Britten bannen Todd Bentley

De Canadese evangelist Todd Bentley, bekend van de Lakeland Revival die in 2008 veel opschudding veroorzaakte, mag de komende weken geen bijeenkomsten leiden in het Verenigd Koninkrijk. Het Britse ministerie van binnenlandse zaken noemt hem een mogelijke bedreiging voor de samenleving. Bentley staat bekend om zijn heftige genezingsrituelen. Hij reageerde op zijn eigen website op de ban en is meteen doorgevlogen naar Noorwegen. De Vikingen daar zijn wel wat geweld gewend.

Advertenties

16 responses to “Britten bannen Todd Bentley”

 1. Oscar de tweede says :

  Ik dacht dat er alleen bij honkbal en cricket achtervangers waren.

 2. Afolus says :

  In dit land lijken dit soort charlatans hun volgelingen voor een groot deel te zijn verloren. Het aantal firenights is sterk afgenomen vanwege teruglopende bezoekersaantallen. Types als Van der Steen zijn maanden van huis en trekken in eigen land ook niet echt meer volle zalen. Benny Hinn komt voorafgaande aan zijn tweede huwelijk nog naar Roermond maar alleen door de Belg Werner van S. horen we daar nog iets over.
  Gelukkig maar.

 3. Kees Kramer says :

  Ik zou nooit naar hem toe gaan, maar dat hij geweerd wordt vanwege ‘gewelddadig’ is absurd en een aantasting van vrijheden.

 4. Kaas says :

  Prima besluit van de britten.

 5. Ronny Blaak says :

  Shalom, hopelijk blijft deze valse profeet & wolf in schaapskleren met zijn duivelse geest ook weg uit Nederland & hopelijk wordt die trip van Benny Hinn met zijn duivelse firma ‘Dwaalleringen, List & Bedrog’ naar Nederland ook nog geannuleerd in Jezus naam. Amen Amen

 6. Rien says :

  Ö ik heb het filmpje bekeken, die man is echt gestoord hoor!
  ik kan hier helemaal niets van de (vrucht van) Heilige Geest in zien, sterker nog, volgens mij spreekt hij die naam niet eens uit bij zijn acties. Hij heeft het over BAM-BAM en nog meer van dat soort onzin.
  Nergens ook maar iets van eerbied te bespeuren en de manier waarop hij met (zieke) mensen omgaat is ronduit schokkend.
  Bah, ik word er helemaal naar van!

 7. Stijlvol says :

  (T)odd bentley. Maar da’s vast al een oud grapje.

 8. Agilhard says :

  Je mag het een nare man vinden met een vreemde manier van geloven maar hebben ze in GB geen vrijheid van godsdienst?

 9. henkjan37 says :

  @ Agihart

  op zich hebben ze dat in GB niet nee, ze hebben immers geen grondwet, een staatskerk en een koninklijke familie die elk geloof mag hebben behoudens katholiek.

  Engeland heeft gewoon een bijzonder stel wetten en regels, maargoed, normaal worden die wel normaal toegepast…dat in dit geval iemand geweigerd wordt op deze gronden lijkt me apart, maargoed.

  Aan de andere kant is Todd Bentley natuurlijk een neppe, vage en stomme figuur, dus extreem veel medelijden heb ik dr niet mee, hoewel ik wel vind dat mensen de vrijheid zouden moeten hebben dat zelf te beslissen.

 10. nietverbaasd says :

  @ Het Verenigd Koninkrijk is een samenleving geweest waar protestanten en katholieken elkaar op een vreselijke manier hebben vervolgd, waarbij zelfs een poging tot genocide is gedaan op de Katholieke Ieren (potato famine). Geweld combineren met religieuze overtuigingen is derhalve in dit land deel van de cultuur.

  Overigens zou Bentley volgens het bericht afstand hebben gedaan van zijn gewelddadige methoden, wat op zich opmerkelijk is aangezien hij in het ‘filmje’ doet voorkomen dat God zelf hem de opdracht hiervoor gaf.

 11. Rob says :

  Die vent moet naar het gekkenhuis!!

 12. goedgelovig says :

  @Rob: Kies een andere nickname. De naam Rob is al in gebruik op dit forum.

 13. Joël Hendriks says :

  Geloof geen reden van weigering Todd Bentley
  Eerder deze week vroeg de twitterkoe zich af of charismanische evangelisten buiten de deur te houden niet tegen de vrijheid van godsdienst in gaat? Daarop gaf ik al kort het antwoord nee, met de belofte om het later nog even helemaal uit te werken, dus bij deze.

  De vrijheid van godsdienst komt voor in verschillende grondrechtencatalogi. Omdat het EVRM algemeen geaccepteerd wordt als afdwingbaar, beperk ik mij tot de bespreking van de botsing tussen de vrijheid van godsdienst en de autonomie van een land, in dit geval het Verenigd Koninkrijk.

  De vrijheid van godsdienst is vastgelegd in artikel 9 van het EVRM. Daar staat het volgende:


  1. Een ieder heeft recht op vrijheid van gedachte, geweten en godsdienst; dit recht omvat tevens de vrijheid om van godsdienst of overtuiging te veranderen, alsmede de vrijheid hetzij alleen, hetzij met anderen, zowel in het openbaar als privé zijn godsdienst te belijden of overtuiging tot uitdrukking te brengen in erediensten, in onderricht, in praktische toepassing ervan en in het onderhouden van geboden en voorschriften.
  2. De vrijheid zijn godsdienst te belijden of overtuiging tot uiting te brengen kan aan geen andere beperkingen worden onderworpen dan die die bij de wet zijn voorzien en in een democratische samenleving noodzakelijk zijn in het belang van de openbare veiligheid, voor de bescherming van de openbare orde, gezondheid of goede zeden of voor de bescherming van de rechten en vrijheden van anderen.

  Waarom weigert het Verenigd Koninkrijk de toegang? De verklaring van het ministerie van Binnenlandse Zaken (van het Verenigd Koninkrijk):


  We can confirm that Mr Bentley has been excluded from the UK. The government makes no apologies for refusing people access to the UK if we believe they are not conducive to the public good. Coming here is a privilege that we refuse to extend to those who might seek to undermine our society

  Hierbij wordt dus letterlijk verwezen naar de volgende wet die daar van kracht is:


  (6) where the Secretary of State has personally directed that the exclusion of a person from the United Kingdom is conducive to the public good;

  Kortom, aan de letterlijke tekst van het EVRM wordt voldaan. Maar een dergelijke beslissing moet ook volgens de zogeheten ‘Keagan-formule’ in orde zijn. Met de Keagan-formule wordt onderzocht of iets wel noodzakelijk is in een democratische samenleving. Kortom, er wordt gekeken of de overheid die de beslissing neemt wel op een juiste wijze haar beoordelingsvrijheid invult.

  In dit geval ben ik van mening dat het Verenigd Koninkrijk dit op een juiste wijze heeft gedaan. Er is de nodige hoeveelheid controverse rondom Todd Bentley. Welke argumenten vind ik daarvoor?
  Todd Bentley heeft herhaaldelijk laten weten nog steeds achter zijn handelen te staan tijdens de ‘Lakeland Revival’. Wat Todd Bentley daar deed is vanuit een objectief standpunt gewoon spartaans te noemen. Mensen met kanker en polio op een gewelddadige wijze publiekelijk mishandelen door gevechtstechnieken op hen los te laten waar ze zich niet tegen kunnen verdedigen, dat is niet iets dat past bij een menswaardige behandeling die het EVRM nastreeft. Het mishandelen van mensen heeft in mijn ogen niets te maken met geloof of iets wat daar mee te maken heeft.
  Het toch toelaten van Todd Bentley zou suggereren dat het Verenigd Koninkrijk, als land, zich hier wel in kan vinden. Bovendien beschermt het Verenigd Koninkrijk haar ingezetene tegen de handelswijze van deze man.

  Concluderend: er waren volgens mij voldoende aanleidingen om deze beslissing te nemen. Dit kan ook onderbouwd worden met redelijke argumenten. De argumenten richten zich niet op het geloof, maar op het feitelijk handelen van Todd Bentley. Het feitelijk handelen is zeer bedenkelijk te noemen. Daarom wordt de toegang ook geweigerd. Deze beslissing van het Verenigd Koninkrijk vind ik dan ook volkomen terecht. Juist ook omdat het niet gaat om het geloof, maar om het feitelijk handelen.

  Door Joël Hendriks. Joël is 28 jaar, afgestudeerd juridisch adviseur. Daarnaast is hij ook actief lid van Jong Leefomgeving, een Young Professional-netwerk rondom de Omgevingswet.

 14. nietverbaasd says :

  @Joël dank je voor het uitwerken! Als mede-jurist vind ik dit ook erg interessant.

 15. d says :

  Ik snap niets van de volgelingen van Todd. Die man deugt echt voor geen centimeter. Hij richt erg veel schade aan op het christelijke erf.

  Bah!

 16. TommyLee says :

  Er zijn de laatste 50 jaar zijn er veel amerikaanse nepevangelisten geweest die in het Verenigd Koninkrijk vaste voet aan de grond probeerde te krijgen. Al vaker werden ze door de politie van het podium gehaald. De engelse politie is alert op dergelijke snuiters!! en terecht.