TRIN-partner misbruikt weeskinderen

TRIN-partner Joseph Lubega, directeur van het weeshuis Bulamu Vilage in Oeganda, heeft kinderen die aan zijn zorg waren toevertrouwd seksueel misbruikt. Mensen die hierover aan de bel trokken zijn door de Harderwijkse organisatie TRIN niet erg serieus genomen en zelfs tegengewerkt. Ook organisatorisch en financieel was Bulamu Village naar nu blijkt niet op orde. Onderzoeksjournalist Karel Smouter publiceerde vandaag in De Nieuwe Koers een uitgebreide reconstructie hoe het zo mis kon gaan. Deze staat in zijn geheel online en is behoorlijk ontluisterend.

Zo verklaart een van de jongens die door Lubega misbruikt werd: “Hij scheen met de lamp in je ogen zodat je niets meer kon zien, ritste je gulp open en begon je penis te betasten.” De jongens noemden het onderling ‘milking’, een uitdrukking die weinig aan de verbeelding overlaat.

Opvallend is hoe de relatie tussen Lubega en TRIN-directeur Mattheüs van der Steen is ontstaan. Van der Steen was met twee vrienden min of meer op de bonnefooi naar Oeganda gekomen, op zoek naar projecten om te steunen. Ze vonden nergens echt aansluiting, maar ontmoetten op de allerlaatste dag Lubega en zagen dit als een teken van God om te gaan samenwerken. Zonder de man te kennen of zijn achtergrond goed na te gaan. Had Van der Steen dat wel gedaan, dan had hij ontdekt dat Lubega al een track record van misbruik had. Maar je moet een goddelijke connectie niet kapot checken.

Van der Steen zorgde vervolgens voor de collectes in Nederland en Lubega voor de uitbreiding van het weeshuis, of beter gezegd: kostschool. De meeste kinderen in Bulamu Village zijn namelijk helemaal geen wezen. TRIN gebruikte dat in de PR naar sponsors toe (wees = zielig en bijbelse opdracht, dus kom op met je geld), maar deze kinderen hebben veelal nog familie. Je kunt je afvragen waarom er dan € 700.000 moest worden opgehaald voor dit project (dit is het bedrag dat alle partners samen in Nederland en Vlaanderen bij elkaar brachten).

Nadat TRIN Lubega begon te financieren, werd al snel duidelijk dat deze liever geen pottenkijkers wilde en zich als een prins begon te gedragen. Elke vorm van toezicht en transparantie ontbrak. TRIN bracht haar sponsors foutieve en te optimistische informatie over het dorp. Signalen dat het niet goed ging, heeft TRIN lange tijd genegeerd, tot Kaja Foundation (een andere partner in het project) zich terugtrok. Lubega was een partner en verdiende vertrouwen.

Toen geruchten over misbruik naar buiten begonnen te komen, liet Lubega de oudere kinderen een bloedeed zweren om hem trouw te blijven in ruil voor speciale gunsten. Daarmee werden de kleinere kinderen stil gehouden. Wie toch praatte, werd bedreigd en geïntimideerd.

Een jonge TRIN-medewerkster die korte tijd in Bulamu werkte trok ook aan de bel: “De boekhouding was nauwelijks op orde, en er was structureel te weinig geld beschikbaar om bijvoorbeeld eten te kopen. Ook het selectiebeleid deugde van geen kant: meisjes die dagenlang huilend aan de poort stonden stuurde Lubega harteloos weg, terwijl hij een oudere jongen die hij als ‘high potential’ aanduidde probleemloos binnenhaalde, terwijl die gewoon twee levende ouders had.” TRIN liet haar echter keihard vallen ten gunste van Lubega.

Ook TRIN-woordvoerder Daniël Renger, tevens voorganger van Evangelisch Centrum Europoort, speelde een kwalijke rol. Hij stelde na een bezoek aan Oeganda dat er geen overtuigend bewijs is dat Lubega zich aan kinderen heeft vergrepen. In de Afrikaanse cultuur is het volgens hem niet ongebruikelijk is om bij een conflict met een leidinggevende met wilde beschuldigingen over seksueel misbruik te komen.

De reconstructie van Karel Smouter is een behoorlijke lap tekst, maar geeft een goed beeld van de hele situatie. Hij heeft ook extra bronnen, zoals correspondentie en diverse verklaringen, online gezet.

NASCHRIFT: Geconfronteerd met de laatste feiten, laat Mattheüs van der Steen zijn Oegandese partner, die hij eerder door dik en dun verdedigde, toch maar vallen. Lubega moet opstappen, aldus een reactie van de TRIN-CEO. “Als je een kind iets aandoet, stelt de Bijbel, dan is het beter dat er een touw met een steen om je nek wordt gedaan, en dat je vervolgens in een diep meer wordt gegooid.”

Daarmee pleit Van der Steen zichzelf min of meer vrij. Ten onrechte, hij was degene die Lubega aanstelde en financierde. Van der Steens eigen positie zou dus ook ter discussie moeten staan.

49 Reacties op “TRIN-partner misbruikt weeskinderen”

 1. joost zegt :

  je maag draait er van om. Jakkes Bahh. 😦
  joost

 2. Pittig zegt :

  Oh verschrikkelijk voor die kinderen.

  Maar een zin als deze is ook verschrikkelijk!

  Mensen die hierover aan de bel trokken zijn door de Harderwijkse organisatie TRIN flink tegengewerkt.

  Dat is een doodzonde, wat mij betreft. Als je zulke berichten als sponsor/partner hoort, moet je die heel erg serieus nemen. En als je zulke berichten niet serieus nam, moet je nu wel achter je oren gaan krabben wat je daardoor betekent hebt voor die kinderen.

  Een herhaling van alle fouten die ook bij het katholiek misbruik zijn gemaakt. Een groot en diepgaand onderzoek binnen TRIN lijkt me het minste dat ze kunnen doen.

 3. Pittig zegt :

  Het verhaal van Smouter is zo mogelijk nog dramatischer… 😦

  En sorry, hoor, maar die TRIN mensen (inclusief Daniël Renger) zijn wel sukkels geweest! Niets geen achtergrondcheck of iets gedaan. Als ze met die pastoor hadden gesproken, hadden ze geweten dat ze zich niet met Lubega in hadden moeten laten.

  Het volgende is toch diep triest om te lezen?

  In december 2005 leek Lubega’s lot te keren. Hij ontmoette de Nederlandse evangelist Mattheüs van der Steen, die
  met twee vrienden in Oeganda was. Jurjanne van den Berg weet nog goed hoe deze ontmoeting voor het drietal uit Nederland een verder weinig succesvolle week redde. ‘Ze waren min of meer op de bonnefooi naar Afrika gekomen, op zoek naar projecten om te steunen. Ze vonden nergens echt aansluiting, dus toen ze op hun laatste dag alsnog Lubega ontmoetten, zagen ze dat als een teken van God.’

  Wat een waardeloze manier! En dan natuurlijk elke toevalligheid als een teken van God zien — vooral als het hen goed uitkomt. Maar enige nuchterheid en kritisch onderzoek is ook belangrijk!

  Andere betrokkenen spreken van wanbeheer en manipulatie…

  Dat geldt dan niet alleen voor het kinderhuis, maar ook voor TRIN zelf…

  Jurjen van Houwelingen, destijds stafmedewerker bij Navigators, herkent de verhalen over de bijzondere sfeer die in Bulamu hangt. Met een groep Amsterdamse studenten bouwde hij
  in vier weken een huis in het dorp. ‘We zijn ook wel in andere weeshuizen in Oeganda geweest. Als je daar binnenkomt, kijkt iedereen je bedremmeld aan en moet je echt wachten tot je contact krijgt. Maar in Bulamu wordt je overladen met knuffels. Ieder kind lijkt even aanhankelijk en kruipt bij je op schoot. Dat werd ons als nuchtere Nederlanders op een gegeven moment wel wat te veel, maar toch denk je: als kinderen zo makkelijk in de omgang zijn, dan zal er wel een positieve sfeer in het dorp heersen.’

  Dat vind ik al zeer vreemd om te lezen. Als het overal anders is, waarom is dit dan zo tegen-natuurlijk of tegen-cultuurlijk? Dit is toch een teken dat er lichamelijk geen grenzen waren? (maar achteraf praten is altijd makkelijk)

  ‘Trin vertelde sponsors destijds dat ze voor 22,50 euro
  per maand eten, onderdak en scholing voor één kind konden financieren. Maar Oeganda is helemaal niet zo goedkoop,
  en het aantal kinderen bleef maar groeien. Met onze kerstacties sprongen we bij, zodat hij de schoolgelden kon blijven
  betalen.

  Dat was dus of
  1. zeer slechte informatie van TRIN, waaruit blijkt dat ze er de ballen verstand van hadden of
  2. gelogen.

  En dat laatste lijkt eerder het geval te zijn als je deze zinnen leest:

  Terwijl Trin maand in, maand uit, goede berichten over het kinderdorp aan haar achterban stuurt blijft de beloofde professionaliseringsslag uit, en verloopt de samenwerking met Lubega steeds moeizamer.

  Alles wordt veel mooier voorgesteld dan het is. Koppel dat aan opwekkingen die geen opwekkingen zijn, goudstof dat geen goudstof is, genezingen die niet gebeurd zijn, doden die niet opgewekt zijn en het is een rode draad door het hele TRIN gebeuren. Het hangt van leugens en schone schijn aan elkaar.

 4. Pittig zegt :

  En dit gaat je toch ook aan het hart? Met name die meisjes.

  ‘Ik merkte al gauw dat er iets niet in de haak was in het dorp. Er heerste een angstige sfeer, waarin niets zonder de goedkeuring van Joseph mocht gebeuren. Het was mijn taak om de families op te zoeken van de kinderen, die zich bij ons gemeld hadden. Maar daar kwam nauwelijks iets van terecht. De boekhouding was nauwelijks op orde, en er was structureel te weinig geld beschikbaar om bijvoorbeeld eten te kopen. Ook het selectiebeleid deugde van geen kant: meisjes die dagenlang huilend aan de poort stonden stuurde hij harteloos weg, terwijl hij een oudere jongen die hij als ‘high potential’ aanduidde probleemloos binnenhaalde, terwijl die gewoon twee levende ouders had.’

  (uit artikel De Nieuwe Koers)

 5. Pittig zegt :

  En dit is dus hoe TRIN er mee omging:

  Mathilde ondernam actie en maakte herhaaldelijk melding van hetgeen ze aantrof, maar werd daarbij structureel
  tegengewerkt door haar werkgever Trin, te Harderwijk. ‘Op een gegeven moment mailde ik over dit voorval naar Harderwijk. ‘Dit is toch een weeshuis, in plaats van een kostschool’, hield ik ze voor. De mailtjes werden stuk voor stuk vertaald door Trinmedewerkers in Harderwijk en direct naar Joseph opgestuurd. ´Die zat twee meter verder en gaf mij direct een uitbrander. ‘Dat heb je toch niet écht gezegd, hè?’

  WTF??? Zo ga je toch niet om met je medewerkers ter plekke???

  En is de Daniël Renger uit de volgende quote, dezelfde als van EC Europoort en vroeger de Evangelie Gemeente Ermelo?

  Er wordt een psychiater in een lokaal ziekenhuis ingeschakeld, om de verhalen op onderlinge consistentie te bekijken. Ze spreekt een aantal jongens, waaronder de drie met wie voor dit verhaal gesproken is. De brief die de psychiater over
  het onderzoek opstelt is summier. Woordvoerder Daniel Renger van Trin verbindt hieraan de conclusie dat de psychiater onvoldoende bewijslast gevonden heeft om de ervaringen als blijvend traumatisch te omschrijven.

  Maar wat maakt de brief van de psychiater duidelijk?

  ‘Het is een typisch Oegandese manier om de kool en de geit te sparen. Geen van beide partijen zou de brief als bewijs
  in een rechtszaak kunnen behandelen, maar als het ziekenhuis zich helemaal geen zorgen over de kinderen had gemaakt, dan hadden ze niets hierover op papier gezet. In haar aanbevelingen roept de psychiater wel op tot strengere bewaking en het instellen van speciale controles op kindveiligheid. Dat zegt in principe genoeg.’

  Ook verderop in het artikel blijkt dat bij Daniël Renger de leiders de voorkeur krijgen boven de verhalen van de kinderen. Renger luistert ook niet naar de buitenlandse medewerkers ter plekke en geeft een heel andere visie op de gesprekken met Lubega dan alle andere betrokkenen… Een visie die later dus ook duidelijk niet klopt!

  Stichting Kaja zegt dat iemand die beschuldigd wordt van seksueel misbruik van kinderen even een stapje opzij moet doen, totdat het onderzoek is afgerond. Heel wijs en verstandig! Daniël Renger vindt dat hij ondertussen gewoon aan mag blijven!! En in het artikel staan nog meer zeer domme en zeer schadelijke beslissingen van Renger.

  En wat doet Matteüs van der Steen?

  Aanvankelijk reageren beide partijen geschokt en kordaat. Op 1 juni schrijft Mattheüs van der Steen bijvoorbeeld nog in een mail dat ‘als ook maar één procent van deze verhalen waar is, Joseph moet gaan’.
  Twee dagen nadien houdt hij een ongemeen felle preek over het eerlijk opbiechten van zonde, in zijn thuisgemeente te Harderwijk. De goede verstaander merkt op dat Van der Steen furieus is, vermoedelijk over het vermeende optreden van ‘verbondsvriend’ Joseph Lubega.

  Benieuwd of hij dan ook zo kritisch en furieus naar zichzelf, zijn woordvoerder Renger, zijn organisatie en zijn aanpak zal zijn!!!!

 6. mafchauffeur zegt :

  Directie en bestuur van TRIN mag in de gezalfde handjes knijpen als er geen justitieel onderzoek wordt gestart i.v.m. verdenking van medeplichtigheid aan mensenhandel en kindermisbruik.

  Mede dankzij de mazzel dat de Telegraaf momenteel andere dingen aan haar hoofd heeft. Als TRIN een RKK-stichting was geweest had ik het zo nog niet geweten. Nu zal het vermoedelijk wel onder de met vaalwitte vlekken besmeurde mantel der liefde terecht komen.

  Gelukkig maar – voor je het weet glijdt Myanmar weer af naar de status van een gesloten dictatuur.

 7. Flipsonius zegt :

  Het valt weer eens op wat een ongelofelijke opportunist van der Steen eigenlijk is.

  Citaat uit het artikel van Smouter:

  In december 2005 leek Lubega’s lot te keren. Hij ontmoette de Nederlandse evangelist Mattheüs van der Steen, die met twee vrienden in Oeganda was. Jurjanne van den Berg weet nog goed hoe deze ontmoeting voor het drietal uit Nederland een verder weinig succesvolle week redde. ‘Ze waren min of meer op de bonnefooi naar Afrika gekomen, op zoek naar projecten om te steunen. Ze vonden nergens echt aansluiting, dus toen ze op hun laatste dag alsnog Lubega ontmoetten, zagen ze dat als een teken van God.’

  Met andere woorden, Lubega is TRIN min of meer in de schoot geworpen, als redder van een mislukte missie. Daar konden ze de tonnen aan collectegelden eindelijk aan kwijt.
  Over de eigen positie in deze kwestie is van der Steen weer zeer ambivalent, gezien deze uitspraken:

  ‘De positie van Joseph Lubega is door deze aanhoudende geruchten onhoudbaar geworden. Tegelijk willen we wijs zijn, ook in de manier waarop we het management vervangen.’
  ‘Als sponsor hebben we daarin een andere afweging te maken dan Kaja. Het management in Bulamu is vanaf dag één in handen geweest van een lokaal team, iets waar TRIN buiten staat. Als sponsors kunnen we alleen de stekker eruit trekken, maar dan staan ineens 200 kinderen op straat.’

  Het ene suggereert dat ze wel degelijk een vinger in de pap hebben in de organisatie van Bulamu, het andere dat ze slechts waarderingssubsidies verstrekken. Van andermans centen 😉
  Maar in het eerste geval kan van der Steen zijn spijkerharde oordeel over Lubega

  ‘Als je een kind iets aandoet, stelt de Bijbel, dan is het beter dat er een touw met een steen om je nek wordt gedaan, en dat je vervolgens in een diep meer wordt gegooid.

  in zijn eigen zak steken!

  Ben benieuwd wat WJO hierover zegt (‘ik laat het los en geef het aan God’).

 8. Mustafa zegt :

  Ik herinner me nog goed dat rond de “Kom, stap maar in mijn auto”-commotie flink wat welwillende zielen riepen dat dat jongetje in het dorp toch sowieso beter af was dan waar hij werd opgepikt.

  Verschillende critici, waaronder ik, merkten op dat je dat helemaal niet kon weten — immers wat wisten we van zijn echte omstandigheden en wat wisten we van Bulamu, waar hij heen ging?

  Het is pijnlijk om hierin gelijk te krijgen. Het is nog pijnlijker dat er waarschijnlijker tientallen kinderen traumatische ervaringen opgelopen hebben in wéér een goedbedoeld, maar slecht beheerd project van TRIN.

  Dit is het zoveelste bewijs dat de wijdogige charismanische benadering, met alle nadruk op de Geest en de Gezalfde en zonder plek voor het Geweten en het Gezonde verstand, keihard slachtoffers maakt.

  Vreselijk.

 9. bramvandijk zegt :

  Ongelofelijk…

 10. St. zegt :

  Dat geeft een hele nieuwe betekenis aan de naam TRIN: touch, reach and impact…

 11. mafchauffeur zegt :

  “Het aanraken van de onaangeraakten”

  Tsja.
  *voelt de kwalificatie “spijtig maar zeldzaam incident” aankomen”

  Denk eens al al die kinderen die NIET misbruikt zijn door TRIN-pastors!

 12. Pittig zegt :

  @ St.

  Scherp opgemerkt. Het zou zelfs grappig zijn als het niet zo diep triest is.

  En het roept bij mij de vraag op of de methodes van TRIN niet sowieso dwang en grensoverschrijdend gedrag bevatten. De hele organisatie is gebouwd op het principe dat zij het beter weten dan kerken en andere evangelische gemeenten, dat zij het beter doen dan anderen en dat zij willen ingrijpen in de harten en gedachten van mensen die anders denken en doen met grote macht en goddelijke kracht (die aan hen kant staat).

  En dat is ook weer een waarschuwing om bij mezelf te rade te gaan waar ik dat doe.

 13. Pittig zegt :

  Als ik zo alle TRIN capriolen overdenk, dan vermoed ik toch dat hun reactie hierin (inclusief de methoden van woordvoerder Daniël Renger) de zwartste bladzijde uit hun geschiedenis is. Misschien zelfs erger dan tegen blinde kinderen zeggen dat ze genezen zijn en het zelfs triomfantelijke verkondigen, terwijl die kinderen helemaal niet genezen zijn.

  Om het in hun taal te zeggen: “de duivel is krachtig aan het werk binnen TRIN en krijgt er veel ruimte.”

 14. rob zegt :

  @Pittig
  De duivel zal wel aan het werk zijn, maar het is ook doodgewoon supersmerig egoisme van TRIN en Lubega.

 15. Rien (de enige echte) zegt :

  Het is nog pijnlijker dat er waarschijnlijker tientallen kinderen traumatische ervaringen opgelopen hebben in wéér een goedbedoeld, maar slecht beheerd project van TRIN.

  Niet om het voor Trin op te nemen ofzo hoor, maar die Lubega misbruikte al kinderen vóórdat hij überhaupt met TRIN in zee ging he…
  dus die slechte ervaringen die ze opgelopen hebben kun je niet geheel aan Trin wijten.
  Dat Trin probeert om de zaak in de doofpot te stoppen is in ieder geval zeer verwerpelijk en nu ze dit weten zijn ze er wel mede-verantwoordelijk voor dat dat misbruik niet stopt.
  Dat kun je niet meer goedbedoeld noemen!

 16. Mustafa zegt :

  Renger’s rol hierin is ook niet te geloven. Niets is hem te gek, als TRIN maar verdedigd kan worden! Hij heeft al sussend ingebracht dat het in Afrika (nota bene! alsof het een land is!) normaal is om je voorgangers of oudsten te beschuldigen van rare seksuele handelingen. Regelrechte bullshit.

  Het wachten is op de volgende logische stap in dit racistische argument: roepen dat het in Afrika sowieso normaal is voor oudere mannen om aan jongenspiemels te zitten. Kom maar op Renger, ga er eens voor zitten en schrijf eens een goed apologetisch verhaaltje over “melken”.

 17. ruub zegt :

  In het licht van deze ontwikkelingen zou ik, als ik TRIN was, even de openingszin op de TRIN-website aanpassen: ‘…Het is de visie van Trin om de onaangeraakten aan te raken…’

 18. ruub zegt :

  Ah, dat was mafchauffeur en St. dus ook al opgevallen. En eigenlijk is de hele affaire alleen maar misselijkmakend.

 19. phoenix zegt :

  Aan de veroordelende opmerkingen op dit formum aan het adres van M.dvSteen en Renger zou je bijna denken, dat sommigen de indruk hebben dat deze heren persoonlijk aan de kinderen hebben gezeten.

 20. mafchauffeur zegt :

  @phoenix: gelukkig niet – ze zijn enkel mede-verantwoordelijk.

  Uiteraard is TRIN vooral het slachtoffer van de eigen geestdrift en naiviteit. En omdat Protestanten in het algemeen niet geneigd zijn om te leren van de RKK, is het TRIN kennelijk ook ontgaan dat de manier waarop de RKK “haar” kundermisbruikschandalen probeerde te managen niet de meest handige was.

  Ben benieuwd of er al financiele schikkingen zijn aangeboden. En of de eerste Ugandese aasgieradvocaten zich al hebben gemeld.;-)

 21. Job 28:28 zegt :

  Respect voor de mensen van Kaja Foundation die dit gebeuren aan de kaak hebben gesteld en zich niet hebben laten beïnvloeden door doofpotneigingen!

 22. Johan Th. Bos zegt :

  Jammer dat Van der Steen, die zelfs goud uit de hemel kreeg, vandaar geen bericht ontving over de wantoestanden bij een instelling waarvoor hij geld uit de zakken van gelovigen trok.

 23. Vleertje zegt :

  Gelukkig zijn er mensen die wel hebben ingegrepen! Wanneer gaat het OM die van der Steen eens aanpakken, dit kan toch niet.

 24. frank zegt :

  Zal toch niet zo zijn dat dit soort dingen ook plaatsvinden in nederland,over al behalve in evangelise kringen, toch?

 25. goedgelovig zegt :

  UPDATE: Het artikel is inmiddels uitgebreid. We komen later vandaag ook nog met een eigen aanvulling.

 26. mafchauffeur zegt :

  Weeshuizen zijn onbijbels. Weliswaar een flauw argument (er bestonden destijds simpelweg geen weeshuizen), maat voor wie dat een doorslaggevend argument vindt: bij deze.

  Ik denk dat er in de meeste gevallen wel familie is, die vaak ook moreel verplicht is om het kind op te vangen. Maar daar geen geld voor heeft – of waar het kind achteraan de rij staat als het gaat om school en vervolgopleiding. Dan is het veel handiger om de wees of halfwees bij een kindertehuis te brengen waar voldoende geld is (of in ieder geval meer geld), waar gedreven en betrokken oprichters zijn en waar lijntjes met een rijk buitenland zijn.

  Het risico van misbruik neem je dan maar op de koop toe. 😦
  Dat TRIN zich niet heeft gerealiseerd dat dit publicitair nogal onhandig is, is niet zo verrassend. Als de Heilige Geest heeft gezegd dat Lubega in orde was, zou het nogal blasfemisch zijn om dat in twijfel te trekken.

  En trouwens: als TRIN zich niet als suikeroom had opgeworpen, was Lubega wel op een andere manier aan zijn gerief gekomen.

  Als ze bij TRIN verstandig zijn laten ze zich niet meer in Uganda zien. Als een of andere officier van justitie er brood in ziet zit je zomaar ineens een paar maanden in voorarrest. 🙂

 27. Professor Prietpraat zegt :

  En zie hier nog meer smerige rotte vruchten van TRIN en consorten. Natuurlijk is het misbruik gepleegd door Lubega zelf maar door de manier van hiermee omgaan zijn TRIN en consorten medeschuldig.

  Wat anderen hier al aangegeven hebben is het opmerkelijk dat mensen die net doen alsof ze een direct lijntje met God hebben en zo vol zijn van de Geest en net doen alsof ze in opwekking leven van zalving naar zalving en van glorie naar glorie, toch jarenlang niet merken dat Lubega een hele duistere kant heeft (niet slechts iemand die worstelt met ongewenste gevoelens maar iemand die, naar blijkt uit de verhalen, willens en wetens zoekt zijn eigen lusten te botvieren zonder rekening te houden met slachtoffers) en dat geld van goedgeefse en goedgelovige mensen is gebruikt om Lubega aan meer kinderen te helpen om te kunnen misbruiken. Jarenlang heeft dit met steun van TRIN en consorten plaats kunnen vinden en werden verontrustende signalen genegeerd, naar nu blijkt, zonder dat de Geest of geest hen vertelde dat Lubega in de gaten moest worden gehouden en niet deugde.

  Ik ben benieuwd hoe men dit weer gaat proberen goed te praten en recht te breien en wat men dit keer uit de kast zal trekken om hun eigen straatjes schoon te vegen. In ieder geval zal het erop neer komen zeer waarschijnlijk dat TRIN en consorten geen enkele blaam treft. Ze hebben er immers niet van geweten en Lubega leek zo’n aardige man.

 28. Professor Prietpraat zegt :

  Het lijkt er inderdaad op nu dat TRIN dringend een project nodig had toendertijd waarmee ze geld konden op gaan halen en waarmee ze konden doen alsof het hun project was ook al hebben ze dat misschien nooit letterlijk gezegd dat zij dat project hebben opgezet daar. Ik dacht nog wel dat ze projecten en contacten van Heidi Baker hadden gekregen maar nee dus. Dat blijkt nu.

  Blijkbaar was de nood zo hoog dat men niet eerst de tijd heeft genomen in gebed en omgang met Lubega om het project te leren kennen en te weten of het allemaal in orde was voor ze het hun project gingen maken.

  En dan eerst nog proberen vol te houden tegen beter weten in dat Lubega en het project geweldig en betrouwbaar zijn. Hoeveel van dit soort vreselijke feiten zijn er nog nodig om mensen te laten inzien dat TRIN niet deugt?

 29. Click zegt :

  @ Prof Prietpraat:

  Het is misschien een beetje een semantische kwestie, maar dat TRIN en consorten “medeschuldig” zijn vind ik te zwaar. Ze zijn zeker medeverantwoordelijk, maar dat bedoel je misschien ook wel. Verantwoordelijkheid betekent dat ze nu en in de toekomst alles op alles zullen doen om dit niet meer te laten gebeuren en dat ze de slachtoffers op een of andere manier schadevergoeding geven of hen hulp geven. Dit soort dingen kunnen natuurlijk in de beste organisaties gebeuren, maar bij een goede organisatie wordt er op een doortastende manier mee omgegaan en kiest men eenduidig voor de kinderen. TRIN is duidelijk niet goed bezig wat dat betreft en heeft de condities geschapen en / of in stand gehouden waarin Lubega zijn gang kon (en misschien kan) gaan. TRIN moet daar verantwoording voor afleggen.

 30. joost zegt :

  Click

  Het is misschien een beetje een semantische kwestie, maar dat TRIN en consorten “medeschuldig” zijn vind ik te zwaar.

  Omdat ze hebben geprobeerd de zaak in de doofpot te stoppen en getuigen monddood te maken zijn ze van medeverantwoordelijk wel degelijk medeschuldig geworden.
  joost

 31. Professor Prietpraat zegt :

  @Joost

  Amen. en de rest.

  De brief van TRIN (afdeling Held) van augustus aan de donateurs is ook veelzeggend waarin onwaarheden, een verkeerde voorstelling van zaken wordt gegeven en Lubega ondanks verdenkingen in staat wordt gesteld door te gaan met het misbruik. (omdat de kinderen nu eenmaal niet zonder leider kunnen en beter niet terug de straat op kunnen?)

 32. Professor Prietpraat zegt :

  @allen,

  Voor een goed beeld en het kunnen vormen van een doordachte mening over wat er speelt is het van belang denk ik om het volledige verhaal van Smouter te lezen met de bijlagen zoals de brief van de psychiater en de brief van TRIN aan de achterban over de beschuldigingen tegen Lubega.

  Ik moet Pittig gelijk geven dat bij TRIN alles van leugens en gedraai aan elkaar hangt.

 33. Professor Prietpraat zegt :

  overigens ook stuitend in dit verhaal hoe TRIN omgaat met haar eigen goedgelovige trouwe medewerkers die zich 100% willen inzetten voor de “goede” zaak. Wat een desillusionerende wake up call moet dat zijn voor medewerkers die op deze manier meemaken dat TRIN ze keihard laat vallen.

 34. mafchauffeur zegt :

  Wel fijn dat wijlen zuster @Aafke dit niet meer mee hoeft te maken. Dat nep-goudstof was maar een kwajongensstreek vergeleken hiermee.

  Overigens heb ik zelfs in mijn charismanische tijd nooit gesnapt waarom de Heilige Geest de meest onbenullige details over iemand pleegt te onthullen als “woord van kennis”, terwijl ondertussen iedereen in zalige onwetendheid verkeert over allerlei schokkende misstanden die in dezelfde groep in het verborgene plaatsvinden.

  Het zal wel aan mijn kleingelovigheid liggen, maar het ontgaat mij volledig wat het nut is van het onthullen dat iemand op rij 3 al twee dagen last heeft van lichte pijn in de onderrug terwijl er al jaren in het geheim kinderen worden misbruikt zonder dat iemand het geringste vermoeden daarvan heeft. En dus ook niemand kan ingrijpen.

  Ik ga er tenminste vanuit dat het laatste de bedoeling is.

 35. Professor Prietpraat zegt :

  @mafchauffeur,

  goed gesproken.

 36. Lilian Olderman. zegt :

  Mochten de verhalen echt waar zijn, dan ben ik blij dat God alles weet en hun dan ook zal aanspreken over deze gebeurtenissen, ik hoop dat ze het aan Hem belijden en de rug toe keren tegen zulke dingen.Gaat het nu weer om geld of om macht?

 37. Peter H zegt :

  Ik zie al voor me hoe het is gegaan: MvdS en Co dwalen door Oeganda. De knieen zijn blauw en rauw om het bidden om een heilige door God ingegeven missie tbv de wezen en weduwen. Een maand laat God niets van zich horen. In gebed volharden is een christelijke deugd, dus ze geven niet op. God voorziet immers. Onze God is een betrouwbaar God. En ja hoor, na een maand worden de gebeden verhoord. Ze ontmoeten een man met wezen onder zij hoede. Het kan toch niet anders dat God in deze ontmoeting heeft voorzien. Als je maar vertrouwt, dan komt het goed. God is goed!

 38. moniek zegt :

  Tsjonge, na het lezen van het verhaal moet ik moeite doen om niet te denken: “Zie je nou wel!”
  MvdS is enthousiast, heeft goede intenties maar is zoooooooooooo dom………jammer

 39. Professor Prietpraat zegt :

  @Moniek,

  misschien zou het helpen als hij eens goede raadgevers zou krijgen? Mensen die hem kunnen bedienen van wijze raad waar hij naar zou luisteren? Dat had wellicht een hoop uit kunnen maken. Blijkbaar heeft hij die ook nog steeds niet of hij luistert er niet naar.

 40. star zegt :

  1000 vragen heb je dan.Als ik in mijn werk intuïtief “voelde”dat ik bukken moest voor een klap die niemand nog aan zag komen, voelt deze man dan niet dat de ander zo fout is als maar zijn kan.Of wordt dat allemaal versluierd door een knoert van een ego en een soort van vreemde inlegkunde waarin God “wel gaat voorzien” en het verstand op 0 gaat.
  Maar niet luisteren naar mensen die met waarschuwingen en klachten komen en ze dan ook nog tegenwerken, maakt je medeplichtig. Wat voor een vertrouwen zal men nog hebben in TRIN 0,0 toch zeker? Niet te geloven. Het meest pijn doet het weten dat er kinderen zijn misbruikt die veiligheid hadden moeten vinden en wie ontnomen is wat ze hadden kúnnen zijn.Walgelijk.

 41. Afolus zegt :

  @mafchauffeur
  Ben tot mijn eigen verrassing wederom verbijsterd door deze nieuwe ontwikkeling rond TRIN en haar trawanten.

  Je hebt zeer wijze woorden gesproken.

  Ik ben zelf door alle flauwekul rond datgene wat de goede God zou vertellen aan zijn aardse onderdanen, mijn vertrouwen in de integriteit van die onderdanen al enige tijd verloren.

  De jaarrekening van TRIN over 2011 zal binnenkort wel openbaar worden. Jij en ik “profeteerden” daarover dat de giften/baten ongetwijfeld weer lager zouden zijn.

  Als dit zo door gaat, dan verwacht ik dat de organisatie in 2013 een doorstart zal maken onder een andere naam of zelfs helemaal zal liquideren.

 42. pijpkaneel zegt :

  @maf

  Wijze woorden. Trouwens, waar is @aafke gebleven? Al een tijd niet gezien hier.

 43. TommyLee zegt :

  @pijpkaneel: Aafke na haar uit de kast komen nooit meer iets van gehoord 🙂

 44. Afolus zegt :

  TRIN wilde geen oordeel vellen op basis van geruchten en aantijgingen…
  Vervolgens doet ze indringend onderzoek en kan men geen bewijzen vinden voor de geruchten en laat men het even zo, omdat kinderen toch een leider nodig hebben. Welke idioot verzint zoiets?

  Nadat het allemaal wel heel heet onder de voeten wordt vindt men dat na “aanhoudende geruchten” er toch verregaande maatregelen moeten worden genomen en heeft de CEO ook gemeend een bijbeltekst te moeten aanhalen die “hel en verdoemenis” inhoudt voor types die zich aan kinderen vergrijpen.

  Hoewel ik het regelmatig eens ben met Pittig, vind ik dat hulp en bewogenheid voor Lubega pas aan de orde is als hij zijn zonden belijdt en ze nalaat. En zo snel mogelijk weggehaald wordt uit zo’n omgeving.

  Tot die tijd is aangebroken mag wat mij betreft aan alle bellen getrokken worden om zijn reputatie te breken. Mannetjes die zichzelf benoemen tot maagdelijk integer en de vervolgens jongetjes misbruiken, verdienen straf en geen genade tot ze erkennen fout te zijn geweest.

  Hoe was het ook weer?
  Op het getuigenis van twee staan feiten vast…?

  Smouter heeft trouwens opnieuw een geweldige klus geklaard.

 45. Oscar de tweede zegt :

  Wat verschrikkelijk voor de kinderen, (die ernstige vermoedens van) het seksuele misbruik.
  Al eerder heb ik elders op dit forum betoogd dat organisaties als Trin altijd en tot in iedere vezel een strikte scheiding tussen toezicht en uitvoering moet garanderen. Dat (b)lijkt in Nederland nog niet voldoende te zijn doorgevoerd en kennelijk bij de projecten ver weg in het geheel niet. Dat is vragen om ongelukken en ontsporingen.
  Ik blijf mezelf bezig houden met de vraag hoe dat komt bij Trin en andere charismatische clubs. Zit het antwoord in wat bij mij boven komt drijven als ik zo’n verslag lees zoals van de laatste Myanmarreis? Gods Geest uitgestort, Gods nabijheid was voelbaar, vele dopelingen, mensen hersteld, een en al triomf. (Wat voel ik me dan een hopeloze stumper en wat is mijn gemeente stoffig en duf en zonder leven met heel af en toe een dopeling.) Het lijkt wel of God bij Trin, zo piep, hup, uit iedere broekzak te voorschijn komt. Tja, en in zo’n rijk gezegende omgeving kun je gewoon geen fouten maken.
  Overigens zie ik weinig tot helemaal niets in wat GG wil van de EO: die reportage over Trin alsnog uitzenden. GG: neem je verlies, vis geen ouwe koeien uit de sloot en kijk uit naar een nieuwe reportage. Ik hoop met jullie dat die gauw komt.

 46. papsie zegt :

  Gelukkig nemen mvdsteen en drengers polshoogte op locatie. wel moet de sponsor eerst geld geven voor een ticket…. tja daar heb je zelf het geld niet voor als je in een dubbel huis woont, en die boot moet ook onderhouden worden

 47. dejong zegt :

  Er zijn meer valse leraren, dan ware boden van God… Zijn ware boden zijn nog in alle landen,maar omdat zij de Waarheid brengen, moet men hen niet, net als destijds Jezus niet geaccepteerd werd.. De laatste dagen kiezen mensen leraren naar hun … eigen… begeerte… Ik heb de EO wereld, het Zoeklicht, Ouweneel etc goed gekend.. en doorzien.. God ziet onze harten en ware bedoelingen… Wie werkelijk Gods weg wil, de nederige weg, die vindt het ook…. maar helaas zijn het weinigen.. dat staat in het NT duidelijk. men wil de eigen wil volgen en niet Gods wil. Het duurt even, voor je het doorhebt, maar ik heb nu intens medelijden met al die kerken en groepen, die een naam hebben, de leugen begint al met de naam… En verder, zie Gods Woord, leg dat er naast en je ziet heel eenvoudig, wat er allemaal afwijkt… In huizen van Gods kinderen past geen TV… eerlijke mensen willen dat ook niet, het hoort niet, je voelt dat aan, maar de EO etc etc voelt eigenlijk alles wat Goddelijk is, niet aan. Je hoeft niet diep te graven om het te doorzien. Het gaat om eeuwig hel of hemel. Ernstig genoeg om dit goed te onderzoeken… Dat deze mensen in dit artikel kinderen …. misbruiken is vreselijk, maar velen blijven gewoon achter hen staan op een of andere wijze. Destijds werd een moordenaar gekozen ipv Jezus om vrij te laten.

  Er is niets nieuws onder de zon.

  De weg des levens is smal en weinigen vinden deze. De smalle weg is de meesten te smal… dat daar eeuwig spijt op volgt is hopelijk reden genoeg om op de knieeen te gaan en om de Waarheid te bidden….

 48. dejong zegt :

  Ik ken Gods boden al jaren… Nog nooit hebben zij ook maar om 1 cent gevraagd, niet via brief of persoonlijk… over geld wordt niet gesproken… wat een verschil…

%d bloggers liken dit: