Een doorbraak voor iedereen!

Altijd krachtig, zo’n gebedsdienst in De Levensstroom. Volgens voorganger Rolph Hendriks beantwoordt God je gebed ALTIJD. “Dat u nog geen doorbraak heeft gezien, betekent niet dat u geen doorbraak zal zien. AMEN?”

Hendriks, die Arno van der Knaap opvolgde als nieuwe voorganger van De Levensstroom, is op dit moment juridisch slaags met ‘apostolisch overziener’ Jan Zijlstra. Zijlstra wil van hem af, maar Hendriks laat zich in tegenstelling tot Arno van der Knaap, niet zomaar wegsturen. Het bestuur van de kerk is verdeeld tussen de twee kemphanen. Om het nog erger te maken is TRIN-spinner Jan Sjoerd Pasterkamp aangetrokken als mediator. Achtergrondverhaal bij de collega’s van StaatGeschreven.

Advertenties

25 responses to “Een doorbraak voor iedereen!”

 1. afolus says :

  Die pastor Rolph is ook weer een heerlijke opzwepende druktemaker in dienst van de Heer. Vermoedelijk moeten mensen met een gezond verstand na twee samenkomsten met deze man pilletjes gaan slikken om weer enigszins tot rust te komen….

  Wat een gedoe…

 2. Agilhartje says :

  Als ieder gebed een antwoord krijgt betekend dat, neem ik aan, niet dat alles verhoord gaat worden. Anders wil ik vragen waarom nog niemand bij de Levensstroom heeft gebeden om een oplossing bij de crisis bij Levensstroom.
  En nu we toch bezig zijn: bid meteen voor wereldvrede en een einde aan honger en armoede.

  Overigens: wat een tongen-kabaal in die dienst! Is dat niet in tegenspraak met 1 Korintiërs 14 “Er mogen twee, hoogstens drie van u in klanktaal spreken, ieder op zijn beurt en bovendien met iemand die de uitleg geeft. Is er niemand die dit kan, dan moeten ze zwijgen en alleen voor zichzelf tot God spreken.”

 3. joost says :

  Zijlstra wil van hem af, maar Hendriks laat zich in tegenstelling tot Arno van der Knaap, niet zomaar wegsturen

  Hendriks maakt geen schijn van kans. Als Zijlstra gaat bidden voor zijn vertrek dan wordt zijn gebed ter zijner tijd verhoord, dat weet Hendriks toch? 😉
  joost

 4. Ronny Blaak says :

  Shalom beste mensen, het zijn onbijbelse toestanden die we hier bij die Rolph Hendriks in de Levensstroom zien. De Bijbel = Gods Woord maakt in 1Korinthiërs 14 duidelijk dat het spreken & zingen in tongentaal (= andere vreemde talen) binnen de gemeente geen probleem is als we maar wel ons verstand gebruiken & er een vertaling is, zodat jezelf & de mensen weten wat er gezegd & gezongen wordt & het tot opbouw van de gemeente is. Als er geen vertaling is, kan je beter je mond houden. Er zijn genoeg gevallen van tongentaal bekend waar niet bekend was wat er gezegd werd & toen kwamen ze er later achter dat de Vader juist gelasterd werd in Jezus naam. Voor ongelovige volken is tongentaal een teken van God om het Evangelie in hun eigen andere vreemde taal te horen. Dit is precies wat er in Handelingen 2 gebeurde. Mensen uit alle volken hoorden de discipelen in hun eigen andere vreemde taal over de grote werken van God spreken & bepaalde mensen zeiden spottend dat ze vol waren van zoete wijn. Petrus verhief zijn stem & sprak toen iedereen daar toe dat ze niet dronken waren, maar vervuld met de Geest van God. De mensen dachten door al die andere vreemde talen dat de discipelen dronken waren & niet doordat de discipelen aan het waggelen & aan het vallen waren. Gods Zegen & Halloe Jah

 5. DfTg says :

  Onbijbelse leerstelling. Wat een prutsers. 🙂

 6. mafchauffeur says :

  @Ronny Blaak:

  Er zijn genoeg gevallen van tongentaal bekend waar niet bekend was wat er gezegd werd & toen kwamen ze er later achter dat de Vader juist gelasterd werd in Jezus naam.

  Interessant. Kun je een concreet voorbeeld noemen?

 7. afolus says :

  @mafchauffeur
  Heb je goed geluisterd naar Pastor Rolph…?
  Heb je ook zijn handgebaren gezien toen hij in tongen sprak..?
  Dat is geen kleine jongen die Rolph, daar moet je niet mee spotten…!
  😀 😀

 8. mafchauffeur says :

  @afolus: nee, ik heb dit filmpje nog niet gezien.

  Ben nog steeds in shock na het voor het eerst zien (een half uur geleden) van de officiële Koningslied-clip. Eigenlijk niet van de clip, maar van de reactie van de twee jongste koters hier.

  Ze vonden het heel mooi.

  Ik had eigenlijk Matt Redman moeten opzetten, bedenk ik mij nu.

 9. Ronny Blaak says :

  Shalom Mafchauffeur,

  het volgende stukje komt uit een interview dat het Christelijk Informatie Platform eind vorig jaar had met Ary Geelhoed:

  In mijn omgeving zijn mensen occult belast geraakt door handoplegging in charismatische kringen. Eén sprak in tongen en dat bleek een boze geest te zijn, die zich voordeed als de Heilige Geest. Een andere kreeg zware occulte verschijnselen, onder meer geestverschijningen na handoplegging door een leidster van een christelijke organisatie. Tijdens de handoplegging had de leidster ook in tongen gesproken.

  met onderstaande link ga je naar dit interview:

  http://www.cip.nl/artikel/31747/Alles-toetsen-om-geestelijke-namaak-te-voorkomen

 10. mafchauffeur says :

  @Ronny Blaak: dank.

  Een sprak in tongen en dat bleek een boze geest te zijn, die zich voordeed als de Heilige Geest.

  Wat ik mij dan wel afvraag: hoe bleek dat dan? Sprak hij in een bestaande taal (Swahili?) en was er iemand aanwezig die dat verstond? Of was er iemand die de gave van vertolking van tongen had en die verstond wat er echt werd gezegd?

  Geestverschijningen hoeven op zich niet occult te zijn. Ik herinner mij een onderonsje met Mozes en Elia op een berg. 😉

 11. Hendrik says :

  Een goed verstaander heeft weinig woorden nodig…

 12. DsDre says :

  @Hendrik.

  Je bedoeld denk ik: een goed verstaander heeft weinig wonderen nodig.

 13. Simon van Groningen says :

  Wat een wanvertoning

 14. PietV. says :

  Ik ben het met agilhartje eens dat alle wereldproblemen door deze gemeente kunnen worden opgelost. Nu lukt het op lokaal niveau nog niet eens. Het wordt tijd dat ze belasting gaan betalen. En mee gaan doen met trials. Om het effect van hun activiteiten in beeld te krijgen. Dit soort biddende vennootschappen krijgen te veel creatieve ruimte. Of je gaat verder als circus of je verschaft duidelijkheid.

 15. ger van veen says :

  Jan Zijstra heeft deze voorganger Hendriks zelf aangesteld. Nu moet hij de wrange vruchten plukken van het gedrag en brutaliteit van een man die volgens mij “”boven God wilt gaan staan”” en een goed (geestelijk)
  verstaander heeft slecht een half woord nodig……….
  Ik heb een paar preken van Hendriks gehoord, hij komt bij mij als een druktemaker en drammer over en ik denk dat hij ook ergens aan gebonden is?
  Ik begrijp echter Jan Zijstra niet dat hij met zoveel geestelijk inzicht deze man heeft kunnen aanstellen als voorganger??? Maar goed misschien werken alle dingen mee te goede…..?
  En Jan zie ik als een oprechte man Gods. Ik hoop dat God zal ingrijpen en hij zijn bediening in de Levensstroom kan voortzetten!

  Ger van Veen

 16. mafchauffeur says :

  @ger van veen: druktemaker en drammer? gebonden? Dat zijn grote woorden vriend. 😉

  Ga jij maar even luisteren naar een preek over Waardig wandelen naar Zijn roeping.

  Helaas is het slechts een samenvatting.

 17. Jolinda says :

  Hoe triest is het, dat 2/3 van het bestuur TEGEN een broeder in Christus stemt die zijn leven geheel inzet voor God, om hem uit zijn gemeente te werken. Verblind door satan die alles wat goed is kapot wil maken, volgen ze dhr. Hendriks die ze op een voetstuk hebben gezet.Hoe kunnen Christenen zo blind zijn, ik begrijp dat niet!!

 18. Davina says :

  Laten we volhardend bidden voor broeder Zijlstra, hoe sterk satan ook is, met Jezus zijn wij meer dan overwinnaars, Ik spreek een zegen over broeder Zijlsra uit, en ook over diegene die hem dit aangedaan hebben.
  Als er zijn die tegen ons hebben gesproken of gebeden, of die ons schade willen doen, VERGEVEN WIJ HEN EN ZEGENEN WIJ HEN IN DE NAAM VAN DE HEER.
  God zal alles ten goede keren, Jezus is overwinnaar over satan en zijn demonen, AMEN.

 19. Wilfred says :

  @Davina: Wat betekent dat ‘ten goede keren’ volgens jou dan? Stel je voor dat degenen die je als tegenstanders percipieert, hetzelfde doen. Waar sta je dan? Voor wie moet God kiezen? Iedereen zegent iedereen en God zal in de perceptie van iedereen alles ten goede doen keren. Het is alleen wel jammer dat ergens in dat proces iemand ongelijk zal krijgen….

  @Jolinda: Hoe triest is het dat een broeder recht zoekt bij de wereld?! JZ zou beter moeten weten. Lees 1 Korinthe 6…

 20. Painter says :

  Misschien heeft God al ingegrepen.
  Jan Zijlstra is nu ook van de schulden van de stichting af.
  Hendriks kan nu kapitein zijn van een waarschijnlijk zinkend schip.
  Ik hoop dat het met zijn trouwe medewerkers zoals Adu en nog andere goed gaat, en dat ze niet werkeloos worden.
  Met Jan Zijlstra komt het wel goed, die heeft genoeg broers om mee samen te werken en de allerhoogste zal niet van hem wijken.

 21. Johan says :

  @Painter: Het gebouw is betaald uit giften, niet op basis van een hypotheek. Als er al een hypotheek op zit, dan een vrij kleine ten opzichte van de marktwaarde van het gebouw. Als Hendriks de tent verkoopt kan hij het makkelijk nog jaren uitzingen.

 22. Painter says :

  Dag Johan, wat ik van trouwe bezoekers vernam was dat er nog wel het één en ander te betalen is. Maar dat valt volgens jou wel mee dus, des te beter.
  Trouwens ik vroeg mij af waarom Hendriks hier is gekomen als hij het waar hij vandaan komt zo goed had.

 23. mafchauffeur says :

  @Painter: roeping?

  Overigens viel die Amerikaanse vetpot wel mee. Tot en met 2011 haalde de Ministry van Hendriks jaarlijks tussen de 40 en 62 mille per jaar op. US Dollars.

 24. Johan says :

  @Painter: Ik heb het ook maar van Levensstromers gehoord, en dat was in de tijd dat er actief voor het gebouw werd gecollecteerd, dus pin me er niet op vast.

 25. Hans Guy says :

  De financiële toestand in de Levensstroom is gewoonweg schrijnend. Ik weet niet waar men hun informatie vandaan haalt dat het gebouw met giften is betaald. Ja dat was idd om de grens van hypotheek te verkrijgen, maar vervolgens is het een kwestie van afbetalen. Dus graag wel juistheid vermelden. Gezien het feit dat nu ook de magazines en genezingsdiensten eruit zijn, die toch de meeste inkomsten binnen brachten… Wordt het een uitdaging om het geheel draaiende te houden. Goed, nu zijn ook de meeste betaalde krachten vd ‘payroll’ dus dat scheelt ook wel. Laten we vooral in dit alles niet vergeten dat elk verhaal twee kanten heeft. En wat men zaait, zal men oogsten. Zijlstra is uiteindelijk, hoe dan ook, ook bij Maasbach met een scheuring weggegaan. En de hele bediening is vanuit een scheuring ontstaan, waarbij de diepe heling nooit heeft kunnen plaatsvinden. Neemt niet weg dat ik een groot respect heb voor de bediening en persoon. De zalving is blijvend.. (1Joh.2:27) Maar de karakter van een persoon, blijft de eigen verantwoordelijk. Ik wens beide mannen veel zegen toe in de bediening en hoop dat ze uiteindelijk weer toenadering zullen zoeken. Zoals Paulus en Barnabas uit elkaar gingen (Hand.15:39), maar toch verbonden bleven vanwege het groter Doel!