Het echte drama van Bulamu Village

Gisteren werd bekend dat kinderen in het Oegandese kinderdorp Bulamu Village door directeur Joseph Lubega seksueel zijn misbruikt. TRIN heeft Lubega inmiddels laten vallen en deze verklaring gepubliceerd. Lubega’s positie zou vanwege “de geruchtenstroom” niet langer houdbaar zijn. Aan de zaak zelf (het misbruik) wordt volledig voorbij gegaan. Geen enkele excuses, maar wel een disclaimer: TRIN zit niet in het bestuur van Bulamu Village en kan Lubega formeel dus niet ontslaan. Maar volgens partner Kaja Foundation is Mattheüs’ betrokkenheid veel groter dan hij suggereert. “Mattheüs van der Steen is al vanaf het begin bestuurslid van stichting Trin New Lease of Life Uganda, die de grond heeft gekocht en verhuurd aan de lokale partners. Als landeigenaren hebben zij wel degelijk veel macht en invloed.”

Dat blijkt ook wel uit de rest van het bericht waarin TRIN zegt gesprekken te zijn aangegaan met “professionele organisaties die het management kunnen overnemen.” Twee Nederlanders, René en Jolanda, lopen zich inmiddels ook warm om zich over de kinderen van Bulamu Village te ontfermen. Zij verhuizen eind deze maand naar Oeganda.

We hadden al langer aanwijzingen dat er rond Bulamu Village dingen niet goed gingen. Toen we TRIN bijna vier jaar geleden al kritische vragen stelden over de financiële verantwoording van het project, kregen we daar geen bevredigend antwoord op. Bronnen lieten ons weten dat het organisatorisch en financieel een zooitje was. Het feit dat één man verantwoordelijk was voor deze kinderen was ook niet echt geruststellend. Professionele organisaties als Wilde Ganzen, Eureko Achmea Foundation en Wings of Support hebben zich op basis van een projectvoorstel van Stichting De Brug (de partnerorganisatie van TRIN waar bestuurslid Bram Oosterwijk leiding aan geeft) aan het project gecommitteerd, maar niet voldoende controles ingebouwd inzake de track record van Lubega, de andere partners in het project en de besteding van de gelden. Zo had De Brug Wilde Ganzen niet eens verteld dat TRIN ook fondsenwerving voor het project deed. Maar TRIN gebruikte op haar website intussen wel het logo van Wilde Ganzen, immers dat helpt om het project extra geloofwaardigheid te geven (het bekende ‘Ouweneel-effect’, het meesurfen op de opgebouwde autoriteit van een ander).

Toen kwam rond de jaarwisseling van 2010-2011 de rel met Mattheüs van der Steen die met zijn 4WD in Kampala een jongetje (Brian) van straat oppikte en zonder overleg met ouders of voogd meenam naar Bulamu Village. Dat was toen al bizar, en hulpverleners veroordeelden deze ronselpraktijk meteen, maar het is extra schrijnend als je bedenkt dat dit jochie regelrecht bij een pedofiel werd afgeleverd. Kijk nog even hoe dat in z’n werk ging:

Mattheüs werd publicitair enigszins gered door zijn vriend Joseph Lubega die verklaarde dat Brian met zijn toestemming was meegenomen en wel degelijk een hulpbehoevend jongetje was.

Op 11 januari 2011 nam Goedgelovig contact op met Robbert Dijkstra, voorzitter van TRIN-partner Kaja Foundation. De vraag: waarom breken jullie niet met TRIN aangezien de werkwijze van deze organisatie zo omstreden en problematisch is en ook door Kaja zelf wordt veroordeeld? Dijkstra stelde zich op het standpunt dat Kaja alleen toeziet op de bouw van het dorp en fondsenwerving. Oftewel: wat TRIN doet, valt buiten onze verantwoordelijkheid. Over die opstelling hebben we ons destijds verbaasd. Inmiddels is Kaja Foundation tot voortschrijdend inzicht gekomen en heeft zich uit het project terug getrokken.

Het drama van Bulamu Village is niet alleen het misbruik van kwetsbare kinderen. Het is ook, en misschien wel meer nog, het bagatelliseren van de eigen verantwoordelijkheid door TRIN en De Brug.

89 Reacties op “Het echte drama van Bulamu Village”

 1. Vleertje zegt :

  @ GG Vraag. Wanneer ben je nou precies strafbaar als Nederlandse organisatie? Ik kan daar maar niet achter komen. In Nederland was Lubega gelijk vastgezet maar TRIN ook onderzocht op aansprakelijkheid. Hoe zit dat nu? Is er een advocaat die dat weet? Heeft het OM niet de plicht om TRIN eens door te lichten? Of de EO…..

 2. Professor Prietpraat zegt :

  @Vleertje, van de EO hoef je niks te verwachten, wat ze hier ook mee zullen doen, rechtsaf of linksaf, het kan een hoop leden kosten. Een eerdere onthullende reportage over misstanden bij TRIN die een hoop geld heeft gekost is in de prullenbak beland onder druk van “grote bekende kerkleiders”

 3. goedgelovig zegt :

  @Vleertje: Als er aangiften worden gedaan. Als je misbruikt bent of kennis hebt van misbruik kun je aangifte doen. Dan pas is het een zaak voor het OM.

  TRIN verdedigt zich met de opmerking dat geen van de kinderen aangifte heeft gedaan in Oeganda. Maar het is voor kwetsbare kinderen die ook nog eens voor hun voedsel en onderdak direct afhankelijk zijn van hun misbruiker een enorme drempel om aangifte te doen. De opmerking van TRIN hierover getuigt van een enorme onnadenkendheid.

  De EO heeft zeker ook een verantwoordelijkheid, namelijk om die Netwerk-documentaire uit te zenden. Deze uitzending biedt een onthullende blik achter de schermen bij TRIN en met name Mattheüs.

 4. Professor Prietpraat zegt :

  en dat is precies waarom er goede controle moet zijn op dit soort werk omdat volwassenen kinderen in hun macht kunnen hebben als kinderen afhankelijk zijn in hun voedsel, kleding en onderdak van de volwassenen die hen mishandelen/misbruiken. Moeilijke keuze voor hen: voedsel, onderdak en kleding en misbruik accepteren of aangifte doen en op straat slapen zonder eten.

 5. Professor Prietpraat zegt :

  sowieso hebben volwassenen een machtspositie over kinderen en kunnen hen makkelijk manipuleren maar in gevallen als deze is de machtspositie nog vele malen groter dan normaal.

 6. mafchauffeur zegt :

  Ik ken het rechtssysteem in Uganda niet. Maar als daar mogelijkheden bestaan voor TRIN om aangiften of melding te doen bij de autoriteiten (politie, OM) zou TRIN dat wel gedaan moeten hebben.

  Wetenschap hebben van (voortdurende) misdrijven maar verrvolgens geen aangifte doen is zacht gezegd niet zo sympathiek richting de slachtoffers. En zeg nu niet dat er met een dergelijke aangifte toch niets was gebeurd.

  Zeker niet in een land waar men niet zo blij is met homoseks. 😉

 7. Professor Prietpraat zegt :

  @mafchauffeur, ik denk niet dat TRIN nu ze het op deze manier hebben aangepakt en de verhalen van kinderen niet bewezen achten, aangifte kunnen doen. Dan moeten ze er eerst zelf van overtuigd worden dat er misdrijven zijn gepleegd en menen dat er bewijs voor is. Wat ik lees is dat TRIN zegt in een van de brieven aan de achterban dat het bewezen is dat er bewust verhalen zijn verzonnen om Lubega zwart te maken/wraak op hem te nemen.

 8. mafchauffeur zegt :

  In een organisatie waar men een zelf ingevuld getuigenisformuliertje aanmerkt als bewijs van bovenntuurlijke genezing moet je je van de begrippen bewijsvoering en waarheidsvinding niet al teveel voorstellen.

  Hoe ging dat koortje ook alweer?

  “Bewijst niet, geloof alleen (bis)
  Alles is mogelijk voor degene die gelooft”

  Ik kan er een enkel woordje naast zitten. 😉

 9. AN zegt :

  Door te zeggen dat de ‘Touch’ een andere betekenis heeft gekregen gaat GG mijns inziens te ver. Smakeloos en niet grappig.

 10. Thomas O. zegt :

  @ Maf

  Dit is meer de technische kant van dit verhaal en doet geen recht aan wat er gebeurd is. Maar ik dacht net; Ik hoop maar dat het rechtssysteem onderscheid maakt tussen dader en slachtoffer.

 11. TommyLee zegt :

  Ik zou dit drama eens in een wat breder perspectief geplaatst willen zien.Gezien vanuit een buitenlandse fonsenwervingsorganisatie is een project als deze een goudmijn.Toon wat zielige kinderen maak wat plannen bekend, noem het in een christelijke setting een opdracht van God, benader via de juiste kanalen het juiste publiek en het geld stroomt binnen. Gezien vanuit de inboorling kan er wel eens een andere beleving zijn. Er worden grote beloften gedaan, de bruine broeder wordt de wereld over gesleurd om getuigenissen te geven. Hij ziet dat er veel geld wordt opgehaald. Er zijn veel gevallen bekend waar deze broeder uiteindelijk met een fooi wordt afgescheept en teleurgesteld raakt. Uiteraard zijn er ook projecten waar voortvarend een groot project uit de grond wordt gestampt. Nu zouden daar een paar duidelijke vragen over gesteld moeten worden. In algemene zin: past het plan en de aanpak in de cultuur van het land. Bekend voorbeeld: stuur traktoren naar Kenya en een jaar later staat alles weg te roesten. Had ze wat ossen gegeven en het had kunnen werken. Dan de voortvarendheid en de schaal waarin wij vanuit het buitenland problemen aan willen pakken. Als dit niet vanuit de plaatselijke mensen en in hun tempo wordt aangepakt kan de zaak op een fiasco uitlopen. Dan het leiderschap. 1 een man die een heel klein zelf gestart projectje goed kan runnen, hoeft niet de capaciteiten te hebben om een groter project te runnen en zal grandioos op zijn bek gaan. Het is voor hen ook niet eenvoudig de hete adem van de (soms koloniaal denkende )buitenlandse organisatie in zijn nek te voelen en aan de (al of niet uitgesproken) eisen te voldoen. Verder zijn er organisaties waarvan de vertegenwoordigers in weelde leven (in hun ogen) en wie kan ze kwalijk nemen dat ze dan zelf ook die standaard willen bereiken. Een vaak over het hooft gezien gegeven is dat er cultuurgebonden verschillen zijn in de beleving van de waarheid. Ook als mensen van goede wil zijn en zich christen noemen kan er bij nader inzien een groot verschil zijn. Niets bijzonders zou je zeggen, ook een Nederlander als Rob Allart heeft een heel andere waarheidsbeleving als veel anderen in ons land. Maar het wordt ingewikkelder als gezichtsbehoud belangrijker is dan de waarheid noemen en dat is vaak het geval. Als ik de propaganda van TRIN bestudeer zijn het stuk voor stuk projecten om mensen verder te helpen. Of ze de capaciteiten in huis hebben om dat allemaal te behappen valt door de nu geopenbaarde ontwikkeling in Oeganda sterk te betwijfelen!

 12. goedgelovig zegt :

  @AN: Mee eens, net over het randje. Is aangepast in de tekst.

 13. Pittig zegt :

  Als TRIN echt geeft om mensen, dan laten ze Lubega niet zomaar vallen, maar zorgen ze er voor dat hij de begeleiding krijgt die hij nodig heeft.

 14. rob zegt :

  @Pittig
  En aan welke begeleiding zat je te denken?

 15. rob zegt :

  @Pittig
  Ik schat in dat TRIN (MvdS) geen shit om mensen geeft, het is een grote egotripper.

 16. TommyLee zegt :

  @rob: ik denk dat hij wel om mensen geeft, maar dat hij de schijn erg tegen heeft door al zijn blabla ben ik met je eens!
  @pittig begeleiding, als het mogelijk is, ik weet niet of de man hiervoor open staat. het dossier is op dat vlak niet compleet. Laat TRIN eerst verantwoordelijkheid toegeven en dan ook verder nemen!

 17. Pittig zegt :

  @ TommyLee en rob

  Bulagu is ook een kind geweest en heeft in zijn leven ook het een en ander meegemaakt. Zaken waardoor hij zelf geen grenzen heeft geleerd. Denk ook aan zijn tijd in de gevangenis.

  Elk mens verdient hulp, correctie en begeleiding. Al was het alleen maar om te verhinderen dat nog meer kinderen slachtoffer worden.

 18. Pittig zegt :

  @ TommyLee

  Je hebt helemaal gelijk dat TRIN eerst verantwoordelijkheid hierin moet nemen. Maar TRIN heeft al heel lang en bij meerdere gelegenheden laten blijken dat ze zulke verantwoordelijkheden niet aan kan. Ik verwacht dus niet dat ze Lubega zullen helpen. Ook niet als ik zie hoe de evangelische beweging met verstoten of gevallen leiders omgaat. Ze laten mensen meestal als een baksteen vallen. De voordeur is zo mooi, maar bij de achterdeur is het één grote vuilnisbak waar mensen ingeduwd worden. Wat dat betreft heb ik weinig hoop dat TRIN iets voor Lubega gaat doen.

 19. TommyLee zegt :

  @pittig
  Ja want MvS zit vast in een Godsbeeld waarin Hij alles oplossen zal. Hoezo eigen verantwoordelijkheid?

 20. Jan Berends zegt :

  In het blad van de EZA van drie jaar geleden, uitte Tijs van de Brink al wat bedenkingen bij de verhalen uit dit weeshuis en de verering van de leider ervan. (zie pagina 20). 2 citaten:

  “Toch zijn de verhalen me net iets te mooi. Als een straatkind zegt dat hij ,,niet erg hoefde te wennen” aan het opvanghuis of een ander zegt ,,ik herinner me al bijna niet meer dat ik op straat leefde” komt er bij mij toch enige twijfel.”

  “En, mocht er ooit een herdruk komen, haal dan het vreselijke loflied op ‘Onze Moeder New Lease’ eruit.”

  bron: http://eza.nl/media/upload/files/Zending%20Nu%20december%202009.pdf

 21. bramvandijk zegt :

  Het trieste is dat dit met goede bedoelingen start. TRIN wil die arme kindjes in Afrika helpen, verzamelt daarvoor geld en ze gaan ook zelf op zoek naar heo ze dit kunnen besteden.

  Dat laatste zit hem het punt:
  -enerzijds laat dat echte betrokkenheid zien, niet zomaar geld over de schutting flikkeren, maar er gewoon echt zelf tijd in steken;
  -anderzijds denk je dus dat je als amateur het beter weet dan de professionals die al jarenlang in die landen bezig zijn.

  Ze gingen min of meer op de bonnefooi, dat zegt toch al genoeg over de professionaliteit van TRIN in deze zaken. Dat ze vervolgens een toevallige ontmoeting als een teken van god beschouwen helpt natuurlijk ook niet. Het had nete zo goed helemaal goed kunnen gaan, maar in dit geval zie je dat het gebrek aan controle vanuit de kant van TRIN vreselijke dingen heeft mogelijk gemaakt.

  Wat dat betreft heb ik er steeds minder moeite mee dat directeuren en medewerkers van een goede-doelen-organisatie ook een goed salaris krijgen. Strijkstok of niet, het is uiteindelijk belangrijker dat het geld dat er overblijft effectief en efficiënt wordt ingezet, dan dat er zo veel mogelijk geld overblijft.

 22. TommyLee zegt :

  Er zijn in zendingsgebieden 2 duidelijke opties:1: De moeder-organisatie (in Nederland) heeft alle verantwoordelijkheid. Bezit grond, bouwt, huurt mensen in draagt dan 100% eindverantwoording. 2 De locals hebben eigen bestuur, eigen middelen, eigen personeel en de Nederlandse organisatie is hoofdsponsor, werkt als fondsenwerver. De locals zijn geen andere verantwoording aan de sponsor verschuldigd dan de besteding van HUN ingebrachte geld. Vaak wordt voor de 2e optie gekozen omdat de eerste te duur is of lokaal gezien de enige werkbare oplossing is. Alle tussenliggende mogelijke samenwerkingsvormen zijn of te vrijblijvend of te vaag, in elk geval gaat het fout zodra er geen 100% vertrouwen is. klein voorbeeld: geef je in het eerste een auto dan rijden er eigen mensen in de benutting is bespreekbaar. In het tweede geval kan je wel eisen stellen maar die zijn moeilijker te controleren en als het misloopt kan je jammeren maar je hebt em echt weggegeven! Ik ken een voorbeeld van een man die na een auto ontvangen te hebben de benen namen in een andere stad een taxibedrijf begon, daar was niets tegen te doen.
  @bramvandijk, je hebt echt een punt als je stelt dat iedereen maar wat opstart terwijl er al zoveel ervaren organisaties zijn. Op de opwekkingsconferentie presenteerden zich talloze clubjes die vaak ontstaan zijn vanuit een persoonlijke roeping/bediening/gemeente.
  Ik wil niks af doen aan de inzet en ijver van al deze clubjes, maar je ziet ze vaak dat ze proberen telkens weer het wiel uit te vinden. Ik ben voorzitter van een ruim 50 jaar bestaand zendingsgenootschap en wij zeggen ook nu nog niet de wijsheid in pacht te hebben. Doordat wij echter een brede internationale samenwerking voorstaan- dat kan per land verschillen -werken we aan een efficiënte werkwijze.

 23. Pittig zegt :

  @ TommyLee

  Je kritiek vind ik heel wijs en terecht. Expertise bouw je niet zomaar op.

  Maar je zaagt hiermee wel aan een van de peilers van de evangelische beweging. Juist die “persoonlijke roepingen” en al die stichtingen en organisaties zijn een typische kenmerk van de evangelische beweging. Het “God heeft tot mij gesproken” is de rots (c.q. zand) waarop de evangelische beweging is gebouwd.

 24. Pittig zegt :

  @ TommyLee

  En zelfs jouw organisatie valt weer in het niet bij de kerkelijke zending en hulp die al 150 of 600 jaar of langer bestaat… 😉

 25. TommyLee zegt :

  @pittig, ja inderdaad, wij zullen die clubjes dan ook niet bestrijden. Wat betreft die kerkelijke zending, ook die respecteren we maar die zitten ook niet overal. Wij zijn van die middle of nowhere jongens 😉

 26. Oscar de tweede zegt :

  @GG : hengel geen ouwe koeien uit de sloot c.q. vragen om uitzending van een oudbakken reportage van de EO en neem dat verlies nou eens. Laten we hopen op een nieuwe, feitelijke reportage over de stand van zaken nu! Houd de Trin-organisatie eens tegen het licht gezien door de bril van de strikte scheiding tussen toezicht en uitvoering.

 27. midas zegt :

  Die MvdS zit zo vast in zijn leugens, komtie nooit meer los van. Wel artikel in Visie over machtsmisbruik van christelijke leiders. Wellicht komt er meer, bijv in Knevel en vd Brink.

 28. John zegt :

  @Oscar de Tweede.

  Je zou zelfs kunnen betogen dat de EO zeer indirect medeverantwoordelijk is voor dit drama in Bulamu, door het toen niet uitzenden van die Netwerk-reportage. Als ze dat hadden gedaan had TRIN waarschijnlijk niet meer zoveel trouwe volgelingen gehad, was er geen geld om dit debacle te ondersteunen. TRIN kan dit soort verantwoordelijkheden gewoon helemaal niet aan. Als die Netwerk-reportage toen was uitgezonden, had TRIN ook nooit zoveel verantwoordelijkheid gekregen. Ik ben er ook voor dat de EO deze reportage alsnog uitzendt!

 29. Oscar de tweede zegt :

  @John
  Sorry. Dit gaat mij te ver: de EO zeer indirect medeverantwoordelijk stellen voor het drama in Bulamu. Redenerend op deze wijze kun je overal op uitkomen: waarom heeft zekere John, reaguurder op het GG forum, nooit actie ondernomen tegen Trin c.s? Ook hij is zeer indirect medeverantwoordelijk voor het drama in Bulama.
  Quatsch!

 30. mafchauffeur zegt :

  @Oscar de tweede: daar zit wat in.

  En nu ik er over nadenk: die John heeft best wel een onbetrouwbare kop, eigenlijk. Hij heeft vast ook beeldmateriaal thuis liggen met daarop allerlei gerespecteerde lieden die zich achter de schermen ontluisterend gedragen. Maar publiceren ho maar. Alleen af en toe een woedeaanvalletje op GG. 🙂

  @John: ga je schamen.
  😉

 31. Harley Quin zegt :

  Iedereen met een getuigenis over genezen blinden of opgewekte doden wordt door TRIN op zijn woord geloofd. De getuigenissen van deze kinden wordt afgedaan als geruchtenstoom…
  ‘Hoe meer kritiek, hoe meer zalving’, yeah right!

  @ John: Alsof een kritische uitzending bij de EO iets gaat uitmaken. Denk het niet. Allart, Zijlstra en F. Ouweneel, allen haalde de landelijke (christelijke) pers maar een nieuwe oplichter heeft zich recent alweer aangediend en de andere twee trekken ook nog steeds publiek. En dan zijn er nog de talloze kleine schadegevalletjes waar je nooit iets van hoort of de grotere die nog succesvol in de kiem gesmoord worden door de ‘Pasterkampen’ van deze wereld.

 32. John zegt :

  @Oscar de Tweede.

  Wat ik bedoel is dat de uitkomst van dit (zoveelste) onderzoek naar TRIN maar weer eens uitwijst hoe verschrikkelijk onprofessioneel ze zijn. Dit weten wij allemaal inmiddels al jaren, maar toch krijgt TRIN van iedereen de ruimte om maar door te gaan met het maken van brokken. De EO had toen een mooi document in handen (waar ik ook aan mee heb gewerkt) om aan de wereld te laten zien wat het ware gezicht van TRIN en MvdS is. De EO heeft ervoor gekozen hier niets mee te doen, onder druk van vele christelijke leiders, die wat mij betreft ook medeverantwoordelijk zijn voor het zoveelste TRIN-debacle. Mede door de keuzes van deze mensen en organisaties kan TRIN gewoon door blijven gaan met hun wan-bestuur. Hoeveel mensen moeten hier god-d@mme nog de dupe van worden?

 33. Pittig zegt :

  @ Oscar de Tweede

  Peter R de Vries riep in 2000 al op tot een DNA onderzoek inzake de moord op Marianne Vaatstra. Als ze dat hadden gedaan, was de dader veel eerder gepakt. Ondertussen zijn er gelukkig geen extra slachtoffers gevallen, zover ik nu weet.

  Wat als dat onderzoek wel was geweest? Elk lid van het Openbaar Ministerie krabt zich nu toch achter het hoofd en denkt: “Peter R. de Vries had gelijk”?

  Als de uitzending van de EO over TRIN was doorgegaan, dan had je toch ook meer duidelijkheid gegeven over wat voor organisatie TRIN was en is?

  Bij een weeshuis waar continu nieuwe slachtoffers vielen (en MvdS zelfs een kind van de straat oppikte en daar binnenbracht) en waar al jaren vragen over waren ligt het nog gevoeliger.

  De EO wil haar handen niet teveel branden aan kritiek op zaken binnen eigen kring en wordt van alle kanten onder druk gezet. Het kost haar heel veel leden als ze zich net zo kritisch als GG zouden opstellen. Maar daarmee doet de EO (onbewust/bewust?) mee aan een doofpotcultuur binnen de evangelische beweging. Dat lijkt me zo duidelijk als wat. De EO wil het leuke van het christelijk geloof laten zien, maar zal dus niet — net als GG — alle vuile was buiten willen hangen. De EO zou elke week een nieuwsprogramma vol kunnen krijgen over misstanden en ruzies in de evangelische beweging.

  Een overduidelijk voorbeeld lijkt mij de voorzichtigheid waarmee Knevel met Ouweneel omging n.a.v. de Vijfde Dag uitzending over de blinden in Burma. Knevel liet het daar gebeuren dat Ouweneel zijn huid kon redden. En dat allemaal ten kostte van de blinden in Burma en alle andere acties van MvdS en TRIN die daarna nog volgen. De EO ziet het en kijkt voor het gemak even weg, want de daders zijn ook hun vrienden en leden…

  En je vergelijking tussen John en de EO gaat wat mank. Ik denk dat de EO wat meer bereik heeft dan John binnen die kringen. Toch?
  Hoe meer macht, hoe meer verantwoordelijkheid — zo is het toch?

 34. Flipsonius zegt :

  @Pittig
  (en @bramvandijk en @tommylee)

  Juist die “persoonlijke roepingen” en al die stichtingen en organisaties zijn een typische kenmerk van de evangelische beweging. Het “God heeft tot mij gesproken” is de rots (c.q. zand) waarop de evangelische beweging is gebouwd.

  Dit gaat echt niet beperkt blijven tot de evangelische wereld. Hoewel ik wel stond te kijken hoeveel organisaties in Uganda zich geroepen voelen om zich met wezen te bemoeien (een flinke vijver om in te vissen, want dat zijn er zo’n 2 a 2,5 mln op een totale bevolking van 28 mln. Zoek maar op ‘Uganda + orphans, orphanage etc’)
  Er zij steeds meer particulieren die vanuit een persoonlijke betrokkenheid (bijvoorbeeld omdat ze als toerist in Uganda, Ecuador of de Filippijnen geraakt zijn door een bepaalde problematiek) zich geroepen voelen persoonlijk iets te doen aan armoedebestrijding, opvangen van wezen en scholing.
  Zie bijvoorbeeld deze link:
  http://www.1procentclub.nl/projects/?utm_source=bottom&utm_medium=step1&utm_campaign=project
  Allemaal heel goed bedoeld, maar wie gaat toezicht houden en ingrijpen als dit soort versnipperde initiatieven misloopt?

  Het is in Nederland al niet mogelijk gebleken om kindermisbruik in kinderopvanginstellingen te voorkomen (zie de zaak Mikelson). Maar goed, dat is het gevolg van de privatisering en wildgroei en het wegbezuinigingen van de budgetten voor adequaat toezicht en inspectie. Eigen keuze. Maar hoe moet de Ugandese overheid ooit overzicht krijgen over (laat staan toezicht houden op) de wildgroei aan wezenopvang, gesteund door TRIN-achtige buitenlandse organisaties?

  Ik ben het ook gloeiend eens met deze van bramvandijk:

  Wat dat betreft heb ik er steeds minder moeite mee dat directeuren en medewerkers van een goede-doelen-organisatie ook een goed salaris krijgen. Strijkstok of niet, het is uiteindelijk belangrijker dat het geld dat er overblijft effectief en efficiënt wordt ingezet, dan dat er zo veel mogelijk geld overblijft.

  Wat veel mensen als de ‘strijkstok’ zien is gewoon het geheel aan staffuncties (management, financiële / juridische control, administratie, personeelswerk, fondsenwerving en PR, beleidsontwikkeling etc) die ze in de organisatie waar ze zelf werken als onontbeerlijk en normaal beschouwen. Waarom zou een ideële organisatie het zomaar zonder moeten kunnen? Het wekt bij mij alleen maar wantrouwen als gesteld wordt dat al het ingezamelde geld direct naar de hulpbehoevenden gaat. Puinhoop gegarandeerd.
  Bij organisaties als TRIN ontbreekt het aan drie dingen:
  functiescheiding, functiescheiding en functiescheiding. 😦
  Wederom: puinhoop gegarandeerd.

 35. goedgelovig zegt :

  @Oscar: Zo oud is die koe niet. Bovendien gaat het om relevante informatie over TRIN en met name MvdS die in deze vorm nog niet naar buiten is gekomen en vooralsnog met succes vanuit politieke motieven in de doofpot wordt gehouden. Het is een morele zaak die we de EO zo lang als nodig is blijven voorhouden. Iets met luis in de pels enzo. 😉 Maar een nieuwe reportage waarin eerdere opnamen worden verwerkt mag natuurlijk ook. Als het maar wordt geopenbaard.

 36. Professor Prietpraat zegt :

  Ik wil nog even een duit in het zakje doen en het even wat scherper neerzetten. De EO is medeverantwoordelijk en indirect medeschuldig aan vele mensen die misleid zijn en beschadigd zijn geraakt via TRIN en Mattheus van der Steen. Dit nadat men besloot tot het achterhouden van belangrijke informatie. Even afgezien van het misbruik in Oeganda. Door mee te werken aan een doofpot is de EO in mijn ogen medeschuldig aan alle slachtoffers die er vallen in binnen en buitenland door toedoen van TRIN. De EO had heel veel slachtoffers kunnen voorkomen door toch de docu uit te zenden en ze kan dat alsnog doen en een grote fout herstellen.

 37. Professor Prietpraat zegt :

  Te laat voor reeds gevallen slachtoffers maar door zaken nu in de openbaarheid te brengen kan veel leed wat nog gaat komen voorkomen worden.

 38. bramvandijk zegt :

  @Harley Quin

  Iedereen met een getuigenis over genezen blinden of opgewekte doden wordt door TRIN op zijn woord geloofd. De getuigenissen van deze kinden wordt afgedaan als geruchtenstoom…

  Au, wat een scherpe tegenstelling inderdaad. De mate van kritisch denken is dus volledig afhankelijk van of iets wel of niet in hun straatje past 😦

  @Flipsonius
  Eens, helemaal mee eens.

 39. goedgelovig zegt :

  UPDATE: Habakuk.nu prikt Mattheüs vast op zijn eigen uitspraken.

  http://www.habakuk.nu/columns/item/3596-puur-een-juridische-kwestie/

 40. Case zegt :

  uh… ik kan mijn enorm waardelvolle in geinspireerde bijdrage over deze zaak niet meer vinden…. Die hebben jullie toch niet zomaar verwijderd?

 41. Case zegt :

  Ah heb hem gevonden, stond ergens anders, maar had hier ook kunnen staan: https://goedgelovig.wordpress.com/2012/11/14/ec-europoort-ondersteunt-oplichter/#comment-155239

 42. Pittig zegt :

  @ Case

  Ik ben bang dat je die reactie onder allerlei topics kunt knippen en plakken, knippen en plakken…

 43. The Artist formerly known as joost zegt :

  @professor frietzak:
  Wel ja, trek de verantwoordelijkheid dan maar helemaal door tot in het absurde: Alle EO-leden zijn misschien ook medeverantwoordelijk en indirect medeschuldig aan de vele mensen die misleid zijn en beschadigd zijn geraakt via TRIN en Mattheus van der Steen? Door een omroep te steunen die doofpotten in stand houdt komen alle wandaden van TRIN voor rekening van dit soort ‘gewetenloze’ donateurs. Gelukkig zit ons strafrecht nog iets beter doordacht in elkaar.
  TheArtist

 44. WoodyFlow zegt :

  Waarom zijn ze niet w-o-e-d-e-n-d over het misbruik?
  Ze maken zich meer zorgen over de geldstroom dan wat daar gebeurd is… verschrikkelijk

 45. Afolus zegt :

  @WoodyFlow

  You are right…

  In de gelederen van en rondom TRIN gebeurt van alles onder de mantel der liefde en is de communicatie vooral gericht op damage-control. Opvallend daarbij is dat het vooral om de eigen damage gaat.

  Nog geen opvallend woord is gewijd aan de levenslange ellende die deze kinderen met zich mee moeten dragen.

  Aan de sponsors wordt voorgehouden vooral te blijven betalen.
  Niets over steun en hulp aan de kinderen…!

  Schande…!

 46. joost zegt :

  Afolus
  Ja. Inderdaad Schande met een hoofdletter. 😦
  joost

 47. Case zegt :

  @Pittig ik ben bang dat je gelijk hebt…. 😦

 48. Professor Prietpraat zegt :

  Zouden er nog typisch Ouweneliaanse uitspraken volgen op deze onthullingen? Zoals:

  “Wat ik nou zo jammer vind is dat Smouter zoveel tijd heeft besteed aan het vinden van een paar misbruikte kinderen. Ik zou het zo fijn gevonden hebben als Smouter zich gericht had op al de niet misbruikte kinderen met een fijn getuigenis. Dat had zoveel beter geweest voor alle partijen en dan had God groot gemaakt geworden en was het een beter getuigenis geweest naar de wereld toe.”

  En nee, is niet grappig bedoeld.

 49. Pittig zegt :

  @ WoodyFlow

  Oei-oei-oei. Wat scherp gezien en wat belangrijk dat je die opmerking maakt.

  Dan vraag ik me serieus af: gaat het ze dan wel om die kinderen of gaat het ze erom dat ZIJ goede daden doen en dat ZIJ in de picture komen?

 50. naftali zegt :

  Het maakt niet zo veel meer uit. Ze gaan in Oeganda gewoon iedereen vermoorden die afwijkt van de norm, daar kan zo’n pedo zeker bij! http://www.allout.org/en/actions/uganda-now

 51. Henk Vis zegt :

  Ik heb gelezen dat Iris ministries onderzoek heeft gedaan en meerdere andere personen van stichting de Brug en andere kerken. Daarnaast was er nog een reactie van 1 van de moeders (weduwe) die daar al lang woont. Allen konden geen bewijs vinden/horen van misbruik. Als Joseph wat gedaan heeft moet hij direct stoppen en ander werk vinden. En hem hulp bieden met zijn probleem om te gaan.
  Er is altijd vergeving mogelijk. Het vertrouwen is dan helaas wel weg.

  De fout lijkt mijns inziens te liggen bij stichting Kaja. Het lijkt mij een hetse gestart door bittere mensen die het niet naar de zin is gegaan.
  Joseph heeft zijn leven lang gewerkt om honderden kinderen te voeden en scholing te verzorgen.

  Waarom is iemand gelijk schuldig?? Er is geen rechtzaak geweest en iederen roept gelijk dat hij een pedofiel is.
  Hoe kan je dat doen? Stelletje farizeers die de eerste steen weer gooien.

  Wie van jullie gaat die kinderen helpen??? Wie gaat ze voeden en naar school sturen???

  Lafaards.

 52. Pittig zegt :

  @ Henk Vis

  Als zoveel kinderen en medewerkers zo’n verhaal vertellen, als zelfs één kind zo’n verhaal vertelt, dan MOET je dat serieus nemen, onderzoeken, letten op machtsverhoudingen en de cultuur. En dat hebben TRIN en Daniël Renger en consorten wel erg beroerd aangepakt.

  Jij maakt nu precies alle fouten die de katholieke kerk ook gemaakt heeft met het misbruik in haar gelederen.

  En beschuldig jij ons ervan dat we niets doen? Schrijf je dit vanuit Oeganda dan? Of beschuldig jij ons van iets waarin je zelf geen haar beter bent? Wie is hier dan de Farizeeër?

 53. Vera van Haarlem zegt :

  @Henk Vis Het feit dat Joseph ontzettend veel kinderen heeft geholpen is natuurlijk geweldig. Dat moet alleen niet de reden zijn om niet kritisch te kijken naar de dingen die hij fout doet/zou doen. M.i. is het een groot probleem dat iemand eerst heel lang boven iedere kritiek verheven is en als de rel te groot wordt keihard de goot in wordt gedumpt. Het zou fijn zijn als Joseph in een veel eerder stadium kritisch tegen het licht was gehouden. Dat was beter voor de kinderen die hij ondertussen wellicht heeft aangerand en dat was ook beter voor hem, omdat hij eerder hulp had kunnen krijgen. En dat is ook goed voor anderen die in kwetsbare posities zitten. Mensen houden zich beter aan de regels als ze weten dat er op ze gelet wordt…

 54. goedgelovig zegt :

  UPDATE: Uit de TRIN-nieuwsbrief die zojuist verscheen:

  EXTRA HULP VOOR OEGANDA

  Vanwege de storm waar Bulamu Village momenteel doorheen gaat zullen Mattheus van der Steen en Daniel Renger naar Oeganda gaan om Bulamu Village hier doorheen te loodsen. Voor deze reis is nog een bedrag van 1750 euro nodig.

  We nemen aan dat dit inclusief huur 4WD en productie van iPhone-filmpjes is.

 55. rob zegt :

  @Henk Vis

  De fout lijkt mijns inziens te liggen bij stichting Kaja. Het lijkt mij een hetse gestart door bittere mensen die het niet naar de zin is gegaan.
  Joseph heeft zijn leven lang gewerkt om honderden kinderen te voeden en scholing te verzorgen.

  Het ‘ lijkt’ je dat de stichting KAja de boosdoener is.

  En van Joseph weet je het ‘zeker’ dat hij goed bezig is om kinderen te helpen.

  Dat laatste doet stichting Kaja ook.
  Hoe kun je dus met zekerheid zeggen dat Joseph het voordeel vd twijfel moet genieten?

  Aan de buitenkant gezien doen ze nl allebei hetzelfde: kinderen helpen.

  Tegen Joseph lopen er beschuldigingen van misbruik.
  En Joseph verdedigt zich met te zeggen dat het een hetze is.

  Ik vind het ontzettend dom om zo kort door de bocht te reageren dat er dus wel niets aan de hand zal zijn. Ben je helderziende?

 56. rob zegt :

  Ben zeer benieuwd waar die 1750 euries kostende hulp uit zal bestaan.

 57. goedgelovig zegt :

  @Henk Vis: We sluiten ons bij Rob aan. We hebben de afgelopen jaren zowel TRIN als Kaja bevraagd over Bulamu Village. TRIN heeft die vragen genegeerd terwijl ze de ene blunder na de andere maakten (bekijk het filmpje over Brian nog eens die door MvdS van straat wordt opgepikt). Kaja daarentegen gaf gewoon open antwoord en wees verkeerde praktijken (zoals die van MvdS) meteen af. Het relaas van Kaja is in onze optiek geloofwaardiger dan dat van TRIN.

  @Rob: Waarschijnlijk uit twee vliegtickets voor Van der Steen en Renger.

 58. Pittig zegt :

  Vanwege de storm waar Bulamu Village momenteel doorheen gaat zullen Mattheus van der Steen en Daniel Renger naar Oeganda gaan om Bulamu Village hier doorheen te loodsen.

  Wie kan het probleem nu beter oplossen dan zij? Zij weten per slot van rekening precies hoe het probleem in stand gehouden is en zij weten als geen ander welke missers van henzelf aan de problemen bijgedragen hebben.

  Het is zoiets als George W. Bush vragen om Amerika uit de economische problemen te helpen, Assad om het nieuwe Syrië op poten te zetten of de daders van Project X Haren vragen om een Facebookfeest te organiseren.

  Maar wel goed dat ze actie ondernemen en zich verantwoordelijk voelen.

 59. John zegt :

  @goedgelovig.

  TRIN heeft in 2008 tijdens één megacollecte €500.000 opgehaald. Laat ze die tickets lekker zelf betalen.

 60. joost zegt :

  HenkVis

  Joseph heeft zijn leven lang gewerkt om honderden kinderen te voeden en scholing te verzorgen

  Dus daarom vindt jij dat het misbruik hem wel vergeven moet worden. (een beetje als betaling voor “bewezen” diensten) 😡
  Dus hij kan dan in therapie zodat hij van zijn “ziekte” kan worden genezen en dat allemaal omdat hij zo hard zou hebben gewerkt,
  En hoe denk je dan dat al die misbruikte kinderen geholpen moeten worden? Zij houden er een levenslang complex aan over. Krijgen zij ook therapie of hebben ze dat niet “verdiend”?

  Ik denk zelf dat er al actie moet worden genomen en onderzoeken moeten worden gestart wanneer er zelfs alleen maar sprake is van geruchten over misbruik. Dat heeft niets te maken met het gooien van eerste stenen. Dat zorgt er alleen maar voor dat mensen geen misbruik gaan maken van hun machtspositie.
  joost

 61. Professor Prietpraat zegt :

  getsie, ik moet spugen geloof ik, nu ook nog gaan bedelen om 1750 euro om weer naar Oeganda te kunnen en daar de problemen op te kunnen lossen. Het is allemaal te ranzig om werkelijkheid te zijn deze hele geschiedenis.

 62. Harley Quin zegt :

  Net nadat Prof. Prietpraat zich afvraagt of er nog iemand komt “ouwenelen” is daar Henk Vis. Iris ministries heeft (die van Heidi Baker) onderzoek gedaan en er is niks aan de hand, gewoon doorlopen mensen. Dan heb je geen plaat voor je kop maar een hele bunker!

 63. Pittig zegt :

  @ Harley Quin

  Och, inderdaad, Iris Ministries met Heidi Bakerpraatjes en hun motto: “Spreading lies and nonsense to every nation in Jesus Name! Hallelujah! Sjabbah!”

 64. Oscar de tweede zegt :

  Zo, MvdS en ene DR gaan naar Bulamu Village om het tehuis door de storm te loodsen. Dat klinkt mij, gezien de aard van de beschuldigingen, veel te gladjes. Ze (MvdS, DR) hebben een dwingende en dringende opdracht: de leiding van het tehuis zodanig optuigen, dat er nooit meer sprake kan zijn van misbruik. Daarop kun je zowel het tehuis ginds en de heren hier controleren. Objectieve en deskundige controle (= externe!), stop het omzwachtelen met wollige praatjes.
  Als die zekerheid er is, ben ik bereid om gedurende enige tijd een kind ginds te sponsoren. Want verdorie, het zijn wel kinderen!
  Ja, ik weet, ik ben diep aan het zinken.
  Wie doet met me mee?

 65. Flipsonius zegt :

  @Henk Vis

  Ik heb gelezen dat Iris ministries onderzoek heeft gedaan

  Stop all the clocks! Breaking News! Iris ministries is natuurlijk HET gerenommeerde onderzoeksinstituut dat je als sponsor, wel-of-niet-bestuurder- daar-doen-we-lekker-vaag-over moet inschakelen in dit soort situaties! Enne…waar is dat rapport overigens?

  Wie van jullie gaat die kinderen helpen??? Wie gaat ze voeden en naar school sturen???

  Ik ben al jaren donateur van UNICEF. Is dat ook goed? Of moet ik jaarlijks duizenden euri’s aan vliegtickets spenderen om alle wezen in Afrika persoonlijk een aai over hun bol te geven?

  Lafaards

  Lieverd!

 66. Harley Quin zegt :

  Ja, als brother Matthew een bootje voor jou bij elkaar collecteert dan is het nu jou beurt om hem te helpen… Shakaboemba!

 67. Harley Quin zegt :

  Renger = Europoort = doofpotcultuur

 68. Frank zegt :

  wedden dat binnen kort de geliefde leiders om van der Steen hem laten vallen als een steen

 69. Professor Prietpraat zegt :

  Het geheel doet me denken aan al die verhalen van vroeger (jaren 20 tot 50) van hoe kinderen in kindertehuizen in Engeland en Nederland werden misbruikt en nog straf toe kregen vaak als ze hun mond open deden en hulp probeerden te zoeken. Kinderen waren totaal onmondig in die tijd en werden niet geloofd als ze klaagden dat ze werden misbruikt. Schokkend als het op die manier nog steeds gebeurt in de 21ste eeuw en nu in ontwikkelingslanden onder toezicht van organisaties die zich Christelijk noemen. Onbegrijpelijk. Zoveel signalen van misbruik en zelfs organisaties die het onderschrijven en die uit het project stappen daarom en Heidi komt even langs en heeft na even rondkijken en een paar gesprekken meteen duidelijk dat er niks aan de hand is. Het lijkt wel een horrorfilm.

 70. Afolus zegt :

  @Henk Vis
  Heel vreemd dat je mensen die een andere mening hebben dan jij onmiddellijk beschimpt met de eretitel “lafaards”.

  Je neemt het op voor Joseph Lubega die zich toch ook jarenlang fijn en belangeloos voor kinderen heeft ingezet.
  Toch lijkt het er op dat deze Joseph ook een jokkende vieze man is geweest.

  En jokkende vieze mannen die met kleine kindertjes samen zijn is vragen om moeilijkheden.

  Je herinnert je vast de zaak Robert M. nog wel…
  Ook een hele aardige jongen die lief met kleine kindertjes kon spelen.

  Niet doen!!

 71. Afolus zegt :

  @Oscar de Tweede
  Zelf heb ik geen enkel vertrouwen in de oplossingsvaardigheden van Van der Steen en Renger. Zij hebben ongetwijfeld mantels mee om zaken met liefde te bedekken of teiltjes om de handen te wassen in onschuld.
  Ik wil jouw handschoen wel oppakken als een organisatie met een goed trackrecord daar de zaken over neemt. Maar dan zonder al dat vrome geleuter en gedoe. Gewoon een professionele club.

  Belang van die kinderen voorop.

 72. Oscar de tweede zegt :

  @ Afolus 23/11/12 9:09 am
  Eigenlijk helemaal mee eens. MvdS en DR hebben een uiterst slecht cv wat betreft de objectieve, constructieve aanpak van problemen. Transparantie nul en wazig geleuter tien. Met een bedrijf zouden ze allang failliet zijn geweest.

 73. Dizzybit zegt :

  Die Joseph wordt aan de kant gezet met misschien wel een beetje geld om gedeisd zijn bek te houden en straks is er weer nieuw collecte geld nodig om een andere directeur te benoemen en reisjes om hem te ondersteunen in leiderschap training.

  Zolang hier de christenen entertaint blijven met diensten met een leuke hippe band, gevoelige doorbraak momentjes, en af en toe een profetie om achteraan te rennen, blijft het geld bij TRIN vrolijk binnen stromen. Zo kan deze groep gewoon doorgaan met het sluiten van allianties -de rijke weldoener uithangen in een arm land- en het lanceren van nieuwe projecten en ideeën.

  De fondsenwerving onder christenen heeft TRIN heel goed begrepen, de volgende stap is dan professionalisering in de uiteindelijke liefdadigheid projecten zodat steeds meer collecte geld uiteindelijk daadwerkelijk bij de hulp aan wezen terecht komt.

  Ik steun persoonlijk liever een organisatie die ontstaan is vanuit de projecten en daarna gaat leren hoe ze fondsen moet werven.

 74. rob zegt :

  Bronnen lieten ons weten dat het organisatorisch en financieel een zooitje was. Het feit dat één man verantwoordelijk was voor deze kinderen was ook niet echt geruststellend. Professionele organisaties als Wilde Ganzen, Eureko Achmea Foundation en Wings of Support hebben zich op basis van een projectvoorstel van Stichting De Brug (de partnerorganisatie van TRIN waar bestuurslid Bram Oosterwijk leiding aan geeft) aan het project gecommitteerd, maar niet voldoende controles ingebouwd inzake de track record van Lubega, de andere partners in het project en de besteding van de gelden. Zo had De Brug Wilde Ganzen niet eens verteld dat TRIN ook fondsenwerving voor het project deed. Maar TRIN gebruikte op haar website intussen wel het logo van Wilde Ganzen, immers dat helpt om het project extra geloofwaardigheid te geven (het bekende ‘Ouweneel-effect’, het meesurfen op de opgebouwde autoriteit van een ander).

  Ik begrijp eigenlijk niet dat het project makkelijk kritiekloze steun gekregen heeft v gerenommeerde instellingen.

 75. goedgelovig zegt :

  UPDATE: We hebben de grotere partners in het Bulamu Village project om een reactie gevraagd op de laatste ontwikkelingen. Wilde Ganzen heeft inmiddels gedetailleerd geantwoord. Wings of Support heeft onze vraag in behandeling. Achmea Foundation heeft nog niets van zich laten horen. Zodra de reacties binnen zijn, melden we dit terug.

 76. Professor Prietpraat zegt :

  @Afolus,

  Ik neem aan dat je het met me eens bent dat die belangeloze inzet van Joseph nog maar helemaal de vraag is. Dat weten we niet welke motieven hij had. Had hij in eerste instantie het welzijn van kinderen voor ogen of wilde hij graag alleen zijn met kinderen om datgene te kunnen doen wat nu is uitgekomen of zelfs een combinatie van die 2? Dat is de vraag volgens mij.

 77. rob zegt :

  @Bram

  Ze gingen min of meer op de bonnefooi, dat zegt toch al genoeg over de professionaliteit van TRIN in deze zaken. Dat ze vervolgens een toevallige ontmoeting als een teken van god beschouwen helpt natuurlijk ook niet. Het had nete zo goed helemaal goed kunnen gaan, maar in dit geval zie je dat het gebrek aan controle vanuit de kant van TRIN vreselijke dingen heeft mogelijk gemaakt.
  Wat dat betreft heb ik er steeds minder moeite mee dat directeuren en medewerkers van een goede-doelen-organisatie ook een goed salaris krijgen. Strijkstok of niet, het is uiteindelijk belangrijker dat het geld dat er overblijft effectief en efficiënt wordt ingezet, dan dat er zo veel mogelijk geld overblijft.

  Ik krijg bijna tranen in mijn ogen van je onterechte naieve vertrouwen in een professionele organisatie.

  – Er zijn misstanden gemeld over jeugdzorg.
  – Er zijn cijfers bekend over misbruik in pleeggezinnen en kindertehuizen. De organisatie kon dat niet voorkomen blijkbaar, en kan zeer waarschijnlijk ook niet voorkomen dat misbruik weer zal plaatsvinden.
  – blunders in ziekenhuizen, gebeuren die volgens jou niet?
  – Er is een zwartboek van ABVA-KABO verschenen over de slechte zorg in de georganiseerde misdaad : de verpleeghuiswereld.
  – Batholomeus was laatst slecht in het nieuws, denk je nou echt dat de directie niets te verwijten valt?

  Efficiëntie genoeg maar aan medemenselijkheid is overal gebrek, ook in strak georganiseerde bureaucratische organisaties waarin je elke scheet cijfermatig moet verantwoorden.

 78. bramvandijk zegt :

  @rob
  Goed, ik denk dat we het eens kunnen zijn dat in professionele organisaties het ook niet allemaal koek en ei is en dat daar ook wel enige verbetering mogelijk is.

  Maar betekent dat vervolgens dat we ons geld vooral aan amateurs als TRIN moeten geven? Ik ben in ieder geval naïef genoeg om te geloven dat het in professionele organisaties beter gaat dan bij de goedbedoelde hobbyclubjes.

  Dus wat dat betreft verander ik hierdoor niet van standpunt.

 79. Pittig zegt :

  @ rob

  Goed punt, hoor van dat lijstje dat je noemt! Waar mensen bezig zijn, worden fouten gemaakt. Overal. Zelfs bij de ongelovigen…

  Maar zet het ook eens in perspectief. Hoeveel organisaties, bedrijven en instituten zijn er niet? En hoeveel is daar transparant? En hoeveel gaat er dan mis?

  En vergelijk dat dan eens met zoveel christelijke (vooral evangelische) organisaties die maar wat aanrommelen en absoluut niet transparant bezig zijn…

  Het is wat natte vingerwerk, maar mijn instinct zeg toch dat de percentages van problemen bij die evangelische organisaties wel een stuk hoger liggen. Hoe zit het met jouw instinct?

  En neem dan ook even mee dat evangelische en christelijke organisaties het doen voorkomen alsof zij veel beter bezig zijn dan de rest. Dus de boodschap en de werkelijkheid ligt bij hen ook nog veel verder uit elkaar dan bij de seculiere instituten!

 80. goedgelovig zegt :

  UPDATE: Vandaag zijn twee aanvullende artikelen verschenen van journalist Karel Smouter:

  Reactie De Brug:
  http://denieuwekoers.nl/component/k2/item/122-van-diest-waarheid-is-niet-te-achterhalen

  Reactie Kaja Foundation
  http://denieuwekoers.nl/item/123-dijkstra-verhalen-misbruik-helaas-consistent

 81. rob zegt :

  @Pittig

  Het is wat natte vingerwerk, maar mijn instinct zeg toch dat de percentages van problemen bij die evangelische organisaties wel een stuk hoger liggen. Hoe zit het met jouw instinct?

  Hu, instinct, wat koop je daarvoor?
  Je zegt net dat je liever afhankelijk bent van een cijfermatig goed georganiseerde instelling 🙂

  Tegenstrijdigheid alarm gaat af.

 82. rob zegt :

  @Bram

  Maar betekent dat vervolgens dat we ons geld vooral aan amateurs als TRIN moeten geven? Ik ben in ieder geval naïef genoeg om te geloven dat het in professionele organisaties beter gaat dan bij de goedbedoelde hobbyclubjes.

  Nee, dan kun je je geld net zo goed aan David Zeurensen geven.

  je hebt geen garanties bij strakkere organisaties (mbt kindermisbruik).
  dat is juist lastig.
  Als je echt zeker wil weten dat je geld goed besteed wordt kun je misschien het beste op persoonlijke titel in persoonlijke situaties geld geven, die koers voer ik nu.

 83. papsie zegt :

  apart hoe de brug reageert op de situatie in oeganda. ze zouden ook hun tijd en energie in hun eigen interne problemen kunnen stoppen.

 84. Oscar de Tweede zegt :

  He, zijn MvdS en DR al in Oeganda geweest en hebben ze daar de reorganisatie goed uitgevoerd? Weet iemand dat? We zijn inmiddels een dikke maand verder, dus ….

 85. jan zegt :

  @Oscar,

  Eind november is Mattheus naar Oeganda gevlogen (na afloop van een zeer gezegende reis door Mozambiek). Onduidelijk is of DR mee was. Zoals gebruikelijk is er daarna geen nieuws meer over gecommuniceerd. Althans niet voor iedereen toegankelijk.

 86. jan zegt :

  @Oscar,

  bron: Facebook van Mattheus van der Steen 30 november 2012

 87. Afolus zegt :

  @GG
  Komen jullie nog met een update van reacties van met Bulamu samenwerkende organisaties.
  Of heb ik misschien wat gemist?

 88. jan zegt :

  @Afolus,

  In de Nieuwe Koers van februari komen uitgebreide reacties van de samenwerkende organisaties te staan. Wellicht dat GG daarop wacht voor een maximaal effect.

 89. goedgelovig zegt :

  @Afolus en Jan: Wij hebben de donororganisaties Wilde Ganzen, Wings of Support en Achmea Foundation om een reactie gevraagd. Karel heeft ons verzocht die reacties ook naar hem door te mailen t.b.v. De Nieuwe Koers. De reacties komen begin januari op GG.

%d bloggers liken dit: