Missie

Goedgelovig is Neerlands eerste ‘gristelijk-satirische’ website, tevens een persdienst voor ‘kerkelijk nieuws met een kwinkslag’.

praying.jpgGoedgelovig is het initiatief van een groep columnisten die zich het Dwaze Zaken Collectief noemt, naar het bekende Amsterdamse kunst-eetcafé ‘Dwaze Zaken’ waar we bij tijd en wijle graag een schuimend biertje nuttigen, terwijl we het gristelijke wereldje satirisch beschouwen. Sommigen van ons werken onder hun eigen naam, anderen prefereren de anonimiteit.

De site ging eind maart 2007 van start, precies tussen de Boekenweek, die als thema ‘Lof der Zotheid: scherts, satire en ironie’ had meegekregen, en 1 april. Goedgelovig hoopt de nog vrijwel ontbrekende ‘bediening van humor, kritisch vermogen en relativering’ onder christenen (vaak gespeld als ‘gristenen’) wat leven in te blazen. Want zoals Antoine Bodar eens zei bij Knevel: “Er zijn meer heidenen met gevoel voor humor dan christenen.” Hoog tijd dus om daar iets aan te doen.

Onze missie is het leven van alle goedgelovigen in Nederland wonderbaar te transformeren.

Van grijze kerkmuizen, depressieve gerefovormden, charismatische zegenzoekers, collectetellende celkerkcipiers, devote pausmobielgroupies, heilige huisjes bouwers en hemel-of-hel denkers maken wij met krachtig medewerken van de Geest van Humor vrije gelovigen die kunnen lachen en relativeren – over kerkelijk poppentheater, softe subcultuurmaniertjes, gristelijke zeepbellen, kledingloze keizers en evangelische hypes. Amen.

Lichtend voorbeeld voor Goedgelovig is de BN’er Erasmus, die in zijn meest bekende boek ‘Lof der Zotheid’ de kerkelijke, politieke en maatschappelijke leiders van zijn tijd zodanig op de hak nam, dat dat de weg heeft gebaand voor de Reformatie. Jawel, satire breekt de vele heilige huisjes in ons polderlandschap sneller af dan de beste preek of politieke boodschap. Mooi toch?

In maart 2008 won Goedgelovig tegen wil en dank de Gouden Webfish Award van de IKON en PKN voor de beste particuliere gristelijke website van Nederland. Het is een nogal kitscherig ding, maar we plaatsen ‘m toch met gepaste trots.

Goedgelovig heeft de volgende rubrieken:

– ASO Jezus: tegendraadse cartoons over de kerk, godsdienstigheid en Jezus volgen.
– Bijbelmovies: de Bijbel samengevat in 36 animatiefilmpjes.
– De Gloriestoel: de opkomst van benenverlengers en dodenopwekkers
– De TRIN-spin: grappen en onthullingen over de meest extreem-gezalfde organisatie van Nederland.
– Dubbelgangers: hierin worden Bekende Gristenen vergeleken met hun ‘wereldse’ tegenhangers.
– Ei van Columnus: prikkelende columns en artikelen over goedgelovigheid, theologie, media en cultuur.
– Gesignaleerd: actueel of opmerkelijk nieuws, opgediend met een kwinkslag of zout commentaar.
– Goedgelovig in Actie: provocerende of ludieke lezersacties.
– Heilige Boontjes: eigenwijze cartoons en preekbeschouwingen van tekenaar Rob.
– Jesus Club: de wereld volgens cartoonist Leopold Turyn.
– Knevel & Van den Brink: satirische nieuwsbeschouwing met Andries en Tijs.
– Miniserie ‘Bevrijd’: het bevrijdingspastoraat onder de loep genomen.
– Postbus Vaticaan: dienstmededelingen van de redactie van Goedgelovig.
– Relibio ‘Ooit Goedgelovig’: aangrijpend levensverhaal over geloof en identiteit.
– Relisoap ‘De Gezalfde’: een spannend feuilleton in dagboekstijl.
– Rev. Van Pastoorkramp: ingezonden brievenrubriek van een foute voorganger.
– Satirische Nieuwsdienst: fictieve parodies, waarbij we overdrijving als stijlvorm gebruiken.
– Videotheek: filmpjes ter lering en vermaak.
– Wauwel: lichtvoetige beschouwingen van een columnist.
– Zeurensen: Real Life soap over een Belg die met Gods hulp miljonair wil worden.

Werk mee aan de missie van Goedgelovig en zend je eigen bijdragen in!

%d bloggers liken dit: