Onweerlegbaar bewijs dat God echt bestaat!

ontdekgodDavid Sörensen komt het met ONWEERLEGBARE bewijs dat God echt bestaat! Speciaal voor atheïsten maakte hij een video. Het belangrijkste argument dat David in de strijd werpt is hijzelf:

“In het begin toen God mij gebruikte om te spreken, kon ik helemaal niet spreken, ik stotterde ontzettend erg, ik kon het niet, met de beste wil van de wereld niet. Maar nu ben ik een prediker, nu gebruikt God mij. Ik voel de energie stromen in mij, de zinderende kracht van God.”

Een ander argument is dat Jezus uit de dood is opgestaan en dat de apostelen daarom bereid waren in de arena voor Hem te sterven. Dat doe je niet zomaar, dus moet het wel waar zijn. Als je dat niet ziet komt dat doordat je verblind bent door gristelijke religie, Satans manier om je bij Jezus weg te houden.

Na ruim een uur gezwam en drukke handgebaartjes volgt het laatste argument: “Het feit dat je dit filmpje kijkt tot het einde betekent dat God in jouw leven aan het werk is.” Dat moet atheïsten toch overtuigen!

Helaas kunnen atheïsten niet meer terecht op de uitgebreide Wikipedia-pagina over David Sörensen. Deze pagina is vlak voor Sinterklaas verwijderd vanwege het hoge reclamegehalte. Balen, daar had hij zo z’n best op gedaan. Gelukkig mailde iemand ons het webarchief. Dat voegen we ter lering en vermaak bij.

WIKIPEDIA: DAVID SORENSEN (afgewezen vanwege: reclame)

David Sorensen (geboren 1972) is een apostel, spreker, auteur, kunstenaar en fotograaf.

Jeugd

David Sorensen werd op 9 september 1972 geboren te Diksmuide in België. Zijn ouders verhuisden in 1980 naar Nederland, waar ze een jaar verbleven, waarna het gezin naar Belgie terugkeerde. Sinds die tijd bleef David Sorensen een sterke verbondenheid met Nederland ervaren. Als kind had David een sterk godsbesef. Als vijfjarige moedigde hij zijn moeder aan om vaker in de Bijbel te lezen. Toen hij negen was, zei hij: ‘Later wil ik zendeling worden’. Op tienjarige leeftijd werd David Sorensen aangereden door een auto en belandde in het ziekenhuis. Sindsdien werd hij geplaagd door een ernstig stotterprobleem. Zijn grote liefde was tekenen. Jarenlang maakte hij striptekeningen en illustraties voor het christelijk kinderblad De Goede Herder. Hij won diverse tekenwedstrijden. Hij volgde de middelbare school aan de ‘Academie voor Beeldende Kunsten’ te Brugge. Gedurende deze periode liet David God los en begon hij drugs te gebruiken.

Bekering

Op negentienjarige leeftijd kwam Sorensen tot inkeer en wijdde zijn leven aan Jezus Christus. David Sorensen begon stripverhalen te tekenen en teksten te schrijven om het evangelie uit te dragen. Hij deelde zelfgemaakte evangelisatie-flyers en stripboekjes uit op straat, in bars en tijdens concerten.

Opleiding

Van 1993 tot 1997 volgde hij de opleiding voor Grafisch Vormgever aan de Hogeschool voor Wetenschap en Kunst te Gent. Gedurende zijn studententijd zette hij zich in voor de interkerkelijke studentenbeweging Ichtus, waar hij verantwoordelijke werd voor de evangelisatie in de stad Gent. Hij werkte mee aan een evangelisatiekrant voor studenten, genaamd De Betweter, uitgegeven door Operatie Mobilisatie. Hij gaf leiding aan evangelisatie-acties in de steden Gent, Eeklo en Brugge. In Brugge richtte hij een nieuwe christelijke studentengroep op, waar hij twee jaar leiding aan gaf.

Heilige Geest

David worstelde echter nog steeds met zijn stotterprobleem. Hij kwam in contact met een student geneeskunde, Arjan Munneke, die zelf ook had gestotterd en beweerde genezen te zijn, door de kracht van de heilige Geest. Munneke bracht Sorensen in contact met een voorgangers-echtpaar uit Brugge die een huisgemeente leidden. Zij gaven David onderwijs vanuit de Bijbel over de doop in de Geest en de gaven van de Geest.

Hoewel David Sorensen in zijn toenmalige Vrije Evangelische Kerk had geleerd dat de gaven van de Geest niet meer voor deze tijd waren, kon hij niet ontkennen dat de bewijsvoering hiervoor vanuit de Schrift waterdicht was. Hij stond het echtpaar toe om voor hem te bidden onder handoplegging, waarna de gave van tongentaal in hem begon te werken. David vertelt dat hij sindsdien de nabijheid van Jezus Christus meer ervoer.

Studio voor grafische vormgeving

Na zijn opleiding richtte David een studio op voor grafische vormgeving. Hij werkte mee aan het evangeliserende tijdschrift De Wegwijzer (uitgegeven door de Belgische Evangelische Zending) waar hij jarenlang teksten voor schreef en de layout voor verzorgde. David deed ook jarenlang de vormgeving voor het Vlaams Bijbelgenootschap en ontwierp boekomslagen voor uitgeverij Medema en uitgeverij Ark.

Auteur

David Sorensen schreef diverse boeken over God. Zijn eerste boek vloeide voort uit zijn eindwerk voor de Hogeschool voor Wetenschap en Kunst, waarin hij argumenten opsomt tegen de evolutietheorie. Vanuit zijn vak als visueel vormgever legt Sorensen uit dat de schoonheid in de natuur het product moet zijn van een artistieke ontwerper. Hij fundeert dit met de waarneming dat de meeste studenten, ondanks hun intellect en artistieke begaafdheid, moeite hadden om vormen te ontwerpen die door iedereen als ‘mooi’ ervaren worden. ‘Universele schoonheid ontstaat niet vanzelf, maar kan alleen ontstaan door met veel inzicht en gevoel richting te geven aan vormen, kleuren en lijnen’, zegt David. ‘Het is dan ook niet logisch te beweren dat de schoonheid in de natuur, die van een veel hoger niveau is dan onze menselijke creaties, zonder invloed van een ontwerper tot stand is gekomen.’

Naast deze argumentatie vulde hij zijn boek aan met diverse natuurwetenschappelijke argumenten tegen de evolutietheorie. Het boek kreeg de titel ‘Er klopt niks van!, Onthutsende onthullingen over de evolutietheorie’, uitgegeven door uitgeverij Gideon. Het werd tweemaal herdrukt.

Na enkele jaren schreef hij een tweede boek ‘Onzichtbare liefde’, dat een bewijsvoering is voor het bestaan van God, aan de hand van getuigenissen van gebedsverhoringen en wonderen van genezing.

Zijn derde boek ‘Ervaar God door de kracht van Zijn Woord’ bevat tweehonderd bijbelteksten, onderverdeeld in onderwerpen als: ‘Hoe weet ik of God van me houdt? Help, ik heb weer gezondigd! Wie ben ik?’ Enz. Daarna schreef Sorensen nog drie andere boeken, die profetische teksten bevatten, die hij omschrijft als zijnde woorden uit het hart van God. De Bijbel noemt profetie de belangrijkste van alle geestesgaven. David Sorensen moedigt christenen aan om in praktijk te brengen wat de Bijbel zegt: ‘Richt je op de liefde en streef naar de gaven van de Geest in het bijzonder het profeteren.’ (1 Korintiers 12:1)

De titels van deze boeken zijn: ‘Zoveel hou Ik nou van jou!’, ‘Gods hart voor jou’, ‘Meer liefde dan je denkt’.

Bibliografie

 • Onzichtbare Liefde (Ontdek de meest fascinerende Realiteit die er bestaat)
 • Er klopt niks van (Onthutsende onthullingen over de evolutietheorie)
 • Ervaar God (door de kracht van Zijn Woord)
 • LIFE (Ervaar het leven van Jezus)
 • Machtig Mooi! (natuurfotografie)
 • Zoveel hou Ik nou van jou (Woorden uit het hart van God voor jou)
 • Gods hart voor jou (Woorden en beelden die Gods passie voor jou laten zien)
 • Meer liefde dan je denkt (Gods liefde voor jou is verbazingwekkend veel mooier dan je ooit hebt durven dromen)

Christelijke posters en kaarten

David Sorensen ontwierp een collectie christelijke posters en kaarten ‘om iets van de schoonheid, grootheid en liefde van God te laten zien.’ Deze collectie werd aanvankelijk uitgegeven door uitgeverij Gideon, later overgenomen door Verburg Services. In 2012 kwam Sorensen in contact met uitgeverij MajesticAlly die aanbood om zijn posters en christelijke kaarten breder neer te zetten in de christelijke markt.

School of Ministry

In het jaar 2000 volgde David een vijf maanden durende School of Ministry in Engeland, in de kerk Folly’s End, onder leiding van Dave en Ze Markee. Daar leerde hij meer over het verstaan van de stem van God en leren functioneren in de gaven van de Geest. Hij werd gevraagd om te prediken voor kerken in Engeland, hoewel hij nog steeds ernstig stotterde. Op de ogenblikken dat hij begon te prediken, verdween zijn stotterprobleem en kon David probleemloos het woord van God verkondigen. Nadat hij in België terugkwam, werd hij gevraagd om te prediken in diverse kerken en jeugdgroepen.

Kerkgang

De eerste jaren na zijn bekering was Sorensen lid van de Vrije Evangelische Kerk te Brugge, geleid door Frank Kamps, die in 1996 werd opgevolgd door Aaldert Prins. In de Vrije Evangelische Kerk geloofde men echter niet in de gaven van de Geest, waardoor David na enkele jaren een andere kerk zocht.

Van 1998 tot 2000 bezocht hij regelmatig de samenkomsten van Christengemeente Emmanuel te Haacht, geleid door de Zuid Afrikaan Pieter Jonker. Hier kwam hij in aanraking met de zogenaamde ‘Toronto Blessing’. Sorensen zegt daar op een bijzondere wijze de liefde en nabijheid van Jezus Christus ervaren te hebben, iets wat hij miste in zijn vorige kerk, waar men gericht was op verstandelijk geloof.

Pionierswerk

In 2004 pionierde Sorensen een eigen kerk te Brugge. Hun samenkomsten werden veel door Nederlanders bezocht en er kwamen getuigenissen van mensen die beweerden genezen te zijn na het ontvangen van gebed.

Genezingsbediening

David Sorensen bestudeerde de genezingsbediening van Jezus Christus in de Bijbel en werd gegrepen door het feit dat er in het evangelie van Mattheus zesmaal vermeld staat dat Jezus Christus allen genas. Dat overtuigde David ervan dat het in pricipe de wil van God is om mensen te genezen. Jezus Cristus zei immers: ‘Als je Mij ziet, heb je de Vader gezien’.

Dat niet iedereen geneest, wijdt hij niet aan God. Hierover zegt hij: ‘Ik ben gewoon een minder volmaakt kanaal van God, dan Jezus Christus was.’ Sorensen legt de schuld voor het niet ontvangen van genezing dan ook niet bij de zieken neer. ‘Er worden immers ook zieken genezen, die nog niet eens in God geloven’.

In 2012 richtte David Sorensen Sichting Sound of Heaven op, met bijbehorende website, om informatie te geven over zijn genezingsdiensten en conferenties.

Kritiek

Er bestaat meningsverschil in christelijke kringen over de vraag of de gaven van de Geest voor deze tijd zijn of niet. David Sorensen krijgt dan ook kritiek van sommigen, die hem ervan beschuldigen onbijbels te zijn. Hierover zegt Sorensen: ‘Het enige wat ik kan doen is me houden aan datgene, wat ik zelf in de Bijbel lees en dat zo goed mogelijk in praktijk brengen’.

Advertenties

45 responses to “Onweerlegbaar bewijs dat God echt bestaat!”

 1. Afolus says :

  De kunst van een goede boodschap is deze te brengen binnen een halve minuut. Deze narcistische Belg redt dat bij lange na niet.
  God bewaar me….. 😉

 2. Fenderfan says :

  Geen Belgengrappen hoor, dat zou heel fout zijn.In de 16e eeuw kwam het Calvinistisch protestantisme via de Zuidelijke Nederlanden naar de Noordelijke Nederlanden. De NGB werd in Doornik over de kasteelmuur gegooid door een ‘Belg’, meen zelfs een Waal….(al eens in corrupt Wallonie geweest…?!)
  Er kan dus iets goeds uit Belgie komen, ook op religieus gebied. Het is alleen allemaal zo lang geleden….en die gast hierboven, dat schiet ook niet op….daar gaan we geen pottekes mee breken zulle…

 3. rob says :

  Dan ziet de wikipedia pagina van de doorbrekers er toch anders uit 🙂

 4. DizzyB says :

  Nog geen minuut volgehouden. Wat een onrust straalt deze man uit.

 5. Johan says :

  @rob: Je cartoons worden als eerste genoemd bij de kritiek. Hoe heb je dat voor elkaar gekregen? 🙂

 6. henkjan37 says :

  @ fenderfan

  wat is daar goed aan? dus zowel refos als toronto blessing zijn eigenlijk belgisch :p

 7. vertue4 says :

  @Fenderfan
  De NGB? Je bedoelt toch de Confessio Belgica 😉

  De benaming ligt wat gevoelig bij onze protestantse zuiderburen…

 8. Gerard Konings (@gkonings) says :

  5 minuten gekeken. Duurt totaal 72 minuten … In die eerste vijf minuten zit al geen duidelijke lijn en geen rust. Laat het hem eerst eens terugknippen naar 20 minuten, dan wil ik nog wel eens overwegen te kijken.

 9. bramvandijk says :

  Dit trek ik ook geen uur lang… als hij er zelf maar enthousiast van wordt zullen we dan maar zeggen…

 10. rob says :

  @Johan
  Ik heb geen idee wie de schrijver is van die doorbrekerspagina.
  Nee ik heb hem niet geschreven 🙂

 11. rob says :

  Idd wat een vreselijk fimpje.
  Het is nog erger dan het gezang van Renate 😦 Dit hou je niet vol.

  De filmpjes kunnen goed gebruikt worden als martelwerktuig voor atheisten, je moet je bekeren want anders draaien we het filmpje nog een keer.

 12. Fenderfan says :

  @Vertue4

  Die bedoel ik inderdaad. Maar ja, we moeten ons wel realiseren wat er met ´Belgica´ bedoeld werd. Toen Julius Caesar schreef ´Horum omnium fortissimi sunt Belgae´, had hij vast niet het volkje in gedachten dat wij nu ´Belgen´ noemen. En al helemaal niet de Walen, die zich op deze manier laten regeren……: http://www.youtube.com/watch?v=rl2QHwb7Ns0

 13. John says :

  Al die argumentatie over dat god wel moet bestaan omdat de aarde duidelijk ontworpen is, klinkt natuurlijk leuk voor je religieuze achterban. Het heeft echter één grote makke: als je dan bewezen denkt te hebben dat een god de aarde wel moet hebben ontworpen, welke (van de) god(en) uit het 1.000.000 koppen tellende pantheon heeft dit dan gedaan?

 14. joost says :

  Als God al alles is wat die Zeurzoon daar in de eerste 2 minuten staat te beweren waarom moet die ADHD knakker er dan ruim een uur over blijven doorzwetsen?
  Op mijn werk staan zorgvragers soms ook zo met veel gebaren te betogen en dan denken wij verzorgenden meestal dat het weer hoog tijd wordt dat die persoon zijn depot krijgt. 😦
  Is er niemand die die zeurzoon zijn depot geeft?
  Ik heb het niet klaargespeeld het filmpje tot aan het einde te bekijken.

  Hij stond het echtpaar toe om voor hem te bidden onder handoplegging, waarna de gave van tongentaal in hem begon te werken.

  Ik ben er van overtuigd dat zijn stotteren in tongentaal veel minder opviel.

  Op de ogenblikken dat hij begon te prediken, verdween zijn stotterprobleem en kon David probleemloos het woord van God verkondigen.

  Dat kon wel eens het werk van de duivel zijn. Ik heb wel eens gehoord dat sommige stotteraars zonder stotteren de grootste leugens konden vertellen en ook konden zingen, maar dat ze bij het spreken van de waarheid juist extra gingen stotteren. 😦

  Dat overtuigde David ervan dat het in pricipe de wil van God is om mensen te genezen. Jezus Cristus zei immers: ‘Als je Mij ziet, heb je de Vader gezien’.

  Mij overtuigt dat juist niet. 😦 Wanneer God in principe wil dat iedereen geneest waarom zijn er in godsnaam dan nog zoveel zieken?
  En het als je mij ziet heb je ook de vader gezien (of zul je ook de vader zien) kan ook betekenen dat die mensen die hem zagen allen spoedig de geest zouden geven en zich bij God konden gaan verantwoorden. 😡

  Er bestaat meningsverschil in christelijke kringen over de vraag of de gaven van de Geest voor deze tijd zijn of niet. David Sorensen krijgt dan ook kritiek van sommigen, die hem ervan beschuldigen onbijbels te zijn.

  Ach, dat is nou vreemd zeg. Zouden die mensen misschien kunnen doelen op het woord van Doe wel en zie niet om? Laat je linkerhand niet weten wat je rechter doet? en dat soort dingen.
  Zeurzoon doet niets anders dan zich zelf op de borst kloppen en iedereen in zijn oersaaie filmpjes en boeken laten weten hoe goed hij wel niet is, (de nadruk valt bij mij op niet is, 😦 )
  joost

 15. joost says :

  rob

  Het is nog erger dan het gezang van Renate Dit hou je niet vol.

  NIETS is erger dan het gezang van Renate.
  Ze vormen samen een goed duo. Hij is met zijn filmpje het voorportaal van de hel en Renate is met haar zingen de hel zelf. 😈
  joost

 16. Pittig says :

  De lezingen van Frank Ouweneel zijn een stuk boeiender.

 17. Pittig says :

  @ John

  Onweerlegbaar bewijs dat Zeus echt bestaat (oude Grieken)
  Onweerlegbaar bewijs dat El echt bestaat (Kanaänieten)
  Onweerlegbaar bewijs dat Perun echt bestaat (Slavisch)
  Onweerlegbaar bewijs dat Allah echt bestaat (moslims)
  Onweerlegbaar bewijs dat Chukwu echt bestaat (Igbo volk in Afrika)
  Onweerlegbaar bewijs dat Wodan echt bestaat (Germaans)
  Onweerlegbaar bewijs dat …

 18. mafchauffeur says :

  @joost: die uitdrukking kende ik nog niet,

  dat die persoon zijn depot krijgt

  , is dat medisch jargon?

  Zoiets?
  http://www.anoiksis.nl/content/behandeling

 19. Jan says :

  Onweerlegbaar bewijs dat Zijn woordvoerders lang van stof zijn.

 20. vertue4 says :

  @Fenderfan

  Die nuance ontgaat mij een beetje als etnische Fries. Alles onder de rivieren is toch een pot nat.

  Hoewel de wet der Friezen toch doet vermoeden dat wij vrij vroeg in gedeelten van Belgica de scepter zwaaiden.

 21. mafchauffeur says :

  Iemand nog een auto nodig? Koopje. Van een Apostel geweest, heeft altijd binnen gestaan.

  Koopje: LAGE KM STAND! Slechts 13.500 euro. GARANTIE tot 2015.

  Prachtige parelmoer-gele (duurzame lak, verbleekt niet!) Honda Jazz 1.4, 5-deurs, Hatchback. Vele extra’s zoals achteruitrij-parkeer-sensoren. Achterbank in delen neerklapbaar. Hele ruime auto, die compact is en zuinig, maar die rijdt met het comfort en ruimte als een grote luxe auto! Werkelijk heerlijk om in te rijden! Als je deze hebt gehad, wil je geen andere meer!

  Wij verkopen hem alleen omdat het onze tweede auto is, en we wel zonder kunnen. Deze zomer zijn we verhuisd naar een woonboerderij en hebben nu geld nodig om een paard, kleine trekker, weidesleep enzo te kunnen kopen.

  Alleen om zelf een paard te kunnen kopen wil ik deze auto verkopen, anders zou ik hem nooit wegdoen! Ik heb hem alleen maar gebruikt om de kinderen naar school te brengen en boodschappen te doen. Echt een super-auto. Deze wil je niet missen!!! Zeker voor deze lage prijs…

  http://www.marktplaats.nl/a/auto-s/honda/m623827093-koopje-honda-jazz-1-4-hatchback-18-500-km-prachtig-geel.html?c=3c1f5dcc18d02a99040ca8de656940d2&previousPage=lr&pageNum=1&pos=2

 22. mp says :

  Dit is gewoon 1u12minuten gevloek: 1u12minuten Gods naam ijdel gebruiken. Iedere keer dat hij ‘Christus’ of ‘God’ zegt lopen de rillingen me over de rug.

 23. Afolus says :

  @mafchauffeur 😀
  Ongelofelijk dat deze apostel zijn 100 paardenkrachten wil inleveren voor slechts één paard, die ook nog bij weer en wind moet worden geborsteld.
  Hopelijk koopt Renate voor de opbrengst nu wel een echte Arabische volbloed hengst.

 24. Fenderfan says :

  @vertue4

  Leuk, die wet der Friezen. Kende het niet, ff stukje gelezen. Weet nu waarom ik altijd zo’n raar gevoel krijgen als ik bij Wolvega de grens over ga: ‘De regel bepaalt dat wie in een heiligdom inbreekt en daar een heilig voorwerp wegneemt, naar de zee wordt gevoerd, op het strand dat bij vloed onderloopt wordt vastgebonden waarbij hij gecastreerd wordt en zijn oren gekloofd. Hij wordt geofferd, vermoedelijk door de verdrinkingsdood, aan de god wiens tempel hij heeft onteerd.’.

  Rare jongens die Friezen. Misschien kunnen we Zeurensen vragen om naar Friesland te verhuizen en de heidenen daar te bekeren? Schijnt zo’n 1250 jaar geleden voor ’t laatst geprobeerd te zijn, en blijkbaar niet met veel succes.Veel ruimte ook daar voor paarden. Tip: neem geen Arabier, maar een Fries (ik bedoel een paard, voor de niet paardrijders onder ons).

 25. mafchauffeur says :

  @Afolus: tsja. Een paard is Bijbels, een auto niet – en een tweede auto al helemaal niet. Ook een Apostel moet zich weleens bekeren. 😉

 26. vertue4 says :

  @Fenderfan

  Inderdaad, als je dan toch een paard moet, dan een Fries. Neerlands oudste inlandse ras. Geen fijnzinnigheid maar pure kracht.

  Maar dat gevoel komt volgens mij vooral door Grutte Pier – overigens naar verluid christen – die het goed gebruik had iedereen die niet het versje: Bûter, brea en griene tsiis, wa’t dat net sizze kin, is gjin oprjochte Fries op kon zeggen een kopje kleiner te maken. Ik zou maar vast oefenen.

 27. maarten says :

  LOL rond 0:40 “Ga in de videotheek binnen, en zie om je heen al die films over demonen en boze geesten en je kunt niet ontkennen dat ze bestaan” Dus aliens bestaan ook? Want daar zijn ook talrijke films over

 28. Jouke says :

  Off topic. Schiet mij maar lek. Zeker gezien de commotie van afgelopen week….http://zappen.blog.nl/publieke-omroep/2012/12/11/eo-vraagt-ouwehoeren-kerstverhaal-te-vertellen#more-17746

 29. Pittig says :

  @ Jouke

  Nee toch? Werken er zondaren voor de EO?

 30. Pittig says :

  @ maarten

  😀

  Inderdaad een sterk argument voor het bestaan van aliens! En van weerwolven, de toekomst (Star Wars), kleine blauwe mannetjes met witte hoedjes, dieren die kunnen praten, etc.!

 31. Afolus says :

  Het is helemaal duidelijk: staatssecretaris Dekker heeft gezegd dat kwaliteit bepalender wordt voor financiering van het omroepbestel dan het aantal leden van een omroepvereniging.
  De EO doet er inmiddels alles aan haar leden zo snel mogelijk kwijt te raken…! 🙂

 32. Pittig says :

  @ Afolus

  Kunnen ze eindelijk eens kwaliteitsprogramma’s gaan maken!

 33. Flipsonius says :

  @John

  Het heeft echter één grote makke: als je dan bewezen denkt te hebben dat een god de aarde wel moet hebben ontworpen, welke (van de) god(en) uit het 1.000.000 koppen tellende pantheon heeft dit dan gedaan?

  Iemand moest het doen, maar niemand had er zin an. Toen hebben ze lootjes getrokken. En ‘onze’ God was de l*l. Shiiiit man! Dat heb ik weer….;-)

 34. ruub says :

  @Flipsonius
  🙂

 35. vertue4 says :

  @John,

  Het argument vanuit ontwerp is dan ook nooit bedoeld als bewijs voor de christelijke God, zelfs niet door thomas van aquino. Dat de christelijke God de juiste is moest ook voor hem uit andere bronnen blijken. Als je de grenzen van dit argument in de gaten houdt kan het heel bruikbaar zijn.

  Van mijn kant kan ik ook stellen dat het argument dat het kennen van de juiste God niet mogelijk is omdat er meerdere goden zijn ook beperkt is.

  Ten eerste zijn niet alle verschillende Goden van hetzelfde niveau, ook niet in hun eigen pantheon. De oergod(in) is vaak duidelijk onderscheiden van de dichter bijstaande lagere goden. Je moet dus dezelfde klasse goden met elkaar vergelijken. Dit verkleint het lijstje al flink.
  Ten tweede zijn er veel overlappingen: ook in de oudheid werd ervaren dat goden onder verschillende namen bij verschillende volken bekend waren. Als we die eruithalen blijven er nog miner over.
  Ten derde sluit de christelijke traditie niet uit dat er waarheid schuilt in andere godsdiensten. met andere woorden: diverse mythen kunnen verre echo’s zijn van dezelfde oeropenbaring of hetzelfde oerinstinct. Je kunt dus niet altijd spreken van concurrerende goden, hooguit van concurrerende godsdiensten. Neem bv. het christendom vs de islam. Dan gaat het er niet meer om de juiste God te zoeken, maar de legitieme dienst aan die schepper-God.

  Dus wanneer je het argument van ontwerp overtuigend vind, ben je vanuit christelijk perspectief al een heel eind in de goede richting…

 36. Wilfred says :

  @Vertue4: Ik heb de indruk dat de Friezen tegenwoordig een nieuw wapen hebben ingezet, met de naam ‘Johannes Rietman’ (spreek uit als ‘ma’)… 🙂

  Als je de grenzen van dit argument in de gaten houdt kan het heel bruikbaar zijn.

  Wat zijn volgens jou dan die grenzen?

  Je moet dus dezelfde klasse goden met elkaar vergelijken.

  Waarom precies? Volgens mij werk je dan de vooronderstelling dat de hierarchie in de godencomplexen een juiste weergave van de bovennatuurlijke werkelijkheid is, in je vooronderstelling in…

  Als je met die stelling probeert te onderbouwen dat er maar een beperkt aantal goden aan de oorsprong van iets zoals een kosmogenese staan, dan klopt het denk ik wel.

  Overigens zou je uitgaande van die stelling vervolgens nog prima kunnen betogen dat je ook de rol van die verschillende ‘oergoden’ in het vervolg van het godencomplex in de gaten moet houden. En dan betekent dat dat je ook argumenten moet geven waarom het waarschijnlijker is te geloven in een theistische (als in jodendom, christendom en islam) dan een deistische godheid.

  Ik ben het dus met John eens dat je met de constatering van een ontwerp (wat daar verder ook van zij, het lijkt me dat we daar heden ten dage veel tegenin kunnen brengen) nog maar aan de basis van een godsgeloof staat, waarbij aanvullende argumenten nodig zijn om een specifieke god als bron daarvan te identificeren (wat je trouwens beaamt). Ik ben door geen van die argumenten ooit overtuigd geraakt. Ze hebben in mijn ogen een hoog artificieel karakter. Dus om nou te zeggen dat je een heel eind in de goede richting bent…

 37. joost says :

  MC
  Het is alleen niet helemaal duidelijk of zeurzoon toe is aan zijn depot of dat hij ernstig last heeft van (vrij wel alle) bijwerkingen. 😦
  joost

 38. paul says :

  krijg koppijn van zijn geleuter, wat een gezwets…. wat wel waar is dat Jezus de weg tot God is maar niet op de manier zoals deze pinkster(sekte) man dat probeert te vertellen. Wat een manipulatie komt er over je heen, hij ratelt maar door….

 39. Wilfred says :

  Ben er net pas toe gekomen het filmpje voor een stukje te kijken. Idd wel veel ongecontroleerde bewegingen en regelmatig gesloten ogen… 😦

  Nee, dan hoor en zie ik toch echt liever Urbanus…

 40. Michael says :

  Wat een gezwets. Wat wel erg leuk is om het fimpje met enige regelmaat te pauzeren. Wat een bekken trekt die Zeurensen. Allee, manneke!

 41. Pittig says :

  @ Wilfred

  Mooi wat Urbanus zegt over het volgen van Jezus! 🙂

  En hoe hij de reacties van de kerk beschrijft — nooit enig gevaar gevoeld. Dat is inderdaad wel opvallend. Is de samenleving dan een stuk harder geworden, niet alleen bij moslims, maar ook bij anderen?

 42. Wilfred says :

  @Pittig: Ja, grappig om te zien dat een geestelijke zegt dat hij het niet beter had kunnen verwoorden. 😉

  Het lijkt me wel dat de samenleving op bepaalde terreinen (je moet daar denk ik ook niet al te zeer in generaliseren) gepolariseerder is geworden. Het onderscheid dat hij aanbrengt in het omgaan met kritiek, is denk ik iets dat een traditie moet leren. En sommige tradities leren het misschien nooit. Misschien wel omdat er teveel basis in de heilige teksten is om je niet bij die kritiek neer te leggen?

 43. joost says :

  Inderdaad mooi gevonden over het snel moeten zijn om Jezus te volgen. 🙂
  En de geestelijke reageerde ook heel goed op alles (vond ik)
  Het is waar dat we vanuit het christelijk geloof de laatste 50 jaar wat tolereranter lijken te zijn dan b.v. de moslims. Maar schijn kan natuurlijk ook bedriegen.
  joost

 44. bramvandijk says :

  @Vertue4

  Van mijn kant kan ik ook stellen dat het argument dat het kennen van de juiste God niet mogelijk is omdat er meerdere goden zijn ook beperkt is.

  Ten eerste zijn niet alle verschillende Goden van hetzelfde niveau, ook niet in hun eigen pantheon. De oergod(in) is vaak duidelijk onderscheiden van de dichter bijstaande lagere goden. Je moet dus dezelfde klasse goden met elkaar vergelijken. Dit verkleint het lijstje al flink.
  Ten tweede zijn er veel overlappingen: ook in de oudheid werd ervaren dat goden onder verschillende namen bij verschillende volken bekend waren. Als we die eruithalen blijven er nog miner over.
  Ten derde sluit de christelijke traditie niet uit dat er waarheid schuilt in andere godsdiensten. met andere woorden: diverse mythen kunnen verre echo’s zijn van dezelfde oeropenbaring of hetzelfde oerinstinct. Je kunt dus niet altijd spreken van concurrerende goden, hooguit van concurrerende godsdiensten. Neem bv. het christendom vs de islam. Dan gaat het er niet meer om de juiste God te zoeken, maar de legitieme dienst aan die schepper-God.

  1. Ik kan dit op twee manieren interpreteren: of dat je eigenlijk al een monotheïsme veronderstelt en “lagere goden” per definitie niet kunnen bestaan, of anders dat “lagere goden” niet pretenderen schepper te zijn en dus niet relevant zijn bij een intelligent design-achtig argument.

  Ik schat even het tweede in. Maar ook die is niet heel sterk, want het blijven er duizenden. Velen daarvan worden op dit moment niet meer actief geloofd door mensen, maar dat is zeker geen doorslaggevend argument tegen de werkelijkheid van de ene boven de andere god.

  2. Overlappingen zijn ook conficaties. Het ene volk dat het andere overwon wilde zorgen voor culturele homogeniteit, anders kwam er gegarandeerd een opstand en raakte je je overwonnen gebied wel weer een keertje kwijt. Daarvoor waren twee strategieën: opname van vreemde goden in je eigen pantheon of het identificeren van de vreemde goden met je eigen goden, zoals dat Jupiter en Zeus eigenlijk dezelfde zijn.

  Reduceert dat het aantal goden? Wel als je uitgaat van de latere “propaganda” dat Jupiter en Zeus refereren naar dezelfde god, niet als je er rekening mee houdt dat beiden ooit naast elkaar bestonden.

  Bovendien roept dit de vraag op hoe verschillend het godsbeeld moet zijn om over een andere god te spreken? Zijn de Kanaänitische El, de Joods Jahweh, de Christelijke drieëenheid en de Islamitische Allah allemaal dezelfde god? Historisch zijn hun godsbeelden uit elkaar voortgekomen, maar om ze nu als één god te zien…

  3. Dat brengt ons vanzelfstrpeken naar het laatste punt. Was het ook niet WJO die betoogde dat de goden van andere religies wel degelijk bestaan, maar feitelijk demonen zijn? Maar zelfs als je ze wat vriendelijker als andere interpretaties van dezelfde achterliggende god interpreteert, dan verplaats je alleen het probleem. Je hoeft je dan niet meer druk te maken om of je de goede god dient, maar wel over of je het juiste godsbeeld hebt. Feitelijk hetzelfde probleem dus.

  Dus ja, het is belangrijk om de grenzen aan te geven van een argument, maar ja… ik geloof niet dat jouw reductie van het aantal goden echt het gewenste effect heeft.

 45. Psychiater says :

  Was er vandaag niet weer zo’n geschetter uit de H conferentie?