De zeven niet-genezen blinden

Sinds TRIN in november met een Nederlands team van ‘revivalisten’ naar Myanmar (Birma) is geweest, is het land niet meer hetzelfde. Een ‘historische conferentie’ waar Mattheüs van der Steen en Willem Ouweneel spraken zou voor een ‘historische doorbraak’ hebben gezorgd, met als gevolg ‘opwekking en transformatie’ in het land. Willem Ouweneel berichtte op zijn weblog en in diverse christelijke media over de wonderen die er hadden plaatsgevonden. Zo zouden op een boeddhistisch blindeninstituut zeven blinden zijn genezen. De Nederlandse predikant-zendeling Marten Visser, zelf werkzaam in Thailand, twitterde: “Als in Birma 7 blinden door Mattheüs van der Steens team ziende zijn geworden, neem ik ontslag als zendeling en ga ik bij hem in de leer.” Visser ging zelf op onderzoek uit en presenteert zijn bevindingen in het nu volgende artikel, dat opmerkelijk veel parallellen heeft met deze eerdere discussie op Goedgelovig.

OPWEKKING IN BIRMA?

Door: Marten Visser

In november werd door TRIN een zendingsreis naar Birma georganiseerd. Mattheüs van der Steen en Willem Ouweneel waren de hoofdsprekers op een aantal bijeenkomsten. Zij kwamen met enthousiaste verslagen. Er was een opwekking uitgebroken in Birma. Zeven blinden waren genezen. Laten we eens kijken wat er echt gebeurde.

De zeven genezen blinden vormden de meest spectaculaire en ook de meest duidelijke bewering. Ik besloot op zoek te gaan. Ik begeleid immers zelf een Birmese kerk in Thailand, en heb vrienden in Birma. Bevestiging of ontkenning van dit verhaal moest mogelijk zijn, dacht ik.

Lokatie
Nergens was terug te vinden waar het wonder zich precies afgespeeld zou hebben. Het verslag op de webstek van TRIN bracht uitkomst. Ze vertelden dat de genezing had plaatsgevonden op het terrein van het instituut waar ze in januari 2010 een conferentie hadden georganiseerd.* Ze hadden al eens mooie foto’s van die conferentie gepubliceerd. Een van mijn contacten herkende de zaal.** “O, dat is de zaal van de Myanmar Christian Fellowship of the Blind!” (MCFB).

Goed, de lokatie was dus duidelijk. Ouweneel had dan wel gezegd dat het een boeddhistisch instituut was, maar uit het TRIN-verslag bleek dat dat niet klopte. Zo’n detail of het een boeddhistisch of christelijk instituut is, kan iedereen wel eens ontgaan, natuurlijk. Maar de belangrijke vraag bleef: is het wonder echt gebeurd? Ouweneel twijfelde daar niet over. Ik vroeg hem of hij belangstelling had de informatie te zien die ik eventueel uit Birma zou krijgen, voor ik ermee naar buiten zou treden. Nee, dat was niet nodig. Want als mijn contacten net zulke mensen zouden zijn als ik, gaf hij toch geen cent voor hun oordeel.

Bewijzen?
Ouweneel had ook helemaal geen behoefte om mij bewijzen te geven voor de wonderen die gebeurd waren. Wie hem niet op zijn woord gelooft, heeft een ‘Bediening van Achterdocht’. Tja, dat hij mij vanwege mijn sceptische houding geen bewijzen wilde overleggen vond ik niet sterk maar nog enigszins begrijpelijk. Maar niemand kreeg de film te zien waarmee Ouweneel in zijn verslag geschermd had. Daarop zou de genezing te zien zijn.

Prof. dr. Edward Dompeling is de Nederlandse arts die bij de beweerde genezing aanwezig was. Ook hij komt bij navraag niet naar voren met zijn verhaal, en al helemaal niet met bewijzen. Er kwamen geen blijde verhalen van de genezen jongetjes, en geen blijde verhalen uit het blindeninstituut. Hmmm, volgens mij hoef je geen Bediening van Achterdocht te hebben om dan een heleboel belletjes te horen rinkelen. Dus toch maar zelf op zoek gaan, dan.

De waarheid
Ik hoorde al gauw over iemand die vaak op het MCFB kwam. Hij wilde wel iets zeggen. “Jazeker, ik heb die bewuste dag een groep buitenlanders gezien. Ik heb ze zien bidden voor een stel jongens. En ik heb ze foto’s zien maken.” Waar het allemaal om ging, was hem niet duidelijk. Wat hem wel duidelijk was, was dat er sinds die dag precies evenveel blinde jongens in het instituut waren als tevoren.

Was er echt helemaal niets gebeurd? Daar leek het op, maar ik wilde graag ook nog uit andere bron horen wat er al of niet gebeurd was. Uiteindelijk legde iemand contact met een Birmese medewerker van de blindenschool, die onder zijn westerse vrienden bekend staat als Peter. Het verhaal werd aan hem verteld. De foto’s werden aan hem toegestuurd. Ik heb de e-mail gezien waarin hij reageerde: “Ja, dit is onze blindenschool. Die ene jongen op de foto ken ik wel. Ik heb het nog eens nagevraagd bij het kantoor, maar wat jij beschrijft is echt niet gebeurd.”

Meer kan ik niet doen. De plaats waar het om gaat is de Myanmar Christian Fellowship of the Blind. De man die er werkt is Peter. Hij en een andere bron die anoniem moet blijven, bevestigen dat er geen wonder is gebeurd. Zelfs geen wondertje. Het enige wat gebeurd is, is dat er een groepje buitenlanders heeft staan bidden en foto’s maken. Dat heeft zo weinig indruk gemaakt, dat er in de blindenschool zelfs niet verder over is gesproken. Meer kan ik er niet van maken.

Wie nog twijfelt, moet zelf maar gaan kijken en navraag doen. Het adres van het blindeninstituut is No/165, Baho Street, 2 Qtr. , Mayangone Township, Yangon, Myanmar. Het e-postadres is op hun webstek te vinden. Als iemand van TRIN gaat kijken om de genezen blinden te vinden, wil ik wel meegaan als ik de tijd vrij kan maken.

Maar het trieste is dat ze niet te vinden zijn. Diezelfde jongetjes van de foto’s zul je er nog vinden. Ze zijn nog even blind als tevoren. En een groep uit Nederland maakt mooie sier over hun rug heen.

Opwekking?
Als je dit weet, lees je rest van Ouweneels verslag van de Birmareis ook in een ander perspectief. Als Azië vreemd voor je is, valt het misschien niet zo op. Maar een contactpersoon in Birma was verbijsterd over de naïviteit en het gebrek aan inzicht in de situatie die spraken uit de verslagen van Ouweneel. Een paar punten die hem opvielen:

1. Ouweneel spreekt over een unieke conferentie, waarbij de breedte van de Birmese kerk betrokken is. Maar in werkelijkheid ging het om een conferentie waar vrijwel alleen christenen van de Chin-stam kwamen. De ethnische scheiding is in Birma veel belangrijker dan de scheiding tussen de verschillende kerkgenootschappen die Ouweneel noemt.
2. Ouweneel zegt dat het een wonder is dat mensen publiekelijk aan durven te geven christen te worden. Integendeel, zegt mijn bron, dat doet men heel gemakkelijk. Jezus als extra god aan je pantheon toevoegen is een kleinigheid.
3. Ouweneel schrijft dat 1159 mensen hebben verteld dat zij transformatie hebben ondergaan van een leven als traditioneel christen naar een geestvervuld christen. “O,” vraagt mijn bron- die overig een keurige pinksterchristen is- zich af, “en dat blijkt dan uit het invullen van een papiertje?”
4. Ouweneel vertelt dat ook tijdens de conferentie weer blinden ziende zijn geworden. A.M., directeur van een christelijke organisatie, heeft een poosje ingevallen als vertaler voor het TRIN-team tijdens de conferentie. Hij heeft die verhalen alleen uit de mond van de betrokken Nederlanders gehoord. Geen enkele Birmees had hem er iets over verteld.
5. Ouweneel beweert dat het een wonder is dat een hotel afgehuurd kon worden dat eigendom van de regering is. De reactie vanuit Birma daarop: Hij kent Birma zeker niet zo goed he? Als het geld rechtstreeks in de zakken van de generaals stroomt, is het des te aantrekkelijker voor hen. Er is dan ook een internationale kerk die hun samenkomstruimte al jaren van de regering huurt.
6. Ouweneel zegt dat de bijeenkomsten uniek waren. Zoiets heeft nog nooit in Birma plaatsgevonden! Volgens mijn contact in Birma is dat geschiedvervalsing. Zij tekenen daarbij aan dat die vervalsing ook gemakkelijk door de Birmese gastheren plaats kan hebben gevonden. Zij hebben er immers belang bij dat de buitenlandse gasten zich belangrijk voelen. Hier vind je een artikel waarin verschillende charismatische bijeenkomsten worden beschreven die erg lijken op die van TRIN.

Huilen
Het is moeilijk te besluiten of je nu moet lachen of huilen om zulke berichten. Lachen misschien? Ouweneel heeft een mooie spreuk op zijn weblog staan: “Conscia mens recti, famae mendacia ridet.” Oftewel: “Wie zich bewust is van de waarheid, lacht om de leugens van het gerucht.” Nergens is dit beter van toepassing dan op dit verhaal. Maar uiteindelijk moet ik toch vooral huilen.

Het is triest dat Gods naam te grabbel wordt gegooid door beweringen die niet waar blijken te zijn. Het is triest dat zo de nadruk wordt gelegd op het valse evangelie dat God je problemen wel even oplost en het ware Evangelie dat God zondaren vergeeft naar de kant gedrukt wordt. Het is triest dat de suggestie gewekt wordt dat een land in een dag veranderd kan worden, waardoor er een verkeerd beeld van zending ontstaat. Het is triest dat het echte zendingswerk van mensen die jaar in jaar uit in Birma in alle anonimiteit trouw het Evangelie brengen daardoor ondergewaardeerd wordt.

“Als dit geen opwekking is, weet ik het niet meer”, besloot Ouweneel een van zijn verslagen. De conclusie is duidelijk, en geen verrassing voor degenen die hem de afgelopen jaren een beetje gevolgd hebben. Ouweneel weet het niet meer. 

* Mattheüs van der Steen schreef op 17 november om 15.23 op zijn Facebookpagina: “7 people completely healed from blindness – today our great dutch team went to the blind institute where we held the pastor conference in jan 2010. After layinh (sic) heads (sic) on the blind 7 could see!”

Op de webstek van TRIN stond: “Ook is een deel van het team naar een blindeninstituut gegaan. Tijdens de pioniersreis van Trin in januari 2010 werd hier een conferentie gehouden. Gedurende de voorbereidingen had God duidelijk gesproken dat Hij op deze plek grote dingen zou gaan doen. En dat deed Hij! Het team ging voor blinden bidden en 6 kinderen en 1 volwassene gingen zien!! God is zo goed! Nog voordat de grote conferentie was begonnen, was Gods genezingskracht al aan het werk.” Dit stond hier, maar is daar inmiddels niet meer te vinden. (cache hier)

** Ik kan de foto’s niet terugvinden. Wellicht zijn ze verwijderd van de webstek, maar dat weet ik niet zeker. Het gaat onder andere om de foto rechts. 

Helaas kan ik mijn bronnen voor dit artikel niet openbaar maken. In tegenstelling tot mensen die voor 14 dagen op een toeristenvisum komen, moeten buitenlanders die betrokken zijn bij christelijk werk en constant in Birma wonen, erg voorzichtig zijn. Zij lopen het reele gevaar het land uitgezet te worden. Hun namen zul je nergens op het internet tegenkomen. Mijn Birmese bronnen hebben geen zin genoemd te worden in een Nederlandse controverse. Wel heb ik toestemming om de gegevens die ik heb onder voorwaarde van anonimiteit door te geven aan de grootste christelijke media: EO, RD en ND. Wat ik hen kan leveren is:

1. Naam, e-postadres en uitgebreide reactie van de hoofdonderzoeker in Birma.
2. De berichten waarin gezegd wordt dat de foto’s van de vorige conferentie en de foto’s van de blinde jongetjes genomen zijn op het terrein van de MCFB.
3. Het bericht waarin iemand meldt de groep uit Nederland te hebben zien bidden voor de blinde jongetjes, maar dat ze nog steeds blind zijn.
4. De volledige naam van Peter en het bericht waarin hij vertelt dat er geen blinden zijn genezen.
5. De volledige naam en organisatie van de in het artikel genoemde A.M.
6. De naam en contactinformatie van een grote NGO met contacten in alle instituten voor gehandicapten. Via via hoorde ik dat de directeur hiervan de genezingen ontkende. Dit heb ik niet in het artikel gebruikt omdat ik nog niet rechtstreeks van hemzelf gehoord heb.

NASCHRIFT: Goedgelovig heeft Willem Ouweneel en Edward Dompeling gisteren benaderd voor een reactie. Zij hebben niet gereageerd. Het Nederlands Banblad belde met Ouweneel en tekende de volgende reactie op: “Dit is geen feitelijke weergave, dit zijn hatelijke opmerkingen. Het is zijn woord – gebaseerd op verhalen van anonieme mensen – tegen het onze. Ik vind het een dreun in het gezicht van degenen die erbij waren, uitgedeeld door iemand die er niet bij was.” Op zijn weblog is Ouweneel inmiddels met een reactie gekomen.

141 Reacties op “De zeven niet-genezen blinden”

 1. Len zegt :

  Beetje zwakke reactie van WJO. Als het inderdaad een haatcampagne tegen Trin c.s. is dan bel je die blinden op en laat ze het verhaal doen. Eén van die 7 wil vast wel zijn verhaal doen.

  Hoewel ik geen WJO-fan ben, vind ik het wel jammer dat ik dit soort dingen lees. Hij is niet in staat om ze enigszins te weerleggen of te beantwoorden. Hij bedient (haha, woordgrapje) zich van een verdeel-en-heers strategie: ze willen ons kapot maken! Daarbij heb ik van zijn kant nog geen tegenargumenten langs zien komen.

  Dus WJO (je leest dit vast): kom met goede argumenten of doe uit de doeken wat er echt gebeurt. Want op deze manier ben je alleen maar bezig voor ‘het domein van de slang’.

 2. Jovatov zegt :

  Wat een triest verhaal. Maar goed, dat zijn we helaas wel gewend van Trin tegenwoordig.

 3. jansen zegt :

  Kunnen ze Ouweneel niet een schrijf- en een spreekverbod geven? Deze man is een aanfluiting voor het Evangelie!!!

 4. Taco zegt :

  Marten Visser: dank voor het onderzoek, en de heldere en respectvolle manier van beschrijven!

  Ik sta verbijsterd over WJ Ouweneel. De man die zijn hele leven met verstandelijke argumenten de waarheid heeft verkondigd, staat nu gewoon glashard te liegen en beantwoordt elke kritische houding met een persoonlijke aanval op de boodschapper, ipv de boodschap eens goed te ontkrachten. Kennelijk weet hij dat hij staat te liegen en dat hij geen argumenten meer heeft. Kennelijk is hij oud en moegestreden, en heeft zich kritiekloos uitgeleverd aan de verkeerde oplichter. Triest.

  Overigens kom ik niet goed door de stukjes van MvdSteen heen op zijn website. Wat een erbarmelijk Nederlands. We kunnen daarvan toch wel zeggen dat het niet is geïnspireerd door de Heilige Geest, mag ik hopen … dommig, geen enkele diepgang, alleen maar gevoel. Een trieste en leugenachtige beweging. Ongelooflijk.

 5. Cogito zegt :

  Als ik zo’n verhaal lees kan ik weinig anders zeggen dan wat Marten zelf ook al zegt; “Het is moeilijk te besluiten of je nu moet lachen of huilen om zulke berichten. Lachen misschien? …. Maar uiteindelijk moet ik toch vooral huilen.”

 6. GJay zegt :

  Toch jammer… Ik begrijp echt niet waarom TRIN dan zulke klinkklare leugens op zijn site publiceert.

  Zou het niet echt bewijs zijn als ze na een tijdje nog eens teruggaan en kijken hoeveel van de mensen daar nog steeds geestvervuld christen zijn? Nog steeds genezen zijn?

  Dit soort dingen maakt dat ik nog meer weerstand krijg tegen van die charismatische acties en de bedrieglijke communicatie daaromtrent.

 7. Martin de Goede zegt :

  Ouweneel had ook helemaal geen behoefte om mij bewijzen te geven voor de wonderen die gebeurd waren. Wie hem niet op zijn woord gelooft, heeft een ‘Bediening van Achterdocht’.

  Is dit niet de standaard reactie van menig gelovige wanneer een atheist met hem of haar in discussie wil gaan ?

  Waarom wordt een bewering vanuit een in gelovige kringen dubieuze stroming wel getoetst en worden net zo onwaarschijnlijke zaken vanuit de bijbel wel voor waar aangenomen ?

 8. mp zegt :

  Goeie journalistiek!

  ps:
  Die sneeuwvlokjes vreten processorkracht.

 9. sluwo zegt :

  goed artikel… doet me denken aan die jongen, Marjoe, die door zn ouders opgeworpen werd als miracle boy en uiteindelijk als ‘evangelist’ geld uit zakken klopte en er gezellig op los leefde in de States.

  van mij mag WJO met sabbatical. even geen boeken uitpoepen en niet de belangrijke revivalist-mediator uithangen maar gewoon een teruggetrokken leven leiden en zich herijken op Gods woord. het zou hem niet misstaan.

 10. engel zegt :

  @Martin,

  Dat een gelovige niet in discussie wil met een atheist, kan ik op zekere hoogte nog begrijpen. Marten Visser is echter een ervaren zendeling en kerkplanter en gepromoveerd op kerkgroei in Thailand. Zeker een deskundige om rekening mee te houden.

 11. karlsome zegt :

  liever de Bediening van Achterdocht dan de Bediening van Goedgelovigheid

 12. aafke zegt :

  Dit is de uitgelezen kans om te bewijzen dat zo’n genezingsbediening echt werkt, of niet…

  Ruim een jaar terug heb ik de uitdaging neergelegd om goudstof te laten onderzoeken en het bleek spijtig genoeg voor al die goedgelovigen helemaal nep.

  Ik daag nu TRIN uit om het verhaal van Visser te weerleggen; te melden dat het echt in een Bhuddist Center was; de foto’s van de gebedssessie te laten zien en de van blindheid genezen volwassene te presenteren inclusief een bevestiging van de directeur van het blindeninstituut en een arts.

  Nadat men dat heeft getoond en Marten Visser tot “beschaamdheid” is gekomen ben ik bereid een vliegticket voor de betreffende man of vrouw te betalen vanuit Birma naar Amsterdam.

  Nu deze het zicht heeft terug ontvangen is het misschien wel leuk als deze door de Keukenhof wordt rondgeleid.

  TRIN, ND, EO, TROUW, UITDAGING en alle andere media kunnen dan en passant gewag doen van een echt wonder.

  GG kent mijn e-mailadres en kan me bereiken als ik de consequenties van deze nieuwe uitdaging moet aanvaarden.
  Uiteraard zal ik een sluitend contract laten opstellen voor het geval TRIN deze uitdaging aan durft te gaan.

  Ben trouwens benieuwd of IKON het goed vindt dat we het er weer eens over hebben.

 13. Karlene zegt :

  Ik denk zelf dan, in de bijbel waren tenminste nog getuigen. Getuigen die met gevaar voor eigen leven de verslagen en brieven over die wonderen hebben verspreid en doorgegeven. Nu hebben ook veel mensen het moeten zien gebeuren maar tot nu toe zijn er helemaal geen getuigenverslagen. Dan alleen van hen die ”het wonder” kwamen veroorzaken.

  ‘Bediening van Achterdocht’ 😀 ik vind het geniaal bedacht om ieder gesprek of vraag om waarheid dood te gooien.

 14. brambonius zegt :

  Wat moet dit nu weer voorstellen? Ik ben op zich zelf charismatisch christen en geloof in wonderen, maar ik geloof nog veel meer in een christelijke levenshouding van leven in waarheid en nederigheid, en ook in één of ander gebod om geen valse getuigenissen af te leggen.

  Wat moet dit toch voorstellen? Laat niet uw andere hand maar de hele wereld weten wat de ene hand niet doet??

 15. Oscar de Tweede zegt :

  Een week of wat geleden woonde ik een dienst bij van de Parousiagemeente in Wijchen. Een van de bandleden mocht aan het begin van de dienst een getuigenis geven. Hij vertelde dat hij kortgeleden in Myanmar was geweest, overduidelijk met Trin. Het gezelschap was in een blindeninstituut geweest en had daar gebeden voor de blinden. Ook hij was een van de bidders. Hij vertelde dat hij een vierjarige van blind ziende had zien worden. Het kind had opeens naar zijn horloge gewezen en was daarover zeer verwonderd. Hij vond het een groot wonder. Dat hij het allemaal monotoon vertelde, kan uiteraard liggen aan zijn wezen; ik viel bijna van mijn stoel. De goegemeente reageerde eigenlijk nauwelijks.
  Net zo min als ik ook maar een woord geloof van het goudstofwonder van Trin (het is een truc en verdorie, ik ben er nog niet achter!), geloof ik ook maar iets van dit verhaal / deze verhalen. In India zou ooit bij een kind een geamputeerde arm zijn aangegroeid (verhaal is afkomstig uit andere kring dan Trin). Ik vind het tov van Visser dat hij achter de waarheid aanzit. De reactie van Ouweneel stelt tot op heden niets voor in vergelijking tot wat Visser meldt en vertelt. Maar ik kijk met spanning uit naar wat WJO nog te zeggen heeft op zijn blog. Feiten, meneer Ouweneel, namen en rugnummers!

 16. kees zegt :

  Helaas een bijzonder herkenbaar verhaal en ik ben dan ook sterk geneigd het te geloven. EO/ND, doe er iets serieus mee. Ga ook eens naar Mozambique waar alle kindertjes uit de dood opstaan volgens TRIN/WJO en check die verhalen. Stop deze godslastering, want dat is het!
  WJO geeft bovendien blijk van arrogantie en minachting dat hij niet de moeite neemt om te reageren of te checken. Heb persoonlijk die discussie ook met hem gevoerd en je loopt inderdaad tegen een betonnen muur aan. Mijns inziens bestaat juist wetenschap uit checken, nog eens checken, hoor en wederhoor. De waarheid hoeft zich toch niet te verbergen?
  Ik snap zijn angst wel, stel toch dat het niet meer draait om WJO zelf maar om de ander!
  WJO is mijns inziens in de val getrapt van zelfgenoegzaamheid en het zou hem sieren als hij deemoedig zijn plaats zou kennen.
  Maar ik zal wel weer een satan-gestuurde kwaadspreker zijn.

 17. Meded zegt :

  Ik profeteer dat Bediening van Achterdocht de nieuwe geuzennaam van Goedgelovig wordt. Kom er maar in met die nieuwe banner.

 18. WoodyFlow zegt :

  Ouweneel beschouwt het als een dreun in zijn gezicht… nou inderdaad! Dat is het ook… Dat krijg je als je met je kop tegen de lamp loopt

  Het is zo makkelijk wonderen te claimen ergens verweg. Ze doen het al een tijdje. En kritiek of vragen erover worden niet getolereerd

  Goed Artikel… Ouweneel, MvdS en consorten zullen wel op de ingeslagen weg doorgaan. ook al laat je door een goudsmid bewijzen dat ze liegen. Ze gaan gewoond door

 19. WoodyFlow zegt :

  @meded goed idee, kaas?

 20. Marie-Bernadette zegt :

  grrrrrrrrrrrrrrrr
  en
  grrrrrrrrrrrrrrrr wat een lang leeswerk 😉

 21. Pittig zegt :

  @ Kaas

  Mag ik — in aansluiting op Meded en WoodyFlow — je ook verzoeken om een “Bediening in achterdocht” banner. Maak er weer wat moois van.

  Meded, schitterend idee.

 22. Pittig zegt :

  @ Martin de Goede

  Je hebt helemaal gelijk. Maar er zijn hier genoeg op Goedgelovig die ook de bijbelse wonderen niet meteen aannemen of helemaal niet aannemen. Kom er bij en discussieer mee, zou ik zeggen. Altijd goed om de argumenten vanuit een heel andere visie te horen. (Geldt dat trouwens ook voor jezelf?)

 23. rob zegt :

  Ik vraag mij in dit soort verhalen altijd af wie er nou begint met de leugen en wie er misleid wordt.
  Wordt Ouweneel voorgelogen en hobbelt hij al jaren mee zonder te weten waar hij zich nou in bevindt?

 24. engel zegt :

  Het boek “geneest de zieken!” van WJ Ouweneel geeft ook enkele interessante citaten:

  Paragraaf 1.2.2 Theater en misleiding

  “Door de genoemde theologische eenzijdigheden hebben veel charismatici hun niet-charismatische medegelovigen helaas van zich vervreemd. Dat is al jammer genoeg, Daar-naast heb ik ook nog eens een aantal bezwaren tegen bepaalde vormen van genezingsbediening, vooral Amerikaanse vormen ervan. Het sterke show-element stuit mij en veel Europese christenen tegen de borst; in Amerika is de genezingsbediening vaak in sterke mate theater en big business. In veel genezingsbedieningen wordt ook weinig of geen aandacht geschonken aan de psychische effecten van de massa-hysterie die tijdens sommige samenkomsten wordt opgeroepen: zieken, vooral met een psychosomatische kwaal, worden in zo’n sfeer ‘genezen’ (vaak slechts tijdelijk) zonder dat dat veel met de bediening te maken heeft. Met andere woorden: genezingsbedieningen claimen nogal eens genezingen die met Gods wonderbare ingrijpen weinig of niets te maken hebben.”

 25. engel zegt :

  “Bekende goochelaars als de niet-gelovie James Randi en de gelovige André Kole hebben be-paalde genezingsbedieningen betrapt op allerlei vormen van bedrog, zoals: het uitspreken van ‘woorden van kennis’ op basis van tevoren verzamelde informatie, het ‘genezen’ van per-sonen (bijv. in een rolstoel) die helemaal niet ziek waren of die niet aan de beweerde ziekten leden (als men bijv. elke diarree cholera noemt, kan iedereen cholera genezen…), het proclameren van ‘genezingen’ van personen die achteraf helemaal niet genezen bleken te zijn. Het blijkt dan ook bij veel genezingsbedienaars moeilijk tot onmogelijk om medische verklaringen los te krijgen, die én de toestand van de patiënt vlak vóór de bediening, én diens toestand ná de bediening beschrijven.”

 26. engel zegt :

  “Misschien ligt het grootste gevaar van bedieningen waarin bovennatuurlijke manifestaties een centrale rol spelen, wel dit, dat de eigenlijke nadruk op deze tekenen en wonderen komt te liggen. Dat gaat ten koste van die dingen waarop het altijd allereerst moet aankomen: de lief-de tot God, tot de Here Jezus, aanbidding, omgang met de Heer, toewijding en gehoorzaam-heid, en meer concreet: lezen en verkondigen van het Woord, gebed en voorbede, evangelisa-tie, zielzorg, dienstbaarheid, financiële offers, alsmede de alledaagse verantwoordelijkheden in ons huwelijk, ons gezin, ons werk, onze gemeente. ”

  Dit alles wordt voorgedragen uit eigen (Ouweneel) werk, pagina 21 en 22.

 27. sluwo zegt :

  @engel
  fascinerend. ik ben het met WJO eens… hijzelf jammer genoeg niet.

 28. Johan zegt :

  Ik geloof wel in wonderen. Ze gebeuren alleen veel minder vaak dan wordt geclaimd.

 29. Rien zegt :

  @engel
  heel sterk!
  dit bewijst eens en te meer hoe diep Ouweneel gevallen is.
  zijn bezoek aan TB Joshua is hier m.i. de oorzaak van, hij is hierdoor duidelijk op een dwaalspoor geraakt en verkondigt nu zelf een dwaalleer.
  heel triest dat het de dwaalleer is waar hij eerst zelf voor heeft gewaarschuwd!

 30. John zegt :

  @engel
  “het ‘genezen’ van per-sonen (bijv. in een rolstoel) die helemaal niet ziek waren of die niet aan de beweerde ziekten leden (als men bijv. elke diarree cholera noemt, kan iedereen cholera genezen…),”

  Zeg maar van die toestanden waar die bladen van Jan Zijlstra vol mee staan.

 31. engel zegt :

  @Rien,

  In zijn boek is hij weer heel enthousiast over TB Joshua omdat deze dingen daar absoluut niet voorkomen!

 32. engel zegt :

  @John,

  Iemand van diaree genezen vind ik best wel een wonder….

 33. sluwo zegt :

  nee hoor, van diarree genezen is kinderlijk eenvoudig. je moet alleen wel norrit bij je hebben.

 34. Padre Pino zegt :

  Ouweneel zit met een dillemma. Hij moet eigenlijk toegeven dat hij fout zit, maar dan is hij gestigmatiseerd als bekende ‘sprekert’. Of hij geeft niet toe, maar dan zal hij met tegenbewijzen moeten komen.

  Overigens wel vreemd voor een wetenschapper (prof. dr. dr. dr. ) dat hij het over de ‘bediening van achterdocht’ heeft. Ik ben zelf ook opgeleid als wetenschapper en ‘peer review’ is heel normaal. Het zou WJO sieren als hij zich zou openstellen voor falsificatie (Popper).

 35. goedgelovig zegt :

  Voor de liefhebbers een videorepo van TRIN zelf. Rond 1:00 wordt gewag gemaakt van de genezen blinden.

 36. brambonius zegt :

  ik dacht dat de uitdrukking ‘bediening van achterdocht’ door WJO oorspronkelijk gebruikt werd voor types als Geelhoed en Mark Verhoeven, die inderdaaf meer dan achterdocht hebben voor zo ongeveer alle christenen buiten henzelf… Marten Visser in die categorie plaatsen lijkt me volledig onterecht!

 37. Defender of the Faith zegt :

  @aafke, on 28 december, 2010 at 10:47 am
  Je moet ze niet allemaal over één kam scheren! Er zit veel kaf tussen het koren, maar het is het kind met het badwater weggooien om dan maar eenvoudig te stellen dat genezingsbedieningen niet werken.

  @Martin de Goede, on 28 december, 2010 at 10:29 am
  Niet wat mij betreft. Probleem is alleen dat een echte atheïst zich toch niet door bewijzen laat overtuigen. Er zijn bijvoorbeeld legio vraagtekens en massa’s aannames bij de evolutietheorie, maar ik heb nog geen atheïst ontmoet die twijfelt aan evolutie. Als echter één van die aannames niet klopt (en er zijn er al een aantal bewezen), dan valt de hele theorie. Wat doen ze in de praktijk? Gewoon een andere aanname er in plaatsen, of stellen dat ze niet alles weten.

  Over welke ‘onwaarschijnlijke’ zaken in de Bijbel heb je het?

  @engel, on 28 december, 2010 at 11:41 am
  Mee eens. Dat was nog uit de goede tijd van Ouweneel 😦

  @John, on 28 december, 2010 at 11:56 am
  Vreemde is alleen dat Zijlstra al diverse keren door de overheid onder de loep is genomen en er elke keer weer glansrijk doorrolt. Daar gebeurd dus niets wat het daglicht niet kan verdragen, en een aantal genezingen worden door de medische wetenschap erkend! Een complete tegenstelling met dit verhaal dus. Je moet de discussie wel zuiver houden.

 38. Padre Pino zegt :

  WJO’s zelfbedachte definitie van ‘de bediening van achterdocht’ laten vast ruimte toe om Marten Visser daaronder te laten vallen. Overigens zijn die begrippen nogal aan inflatie onderhevig.

  Nog even en iedereen heeft de bediening van achterdocht, en is WJO een echte secte-leider. 🙂

 39. Pittig zegt :

  De argumentatie van Marten Visser moet Ouweneel toch makkelijk kunnen weerleggen? Als hij dat niet kan had hij het ook niet wereldkundig moeten maken. Je gaat toch niet zomaar zoiets roepen, terwijl je weet dat er vragen over komen?

  En als dit echte wonderen zijn, dan was het toch een ideale kans geweest om met harde bewijzen te getuigen van wonderen?

  Welke kant je ook opgaat, het blijft dus een enorme misser van Ouweneel. Het is een schimmel die ook al zijn andere uitspraken en boeken aan zal gaan tasten.

 40. Padre Pino zegt :

  Zegt Ouweneel hier dat hij zelf niet gezien heeft dat mensen genezen zijn, maar dat hij anderen naspreekt? Dat is een opzienbarende ontwikkeling, omdat het erop lijkt dat WJO zich binnenkort gaat bedienen van de uitspraak ‘als ik lieg, lieg ik in commissie’.

  Hij gaat dan ook helemaal niet meer in op de falsificatie van MV dat er helemaal niks gebeurd zou zijn volgens andere getuigen. Tja, wat moet je anders, als de ene helft spreekt over wonderen en de andere helft deze wonderen ontkent.

 41. Flipsonius zegt :

  Hoe noem je de reactie van WJO? Bediening van Achterwerk?

 42. Padre Pino zegt :

  @Flipsonius WJO heeft wel last van publicatiediarree, dus inderdaad: de bediening van het achterwerk.

 43. Pittig zegt :

  @ jansen

  Bedankt voor de tip. Het wordt er niet beter op met zijn reactie…

  Volgens Ouweneel zit het zo: Je kunt alles roepen, want dan getuig je alleen en hoef je ook niet met bewijzen te komen. En als je aan dat getuigenis twijfelt, dan trek je eigenlijk God zelf in twijfel en verzet je je tegen God zelf…

  Godsdienstwaanzinnig!

 44. John zegt :

  @Defender Of Faith
  Ik voel werkelijk waar geen énkele behoefte om iets wat maar lijkt op een gesprek aan te gaan met iemand met zo’n gigantisch bord voor zijn kop als jij. Ik vind het totaal niet interessant en relevant wat jij ergens van zou vinden. Iemand die zo weinig verstand van zaken heeft maar er wel een mening over denkt te mogen hebben, die de feiten in zijn eigen voordeel verdraait, zijn hoofd continu in het zand steekt en leugens vertelt, onder de (helaas) veelzeggende naam Defender Of Faith. Laat me niet lachen zeg.

 45. aafke zegt :

  @Defender of the faith
  Volgens mij heb je mijn post niet goed gelezen of begrepen.
  Ik daag TRIN en wat mij betreft ook WJO uit om deze uitgelezen kans het bewijs te leveren op te pakken en…ik ben bereid een vliegticket te betalen voor de genezene om zijn/haar wonder te tonen.
  Als dat bewijs komt ben ik helemaal “om”.

 46. vertue zegt :

  Voor ons is het inderdaad het woord van Marten tegenover dat van Willem. De handschoen is geworpen, welke journalist pakt het op? Wie interviewt de teamleden waar WJO het over heeft afzonderlijk? En wie trekt de bronnen van Marten na?

 47. Jaap zegt :

  Een uitgebreide reactie van Willem Ouweneel op Marten Visser staat op: http://www.willemouweneel.nl

 48. Pittig zegt :

  @ Vertue

  Degene die met de stelling komt, moet het toch kunnen bewijzen? Waarom moet Marten Visser zich verantwoorden?

  Anders krijg je zulke discussies:

  Ouweneel zegt: “De aarde is vierkant.”
  Marten Visser zegt: “Helemaal niet, wat voor bewijzen zijn er voor want ik weet van niets dat erop wijst dat de aarde vierkant is.”
  Vertue: “Marten Visser moet ook even nagetrokken worden.”

  Zo werkt het niet. Degene die het roept, moet het kunnen bewijzen. Klaar. Toch?

 49. engel zegt :

  @Pittig,

  Wel volgens het gezaghebbende boek “Geneest de zieken!” Laat dat onze norm zijn/worden.

 50. goedgelovig zegt :

  Naar aanleiding van de uitgebreidere reactie van Ouweneel ook een GG-bijdrage met samengevat zijn zienswijze.

  https://goedgelovig.wordpress.com/2010/12/28/de-zeven-wel-genezen-blinden/

 51. Pittig zegt :

  @ Engel

  Grappig hoe jij Ouweneel met Ouweneel om de oren slaat… 🙂

 52. Yep zegt :

  @brambonius

  Misschien doe je Geelhoed tekort.

  Geelhoed doet keurig aan bronvermelding en is iemand die al heel vroeg heeft gesignaleerd welke richtingen (meervoud inderdaad) WJO allemaal inslaat.

  WJO heeft het in zijn reactie over ,,wie mij en mijn geschriften kent”. Geelhoed verwijst gedurig naar die geschriften.

  Zelf ben ik ook redelijk ingelezen en weet ik dat WJO in zijn geschriften zijn eigen geschriften voortdurend herroept. Feit is wel dat hij zo aan elk onderwerp minstens twee keer verdient.

 53. rob zegt :

  @Pittig
  Ouweneel twijfelt (nog) niet aan Mattheus vd Steen en andere medewerkers v TRIN.
  Dat zou een verklaring kunnen zijn.
  Ouweneel ziet de verklaring v trinners als zeer betrouwbare bron.
  Ik heb bij Ouweneel het idee dat hij een speelbal is v TRIN en er ingetuind is. Mattheus heeft een goede uitstraling voor een oplichter, vrolijk, lief enthousiast, onschuldig, gedreven.

 54. goedgelovig zegt :

  @Yep: Dat Ouweneel “aan elk onderwerp twee keer verdient” is een oneigenlijk argument. De meeste gelovigen schuiven tijdens hun leven theologisch op. We hebben over Ouweneels ‘theologische evolutie’ al eens een bijdrage geschreven.

  https://goedgelovig.wordpress.com/2008/09/24/theologische-evolutie/

 55. Helpie zegt :

  JWO: “…ik heb eenvoudig bericht wat acht (!) mensen ter plekke persoonlijk hebben waargenomen. ” (zie link 12.22)

  Maar blijkbaar was het niet zo indrukwekkend om het in Birma zelf rond te vertellen … je zou bijna gaan denken dat TRIN geen contacten heeft in de lokale kerken (wat denk ik niet klopt, gezien het huren van die hal op het fimpje.

  Dan nog even de letterlijke uitsmijter van JWO – met de strekking – kritiek op mij is kritiek op God:

  “Niemand hoeft ons getuigenis aan te nemen, maar iedereen die het bestrijdt, moet zich wel afvragen of hij/zij niet met de Grote Genezer zelf strijdt.”

 56. vertue zegt :

  @Pittig

  Je hebt gelijk, de bewijslast ligt bij degene die het buitengewone (lees: wonderlijke) beweert.

  Dit doet me trouwens ook denken aan de goede-ouwe transformations I video die nog steeds wordt verkocht in evangelische boekwinkels in den lande. Ook nauwelijks na te trekken. Lees onderstaand artikel maar eens van een zendelinge in Colombia over de reikwijdte van en de achtergronden bij de door Transformations genoemde opwekking in Cali:

  http://www.lam.org/news/article.php?id=371

 57. albert zegt :

  rob, on 28 december, 2010 at 1:05 pm said

  (ben even een tijdje ‘ondergedoken’ geweest: ivm zakelijke einde jaarperikelen maar nu toch even een reactie)
  ik denk dat je gelijk hebt Rob. Zoals je weet kom ik uit de VG en ken WJO redelijk goed. WJO is een buitengewoon intellectueel man maar dat zegt blijkbaar niet zoveel over zijn mensenkennis geziien z’n ‘flirt’ met Trin.

  Feit is dat WJO altijd de nadruk legt op feiten, bewijzen enz. En m.i. terecht.
  Genezingen in de Schrift vonden doorgaans direkt plaats en waren volkomen overtuigend EN verifieerbaar voor de omstanders.

  MV legt veel concreet -verifieerbaar- materiaal op tafel. Het is nu WJO te bewijzen dat MV ongelijk heeft.. Van alles claimen is prima maar laat hem met concreet materiaal komen zoals de Bijbel dat ons ook laat zien.

  @ helpie
  WJO stelt:
  “Niemand hoeft ons getuigenis aan te nemen, maar iedereen die het bestrijdt, moet zich wel afvragen of hij/zij niet met de Grote Genezer zelf strijdt.”
  Als MV de waarheid spreekt kan hij onmogelijk strijden tegen de Grote Genezer. de feiten lijken nu in het nadeel van WJO te spreken Wie doet de Grote Genezer dan nu geweld aan ?
  MV of WJO ?

  Willem O. : blijf svp bij je visie dat sluitend bewijs in dit soort zaken een must is. Zo moeilijk kan dat in dit geval niet zijn en ik ben er van overtuigd dat MV zich graag laat overtuigen. Over de ‘kleine foutjes’ kijken wij hier op GG wel heen 😉

 58. aafke zegt :

  Met interesse de website van de Myanmar Christian Fellowship of the blind bezocht.

  Geen woord over de geweldige ervaringen uit de maand november.
  Er worden sponsors gevraagd voor de opvoeding van enkele blinde kinderen.

  Als de claims van WJO en zijn 8 getuigen zouden kloppen zou de website toch vol staan van getuigenissen plus een oproep aan WJO om met half Nederland of heel Trin in Myanmar te komen om de aldaar levende blinden van hun kwaal te verlossen.
  Of op zijn minst de Here God te vragen dit te doen.

  Wat zou ik het geweldig vinden als het echt waar zou zijn.
  Namen en rugnummers; het zou mooi zijn.

 59. vertue zegt :

  @Vragenstellenisgezond

  Je neemt je bediening van achterdocht wel héél serieus. Wilde een steunbetuiging posten, komt ie direct in de moderatie 😦

  Zoals de waard is… 🙂

 60. Mieppi zegt :

  @Vertue,

  Ik denk dat de website opgezet is door WJO. Nu heeft hij je email adres en kan hij je vrijzetten van deze verderfelijke bediening.

 61. Defender of the Faith zegt :

  Ouweneel reageert, maar toch klopt het verhaal niet helemaal … nog niet helemaal

  Ook is het vals om te beweren dat wij de suggestie zouden hebben gewekt ‘dat een land in een dag veranderd kan worden

  Wat moet ik hier dan mee?
  http://www.mattheusvandersteen.nl/index.php?option=com_content&view=article&id=213%3Amyanmar201011-verslag&catid=5%3Aweblog%E2%8C%A9=nl

  Daar staat toch letterlijk over dezelfde reis wat volgens Ouweneel niet gesuggereerd zou zijn 😦
  Lees ook even de conclusie uit de laatste zin van het artikel.

 62. albert zegt :

  @ DOF

  zucht…. die eeuwige successtory’s 😦
  Altijd maar weer die ‘geweldige opwekkingen’, komplete naties die in één dag veranderen….,
  transformatie,’grote uitbarstingen’, ‘per dag in kracht toenemend’ , enorme aantallen ‘revivalisten’ bla bla bla.

  Dan toch maar liever TellSell, dat heeft een iets realistischer gehalte 😉

 63. Eva zegt :

  @ Albert
  je laatste zin is echt te grappig! en dat mag ook wel eens gezegd worden 🙂

 64. Defender of the Faith zegt :

  @John, on 28 december, 2010 at 12:40 pm
  Mooi das dan wederzijds 🙂 Valt me alleen tegen van je dat je je eigen overheid niet meer vertrouwd 😦

  @aafke, on 28 december, 2010 at 12:45 pm
  Ik heb je post prima begrepen, maar ik bedoel dat er ondanks de vele foute ‘bedieningen’ als TRIN, ook wel degelijk goede zijn. Met de term ‘charismatischen’ neem je ze allemaal mee, en dat is eigenlijk te generaliserend.

  @Pittig, on 28 december, 2010 at 12:55 pm
  Als je je stelling, waar ik het overigens helemaal mee eens ben, consequent doortrekt moet dus Ouweneel inderdaad bewijzen wat hij roept, maar Visser dus ook wat hij roept.

  Dat laatste is volgens mij ‘redelijk’ gebeurd.

  @vertue, on 28 december, 2010 at 1:36 pm
  Maar met één groot verschil wat mij betreft. Op de Transformations video’s worden plaatsen, data en aantallen genoemd. Alles dus met name, traceerbaar en controleerbaar. De dalende criminaliteitscijfers moeten in de statistieken terug te vinden, of de aanbiedingen van een lokale projectontwikkelaar die een voormalige gevangenis aanbiedt als appartementencomplex.

  In dit geval ging het om 7 niet met name genoemde blinden van een niet met name genoemd instituut.

  Opmerkelijk? Nee, eigenlijk niet: die Transformations-videos komen uit dezelfde hoek als TRIN, de Prophetic Movement 😦

  Daar is het een soort trend om verbanden te leggen die niet helemaal duidelijk zijn, en soms helemaal niet duidelijk. Te makkelijk worden dingen beweerd, en hier zie je ook weer dat Grace Morillo zegt dat er wel degelijk iets goeds gebeurd is, maar dat er vervolgens ook claims zijn die niet zo makkelijk te herleiden zijn.

  @albert, on 28 december, 2010 at 5:06 pm
  LOL, inderdaad. Je zou met al die succesverhalen nu toch wel eens een echte opwekking verwachten …

 65. Pittig zegt :

  @ DoF

  Scherp opgemerkt!

  Als Matteus van der Steen zegt:

  Bid mee, dat dit werk de komende maanden verder zal doorwerken in Yangon en in heel Myamar! Yes, a nation can be changed in a day!!

  … dan botst dat volledig met Ouweneels woorden.

  @ Albert

  Die laatste zin van jou is echt heel scherp! 😀
  En profetisch — als je een profeet ziet als iemand die de vinger op een zere plek legt.

 66. bodem zegt :

  @DOF
  Dank voor de link, goed om die er even bij te hebben

 67. M zegt :

  Het woord leert ons dat we alles mogen toetsen! ( Je hoeft niet alles zomaar aan te nemen wat er gezegd en beweerd word…)
  Daarnaast geeft God ons ook de opdracht ‘Nuchter en waakzaam’ te zijn…
  Zou Jezus dit zonder reden meegeven..?
  Dit is niet om per defenitie af te geven op deze personen, maar Jezus zet hierin een bescherming vrij!

 68. rob zegt :

  @M
  Jezus zet hierin een bescherming vrij…….. wat klinkt dat toch…eh……spannend. Wat bedoel je eigenlijk?

 69. Defender of the Faith zegt :

  @M, on 28 december, 2010 at 9:04 pm
  Mag ik het scherper neerzetten? Ik geloof dat het Woord ons opdraagt alles te onderzoeken (1 Th.5:21)

  Niets is om af te geven op de mensen, ik geloof ook dat deze oprecht zijn, maar wel om de onvruchtbare werken der duisternis te ontmaskeren (Ef. 5:11)

  @rob, on 28 december, 2010 at 9:17 pm
  Dingen die je niet begrijpt zijn toch vaak ook veel spannender?

 70. albert zegt :

  @ Rob

  M. bedoelt het goed by the way maar jij zet me wel aan het denken. Waar komt die term ‘vrijzetten’ eigenlijk vandaan?

  “Vrijzetten= Iets overboord gooien, aan Gerrit offeren. `Henkie, wil jij die aardappelschillen even vrijzetten?`Gevonden op http://members.multimania.nl/lexicografi

  Zo, nu komt het iets dichterbij….. het gaat om (a)Gerrit, om (b )Henkie of om (c) aardappelschillen 🙂

 71. rob zegt :

  @Albert
  Ik vind het overgeestelijke taal, die de kloof tussen “gristenen” en “gewone’ mensen zo lekker breed maakt.
  Leuk dat je er weer bent, broertje 🙂

 72. rob zegt :

  Maar ik ga wel slapen, trusten 🙂

 73. Hero de Jong zegt :

  @Taco … het enige goede argument, komt van jou !!

  https://goedgelovig.wordpress.com/2010/12/28/de-zeven-wel-genezen-blinden/#comment-86524

  NB : hier in NL, zijn zowel *100%blind* als *slechtziend*, twee verschillende groepen die elkaar niet verduren, en daarom apart onderwijs volgen — doch in het calvinistische Birma, heeft men daar niet ’t geld voor, en worden deze groepen botweg samengevoegd — om dit echter mogelijk & werkbaar te maken, *leert_!!* men daarom ook de slechtziende kinderen dat zij “100%blind” zijn — maar eigenlijk willen die slechtziende kinderen, juist heel graag voor *ziende* doorgaan … dus als je met ze bidt voor genezing, zullen ze psychologisch sterker worden, en aangeven dat ze “”genezen”” zijn ?? — kortom : een heuse instinker voor Willem & Mattheus !!

 74. M zegt :

  @Rob & Albert ;

  Okay,… te ‘overgeestelijk’… Ikzelf ben totaal niet ‘overgeestelijk’, integendeel, dus laat ik het anders zeggen;

  Ik bedoel te zeggen dat Jezus bescherming aanbied!…Alles wat Hij zei moeten nemen wij immers toch allemaal ter harte?

  Of klinkt dat nog te spannend.. 😉

 75. rob zegt :

  @M
  Dat klinkt een stuk beter 😉

 76. woodyFlow zegt :

  nu ontvoerd hij kinderen in slecht engels

 77. albert zegt :

  @ M, on 29 december, 2010 at 9:40 am said:

  klinkt niet te spannend hoor M.
  Na deze conversie klinkt het eerder heel erg bekend…..

 78. albert zegt :

  @ woodyFlow, on 30 december, 2010 at 12:19 am said:

  Ik heb ineens last van hevige nekklachten aan de rechterzijde nu ik jouw filmpje heb bekeken. Ik hield m’n hand op het scherm maar het hielp niets….
  @#!%$ 🙂

 79. rob zegt :

  @Hero
  Dat idee kreeg ik ook wel, slechtzienden en blinden door elkaar. En dan trekt een blingbling-horloge toch wel de aandacht, zeker als je niet veel blingbling te zien krijgt in je omgeving.

 80. Pittig zegt :

  @ WoodyFlow

  Wat heb je nou weer voor filmpje gevonden?

  MvdS: “Of course, we don’t know for 100 percently sure even though – aah – we – it is pretty sure this kid really doesn’t have parents. We always check it out with the local government.”

  Maar daarvoor heeft Van der S. te H. het kind al eten, onderdak, een schoolopleiding, een nieuw thuis en een nieuwe familie beloofd…!!!

  Hij is pretty sure? Maar hij weet het niet 100% zeker? Als het kind dus wel ouders heeft… (als hij op straat staat te bedelen zal hij misschien zeggen dat zijn ouders dood zijn om aan geld te komen? Je weet het niet zeker!) Of als ‘the local government’ het later niet precies weet, terwijl de ouders of een ouder wel thuis wacht omdat het jochie op pad gestuurd is om geld te bedelen?

  AAaaahhhhh… Wat een schandalige, naïeve amateuristische aanpak. En het dan nog filmen ook. En wie is er bijna de hele tijd in beeld? Matteus van der Steen. Dus om wie gaat het filmpje? Matteus van der Steen…

  En hij weet niets van dat kind!

  “This is what we do. This kid is living on the street… We just drive around here…
  I want to thank all the sponsors….”

  [“Zo en weer een leuk promofilmpje gemaakt van onze frisse aanpak van grote problemen.”]

  En dan nemen ze dat kind gewoon mee en rijden ermee naar ‘his new home’. “We bring you to a new home. Is that okay?”

  Aaaaahhhhh!!!!

  Is dit niet ergens verboden? Dit moet toch verboden zijn? Dit kan toch niet?

 81. Defender of the Faith zegt :

  **huilt**

 82. albert zegt :

  @ Pittig

  mijn stoel heeft gelukkig leuningen anders fl..rde ik er af, en dat niet alleen omdat het filmpje onder een verkeerde hoekl is opgenomen…

  Idd onvoorstelbaar:….

  Je zal maar sponsor zijn van deze MvdS…..

 83. engel zegt :

  @Pittig,

  Het kidnappen van kinderen is heel gebruikelijk in Oeganda. Dan kunnen ze mooi geraind en opgeleid worden als kind soldaat en zich nuttig maken voor de maatschappij. En dat voor een christelijke organisatie: the Lord’s Army.

  http://news.bbc.co.uk/2/hi/africa/3046426.stm

 84. Onno zegt :

  @albert, de bedoeling is gewoon hallelujah roepen en het liefst ook geld geven want Mattheus doet tenminste iets voor de Heer (of heer) en bedoelt het zo goed en zonder geld kan hij niet elke week in het vliegtuig zitten om de hele wereld rond te vliegen en overal kinderen van de straat te plukken en in een tehuis te plaatsen. ahum…. Als je kritiek hebt moet je dat voor jezelf houden en zelf laten zien dat je het beter kan volgens de mensen van TRIN. Sjonge, al die negativiteit…. In het koninkrijk van God is het echt niet de bedoeling dat je veel nadenkt hoor, gewoon doen en veel halleluja roepen!

 85. bodem zegt :

  He pittig! Kalm aan! Je moet eerst bij Trin gaan werken en vdS echt leren kennen. Dan moet je voorzichtig van binnenuit misstanden aan de kaak stellen. Als hij dan niet wil luisteren, dan mag je deze kritiek pas in het openbaar geven! Alle tijd die jij voor dit proces nodig hebt, kunnen er nog veel meer van die kids gekidnapped worden en Nederlanders hun centjes doneren om dit mogelijk te maken. (zie discussie bij topic over de wel genezen blinden)

 86. rob zegt :

  @Albert
  Ik heb mijn beeldscherm gewoon op zijn kant gezet 🙂

  @Bodem
  In de bediening v achterdocht is tegenwoordig een firma actief. je kunt MvdS laten schaduwen (via GG twitter)
  Als je meer wil weten over deze bediening kun je het navragen. De meest uitgebreide dekking is wel duur. Maar misschien kunnen we hiervoor collecteren 🙂

 87. albert zegt :

  @ Rob

  “Ik heb mijn beeldscherm gewoon op zijn kant gezet”

  MB heeft gelijk: vrouwen zijn echt slimmer 🙂 !

 88. Marie zegt :

  Wat een bizar filmpje! Doet me denken aan een kind dat een zielig poesje op straat vindt en mee naar huis lokt. ‘Hij heeft echt geen baasje mama, mogen we hem houden?’

 89. aafke zegt :

  De manier waarop MvdS selectie toepast voor een nieuwe toekomst van een kind is schrijnend.
  De houding die hij aanneemt lijkt op die van een plantagehouder/koloniaal.
  Pijnlijk om te zien.

 90. rob zegt :

  Misschien is het filmpje wel in scene gezet 🙂 kan ook nog

  👿
  Mattheus:
  ” Als je niet mee speelt neem ik je mee naar het weeshuis en zie jij je broertjes en zusjes, pappa en mamma nooooit meer terug”

 91. M zegt :

  @ defender of faith
  Dank u, dank u

  We mogen alles onderzoeken.
  Ik denk dat het vrij naief is alles maar klakkeloos aan te nemen…

  Er word Jezus & Hallelujah geroepen, and the crowd follows?..
  Zo werkt het naar mijn mening niet.

  Wat je ziet is dat mensen zo onder de indruk zijn VAN bepaalde MENSEN en wat ze doen in het koninkrijk van God, dat het aanhangers worden van deze personen.. Want ze doen grote werken.. Uiteraard oprecht (….) in ‘ naam van de Heer’ maar het blijven ALTIJD mensen..We zijn zo snel onder de indruk!

 92. albert zegt :

  @ Aafke

  PR & Marketing is een vak apart. Alle begin is moeilijk……
  Schoonheidsfoutje ?

  Met de mantel de liefde bedekken, in de open haard……….

  Je moet het ruim zien Aafke

  😦

 93. Defender of the Faith zegt :

  @engel, on 30 december, 2010 at 11:12 am
  TLA is bepaald geen christelijke instelling (en ook niet als zodanig erkend), dus hoe je er bij komt om dat ‘christelijk’ te noemen is me een raadsel. Satanisten noemen de duivel lord, dus aan het woord lord kan het niet liggen.

 94. Darby zegt :

  @M
  Helemaal mee eens. God zegt in Zijn woord dat gebrek aan kennis ondergang veroorzaakt. Nou knoop daar maar naiviteit aan vast.
  Wat betreft de MENSEN; als ik de berichten lees op het facebookprofiel van ouweneel dan benauwd het mij te merken hoe de “vrienden” van ouweneel hem willen behagen, teneinde blind de “leider” te volgen. Terwijl de “leider” net zoveel mens is als iedereen, en ‘savonds ook in zijn onderbroek voor de spiegel staat.
  In een reactie over WJO en MvdS las ik: citaat: “het is niet belangrijk wát ze zeggen, maar nog eerder dát ze wat zeggen” m.i. wel een hele sterke.

 95. Darby zegt :

  @WoodyFlow

  Filmpje gezien;
  1. Ik ben geschokt.
  2. Het gaat om: “Kijk ons een goede dingen doen!”
  3. m.i. is ie strafbaar bezig.
  4. Op de hogere zeevaardschool te weinig aan z’n engels gedaan.
  5. geen mediatraining gehad, filmt op zijn kant.
  6. Was ie daar op vakantie? (jengelend zoontje)
  7. Scheerapparaat (waarschijnlijk) stuk.
  8. eerst beloven, en dan mischien, weinig geven doet de gek in vreugde leven.
  9. Wie is dan de gek? ……………….juist.
  10. Volgt hij dat “geronselde” jongetje nog, hoe is de nazorg?
  11…………………………………zucht.

 96. albert zegt :

  @ Darby

  Verstandige leiders verzamelen kritische meedenkers om zich heen. Met alleen jaknikkers om je heen neem je veel risico (ik spreek maar even uit mijn eigen ‘schade-schande- 15 jarige ervaring als werkgever).
  Ik kan niet beoordelen of WJO zulke meedenkers om zich heen heeft en uberhaupt (nog) tolereert.

  Wat ik wel kan beoordelen zijn gepubliceerde reacties van zijn hand en die geven een patroon van lichtgeraaktheid te zien. En dat is jammer en ook verontrustend.

  Zo wil hij o.a. ook niet meer reageren op vragen van de GG redactie terwijl MV dat juist weer wel doet (en vele anderen ook).

  Kortom: zorgwekkend.

 97. WoodyFlow zegt :

  MvdS heeft dit filmpje gewoon op zijn facebook gezet. Met alleen maar reacties als. Halleluja, keep up the good work. You’re a great pastor. Amazing… Beautifull enz…

 98. sluwo zegt :

  in 3 woorden: ongelofelijk!

 99. engel zegt :

  @Defender of the Faith, (wiens Faith?)

  Ik was zeer sarcastisch toen ik dat schreef. Ik beheers de kunst van de smileys niet, dus mijn excuses als ik verkeerd ben overgekomen. Uiteraard verfoei ik dat soort praktijken en ben redelijk bekend met politieke en godsdienstige ontwikkelingen in binnen- en buitenland.

 100. engel zegt :

  @Dof,

  In mijn sarcasme bedoelde ik ook te zeggen dat iedere organsiatie zich wel christelijk kan noemen, maar dat hoeft niet zo te zijn. Inclusief Nederlandse organisaties die kinderen kidnappen. Ik probeerde Trin met the Lords Army te vergelijken.

 101. engel zegt :

  @Albert,

  Kan ik bij je komen werken?? Ik kan goed poetsen en ben een echte ja-knikker.

 102. engel zegt :

  @Darby,

  Middelbare zeevaartschool. (zie de Trin spin, 1 van de vele verhalen).

 103. Mustafa zegt :

  Zeg, is er een goede ziel die die filmpjes van MvdS kan opslaan/archiveren/mirroren? Ze zijn zo veelzeggend dat ze waarschijnlijk op een bepaald moment plots verdwijnen. Het zou jammer zijn om dit materiaal kwijt te raken.

 104. bodem zegt :

  @ Mustafa
  SSSt, straks komt hij nog op het idee om al die filmpjes achter een password te zetten en alleen toegankelijk te maken voor gevers ofzo. Had ik allang gedaan als ik hem was. Het beeldmateriaal is zo interessant… Ik zou ook even de blog van Ouweneel kopieren.

 105. Onno zegt :

  @engel,

  wat je zegt zet me wel aan het denken. Wat gebeurt er precies met die kinderen die van de straat worden geplukt? Wat wordt hun daginvulling? Is het idee misschien om een Joel’s army naar Amerikaans idee met ze te beginnen? Voor zover ik weet is er nog geen project door Mattheus zelf opgezet en bestaat de kans dat hij slechts een stroman is voor Heidi Baker en haar club. Waarom heeft ze alles zomaar aan Mattie overgedragen(voor zover dat feitelijk gebeurd is en hij niet slechts het gezicht van de organisatie is geworden) en worden de kinderen misschien geïndoctrineerd op een soort Jesus camp manier? Zijn die kinderen echt wel zoveel beter af in een tehuis van TRIN? Wat leren ze daar? Vragen waar ik geen antwoord op weet. Ik kan alleen maar hopen dat het allemaal mee valt en dat de kids het echt beter krijgen in zo’n tehuis. Maar met dit soort filmpjes en alle leugen en bedrog ben ik er niet gerust op. Inderdaad een goede opmerking van Mustafa om dit soort filmpjes te bewaren en veilig te stellen voor de toekomst.

 106. albert zegt :

  @ engel, on 30 december, 2010 at 6:48 pm said

  Onmogelijk, daar ben je veel te pienter voor……
  Kapitaalvernietiging!

 107. engel zegt :

  @albert,

  Je hebt gelijk. Ik combineer trouwens al een aantal topfuncties in het bedrijfsleven en de kerk (Kerk). Daar valt ook veel te poetsen.

 108. albert zegt :

  @ Engel

  Zorg svp dat je geen rsi krijgt… 😉

 109. WoodyFlow zegt :

  @engel lesje smileys

  : plus ) is 🙂
  : plus D is 😀
  : plus ( is 😦

  en voor nog meer inspiratie:
  http://forum.pcmweb.nl/misc.php?do=showsmilies

 110. engel zegt :

  @Woody,

  Bedankt, ik ben maar een eenvoudige digibeet. Ik heb net een nieuwe ‘smaak’ wasverzachter bij de C1000 ontdekt. Lavendel-vanille. Geurt nog lekkerder.

 111. engel zegt :

  🙂

 112. Pittig zegt :

  @ Allen

  De oproep van Mustafa wil ik graag ondersteunen. Ik heb bovengenoemd filmpje in ieder geval opgeslagen (en meteen de “ik vind dit niet leuk’ duim aangeklikt!!).

  Ik wil nog wel één heel klein voorbehoud aan mijn beschuldigingen toevoegen:

  Matteus van der Steen zegt aan het begin:

  Oke, lieve mensen, we zijn nu in euh… Kampala… ennuh… de mensen zijn hier ontzettend arm… ennuh… we zijn op dit moment op reis om te kijken of we.. euh… opnieuw kinderen kunnen vinden die geen ouders meer hebben. We hebben net wat uitgezocht.

  In die laatste woorden ‘we hebben net wat uitgezocht’ zit mijn lichte voorbehoud. Misschien heeft dat ‘we hebben net wat uitgezocht’ te maken met dat ze al daarvoor wat contact hebben gehad en al wat onderzoek hebben gedaan?

  Je kan het trouwens ook heel negatief interpreteren: ‘We hebben wat [promotiemateriaal] uitgezocht.”….

  Maar het is slechts een heel licht voorbehoud, want de locatie waar de film opgenomen wordt is een enorm drukke kruising, dus heel veel research kan er niet aan voorafgegaan zijn…

  Maar ik laat me graag verbeteren!

  En dat brengt me meteen bij nog een heel schokkend aspect van deze video die ik in mijn eerste reactie niet benoemde:

  Waarom in vredesnaam een promotiefilmpje voor de sponsors maken terwijl je voor een stoplicht staat op een drukke kruising en de jongen tussen de busjes in staat die elk moment kunnen gaan rijden? En even later ook gaan rijden…!!

  Gaat het je om die jongen en zijn welzijn of om jouw promotiefilmpje??????

  Als je dit serieus aanpakt en ook maar enige zorg en aandacht voor dat kind hebt, dan:
  1. praat je snel even met het kind
  2. vraagt hem of hij je om de hoek wilt ontmoeten (dus niet op straat tussen de drukke auto’s met hem gaan praten en vragen stellen!).
  3. Dan ga je eerst van alles over dat kind uitzoeken. je vraagt wie hem kennen, waar hij slaapt, wie zijn vrienden zijn, of hij ook grote mensen kent, of zijn ouders echt niet meer leven, wie er voor hem zorgt, etc.
  4. Dan ga je naar de locale autoriteiten, controleert of zij iets van hem weten en overlegt met hen wat een goede aanpak is.
  5. Dan ga je weer met dat kind praten en legt hem voor wat je van plan bent, laat hem zien waar hij dan zou kunnen komen wonen en…
  6. …dan vraag je of hij dat wil.
  7. En pas daarna ga je een interview met hem filmen met die jongen in de hoofdrol!!! (en niet je eigen kop!!!).

  Nu lijkt het op een ‘ik bied hulp en heb bij pedofielen afgekeken hoe je aan kinderen komt’-filmpje.

  Het blijft erg schokkend…

 113. engel zegt :

  @Pittig,

  Dit is het verschil tussen korte temijn zending en lange termijn zending. Wist je dat deze jongen ook blind was vlak voordat ze gingen filmen?

 114. albert zegt :

  @ Pittig

  het doet me allemaal wat denken aan meeuwen:

  1 die komen luid kwetterend aanvliegen want er valt wat te halen
  2 vreten alles op wat hun voor de bek komt
  3 schijten de boel vervolgens nog even onder
  4 vliegen luid kwetterend weer weg
  5 en laten de rest met de ellende achter

  op mij komt het over als een brutale vrijpostige geest die zich geen barst van de door jou genoemde gevoeligheden lijkt aan te trekken.

  Alles onder voorbehoud want ik ken de context van het filmpje niet. Het beeldmateriaal zal niet kompleet zijn neem ik aan. Maar deze indruk maakt het (nu) op mij.

  Idd. schokkend…..

 115. Onno zegt :

  ik zie dat er nog steeds een reactie van mij al vele uren op modera-tie staat. Ik heb vast de verkeerde woorden gebruikt 🙂 maar wat Engel zei over kinderen in Oeganda trainen tot soldaten zet me wel aan het denken. TRIN doet genoeg vreemde dingen en Heidi Baker en consorten komen uit dezelfde prophetic (lees pathetic) movement als Jesus Camp. Ik denk niet dat de meesten van ons zo blij zullen zijn met het evangelie wat die kindertjes te horen krijgen en de manier waarop het gepresenteerd wordt. Hopelijk zetten ze daar ook nog filmpjes van op Youtube, dan kunnen we het met eigen ogen zien hoe de dagbesteding eruit ziet van de van straat geplukte kinderen.

 116. bodem zegt :

  OK, ik heb ook even een minuutje genomen om dit filmpje te kijken. Ik ben zelf nog nooit in Afrika geweest, dus je kunt mijn mening rustig naast je neerleggen als ik er een zijstraat naast zit.

  – Pittig, ik denk dat je voorbehoud onnodig is. MvdS doet het zeker voorkomen alsof hij een beetje door de stad tourt en op goed geluk kinderen oppikt.

  – De vraag ‘where are your parents ‘ is niet relevant. In Afrika groeien miljoenen (AIDS) wezen op bij andere familieleden. Oudere broers of zussen, grootouders, ooms tantes, enz. Je vraag moet zijn, heb je een veilige slaapplek? Maar de context van de vraag moet wel goed zijn. Het kind moet begrijpen wie hem deze vraag stelt en waarom.

  – Het kind zegt dat hij tien is. In veel arme landen is dat bijna volwassen. Kinderen van tien daar zullen in veel gevallen geacht worden voor zichzelf en/of jongere broertjes of zusjes te kunnen zorgen. Misschien is hij wel hoofd van een gezin. Zekers als hij geen ouders meer heeft, is dat niet onmogelijk.

  -Het kind weet duidelijk niet wat hem overkomt. Hij begrijpt niet dat hij moet zwaaien, hij begrijpt niet wat MvdS vraagt over het kinderhuis, hij begrijpt niet dat hij in de auto moet stappen… Hij geeft de indruk dat hij gewoon niet durft te weigeren.

  -er wordt totaal niet nagedacht over dit kind als een uniek individu, met een unieke situatie en unieke behoeften. Het kind wordt zonder enig onderzoek naar zijn situatie geplaatst in het hokje ‘zielig weeskind’ en wij blanke westerlingen hebben daar de oplossing voor. Een weeshuis en een school.
  Misschien heeft het kind een baantje of straathandeltje waarmee hij voor zichzelf en een jonger broertje of zusje de kost verdiend. Misschien woont hij bij een oma die hem ook nodig heeft om te helpen met haar andere kleinkinderen en die misschien met wat hulp best bereid is om hem naar school te sturen. Hoe dan ook, je kunt een kind niet van het enen op het andere moment uit zijn eigen leven rukken, en hem in een heel nieuw bestaan plaatsen zonder iets te weten van zijn achtergrond.

  – Ik weet niet hoe goed de stedelijke overheid in Kampala haar papierwerk op orde heeft, maar het lijkt me heel sterk dat ze ergens een lijstje hebben liggen met de namen van alle (straat) kinderen en erbij geschreven of ze wel of geen ouders hebben. Nogmaals, ik kan het mis hebben, maar waarschijnlijk zijn heel veel van die kinderen nergens geregistreerd.

  Wat ik eigenlijk verwacht is dat die Ugandese pastor die daar in de auto zit bij aankomst in het weeshuis wel eens rustig met de opgepikte kinderen gaat praten en ik denk dat de meesten gewoon weer terug naar huis of naar de straat gaan. Ik geloof nooit dat je zulke oude kinderen zo op kunt pikken en in een weeshuis vast kunt houden. Na jaren op straat, is dat bijna onmogelijk. Het filmpje is waarschijnlijk (hopelijk!) een simplistische weergave voor geldschieters van wat er echt gebeurd.

  Blijft wel dat wat dit filmpje communiceert zeer stuitend is. Ik ga er nu even niet van uit dat het zo bedoeld is, maar MvdS dit is hoe je overkomt in dit filmpje: Als een hele domme rijke Westerling die over de ruggen van zielige kindertjes punten probeert te scoren. Als dit beeld niet klopt met de werkelijkheid, pas dan aub je communicatie aan!

 117. Defender of the Faith zegt :

  @engel, on 30 december, 2010 at 6:46 pm
  OK, thnx

  @Mustafa, on 30 december, 2010 at 6:56 pm
  Ik heb het stille vermoeden dat meerdere mensen dat wel zullen doen 😉

  Leuke uitdaging is straks alleen diegenen te vinden als de filmpjes verwijdert zijn en je ze nog eens wilt zien 😉

  @Pittig, on 30 december, 2010 at 8:58 pm
  LOL

  Nu lijkt het op een ‘ik bied hulp en heb bij pedofielen afgekeken hoe je aan kinderen komt’-filmpje.

  🙂

  @Onno, on 30 december, 2010 at 10:43 pm
  Je reactie deed de raderen draaien. Ouweneel zei dat ze ook gepreekt hebben en het Evangelie hebben uitgelegd. Zijn daar geen opnamen van? Ik ben ze nog niet tegengekomen 😦

  Je noemt Heidi Baker, maar wat denk je dan van Stacey Campbell?

  Die spreekt ook met enige regelmaat op TRIN-meetings.

 118. engel zegt :

  UPDATE!!

  Marten Visser heeft zojuist een nieuw verhaal met nieuwe feiten toegevoegd over de niet-genezen blinde jongens.

  http://www.vissers.me/site/index.php?option=com_content&view=article&id=1174:qgeen-blinden-genezen-in-birmaq-zegt-dokter-griffiths&catid=39:varia&Itemid=78

 119. albert zegt :

  @ Engel

  nuchter en feitenlijk relaas. Prima werk.

  Overigens ook mooi dat het goed onderbouwde betoog van Bodem is toegevoegd door MV want dat plaatst het in een breder perspectief.

 120. Pittig zegt :

  @ Engel

  Het wordt alleen maar erger voor Ouweneel en TRIN!

  @ Bodem

  En je wordt gequote! Marten Visser eindigt met één van je scherpe en wijze opmerkingen!

 121. aafke zegt :

  @Pittig
  Denk je nou echt dat deze lieden vinden dat ze verder in het nauw komen?
  Ze gaan uit van het aloude credo “Raak mijn gezalfde(n) niet aan” en als je ze dan een vraag stelt over de theologische houdbaarheid van een “Holy Spirit-roeping” aan Brian wordt je verzocht op te flikkeren met je theologie…

 122. Defender of the Faith zegt :

  @aafke, on 31 december, 2010 at 12:32 pm
  Helaas niet. Het ergste is dat ze waarschijnlijk zelf best wel oprecht, maar gewoon msleidt worden. Een en ander heeft zeker te maken met eenvoudige Bijbelkennis, maar de ‘teachings’ van de sprekers bij TRIN, en de gepromote Todd Bentley zijn zo onbijbels dat je er haast aan twijfelt of je het allemaal wel goed ziet wat hier gebeurd in naam van het Christendom

 123. imkerjan zegt :

  eerst mijn quote:

  `hit and run´zending is net zo effectief als graan zaaien op de A10.

  imkerjan

 124. imkerjan zegt :

  ´Kerkvolkverlakkers´ zijn er altijd geweest en gedijen het beste door de adoratie en financiele ondersteuning van en door naieve, meestal niet erg bijbelvaste, lichtgelovigen.
  Je stopt ze door het mijden van deze personen en hun podia en het beeindigen van hun financiering.

  Je kan je geld aan de Heer beter geven aan betrouwbare, wel transparante, christelijke organisaties.
  Daar zijn er gelukkig nog voldoende van.

  imkerjan,

 125. Mustafa zegt :

  We hebben het nog niet gehad over die foto bovenaan het artikel (hier). Wat een ontroerend plaatje! Mattheus die op het podium is gaan zitten voor een moment van indringend gebed en professor doctor Ouweneel die langzaam tegen hem aanzijgt. Mooi uitgezocht; een goede samenvatting van hoe de zaken er voor lijken te staan.

 126. Defender of the Faith zegt :

  @Mustafa, on 4 januari, 2011 at 7:39 am
  Eén beeld zegt meer dan 1000 woorden …

 127. Mustafa zegt :

  Hier is trouwens hetzelfde moment van achteren gezien: Birma, 26 november 2010.

  Op Facebook zeggen de volgers van Ouweneel over dit bijzondere moment:

  Leontine van Engeland: Indrukwekkend…

  Yin Wijnholds-Law: The spirit of God is moving…:) God bless you all !

  Matthia En Eduard Jong: We zijn blij dat God je zo mag gebruiken, de foto is nog indrukwekkender dan je beschrijving.

  Miranda Spaans: Wow! Heel bijzonder! Je hebt hierover verteld.

  Miranda Spaans: Dit is een heel mooi verhaal en een enorme getuigenis!

 128. Defender of the Faith zegt :

  Kan helaas niet reageren blijkbaar op die facebook reacties

 129. charles zegt :

  Het is triest hoe een man als Ouweneel volkomen doorgeslagen is naar de andere kant. Heb menige boek van hem in mijn bibliotheek waaronder “Het domein van de Slang” waarin hij korte metten maakte met sommige leerstellingen van de pinkstertheologie. Ook in dit boek is hij soms te hard of te dogmatisch bezig. Dat hijin de loop der tijd daarvan afstand heeft genomen vind ik persoonlijk een overwinning van hem maar nu slaat hij volkomen door naar de andere kant. “Alles wat gebeurt is per definitie van God” is blijkbaar zijn motto geworden. Ik hoop dat hij toch de balans weet te vinden tussen “argeloos als een duif en voorzichtig als een slang”. Toen was hij TE voorzichtig(achtergrond vergadering van gelovigen) en nu TE argeloos, blijkbaar een soort compensatie voor de jaren dat hij TE voorzichtig is geweest.

 130. Anja zegt :

  Lieve God
  Vergeef dit geroddel.
  In Jezus naam
  Amen

 131. aafke zegt :

  @Anja
  Dank voor je gebed.
  Zou je ook willen vragen of die blinden alsnog genezen mogen worden..?

 132. engel zegt :

  @Anja,

  En of het koperpoeder echt goudstof mag worden.

 133. aafke zegt :

  @engel
  Dat vind ik nou weer een beetje link.
  Dat koperstof was volgens Jop van der Bijl eetbaar, net als manna.
  Als het nu toch weer echt goud gaat worden weet ik niet of ik het nog wel lust.
  🙂

 134. engel zegt :

  @aafke,

  Je moet het ook niet eten! Bovendien is koperstof giftig, dus dan moet je daar weer van genezen worden.

 135. aafke zegt :

  @engel
  Gewoon onzin wat je daar schrijft.
  Als Jop zegt dat het kunt eten, dan is dat zo…

 136. engel zegt :

  @aafke,

  Ligt hij daarom met buikpijn in het ziekenhuis?

 137. a zegt :

  Its like you read my mind! You seem to know so much about this, like you wrote the book in it or something.
  I think that you can do with a few pics to drive the message home a bit, but other than that, this is
  magnificent blog. A great read. I will definitely be back.

Trackbacks / Pingbacks

 1. Vragen stellen is gezond | De Bediening van Achterdocht - 28 december, 2010