaal een eitje moet zijn 😉

 79. Afolus says :

  @Ruitje
  Wat heb je toch een nare kwaal.
  Het is jammer dat we vervelende ervaringen hebben met praktiserende genezingscharlatans want anders zou ik je er graag naar toe gebracht hebben.
  Als John in de komende dagen een bijzondere ervaring heeft kom ik je wel halen. Tot dan: sterkte!! 😉

 80. Pittig says :

  @ Ruitje

  Deze zin van je is prachtig:

  Misschien moeten we feestjes van Mattheus ‘Sensation Gold’ gaan noemen…

  🙂

  Mooi dat je weer eens reageert (en kan reageren). Veel sterkte daar.

 81. bramvandijk says :

  @Ruitje
  Sterkte, mijn schoonmoeder heeft ook ms en het is een hele nare ziekte. Bij dat je GG in ieder geval nog kan waarderen.

  Ondanks dat ik het vaak met John eens ben, wil ik in dit geval de gloriestoel afraden, kost naar mijn verwachting meer energie en boosheid over onbenullige gristenen die gaan roepen dat je genezen bent terwijl er niks is gebeurd dan dat het oplevert.

  Was getekend, een ongelovige Thomas

 82. Afolus says :

  @bramvandijk
  Snotverju…!
  Nu gebeurt er helemaal niets meer!
  😦

 83. Pittig says :

  Muziek van DJ Fresh
  Tekst van Matteüs van der Steen

  It’s like gold dust
  Ya hear me coming through your speakers
  You see me mashin’ up your air waves
  I know you can’t get enough of my sound


 84. Afolus says :

  @John
  Mooie verspreking:
  Ze GARANDEREN een 100% genezingsKANS….
  😀 😀

 85. Oscar de Tweede says :

  Beste Ruitje, wat heb ik je gemist op dit forum.
  Ik wens je met Gods kracht een begaanbare weg toe.

 86. Ruitje says :

  Nog even een reactie. Dank voor jullie aardige berichtjes. En misschien leuk om te weten dat ik afgelopen zaterdag op de radio was (Eva Radio). Ging over ms en mijn revalidatie. Ik zat twee jaar geleden ook in Eva Radio en ze wilden weten hoe het nu was. Je kunt het terugluisteren op http://www.eo.nl/evaradio (12 januari). Horen jullie me ook eens praten (en zingen). 🙂

 87. engel says :

  @Ruitje,

  Leuk dat je wee (even) terug bent. Maar als mijn geheugen me niet in de steek laat heb je zelf gezegd dat je WEL in goudstof geloofde.

  https://goedgelovig.wordpress.com/2009/11/17/goudstof-is-eetbaar-net-als-manna/#comment-48222

 88. Ruitje says :

  😀

 89. mafchauffeur says :

  @Ruitje: afgelopen uur de uitzending beluisterd. Heel mooi gesproken (en gezongen).

 90. Flipsonius says :

  Update van de Mattheus feesboek: reactie van Jim van Raay:

  @John: wel jammer dat je je reacties heb weggehaald. Maar: het ga je goed. Blessings bro!

  🙂
  Mijn katholieke tante noemde vroeger iemand als Jim een ‘slang met een Aloysiusgezicht’ 😉

 91. Flipsonius says :

  @Ruitje
  Zojuist de uitzending beluisterd. Heel indrukwekkend, hoe je met je ziekte en je geloof omgaat, moet het even laten bezinken.
  En bovenal: wat een prachtig, psalmachtig lied! Ik hoop dat je creativiteit bij je zal blijven. En alle goeds!

 92. mafchauffeur says :

  @Flipsonius: Aloysius – is dat niet een belangrijke heilige op wiens werk de bediening van TRIN mede (de onaangeraakten aanraken) is gebaseerd?

  St. Aloysius voor het aanraken van de onaangeraakten (en tevens symbool voor kuisheid)
  St. Remigius voor het genezen van blinden
  St. Nicolaas en St. Patrick voor de dodenopwekkingen

  Geen watje trouwens, die Aloysius.

  Aloysius was aggressive and unyielding, with a pronounced antagonistic streak. He brought the same ferocious energy to religious life that his ancestors had carried onto the battlefield.

  http://www.beliefnet.com/Faiths/Prayer/2008/09/Seven-Saints-for-Healing-and-Comfort.aspx?p=6

 93. mafchauffeur says :

  Toch jammer. Bespreek je een paar (katholieke) heiligen, belanden ze in het s.p.a.m.f.i.l.t.e.r.

  Terwijl protestante heiligen altijd zonder meer worden geplaatst. 😉

 94. Flipsonius says :

  @mafchauffeur
  ik ben wel heel benieuwd welke katholieke heiligen niet door het GG-spamfilter heenkomen! Tell me more, tell me more!

 95. John says :

  @Afolus

  HAHA! Dat is inderdaad een mooie verspreking 😛 En het is nog 100% waar ook! 😉

 96. John says :

  @Flipsonius.

  Ach ja, ik las het net. Het lijkt erop dat Mattheus zelfs hier geen verantwoordelijkheid gaat nemen. Nu lijkt het net alsof ík degene ben die zich terugtrekt uit de discussie. Mooi dat Mattheus zijn reactie met mijn naam en toenaam gewoon laat staan. Dat siert hem. Nu kan iedereen zien wat een kinderachtige idioot het is.

 97. mafchauffeur says :

  @John: MvS zou, om in de geest van St.Aloysius te blijven, gewoon netjes kunnen uitleggen hoe het zit met de wonderbaarlijke verdwijning van je reacties.

  Accountability moet je al doende leren. 😉

 98. Afolus says :

  @John
  Als ik jou was zou ik op de opmerking van “de slang met een A.loysius gezicht” reageren dat jij jouw reacties helemaal niet hebt verwijderd…

  Als MvdS of zijn trawanten die reactie dan opnieuw verwijderen krijgen zij vragen van hun eigen mensen, bijvoorbeeld van “Snake Jim”… 😉

  Wat een onmogelijk stelletje labbe-kakken daar..

 99. John says :

  @Afolus

  Ik ben geblocked, ik kan dus niet meer reageren 😉 Wel opmerkelijk trouwens. Eerst staat Mattheus het toe, af en toe steekt hij laf een duimpje omhoog naar iemand die met mij in discussie gaat zonder dat hij zelf reageert. Vervolgens verwijdert ie mij en gaat dan persoonlijke dingen over me zeggen. Een laffe gast, dat is het…

 100. Afolus says :

  @John
  Als je deze week de gloriestoel betreedt kun je natuurlijk ook een zweetdoekje tegen lafhartigheid laten bereiden en deze per Post.nl naar Harderwijk sturen… 😀
  Ze geloven schijnbaar in hun eigen nonsens, dus wellicht helpt het..

  Sjabberdejozio, olé

 101. Michiel says :

  Alle koperen deeltjes ten spijt weet TRIN nog steeds sponsors te vinden.

  http://www.eceuropoort.nl/zenden/missiereizen/myanmar/

  Wat ook op valt is dat deze gemeente nog steeds geen informatie geeft over de familie Spruijt. Al maanden valt op de site te lezen dat meer informatie snel volgt.

 102. Afolus says :

  @John
  Ik zag dat een zekere aafke je vriend Jim attendeerde op het feit dat niet jij maar Matthieu jouw berichten van de FB pagina had verwijderd.
  Vilein stelde dat kreng daarna de vraag of Matthieu dat soort praktijken soms in Noord Korea had geleerd…
  Ook weer foetsie dat berichtje.
  Hij moet contacten hebben met Kim Jong-un die Matthieu…! 😀

 103. mafchauffeur says :

  @afolus: geen wonder dat MvS geen tijd heeft om op vage sites als GG te kijken. Hij heeft het stervensdruk met het m.o.d.e.reren op z’n FB.

  Zou aafke inmiddels ook een ban hebben?

 104. Afolus says :

  @mafchauffeur
  Grappig, grappig, grappig.
  Zowel ikzelf als zuster Afolus zijn geband op de FB-pagina van MvdS.
  Hij heeft trouwens helemaal gelijk. Types als ik zijn als een nagel aan zijn doodskist en kosten hem alleen maar geld…
  😀 😀

 105. mafchauffeur says :

  @afolus: tjonge, dat gaat snel zeg.

  Je kunt veel zeggen van MvdS, maar niet dat hij er niet bovenop zit.

  Wáárop precies, dat is nog onduidelijk. Maar ik wed dat het een Doos van Pandora is.

 106. mafchauffeur says :

  @afolus: ik zie trouwens dat Jim er inmiddels achter is. Maar hij lijkt er absoluut geen probleem mee te hebben.

  Weinig verrassend.

 107. Afolus says :

  @mafchauffeur
  In elk geval zit hij niet bovenop de problemen in Bulamu Village.
  De afgelopen dagen zat hij vooral met z’n …. IPad te spelen…
  Pandora, Pandora, Pandora…. dat zou zomaar kunnen! 😀

 108. mafchauffeur says :

  @afolus: oh, dus jij hebt deze app ook al?
  https://itunes.apple.com/nl/app/i-libido/id535974310?mt=8&ign-mpt=uo%3D2

  En ik maar denken dat ik de enige zondaar was hier.

 109. Afolus says :

  @mafchauffeur
  Kritiekloze volgelingen.
  Je moet het als leidsman niet willen.
  Ze houden je niet scherp en het resultaat van je werkzaamheden wordt sterk beïnvloed door “dubbele inflatie”.
  Leerzame tijd maar wel duur..! 😀

 110. Oscar de Tweede says :

  @ Allemaal: hoewel ik geen lid wilde worden van FB, ben ik nu door de bocht. Ik heb nl. altijd een fijne, persoonlijke relatie met MvdS gehad, dus ik wil wel eens zien hoe lang mijn berichten stand houden. Ik begin heel vilein met gevlei om gaandeweg wat venijniger te worden.
  Nieuwe ronde, nieuwe kansen!

 111. mafchauffeur says :

  C’est le ton qui fait la musique.

  @Oscar: gehad? wat ging er mis dan?

 112. Pandora says :

  @mafchauffeur

  Je kunt veel zeggen van MvdS, maar niet dat hij er niet bovenop zit.
  Wáárop precies, dat is nog onduidelijk. Maar ik wed dat het een Doos van Pandora is.

  Wat is dat nou weer voor infame suggestie? Denk je nou echt dat ik die griezel op of aan mijn doos laat zitten? Het idee!

 113. joost says :

  pandora
  Eigen schuld, iedereen weet dat iedereen stiekem aan de doos van pandora wil zitten ook al is dat niet verstandig. 😦
  Maar ik heb ook, uit (on)betrouwbare bron, gehoord dat jij allerlei verschrikkelijks in je doos heb zitten. Foei, ga je zitten schamen en maak je doos schoon. 😡
  joost

 114. peter 2 says :

  @John
  Zo gaat dat wel bij meer ‘christelijk volledige evangelische’ ‘leiders’. Eens heb ik op de fb pagina van Nehemia Zwijndrecht iets gepost wat niet in de smaak viel. En ja hoor ik kon een dag later niet mee posten. Alleen nog maar liken. Wat over het algemeen ook de bedoeling is in deze kringen…

 115. mafchauffeur says :

  @Pandora: vind jij het geen woest knappe kerel dan?

 116. Pandora says :

  @Joost
  Dat heb ik allang gedaan! Tja.behalve de hoop dan….
  Dat moest toch zo nodig van jullie? Nou, dan moet je ook niet zeuren over de gevolgen!
  @mafchauffeur
  Nou nee, mag ik bedanken? Geef mij maar Prometheus, die het vuur uit de hemel stal. Dat was pas een echte kerel! Niet zo’n relnicht die gaat lopen miauwen over glittertjes die uit z’n boekje vallen. Maar helaas, P. (de oetlul!) vertrouwde me niet 😦
  Mannen deugen gewoon niet, weet je toch…

 117. mafchauffeur says :

  @Pandora: maar MvdS haalde óók het vuur voor de Firenights hoogst persoonlijk op van Boven.

  Maar met het vertrouwen in jou is ’t helaas hetzelfde liedje.

  Conclusie dus identiek? 🙂

 118. star says :

  mijn bericht stond er nog maar niet lang meer denk ik.

 119. Pandora says :

  @mafchauffeur
  Vuur van Boven? Laat ie eerst maar eens het vuur van beneden leren kennen! Het denkt het een met het andere te kunnen blussen. No way, ventje!

 120. duinsnip says :

  2Petr.2:17 Dezen zijn waterloze fonteinen, wolken door een draaiwind gedreven, voor wie de donkerheid der duisternis in eeuwigheid bewaard wordt.
  18 Want zij, zeer opgeblazen ijdelheid sprekende, verlokken, door de begeerlijkheden des vleses en door ontuchtigheden, degenen, die waarlijk ontvlucht waren van hen, die in dwaling wandelen;
  19 Belovende hun vrijheid, daar zijzelf dienstknechten zijn van de verdorvenheid; want door wie iemand overwonnen is, die is hij ook tot een dienstknecht gemaakt.
  20 Want indien zij, nadat zij door de kennis van de Heere en Zaligmaker Jezus Christus, de besmettingen der wereld ontvlucht zijn, en daarin weer verwikkeld zijnde, erdoor overwonnen worden, zo is hun het laatste erger geworden dan het eerste.
  21 Want het ware hun beter, dat zij de weg der gerechtigheid niet gekend hadden, dan dat zij, die gekend hebbende, weer afkeren van het heilige gebod, dat hun overgegeven was.
  22 Maar hun is overkomen, hetgeen met een waar spreekwoord gezegd wordt: De hond is weergekeerd tot zijn eigen uitbraaksel; en: de gewassen zeug tot de wenteling in het slijk.

 121. Wilfred says :

  @Pandora: Gedenk Aafke! 😉

 122. Pandora says :

  @star
  het staat er nog steeds, en Jim heeft alweer gereageerd. Ik ben voor de gein ook maar ns lid geworden van facebook, en heb gelijk maar een duit in het overvolle zakje gedaan. Misschien moesten we er maar een estafette van maken 😉

 123. Flipsonius says :

  @Wilfred
  Ik heb eigenlijk niet het idee dat Aafke erg ongelukkig is met haar gender-verandering. En zo’n beeldschone en een tikkeltje vileine dame als Pandora kan zich natuurlijk veel duidelijker uitspreken dan de immer twijfelende Flipsonius 😉

 124. Wilfred says :

  @Flip: Zolang het maar niet ontaardt in een MPD vind ik alles best! 🙂

 125. Ellen says :

  @pandora: lijkt me een strak plan om te laten weten dat fantasieverhalen grenzen hebben.Ik ben alleen zo verbaasd over al die mensen die op FB reageren.Hebben die de laatste hersencellen ingeleverd?Lieve deugd, ik verpleeg Korsakov patiënten die hier niet eens in zouden trappen ;-( en die heten niet meer te kunnen denken.

 126. Professor Prietpraat says :

  Zou Mattheus en een aantal van zijn trouwste volgelingen niet gewoon veel drugs gebruiken? Ik vraag het me af. Een normaal weldenkend mens gelooft zulke onzin toch niet. Trin blijft je verbazen. Eerst zeggen na het onderzoek dat GG blijkbaar het goudstof veel belangrijker vindt dan de mensen van TRIN en dat ze allang wisten dat het geen goud was maar dat het toch van God komt en eetbaar is en geneeskrachtig bovendien en nu ineens doen alsof ze niet weten dat er een onderzoek heeft plaatsgevonden? Dan spoor je toch niet? Of je moet heel sterk vertrouwen in het domme goedgelovige volk wat jou volgt en zeker weten dat ze toch niks geloven wat er aan negatieve publiciteit over jou in de media is verschenen en dat zij toch niks hebben gelezen over een onderzoek wat het goudstofwonder onderuit heeft gehaald. Het blijft ongelofelijk.

 127. John says :

  @Professor Prietpraat

  Ik snap dat inderdaad ook niet. Dat heb ik die mensen daar ook proberen te laten zien, dat Mattheus dus wel op de hoogte was van het onderzoek en nu net doet alsof hij GoedGelovig nauwelijks kent en nooit van dit onderzoek had gehoord. Maar sommige mensen (Mattheus, Jim) daar zijn nou eenmaal niet voor rede vatbaar, letterlijk en figuurlijk niet. En maar roepen dat er een nieuw ‘onafhankelijk’ onderzoek moet komen, want dan zullen allen die kritiek hebben ‘wel even met hun mond vol tanden staan’ (ergo: de uitkomst van dat tweede ‘onafhankelijke’ onderzoek staat van tevoren al vast).

 128. bramvandijk says :

  @Professor Prietpraat

  Zou Mattheus en een aantal van zijn trouwste volgelingen niet gewoon veel drugs gebruiken? Ik vraag het me af. Een normaal weldenkend mens gelooft zulke onzin toch niet.

  Maar dat er 2.000 geleden iemand op water liep, met een woord een storm kon laten ophouden, brood en vis vermenigvuldigde, doden opwekte en zelf uit ed dood opstond is wel geloofwaardig voor een weldenkend mens?

  Wat ik maar wil zeggen is dat het heel lastig is om als outsider te bepalen wat voor insiders wel en niet geloofwaardig is. En het oordeel dat het geen weldenkende mensen kunnen zijn of dat ze wel aan de drugs moeten zijn is al helemaal veel te makkelijk.

 129. John says :

  @bramvandijk

  Misschien zaten die mensen 2000 jaar geleden ook wel aan de drugs! Ik vind er veel voor te zeggen hoor, dat de Godservaringen die het volk Israel had in de woestijn met Mozes, te danken zijn aan flinke porties hallucinogene middelen. Er staat in de bijbel een passage dat het volk ‘geluiden ziet’. Dit zijn ervaringen die goed te verklaren zijn door drugs. Veel LSD-gebruikers melden geluiden te hebben gezien. Benny Shanon, professor aan de Hebreeuwse universiteit van Jeruzalem, heeft hier onderzoek naar gedaan.

 130. mafchauffeur says :

  @John: net als Noach en zijn gezin in de ark op het droge alleen maar water om zich heen zag? 😉

 131. John says :

  @mafchauffeur

  een trip van 40 dagen 😉 Wat zullen de mensen in hun omgeving raar hebben toegekeken hoe Mozes met zijn gezin (met één poes en één kanariepietje) daar in de achtertuin in een boot zaten te trippen 😀

 132. bramvandijk says :

  @John
  Ik had daar inderdaad al wel eens iets over gelezne, maar het lijkt mij op het eerste gezicht in ieder geval een kwestie van het te letterlijk lezen van de bijbel en er dan een enigszins plausibele verklaring bij zoeken.

  @mafchauffeur
  😀

 133. John says :

  @Ruitje

  heb net even je interview en liedje gehoord! Ben er even helemaal stil van. Prachtige stem heb je! Mooi ook met die piano en cello. Erg indrukwekkend. Dat liedje had niet misstaan op de Twijfel-cd van GG 😉 Misschien iets voor de editie 2013? Het lijkt me erg frustrerend als je geen muziek meer kunt maken 😦 Sterkte met alles.

 134. mafchauffeur says :

  Goudstof is spielerei.

  Voor wie nog geen plannen heeft voor dit weekend, of met de handen in het haar zit vanwege het afgelasten van het amateurvoetbal:

  Zaterdag 19 januari een Webinar “Dead Raising Training”, door Tyler Johnson himself. Kosten 15 dollar (paypal).

 135. star says :

  @mafchauffeur…15 dollar is niet veel maar………..is dat met geld terug garantie??? 🙂

 136. star says :

  wow, de hele Beukenlaan stond hier in de herfst vol met deze mooie paddenstoelen. Dat ik nou toch zo laat zie wat ze écht waren. Nou ja dit jaar beter zullen we maar hopen.

 137. bramvandijk says :

  @Flipsonius
  Nee, die is nieuw voor mij. Als ik het zo lees is het verbod op paddo’s een definitief teken dat we in de eindtijd leven 😉

 138. mafchauffeur says :

  @star: geld terug garantie? De training is top of the bill, daar zal het niet aan liggen. Wat jij er vervolgens in de praktijk van bakt ligt niet aan het curriculum.

  Overigens volg ik Tyler al meer dan een jaar en heb nog nooit een melding gezien van een succesvolle opwekking.

  Maar dat kan goede redenen hebben:
  – scheiding werk/prive
  – privacybescherming
  – bescheidenheid

 139. Ellen says :

  Uhhh laat me denken………het laatst genoemde zal zeker de oorzaak zijn 😉

 140. mafchauffeur says :

  Ik stel voor een onderzoekscommissie in te stellen die de goudstofclaims van beide kampen nader gaat bekijken. Een geschikte voorzitter heeft zich zojuist gemeld:
  http://www.facebook.com/jop.vanderbijl

  Afolus erbij als vice-voorzitter en het gaat helemaal goed komen.

 141. Afolus says :

  @mafchauffeur
  Een voorzitter die op goudstof gaat zitten te kauwen, dat wordt natuurlijk helemaal niets….
  Ik denk dat Frank Ouweneel een betere optie is.
  Eventueel is ook Jan Sjoerd Pasterkamp “onder voorbehoud” acceptabel… 😀 😀

 142. mafchauffeur says :

  @afolus: als de CEO het optreden van Lance Armstrong de komende dagen goed laat bezinken is een onderzoekscommissie helemaal niet meer nodig.

  Een uitgebreide bekentenis volstaat. 🙂

  Maar ik vrees dat zijn adviseurs het hem zullen afraden. Een sneeuwbaleffect is zo ontstaan, en de arbeidsmarkt is nou niet bepaald gunstig, ook niet voor spindokters.

 143. mafchauffeur says :

  @star: om je alvast enthousiast te maken voor het DRT-webinar van morgen: een op video vastgelegde dodenopwekking. Eerst het doodgaan, vanaf 5:55 het ingrijpen door de ervaringsdeskundige en uiteindelijk het getuigenis van de opgewekte.

 144. Afolus says :

  @mafchauffeur
  Geopende graven wil ik zien, opengeritste lijkzakken en opgewekte die minstens 4 weken tevoren waren heengegaan.

  Graag geef ik ze de gelegenheid om met zalfjes de ontbonden huid nog even wat op te leuken maar het moet wel goed zichtbaar zijn voor ik het geloof.

  Deze zwarte broeder die zou zijn opgewekt was nog warm man.
  Dat is toch geen wonder, houd toch op…! 😀

  Hebben we al wat van John gehoord..?

 145. Afolus says :

  @mafchauffeur
  Wat Armstrong snapt is dat zijn reputatie levenslang naar de knoppen is en dat levert hem een nieuw gevecht op. Armstrong is een vechter.

  Van der Steen zal dat nooit kunnen. Van der Steen is geen vechter maar een wegduiker. Nee, Van der Steen geeft liever de duivel de schuld van al het onheil dat is teweeg gebracht.

  Armstrong is in staat om zijn onterecht opgehaalde geld terug te betalen. Van der Steen lijkt dat niet te kunnen. 😀

 146. mafchauffeur says :

  @afolus: Ik weet het, ik weet het, jij had Jezus er na het opwekken van Lazarus er fijntjes op gewezen dat Hij zo goedgelovig was om
  – te geloven dat Lazarus inderdaad was overleden
  – niet te controleren of het graf een achterdeur had
  – niet de verklaring van de gemeentelijk lijkschouwer op te vragen
  – geen arts op te trommelen.

  Hou die $ 15 dan ook maar in je zak. 🙂

  Van John nog niets gehoord over zijn avonturen in Amersfoort gisteravond. Misschien is het afgelast? Griep heerst nogal.

 147. bramvandijk says :

  @Afolus

  Van der Steen zal dat nooit kunnen. Van der Steen is geen vechter maar een wegduiker.

  Interessante analyse, ik denk dat ik me daar bij aansluit.

  En ik wil me ook aansluiten bij de vraag of we al meer weten van John. Litteken weg?

 148. mafchauffeur says :

  Misschien wel de meest interessante uitspraak van Armstrong:

  Ik heb dan ook spijt van mijn comeback in 2009. Als ik niet was teruggekeerd, was de kans veel groter geweest dat ik ermee weg was gekomen.

  http://www.telegraaf.nl/telesport/wielersport/lance-armstrong/21229056/__Uitspraken_Armstrong_op__n_rij__.html

  Wegduiken heeft tóch de voorkeur.

 149. John says :

  Ik ben er nog hoor! Litteken is er ook nog! 😉 Maar ik wacht nog even totdat ik volgende week weer ben wezen kijken voordat ik er iets over zeg. Gisteravond dus wel wezen kijken. Leuk om even met die mensen gekletst te hebben. En het was koud!

 150. mafchauffeur says :

  @John: ah, een cliffhanger! 🙂

  Leuk dat je geweest bent, ben benieuwd naar je verslag over de 17e en 25e.

  En wat je litteken betreft: gewoon een zalfje smeren. 😉

 151. De dichter says :

  @mafchauffeur het is een “schoolvoorbeeld” hoe (bijna) IEDEREEN reageert op een “onveilige” situatie, de persoon is fout en heeft fout gehandeld I.P.V. er is een groot probleem die opgelost dient te worden voordat het nog verder gaat…@problemen oplosssen en niet personen gaan stenigen/ophangen/martelen/tong doorboren/enz enz

 152. mafchauffeur says :

  @de dichter: heb jij nog een praktisch advies aan de heren in Harderwijk?

 153. John says :

  @mafchauffeur

  Een tipje van de sluier: het beenverlengen wordt gebruikt als evangelisatiemiddel, om ter plekke te laten zien dat God wonderen kan doen. Dat gaat als volgt:

  Een bidder spreekt op straat iemand aan en heeft een evangelisatiegesprekje.
  Bidder: Ken je Jezus?
  Deelnemer: Ja, wel van gehoord.
  Bidder: Weet je dat God van je houdt?
  Deelnemer: Oke!
  Bidder: Heb je toevallig last van je rug?
  Deelnemer: Ja, ik heb wel eens last van mijn rug.
  Bidder: Dat komt omdat je benen ongelijk zijn! Ga maar eens zitten.
  Bidder bekijkt benen.
  Bidder: Ja, je benen zijn inderdaad ongelijk.

  Kennelijk bestaan spit, hernia’s, gebroken ruggen en dergelijke niet in hun universum. En hebben ze allemaal een artsenopleiding dan wel fysiotherapie-opleiding gevolgd om dit in één keer ongezien te kunnen vaststellen.

 154. Afolus says :

  @John
  Is het een evangelisatiemiddel of een evangelisatietrucje..?
  Had je de indruk met integere types te spreken..?

 155. John says :

  @Afolus

  Volgende week meer 😉 Maar het waren zeker integere types!

 156. De dichter says :

  ik zat net te kijken op foundation4life maar moest vlug rennen naar de wc, ze doen niets anders daar dan voor ongelijke benen bidden @een nieuwe dwaalleer geboren? of er is niets nieuws onder de zon? erg erg die studenten kom je later weer tegen met een verdraaid Godsbeeld (of erger)

 157. Ruitje says :

  @afolus, het is een evangelisatietruc de ze nodig hebben om de ‘andere Jezus’ die ze verkondigen geloofwaardig te laten lijken…

 158. John says :

  @Ruitje

  Dat denk ik dus niet. Ze zijn oprecht in wat ze doen en de bedoeling is goed. Ze verkondigen geen andere Jezus dan in welke willekeurige evangelische gemeente dan ook. Het is meer dat de vorm iets anders is. Het is gewoon een standaard evangelisatieding, met dit verschil dat ze er bij vragen of iemand last van zijn rug heeft en dat ze daarvoor willen bidden. Niet meer, en niet minder.

 159. mafchauffeur says :

  @Ruitje: het is maar wat je geloofwaardig noemt. Uitspraken dat Nederland kankervrij zal worden als gristenen hun verantwoordelijkheid gaan nemen en iedereen genezen zijn hartstikke oprecht en met goede bedoelingen. Maar of het geloofwaardig is?

  Ja, als er daadwerkelijk massaal plotselinge genezingen van kanker gaan optreden, dan wordt het geloofwaardig.

  Verhalen echter dat na gebed kanker vrijwel is genezen maar vanwege het weer in huis halen van boeddhabeelden vervolgens weer is teruggekomen horen wat mij betreft echter in de Satirische Nieuwsdienst thuis. Afdeling zwarte humor.

 160. De dichter says :

  2 soorten geloof, een de menselijke (je verstand) : hiervoor je staat een stoel, kan je daar op zitten? Goddelijk geloof (je geest): daar staat een onzichtbare stoel, kan je daar op zitten? Beetje raar voorbeeld, maar het blijft moeilijk om in je enthousiasme de “eigen” en de Goddelijke ideeën te blijven scheiden zonder dat je het kind wegspoelt met het badwater.

 161. Oscar de Tweede says :

  Voor Ruitje. Als Adam toch maar eens geluisterd naar Eva (radio). En: geen spijt. Dank je wel voor wat je vertelde. Wat een prachtige stem heb je, zowel sprekend als zingend. En wat een fraai taalgebruik. Preek je ook wel eens buitengaats (indien vervoer geregeld zou zijn)?
  Behalve jouw stem klonk ook die hobo buitenaards mooi!

 162. Pittig says :

  @ John

  Tjonge, je weet wel spanning op te bouwen!!

  Wat zij doen is gewoon de Power-evangelism van Paulus, Petrus en John Wimber in praktijk brengen. Alleen hadden die misschien iets meer oog voor de persoon achter de kwaal…

 163. engel says :

  @Pittig,

  De overeenkomsten met John Wimber en de derde-golf theologie kwamen ook bij mij op. Het zou mij niet verbazen als John zijn echte roeping en bediening heeft gevonden in het beenverlengings-circus.

 164. Ruitje says :

  Oscar II, dank voor je reactie (en ook dank aan de andere reageerders). Ik spreek niet buitengaats, het reizen is te vermoeiend.

 165. bramvandijk says :

  @John
  Flauw hoor, een beetje als het interview met Lance Armstrong. Hoge verwachtingen, maar uiteindelijk krijgen we niet meer te horen dan we al wisten 😉

 166. ruub says :

  Een andere variant van het Goudstof is ‘Miracle Money’. Werkt een beetje als bij de broden en vissen, maar dan met dollars. Miracle money is de core business van ‘Prophet Angel’, maar hij doet daarnaast ook een hele range van andere wonderen. Bijna was er gewoon keihard bewijs voor het miracle money wonder, maar één van de begunstigden weigert nu toch openheid van zaken te geven. Zonde.

  Hier de profeet in actie, vanaf ca. 2:07:00 wordt het wondergeld letterlijk binnengeharkt.

 167. mafchauffeur says :

  @ruub: lijkt me een oprechte kerel. En eentje met een échte zalving, want hij heeft een Bijbelse houding als het gaat om reageren op kritiek:

  Asked to comment on the criticism and doubts over the credibility of the ‘miracle money’, Prophet Angel said: “I do not comment on those who oppose me

  Logisch, als profeet wil je je niet inlaten met Psalm 1:1 lieden. 😉

 168. Wybe says :

  Als TRIN nu eens de boekhouding op orde zou hebben, dan hadden we kunnen zien of het echt goud is.
  Als God ze zegent met goudstof, dan is dat natuurlijk om hun goede doelen te steunen. Je gaat dan met dat goudstof naar een juwelier ofzo, ruilt het in voor euro’s, en krijgt nog een bonnetje mee ook. Vervolgens zet je dit in de kolom inkomsten van je boekhouding, met daarbij om hoeveel gram het ging.
  Boekhouding openbaren, en klaar is kees.

 169. afolus says :

  @Wybe
  😀
  Tiszoeenvoudig…

 170. mafchauffeur says :

  De nieuwste trend in Evangelisch Nederland in de categorie “terug naar de Bijbelse rituelen”: verjaardagen vieren met een vuuroffer.

 171. mafchauffeur says :

  Goudstof is terug van weggeweest?

  Voor we baden zag Marian iets wonderlijk de kamer binnenkomen: een stroom van zware aanwezigheid van God en ze wist dat er iets zou gebeuren! Tijdens het gebed en profetie werd ze rustig en voelde een zwaarte over haar! Precies zoals Marian gezien had. Na het bidden legde ze haar handen op de nekspieren van de vrouw. Ze vertelde ons dat haar nekspieren te kort zijn. Het is aangeboren, daarom heeft ze altijd hoofdpijn, ze kan haar hoofd niet helemaal naar onder bewegen om haar kin op haar borstbeen te duwen (zoals iedereen normaal kan doen).

  Terwijl Marian bad voelde ze haar handen warm worden en de nekspieren bewogen te bewegen. Ze voelde letterlijk de spieren bewegen! De vrouw voelde warmte en bewoog haar hoofd naar onder om te testen en het lukte voor het eerst in haar leven om haar hoofd helemaal naar onder te bewegen!

  Alles ging heel zachtjes en rustig maar we beseften dat er iets heel speciaals aan het gebeuren was. Plots rook Marian een parfum op haar handen, heel erg fijn, zacht en subtiel, met een patchoulie ondertoon. Een heerlijke geur! Er verscheen ook goudstof op haar handen. Haar eigen parfum was heel anders en niemand anders had een geur op dus we wisten dat de Heilige Geest opnieuw een wonder aan het doen was!

  We waren zo dankbaar voor deze kostbare tijd. Iemand mogen helpen en een wonder te zien en een tastbare, ‘ruikbare’, manifestatie vd Heilige Geest mee te maken!

  https://www.facebook.com/jcmoenia
  En dat zomaar op een doordeweekse (dinsdag)middag.

 172. mafchauffeur says :

  Tsjonge. Het Goudstof- en Parfumwonder van 15 oktober heeft zelfs de Sjofartoeteraar weer aan het twitteren gebracht.
  https://twitter.com/Sword_ot_Lord

  Daar is toch écht iets bijzonders gebeurd.

 173. afolus says :

  @mafchauffeur
  Wat een heerlijke glorie komt er nu toch wederom over ons werelddeel.
  Wat ik nog het meest bijzondere vind is dat de aangehaalde zuster genezen is van een zeer ernstige hoofdpijn die al haar hele leven duurde, zo zelfs dat ze deze niet meer voelde….. 😀

  Ik hoop nu maar dat er weer veel van dit soort wonderen gaan plaatsvinden, ook in ons land. Immers het wordt Sinterklaastijd en dan kunnen we wel wat lekkere luchtjes voor onze meisjes gebruiken…
  En met goud maken we natuurlijk helemaal goede sier.
  Als het nu maar geen koper is…..

  Begin jij alvast met je rijmpjes?

 174. star says :

  🙂 heerlijk deze reactie is al een gedicht

 175. mafchauffeur says :

  @afolus: ik vind Parfum best een nuttige aanvulling op het assortiment. Goudstof is leuk, maar toch gedoe. Bij elkaar schrapen, naar een goudinkoper gaan, lastige vragen beantwoorden en ook nog eens in beeld bij Justitie ivm witwassen.

  Aan parfum heb je direct iets. Je ruikt hemels, je bespaart op je uitgaven en het type geurtje past helemaal bij jou. Althans, dat lijkt mij logisch – iets met stenen en brood.

  Verder stimuleert het je dagelijkse stille tijd, want je wilt toch iedere dag weer lekker ruiken. 🙂

  En het is hartstikke Bijbels, de analogie met het dagelijkse Manna is overduidelijk.

 176. afolus says :

  @mafchauffeur
  Jij denkt dus dat veelkleurigheid nu wordt ingeruild voor veelgeurigheid….?
  Ongetwijfeld zullen er nu broeders en zusters moeten worden genezen van allerlei allergieën. Maar ja er moet wat te genezen blijven vind je ook niet….

  Die firenights zijn trouwens ook niet meer wat ze geweest zijn; waren er aanvankelijk nog firetunnels, inmiddels worden de vuurtjes gevangen in een schaaltje… Geef mij maar een ouderwets kampvuur: niets hemels aan, lekker warm en dan samen brood bakken om een boomtak..

  Heer ontferm u.. 😇

 177. Sueigilera says :

  Wellicht hebben ze inspiratie opgedaan door “Das Parfum” van Patrick Süskind te lezen of door naar de geweldige verfilming daarvan te kijken. 🙂

 178. star says :

  Nou een lekker luchtje is nooit weg: scheelt weer een rit naar Douglas :-))

 179. mafchauffeur says :

  Zo raar is het niet hoor.

  Marcus 14:3

  En toen Hij te Betanië was in het huis van Simon de melaatse, verscheen, terwijl Hij aan tafel aanlag, boven hun hoofden een albasten kruik vol echte, kostbare nardusmirre; en de albasten kruik kantelde en goot (de mirre) over zijn hoofd.

 180. mafchauffeur says :

  Als het mooie nazomerweer inderdaad te maken heeft met de verhoogde mate van Gods aanwezigheid in Zelhem, mag die conferentie van mij best zes maanden duren in plaats van zes dagen.
  http://www.trin.nl/index.php/mission-possible