Waar is de doofpot?

Onze bijdrage ‘Het grote geheim van Opwekking’ heeft veel reacties losgemaakt. Zoals aangegeven ging het ons niet om de ‘affaire Hoekendijk’ als zodanig, maar om de manier waarop er door Stichting Opwekking en het evangelische establishment mee is omgegaan. Inmiddels hebben we contact gehad met twee journalisten uit die tijd die hun kijk op de zaak geven, zijn wat dieper in de knipselmand gedoken, en hebben ook een interessante bijdrage gevonden met het perspectief van Ben Hoekendijk zelf. Allereerst de hamvraag: heeft Goedgelovig overdreven door te stellen dat Stichting Opwekking de zaak bewust in de doofpot heeft willen houden?

“Nee,” zegt Dick Kraaij, destijds eindredacteur van de evangelische maandkrant Uitdaging en goed bekend met de evangelische beweging. “Ik kan bevestigen dat de ware redenen van Hoekendijks vertrek bij Opwekking lagen in zijn buitenechtelijke escapades, wat de details daarvan ook waren. Die details interesseerden mij niet eens. Wat is blijven overheersen is de verbazing over het totale gebrek aan openheid. Als ik erop terugkijk, was er inderdaad sprake van een opmerkelijk succesvolle samenzwering, gezien het grote aantal ‘brave’ betrokkenen dat eigenlijk wel van de hoed en de rand wist. Er is toen ook gelekt naar het ANP. Iedereen was heel kwaad, terwijl het een nogal ingetogen nieuwsbericht was waarin het woord prostituee, meen ik, niet eens voorkwam. Al met al is het in de doofpot blijven houden van deze feiten onverkwikkelijker dan de affaire zelf. Vooral omdat het sowieso een publiek geheim is geworden.”

Een andere journalist, die zelf contact opnam maar niet met zijn naam op Goedgelovig wil, verklaart dat hij diverse malen heeft geprobeerd Hoekendijk te interviewen over de kwestie, wat niet is gelukt. Hij schrijft: “Bij Opwekking, Peter Vlug en Joop Gankema, is het onderwerp volledig onbespreekbaar. Het is mij altijd een doorn in het oog geweest dat hier niet over geschreven kon of mocht worden. Maar aangezien letterlijk niemand wilde praten, was er geen ‘bron’. In het geval van het faillissement van In de Ruimte in Soest is hetzelfde gebeurd: de rijen moesten worden gesloten. In 1998 meldde Uitdaging dat Hoekendijk was hertrouwd met een schoonheidsspecialiste uit Putten. Opwekking heeft toen druk uitgeoefend op Uitdaging om excuses te maken. Er mocht namelijk niets over Ben Hoekendijk in de krant. Ik heb gemerkt dat Opwekking niet kan vergeven en vergeten. Ze leven volgens het principe ‘wie niet voor ons is, is tegen ons’.”

We zijn even in de archieven van Uitdaging gedoken. In december 1998 verscheen het bericht over Hoekendijks tweede huwelijk. Als gevolg daarvan regende het ingezonden brieven en in januari 1999 kwam hoofdredacteur Hans Pruis (Uitdaging was toen nog een uitgave van evangelisatiestichting Agapè) met de volgende verklaring:

Blijkbaar was de evangelische wereld toen (zes jaar nadat de affaire bekend werd) nog niet klaar voor een ‘eerherstel’ van de gewezen evangelist. Volgens onze bron werd Pruis door leiders van Opwekking onder druk gezet om niet meer over Hoekendijk te publiceren. Waarom? Vonden ze dat Hoekendijk zich er met zijn boekje ‘Met God kun je opnieuw beginnen’ te makkelijk vanaf maakte? Of was de organisatie vooral bezorgd om haar eigen imago en inkomsten en moest de kwestie daarom worden doodgezwegen? Zelfs in de officiële geschiedschrijving van de pinksterbeweging in Nederland, ‘Toen Gods kracht op mij viel’ (2007), van 15 jaar later, is verhullend over Hoekendijk geschreven. Was dit uit discretie voor de betrokkene of om Opwekking uit de wind te houden?

Voor de evangelist zelf had dat waarschijnlijk niet gehoeven. Uit een brief die Hoekendijk in oktober 1993, een jaar nadat de affaire bekend werd, aan zijn achterban schreef blijkt dat hij opmerkelijk open is over zijn misstap. Hij schrijft dat hij zijn zonden openbaar heeft beleden en zich vervolgens ten behoeve van zijn herstel heeft onderworpen aan de broederraad van zijn plaatselijke gemeente. Ook vertelt hij dat hij samen met zijn vrouw in therapie is gegaan. Hij schrijft: “Het waren maanden waarin we in de woestijn verkeerden, eenzame maanden, met de worsteling met God. De schuld tegenover God ten eerste, en ook tegenover mensen heeft me lange tijd neergedrukt. De vraag of je écht berouw hebt, heeft ons lange tijd beziggehouden. We hebben uiteindelijk deze vraag in Gods handen teruggelegd. Hij alleen kent het diepst van een mensenhart.”

Op 14 augustus 1998, vijf jaar later, verschijnt een openhartig interview (pdf) met Hoekendijk in het Veluws Dagblad. Daarin vertelt Hoekendijk dat hij in het najaar van 1992 zelf het initiatief had genomen om een veertigtal voorgangers uit evangelisch Nederland bijeen te roepen. Op die bijeenkomst schokte hij zijn collega’s door op te biechten dat hij jarenlang meisjes van plezier had bezocht. Hoekendijk wilde zich met zijn verklaring verootmoedigen en schoon schip maken, maar de bijeenkomst pakte averechts uit. De geschokte leiders hielden zich volgens hem niet aan hun afspraak discretie te betrachten en klapten massaal uit de school. Terugblikkend beschrijft hij die ervaring als “traumatisch” voor hem en zijn gezin.

Volgens Hoekendijk waren niet zijn escapades de oorzaak van een breuk met Opwekking, maar is hij weggegaan vanwege verschil van inzicht over de koers van de organisatie. Hij wilde af van de massale bijeenkomsten (Vierhouten, One Way Days) die sterk dreven op zijn populariteit. “Anders zouden we doorgroeien ten koste van de zalving,” zegt hij. “De teamleden hadden al hun aandacht gericht op auto’s parkeren, ballen gehakt opwarmen in de snacktent, boeken verkopen in de lectuurtent en collectes tellen. Niemand had tijd voor de vraag: hoe krijgen we Gods glorie?” Zijn compaan Peter Vlug wilde juist wél door met de grote bijeenkomsten, die velen tot zegen waren.

Ook in dit interview is Hoekendijk opmerkelijk open over zijn “seksuele verslaving” en het proces van vergeving en genezing. Zijn optreden als prediker betitelt hij nu als “hoogmoedig”, de One Way Days als “een christelijke subcultuur, een droomwereld.” De evangelist heeft zelf blijkbaar geen enkel probleem met het open bespreekbaar maken van wat er is gebeurd. Toch is hij door zijn directe medewerkers wel onder druk gezet. “Ik was op mijn reizen soms in immoraliteit gevallen en men dreigde dat openbaar te maken als ik het zelf niet deed.” Het lijkt er dus op dat Opwekking de evangelist een stevig ‘duwtje in de rug’ heeft gegeven om op te stappen.

Het is moeilijk om op basis van deze informatie een eenduidige conclusie te trekken. Feit is dat Opwekking nadat de affaire aan het licht kwam, niets meer met Hoekendijk te maken wilde hebben en bewust voor non-communicatie koos. De stichting legde geen enkele verantwoording af, gaf geen enkele openheid van zake, de achterban werd niet ingelicht, en christelijke media werden onder druk gezet om niet langer over Hoekendijk te berichten. Dit taboe is tot op de dag van vandaag niet doorbroken. Dat blijft, jubileumjaar of niet, een slechte zaak.

159 Reacties op “Waar is de doofpot?”

 1. Eli zegt :

  Heb net het interview uit 1998 gelezen. Zo heb ik het nooit begrepen en het plaatst Hoekendijk wat mij betreft wel in een iets ander daglicht.

 2. bodem zegt :

  Wat ik niet helemaal begrijp is wat Hoekendijk nu wilde met die leidersbijeenkomst. Wilde hij schuldbelijden aan de leiders en vervolgens gewoon doorgaan met zijn werk? Verwachte hij dat het geheim zou blijven? In het eerste artikel stond dat er afgesproken werd om de boel onder de tafel te houden en dat ze zich daar goed aan hadden gehouden en hij zegt dat ze juist wel uit de school geklapt hebben.
  Ook het feit dat Hoekendijk volhoudt dat verschil in inzicht een reden was om op te stappen verbaasd mij. Betekent dat dat hij niet vond dat zijn dubbel leven een reden was om op te stappen?

 3. christopherserna zegt :

  Erg jammer dat vooral Christelijke instellingen keer op keer de plank mis slaan als het neerkomt op goede communicatie.

  Communicatie (of in veel gevallen: non-communicatie) in de Christelijke wereld, vooral rondom taboes of gevoelige onderwerpen, is vaak gebaseerd op angst. Terwijl in veel van de gevallen, zoals in die voorbeeld ook maar weer duidelijk wordt, openheid en eerlijkheid over deze onderwerpen meer goed hadden kunnen doen dan kwaad.

 4. Ruub zegt :

  Mooie aanvulling GG.
  Bizar zeg:
  ‘Voor evangelisch Nederland werd met de bekentenis van Hoekendijk een rampjaar afgesloten. Voor zover bekend gingen maar liefst zeven evangelisten in 1992 in de fout door sexverslaving. Zo ook Hoekendijk, zij het dat Nederlands bekendste opwekkingsprediker een voorkeur had voor de meisjes van plezier, terwijl andere voorgangers vrouwelijke gemeenteleden,die in geestelijke nood waren, misbruikten.

  Tjee! (o nee, dat mocht ik van mijn moeder niet gebruiken), Goh! (oh nee, mocht ook niet) Tsjonge jonge! dan maar.

 5. Johan zegt :

  @bodem: Volgens mij zit het zo: Ben Hoekendijk wilde het in beperkte kring openbaar maken, wat op zich een goede stap is, maar was nog niet klaar om dat openbaar te doen. Dat zou met iemand van zijn statuur toch een keer hebben gemoeten. Dat hij meende het binnenskamers te kunnen houden is naïef en net zo goed een vorm van ‘afdekken’.

  Ik denk dat de aanwezige leiders zo geschokt waren dat hun boegbeeld die 20 jaar lang een boodschap van bekering en heiliging had gebracht ook 20 jaar naar de prostituees was geweest, dat ze het gewoon niet voor zich konden houden. Formeel hielden ze zoals afgesproken hun mond, niemand gaf een interview aan de pers of heeft zich er op conferenties over uitgelaten, maar in de wandelgangen en in de gemeenten werd het woord verspreid. Daar zit een dubbelheid is die heel begrijpelijk is: boosheid, dus praten, maar ook angst wat mensen daarvan vinden en schaamte, dus je mond houden.

  Het zou deze leiders sieren als ze ook reflecteren op hun ‘afdekrol’ hierin. Het is volgens mij nog steeds heel gangbaar in de evangelische wereld om het zo te doen en zoals @Christopherserna aangeeft is dat qua (crisis)communicatie nogal dom.

 6. Ruitje zegt :

  @GG,dank voor de duidelijke uitleg van het hoe en waarom van dit verhaal.

  Je ziet wel dat het gevaar er vaak is als mensen op een voetstuk komen of belangrijk worden voor een grote organisatie dat dit soort zaken om de hoek liggen. Heeft het te maken met voetstukken? Met denken dat je alles kan maken? Met de druk om groter en beter te worden? Met de vaak ‘eenzame’ hoogte van leiders?

  Misschien maar weer terug naar de kleine gemeenten, waar niet één leider de dienst uitmaakt of allesbepalend is. Ik ben blij in een gemeente te zitten met een oudstenteam, niet één verantwoordelijke leider/voorganger die het ‘gezicht’ van de club is (hoewel mijn gemeente ook ook niet perfect is, perfecte gemeenten en organisaties bestaan niet).

 7. Ruitje zegt :

  Vind het ook frappant dat ik afgelopen HOA weer die extreme nadruk hoorde leggen op leiders… en leider willen worden. Laten we maar gewoon dienaren worden, zoals Jezus diende.

 8. sluwo zegt :

  @ruitje
  ik vond het vooral frappant dat Ouweneel beweert dat er meer dan 1 evangelie is… ons evangelische dwaallichtje.

 9. Ruitje zegt :

  @sluwo, heeft Ouweneel dat gezegd? In welke context?

 10. sluwo zegt :

  @Ruitje
  Tijdens zijn preek op HoA donderdagavond. hij noemt het evangelie van redding en het evangelie van het koninkrijk. het eerste evangelie is ‘slechts’ als vrijbrief om in de hemel te komen. het tweede evangelie is hoe je tot die tijd op aarde moet leven.

  ik ken alleen het evangelie van Jezus Christus, maar wie ben ik.

  (geheel off topic trouwens… je m’excuse)

 11. Ruitje zegt :

  @sluwo, met je eens (1 Kor. 15:1-5 is interessant wat Paulus daar zegt over het evangelie). En nu weer on-topic.

  @GG, hebben jullie contact gezocht met Opwekking? (dat zal nu wel lastig zijn…). Of gaan jullie dat nog doen?

 12. Marie zegt :

  @Sluwo: da’s een beetje flauw. Het lijkt me duidelijk dat WJO bedoelt dat mensen de nadruk verschillend leggen. Voor sommigen draait het evangelie alleen om vergeving van zonden, voor anderen vooral om het koninkrijk. Maar voor beide groepen mensen is Jezus’ dood en opstanding de basis. Hij bedoelt dus niet letterlijk twee verschillende evangelieën of boodschappen.

  Maar goed, laten we het idd on-topic houden en niet weer verzanden in discussies over WJO.

 13. rob zegt :

  @Sluwo, dat was mij ook opgevallen.

  @Ruub
  Waar heb jij die info vandaan dat er in die tijd ook leiders waren die hun vrouwelijke gemeenteleden in nood misbruikten.
  Dat is meer verderfelijk dan naar de hoeren gaan nmo.

 14. rob zegt :

  @Marie
  Nee dat is niet flauw. WJO deed het voorkomen als een gepasseerd station.

  Overigens past dat item helemaal prima in dit onderwerp.

  geniaal zelfs!

 15. sluwo zegt :

  @Marie
  dan had hij dat wel even mogen zeggen.. hij is welbespraakt genoeg. in plaats daarvan zet hij Mozes weg als een apart mannetje met negatieve geboden, die Jezus gelukkig positief gemaakt heeft. ook het onderscheid maken tussen redding en goede werken is geen ‘eerst dit dan dat’, maar 1 (hybride) evangelie zoals Jezus en later de apostelen het verkondigden.

 16. Marie zegt :

  @Rob: Maar ik vind het niet zo gek dat WJO het een beetje beperkt vindt als je het evangelie alleen maar ziet als ‘ticket to heaven’. Jezus sprak voortdurend over het koninkrijk dat nabij was, over hoe dat koninkrijk eruitzag, over de implicaties van dat koninkrijk voor ons dagelijks leven. Daar sprak Hij volgens mij meer over dan ‘door Mij kun je later in de hemel komen’.

  Nou leg ik bij dat koninkrijk de nadruk wel weer een beetje anders dan WJO trouwens. Hij denkt daarbij vooral aan wonderen, bovennatuurlijke toestanden en ik denk meer aan de dingen die in de bergrede genoemd worden: zachtmoedigheid, vrede, gerechtigheid.

  Dus WJO heeft het niet over een ander evangelie, een extra boodschap bovenop de boodschap van vergeving door Jezus. Hij zegt alleen dat Jezus’ offer meer heeft gebracht dan ‘alleen’ vergeving van zonden.

 17. rob zegt :

  Het vreemde van het verhaal is dat Hoekendijk in het intervieuw beweert dat zijn vertrek bij opwekking te maken had met het massale ervan. Dat grootschalige zag hij anders.
  Dick Kraaij beweert dat de affaire de oorzaak was.
  Het is nog steeds niet helder.

 18. sluwo zegt :

  @Marie
  scheiding aanbrengen in het ene en het andere is heel bewust zijn woordkeus. er is 1 evangelie, elke wijziging op die bewoording is gevaarlijk en het probleem van ‘lekker gered en nu wacht ik tot ik doodga’ los je niet op door de nadruk te verleggen maar door het evangelie van Jezus Christus (1 evangelie!!!) te verkondigen in al haar volheid.

  Paulus hamert erop dat we het evangelie van Jezus dood en opstanding altijd blijven onderwijzen… door er een scheiding in aan te brengen en de nadruk op het koninkrijk te leggen (wat ouweneel bewust doet) is dus een gevaarlijk pad en bijzonder onbijbels.

 19. Ruitje zegt :

  Interessant is wat er in Handelingen 1 staat. Jezus leerde alles over het koninkrijk aan de discipelen vlak voor de hemelvaart. Maar het wordt niet beschreven wat Jezus de elf apostelen vertelt. Maar kijk naar de vraag van de discipelen na het onderwijs van Jezus over het Koninkrijk Gods.: ‘Herstelt U in deze tijd het koningschap voor Israel?’. En dan zegt Jezus dat hij daar niets over kan zeggen, omdat de Vader daarover gaat…

  Wat heeft Jezus daar verteld? Dat wat WJO beweert (met de nadruk bij hem op de tekenen en wonderen)? Of alles over het eind en de definitieve komst van het koninkrijk waarover o.a. in Jesaja en andere profetische boeken en Openbaring wordt geschreven?

 20. Ruub zegt :

  @Rob
  “Waar heb jij die info vandaan dat er in die tijd ook leiders waren die hun vrouwelijke gemeenteleden in nood misbruikten.Dat is meer verderfelijk dan naar de hoeren gaan nmo.”

  Dat staat in het krantenartikel waarnaar GG verwijst: https://goedgelovig.files.wordpress.com/2010/05/bh-interview.pdf

  Als het inderdaad klopt dat Hoekendijk al het zoveelste schandaal was in de evangelische scene rond ’92, moet de gene van de leidinggevenden in die hoek daarover destijds geweldig groot zijn geweest.

 21. AY zegt :

  @Ruitje Wellicht is het beter je af te vragen waarom het NIET in de bijbel staat wat Jezus met zijn dicipelen besprak daar… wellicht heeft het iets te maken met het feit dat het niets toevoegd aan datgene wat al is geschreven.

  laten we alstublieft ons richten op wat er wel staat en op datgene wat wel tot ons is gekomen door het Woord.

 22. Hendrik zegt :

  Zal die Veluws Dagblad (GPD) redacteur ook al goedgelovige satirische trekjes gehad hebben? Ik kan me voorstellen dat hij gniffelend het citaat van Ben overnam in het artikel:
  “Het was een eigen subcultuurtje waarin ik leefde. Maar zo heeft God het niet bedoeld. En het is ook fnuikend voor jezelf. Want je komt niet aan je volledige potentie toe”.

 23. Ruitje zegt :

  @AY, dat is inderdaad zo. En daarin geef ik je gelijk dat we ons moeten richten op wat er wel staat. En daar schort het aan tegenwoordig, mensen lezen zelf hun bijbel niet meer en nemen alles voor zoete koek aan. Maar helaas wordt er tegenwoordig veel verkondigd wat niet in de bijbel staat.

 24. Ruitje zegt :

  @Hendrik, misschien is die VD-redacteur nu actief als GG-redacteur??

 25. Rampestampertje zegt :

  Schitterend dit, jullie weten de helft nog niet eens. Onderzoek maar eens wat zijn broer Frans en Karel hebben uitgespookt. Ben had het van geen vreemde!

 26. Rampestampertje zegt :

  vader Karel

 27. Meded zegt :

  Ja! Of bel zijn vrouw op of publiceer zijn adresgegevens! Of wroet in zijn vuilnisbak! Of… of…
  *krijgt geen lucht meer*

 28. Aafke zegt :

  Ik vind het bijzonder dat zoveel aandacht wordt geschonken aan deze affaire van zo lang geleden.

  Hoekendijk was een bevlogen, gedreven redenaar die zijn gehoor “Een weg: Jezus” voorhield en teksten als: “Gij zult de meerderheid in het kwaad niet volgen”. Ik herinner me dat hij vaartochten organiseerde met stelletjes en hen voorhield hoe fijn het toch was om ‘rein het huwelijk in te gaan’.

  Iemand die vervolgens zo diep valt past het om op de achtergrond te blijven. Een soort Jack de Vries ervaring. Terugtrekken en je mond houden.

  In het boek van Peter en Else Vlug wordt in mijn beleving voor insiders duidelijk beschreven in welke ellendige situatie “hun” Opwekking zich destijds bevond.

  Door de affaire zeer expliciet op straat te gooien zouden destijds vele jongelui mogelijk in een geloofscrisis terecht zijn gekomen.

  Vandaag zou het vermoedelijk anders gaan.
  Maar ik heb zelf wel enig begrip voor de spagaat waarin de lui van Opwekking destijds zaten.

  En om het bestuur van nu nog op te roepen hierover een mening te verwoorden…?

  Ik vraag me af wie je daarmee nu nog een dienst wilt bewijzen?.

 29. Ruitje zegt :

  Geen doofpotjournalistiek maar vuilnisbakkenjournalistiek?

  Iemand schreef ooit al dit ‘Journalistiek is als een roos op een mesthoop’…

 30. Ds Dre zegt :

  “Door de affaire zeer expliciet op straat te gooien zouden destijds vele jongelui mogelijk in een geloofscrisis terecht zijn gekomen.”
  Dan is dat geloof van die jongeren gebouwd op drijfzand, in dit geval “het lichtende voorbeeld van de grote leider en man Gods” BH .

 31. Rampestampertje zegt :

  De geruchten en bewijs destijds van buitenechtelijke escapades waren toen een veel grotere klap voor omstanders, dan wanneer ze het naar buiten hadden gegooid Aafke. Ik heb in mijn omgeving de ellende en sporen gezien bij mensen die werkten voor Opwekking en bij hem tot geloof waren gekomen. En dat is niet best……..

 32. Pittig zegt :

  Zou er een geloofscrisis bij die jongeren zijn gekomen als dit bekend was geworden, zoals Aafke zegt?

  Die crisis zou dan veroorzaakt worden doordat hun geloof gebaseerd was op leiders en de heilige regels die de leiders hen voorhielden, maar een geloof dat gebaseerd is op kennis van God en op mensenkennis zou niet in een crisis komen.

  Het probleem is dat er een hele belangrijke geloofsregel bij evangelischen is die zegt dat christenen heilig en zondeloos in de overwinning kunnen leven. Het is heel gezond en waardevol om die geloofsregel kapot te slaan op de realiteit. Laat die crisis maar komen, dan worden ze misschien eerder wijs.

 33. Pittig zegt :

  Ik ben het dus helemaal eens met Ds Dre!

 34. Eli zegt :

  Nou zit ik al de hele ochtend te denken ‘wat klopt er niet aan dit verhaa’l’? Ineens wist ik het. Ze verkochten helemaal geen ballen gehakt in de snacktent! Wel worstebroodjes, mini pizza’s, soep in van die enge bekertjes, glacé koeken, enz. enz. maar geen ballen gehakt. Ik weet het want ik heb jaar op jaar in de snacktent gewerkt op Vierhouten. Ben kwam nooit in de snacktent, vader Karel wel en vroeg dan steevast om vervulde koeken.

 35. Kaas zegt :

  Misschien moeten we het hele systeem rondom het geloof maar eens overboord gooien: kerk, groep, gemeente, conferentie, leiders… allemaal over boord! Gewoon je Bijbel lezen en lief zijn voor elkaar… Doen wat Jezus deed. Die heeft m.i. nooit een kerk of groep willen stichten namelijk.

  Zou een hoop lucht geven.

 36. Eli zegt :

  @ Kaas, ja, mijn idee! Heb ik ook gedaan, wel een beetje eenzaam want er doen er niet zo veel mee….. maar desondanks een opluchting. Ik hoef niet meer en God is er nog steeds 🙂

 37. Rampestampertje zegt :

  @Kaas: uhm nooit in jouw bijbel over de 7 gemeenten in Openbaring gelezen?

 38. brambonius zegt :

  voor de discussie over het evangelie: zie deze discussie bij Scot McKnight: http://blog.beliefnet.com/jesuscreed/2010/05/viral-gospel_comments.html Ik geloof zelf dat het evangelie gebaseerd is op de prediking van het Koninkrijk (de boodschap van de 4 evangelie-boeken) en dat al de restd aar deel van is…

  Wat dit heel verhaal betreft. De nadruk op leiders in bepaalde kringen is niet gezond. De eenzaamheid van sommige topleiders (zonder mensen op gelijk niveau) lijkt me evenmin gezond…En uiteindelijk is het doel van een Christelijke leider vooral trainen in het volgen van Iemand Anders…

 39. goedgelovig zegt :

  @Ruitje, Sluwo en Marie: Dit item gaat niet over WJO, is off-topic.

  @Ruitje: Opwekking en Ben Hoekendijk zijn benaderd voor een reactie, hoewel de kans dat ze die geven niet zo groot is. De VD-redacteur werkt niet voor GG.

  @Rob: Het kan toch ook zijn dat de reden van vertrek tweeledig was?

  @Rampestampertje: Ook die helft is bij ons bekend, het was een ‘familietrek’, maar daar gaat onze berichtgeving niet over.

  @Aafke: “Door de affaire zeer expliciet op straat te gooien zouden destijds vele jongelui mogelijk in een geloofscrisis terecht zijn gekomen.” Dit is een non-argument. Waar is je geloof dan op gebouwd? Dan zijn er ook veel TRIN-jongeren van hun geloof gevallen doordat we de uitkomsten van je goudstoftest hebben gepubliceerd. De desillusie is alleen maar groter als je ontdekt dat leiders de doofpot hebben gebruikt. Het huidige Opwekkingsbestuur hanteert de doofpot nog steeds, dus is het relevant dat aan te kaarten.

 40. Ettje zegt :

  @GG; Gelukkig is die doofpot nu open. En hopelijk draagt het ertoe bij dat er nu schoonschip gemaakt wordt. Zo niet, dan hoop ik op z’n minst dat velen ervan leren.

  Hoogste tijd, denk ik, dat er ook binnen de Evangelische Beweging een Meldpunt Seksueel Misbruik komt, zoals in de GKV-CGK en de NGK, bemenst met bekwamen mensen.

  Maar ’t is en blijft jammer en verdrietig dat het nodig is!

 41. Ettje zegt :

  P.S. Dat meldpunt is vooral bedoeld voor misbruik door ambtsdragers:
  http://www.ngk.nl/meldpunt/

 42. Kaas zegt :

  @Rampestampertje Inmiddels zijn er veel meer dan 7. Ik ben gestopt met zoeken naar één van de 7… Weet jij welke ik moet hebben?…

 43. sluwo zegt :

  @GG
  loud and clear.

  misschien leuk om een keer iets te publiceren over WJO… een of andere rel van 20 jaar terug ofzo…

 44. rob zegt :

  @GG
  In het kader van de uitspraken v WJO, is hij gewoon de volgende kandidaat voor een vet schandaal.
  Volgens WJO is genade een gepasseerd station, leuk voor beginnelingen maar niet meer nodig voor echte volgelingen zoals de TRIN bezoeker en zijn leiders. Die wandelen al in het koninkrijk. Snap je?
  De buit is binnen, we zijn al heilig, we doen niet anders dan wandelen in Gods Geest (NOT)

  Dit denken is in grote lijnen dezelfde valkuil, heeft veel overeenkomsten. Ik vind het daarom niet off topic.

  Over Hoekendijks reden v vertrek: dat vind ik een beetje een mistig verhaal gebleven waar hij zelf niet echt duidelijk over is. Het kan heel goed beiden zijn. Misschien had hij er niet over gedacht om om die reden op te stappen als die affaire niet zo uit de hand gelopen was.

  Ik kan mij overigens wel voorstellen dat hij zich enigzins genaaid heeft gevoeld door de andere leiders toen hij het verhaal zelf opbiechtte en er alsnog enorme comotie ontstond.

 45. Ruitje zegt :

  @GG, dat van die VD-redacteur was als grapje bedoeld 😉

 46. Ruitje zegt :

  @Eli, hadden ze maar ballen gehakt verkocht in plaats van mini-piza’s. Dan was het misschien allemaal anders gelopen. 😉

 47. Kaas zegt :

  @Ruitje en die mini-pizza’s waren ook nog eens niet te vreten! Kleffe meelballen… Nee, naar Opwekking ging je alleen voor goed *kuch!* geestelijk voedsel *kuch!*

 48. goedgelovig zegt :

  @rob: Duidelijk. Als jij of anderen onderbouwing hebben voor die punten van WJO (boeken, preken), mail dat dan maar naar ons redactieadres. We zijn niet zo’n volger van de Onderwijzer des Vaderlands dat we al zijn theologische schommelingen volgen.

 49. bodem zegt :

  Oh nostalgie, ik zie het allemaal weer voor me. De tijd dat er nog geen mobile telefoons waren en de helft van de mensen in de massa op zoek was naar iemand anders. En voor mij zagen al die tenten er hetzelfde uit, dus ik heb er wat rondjes gelopen. En dan die zonnehal met Peter Vlug jr. Ik vond het echt een griezel, als jonge tiener al en ik ben wel eens uit die hal ontsnapt omdat ik het niet meer uithield. Dat was niet makkelijk met al die toegewijde gestapo tienerleiders, die allemaal over je heen vielen om voor je te bidden. En van die snacktent herinner ik me vooral de rijen. Het was een hele kunst om je bakje soep op te krijgen voor de volgende samenkomst. En die WC’s! Maar ik zal stoppen, want dit is off-topic…

 50. Eli zegt :

  @ bodem
  Gestapo tienerleiders 🙂 🙂 🙂 , die ook ’s nachts de wacht hielden om heizoekers terug naar hun tent te sturen (wat was het eigenlijk best een leuke tijd).

 51. Marie zegt :

  * spreekt zichzelf bemoedigend toe: ‘je kunt het echt, die ongenuanceerde opmerking van Rob over WJO negeren, echt je kúnt het!’ *

  😉

 52. Meded zegt :

  Hmmm, ik ben toch meer van de Flevo-generatie als ik dit zo hoor.

 53. Kaas zegt :

  Had ik dit geweten zeg…

  Ooit zat ik met een Lenny Kravitz ‘Let Love Rule’ t-shirt in de tent, waarop een bezorgde hallelujah dame me vroeg “maar WELKE love moet regeren jongeman?!”

  Dan had ik op dat moment kunnen antwoorden “vraag dat maar aan Ben” 😉

 54. bodem zegt :

  Mijn favouriet als kind was de zendingstent. Pennen en stickers verzamelen. En die met tassenvol naar huis meenemen.

 55. oscar de tweede zegt :

  De twee items over Opwekking en BH lezende kom ik tot een paar conclusies.
  1. Het is duidelijk dat BH op den duur open is geweest over wat hij heeft gedaan.
  2. Het is duidelijk dat Opwekking toen en later en nu niet open is geweest over BH.
  3. Ik houd het voor mogelijk, dat BH bij Opwekking vertrokken is volgens opgave van zijn motivatie. En dat men bij Opwekking zijn misstap als reden denkt te hebben.
  4. Toen ik onlangs hoorde over de misstap van staatssecretaris JdV ben ik uren van slag geweest en wilde er niet over praten. Zo zie ik ook het belijden van BH: eerst ontkennen, dan bekennen in kleine kring, daarna aan de 40 en ten slotte publiekelijk. Dat laatste had hij overigens niet eens hoeven doen, maar misschien is het wel goed dat hij het heeft gedaan.

  Overal waar ge-eerde en vereerde leiders vallen, bestaat in eerste instantie een sterke behoefte tot zwijgen, bedekken, ontkennen etc.
  In het Nederlands Dagblad staat vandaag een stukje over dr. C. Steenblok: de kerkscheuring binnen de Ger. Gemeente in 1953 zou goeddeels te verklaren zijn vanuit een veronderstelde autistische storing bij dr. C.S. Hij zou daardoor het woord aanbod niet niet in z’n figuurlijke betekenis hebben kunnen “pakken”. En prompt vanuit de kerk van dr. Steenblok een felle reactie: Dit had niet gezegd mogen worden!
  Nog een zaak uit een verder verleden. In Hierden woont Koos Alberts in een voormalige pastorie. Ooit bewoond door een zekere dominee Daan Rustige, predikant van een afgescheiden groepje. Die man trok behalve hoorders ook vrouwen. Vrouwen, met wie hij het deed. (Zo moet er ergens verweg in mijn familie nog een Daantje hebben rondgelopen, zal ik maar zeggen). Maar de paar nog in leven zijnde volgelingen van Rustige praten er vergoeilijkend /ontkennend omheen, terwijl ze van veel dingen weten.

  Ik merkte het ook meer recent op bij een paar “Pinksterbloemen”. Zo’n vijf jaar geleden zond de EO rond middernacht een documentaire “Uw wil geschiede” uit. Daarin de ontmaskering van een profetie dat er een gezond kindje zou worden geboren. Het kindje dat geboren werd, was ernstig gehandicapt en niet levensvatbaar. Wat ’n verdriet!
  Reactie van de bloemetjes: Dit had nooit mogen worden uitgezonden. Demasques zijn nu eenmaal confronterend.

  Nog iets anders. Juist in Pinksterkringen onderstreept men krachtig het staan in de verlossing, het zonder zonden leven, de volmaaktheid, leven in het Koninkrijk etc. Opvallend weinig wordt gesproken en gedacht vanuit de zonden, de zondigheid, de “gebroken wereld” (verhullend taalgebruik, want jij, gelovige, behoort niet tot die wereld). Als dan blijkt, dat iemand met een been nog in de verlossing staat en het andere been maar met moeite in het Koninkrijk geplaatst krijgt, dan past dat niet in de theologie, in de opvattingen, in de prediking. Dus verzwijgen we die zaken maar.

  Bij dit alles belijd ik mijn eigen schuld en zonden. Wat ds. Dre schreef over de schuldbelijdenis aan het begin van een dienst, daar ben ik het volkomen eens. Dat hoort thuis in mijn leven, als ik mijn doen en laten plaats “in het licht van het aangezicht van de Allerhoogste”.

 56. Jan-Peter zegt :

  @ Rob: volgens mij doe je WJO onrecht aan, zo kras heeft hij het naar mijn weten nog nooit gesteld (of gemeend). Op welke bron baseer jij je?

 57. Jan-Peter zegt :

  Las vanochtend iets van een zekere broeder over leiders en leiderschap. Hij wees daarmee op de tekst van 3 Johannes vers 9 waar iemand wordt aangehaald die kwade berichten over hen verspreid en graag de eerste wil zijn. Dit word duidelijk afgewezen.
  3 Johannes vers 9 en 10: ‘Ik heb aan de gemeente geschreven; maar Diótrefes, die graag onder hen de eerste is, neemt ons niet aan. Daarom zal ik, als ik kom, in herinnering brengen zijn werken die hij doet, terwijl hij met boze woorden tegen ons zwetst; en hiermee niet tevreden neemt hijzelf de broeders niet aan en verhindert hen die het willen [doen] en werpt hen uit de gemeente.’
  Dat is een groot probleem onder de leiders, ze willen graag de eerste zijn. Dat herken ik overigens ook bij mezelf;-) al ben ik natuurlijk geen leider.

 58. bodem zegt :

  @ Jan-peter
  Oh, dat wordt je nog wel eens. Je komt heel politiek correct en gebalanceerd over. Daar houden mensen van. Bovendien ben je goed in andere leiders verdedigen, een voorwaarde om toegelaten te worden tot de ‘inner circle’. Begin bij een huiskring, dan kun je verder als secretaris van de raad, dan oudste, dan voorganger (want daar hoef je echt geen opleiding voor te doen) dan begin je je eigen bijbelschool, dan sluit je je aan bij de Revival Alliance, en dan richt je een eigen politieke partij op. Voor je het weet leidt je een gideonsleger door Nederland heen, en alsDAT NIET LUKT

  Tot zover mijn carriere advies. Dat is dan 879 Euro.

  (sorry kan geen smilies doen)

 59. Meded zegt :

  Over Flevo gesproken, Bram Rebergen is wel met zijn zonde naar buiten gekomen.
  https://goedgelovig.wordpress.com/2008/12/01/herberg-de-verandering/

 60. bodem zegt :

  sorry mijn kind ramde op mijn toetsenbord. Ik wou zeggen als dat niet lukt ga je op crusade naar Oeganda ofzo.

 61. rob zegt :

  @Marie
  Zal ik voor je bidden? 🙂

  @Jan Peter en GG
  Uitspraken v Ouweneel deed hij op de laatste TRIN conferentie, uitgezonden op de livestream.
  In diezelfde toespraak veegde hij ook nog even de vloer aan met Mozes, een superfoute leider, waar het volk natuurlijk niet naar KON luisteren.
  Over arrogantie gesproken

 62. Ruitje zegt :

  We verzonnen vroeger liedjes over Opwekking (naar ‘de Fabeltjeskrant). En hebben die zelfs een keer voor BH gezongen op Vierhouten toen hij langs onze kampeertenten (van jeugdgroep) kwam.

  ‘Hallo Ome Ben,
  waar brengt u ons naar toe?’
  ‘Naar Vierhouten schat.’
  ‘Naar wat?’
  ‘Naar Vierhouten schat.’

  ‘En leest u ons dan voor uit het Opwekkingsblad?’
  ‘Ja, ja, uit het Opwekkingsblad!
  Want daarin staat precies vermeld, hoe het met de christ’nen is gesteld.’
  ‘Echt waar?’
  ‘Echt waar!’
  ‘Echt waar ome Ben?’

  ‘Ja, want christ’nen zijn precies als echt mensen,
  met dezelfde mensenwensen,
  en dezelfde mensenstreken,
  dat komt allemaal in het blad!
  Het Opwekkingsblad!

  Maar deze ‘mensenstreken’ van BH zijn dus nooit in het Opwekkingsblad gekomen… 😉

 63. Ruitje zegt :

  Correctie deze zin ‘Ja, want christ’nen zijn precies als echt mensen,, moet zijn

  Ja, want christ’nen zijn precies als mensen

 64. Jan-Peter zegt :

  @Bodem: Haha, Dankjewel voor je broederlijk en wijs advies. En vooral dat het GRATIS was.

 65. Jan-Peter zegt :

  @ Rob: als je wat meer achtergrond informatie wil hebben over het hoe en waarom Willem Ouweneel van rechts naar links is verschoven dan zou je de boekbespreking van Jaap Fijnvandraat moeten lezen over het boek ‘Nachtboek van de ziel’: http://www.jaapfijnvandraat.nl/index.php?page=artikel&id=2886

 66. Fordo zegt :

  Bodem

  ik vind het echt heel gevaarlijk en onethisch wat je hier doet. Pas maar op!

  zomaar vertellen hoe het trucje werkt
  tsk tsk tsk

 67. Marie zegt :

  Rob, je mag zeker voor me bidden; als het maar wel met autoriteit is.

 68. Jan-Peter zegt :

  @ Rob: had je reactie nog niet gezien. In diezelfde preek zei Ouweneel dat je niet gered kon worden zonder het evangelie van (wet,zonde?)… en genade. Hij onderscheid dus twee soorten evangelieën:
  – die van … en genade waardoor je gered wordt
  – die van het Koninkrijk

 69. sluwo zegt :

  ik dacht dat WJO niet binnen het topic viel…

  GG?

  mag ik weer meedoen?

  😉

 70. Droppie zegt :

  @Jan Peter
  Je kunt bodem beter bedanken voor haar zusterlijk en wijs advies 🙂 Toch, bodem?

 71. s.aalbersberg zegt :

  Misschien moeten we het hele systeem rondom het geloof maar eens overboord gooien: kerk, groep, gemeente, conferentie, leiders… allemaal over boord! Gewoon je Bijbel lezen en lief zijn voor elkaar… Doen wat Jezus deed. Die heeft m.i. nooit een kerk of groep willen stichten namelijk.
  Zou een hoop lucht geven.
  Daar zeg ik voluit Amen op.

 72. Kaas zegt :

  @s.aalbersberg Nooit gehoord van de 7 gemeenten in Openbaringen?… 😉

 73. andere berg zegt :

  @Kaas,

  Vertel daar een meer over!

 74. sluwo zegt :

  Openbaringen….?

 75. Kaas zegt :

  Sorry schriftgeleerden, ik bedoel idd Openbaring 😦

 76. usw zegt :

  @kaas
  openbaring van johannes, niet van jezus meen ik.

  ontopic: ik ben 35+ en wist niet alle ins and outs maar wel genoeg. ja er was en er is een doofpot. klasse dat gg dit aankaart. als er één oorzaak is dan is het misschien het onvermogen om te communiceren, althans anders dan de goede boodschap te verkondigen. vrees voor imagoschade leidt dan tot het sluiten van de rijen. de suggestie in de post dat het ook om angst voor teruglopende inkomsten zou gaan vind ik wat goedkoop.

 77. andere berg zegt :

  @Kaas,

  Heb je een openbaring gekregen?

 78. sluwo zegt :

  @kaas
  sorry.. luister er toevalligerwijs een serie preken over.. maar ‘Schrift geleerde’.. da’s echt teveel eer 😉

 79. Piet zegt :

  Openbaringen 1: 10 Ik kwam in vervoering des geestes op de dag des Heren, en ik hoorde achter mij een luide stem, als
  van een bazuin, 11 zeggende: Hetgeen gij ziet, schrijf dat in een boek en zend het aan de zeven gemeenten: naar Efeze,
  en naar Smyrna, en naar Pergamum, en naar Tyatira, en naar Sardes, en naar Filadelfia en naar Laodicea.

 80. Kaas zegt :

  Nou Piet… Inderdaad. En om nou helemaal naar Efeze,
  Smyrna, Pergamum, Tyatira, Sardes, Filadelfia of naar Laodicea te gaan verhuizen om bij één van die clubs te gaan horen… 😉

 81. andere berg zegt :

  Is dit een pleidooi om regelmatig in geestvervoering te raken?

  Het lijkt me wat new-age achtig….

 82. Eilander zegt :

  Hmmm… raar allemaal maar…
  BH is eerlijk geweest en heeft op eigen initiatief (nog voordat hij was betrapt dus…) de boel opgebiecht. Respect…
  Hij wilde dit onder broeders vertrouwelijk doen, maar die gooiden alles meteen op straat. Waardeloos… dat was niet hun recht om te doen.
  Aan hem heeft het niet gelegen. Dat is niet goedpraten wat hij heeft gedaan, maar met zijn fouten is hij uiteindelijk eerlijk omgegaan.

  Dan Opwekking…
  Ik gok het volgende: hij heeft ook in vertrouwen aan de leiders van Opwekking zijn verhaal gedaan. Tegelijk heeft hij verteld het niet meer eens te zijn met de koers en op te stappen.
  Opwekking kan zoals elke evangelische organisatie er niet mee overweg dat de koers in twijfel word getrokken en houdt het erop (bord voor de kop) dat hij vanwege zijn misstappen is vertrokken. Tegelijkertijd houden ze zich wel aan hun belofte zijn verhaal vertrouwelijk te houden. Dus geen publieke schandpaal.

  Ik zie het probleem niet zo… Wat je in vertrouwen is verteld…

  Bovendien vind ik het nogal zwak dat een journalist alleen anoniem op GG wil. Dit had ik niet toegestaan als ik GG was. Stellen dat een organisatie niet transparant wil zijn en dan vervolgens bij monde van een anoniem persoon hier commentaar op geven. Zeker als die persoon dan nog loopt te miepen dat BH niet publiekelijk commentaar wilde geven, maar dan zelf stellen dat hij zijn naam niet openbaar wil hebben. Zeg dan gewoon niets. Beetje raar…

  Maar sowieso snap ik het verhaal niet dat veel mensen gekwetst zijn door het plotselinge verdwijnen van BH. Hoezo gekwetst? Dat kan alleen als je aan een ongezonde persoonsverheerlijking doet. Leiders moet je nooit zien als andere mensen dan de rest van de mensen in de kerk. Ze stinken ook gewoon op de wc, ze hebben ook hun zwaktes en zonden. Allemaal. Denken dat er iemand is die niet heimelijk bewust of onbewust de fout in gaat (bewust: zondes die duidelijk fout zijn, onbewust: hoogmoedigheid, arrogantie, enz…) is gewoon naief.

  Kortom:
  – stellen dat BH de boel in de doofpot heeft gestopt is onzin (maar GG heeft dat in ieder geval duidelijk gemaakt)
  – stellen dat Opwekking de boel in de doofpot heeft gestopt is op basis van de nog steeds onvoldoende info niet mogelijk. Ze kunnen meer redenen hebben gehad om terughoudend te zijn.
  – stellen dat veel mensen hierdoor gekwetst zijn: belachelijk

  Wat is het probleem?

 83. rob zegt :

  @Jan Peter
  Juist die tweedeling is ongezond.
  Zijn verhaal had de strekking van: we hebben het ene gehad en nu het andere

  Maar zo werkt het niet. Er is maar 1 evangelie.

  Die tendens is er gewoon. Het evangelie is een ouwe koe, daar hoef je niet meer naar te kijken, en het wordt ook zelfden uitgelegd of benoemd, ook in andere kerken.
  Het is zo erg dat ‘volwassen ‘ christenen een alpha cursus nodig hebben om het evangelie tot zich door te laten dringen.(dat is in mijn kerk waar ik nooit meer kom).
  Het is dus niet alleen een probleem v Ouweneel en Hoekendijk.

 84. bodem zegt :

  @ Jan-Peter
  Inderdaad, zusterlijk advies. Wij vrouwen van ‘mannen in de bediening’ hebben wel door hoe het spelletje werkt. En wat het geld betreft, je kunt wel door de Geest leven maar niet van de Geest. Er gaat natuurlijk netjes tien procent van naar de weduwen en wezen. Van wat er uiteindelijk netto overblijft dan.

 85. Zeezout zegt :

  Okee, dit artikel had ik nog niet gelezen toen ik mijn reactie in de vorige plaatste.

  Ik denk dat wel duidelijk wordt dat Ben heeft geprobeerd om zijn fouten openbaar te maken, maar dat opwekking deze ‘schande’ niet aankon. Triest!

  Ik ben zelf gescheiden na overspel van mijn kant en weet tot mijn schande wat voor pijn en verdriet dat bij alle partijen kan doen. Ook bij mij. Het is dus helemaal niet vreemd wanneer hij na al dat gedoe met die ‘leiders’ geen zin meer had om er verder nog iets over te zeggen.

  Dat opwekking een geoliede trein is, die vooral de royalties en collecte-emmer goed wil vervullen is allang bekend. Het zegt echter nog niets over de mensen die hun hart en ziel in die samenkomsten leggen vanuit hun liefde voor God.

  Ik pleit dan ook vooral voor onderzoek naar wanbeleid en dergelijke, maar tegelijkertijd om al die mensen die daar jarenlang een fijne tijd hebben gehad, niet de vreugde te roven van het samen zingen, bidden etc….

  Het bedekken van fouten is fout, maar we moeten met het badwater niet ook de kinderen wegspoelen.

 86. eekhoorn zegt :

  @ sluwo 19 mei 10:35

  “in plaats daarvan zet hij Mozes weg als een apart mannetje met negatieve geboden,”

  En van Wie had Mozes die “negatieve” geboden ook al weer gekregen….?

  Oeps, ik vrees dat WJO straks een hoop heeft uit te leggen.

 87. Ruitje zegt :

  WJO vindt dus het evangelie van het koninkrijk belangrijker? (Bij TRIN is dat dus blijkbaar het evangelie van de wonderen, tekenen, financiële voorspoed, succes en af en toe goudstof etc.). En dat evangelie brengen ze dus, niet meer bekering. Want dat is geen populaire boodschap. Wel die van wonderen etc. En dat evangelie van een soort voorspoed brengen ze in landen als India. Daar komen dan natuurlijk veel mensen op af en zo kunnen ze weer laten zien dat er ‘honderdduizenden’ voor Jezus hebben gekozen… Maar welke Jezus?

 88. rob zegt :

  @Zeezout
  Ik zou nu liever zien dat je geband wordt van deze plek vanwege het toch al slechte imago van GG lezers

 89. Ruitje zegt :

  @rob… wil je dat Zeezout geband wordt? Dat meen je niet… Waar is de genade?

 90. Ds Dre zegt :

  @Rob.
  Wat we ook al eerder hebben geconstateerd hebben dat we het ook wel eens met elkaar eens zijn.
  In dit geval zeker. Dankzij de post van zeezout is mijn geloof nu aan het wankelen, bannen die hap.

 91. Deep End of the Ocean zegt :

  @ Kaas, op 19 mei, 2010 bij 10:44 pm Heeft gezegd:

  Nou Piet… Inderdaad. En om nou helemaal naar Efeze,
  Smyrna, Pergamum, Tyatira, Sardes, Filadelfia of naar Laodicea te gaan verhuizen om bij één van die clubs te gaan horen… 😉

  Nu woon ik in die contreien, op de Berg van de monniken om precies te zijn, maar er is bitter weinig overgebleven van die clubs. Ook de monniken op mijn berg zijn trouwens verdwenen. Daarentegen lopen er nu meer dan voldoende mensen rond van het type dat zelfs een doorgewinterde zondaar als BH rode oortjes zou kunnen bezorgen.

 92. Johan zegt :

  Laat je niet kisten, Zeezout. 🙂 Respect.

 93. rob zegt :

  @Ruitje/Jan Peter/Sluwo:
  Quote uit toespraak TRIN v Ouweneel donderdagavond:

  over het leiderschap van Mozes:
  ……”ëen mens als Mozes heeft zo’n beetje alle wetten gebroken (?) en mocht het beloofde land niet binnen.
  Als je ZULKE bestuurders hebt ben je niet onder de indruk om de wetten uit te voeren”……

  Daarna:
  ….”De wetten van Mozes zijn kinderspel vergeleken met de wetten v h Koninkrijk, van Jezus……..
  …..Als je het koninkrijk binnenwandelt wordt je van baby tot volwassen vent en de wetten van Jezus zijn een peuleschilletje…….
  …….. en WAAROM?
  ……… omdat we geleid worden door de Heilige Geest……Morgen is de impartatie van de Heilige Geest………..

 94. rob zegt :

  @Ruitje
  Punt 1:
  Genade?
  Wat is dat?

  Punt 2
  Zeezout wordt verondersteld allang in het koninkrijk te wandelen en dus niet meer te zondigen.

  Punt 3
  Het enige dat hem zou kunnen redden is niet de genade, maar een impartatie van De Heilige Geest op TRIN.

  Helaas voor Zeezout is dat momentum net voorbij, de conferentie is afgelopen.

  @DsDre
  Idd geen genade

 95. AY zegt :

  (satirisch bedoeld) Genade is zooo 1992.

 96. Zeezout zegt :

  @Rob

  Wat is dat voor gedoe met imago? Ik vrees dat je niet meer te handhaven zult zijn wanneer je voor imago gaat. We moeten écht zijn en niet maskers dragen….

  Bovendien wordt ik verondersteld een zondaar te zijn die genade heeft ontvangen en ik voldoe aan die eis. Overigens hoop ik dat ik ook mag fietsen, varen of rijden….

  Impartaties zijn aan mij niet besteed. Bovendien zou de huidige Heilige Geest in mij waarschijnlijk niet accoord gaan met een onderhuurder en is het maar de vraag of ik bij TRIN wel welkom ben wegens een te kritische instelling naar het leiderschap.

 97. Ruitje zegt :

  @rob, Ouweneel is echt de weg kwijt. Als die wet zo slecht was, waarom hield Jezus dan die geboden en vervulde ze door ze dus allemaal te houden? Hij vat ze samen in het grote gebod: God liefhebben en je naaste als jezelf. Lees de Tien geboden, dan zie je dat daar in terug (geen andere goden aanbidden, je naaste niet vermoorden etc.).

  En natuurlijk wilde God die wetten juist in ons hart schrijven (daar wordt al naar verwezen in het OT) dat kan door de Heilige Geest. Dan zitten ze dus in je hart en ga je er naar leven.

  En de wetten zijn volgens WJO een peulenschilletje als je de Geest hebt? Waarom ging Todd Bentley dan vreemd en dronk zich een stuk in de kraag, die man die zo vol zou zijn van de Heilige Geest? En waar TRIN (dus ook MvdS) naar toe is geweest om een impartatie van te krijgen…

 98. bodem zegt :

  Geen ouwe koeien, Ruitje. Todd is hersteld en weer netjes getrouwd, dus daar moeten we het nu niet meer over hebben.

 99. eekhoorn zegt :

  Inderdaad Ruitje, zo zie ik het ook!

  En als die wet heeft afgedaan, waar gaat alle commotie dan over over bijv. de priesters met de losse handjes in de RK???

  “Heey mensen, de wet is vervuld, dus waar maken we ons nog druk om…!?”

 100. bodem zegt :

  Heb Prince horen zeggen dat je je kinderen niet de tien geboden moet leren. Hij heeft zelf een kind, dus dat gaat dan nog wel. Maar als je er twee hebt, wordt het tiende gebod ineens heel erg relevant.
  En wat zegt Paulus daarover in Rom 7:7
  Ja, ik zou de zonde niet hebben leren kennen, tenzij door de wet; immers, ook van de begeerlijkheid zou ik niet geweten hebben, indien de wet niet zeide: gij zult niet begeren.
  Als zelfs Paulus niet wist dat jaloers zijn verkeerd was zonder de wet, hoe zouden mijn kinderen dat dan moeten weten?
  Dus heb ik maar een mooie plaat van de tien geboden gekocht.

 101. Ruitje zegt :

  @bodem, sorry, dat was de oude koe voor volgende week in het kader van ‘Oude koe van de week’. Ben een weekje te vroeg en heb het embargo dus geschonden… Maar dat is vast geen fout volgens WJO (verbod op embargo schenden staat niet in de bijbel) 😉

 102. aad zegt :

  In het ND vandaag staat ook weer die schijnreden waarom Hoekendijk bij Opwekking weg is gegaan…

 103. Jan-Peter zegt :

  @ Ruitje: WJO lijkt zichzelf een beetje tegen te spreken. De wet was moeilijk maar de moeilijkere wetten van het Koninkrijk zijn licht. Hij doelt natuurlijk op de HG en daar gebruikt hij een schijnbare tegenstelling voor.
  Overigens is de wet gehouden (=vervuld) en geldt niet meer voor de heidenen/christenen (Handelingen en Galaten).

 104. goedgelovig zegt :

  @aad: Het ND is een beetje goedgelovig. 😉

 105. Ruitje zegt :

  @Jan-Peter, ik vraag me wel eens af of het feit dat Jezus de wet heeft vervuld betekent dat de wet niet meer geldig is of dat Hij de wet heeft vervuld in de zin van dat het Hem gelukt is de wet helemaal te houden. Interessant om uit te zoeken in de grondtekst.

 106. sluwo zegt :

  als een wens van mij in vervulling gaat, houdt dat dan in wat wat ik wenste, niet meer bestaat of niet meer relevant is? nee, het is fysiek geworden, nog beter dan het al was… vervuld.

  naar Jezus wordt in het hele Eerste Testament verwezen, geprofeteerd. zelfs de tempeldienst verwijst in heel veel aspecten naar Jezus en het offer op Golgotha. deze verwijzingen zijn in de Here Jezus vervuld!

 107. rob zegt :

  @Ruitje
  Zo lees ik het:
  Jezus heeft de volle betekenis er aan gegeven.
  Hij heeft de wet gehoorzaamd zoals het bedoeld is
  Die andere betekenis kan er ook bijhoren.

 108. ThaFizzy zegt :

  Trouwens, iemand vanavond het collectepraatje bij Opwekking gehoord? Joop Gankema erbij, een triest verhaal over de financial controller van Opwekking die overleden was. En het feit dat het de laatste jaren het een soort sport was geworden om te stoppen met collecteren, als de kosten van de conferentie er uit waren. (Doet Opwekking al jaren) Maar ja, helaas is de beste man er niet meer.

  En toen gingen de emmers rond…

 109. Henkjan zegt :

  Zou wel eens een heel goed boek kunnen zijn: “Met God kun je opnieuw beginnen”. Het is in ieder geval door een ervaringsdeskundige geschreven waar heel wat mensen met lastige ervaringen wat aan zouden kunnen hebben. Jammer dat Bol.com ‘m niet heeft.

  Ik vind die Hoekendijk wel stoer dat ‘ie z’n collega’s erbij haalde en openheid van zaken gaf.

 110. paulus zegt :

  In het ND stonden over deze kwesties de volgende uitspraken (21-05-2010):

  “Eenmaal in die veertig jaar hing het voortbestaan van de conferentie aan een zijden draad, vertelt Else Vlug, bij het plotselinge vertrek van Ben Hoekendijk in 1990. Er gingen toen geruchten over zijn levensstijl. Vlug houdt het erbij dat de conferentie voor Hoekendijk ‘te groot’ was geworden; dat was destijds ook de reden die Opwekking gaf voor zijn vertrek.”

  Else Vlug, de vrouw van Peter Vlug, is de zus van Ben Hoekendijk.

 111. bart zegt :

  wie een splinter ziet in de ogen van een ander ziet niet de balk in zijun eigen ogen

  de liedjes van gert en hermien waren waardevol voor mij als kind dit vind ik belangrijker als hun prive leven later dit is een voorbeeld hoe ik er over denk

 112. TommyLee zegt :

  Na alle reacties gelezen te hebben kan ik niet anders zeggen dan: Het echte verhaal komt toch niet uit de verf. Iedereen vertelt het verhaal zoals hij het zich wil herinneren. Heel menselijk. Ik constateer dat diverse lezers vanuit wat hun aangereikt wordt gaan gissen hoe het gegaan zou kunnen zijn. Ik weet hoe het gegaan is door lange gesprekken met hemzelf zijn kinderen en andere leiders in de tijd dat het speelde. ik wil hier verder geen details over kwijt. Dat heeft niets met de genoemde doofpot te maken maar met mijn rotsvaste geloof dat je inderdaad met God opnieuw kan beginnen. Ik wil wel kwijt dat Ben veel onrecht is aangedaan doordat zijn verdiensten voor Opwekking ook in de doofpot zijn gestopt. Ik zou mensen willen aanbevelen om hem NU eens mee te maken om te constateren dat hij inderdaad veranderd. Ben jij nog dezelfde die je 19 jaar geleden was??

 113. rob zegt :

  @Tommy Lee

  Dat heeft niets met de genoemde doofpot te maken maar met mijn rotsvaste geloof dat je inderdaad met God opnieuw kan beginnen. Ik wil wel kwijt dat Ben veel onrecht is aangedaan doordat zijn verdiensten voor Opwekking ook in de doofpot zijn gestopt. Ik zou mensen willen aanbevelen om hem NU eens mee te maken om te constateren dat hij inderdaad veranderd. Ben jij nog dezelfde die je 19 jaar geleden was??

  Heb het verhaal weer doorgelezen en dan komt er vooral weer in mijn gedachte dat Hoekendijk en die stichting opwekking in hun eigen val getrapt is.

  Die eigen val is de manier waarop het evangelie gepredikt wordt in evangelische (en misschien nog meer) kringen.

  Ik zal het proberen uit te leggen:
  In het algemeen zie je in de evangelische prediking dat er opgeroepen wordt tot het goede doen, Jezus volgen, en dat het geloof een nieuw mens van je maakt. Maar HOE dat proces in elkaar steekt, en dat er uberhaupt sprake is van een doorlopend proces dat NIET stopt, daar preekt men niet over.

  Het valt mij vaak op dat er ook een soort scheidingslijn neergezet wordt in de prediking:
  Mensen die nog niet hun hart aan Jezus hebben gegeven, en nog dingen op moeten lossen, krijgen de oproep om naar voren te gaan.

  Daarmee zeg je impliciet dat er dus blijkbaar mensen zijn die dit niet nodig hebben en er al zijn, die de dingen al opgelost hebben.

  Dan heb je de positie v leiders. De leiders zijn natuurlijk geestvervuld.
  Maar om geestvervuld te raken, moet je zonder zonden zijn.
  Dat is de leer die verkondigd wordt in een hoop preken.
  De stichting cleansing stream oa zegt dat allerlei zonden afgelegd moeten worden voordat je door de Geest vervuld kan raken. De Geest gaat niet in een vies huis wonen !

  Voila, de val is compleet.

  Als evangelisch leider geef je mensen de indruk dat ze net zo kunnen worden als jij, heilig, rein, tenslotte geestvervuld.
  Als evangelisch leider preek je over de dingen die je wel en niet mag, om rein en zondeloos genoemd te kunnen worden.
  Maar je vertelt er als leider niet bij vanuit welk stadium de mens heilig moet worden.
  Dat vertelt de leider WEL aan mensen die hun leven duidelijk niet op orde hebben:
  Homo’s, mensen met een ziekte, lichamelijk of geestelijk, mensen met duidelijke problemen.

  Voor die mensen die het niet voor elkaar krijgen om het leven in het gareel te krijgen doen de leiders een oproep:
  Zoals dit: ALS er nog mensen zijn met die en die moeite kunnen ze voor zich laten bidden, ALS er nog mensen zijn die hun hart niet aan de Heer hebben gegeven of dit opnieuw willen doen, kunnen ze naar voren komen, en dan kan er met hen gebeden worden door het ministryteam……..

  Daarmee zegt de leider eigenlijk dat het om mensen gaat die een uitzondering zijn.
  De minderheid van de mensen in de zaal zal zich geroepen voelen om met zich te laten bidden.
  De mensen die zich geroepen voelen naar voren te gaan zijn meestal mensen die hun leven niet op de rails hebben.

  Zo creeer je een tweedeling in de gemeente:
  De mensen met het leven op orde, God is goed en met hen, alles op rolletjes.
  En de andere groep: de tobbers, de depressieven, de zieken, de mensen die tobben met onreinheid etc etc etc.
  Dat is de onderlaag van de gemeente, mensen die vanwege hun openlijke tobberitis nooit in aanmerking zullen komen om leiding te gaan geven in een gemeente.
  Tenzij ze dit stadium voorbij komen.

  Het zal voor een leider erg moeilijk worden om toe te geven dat hij eigenlijk thuishoort in die onderlaag van de gemeente.

  Kortom:
  In de evagelische wereld houden mensen met elkaar een schijnwereld in stand, een poppenkast. Die schijnwereld is prettig voor de mensen die ermee overweg kunnen. Als dat niet meer gaat ben je een outsider.
  En dan verlies je alles, maar dan ben je misschien wel rijp om eindelijk te gaan begrijpen waar het evangelie eigenlijk over gaat.

 114. TommyLee zegt :

  Hoi Rob,
  Je reactie is me uit het hart gegrepen. sterker nog ik heb onlangs een hele uitgebreide post geschreven bij het onderwerp over het verstaan van Gods stem waarin ik dit onderwerp ook aan sneed. Helaas was die post ineens weg voor ik em had verstuurd.
  Toen ze mij ooit vroegen om oudste te worden heb ik erg hiermee geworsteld. Kan iemand die door heeft dat we met elkaar een poppenkast spelen, een soort rollenspel, toch oudste worden. Ik heb toch ja gezegd met in mijn hoofd: Als God mij accepteert zoals ik ben zullen de anderen dat ook maar moeten doen. Ik deed uitspraken vanaf het podium die wrevel opwekten. Er werd dan boos navraag gedaan bij andere oudsten (niet bij mij)
  Dan toch nog even over de zaak Hoekendij en hun valkuilen. Opwekking was een familiezaak. Zij hebben hun geestelijke wortels in de beweging: Stromen van Kracht geleid door de vader van Els (de vrouw van Peter Vlug)en Ben. Een mooie kant van die beweging was het gebed met zieken: Ik heb veel mensen zien genezen en bevrijd worden die dat nu nog zijn. Een zwakke kant van de leer was het credo dat een gelovige niet KON zondigen. Nu zegt de Bijbel: Wie staat, ziet toe dat hij niet valle. ofwel houd er rekening mee dat je kan vallen, neem voorzorgen. Nu heb ik eens iemand op het ijs zien vallen die er blijkbaar geen rekening mee hield dat het glad was en die bloedde behoorlijk uit zijn achterhoofd. Deze leer leidde tot de allerlei uitwassen. Vooral overspel, zeer veel overspel in de totale top laag. Wat betreft de zieken in de groepen, men predikte dat je of op God vertrouwde of op de dokters. Dit leidde tot spanning en schuldgevoel. Het heeft jaren geduurd voordat Ben tijdens zijn conferentie met behulp van oa de arts mevrouw. Beerman de Roos de zg. Vierhouten proclamatie heeft uitgesproken waarin hij beleden heeft dat men hierin een foute opstelling naar de medische wereld had ingenomen en dat er erkenning moest komen voor het feit dat ook doktoren een instrument in de hand van God zijn.
  Rob, nogmaals bedankt voor je uitleg, Vooral door de poppenkast ben ik zwaar allergisch geworden voor de voortgaande betweterigheid en manipulatie in de kringen die jij evangelisch noemt whatever dat moge inhouden. Alhoewel ik jouw allerdiepste inzichten (nog) niet ken ben ik het met je eens: Je ligt er uit maar tegelijkertij voel je je een gezegend mens.

 115. TommyLee zegt :

  Waarom zie ik al die spelfouten zo laat, Ik kan wellicht toch beter mijn posts in Word schrijven en de spellingscontrole gebruiken, Ha ha

 116. Profeet zegt :

  @tommylee … ik ben sprakeloos van je goede feitenkennis, en ik ben ook nieuwsgierig : wie je werkelijk bent !?

 117. rob zegt :

  @TommyLee
  Ben je nog leider?

  Ik heb een rondje gewandeld vanavond en toen hadden we het over dit onderwerp, het diep zinken v leiders.

  Eigenlijk is het christelijk leven zoals het in de kerk voorgespiegeld wordt niets anders dan het naleven van een stapel regels.
  Degene met wie ik wandelde komt uit de zwaar gereformeerde kerk.
  Daarin speelt dat ook sterk
  Maar daar is het zo dat men niet gauw mag denken dat je het goed doet, het heulen met de wereld wordt als een zwaar punt beschouwd, en je moet er alles aan doen om dat tegen te gaan.
  Gelukkig is er een lijst met duidelijke voorbeelden van wat je wel en niet mag doen.

  Dat is eigenlijk in elke kerk zo
  Een stapel regels voorgeschoteld krijgen.
  Eigenlijk is het net als vroeger onder de leiding van de farizeeers.

  Want je moet het zelf voor elkaar zien te krijgen niet te zondigen.

  Bij zijn kerk was het zo dat maar weinig mensen uitverkoren zijn, wat erop neer komt dat de mensen het zelf uit moeten zoeken, Gods hulp en genegenheid is niet voor iedereen weggelegd.

  het eindresultaat is hetzelfde:
  In de kerk proberen we ons te houden aan een stapel regels, we hopen er maar het beste van, en we moeten het zelf doen.

  Ik dacht, als je me niet begreep, konden we ook een wandelingetje maken 🙂

  Jammer dat die andere post wegviel.
  Kun je nog kijken of je het kan reproduceren?
  Sterk voorbeeld wat het kan doen als je denkt dat je niet kan zondigen omdat je christen bent 😦

  Over het vertrouwen in God:
  ook daarover hebben we het gehad tijdens het wandelingetje.
  Ik denk wel dat ik delen van dit gesprek mag weergeven.

  Het kwam hier op neer:
  We hadden het over liegen.
  Van God mag je niet liegen.
  Stel nou dat je iemand in de tweede wereldoorlog in je tuintje staat, en de duitsers vragen om die persoon. Mag je dan liegen, of moet je die persoon uitleveren?

  Degene met wie ik wandelde zei toen:
  je kan het volgende doen: niet liegen en vervolgens VERTROUWEN op God dat Hij die persoon wel zal beschermen.

  Dat was naar zijn idee vertrouwen.

  Vertrouwen dat we zelf niets hoeven doen, het op zijn beloop kunnen laten, en God moet ons dan redden-gedachte.

  We kwamen overeen dat dit eigenlijk weinig met vertrouwen te maken heeft.

  Het leren vertrouwen heeft veel meer te maken met het kennen v Gods hart, leren begrijpen waar Zijn hart ligt.
  Dan weet je ook dat je MAG liegen over onderduikers.

  Zover heeft het wetticisme grip dat de christen in een soort gevoelloze verstandsverbijstering rond gaat lopen.

  Een “goddeloze” zou dan in het voordeel zijn.

  Een “goddeloze” is trouwer aan zijn vrouw dan die voorganger.

  We (de christenen) doen het slechter dan de wereld in veel opzichten, is dat dan wat

 118. TommyLee zegt :

  @profeet Ik ben niet zo’n bekend figuur hoor, maar ik heb vanaf het moment dat m’n ouders tot levend geloof kwamen (ik was toen kleuter maar ik weet het nog als de dag van gisteren) tot nu ik bijna 60 ben, altijd mijn oren en ogen wijd open gehad, Wat betreft Stromen van kracht: Ik heb het allemaal meegemaakt de kinderkampen, de tentcampagnes van Ben, de bootweken, alle vierhoutenconferenties (soms als medewerker), alle onewaydays, deBron vanaf het begin, heb als 8 jarige in tongen “leren”bidden etc etc. Ik heb daarnaast veel contact gehad met zowel mede- als tegenstanders en gedupeerden. Ik heb zo’n beetje al hun boeken op de plank staan en nog heel veel bandjes met preken in mijn bezit. .en een fotografisch geheugen. Geen wonder dat ik op enige feitenkennis kan bogen.

  Kan je hier even mee vooruit?

 119. Jan-Peter zegt :

  @Rob: hmm de verspieders zijn gered door een leugen. Het kleine kwaad toestaan om het grote kwaad te vermijden?! Maar dat kun je ook veel te ver doorvoeren… dat is het gevaar…

 120. rob zegt :

  @Jan Peter

  je (bedoel ik in het algemeen!) moet dat hopeloze wetticisme afleggen.
  Wat weer niet wil zeggen dat alle regels slecht zijn of er niet toe doen.
  Maar probeer het hart te begrijpen, de bedoelingen ervan want daar gaat het om.

  Er komt aardig wat list & bedrog voor in de bijbel, wat Gods doel diende 🙂
  De farizeeer zou er niet aan moeten denken zijn nek op die manier uit te steken.
  Maar dan heb je God niet begrepen.
  Denk ook maar niet dat je een extra krulletje achter je naam krijgt omdat je in zo’n situatie braaf bent gebleven 🙂

  Ik schrijf “je” maar ik heb het natuurlijk niet persoonlijk over jou, maar in het algemeen.

 121. TommyLee zegt :

  @rob Tjonge jij zet gauw een boom overeind!
  Ja,ik begrijp wat je bedoelt. Dit zijn precies de nuances die zo moeilijk zijn uit te leggen aan kleine kinderen omdat ze het begrip genade nog niet doorgronden. Wettisch denken is link, lees de galaten brief er maar op na. Ik zou daar veel over kunnen zeggen maar daar is dit platform niet zo geschikt voor: Lijkt me wat om over door te bomen op de volgende Dwaze Schare ontmoeting

 122. Profeet zegt :

  @tommylee … wat die zgn *leiders* doen, is gewoon op OT wijze : “koninkje spelen” — doch het Evangelie nu, vraagt niet om leiders of koningen, maar juist om : diep geestelijke mensen, aangeduid als > “… apostelen, profeten, evangelisten, herders, en leeraars …” {Efeze 4:11}

 123. Profeet zegt :

  @tommylee … weet je nog van Peter Bronsveld ? — in Amersfoort riep hij : “… kijk naar ons leiders, dan zie je Christus !!…” — ik was toen diep geschokt, en heb naderhand tegen ‘m geprofeteerd — vervolgens moest ik effe geduld hebben, maar tenslotte hebben de wormen : Peter Bronsveld … opgegeten !!

 124. Flipsonius zegt :

  @Profeet

  ik was toen diep geschokt, en heb naderhand tegen ‘m geprofeteerd — vervolgens moest ik effe geduld hebben, maar tenslotte hebben de wormen : Peter Bronsveld … opgegeten !!

  Kijk, dat is nog eens een ware christen, die profeet! Juichen over de ondergang van je vijand!
  Ik heb geen flauw idee wie Peter Bronsveld is (vrede zij met hem), maar ik krijg nu wel een zeer duidelijk beeld door van wie Profeet eigenlijk is: een zielige megalomane stalker, die ons constant verveelt met zijn pietluttigheden en rechthaberei, in de hoop zoveel mogelijk afwijzingen te oogsten, zodat hij vanuit een misplaatst superieuriteitsgevoel weer tegen alles & iedereen tekeer kan gaan en banvloeken kan uitspreken. Met de nodige hoofdletters en verkeerd geplaatste leestekens.
  En dan nog niet eens het benul hebben om alle mislukte profetieën van de afgelopen 12 jaar van je eigen website te verwijderen 😉

  Ga een keer opzouten man! Je bent zo langzamerhand echt te saai voor woorden.

 125. Pittig zegt :

  @ Flipsonius

  Hierbij draag ik jou voor als Echte Profeet! 😉

 126. Sermon zegt :

  (nav Hero)

  ik heb alles maar weer gedelete ….

  Bedje toe en mijn kin even laten herstellen. Die pleurde net spontaan op het toetsenbord .. zullen morgen de letters BNM in spiegelschrift nog in staan denk ik .. truste allemaal

 127. Profeet zegt :

  @flip … slaap zacht !?

 128. John zegt :

  @Flipsonius

  Jep, dat is onze Hero. Proleet van een wraakzuchtig God, waar hij de beste vriendjes mee is, die staat te dansen op de graven van allen die het niet met hem eens zijn. Hoe vaak Hero, net als Elisa, al wel niet om beren gebeden heeft, om hen te verscheuren die hem bespot hebben, dat wil je niet weten.

 129. Profeet zegt :

  @john … je laat je fantasie : de vrije teugel — want van Peter Bronsveld -( die beweerde als oudste des geloofs, op de geestelijke troon van God te zetelen )- heb ik als getuige van het onrecht daar, slechts geprofeteerd dat ie : *NOBODY* was … zeg maar een “stuk vlees”, ofzo !? — daarna heb ik mij niet`meer met ‘m bemoeid, tot … zijn allerlaatste bericht uitging !!

 130. Profeet zegt :

  [ reactie op @john = in moderatie ]

 131. bramvandijk zegt :

  @Profeet
  Laat me raden, het was een gebed om een stel beren? Ik kan me voorstellen dat GG daar even naar wil kijken…

 132. rob zegt :

  @TommyLee
  🙂 goed idee

 133. Profeet zegt :

  @bram … nee — gewoon een simpele verklaring, dat God mij toen serieuzer nam, dan zulke relibobo’s & andere hotemetoten !!

 134. Profeet zegt :

  NB > ik vermoed toch dat deze IKON lui, zich nu aan het warm`draaien zijn hier, als *moderator* …?

 135. Pittig zegt :

  @ Sermon

  🙂 Lekker geslapen? En… stonden de letters bnm nog in je kin? 🙂

 136. TommyLee zegt :

  @profeet Je bedoelt Peter Bronsveld uit de KVO familie. Natuurlijk ken ik hem. Ik vind de genoemde uitspraak niet zo schokkend. Past wel in het sfeertje. Wat bedoel je met ” en heb naderhand tegen hem geprofeteerd. Is dat tegen hem in de zin van in zijn gezicht (kan ook een positieve boodschap geweest zijn)of tegen hem in de zin van ik was het niet met hem eens en dat heb ik hem laten weten. Dit laatste geeft het gevaar dat men extra gewicht wil geven aan eigen denkbeelden door te profeteren. In de sixties een gebruikelijke move maar nu prikt (bijna)iedereen daar wel doorheen. Het is mijns inziens beter om te proberen in een goed gesprek te komen en de uitwerking daarvan aan God over te laten.

 137. TommyLee zegt :

  Ik heb zelf wel eens een profetie proberen te ontkrachten door een tegenprofetie uit te spreken. De ironie ontging niemand. Het slachtoffer had er wel begrip voor en ik heb mijn excuses gemaakt zaak gesloten.Ik had mijn punt gemaakt en het was iedereen duidelijk dat ik de manipulator met gelijke munt wilde terugbetalen. Maar ook dat is lang geleden.

 138. Sermon zegt :

  @Pittig (3 mei, 2011 at 12:39 pm) 🙂

  nou en of!
  En daar boven nog net de onderste stukjes van G-H-J-K (heb een lichte eurcentenbakje 😉 )

  ach, wat extra gezichtsbewegingen vandaag en dan is het weer weg joh.

  Bedankt voor je medeleven 😉

 139. Profeet zegt :

  Het is mijns inziens beter om te proberen in een goed gesprek te komen en de uitwerking daarvan aan God over te laten

  @tommylee … dat is niet`meer mogelijk, wanneer zulke lieden : reeds op grove wijze afstand hebben genomen, zowel van jou`zelf als “gewone” gelovige, als evenzo van datgene wat God`doet in jouw leven !!

  NB > de steen door de bouwlieden verworpen ?

 140. TommyLee zegt :

  @profeet Je hebt helemaal gelijk, maar dan heb je wel gedaan wat in je vermogen ligt en waar je verantwoordelijk voor bent. als je tegen ze gaat profeteren ben je rancuneus bezig (zie mijn eigen voorbeeld)en ga je in dezelfde fout als zijzelf en ook dat is voorspelbaar paarlen voor de zwijnen gooien. Wat voor mij nu vooral geld: Ik ben verantwoordelijk voor mijn eigen daden en die ander voor de zijne.
  Om op ons eerdere onderwerp terug te komen: het kennen van al die oude rakkers. Het voordeel van een goed geheugen is dat je nieuwe en oude gebeurtenissen naast elkaar kan leggen en je verbazen. voorbeeld: een niet nader te noemen profeet orakelt wat over zijn profetische samenkomsten. ik zie gelijk het beeld weer voor me van de oudste die wel samenwoont maar verder geen enkele verantwoording voor die vrouw wil dragen, dezelfde persoon een aantal jaar eerder. Er lopen wat vage figuren rond in ons wereldje.

 141. Profeet zegt :

  als je tegen ze gaat profeteren ben je rancuneus bezig

  @tommylee … maar dan waren de bijbelse profeten, dus ook allemaal “rancuneus” bezig !?

  Ik ben verantwoordelijk voor mijn eigen daden en die ander voor de zijne

  nu vergeet je maar : de vele slachtoffers van de misstanden, agv het leiderig geleider der leiders ? — die slachtoffers waren of zijn toch ook jouw broeders & zusters … of niet ?

  Er lopen wat vage figuren rond in ons wereldje

  ’t zal zo blijven tot de echte apostelen & profeten weer op hun plek staan …!!

 142. Vleertje zegt :

  GG integer artikel en mooi interview met meneer Hoekendijk uit 1998. Nooit geweten hoe het nou zat, maar nu is het duidelijk. Jammer dat communicatie en crises vaak zo mis gaat.

 143. valseleraar zegt :

  De gehele Evangelische en Pinksterwereld is de crème à la crème van de hoer van Babylon en dus het werk van de geest van de antichrist. Ofwel satan doet zich voor als een engel des Lichts. Niet moeilijk te weten wanneer je meent gerechtvaardigd te zijn door het Bloed van Christus en niet weet dat je overgegaan bent van de Boom van Kennis van Goed en Kwaad naar de Boom des Levens en dat satan ervan gemaakt heeft om van de kwade zijde van de Boom van Kennis naar de Goede zijde van de Boom van kennis te gaan, dat daar wel de religie zit, maar geen relatie met Christus. Daardoor geloven ze wel dat Jezus Christus voor hun zonden zijn gestorven en wellicht dat ze ook nog denken dat Jezus Christus is opgestaan, maar opgestaan met Hem is een ander verhaal, want dan moet je van de Boom van Kennis naar de Boom des Levens zijn overgegaan. Daar waar gen goed en Kwaad meer bestaat en daar waar ook geen zonde meer is en dan ben je dus ook vrij van de zonde en dan hoef je ook niet meer te zondigen ook, want de lust van het zondigen is verdwenen. Nu is hier even het hart van de problematiek van de evangelisten aangeraakt. Ze zijn niet overgegaan van de Boom van Kennis van Goed en Kwaad naar de Boom des Levens. Dat komt doordat ze afgoderij plegen en hun hele `evangelie’ om één gouden koe te dansen welke Israël heet. En dan onder de goede zijde van de Boom van Kennis. Nu gaan we eens na wat is nu erger ….. te zitten onder de goede zijde die ons laat vechten tegen de zonden en dan vervolgens onder diepere zonden te laten zitten waardoor het actief zondigen wordt bevorderd en zo zien we dat zijn hart leeg waas; schoon en geveegd, maar satan is weer binnen gekomen en is zevenvoudig erger demonisch bezeten geworden als dat hij was voordat hij/zij tot geloof gekomen was (Mattheus 12:44-46). Zo is het ook met die evangelisten gegaan. Ze zijn zevenvoudig ergere zwijnen geworden als dat hun voorgeslacht was en dat heeft de Pinkstergemeenten en Evangeliegemeenten met die valse leringen gevoed zodat de generatie die nna hun kwamen niet alleen in geestelijke zin ook weer zevenvoudig erger vervloekt kon worden als hun zelf en vervolgens zijn zij hun evangelie gaan verkondigen en dat is Israël als gouden koe om maar verder te kunnen gaan in de zonden. Zo zien we dat ze steeds vuiler en vuiler worden, doch wanneer we onder de Boom des Levens zitten dan zien we daar ook Christus zitten en dat reinigt ons echt. Dat is het verschil tussen de kerken en gemeenten die onder de hoer van Babylon zitten dat wat in Christus zit. En satan kan hen engeltjes laten lijken door de schijn van godzaligheid te laten krijgen (2.Tim. 3:5), maar je moet van hen een afkeer hebben zegt Paulus en dat is nu precies om de reden hier beschreven. Het zijn niets meer dan totaal verdorven zwijnen, die zelf het evangelie van het Koninkrijk (Mt. 24:14) niet kennen en de mensen ervan weerhouden om Christus ook niet te leren kennen. Dat is de ergste zonde. Dan volgt war jullie geschreven hebt daarna. Want uit het geestelijke komt het natuurlijke, ondanks het feit dat in het natuurlijke zichtbaar is wat er verborgen zit in het geestelijke. Niets goeds dus. Ze worden geleid door Satan zelf die zich verandert heeft als een engel des Lichts.

  Jan Prins

 144. John zegt :

  Ah, kijk aan. De op internet beruchte Jan Prins (want de man die de meeste onzin weet uit te slaan in zo veel mogelijk regels) vereerd GG met een bezoekje. Dank je wel Jan, voor je nietszeggende bijdrage die niks met het onderwerp van doen heeft.

 145. engel zegt :

  @John,

  Ik vind je houding erg negatief. Je kunt je beter afvragen wat je kun leren van deze geweldige inzichten van deze broeder en de overweldigende bemoedigingen die hij met ons wil delen. Ik ben enorm gegroeid in mijn geloof door deze broeder.

 146. mafchauffeur zegt :

  Geen onzin, geen bemoedigingen, maar knap verpakte satire. Toch? Althans, ik mag hopen dat zo’n schrijfsel niet serieus bedoeld is.
  http://valseleraar.wordpress.com/category/in-memoriam-ab-klein-haneveld/

 147. Ruub zegt :

  @maxchauffeur
  Deze Jan Prins gaat nogal ver: http://valseleraar.wordpress.com/2011/04/
  Forse beschuldigingen en dan ook nog het adres vermelden. Was dat niet strafbaar?
  (waar is ThaFizzy als je hem nodig hebt?)

 148. mafchauffeur zegt :

  ThaFizzy????

 149. engel zegt :

  @mafchauffeur,

  Ik ben bang dat deze beste man dit echt meent. Het is toch minder bemoedigend dan ik in eerste instantie dacht. Misschien moeten er maar geen aandacht aan besteden.

 150. John zegt :

  @engel

  Op internet is te lezen dat Jan Prins één of andere vrouw een tijdje ernstig gestalkt heeft. Volgens mij kun je niet negatief genoeg praten over dit heerschap om hem zo ver mogelijk van je af te houden.

 151. engel zegt :

  @John,

  Misschien is negeren verstandiger, althans volgens deze persoon: http://boinnk.nl/blog/17880/hoe-ziek-of-is-het-bezeten-kunnen-mensen-zijn-2/

 152. ThaFizzy zegt :

  @Ruub

  Waarschijnlijk in de collegebanken 😉

  Ik zal er morgen eens goed naar kijken!

 153. ThaFizzy zegt :

  @Ruub
  Het lijkt op het eerste gezicht wel heel erg op smaad in ieder geval; en dat kan je op een nogal prijzige uitspraak komen te staan.

 154. aafke zegt :

  Vanuit jullie laatste posts heb ik de twijfelachtige eer mogen smaken kennis te maken met Jan Prins en zijn slachtoffers, waaronder Silvia Videler.
  Cynische satire is best aardig, heb ik gemerkt op GG, maar deze lieden maken elkaar uit voor rotte vis(sen) en wensen elkaar het eeuwige hellevuur in de vurige overtuiging, vermoedelijk zelfs wetenschap dat ze “daar invloed op hebben”.

 155. aafke zegt :

  Vergat nog toe te voegen:
  Wat een sukkels…
  😦

 156. rob zegt :

  ziekelijk 😦

  @Valseleraar/Jan Prins
  je stuk is niet te volgen, het enige dat ik eruit kan halen is dat jij goed bent en een ander goed fout, errug makkelijk.

 157. Bethsehba zegt :

  Ondanks alles vind ik Ben Hoekendijk een David/man naar Gods hart.

 158. dejong zegt :

  Gods woord is duidelijk… Wie trouwt, als je vrouw nog leeft, pleegt overspel. Dus hij leeft in overspel. Gruwelijk, hoe hij zijn vrouw bedrogen heeft… N..b. hoeren, zo vies… duizenden mannen die eroverheen gaan… en dan weer naar je vrouw… die kan ziektes krijgen… niet aan gedacht? Wat een mega egoist en geen geweten, dat hij nooit 1 dag een dienstknecht van God is geweest is duidelijk. De Here gebruikt alleen reine vaten om door te spreken, bovendien op Zijn voorwaarden, en daar voldoet niemand bij opwekking aan… idem EO. Lees de Bijbel en weer oprecht, en je vindt de waarheid.