Evangelische Partij Nederland

“Stem strategisch, stem evangelisch!” Aldus de wervende slogan op de website van de Evangelische Partij Nederland in oprichting. De gevestigde politiek kan z’n borst nat maken, want er komt geduchte concurrentie aan! De evangelischen, die het toch lange tijd hebben laten afweten, gaan zich politiek manifesteren! Toen de sjofars toeterden op de Dam, sprak de Heer tot “een zeer gedreven en radicale zuster” dat het kairos-moment daar is om een nieuwe politieke partij op te richten die als doel heeft Nederland opnieuw bij de Heer terug te brengen. Op alle maatschappelijke terreinen worden binnenkort standpunten ingenomen, gebaseerd op de Bijbel. Nu moeten er alleen nog als de wiedeweerga in elk van de 19 kieskringen 30 welwillende personen worden gevonden die hun steun aan de partij in oprichting willen toezeggen. Wie van godswege hiertoe geroepen is, kan zich melden!

Wat vier jaar geleden de eveneens op profetieën gebaseerde evangelisch-charismatische partij Pro Deo niet lukte, moet de Evangelische Partij Nederland wel voor elkaar boksen: een theocratie gebaseerd op de ideeën van de gewezen CU-politica Yvette Lont, die twee jaar geleden al aangaf haar eigen landelijke partij te willen oprichten en de domeinnaam van de partij heeft geregistreerd. De briljante website van de partij wordt vast een cruciaal wapen in de communicatie. Inmiddels is een rondzendbrief uitgegaan naar enkele sleutelfiguren in de evangelische wereld die, heel wonderlijk, ook in de mailbox van Goedgelovig terecht kwam. We delen het goede nieuws natuurlijk meteen met onze lezers!

DE RONDZENDBRIEF

Verzonden: maandag, april 2010 21:40
Aan: niet-openbare ontvangers:
Onderwerp: Gods interventie in onze politiek? – urgent –

Lieve mensen,

We hebben op de Dam gestaan om Jezus WELKOM te heten in ons land.
We weten niet hóe God zal gaan komen.
We moeten dus alert zijn, en onze ogen en oren goed open houden.
God werkt vaak op onverwachte wijzen.
Roept onbekende mensen opeens tot sleuteltaken.
Zou onderstaand initiatief een ingrijpen van God kunnen zijn in ons land???
Lees alsjeblieft met een biddend hart en reageer zoals de Vader je aangeeft.

Dorien van ’t Hoog
Netwerk Huizen van Gebed Nederland

—————————————————————————
Van: Gerard Boersma
Datum: 5 april 2010 13:28
Onderwerp: Belangrijk nieuws! Gebed gevraagd
Aan: EPN coordinator <GKBgig [apestaart] gmail.com>

(Als je anderen via mail deze informatie stuurt, doe dit dan wel Aan: je eigen adres en BCC, (i.v.m. privacy) naar degenen, die je wil bereiken. Dat is erg belangrijk.

Ook alleen sturen naar christenen; dat is onze doelgroep.)

Ik ben afgelopen week enorm bemoedigd en dat wil ik met je delen. M.i. is het heel belangrijk en urgent. Het is iets wat mij al jaren bezig houdt en waarvan het lijkt, dat nu gaat gebeuren.

Als ik denk aan de politieke situatie in ons land en onze maatschappij, dan zijn we ver van God afgedwaald en dat merken we dus ook. Als ik dan aan het verleden dacht, herinnerde ik mij mensen als Jongeling en Schutte, die vrijmoedig Gods Woord gebruikten in de 2e Kamer en dat was hun kracht en gaf hen ook respect. 

Ik verlangde naar opnieuw een profetische stem in de polittiek, die zich niet laat leiden door macht of het menselijk haalbare (compromis etc.). Ook miste ik een partij, waar ik volledig achter kan staan qua beleidsuitgangspunten. Soms was de uitwerking bepaald niet Bijbels te noemen, en anderzijds werd het beperkt door menselijke doctrines, waardoor je principieel feitelijk geen lid kan worden.

Onlangs was ik op bezoek bij een zuster, die politieke ervaring heeft, zeer gedreven en radikaal christen is. Ik had haar reeds geruime tijd geleden benaderd, toen ik hoorde, dat zij er over dacht om een nieuwe partij op te richten, omdat ik zelf er wel eens gedacht aan het oprichten van een partij, i.v.m. bovenstaande. 

Nu nam zij met mij contact op, omdat God duidelijk tot haar sprak, een nieuwe partij te beginnen en dat moest gebeuren, voor de verkiezingen. Door de val van het kabinet is dit versneld en moet in zeer korte tijd veel gebeuren.

Zoals zij die roeping ervaart:

God zei, dat het nu tijd is om een Evangelische partij te richten. Met de opdracht mee te doen aan de volgende landelijke verkiezingen. 

Het is een profetische opdracht specifiek voor deze tijd. Gisteravond waren wij onderweg naar mijn (hopelijk) woordvoerder en kreeg ik wederom een ernstige waarschuwing van de Heer.  lees EZEKIEL 33-1-20. Nederland moet zich bekeren anders zullen er ernstige dingen gaan gebeuren, omdat God’s maat nu wel vol is. Hij wil bekering geen vernietiging, maar als het volk zo doorgaat zal hij maatregelen moeten nemen op grond van rechtvaardigheid en overtreding van Goddelijke wetten.

Deze probeer ik zo goed mogelijk middels het programma weer recht te trekken. Maar de waarschuwing zal tijdens de campagne luid klinken. 

Ik had zelf al wat punten op schrift gezet en die bleken heel goed aan te sluiten, bij haar visie.

De belangrijkste punten zijn: 

Bescherming van het leven en Israel. 

Uiteraard worden op alle terreinen standpunten ingenomen, die gebaseerd worden op de Bijbel. 

Dit wordt momenteel uitgewerkt en zullen z.s.m. worden gepubliceerd: via persconferentie/persbericht en website: EvangelischePartijNederland.nl. 

Onze bijeenkomst zijn we met gebed begonnen en ook zo geëindigd, waarbij we het weer in Gods handen hebben gelegd, wetend en beseffend, dat Hij het huis moet bouwen en wij als instrumenten beschikbaar willen zijn. 

Tot dusver kreeg ik ook meer bevestigingen.

Er is mij inmiddels gebleken, dat veel meer mensen met soortgelijke visie hiermee bezig zijn en deze proberen wij ook hierbij te betrekken. 

Menselijkerwijs gesproken zou ik hier niet aan beginnen, maar God is een God van wonderen en van het ‘onmogelijke’! Ik geloof, dat Hij gesproken heeft en het ook zal doen.

Maar Hij vraagt ook van ons, wat we kunnen doen. 

Er wordt nu een vereniging opgericht; 2 artikelen vanuit de concept statuten

Artikel 1

1. De vereniging draagt de naam: Evangelische Partij Nederland. EPN
2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Almere.

Doel

Artikel 2

1. Het doel van de vereniging is:

a. politiek te voeren met als grondslag de Bijbel als geïnspireerd woord van God, vanuit het geloof dat de wereld door God is geschapen en de mens het in bruikleen heeft. Genesis 1.

b. besluiten te nemen vanuit het besef dat de overheid door God is ingesteld en dat de overheid een dienaar van God is. Rom 13:1-7  

c. Christelijke en Joodse fundering in de Nederlandse samenleving te affirmeren en waar nodig  in ere te herstellen;

d. de vereniging en haar bestuursleden erkennen hun absolute afhankelijkheid van God om hen te leiden in de praktische uitwerking van hun opdracht

Enkele belangrijke punten, waarvoor je (dank)gebed wordt gevraagd:

 • Goed communiceren van visie en beleid in persbericht en website
 • Het op de juiste tijd/plaats houden van personferentie
 • Vereist voor mogen meedoen is het verzamelen van ondersteunende personen in de 19 kieskringen van Nederland (19x 30 personen). Ik heb mij beschikbaar gesteld voor het coördineren hiervan. Deze 19 kieslijsten moeten uiterlijk 27 april ingeleverd zijn. 
 • Dus inclusief controle en verwerking zijn er maar enkele weken om dit te realiseren. 
 • Dat ik de juiste contactpersonen per kieskring  zal vinden.
 • Er moest ook een bedrag van ca. € 12.000 betaald worden; daarin is gelukkig ook voorzien d.m.v. een lening, die t.z.t. terugbetaald moet worden.
 • Dat er brede steun mag komen voor dit initiatief: dat over het hele land harten worden aangesproken en mensen in actie zullen komen..

Dit is dan stap 1. Pas daarna kan uiteraard worden ingezet op de verkiezingen met alles wat daar bij hoort.

Ik hoop en bid, dat je ook hiervan enthousiast bent/wordt en op een bepaalde manier hieraan mee wil werken. Ik zal je dan op de hoogte houden.

Als je niet verder op de hoogte wilt blijven, laat het dan weten, dan wordt je adres uit de lijst verwijderd

Zou je willen reageren op dit schrijven en i.v.m. de urgentie graag op korte termijn? 

Alvast bedankt.

Daarbij 3 vragen:

 • Wil je hiervoor bidden?
 • Wil je helpen andere ondersteunende mensen te vinden?
 • Wil je op andere wijze behulpzaam zijn?

Bij voorbaat bedankt

Sjaloom,
Gerard Boersma

Nationaal coördinator Evangelische Partij Nederland

tel. (010) 4845750 of 06-36027308
Voorkeur mailadres: GKB [apestaart] God-is-goed.nl

—————————-
vervolgbericht van maandag 12 april:

Op mijn vorig bericht over de nieuwe partij is relatief goed gereageerd. We zijn enorm bemoedigd door de vele positieve (en enthousiaste) reacties. Reeds na enkele dagen had ik op de ca 300 adressen, ca 30 reacties. 

Daarvan waren er 3, die niet verder op de hoogte gehouden wilden worden, 3 hadden kritische goede vragen, die ons ook weer verder helpen. Dezen zijn inmiddels ook persoonlijk beantwoord.

We kregen contact met een broeder, die ook al vergaande plannen in deze richting had en al veel tekst voor beleid had opgesteld, wat helemaal bij onze visie paste. Dit is bepaald geen toeval en we werken nu samen.

De partij is inmiddels aangemeld. Het benodigde geld is door iemand beschikbaar gesteld als lening en kon juist op tijd betaald worden!

Er hebben zich inmiddels 2 personen aangemeld als kieskring contactpersoon. Er moeten dus nog wel 17 bijkomen!

Dit is op dit moment het belangrijkste knelpunt en gebedspunt.

Ik wil je dan ook vragen:

– om hiervoor te bidden, dat in elke regio, iemand zich als contact persoon beschikbaar stelt en dit in eigen omgeving op zich wil nemen.

– om indien mogelijk hier zelf ook actief in te zijn: probeer in je eigen omgeving mensen te vinden, die hierin mogelijk geïnteresseerd zijn. 

– in dat geval moeten ze dus aangeven met naam en adres, dat ze het initiatief van de nieuwe partij steunen en deze verklaring met kopie van identiteitsbewijs afgeven.

We hebben nu nog krap 2 weken, om dit te realiseren.

Ik blijf mezelf voorhouden: als God het huis niet bouwt,…..zwoegen wij te vergeefs.

Wij hebben de afgelopen weken al diverse wonderen meegemaakt en zijn daardoor bemoedigd en verder versterkt in overtuiging, dat Hij hetgeen Hij begon, ook teneinde toe zal af maken, opdat Zijn Naam wordt verheerlijkt.

God heeft gelukkig nog genade met ons volk en wil Zijn stem nog doen horen, juist ook aan onze politieke leiders.

Ik zie graag je reactie tegemoet. Je kan bij onduidelijkheid of voor meer info, mij ook bellen: 06-455367767.

Advertenties

74 responses to “Evangelische Partij Nederland”

 1. maxplanck says :

  Volgens hun standpunten zijn ze alvast heel erg tegen abortus en euthenasie (sic). Dat is pas een brede visie op de politiek & maatschappij!
  😀

 2. johanna says :

  Klinkt erg doordachte, MaxPlanck. Ik heb een brede visie, dus ben voor doden van baby’s in de baarmoeder.

 3. Jabir says :

  Hahaha, Verdonk gaat geduchte concurrentie krijgen in de 0 zetel zone. Wat een lelijke site, zo met dat radio actieve groen in het logo en die beveiligingsbureau vogel. Zou een duifje niet bijbelser zijn dan een gifgroen fascistische roofvogel? Ik vind dat de weergave van zo’n kleur vergezeld moet worden door een gezondheidswaarschuwing… En inderdaad, ‘euthenesie’; ze zijn blijkbaar tegen zaken die ze nog niet eens kunnen spellen.

  Maar zijn het nou hun werkelijke standpunten, of is het alleen maar voor hun image? Op de standpuntenpagina staat er eerst ‘image’ en dan pas een lijst met standpunten, waarvan er eentje uitgewerkt is, die over abortus en euthanasie. wat vinden ze werkelijk achter hun ‘image’?

  http://www.evangelischepartijnederland.nl/standpunten.html

  Enniewee. In mijn persoonlijke leven ben ik niet voor abortus en zal nieuw leven altijd verwelkomen, maar dat betekent natuurlijk niet dat het bij wet verboden moet zijn. Ik vind dat uiteindelijk aan de drager van de vrucht. Voor mezelf zou ik tegen euthanasie zijn en tot het bittere einde door willen gaan met leven, maar dat pas ik op mezelf toe. Ik wil andere mensen dat recht niet ontzeggen omdat ik er toevallig zo insta.

 4. Ds Dre says :

  Ik heb God niet nodig om te zien dat dit initiatief niet zal leiden tot een zetel in de 2e kamer.

 5. Kaas says :

  Ook zo benieuwd wie ze zijn? Klik dan op ‘wie zijn wij’… resultaat: “Wij zijn de Evangelische partij Nederland”

  Wooow!

  http://www.evangelischepartijnederland.nl/wiezijnwij.html

 6. cris says :

  Zeg, ik heb die site even bekeken en volgens mij is dit gewoon een grap van iemand, hoor. Dit is niet serieus.

 7. Ben says :

  Een partij die de Bijbel volgt bij al haar standpunten.
  Een partij die haar leden tot gebed oproept.
  Een partij die zich niet laat leiden door compromissen of menselijk haalbare voorstellen maar Bijbelse principes vast blijft houden.
  Een partij met oog voor de zwakken in de samenleving.
  Een partij faliekant tegen euthanasie en abortus.
  Een partij die vrijmoedig Gods Woord gebruikt in de tweede kamer.

  Bestaat zo’n partij nog niet dan?

 8. Citroenboom says :

  Ik zoek en zoek maar kan nergens ‘Satirische nieuwsdienst’ vinden.

  Is dit een actie om GG te overtreffen? Niet te filmen ….

 9. Jabir says :

  Ik zeg: hoax

 10. Jabir says :

  hmm zo ff een belletje doen 😉

  (010) 4845750 of 06-36027308

 11. JJ says :

  Op zich zou ik ze best een kans willen geven. Maar de teksten staan vol met taalfouten en de site zelf ziet er niet uit! Als dit de eerste uiting richting beoogde kiezers is, is het een zeer zwakke uiting. Als ik gristelijk wil stemmen dan gaat mijn stem nu nog naar CDA, CU of SGP. Qua standpunten is de EPN nog niet heel anders.

 12. Vertue says :

  Hoax? Via SIDN (https://www.sidn.nl/over-nl/whois/) komt terug dat een zekere yi.lacle [apestaart] gmail.com administratief contactpersoon is van deze site.

  En laat nou net … http://nl.wikipedia.org/wiki/Yvette_Lacl%C3%A9

  Natuurlijk kan iedereen een gmailadres aanvragen, dus nog niet uitgesloten dat het een hoax is…

 13. salteau says :

  GG meldt dit toch niet zo voordat ze degelijk onderzoek deden? Toch? 😉

  Er is minstens een nachtje over geslapen/onderzocht:

 14. Eva says :

  Een mooi alternatief voor een ieder doe overweegt op mijnheer Hartog te stemmen.

 15. Ruitje says :

  Als ze nou TRIN erbij halen, of prof. dr. Ouweneel als lijsttrekker die gaat voor het premierschap, en MvdS als vice-premier, gaat het vast goudstof regenen in de Tweede Kamer en dan hoeft er ook niet meer zo drastisch bezuinigd te worden. dan wordt dit land weer een land dat overvloeit van goudstof, edelstenen en olie. Wauw!

  Lijken me dan interessante verkiezingsdebatten: Balkende, Cohen, Rutte en Ouweneel, o ja en Wilders er ook nog bij. Dat wordt een gezalfd debat!

 16. Ger says :

  Marian Thieme als “Zevende Dag Adventist” nog gezien in Pauw en Witteman (dinsdag13-4)

  De houding van Marian Thieme in de uitzending van Pauw en stille Willie is lachwekkend eigenlijk, ze zit daar als “Zevende Dag Adventist” ons allemaal te waarschuwen voor onze omgang met de aarde en de dieren (niet geheel onterecht overigens), maar waarom maakt ze zich daar druk om. Haar almachtige en alwetende god kan toch zelf de aarde met één vingerknip redden, maar blijkbaar wil ie dat niet. Ook hoeft ze niet bang te zijn voor het uitsterven van de mens door vernietiging van de aarde, zij als “Zevende Dag Adventist” zal toch van harte welkom zijn in de hemel en de rest tja….eigen schuld dikke bult, almachtig opperwezen zal wel oordelen.

  Over het misbruik door mensen uit de pedo kerk had ze op z’n minst kunnen zeggen dat Katholieken het sowieso bij het verkeerde eind hebben, omdat ze de bijbel verkeerd intepreteren. Als atheïst denk ik echter dat Thieme het bij het verkeerde eind heeft, want wie de bijbel goed leest zal weinig mededogen met dieren ontdekken, ze dienen vooral als offer aan god. Waarom mag Joost weten, hij heeft die dieren zelf gemaakt en kan er dus zo zelf nog één maken en verbranden als ie daar plezier aan heeft.

  V.w.b. het seksueel misbruik van kinderen zitten de katholieken ook niet zo ver naast de bijbel waarin ook seks met minderjarigen voorkomt, alleen mannen met jongens daar gaan ze de fout in, daar kun je god echt boos mee maken. Homoseksualiteit bah, dieren levend verbranden, vrouwen verkrachten (zie bv. http://www.statenvertaling.net/bijbel/rich/19.html#20) en zelfs vermoorden geen probleem, maar mannen met mannen (of in dit geval jongetjes) dat is wel een enkele reis hel waard blijkbaar.

  Tja het valt niet mee als gelovige politiek bedrijven vanuit een wazig oud boek wat erg tegenstrijdig is en dan ook nog in een democratie, terwijl de christelijke god niet echt een voorstander lijkt van democratie. Hij bepaald wat wel en niet mag en verwacht dat ie aanbeden word en vooral niet tegengesproken. Een soort dictator eigenlijk, hij gaf mensen een eigen wil (volgens de gelovige) maar zodra je daar gebruik van maakt word ie boos.

 17. goedgelovig says :

  @Vertue: Het zou zeker een mooie 1 aprilgrap zijn geweest. 🙂 Het laat zich aanzien dat Yvette Lont/Laclé deze partij heeft opgericht, maar er nog niet mee naar buiten is getreden.

  Bij dit soort evangelisch knutselen voor beginners denk je altijd: dit kan niet waar zijn! Maar kijk voor de aardigheid eens op de homepage van de landelijk coördinator van de EPN:

  http://www.god-is-goed.nl/

 18. rob says :

  @uote:
  …….Nederland moet zich bekeren, anders zullen er ernstige dingen gebeuren,omdat de maat nu wel vol is……..Als het volk zo doorgaat zal Hij maatregelen moeten nemen…………

  Dit komt volgens de politieke profeet uit Ezechiel en is nu actueel voor Nederland.

  Ik heb er veel moeite mee dat deze profetie op Nederland geplakt wordt.
  Naar mijn idee gelden veel profetien in het OT voor het volk v God, Israel.
  Nederland is Gods volk niet en zal het nooit worden.

  In die zin is het ook onmogelijk een theocratie te willen stichten.

  Op welke manier denkt de ‘profeet’ dat God Zijn oordelen zal uitvoeren?
  Bosbrandjes?
  Een verschrikkelijke griepepidemie?

  Naar mijn idee kan een land zich niet bekeren
  Bekering is altijd op individuele basis.

 19. goedgelovig says :

  Deze site was ook al eens genomineerd voor de Mockfish Award. 🙂

 20. goedgelovig says :

  @rob: Het is vast de vulkaan op IJsland waardoor het oordeel Gods wordt voltrokken. Komend weekend zal Nederland geheel verduisterd zijn. Het begin der weeën zullen we maar zeggen.

 21. rob says :

  @Ger
  Dit is een verhaal uit de geschiedenis. Er staat niet bij dat het Gods wil is.

  Dit verhaal getuigt sterk van de moraal in die tijd. Vrouwen stelden niet veel voor.
  Dat die moraal ontstaan is, is naar mijn idee NIET Gods wil.

  Als je wil zien hoe God eigenlijk naar de dingen kijkt zou je meer over Jezus moeten lezen, en Zijn opstelling naar vrouwen.

 22. rob says :

  GG
  Vet 🙂

 23. Defender of the Faith says :

  OK, ik weet niet wat ik er van moet denken. De site ziet er niet uit, dat is duidelijk, maar hij is ook pas twee weken geleden aangevraagd.

  Het initiatief vindt ik prima. Zolang partijtjes als de Partij voor de Dieren bestaansrecht hebben is er nog veel, heel veel mogelijk op het politieke terrein. Over one-issue gesproken.

  @Jabir:
  LOL,
  [blockquote]En inderdaad, ‘euthenesie’; ze zijn blijkbaar tegen zaken die ze nog niet eens kunnen spellen.[/blockquote]
  Als je even een paar postings terug had gelezen geldt dat ook voor de voorstanders 😉

  Wat was trouwens het resultaat van je belletje?

  @Eva, op 15 april, 2010 bij 8:42 am
  Hartog? Dat is toch die seriemoordenaar die zondag bij Peter R. de Vries te zien was. Is die ook al politiek actief? Vanuit een TBS-kliniek/gevangenis. Tja, het is NL, dus niets verbaasd je meer 😦

  Dit lijkt wel wat weg hebben van een tegenreactie van het homofront. Zoiets misselijks zou wel bij deze lieden passen 😦

 24. religioso says :

  De afbeelding van de adelaar intrigeert me, lijkt hèt beeldmerk te worden van een bepaalde groep charismatische christenen.

 25. Jenny says :

  @Ger
  het optreden van de mannen bij Pauw was beschamend. Die kapten Marianne af. Die wilden alleen zichzelf horen.

 26. Johan says :

  Ik ken de direct betrokkenen toevallig en het is echt waar. De manier waarop dit wordt benaderd is goedbedoeld, maar heel erg naïef.

 27. ThaFizzy says :

  @ GoedGelovig:

  Een simpele blik in het register van de Kiesraad leert dat deze partij zeker niet mee kan doen met de komende Tweede Kamer verkiezingen.

  http://www.kiesraad.nl/nl/Verkiezingen/Register_politieke_partijen/Register_Tweede_Kamer.html

  Daar ergens.

  Kortom, EPN kan plannen maken wat ze wil, maar als partij zullen ze de komende verkiezing zeker niet meedoen.

 28. oppervlakkig says :

  Als dit geen verlate 1 april grap is hebben we hier een dubbele winnaar denk ik zo! Voor de mockfish én voor de gouden bikini.

  Altijd slecht idee, nóg een christelijke partij. CU was al geen goed idee, omdat CDA dan slagkracht verliest. Maar nu gaan er wéér stemmen verloren aan een of ander partijtje dat het nooit gaat halen. Die stemmen naar EPN en die partij voor ware christenen (hoe heette die ook al weer) gaan dus niet naar CU, CDA of SGP. Betreurenswaardig.

  Het valt me op dat die “zuster met ervaring in de politiek” van de Heer te horen kreeg dat ze een Evangelische partij op moest richten. Geen gristelijke, maar een evangelische. Geeft te denken: zou de Evangelische kerk dan toch de Ware Kerk zijn? (voor zover je van ‘de’ Evangelische kerk kunt spreken)
  Ik moest overigens wel erg lachen bij het openen van die site.

 29. goedgelovig says :

  @ThaFizzy: Dat klopt. De uiterste datum voor inschrijving bij de Kiesraad was 15 maart. Waarom de EPN dan toch meldt dat de inschrijving al is gedaan, is ons ook een raadsel.

  Van de site van de Kiesraad:

  “De uiterste datum voor het indienen van registratieverzoeken was: maandag 15 maart. In totaal zijn er nu 61 namen opgenomen in het register voor aanduidingen van de Tweede Kamer. Hiermee is niet gezegd dat al deze partijen daadwerkelijk zullen deelnemen aan de verkiezingen. Dit moet blijken op de dag van de kandidaatstelling (27 april a.s.) als de politieke groeperingen hun lijsten indienen. Bij de vorige verkiezingen voor de Tweede Kamer, in 2006, stonden er 74 partijen geregistreerd bij de Kiesraad. Hiervan deden er uiteindelijk 24 mee aan de verkiezingen.”

  Het is gezien de kwaliteit van dit initiatief natuurlijk niet uit te sluiten dat ze zich niet goed hebben verdiept in de procedure…

 30. Bert says :

  Oei, zie de GeenStijl-kop al voor me:

  ‘CU-hoer begint eigen partij’

  Tsja. Net zo grappig als de inkomensafhankelijke boetes van de CU: minpunten voor de PR. Die Lont is wel een beetje de Verdonk van de CU, niet?

 31. Jenny says :

  Ik hoop voor ze dat ze dan genoeg adem en eenheid hebben om warm te lopen aan de zijlijn vier jaar lang.

 32. oppervlakkig says :

  @GG @ThaFizzy

  “En Hij zeide tot hen: Wat zijt gij zo vreesachtig? Hebt gij geen geloof?” – Marcus 4:40

 33. Jabir says :

  @religioso:

  http://www.ordedertransformanten.nl/

  heheh… over de bijbel verkeerd citeren gesproken: “Zoals een arend daar waar nodig zijn jongen draagt door zijn vleugels uit te spreiden en daarmee zijn jongen de mogelijkheid en ruimte biedt om hun eigen talenten optimaal te ontvouwen, zo zal ook de transformant zich gedragen weten.” (naar Deuteronomium 32:11)

  Het lijkt zo langzamerhand wel het beeldmerk te worden van een kwaadaardige variant op het christendom.

 34. Eva says :

  @ DOF
  Excuus, ik bedoelde Lucas Hartong van de PVV.

 35. Johan says :

  Werk met het evangelie mee:
  stem Laclé of de PVV!

 36. Jan-Peter says :

  Als dit werkelijk waar is en geen voor de grap gemaakte site van goedgelovig omdat de 1 aprilgrap niet erg werd geloofd dan is het een goed initiatief maar het straalt bepaald geen intellectuele sfeer uit. Enfin we zullen wel merken wat er waar aan is. 1 april met verlengsnoer zeiden we vroeger altijd.

 37. Ruitje says :

  @Jabir, zou MvdS van TRIN ook bij die Orde van Transformanten horen? Hij heeft het ook steeds over de transformatie van Nederland…

 38. Ger says :

  @Jenny
  Ik ben het met je eens dat Marianne in de uitzending niet voldoende serieus word genomen wat betreft haar verhaal, ook haar partij en de ideeën tot verbetering van de situatie van dieren ondersteun ik, MAAR lees mijn verhaal nog eens en bezie haar positie, zij is gelovig en wel van de “Zevende Dag Adventisten”.

  @Rob
  Lees posten eerst eens goed door, volgens mij begrijp je er niets van. Je reageert ergens op maar waar op eigenlijk? Waar heb ik het over jouw gods houding t.o.v. vrouwen (afgezien van het feit dat ze in de bijbel nog wel eens verkracht worden).

  @DOF
  Jij lijkt me echt een standaard trol die op elk forum wel te vinden is. Heb je al eens iets zinnigs gepost, denk je überhaupt wel eens na over dingen of is alles ingegeven door de antieke verzameling sprookjes die men bijbel noemt.

 39. Chris says :

  “Enkele belangrijke punten, waarvoor je (dank)gebed wordt gevraagd:

  * Goed communiceren van visie en beleid in persbericht en website”

  Daar zullen ze inderdaad nog aardig wat gebed voor nodig hebben. Met bovenstaande berichtgeving en plaatsing bij Goedgelovig, heeft de communicatie in ieder geval al flink wat schade gedaan aan de partij (in de zin van: het wordt niet meer serieus genomen).

  Prima als mensen een nieuwe partij willen beginnen. Maar ik ben altijd heel huiverig als mensen verklaren de stem van God te hebben gehoord en zich daar vol overgave en zonder goed na te denken in storten en het ook nog willen bewijzen door (vaak uit hun verband gerukte) Bijbelteksten. Bovendien geloof ik niet dat de haast waarmee deze partij opgericht dient te worden enig goed zal doen.

 40. Eilander says :

  Geen hoax denk ik, wel meteen een grote kanshebber voor de Gouden Bikini.

  Maar dan toch nog even over euthenasie ( 😉 ) … Je kunt toch niet stellen dat God bepaalt wie wanneer dood gaat zonder dat je daar iets aan mag doen, en dan toch een kuurtje antibiotica nemen als je een ontsteking hebt? Dat gaat toch nergens over? Dan zit je ook te klooien met je deadline?

  Je zou dus kunnen stellen dat ouderen actief euthanaseren alleen maar helpen is met wat God allang eerder met ze van plan was, ware het niet dat er zo’n verrekte dokter het uitstelde.
  Een gristelijke partij kan dan toch alleen maar voor euthanasie van ouderen zijn? 🙂

 41. Eilander says :

  Wel lekker bondige mensen trouwens. Klik voor de gein eens op ‘wie zijn wij’…

 42. Walter Sobchak says :

  Fijne vent die Ger…

 43. Vertue says :

  @ de rest: de domeinnaam is wél mooi de dag voor 1 april aangevraagd, dus dat geeft wel te denken.

 44. Jabir says :

  @ruitje

  Ik zie inderdaad ook wel overeenkomsten. Het is de beeldentaal van een boze, agressieve en totalitaire ‘christelijke’ theologie die haar oorsprong vindt in de VS. Het is niet verbazingwekkend dat wellicht verschillende groeperingen zich met een eenzijdige selectie uit de bijbel bedienen van een vergelijkbare ‘strijdbare’ retoriek. Al eerder citeerde ik uit Caputo’s ‘The hermeneutics of the Kingdom of God’.

  http://www.metanexus.net/Magazine/tabid/68/id/10298/Default.aspx

  “…First, Caputo takes issue with the self-assured posturing of the Religious Right as represented by its well-known outspoken leaders. The problem here is not simply the personal style of these leaders, but it goes deeper as a philosophical matter. By presenting their faith in terms of a series of moral absolutes, they are making a fundamental epistemological mistake in confusing faith with knowledge….”

  en

  “Second, not only is the Religious Right philosophically or epistemologically challenged, they also come across, at least to self-confessed outsiders like Caputo, as angry and domineering.”

 45. John says :

  Ook zo’n lelijke, multi-interpretabele zin:
  “Wij worden voor elk kind levend of vermoord verantwoordelijk gehouden als verwekker of als draagster”. Dus wij worden levend of vermoord verantwoordelijk gehouden, voor elk kind. Maar als ik dan niet vermoord ben, kan ik dan ook niet verantwoordelijk worden gehouden? Mijn hemel, wat een ontzettende grap dit EPN.

 46. dspolleke says :

  een twitter, hyves en facebook button, die geen link bevatten .. Een lees meer verwijzing. Ons programma is … te vinden..

  Er is een WONDER geschiedt. deze website heeft de mockfish award niet gewonnen. De EPN moet gezegend zijn met goddelijke bescherming. Ik scheur mijn kleren, gooi as over mijn hoofd en ga EPN stemmen. Al moet ik een vakje erbij plakken op mijn stemkaart.

 47. acwvisie says :

  Als ik het goed begrijp, beperken ze hun poltieke activisme tot een gebedje op tijd en stond. Ofwel een stelletje ongevaarlijke gekken, ofwel een hilarische grap.

 48. eekhoorn says :

  @ religioso op 09:23

  Huh….adelaar????

  Goh, ik dacht dat het een halsbandparkiet was…..

 49. Jan-Peter says :

  Een lam had christelijker gestaan.

 50. Jabir says :

  The Eagle has landed 😉

 51. Ariwa Appel says :

  De EPN Hyves

  http://evangelische-partij.hyves.nl/

  ……

 52. Eilander says :

  @dspolleke: hahahaha, grappig. Sowieso wel leuk om je eigen partij te bedenken en daar je eigen vakje voor te tekenen…

 53. goedgelovig says :

  @ Ariwa: Henoch is al eens op GG aan bod geweest met zijn Partij Bijbelgetrouwe Christenen. Zou ons niets verbazen als hij ook bij de EPN betrokken is.

  https://goedgelovig.wordpress.com/2008/12/15/partij-bijbelgetrouwe-christenen/

 54. goedgelovig says :

  UPDATE: De EPN meldt dat de site per ongeluk online is gezet, want nog niet klaar. Het logo zal waarschijnlijk ook nog veranderd worden.

 55. Jan-Peter says :

  @gg: gelukkig, het kan nog wat worden, hoop ik!

 56. Ds Dre says :

  Toch zielig dat de god van de EPN’ers dit gerommel met hun website niet kon voorkomen.

 57. Roberto says :

  Gek, in de Whois informatie komt mevrouw Lacle opeens niet meer voor. Ze hebben inderdaad alleen de index weggegooid. Hoe weinig weet je dan van websites bouwen …

 58. Roberto says :

  @goedgelovig op de ep-hyves staat te lezen:

  Plots is/komt daar de EPN Evangelische Partij Nederland. Met initiatiefnemers Yvette Laclé (voormalig Lont) en Hyver Gerard. Alhoewel ik mij als geestesvader van de EP een beetje voorbij gestreefd voel, meen ik toch dat zij met meer ervaring en daadkracht een reeëlere kans maken tot het vormen van een werkelijk kiesbare partij, die pro-life en pro-Israël zal zijn, met de Bijbel als grondslag. In mijn contacten met Yvette, hoop ik een nog adviserende rol te mogen hebben/spelen als b.v. partij-ideoloog. U hoort daar nog over!

  Ook zit ik nu in een relatie, en ik wens graag met haar een vredig en rustiger leven op te gaan bouwen; en wel in verwachting van Jezus zijn spoedige wederkomst; ziende hoe Hij ons nog samen wenst te gebruiken in Zijn/Gods dienst.

  Ik blijf mij echter op het internet richten en inzetten voor het Christen-Zionisme en het verdedigen van Israël in de media, en strijden voor een ongedeeld Jeruzalem in de politiek. Mijn Blog en Twitter zal daartoe z.s.m. aangepast worden.

  Met vr. Gods zegen en Shalom,
  Henoch.

 59. Hendrik says :

  Hmmm… dit gaat al aardig lijken op een drie on enigheid voor de gristelijke politiek

 60. Mustafa says :

  Ah, het Christen-Zionisme. Blijf je vooral inzetten, Henoch!

  Allemachtig wat een gekluns met die website. Alle pagina’s zijn inderdaad nog online: contact, steun ons, standpunten en wie zijn wij. En die nep sociale icons!

  Gratis advies: gooi WordPress erop, gebruik de Maintenance Mode plugin terwijl je met de inhoud bezig bent, zoek een mooi theme uit en knal die site pas online als je er klaar voor bent.

 61. Ruub says :

  Beetje kansloos dit allemaal. Eigenlijk is mevrouw Laclé de aandacht niet waard.En die onvoltooide website al helemaal niet.

 62. goedgelovig says :

  @Ruub: Het is evangelische folklore. 🙂

  We komen vandaag nog met een leuke update!

 63. Jonathan says :

  Wel vreemd dat Lont tegen homoseksuelen in bestuurlijke functies is; maar als gescheiden vrouw (in 2008 aldus wikipedia) wel bestuurlijk (voortrekkersrol?!) deel kan nemen aan een partij.

  Ben benieuwd naar die update!

 64. Ruub says :

  @GG
  Folklore, dat is het inderdaad. Ben benieuwd naar de update. Heeft Aantjes zich bedacht en beveelt hij nu aan op de EPN te gaan stemmen in plaats van de CU ?

 65. Jenny says :

  @Ariwa
  goh, ik ken niemand van die hyves

 66. Jenny says :

  @jonathan, ze is vergeven!

 67. goedgelovig says :

  UPDATE: Inmiddels is bekend dat Yvette Laclé voor een partij werft die alleen naamloos aan de verkiezingen kan deelnemen.

  https://goedgelovig.wordpress.com/2010/04/16/yvette-lacle-werft-voor-naamloze-partij/

 68. Defender of the Faith says :

  @goedgelovig, op 16 april, 2010 bij 12:49 pm

  En dit zou dan die leuke update zijn?
  [blockquote]
  UPDATE: Inmiddels is bekend dat Yvette Laclé voor een partij werft die alleen naamloos aan de verkiezingen kan deelnemen.
  [/blockquote]
  Das wel een erg zielige. Dat geldt voor elke partij die te laat is, en dat komt inderdaad vaker voor …

 69. dikje says :

  Voor een partij die de moeite niet waard is om over te praten, is er hier al wel een hoop gezegd.

  Ga zo door en de partij wordt nog bekend door jullie.
  God’s wegen zijn ondoorgrondelijk.

 70. Dikje says :

  Om dan direct maar even het bekend maken te helpen hier een link. Ik zou zeggen reageer op de artikelen daar, dan komen de voors en tegens direct op de goede plek terecht, toch ?

  http://evangelische-partij-nederland.blogspot.com/

 71. jef says :

  Wisten jullie dat. Het joden geloof eerder was dan dat van jullie!
  En na de bezetting van palestina door de romeinen de bijbel is verzonnen!
  En al dat andere geloven(ook jodendom)

  Regeren door middel van de bijbel das gewoon dom! Echt zielig!
  Wanneer gaan jullie nou eens een keer nadenken!
  En kijken naar feiten!

  En hou volledige scheiding tussen kerk en staat!!

  Succes

Trackbacks / Pingbacks

 1. Top Posts — WordPress.com - 16 april, 2010