Hoe meer kritiek, hoe meer zalving!

“Hoe sterker de geest van kritiek zal worden, hoe sterker de zalving op jullie zal toenemen!” Een ‘profetie’ van Willem Ouweneel bij de officiële erkenning en inzegening van TRIN-leiders Mattheüs en Rebekah van der Steen afgelopen zaterdagavond op de ‘Heaven on Earth’-conferentie in Zwolle. Een zinderend moment en Goedgelovig was er natuurlijk bij.

trininzegening450

Omdat Mattheüs van der Steen dé coming man van charismatisch Nederland is en zijn organisatie TRIN inmiddels is uitgegroeid tot de meest toonaangevende opwekkingsbediening met ook de meeste capsones en al één Gouden Bikini, kon een officieel erkennings- en inzegenmoment natuurlijk niet uitblijven. Ten aanschouwen van de ganse natie verzamelde een crème de la crème van voorgangers en gristelijke leiders zich rondom het supergezalfde stel. “We gaan iets heel bijzonders doen vanavond,” sprak Jan Sjoerd Pasterkamp, senior pastor van Evangelisch Centrum Europoort in Rotterdam. Hij vertelde dat een jaar geleden een buitenlandse voorganger hem een profetie had gegeven. “God zal een blonde, slanke jongeman in je leven brengen. Nederland zal hem proberen te institutionaliseren, en hij zal veel worden aangevallen, maar jij zult als een vader voor hem zijn en hem beschermen.”

Naast Pasterkamp (niet te verwarren met onze voormalige lezer Van Pastoorkramp) schaarden zich nog tien andere leiders achter de officiële erkenning van TRIN, te weten: Willem Ouweneel, Gerard de Groot, Lodewijk van Weerden, Gerard van Amerongen, Marc van Rossem, Arjen Knevel, Jaap Dieleman, Steve van Deventer, Johan Selier en Daniël Renger. Omdat we van onze lezers niet kunnen verwachten dat zij Charisma lezen en dus al deze charismatische voormannen kennen, kun je op de linkjes klikken om wat meer over hen te weten te komen. Bovendien weet je dan meteen wie je kunt aanspreken op de uitspraken en activiteiten van ons ongeleide projectiel, en op de nog niet verantwoorde collectes.

“Mattheüs en Rebekah, als ze op jullie schieten, schieten ze op ons. Hoe meer kritiek je krijgt, hoe sterker de zalving op jullie zal toenemen!”

De inzegening was een soort van groepshug, waarbij Pasterkamp de historische woorden sprak: “Als Nederlandse leiders erkennen we je en hebben we diep respect voor je. Mattheüs en Rebekah, als ze op jullie schieten, schieten ze op ons. We staan voortaan samen voor Nederland!” Ouweneel deed er nog een schepje bovenop. Hij sprak een zegen uit in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, en verklaarde:  “Met alle leiders in Nederland die zien waar de Geest werkt, heb ik een diepe innerlijke overtuiging van jullie roeping. Hoe sterker de geest van kritiek zal worden, dus hoe meer kritiek je krijgt, hoe sterker de zalving op jullie zal toenemen. Laat die Geest op jullie zijn en blijven voor eeuwig en eeuwig. Amen.”

Katholiek priester Marc van Rossem liet zich ook niet onbetuigd. “Ik dank jullie namens elke christen in Nederland.” Vervolgens werd het 4.000-koppig publiek gevraagd om in koor te roepen: “Mattheüs en Rebekah, we zegenen jullie! We staan naast jullie en samen geloven we voor Nederland!” Gerard de Groot, voorganger van de Levend Woord Gemeente in Rotterdam had er nog een ‘profetische indruk’ bij: “Jullie zijn aan Nederland gegeven als een erfdeel en zullen worden afgeschoten als een pijl die verwarring brengt in de gebieden van religie en occultisme.” En zich specifiek tot Rebekah richtend: “Je zult het satanisme splijten in Jezus’ naam!”

Wat heerlijk om te weten dat deze inzegenaars spraken namens “elke christen” en “alle leiders in Nederland die zien waar de Geest werkt”. Daarmee waren dus ook de redactie en lezers van Goedgelovig volop vertegenwoordigd. We hebben zelfs een belangrijke rol te spelen in de komende opwekking, want hoe meer kritiek wij geven, hoe sterker de zalving op Mattheüs zal toenemen!

“Net als in Lakeland dient zo’n ceremonie om iemands bediening publiekelijk te bevestigen, zodat hij boven alle kritiek komt te staan.”

Dit hoogtepunt op de ‘Heaven on Earth’-conferentie leek veel op de officiële inzegening en erkenning van genezingsevangelist Todd Bentley in Lakeland door het charismatisch establishment. Op deze YouTube-video in vier delen kun je zien hoe dat in zijn werk ging. Op deze ceremonie is – ook vanuit de charismatische beweging zelf – stevige kritiek gekomen, met name na de val van Bentley. Dutch Sheets schreef er een scherp en verhelderend artikel over. Het is wel erg toevallig dat vier van de ‘profeten’ en ‘apostelen’ die Todd Bentley autoriseerden – Wesley & Stacey Campbell, Che Ahn en Georgian Banov – ook op de conferentie van TRIN aanwezig waren. Tijdens een ander ‘impartatiemoment’ (charismatisch jargon voor ‘het door handoplegging overdragen van kracht van de Heilige Geest’) ontving Mattheüs ook het gebed en de goedkeuring van deze Amerikaanse leiders. Zij maken samen met Mattheüs deel uit van de zogenoemde ‘Revival Alliance’, wat in de praktijk betekent dat ze op elkaars conferenties spreken en elkaar regelmatig bevestigen. Hiermee zijn Lakeland en TRIN geestelijk weer innig met elkaar verbonden.

Voor wie dit soort charismatische ceremonies en rituelen niet kent: ze dienen om iemands roeping en zalving publiekelijk te bevestigen, zodat een leider opwekking kan brengen zonder zich om lastige kritiek te hoeven bekommeren. Blijkbaar is dat erg belangrijk, want in vrijwel elke conferentiesessie die volgde, kwam Mattheüs erop terug. Zo bond hij satirici en critici in Jezus’ naam (zie ons eerdere bericht hierover met inmiddels bijna 600 reacties), wat zoveel betekent als critici met geestelijke middelen de mond snoeren. Hij verwacht blijkbaar dat God direct na zo’n gebed of proclamatie engelen stuurt om de redactieleden van Goedgelovig geestelijk te bevriezen. Freeze! Gelukkig laten wij ons dit soort onzin niet aanleunen en hebben we altijd een busje antivries bij de hand.

“Zolang je geen 250 mensen uit de dood hebt opgewekt, heb je geen enkel recht om te bekritiseren. Als je kritiek hebt, zal je bediening krimpen!”

Maar Mattheüs geeft niet snel op. Een dag later stelde hij: “Zolang je nog geen opwekking en transformatie in je eigen leven ziet, zolang je nog geen 250 mensen uit de dood hebt zien opstaan, één miljoen mensen tot redding hebt zien komen de afgelopen jaren, en 10.000 armen per dag voedt, heb je geen enkel recht om te bekritiseren.” We stellen vast dat daarmee zelfs Jezus het recht niet meer heeft om hem te corrigeren, want ook de Heiland himself voldoet – gemeten naar zijn aardse leven – niet aan die supernorm. Dat Mattheüs deze wonderen wél op zijn naam zou kunnen schrijven is trouwens hoogst twijfelachtig. Maar dat hebben we hier al eens weerlegd.

In weer een andere sessie vermaande Mattheüs alle aanwezige leiders: “Er is in Nederland geen ruimte meer voor kritische leiders, alleen als ze zich bekeren! Als jij kritiek hebt op wat hier gebeurt, kun je twee dingen doen: óf je bekeren, óf ophouden een leider te zijn en een gewone baan zoeken! Je wordt beter of bitter. Al je je vandaag niet bekeert, zul je zien dat je bediening gaat krimpen. Krimpen, krimpen, krimpen!!! Ook diegenen die tegen Todd Bentley in Lakeland hebben gesproken, moeten zich bekeren. Dat is de enige manier om het goed te maken met God.” Hier spreekt een man die toch enigszins de weg kwijt lijkt te zijn. Gelooft hij werkelijk dat hij God voor zijn karretje kan spannen, en dat wie niet mét hem is tégen hem is en niet langer door God gezegend kan worden? Het begint aardig op een messiascomplex te lijken.

“Blijkbaar is kritiek op andere leiders wél oké, als het maar niet op Mattheüs is. Het begint aardig op een messiascomplex te lijken.”

Dus kritiek op leiders is fout? Waarom heeft Mattheüs dan in een recent interview (pdf) in het Nederlands Dagblad forse kritiek op Todd Bentley, en spreekt hij zichzelf daarmee tegen? “Ik heb nooit gezegd dat Todd Bentley zo zuiver als een konijn was! Ik vond die tatoeages ook vreselijk. Die man is een grote oen geweest. Hij werd een soort superster en dat hoort niet in het Koninkrijk van God. Jezus is enige met die positie.” Dat juist satire en kritiek als spiegels dienen, om te voorkomen dat leiders gaan doen alsof ze supersterren zijn, en dat je door die kritiek oprecht te wegen en met je team te bespreken wel eens zou kunnen leren en groeien, ontgaat onze Mattheüs volkomen. Blijkbaar is kritiek op ándere gristelijke leiders wél oké, als het maar niet op Mattheüs is. Maar ook de leiders die hem inzegenden hebben boter op hun hoofd. In plaats van dat ze hem als mentors bijbrengen hoe hij constructief met kritiek kan omgaan, bevestigen ze hem in zijn toch al megalomane denken.

In datzelfde interview legt Mattheüs uit dat er volgens hem twee soorten van kritiek zijn: positieve en negatieve. Positieve kritiek komt alleen van leiders in de kleine inner circle rond Mattheüs die hem voortdurend op de schouder kloppen dat hij het zo goed doet, en niet te beroerd zijn hem publiekelijk te erkennen en in te zegenen. Allemaal charismatische types met dezelfde stokpaardjes en blinde vlekken. Wie de ‘Heaven on Earth’-conferentie een beetje heeft gevolgd, heeft zelf kunnen vaststellen dat de stijl van de sprekers op het podium nogal uniform is. Ze hebben allemaal dezelfde maniertjes, zijn erg met zichzelf bezig, hebben moeite hun ‘boodschappen’ theologisch fatsoenlijk te onderbouwen, roepen van alles in tongen, en bedienen en imparteren lukraak. Een dieptepunt was toen Georgian Banov met de hand op de Bijbel zei: “Ga het nou niet allemaal bestuderen! Studie is niet nodig! Ontvang het vuur en geef het door!” Op de achtergrond stond Willem Ouweneel mee te wiegen en ja te knikken. Geen enkele correctie.

“Alleen leiders in zijn inner circle mogen kritiek geven. In gewoon Nederlands noemen we dat een sekte.”

Negatieve kritiek komt volgens Mattheüs van iedereen buiten zijn inner circle. In gewoon Nederlands noemen we dat een sekte. Mattheüs zegt in het ND dat hij moeite heeft met kritiek van geloofsgenoten omdat TRIN “de veelkleurigheid van het Lichaam van Christus probeert zichbaar te maken.” Het Lichaam van Christus is TRIN, Gods visie voor Nederland is die van Mattheüs, en de eenheid van de kerk zal zich alleen kunnen voltrekken onder het TRIN-banner. Nee, zelfrelativering is niet zijn sterkste kant. Dat de veelkleurigheid van het Lichaam juist zichtbaar wordt in het erkennen van medegristenen (ook de kritische) buiten zijn eigen club, komt niet in hem op. Dat ook Goedgelovig bij dat Lichaam hoort, moet voor Mattheüs vast een ondraaglijke gedachte zijn.

Maar er is gelukkig hoop. Mattheüs zegt namelijk in zijn portret in het ND: “Ik heb met mijn vrouw Rebekah afgesproken dat we verkeerde zaken tussen ons of met anderen dit jaar oplossen. Wij gaan naar mensen toe om vergeving te vragen, daar waar we verkeerde dingen hebben gezegd.” We zien dat bezoek van de Van der Steentjes en de publieke ontbinding van de eerder gedane binding met belangstelling tegemoet!

(Met dank aan Ruitje en andere lezers voor het optekenen van de citaten.)

NASCHRIFT: Henk-Jan van der Klis publiceerde een analyse van de TRIN-hype met daarin ook links naar wat de bladen en blogs over de ‘Heaven on Earth’-conferentie hebben geschreven.

468 Reacties op “Hoe meer kritiek, hoe meer zalving!”

 1. Bodem zegt :

  Ik hoop dat veel mensen die naar HoE zijn geweest dit zullen lezen. Misschien nu de momenten van massa hysterie over zijn, ze er nuchter naar kunnen kijken. VdS mag dan veel goede dingen doen, er zijn heel veel christenen die goede dingen doen en die er niet zulke ongebalanceerde praktijken op nahouden. Dan kun je daar beter achteraan lopen, of je geld aan geven.

 2. Max zegt :

  Als er ook maar één van die 250 ex-doden kan worden weerlegd zal ik nooooooooit meer kritiek hebben op TRIN. Tot die tijd lijkt het me verstandig om deze club goed te volgen. Ik irriteer me ook mateloos aan dat begrip leiders. Ik zie alleen maar labiele mensen die geen fatsoenlijke baan hebben en mij vertellen dat ik mijn tienden moet betalen. Maw: hopelijk houdt onze kritiek deze mensen nog een beetje op het rechte pad.

 3. Ruitje zegt :

  Als ik die foto zie, dan komt gelijk Lakeland in gedachten. Dan zie je exact zo’n foto, alleen met andere hoofdrolspelers in de ‘Revival-film’.

  In Lakeland stond Todd Bentley zo met zijn vrouw op het podium omringd door leiders… Helaas liep dat niet zo goed af met Bentley en zijn vrouw. Gisteravond moest ik heel erg aan MvdS en RvdS denken en heb gebeden dat hun ogen opengaan en ze niet eindigen zoals Bentley. Klinkt misschien gek, maar ik zie zoveel overeenkomsten dat ik er naar van wordt… 😦

 4. Ruitje zegt :

  Zoek op youtube of Google op ‘commissioning Todd Bentley’, kijk en vergelijk…

 5. Ruitje zegt :

  Jan Sjoerd Pasterkamp lijkt wel Jim Goll hier. Die had een woord van God, dat er een jonge man zou opstaan, ‘Todd’…

  En hij speelt vast de rol van Peter Wagner. Het wordt eng 😦

  GG, ik had nog niet helemaal gelezen, maar zie dat jullie al linken naar Youtube. 🙂

 6. Kaas zegt :

  Shaba! goed artikel GG oooh shaba! Naast zalving met de geest van satire zijn jullie ook nog eens gezalfd met de Geest van Onderscheiding!

  Ben benieuwd of er nog een reactie komt van MvdS of de wijze mannen rondom hem, maar van één weet ik dat ie te druk is met alweer een nieuw boek 😉

 7. Ruitje zegt :

  MvdS wordt net zo misbruikt als Benltey in Amerika. En toen Bentley viel, lieten deze ‘leiders’ hem vallen. Hopelijk valt MvdS niet, moge God dat verhoeden (maar wel zijn ogen openen). Want dan ben ik benieuwd hoe deze leiders reageren…

 8. Bodem zegt :

  Ik heb verschillende keren van reageerders die vdS verdedigen gehoord dat het zo’n kwetsbare jongen is. Nu ik de feiten uit bovenstaande post weer op een rijtje zie, lijkt dat er inderdaad op. Hij omringt zich met allerlei beschermheiligen om het zo maar eens te zeggen en is duidelijk heel geintimideerd door kritiek. Ik zou zeggen, voor zijn eigen bestwil, haal die jongen van het podium af, en laat hem een paar jaar in een schaduw bediening opgroeien, ervaring en wijsheid(en hopelijk ook wat theologische kennis) opdoen. Het lijkt erop dat hij de verantwoording van een publieke bediening (nog) niet aan kan. Zelfs Ouweneel noemt hem een flapuit. Wat heb je eraan als je zo’n jongen over het paard tilt en je moet later de brokken opruimen? Ik heb me opgewonden over theologische misstappen, maar ik zie nu dat er ook een pastorale kant aan de zaak zit. Er worden veel te hoge verwachtingen op zo’n jong iemand gelegd. Daar zouden ze hem tegen moeten beschermen. Of draaf ik een beetje door?

 9. Sansel zegt :

  Oh my.. ik wordt hier écht misselijk van.. (ook die filmpjes opo YouTube). En dan te bedenken dat ik hier jaren terug ook midden in heb gezeten als kind/tiener.. Nu ik al ruim 2 jaar alleen woon, en eindelijk volwassen denk te worden gaan ineens mn ogen open. Het moest verboden worden, deze praktijken!! Wat ben ik blij dat ik niet meer zo gehersenspoeld word!!

 10. jk zegt :

  4000-koppig publiek? Er stonden 4500 stoelen en naar mijn idee was de zaal nog niet halfvol… Of tel je alle engelen ook mee 😉

 11. jk zegt :

  Oh… excuses. Nog niet genoeg koffie op. Ik heb ’t over dinsdag. LIBERATION DAY!

 12. Johan ter Beek zegt :

  Hij heeft wel een erg mooi jasje! Daar ben ik dan wel weer jaloers op! Is er iemand met wat geld die iets (zo’n jasje) over heeft voor mijn bediening? 😉

 13. Sunrise zegt :

  Correctie: het ging niet om een Australische voorganger die een profetie gaf, maar een Amerikaan. Het was Ben Goodman (www.bengoodman.org).

  Verder mag wel genoemd worden dat tijdens dit moment Pasterkamp noemde dat er pittige mentoringsgesprekken met MvdS plaatsvinden. Er worden daarin soms harde woorden gesproken (“je moest eens weten hoe we soms elkaar aanspreken” of iets van die strekking). Hij kwam later in het programma ook nog met wat nuance dat dit gebeuren geen excuus is om fouten te mogen maken en dat het gesprokene (ook door MvdS) getoetst dient te worden. Pas op dat je in de feitelijke weergave zelf ook geen blinde vlekken krijgt 🙂

 14. Martijn zegt :

  Er wordt geschreven:

  Een dieptepunt was toen Georgian Banov met de hand op de Bijbel zei: “Ga het nou niet allemaal bestuderen! Studie is niet nodig! Ontvang het vuur en geef het door!” Op de achtergrond stond Willem Ouweneel mee te wiegen en ja te knikken. Geen enkele correctie.

  Ik ben heel benieuwd of er een filmfragment te vinden is van deze bewering op de site van TRIN. Ik kan mij voorstellen dat dit zo uit een bepaalde context gehaald is, van je hoeft geen theoloog te zijn om de principe van de bijbel door te geven…

  Verder: Ik dacht dat er 7000 stoelen stonden?

 15. Bodem zegt :

  @ Johan t B, Ik bespeur bij jou een ‘geest van armoede’ die volgens vdS veel christenen en met name zendelingen bewoont. (Zie ‘durf te dromen’) Ben jij ook zo’n christen die in tweede hands vodden loopt? Dan leef je niet in de volheid. Er is vast wel een broeder of zuster die je af kan helpen van die de geest van armoede. Bestel maar vast in geloof zo’n jasje.

 16. cris zegt :

  Wat is toch dat shaba dat ik telkens onder TRIN-artikelen lees? Volgens wikipedia ligt het o.a. in Afrika, maar dat zal waarschijnlijk niet bedoeld worden…

 17. Sansel zegt :

  Hahaha shaba(dabadoe) is de vrije fonetische vertaling van de ‘tongentaal’ die je daar nog al eens tegenkomt..

 18. goedgelovig zegt :

  @ Sunrise: We hebben meegeschreven toen deze toespraak werd gehouden, maar nemen je correctie over de nationaliteit van die profeet even ter kennisgeving aan. Mochten de video’s nog online komen, dan kan het gecontroleerd worden. De dvds’s kunnen in ieder geval worden nabesteld bij TRIN.

  Dat van die mentoringsgesprekken is inderdaad gezegd en hadden we misschien even moeten melden, maar daar is in de manier waarop M. opereert nog weinig van te merken. Er wordt vaak gezegd: “M. flapt er wel eens wat uit,” maar dat doet hij dan wel heel consequent. Het is terecht dat een leider wordt aangesproken op zijn uitspraken. Het is niet zo dat dit een loslopend citaat is. Bij herhaling kwam M. terug op dat punt van kritiek. Hij had tussentijds allang door Pasterkamp of Ouweneel gecorrigeerd kunnen worden. Maar het punt is dat deze leiders zelf ook niet goed met kritiek kunnen omgaan en nu M. zelfs collectief boven die kritiek verheffen met een pseudo-profetie.

  @ Martijn: De context van dat citaat van Banov was voorbereiding van het publiek om een soort ‘collectieve zalving/impartatie’ te ontvangen (iets met vuurballen begrepen we later van M.). Hij wilde ermee zeggen: “Denk nou niet teveel na, ontvang het gewoon.” Blijkbaar blokkeert ‘alles onderzoeken’ het werk van de Geest.

  We hebben verschillende GG-lezers die TRIN al een tijdje volgen gevraagd om mee te schrijven bij verschillende sessies. Bij 2 of 3 getuigen staat het voor ons vast en staan we in voor de weergave en strekking van de genoemde citaten. Letterlijk kan er hier of daar wel een woordje anders zijn. Maar we proberen – juist omdat dit best en gevoelig onderwerp is en we geen ‘makkelijke kritiek’ op TRIN willen geven – zo zorgvuldig mogelijk te werken.

 19. Sunrise zegt :

  @goedgelovig. Nog los van wat er over de nationaliteit is gezegd, ben ik op basis van wat er over hem werd gezegd (de twee tijdstippen dat de profeet te gast was bij David Koerts van Levend Water te Delft) zeker over wie het betreft, vandaar mijn stelligheid.

  Verder begrijp ik goed de strekking van je verhaal. Volledigheid maakt je verhaal alleen wel sterker, als je als hofnar enigszins door het hof geaccepteerd wil worden en effect wil sorteren.

 20. snico zegt :

  maarre, bedoeld matthieu (zo heet-ie toch echt?) nu echt dat hij met eigen ogen 250 doden heeft zien opwekken. is hier een link o.i.d.??

 21. goedgelovig zegt :

  @ Sunrise: Het is altijd een afweging tussen volledigheid en selectie. Niemand zit te wachten op een ellenlang stuk online. In de comments kan alles worden aangevuld wat volgens onze lezers nog ontbreekt. Voel je dus vooral vrij dat te doen. Zo werkt een community.

  De vergelijking hofnar/hof gaat in dit geval niet op. Wij schrijven niet voor TRIN, maar voor het volk.

 22. cris zegt :

  Ik ken van der Steen niet, maar als ik hem zo zie staan op het plaatje hierboven, met al die mannen om hem heen, dan krijg ik oprecht medelijden met hem. Een jonge man, die waarschijnlijk oprecht is en het allemaal goed bedoelt, krijgt een enorme load verantwoording op zijn nek die hij alleen (ja, ik weet het, ook met God en zijn vrouw) moet dragen. De huizenhoge verwachtingen die al die mannen van hem hebben moeten zwaar zijn om te dragen. Ik denk dat ik, als ik daar zo stond, me redelijk eenzaam zou voelen tussen al die mensen. Misschien moet GG naast de (nuttige) kritiek een oproep tot gebed voor deze man doen?

  @ Sansel: aha; bedankt voor de ‘vertaling’ 🙂

 23. snico zegt :

  maarre, bedoeld matthieu (zo heet-ie toch echt?) nu echt dat hij met eigen ogen 250 doden opgewekt heeft zien worden. is er een link voorhanden waar hij dit beweerd?
  khad t al gepost, maar nu in beter nederlands…

 24. Morningred zegt :

  Bedankt voor dit stukje. Ik kom zelf uit een evangelisch charismatische hoek en kan me op geen manier verbonden voelen met MvdS en Todd Bentley. Hoewel Lakeland een stuk erger was dan dit is er weer sprake van hetzelfde concept: Manipulatie om geld, verhalen over grote wonderen en tekenen die ergens anders gebeuren, een excentrieke spreker die er af en toe wat ‘uitflapt in zijn enthousiasme’ gezwets over glorie en vuur etc. Ik vind het kenmerkend dat MvdS in zijn eerste preek stoer vertelt over zijn piercings en dat meneer Bentley altijd trots vertelde over zijn tattoos.

  Ik ben erg geschrokken van de mensen die zich achter TRIN (en met name de zogenaamde opwekking) geschaard hebben maar ben tegelijkertijd ben ik blij dat er een nog groter aantal leiders niet aanwezig is geweest bij de conferentie.

  De verhaaltjes die op de conferentie worden verteld heb ik al zoveel vaker ergens anders gehoord. Che Ahn vertelt over een feestje waar de glorie van God viel en iedereen van zijn zonde bekeerde en christen werd. Ik heb wel tien soortgelijke preken gehoord van ‘revivalists’ die opereerden in ‘the glory realm’ en allemaal een ‘seer annointing’ hadden.

  Ik moet eerlijk zeggen dat ik van zondag tm dinsdag niets heb gevolgd van de conferentie maar op basis van vrijdag en zaterdag moet ik constateren dat het een hoop gebakken lucht was.

  Zo ik ben mijn ei kwijt!

 25. Johan zegt :

  @ cris: Ik denk eerder dat het andersom is: al deze mannen zijn zo onder de indruk van Mattheüs, dat ze graag meeliften op zijn succes. Het klinkt misschien onaardig, maar hier is echt sprake van een win/win-situatie. Mattheüs laat zien dat hij erkend wordt door meer ervaren leiders en dat hij best wel openstaat voor correctie (alleen door hen). Dat geeft zijn bediening meer status en helpt critici de mond te snoeren. Deze leiders laten zien dat ze graag een nieuwe generatie zegenen, maar ze kunnen ook niet om het succes van TRIN heen en liften graag mee met de bekendheid. Maar ik wil de motivatie van deze mensen verder niet te discussie stellen (een beetje maar). Ik vind deze openbare consecratie of hoe je het wilt noemen naïef en niet wijs.

 26. Ruitje zegt :

  Ik was vergeten mijn voicerecorder aan te zetten toen ik naar TRIN keek. Had ik dat maar gedaan (deed ik ook met Lakeland, heb dus nog uitspaken van Bentley en co daar op staan).

  Ik heb die uitspraak van MvdS gehoord en schrok ervan. Ik dacht: ‘Wat een blufpoker!’. Net zoals hij in ND ooit zei dat als je geen kankergezwellen hebt zien vallen, je geen kritiek mag hebben.

  Ben benieuwd of de dvd’s hele diensten bevatten.

  Ik vind het steeds meer op Lakeland lijken…

 27. brambonius zegt :

  “Als jij kritiek hebt op wat hier gebeurt, kun je twee dingen doen: óf je bekeren, óf ophouden een leider te zijn en een gewone baan zoeken! Je wordt beter of bitter. Al je je vandaag niet bekeert, zul je zien dat je bediening gaat krimpen. Krimpen, krimpen, krimpen!!!” (MvdS)

  deed me denken aan
  http://www.nd.nl/artikelen/2009/mei/01/het-is-tijd-voor-kerk-krimp-conferenties-

 28. Ruitje zegt :

  Al zou MvdS het niet zo bedoeld hebben, dan nog past het niet zo met kritiek om te gaan en eigenlijk te pochen over je bediening…

 29. Henk zegt :

  Enige nuance verschijnt wanneer je iets meer achtergrond kent. Ik weet bijvoorbeeld van de profetie van Ben Goodman (geen voorganger, maar profeet en ik ken hem persoonlijk) waarin Jan Sjoerd Pasterkamp Mattheüs in bescherming zou nemen. Dat ‘beschermen’ moet je zien in alle betekenissen van het woord. Het is geen vrijbrief voor Mattheüs om nu maar onbezonnen zijn bediening uit te gaan voeren.

  Ik vind bovenstaand relaas van Goedgelovig erg goed; er worden zeker rake dingen geschetst. Op één ding heb ik wat bedenkingen:
  De leiders die rondom Mattheüs gaan staan, doen dat zeker niet om een inner circle te vormen en vanaf nu alle vormen van kritiek af te weren. Die leiders zijn heus niet gek geworden of blind.

  Ik begrijp overigens heel goed de frustratie bij Mattheüs en de andere ‘leiders’ over kritiek. Maar die frustratie is gericht op de traditionele/institutionele hoek waar ongefundeerde kritiek klinkt. Dat Mattheüs per ongeluk Goedgelovig ook in die hoek schaart, is te betreuren. Het is bewonderenswaardig hoe Mattheüs c.s. durft te geloven in Gods dromen. Daar kunnen sommige institutionele kerken en leiders een lesje van leren.

  Dat wij overigens soms moeite hebben met het woord ‘leider’ komt misschien meer door onze eigen houding ten opzichte van autoriteit. Van veel van de genoemde charismatische leidersclub weet ik dat ‘leider’-zijn voor hen synoniem is aan ‘dienen’. Ik hekel bijvoorbeeld ook de reactie van hierboven (“labiele mensen die geen fatsoenlijke baan hebben”): zo gaan wij niet om met elkaar en onze leiders.

  Kom ik op de ‘verschijnselen’ (impartaties, jargon, ‘geestgevulde’ handelingen, heftige oproepen, etc.) op de TRIN-avonden. Van een afstandje (live stream, “van horen zeggen”) is het altijd makkelijk oordelen: “je moet er bij zijn”. Wel heb ik wat kritiek op de stijl; Mattheüs claimt dat hij de veelkleurigheid van alle christenen in Nederland wil tonen en verenigen, maar de stijl van de TRIN-avonden is ook gewoon een ‘subcultuur’.

  Christen-zijn, geloven, je laten vullen met Gods Geest, goede daden doen, een naaste zijn, en God liefhebben (en dienen) met heel je hart en met heel je ziel en met heel je verstand: dat kan op vele manieren.

 30. rob zegt :

  Ik denk niet dat het hof de hofnar zal accepteren, hoeveel feiten de hofnar ook zal gebruiken.
  Het hof is in slaap gewiegd (vandaar dat het hof stond te tollen op hun benen), misschien wel voor 1000 jaar.
  De Prins zal ze wakker moeten schudden, maar aangezien ze hun hoop hebben gevestigd op een andere prins twijfel ik aan een goede afloop. Want De Prins is ws niet welkom, zandzakken voor de ophaalbrug

 31. Ruitje zegt :

  @bramboniius, dat is bijna een vloek die wordt uitgesproken… 😦

 32. Michiel zegt :

  Citaat:

  “Er is in Nederland geen ruimte meer voor kritische leiders, alleen als ze zich bekeren! Als jij kritiek hebt op wat hier gebeurt, kun je twee dingen doen: óf je bekeren, óf ophouden een leider te zijn en een gewone baan zoeken! Je wordt beter of bitter. Al je je vandaag niet bekeert, zul je zien dat je bediening gaat krimpen. Krimpen, krimpen, krimpen!!!”

  Goed idee! Laten we vrolijk allemaal van die ‘JA-knikkers’ worden!

  Wel een simpele methode trouwens om iedereen meteen het zwijgen op te leggen…

 33. Michiel zegt :

  Inderdaad, wat @ruitje zegt!

 34. m zegt :

  Hou de vinger aan de pols GG! Bedankt dat jullie er zijn… lekker nuchter!

 35. piet zegt :

  Volgens mij klopt het niet helemaal.

  naar mijn idee werd met het 250 doden opwekken, 1 miljoen bekeerlingen…. etc gerefereerd aan Heidi Baker die de avond ervoor had gesproken.

 36. Don-key-shot (alias Rogier D) zegt :

  Het wordt wel heel moeilijk zo.. Een aantal van de mensen op dat podium ken ik persoonlijk als hele integere mensen met een hart voor de mens. Pasterkamp ken ik van vroeger, alsin ik kwam daar thuis over de vloer omdat ik met zijn zoons optrok. Die man is echt een fantastische vent. Maar ik schrik van het geestelijk geweld en de open oorlog die er plaats vindt,.

  Ik schrik van de verkozen blindheid van iemand als Daniel Renger die bij de inzegening van ons huwelijk was als oudste van Berea Haarlem. Iemand die onder Jan Pool is opgegroeit en dus genoeg opleiding heeft gehad over scheiding van geest, vlees en de verleiding van het grote denken. Iets waar Jan Pool zelf ook door schande en openheid heel sterk in is geworden (erg veel respect voor die man). Renger die altijd de man was die trouw aan het woord bleef. Als er iets gebeurde dan werd het eerst getoetst.

  Hoe kan het zijn dat deze ‘mannen god’s’ zo ver heen zijn als het aankomt op het feilbaar zijn, het toetsbaar zijn. De commentaren en kritieken zijn niet allemaal ongezouten en emotioneel. Het stuk in de AD was gedegen en Bijbels onderbouwt. Pak dan je Bijbel en hou een goede studie op dat podium dat het punt weerlegt. Dan sta je ergens voor. Nu is het profetie dit, god dat, nederland dit, kritiek maakt je bediening sterker.. bla bla bla..

  Wie was de directe collega van Rob Allard voor jaren? O ja .. Pasterkamp.. Samen in Berea Haarlem gedient en samen Berea Amsterdam opgebouwd. Daniel Renger is door Rob Allard aangesteld als oudste voordat Jan Pool de zaak overnam in Haarlem. Rob die het voorbeeld is van ‘how the mighty have fallen.’

  Hebben zij dan reeds nog niet geleerd dat als wij helden maken van mensen deze helden altijd ten val komen. Altijd? Ja altijd, van de oude griekse sagen tot de moderne volkshelden. Van Icaris, tot Koning David tot Kevin Prosch tot Todd Bentley tot Kluivert tot Van Basten tot …………

  Hoe kan het zijn dat de intergeriteit en nederigheid die Pasterkamp, Renger en MvdS ooit sierde nu verworden is tot grootspraak, pausmakerij, manipulatie (door de bijbel ookwel hekserij genoemd) en het gebruiken van profetieen en spreken uit god om je gelijk te halen. Niet alleen is dit een groot risico voor mvds en zijn vrouw (het is nog steeds een puike gozer!) maar ook zaait het verdeeltheid in het lichaam van Christus.

  Ik ben hier echt verdrietig over. Niet boos.. maar verdrietig. Dit is echt een hele verdrietige week voor het lichaam van Christus in Nederland. Ik bid oprecht dat deze situatie veranderd.. ik vind het ook lastig hier zo’n scherpe mening over te hebben… Ik hoop voor een ontmoeting met Jezus zoals we dat lazen in het verhaal over John en Matthijs voor deze mensen…

 37. goedgelovig zegt :

  @ piet: Dat zou heel goed kunnen (Ruitje, weet jij het nog?), maar M. identificeert zich met dit citaat en heeft op andere gelegenheden vergelijkbare dingen gezegd. Het laat de strekking onverlet.

 38. Henny Snijder zegt :

  Rogier, daar had ik het ook met mijn vriendin over toen zij zag dat Gerard de Groot daar ook op het podium stond. Hóe bestaat het dat “grote namen” nu zó anders spreken en handelen dan vroeger. Er is naar aanleiding van Lakeland een leidersvergadering geweest. Daar wilden ze de éénheid (terug) vinden. Daar waren óók leiders die naar Lakeland zijn geweest en ik denk dat als men daar elkaar de handen heeft opgelegd, en open stonden voor die éénheid in plaats van te kijken naar de kritieken, dat het daar ondermeer mis is gegaan. Denk aan Ouweneels radicale omkeer toen hij naar T>B Josua is geweest.. Op die leidersbjeenkomst is men op het hart gedrukt niet te reageren op kritiek.

  Dat Pasterkamp nu op deze manier van der Steen bijstaat, vind ik geen goede zaak. Want ondertussen vallen er wél veel gewonden door de woorden die vander steen uitspreekt. Onnadenkende of bewust uitsgeproken woorden die zoekenden én christenen pijn doen. Ik denk dat het meer pappen en nathouden is. Van der steen mag steeds struikelen, zij vangen hem dan wel weer op. Maar als je Timotheus leest, dan zie je daar een hele andere beschrijving hoe een voorganger zich behoort te gedragen.

  Het zal mij niet verbazen, dat wij nóg meer “grote namen” op het podium van Trin zullen gaan zien.

  Groetjes,

  Henny Snijder

 39. rob zegt :

  @Don Rogier, die situatie is idd vreselijk, en zeker als je dichterbij betrokken bent. Mensen persoonlijk kent. Dat maakt het lastiger.

  Ik ken die mensen niet persoonlijk, maar heb wel vergelijkbare situaties meegemaakt.
  Ik ben door de voorganger en zijn vrouw meegenomen naar een conferentie v Ana Mendez. Ik was nog niet zo lang gelovig, en die conferentie bracht mij in enorme verwarring.ik heb er 2 jaar over gedaan om het als valse religie te kunnen bestempelen.
  Het heeft voor scheuring gezorgd, want na 2 jaar sprak ik uit wat ik ervan vond tegen mijn voorganger.
  Op een bescheiden wijze (mag ik doen wat jij voor mij gedaan hebt 3 jaar geleden, nl je waarschuwen voor het occulte)?
  Nee, wie was ik om hem, de voorganger te willen waarschuwen.
  Het is nooit meer wat geworden, en ik werd bestempeld als liefdeloos en arrogant.
  Ze waren er snel klaar mee.
  Ik heb geen enkele hoop dat het ooit goed zal komen.

  Ik weet dat ik kan verdwalen, en ik heb ook flink wat afgedwaald.(in het occulte)
  Ik heb nu een weg gevonden die ik beschouw als zijnde v Jezus, en die staat haaks op veel christelijke dingen om mij heen.
  Het gaat om de weg door het lijden heen, en die weg is heel onpopulair. Want we hoeven niet meer te lijden, want het Koninkrijk is hier en nu, en Jezus heeft dat allemaal al gedaan.
  Ik denk dat het christendom het een tijdje vol kan houden om het lijden te schrappen, maar op een bepaald moment moet de roze bril af.

  De weg staat dus haaks op wat wij willen als mens in het vlees, wij willen niet lijden en machteloos zijn. Wij willen blijheid, vrijheid, vreugde NU, en de macht om dat te bewerkstelligen, NU.
  Elke seconde dat we lijden is er 1 teveel

 40. Glenn zegt :

  @Henk.

  “Je moet er bij zijn.”

  Ik ben bij een Worship Celebration geweest, de hele dienst. De muziek en band is lekker, maar de praatjes van Mattheus alsmede het pastorale gebeuren tijdens de avond (vallen/opstaan), als ook de gesproken woorden deden mij absoluut niet veel goeds. En dan druk ik me voorzichtig uit.

  Het komt over alsof TRIN eenheid ziet wanneer je je bij hun manier van geloof beleven aansluit. Maar zo werkt het niet.

  Mijn opa bijvoorbeeld is voor mij echt mijn voorbeeld. Dienend, de Heer liefhebben en bemoedigende woorden spreken. Geweldige man!

 41. Henk zegt :

  @Glenn:
  Met “je moet er bij zijn” bedoel ik uiteraard dat je het anders beleeft via de livestream, of leest in een krantenartikel, dan wanneer je er bij bent.

  Ik ben ook bij een Firenight geweest en heb eigenlijk dezelfde, gemengde, indruk als jij; “Is dit dé stijl?”

 42. Henny Snijder zegt :

  Rob, dat is zó herkenbaar wat jij daar schreef. Ook in de gemeente waar ik kwam was het zo dat als je kritiek had, dat je dan liefdeloos en vijandig was. Ook ik kom er al een tijdje niet meer maar ik blijf er voor bidden dat onze hemelse Vader hun harten werkelijk aanraakt en laat zien dat deze koers die ze nu varen niet Zijn koers is.

  Dat vind ik ook een beetje het jammere aan het geheel dat je eigenlijk geen normaal gesprek met de voorstanders aan kan gaan, omdat ze óf dan het gesprek beindigen, óf zeggen dat wíj ons moeten bekeren. Er lijkt helemaal geen respect meer te zijn voor hen die anders denken dan trinvoorstanders.

  Maar als er geen openingen meer zijn voor gesprekken hebben wij gelukkig nog het gebed 😀

  Groetjes,

  Henny Snijder

 43. goedgelovig zegt :

  @ Sunrise: Van ‘Australische’ is gemaakt ‘buitenlandse’. De nationaliteit doet eigenlijk niet ter zake.

 44. Ruitje zegt :

  @GG, MvdS sprak niet letterlijk over Heidi Baker, noemde haar naam niet. Maar misschien bedoelde hij haar, maar dan nog is het de vraag of dat van Baker te controleren is.

  En zoals ik al aangaf, dan is het nog geen manier om mensen die kritiek hebben ‘uit te schakelen’ en te intimideren. Want dat is het wel, wat je doet als je zulke uitspraken doet.

 45. Ruitje zegt :

  Ik ben overigens ook bij Firenights en andere conferenties van TRIN geweest, live erbij dus.

  En toen al had ik af en toe de kriebels (vooral van de collectepraatjes die toen door CP Helms werden gedaan, ik gaf dan bewust geen geld).

  Was CP er trouwens dit jaar wel?

 46. rob zegt :

  Hoe meer éénheid er afgedwongen wordt, hoe meer verdeeld we raken, kassasjabalaboem

 47. Marie zegt :

  @ Rogier D: dat is inderdaad ook wat mij zo verbaast, dat nuchtere, volwassen christenen hierin meegaan. Daar snap ik echt geen drol van.

  Vorig jaar heb ik nav HoE een heftige discussie gehad met een aantal ‘aanhangers’. Eigenlijk zou ik ze nu opnieuw willen vragen hoe ze hier zo enthousiast over kunnen zijn, maar ik durf het niet aan.

 48. Martin zegt :

  tsjonge jonge, wat een machtsvertoon…
  maargoed, ik heb nog wel een vraagje aan Matthijs en kornuiten, want ik ben nog wel even benieuwd of het om de hoeveelheid kritiek gaat (aantal mensen wat kritiek heeft, of aantal keren dat kritiek geuit word),
  of om de inhoud van de kritiek die geleverd wordt.

 49. snico zegt :

  @Hennie; volgens mij sla je de spijker op zijn kop met je opmerkingen over de ‘ommekeer’ van WJO na contact met TB JOshua en een aantal andere ‘leiders’ na Lakeland (etc etc) . wat mij kopzorgen geeft is: ‘wat GEBEURD er als dat soort lui de handen op gaan leggen?!?! ‘laat u niet overijld de handen opleggen’ zei onze Paulus al… zou dat hier wat mee te maken hebben??

 50. Don-key-shot (alias Rogier D) zegt :

  @rob ja erg herkenbaar inderdaad. Het is verdrietig als je er niet meer samen uit kunt komen.. zelfs als het oneens bent met elkander.

  @vallen/opstaan etc.. Ik maak mij zelden druk om vorm of gekozen uitingen. Het orgel was ooit eens revolutionair en aanleiding tot veel discussie. Zo ook later de drum en gitaar in een dienst. Jezus zelf gooide veel zaken om en deed het anders.. Maar waar gaat het om.. wie is krijgt de aandacht.. De Rabbi? Ik-Ben? of een spreker?

  Het is buitengewoon lastig als dit soort mensen ook nog eens dingen gaan roepen als ‘de hemel is op aarde.’ Niet alleen verstoort dat het beeld van hoe de hemel eruit moet zien (zoals een TRIN conferentie blijkbaar) maar ook is het theologische braazkalkerij..

  Ik hou van helden.. Moeder Theresa, Majoor Boshardt, Mike Pilavachi (grootse jeugdspreker van de afgelopen 25 jaar en nog steeds nederig en op Ik-Ben gericht). Ik hou van helden die maar één held hebben.. De Rabbi, Jezus Christus van Nazareth, de Nederige, de Waarheid, de Weg en het Leven.. Die gestorven is in plaats van gelijk halen en de held uithangen.. Zijn helden daad was de minste worden.. Die de minste is zal de grootste zijn in Mijn koningkrijk..

 51. rob zegt :

  misschien zullen er wel veel meer leiders achteraan gaan lopen omdat ze de grote slagroomtaart niet willen missen.
  Het banket uit de hemel, NU
  Bij het zien van die heerlijke taart, smelten alle twijfels toch weg als sneeuw voor de zon?

 52. ijsbrand zegt :

  IK denk dat on-key-shot (alias Rogier D een goede weer gave gaf van zaken inderdaad de leiders die Matteus op het podium staan zijn mensen,mensen met fouten en geen goden!

  feietn zijn dat gereard de Groot en jan sjoerd klakeloos in zaken zijn getuimeld die niet goed waren zaken met belegings fondsen die Christelijk van aard waren maar een pirmide spel bleken te zijn en waar winsten van belegingen toegeeigend zijn door leiders boven de leiders zij hadden een hogepriesterklasse titel (gezalfde des Heren) helaas is deze titel voor de Here Jezus weg gelegd!

  Helaas hebben we gezien hoe geestelijke bedekings systemen geleid hebben tot grote ellende in de satire van God gelovig zijn er al open zenuwenbloot gelegd over de finaceele integeriteit die Matteus voert.
  hoe hij zig niet opsteld als een nederige dienstknecht maar een supperleider in Hinnpak en limo, ja als je in het web van het geestelijk circus zit en mee lift finaceel en eergehalte omarmt dan kun je wat verleizen!

  Helaas leiders zijn faalbaar zelfs de dicipelen lieten het al zien ook ik ben feilbaar ,maar verbleom zaken die niet deugen niet zo iets het schein -heiligheid Jaap dielenman weet uit ervaring wat het is om mee gezogen te worden met verkeerd leiderschap en heeft een te hoog G.G gehalte jammer dat je elkaar met zalving moet gaan versterken om je positie te handhaven e.a die nuchter tegen zaken aan kijkt ziet dat op zaken waar trin op hun verandwoordelijkheid op aangespokken worden men geen antworden krijgt of te horen krijgt dat men an gevallen word door duivelse elementen hoe gestoord moet het zijn om zo maar weg te lopen en niet op je gevoerde beleid verantwording af te leggen zo iets word als Geestelijk hoogmoed ervaren en niet van een functioneren van nuchter en wijs beleid.

  De media heeft onze voorgangers nu op de korreld daar ze zelf steeds verkeren in niet integere net werken hun geloofs waardig gehalte als leiders halen ze hier mee zelf onder uit en wat onder de deken van bedekking te voorschein komt nouw ja het oordeel legt boven en niet bij mij maar slapen is er niet meer bij wees nuchter en waakzaam volg Jezus christus als Uw leidsman Hij is de Leidsman die ten leven leid .

 53. Matthijn Buwalda zegt :

  Iemand trouwens al iets gemerkt van de opwekking die eergisteren zou beginnen?

 54. Antonie zegt :

  @matthijn Lol.

 55. goedgelovig zegt :

  UPDATE: Rick Timmermans (NRC) bezocht TRIN en schrijft:

  Je moet mensen niet lekker maken en het gevoel geven dat als je eenmaal christen bent je leven veel spectaculairder wordt. Ziekte en kwelling horen bij het leven en juist bij het leven van een christen. Lijden, is de boodschap van Paulus. Als je, zoals Trin, mensen opzweept en oppept met onwaarheden, zullen zij vanzelf afhaken en teleurgesteld raken in God. Ik geloof dat dit niet de bedoeling is van Trin, maar voor stevige kritiek staan ze niet open. Alles bij Trin is geestelijke en kritiek een aanval op het werk van God. Naar mijn idee doet Trin aan volksmennerij en ik durf te zeggen dat ze God lasteren door hem voor eigen karretje te spannen. Ze beloven allemaal fantastische dingen die niet te controleren zijn. Bijvoorbeeld dat er in Nederland een opwekking gaat komen en dat er een grote uitstorting van Gods Geest in Nederland komt. En de bezoekers? Het merendeel hapt gewillig in de koek die hun wordt voorgehouden.

  http://ricktimmermans.web-log.nl/ricktimmermans/2009/05/volgens-mij-is.html

  Mattheüs reageerde persoonlijk met een comment:

  We zijn geraakt door je schrijven en nodigen je op kantoor uit om hier over te praten, je bent een kanjer man en we waarderen je open reactie.

  http://ricktimmermans.web-log.nl/ricktimmermans/2009/05/volgens-mij-is.html#comment-24816282

 56. Sansel zegt :

  @ijsbrand ik kan je verhaal maar moeilijk volgen, iets meer leestekens/ spellingscontrole misschien?!

 57. Henny Snijder zegt :

  snico zegt: ‘laat u niet overijld de handen opleggen’ zei onze Paulus al… zou dat hier wat mee te maken hebben??”

  Ik geloof dat dat er zeer zeker mee te maken heeft. Ook in bijbelse tijden waren er al veel misleiders. En de Bijbel waarschuwt dat in de eindtijd waar in wij leven, meer en meer misleiders zullen komen.
  Ik denk dat veel mensen té gemakkelijk zich de handen op laten leggen door jan en alleman. We willen immers met iedereen vriendjes zijn? En door iedereen gezegend worden? Volgens mij denkt men zo. Maar we moeten juist in deze tijd waakzaam zijn en de dingen onderzoeken. Dat is een opdracht in Gods Woord die door ondermeer Trin afgewezen wordt, en dat is ontzettend gevaarlijk.

  Groetjes,

  Henny

 58. Johan zegt :

  @ Sansel: Als ik het me goed herinner heeft IJsbrand last van een ziekte of handicap waardoor hij zijn eigen schrijffouten niet goed ziet. Wat hij zegt is dat Jan Sjoerd Pasterkamp, Daniël Renger en Jaap Dieleman niet echt toonbeelden van geestelijk onderscheid zijn omdat ze zich hebben laten meeslepen (of in ieder geval geen corrigerende rol hebben vervuld) in de zwendel rond Rob Allart (en daarvoor – vul ik even aan – het piramideschema IPIC, waar Dieleman veel geld in kwijt is geraakt).

 59. Ruitje zegt :

  Paulus zegt dat je iemand niet overijld de handen op moeten leggen, opdat je geen deel krijgt aan de zonden van die persoon.

  Maar ik denk dat het inderdaad andersom ook geldt: laat niet zomaar iemand zijn handen op jou leggen.

 60. Ruitje zegt :

  Dus Paulus zegt dat Timotheus dat niet te snel moet doen zodat hij geen deel aan de zonden van iemand krijgt.

  Maar zoals ik al schreef zal het andersom ook vast zo werken.

 61. John zegt :

  Ik had eigenlijk met mezelf afgesproken niet meer op GG te reageren, maar na dit gelezen te hebben móet ik gewoon even. Ik denk dat Goedgelovig met bovenstaande post exact heeft omschreven hoe sektes ontstaan. Dit wordt steeds enger. En wat is nou bovendien het probleem? Hoe meer kritiek, hoe meer zalving toch? Waarom dan kritiek binden in Jezus’ Naam? Ik ervaar dit als een oproep om juist nóg meer kritiek te gaan geven!

  Goedgelovig, uitstekende post en blijf dit kritisch volgen.

  Echt, jullie moeten écht eens die aflevering gaan bekijken van Ermelo 3851 PX met een piepjonge Matthieu. Daarin komen ook veel van bovenstaande punten al in het klein aan bod. Is er echt geen manier om aan die video te komen? Volgens mij kun je het bij de EO opvragen, maar kost het wel wat per aflevering.

 62. Johan zegt :

  Ter aanvulling: ik zou leiders dit soort inschattingsfouten niet willen blijven nadragen, maar rond Mattheüs is wel een opvallend hoge concentratie leiders die heel dicht op fraudezaken hebben gezeten. Gerard de Groot was voorzitter van Berea en een vertrouweling van Rob Allart toen deze zaak speelde. Wesley Campbell, een van de sprekers op TRIN, is zelfs gearresteerd vanwege zijn betrokkenheid bij een piramideschema. Hij heeft dat geschikt met justitie. Deze mensen doen wel collecteoproepen op TRIN-conferenties. Dat is net zoiets als iemand die onlangs nog is vreemdgegaan een workshop over bijbelse seksualiteit laten houden. Ik vind dat niet kunnen.

 63. snico zegt :

  @hennie ; bedankt voor je reactie; wat ik me nog afvraag is wat er ‘gebeurd’ als er zo’n een ‘impartatiemoment’ is…

  ik bedoel , ik heb het hier op de GG site erg naar mijn zin ;o) met de wijze van commentaar; maar hebben we hier wellicht met iets ‘heftigs’ te maken….?

 64. Henny Snijder zegt :

  Snico, wij hebben zeer zeker met wat heftigs te maken, omdat dit een mengeling is van verschillende machten die gaande zijn. Laatst las ik al op GG dat 70% van die machten fout zijn en 30% goed. Wel, doe eens in een emmer 30% schoon water en gooi daar eens 70% drek bij. Wat krijg je dan? Wij moeten putten uit een reine bron.

  Bij zo’n impartatiemoment kan je dus besmet raken met dingen uit die onreine bron. Daarom is het ook zo verschrikkelijk belangrijk om biddend naar zulke dingen te kijken, gewapend met de wapenrusting, want het feit is gebleken dat de duivel maar een heel klein gaatje nodig heeft om binnen te komen.

  Groetjes,

  Henny

 65. Lieke zegt :

  @ John: “wat is nou bovendien het probleem? Hoe meer kritiek, hoe meer zalving toch? Waarom dan kritiek binden in Jezus’ Naam?” Heel mooi. 🙂

 66. Johan zegt :

  @ Henny Snijder: Die percentages waren dacht ik van mij. Een 100 procent zuivere bron bestaat volgens mij niet. We blijven onvolkomen mensen die in hun beperkingen met God proberen om te gaan. Het is niet erg dat er wat ruis is, daarom moeten we ook leren onderscheiden wat van God is, wat menselijk is en wat misschien wel duister is. Dat hoort bij het leven. Laten we wel wat van God is (ook in het werk van TRIN) behouden. Maar 70% onzuiverheid in een bediening is teveel en wat mij betreft onacceptabel. Dat móet worden aangesproken. Die 70% is trouwens mijn persoonlijke beoordeling, een ander zal misschien tot andere percentages komen.

 67. rob zegt :

  @Snico, wat bedoel je????

  @Ruitje;
  door het opleggen van handen, kun je deel krijgen aan de zonde van die persoon….
  Dit kun je op een paar manieren uitleggen;
  Magisch, puur door aanraking wordt je 1 van ziel???

  Of:
  Door het opleggen v handen, zonder je te bekommeren hoe de persoon zich voelt of funktioneerd (blind), kan bevestigend werken.
  Dat betekent dat je die persoon bevestigd in zijn zondigheid, en dus bijdraagt aan het groeien vd zonde.

  Door het opleggen v handen geef je ahw Goddelijke goedkeuring.
  Daarmee versterk je het verkeerde in de mens en krijg je dus deel (=mede verantwoordelijkheid aan diens zonde)

  zomaar een gedachte spinsel

 68. eli zegt :

  Ik houd niet van leiders,
  geef mij maar dienaars.

 69. rob zegt :

  @ Johan, het maakt, denk ik niet echt uit of je 1 cm van de Weg af zit, of een km, mis is mis
  Een mengelmoes van een leer, niet volledig uit God is een dwaalweg.
  Verder denk ik, dat mensen die oprecht zoeken ook zullen vinden. En die mensen zitten ook wel in een publiek v TRIN.
  TRIN is weer verantwoordelijk te noemen voor het bemoeilijken v h zoeken naar de Weg, want als het aan hen ligt, komt iemand er niet. Dus geen pot met goud aan het eind vd regenboog

 70. Don-key-shot (alias Rogier D) zegt :

  nog wat gedachten:

  De kristen heeft nu een koning en weet je nog de eerste reactie van Ik-Ben op het volk van Israel toen ze een koning wilde.

  De kristen verkiest de tot verlosser geworden vlees boven de tot vlees geworden Verlosser.

  Valt deze koning/verlosser, dan vallen vele met hem mee. Raken hun geloof kwijt. Collateral damage?

  Remember this one: This is a story about a boy who got a sticker for being the humblest boy in class and who had it taken of him for wearing it.

 71. Johan zegt :

  @ rob: Dat veronderstelt dat individuele mensen (of zelfs een beperkte groep) 100 procent zuiver God/de Weg kennen en uitdragen en dus die ‘lat’ kunnen leggen. Ik geloof dat dat onmogelijk is en de basis legt voor het soort misleiding waar we het over hebben. De bijbel zegt niet voor niets dat we alleen samen met álle heiligen (van alle tijden en plaatsen) de liefde van God kunnen vatten. Die zuivere ervaring is hopelijk mogelijk in het hiernamaals, maar hier op aarde onrealistisch. Daarom moeten we altijd toetsen en onderscheiden en aanvaarden dat religieuze expressies altijd een mate van subjectiviteit en onzuiverheid hebben.

 72. snico zegt :

  @rob ; wat ik bedoel is: stel dat bij bijv todd bentley in al zijn ‘soakmomenten’ verkeerde geest(en) ‘binnen zijn gekomen’, wat zijn dan de gevolgen als hij andere ‘leiders’ weer de handen oplegd etc etc
  ofwel: krijg je een vermenigvuldiging van ellende op deze manier?
  hennie verwoordde overigens ook al eea in zijn antwoord
  achtergrond van mijn vraag is in feite hoe te bidden voor deze mensen?!

 73. Johan zegt :

  Die wiki (link onder Pasterkamp) is vast door een van zijn vrienden geschreven, wat er staat geen enkele verwijzing in naar Rob Allart. Wie past die wiki even aan zodat dat geschiedenis recht wordt gedaan?

 74. Johan zegt :

  Uit het artikel in het ND maak ik op dat Mattheus zich niet door Todd Bentley de handen wilde laten opleggen, want dat voelde niet goed. Maar zelf legt Mattheus wel allerlei mensen de handen op.

 75. Mustafa zegt :

  @Hennie: Na een tijdje wordt die wapenrusting zo benauwend zwaar, en dat smalle spleetje voor je ogen zo vermoeiend!

  Liever kijk ik met open vizier de wereld in en houd ik me niet bezig met gedeeltelijk onreine impartatiemomenten, gaatjes waar de duivel doorheen kruipt, en andere ti-ta-tovenarij.

 76. Someone zegt :

  Ouweneel is in de ban geraakt van T.B. Joshua in Nigeria. Nadat Ouweneels dochter Josien Baksteen daar te horen kreeg dat ze binnen jaar zwanger zou raken (nadat eerder maar niet lukte), raakte ze inderdaad zwanger. Voor Willem Ouweneel ging en wereld open. Hij reisde naar Nigeria, sprak T,B. Joshua en liet zich door hem de handen opleggen. Als je het achteraf allemaal bekijkt is dat het ‘schaniermoment’ geweest. Vanaf dat moment is Ouweneel in snel tempo aan het veranderen gegaan. Op velerlei terrein. T.B. Joshua is een uitermate omstreden figuur. In Nederland werd iedereen afgemaakt die kritiek op T.B. Joshua had, maar wat de pro-Joshua figuren in Nederland er niet bij zeiden, is dart T.B,. Joshua juist in eigen land zeer omstreden is. De Afrikaanse Evangelische Alliantie waarschuwde voor hem, evenals vele tientallen voorgangers in Nigeria zelf.
  Door de handoplegging van T.B. Joshua is er een zalving op Ouweneel gekomen die niet in de haak is. De Bijbel waarschuwt heel uitdrukkelijk dat iemand de handen overijld opgelegd moet worden. Maar daar heeft de ‘ontvanger’ ook een verantwoordelijkheid in. Die moet zich niet overijld de handen op laten leggen.
  Ouweneel is door T,.B. Joshua besmet en wat hij nodig heeft is bevrijding daarvan.

 77. rob zegt :

  @Johan,
  Er is maar 1 weg, en er is maar 1 Jezus, zoals jij Johan bent, en er maar 1 op deze aardkloot te vinden is, die zo in elkaar steekt als jij.
  Als ik Jezus niet leer kennen zoals Hij is, is mijn geloof en gezoek zinloos. Neemt niet weg dat ik weet, dat wat ik leer kennen v Hem, beperkt is, nooit volledig zal zijn.
  Maar ik hoop dat de stukjes die ik gezien heb, werkelijk v Hem zijn en v niemand anders.
  Het is hoop, en na iedere ervaring ben ik bereid om die ervaring weer op het offerblok te leggen.
  Er zijn ervaringen die ik heb terug gegeven en waarvan ik daarna gezien heb dat het misleiding is.

  Het kan, je hebt gelijk, het is mogelijk misleid te worden,

  EN het is mogelijk de Echte Jezus te ervaren.
  Daarom is het zo ongelooflijk lastig, en daarom is twijfel nooit erg, maar noodzakelijk, anders worden we een dichtgetimmerd pakhuis, en een sekte

 78. Someone zegt :

  Ik bedoel natuurlijk: De Bijbel waarschuwt heel uitdrukkelijk dat Niemand de handen overijld opgelegd moet worden. 🙂

 79. Roberto zegt :

  @hennie: ik begrijp he-le-maal niets van die impartatie-ideeën. Dankzij Jezus hoef ik me niet meer voor mijn zonden te schamen en mag ik zélf aan God vragen om in me te komen wonen, zonder tussenkomst van een priester, leider, dominee, oudste, Ouweneel of Mattheus. Ik begrijp echt niet waarom iemand zich afhankelijk zou moeten maken van een impartie-overdracht om Gods Geest te ontvangen, daarnaast lees ik in de Bijbel niets over de noodzaak van dit soort ‘bedieningen’. Natuurlijk kun je een mooi verhaal (Elia, Elisa) uit het OT nemen en dat relateren aan jouw visie op de Heilige Geest, maar dat maakt je visie nog niet bijbels. Als meneer ‘Wordt Wakker’ linkt naar mensen als David Flynn krijg ik sterk de indruk dat voor die impartatie-theoriën dingen geleend worden uit de new-age hoek, en dat lijkt me echt de allerlaatste plek waar je als christen je heil moet zoeken. Niets is erger dan het evangelie vermengen met zaken die er lijnrecht tegenover staan.

 80. rob zegt :

  @Snico,
  dat vraag ik mij ook vaak af, wat gebeurt er nou echt, geestelijk gezien bij al die handopleggingen?

  Ik wil niet geloven dat het magisch is, geesten ahw overdraagbaar zijn door aanraking alleen.
  Dat geloof ik niet.
  Vlgns mij is er meer voor nodig dan aanraking alleen en gaat het ook om iemands hartsgesteldheid.
  Ik denk dat dit bepalend is voor het ontvangen van een demon of God.

  Daarom denk ik dat het niet veel zin heeft om te bidden voor mensen die eigenlijk niet in God geïnteresseerd zijn.
  Ze zullen blind blijven, in een ban raken,of in de ene teil zitten danwel in een andere.
  Misschien is de ene teil iets acceptabeler dan de andere, wat minder heftig of gevaarlijk lijkend.
  Maar in essentie hetzelfde, een teil is een teil, ongeacht de buitenkant.

 81. Kaas zegt :

  Spijker op de kop door Someone!

 82. Henny Snijder zegt :

  Roberto zegt: “@hennie: ik begrijp he-le-maal niets van die impartatie-ideeën. Dankzij Jezus hoef ik me niet meer voor mijn zonden te schamen en mag ik zélf aan God vragen om in me te komen wonen, zonder tussenkomst van een priester, leider, dominee, oudste, Ouweneel of Mattheus. Ik begrijp echt niet waarom iemand zich afhankelijk zou moeten maken van een impartie-overdracht om Gods Geest te ontvangen, daarnaast lees ik in de Bijbel niets over de noodzaak van dit soort ‘bedieningen’. Natuurlijk kun je een mooi verhaal (Elia, Elisa) uit het OT nemen en dat relateren aan jouw visie op de Heilige Geest, maar dat maakt je visie nog niet bijbels”

  Waar lees jij dat ik zeg dat wij wél die impartaties moeten krijgen Roberto? Als je goed gelezen hebt wat ik schreef dan vind ik dat ook onbijbels. Ik heb nergens een verhaal erbij gehaald van Elia of Elisa hoor. Ik denk dat je een aantald berichten door elkaar heen haalt. 🙂

  Groetjes,

  Henny

 83. Word(t) wakker zegt :

  Nah is dit het onthullende? goeiedag he 😛 ik was helemaal benieuwd of er iets uit de donkere kamers kwam maar het stelt helemaal niks voor! Die roze rechthoekjes gaan helemaal nergens over :S wat een slappe hap deze tekst 🙂 jammers mensen volgende keer iets beters!

 84. Roberto zegt :

  @hennie: sorry, ik begreep uit je post dat we wél met impartatie bezig moeten maar óók voorzichtig moeten zijn, maar ik heb te snel gelezen, dat zei je inderdaad niet. Met ‘je’ bedoelde ik ‘in het algemeen’, maar ook dat had ik er even bij moeten zeggen 🙂

  Ik ben wel nieuwsgierig of jij (of iemand anders) een idee hebt waar die gekke imparatiegedachten vandaan komen? Bij Bentley werd bijvoorbeeld een oosterse Kundali-traditie (oid) als bron aangeduid. Kritiek op dit soort charismatische verschijnselen wordt een stuk sterker als je (ik, jij, wij :P) kunt laten zien dat het niet alleen buitenbijbels is, maar ordinair geleend uit een religie of overtuiging die tegenover de bijbelse waarheid is.

 85. Word(t) wakker zegt :

  @Roberto Mat 9:18 Hij was nog niet uitgesproken of er kwam een leider van de synagoge naar hen toe die voor Jezus neerviel en zei: ‘Mijn dochter is zojuist gestorven. Kom alstublieft en leg haar de hand op, dan zal ze weer leven.’

  Asje jongen

 86. Rien zegt :

  afschuwelijk wat hier (bij TRIN dus) gebeurt, ik vind het gewoon godslasterlijk!!

 87. Henny Snijder zegt :

  “Ik ben wel nieuwsgierig of jij (of iemand anders) een idee hebt waar die gekke imparatiegedachten vandaan komen? Bij Bentley werd bijvoorbeeld een oosterse Kundali-traditie (oid) als bron aangeduid. Kritiek op dit soort charismatische verschijnselen wordt een stuk sterker als je (ik, jij, wij ) kunt laten zien dat het niet alleen buitenbijbels is, maar ordinair geleend uit een religie of overtuiging die tegenover de bijbelse waarheid is.”

  Afgelopen week las ik ergens dat dit soort charismatische ervaringen zo’n 100 jaar geleden weer extremer zijn geworden. Maar ik denk dat het grootste gedeelte “te danken” is aan de Toronto Blessing en andere conferenties uit die tijd. Sindsdien is het veel erger geworden. En lakeland heeft er wéér een dikke lading emoties en ervaringen aan toegevoegd.

  En hoe dat komt? Omdat mensen de basis van het Evangelie zijn kwijt geraakt en net zoals de Israëlieten in de woestijd niet meer zien hoe het ware geestelijke voedsel smaakt en voedzaam is. Men is er zelf allerlei kruiden en specerijen aan toe gaan voegen om de smaak “lekkerder” te krijgen. Sommigen hebben er zóveel kruiden en specerijen aan toegevoegd dat de originele smaak niet meer te vinden is.

 88. Word(t) wakker zegt :

  @Henny Mat 9:18 Hij was nog niet uitgesproken of er kwam een leider van de synagoge naar hen toe die voor Jezus neerviel en zei: ‘Mijn dochter is zojuist gestorven. Kom alstublieft en leg haar de hand op, dan zal ze weer leven.’

  Act 19:6 en toen Paulus hun de handen had opgelegd daalde de heilige Geest op hen neer, zodat ze in klanktaal gingen spreken en profeteerden.

 89. rob zegt :

  Ha Willie, waar waren we ook al weer gebleven?
  En natuurlijk is het geen groot nieuws dat TRIN er misschien met een grote poet vandoor gaat, welnee.
  We gunnen ze gewoon een heerlijke lange vakantie om op adem te komen van het revivelen.

  maar goed waar waren we gebleven

 90. Roberto zegt :

  @Word(t) Wakker: slaap maar lekker verder. Het bovenstaande stuk zet helder uiteen wat precies de kritiek op TRIN en vdS is. Dit artikel laat een patroon zien in de ontwikkelingen rond TRIN, en als de analyse klopt lopen TRIN, vdS en alle mensen eromheen het risico meegesleept te worden in een drama zoals we dat al vaker hebben gezien, bijvoorbeeld rond Bentley. Je zou je voordeel kunnne doen met dit verhaal door er op in te gaan, maar als je dat niet wilt houdt het op.

 91. Word(t) wakker zegt :

  Grote poet de laatste dag kwamen ze 200.000 tekort?

 92. Word(t) wakker zegt :

  Todd Bentley (ik ben het niet eens met wat hij allemaal deed) is met restoratie bezig. Hebben jullie nooit gelezen over vergeven (7×70 keer). Mogen mensen geen fouten maken en zich bekeren? Jullie blunderen zelf toch ook mag een leider dat niet?
  Dit bewijst helemaal niks behoudens jullie onbekendheid met de Bijbel.

 93. rob zegt :

  @Henny, beetje kruiden is ook niet goed,
  wanneer haal je dat gebed vj site?het bevrijdingsgebed, bevrijding, NU, demonen weg, NU, alleen door het opzeggen van een gebedje, AMEN?????

 94. Koekje zegt :

  Bedankt voor dit goed onderbouwde artikel GG.

  Al een aantal maanden volg ik het nieuws rond MvdS en een zekere angst bekruipt mij wel. Ik ben bang dat Mattheus op een gegeven moment ook van zijn sokkel af zal vallen, net als Bentley toen der tijd. Vooral door zijn idiote denkbeelden en een veel te grote verantwoordelijkheid. Laten we maar hopen dat dit ongeleide projectiel niet een hele massa mensen met zich mee zal trekken naar de afgrond en dat de gevestigde stromingen (evangelisch tot gereformeerd) niet aangetast worden.

 95. rob zegt :

  Willie, tekort op wat?
  en voor wat? dat is de vraag
  Blunderen in de naam van Jezus, is erg, en wat anders als gewoon zondigen

 96. Henny Snijder zegt :

  Hahaha Rob, ik had je al gezegd dat dat gebed een fractie is van het geheel. Als je goed op ons forum leest, dan zul je heel veel berichten zien die verwijzen naar de ernst van bekering en wedergeboorte, en dat daar in de chatruimte ook regelmatig de nadruk op gelegd wordt.

 97. Word(t) wakker zegt :

  jij hebt het over poet en vakantie dat is overduidelijk weer de fantasie die op hol slaat ze kwamen € 200.000 tekort en hebben geen collecte gedaan de laatste dag.

 98. Johan zegt :

  Correctie: Mattheüs ZEGT dat ze 200.000 euro tekort kwamen.

 99. rob zegt :

  dat is fijn Henny, en ik geloof wel dat het zo is, dat die ruimte er is en je het belangrijk vindt, maar wat is er zo moeilijk aan een misleidend gebed wag te halen van je site, of geef er op zijn minst uitleg bij op je site. Daar wordt je toch niet minder van, en je site ook niet

 100. Word(t) wakker zegt :

  @Johan zie je hier gaan we weer:) jullie willen zo graag dat hij liegt dat je niks aan kan nemen. He ik ken de financieel manager van TRIN ik zal het voor je navragen oke.

 101. Johan zegt :

  @ Slaapgeest: Graag. Mattheüs heeft een track record van overdrijven en aantoonbare verdraaiingen. Dus een extra check lijkt me bepaald niet overbodig.

 102. Word(t) wakker zegt :

  @Johan prima jongen maar hou dan je mond totdat je het zeker weet. Heel verstandig van je. Jullie hebben een groter trackrecord van verdraaiing, suggestie en leugens. Check eerst jezelf.

 103. rob zegt :

  @Willie, ga je zelf in zee met mensen die anderen financieel hebben belazerd?Waarom ben je zo makkelijk in je vergeving?
  Stel dat het jou accountant is, die de boel heeft belazerd, krab je jezelf dan niet achter je oren?

  Dit soort naïviteit vind ik merkwaardig

 104. Word(t) wakker zegt :

  Wie is er financieel belazerd? en ik vergeef HEEL makkelijk ja als iemand zegt sorry het spijt me is hij vergeven. Zo zei Jezus dat he?? of mis ik wat??
  Welke accountant heeft wat belazerd? TRIN belazerd wie?

 105. Henny Snijder zegt :

  “dat is fijn Henny, en ik geloof wel dat het zo is, dat die ruimte er is en je het belangrijk vindt, maar wat is er zo moeilijk aan een misleidend gebed wag te halen van je site, of geef er op zijn minst uitleg bij op je site. Daar wordt je toch niet minder van, en je site ook niet”

  Omdat jij de eerste bent die daar zo over valt Rob, en ik er niet van overtuigd ben dat dit gebed zo verkeerd is. Maar dat betekend niet dat ik er niet over nadenk hoor, ik neem jouw opmerking zeker serieus.

  Groetjes,

  Henny

 106. Johan zegt :

  @ Slaapoor: Is niet zo, want GG onderbouwt de artikelen heel goed en iedereen kan dat controleren. Maar zelfs al zou er eens een fout instaan, de goedgelovig-mensen claimen tenminste niet namens God te spreken.

 107. Word(t) wakker zegt :

  @Oke ik dacht dat er maar 2 bronnen waren in deze wereld??

 108. Henk zegt :

  @Word(t) wakker: even kappen met bashen alsjeblieft. Laten we open en eerlijk discussieren hier.
  Overigens baseert Goedgelovig zich altijd op verifieerbare feiten, dus je aantijging klopt niet.

 109. Mustafa zegt :

  @Wordt wakker schrijft “Mogen mensen geen fouten maken en zich bekeren? Jullie blunderen zelf toch ook mag een leider dat niet?”

  Niemand betwist hier het recht van wie dan ook om fouten te maken. Waarom dat op een podium verheerlijkt moet worden onder het toeziend oog van 10 lispelende alfamannetjes is ons echter niet duidelijk.

 110. Word(t) wakker zegt :

  Bashen? verifieerbaar feiten ja joh?? maar dan wel met een Bijbelvertaling die ik niet ken 🙂
  Er wordt hier toch net gezegd dat ie met de poen er vandoor gaat…

 111. rob zegt :

  Niemand weet wat er met het geld gebeurt dat uit al die zakken geklopt is,

  Vergeving hoef je niet makkelijk te doen, dat staat nergens.

  God vergeeft niet makkelijk, het heeft Hem Zijn Zoon gekost.
  Waarom vergeving een makkelijk proces zou moeten zijn is mij een christelijk raadsel, leg es uit

 112. rob zegt :

  Willie, er zijn 3 bronnen, God, satan en de mens.
  Vergeet je eigen vaatje niet

 113. Word(t) wakker zegt :

  Nou het is heel makkelijk voor mij omdat ik dood ben voor deze wereld. Je kan mij niet beledigen of kwetsen.
  Het was God een groot plezier Zijn Zoon te offeren. Dat jouw God niet makkelijk vergeeft is jouw Godsbeeld dat niet correct is.

 114. Johan zegt :

  Dat artikel van Dutch Sheets is erg goed. Als je dat leest, zie je ook meteen waarom deze ceremonie rond Mattheus en enorm afbreukrisico heeft.

  http://www.thevoicemagazine.com/blog/breaking-news/dutch-sheets-apologies-for-lakeland-revival/

 115. rob zegt :

  ?????
  Het was God geen groot plezier.
  God had 2 keuzes:
  Of,
  Hij liet het hele onrechtvaardige zooitje verloren gaan, op anderhalve kip en een paardenkop na
  Of
  Hij offert als Enig Volmaakt Offer, Zijn Zoon.

  Dat zegt iets over de grote onrechtvaardigheid en verlorenheid vd mensheid, dat er zo’n groot offer tegenover moest staan, en heeft niets met plezier te maken.

  In die zin is vergeving niet makkelijk, want het heeft God ALLES gekost.
  Wat mag het jou kosten?

 116. rob zegt :

  bovenstaande was aan willie

 117. Word(t) wakker zegt :

  @Rob nee nee de mens is geen bron. Die verzin je zelf. Als jij een mens als bron gebruikt heeft die mens uit 1 van de 2 bronnen getapt. Geen onzin vertellen.

 118. John zegt :

  En nu kap ik definitief met reageren, nu iedereen wederom zo’n malloot als Wordt Wakker (die hier eerder opereerde onder de naam Mark) en daarvoor Hero de Jong, een veel te groot podium geeft om de complete discussie over te nemen, waardoor andere reacties, die het verdienen om gelezen te worden, volkomen ondersneeuwen. Veel plezier met je kansloze discussies met deze fundamentalisten.

 119. Word(t) wakker zegt :

  Yet it pleased Jehovah to bruise him; he hath put him to grief” (Isa 53:9,10).

 120. Word(t) wakker zegt :

  Dus de Bijbel liegt volgens jou Rob dat zeg je eigenlijk of ben jij niet goed op de hoogte?

 121. eli zegt :

  @Word(t) wakker
  Ik vraag me af waarom je het hele TRIN / HoE / MvdS -gebeuren toch zo aan het verdedigen bent. Dat is toch helemaal niet nodig? Die strijd laat je toch gewoon over aan de Hemelse machten. De Waarheid zal voor zich spreken, en hoe meer tegenstand, hoe groter de zalving (toch?).
  M.i. werkt jou inbreng juist averechts (los van dat het op mij nogal komisch overkomt). Het bewijst mij eens te meer hoe vreemd dit soort happenings/organisaties allemaal zijn.
  Op dit moment zie jij dat niet. Je bent natuurlijk helemaal opgehypt na vijf dagen Hemel op Aarde, en zweeft op gloriewolkjes terwijl je neerkijkt op alle commentschrijvende GG lezers…..
  Weet je, ik raad je aan om al deze comments van de laatste dagen eens uit moeten printen, in een envelop te stoppen, dichtplakken en dan over exact tien jaar envelop openen en weer eens lezen. Dán snap je het misschien, ik hoop het voor je.
  Ik begrijp je wel, ben zelf ook op een vergelijkbaar punt geweest en heb grote geweldige gloriemomenten ervaren, en ben naderhand ook heel wat illusies armer geworden. Wat wel over is gebleven is God in mijn hart, zónder alle opsmuk, hype en wat al dies meer. En het is goed zo.
  Ik wens je het Beste!
  Enne, ik hoop dat je nog wat slaap krijgt; valt vast niet mee met al die adrenaline in je lijf………….

 122. rob zegt :

  De mens geen bron??? en je vlees dan? Je eigen hersenpan?
  Of heb je die niet?

 123. m zegt :

  Ik lees net dat Ouweneel helemaal niet Charismatisch is! Dan weten jullie dat.

  http://vergadering.nu/leesmap20090430-uitdaging-interview-ouweneel-charismatisch.htm

 124. goedgelovig zegt :

  @ Wordt wakker: we zijn het met John eens. Inhoudelijk goede reacties raken ondergesneeuwd door de polariserende manier waarop je voortdurend de discussie ‘overneemt’. Een tegengeluid is prima, en je mag TRIN best de hemel inprijzen, maar dit wordt weer staccato tot we 666 reacties hebben. Voeg je constructief in de discussie of we zetten je tijdelijk op moderatie.

 125. rob zegt :

  Dat stuk tekst dat je aanhaalt, is een engelse vertaling uit jesaja, en komt uit een groter geheel, dat erg indrukwekkend is.
  Als je alles leest, die hele tekst in ogenschouw neemt, is het een veel minder makkelijk statement dan een ge-isoleerde tekst die je makkelijk uit zijn verband kan rukken.
  Het deed God plezier,……….om mensen te redden, maar het kostte Hem alles

 126. Word(t) wakker zegt :

  @Rob Vleesdenken is niet uit God. Je vlees doet de dingen van die andere bron.
  Jammer dat je niet ingaat op Jesaja… was even schrikken he:)

  @Eli wat is er zo komisch aan wat ik zeg.

 127. Word(t) wakker zegt :

  Hoe heeft God de mensheid gered dan Rob?

 128. rob zegt :

  it pleased God, het deed God plezier?.
  In mijn bijbel staat het anders.
  Waar is het originele hebreeuws?

  Uit de mond v Branov klonk het ongelooflijk goedkoop.

 129. rob zegt :

  God heeft de wereld gered door Zijn Zoon te geven, ik dacht toch echt dat ik dit opgeschreven had.

  je vlees is van jezelf, van wie anders, van satan?

 130. Word(t) wakker zegt :

  Lieverd ik ben een Jood kom niet aan met je kletsverhalen. Hier heb je de statenvertaling:
  Isa 53:10 Doch het behaagde den HEERE Hem te verbrijzelen; Hij heeft Hem krank gemaakt; als Zijn ziel Zich tot een schuldoffer gesteld zal hebben, zo zal Hij zaad zien, Hij zal de dagen verlengen; en het welbehagen des HEEREN zal door Zijn hand gelukkiglijk voortgaan.

 131. goedgelovig zegt :

  @ Allen: Word(t) wakker staat voorlopig onder moderatie. We plaatsen allen nog inhoudelijk zinvolle bijdragen van deze lezer.

 132. rob zegt :

  Maar het was de bedoeling vd Here, zo staat het in de mijne.

  Uit de mond v Branov klonk het goedkoop, omdat hij smijt met de lefde v Jezus, alsof het er niet toe doet dat je Jezus ook moet aanvaarden.
  Waarom Hij aan het kruis ging.
  En dat is het punt dat in Jesaja heel goed beschreven staat.

  En dat is ook wat ik in bovenstaande post gezegd heb, dus waarom bestrijd je mij eigenlijk? Waarom denk je dat ik het evangelie niet ken?

 133. ijsbrand zegt :

  @sansel en Johan, wat ik probeer ook uit te leggen mensen die zeggen God te kennen en zich leider noemen ,zouden dan ook onder leiding van de Heilige Geest moeten staan.

  Eigenlijk mag je verwachten van mannen als jan Sjoerd en jaap Dielenman ,dat ze niet steeds in de zelfde val kuilen zouden lopen, maar de gave van onderscheiding van geesten zouden moeten hebben of iets van God komt of niet!

  Wat mij opvalt zitten deze heren in steeds weer de zelfde dubieus net werken en zijn onderdeel daar van geworden en keuren dus zaken goed zoals het rommelen met geld en macht , zeker als Jan Sjoerd nu de vader wil zijn van Mattheus geeft dit aan hoe trots hij is op deze aparte zoon die toch anders functioneert en handelt dan de Here Jezus ons liet zien!

  over mijn handicap, ja ik heb een zwakte, en kom daar voor uit je zult daar mee moeten leven bedankt!

 134. goedgelovig zegt :

  UPDATE: Op de TRIN.tv website staan inmiddels de eerste clips van de conferentie. Ga naar MENU, kies dan ON DEMAND en selecteer de clip die je wilt zien. Tot nog toe staat alleen materiaal van 5 mei online.

  http://www.mogulus.com/trinholland

 135. Kaas zegt :

  @goedgelovig: goeie zet! Sjaba! Oooeehsjabalasjadakaba..Sjabadabadoe!

 136. Bodem zegt :

  De reactie van vdS op Rick Timmerman was zeer interessant en ik vindt het vreemd dat niemand het oppikte (te druk met WW?) MvdS’s reactie op deze uiterst kritische bijdrage was: “We zijn geraakt door je schrijven en nodigen je op kantoor uit om hier over te praten, je bent een kanjer man en we waarderen je open reactie.”
  Proef ik hier een kleine inconsistentie met het onlangs nog populaire binden van kritische geesten? En hoe weet vdS dat Rick Timmerman een kanjer is? Kennen ze elkaar? Het komt me nog al kleuterjuffrouwachtig over en ik zou me er zeker tussen genomen voelen als iemand zo overdreven aardig op mijn serieuze kritiek reageerde. Het is inhoudelijke kritiek en daar moet je inhoudelijk op ingaan. Van deze wollige reactie krijg ik de kriebels.

 137. Johan zegt :

  @ Bodem: Het is een typische reactie voor Mattheüs. Hij is wat dat betreft erg manisch, reageert in uitersten. De schrijver wordt min of meer op het TRIN-kantoor ontboden. Als Mattheüs de feedback van deze man echt wil ontvangen, moet hij bij deze journalist op de koffie gaan en luis-te-ren. Zeggen dat hij een kanjer is, is gewoon PR. Hij moet inderdaad inhoudelijk ingaan op de kritiek en dat doet hij niet.

  Wat dat betreft lijkt Mattheüs erg op Wilders: heel populistisch, heel erg op zijn eigen PR en zijn eigen agenda, maar deelnemen aan een publiek inhoudelijk debat ho maar.

 138. Erwin Kok zegt :

  @word(t)wakker
  “Het was God een groot plezier Zijn Zoon te offeren. Dat jouw God niet makkelijk vergeeft is jouw Godsbeeld dat niet correct is.”
  Totdat je deze onzin begon te schrijven vond ik dit een opbouwende berichtenserie om te volgen. Jammer dat je het met deze waanzinnige neerbuigende stelling op slot gooit.

 139. Ruitje zegt :

  @Bodem, ik had dezelfde kriebels bij die reactie. MvdS nodigt Rick uit in zijn kantoor (hol van de leeuw)… een neutrale plek lijkt me beter 😉

  Nog even over uitspraken als ‘een leider mag ook fouten maken’ (of iets van die strekking). Een leider is inderdaad ook een mens maar heeft wel een grotere verantwoordelijkheid. En ze zijn als het goed is een dienaar en hoeven niet hun eigen daden (ip.vp die van God) te verkondigen om gezag te claimen. Er zijn goede leiders, maar die vallen op door niet zelf in de spotlights te willen staan of te pronken met hun ‘successen’. Ze zijn dienaren en zoeken geen publiek of applaus.

 140. Bodem zegt :

  Ze hadden bv kunnen zeggen tegen Rick:
  ” We balen ervan dat je zulke vervelende dingen over ons schrijft, en willen graag aantonen dat je ongelijk hebt. Maar in plaats van hier in te gaan op je kritiek, nodigen we je uit om naar ons kantoor te komen. Daar kunnen we rustig praten. We hopen dat je na dit gesprek een iets positiever artikel over ons zult kunnen schrijven. Wellicht kunnen we van jou leren hoe je tot deze in onze ogen verkeerde conclusies bent gekomen, zodat we in de toekomst kunnen vermijden dat mensen zo negatief over ons denken. Groeten, MvdS”

  Misschien moet ik solliciteren naar een PR functie bij TRIN. Ik leef toch al van giften.

 141. Ruitje zegt :

  @Johan, dat manische viel mij dinsdag erg op. Dat bijna hysterische lachje. Na vijf dagen HoE is MvdS helemaal in de gloria (adhd op zijn hoogtepunt) en stuitert door de tent.

  MvdS heeft geen Revival nodig maar Retalin.. 😉

  By the way: zou me niet verbazen als Todd Bentley ook adhd had.

  Tijd voor een nieuwe club: RAN – Retalin Alliance Netherlands.

 142. Johan zegt :

  @ Ruitje: spot on.

  @ Bodem: TRIN kan zeker een goede communicatieman of -vrouw gebruiken. Bij voorkeur iemand die geen Mattheüs-fan is (hun huidige PR-man Jop van der Bijl papegaait de superlatieven van Mattheüs gewoon na) en een nuchter filter met de buitenwereld kan vormen.

 143. Johan zegt :

  Naijlende gedachte: hier moet je natuurlijk geen PR voor wíllen bedrijven, dan zou je de werkelijke dynamieken achter de schermen alleen maar verbloemen. Voordeel van de huidige situatie is tenminste dat iedereen die zijn ogen open heeft kan zien wat er werkelijk aan de hand is.

 144. Ruitje zegt :

  BODEM for PResident!!!! 😉

 145. ChingChuan zegt :

  [nog even een reactie op het artikel]

  Jammer dat TRIN ook zo ‘eng’ bezig moet gaan… En al helemaal jammer dat iemand als Ouweneel, die ik toch een tijdje heb gerespecteerd als zijnde een betrouwbare autoriteit, zich daar ook in moet mengen.

  Goed artikel in elk geval ;).

 146. Bodem zegt :

  @ Johan
  Je hebt gelijk, als de zaak niet in de haak is, kunnen maar beter zo veel mogelijk mensen dat weten. Aan de andere kant, je wilt ze de kost niet geven die gelijk al hun kritiek vergeten als een bekende leider hen ‘kanjer’ noemt. Zoveel mensen zijn hongerig naar dit soort bevestiging…Hoop dat bovengenoemde journalist daar niet voor valt.

 147. Bodem zegt :

  Doet me denken aan de tijd dat ik zendingstraining volgde. Er was een leider, een emotioneel labiel figuur, die er soms de gekste dingen uitkraamde en waarmee ik regelmatig botste. Op een zendingsconferentie kwam ik hem een keer tegen toen hij met een collega leider uit een ander land in gesprek was. Hij begroette me uitbundig en zei tegen zijn collega ” Dit is …… een van onze beste kandidaten. Echt een fantastisch persoon.” Ik lachte vriendelijk naar de collega, maar voelde me behoorlijk voor paal gezet. Het is een vorm van manipulatie om mensen onterecht te complimenteren, vooral in het openbaar. Nog afgezien van het feit dat hij ongetwijfeld een hekel aan me had:)

 148. Ds Dre zegt :

  Ik ben een keer (namens GG) ingegaan op de uitnodiging van MvdS om op zijn kantoor langs te komen. Toen ik belde voor een afspraak was ik niet welkom. Ben dus benieuwd hoe het bij Rick gaat

 149. Prof zegt :

  Wordt dit de zoveelste die eerst bijna de hemel wordt ingeprezen en daarna erg hard naar beneden valt?

 150. Prof zegt :

  Waarbij degenen die nu om hem heen staan achteraf verklaren dat ze het allemaal hadden zien aankomen?

 151. Ruitje zegt :

  @Prof, dat scenario zie ik ook steeds in de verte opdoemen… het lijkt zo vreselijk op Lakeland. 😦

 152. Prof zegt :

  @Ruitje:

  Het Gert en Hermien scenario, zeg maar. Het enige wat de mens van de geschiedenis leert is dat de mens niets van de geschiedenis leert. Wie bidt er voor deze mensen dat God ze onderscheidingsvermogen geeft om te doorgronden wat ZIJN wil is?

 153. rob zegt :

  laten we hopen dat hij naar beneden valt, dan is er misschien nog iets te redden, geen hoe, maar doe (down on earth)

 154. rob zegt :

  misschien Henny?, die heeft een bidstond

 155. Bodem zegt :

  Er worden zulke verwachtingen op die jongen gelegd, dat kan niemand waarmaken.

 156. Henny Snijder zegt :

  Ruitje zegt: “Wie bidt er voor deze mensen dat God ze onderscheidingsvermogen geeft om te doorgronden wat ZIJN wil is?”

  Rob zegt: “misschien Henny?, die heeft een bidstond”

  Daar bidden we inderdaad voor Rob 😛 , maar het zou ons eigen gewoonte ook moet zijn om te bidden voor onderscheidingsvermogen. Niet alleen voor onszelf, dat we goed mogen onderscheiden wat er gebeurd, maar ook voor anderen. Voor hen die op een dwaalspoor zitten, maar ook voor de pasbekeerden en de zwakkeren in het geloof.

  Wat al eerder geschreven is: we mogen kritisch zijn over dingen, en dat bespreken met elkaar, Maar als wij niet voor die zaken bidden, dan wordt het een 1 richtingsverkeer naar de mens toe in plaats van naar God.

 157. rob zegt :

  wat maakt het uit, je kan er altijd weer een draai aangeven

 158. rob zegt :

  @Henny, wat verwacht je daar nou van als je voor mensen in het algemeen bidt voor onderscheidingsvermogen?
  Als die mensen zelf nou niet willen?

 159. Henny Snijder zegt :

  Bedoel je wat het gebed uitmaakt Rob? Het gebed van een rechtvaardige vermag veel zegt Gods Woord. Wat diegene waarvoor gebeden is na aanraking van God er dan mee doet is diegene’s eigen verantwoordelijkheid.

 160. rob zegt :

  met alle respect, het streven is goed

 161. Ben zegt :

  Het is door Don-Key-Shot al gezegd, op de een of andere manier gaat er ‘altijd’ wat mis wanneer mensen op een voetstuk worden geplaatst. Soms is het alleen de vraag waar de verantwoordelijkheid ligt: bij de leider zelf, de volgelingen, bij hen die de leider ‘kronen’, ‘imparteren’ of ‘bevestigen’ of bij de critici die soms door de manier van kritiek brengen een roepende in de woestijn worden… ik weet het niet. Het zal wel gedeelde verantwoordelijkheid zijn.

  Hoe dan ook, misschien een leuke anekdote. Een zeer getalenteerde jongeman, die in vele taken in onze gemeente uitblinkte, ging verhuizen. Ik vroeg hem, geinend, wat we nu zonder hem moesten. Hij antwoordde zeer terecht: “Je zou ook in JEZUS kunnen gaan geloven”…

 162. Henny Snijder zegt :

  “@Henny, wat verwacht je daar nou van als je voor mensen in het algemeen bidt voor onderscheidingsvermogen?
  Als die mensen zelf nou niet willen?”

  Rob, er zijn heel wat mensen door gebed tot inkeer en bekering gekomen. Er zijn getuigenissen te lezen/horen van mensen die jarenlang gebeden hebben voor iemands bekering. God blijft aan de harten van de mensen kloppen. Wat de mens daarmee doet, is wat ik eerder schreef, hun eigen verantwoordelijkheid maar wij hebben de zorg voor hen te blijven bidden, ook al zien wij zelf daar geen resultaten van. Wij weten immers nooit wat God in het hart van die persoon aan het bewerken is?

 163. rob zegt :

  Ik denk altijd dat het een zaak is tussen God en die mens zelf, anders zou het wel erg onrechtvaardig zijn. Wat nou, als ik niemand heb die voor mij bidt?

  Ik geloof er meer in, dat je gelegenheden zult krijgen om met elkaar in gesprek te komen, en om zelf na te gaan denken.

  Ik heb ook wel gebeden voor meer onderscheidingsvermogen omdat ik het allemaal hopeloos lastig vond, en ik heb het wel gekregen, in een aantal opzichten.

 164. rob zegt :

  @Ben, das een mooie.

  @Henny, waar leven is blijft hoop, laten we het daar maar op houden

 165. Someone zegt :

  Hier alvast de citaten die we over enige tijd kunnen optekenen (hoezo actueel?):

  “Het spijt me werkelijk voor deze jongeman. Hij leek zo begaafd, zo veelbelovend. Jammer dat hij onze adviezen in de wind sloeg. We konden niet anders dan onze handen van hem aftrekken. Ons treft hierin geen blaam.” (G. de G.)

  “Zou ik gezegd hebben dat ik een diepe innerlijke overtuiging had van zijn roeping? Weer zo’n verdraaiing van journalisten! Natuurlijk heb ik iets dergelijks nooit gezegd. Ik heb me aangeboden om Mattheus te begeleiden. Maar ik ga me niet opdringen. Ik heb het vanaf de zijlijn bekeken en Mattheus heeft de hand die ik hem tostak niet willen grijpen. Helaas.” (prof.dr. W. O.)

  “Ghabebalal klasjemagana. Qualaghalal. Shumannagarastja. And no, I don’t have a clue what it means, but a spirit, I mean the spirit, told me, so it must be significant, don’t you think?” (C. A.)

  “Mattheus heeft er zelf voor gekozen deze weg te gaan, de weg van Todd ook ging. Het is zijn beslissing. Wij staan hier buiten. We hebben als een muur om hem heen gestaan, maar hij verkoos om zijn eigen weg te gaan.” (D. R.)

  “Ik had niet gedacht dat we met zo’n onvolwassen iemand te maken hadden. Hij is me erg tegengevallen. Wij staan hier buiten. In de media is gesuggereerd dat wij een team rondom Mattheus vormden. Wat een onzin!” (J. D.)

  “De manier waarop hij steeds de nadruk legde op het inzamelen van geld stuitte mij altijd al tegen de borst. Er is gezegd dat ik mij daar ook voor heb laten gebruiken, maar dat is natuurlijk helemaal niet waar. Ik heb daar niets mee te maken gehad.” (Nogmaals prof.dr. W. O.)

 166. Bman zegt :

  Goed artikel in CV Koers deze maand over oa TRIN
  http://www.cvkoers.nl/artikelen/heaven_on_earth.php

 167. Peter Pit zegt :

  En in de worstelring zien we hoe Goedgelovig zijn tegenstander Matteus van der Steen aanpakt. Maar het is lastig voor Goedgelovig. Goedgelovig kan hem maar moeilijk vastpakken, want Matteus is zo gezalfd dat hij alle kanten op glibbert. Dan gaat Matteus van der Steen Goedgelovig binden, maar hij kan het touw niet vinden. Dan probeert Matteus het op een andere manier. Hij zwaait met zijn armen, stoot oerkreten uit, springt op de touwen en laat zichzelf op de grond vallen. Dat herhaalt zich een paar keer. Het is een ijzersterke tactiek. Goedgelovig kan er alleen maar verbaasd naar kijken en staat aan de grond genageld. Dan springen een aantal stevige Matteus-fans in de ring en gaan achter Matteus staan. Nu wordt het spannend! Wat gaat Goedgelovig doen? Opeens deelt Goedgelovig een ongelofelijke zet uit en drukt Matteus met de feiten op de grond. De argumenten worden afgeteld: 10-9-8-7-6-5-4-3-2-1. Goedgelovig heeft gewonnen!

 168. Ds Dre zegt :

  @PP. Wat heeft GG gewonnen? Een award van de IKON, maar da’s een tijdje geleden.

 169. Someone zegt :

  “Ik zal mijn deel van het verhaal vertellen, zodat mensen niet naar de roddel en achterklap van anderen hoeven te luisteren. In het boek dat ik hierover ga schrijven, zal alles duidelijk worden. Maar het is een stevig onderwerp dat ik serieus moet aanpakken. Dus het zal me wel een dag of twee kosten voor ik dat boek af heb.” (prof.dr. W.O.)

 170. Antonie zegt :

  Lol @someone “Het is een stevig onderwerp dat ik serieus moet aanpakken. Dus het zal me wel een dag of twee kosten voor ik dat boek af heb”…

 171. Peter Pit zegt :

  @ Ds Dre, GG heeft mijn hart gewonnen!
  (Ik weet alleen niet of ze daar net zo blij mee zullen zijn als met de IKON award. Daarom nog een paar suggesties:
  1. Profetische kritiek-bokaal
  2. De Waarheidscup met de grote oren
  3. Het Beloofde Landskampioenschap?

 172. Peter Pit zegt :

  @ Ds Dre. Nog een toevoeging.

  4. De Apostel Paulus Prijs voor kritische brieven aan christelijke groepen

 173. Oscar de Tweede zegt :

  En voor het overige ben ik van mening, dat het uitsluiten van WW door GG een slechte zaak is. Gauw weer ongedaan maken en dan … vooral niet reageren op onzinnigheden.
  Als je alle posts van WW en daarop volgende reacties leest, reageert iedereen op iedereen en gaat het van kwaad tot erger en gaat het op het laatst nergens meer over.

 174. goedgelovig zegt :

  @ Oscar de Tweede: ‘op moderatie’ is in de meeste gevallen een tijdelijke maatregel. Als WW weer normaal reageert, laten we hem weer door.

 175. Roberto zegt :

  5. De Sjabba-sjaal 😛

 176. Word(t) Wakker zegt :

  Das eerlijk van je Oscar. Ik vind het jammer dat het hard overkwam wat ik zei. Veel Christenen hebben een verdrongen Godsbeeld door hun relatie hun aardse vader. Maar goed Internet komt hard en koud over. Als ik de persoon in kwestie gekwetst heb: zo was het absoluut niet bedoelt. punt uit 🙂
  Baruch HaShem en veel succes verder.

 177. Ruitje zegt :

  @someone, er komt nog een citaat in de toekomst:

  “MvdS heeft gefaald door de tegenstand van de duivel en de critici, de druk werd te groot en daarom is hij ‘gevallen’ en heeft dingen gezegd die hij beter niet had kunnen zeggen. Het spijt hem vreselijk. Maar er komt herstel! Samen met mij en JS P. gaan we open voor iedereen het proces van herstel in. Vanaf morgen zult u de gesprekken kunnen zien op mijn site. We hopen dat MvdS hersteld wordt en de revival door zal gaan. Want de transformatie van Nederland gaat door!”
  (prof WJ O)

 178. Ruitje zegt :

  @Henny Snijder, je citeert niet mij maar Prof in dit zinnetje

  “Wie bidt er voor deze mensen dat God ze onderscheidingsvermogen geeft om te doorgronden wat ZIJN wil is?”

  Vond het al raar dat ik dacht dat ik dat toch echt niet had getikt. Prof noemt mij om mij te antwoorden en het zijn dus zijn woorden. 😉

 179. Henny Snijder zegt :

  Hahaha sorry ruitje!!!!!!!!! (F)

 180. Ben zegt :

  “Shhh, shhh, shhh, ssshhhhhakkkkeeee… God is going to shhh shhhh, bring restoration shhhh to this ministry!” (S.C.)

 181. Ruitje zegt :

  Weet je wat ik me nou al een tijdje afvraag…

  Zou MvdS een tatoeage hebben??? 😉

 182. HB zegt :

  @GG: heel goed stuk geschreven!

  1.Heeft iemand wel eens ooit Rebekah’s verhaal over de 5de bruid van satan nagetrokken of dit wel waar is?

  2.Dan is het nogal schokkend wat ik hier lees. Blijkbaar steunen en bouwen deze leiders van trin op mensen als Pasterkramp, Gerard de kleine etc en niet op God zelf. Deze leiders laten dit echtpaar net zo hard vallen als een baksteen, wanneer er een kink in de kabel gaat komen. Dat is namelijk al gebeurd in de tijd dat Gerard de Groot de Berea beweging overnam van Rob A. Gerard de kleine trok zo de stekker uit de berea beweging toen het hem te zwaar was geworden.

 183. Mustafa zegt :

  Ik sluit me aan bij Oscar de Tweede: Wordt wakker is een goede smaakmaker hier als je zijn opmerkingen maar niet te persoonlijk opvat (wat nooit een goed idee is op een satirische site).

  @Wordt wakker: Je schrijft: “Veel Christenen hebben een verdrongen Godsbeeld door hun relatie hun aardse vader.”

  Ja, dat verhaal kennen we. Waar ik me over verbaas als ik je reacties lees is dat air dat jij daar in ieder geval niet door gehinderd wordt. Wat je Godsbeeld ook moge zijn, je reacties suggereren op zijn minst een verwrongen Zelfbeeld (ik heb gelijk in alles, zij allemaal niet) en een verwrongen Anderbeeld (zij zijn slap, ongeestelijk, hebben geen bijbelkennis, ik wel). Mocht ik dat mis hebben, dan doe je er goed aan je eigen comments hier eens terug te lezen om te kijken waar dat beeld vandaan komt. Want dat is wel wat je uitstraalt.

 184. Henk-Jan van der Klis zegt :

  Dank GG voor dit vervolgartikel. Ten opzichte van wat ik zelf gisteren onder woorden heb gebracht op basis van de live stream van maandagavond 4 mei en het lezen van de diverse achtergrondartikelen, weer veel uitspraken en indrukken.

  Mocht je nog antivries tekort komen, heb ik ook nog wel wat thuis staan. En nog een tip: in de herfstvakantie zal er vast weer Lego World zijn in de IJsselhallen. Daar kun je bewonderen wat voor prachtige creaties je krijgt als je samen opbouwt en niet elkaars werk afbreekt. 🙂

 185. John zegt :

  @HB.
  Ik heb ook flinke vraagtekens bij Rebeka dr verhaal. Ze heeft het over Anton LaVey himself die haar dit aangedaan zou hebben. Anton LaVey hield er inderdaad rare trekjes op na, maar is nooit veroordeeld voor iets wat ook maar iets van moord weg heeft. Ik heb hier als psycholoog-in-opleiding zo wel mn mening over, maar die hou ik nog maar even voor me.

  http://forum.credible.nl/topic.php?id=5623&page=2

  http://www.skepsis.nl/srm.html

 186. HB zegt :

  Hier nog leuk filmpje van trin deel 1 tot 3 🙂

 187. Word(t) Wakker zegt :

  @Mustafa ik sta nog steeds op moderate terwijl er geen onvertogen woord uit mij is gekomen sinds 13:30…
  Ik lees altijd alles na van mezelf Mustafa. Hoop dat jij ook de manier ziet hoe ik daartoe kom of ben gekomen.
  Heb excuus aangeboden voor die ene iets te scherpe opmerking…
  Nah vind flauw van ik heb altijd gelijk. Ik citeer de Bijbel en krijg geen inhoudelijk commentaar terug volgens mij maar er wordt telkens gedraaid om mijn commentaar heen.
  Gedeeltelijk is het ook door de platte tekst face-to-face is totaal wat anders.
  Maar even eerlijk sinds ik op moderate sta staat er eigenlijk veel niet-inhoudelijke flauwekul op wees eerlijk?

 188. L. de jong zegt :

  Fam vd Steen is een gezalved echtpaar, Jezus woont in hun en Gods hand rust op hun. hier is niks mis mee, want ook in de bijbel vindt je gezalfde mensen van God.
  Het feit dat jullie misschien denken dat ze aanbeden worden is niet waar. en als dat gebeurd is het niet hun schuld, hun zijn gewoon de ezel en Jezus bereid hun.. God gebruikt hun… zonder leiders zou dat toch niet mogelijk zijn?
  als er mensen zijn die hun aanbidden ipv Jezus dan is dat de fout die die mensen zelf maken, want fam vd steen geeft alle eer aan God en plaatsen zichzelf totaal niet op een voetstuk.
  en ze verdienden deze inzegening en deze respect want er zijn vele pijlen op hen afgevuurd helaas ook door mij zelf.
  Als je ze zou kennen zou je weten dat ze zeer nederig zijn en lieve mensen die niets liever willen dan gehoorzaam zijn aan Jezus en zorg dragen voor de wereld in nood. en dat zou toch iedereen moeten willen doen?
  ik ben blij dat nederland zulke leiders heeft die het goede voorbeeld geven, die laten zien hoe te zijn zoals Jezus.
  want voor alle christenen zou dit een streven moeten zijn, om de dingen te doen die Jezus deed en nog grotere.
  alle negatieve woorden die jullie gesproken hebben op deze website.. op een dag kom je er wel achter, hoe gevaarlijk je bezig bent.
  in elk geval doet het mij zeer veel pijn om te lezen. want het gaat toch totaal nergens over op deze website…
  en euhm voor de duidelijkheid: Kritiek is niet bepaald 1 van de vruchten van het christelijk geloof. Is er iemand hier op deze site die denkt dat kritiek van God komt?
  I don’t think so….
  maar misschien zit ik ernaast want ik ben geen goed geleerde… maar ik weet wel: je hebt positieve kritiek en negatieve, maar negatieve is toch echt roddel en kwaadsprekerij en dat komt niet bepaald van God.

  Tjah meer weet ik er niet over te zeggen,
  bye bye, de groeten

 189. Don-key-shot (alias Rogier D) zegt :

  @l.de jonge – je schrijft erg in het algemeen – niet iedereen is van dezelfde mening – zie mijn reactie maar een stuk omhoog. Mijn kritiek was onderbouwt en wellicht niet opbouwend positief maar wel bevragend. Er zijn er meerdere zo geweest. Mensen ventileren ook hun pijn soms uit oude vergelijkbare situaties. Hiernaast zijn ook jou woorden richting de algemene groep scherp. Een negatieve kijk is niet per definitie roddel. Daarnaast is het een publiek forum en het is dus open. Zelfs Mattheus zou hier zelf op kunnen bloggen en zijn mening neer zetten. Kritiek in de woordtechnische zin van het woord is heel erg bijbels. Er werden continue vragen gesteld, mensen terecht gewezen, dingen in de openbaarheid gebracht. Een ieder is hier persoonlijk verantwoordelijk voor zijn of haar hart gesteldheid. Het is is dus nogal duf om in het algemeen te zeggen dat iedereen hier gevaarlijk bezig is.

  Er zijn ook een aantal pro-trinners en een aantal die in het midden zitten. Ik zelf twijfel er geen moment aan dat Ik-Ben een plan met Mattheus zijn leven heeft en durf naive genoeg te zijn om te denken dat hij zich op Jezus wil richten. De manier waarop het allemaal eraan toe gaat echter roept grote vragen op. Niet alleen dat. Daar alles wat TRIN en MvdS doet zo op internet te zien is kan je er ook een gesprek over hebben. Je kunt immers zelf bekijken wat jer ervan vindt. Het ‘tja ik kan er eigenlijk niets over zeggen, ik was er niet bij’ is niet geheel van toepassing.

  Ik ben het niet altijd eens met de toon die soms wordt aangeslagen of het extreme zwart wit denken (aan geen enkele kant) maar er niets mis met deze discussie. Als er wat mis met mensen hun persoonlijke houding of woorden dan moeten ze daar zelf rekenschap voor afleggen.

 190. Peter Pit zegt :

  @ L. de Jong,
  Ik wens iedereen bij TRIN alle goeds toe, maar dat betekent nog niet dat we niet meer kritisch mogen zijn. En iedereen bedoelt het goed, maardat wil nog niet zeggen dat het ook goed is. Met goede bedoelingen kunnen de naarste dingen gebeuren!!
  Paulus had toch ook kritiek op de geestelijke leiders in de gemeenten?
  Amos, Hosea en Samuël spreken toch ook hele kritische taal?
  Als je zegt dat kritiek niet van God komt, vraag ik me af of we uit dezelfde bijbel lezen, want deze bijbelse figuren kun je moeilijk missen!?

  Het ga jou ook goed!

 191. Someone zegt :

  Hartelijk dank, L. de Jong, voor deze inspirerende bijdrage. Fijn dat je zelf tot de conclusie komt dat je er niet meer over weet te zeggen. Zullen we het hier dan maar bij laten? Vaarwel!

 192. Don-key-shot (alias Rogier D) zegt :

  @Peter Pit : goede ideeen — het beloofdelands kampioenschap — LOL die mag wel naar Van Basten dit jaar 🙂

 193. Don-key-shot (alias Rogier D) zegt :

  @ruitje vind het wel ballen dat MvdS die Rick uitnodigd. Wellicht is De Dwaze Zaken een goede Neutrale PLek 🙂

  oh en ruitje Ik heb ADHD – mag ik dan ook met een mooi jasje op het podium 🙂

 194. Don-key-shot (alias Rogier D) zegt :

  *satire*
  Ik heb een openbaring.. wellicht zelfs een hemels inzicht – misschien die engel van Todd die het me influisterd – ik weet het niet.. maar ik denk dat de profetie van Pasterkamp voor iemand anders is.

  Hij heeft de verkeerde te pakken. MvdS blondeerd zijn haar namelijk en is van nature meer bruinig van haarkleur.. Ik denk dat die de verkeerde te pakken heeft….

 195. Henny Snijder zegt :

  Zou het ook een nepMvdS kunnen zijn die dat bericht daar geplaatst heeft?

 196. Ruitje zegt :

  @ L. de Jong, in het oude testament werden koningen en priesters gezalfd. Maar in het nieuwe testament (na dat Jezus naar de hemel ging en de Heilige Geest werd uitgestort) waren er geen speciale zalvingen of speciale gezalfde mensen meer. Wie in Jezus gelooft en de Heilige Geest ontvangt is gezalfd. We zijn dat allemaal (lees 1 Joh 2). Er zijn geen bijzondere gezalfde ‘profeten’ of ‘apostelen’ die een grotere zalving hebben dan de ‘gewone’ man.

  Dit leidt alleen maar tot een elitaire groep ‘profeten’, ‘apostelen’ ‘revivalists’ die dan denken dat ze blijkbaar betere christenen zijn…

 197. Ruitje zegt :

  @Don-key-shot, van mij mag jij met een mooi jasje op het podium.

  Zal ik hier even een ‘Ouweneel’-collecte-speech houden voor jouw jasje? 😉

 198. Vleertje zegt :

  De teller staat op 191 als ik dit intik. Ik heb met verbijstering het artikel gelezen. Ik sluit me aan bij Rogier en dank je ook Dijkkie voor je prachtige reacties in deze.

  Wat een gedoe is dit allemaal en waar zijn de vaders? Waar zijn de Godsmannen om deze jongeman te beschermen en te onderwijzen? Ik hoop zo dat ze dat doen en niet alleen het zeggen. Ik heb inmiddels echt medelijden met MvdS…
  Vleertje heeft wel moeite met dat opwekking gedoe. Vorige zomer was dat toch al? En nu weer? en wat gebeurt er dan?? ik heb dezelfde boodschap 15 jaar terug gehoord en toen heb ik er ook al weinig van gemerkt. Ik denk dat ik toch meer vertrouwen heb in de plaatselijke gemeenten, Alpha cursussen en goede vriendschappen.
  Oh ja, ik kijk nog steeds geen filmpjes hoor 😉 .. Tis me veel te heftig, ik vond het bijToronto al niet leuk dus dit hoef ik helemaal niet 😦 . Brrrrrr

 199. Vleertje zegt :

  @ Ruitje en Rogier en Johan.. Ik vind Mattheus zijn jasje dit keer ook heel mooi!!! 😀

 200. ijsbrand zegt :

  satiere

  Een profetische foto ?
  met dank aan het nederlands dagblad

  http://www.nd.nl/artikelen/2009/mei/02/-trin-creeert-succes-jezus-die-niet-bestaat-

 201. Peter Pit zegt :

  @L. de Jong
  Velen op deze site reageren kritisch of satirisch, maar ik denk dat ze allemaal van harte bezorgd zijn om de mensen die het slachtoffer worden van bepaalde praktijken van TRIN. Velen op deze site hebben al eens eerder zulke taal en zulke uitspraken gehoord en hebben meegemaakt hoeveel slachtoffers er zijn gevallen. Ik weet van velen die voor de rest van hun leven kapot zijn gemaakt door zulke praktijken.

  Met bepaalde uitspraken op Heaven on Earth gaan de rillingen me over de rug en ben ik heel bewogen voor de slachtoffers die hieronder gaan lijden. Ik hoop van harte dat het zich ten goede keert en zulke manipulerende uitspraken door de ‘zegen van kritiek’ slechts een beperkte invloed zullen hebben.

  Verder moeten ze bij TRIN gewoon hun ding doen. Als zij zich daar goed bij voelen dan is dat toch mooi? Zodra ze echter slachtoffers maken, voel ik me wel opstandig worden. En opstandig zijn, heb ik van prof. Berkhof geleerd, is afgeleid van de Opstanding van Jezus. De opstandingsverhalen maken ons opstandig tegen alle machten van dood, verderf en pijn waar mensen kapot gemaakt worden. En Berkhof vertelt ook dat de opwekking van Jezus ons opgewekt kan maken. Goedgelovig is dan met haar kritisch-satirische site zowel opstandig als opgewekt !

 202. Ruitje zegt :

  @Vleertje, moet ik voor jou dan ook een collecte-speech à la Ouweneel houden voor zo’n jasje voor jou? 😉

 203. Ruitje zegt :

  Weet je waar me dit hele gedoe met MvdS en die leiders aan doet denken?

  Aan ouders die zelf iets niet hebben bereikt en dan hun kind pushen om dat te bereiken wat zij hadden willen bereiken… en dat is heel triest…

 204. Ruitje zegt :

  @ijsbrand: dat is nieuws! ND is profetisch! Dan is toch de transformatie van MvdS begonnen! 😉

 205. Harrie Nijhof zegt :

  Don-key-shot (alias Rogier D) zegt:
  *satire*
  Ik heb een openbaring.. wellicht zelfs een hemels inzicht – misschien die engel van Todd die het me influisterd – ik weet het niet.. maar ik denk dat de profetie van Pasterkamp voor iemand anders is.
  Hij heeft de verkeerde te pakken. MvdS blondeerd zijn haar namelijk en is van nature meer bruinig van haarkleur.. Ik denk dat die de verkeerde te pakken heeft….

  Dan is deze discussie toch voor niets geweest en heeft gekwetste mensen achtergelaten….. )-:

 206. Word(t) Wakker zegt :

  @Peter Pit ik ben benieuwd als we de “slachtoffers” van TRIN (die ik niet ben tegengekomen nog) eens gaan afzetten tegen de slachtoffers van de traditionele kerken.
  Laten we de cijfers van de laatste jaren even bekijken. Kerken worden massaal omgebouwd en afgebroken.
  Hoe zou dat nou kunnen?
  In traditionele kerken worden er ook dingen gezegd waar bij mij de rillingen van over mijn rug gaan. Het is zonde voor en zonde na. 0,0 overwinning. Altijd verdedigen nooit de aanval (tegen de duvel we te verstaan).
  Ik wil wel eens zo’n lijst met slachtoffers zien en hun mankementen die ze opgelopen hebben. Stel dat er een paar zijn dan zou je die eens moeten afzetten tegen de mensen die van het juk bevrijd zijn waar ze daarvoor onder leefde…

 207. Vleertje zegt :

  @ Ruitje.. ehhh kunen we hem niet gewoon claimen?? 😉 Nee flauw, ik vind het echt een mooi jasje. Dat Hinn pak in India werd ik onpasselijk van maar nu heeft ie echt zijn best gedaan. En hij mag ook best wel een een complimentje krijgen! Daar schijnen mannen gevoelig voor te zijn 😉 !

 208. Max zegt :

  @ Wordt Wakkker: Ik ken er genoeg. Tot aan de spoedhulp van de psychiatrie toe. Ik vind je argument zwak. Dat zou betekenen dat Peter pas recht van spreken heeft zodra er bij TRIN meer slachtoffers zouden vallen dan bij traditionele kerken. Ik ben het van harte met Peter eens. We zouden heel graag willen dat TRIN een positieve uitwerking heeft maar we zien het tegenovergestelde. Wat TRIN alleen ziet zijn de mensen die overblijven of nieuwelingen die alles voor het eerst meemaken. Ik lever ook kritiek op deze site maar in werkelijkheid heb ik veel verdriet over de schade die het tot nu toe al in mensenlevens heeft aangericht.

 209. Word(t) Wakker zegt :

  @Max dat is je goed recht om dat te vinden. Ik ken er genoeg is ook zwak naar mijn mening. Ik ken er ook genoeg die enorm geholpen zijn in dit huis alleen al 4 st.
  Mensen hebben ook hun eigen verantwoordelijkheid. Als je serieus op een psychiatrische afdeling eindigt (wat ernstig triest is begrijp me niet verkeerd) dan vraag ik mij wel af door wie en hoe dat is gekomen.
  Even serieus wat kan Mattheus of het zijn team doen dat iemand daar eindigt?
  Ik hoor daar niets anders (tijdens gebed voor elkaar bedoel ik) dan liefde en bemoediging.

 210. rob zegt :

  en dat jasje is echt spuuglelijk

 211. rob zegt :

  @Willie, ik kan best begrijpen dat je alles bemoedigend en liefdevol in de oren klinkt, maar het zijn gewoon leugens.
  Dus uiteindelijk kom je bedrogen uit.
  En de geest v kritiek verdrijven is niet liefdevol, maar manipulerend.
  Maar goed, als jij je wilt laten manipuleren, moet je dat natuurlijk helemaal zelf weten

 212. Someone zegt :

  @GG: Al eens gedacht aan een bescheiden bijdrage – zeg een tonnetje of twee – aan TRIN? Als dank voor de vele bezoekers en reacties die GG dankzij TRIN mocht krijgen?

 213. goedgelovig zegt :

  @ Someone: Is goed. We zullen morgen een collecte houden. Leg uw liefdegaven vast klaar voor de Heer.

 214. Helpie zegt :

  Hulde hulde voor Goedgelovig! Wat een goed stuk. Verder geen commentaar. Niet echt satirisch, maar wel heilzaam!

 215. Word(t) Wakker zegt :

  Ligt er maar helemaal aan welke geest het is. Kritiek in de zin van veroordeling (condemnation) of die andere 🙂
  Zie hieronder:

  Klik om toegang te krijgen tot Conviction-Condemnation.pdf

 216. HB zegt :

  @John, dank voor de linkjes.

 217. rob zegt :

  @GG ik heb nog wel wat kleingeld, eh 1000 euro, is dat genoeg?

 218. lolly zegt :

  1 Kor 5,12 Waarom zouden we over buitenstaanders oordelen? U hoeft toch alleen te oordelen over leden van de gemeente?

  1 Kor 5,13 Over de buitenstaanders zal God oordelen. Maar binnen de gemeente geldt: ‘Verwijder wie kwaad doet uit uw midden.’

  Volgens de bijbel mogen we elkaar wel oordelen.
  Dus.

 219. rob zegt :

  Willie, ik zie het al, ik heb die andere Geest.
  die nehemia ministries de duivel noemt

 220. Word(t) Wakker zegt :

  Joh 7:24 Oordeelt niet naar het aanzien, maar oordeelt een rechtvaardig oordeel.

  Dat kan je niet vanaf het Internet.

  Mat 7:2 Want met welk oordeel gij oordeelt, zult gij geoordeeld worden; en met welke mate gij meet, zal u wedergemeten worden.

  Hoop dat jouw mate van rechtvaardigheid en onderscheid groot is vanaf je stoel.

  Zie dat schema voor het verschil. Je mag beoordelen het gaat er wel om welke bron erachter staat.

  @Rob dat zal je mij niet horen zeggen.

 221. rob zegt :

  willie, ik herken God meer in wat nehemiaministries aan de kant vd duivel gezet heeft, dus ik zeg het je zelf

 222. Ruitje zegt :

  Matt 7:2 wordt altijd los geciteerd.

  @ Wordt wakker, ik hoop dat je engels kent, maar lees dan even het volgende artikel

  http://endtimespropheticwords.wordpress.com/2009/04/23/judge-not-lest-you-be-judged/

 223. Ruitje zegt :

  @wordt wakker, en ik ‘oordeel’ niet alleen vanaf mijn stoel. Ben meerdere keren bij TRIN geweest, dus ik weet uit ervaring hoe het er aan toe gaat. Hoewel HoE veel erger is dan wat ik al had meegemaakt…

 224. lolly zegt :

  Ik beoordeel de leer die verkondigd wordt, en die leer is mijns inziens op veel punten in tegenspraak met de leer die de bijbel geeft. Paulus is er erg gebrand op dat de leer zuiver blijft, zoals hij het onderwezen heeft en uiteraard het onderwijs van Jezus zelf.
  Dat mag je best toetsen hoor, en uiteindelijk kan je niet anders dan een oordeel vellen. Mijn oordeel is dat de trin theologie op heel veel fronten niet bijbels is. Ik zie daar geen kwaad in. Houd de waarheid hoog zegt de bijbel. Met motieven van mensen houd ik me niet bezig, daar kan ik inderdaad niet over oordelen. Dat weet God.

 225. Kaas zegt :

  @rob: 1000 euro? Dank je de koekoek! Het geld in je zak of op je bankrekening IS helemaal niet van jou! Het is al van de Heer. Het gaat er he-le-maal niet om hoeveel jij mag geven, het gaat erom hoeveel je mag o-ver-hou-den!

 226. lolly zegt :

  @Ruitje, een artikel naar mijn hart.

 227. Word(t) Wakker zegt :

  @Ruitje ik ken die site ik wil daar niets MEER van lezen. De Bijbel is oke voor mij en voldoende om tot een beslissing te komen.
  Het gaat erom dat je bij je oordeel niet kan weten wat er in zijn/haar hart omgaat. Als je dus iemand VERoordeelt terwijl zijn hart op de juiste plek zit dan heb jij een probleem en niet hij.
  Ik vind het jammer dat je een nare ervaring op HoE gehad hebt ik heb in tien dagen geen enkele vervelende ervaring gehad maar das mijn geluk dan 🙂
  Het wordt los geciteerd prima als we de context van Korinthiers pakken dan is het nogal wat lolly daar net zei… en wat is de context van Mattheus 7:2 die ik verkeerd gebruik? (ik wil graag leren)

 228. lolly zegt :

  Wat het tekort aan financien betreft, dat vind ik echt – geen grapje – erg sneu. Waarom moest die conferentie nu zoveel kosten, dat vind ik zakelijk gezien geen slimme zet. Vertrouw nooit op het succes van het verleden (vorig jaar 9 ton opgehaald? of ben ik verkeerd geinformeerd). Simpel huistuinenkeuken christen zijn is veel goedkoper. Misschien leren ze hiervan. Ondertussen hoop ik dat die hele kring van leiders een beetje bijdraagt aan het tekort, ze hebben best een hoop geld op hun kerk en bedieningsbankrekeningen staan, kunnen ze wel iets van missen. Dat is pas leiderschap, de lasten delen.

 229. Ruitje zegt :

  “Wie niet bij de leer van Christus blijft maar verder wil gaan, heeft God niet. Wie bij die leer blijft, heeft zowel de Vader als de Zoon. Als er iemand bij u komt die deze leer niet uitdraagt, ontvang hem dan niet in uw huis en groet hem niet, want wie zo iemand groet, is medeplichtig aan zijn kwalijke praktijken.” 2Joh. vers 9-11

  Soms denk ik dat TRIN (en groepen als die de Revival Alliance USA en profetische beweging, Toronto etc) verder gaan dan de leer van Christus. Ze verzinnen allerlei dingen als ‘portals’, roepen om engelen (zelfs MvdS riep ‘release the angels’) en komen met openbaringen en vreemde extatische ervaringen die niet te toetsen zijn aan de Bijbel.

 230. lolly zegt :

  @WW nou zeg, nu doe je echt belachelijk. Je komt zelf toch ook met een link, en als ruitje dat doet, wordt je bekant onpasselijk. Beetje dubbel hoor. En jij hebt het over niet oordelen. Suf.

 231. eli zegt :

  @Word(t) wakker.
  Overdrijven is ook een kunst.
  Hier, in mijn (grote) dorp in het midden van het land, rijzen de kerkgebouwen de pan uit. Er zijn er de afgelopen jaren zeker 3 nieuwe bijgebouwd. Eentje zelf met > 1000 zitplaatsen, vol elke zondag! Traditionele én evangelische kerken.
  Reden dat veel oude kerkgebouwen worden omgebouwd tot appartementen of afgebroken is omdat ze niet meer functioneren (te hoog, duur in ’t verwarmen, slechte akkoustiek, in binnenstad dus geen parkeermogelijkheden, duur in onderhoud, etc.).
  ’t Valt volgens mij best nog wel mee allemaal hoor.
  Hoeveel kerkgebouwen heb je trouwens nodig om alle Trinners te huisvesten? Stuk of 3, 4 lijkt me zo.

 232. Ruitje zegt :

  @wordt wakker, ik veroordeel niet. Ik beoordeel. En bid voor die persoon. Want het zal je toch wel duidelijk zijn dat meer mensen hier reageren niet uit spotternij, maar uit grote zorg voor mensen die zich in deze dwalingen laten meesleuren.

  Je mag inderdaad de splinter uit het oog van je broer halen. En wie zegt dat ik niet mijzelf ook eerst onderzoek? Dus oordeel zelf ook niet te snel broeder.

 233. Ruitje zegt :

  Wordt wakker, ik denk dat ik weet waarom je dat artikel niet wilt lezen, omdat het misschien te confonterend is?

 234. Ruitje zegt :

  @wordt wakker, je wilt leren? Daarom stuurde ik je die link. Ik kan dat verhaal hier wel gaan overtikken over vertalen, maar je bent oud en wijs genoeg om dat zelf te doen. En nu ga ik maar niet meer verder met je dimdammen, anders gaat het weer hetzelfde liedje worden… en blijft je plaat weer hangen.

 235. Ruitje zegt :

  @wordt wakker, en voor je me weer gaat verwijten dat ik de discussie aandurf, zeg ik maar even dat ik Paulus’ wijze raad volg om geen zinloze discusses aan te gaan. Je weet volgens mij alles al, want als ik of andere je iets ter onderwijzing geven (omdat je wilt leren) weet je het weer beter en lijk je rupsje nooit genoeg.

  Ga gewoon lekker in je bijbel lezen zou ik zeggen. En laat je onderwijzen aangaande weg die je gaan moet.

  Zegen.

 236. Word(t) Wakker zegt :

  @Ruitje haha nee hoor ruitje ik wil geen negatieve rommel meer lezen ik ken werkelijk elke site die jij kan opnoemen omdat ik drie jaar dag en nacht met dat soort troep bezig ben geweest. Daarom ben ik ook niet op fora te vinden ja behoudens hier 2x dit jaar…
  Om een splinter uit je broeders oog te halen moet je dichtbij staan (dat sta jij niet in ieder geval). Dat is nadat je die balk eruit hebt laten trekken…

 237. Ruitje zegt :

  correctie: ‘en voor je me weer gaat verwijten dat ik de discussie niet aandurf’

  Was woordje vergeten.

 238. Ruitje zegt :

  Hoe weet jij dat ik niet dichtbij sta? Man, je zegt dat wij oordelen, maar je doet het zelf tien keer zo erg.

  Dag WW.

 239. rob zegt :

  Kaas, ik hou 0,0 over en ik moet morgen de boodschappen doen, wie collecteert voor mijn bloedjes v kinderen en mijn lieve vrouw?
  Kijkt vertwijfeld rond en ziet nog 1 oprechte goedgevige goedgelovige christen:
  Willie? WILLIEEEEE

 240. Don-key-shot (alias Rogier D) zegt :

  de discussie met ww heeft zo de overhand genomen dat niemand mijn openbaring ter harte heeft genomen…

  MvdS is een valse…. zijn haar is niet blond hij verft het.. het is een esau – izaak verhaal… de profetie van pasterkamp was voor iemand anders bedoelt – maar wie dan 🙂

 241. rob zegt :

  Willie mag best oordelen als hij maar geld geeft, aan mij…
  Dan wil ik hem best positieve kritiek geven
  Hup Willie, Willie ik hou van je, jij ook v mij??? ja??

 242. Word(t) Wakker zegt :

  @Don God weet alles he… ook dat hij z’n haar ging verfen 😛

  @Ruitje Als jij dicht bij Mattheus stond was je hier echt niet te vinden… ik oordeel je niet? Ik bedoel dichtbij in de zin van de groep om hem heen…

  Dag Ruitje ik ga zo film kijken ben je van me af…

 243. rob zegt :

  Willie, shababoem shika, ik omparteer NU een zeer vrijgevige geest in je

 244. rob zegt :

  mislukt, natuurlijk, ik moet wel de juiste woorden spreken

  Ikkkk IMPARTEER NU een vrijgevige geest in je, die alleen, ik zeg alleen aan Rob wil geven

 245. Word(t) Wakker zegt :

  Ik heb € 1.500 Euro gegeven is wel genoeg toch 🙂
  Weet je wat Shaba is? Want het klopt niet in deze context just so u know…

 246. rob zegt :

  ik ga ff mijn girorekening checken, want door de geest weet willie wortel vast wel welk nummer ik heb

 247. rob zegt :

  Pasterkamp bedoelde jou, Don, ik krijg net een openbaring

 248. lolly zegt :

  @rob giro bestaat niet meer
  @ww vertel vertel, ik heb altijd al willen weten wat shaba betekent, houdt dit nu in dat jij de gave van vertolking hebt?
  trouwens, heb je ooit wel eens iemand ontmoet die al die tongen kan uitleggen? ik niet. ik ken alleen maar mensen die zichzelf een taaltje aangeleerd hebben door er gewoon maar mee te beginnen.
  Begin maar gewoon te praten zei de man op het podium en dat was het dan. Zo werkt dat dus met die gaven. Just do it.

 249. Ruitje zegt :

  WW sta jij dan zo dichtbij? Of ben je MvdS zelf? 😉

 250. rob zegt :

  Willie, ik weet niet wat shabba is, hoe zou ik dat moeten weten aangezien niemand het nodig vond de tongen te vertalen.
  Of heb ik de vertaling gemist??
  Dank voor die 1500 eurie.
  Dat imparteren is zo slecht nog niet, ik dacht dat het leugens waren, more, more

 251. lolly zegt :

  Even serieus tussendoor, ik vind het echt vreselijk hoor al dat geharrewar, maar je kunt het ons ook niet kwalijk nemen, ik heb al zoveel nepperij meegemaakt, dat ik er gewoon helemaal niets meer van moet hebben. Best jammer, al een hoop kindjes met het badwater meegespoeld. Was iedereen maar echt zichzelf.

 252. Ruitje zegt :

  Er wordt door al die lui steeds shabba geroepen. Dat is geen tongentaal, dat is gewoon elkaar napraten. Een stopwoordje. Wat zou het nou echt betekenen? Waar komt het vandaan? Uit India? Zou zomaar kunnen… de India-connectie 😉

  Ben benieuwd wanneer Ouweneel SHABBA gaat zeggen.

 253. Word(t) Wakker zegt :

  @lolly liefje Shaba is een Hebreeuws woord. Absoluut geen tongentaal. Verder geen probleem hoor.
  Ik kan je wel zeggen dat het spreken in tongen een feest is voor de je leven… alles verdwijnt als sneeuw voor de zon…

 254. Don-key-shot (alias Rogier D) zegt :

  @rob dat is het we gaan onze eigen satirische conferentie organiseren volgend jaar.. met blond haar en al… 🙂

 255. Ruitje zegt :

  @lolly, veel tongentaal is gewoon elkaar napraten.

  Ik geloof dat er echt tongentaal is, maar als je ziet hoe mensen soms gebed daarvoor krijgen en degene die met ze bidt vervolgens zegt: ‘zeg me maar na’. Dan is dat heel vreemd en niet de tongentaal die de Heilige Geest geeft. dan is het gewoon napraten.

  En Paulus zegt in de Korinthe brief dat wanneer iemand in het openbaar in tongen spreekt er een vertolking moet zijn… Anders moet je het niet uitspreken.

 256. Don-key-shot (alias Rogier D) zegt :

  @ww wat betekend het dan?

 257. lolly zegt :

  @ww ben je liefje niet. En wat betekent shaba dan wel? En waarom praten ze niet gewoon hun moerstaal? Dan begrijpen wij het ook.
  Fijn dat je er zo van geniet, maar je doet het toch niet als er bezoekers in je gemeente zijn? Want dan denken ze dat je krankzinnig bent, zegt Paulus.
  Dat denk ik al als ik mensen zie vlaggen, charismatische folklore noemde iemand het ooit. Vind ik een goede benaming, vind het geen vertoning.
  En zo zie je, smaken verschillen en daar zal het allemaal wel op neerkomen aangezien je totaal niet ingaat op onze aantijgingen wat de leer/theologie van TRIN betreft.
  Heb je daar iets zinnigs over te zeggen?

 258. Ruitje zegt :

  @Don-key-shot, leuk zo’n conferentie. Met hippe jasjes! Dat vindt Vleertje leuk 😉

 259. Lieke zegt :

  Is dat niet van een opwekkingsliedje? “Shaba Vader, U alleen, U behoor ik toe?” 😉

  Moet ik het banknummer van de Voedselbank in Groningen weer even doorgeven?

 260. Don-key-shot (alias Rogier D) zegt :

  @ruitje Paulus raad sterk af tongen op het podium/publiek te gebruiken omdat her verwarrend werkt. Beter is het te profeteren ter opbouw van de gemeente (dus niet bindende soep profetieen maar opbouw)

 261. Ruitje zegt :

  @don-key-shot, dat bedoelde ik dus ook. Het is iets voor in de gemeente.

 262. Peter Pit zegt :

  @ Wordt Wakker: Ik weet niet waarom je ineens de traditionele kerken er bij moet halen.

  Maar goed, dan hebben we het (heel even) daar ook over. Je hebt gelijk – ik ken ook veel verhalen over de traditionele kerken. Je hebt gelijk – ik weet dat daar ook slachtoffers vallen.

  Maar dat gebeurt dan vaak door dezelfde punten die ik bij TRIN ook zie: manipulatie, geen kritiek dulden, niet willen praten over problemen, mantel der liefde, wij-hebben-de-waarheid.

  Je geeft dan ineens aan dat allerlei geloofsovertuigingen van die traditionele kerken helemaal niet kloppen. Los van het feit dat de meeste traditionele kerken helemaal niet overeenkomen met jouw beeld denk ik altijd maar het volgende:

  Wij zijn kleine, heel beperkte wezentjes die maar hooguit 100 jaar op een klein stukje van een afgelegen planeet leven. Een miniscule virus kan ons al doden.

  God is toch wel iets groter.
  Ook groter dan onze beperkte geloofsideeën en overtuigingen. Een beetje bescheidenheid kan nooit kwaad.

 263. lolly zegt :

  Ik hoorde eens van iemand die een beeld wilde delen in de gemeente: hij zag een bord salami. Hij wist niet echt wat het moest betekenen maar wilde het toch even doorgeven. Wat een giller.

 264. Word(t) Wakker zegt :

  Jullie zijn op een of andere manier zo ernstig gekwetst dat kan haast niet anders maar ik vind het wel jammer voor jullie.
  Dit meen ik hoor geen grappenmakerij. Mijn moeder en vader zijn ook eens door een “malloot” zo gekwetst en waren voor de rest van hun leven – op dat gebied – verpest…

  Shaba komt van Sheba…

 265. rob zegt :

  Oh, leuk en wat is sheba?
  Verder voel ik mij niet gekwetst

 266. rob zegt :

  @lolly, was het een lange dienst en liep het tegen etenstijd?

 267. lolly zegt :

  @ww Je hebt gelijk, ik heb mijn buik vol van die nepperij en massahysterie.
  Profetieen, tongen, genezingen enzo heb ik genoeg meegemaakt, op een andere manier, in het klein, rustig en beheerst, en vooral echt. daar heb ik niets op tegen.

  Ik heb zelf jaren in een gemeente gezeten waar manipulatie en overheersend leiderschap steeds meer voorkwam, dus wat dat betreft ben ik erg op mijn hoede, en terecht vind ik, want het gebeurt maar al te vaak. Ik ben verre van naief, soms wat zwart wit, maar heb ondertussen door schade en schande wel leren onderscheiden. Ik blijf dus bij mijn standpunt.

  Laatste poging, wat betekent sheba? (heb het antwoord ondertussen maar gegoogeld, maar even voor alle andere onwetenden)

 268. rob zegt :

  @Rogier, ik wordt kaal, geeft dat wat?, ivm de profetie?

 269. lolly zegt :

  @rob, lunch zat er aan te komen.
  verder ook eens iemand die zo enthousiast aan het vlaggeren was dat ie er iemand mee voor zn kop zwaaide, nog best link hoor die praktijken.

 270. lolly zegt :

  getsie, ik vind mijn eerdere reactie veel te open, niet slim je zo kwetsbaar opstellen. voor je het weet gebruiken mensen het tegen je (is ook zo’n open wond ;))

 271. Word(t) Wakker zegt :

  @lolly de sleutel tot Shaba is Sheba heb geen zin om het uit te werken. De primaire vertaling is 7. Voor de rest moet je op zoek gaan. Dit is al heel aardig vond ik zelf.
  Vind het zeer triest dat je dat hebt meegemaakt. Serieus. Er is een groot gebrek aan goede leiding en goede herders.
  Zal je niet van naïviteit betichten 🙂 Zwart-wit is goed ben ik ook. Grijs is door die andere bedacht.
  Lang leve kwetsbaarheid.

 272. Ruitje zegt :

  Sheba, naam van koningin, betekent ‘mens’.

  Volgens mij is het duidelijk: het gaat dus helemaal niet over God of Jezus, maar ze roepen dus steeds ‘mens’. (als Shabba inderdaad van Sheba komt).

  Zou dat het verklaren? Mensverering in plaats van de verering van God? 😉

 273. rob zegt :

  @lolly, voor mij hoef je niet bang te zijn, en willie is een lieverd (hij heeft me net 1500 euro geimparteerd, herlaas niet overgemaakt)

 274. Peter Pit zegt :

  Betekenis van het woord ‘shabba’

  Het woord is afkomstig uit India, waar het als shava uitgesproken wordt. Het is een liggende ontspanningsoefening uit de Hindoeïstische yoga traditie.

  (ik weet het niet zeker hoor, ik kijk ook nog even in mijn Hebreeuwse woordenboeken)

  http://www.yogaboek.nl/hatha/ontspanning.html

 275. rob zegt :

  Dat roepen ze in Crooswijk ook uit het raam, MENSSS

 276. rob zegt :

  @Peter, vandaar dat ze bijna omvallen, helemaal ontspannen

 277. Word(t) Wakker zegt :

  Het woord komt niet uit India. Ik heb een “shaba” T-shirt. Ik ga daar niet meer rondlopen als ik niet grondig weet waar heb vandaan komt…

  Ruitje dat is echt een verdrietige opmerking….

 278. rob zegt :

  eigenlijk is tongentaal heel leuk

 279. lolly zegt :

  Oh bah jongens, nu ben ik de zielepiet. Ik zit er niet mee hoor, ik leer van het verleden. Ben wel behoorlijk wat mondiger geworden van al die ervaringen en dus niet voor het charismatische karretje te spannen.
  Ik vertik het. Al dat bijgeloof selffullfilling prophecies.
  Er klopt geen hout van. En nog even over die splinter en dichtbij zijn enzo, ik heb MvdS vorig jaar in mijn woonplaats meegemaakt op zo’n vuurdingesavond, hij gaf een stellige profetie voor datzelfde jaar aan een aantal mensen endat is dus niet uitgekomen. Hoe moet je zo iemand dan vertrouwen als de woorden die hij zogezegd van God denkt te horen leugens zijn. Sorry hoor, maar het is wel wat naief om te denken dat de rest dan allemaal waar is. Zo, ik heb mijn gal gespuwd,

  Mogen we nu weer grapjes maken?
  Eh Rob, kan je dat even doorporteren naar mij? Ik wil nieuwe kleren, niet voor mij hoor, maar voor de keizer.

 280. Don-key-shot (alias Rogier D) zegt :

  @ruitje:

  Weet je waar me dit hele gedoe met MvdS en die leiders aan doet denken?

  Aan ouders die zelf iets niet hebben bereikt en dan hun kind pushen om dat te bereiken wat zij hadden willen bereiken… en dat is heel triest…

  Dit vind ik echt een enorm sterkpunt. Sterker nog dit is wellicht het beste punt uit de hele threat..

 281. rob zegt :

  Gloeiende, moet je helemaal op zoek gaan , je ingraven in allerlei woordenboeken in allerlei talen om die @##$$%^tongentaal te ontcijferen.
  En ik maar denken dat het evangelie voor simpele mensen was

 282. lolly zegt :

  oh boy nu heb ik het ook verkeerd gezegd, hoeveel kansen krijg je? doorparteren bedoelde ik.

 283. Don-key-shot (alias Rogier D) zegt :

  ik moet trouwens wel de hele tijd erg lachen om al die grappige opmerkingen. Heb ik nou de lach- kick van de HG?

 284. Word(t) Wakker zegt :

  @lolly was het een profetie of een proclamatie? groot verschil…

 285. Ruitje zegt :

  @don-key-shot, dank je 🙂

  Nooit gedacht dat ik nog eens een zinnige bijdrage zou leveren 😉

 286. rob zegt :

  Don & Ruitje, volgens Gray (filosoof) is dat de mythe van deze tijd, kinderen moeten het beter hebben en doen dan de ouders

 287. Ruitje zegt :

  @wordt wakker, ik weet dat het niet uit India komt. Heb je al gelezen wat ik er verder over heb geschreven.

 288. lolly zegt :

  @donkey, heb ik ook last van, ik kan het bijna niet binnenhouden en mijn man kijkt me nu ook al zo vreemd aan, wat is er met me aan de hand!

  sheba is een maaltijd vol hoogwaardige, natuurlijke ingrediënten die een ware smaaksensatie voor elke kat garanderen.

 289. Ruitje zegt :

  @Don-key-shot: je gaat toch niet lachen in de geest???? 😉

 290. Word(t) Wakker zegt :

  Het is H07651 en komt van H07650

  Nee Ruitje dat heb ik niet gezien ik doe allemaal dingen tegelijk 😛

 291. Ruitje zegt :

  Trouwens, Bentley moest toch steeds lachen? Ze zeiden dan dat lachen in de geest was.

  Later werd bekend dat hij af en toe echt dronken (dus van de alcohol) op het podium heeft gestaan.

  Het was dus ‘lachen in de geest van de fles’ 😉

 292. lolly zegt :

  Het was een profetie!
  Praat me niet over proclameren, weer zo’n woord.
  Iemand vertelde me dat ze hebreeuwse zinnen uit haar hoofd wilde leren om te proclameren, leek haar zinnig. Ik zei toen dat ik liever nederlands spreek, omdat ik dat zelf tenminste versta, ze keek me aan of ik gek was.

  Jongens, ben ik gek of leven we in een vreemde wereld?

 293. rob zegt :

  @Lolly, ik porteer niks door, hebben is hebben, en die keizer vond dat toch helemaal geen probleem?
  Mensssss

 294. lolly zegt :

  @Robbie, schiet eens even op met je partatie. Ik zie nog niks. Wat je krijgt moet je weer weggeven he, dat heb je toch wel geleerd. Doorparteren die handel!!

 295. Word(t) Wakker zegt :

  @lolly dat is misschien je onbekendheid met de Hebreeuwse taal? je zou de wetenschap eens moeten nagaan in combinatie met die taal… krijg je een dikke openbaring kan ik je verzekeren.

 296. Ruitje zegt :

  @WW bedankt voor de Stronge-nummers. Heb het gecheckt in het programma Interlinear Scripture Analyzer (OT en NT in grondtekst). Weet dus wat het betekent.

 297. Don-key-shot (alias Rogier D) zegt :

  mijn vrouw wil graag de kabel van het internet terug… ze zegt dit soort lachen is van de duivel…. 🙂

  tot later

  @rob.. goede aanvulling van die filosoof

  @ lolly die sheba is leuk voor op het tshirt – zie stukje heaven on earth

  nou ik ga lachend en schuddend naar bed..

  Mijn vrouw vult nog aan met een opmerking:
  ‘voor het lachen de kerk uit’

 298. rob zegt :

  Don gaat zijn haar verven in de geest
  (geest v Wilders?)

 299. Peter Pit zegt :

  Weg met zwart-wit denken.

  Het is niet aan ons kleine mensjes om te bepalen wat zwart en wat wit is. Voor ons geldt: lang leve het grijs! Want er zit overal wel wat zwart en wat wit in. Ook in TRIN en ook in mij (of maar twee dingen te noemen)

  Maar wat is dan donkergrijs en wat lichtgrijs ?

 300. Ruitje zegt :

  @WW, had je vast niet gedacht hè dat ik in de grondteksten ook gebruik 😉

 301. Word(t) Wakker zegt :

  @Ruitje lief van mij he… donkergrijs en lichtgrijs is van de duvel…

 302. lolly zegt :

  Alleshabba’s, ik heb effe een breakthrough nodig, ga even naar buiten voor een peukje, heeft er iemand fire voor me?

 303. Ruitje zegt :

  Wilders??

  Hé, zou Wilder PVV samen gaan werken met de PNN, Partij Nieuw Nederland van MvdS???
  Een lijstverbinding?

  Vandaar dat blonde haar!

  (Georgian Banov had het dinsdag steeds over Nieuw Nederland en ik dacht dat ze MvdS die avond zouden kiezen als lijsttrekker).

 304. Word(t) Wakker zegt :

  @Ruitje als je de grondteksten gebruikt enzo moet je hier eens kijken als je een dagje vrij hebt zal je mooie dingen leren! http://www.ancient-hebrew.org

 305. rob zegt :

  En Ruitje, wat betekent het woord shaba sheba nou???????

 306. Ruitje zegt :

  @ww, huh? Had ik het over licht en donker grijs? Ik niet, dat was Peter Pit.

 307. lolly zegt :

  @ww ik volg momenteel een basiscursus hebreeuws, dus tja, niet helemaal onbekend.

  @donkey, grappige vrouw heb je.

 308. Sansel zegt :

  Een fireball? Gewoon hard bidden lolly – doorparteren lijkt me wat link..

 309. Word(t) Wakker zegt :

  Als eerste is het gewoon het getal 7 en als tweede het onderstaande:

  o swear, adjure

  1. (Qal) sworn (participle)
  2. (Niphal)
  1. to swear, take an oath
  2. to swear (of Jehovah by Himself)
  3. to curse
  3. (Hiphil)
  1. to cause to take an oath
  2. to adjure

 310. Don-key-shot (alias Rogier D) zegt :

  @lolly erg scherp en grappig..

  @Vleertje – thx for the compliment 🙂

  @Rob goed idee….

  en nu ga ik echt in mijn bed in de geest vallen..

 311. Ruitje zegt :

  @rob, zeven.

 312. Word(t) Wakker zegt :

  @lolly cool van jou ik ben ook druk bezig… zoek eens op cymatics/ frequentie/ crystal/ hebrew zal je bijzondere dingen vinden 🙂

 313. Ruitje zegt :

  @ww, 3 is interessant, to curse, vloeken, vervloeken????

  Dus het zou zo kunnen zijn dat elke keer dat ze shabba roepen ze vloeken??

 314. rob zegt :

  Willie, waarom wil je nou weer lief gevonden worden, het is ook elke avond hetzelfde, aan het eind zoete broodjes bakken.
  Nee, ik ben teveel gekwetst

 315. Word(t) Wakker zegt :

  @Ruitje zeker ruitje vergeet de hartsgesteldheid niet 🙂 Als ik Shaba zeg terwijl ik met jou spreek dan weet je wat ik zou bedoelen niks dan goedheid…
  (ik wist dat je die ging aanhalen 😛 uit mijn vlees hoor)

 316. lolly zegt :

  Ja Rob, dat viel me ook al op, eerst woedend, en uiteindelijk bijna satirisch. Maar ja, hebben we niet allemaal onze nukken?

  PS telkens als je willie zegt, moet ik denken aan free willy ipv willie wortel.
  Free Willy klinkt veel fijner vind je niet.

 317. Word(t) Wakker zegt :

  @Rob haha ik bak het liefst de hele dag zoete broodjes… je moet me wel vergeven Rob sorry 😀 en ik had aan GG een belofte gedaan dat ik lief zou doen. Ik probeer het.

 318. Sansel zegt :

  (Is doorparteren trouwens niet zoiets als exparteren?)

 319. lolly zegt :

  @WW zoete broodjes? je bent toch niet de man van Heidi Baker he.

 320. Word(t) Wakker zegt :

  @lolly nee nee ik ben niet woedend, ook niet geweest! echt niet… u don’t know me 🙂

 321. rob zegt :

  Is dat dan wat, shaba shaba shaba
  Ik vervloek je ik vervloek je ik vervloek je, mens en ontspan nou es een keer!!!

 322. lolly zegt :

  getsie die was ook zo flauw, ik kan maar beter stoppen, ik verlies mijn scherpte.

 323. Word(t) Wakker zegt :

  @WW was ik het maar dan had ik echt een top leven. Zou best kids willen helpen. Droombaan…

 324. Word(t) Wakker zegt :

  oeps…

 325. Martin zegt :

  Vergeef me dat ik de afgelopen 234 posts niet allemaal doorgelezen heb, en wellicht ben ik wat te serieus,
  maar wat ik me dan wel weer afvraag is wat het eigenlijk betekent ‘Nederlands Leider’ te zijn.
  Kun je tegenwoordig lid worden van conferenties? worden hier miljoenen mensen een richting gewezen? Nemen deze mensen het voortouw in de nationale publieke discussies?
  De enige functie die deze podiumleiders op dit moment lijken te vervullen is het vermaken van een paar honderd mensen in een hal.

 326. rob zegt :

  Willie, je bent braafffff, goed zo, in je mand.
  Maar waar blijft mijn geld?

 327. lolly zegt :

  @sansel, nee vind ik niet
  volgens mij halen ze alles er weer uit met exparteren wat ze er met het imparteren ingestopt hebben.
  doorparteren klinkt toch anders.

  wist je trouwens dat als je imparteren googelt je alleen maar christelijke links krijgt?
  het woord bestaat niet eens, net zoiets als vrijzetten.
  beetje suf vertaald vanuit het engels vrees ik.

 328. rob zegt :

  Das een hele verdienste, we laten ze de oudejaars conference doen

 329. Word(t) Wakker zegt :

  @Rob verzamel geen schatten…

  @lolly cool he dat Gristenen ook trendsetters kunnen zijn. Pfff eindelijk…

 330. rob zegt :

  We gaan aan de leiders van TRIN vragen om de oudejaars conference te doen, vanwege het hoge amusementsgehalte

 331. Martin zegt :

  hahaha, nou, het is wel het vermelden waard op zo’n oudejaarsconference, al die gekkigheid. Leidt gelijk een beetje af van de koninginnedag-gebeurtenissen. komen mensen ook niet in de verleiding daar grappen over te maken.

 332. rob zegt :

  @Willie, zeg je dat ook even tegen MvdS?

 333. rob zegt :

  En vuurwerk hoef je ook niet meer te kopen, FIIIIRRRREEEE

 334. Word(t) Wakker zegt :

  @Rob bekijk jij eerst dat jaarverslag maar… als Mattheus deze weg zou gebruiken om een paar ton op te strijken dan is het echt een sukkel 🙂 zo veel moeite voor een paar ton…

 335. Ruitje zegt :

  @WW, ik hoopte natuurlijk niet dat optie 3 het zou zijn, maar het viel me gewoon op…

  Zeven is mooi. 🙂

 336. Mustafa zegt :

  Even on topic: de profetie van Someone aangaande wat komen gaat is er eentje die ik een heel behoorlijke kans van vervulling toedicht. Ik wacht af. Het is sneu genoeg natuurlijk, zoals Bodem ook al opgemerkt heeft, maar als het zover is denk ik dat Someone er niet ver naast zal zitten.

 337. Word(t) Wakker zegt :

  Das geen profetie maar wishful thinking

 338. Word(t) Wakker zegt :

  @Rob ja Rob echt waar? zoveel pijn en moeite voor leiderschap en aanzien?
  Waarom heet ik Willie en niet Wakker… 🙂

 339. rob zegt :

  SHABA SHABA ZEVEN ZEVEN ZEVEN,
  Het lijkt Char wel,
  Ik voel iets met een 7, ben je geboren op een 7?
  Heb je 7 kinderen?
  Heet je overleden opa soms 7?

 340. rob zegt :

  @Willie, omdat je niet wakker te knuppelen bent

 341. Redmonkey zegt :

  Ik spreek de waarheid, luister naar mijn wijze raad:

  MvdS: kijk hier naar en alles komt goed….;)))

 342. rob zegt :

  @Willie, er zijn hele volken uitgemoord voor leiderschap en aanzien. Wat nou, zoveel moeite???

 343. Jan zegt :

  En waar is die Haeven-on-Earth conferentie nu goed voor geweest? Zijn er positieve resultaten behalve het gevoel van de conferentiegangers?

 344. Mustafa zegt :

  @Wordt wakker:

  Dat verhaal dat shaba ‘Hebreeuws is’ is natuurlijk onzin. Jij weet net zo goed als ik dat de meeste mensen elkaar maar een beetje napapegaaien als ze in tongen spreken — er zijn zelfs regionale dialecten (wetenschappelijke referentie: Samarin 1972, Tongues of Men and Angels: the Religious Language of Pentecostalism. Ik heb het boek als PDF als je erin geïnteresseerd bent.)

  Als je zo graag wilt speculeren, hierbij de betekenis van het Hebreeuwse woord shabah volgens Holladay’s Concise Hebrew and Aramaic Lexicon of the Old Testament (2000, Brill): “take captive (in war), e.g. Gn 34:29, Nu 31:9, Nu 21:1”. Kun je vast een mooi verhaaltje bij verzinnen, maar erg geloofwaardig wordt het niet zonder degelijke onderbouwing.

 345. Word(t) Wakker zegt :

  @Mustafa het is geen tongentaal.

 346. CC zegt :

  Even geen tijd om alles door te lezen (of iemand anders het al heeft gepost), maar op deze site meer informatie over die ene Rebecca die met de duivel getrouwd zou zijn:

  http://www.geocities.com/paulblizard/brown.html

  Conclusie: ’t mens was gewoon gestoord.

 347. Redmonkey zegt :

  Shaba, niemand gaat verloren

  voorlopig gaan we nog even door

  ook al zitten we op het verkeerde spoor

  maar we gaan voorlopig nog even door

  Shaba, mensen als ik vind je overal

  Sterren komen, sterren gaan

  Alleen helden blijven bestaan

  Wij gaan door een tranendal,

  Grootsprekers regeren,

  Zij komen en gaan

  Zij komen

  Zij gaan

  Gaan

  Shaba

 348. Word(t) Wakker zegt :

  @CC dat gaat over wat anders.

 349. Word(t) Wakker zegt :

  @Mustafa geef mij jouw Strongsnummer even 🙂

 350. Word(t) Wakker zegt :

  @Mustafa ik wil sowieso graag die pdf trouwens kan ik altijd wat leren weer fanaticmonkey@gmail.com stuur ik jou ook een mooie

 351. Martin zegt :

  @CC, hmm, ik weet niet of ik je na zou praten…

 352. rob zegt :

  Allememachies, eerst de duivel en nu Mattheus, arme Rebecca. De duivel heeft meer macht, dus ze is erop achteruitgegaan.

  SHABA shaba take captive, raak geboeid?????

  Wat hebben we
  even op een rijtje:
  SHABASHABASHABASHABA
  7geboeide vervloekte mensen
  Of:
  mens ik vervloek je 7 keer

  Ik begrijp mijn moeite met die tongentaal HELEMAAL
  met dank aan alle vertalers

 353. rob zegt :

  Redmonkey, wat een geweldige tekst, nou nog muziek erbij
  Misschien op feyenoord 1 gaat nooit verloren knoop het in je oren

 354. Peter Pit zegt :

  Ja, Mustafa, mijn Hebreeuwse woordenboeken zeggen hetzelfde: Shabba = gevangenschap!

  Zeven (7) spreek je in het hebreeuws uit als Sjêfah en waar het ‘zweren’ betekent spreek je het uit als Sjafah. Dus heel anders dan Shabba. Alleen in de betekenis van gevangenschap wordt er in het bijbelse hebreeuws (bij mijn weten) een harde f gebruikt en dus ons Nederlandse b.

  Dus Shabba = gevangenschap.

  En elke letter of klemtoon die anders gezet wordt, geeft het woord in het Hebreeuws een andere betekenis. Het zou leuk zijn om alle versies van Shabba op de HoE conferentie daar eens op langs te gaan. Wie voelt een roeping?

 355. Peter Pit zegt :

  Mensen die zeggen dat dingen zwart-wit zijn doen me altijd denken aan mijn puberteit toen ik alles ook zo duidelijk dacht te weten.

 356. CC zegt :

  @ Martin & WW: Oh, dan heb ik me vergist. Maar tot zover ik weet was er maar één persoon de zoveelste bruid van satan… Het verhaal is dan in elk geval niet origineel ;).

 357. Word(t) Wakker zegt :

  @ieder ik ga naar beneden. Weet je stuur Heidi een mail zei zegt het altijd. Dan vraag je aan haar hoe zij het bedoelt en weten we haar intentie.
  Hier nog een linkje: http://www.searchgodsword.org/lex/heb/view.cgi?number=7650 doe ermee wat je wilt dat is het voor mij… en voor Heidi i’m sure 🙂
  Slaap lekker en tot nooit zou ik zeggen 😛

  @Peter dat denk ik niet ik bedoelde vanuit het perspectief van God:)

 358. Word(t) Wakker zegt :

  Shaba (Sheba) niet Shabba… klein detail 🙂

 359. Mustafa zegt :

  Strong’s zijn uit man, dat is een systeem uit 1890. Op een simpele concordantie van wortels kun je bovendien geen interpretatie baseren.

  Oh, en zeggen ‘het is geen tongentaal’ is natuurlijk de easy way out. Het wordt gebruikt in dezelfde context en wordt net zo goed niet vertaald als het andere gejodel en gekakel waarmee de prietpreken doorspekt zijn. Sorry als ik wat oneerbiedig overkom, je merkt dat ik moeite heb om het serieus te nemen.

  Maar ik zal je die PDF zeker sturen morgen. Welterusten.

 360. BOND zegt :

  @ CC
  De vrouw van Mattheus heet Rebekah Krell en niet Rebecca Brown.

 361. rob zegt :

  Willie, slaap lekker en morgen echt wakker worden, beloof je het, ja?

 362. Martin zegt :

  @CC: nou, ik weet het fijne er ook niet van, maar die Elaine komt me niet bekend voor.
  hier het originele verhaal van het interview van de EO met rebekah.

  welterusten.

 363. Peter Pit zegt :

  @ Wordt wakker – Shaba en Shabba is in het Hebreeuws precies hetzelfde. Een dubbele b kennen ze niet, maar wij schrijven het alleen zo.

 364. Word(t) Wakker zegt :

  @Mustafa dat is de grootste klets die er is Strongs zijn uit 😛 ik zeg niks over interpretatie. Ik gebruik ook Paleo-Hebrew voor de interpretatie.
  Een interlineair met Stongs+concordantie is het beste na daadwerkelijk de taal beheersen.
  Je komt niet oneerbiedig over naar mij in ieder geval… nogmaals ik ben dood voor dat soort dingen. Neem alles in overweging en wil graag leren maar beledigen kan je me niet… Denk dat James wel een tikkie beledigd is 😛

 365. Word(t) Wakker zegt :

  Het is Sheba er is geen Shaba er is alleen Shaba omdat mensen Sheba als Shaba zijn gaan uitspreken ik peer hem nu echt groetjes…
  Als het gevangenschap ZOU ZIJN dan is het gevangen door God en Jezus 🙂

 366. Redmonkey zegt :

  @rob

  hahahahahaha!

 367. John zegt :

  @Martin.
  Inderdaad. En hier de link naar de wiki-pagina van Anton LaVey.

  http://nl.wikipedia.org/wiki/Anton_LaVey

  Hij is nooit veroordeeld voor moord of iets dat daar op lijkt. Ik geloof niks van dat verhaal van Rebekah.

 368. Lone zegt :

  ..wat n ramp
  jullie commenten sneller dan da’k ze kan lezen..:)

 369. Lone zegt :

  GG
  ..werkelijk keurig gebalanceerd stuk, compliment.

  Net zoals tijdens Lakeland,
  moet er ( alweer ! ) gesteund worden op die kleine groep, die volhoudt dat ook dit ( ondanks alle Grote Namen ) niet kosher is…en , net als toen, zal alwéer die kleine groep veel te verdragen krijgen.

  Jullie voorop.

  Niet opgeven, dus – maar blijf zo helder schrijven als nu !

 370. John zegt :

  @Martin.
  En hier nog een mooi uitgebalanceerd stuk over satanisch ritueel misbruik:

  http://www.skepp.be/artikels/psycho-therapie/kruistocht-der-therapeuteraars

 371. oppervlakkig zegt :

  Om nog even terug te komen op dat Shaba/Shabba..
  Als we kijken naar de betekenis van Shabba in de Urban Dictionary zien we dat Shabba o.a. betekentdt:

  “A word to be shouted whenever you feel like it for no reason whatsoever.

  “I am going for a tomtit. SHABBA!” ”

  Nu wil ik natuurlijk niet de indruk wekken dat ik met deze betekenis een link zie met de manier van handelen bij TRIN. Echt niet. Echt!

  http://www.urbandictionary.com/define.php?defid=703696&term=Shabba

 372. Martin zegt :

  @John: tnx voor de info, had me nooit zo erin verdiept.

 373. Kaas zegt :

  Wat is dat verhaal van Rebekah dan? Heb ik iets gemist?…

 374. Mustafa zegt :

  WW schrijft: “Het is Sheba er is geen Shaba er is alleen Shaba omdat mensen Sheba als Shaba zijn gaan uitspreken ik peer hem nu echt groetjes…”

  Maar waarom stel je jezelf niet de vraag waarom het nu met alle geweld Hebreeuws zou moeten zijn? Dat is wat me zou afstoot in veel van dit charismatische gedoe: alles kan, en alle verhaaltjes worden maar al te graag geloofd, als er maar een goedkeurend en geruststellend labeltje opgeplakt zit. Ik mis de gezonde nuchterheid, en het vermogen om kritische vragen te stellen.

 375. Henk zegt :

  Sheba is toch kattenvoer?

 376. Kaas zegt :

  Google doet wonderen: Ik heb het verhaal van Rebekah en de stanskerk gevonden. In een interview zegt ze dat de stanisten de kerken al zijn binnengedrongen tot in de ouderlingenbanken. Evangelischen hebben oudsten en geen ouderlingen, dus toch weer bij die traditionele kerken hè?… Wat zijn ze daar toch dom met zijn allen 😉

 377. lolly zegt :

  ‘k haal je even uit de droom kaas, evangelische kerken hebben wel oudsten…ben er grootgebracht.

  maar even serieus, het is best een grote beschuldiging om te zeggen dat haar verhaal niet waar is, daar durf ik me niet aan te wagen hoor, ‘k weet niet, dat is zo op de man spelen, en ongegrond als er geen bewijzen van beide kanten zijn.

  shaba to you people.

 378. Kaas zegt :

  @lolly: dat zeg ik. Evangelischen hebben oudsten en bij de traditionele kerken heten dat nopg ouderwets ouderlingen… Vandaar mijn conclusie dat de satanisten dus in de traditionele kerken zijn ingedrongen…

  En of het waar is allemaal? Ach… het zal me eigenlijk aan mijn derriere oxideren. Te lang ben ik bang gemaakt voor de duivel en zijn handlangers, ze zouden overal zitten; in de muziek die ik luister, in de films die ik kijk, in de boeken die ik lees… Terwijl het een overwonnen vijand is… Ben nu niet meer zo snel bang te krijgen voor dit soort fratsen.

 379. lolly zegt :

  Oke oke.
  En inderdaad, ik ga mezelf ook niet meer bangmaken, geen demoon achter elke boom.
  Hij kan overal zitten, als ie maar niet in je hoofd/hart zit.

  ’t Is tijd voor een nieuw stukje satire GG, ik ben ondertussen aan het herkauwen en word ook veel te serieus.

 380. rob zegt :

  @Lolly, wat een uitspraak, dat de satanisten zijn doorgedrongen zijn tot in de kerkbanken, apart idee!

  Bij lakeland hoeven ze die moeite niet te nemen
  Misschien overwegen de satanisten, bij het zien v zoveel magie, om toch ook maar christen te worden.
  Zijn ze gelijk ‘bekeerd’

 381. Ruitje zegt :

  @Kaas, wat Rebecca niet doorheeft is dat satanisten juist zijn doorgedrongen in de charismatische bewegingen en gemeenten. Want daar vallen ze minder op met hun ‘satanische’ tongentaal en manifestaties.

 382. Ds Dre zegt :

  @Ruitje e.a. Ook al reclame aan het maken voor
  http://www.angelsanddemons.com/
  Dan heeft de HOE toch gewerkt.

 383. CC zegt :

  Volgens mij heeft iedereen gewoon een verkeerd beeld van het satanisme? Jullie zijn er toch hopelijk van op de hoogte dat het moderne satanisme eigenlijk een soortement van post-modernistisch geloof is, waarbij het ‘ik’ centraal staat? Ze geloven helemaal niet in satan als godheid – velen van hen zijn atheïst – en ze verheerlijken waarden als ‘gulzigheid’ ‘lust’ etc. – het is eigenlijk een soortement van omgekeerd christendom. (Vandaar ook dat het verhaal van Walpurgisnacht grote onzin is – tot zover ik weet is dat alleen in Nederland een verhaal en is het gebaseerd op middeleeuwse overleveringen en de enkele idioot die wél een satansaanbidder is.) Generaliserend gesproken, zijn er écht maar heel weinig mensen die satan letterlijk zien als ‘god’ – dat zijn toch met name tieners of mensen die black metalbands na doen (en die doen het doorgaans ook alleen maar voor de show en de aandacht).
  In Amerika was er dus een tijdje zo’n angst voor ‘satanic ritual abuse’ en dat werd mede veroorzaakt door dat boek van die rebeccah brown – satanisten zouden mensen ontvoeren en gebruiken voor rituelen enz. enz. – maar het is zeer waarschijnlijk dat een groot deel van die verhalen niet waar zijn – en dat het overgebleven deel psychopaten waren die satanistische symbolen gebruiken als onderdeel van hun ‘marteling’ en niet zozeer omdat ze er in geloofden.

  Maar goed ;). Ik vind het juist meer op al die new age en meditatiedingen lijken…

 384. lolly zegt :

  @rob, ja ik zeg het niet hoor, ik krijg dit verhaal ook maar voorgeschoteld.

  Ik heb geen idee wat ik er mee aanmoet, er gaan wel meer van dit soort verhalen de ronde en die blijken waar te zijn, maar ja, je zal er nooit helemaal achterkomen.

  @ruitje, ik vrees ook dat er totaal geen onderscheid is in de charismahoek. Ik zie het om me heen, de dingen die er gebeuren, ze kunnen ze zelf niet uitleggen en de dooddoener is dan altijd: kijk naar de vrucht die het voortbrengt. Beetje eenzijdig.

  Ook het bijgeloof doet me echt met mijn oren klapperen. Mensen die tweedehands laarzen vrijbidden, want je weet maar nooit waar ze geweest zijn. Zinnen als “ik word er doodziek van” zijn ten strengste verboden, want wat je zegt heeft kracht en komt uit. Snel verbreken als iemand wat negatiefs tegen je zegt, haha. Sjonge, wat zou er gebeuren als iemand je vervloekt en je weet het niet, ben je mooi in de aap gelogeerd. Kinderen van 2 die wat brabbelen praten in tongen volgens de ouders.

  All Star United had er ooit een grappig liedje over: Lala Land. Een paar losse flarden hieronder.

  The question isn’t whether it’s true
  The question–“Is it working for you?”
  Marshmallow skies and custardy pies
  And nothing’s too hard to do
  They’re five happy verses or so
  They told me all I needed to know
  Ignore all the rest, trials and tests
  And threats to my comfort zone
  Well I’ve got no time to find out what’s real
  I stick with what I happen to feel
  It feels grand when you’re livin’ in lala land

  You can name a blessing yourself
  Stake a claim on power and wealth
  And strong healthy teethA spot at the beach
  And romance that’s really swell
  If only they’d known their rights
  I’ve got my prayer cloth collection in a Jesus jar
  I’ve got the Holy Ghost ridin’ in the back of my car
  Sometimes He gives a little tickle I go “hardee har har”
  Ain’t it grand, when you’re livin’ in lala land

 385. John zegt :

  @CC.
  Inderdaad. Dat is ook de strekking van de linkjes die ik heb doorgestuurd. Satanic Ritual Abuse komt nauwelijks voor en is totaal niet te bewijzen in de meeste gevallen. De onderzoeken die er naar gedaan zijn hebben veelal als uitkomst dat degene die claimt Satanic Ritual Abuse te hebben meegemaakt, lijdt aan MPS (Meervoudig Persoonlijkheids Syndroom). Zoek daar zelf maar eens wat over op (voor de geïnteresseerden). Apart in Rebekah haar verhaal is tevens dat zij Anton LaVey, de schrijver van de satansbijbel, erbij haalt. Zoals gezegd is Anton LaVey nooit veroordeeld voor iets wat maar met moord of verkrachting of wat dan ook te maken heeft. Als je dan durft te beweren dat dat komt omdat satanisten al zo ver zijn doorgedrongen tot politie en justitie, dan wordt het denk ik echt tijd je voor wanen, psychoses en/of paranoïditeit te laten behandelen, als ik zo vrij mag zijn om dat te denken. Ergo, ik geloof niks van haar verhaal. Waarmee ik overigens níet zeg dat ze doelbewust de boel loopt te flessen.

 386. Mustafa zegt :

  Shaba! Voor Wordt wakker en andere geïnteresseerden, hier één van de weinige bedaarde wetenschappelijke studies van het fenomeen tongentaal:

  Samarin, William J. 1972. Tongues of Men and Angels: the Religious Language of Pentecostalism. New York: MacMillan.

  Deel 1;
  Deel 2;
  Deel 3.

  (PDF bestanden van 5-8 Mb per stuk.)

 387. rob zegt :

  Over d new age weet ik aardig wat, over satanisme niet.
  Ik kan mij slecht voorstellen dat er werkelijk mensen zijn die satan zouden willen volgen met het volle verstand.

  Ik ken een verhaal van een kind dat gothic en satanstekens gebruikt om zijn moeder op een afstand te houden.
  Zijn moeder is christelijk, maar heeft hem v jongs af aan mishandeld.
  Satanisme/gothic zijn werkt voor hem als een schild.

  Die moeder is lid van een evangelische kerk en laat voor haar zoon bidden dat hij het goede pad weer op gaat.(hoe hypocriet, satan mag haar kind niet beschadigen, maar zij wel)

  Hoe krom is de mens.

  Er zijn denk ik weinig mensen die satan bewust zullen volgen.
  Ik denk dat veel mensen zijn die feitelijk satan volgen, maar er een draai aan geven, vaak onbewust.
  Vanuit vaak onbewuste drijfveren en emotionele beschadigingen(zoals bij die jongen)
  Of vanuit egoisme/machtswellust/etc, zoals een Hitler,
  Hij plakt e er een sticker op v menslievendheid, kijk mij Europa redden.

  Zelf heb ik satan gevolgd, zonder dat ik mij er echt bewust v was, in de new age.
  Ik heb in mijn persoonlijkheid gemerkt wat het met mij deed.
  Dat ik het merkte en als verlies beschouwde IS PURE GENADE van God.

  Ik denk dat wij door onze zelfzucht goed in staat zijn satan blij te maken, en God droevig. En dat satan om die reden niet als briesende leeuw tekeer hoeft te gaan, maar lekker luiert in een hangmat

 388. oppervlakkig zegt :

  @rob: Is theïstisch satanisme niet meer dan alleen satan volgen? Namelijk: satan bewust vereren?

 389. Ruitje zegt :

  @Drs. Dre, nee hoor, voor zo’n film maak ik geen reclame 😉

 390. rob zegt :

  @Oppervlakkig, dat denk ik wel, idd, maar ik denk dat deze groep wel bestaat, maar wel klein is.

  En ik denk dat er altijd meer achter kan zitten dan theisme.
  Dat heb ik een beetje duidelijk willen maken met het voorbeeld vdie jongen.
  de waaromvraag is altijd wel belangrijk

 391. Marc (WW) zegt :

  @Mustafa oh ik dacht dat ik die lexicon van je kreeg ik hoef geen “wetenschappelijk” rapport over tongentaal want dat os wetenschappelijk niks mee te doen. hetzelfde deel in je brein wordt geactiveerd bij tongentaal als bij gewoon bidden.
  Tongentaal heeft mij geholpen en doet het nog. Jij gelooft niet in de DOOP in de heilige Geest daar zit het verschil.

 392. rob zegt :

  @Marc Wortel: je schrijft heilige met kleine letter, dat is ook een verschil

 393. rob zegt :

  en hoe weet je nou of iemand niet in doop gelooft?
  Wat weet je nou echt van de ander?

 394. Mustafa zegt :

  @Marc schrijft “Jij gelooft niet in de DOOP in de heilige Geest daar zit het verschil.”

  Daar kon je wel eens gelijk in hebben. Geloof in god en geest speelt geen grote rol in mijn leven op dit moment. Ik twijfel er overigens niet aan dat het jou ‘helpt’ (omdat jij er wel in gelooft).

 395. oppervlakkig zegt :

  @rob: WW leest blijkbaar NBV 🙂

 396. Marc (WW) zegt :

  @Mustafa wel bedankt hoor voor de moeite Mustafa erg aardig van je dus dat even terzijde…

  @Rob die had ik goed he Rob zo zie je maar weer 😛 en die h ging per ongeluk (hart = oke dus geen probleem hier)

 397. Marc (WW) zegt :

  @Oppervlakkig ik kan je verzekeren dat ik de NBV niet in mijn huis of in mijn buurt wil hebben 🙂

 398. Marc (WW) zegt :

  @Mustafa geloof je wel dat de leiding van kerk is overgedragen aan de Heilige Geest? Dat Hij een functionele relatie heeft met ons…

 399. oppervlakkig zegt :

  @ww.Marc: Is het bij jou dan HEERE of HERE?

 400. Marc (WW) zegt :

  Het is bij mij Adonai of JHWH eigenlijk

 401. Ruitje zegt :

  @Marc (WW) zou je niet beter op een bijbelstudie site of forum kunnen gaan discussieren? Volgens mij is dat een fantastische plek voor jou 😉

 402. goedgelovig zegt :

  @ Marc (WW): Die Yeshua-discussie gaat zich hier niet herhalen, daar wordt op gemodereerd. Maar dat voel je wel aan, hè?

 403. oppervlakkig zegt :

  @ww.Marc.nl: ik bedoelde eigenlijk meer: lees je Statenvertaling of NBG ’51? 😛

 404. rob zegt :

  En wat is nou een funktionele relatie, Marc
  Heb jij die ook met je vrouw?
  Schat wat fijn dat je voor me kookt
  Hoe zal ik je morgen gebruiken?

 405. Marc (WW) zegt :

  @Rob dat slaat dus weer helemaal nergens op 😛 maar goed moet je zelf weten als je zo met een vraag omgaat…

  @opper ik lees de KJV en NKJV en Statenvertaling/ soms NBG (ken de mankementen) Interlineair/ LXX en Textus en Paelo-Hebrew verder heb ik niks nodig maar heb ik ze wel digitaal

 406. Marc (WW) zegt :

  @goedgelovig jazeker GG ik gaf alleen antwoord 🙂 die discussie is hier zinloos dat weet ik 😛 Hier heet hij Iesoes het zij zo openbaringen komen met de tijd wel….

 407. Marc (WW) zegt :

  oke ik ga lekker in de natuur hobbelen of de tuin opruimen anders zit ik hier weer een hele dag… kusje allemaal. jullie zijn heel lief. Gods zegen 🙂

 408. oppervlakkig zegt :

  @Marwwc: Waarom zo veel? Je weet toch dat de KJV de enige ware vertaling is 🙂

 409. rob zegt :

  de kjv????

 410. oppervlakkig zegt :

  King James Version. Volgens sommige groepen christenen de enige ware vertaling. De rest, zoals bijvoorbeeld de NIV (New International Version) zouden duivels zijn en het woord van de HEER verdraaien.

  http://en.wikipedia.org/wiki/King-James-Only_Movement

 411. Marc zegt :

  @opper dat noemen ze mesh-en 🙂

  De NIV is uitgegeven door Harper Collins. Zij hebben ook de satansbijbel uitgegeven. Ook zit er een copyright op de NIV.
  Dat is op z’n minst apart lijkt me… maar goed je kan door elke vertaling tot geloof komen. duivels zal je mij niet horen zeggen maar de NIV voegt voor mij niets toe maar wel afbreuk aan bepaalde “details”.

  http://www.searchthescriptures.com/newsletters/foundations.htm

 412. WhatAMess zegt :

  Zozo, de familie van der Steen is nu officieel ingezegend als Het Revival Echtpaar van Nederland. Enne geen kritiek. Okay, je zag dus veel vergelijking met Todd Bentley en hoe hij en zijn vrouw werden ingezegend als Het Revival Echtpaar van de gehele Aarde. Todd was Gods Kampioen. Trin is dus heel erg in het profetische. En als dat nu straks ook bewaarheid wordt, maar dan in negatieve zin. Todd Bentley en Lakeland is na de inzegening achtervolgd door schandalen en misstanden. Als het, in ultra-charismatische zin dan, dat ook profetisch is, dan kunnen we dan echt wel wat verwachten. Het zou me niks verbazen dat dan een beerput opengaat van misstanden waarbij De Gezalfde van Nederland en zijn organisatie zich zouden moeten verantwoorden. Maar dan zal het wel weer de schuld zijn van de criticasters die door hun geneuzel met/vanuit De Bijbel een vloek over de Trin bediening heeft gebracht. Hopelijk zullen de ogen bij de Nederlandse christenjeugd gauw opengaan. Ik ben benieuwd of Trin nog steeds zo’n arrogant toon zullen hebben als de Christenjeugd Trin massaal zouden boycotten vanwege hun populaire, feel-good message. Het leven laat vaak andere zaken zien. Die realiteit verbloemen met een Name&Claim It-gospel, waarbij Jezus Christus als Hoop niet wordt benadrukt, is op een gegeven gedoemd te mislukken. Ik hoop dat de Nederlandse nuchterheid het gaat winnen van de emotionele, want dan krijgt de Bijbel ook weer een kans. In de USA is de invloed van Trin-achtige organisaties (New Apostolic Reformation) helaas vrij groot, maar nogmaals, ik hoop dat The Dutchies, zich niet voor het karretje laten spannen door een ultracharismatisch christelijke elite. Nog een berichtje voor Ruit. Hi Sister, it’s me, the brother from the Miriam site. Nice website and keep on going.

 413. Ruitje zegt :

  @WhatAMess, what’s in a name 😉

 414. oppervlakkig zegt :

  @Marwwc: Nouja, het ging mij niet zozeer om de NIV als verdemoniseerde vertaling, maar meer om de verabsolutering van de KJV.

 415. Ruitje zegt :

  @Marcww, je kan ook op een bijbelstudieforum verder babbelen over KJV, NIV of welke andere Engelse vertaling dan ook…

  Of heeft de KJV meer zalving omdat er kritiek op is, of de NIV meer zalving omdat er kritiek op is (titel van dit artikel: meer kritiek, meer zalving) ? 😉

 416. Marc zegt :

  Pfff…. ben benieuwd hoe jullie de verdrukking door gaan komen.

 417. John zegt :

  @Marc.
  Staand of zittend op de wc. Ligt eraan of je het over de kleine of grote verdrukking hebt.

 418. oppervlakkig zegt :

  @Marwwc: Ik heb altijd gehoord dat we vóór de grote verdrukking opgenomen worden. Of is dat wishful thinking?

 419. Mustafa zegt :

  @Marc: ik weet niet wat dat jargon betekent. Over functionele relaties en het overdragen van de leiding van de kerk lees ik niet zoveel. Zoals Jezus in de Statenvertaling zegt: “Wat gaat het u aan? Volg gij mij!”

 420. Marc zegt :

  @opper wishful thinking (Openb. 20:4-6)

 421. Ruitje zegt :

  @Marc, door standvastig te zijn (Openb 14:12): houden aan Gods geboden (woord) en het geloof in Jezus behouden (blijven bij getuigenis van Jezus).

 422. Marc zegt :

  @Ruitje ja? wat wil je hier precies mee zeggen? dat er een pre-trib opname is 😛

 423. Bono zegt :

  John said: Echt, jullie moeten écht eens die aflevering gaan bekijken van Ermelo 3851 PX met een piepjonge Matthieu. Daarin komen ook veel van bovenstaande punten al in het klein aan bod. Is er echt geen manier om aan die video te komen? Volgens mij kun je het bij de EO opvragen, maar kost het wel wat per aflevering.

  @Goedgelovig, zien jullie mogelijkheid om deze op te vragen bij de EO?

 424. Ruitje zegt :

  @Marc, daar heb ik het niet over in mijn comment.

 425. Marc zegt :

  @Ruitje, ik weet het maar het was geen vraag 🙂

 426. adriana zegt :

  in de reguliere hulpverlening worden satanische sektes wel degelijk serieus genomen en er zijn meerdere onderzoeken naar gedaan. Er zijn gradaties in sektes ( de hogere en lagere ordes) met strenge verordeningen. Mensen die daar van jongs af aan in vertoefd hebben zijn dusdanig geprogrammeerd dat zij nimmer zullen praten. Er zijn er weinigen die uit deze sektes weten uit te breken. Zoals al eerder op deze site gezegd zijn worden mensen die eruit komen gediagnosticeerd als DIS ( vroegere MPS) .
  Van de clienten die in de reguliere hulpverlening zitten/ hebben gezeten, is gebleken dat men er nauwelijks over durft te praten, dan alleen met de therapeut. Nimmer zullen zij hun verhaal aan de grote klok hangen, omdat ze al te goed weten wat de evt.gevolgen kunnen zijn.( ook al zij weer ” redelijk” kunnen functioneren)
  Want geloof je in die wereld ( de sektes) dan weet je ook dat je met vuur speelt en er beslist niet mee te koop moet lopen.
  Mensen die werkelijk zwaar getraumatiseerd zijn , zul je nauwelijks horen praten ( denk aan de holocaust) in het openbaar. Misschien tegen hun partner/kinderen een enkele zin.
  Er is te weinig informatie om een oordeel te kunnen vellen of deze Rebecca wel of niet uit een satanische secte komt. Wat er aan de buitenkant aan informatie te zien en te horen is , zal ieder professionele therapeut zijn twijfels hebben.
  Maar als we de de DSMIV ( diagnose bepalingen) naast deze genoemde grote leiders van Nederland leggen betreffende hun geestelijke gezondheid …..dan zouden we ons wel eens vergist kunnen hebben tussen ” vlees’ en Geest.

 427. Harrie Nijhof zegt :

  WhatAMess ( ik moet even wennen aan je zelfgegeven naam)
  Ik ben gewend….. wath a mess…… ja, het is een zootje… ze kunnen ervan in santabarbera, california, en wat dacht je van purmerend, dat is zeker niet mis, wath a mess..
  Je schrijft:
  ‘Hopelijk zullen de ogen bij de Nederlandse christenjeugd gauw opengaan. Ik ben benieuwd of Trin nog steeds zo’n arrogant toon zullen hebben als de Christenjeugd Trin massaal zouden boycotten vanwege hun populaire, feel-good message. Het leven laat vaak andere zaken zien. Die realiteit verbloemen met een Name&Claim It-gospel, waarbij Jezus Christus als Hoop niet wordt benadrukt, is op een gegeven gedoemd te mislukken. Ik hoop dat de Nederlandse nuchterheid het gaat winnen van de emotionele, want dan krijgt de Bijbel ook weer een kans.’

  Wat is gedoemd te mislukken? Omdat jij het hier niet mee eens bent? Met de inhoud? Vorm? Jezud Christus als hoop niet wordt benadrukt??
  Je zegt dat nugterheid het moet winnen van het emorionele?? Dan krijgt de bijbel een kans?

  Het worden teveel vraagtekens voor mij. Emotie, nuchterheid…
  Ik ga langszij, overstag, overboord, wordt gekielhaald… wie is wie en wat is wat?
  Wat is: ‘WathAMess’?
  Evangelie is onlogisch, niet normaal, tegendraads, onwerkelijk, ongewoon, tegenstrijdig, idealistisch, utopisch……. en waarom?
  Zodat wij ons leven geven…. aan een God…. niet uit aanschouwen, bewijs, maar onvoorwaardelijk…
  Dan laat Hij zzijn liefde kennen.
  Trin leert je om zelf een stap verder te gaan.

 428. Mustafa zegt :

  Harry, grappig: ik ben het eens met wat je schrijft over het evangelie (en WhatAMess ongetwijfeld ook — hij protesteert gewoon tegen het Name&Claim spelletje dat TRIN ervan maakt). Alleen in je laatste zin zou ik ‘TRIN’ vervangen hebben door ‘Jezus’.

 429. Ruitje zegt :

  @harry, TRIN leert je helaas een stap te ver te gaan. Johannes waarschuwt in zijn tweede brief voor mensen die verder gaan dan de leer van Christus. Zij hebben de Vader en de Zoon niet… iets om over na te denken…

  Als ik zie wat er bij TRIN onderwezen en geleerd wordt, gaat er veel ‘verder’ dan de leer van Christus en wat in de bijbel staat. Hoe goed bedoeld het ook mag zijn…

 430. mtz zegt :

  grappig om te zien dat er bij topics die over vdS en TRIN gaan de meeste comments staan. Ik ben nu de 433ste ofzo.
  En het grootste gedeelte daarvan zijn serieuze comments, op een satirische weblog.

  Nee jongens, goed artikel. Rebels 4 life yo!

  Dit was em weer voor vandaag,

  Shaba shee!

 431. eli zegt :

  Dit is een serieuze vraag:
  Kan iemand mij uitleggen wat ZALVING nou eigenlijk betekent?

 432. willem zegt :

  Er moet mij even iets van het hart,
  Stop toch eens met al die nutteloze kritiek. Alle mensen die naar Heaven on Earth zijn geweest hebben daar zelf voor gekozen. Velen hebben de tijd van hun leven daar gehad en zijn gezegend!. Tuurlijk hoef je het niet overal mee eens zijn maar laat je kritiek toch eens achterwege. Zei Jezus niet dat diegene die zonder zonde was de eerste steen moest gooien naar een overspelige vrouw! Knoop die les toch eens in je oren en laat de mensen die naar een ander soort meeting gaan dan jij daar zelf van genieten, daar zelf van de verantwoordelijkheid nemen. Stop toch eens met kritiek geven en ga zelf eens naar de derde wereld om te zien waar wij hier allen tekort schieten in het omzien naar onze naasten! Ga zelf een voedsel uitdelen in de sloppenwijken en bidden met zieken die niets anders meer kunnen dan zich uit te strekken naar de Almachtige God, omdat ziektekostenverzekeringen in de sloppen simpelweg niet bestaan, laat staan wat voor zorg dan ook.
  Ik hoop dat wij allen eens wat minder zelfgericht gaan worden en onze verantwoordelijkheid nemen!

 433. Johannes zegt :

  willem, op mei 9th, 2009 bij 9:37 pm

  Misschien kun je ook een antwoord geven op de serieuze vraag van eli ?

 434. MP zegt :

  @Eli,

  Hier een linkje naar de Katholiek zalving:
  http://www.katholieknederland.nl/abc/detail_objectID239178.html

 435. Ruitje zegt :

  In charismatische kringen wordt zalving gebruikt als het gaat over de Heilige Geest, de kracht of een bijzondere gave van de Heilige Geest die iemand heeft.

  In de bijbel werd iemand met olie gezalfd die apart gezet was, zoals koningen en priesters. Verder zie je dat iemand met olie gezalfd wordt als die ziek is (Jac. 5)

 436. oppervlakkig zegt :

  @Willem:
  1. Kritiek is niet nutteloos. Het hoedt ons voor naïviteit en houdt ons scherp.
  2. Onze Here Jezus leverde ook flink kritiek.
  3. Mag ik je er op wijzen dat Jezus nadat iedereen weg is zegt “Gaat heen, en zondig niet meer.”, M.a.w. Hij erkent de kritiek die men tegen de vrouw had. Het stuk over “de eerste steen” gaat over VERoordelen. Niet over BEoordelen/kritiek geven.
  4. “Tot slot, broeders en zusters, groet ik u. Beter uw leven, neem mijn vermaningen ter harte, wees eensgezind, leef in vrede met elkaar – dan zal de God van de liefde en de vrede met u zijn. ” 2 Kor 13:11, vermaningen = punten van kritiek.
  5. Waarom zou deze kritiek nutteloos zijn?

  Nu ik erover nadenk is dit hetgeen wij van onze broeders van trin wensen: “Neem onze vermaningen ter harte.”

 437. oppervlakkig zegt :

  6. “Alle mensen die naar Heaven on Earth zijn geweest hebben daar zelf voor gekozen. Velen hebben de tijd van hun leven daar gehad […].” Sorry, maar dit gaat er bij mij gewoonweg niet in. Ter vergelijking: “Alle mensen die naar Fidel Castro zijn geweest hebben daar zelf voor gekozen. Velen hebben de tijd van hun leven daar gehad.”
  Dat men ervoor gekozen heeft en dat ze de tijd van hun leven gehad hebben, zegt niets over het goede ervan.

  (Disclaimer: Niet dat ik HoE wil vergelijken met Fidel Castro. Ik zou niet durven.)

 438. oppervlakkig zegt :

  7. GG is niet zo zelfgericht hoor. GG is bij dit artikel bijvoorbeeld gericht op TRIN. GG neemt hierin dan ook haar verantwoordelijkheid tot het bedienen van satire en kritiek (uit liefde wel te verstaan).

 439. Don-key-shot (alias Rogier D) zegt :

  @willem – het is niet allemaal kritiek. Soms ook zorgen of oud zeer. Alles wat bij TRIN gebeurt hebben we eerder gezien maar de schaal is danig groot dat het de aandacht verdient. Daarnaast is er zoveel gezegt vanaf het podium dat niet Bijbels correct is dat het een flink aantal discussie verdient. En ik was er zelf ook wel klaar mee.

  Gisteren sprak ik er met een vriend over die herrinerde mij aan de EUROspirit dagen en ik dacht – o ja die hadden we ook nog. Het zou wellicht een goed idee zijn als MvdS en al die ‘geestelijk vaders’ gewoon een nieuwe tak op zetten. Zoals de mormonen of de Jehova’s. Dan kan de rest van kristelijk Nederland het verder los laten.

 440. willem zegt :

  Nog even een antwoord om daarna nooit meer terug te komen op deze website (ook een vrije keuze, net zoals het gaan naar conferenties als Heaven on Earth)
  We verspillen met dit soort discussies onze tijd en moeite! Ik wil daarmee zeggen, laten we met z’n allen de schouders onder deze wereld zetten met gebed, liefde voor elkaar en werken die Jezus ons gevraagd heeft. Tsjonge dat zou wat teweeg brengen.

  Tuurlijk vermaning kan heel goed zijn, maar ’t lijkt mij dat dat beter is van aangezicht tot aangezicht. Dan hou je ’t zuiver! Gods Zegen allemaal

 441. Ds Dre zegt :

  @Willem. Als dat werkelijk meent houdt dat dan ook MvdS voor. Mattheüs heeft in een recent interview (pdf) in het Nederlands Dagblad forse kritiek op Todd Bentley. Om maar een voorbeeld te noemen.

 442. Ruitje zegt :

  @willem, dan ook maar geen geldverslindernde vijfdaagse conferentie houden, lijkt me. Zonde van de tijd. 😉

 443. bodem zegt :

  Willem wie? Toch niet DE Willem? (Prof. dr. enz….)

 444. Marianne zegt :

  @ Willem, je zegt dat wij niet moeten oordelen, maar dat doe je wel. Heel hard zelfs. Je steekt nu echt door mijn hart heen.

  Quote
  ga zelf eens naar de derde wereld om te zien waar wij hier allen tekort schieten in het omzien naar onze naasten!
  Antw.
  Wat is dit pijnlijk, dat je dit zegt. Je beweerd nu dat wij niet omzien naar armen en nog nooit naar 3de wereldlanden zijn geweest, terwijl je ons niet eens kent. Ik ben zelf naar een arm land geweest.

  Quote
  Ga zelf een voedsel uitdelen in de sloppenwijken en bidden met zieken die niets anders meer kunnen dan zich uit te strekken naar de Almachtige God, omdat ziektekostenverzekeringen in de sloppen simpelweg niet bestaan, laat staan wat voor zorg dan ook.
  Antw.
  Weer een oordeel van jou. Hiermee zeg je dat wij nog nooit voedsel hebben gegeven aan anderen, die het nodig hebben. Ik ben in Oekraine naar de armste deel van Beregszasz geweest en heb daar een voedselpakket gebracht. Het deed mij pijn hoe ik zag hoe de mensen leefden. Met zijn 8en in een huisje met 1 woonkamer, badkamer en slaapkamer, de 9de lid van het gezin was op komst.
  Het doet mij zeer veel pijn dat jij probeert te beweren dat ik en de anderen hier, dit nog nooit hebben gedaan. Enkel en alleen omdat wij kritiek geven op datgene waar wij niet in geloven.

  Quote
  Ik hoop dat wij allen eens wat minder zelfgericht gaan worden en onze verantwoordelijkheid nemen!
  antw.
  Je kent ons niet! Hoe kun je dit zeggen?! Hoe weet je dat een van ons niet onze verantwoordelijkheden niet neemt? Dat wij op onszelf zijn gericht?
  Weet je, ik bekritiseer TRIN uit liefde. Mijn hart doet pijn omdat er schapen zijn die misleid worden.
  Als ik mijn mond houd, dan zou ik de ander haten, dan zou ik op mijzelf gericht zijn, want stel je eens voor, je bekritiseerd, of erger, je word gehaat door je kritiek. Nee, ik geef kritiek omdat ik van de ander hou. Ik waarschuw ze voor iets wat niet klopt. Dat heet liefde, dat heet je verantwoordelijkheid nemen en je neemt geen verantwoordelijkheid. En je hebt geen liefde als je blijft zwijgen als een graf en toekijkt hoe de ander in het verderf wordt gestort

 445. Ds Dre zegt :

  Een antwoord aan Willem lijkt me verspilde moeite, die heeft hier zijn bagger gespuit en is er daarna snel vandoor gegaan.

 446. Marianne zegt :

  Ik moest het gewoon zeggen, of hij het nou wel of niet leest.
  En laat dit dan een antwoord zijn op de rest die dezelfde bagger hier willen spuiten.

 447. Vleertje zegt :

  @Marianne. Kijk, een vrouw naar mijn hart! Prachtige reactie.
  Ook ik zit met kromme tenen naar TRIN te kijken omdat ik me afvraag wat deze herders met hun schaapjes uithalen. Het is namelijk gewoon een herhaling van dingen die al eerder zijn geweest. En dit Vleerschaapje en enkele van haar vriendjes zijn daar door beschadigd. En dat gun ik niemand.

 448. rob zegt :

  Willem, is er vandoor, dat is wel jammer.
  Hij gaf het voorbeeld vd overspelige vrouw. Jezus veroordeeld haar niet.
  Zoals GG, in navolging v Jezus, geen oordeel mag uitspreken over HOE, dat bedoelde Willem.
  Maar hiermee erkent Willem eigenlijk ook waarmee TRIN en HOE vergeleken kunnen worden, een overspelige vrouw

  Hij geeft het indirect zelf toe (hoe bedoel je, we zijn veel meer verantwoordelijk dan we denken).
  Als mensen hun eigen woorden wat meer serieus zouden nemen valt er nog heel wat te ontdekken.

 449. nobody zegt :

  @bodem: vast niet dé Willem. Volgens de agenda op z’n website volstrekt onmogelijk dat hij op die tijden ergens achter een computer gezeten zou kunnen hebben.

 450. cathy zegt :

  hoeveel is mijn videoband van de (eo) tv serie 3851px nu waard? daarin kun je zien hoe Van de Steen eind jaren negentig zijn visie ontwikkelde en terugtrok omdat hij toch nog niet helemaal klaar was (of niet genoeg aanhangers had gevonden).

 451. MP zegt :

  @cathy,

  Wat vraag je ervoor?

 452. Vissersvriend zegt :

  Even iets recht zetten:
  Heidi Baker legt in haar boek: “door liefde gedreven” uit wat
  Shika Baba betekent in het Swahili, namelijk: Houd je vast aan de Vader. Dit is ook wat ik elke goedgelovige lezer wens!

 453. Joost zegt :

  Bij Chika Chika denk ik eerder aan een leuke meid.

 454. Peto zegt :

  Interessant – die uitleg van Vissersvriend. Zaten er veel mensen uit midden Afrika in de zaal? Waarom zou je anders zinnen in het Swahili in Nederland praten? Want “Houd je vast aan de vader” is toch een oproep aan mensen?

 455. Joost zegt :

  Peto, dit las ik in de Urban Dictionary:

  bow chika bow wow

  Said when somebody unintentionally or purposely says something that has a double meaning (usually sexual in nature).
  “Did somebody call for a hairy plumber?”
  “Bow chika bow wow!”

  “I’m gonna lay some pipe.”
  “Bow chika bow wow!”

 456. Peto zegt :

  Voor de volledigheid: shika betekent in het swahili ook grijpen (shika baba = grijp de vader) of bezetten (bezet de vader) en zo nog een paar betekenissen.

 457. Joost zegt :

  Chika Chika Boom Boom is een bekend boek waarmee kinderen leren lezen. Het is het geluid van cocosnoten die op de grond vallen. ( uitgeveriij Beach Lane Books ISBN: 978-0689835681 ).

 458. John zegt :

  @cathy.
  Heb je toevallig de middelen om die videoband op je computer te zetten en op internet te uploaden? Ik zoek al een tijdje naar die aflevering van Ermelo 3851 PX.

 459. cathy zegt :

  sorry john,
  ik heb nog geen verbindingsstukken tussen mijn oude jvc video en mijn digitale spullen.
  het kijken valt overigens tegen; in mijn geheugen was het indrukwekkender geworden…; ik was toen erg betrokken bij een zogenaamd concurrerende jongerenclub om de hoek toen deze rockchurch opleefde. Maar je vind altijd materiaal voor verdere studie…

  als ik wel de technische hulp vind… kan ik het ergens posten?

 460. Zeezout zegt :

  Voor mij ziet het er uit als een zoveelste poging om de evangelische Christenen onder een soort Vaticaan te brengen. Telkens weer duiken dit soort dingen op en telkens weer wordt de religie uitgebreid.

  Van het originele ‘simpele’ evangelische geloof wordt steeds meer afgeweken en waar vroeger Jezus centraal stond, lijkt nu de ‘leider’ veel belangrijker te zijn. De leiding zal wel even laten weten wat Gods plan met Nederland en ons persoonlijk is.

  Ik kan me goed voorstellen dat niet-gelovigen en ook wel-gelovigen (en alles wat daartussen zit) hiervan in een lachstuip gaan.

  Het is alleen eigenlijk te triest om te lachen, want veel mensen die dit soort leiders volgen, zijn net lemmingen. Ze volgen in goed vertrouwen en vaak oprecht geloof, maar met het verstand in de koelkast. Daar, ergens tussen de bevroren fricandellen en ijslollies, is het moeilijk denken, temeer daar kritiek op de leiding inhoudt dat de vriezer nog wat kouder gezet wordt…

 461. W Visser zegt :

  wat een gekkigheid zeg, hoeveel slachtoffers hebben deze narcisten al gemaakt?
  Zojuist een prachtboek gelezen van een Duitse hoogleraar psychiatrie Borwin Bandelow.getiteld: Wer hat Angst vorm Boese Mann..
  Ik vrees dat deze types niet ver van zijn profiel schetsen af zitten.
  Maak dat je weg komt bij dit soort mensen,

 462. Xandra zegt :

  Wat een goed stuk. Ik wist niet dat het zo ernstig was.
  Ik ben ook een beetje zat van kritiek op zowat alle evangelische leiders etc. Maar dit is toch wel heel verhelderend. Ook het opnemen voor Todd Bentley, dat is onvoorstelbaar. Want Todd Bentley is duidelijk niet geïnspireerd door de Geest van God. Als je hem bezig ziet, draait je hart om.

  Laten we dit maar opslaan op onze harde schijf (in t koppie) deze informatie. Ik vind het bijzonder verhelderend. Het is zeer onthutsend, maar kan niet anders zeggen als ik dit lees, dan : ja, dat klopt idd niet erg.