Bevrijd uit een satanssekte

In onze berichtgeving over TRIN hebben we nog geen aandacht besteed aan een bijzonder mysterie: de achtergrond van Rebekah van der Steen. Mattheüs opent zijn boek ‘Durf te dromen’ met het dramatische getuigenis van zijn vrouw Rebekah die naar eigen zeggen in een satanische sekte zat en daar met Gods hulp uit is gekomen. Mirjam van der Vegt tekende het verhaal in 2005 op voor Visie, het programmablad van de EO. Daarin vertelt Rebekah dat Anton laVey, de oprichter van de satanskerk, al vóór haar geboorte in een visioen had gezien dat zij de ‘vijfde bruid van satan’ moest worden. Een oppas nam haar mee naar de satanskerk, waar ze in een horrorritueel werd uitgehuwelijkt. In het interview beschrijft ze hoe het er in de satanskerk aan toe ging en hoe ze uiteindelijk op een wonderlijke manier werd uitgeleid en bevrijd.

Satansbruid stapt in het licht

EO-Visie – interview 15 augustus 2005

Al voor Rebekah’s geboorte zag Anton le Vay, de schrijver van de satansbijbel, in een visioen dat zij de vijfde bruid van satan moest worden. Hij zag ook het tijdstip en de plek waar Rebekah ter wereld zou komen. Haar familie werd vervloekt en tijdens haar geboorte werd al een ritueel uitgevoerd. Zo werd Rebekah geboren in een wereld vol duisternis.

Wie had ooit durven dromen dat dit kleine meisje 24 jaar later in het wit gesluierd een kerk zou betreden? Een kerk waar ze op de klanken van de Bride of Jerusalem haar christelijke man tegemoet zou lopen? Samen met hem zou ze even later de stralende zon inlopen en gaan zitten in een koets met witte paarden ervoor. Om hen heen zouden honderden familieleden en vrienden staan. Een sprookje? “Zo voelde het in ieder geval wel!” vertelt de stralende Rebekah. Samen met haar kersverse echtgenoot Mattheus zit ze voor me. Ze is vastbesloten haar verhaal te doen, ook al laten de satanisten haar soms niet met rust. Op de bruiloft waren er daarom ook twintig bodyguards aanwezig voor extra bescherming. Ook dit interview vindt plaats onder gebedsdekking. “Ik ben niet bang,” vertelt Rebekah. “Ik ga liever dood in Gods tegenwoordigheid, dan dat ik nog langer in de satanskerk zit.”

Vervloekingen
Het verhaal van Rebekah klinkt als een scenario uit een horrorfilm “Ik groeide op in een onstabiel gezin in Amerika en onze oppas nam een groot deel van de opvoeding over. Pas later begreep ik dat zij een onderdeel van het plan was. Deze vrouw nam me mee naar de satanskerk. Daar groeide ik op en ik wist niet beter dan dat dit allemaal heel normaal was. Ik leerde dat ik dingen kon laten bewegen en mezelf kon beschermen door dieren te offeren. Ook leerde ik hoe ik vervloekingen over anderen kon uitspreken. Tijdens de diensten moesten we het bloed van vermoorde baby’s drinken; daar zou je meer kracht van krijgen. Op mijn vierde jaar werd ik verkracht door één van de hogepriesters in de kerk. Als kind van vier kon ik nog niet veel uitleggen, maar toch wist ik aan mijn ouders duidelijk te maken wat er was gebeurd. De man werd gearresteerd en onze oppas werd ontslagen. Maar er kwam een nieuwe oppas en ook zij nam me weer mee naar de satanskerk. Ik zat gevangen. Aan de ene kant keek ik tijdens de diensten soms verlangend naar buiten. Ik was jaloers op de kleine rupsen die kleurige vlinders zouden worden. Het voelde alsof ik zelf in een cocon zat, waar ik nooit meer uit zou komen. Aan de andere kant hield ik ook van de kracht die ik in me had. Omdat ik zelfs vuur onder controle kon houden, was mijn element vuur. Op mijn arm werd een tatoeage van dit symbool gebrand.”

Bloed
“Op mijn negende jaar werd ik door middel van een afschuwelijk ritueel uitgehuwelijkt aan satan. Ik kreeg een donkere jurk met pentagrammen aan. Zelfs aan de binnenkant van mijn mouwen stonden spreuken geschreven. Er werden allerlei vervloekingen gezongen en één van de bruiden van satan werd met haar kind naar voren gebracht. Omdat zij zich rebels opstelde, zou ze worden vermoord en moest ik haar plaats innemen. Wat er toen gebeurde, zal ik nooit vergeten. Voor mijn ogen werd de vrouw samen met haar kind door satanspriesters vermoord. Het geschreeuw drong door tot het diepst van mijn ziel. Ik begon te hyperventileren en ze moesten me cocaïne toedienen, anders was ik flauw gevallen.” Rebekah’s ogen vullen zich met tranen en ze wordt stil. Het kost haar zichtbaar moeite om verder te spreken. “Het bloed van de vrouw werd in de vorm van een kruis op mijn voorhoofd gesmeerd. Vervolgens moest ik een beker met bloed, sperma, urine en een zwarte weduwe leegdrinken. Daarna nodigden de andere vier bruiden mij in een cirkel. ‘Welkom in de kring van bruiden,’ spraken ze me toe. Vanaf die dag mocht ik aan de ronde ‘decision table’ (tafel der beslissingen red.) komen zitten. Aan die tafel werd afgesproken wie we gingen vervloeken. Op een dag was de Amerikaanse prediker Benny Hinn aan de beurt.”

Vermoord
“Samen met een hogepriester en een priesteres ging ik naar een bijeenkomst van Benny Hinn. Ik had geleerd dat christenen zwakke mensen waren. De kerk stelde niet veel voor en satan was god. Ik zag satan meer werken in de kerk dan Jezus. Maar met Benny Hinn was het anders. Om hem heen zag ik een groot wit licht, zo puur dat mijn ogen er pijn van deden. Op een gegeven moment stopte Benny Hinn de dienst. Hij keek ons rechtstreeks aan en zei: “Jullie heksen daar, stop onmiddellijk met die vervloekingen!’ Daarna keek hij mij aan en vervolgde: ‘Jij zult binnen korte tijd gered worden en door God de Vader geroepen worden om voor Hem en met Hem te leven en te werken.’ Ik begon helemaal te trillen en schreeuwde alles bij elkaar. De andere twee satanisten gooiden een donkere doek over mijn hoofd, zodat ik het witte licht niet meer kon zien. Zo hebben ze me de zaal uitgesleept. Vanaf toen begonnen mijn twijfels. Ik zag in de satanskerk alleen maar dood en verderf. Baby’s werden door priesters vermoord en mensen werden geofferd. Je overleefde daar alleen op drugs. Samen met een ander meisje werd ik steeds rebelser. We ontsnapten uit de diensten en gingen onze eigen gang. Op een dag belde ze me huilend op: ik moest haar nu helpen te ontsnappen! Ik ben met haar meegegaan naar een methodistenfamilie die ze had leren kennen. Het duurde niet lang of de eerste mensen van de satanskerk stonden op de stoep. Ze liepen naar binnen en begonnen het meisje in elkaar te slaan. De man des huizes belde direct de politie. Het was al te laat. Voor mijn ogen zag ik hoe ze werd doodgeslagen. In paniek vluchtte ik naar huis. Niet lang daarna zag ik de film The Blairwitch Project. Tijdens het kijken, viel er een sluier van mijn ogen. Als ik nog langer in de satanskerk zou blijven, zou dat ook mijn einde betekenen.”

Bevrijd
“Ik vluchtte naar een christelijke familie die ik kende, maar al gauw kregen de satanisten door waar ik zat. Ze probeerden me te ontvoeren, maar dat heb ik kunnen tegenhouden door midden op straat heel hard te gaan schreeuwen. De christenen waar ik logeerde, waren zelf ook erg bang. Om ons te imponeren legden de satanisten ’s nachts afgehakte ledematen rondom het huis neer en spraken ze vervloekingen uit. Dat werkte, want de familie wilde dat ik uit het huis verdween. Samen met de dominee verbrandden ze al mijn spullen en stuurden mij weg naar een andere vrouw die meer verstand had van geestuitdrijvingen. Ik was er heilig van overtuigd dat de satanisten me te pakken zouden nemen. Ik nam mijn laatste dosis heroïne en ging op weg naar het huis van Angela Greenig Toen ik bij het huis van Angela was aangekomen, gooide ik met mijn speciale kracht de deur open. Maar de deur werd halverwege tegengehouden door de hand van Angela. ‘I don’t think so, babe!’ sprak ze met gezag. Achter haar zag ik een enorm groot licht. “Maak je geen zorgen,” lachte Angela, “dat zijn mijn persoonlijke engelen.” Het was de eerste keer dat ik werkelijk ook engelen kon zien. Ze legde me in een kamer waar alles afgesloten was. Er konden zo niets misgaan doordat ik dingen ging laten bewegen. Angela keek me recht aan en zei: “Je geeft je ziel of aan Jezus, of aan satan die je rechtstreeks naar de hel brengt. Je moet nu kiezen.” Ik begon keihard te gillen: ik kon het onmogelijk alleen doen! Ze begonnen met mij te bidden en lieten mij het zondaarsgebed opzeggen. Ik weet nog dat ik de naam van Jezus uitsprak. Daarna viel ik in een diepe droomloze slaap. Toen ik wakker werd, voelde het alsof 90% van mijn lichaam er niet was. Mijn identiteit was satan en die was nu weg. Ze baden om de vervulling van de Heilige Geest en ik begon te lachen, te zingen en in tongen te spreken. Toen opeens hoorde ik het prachtige geluid van een vogel. Ik barste in huilen uit. Nog nooit had ik een vogel horen zingen!”

Kracht
Vanaf die dag, nu 6 jaar geleden, getuigt Rebekah dagelijks over het werk van Jezus in haar leven. “Het is soms wel moeilijk om over mijn verleden te spreken. Sommige mensen denken dat je gek bent en vragen zich af waarom je geen aangifte bij de politie hebt gedaan. Ik heb geen aangifte gedaan omdat je de moorden van de satanisten niet kunt bewijzen. Ze gaan uiterst voorzichtig te werk. De baby’s die worden geofferd, zijn vaak niet geregistreerd omdat ze binnen de gemeenschap geboren worden. Bovendien zitten er ook satanisten bij de politie. Als men dit verhaal zou horen, zou men mij opsluiten in een krankzinnigengesticht. Toch wil ik getuigen. Het is zo belangrijk hier tegen te waarschuwen en ook anderen uit de duisternis te redden!”

De Nederlandse Mattheus van der Steen leerde Rebekah op een bijzondere manier kennen. “Ik reisde al veertien jaar over de wereld om kansarmen te helpen. In Nashville kwam ik ‘bij toeval’ op een conferentie terecht waar Rebekah haar getuigenis gaf. Toen ik Rebekah op het podium zag staan, was het alsof God tegen mij zei: ‘Dat is je toekomstige vrouw’. Ik probeerde haar op de conferentie te versieren, maar dat werkte niet echt.” Rebekah: “Ik moest met mijn achtergrond van misbruik niets van mannen hebben. Totdat ik op een middag met Mattheus in een park zat te praten. Daar zag ik dat zijn engelen met mijn engelen aan het dansen waren! Op dat moment wist ik dat het goed zat, maar dat durfde ik pas na een aantal weken in een mail naar Mattheus te verwoorden.” Kort geleden zijn ze getrouwd en ze wonen inmiddels in Nederland. Mattheus weet van de gevaren: “We hebben al een aantal heel duidelijke aanvallen meegemaakt. Tijdens een evangelisatieactie in Afrika verschenen er opeens allemaal zwarte kraaien en werd Rebekah geestelijk aangevallen. ‘We are satans people,’ stond er de volgende ochtend met graffiti op onze huisjes gespoten. Maar na de geestelijke strijd kwam er een grote doorbraak van God en werden er op die plek vele mensen gered.” 

”Rebekah: “Op vrijdag 13 augustus 1999 ben ik bevrijd. Ik weet dat de satanisten me soms nog achternazitten maar ik ben niet bang; God beschermt mij. Ik bid de hele dag en memoriseer bijbelteksten van minuut tot minuut.” Mattheus: “Ze is écht vrij. Maar omdat ze zo heel duidelijk God verkondigt, hebben we wel te maken met aanvallen die soms komen vanuit haar verleden.” Rebekah heeft een aantal bijzondere gaven, die ze graag ten dienste van God wil gebruiken: “Ik wil me inzetten voor kansarmen en heb een hele sterke profetische bediening, Als er bijvoorbeeld weinig gebedsdekking is, voel ik dat aan.” Ze gaat rechtop zitten en spreekt plotseling met een ongekende felheid en gezag: “Jullie kerken moeten opstaan! We zijn hier op de wereld niet thuis, maar zitten midden in een geestelijke strijd. Satanisten worden ook in Nederland erop uitgestuurd om de kerken te vervloeken. Ze dringen zelfs door tot in de ouderlingenbanken! Houd op met roddelen over elkaar en ga met elkaar op zoek naar Gods autoriteit. Hij heeft alle kracht, stop die dan niet weg. God wil zoveel meer doen. Laat zien dat wij christenen niet zwak zijn, maar juist sterk in God!”

Christelijke bediening
Mattheus en Rebekah van der Steen werken samen fulltime voor God. Ze doen dit via de organisatie TRIN, die onder andere kansarmen in verschillende landen helpt.

Nazorg
Als u wilt doorpraten naar aanleiding van dit artikel kunt u bellen met nazorg: 035-6474849.

NASCHRIFT GOEDGELOVIG

Verhalen over ‘satanisch ritueel misbruik’ duiken regelmatig op, maar zijn wel omstreden. Hoewel er allerlei bizarre en perverse sekten bestaan, zijn misbruik en moord in de praktijk moeilijk te bewijzen. In de getuigenissen van ‘slachtoffers’ lopen fantasie en werkelijkheid nogal eens door elkaar heen. Morgen komen we er op Goedgelovig op terug.

192 Reacties op “Bevrijd uit een satanssekte”

 1. John zegt :

  Tja, een bespottelijk verhaal natuurlijk, dat werkelijk nergens over gaat. Alleen al bij het noemen van de naam Anton LaVey zou bij iedereen een belletje moeten gaan rinkelen. Goed, de beste man was wat excentriek, maar is nog nooit van zijn leven veroordeeld of verdacht geweest van een misdrijf dat hier ook maar in de buurt komt. Ik denk vooral dat Anton LaVey, als oprichter van de satanskerk, een soort symbool is geworden van het kwaad, en daarom vooral in Rebekah haar fantasie zo naar voren komt.

  En dan heb je natuurlijk ook nog de gelovigen die zeggen dat LaVey nooit is opgepakt omdat het allemaal een satanisch complot is, waar de politie en justitie ook deel van uit maken. Tegen dat soort mensen heb ik maar één ding te zeggen:

 2. AN zegt :

  Het verhaal is triest maar het gemak waarmee het verhaal voor waar werd aangenomen was minstens zo triest. Bijna niemand durfde hier kritische vragen over te stellen. Je zou de Geest wel eens kunnen bedroeven..

 3. Skeezix zegt :

  Ik geloof er ook echt helemaal niets van. Het enige wat de duvel hier aan zou hebben is dat de goed gelovige mensen zich druk gaan maken over dingen die eigenlijke helemaal niet een echte bedreiging zijn. Half christelijk nederland/aarde maakt zich druk om dit soort verhalen, maak je liever druk om dingen die er echt toe doen.

 4. Skeezix zegt :

  Kleine toevoeging: ik vind ze wel altijd zeer vermakelijk om te lezen. Dus ga zo door mensen!

 5. Roberto zegt :

  Volgens mij heeft John zich al vaker uitgesproken over dit verhaal, verbaast me niets dat hij het ‘bespottelijk’ noemt. Ik meen me ook te herinneren dat hij een geschiedenis met de familie vdS heeft, da’s voor de onwetende lezer wel goed om te weten.
  Ik weet niet zo goed wat ik met zo’n verhaal moet. Hoe vaker ik het lees, hoe meer tekenen ik zie die bevestigen dat mevrouw vdS aan een stoornis lijdt (alles is een complot, nergens is ze veilig, nog steeds zitten ze achter haar aan, zij merkt het wanneer er te weinig(!) gebedsdekking is). Bovendien: een groot deel van de waarnemingen die ze beschrijft deed ze toen ze onder de indruk van drugs was – geef mij een dosis van dat spul en ik ga ook overal witte lichten zien. Steeds bekruipt me het gevoel dat hier een zwaar beschadigde vrouw aan het woord is die nu een veel gelukkiger leven heeft, maar nog lang niet alle moeilijkheden van vroeger achter zich heeft kunnen laten. Je zou het als zieligdoenerij kunnen afdoen, maar ik denk op basis van dit verhaal dat ze of ziek is (geweest) of inderdaad traumatiserende dingen heeft meegemaakt. Van de man met wie ze getrouwd is weten we dat hij de wereld graag door een (over)geestelijke bril bekijkt, van hem verwacht ik geen nuchtere visie op het verhaal, maar eerder steun in haar denkbeelden.
  Ik denk zelf dat het niet goed is om deze twee mensen op deze manier een podium te geven om hun vreemde verhaal te blijven uitdragen. Het verhaal was al zeer ongeschikt voor de Visie, maar ik vraag me ook af of het goed is dat het tot in lengte van dagen hier op GG blijft staan.
  Mijn vraag aan GG: plaatsen jullie dit verhaal omdat het iets over Mattheus vdS zegt? Ik begrijp dat jullie graag willen laten zien wat voor persoon Mattheus is (het verhaal van die boot in Harderwijk zet zijn huidige visioenen behoorlijk in perspectief), maar vraag me af of het goed is zijn vrouw, die redelijk op de achtergrond blijft, zo te etaleren. Ik weet niet of je hem daar recht mee doet; hij roept zelf ook extreme dingen, maar niet zo extreem als wat zijn vrouw hier vertelt. Op deze manier kun je de suggestie wekken dat vdS zelf ook een beetje schizofreen is en dat zou ik niet voor mijn rekening willen nemen.

 6. Dutch Hermit zegt :

  dit verhaal staat ook in de metalbijbel. Toen had ik al iets van “ok…”, het is een gek verhaal, maar ik zou het ook niet durven ontkennen ofzo.

 7. snow zegt :

  Ik weet niet of alles wat ze verteld waarheid is. Wanneer het maar deels waar is, is dat schokkend genoeg. Wanneer er niets waar is, is ze een ordinaire leugenaar, oplichtster en fraudeur.

  Wat je ook van TRIN, Mattheus en Rebekah kan zeggen, dat gaat me veel te ver.

  Ik geef haar daarom het voordeel van de twijfel. Dat betekend dat, wanneer er maar een deel van de vreselijke dingen die ze beschrijft waar zijn, de waarschuwing hard genoeg aan komt. En daar is het interview volgens mij voor bedoeld. Niet om een sensationeel verhaal op te hangen.

 8. John zegt :

  @Roberto
  inderdaad, als ik geen geschiedenis met de familie vdS had gehad, had ik dit een heel plausibel verhaal gevonden….not.

 9. John zegt :

  @Dutch hermit.
  Waarom durf je dat niet? Waar ben je bang voor dan?

 10. D zegt :

  Overigens denk ik ook na 5 jaar nog steeds dat het wel een onsje minder mag wat het verhaal betreft, maar ik zou het niet helemaal in het rijk der fabelen verwijzen.

 11. woodyflow zegt :

  Die mythe-vorming rond het Trin-echtpaar zorgt voor extra status. Kennelijk heeft mattheus een serie engelen om zich heen, die ook nog gingen dansen met de van Rebekkah…
  En ze voelt wanneer je geen gebedsdekking hebt, kortom ze kijkt dwars door je heen… dit verhaal geeft haar eindeloos gezag: ‘Zij weet hoe de duivel werkt’.

  op het einde van het verhaal zit inderdaad echt het probleem. waarom geen aangifte doen? ‘want ze vinden niets’ ? Nou en? laat dat lekker aan de politie over of er iets te vinden is of niet, al die vermoorde mensen die moeten toch ergens naar toe, er zijn toch sporen te vinden?

  Liever houdt ze het een verhaal, want dat is wat het uiteindelijk is.

 12. Ruud Vermeij zegt :

  Wat er allemaal precies aan de hand is is onduidelijk. Wel is duidelijk dat er in de wereld op verschrikkelijke manier misbruik plaatsvindt. (Denk aan kindsoldaten en mensenhandel.)

  Ik acht het waarschijnlijk dat er ook besloten sekten zijn waar afschuwelijke dingen gebeuren.

  Zie ook:
  http://www.alternatiefberaad.nl/

  In bovenstaand verhaal krijgt satan mijns inziens wel wat teveel macht toebedicht.
  En verder:
  “Daar zag ik dat zijn engelen met mijn engelen aan het dansen waren! ” – dat overkomt mij nou nooit!

 13. sluwo zegt :

  @Ruud
  het is niet geheel onbijbels. check 2 kon. 6. al heb ik ook moeite met de manier waarop het hier omschreven staan. wellicht is een artikeltje in visie te kort om volledig te bevatten en beoordelen wat hier echt gebeurd is. ik ben benieuwd naar het vervolg.

 14. Tau Jabir zegt :

  Dit is een bespottelijk verhaal. Ik onderzocht zulke clubjes vrij intensief met Peter Koenig, die op zijn beurt overigens weer verbonden is met CESNUR, een onderzoeksinstituut voor ‘nieuwe’ religies, verbonden met de RK kerk en de EU (Massimo Introvigne)

  Geen enkele van de praktijken die ze hierboven benoemt houdt verband met wat voor geloofsovertuiging van de kerk van Satan dan ook. Een meisje met zulke claims heeft hulp nodig, maar niet voor wat ze beschrijft wat haar aangedaan werd. Heel ziek dit. Doet allemaal nogal denken aan de Oude Pekela affaire. Als je zo met geloven omgaat, drijf je op een maatschappelijk risicovolle manier iets als massahysterie op.

  In de negentiger jaren had ik een nogal hevige *Sturm und Drang* fase en ben toen een aantal keren aanwezig geweest bij een zwarte mis op de Zeedijk, met alles ‘erop en eraan’. Bovenstaand verhaal is op geen enkele wijze te passen in de overtuigingen van de satanskerk. Sorry hoor, maar de kerk van satan is helemaal niet ‘hardcore’; het is een commerciële instelling die nauwelijks beschuldigd kan worden van religieuze opvattingen ‘either way’. Zulk soort misbruik komt daar helemaal niet voor, is het allemaal veel te Hollywood voor.

  Lavey is overigens nooit van sexueel misbruik oid beschuldigd. Als je zoiets in die hoek zoekt, had je eerder iemand als Michael Aquino met zijn ‘Temple of Seth’ moeten noemen, die is daarvan (overigens vals) beschuldigd. Bij Lavey is zoiets helemaal niet aan de orde.

  Ik maakte de schadelijkheid van zulke valse beschuldigingen trouwens ook mee. In diezelfde negentiger jaren was ik aangesloten bij TOPY (thee Temple Ov Psychick Youth) wat eigenlijk een soort kunstenaarssamenwerking was, met een voorkeur voor performances met electronische muziek en seksuele bloedrituelen, gecombineerd met vage zelfbevrijdingsfilosofietjes. Ging allemaal nergens over, maar op een bepaald moment was dat ineens ook ‘satanisch’ en werd genesis al snel van misbruik van nota bene zijn eigen dochter beschuldigd. Die man was doodgoed voor zijn kind. Hij is dan ook vrijgesproken, maar dan is het leed al geschied.

  De afgelopen jaren hoor je er minder over. Dat heeft er vast mee te maken, dat het eigenlijk glashelder begint te worden, dat die geneigdheid tot het misbruiken van kinderen eerder in de *kuch* warme beslotenheid van christelijke gezinnen te vinden is. Of ehh bij priesters.

 15. woodyflow zegt :

  waarom kan ik toch niet posten? Poging 3
  (Satan wil niet dat ik onderstaande link post)

  http://www.facebook.com/#!/rebekah.vandersteen

 16. woodyflow zegt :

  gelukt! woehahahaha, ik vroeg mij af waarom ze een facebook account had, ze wordt toch door satanisten belaagd?

 17. Tau Jabir zegt :

  Ow… met “Genesis” bedoelde ik Genesis P Orridge, de grote leider van thee Temple Ov Psychick Youth

 18. Dutch Hermit zegt :

  @John
  Ik ben geen expert op dit gebied en ken mevrouw Van der Steen ook niet persoonlijk. Wie ben ik om zo vanuit de losse hand te beweren dat ze liegt?

  @Jabir
  De satanskerk van LaVey is gewoon een filosofietje van: “je moet een beetje aardig zijn voor iedereen en daarbij vooral niet vergeten ook goed voor jezelf te zorgen want een ander doet het niet.” Maar je hebt ook van die gasten die veel radicaler zijn (die worden dan geen satanisten maar satanen genoemd), waarvan ik weet dat ze iig een hoop dreigbrieven hebben gestuurd en ook wat christenen hier en daar (vooral in Noorwegen) hebben omgelegd. Ik zou hun niet graag beschuldigen van seksueel misbruik, maar ik weet wel dat er gekke satanische groepen zijn. (overigens is er naar mijn weten nog nooit iemand in Nederland vermoord door satanen, in ieder geval niet dat dit verband is gelegd)

 19. Tau Jabir zegt :

  @John

  heb je de facebook test al gedaan welke heidense godheid jij bent? 😉

 20. eeoo zegt :

  Misschien is het goed om ook het vervolgverhaal uit de Visie te lezen.

  http://www.eo.nl/tijdschriften/visie/2005/page/Ritueel_misbruik_ook_in_christelijke_kring/articles/article.esp?article=6633812

  klein citaat: Psychologe dr. Suzette Boon, die begin jaren negentig meewerkte aan de programma’s van Nova, denkt niet dat een nieuw ‘Beraad’ werkelijk zal helpen voor betrokken slachtoffers. “De wereld is er nog niet aan toe om deze gruwelijkheden te geloven. Bovendien zijn sommige verhalen ook niet waar of zijn er maar gedeelten waar. Het is niet de taak van een psychotherapeut om verhalen in de openbaarheid te brengen. Belangrijker is om deze mensen goed te behandelen, daar is nog te weinig aandacht voor!”

 21. Len zegt :

  “Daar zag ik dat zijn engelen met mijn engelen aan het dansen waren!”

  Yup, zo ging het ook tussen mij & mijn partner 😐

  Op zich wel een markt voor christelijke datingsites. Een soort widget waarmee je elkaars engelen bij elkaar kun laten daten. Want schijnbaar moet je niet alleen als mensen bij elkaar passen maar moeten de engelen het ook met elkaar kunnen vinden.

  Dat verklaart ook waarom ik altijd gegniffel uit de hoek van de kamer hoor komen (soms trekken ze een zak chips open) als we in bed “het huwelijk consumeren”.

 22. Mustafa zegt :

  Roberto schrijft:

  vraag me af of het goed is zijn vrouw, die redelijk op de achtergrond blijft, zo te etaleren.

  Welnee, ze heeft toch zelf dat interview aan de Visie gegeven. Reken maar dat zij en Mattheus daar goed over nagedacht hebben hoor. Het verbaast me eerlijk gezegd dat de Visie het geplaatst heeft (en zonder enige kritische vragen!), maar dat past wel in de christelijke neiging om alles te geloven waar een stempeltje van God op zit.

 23. Tau Jabir zegt :

  Dit is het verhaal van een borderliner die nog niet aan de Linehan therapie toegekomen is. Eigenlijk heel triest, want het laat zien hoe iemand die psychisch helemaal in de war is, onbehandeld blijft vanwege zo’n sekte.

 24. Tanja zegt :

  Dat dat soort dingen niet gebeuren zeg nooit nooit…Maar ik ken persoonlijk iemand met een soortgelijk verhaal. Ik ben naar aanleiding van haar verhaal eens dingen gaan lezen enz enz. Ten eerste zijn hun verhalen zoo verwarrend en klopt het totaal niet in een tijdsbestek van 24 uur, dan zou er in een dag minstens 100 uur moeten zitten. Ik wil er verder niet teveel over wijden, maar als je eens gaan lezen erover en dingen eens op een rijtje zet, hebben alle meiden die zo’n verhaal hebben hetzelfde boek gelezen en bovendien hebben dat soort meiden, en volgens mij ook RvS meerderepersoonlijkheden stoornis… Ik geloof best dat dit soort dingen kunnen gebeuren, maar niet in de mate waarin RvS en andere meiden het willen laten geloven.

 25. Tanja zegt :

  Oh en bovendien waardoor die verhalen naar boven komen met spychotherapie…Psychotherapie is vooral heeeel veel suggestie. ach ik kan er zoveel over vertellen…gewoon eens dingen gaan lezen erover en ook e anti dingen dan valt het vanzelf allemaal op zijn plek. Ik heb er jaren in geloofd, maar nu ik zelf ben gaan lezen niet meer…

 26. Dutch Hermit zegt :

  heb nog een reactie in moderatie staan… 😦

 27. Tau Jabir zegt :

  @Tanja

  Inderdaad, gesprekstherapie is helemaal niet de goede aanpak. Linehan is op gedrag gericht.

 28. Johan zegt :

  Tjonge, wat een timing, GG. Ze is op vrijdag de 13e augustus bevrijd en jullie publiceren dit op vrijdag de 13e augustus. Je had alleen twee jaar moeten wachten, dan was het precies 13 jaar geleden geweest. 😉

 29. Vleertje zegt :

  Ik heb ooit eens een tv interview gezien, ook bij de EO, van een satans priester uit Amsterdam die bevrijdt werd. De kerk die de bevrijding uitvoerde ken ik en daarom had het mijn aandacht – daar waren geen extreme toestanden namelijk. Hij zei dat de zegen van Abraham klopte, dat God zegent wie hem zegent en vervloekt wie hem vervloekt. Hij zei dat ze dus nooit een christen of een jood vervloekte, want dan kwam de vloek terug op hun eigen hoofd…. Het zijn niet mijn woorden maar de zijne.
  Zo jammer dat ik het niet kan vinden op de EO site, het was zo’n getuigenis programma van de EO… die man zijn verhaal vond ik toen geloofwaardig en ik zou het graag terugzien. *eens mailen met de EO,*

 30. Tau Jabir zegt :

  @vleertje

  Inderdaad. Een satanist boeit het helemaal niet of iemand er wel of niet bijzit, tenzij het natuurlijk financieel gewin oplevert. Maar groepen duivelsaanbidders die je zo blijven achtervolgen bestaan helemaal niet. Satanisme gaat over principieel egoisme, vandaar dat de eigen verjaardag de enige feestdag is die een religieus satanist van belang vindt. De moeite nemen om iemand zo achterna te zitten past helemaal niet in die manier van denken.

 31. Tau Jabir zegt :

  Overigens was dit het antwoord van Genesis P Orridge op zulke valse beschuldigingen van ‘Christenen’:

  Want dat is het.

 32. CC zegt :

  Lees sowieso de Satansbijbel maar. Valt goed te downloaden, is zo binnen. Wat blijkt? Meneer LaVey was gewoon érg gefrustreerd door de hypocrisie binnen de kerk (’s zondags in de kerk, door de week in de kroeg/misbruik etc) en door het feit dat sommige mensen vinden dat God het ‘gewild had’ als er een kind stierf. Niets engs en geks aan, gewoon een hele gefrustreerde meneer. Het is dan ook niet gek dat laveysatanisme zo’n aantrekkingskracht heeft op rebellerende kinderen van christelijke ouders… 😛

 33. goedgelovig zegt :

  @Roberto: Goedgelovig respecteert de privé-/gezinssituatie van mensen. Als Rebekah en Mattheüs dit verhaal niet zelf bewust naar buiten hadden gebracht, hadden we er niet over gepubliceerd. Maar het stond integraal in Visie (oplaag 150.000) en in het boek van Mattheüs, ‘Durf te dromen’ (christelijke bestseller van het jaar in 2009). Daarmee is het openbare informatie. Het verhaal staat al vijf jaar lang ook online op http://www.vergadering.nu/satan/bruidvansatan.htm. Sowieso lijkt het ons niet verkeerd om een open gesprek te voeren over ‘satanisch ritueel misbruik’. We hopen dat reageerders zich wel realiseren dat, ook als het verhaal (deels) verzonnen is, de betrokkene zich hiermee in een kwetsbare positie plaatst. De meeste mensen die dit soort verhalen naar buiten brengen zijn getraumatiseerd.

 34. Mustafa zegt :

  Het geval Maria Mosterd illustreert de achterliggende mechanismen trouwens goed. De thematiek van dit soorrt verhalen is altijd zodanig dat je meteen ongevoelig en grof bent als je er wat skeptisch tegenover staat. Dat leidt tot een bedenkelijk soort “geloof-waardigheid” — het verhaal wordt in stand gehouden niet omdat het op harde feiten steunt maar omdat het op het gevoel speelt.

  Maar wat dit soort verhalen zo besmettelijk maakt in christelijke kringen is het feit dat daar veel mechanismen die zouden kunnen leiden tot ontmaskering onklaar gemaakt zijn. We hebben geen kritische televisie waar (zoals in DWDD onlangs) de harde skeptische vragen gesteld mogen worden. In christelijke gemeenten is het absoluut not done om je kritisch te tonen tegenover dit soort verhalen (een sentiment dat Dutch Hermit hierboven goed illustreert. En natuurlijk haalt niemand het in zijn hoofd om de “satansbruid” zélf eens om meer informatie te vragen. Het is zo gevoelig, daar wil ze begrijpelijkerwijs niet over praten.

  Kortom: alle ingredienten voor een goede hoax die lang volgehouden kan worden.

 35. bramvandijk zegt :

  “Ik heb geen aangifte gedaan omdat je de moorden van de satanisten niet kunt bewijzen. Ze gaan uiterst voorzichtig te werk. De baby’s die worden geofferd, zijn vaak niet geregistreerd omdat ze binnen de gemeenschap geboren worden. Bovendien zitten er ook satanisten bij de politie.”

  Ik zeg belachelijk, letterlijk, je moet er maar om lachen…

 36. Rien zegt :

  uit het artikel: ” Ik bid de hele dag en memoriseer bijbelteksten van minuut tot minuut.” Mattheus: “Ze is écht vrij ”

  hoe vrij ben je als je de hele dag, van minuut tot minuut, MOET bidden en bijbelteksten memoreren??

 37. engel zegt :

  @GG,

  Een open gesprek over dit gecompliceerde onderwerp lijkt mij alleen zinvol als de deelnemers aan zo’n gesprek ook een zekere mate van deskundigheid en empathie ten toon spreiden. Daar zie ik op dit moment nog weinig van. Wat mij betreft is dit niet de juiste plaats voor zo’n gesprek.

 38. Roberto zegt :

  @goedgelovig dat het openbare informatie is, dat snap ik en maakt dat je het mag plaatsen, en ook het gesprek over dit soort zaken juich ik toe, maar waarom juist dit verhaal van de vrouw van MvdS? Welke motivatie zit daar achter?
  Goede toevoeging over die kwetsbare positie van de hoofdpersoon, ik hoop dat jullie dat in de moderatie van de reacties ook voor ogen houden. Het kon wel eens heel pijnlijk zijn voor Rebecca om dit hier te lezen.

 39. Ruud Vermeij zegt :

  Ik vermoed dat er verschil is tussen de satanskerk (waarschijnlijk niet veel meer dan een bordeel) en besloten rituele sekten (in familieverband?).
  Het is best mogelijk dat er dergelijke sekten bestaan waar er afschuwelijke praktijken op nagehouden worden. Verhalen die rondgaan is één, maar als je iemand hebt gezien die helemaal in elkaar geslagen is, dan is er toch meer aan de hand. Daarnaast staan er op Alternatief Beraad opmerkelijke feiten.

 40. goedgelovig zegt :

  @Engel en Roberto: Dat is inherent aan het medium en daar zullen we, tenzij het echt bot en op de persoon is gespeeld, niet op modereren. Reacties zijn meestal rijp en groen door elkaar; dat is op de EO-site niet anders.

 41. albert zegt :

  @ bramvandijk

  idd onvoorstelbaar dat dit soort ‘getuigenissen’ in de serieuze pers geplaatst worden. Visie onwaardig wat mij betreft. We leven hier -gelukkig- niet in een bananenreplubliek of in een N-Korea.
  Tegen alles en iedereen kan/mag aangifte worden gedaan als daar een duidelijke reden toe is. Genoemde zaken in het interview zouden uiterst serieus door justitieworden onderzocht als er ook maar een kern van waarheid in zou zitten.

  Men had Rebecca dit interview moeten besparen. Onverstandige en onzorgvuldige publicatie wat mij betreft.. Beginnersfoutje van een journalist misschien?
  Vakantie vierende eindredacteur ?

 42. John zegt :

  @engel
  Je mag ook best zeggen dat jij dit verhaal wel geloofd. Ik denk dat ik als student Psychologie best een zekere mate van deskundigheid heb op dit gebied. Empathie heb ik ook, ik kan me goed inleven wat er gebeurd moet zijn wil iemand zo’n verhaal verzinnen. Dat is mijn mening erover. Wat vind jij ervan?

 43. Johan zegt :

  Ik heb net weer eens een boek gelezen over de holocaust en de nazi-experimenten op joodse mensen. Dat zou je met recht ‘satanisch’ kunnen noemen. Door de hele geschiedenis heen zien we dat mensen blijkbaar in staat zijn tot extreem slechte en sadistische dingen.

  Dat er sektarische groepen zijn waar mensen ritueel misbruikt worden en waar bloedoffers worden gebracht lijkt mij in het licht van de geschiedenis van de mensheid en allerlei religieuze uitwassen heel waarschijnlijk. Het kan best zijn dat Rebecca in zo’n sekte heeft gezeten, maar haar verslag daarover heeft m.i. een groot onwaarschijnlijkheidsgehalte. Zijn de genoemde feiten door de EO-journalisten gecontroleerd? Dat er geen aangifte is gedaan zou voor mij al reden zijn om het in twijfel te trekken.

 44. Dutch Hermit zegt :

  @Mustafa
  In de VS gebeuren soms gekke dingen. Ik acht mijzelf niet bevoegd om het glashard te ontkennen nee. Ik geloof het ook niet helemaal, maar dat is twee.

 45. albert zegt :

  @ Johan
  Jij stelt:
  “Zijn de genoemde feiten door de EO-journalisten gecontroleerd? Dat er geen aangifte is gedaan zou voor mij al reden zijn om het in twijfel te trekken”.

  Geheel mee eens. Het is op zijn minst een must dat een journalist het hoor-wederhoor principe toepast.. Daarom vond en vind ik het artikel onzorgvuldig en Visie-onwaardig.

 46. broeder D zegt :

  Beste reageerders,
  Kijk alsjeblieft alemaal je spellingsboekje nog eens na: het stikt van de spelfouten met d’s en t’s.
  ‘Dat jij dit verhaal geloofd’… Het is toch echt met een ‘t’. Zo staan er elders nog veel meer.
  Gaan we daarna weer inhoudelijk reageren, oke? Is hopelijk dit onderwerp ook weer overgewaait…gotcha! Overgewaaid;)

 47. John zegt :

  Maar wat vinden anderen ervan dan, dat de naam van Anton LaVey specifiek genoemd wordt, terwijl LaVey nooit gearresteerd, zelfs nooit officieel beschuldigd is van dit soort feiten?

 48. John zegt :

  @Broeder D.
  Ai…helemaal gelijk, ik ben goed in Nederlands, maar d’s en t’s zijn altijd al mijn zwakke kant geweest 😉

 49. Tau Jabir zegt :

  @Dutch Hermit

  Dat verhaal met die ‘satanen’ klopt van geen kanten. Ik ken alle ordes in die richting en ook hun terminologie, deze term lijkt me eerder afkomstig van christenen, of vijftienjarige pubers met een WoW achtergrond. Het onderscheid tussen ‘Satanen’ en ‘Satanisten’ wordt helemaal niet gemaakt. Wel tussen het platte Lavey satanisme en het wat intellectuelere satanisme van de Temple of Seth. Die heeft dan wel weer wat subordes, maar die specialiseren zich eerder in thema’s dan dat die ‘heftiger’ zouden zijn. Zo heb je de immer sympathieke Order of the trapezoid die zich interesseert in nazi mystiek (die zijn wel behoorlijk eng), de ordes van Beelzebub en Leviathan en nog wat ‘pylons’ die zich richten op leuke *kuch* Egyptische filosofietjes en de duistere kanten van tantra.

  Maar nee. Geen ‘satanen’.

  Je moet je heel erg hoeden voor dit soort mechanismen.

 50. Ruub zegt :

  @broeder D
  Alemaal ?

 51. Ds Dre zegt :

  Het valt me op de mevr RvdS in dit artikel nogal makkelijk andere mensen zwart maakt.

  “Ik groeide op in een onstabiel gezin in Amerika”
  Ik mis even het weerwoord (of bevestiging) van pa, ma eventuele andere kinderen, buren etc.

  “en onze oppas nam een groot deel van de opvoeding over. Pas later begreep ik dat zij een onderdeel van het plan was. Deze vrouw nam me mee naar de satanskerk.”
  Is deze oppas al opgespoord? Wat is haar visie op dit verhaal?

  “Op mijn vierde jaar werd ik verkracht door één van de hogepriesters in de kerk. De man werd gearresteerd en onze oppas werd ontslagen.”
  Dat kan je als journalist mooi natrekken. Alleen de naam van de arrestant en je kan het zo natrekken en weer even pa of vragen of zij een oppas hebben ontslagen vanwege deze reden.
  “Maar er kwam een nieuwe oppas en ook zij nam me weer mee naar de satanskerk.”
  Tja, die pa en ma worden steeds interessanter om te horen.
  “Voor mijn ogen werd de vrouw samen met haar kind door satanspriesters vermoord.” “Baby’s werden door priesters vermoord en mensen werden geofferd.”
  Er verdwijnen wel eens mensen, die later blijken te zijn vermoord. Maar verdwijningen worden vaak vermeld.

  “De man des huizes belde direct de politie”
  Ook dit valt na te trekken.

  “De christenen waar ik logeerde, waren zelf ook erg bang. Om ons te imponeren legden de satanisten ’s nachts afgehakte ledematen rondom het huis neer en spraken ze vervloekingen uit. Dat werkte, want de familie wilde dat ik uit het huis verdween. Samen met de dominee verbrandden ze al mijn spullen en stuurden mij weg naar een andere vrouw die meer verstand had van geestuitdrijvingen. ”
  Alweer iets wat je na kan trekken.

  “Ik heb geen aangifte gedaan omdat je de moorden van de satanisten niet kunt bewijzen. Ze gaan uiterst voorzichtig te werk”

  En hier spreekt ze zich tegen. De journalisten zitten te slapen. 1 man heeft de politie gebeld tijdens een incident, maar nog duidelijker er worden afgehakte lichaamsdelen rondom het huis gelegd. Hoezo voorzichtig te werk gaan?

 52. Piet zegt :

  John: “Ik denk dat ik als student Psychologie best een zekere mate van deskundigheid heb op dit gebied.”

  Ook al aan het proberen een verklaring voor je eigen gedrag te vinden?

  80% van de psych’s zit zo in elkaar. Als je er op een gegeven moment mee te maken krijgt ben je mooi klaar. God komt in hun gedachtegang niet voor. Je bent dus bij voorbaat al……

 53. Tau Jabir zegt :

  @Piet

  Dus jij vindt het wel goed dat zulke meisjes gewoon bevestigd worden in hun ziektebeeld?

 54. bramvandijk zegt :

  @albert

  Goede vraag. Heeft de visie-redactie dit verhaal echt geloofd? De toon van het verhaal suggereert dat de dienstdoende verslaggever het helemaal serieus heeft genomen.

  Dit doet me net iets te veel denken aan het verhaal van Maria Mosterd. Totaal ongeloofwaardig verhaal dat iedereen voor zoete koek heeft geslikt. Misschien moeten we dit maar eens doorsturen naar Peter R. de Vries;-)

 55. Piet zegt :

  @Jabir, doe maar weer lekker zwart-wit.

 56. Piet zegt :

  Je moet trouwens wel een heel groot geloof hebben om te kunnen beweren dat iemand zo’n verhaal helemaal uit de duim heeft gezogen.

 57. Rien zegt :

  Ik las ergens dat hoe bizarder de fantasie, hoe eerder men geneigd is die te geloven, omdat men zich niet kan voorstellen dat iemand dergelijke dingen uit zijn duim zuigt.

 58. Tau Jabir zegt :

  @Piet

  Dat is verder een behoorlijk medische kwestie hoor. Of moet je tegenwoordig ook al in God geloven om een blindedarm te kunnen verwijderen? Het punt is eerder dat zo’n kerk nogal zwart/wit denkt en het compleet surrealistische beeld van zo’n meisje bevestigt, omdat het koren op hun molen is. Dan is je geloof dus schadelijk.

  TRIN houdt helemaal geen rekening met het welzijn van dat meisje. Als je vervolgens ook kijkt hoe er ‘demonen’ bestreden worden en hoe dat ingebed is in hun geloof, vind ik dat geen kwestie van religie meer, maar eerder van geestelijke volksgezondheid. Wat mij betreft ook van het strafrecht. Het kan heksenjachten tot gevolg hebben en maakt zo’n meisje erger ziek. Als meme is het zeer besmettelijk.

  Kijkend naar hermetische theorieen roept TRIN overigens eerder op dan dat ze zouden exorciseren, met hun op angst drijvende benadering. Als je zegt: “Duivel, ga weg!” (of eh “apo pantos kakodaimonos”) Blijft dan het woord “duivel” of “ga weg” hangen?

  Maar goed.’The devil is in the details’ zeg ik altijd maar 😉

 59. John zegt :

  @Piet.
  Mag ik dan uit je woorden destilleren dat jij dit verhaal wel gelooft? Wat vind jij van het feit dat Anton LaVey specifiek benoemd wordt, terwijl LaVey nooit voor dergelijke handelingen is beschuldigd, opgepakt of veroordeeld?

 60. erik zegt :

  ookal hebben we soms onze twijfels over bepaalde zaken, kunnen we m.i. stellen dat negativiteit spuien niet de oplossing is. waarom niet gesproken over de goede zaken die er gebeuren rondom van der steen. waarom zoeken naar negativiteit, inplaats van positiviteit.
  laten we niet neerbuigend reageren , maar misschien is het goed wanneer we het niet vertrouwen het te onderzoeken of anders het te negeren.

 61. fransstaal zegt :

  Ik moet ineens denken aan een verhaal in Ronduit over engelverschijningen. Een jongen had op een jeugdkamp buiten gebeden en zag een engel verschijnen die hem bekeerde. (oid) Toen geloofde ik het maar inmiddels ben ik toch wel cynisch.

  Satanskerken, engelenverschijningen, BDE (zie KRO-reportages), tongentaal?, visioenen zien?

  Klinkt heel interessant natuurlijk maar er is toch wel erg veel fake.

  Jammer, want daardoor sta ik cynisch tegenover alle ‘fantastische’ verhalen.

 62. ThaFizzy zegt :

  ============
  POGING #1
  ============
  Stel dat alles waar is wat Rebekah verklaard is. Dan selecteer ik even het volgende citaat: “Ik heb geen aangifte gedaan omdat je de moorden van de satanisten niet kunt bewijzen. Ze gaan uiterst voorzichtig te werk. De baby’s die worden geofferd, zijn vaak niet geregistreerd omdat ze binnen de gemeenschap geboren worden. Bovendien zitten er ook satanisten bij de politie. Als men dit verhaal zou horen, zou men mij opsluiten in een krankzinnigengesticht.”

  Dus niet alle politieagenten zijn satanisten, maar er zijn satanisten die in het dagelijks leven politieagent zijn. Dit houdt in dat er dus ook aanklagers moeten zijn die satanist zijn, want wanneer een niet-satanist een dergelijke aangifte zou krijgen, zou die er werk van maken, en zou deze bij een aanklager komen.
  Maar dan, dan zitten we bij de aanklager, die dus ook niet per definitie satanist. En zo zou je hetzelfde verhaaltje kunnen houden over rechters.

  Alleen wat gebeurt er in het geval een satanist ongewenst toch in dat hele circuit terecht komt? Tenzij een bevriende satanist hem/haar niet vervolgt / vrijspreekt, komt deze toch voor de rechter te staan. Het verhaal van Rebekah houdt alleen stand als alle rechters satanisten zouden zijn. Eenvoudige kritiek hierop (Of satanisten een van hen opofferen voor het grotere doel) gaat niet op, omdat dat een gebrek in esthetica zou zijn.

  Alleen al daarom kan het verhaal niet waar zijn.

  ============
  POGING #2
  ============
  False or fake memories

  “Om ons te imponeren legden de satanisten ’s nachts afgehakte ledematen rondom het huis neer en spraken ze vervloekingen uit. Dat werkte, want de familie wilde dat ik uit het huis verdween. ”

  Voor de mensen die niet al te veel filmkennis hebben: dit komt letterlijk uit een film. Welke? Rebekah legt het uit:

  “de film The Blairwitch Project.”

  Recent is er hier in Nederland ook commotie geweest over het boekje ‘Echte mannen eten geen kaas’, wat waargeberude fictie lijkt te zijn. Mert name het latere tegenboek ‘Echte mannen eten wel kaas’ gaat over valse herinneringen en koppeling tussen filmfragmenten en verhalen van mensen.

  ============
  POGING #3
  ============
  Nou ja, geloof, of ongeloof? Wat is het nu?

  Ze is vastbesloten haar verhaal te doen, ook al laten de satanisten haar soms niet met rust. Op de bruiloft waren er daarom ook twintig bodyguards aanwezig voor extra bescherming.

  Rebekah: “Op vrijdag 13 augustus 1999 ben ik bevrijd. Ik weet dat de satanisten me soms nog achternazitten maar ik ben niet bang; God beschermt mij. Ik bid de hele dag en memoriseer bijbelteksten van minuut tot minuut.”

  Waarom huur je dan bodyguards in? Dan geloof je dus in God die je beschermt, maar alleen met 20 bodyguards? Als ik even de bijbel pak, zie ik altijd hoe God voor zijn kinderen zorgt. En niet kinderen voor zichzelf.

  ============
  Voorlopige conclusie
  ============
  Het verhaal heeft voor mij al drie rare punten. Waardoor het bij mij niet als geloofwaardig over komt, laat staan als een verhaal wat klopt met de werkelijkheid.

 63. Piet zegt :

  John, er zit denk ik een kern van waarheid in dat verhaal. Hoe groot die is kan ik niet inschatten. Een deel zal valse aangeprate herinnering zijn en een deel foute conclusies. Dat aangeprate herinneringen werken, daar heb ik zelf een heel klein beetje ervaring mee. Kortom zoek het maar uit wat wat is. Lijkt mij niet meer boven water te halen.

 64. John zegt :

  @ThaFizzy
  Kan ik jou dan wellicht overhalen om bij je 3 nu al mooie punten, nog het puntje toe te voegen dat Anton LaVey nooit beschuldigd, opgepakt of veroordeeld is voor één van deze feiten en dat zijn naam zelfs helemaal niet in verband wordt gebracht met dit soort zaken? Alleen een enorm ver doorgefokt geloof dat alle rechters en politieagenten en rechters ook satanisten zouden zijn en onderdeel van het complot, zou dat stukje kunnen ondersteunen.

  Piet, kom er maar in!

 65. John zegt :

  Hier trouwens ook nog een mooi stuk over de massahysterie rondom ritueel misbruik in Oude Pekela in 1987.

  Klik om toegang te krijgen tot Massahysterie%20in%20de%20Verenigde%20Staten%20en%20Nederland.PDF

 66. John zegt :

  @Piet.
  Wat vind je precies geloofwaardig aan dit verhaal? En wat niet? Wat vind je van mijn argument dat Anton LaVey nooit in verband is gebracht met dit soort verhalen, maar dat ik me kan voorstellen dat hij als oprichter van de satanskerk nogal tot de verbeelding spreekt en zodoende als symbool voor het kwaad komt te staan? Maar dat LaVey in feite dus niks met dit verhaal te maken kan hebben.

  Hier, lees LaVey’s geschiedenis er maar eens op door:

  http://nl.wikipedia.org/wiki/Anton_LaVey

 67. Piet zegt :

  John in ieder geval dat ze een jeugd heeft gehad waar een hoop zaken niet goed gingen.

 68. Piet zegt :

  John, over een heleboel zaken kun je makkelijk een heleboel commentaar geven.

  Ik ben als anderhalf jarige een poosje opgenomen in het ziekenhuis voor een operatie. Als gevolg van een paar simpele gedragingen van een verpleegster ben ik 40 jaar later behoorlijk door het lint gegaan.

  En ik heb uit die periode ook een aangeprate herinnering. Een beeld van de groenteboer die met zijn kar langs rijd. Die zou me in de vensterbank hebben zien staan. Maar nu jaren later heb ik ontdekt dat dat beeld helemaal niet klopt.

  Je kunt naar bovenstaande gegevens dan ook slechts gissen wat wel of niet kopt.

 69. Jenny zegt :

  vanavond is op de Belg de film The Village te zien. Thriller met verrassend einde.

 70. ThaFizzy zegt :

  @John:

  Tja, jij zegt het hé? Het punt is een beetje dat je nooit met 100% zekerheid kan zeggen dat iemand niet door een aanklager ergens voor vervolgd is. Dat weet soms alleen de aanklager (die besluit het niet door te zetten naar een proces), of de aanklager en verdachte/schuldige die een schikking treft.

  Wat wel voor waar aan te nemen is, is het feit (vrijdag 13 augustus 2010, 12:53 GMT) dat Anton LeVey nooit veroordeeld is geweest voor zulk soort zaken.

 71. fransstaal zegt :

  Die foto van dat meisje is ook precies wat je verwacht bij zo’n verhaal. Of ben ik de enige die dat dacht?

 72. Jan-Peter zegt :

  Daar heeft Piet wel een punt.

  Overigens ben ik weleens zo dom geweest om een kijkje te nemen op een satanistenforum waar wel degelijk een verschil werd gemaakt tussen ‘oud satanisten’, die nog deden aan echte duivelverering, en de modern satanisten, degenen die het vooral hielden op wat anti- christelijke/Goddelijke zinsnedes.
  Wie moet ik nou geloven? De kenners van binnenuit of bezoeker van buitenaf?

 73. Tau Jabir zegt :

  @Jan Peter

  Ik ben geen bezoeker van buitenaf. Ik vertel je dat het onderscheid onzin is en ook wat wel het goede onderscheid is.

 74. Tau Jabir zegt :

  Welk punt maakt Piet dan precies Jan Peter?

 75. bramvandijk zegt :

  @Piet (13 augustus, 2010 bij 1:41 pm)

  “Je moet trouwens wel een heel groot geloof hebben om te kunnen beweren dat iemand zo’n verhaal helemaal uit de duim heeft gezogen.”

  Piet, ben jij ook van het credo quia absurdum-kamp?

 76. Piet zegt :

  @Bramvandijk was dat met Jezus ook al niet het geval?

 77. Tau Jabir zegt :

  Piet’s redenatie: jezus’ sprookjes geloof ik helemaal, dus is Rebeka misbruikt dor een satanische sekte.

 78. Tau Jabir zegt :

  In wezen zijn de ‘misbruikt door satanische sektes’ verhalen varianten op de aloude Joodse blood libel. Want de joden offerden ook babietjes. Rebeka noemt het zelfs letterlijk.

 79. Eilander zegt :

  @John, dan leef je toch een beetje in een sprookjeswereld als je denkt dat iedereen die fout is ook aangiftes tegen zich heeft lopen.
  Ik ken zeker twee mensen die zo fout zijn als het maar zijn kan en waar niemand aangifte tegen durft/wil doen.
  Sterker nog: hoe fouter hoe minder kans dat er iemand wat over durft te zeggen.
  Dit kun je niet omdraaien en zeggen: omdat er geen aangiftes zijn geweest, is hij bijzonder fout… die drogredenering zul je me niet horen maken. Maar dat er geen aangiftes zijn geweest zegt in ieder geval niets.
  Mensen zijn tot slechte dingen in staat. Zeker tot zulke slechte dingen als die hier beschreven staan. Dat stelt nog niet eens zoveel voor. Wat niet wil zeggen dat het daarmee automatisch wel waar moet zijn.
  Kortom: het is naief om zulke dingen meteen af te doen als mythes of verzinsels, maar ook naief om zulke dingen meteen voor waar aan te nemen.

 80. snow zegt :

  @ John: Je lijkt het wel heel belangrijk te vinden dat meneer LaVey nooit beschuldigd, opgepakt of veroordeeld is voor één van deze feiten.

  Maar de naam van LaVey wordt alleen in het eerste stukje van het interwiew genoemd, als voorspeller van haar geboorte en uitspraak van haar als “Bruid van satan”.

  In de beschrijving van de rituelen komt zijn naam niet meer voor. Of LaVey aanwezig was bij de rituelen wordt niet vermeld. LeVay heeft inderdaad misschien nooit hiermee meegedaan. Tenminste het blijkt niet uit het interview. Dan vindt ik het ook niet raar dat hij nooit is beschuldigd, opgepakt of veroordeeld. Je argument slaat derhalve de plank volledig mis.

 81. Jan-Peter zegt :

  @ Jabir: dit punt: ‘er zit denk ik een kern van waarheid in dat verhaal. Hoe groot die is kan ik niet inschatten.’ Al vat ik dat agnostischer op dan piet. Ik weet niet wat waar is. Één ding weet ik wel bijna zeker: de gekwetstheid is echt.

  Heb je uitleg heus wel gelezen maar het is vreemd dat satanisten wel dat onderscheid maken.

 82. Tau Jabir zegt :

  Jaja, want het bestrijden van de Satan is de kern van zulk soort geloofjes he.. zonder zakt het als een plumpudding in elkaar. Als je er geen enkele aanleiding toe hebt iemand van misbruik te beschuldigen en je doet het toch, heet dat laster. Van de allerkwaadaardigste soort zelfs. Overigens kloppen er toch een aantal dingetjes niet helemaal, als ik naar de leeftijd van Rebeka kijk en dat ze bijvoorbeeld niet uit San Francisco komt.

  Ik vind dat het geloof van mensen die zulk soort verhalen aannemen met de beste wil van de wereld niet te respecteren is. het is trouwens ook helemaal niet zielig voor Rebeka, want zulk soort verhaaltjes richten meer schade aan bij andere mensen dan bij haar.

 83. Tau Jabir zegt :

  @Jan-Peter

  Dat er op enig moment iets misgegaan is met dat meisje lijkt me duidelijk. Maar ik zou eerder geneigd zijn dat bij haar ouders te zoeken en het hoeft helemaal geen indicatie van misbruik te zijn. Haar ouders en de relatie daarmee vind ik een zeer interessante omissie.

  Ik weet niet wat jij voor ‘satanisten’ aanziet, maar opstandige pubertjes op een WoW forum lijken me niet echt een bron van informatie. CESNUR wel. Hier kan je je bijvoorbeeld inlezen, maar er is nog veel meer te vidnen

 84. fordo zegt :

  hèhèhè

  ik geloof dat ik liever satanist ben dan dat gered wordt door Benny Hinn. brrt

 85. Tau Jabir zegt :

  Onderaan hier

  To recap, the original question was: ‘How satanic is Satanism?’ in which ‘satanic’ is viewed as evil and harmful to people. We found that groups, which called themselves satanistic are not, as a rule, satanic; they are just different and in most cases (neo)paganistic. The next question was: Do movements exist which do not call themselves satanistic, but which are really satanic? The answer is: in these Christian Identity Groups, which are clearly religious, we find an evil and pernicious form of religion. They can really be called satanic. They preach hate and violence, discard the majority of humanity, and hurt many people.

  MAW…. wetenschappers die de materie onderzoeken zien organisaties als TRIN eerder als de satanische clubjes.

 86. goedgelovig zegt :

  Morgen op GG: deel 2 van ‘Bevrijd uit een satanssekte’.

 87. Karin zegt :

  Wel grappig, in het Visie-artikel staat dat Mattheus van der Steen zegt dat hij toen hij Rebekah leerde kennen ‘al veertien jaar over de wereld reisde om kansarmen te helpen’. Dat was in 2003. Een kleine rekensom leert dat hij dus vanaf zijn 14e over de wereld reisde om kansarmen te helpen! Over sterke verhalen gesproken…

 88. Johan zegt :

  Dit sterke verhaal van Rebekah past wel helemaal in het genre van Mattheüs.

 89. albert zegt :

  @ Karin

  Hij ziet het ruim 🙂 en dat betreft niet alleen zijn wereldreizen. Kom je met 14 jaar eigenlijk wel alleen door de douane vraag ik mij gemakshalve maar even af ::)

 90. goedgelovig zegt :

  @Johan: Ze hebben samen ook een bijzondere roeping, getuige dit citaat van de Heaven on Earth-conferentie:

  Gerard de Groot, voorganger van de Levend Woord Gemeente in Rotterdam had er nog een ‘profetische indruk’ bij: “Jullie zijn aan Nederland gegeven als een erfdeel en zullen worden afgeschoten als een pijl die verwarring brengt in de gebieden van religie en occultisme.” En zich specifiek tot Rebekah richtend: “Je zult het satanisme splijten in Jezus’ naam!”

  Bron:
  https://goedgelovig.wordpress.com/2009/05/07/hoe-meer-kritiek-hoe-meer-zalving/

 91. Tau Jabir zegt :

  Fantastisch. Twee pathologisch leugenaars in een godsdienstwaanzinnige folie a deux

 92. bramvandijk zegt :

  @piet
  Als je echt alle verhalen zou geloven die “te absurd zijn om te zijn verzonnen”, dat je dan nog wel even bezig bent.

  Er zijn een heleboel slechte redenen in de omloop waarom het christendom waar zou zijn, maar deze is wel de allervreemdste.

  Zijn er echt mensen die deze redenatie consequent toepassen? Natuurlijk niet, dit is puur een argument dat door sommigen alleen op het christendom wordt toegepast, terwijl op ieder ander terrein andere criteria worden gebruikt om te bepalen of je iets wel of niet gelooft.

 93. bramvandijk zegt :

  @Tau Jabir
  Heiligschennis!

  Ofwel: geef mij de rolling stones maar…

 94. Tau Jabir zegt :

  @ bramvandijk

  U vraagt wij draaien. Kende je deze al? Ook van de Stones.

  Regie overigens van Kenneth Anger (ook bekend van ‘Lucifer Rising’ en ‘Inauguration of the pleasure dome’) en met Bobby Beausoleil (van de Manson family). Ik geloof dat de muziek gemaakt werd door Beausoleil met het gevangenisbandje 🙂

 95. Tau Jabir zegt :

  oww nee.. duh.. de Stones zelf voeren het uit, Beausoleil acteert alleen. Beausoleil deed de muziek in Lucifer Rising 🙂

 96. rob zegt :

  Ben het wel met Johan eens op het punt dat een deel vd mensheid ziek genoeg zou zijn om een dergelijke sekte te stichten.

  Ik heb mij nooit verdiept in het fenomeen satanskerk, maar ik kan mij zo voorstellen dat onder die noemer heel verschillende ” kerken” schuil kunnen gaan.
  Van vrij onschuldig vermaak tot misdadig.

  Het argument ” de satanskerk is helemaal niet zo raar” kan dus van tafel geveegd worden.
  Er bestaat nl niet zoiets als een standaard satanskerk.

  Als ik het verhaal zo lees heb ik zelf het idee dat het heel goed mogelijk is geweest dat Rebekah in een maffe sekte heeft gezeten, waar mogelijk wel sprake was van misstanden.
  Maar het verhaal kan gigantisch opgeblazen zijn.
  Dat acht ik niet onwaarschijnlijk omdat de goudstof affaire ook uit gebakken lucht bestond.

  Bovendien bevestigd dit verhaal de hele zelfverheerlijkende christelijke stroming, waar het echtpaar vdS zich bij aangesloten heeft.
  De verhalen over gebedsbedekking, en de verlichtte status van mw Greening en meneer Hinn, kloppen zowiezo niet.
  Het hele verhaal past allemaal teveel bij de verlichte heldenstatus v Mattheus.
  De blonde goddelijke prins op het witte paard komt langs en redt de arme Rebekah heldhaftig uit de wanstaltige klauwen van satan.
  Tot slot trouwen ze met elkaar natuurlijk 🙂
  Het is maar goed dat ik bij de makro een super hoeveelheid kleenx heb meegenomen 😦 snif

 97. rob zegt :

  gloeiende , ik zit ook te kloten met de d en de t.
  Heel de dag hart gewerkd

 98. Tau Jabir zegt :

  @Rob:

  De blonde goddelijke prins op het witte paard komt langs en redt de arme Rebekah heldhaftig uit de wanstaltige klauwen van satan.

  In wezen zie je hier de grondig heidense Perseus en Andromeda mythe in terug:

  Perseus had net Medusa verslagen en vloog met zijn gevleugelde paard Pegasus langs Ethiopië toen hij Andromeda aan de rots geketend zag met enkel sieraden als kleding. Hij werd op slag verliefd en bood de jammerende Cassiopeia en Cepheus aan hun dochter te redden en het monster te verslaan. In ruil zou hij met haar huwen. De ouders stemden ermee in en Perseus doodde het monster.

 99. albert zegt :

  @ Rob

  rob, op 13 augustus, 2010 bij 6:11 pm

  die takke d’s en t’s tasten gelukkig de bedoeling en betrouwbaarheiod niet aan 🙂
  (geintje 🙂 )

 100. ThaFizzy zegt :

  @Rob en @Jabir

  Ik zit al een tijdje met de gedachte te spelen om een langlopende christelijke sprookjes serie te komen, je zou het een soap kunnen noemen.

  Maar elke aflevering zou dan eindigen met “En ze leven nog lang…”

  Is daar markt voor denk je? Want als ik jullie zo lees zijn jullie wel dol op dat soort verhalen!

 101. Dutch Hermit zegt :

  @Jabir
  Ik ben al wat jaartjes een metalhead en ik ben er al wel mee in aanraking gekomen. Die gasten zijn dan verbonden met de blackmetal-elite of in het slechtste geval met de blackmetal-maffia. Geen leuke mensen.

 102. Tau Jabir zegt :

  Ach joh, dat loopt allemaal wel los heur. Dat zijn in wezen heel lieve jongens. Misschien dat ‘satanen’ een soort containerbegrip is voor allerlei overtuigingen die voor ‘satanisch’ aangezien worden, maar het is gewoon niet een afzonderlijk soort identiteit. Misschien dat je Deense hell’s angels bedoelt, of een soort mengelmoesje van overtuigingen. Overigens staan de metalheads niet bepaald hoog in de ‘infernale pikorde’ zullen we maar zeggen.

  Toen ik nog een OTO loge had (Solve et Coagula) in Rotterdam, oefende dat een grote aantrekkingskracht uit op precies de types die je noemt. Die stromen vaak over van de woede en hebben -mijns inziens- een nogal foute motivatie om met ‘spiritualiteit’ in de weer te gaan (en zo groeide ik steeds verder in de richting van het boeddhisme zeg maar). Maar die hebben al zo vaak deuren van kerken in hun gezicht dichtgeslagen gekregen omdat het ‘geen leuke’ mensen zijn, dat ik dat nooit gedaan heb. Dan komt dat vergeven vanzelf wel 🙂

 103. Dutch Hermit zegt :

  Jabir
  Het zal meer een soort satanische stroming binnen de metal zijn dan een metalstroming binnen het satanisme. Dat geloof ik graag. Overigens zijn het wel lekker eigenwijze en eerlijke gasten waar je ook gewoon goed bier mee kan drinken (met mate, na 6 bier worden ze vervelend :D)

 104. Jan-Peter zegt :

  @ GG: Kunnen jullie dit niet natrekken bij Angela en Benny Hinn?

 105. Licht op het pad zegt :

  @ Goedgelovig

  https://goedgelovig.wordpress.com/2010/08/13/bevrijd-uit-een-satanssekte/#comment-70992

  Die bijzondere roeping van MvdS en z’n vrouw is uiterst dubieus, gezien het feit welke zaken worden uitgesproken tijdens de ‘inzegening’ waar overigens bv dhr. Ouweneel bij aanwezig was (stond hij te slapen toen het volgende werd uitgesproken?)

  Citaat v/h profetisch woord uitgesproken bij de inzegening van MvdS en z’n vrouw in het filmpje, zie bron: https://goedgelovig.wordpress.com/2009/05/07/hoe-meer-kritiek-hoe-meer-zalving/

  ‘Jullie zullen verwarring en chaos brengen in het reik van Satan, in het gebied van religie, van occultisme en waarzeggerij’ ???

  Wat is het christelijke doel ervan om chaos in het reik van Satan te brengen, of verwarring en chaos in het gebied van religie? Wat heeft dit citaat met het geloof in Jezus Christus te maken? Christenen horen zich verre te houden van het reik van Satan, occultisme en waarzeggerij! Zou er orde of chaos heersen in het reik van Satan?!

  1 Korintiërs 14:33 – want God is niet een God van wanorde maar van vrede. Zo is het in alle gemeenten van de heiligen.

 106. Kevin zegt :

  ik geloof alles wat ze zegt.

 107. cornelis zegt :

  het verhaal komt mij voor als bullshit van grote klasse..
  mocht mevrouw toch eens op de gedachte komen een psychiater te consulteren, dan zal meneer alles doen om dat te verhinderen.
  hij heeft er alle belang bij om alles te houden zoals het is..
  in satanische haast getypt..
  met duvelse groet,
  uw cornelis

 108. goedgelovig zegt :

  @Jan-Peter: Angela komt morgen op GG aan bod. Benny Hinn is vrijwel onbenaderbaar.

 109. Ruitje zegt :

  @GG, Benny Hinn zit vast weer een weekendje in Rome met Paula White… 😉

 110. Vleertje zegt :

  @ Tau Jabir. Jouw reactie op mij (100 comments terug) slaat nergens op. “inderdaad” tssssss.. 😦 Lees wat ik zeg en span me niet voor jouw ongelovige karretje.

  Ik heb alleen grote moeite om deze vrouw te geloven en had dat al toen ze in de Visie stond en dit artikel een grote rel veroorzaakte. Nu na de grove leugens over goudstof, die dikke fake is en geen goud, heb ik nog veel grotere twijfels. Ik twijfel dus niet aan extreme culten, die in Amerika vast voorkomen. Daar zitten de raarste groeperingen en nog tot de tanden toe bewapend ook, dus waarom dit niet? Maar deze vrouw heeft gewoon “een luchtje”. Misschien doe ik haar onrecht aan met mijn ongeloof en dan zijn mijn excuses oprecht gemeend, maar ik ben tot nu toe gewoon nog niet overtuigd van haar geloofwaardigheid. Sorry. Glittergate heeft nu eenmaal gevolgen..

 111. Vleertje zegt :

  Ik zit in de moderatie…… :mrgreen:

 112. Richard Sorge zegt :

  Toevallig heb ik de Satanic Bible en The Satanic Rituals hier liggen en in geen van beide boeken is sprake van het offeren van baby’s. Er valt aan te nemen dat Rebekah iets te snel over het gedeelte met de ongedoopte baby en de urine van een prostituee heeft heen gelezen.

 113. goedgelovig zegt :

  @Ruitje: Ja, maar ze lopen alleen hand in hand naar het Vaticaan, het is dus niet wat jij denkt. 😉

 114. bodem zegt :

  Bekend verhaal. Toen ik het voor het eerst las, kon ik het in het begin nog wel geloven. Gewoon omdat het te gek voor woorden is dat iemand zoiets absurds zou verzinnen en dat het dan ook nog in de visie zou komen. Ik weet waar christenen toe in staat zijn, dus dan kun je je voorstellen dat satanisten nog ergere dingen doen.

  Maar ja, toen kwam ik terecht bij de passage waarin wordt geschreven hoeveel geestelijke kracht Benny Hinn had. Daarmee viel ze wat mij betreft door de mand. De grote geldwolf, massahypnotiseur en oplichter Benny Hinn? Nee hoor, dat wil er bij mij niet in. Ik kon ook geen reden bedenken waarom satan Benny Hinn zou willen vervloeken. Als ik satan was zou ik die jongen lekker zijn gang laten gaan.

  Dat van die engelen die dansten maakte het nog even af.

  Dat deze meid een moeilijke achtergrond heeft, geloof ik van harte. Ik hoop ook echt dat ze nu gelukkig is. Het zij haar gegund. Toch denk ik dat het beter is voor de christelijke pers om dit zoort extreme verhalen te negeren.

 115. Tau Jabir zegt :

  @vleertje

  begrijp ik je verkeerd als je zegt dat het wel losloopt met dat extreme in het satanisme? dat is hoe ik het las. Hoe zou ik het dan anders kunnen begrijpen?

 116. albert zegt :

  @ bodem

  Dipje bij de eindredactie van Visie lijkt mij. Zou leuk zijn als ze er even op reageren. Tenzij een of andere hotemetoot de directie/redactie van de eo deze ‘never ending story’ heeft opgedrongen.
  Onbegrijpelijk en van journalistiek laag niveau (geen verifierend onderzoek gedaan alvorens te publiceren> gemakzuchtige journalistiek, bah.)

 117. Ds Dre zegt :

  In ongeveer 12 uur 120 berichten. In krap 67 uur dus…

 118. rob zegt :

  @ThaFizzy
  Leuk idee, met een hoop intriges graag 🙂

 119. Tau Jabir zegt :

  Ik denk dat enige verificatie op z’n plaats is. Ik wil het verhaal niet kapotchecken hoor, maar veel is natuurlijk uit te zoeken.

 120. Ds Dre zegt :

  Tja, zou het toeval zijn dat GG deze dag dit bericht heeft geplaatst?

 121. Laurens zegt :

  Wel frappant dat de meeste kritiek komt van christenen, zgn. Psychologen (of psychologiestudenten)… Net als bij t.b. Joshua en aantal jaar geleden.
  Toch raar als we bedenken hoe het christelijk geloof er bij ons in nederland bij ligt… Kortom, ik geloof best dat het waar kan zijn (eigen ervaringen met het duistere rijk). Lees anders: he came to set the captives free. Zeg niet meteen als een kip zonder kop, dit kan niet… Omdat jij iets niet kunt geloven hoeft het nog niet zo te zijn dat het niet kan. Kan een mens over water lopen? Uit de dood opstaan? Neehhhhh….. Duhhhh….

 122. Zeezout zegt :

  Voor mij klinkt het als iemand die door een zwaar verleden het spoor nogal kwijt is geraakt en fantasie met werkelijkheid vermengd heeft. Waarschijnlijk zijn er in haar leven heel vervelende dingen gebeurd en is ze wel degelijk zwaar beschadigd.

  Toch denk ik niet dat dit verhaal de waarheid is. Het is fantasie, gemengd met religie en psychologische wauwau, die zijn uiting vindt in een verklaring voor de omgeving van in het verleden misgegane situaties.

  Ik zie R als iemand die een verklaring zocht en ‘vond’ voor een niet te verklaren of te begrijpen verleden.

  Overigens loopt de wereld vol met zulke mensen en verdienen ze niet onze spot maar onze hulp en eerlijkheid.

  Het kan goed zijn dat R dit werkelijk gelooft en zo haar verleden probeert een plek te geven, maar voor mij is het niet realistisch.
  Ik hoop en bid (ja, dat ook!) dat ze werkelijk vrij zal komen van haar verleden, de misleiding en de fantasie en eindelijk echt zal kunnen gaan leven.

 123. Tau Jabir zegt :

  laurens, dit is gewoon een diep gestoord meisje, die dit verhaal van a tot z verzonnen heeft. Maar vertel eens over je *kuch* eigen ervaringen met het duistere rijk? Je klinkt eerlijk gezegd nu al een beetje abnormaal.

 124. Tau Jabir zegt :

  @zeezout

  Je vergeet voor het gemak dat er ook een andere kant zit aan het verhaal dat Rebekah vertelt: de mensen die ze belastert. Of ze werkelijk wat dan ook meegemaakt heeft is sterk de vraag, daar hoeft helemaal geen kern van waarheid in te zitten hoor. Ik ken meisjes met een heerlijke jeugd die zulk soort verhalen toch vertellen.

 125. Helpie zegt :

  De reactie van Laurens is interessant omdat hij wijst op het belang van het gedefinieerde ‘kwaad’ in elk religieus systeem. Immers, als er geen boze is, waar wordt men dan van verlost? En het mooie van extreem kwaad is extreme verlossing! (zie TRIN).

  Als je iemand zijn demonologie bekritiseert, bekritiseer je indirect de soteriologie: als de duivel niet bestaat, waar worden we dan van verlost, en wat is die verlossing dan waard?

  Ik begrijp zelf wel dat het een heilig punt is voor velen. Zelf geloof ik er niet meer zo aan (aan duivels e.d.) maar ik ben dus ook op zoek naar wat dan verlossing betekent. Iets met heelheid, met komen tot je bestemming, zoals God het bedoelt heeft?

 126. Tau Jabir zegt :

  @Helpie

  heb je wel eens gehoord van Tikkun Olam’?

 127. Ruitje zegt :

  @GG, Hinn en White zijn vast hand in hand de St. Pieter aan het bekijken of het geschikt is voor een crusade. 😉

 128. Zeezout zegt :

  @Jab

  Nee, vergeet ik niet en je hebt ook gelijk dat die kant er aan zit.
  Het is slechts een mening over die ene kant van de zaak.

  “Het kan goed zijn” impliceert ook duidelijk dat het niet vanzelfsprekend zo is, maar een mogelijkheid is.

 129. Castet zegt :

  @bodem

  Benny is natuurlijk wel de grote man van het VUUR!! Firegirl meets Fireman

 130. brambonius zegt :

  een muziekje voor de liefhebbers…

 131. brambonius zegt :

  En om het wat luchtiger te maken de beruchte Anton Szandor Lavey zelf, die blijkbaar wat moeite heeft met het concept van geinterviewd te worden in een TV-show:

  dit is echt te erg…

 132. Vleertje zegt :

  @ Tau Jabir, nee ik probeerde aan te geven hoe sterk God is. Zijn bescherming is er ook nog. Ik ben nog zo’n christen die wel geloofd dat Jezus macht heeft over de demonen, en ja ik geloof dus ook in hen. Alle macht in de hemel en op aarde is aan Jezus gegeven. Ik denk dat er veel onzin in omloop is van mensen die heel hard hulp nodig hebben en veel kopjes kamillethee. De echte verhalen komen niet zo in de openbaarheid en die mensen zoeken de publiciteit niet. Er is meer geestelijke duisternis dan ons lief is in ons verlichte westen. In bijbels tijden offerden men kinderen in de vuren van Moloch, ik heb niet de illusie dat die praktijken geheel zijn uitgeroeid in onze tijd, al zal de vorm vast wat anders zijn. Maar zijn geest die in ons woont is sterker dan hij die in de wereld is, om Johannes te citeren.

 133. rob zegt :

  @Helpie
  Idd verlossing gaat nmo ook niet over verlossing van de duivel. Als dat het hele punt is, waarin we verlossing nodig hebben, had God satan uit de hof verbannen en niet de mens.

 134. Dwaalleraar zegt :

  De rede van het ontstaan van de Satanskerk volgens wikipedia: De Church of Satan (‘Kerk van Satan’) is een internationale modern satanistische organisatie met het hoofdkwartier te New York. Leden zijn minimaal 18 jaar en hebben betaald voor het lidmaatschap. De kerk is op 1 mei 1966 opgericht door Anton Szandor LaVey (1930-1997). De dag van oprichting staat traditioneel in verband met de heksensabbat.

  LaVey vond dat er in de naam van God veel pijn en ellende is veroorzaakt. Volgens hem werd al het kwaad op de duivel afgeschoven zodat de christelijke kerk in een goed daglicht kwam te staan. Hij hoopte met zijn kerk een andere kijk te geven op Satan.

  Binnen de Church of Satan verheerlijken de mensen zichzelf. De belangrijkste filosofie van de Church of Satan is dat niemand gelijk is.

  De Church of Satan neemt zelf geen politieke stelling in. Aangezien individualiteit belangrijk is, bepaalt iedereen welke politieke partij hij of zij het beste vindt. Binnen de Church of Satan wordt ook de persoonlijke seksuele voorkeur van de leden gestimuleerd.

  Binnen de satanskerk geloven velen in de kracht van amuletten waaronder de wolfsangel, symbool van evenwicht in de natuur.

 135. Tau Jabir zegt :

  Ik heb alleen de indruk dat de kerk van satan niet echt het onderwerp van discussie is. Eerder labiele fantasieën en onprofessionele journalisten.

 136. Dwaalleraar zegt :

  Klopt. Maar tevens de geloofwaardigheid van het artikel. De satanskerk van Anton Szandor LaVey is eerder een atheistische protest reactie dan een een religie.

 137. Dwaalleraar zegt :

  Tevens gaat het hier om het verhaal en in het tweede deel over journalisten die research overbodig vinden.

 138. Rampestampertje zegt :

  Dit is echt triest dat Christenen op deze site zo naïef en ongenuanceerd reageren over satanisme. Het bewijst maar weer hoe weinig christenen inzicht hebben in wat er om hen heen gebeurt. Het is dichterbij dan je denkt, satanisten zijn daarnaast krachteloos en hun hart is leeg. Ik zou er niet bang voor zijn, het bloed van Jezus bedekt christenen, vervloekingen keren terug op de persoon die ze heeft uitgezonden. Door Jezus sterven aan het kruis is satan verslagen, heeft Jezus alle macht in hemel en op aarde gekregen en zijn alle machten en krachten onderworpen aan de macht van Jezus. Iedere satanist en demon zal uiteindelijk buigen voor Jezus en erkennen dat Jezus Heer is. Satan geeft mensen angst, depressie, leegte, vreet je helemaal kaal. Jezus geeft je liefde, warmte, een hoopvolle toekomst, herstel, genezing, ga maar door.

  Om op het verhaal terug te komen van de dame uit dit verhaal, ik ben het met jullie eens dat er meer bewijs zou mogen zijn van haar verhaal. Dat zou het verhaal geloofwaardiger maken. Wanneer mensen drugs gebruiken ontstaan er denkbeeldige werelden waar men in leeft en het voor realiteit aannemen. Zo denken sommige heroïne verslaafden dat ze de zoon zijn van Bob Marley of koningin Beatrix. Zo zou het mogelijk kunnen zijn dat de dame waarover jullie schrijven ook een bepaalde beleving heeft wat voor haar een realiteit kan zijn, maar niet gebeurd hoeft te zijn. Ik blijf er verder vanaf of het echt waar is. Ik zou voorzichtig zijn met haar te beoordelen, want wat als er echt bewijs komt en haar verhaal waar is?

 139. Tau Jabir zegt :

  @Rampestampertje

  Wat een enorm cliche verhaal trouwens. Want daar worden natuurlijk zieltjes mee gewonnen, met die ontzettende onzin.

  Het is een gewoon totaal ongeloofwaardig verhaal. Rebekah zou satanisme niet herkennen, als het recht voor haar stond en een klap in het gezicht gaf. Uit haar verhaal kan je eigenlijk al opmaken dat ze echt van niets weet op dat vlak. Ze kent de ‘het jargon’ niet en fantaseert erop los.

  De werkelijke sataniste in dit verhaal is alleen Rebekah. De werkelijke kerk van satan heet TRIN. Kan je wel proberen van een verbeelde vijand het thema van te maken, maar dat gestoorde meisje is dat en de kerk van satan niet. Dat zijn eigenlijk heel fijne, warme en open mensen, die satanisten -vergeleken met Rebekah en TRIN dan-

 140. Tau Jabir zegt :

  Aandoenlijk hoe er geprobeerd wordt de aandacht te verschuiven van Rebekah naar het stoute boze satanisme.

 141. Tau Jabir zegt :

  Zo denken sommige heroïne verslaafden dat ze de zoon zijn van Bob Marley of koningin Beatrix.

  Ow ja.. Rebekah zou zogenaamd verslaafd zijn geweest aan de heroine en de coke. Behalve dat ze blijkbaar niet goed door heeft wat voor werking die drugs hebben, want dat beschrijft ze eigenlijk telkens precies niet zoals het is. Zo zou je bij haar (en jou) haast denken dat heroïne zoiets is als LSD. Dat is niet zo.

  Het zieligst vind ik het voor alle laaggeschoolde lijfeigenen die waarde hechten aan dit soort schadelijke verhaaltjes en TRIN geld geven.

 142. Tau Jabir zegt :

  Satan geeft mensen angst, depressie, leegte, vreet je helemaal kaal.

  meanwhile in reality:

  TRIN boezemt mensen angst in met rare satansverhaaltjes;
  TRIN geeft mensen depressie door op een heel vreemde manier met bekering om te gaan;
  TRIN geeft mensen leegte, omdat hun theologie en ‘christendom’ flinterdun is;
  TRIN vreet je helemaal kaal, het is een grote financiële malversatie;

 143. Tau Jabir zegt :

  Zoals je uit haar relaas en de profielnaam “carpenoctum” op kan maken, was Rebekah voor haar bekering een 100 in een dozijn ‘gothic’ meisje, die verder alleen blootgesteld is aan ‘satan’ via de massamedia. Enge films, buffy the vampire slayer, beetje labiele automutilatie, dat werk. De rituelen en overtuigingen die ze noemt komen niet voor in het satanisme, de effecten van drugs die beschrijft zijn al evenmin juist, het klopt gewoon helemaal niet. Leuk dat verifiëren hoor, maar het is natuurlijk al lang glashelder dat ze liegt dat het gedrukt staat. Van de drugs die ze noemt kan het ook niet komen want die heeft ze heel duidelijk nooit gebruikt en uit haar nonverbale communicatie komt glashelder naar voren, dat ze zelf nog niet eens gelooft wat ze zegt.

 144. rob zegt :

  @Rampestamper

  Je uitspraak: ” het bloed van Jezus bedekt de christenen” klinkt al net zo magisch als menig satanisch ritueel.

  Daarom vraag ik maar hoe je het een en ander bedoelt:
  Op welke manier zou het bloed moeten werken?
  Hoe versloeg Jezus satan en waarom?

 145. Tau Jabir zegt :

  @Rob

  Als je het over magisch denken hebt, dan heb je het zeker wel over het ‘bloedoffer’ van Christus. Uit het hoofdstuk The bloody sacrifice and matters cognate uit “Magick in Theory & Practice”van St. Aleister Crowley (eigen vertaling):

  Het is van belang om hier de problemen verbonden met het bloedig offer in overweging te nemen, want dit is zeker een binnen de magie traditioneel onderwerp. Bijna alle magie hangt ermee samen, in het bijzonder alle Osirische religies — de rites van de stervende God — verwijzen hiernaar. De moord op Osiris en Adonis; de verminking van Attis; de cultussen van Mexico en Peru; het verhaal van Hercules of Melcarth; de legendes van Dionysus en van Mithra, ze zijn allemaal verbonden met dit ene idee.

  In het Judaisme vinden we het ook terug. De eerste ethische les die de bijbel leert is dat het enige offer dat de Heer genoegen geeft, het bloedoffer is; Abel maakte dit en stemde de Heer daarmee gunstig, terwijl Kaïn wat blaadjes sla gaf, wat als nogal gierig gezien werd. Het idee komt telkens weer terug. We hebben het offer van Passover, volgend op het verhaal dat Abraham bevolen werd zijn eerstgeboren zoon te offeren, met de introductie van het idee dat een mensenoffer voor een dierenoffer verwisseld kan worden. De jaarlijkse ceremonie met de twee bokjes zet dit tot in de eeuwigheid voort.

  We zien dit idee weer overheersen in de romance van Esther, waar Haman en Mordechai de twee ‘zondebokjes’ of goden zijn; de culminatie hiervan zien we in de presentatie van de rite op Poerim in Israel, waar Jezus en Barrabas de zondebokjes waren in dat jaar waarover we zoveel horen, maar het nooit eens kunnen worden over de datum.

  Het onderwerp moet goed bestudeerd worden in de ‘Golden Bough’, waar het met veel kennis van zaken uiteen gezet is door Dr. J.G. Frazer. Genoeg nu over het feit dat het bloedige offer sinds onheuglijke tijden het meest bestudeerde onderdeel van de magie is. Niemand leek zich verder zorgen te maken over ethische overwegingen; dat is eerlijk gezegd ook niet nodig. Want zoals St. Paulus al stelde: “Volgens de wet wordt inderdaad vrijwel alles met bloed gereinigd, want als er geen bloed wordt uitgegoten, vindt er geen vergeving plaats.” (Heb 9:22) en wie zijn wij om Paulus tegen te spreken?

  Goddank dat iedereen hier het zijne van mag vinden. tegelijk is het wel van belang deze zaak goed te bestuderen, wat onze mening er ook over is; want onze eigen ethiek zal natuurlijk afhangen van onze theorie van het universum.

 146. Tau Jabir zegt :

  On topic:

  Mijn kat bracht vannacht een bloedig en toch geweldloos offer. Moeder en kittens maken het goed.

  Leven is mooi

 147. Tau Jabir zegt :

  En eehhh ps… over dat offeren.. zou een satanist het offer van Kaïn of van Abel brengen? Juistem….

 148. albert zegt :

  @ Tau Jabir, op 16 augustus, 2010 bij 11:36 am

  en de ontwerper van dit mooie leven (en van Kaïn en Abel) is prijzenswaardig 🙂

 149. Eva zegt :

  @ Jabir
  Moet je er nog eentje kwijt? Is even kijken of ik mijn vriend kan overhalen….

 150. albert zegt :

  @ TB

  Tau Jabir, op 16 augustus, 2010 bij 6:48 am

  In mijn optiek is het niet Trinn of satan, TB….
  Het is wellicht Trinn EN bij tijd en wijle satan.
  Het zou best kunnen zijn dat satan Trinn beïnvloed…
  is dat een vreemde gedachte? Ik denk het niet als ik kijk naar de vreemde bijverschijnselen rond deze club, hoewel hun bediening vast wel ok is
  In Markus wordt beschreven dat Jezus op enig moment demonen wil uitdrijven en om dat te realiseren steekt Hij met Zijn discipelen het meer over. Het gaat onverwacht ineens flink stormen en het bootje maakt water. Opmerkelijk is dat Jezus dan de wind bestraft. Op gezag van Jezus (en niet van de discipelen!) gaat de wind (direct) liggen. Uit de gekozen woorden van Jezus blijkt klip en klaar dat Jezus de bovennatuurlijke satanische machten – die de storm veroorzaakten – met Zijn gezag aanspreekt en hen dwingt tot ‘capitulatie’. Logisch dat die machten zich roerden. Zij wisten wat er stond te gebeuren en wilden de overtocht verhinderen.
  In de Bijbel wordt de satan (nog) de overste van deze wereld genoemd. Hij heeft nog even tijd. Dat is blijkbaar (ook) een realiteit. Naïviteit is dan misplaatst. En ik denk dat Trinn – zoals veel extreem charismatische stromingen- vaak naïef handelt omdat men geen onderscheid maakt in de bijbelse bedelingen. Men denkt dat Gods koninkrijk zich nu al in volledigheid manifesteert en dat is erg link als we beseffen dat zelfs Jezus (en zijn discipelen) ‘last’ hadden van die satanische invloeden.
  Zo onschuldig is het allemaal ook weer niet ondanks jouw vele ‘nivellerende’ opmerkingen rond satanisme.
  In de hemelse gewesten bevinden zich (nu nog) good guys en bad guys om het maar eens populair uit te drukken.
  Gelukkig zal dat drastisch veranderen met Christus wederkomst en Gods afrekening met de kwade machten. Iets om naar uit te kijken als we de immense ellende in deze wereld om ons heen zien in contrast met die prachtige kittens (nieuw leven) van jou ! Zijn handetekening denk ik dan maar 🙂

 151. Tau Jabir zegt :

  @eva

  We houden er zelf eentje, m’n zusje en een vriendje van m’n zoontje wilden er ook eentje, dus er blijft er nog een over 🙂

 152. albert zegt :

  @ TB
  en ik val af TB. Eën hap van onze hond en dat mooie katje is weg, snif 😦
  Ik gun’m Eva !

 153. Tau Jabir zegt :

  In mijn optiek is het niet Trinn of satan, TB….

  Waaruit maak je op dat ik zou denken dat het of/of is? Ik geloof eerlijk gezegd in TRIN noch duivel. In een ander draadje vroeg je me naar mijn opvattingen, die alles behalve dualistisch zijn. Integendeel. Ik schreef:

  All experience, the entire phantasmagoria of the six senses, the diverse multiplicity of existence, in reality is without duality. Even if we examine the parts of the bodhi-matrix in the laboratory of the mind, such specifics are seen to be illusive and indeterminate.

  Ik snap niet waarom je probeert me in zo’n stellingname te ‘framen’, want dat vind ik helemaal niet. Schrijf je dat nou omdat ik aangaf dat TRIN de dingen doet waar ze de ‘duivel’ van beschuldigen (ingaand op een soort rare rant over de duivel)? Dat ik zou denken dat TRIN de enige variant van het christendom is die je kan vinden? Zeg het maar hoor, want ik volg het echt niet.

  Vervolgens kom je dan zelf met een enorm dualistisch verhaal over ‘good guys’ en ‘bad guys’ aanzetten, waarin het volgens jou blijkbaar wel nogal of/of is, in tegenspraak met wat je eerder stelde. Dat vind ik een gekke kronkel.

 154. albert zegt :

  @ TB

  Ik probeer jou niet ‘in te framen’TB. Wel was/ben ik benieuwd naar jouw levensvisie. Jouw visie is mij inmiddels iets duidelijker geworden.
  Wel koppel ik in bovenstaande de naíviteit van Trinn (ten aanzien van de invloed van satanische machten in de tijdspanne waarin jij en ik nu leven) aan jouw relativerende opmerkingen rond allerlei zgn satanische invloeden.Daar zie ik een parallel in en dat vind ik link.
  Deels kan ik je daarin volgen (relativeren) maar deels ook niet want er gebeuren soms rare – bovennatuurlijke- dingen.
  Vanuit jouw Buddhistische visie ontken jij dualisme en is er geen plaats voor een satanische invloed. Da’s duidelijk. Maar of dat recht doet aan de werkelijkheid? ik denk van niet TB.
  Ik herken in ieder geval de (nuchtere) Bijbelse beschrijving van goed en kwaad in mijn eigen leven, in dat van mijn naasten/vrienden en in dat van mijn zakelijke relaties.
  Jijherkent zo’n invloed wellicht niet en dat stel ik zonder je te willen beledigen….
  Iedere dag opnieuw mag ik mij afvragen: wat wil God dat ik doe en dat ervaar ik als een goede en soms ook confronterende en ‘vormende’ en corrigerende zaak. Niets mis mee. Keuzes maken en verantwoordelijkheid nemen, met vallen en opstaan.
  Bewerkstelligt ‘jouw’ Buddha dat ook bij jou ? Of heb je daar geen behoefte (meer) aan en heb je een religie-vorm gekozen die het beste bij jou past ?

  .

 155. Tau Jabir zegt :

  en ik val af TB. Eën hap van onze hond en dat mooie katje is weg, snif 😦
  Ik gun’m Eva !

  Waarvan val je af? Je was geen kandidaat, er was geen loterij, Eva mag ‘m. Maar fijn dat je iemand een sigaar uit mijn (kat’s) doos gunt.

 156. bodem zegt :

  Jabir, ik denk dat mensen enge ziektes toewensen buiten de spelregels valt. Ik denk niet dat de mail van Albert daar aanleiding voor geeft, tenzij hij gelijk heeft.

 157. Tau Jabir zegt :

  Vanuit jouw Boeddhistische visie ontken jij dualisme en is er geen plaats voor een satanische invloed. Da’s duidelijk.

  die gun ik je eigenlijk wel

  het is een conventioneel bestaand fenomeen, in het leven geroepen door mensen als jou en TRIN, zonder intrinsiek bestaan van zijn eigen kant. Om Baudrillard te citeren (uit The intelligence of evil):

  Above all, we must not confuse the idea of evil with some kind of objective existence of evil. That has no more meaning than an objective existence of the Real; it is merely the moral and metaphysical illusion of Manichaeism that it is possible to will evil, to do evil, or, alternately, to denounce it and combat it. Evil has no objective reality.

  Quite the contrary, it consists in the diverting of things from their ‘objective’ existence, in their reversal, their ‘return’. In this sense, in precisely the same way as Canetti conceives vengeance, evil too, is automatic. You cannot will it. that is an illusion and a misconception. The evil you can will, the evil you can do and which most of the times merges with violence, suffering and death, has nothing to do with this reversible form of evil. We might even say that those who deliberately practice evil certainly have no insight into it, since their act supposes the intentionality of a subject, whereas the reversibility of evil is the reversibility of a form.

 158. Tau Jabir zegt :

  @bodem

  Ik schreef precies wat ik bedoelde.

 159. Eva zegt :

  @ Jabir
  niet zo onaardig tegen Albert doen, is volgens mij helemaal niet nodig. Die opmerking over het katje trek vergroot je nogal al uit.

  ik houd je op de hoogte over het katje, hoe snel wil je het weten? (misschien moeten we er even over mailen, nogal off topic 🙂 Je schijnt zo makkelijk te vinden te zijn op het world wide web dat, dat vast wel moet lukken.)

 160. albert zegt :

  @ Eva

  TB heeft een kort nachhie gehad (ik ook trouwens). Dan wordt het incasseringsvermogen een beetje op de proef gesteld, ik neem het ‘m niet kwalijk.
  Hij is in ieder geval een dierenliefhebber en daarin kan ik hem een hand geven. Dat is al vast iets 🙂

 161. albert zegt :

  @ TB
  ik gun je deze – The intelligence of evil)- boeddhistische georienteerde visie TB maar vraag me af of je hier niet een veel groter geloof voor moet hebben dan voor het realistische God/mens beeld dat de Bijbel ons laat zien?

 162. Tau Jabir zegt :

  @Eva

  Misschien moet ik mijn tolerantie en geduld ook wat beter oefenen en wat minder schrijven voor ik koffie opheb. Anders gaat het niet goed met de morele discipline.

  De poesjes houd ik zo’n 8 a 9 weken bij de moeder. Laat maar weten als je het weet, geen haast. Kan je m’n mailadres vinden?

 163. rob zegt :

  @GG
  Waarom zou het geen publiciteitsstunt kunnen zijn?

  Misschien eerst via mw Greening?

 164. Tau Jabir zegt :

  @albert

  Ik volg dat ‘grotere geloof’ niet. Daarnaast zeg je dat de bijbel een realistisch beeld schetst, maar dat onderbouw je helemaal niet. Ik herken dat realisme in ieder geval niet helemaal.

 165. Tau Jabir zegt :

  Niet realistischer dan de sprookjes van Grimm bijvoorbeeld.

 166. rob zegt :

  niet realistischer dan het boeddhisme
  Alle geloof is onrealistisch

 167. Tau Jabir zegt :

  Waar gelooft het Boeddhisme dan volgens jou in?

 168. rob zegt :

  De boeddhist gelooft dat het boeddhisme waarheid is

 169. Eva zegt :

  @ tj
  Ik heb je gemaild over de kat. (sorry voor anderen, erg off-topic)

 170. rob zegt :

  @Eva
  Als je de kat op een bezemsteel gaat halen, en daarna offert aan Anton LaVey, is het ontopic 🙂

 171. Tau Jabir zegt :

  @Rob

  Je gaat niet door voor de koelkast 😉

 172. Tau Jabir zegt :

  Boeddhisten geloven niet dat hun beoefeningen intrinsiek ‘waar’ zijn (hoewel methode en wijsheid zich kunnen mengen als water met water), maar dat het ‘vaardige middelen’ zijn. Gereedschappen. Waar is een hamer goed voor als je klaar bent met timmeren? Dat wordt ‘upaya’ genoemd:

  Upaya-kaushalya is a concept which emphasizes that practitioners may use their own specific methods or techniques in order to cease suffering and introduce others to the dharma. The implication is that even if a technique, view, etc., is not ultimately “true” in the highest sense, it may still be an expedient practice to perform or view to hold; i.e., it may bring the practitioner closer to true realization anyway.

  Soms werkt een liefdevolle aanpak, soms een toornige, maar dat betekent niet dat die methodes intrinsiek waar zijn. Toen Boeddha de verlichting bereikt zou hebben, had hij niet een panklare doctrine, maar eentje die paste bij elk persoon dat hij onderweg tegenkwam. Die spraken elkaar vaak onderling tegen.

 173. Tau Jabir zegt :

  Jezus was een grote Christus. Boeddha was een simpel plattelandsdoktertje die wat tegen het lijden wilde doen. Ik ben dan ook blij dat Christus zelf antwoordde: ‘U hebt het gezegd’ (Mattheus 26:64). Dus ik neem het Jezus nog niet eens zelf kwalijk.

 174. Marc - The Netherlands zegt :

  Als je het artikel hardop achterstevoren leest dan piepen jullie wel anders mensen. Enge dingen.

 175. NLmoslim zegt :

  Demonen en zwarte magie bestaat echt. Dat er echter zoveel moorden werden gepleegd en geweld werd gepleegd lijkt mij erg vaag. De duivel kan een mens niet vermoorden, maar wel beinvloeden door fluisteren. Dus ik denk dat zij best misschien bezeten was. Door de mix van bezetendheid en drugs begon ze te hallucineren over moord, etc. Amerika is vrij groot, ik vraag mij echter af of de politie dan niet al de vermoorde/vermiste personen kwam opzoeken, zo groot kan VS toch ook weer niet zijn?

 176. @yeah yeah yeah zegt :

  @NL moslim,

  ben jij inderdaad moslim zoals jouw naam suggereert? geloof jij als moslim ook in demonen? vraag ik me gewoon even af.

 177. nlmoslim zegt :

  @ yeah, yeah, yeah

  Ik ben moslim en ik geloof in het bestaan van demonen. Heel veel moslims hebben hier ook last van. Tik maar even bij google, tovenaarij in islam, islam voodoo in. Kijk maar wat je allemaal tegen komt.

 178. Toontje zegt :

  Mattheus van der Steen leerde Rebekah in 2000 kennen en was toen 28 jaar.
  Volgens zijn zeggen zwierf hij toen al 14 jaar de wereld rond om mensen in nood te helpen.
  Op 14-jarige leeftijd is hij daar dus mee begonnen.
  Een soort mannelijke Laura Dekker, zeg maar.
  Zou het nog familie van Willy Vandersteen zijn [Suske en Wiske], die had ook zo’n rijke fantasie.

 179. lager zegt :

  @Toontje,

  Mattheus leerde haar pas veel later kennen. En dat varen over de wereldzeeen is ook verzonnen.

  zie: https://goedgelovig.wordpress.com/2010/02/18/andere-tijden-van-matroos-tot-ceo/

 180. TRIX zegt :

  @burger Gimo
  Ik dacht al, wat doen al die politielui in mijn achtertuin.
  Verder ontken ik natuurlijk alles.

  Groeten vanuit paleis soestdijk

 181. S. zegt :

  Ik snap niet dat wij denken hierover iets te wetten of te durven oordelen. Mijn eigen moeder heeft in een soortgelijke sekte gezeten en ik weet dat veel van dit verhaal wel degelijk waar is. En trouwens, dat ze psychisch niet helemaal in orde zou zijn kan ik ook nog eens begrijpen want satan kan heel veel invloed houden op iemands leven, hoe vaak je ook voor bevrijding bidt. Er zit zo veel en het zit zo diep en het kan lang duren voordat het allemaal geopenbaard en verbroken is. Hou dus eens op met veroordelen en ga je eigen leven leven, doe jij nou maar alles wat God van jou vraagt en ga dan pas naar andere mensen kijken. Ik weet ook niet wat hier precies van waar is, maar ik weet wel dat God daarover oordeelt en niet een ieder die hier een comment heeft geplaatst.

 182. YOD zegt :

  Tja, de mensheid is nu eenmaal niet sceptiesch tegenover iets wat hun wordt verteld. of het nu waar is of niet, bij waar is het triest … en bij niet waar hetzelfde de waarheid is in het midden en satanisme zal altijd een vorm moeten hebben liefst in de openbaarheid want ondergronds kunnen we niet mee kijken en er rare verhalen zoals deze worden verteld zonder dat de waarheid is te achterhalen. YOD.

 183. mafchauffeur zegt :

  Om ons te imponeren legden de satanisten ’s nachts afgehakte ledematen rondom het huis neer en spraken ze vervloekingen uit.

  Het vooruitzicht van 1 miljard bekeerlingen in Azië wordt niet overal met gejuich ontvangen, zo lijkt het.
  http://nos.nl/artikel/592862-lichaamsdelen-gevonden-langs-a1.html

  They are back.

 184. Boktor zegt :

  Toch knap hoe je dit soort dingen opduikelt en linkt
  😀

 185. mafchauffeur zegt :

  @Boktor: vrucht van mijn charismagische geloofsopvoeding. Het zien van oorzakelijke verbanden, dáár waar ze niet zijn slechts weinig anderen ze zien.

%d bloggers liken dit: