Huisregels

REDACTIONELE UITGANGSPUNTEN (tevens disclaimer)

Goedgelovig hanteert de volgende redactionele uitgangspunten:

1. We zijn van mening dat elke persoon of organisatie die zich in het openbaar profileert en uitspreekt ook gepersifleerd en becommentarieerd mag worden. Tegengestelde gezichtspunten helpen de vrije meningsvorming.

2. Zo’n persiflage of gezouten commentaar heeft altijd als doel een bepaalde kwestie op scherp te zetten en bespreekbaar te maken, en doet niets af aan de goede bijdragen die een persoon of organisatie ook levert. Bijdragen op Goedgelovig zijn niet negatief of destructief bedoeld, wel prikkelend en confronterend.

3. We (er)kennen in principe geen heilige huisjes en taboes, en voelen ons dus vrij om over alles wat op het kerkelijke erf en in de maatschappij gebeurt te publiceren. Mensen en organisaties met macht en invloed kunnen op onze warme belangstelling rekenen. Maar ook kleine spelers met bijzondere activiteiten, meningen en ‘bedieningen’ komen op Goedgelovig aan hun trekken.

4. We vinden satire en humor een onmisbaar cultuurgoed. Net zoals de hofnar bij de koning hoort. Het is nodig dat we onszelf leren relativeren, onze geloofspraktijk eerlijk en kritisch durven bevragen, en hoofd- en bijzaken blijven onderscheiden. We zijn van mening dat deze ‘bediening’ door gelovigen in Nederland nog veel te weinig wordt beoefend, en willen daar met Goedgelovig een bijdrage aan leveren. Daarbij kunnen we overdrijving als stijlvorm gebruiken, net zoals een cartoontekenaar bepalende gezichtskenmerken uitvergroot, waardoor het ‘typetje’ meteen herkenbaar is.

5. Als redactie zijn we zo zorgvuldig mogelijk in wat we publiceren. Waar het kan linken we naar de originele bronnen, zodat lezers zelf feiten kunnen controleren en scheiden van meningen. Wel dienen we de berichten altijd op met een kwinkslag of gezouten commentaar. Onderzoeksjournalistieke onthullingen en andere ingrijpende berichten zijn door tenminste twee redacteuren gezien en hebben een toetsing op inhoud en vorm doorstaan.

6. Humorbeleving is subjectief, net als de opvatting over wat wel of niet kan. Het staat lezers vrij daar in de reacties hun mening over te geven, maar als redactie gaan we niet elk bericht afzonderlijk verantwoorden.

7. Als we echt over de schreef gaan door feiten onjuist weer te geven of mensen en organisaties zonder duidelijke onderbouwing in een dubieus daglicht te stellen, dan zullen we dat ruimhartig rectificeren.

8. De redactieleden van Goedgelovig zijn in real-life kerkelijk en maatschappelijk betrokken christenen. Geen critici die vanuit hun luie stoel van alles roepen zonder zelf ooit verantwoordelijkheid te nemen.

9. Goedgelovig is geen GeenStijl. We schelden niet, meppen niet onder de gordel (lees: leggen geen oneigenlijke verbanden met de opzet mensen te beschadigen en/of puur te shockeren), en publiceren geen persoonsgegevens van mensen.

10. We parodiëren godsbeelden en menselijke godsdienst. Dat is niet hetzelfde als spotten met God.

SPELREGELS VOOR HET REAGEREN

Goedgelovig is een vrijplaats voor gesprek. Ieder mag zonder beperking bijdragen, met inachtneming van de volgende ‘netiquette’:

1. Reacties moeten inhoudelijk aansluiten op het gepubliceerde bericht. Het is niet toegestaan de reactieruimte te gebruiken om je eigen stokpaardjes of producten aan de man te brengen.

2. Het is niet toegestaan om auteursrechtelijk beschermd materiaal of complete artikelen als reactie te plaatsen. Wel kun je een link plaatsen naar uitgebreidere bijdragen op een andere website.

3. Reacties hoeven niet in perfect Nederlands geschreven te zijn, maar onleesbare of onduidelijke reacties worden verwijderd. Dat geldt ook voor reacties in HOOFDLETTERS of andere onnodig aandachttrekkende stijlvormen.

4. Reacties die feitelijke onwaarheden bevatten, niet respectvol zijn, seksistisch/vrouwonvriendelijk zijn, of waarin wordt gescholden, getrold of op de persoon gespeeld, worden verwijderd. Dit geldt ook voor reacties waarin toespelingen worden gemaakt op de identiteit van redactieleden of reageerders; iedereen heeft het recht om zelf te bepalen of hij op het internet onder eigennaam danwel pseudoniem schrijft en reageert.

5. Moderatie is ter beoordeling van de redactie en hier kan niet over worden gereclameerd. Wie zich na herhaalde waarschuwing blijft misdragen komt op onze zwarte lijst, wat betekent dat je geen reacties meer kunt plaatsen.

%d bloggers liken dit: