Afscheid nemen is gratis, kom ook!

ggslotfeestAanstaande zondag komt er een einde aan een tijdperk. In stijl zullen we met ons allen dan afscheid nemen van Goedgelovig in café Dwaze Zaken in Amsterdam van 14:00 – 17:00 uur. Jij bent ook welkom. Maar meld je wel vooraf aan via dwazeschare AT gmail.com. Zo weten we hoeveel stoelen we moeten klaarzetten. Laat ook even weten onder welke naam je normaal reageert op Goedgelovig (je blijft anoniem als je dat wilt).

Geef ook meteen even aan of je mee wilt doen aan de Goedgelovig-quiz die we zullen houden. Wat weet je nu nog van die goeie oude tijd? Met welke zoekwoorden werd Goedgelovig gevonden? Zoals dat gaat bij elke afscheidsbijeenkomst zullen ook een aantal mensen het woord voeren. Wil jij ook nog een act opvoeren of een (stichtelijk) woord met de mede Goedgelovigen delen? Meld je dan even bij de ceremoniemeester ThaFizzy via dwazeschare AT gmail.com.

PS: Zwemkleding mag je thuislaten. Je betaalt zelf de hapjes en de drankjes. Je wordt niet naar huis gebracht.

Advertenties

86 responses to “Afscheid nemen is gratis, kom ook!”

 1. kleautzak says :

  Ik will wel gaan.
  Even San min vrouw vragen.. Lol

 2. Vinegar says :

  Trouwens, even iets heel anders… gaan we ooit nog horen wie de mensen achter Goedgelovig zijn/waren? Ik kom niet op de party, maar zou het graag nog eens te weten komen. 🙂 In ieder geval bedankt voor vele jaren leesplezier!!!!

 3. mafchauffeur says :

  SPOEDOPROEP voor die andere belangrijke meeting komend weekend – op zaterdag.

  zoals jullie weten houden we Sound of Heaven samenkomsten, waar we lofprijzen, prediken en bidden voor de zieken. Voor deze bijeenkomsten moet ik een headset aanschaffen, zodat ik mijn handen vrij heb om te bidden voor de zieken.

  Ik wil dit even aan jullie voorleggen. Als je ervaart in je hart dat je wilt helpen om dit aan te schaffen, dan zullen we je erg dankbaar zijn.

  We zullen dit gebruiken om te bidden voor duizenden mensen, de komende jaren.

  Op elke Sound of Heaven bijeenkomst komen er honderd of meer mensen naar voren om gebed te ontvangen. Een headset is onontbeerlijk. Je zult dus letterlijk meehelpen om de kracht van God ongehinderd te laten stromen. Dit is een investering voor de verlossing van duizenden mensen die de komende jaren in onze samenkomsten zullen komen.

  De prijs voor deze headset is 500 euro (theatermodel dat geschikt is voor zowel luide zang als spraak).

  Als je ons hiermee wilt helpen, dan zullen we je erg dankbaar zijn. Elke gift hiervoor is welkom.

  Alvast hartelijk dank,
  David Sorensen

  Stort je gift op het nummer
  van stichting Sound of Heaven:
  IBAN: NL46INGB0008184343

 4. TommyLee says :

  onontbeerlijk??????, hele volksstammen doen het zonder headset,. ben je helemaal betoeterd. en sinds wanneer stroomt de kracht van God door een headset??die stroomt toch door mensen!!

 5. shinshinnun says :

  Tjonge, hoe deed die Jezus dat toch zonder headset!

  Onvoorstelbaar hoe deze man keer op keer geld probeert los te peuteren bij zijn achterban…

 6. goedgelovig says :

  @Vinegar: Komen wij er ook nog een keer achter wie de persoon achter Vinegar is? Wel eerlijk oversteken. 😉

 7. J.A.F. Muysoms says :

  Wel, willen jullie nog eens echt weten wie er achter de persoon J.A.F. Muysoms zit? Ik geef naam en toenaam en heb niets te verbergen. Jullie komen het helemaal te weten via mijn boeken “Wie een oor heeft, die hore wat de Geest tot de gemeente zegt” en “De vrouw van Openbaring 12”. Dit voor het geval het jullie nog interesseert, want jullie houden meer van leuke en grappige dingen dan van ernstige. En jullie hebben in de week volgend op 6 februari 2014 jullie al kunnen afreageren omdat jullie het onderwerp “De vrouw van Openbaring 12” toch zo bizar en belachelijk vonden.

  Ik heb GG pas onlangs leren kennen, maar volgens mij voldoende om een woordje mee te kunnen spreken. De meeste onderwerpen van GG zijn nogal banaal en leverden dan ook meestal slechts banale reacties op van een groepje “insiders” of vaste reageerders die de kwalificatie “satirisch” hooghielden.
  Dit tot op het moment dat deze satirische weblog met het onderwerp “Waarom God gedeputeerden niet geneest” uit zijn voegen is getreden en niet meer aan zijn visie en roeping beantwoordt. Dit onderwerp had de doodsteek kunnen geven aan het geloof in God, maar had in feite het tegenovergestelde effect. Nog slechts enkele dagen voor het ter ziele gaan van GG, heeft het een gevoelige snaar geraakt bij de lezers en heeft het een storm van reacties ontketend. Ik heb niet de tijd gehad om alle reacties te lezen, maar heb de indruk dat het plots dodelijke ernst geworden was en er een dialoog op gang kwam over kwesties waar ieder mens uiteindelijk onvermijdelijk mee geconfronteerd wordt, zoals het bestaan van God, leven na de dood, hemel en hel.
  Jezus vroeg Zich af of Hij nog geloof zou vinden als Hij terugkomt (Lucas 18:8). Vandaag zien we een massale afval van het geloof. Sommige reageerders die vroeger gelovig waren, gaan er prat op dat ze niet meer geloven, terwijl anderen er zich lijken over te schamen dat ze nog gelovig zijn.
  Velen zijn teleurgesteld in hun gemeenten. Maar wat mensen ook verprutsen, God en zijn Woord blijven overeind staan. Omdat ze geen onderscheid maken tussen God en de mensen en gooien die teleurgestelden dan maar, tot hun eigen schade, het kind met het badwater weg. Omdat christenen in de gemeenten worden doodgepreekt zonder dat ze waarlijk geestelijk voedsel ontvangen rechtstreeks vanuit de hemel, kunnen ze niet tot bloei komen en standhouden. Immers, indien openbaring ontbreekt, verwildert het volk (Spreuken 29:18).

  Hoevelen geloven nog dat de Bijbel honderd procent betrouwbaar is en dat het Woord van God voor de mens levensnoodzakelijk voedsel is? God openbaart Zich in zijn Woord, en als men niet meer in dat Woord gelooft, verliest men de grond onder zijn voeten. Het Woord van God is en blijft levend en krachtig en scherper dan enig tweesnijdend zwaard (Hebreeën 4:12). Alleen als men het Woord gelooft, wordt het levend en krachtig en wordt men ervan overtuigd dat het absoluut betrouwbaar is.

  Naast de groep “christenen” die hun geloof verloren zijn, is er een groep die meegesleurd wordt met de wereldwijde “opwekking”. Ook deze groep “christenen” kent de Bijbel niet¸ anders zouden ze weten dat deze “opwekking” de dwaling is die hun tot oordeel gegeven is omdat ze de waarheid niet bewaard en liefgehad hebben (2 Thessalonisenzen 2:11,12).
  Wonderen en tekenen, of ze nu onder de “christenen” gebeuren, onder de moslims, onder de boeddhisten, of waar dan ook, worden door satan gebruikt om christenen in de war te brengen, te doen twijfelen en van de reddende waarheid af te helpen. Dat wil niet zeggen dat de ware God geen wonderen doet, maar men moet weten dat satan ze ook doet, zoals de Bijbel leert. Het komt aan op onderscheiding van wat van God komt en wat van satan komt.

  De felle reacties op het onderwerp “Waarom God geamputeerden niet geneest”, heeft volgens mij aan het licht gebracht waar mensen echt behoefte aan hebben, namelijk aan de waarheid. Satire laat hen leeg achter, maar de waarheid brengt hun leven en overvloed.

 8. John says :

  Wel, willen jullie nog eens echt weten wie er achter de persoon J.A.F. Muysoms zit?

  Nee.

 9. Bokkepoot says :

  @zelfverklaarde vrouw van Openbaringen 12

  Wel, willen jullie nog eens echt weten wie er achter de persoon J.A.F. Muysoms zit?

  Nou meid, vertel! 😀

  Jullie komen het helemaal te weten via mijn boeken “Wie een oor heeft, die hore wat de Geest tot de gemeente zegt” en “De vrouw van Openbaring 12”.

  Fuck. 😡

  Dit voor het geval het jullie nog interesseert, want jullie houden meer van leuke en grappige dingen dan van ernstige.

  Nog niet zoveel rondgekeken hier zeker?

  Ik heb GG pas onlangs leren kennen, maar volgens mij voldoende om een woordje mee te kunnen spreken.

  Nah…. daar denk ik anders over, maar vertel verder?

  De meeste onderwerpen van GG zijn nogal banaal en leverden dan ook meestal slechts banale reacties op van een groepje “insiders” of vaste reageerders die de kwalificatie “satirisch” hooghielden.

  De meeste onderwerpen van GG behandelen gebeurtenissen uit het christelijke wereldje en inderdaad, daar zit veel banaliteit tussen.

  Dit tot op het moment dat deze satirische weblog met het onderwerp “Waarom God gedeputeerden niet geneest” uit zijn voegen is getreden en niet meer aan zijn visie en roeping beantwoordt. Dit onderwerp had de doodsteek kunnen geven aan het geloof in God, maar had in feite het tegenovergestelde effect. Nog slechts enkele dagen voor het ter ziele gaan van GG, heeft het een gevoelige snaar geraakt bij de lezers en heeft het een storm van reacties ontketend. Ik heb niet de tijd gehad om alle reacties te lezen, maar heb de indruk dat het plots dodelijke ernst geworden was en er een dialoog op gang kwam over kwesties waar ieder mens uiteindelijk onvermijdelijk mee geconfronteerd wordt, zoals het bestaan van God, leven na de dood, hemel en hel.

  KLIK. Wel even opletten dat je computer niet crasht. 😉

  ——————————

  De rest van je betoog laat ik maar voor wat het is. Niet zoveel verstand van verder. Behalve deze dan nog even:

  De felle reacties op het onderwerp “Waarom God geamputeerden niet geneest”, heeft volgens mij aan het licht gebracht waar mensen echt behoefte aan hebben, namelijk aan de waarheid.

  Echt joh! Wat een openbaring! 😀
  Je doet je naam in elk geval eer aan. :mrgreen:

 10. Bokkepoot says :

  @GG

  Wat is er met de smileys aan de hand? 😐

 11. Maarten says :

  @Bokkepoot

  In de allerlaatste week van goedgelovig worden de smileys veranderd. Waarom? Dat zijn vragen waar je geen antwoord op krijgt in dit leven. Ik vond de oude smileys trouwens leuker.

 12. De Dichter says :

  arrgggg ik kan zondag niet, hopelijk komt er nog een andere datum op de proppen 😉

 13. rob says :

  @GG

  @Vinegar: Komen wij er ook nog een keer achter wie de persoon achter Vinegar is? Wel eerlijk oversteken. 😉

  Daar hou ik jullie aan 🙂

 14. TommyLee says :

  Ach meneer/mevrouw J.A.F. Muysoms, u hebt het helemaal door. De door GG aangedragen onderwerpen zijn handvatten nee mooier gezegd de voedingsbodem voor het daaruit ontluikende plantje. De ene begiet, de ander bemest, weer een ander schoffelt nog een ander snoeit. Uiteindelijk mag iedereen van het eindresultaat genieten. U zult zeggen , ja,ja zo kweek je mooie brandnetels, maar wist u dat brandnetels ongeveer smaken als spinazie maar dan zachter. heerlijk
  Is het u ook opgevallen dat in de reactie op GG wel eens bijbelteksten gebruikt worden. Dan hebben die lieve mensen toch maar weer eens in Zijn woord gekeken en Gods woord keert niet ledig weder. Ja zult u opmerken: maar die teksten zijn dan wel uit zijn verband gerukt, ook daar heeft u gelijk in maarr…..u maakt zelf ook gebruik van deze taktiek!! Dat is dan weer het mooie van de Schrift. bedenk een dogma en zoek er de juiste teksten bij en ziedaar: het klopt als een bus. Tot slot wil ik u een vraag voorleggen: Als u zelf zou constateren dat er iets in de bijbel staat dat -letterlijk opgevat- onjuist of achterhaald is.zou u dan de kop in het zand steken, oogkleppen op en doorhollen of zou u de onfeilbaarheid van Gods woord ter discussie stellen??

 15. flipsonius says :

  @Shin

  Tjonge, hoe deed die Jezus dat toch zonder headset!

  Nou, die had tijdens de bergrede een complete PA en een podium met lichtinstallatie tot zijn beschikking! Die apostelen waren eigenlijk roadies 😉

 16. goedgelovig says :

  @Bokkepoot: Het lijkt erop dat WordPress de smiley-set heeft aangepast. 🙂

 17. J.A.F. Muysoms says :

  @TommyLee

  Bedankt! Eindelijk een serieus antwoord.

  Niet alle Bijbelteksten zijn letterlijk bedoeld. Ik geef toe dat ik niet alle Bijbelteksten begrijp, maar zou de onfeilbaarheid van Gods Woord nooit ter discussie stellen.

  (Ik ben er tussenuit tot vanavond.)

 18. De Belg! says :

  @ Muysoms ;Het doet er toch niet toe of de Bijbel het onfeilbare woord is voor ons dagelijks leven.Of je de Bijbel nu letterlijk of metaforisch of metafysisch was het toch 🙂 , ….. interpreteert. Het gaat erom dat dit woord tot je spreekt door de symbolen.
  Of zoals Swedenborg het zou benoemen, zoek en graaf naar de innerlijke betekenis van het woord.

  Maar als u toch gelooft in de onfeilbaarheid, kunt u mij dan vertellen of ik nu een staf moet meenemen ( Markus 6 ) of geen staf ( Math 10 ); ik kom er theologisch niet uit en weerhoudt me om te vertrekken naar Yangon & Myitkyina in Myanmar.

  ,

 19. shinshinnun says :

  @Mevr. Muysoms

  Zal ik dan dit keer de aanzet geven:

  Beste mevrouw Muysoms, als u nou in het draadje over God en geamputeerde benen een filmpje post van een amputatie die volledig aangroeit, dan kom ik persoonlijk naar Belgie om met u van gedachten te wisselen over hemel, hel en de onfeilbaarheid van de Bijbel.

 20. TommyLee says :

  J.A.F. Muysoms : Nee geheel duidelijk u kiest voor de optie de kop in het zand steken, oogkleppen op en door hollen. Dat is uw goed recht hoor. Niemand zal u daar een verwijt over maken

 21. David says :

  Kan gewoon niet geloven dat het over is. En dat het gewoon een grap is.

 22. TommyLee says :

  Komaan Josee je zou toch vanavond nog terug komen?????Ik blijf niet wachten.

 23. J.A.F. Muysoms says :

  @TommyLee

  Sorry, ik heb pas rond 1 uur (am) je laatste e-mails gevonden. Ik kon niet eerder bij mijn computer komen door andere verantwoordelijkheden. En nu heb ik wel nog wat rust nodig. Ik hoop morgen de tijd te hebben om je berichten te beantwoorden.

 24. John says :

  @J.A.F. Muysoms

  Bedankt! Eindelijk een serieus antwoord.

  Mijn antwoord was anders ook een serieus antwoord. Nee, ik ben niet geïnteresseerd wie er achter de naam J.A.F. Muysoms zit. Als ik mijn studie Psychologie had afgemaakt dan had ik wellicht professionele interesse gehad in hoe het is om zulke waanideeën als de uwe te hebben.

 25. beervis says :

  @J.A.F Muysaam

  Als je echt iets van noodzaak of belang had te melden over jezelf zou dat wel directer zijn dan een verkoperspraatje voor je boeken. Als je iets van werkelijke waarde hebt van God aan de mensheid zou iedereen dat ook moeten kunnen begrijpen van het i.q 130 t/m 80 van boekenworm tot dislect.

  Eerst een fatsoenlijk, episch te noemen boodschap. Dan koop ik je boek.

 26. fladderaartje says :

  @ mafchauffeur
  Ik zie je ‘zeur met headset’ post nu pas. Dank je dat je me op de valreep nog even vreselijk laat lachen. Vooral dat van die ‘luide zang’. Wat een heerlijke kolder weer.
  Misschien wel een geschikt afscheidscadeautje van GG. Zou een collecte in Dwaze zaken 500 euro opleveren? GG heeft tenslotte heel wat aan dit wonderbaarlijke echtpaar te danken.
  Trouwens, 500 euro “voor de verlossing van duizenden mensen die de komende jaren in onze samenkomsten zullen komen” dat is geen geld. Heel wat goedkoper dan een voorganer of iets dergelijks betalen, en vele malen effectiever. Ik zeg, doen!

 27. mafchauffeur says :

  @fladderaartje: sommige ziekten zijn enkel met luide zang te genezen, wist je dat niet?

  Enfin, toch weer een belangrijke ontdekking op de valreep.

  Dan wil ik je de laatste Bijbelse inzichten over auralezen ook niet onthouden. 🙂

 28. Engel says :

  @mafchauffeur,

  Dat kunnen wij zondag toch ook wel doen? Met de goede microfoon lukt me dat wel.

 29. Engel says :

  @maf,

  Twee uit de context genomen Bijbelteksten vind ik een wat magere onderbouwing….. Maar ze bedoelen het vast goed…..

 30. J.A.F. Muysoms says :

  @TommyLee:

  U zegt: “Nee geheel duidelijk u kiest voor de optie de kop in het zand steken, oogkleppen op en door hollen. Dat is uw goed recht hoor. Niemand zal u daar een verwijt over maken”

  De Bijbel is de neerslag van Gods handelen en spreken. God heeft een plan met de mens en werkt dit plan uit doorheen de geschiedenis. Wie die draad niet ziet die doorheen de hele Bijbel loopt, zit zich blind te staren op de details, maar die details zijn alleen te begrijpen voor iemand die het globale plan ziet.
  Ziet u niet dat wat er vandaag in de wereld gebeurt, reeds is neergeschreven 2000 jaar en meer geleden? Ziet u niet dat het eindtijd is en dat alles in de wereld in gereedheid wordt gebracht voor de verschijning van de antichrist? Als u dat niet ziet, loopt u met oogkleppen op en steekt u de kop in het zand.

  U schrijft dat ik teksten uit hun verband ruk. Wel, integendeel: ik plaats ze in het verband van de hele Bijbel, en alleen zo zijn ze te begrijpen.
  Om u één voorbeeld te geven: Wat God zegt tot de slang in Genesis 3:15 (“Ik zal vijandschap zetten tussen u en de vrouw, tussen uw zaad [uw nageslacht] en haar zaad [haar nageslacht] dat zal u de kop vermorzelen.”) wordt vervuld in Openbaring 12 in de vrouw met de twaalf sterren die staat tegenover de draak. Wat jammer dat u dat niet ziet en het misschien ook niet gelooft als het u wordt uitgelegd.

 31. fladderaartje says :

  @ Maf

  Vrijwel alles is occult of occult belast (tuintje waar boedda beeldje heeft gestaan) maar aura’s lezen is opeens bijbels? Wat een heerlijk consistent verhaal!

  Ook leuk hoe alles, maar dan ook alles aangegrepen kan worden om kritische christenen de mond te snoeren:

  “Ik wil op de Spirituele Beurs iets meegeven uit mijn les over: ‘Wat je straal je uit?’ Dit legt uit hoe jouw woorden de atmosfeer beïnvloeden. Wat doet positief en negatief spreken en denken met jou zelf en situaties waar jij je in bevindt.
  Verandering begint bij jezelf en als het in lijn is met ‘gedachten van boven’ kan de Heer zich bij jou aansluiten. Anders komen negatieve geesten aan jou vastzitten.”

  Ben benieuwd of websites ook een aura hebben. En wat voor kleur die van GG is.

 32. mafchauffeur says :

  @fladderaartje: ik mag toch hopen dat jij niet wil suggereren dat aura’s occult zijn? 😉

  Zo ja, dan heb je mogelijk toch een probleempje met de Baas.
  http://it.wikipedia.org/wiki/Trasfigurazione_di_Cristo_(Savoldo)

 33. mafchauffeur says :

  Ik hoor net dat de geplande muzikale bijdrage aanstaande zondag niet doorgaat. 😦

  Gelukkig hebben we de video nog.

 34. fladderaartje says :

  @Maf
  Geschilderd door een Katholiek zeker, wist je niet dat de paus de antichrist is?

 35. J.A.F. Muysoms says :

  @DeBelg!

  U schrijft: “Het doet er toch niet toe of de Bijbel het onfeilbare woord is voor ons dagelijks leven. Of je de Bijbel nu letterlijk of metaforisch of metafysisch was het toch 🙂 , ….. interpreteert. Het gaat erom dat dit woord tot je spreekt door de symbolen.
  Of zoals Swedenborg het zou benoemen, zoek en graaf naar de innerlijke betekenis van het woord.”

  Of teksten van de Bijbel letterlijk moeten genomen worden, of metaforisch, metafysisch of symbolisch moeten opgevat worden, wordt in de Bijbel zelf duidelijk.
  Zo zijn de gelijkenissen die Jezus vertelt, verhalen (dingen die niet werkelijk gebeurd zijn) waarmee Hij een geestelijke werkelijkheid duidelijk maakt.
  Zo maakt Jezus met het verhaal van de verloren zoon, de werkelijke barmhartige liefde van de hemelse Vader duidelijk.
  Met het verhaal van de arme Lazarus en de rijke vrek, maakt Hij duidelijk dat mensen die sterven een verschillend lot te wachten staat al naargelang van de kwaliteit van hun leven: de ene gaat naar het paradijs, de andere belandt in een plaats waar hij gepijnigd wordt door vuur. Voor degenen die het willen begrijpen, is dit buiten vele andere teksten een bevestiging van het bestaan van hemel en hel.
  Die gelijkenissen van Jezus waren te begrijpen voor degenen die in Hem geloofden, terwijl ze degenen die Hem verwierpen, blind maakten. Zo werkt het Woord van God nog steeds in deze tijd: er zijn ook nu farizeeërs, Schriftgeleerden en spotters die het Woord van God niet begrijpen en die blind zijn voor de waarheid.
  Als Jezus spreekt over eeuwig leven, de opname, de opstanding uit de doden, hemel en hel, gaat het duidelijk niet om allegorieën, symbolen, enz., maar over geestelijke realiteiten die gelden voor alle generaties en dus ook niet tijdgebonden zijn. Dat er mensen zijn die die waarheden niet geloven, vernietigt niet de werkelijkheid ervan. Het heeft alleen fatale gevolgen voor degenen die ze niet geloven.

  Als, zoals jij zegt, het er niet toe doet of de Bijbel het onfeilbare woord van God is, en men denkt dat men hem allegorisch, symbolisch, enz. kan of moet interpreteren, dan ontdoet men de Bijbel van de goddelijke kracht die hij in werkelijkheid heeft. Wat heeft men aan symbolen waar geen werkelijkheid mee verbonden is?

  U schrijft: “Maar als u toch gelooft in de onfeilbaarheid, kunt u mij dan vertellen of ik nu een staf moet meenemen ( Markus 6 ) of geen staf ( Math 10 ); ik kom er theologisch niet uit en weerhoudt me om te vertrekken naar Yangon & Myitkyina in Myanmar.”

  Wel, als u niet goed te been bent, mag u gerust uw staf meenemen (naar Marcus 6:8), en als u hem niet nodig hebt om te lopen, kunt u hem best thuis laten (naar Matteüs 10:10 en Lucas 9:3), want dan zal hij u alleen tot last zijn.
  De strekking van Jezus’ raad aan zijn discipelen is dat ze geen bagage hoeven mee te nemen (die toch alleen ballast zou zijn), omdat God Zelf tijdens hun zendingsreis voor alles zou zorgen wat ze zouden kunnen nodig hebben.
  Als jij voor je zendingsreis een dergelijk woord van de Heer hoort, neem dan geen bagage mee, als je dat woord niet, raad ik je aan het wel te doen.

 36. TommyLee says :

  @maf: Ik heb u uit de klei getrokken zingt ze waar staat dat in de bijbel? verder lijkt ze hetzelfde tongen-dialect te spreken als Afolus

 37. TommyLee says :

  Beste Josee, ik waardeer werkelijk je uitgebreide uitleg. Deze denkbeelden zijn me met de paplepel ingegoten dus ik ken ze door en door. Ik ben vanaf mijn tienertijd in de vroege zestiger jaren bang gemaakt met verhalen over de eindtijd. Ik durfde mij bij voorbeeld geen voorstelling te maken hoe het zou zijn om getrouwd te zijn omdat ik zeker wist dat Jezus voor pak em beet 1970 zou zijn teruggekomen. Dat was niet een fantasie van mij of een foute inschatting, dat waren uitspraken van invloedrijke personen als Corrie ten Boom die 100% zeker wist dat ze het nog mee zou maken en David Wilkerson die tijdens een campagne in Nederland iedereen liet staan en liet zeggen: Jezus komt spoedig terug.. Karel Hoekendijk die verkondigde dat hij de antichrist al in een gezicht had zien rondlopen en dat hij zich elk ogenblik bekend zou kunnen maken. Ook toen lazen mensen de krant naast de bijbel. Als je dit onderwerp in de bijbel nauwkeurig bestudeert zie je dat ook toentertijd de mensen al rekenden op een spoedige wederkomst..
  Over de onfeilbaarheid van de bijbel ga ik hier niet in. Dat is al zo vaak op dit forum behandeld. Ik ben er zelf op een gegeven moment mee gestopt mijn kop in het zand te steken dat mag je best weten. Wij weten nu eenmaal niet of er iemand heeft bestaan zoals omschreven in Genesis. Het is een mooi verhaal en er zijn lessen uit te trekken maar zelfs al zou het echt gebeurd zijn dan weten we niet of hetgeen is opgeschreven een juiste weerslag is van wat er toen besproken is. Mooier kan ik het niet maken.

 38. mafchauffeur says :

  @TommyLee:

  waar staat dat in de bijbel?

  De Bijbel? Wat heeft de Bijbel nu te maken met het spreken van God door een Profeet/Profetess?

  Stel je voor zeg. Dan had Openbaring hoofdstuk 1 er toch iets anders uitgezien.

  Maar hij legde zijn rechterhand op me en zei: ‘Wees niet bang. Ik ben de eerste en de laatste. Ik ben degene die leeft; ik was dood, maar ik leef, nu en tot in eeuwigheid. Ik heb de sleutels van de dood en van het dodenrijk.”
  Doch ik wierp tegen: “Heer, waar staat dat in de Schrift?”

  Dan was het meteen bij één hoofdstukje gebleven. Hoe spijtig dat ook was geweest voor mevrouw Muysoms.

 39. Maarten says :

  @J.A.F. Muysoms

  Hoi Josee, hoewel ik je standpunten behoorlijk absurd vind, hoop ik toch dat je jezelf niet laat wegjagen door ons heidenen met onze kritische opmerkingen 😉

  Vraagje aan jou: Waarom deel jij de wereld zo in in zwart en wit? Waarom denk je dat wij met z’n allen voor eeuwig verloren gaan omdat wij toevallig niet hetzelfde geloven als jij?

  Verder vind ik het leuk dat je in ieder geval de moeite neemt om (een soort van) in discussie te gaan.

 40. J.A.F. Muysoms says :

  @shinshinnun

  U zegt: “Beste mevrouw Muysoms, als u nou in het draadje over God en geamputeerde benen een filmpje post van een amputatie die volledig aangroeit, dan kom ik persoonlijk naar Belgie om met u van gedachten te wisselen over hemel, hel en de onfeilbaarheid van de Bijbel.”

  Karel Hoekendijk heeft verteld dat hij voor een melaatse gebeden had die één been kwijt was. Toen hij enige tijd later dezelfde plaats aandeed, kwam die melaatse zich met twee gezonde benen bedanken. Ik geloof dat Hoekendijk niet gelogen heeft, of u dat ook gelooft laat ik aan u over.

  Ik ben wel herhaaldelijk getuige geweest van de aangroei van een been dat korter was dan het andere. Omdat het zo regelmatig gebeurt, zou het me verwonderen dat het GG-team geen filmpje te pakken heeft gekregen, waarop het te zien is dat een been tijdens gebed werkelijk bijgroeit. Maar GG publiceert wel een filmpje waarop dat niet gebeurt!

  Mijn neef was kreupel toen hij zeven jaar oud was. Toen er voor hem gebeden werd, heb ik met eigen ogen gezien dat zijn ene been dat te kort was, aangroeide en in een paar seconden gelijk kwam met het langere been. Daarna hebben twee ziekenhuizen waar hij in behandeling was, hem volledig genezen verklaard. Hij is nu al sinds jaren sportleraar.

  Toen ik ongeveer 40 jaar was (ik ben er nu 76) zijn mijn twee benen¸ waarschijnlijk op enkele seconden, langer geworden. Ik was vroeger heel klein: toen ik 12 jaar was had ik de lengte van een kind van 7 jaar. En ik was tot mijn 40ste relatief klein gebleven. Dat veranderde toen ik één van mijn leerlingen (ik was toen werkzaam in het godsdienstonderwijs) hoorde zeggen dat hij beschaamd was dat hij zo’n klein juffrouwtje had. Toen zei ik tot de Heer: “Heer, daar kan ik niets aan doen, dat is uw zaak” en ik liet het los. Toen ik enige tijd later in een genezingssamenkomst was waar onder meer voor ongelijke benen gebeden werd, werden we op een bepaald moment aangemoedigd om aan de Heer te vragen wat we nodig hadden. Toen zei ik tot de Heer: “Als U één been kunt langer maken, kunt U er ook twee langer maken”. En toen moet het gebeurd zijn. Toen ik die avond thuiskwam en voorbij mijn spiegel in de slaapkamer liep, constateerde ik tot mijn ontsteltenis dat de mantel die ik nog diezelfde dag gekocht en ingekort had, te kort was. Ik begon andere kleding te passen, maar alles bleek ineens te kort te zijn. Ik stelde mij toen tevreden met de uitleg: de mode zal veranderd zijn. Maar in de tijd die volgde, meende ik met verbazing vast te stellen dat al de mensen die ik ontmoette, gekrompen waren. Ik had het nog altijd niet door dat de Heer mijn benen had verlengd. Die erkenning kwam toen de Heer mij voor de tweede maal zei: “Meet u nu toch eens” en ik dit ook ging doen. Toen begreep ik het: normaal gezien zou ik op die leeftijd al iets moeten gekrompen geweest zijn, maar ik was gegroeid. Toen begreep ik ook waarom ik sinds die bewuste samenkomst, het voetbankje niet meer gebruikt had dat mijn vader voor mij had gemaakt omdat mijn voeten te kort waren om ze, als ik op een stoel zat, op de grond te laten rusten.
  Ik ben nog niet van de grootsten, maar ben niet meer, zoals vroeger, een stuk kleiner dan mijn klasgenoten, waarmee ik nog tweemaal per jaar reünie houd.

  Iemand zei me: vraag nog een stukje bij. Maar de Heer zei dat ik lang genoeg was. Het zou niet in mij opkomen om de Heer te beproeven door iets te vragen wat niet volgens Zijn wil is.

  Jezus zei: “Wie kan één el aan zijn lengte toevoegen?” (Matteüs 6:27) Het antwoord is: alleen God. Dat benen in een paar seconden, zelfs al zou het maar enkele centimeters zijn, bijgroeien, zou toch een duidelijk bewijs moeten zijn dat God bestaat en dat Hij gebeden naar zijn wil verhoort.

  Het zien van wonderen leidt niet noodzakelijk tot geloof. De farizeeërs en Schriftgeleerden zagen de wonderen die Jezus deed en toch geloofden ze niet in Hem.

  Ik heb geen filmpje waarin te zien is dat geamputeerde benen aangroeien, maar je mag desalniettemin altijd persoonlijk met mij van gedachten komen wisselen over hemel, hel en de onfeilbaarheid van de Bijbel. Lees als voorbereiding daarop alvast mijn antwoord aan TommyLee in verband met deze onderwerpen.

 41. beervis says :

  @TommyLee

  Ik geloof niet in onfeilbare boeken. Maar ik kan me aardig neerleggen bij een beleving als Andries Knevel die zegt: “Als je de drie evangeliën naast elkaar legt dan klopt het verhaal over Jezus. De ogenschijnlijke tegenstrijdigheden die je er in kan vinden worden pas een probleem wanneer je de Bijbel ziet als een notariële akte.” Te lezen op: http://www.cip.nl/artikel/24786/Mensen-denken-dat-de-Bijbel-een-notari%C3%ABle-akte-is

 42. J.A.F. Muysoms says :

  @TommyLee

  Ik begrijp u goed. Ik heb midden jaren ‘70 ongeveer tweeëneenhalf jaar in Den Haag gewoond bij Jesus People. Daar sprak de Heer regelmatig tijdens bidstonden: “Ik kom spoedig.” Er werd echter nooit een datum gezegd, en “spoedig” is relatief. Ik herinner mij dat het een opluchting voor mij was toen de Heer mij duidelijk maakte dat het in Zijn plan lag dat ik theologie zou gaan studeren. Dat zou minstens vier jaar zijn. Toen dacht ik: de Heer zal de eerst volgende vier jaar niet terugkomen. Toen heb ik mij aan de studie begeven.

  De Heer is nog steeds niet teruggekomen, maar de voorbereiding op de gebeurtenissen van het einde lijkt in een serieuze stroomversnelling te komen. Het uitstel zet me niet aan tot twijfel en ongeloof, maar wel tot meer waakzaamheid en inzet. Ik ervaar het uitstel als een gelegenheid om verder te werken in het besef dat de tijd om te werken wel eens zeer kort zou kunnen zijn.

  Ook ik heb altijd in het besef geleefd dat ik de eindtijd tot het einde zou meemaken en dat ik daarin een rol zou spelen. Dat is inmiddels bevestigd door vele profetieën die door verscheidene mensen zijn uitgesproken. Gedeelten van die profetieën zijn opgenomen in mijn boek “De vrouw van Openbaring 12”. Als mensen er het fijne van willen weten kunnen ze het in dat boek lezen.

 43. Maarten says :

  @Beervis

  Foutje waar het volgens mij helemaal misgaat bij Knevel: Hij doet net alsof het om drie onafhankelijke boeken zou gaan terwijl Lucas en Mattheüs in feite gewoon keihard plagiaat (van Marcus) gepleegd hebben en er informatie uit andere bronnen aan hebben toegevoegd.

  We hebben zelfs duidelijke aanwijzingen dat Lucas en Mattheüs sommige informatie niet uit bronnen hebben, maar volledig uit hun duim gezogen hebben. Bijvoorbeeld het geboorteverhaal van Jezus.

  Ik denk dat als je het Marcus-evangelie leest, je het meest dichtbij de historische Jezus komt. Daar staan ook niet zo heel veel spectaculaire verhalen in vind ik.

 44. J.A.F. Muysoms says :

  @Beervis

  U schrijft: “Als je echt iets van noodzaak of belang had te melden over jezelf zou dat wel directer zijn dan een verkoperspraatje voor je boeken. Als je iets van werkelijke waarde hebt van God aan de mensheid zou iedereen dat ook moeten kunnen begrijpen van het i.q 130 t/m 80 van boekenworm tot dislect.
  Eerst een fatsoenlijk, episch te noemen boodschap. Dan koop ik je boek.”

  Ik zal van de verkoop van mijn boeken niet rijk worden. Ik had de kostprijs ervan afgerond op de Euro, maar dan kwam er nog iets bij voor de BTW. En meestal geef ik de boeken die ik in reserve heb gratis weg of leen ik ze uit. Alleen als mensen er vrijwillig voor betalen, neem ik het geld aan. Ik ben ook bereid op mijn kosten de boeken op het adres van geïnteresseerden te laten toekomen.

  Daarmee is het u misschien duidelijk dat het mij niet te doen is om “een verkoperspraatje” voor mijn boeken, maar wel om de boodschap die daarin is verwoord. Ik heb nog van geen enkele lezer te horen gekregen dat mijn boeken moeilijk te verstaan zijn, wel dat ze duidelijk zijn en logisch zijn opgebouwd.
  Het zijn geen romans maar lezen naar men zegt wel als romans.

 45. beervis says :

  @Maarten

  Ook over het oude testament heb ik zo mijn twijfels. Ik denk dat het voornamelijk uit mythe is ontstaan. Hoe de Israëlieten de bejaarde opper God El verkozen tot hun God. precies hetzelfde trouwens met Allah en de Maangod.

  Maar daar gaat het mij niet om. Ik denk dat Knevel een geloof heeft dat er redelijk voor staat mensen in hun waarde te laten. ik vind zijn insteek niet schadelijk en dringend. Dan heb ik al een stuk minder moeite met de vrijheid van geloof en mening.

  Voor mij is het trouwens ook niet belangrijk dat het niet geheel aansluit of dat er wat gejat wordt door schrijvers. God manieren mogen ondoorgrondelijk zijn. Wat voor mijn belangrijk is, dat de bijbel het feitelijke bestaan van een God zou kunnen duiden. En mijn inziens doet hij dat niet. Bijvoorbeeld dat de bijbel ziekengenezing claimt zoals ik dat nog nooit heb gezien.

 46. De Belg ! says :

  @ Mafchaeuffeur
  Mijn hond schrok zonet erg van de muziek !
  En het was slechts een stukje dat opstond ergens in het midden.
  Het is geen diervriendelijke muziek !

 47. beervis says :

  @J.A.F. Muysoms

  Ik bedoel meer van…. Bijvoorbeeld, pas geleden hadden we het over Hebreeën 6:4-6 . Dat is best een lastig onderwerp. Wie is de verloren zoon en voor wie geld die tekst. Ik stel mij zo voor dat in de laatste dagen God mensen zend die juist met zulke teksten raad weten. En stel dat u dan in die discussie met een episch door God gezonden interpretatie of uitleg kwam, dan had u mijn interesse.

 48. beervis says :

  @Maarten

  Ik schiet af en toe een beetje door over Knevel. Komt om dat ik hem, anders dan vele andere, hem best kan waarderen. Ik vind het altijd wel een integer mens. Ik denk dat je de strekking er van wel begrijpt.

 49. beervis says :

  het=hem

 50. Maarten says :

  @Beervis

  In dat geval begrijp ik wel wat je bedoelt. Ik vind zelf Andries Knevel ook een zeer sympathieke persoonlijkheid, zou er denk ik een hele dag mee kunnen lullen over het geloof.

  Ik reageerde meer inhoudelijk op je reactie, snapte eerst niet dat je het meer over de persoon had.

 51. Pittig says :

  @ beervis

  Eerst wat over het boek Hebreeën:

  Hebreeën was een omstreden boek in de eerste eeuwen van het christendom en vele gemeenten wilden ook niet dat het in de bijbel opgenomen zou worden. Er wordt ook wel gesteld dat de schrijver tot een vrij extreme groep binnen het christendom van de eerste eeuw behoort moet hebben. Het is waarschijnlijk eerst een preek geweest.

  Dan jouw tekst: Hebreeën 6

  4 Want wie ooit door het licht beschenen is, geproefd heeft van de hemelse gave en deel gekregen heeft aan de heilige Geest, 5 wie het weldadig woord van God en de kracht van de komende wereld ervaren heeft 6 en vervolgens afvallig is geworden, kan onmogelijk een tweede maal worden bekeerd, omdat zo iemand voor zichzelf de Zoon van God opnieuw kruisigt en aan bespotting blootstelt.

  Het grappige is dat er bij mijn volwassendoop in een Zuid Afrikaanse pinkstergemeente (jaja! ooit was ik echt evangelisch) ook een man gedoopt werd, die daarvoor al eens in die gemeente als volwassene was gedoopt, maar daarna de Heer de rug had toegekeerd, weer tot bekering was gekomen en nu weer gedoopt wilde worden!

  Haha, volledig tegen Hebreeën 6 in! 🙂

  Ik kan dus werkelijk 0,0 nada noppes, niets met deze tekst. Zoals er wel meer teksten in Hebreeën staan waar er een zeer angstig beeld van God geschetst wordt.

 52. TommyLee says :

  Hallo Jose,
  Onder protest van mijn vrouw die vindt dat ik te veel met het verleden bezig ben ga ik in op je verhaal over de Jesus People uit Den Haag.
  Ik ken Ron Munstra uit de tijd ver voor de Jesus People. Hij kwam met zijn verloofde bij mijn vader langs voor advies omdat hij graag kinderwerk wilde beginnen. Het pandje aan de van Dijckstraat ken ik ook van voor die tijd. Een timmerman genaamd van der Meer had daar een evangelisatiewerk. Ron mocht van zijn zaaltje gebruik maken. Ron was een onzekere jongen die zich erg optrok aan Luc Goeree ik meen een halfbroer. Luc was de Jezus kinderen begonnen in Emmen en Ron wilde de Jesus People in Den Haag opstarten. Naast ontzettend veel enthousiasme was er ook duidelijke leiding nodig en Ron leerde dit door schade en schande (de jongelui geraakten bij elkaar onder de lakens, net utopia) Op een gegeven moment verhuisde het spul naar de boslaan en later nog naar de prinsengracht. Wat je vertelt over die profetiën is echt geschiedvervalsing (sorry hoor) Er werd geleerd dat Jezus elk ogenblik kon terugkeren. Ik ken verscheidene jongens die hun studie lieten vallen om elke dag op straat te kunnen getuigen. De gedachte hierbij was: wat heeft het voor zin om nog te studeren, je kan je tijd nu nuttiger gebruiken. Ik ben in 1979 De Haag uit getrokken. Daarna volgde ik het op afstand. Ron trok erg naar Karel Hoekendijk. Ik heb nog eens een tentcampagne op het malieveld bezocht. Ron imiteerde enorm de spreekstijl van Karel. Toen Ron ziek werd belde ik hem regelmatig. Ik sprak hem een paar dagen voor zijn dood. hij kon nauwelijks nog praten. Hij zei: Johan Maasbach heeft me bezocht. die zei, jij gaat niet dood jij bent nog nodig. Jammer hij kreeg geen daardoor geen stervensbegeleiding. Heb nog wel eens contact gehad met Fred Visee een jongen die in België op een post zat, zoals dat toen heette Volgens mij ken ik Aad Peters de poppenspeler ook nog van de Jesus People. Oei ik ga maar gauw weer terug naar het heden. Slaap lekker.

 53. Wilfred says :

  Komt mevrouw Muysoms nu wel of niet? Als ze niet komt, is dit misschien op de valreep wel de meest off-topic draad van GG ooit! 🙂

 54. Wilfred says :

  Hey Tha Fizzy! Goed dat je me daar even op wijst, ik lees momenteel niet meer alles. Ik probeer dat morgen nog even te lezen en er op te reageren, anders hopelijk tot zondag!

 55. J.A.F. Muysoms says :

  @Wilfred

  Ben ik dan uitgenodigd???

 56. Wilfred says :

  Iedereen is uitgenodigd! Of je spreektijd krijgt, is wat anders. 😉

 57. thafizzy says :

  @J.A.F. Muysoms

  Spreektijd kun je aanvragen bij de ceremoniemeester ThaFizzy via dwazeschare AT gmail.com

 58. Wilfred says :

  @ThaFizzy: Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd. 🙂

 59. J.A.F. Muysoms says :

  @TommyLee

  Ik vond boeiend wat je vertelde over Ron Munstra die je zo goed en zo lang, tot aan zijn dood, gekend hebt. Ik heb hem gekend tijdens de periode van de Berglaan en de Prinsengracht en in de tijd dat hij in Sint-Niklaas in België woonde. Ik vond zijn dood heel tragisch, vooral omdat ik zag dat hij met de oprichting van zijn Open School, waarmee hij zijn bediening probeerde te redden, de vekeerde weg was ingeslagen.

  Maar het is nu te laat om daar verder op in te gaan en ik weet niet tot hoelang we langs deze weg nog kunnen communiceren. Ik moet straks weer vroeg opstaan en zal de hele zaterdag (tot ongeveer 22 uur) afwezig zijn. In elk geval wens ik nu ook voor jou, als je nog niet slaapt, een goede nachtrust.

 60. TommyLee says :

  @wilfred: daar heb je een punt. maar wie maalt daar om.
  Ik voel geen enkel schuldgevoel, gna gna.

 61. Wilfred says :

  @TL: Heel goed. Je hebt hier op dat punt vast veel geleerd de afgelopen jaren.;-)

 62. TommyLee says :

  @josee: bedankt, ik heb heerlijk geslapen! Bedankt voor je getuigenis. Ik heb hier al eerder geschreven ik heb er veel gehoord in de loop der jaren. Als ik denk aan het verhaal uit Indonesië van een man die meehielp om een zendmast te slopen.(wij steunden daar in de zeventiger jaren een christelijk radiostation) er zou een hogere gebouwd worden en de huidige was verroest. Hij viel van 15m hoog en ook nog eens met zijn hoofd op de stoeprand. De omstanders dachten dat hij dood was. hij kwam bij en voelde zich duizelig. hij liet zich nakijken in het ziekenhuis. Hij had slechts een kleine hoofdwond en werd aangeraden rust te houden. De volgende dag meldde hij zich weer om te helpen. Deze hele geschiedenis werd als een wonder naar voren gebracht en wie ben ik om daar aan te twijfelen.

 63. Pittig says :

  @ Wilfred en TommyLee

  Tja, vroeger was off-topic nog echt verboden. Discussies ook!

  goedgelovig zegt : 3 november, 2007 om 9:16 pm
  @ Simon, Maggie, Vleertje en anderen: Ik denk dat je met deze discussie afdwaalt van het topic. Simon vindt de Bijbel en God een verzinsel, Maggie ziet de Bijbel als ‘Woord van God’. Elkaar dan proberen te bekeren heeft weinig zin. Bovendien ging dit bericht niet over het offer van Jezus of de schoot van Abraham, maar over de kwestie Lont.

  goedgelovig zegt : 15 december, 2007 om 2:22 pm
  @ Iedereen: Comments die niet meer inhoudelijk aansluiten op het oorspronkelijke bericht worden verwijderd, ongeacht wie ze plaatst. Zie onze regels voor het reageren in het menu. Het is niet de bedoeling dat de comments een onderonsje worden met Maggie over haar visie op de Bijbel, dan haken veel andere lezers (terecht) af. Dit lijkt een soort zich herhalende discussie te worden waar niemand wat aan heeft.

  goedgelovig zegt : 24 oktober, 2007 om 12:05 am
  @ Simon, Maggie en anderen: Deze discussie sluit inhoudelijk niet meer aan op het geplaatste bericht (zie onze regels voor reageren). De link met Freud is een te indirecte om deze insteek te rechtvaardigen. Er zijn tal van goede fora op het web waar discussie over geloof en homoseksualiteit kan plaatsvinden en dit belangrijke onderwerp ook beter tot z’n recht komt. Goedgelovig.nl is daar niet de plek voor.

  goedgelovig zegt : 9 december, 2007 om 6:45 pm
  @ Maggie en Johan: deze discussie gaat niet meer inhoudelijk over het bericht. Maggie, probeer wat minder je fundi-gedachtengoed te pluggen. Goedgelovig.nl is een satirische site, geen zendingsgebied. Johan, je opmerkingen “van welke planeet kom je” en “ik vraag me af of je wel helemaal spoort” zijn begrijpelijk, maar niet respectvol. Kijk allebei nog even naar de regels voor het reageren.

 64. Wilfred says :

  @Pittig: Ik besef nu waarom ik twijfelde om me op te geven voor de quiz. 🙂

 65. TommyLee says :

  @pittig: of topic???het is eindtijd en dan gelden er andere regels!!
  Ik heb vandaag een bedevaart naar cafe hemels in Amersfoort gemaakt. Ik moest en zou die heilige grond betreden.
  Het was van dat Sodom en Gomorraweer hevige stortbuien afgewisseld met felle zonneschijn.
  Er stond een busje met opschrift: Jezus komt spoedig.
  Als ik tijd over had gehad was ik zeker opheldering gaan vragen.
  in de geest van: oja en waarom heb ik dat niet in het nieuws gehoord of ja en wat bedoel je met spoedig? dat dachten de discipelen na de hemelvaart ook etc. maar ja ik moest verder.jammer, gemiste kans.

 66. Wilfred says :

  @TL: Je hebt je er weer met een Jantje van Leiden van afgemaakt. Jammer.

 67. J.A.F. Muysoms says :

  Kan ik nog aanmelden voor het de afscheidsviering van morgen? Het is me niet gelukt om dwazeschare [apestaart] gmail.com te openen. Misschien wil ik de dwaze schare dan wel eens in levenden lijve ontmoeten.

 68. thafizzy says :

  @J.A.F. Muysoms

  Je moet dwazeschare [apestaart] gmail.com ook niet openen, maar je moet daar naar toe mailen. De locatie is in de directe nabijheid van het centraal station in Amsterdam. Als je even naar dat e-mailadres mailt dan kan ik je nog wat nadere informatie sturen.

  Het programma is rond dus je kunt helaas geen spreektijd meer krijgen.

  ThaFizzy

 69. Bokkepoot says :

  Het programma is rond dus je kunt helaas geen spreektijd meer krijgen.

  Hè, wat jammer nou… 🙄

 70. Bokkepoot says :

  Je moet dwazeschare [apestaart] gmail.com ook niet openen, maar je moet daar naar toe mailen.

  Vrouw uit Openbaring 12 of niet – een Belg blijft een Belg.

 71. mafchauffeur says :

  @Bokkepoot: de laatste keer dat ik een internet mailaccount waar ik het wachtwoord niet van kende probeerde te openen lukte dat evenmin hoor. 😉

  Belgen hebben het al niet gemakkelijk.

  Heb je je levenlang je best gedaan om je behoudenis te bewerkstelligen, gaat het uiteindelijk toch nog gruwelijk fout.
  http://nos.nl/artikel/626839-vrouw-per-ongeluk-gecremeerd.html

 72. afolus says :

  Begrijp ik het nou goed?
  Gaan we vanmiddag het licht zien met de vrouw uit Openbaring 12…?
  Wat een vreugde, wat een hemelse vreugde…

 73. Bokkepoot says :

  @maf

  Oei! 😕

  Nah…. dan maar liever te laat zijn met spreektijd aanvragen op het eindtijdfeest van de Dwaze Schare door het niet kunnen openen van een gmail adres.

 74. Bokkepoot says :

  @afolus

  Misschien krijgt de missie van Goedgelovig – het leven van alle goedgelovigen in Nederland wonderbaar te transformeren – nu toch nog een vervolg en zelfs uitbreiding naar Europa en de rest van de wereld? Satire inclusief, al weet ik niet helemaal of dat ook zo gepland is.

 75. J.A.F. Muysoms says :

  @Bokkepoot @mafchauffeur

  Toch behoor ik niet echt tot jullie dwaze schare. Ik ben ook niet dwaas genoeg om te gaan preken voor een dwaze schare en ook niet om parels voor de zwijnen te gooien.
  Ik kom om me te amuseren met de dwaasheid die jullie, dwaze Nederlanders, vandaag zullen etaleren. Of is dat geen geldige reden en ben ik nu niet meer welkom???
  Ik heb genoeg reacties op GG gelezen om het intelligentieniveau van de Nederlanders te kunnen peilen.

 76. Bokkepoot says :

  @J.A.F. Muysoms

  De Dwaze Schare bestaat uit bijbelvaste gelovigen, minder bijbelvaste gelovigen, vrijzinnigen, twijfelaars, agnostische gelovigen, agnostische ongelovigen, overtuigde atheïsten en alle sub-groepen daaromheen.

  Ook profeten, leraars, herders, apostelen en eindtijdzieners, met of zonder waandenkbeelden, zijn van harte welkom. Wederzijds respect is hierbij een belangrijke waarde, satire en een gezond stuk zelfrelativering de sleutel.

  Weest welkom! Ook u behoort tot deze Schare. De Schare die niemand tellen kan.

 77. jopie says :

  och jongskens, ik twijfel of ik gaaaaa….

 78. jopie says :

  komen de GG-redacteuren eigenlijk?

 79. Pittig says :

  @ J.A.F. Muysoms

  Ik heb genoeg reacties op GG gelezen om het intelligentieniveau van de Nederlanders te kunnen peilen.

  Ja, dat intelligentieniveau is inderdaad erg hoog! Dat hebben we dan weer gemeen.

 80. Bokkepoot says :

  @Pittig

  Jouw IQ spreidt zich meer uit over de breedte. Hé ben je al onderweg? Ik bereid me geestelijk voor op een pittige drie-punten-preek hè, dat weet je! 🙂

 81. Boktor says :

  Afscheid nemen was helemaal niet gratis! Kost me gewoon € 28 om te parkeren potdikkie – ik wist dat A’dam duur parkeren is, maar weet het gelukkig toch meestal te vermijden om dat aan den beurs te ervaren. Maar goed, een retourtje NS met z’n tweetjes was ongeveer het dubbele geweest, dan dan weer wel.

 82. mafchauffeur says :

  @Boktor: je hebt gelijk. Volgende keer gewoon weer in Amersfoort. 😉

 83. Wilfred says :

  @Boktor: Ik wou net zeggen, ik was meer kwijt. 😉

  Maar dan was ik ook zonder problemen van A naar B. Vandaag tenminste wel.

 84. goedgelovig says :

  @Pittig: Jemig, wat was de GG-moderatie toen nog truttig. Het is wel duidelijk dat we onze draai nog moesten vinden. 🙂