Te weinig geloof

Jamie Coots, de voorganger van een slangenkerk in Kentucky is overleden ten gevolge van een slangenbeet. Hij had te weinig geloof. Hij werd bekend door zijn hoofdrol in de National Geographic-show ‘Snake Salvation’.

coots

Advertenties

30 responses to “Te weinig geloof”

 1. John says :

  Waar is die loser van een Ronald Plat als je hem nodig hebt?

 2. mafchauffeur says :

  @John: dit is meer een klusje voor Tyler Johnson. Dodenopwekken is vergelijkbaar met glazenwassen of orgeldraaien: de markt is strikt geografisch verdeeld. 😉

 3. kleautzak says :

  Ronald, jongen!
  Er is een vacature vrijgekomen in da usa voor dodenopwekker.

 4. engel says :

  @John,

  Ronald is druk bezig om te religieuze geest te bestrijden via Facebook. Dan hou je geen tidj over voor de belangrijke dingen in het leven.

 5. beervis says :

  @John
  Het was niet Ronald Plat die hij nodig had, maar Jezus. Tenminste Die door een persoon heen. En laat die persoon nou net niet goed naar het gefluister hebben geluisterd en stond hij of zij niet in zijn bestemming. Jammer… anders was ie natuurlijk ter plaatse, had slangmeneer het overleeft.

 6. Pittig says :

  De titel van dit bericht is discutabel. Was het “Te weinig geloof” of was het “Marcus 16 blijkt niet te kloppen”?

  Waarom ligt het in zulke groepen altijd aan de persoon en nooit aan de theorie?

 7. zeepkistt says :

  Dat gesprek aan de hemelpoort gaat wellicht als volgt:

  Maar Petrus, ik heb zo’n groot geloof, waarom ben ik niet behouden?

  Waarop Petrus antwoordt: ik heb tot driemaal toe een arts gezonden maar u bleef verstokt

  Ach maar wilt u dan Lucas zenden om mijn zoon te waarschuwen?

  Op aarde heeft men reeds artsen en wetenschappers, wanneer iemand uit de dood terugkeert zal men hem niet horen

 8. Pittig says :

  @ beervis

  God/Jezus kon niets doen, omdat een mens het verhinderde? Wat een enorme macht heeft die mens dan!! 😉

 9. Hendrik says :

  Heeft deze club nog nooit iets gedaan aan bergen verzetten? Misschien hadden ze die stap nu moeten maken en de slangen aan anderen over moeten laten…?

 10. Maarten says :

  @Pittig

  De titel van dit bericht is discutabel. Was het “Te weinig geloof” of was het “Marcus 16 blijkt niet te kloppen”?

  Dit is misschien nog wel het meest trieste. De passage over slangenbezwering in Marcus 16 is een latere toevoeging. Zo zie je maar weer dat een beetje bijbelexegese je leven kan redden 😉

 11. Pittig says :

  @ Maarten

  🙂

  Heb jij even geluk dat je die lessen exegese volgt!

  Maar letterlijk staat er in Marcus over de ware gelovigen: “slangen zullen zij oppakken”

  Niet: “ze zullen er niet aan dood gaan.”

  Wat dan wel weer lastig is voor al die andere ware gelovigen die geen slangen oppakken, want dat betekent dat zij geen ware gelovigen zijn…

  17 Degenen die tot geloof zijn gekomen, zullen herkenbaar zijn aan de volgende tekenen: in mijn naam zullen ze demonen uitdrijven, ze zullen spreken in onbekende talen,
  18 met hun handen zullen ze slangen oppakken en als ze een dodelijk gif drinken zal dat hun niet deren, en ze zullen zieken weer gezond maken door hun de handen op te leggen.’

  Ronald Plat en Matteüs van der Steen zijn helemaal niet herkenbaar aan deze tekenen! Ze kiezen een paar stukjes uit deze bijbelverzen, namelijk degene die hen aanspreken, maar laten de rest liggen. Zo werkt het niet als je in een onfeilbare bijbel gelooft! Totdat zij elke dag een slang oppakken en wat gif drinken, geloof ik gewoon niet dat zij echt tot geloof gekomen zijn! 😉

 12. Pittig says :

  Ik had beter als eerste reactie hierop kunnen zeggen: wat jammer voor die man en sterkte voor zijn familie.

  De banner heeft nu een plaatje van Jamie Coots die in een dienst slangen beet houdt en daarbij de tekst: “Slangendominee dood vanwege te weinig geloof”

  Is het niet beter om te zeggen: “Slangendominee dood vanwege geloof in onfeilbare bijbel” of iets genuanceerder: “Slangendominee dood vanwege fundamentalistische visie op de bijbel”

  Hij had juist “teveel” geloof, zou ik zeggen.

 13. Pittig says :

  Onder het artikel staat als “related”-artikelen op GG: “Arenda Haasnoot….” Dan ben je ook niet blij als je Arenda Haasnoot heet…

 14. zeepkistt says :

  @pittig

  Wellicht de tag serpent?

 15. beervis says :

  @Pittig

  Als ik psalm 8 mag geloven heeft de mens ook veel macht.

 16. Afolus says :

  Wat de familie dan weer troost mag geven is dat de snakepreacher nu heerlijk thuisgekomen is en dat hij het nu veel beter heeft….

  Dat dan weer wel….!

  Sjabba…👹

 17. Bokkepoot says :

  En gelukkig is zijn dood niet voor niets geweest en leren anderen ervan.

  “I liked him a lot. I don’t agree with his interpretation, but you just have to have a tremendous amount of respect for his determination to follow his beliefs,”

  ….. aldus de plaatselijke politiechef.

  En gelukkig blijft zijn zoon, ondanks dankzij zijn vaders dood, vasthouden aan de onfeilbaarheid van één zinsdeeltje het Woord.

  “I don’t think it’s dangerous. It’s the word of God. We’ve always said it’s a good way to live by and it’s a good way to die by,”

  Als dat geen groot geloof is! 😀

 18. Afolus says :

  Wat een heerlijke sukkel, de zoon…!😎😇

 19. puberapostel says :

  Ik zie deze doctrine meer in de trend van: spring van de tempel, want engelen vangen je wel op, staat immers in de bijbel. Oftwel: laat je bijten, want God geneest je toch wel. Jezus trapte daar niet in, dus waarom wij wel.

 20. Pittig says :

  @ puberapostel

  Als je Marcus 16 als behorend tot een onfeilbare bijbel ziet, dan hoort het slangen oppakken net zo goed bij gelovigen als het genezen van mensen…

 21. Bokkepoot says :

  @Pittig

  Ik zat dit net al even te bekijken:

  17 Degenen die tot geloof zijn gekomen, zullen herkenbaar zijn aan de volgende tekenen: in mijn naam zullen ze demonen uitdrijven, ze zullen spreken in onbekende talen,
  18 met hun handen zullen ze slangen oppakken en als ze een dodelijk gif drinken zal dat hun niet deren, en ze zullen zieken weer gezond maken door hun de handen op te leggen.’

  Het valt me nu pas op hoe selectief ik dit altijd gelezen heb. Wat bij 17 staat las ik als iets wat als christen gewoon bij je hoort: demonen uitdrijven en spreken in onbekende talen is het kenmerk van de godvruchtige christen. Ok, ik kon het beide niet, maar dat was een kwestie van doorschuiven naar de oudstenraad groeien in geloof.

  Vers 18 las ik als een potentiële mogelijkheid: tijdens verdrukking of in extreme omstandigheden zal het wellicht kunnen voorkomen dat christenen slangen zullen oppakken en giftige bekers te drinken krijgen waaraan ze niet dood gaan. Oftewel: bovennatuurlijke wonderen. Dat genezen van zieken zit daar een beetje tussenin.

  Maar zo staat het er helemaal niet. En nu denk ik dus ook: welke christen wil even een gifbeker leegdrinken om te laten zien dat hij bij God hoort? Niet? Oh nou, hou dan ook subiet op met demonen uitdrijven en zieken genezen…. dank u.

 22. Stijlvol says :

  Altijd weer die verdo(e)mde slangen!

 23. Geertje says :

  Ik vind het voornamelijk erg triest dat dit zo is gebeurd….

 24. Im Gegenteil says :

  Ik vindt het voornamelijk goed dat dit zo is gebeurd. Goed dat hij gebeten is.

  Als je zo respectloos omgaat met dieren en zo risicovol de dood uitdaagt, is het vragen om problemen. Dieren zijn geen speelgoed. En de dood is echt. Of je nu optreedt in een circus of in een kerk.

  Hopelijk heeft hij flink pijn geleden en is dit een goed voorbeeld voor de rest van dit soort circusfiguren…

 25. puberapostel says :

  @pittig onfeilbaarheid van bijbel prima, maar in welke interpretatie, context? Je geeft geen inhoudelijke reactie, enkel een statement, tevens niet de indruk dat je mijn referentie aan het van de tempel springen begrepen heb

 26. puberapostel says :

  @bokkepoot: we moeten het niet lezen vanuit een individualistische visie, het gaat om gelovigen als groep waarin bovenstaande manifestaties voorkomen. Maar dat is wat anders dan dat elk individueel christen geroepen is alle kernmerken in zijn eigen leven te praktiseren of mee te maken

 27. beervis says :

  Met p.a praten over context en interpretatie…)-:

 28. thomas1717 says :

  @ puberapostel

  Dit heb je een keer geschreven :

  “Ik bid voor bejaard iemand met twee zeer slechte ogen en hernia, de progressie is tergend langzaam, maar wel verbeterd. Ik houd wel in acht de subjectiviteitsfactor tijdens elke wekelijkse voortgangsnotie, en de mogelijkheid van anomalie, dwz dta iemand wel eens een betere of slechtere dag kan hebben qua zicht.
  Ik constateer afgelopen twee maand wel verdacht veel kleine maar positieve anomalies, al is er ook wel een slechte dag geweest. In dit tempo duurt het nog wel tot 2015 voor het zicht hersteld is. Wat medisch gezien onmogelijk is, aangezien deze persoon aan beide ogen een andere oorzaak heeft voor slecht zicht. Waar men herstel in een oog nog een toevallige remissie zou kunnen beschouwen, is herstel in beide toch wel verdacht wonderlijk. Maar is nog een lange weg te gaan.”

  Dit lijkt verdacht veel op zoals jij hierboven omschreven hebt. Namelijk als individueel christen een kenmerk in zijn eigen leven praktiseren.

  Het komt op mij hetzelfde over. Of je nou met een paar versufte slangen over het podium iets probeert te bewijzen, of zomaar in het luchtledige ergens voor (of voor iemand) bidt. Het zijn allemaal probeersels gebaseerd op teksten uit de bijbel, zonder enige gefundeerde onderbouwing of enig haalbaar of bereikbaar doel. Onder het motto van “niet geschoten is altijd mis”.

 29. Pittig says :

  @ puberaspostel

  Die referentie naar van de tempel springen doet er niet toe. Hier staat gewoon dat deze tekenen de gelovigen zullen volgen! Deze dingen hoor je te zien als je de ware gelovigen ziet.

  En als je “slangen oppakken” als het verzoeken van God ziet, dan behoor je toch ook het bidden voor zieken als het verzoeken van God te zien? Waarom God zo tarten om allerlei genezingswonderen voor jou te doen?

  En verwijzen naar de grote gemeente als groep helpt ook niet echt. Want dan zou jij ook niets in kunnen brengen tegen gif-drinkende en slangen-oppakkende gelovigen. Want die tekenen ZULLEN de gelovigen volgen.

  En waar je deze tekenen niet ziet, daar is dus de gemeente nog niet echt gelovig.

  Dit gedeelte is een belangrijke bron voor Pinkstergroepen en voor evangelische bewegingen die zeggen dat ware christenen kunnen spreken in tongen en dat zij mensen kunnen genezen. En ze passen dat behoorlijk individualistisch toe: iedereen afzonderlijk heeft die opdracht! Deze slangendominee is dan zo consequent in zijn geloof in de onfeilbare bijbel om het hele gedeelte toe te passen en niet alleen een paar teksten eruit te plukken.

  Ik geloof niet in een onfeilbare bijbel en dit gedeelte is al helemaal dubieus, want het is beslist later toegevoegd, omdat de oudste manuscripten het niet hebben. Marcus eindigt volgens deze manuscripten met deze cliffhanger:

  Ze gingen naar buiten en vluchtten bij het graf vandaan, want ze waren bevangen door angst en schrik. Ze waren zo erg geschrokken dat ze tegen niemand iets zeiden.

 30. Professor Prietpraat says :

  @Pittig, de enige juiste uitleg van dat schriftgedeelte is natuurlijk dat het de bedoeling is dat je alleen niet giftige slangen oppakt, zoals ik al vaker gedaan heb. Ik kijk wel uit om levensgevaarlijke slangen op te pakken 😉 Er staat immers inderdaad niet bij dat ze je niet zullen bijten en je niet zal sterven 🙂 Jammer dat deze voorganger er een andere interpretatie aan gaf aan die tekst. Jammer voor de slangen ook.