Contact

De redactie van Goedgelovig is per e-mail bereikbaar op:

redactiegoedgelovig [apestaart] gmail.com

Sinds we zijn gestopt wordt dit adres nog wel gecheckt, maar het kan even duren voordat je antwoord krijgt. Je kunt dit adres ook gebruiken om tips door te geven of eigen redactionele bijdragen aan te leveren, maar realiseer je dat we alleen in uitzonderlijke gevallen nog iets publiceren. Meestal betreft het dan belangrijke updates in een lopend dossier of onthullingen waar andere media niet op aanslaan. Omdat we deze site in onze vrije tijd maken, zijn we niet telefonisch bereikbaar.

Bijdragen aan Goedgelovig

Goedgelovig is een collectief platform. Iedereen die dat wil kan aan de site bijdragen. Wie berichten, artikelen, cartoons, reacties of andere creatieve bijdragen inzendt, geeft Goedgelovig daarmee toestemming om deze redactioneel te bewerken en op de site te publiceren. Deze toestemming omvat ook mogelijk hergebruik van deze bijdragen in afgeleide vormen, zoals een boek, CD of video. Als schrijver of tekenaar houd je altijd auteursrecht over je eigen bijdragen, en je kunt ook zelf aangeven of je naamsvermelding (eigennaam of pseudoniem) op prijs stelt of niet. Bij korte berichten voor de rubriek Gesignaleerd is naamsvermelding niet gangbaar.

Verwijderingsverzoeken

Sinds Goedgelovig is gestopt ontvangen we regelmatig verwijderingsverzoeken van mensen en organisaties die op deze site aan bod zijn gekomen of die actief aan discussies hebben bijgedragen en daar nu om diverse redenen spijt van hebben, bijvoorbeeld omdat ze van mening of functie zijn veranderd. We hanteren hiervoor het volgende beleid:

1. In principe verwijdert Goedgelovig geen berichten en reacties. We hechten aan de naslag-/archieffunctie van deze site en het beschikbaar houden van de open geloofsgesprekken waaraan honderden lezers actief hebben bijgedragen. Goedgelovig wordt nog dagelijks veelvuldig bezocht, ook via Google-verwijzingen.

2. Bij zwaarwegende persoonlijke belangen is het echter wel mogelijk om een verzoek in te dienen om berichten en reacties te laten anonimiseren. Je achternaam wordt dan verwijderd of afgekort, zodat je niet te googelen bent. Je zult zo’n verzoek moeten onderbouwen en het is ter beoordeling van Goedgelovig of je aanvraag wordt gehonoreerd. We gaat hier altijd integer mee om.

3. Auteursrechtclaims van derden – mensen die niet direct aan Goedgelovig hebben bijgedragen, maar wiens werk zonder toestemming toch op de site is beland – worden ook altijd in behandeling genomen.

4. In hoogst uitzonderlijke gevallen kan Goedgelovig toch besloten een bijdrage of reactie in z’n geheel te verwijderen. Dit is ter beoordeling van de redactie en hier kunnen geen rechten aan worden ontleend.

%d bloggers liken dit: