De bediening van spammen

markasspamDankzij de Evangelische Adressengids van Opwekking is menig actief gristen de afgelopen periode bespamd door de obscure organisatie River of Glory, waarover we al eens eerder hebben bericht. Ook Goedgelovig mocht zich verblijden in ongevraagde digitale post met daarin de uitnodiging voor een seminar over ‘Geestelijke Hygiëne’. De introductie:

“Er is iets grondig mis met de christelijke gemeenten in nederland!
 Op een bepaald punt blijft iedereen steken. De Ware Eenheid waar we allemaal voor bidden is er niet, de diepe Transformatie van Nederland lijkt maar niet bereikt te worden! Wat is er toch aan de hand? Waar gaat het mis? In de komende seminars mogen we met jou cruciale Eindtijd-Sleutels delen en vele kostbare, reeds eerder uitgebrachte en nog uit te brengen artikelen diep met jou gaan doorleven.”

Deze Eindtijd-Sleutels heeft het Prophetic-Apostolic Source Centre in Winterswijk, met dependances op Patmos en in Jeruzalem, speciaal van Jezus voor de Gemeente in Nederland ontvangen. Alleen door dit “Rhema-einde Eindtijd-onderwijs” kunnen we tot de eenheid komen waar Jezus in Johannes 17 voor bad.

“
Tot op heden is nagenoeg niemand die zichzelf christen noemt diep gereinigd van de ongerechtigheden van de voorgeslachten en van de Nederlandse en wereldcultuur, 
dit omdat nagenoeg niemand weet wat de Ware Apostolisch Priesterlijke Orde is. Kom naar deze seminars; laat Hem je ogen openen, voor hetgeen je ergens al wist, 
maar nooit echt helder hebt gekregen.”

Thema’s die aan de orde zullen komen zijn onder meer:

– De valse fundamenten van het babylonische wereldsysteem.
– De invloeden van de babylonische feesten in relatie tot het hermesdak van Nederland, de kaballa-vloek, hoog niveau occultisme, gegrondvest in het onrechtmatig gevestigde koningshuis familie van Oranje
– Het gevaar van het gif van religie en verkeerde spiritualiteit.
Ook de satanische wortel van Sinterklaas en Kerst zal aan bod komen, en de verstrekkende gevolgen van het meedoen hieraan.

Afmelden van River of Glory is niet zo eenvoudig. Goedgelovig mailde als reactie op de uitnodiging terug: “Zeg spammerts, opzouten svp.” Dat ontlokte een hele lange reactie, die we ter lering en vermaak integraal opnemen.

gg,

Even voor onze duidelijkheid; wie of wat zijn jullie precies?

1.Mensen die zelf christeLIJK zijn en graag misstanden (in jullie ogen) dmv satire aan de kaak stellen? (behalve de eigen?)

2.Verkapte satanisten om de Ware Bruid te ondermijnen? (hoog illuminatie geprogrammeerd; ben je het? dan weet je het zelf niet)

Of

3.mensen die echt een diep verlangen naar het komen van Zijn Koninkrijk, en bereid zijn om werkelijk een discipel van Jezus te worden (voorwaarden discipelschap Luk. 14:25-35) en graag misstanden (in jullie ogen) dmv satire aan de kaak stellen?

In het eerste en tweede geval begrijpen we jullie reactie.
In het derde geval, hebben jullie geen recht om met ons het contact te verbreken.

Hij zegt: wie niet met mij bijeenbrengt verdeeld!

(ja klopt, in het humanistisch democratisch? christelijk nederland mag je zelf doen wat je wilt,
reden waarom de kerken en gemeenten niet één zijn, maar BESEF GOED;
een Waar discipel van Jezus Christus is krijgsgevangen in Hem en gaat enkel waar Hij gaat)

Zijn jullie deel van de Ware Gemeente van Christus?
Zijn jullie apostelen?
Zijn jullie profeten?
Alleen aan hen is het namelijk gegeven, gelovigen buiten de gemeente te plaatsen! Dit alleen op grond van het Volkomen Woord van God.

Dit doen jullie namelijk door kontakt met ons te verbreken,
of jullie zijn hiermee op de stoel van apostelen gaan zitten,
of jullie hebben nooit tot de Ware Gemeente van Christus behoort, en zijn geen discipelen van Hem, EN DOEN MAAR WAT; dit laatste is het geval. DWAZE ZAKEN is duidelijk jullie ‘thuis’.

Wij weten door diepe van Hem uit ontvangen Openbaring en vervolgens door erkenning van Gods Geest door 60 profeten uit binnen en buitenland, dat wij tot die zuivere Gemeente behoren.

Waarschijnlijk zal deze zin koren op jullie molen zijn, toch moeten wij van God dit ook naar jullie te spreken (Eze. 3:16-21) en zijn jullie vanuit het Woord van God verplicht dit te beproeven (1 Thess. 5:21).

Zaken beproeven is nodig , maar is maar een halve waarheid. Daarbij Kritiek en satire is niet uit Hem

Ja, God spot zeker, beschreven in Zijn Woord (Psalm 2:4), maar God is God en kan Zich dit veroorloven; wie durft zich met Hem te evenaren? Hij Die het VOLLEDIGE Antwoord brengt?
Het is de taak van een profeet om met de vinger te wijzen (allereerst de aandacht op dit feit; wijzen is drie vingers allereerst naar zichzelf!), maar Hij zal dan altijd ook het Antwoord aan moeten dragen!
Zaken binnen ‘gristelijk’ nederland kritisch en satirisch beschouwen, DAT doen jullie, maar verwijzen jullie op de website ook naar het Antwoord?

VERTEL; wat is het Antwoord voor mattheus en rebekkah van der steen, david sorensen, willem ouweneel en voor eigenlijk geheel christelijk nederland?
Ik kan dit nergens op jullie site terugvinden.

Jullie missie is het leven van alle goedgelovigen wonderbaar te transformeren, is hetgeen we op jullie website lezen…
Dit doen jullie niet en zelfs ook niet een beetje!
Ervoor zorgen dat ze stoppen met goedgelovig zijn, is één.
Ervoor zorgen dat ze ook het volledige Antwoord voor hun leven krijgen is Alles!

God is met een diep Glorieus einde Eindtijd-Werk bezig.
Hij wil Zijn geroepenen vervullen met Zijn Volheid.
Ook zij die ernstig misleid zijn.

Nogmaals van ons de vragen:
Zijn jullie aangesteld als apostelen en profeten?
Of dienen jullie een Zuivere eindtijdapostel, die samenbeweegt met een of meerdere profeten?
Alleen DIT is de Orde van God, zoals aangegeven in het Nieuwe Testament.
Er is geen andere Orde, andere ordes werken ook niet.

Mensen komen niet door hun ongerechtigheden heen, ze komen niet in de Volheid van God.
De kerken en gemeenten zitten vol religie en hoog occulte uitwassen (kundalini, orion, baphomet, etc): charismagie

Efeze 2:18-22
18 Want door Hem hebben wij beiden door één Geest de toegang tot de Vader.
19 Zo bent u dan niet meer vreemdelingen en bijwoners, maar medeburgers van de heiligen en huisgenoten van God,
20 gebouwd op het fundament van de apostelen en profeten, waarvan Jezus Christus Zelf de Hoeksteen is.
21 en op Wie het hele gebouw, goed samengevoegd, verrijst tot een heilige tempel in de Heere;
22 op Wie ook u mede gebouwd wordt tot een woning van God, in de Geest.

De ‘huidige kerk’ is dus niet gebouwd op de leer van de (12?) apostelen en profeten.
De Tempel is Levend: Jezus de Levende Rots,
DUS niet de leer, MAAR levende apostelen en profeten (vijfvoudige bediening) en levende stenen.
Dit deel ik jullie uit een diepe passie voor de Volle Opstanding van de Bruid van Christus,
Hij heeft alles gegeven, alles is er al, wij moeten enkel door Zijn Geest geleid de Orde laten vestigenen, dus in de aan jou gegeven identiteit gaan Bewegen, Hem erkenen met een HEILIG ONTZAG en in het aan jou gegeven mandaatsgebied gaan staan.
Ook voor jullie geld dat het NU de tijd is om uit babylon weg te trekken: Openbaring 18:4.
En ik hoorde een andere stem uit de hemel zeggen: Ga uit haar weg, Mijn volk, opdat u geen deelhebt aan haar zonden, en opdat u niet van haar plagen zult ontvangen.

Kom uit de anonimiteit en kom een keer langs in het Apostolisch Profetisch Source centrum in winterswijk. We willen jullie graag onderwijzen aangaande de diepe Openbaringen, die Hij ons heeft toevertrouwd. Het zal het Antwoord voor de Doorbraak in nederland zijn en een einde maken aan de occulte en verdwaasde misstanden in dit land.

Dit in oprechte Liefde en zorg gedeeld.

Israel Barak
mede namens Aquila Deborah

Hoe kom je van zo’n stalksekte af? Onze reactie: “We zijn verkapte satanisten, dus haal ons maar gauw uit je bestand, voordat je onder duistere invloed komt te staan. 😉 We willen gewoon niet bespamd worden. Als je dat niet snapt, heb je op het internet niets te zoeken.” De reactie liet niet lang op zich wachten:

Deze invloeden kunnen ons niet raken, maar dat snapt je dan natuurlijk ook niet; het Bloed van het Lam en de Kracht van ons Getuigenis; daarbij een ongegronde vloek treft geen doel.
Zonde, jullie Respectloosheid naar Jezus Die Zijn Leven gaf, ja ook voor jullie en vervolgens naar julliezelf. Daarbij, maken jullie jezelf ook nog eens schuldig aan het negatief beïnvloeden van vele ‘onschuldigen’, die nog niet beter weten..; ik zou maar uitkijken met jullie gespot en ZELFspot.

Jesaja 28:1-22

Een week later bleken we toch te zijn uitgeschreven, want we ontvingen net als vele anderen deze afscheidsmail:

Beste uitschrijver,

We hebben je uitschrijving uit onze mailinglijst ontvangen, deze is verwerkt.

Graag zouden we nog van je vernemen wat de reden van je uitschrijving is. Een relatie / connectie verbreken in Zijn Lichaam mag alleen als er sprake is van geestelijk overspel (1 Kor.5:11, 1 Kor.12:14-22), en in dat geval verplicht het Woord ons om elkaar hierop aan te spreken (Mat.18:15-17). Mocht er dus iets zijn waarop je ons zou moeten aanspreken, dan horen we dit graag, mits uiteraard door de Geest geleid en gefundeerd op Zijn Volle Woord. Onze deur staat hiervoor altijd open; we zijn allemaal lerende en op Weg naar één zuivere Bruid..!

Mocht er niets zijn waarop je ons vanuit het Woord van God kunt aanspreken, en je verbreekt op deze manier onze relatie toch, dan sta je buiten het Woord van God en ben je niet in Christus.

Jezus zegt: ‘Wie niet met Mij is, die is tegen Mij; en wie niet met Mij bijeenbrengt, die drijft uiteen.’ (Mat.12:30)

Met vriendelijke groet,

Israël Barak & Aquila Deborah

Door de uitschrijving van de maillijst van River of Glory hebben duizenden gristenen zich nu buiten het Ware Lichaam van Christus geplaatst. Een drama!

43 Reacties op “De bediening van spammen”

 1. mafchauffeur zegt :

  Toch een best wel uitgebreid en inhoudelijk antwoord waarin de “bediening” van GG positief-kritisch wordt benaderd.

  Dat zal wel mede komen omdat ze ooit nog eens een Mockfish in de wacht hopen te slepen. Aan de site te zien liggen er kansen. 😉

  Kom uit de anonimiteit en kom een keer langs in het Apostolisch Profetisch Source centrum in winterswijk. We willen jullie graag onderwijzen aangaande de diepe Openbaringen, die Hij ons heeft toevertrouwd. Het zal het Antwoord voor de Doorbraak in nederland zijn en een einde maken aan de occulte en verdwaasde misstanden in dit land.

  Een DS-excursie, daar valt best over te praten. 🙂

 2. afolus zegt :

  Het kan altijd toch nog gekker…

  Zo blijkt maar weer uit de wereldvreemde teksten van de River of Glory.

  Gisteren heb ik een van hun facebookpagina’s gelezen en me verbaasd over de grote pretenties van Israël en Aquila.

  Wat een glorie!

  Het zou mij niets verbazen als ook Willem Alexander, Filip en zelf Barack gebruik maken van hun profetische expertise.😎😇😄

 3. Dille zegt :

  Ik geloof dat ik die uitschrijfmail van River of Glory zo mogelijk nog het ergste vind. “…dan ben je niet in Christus.” Het lijkt me haast een grap. Hoe verknipt sektarisch wil je het hebben? Maar ik begrijp dat het helaas niet lollig bedoeld is, echt tragisch.

 4. Sok zegt :

  Bij het lezen heb ik op sommige momenten ook het gevoel dat er ergens een satirisch slangetje in het gras ligt te wachten, maar ik sluit de mogelijkheid van een paar luiden (of eentje met een zware vorm van schizofrenie) lijdend aan een vorm van godsdienstwaanzin niet uit. Je moet toch wel ver heen zijn als je denkt dat mensen die niet je ongevraagde mails willen ontvangen zichzelf buiten het ‘Woord’ en Christus plaatsen. En dat allemaal terwijl de namen Barak Israël en Aquila Deborah me al doet vermoeden dat er spraken is van een vorm van geestelijk overspel die uitschrijving zelfs noodzakelijk maakt. Hun ouders noemden ze vast niet zo. (Zoek je op Facebook naar Aquila Deborah kom je vooral zwoele Spaanse meiden tegen en op google tref je Deborah Aquila als casting director voor films als Shawshank Redemption. Die heette in het echt eigenlijk ook niet zo.

  Van de echte Aquila vernam ik dit advies voor het stel: ‘Trek jullie die uitschrijvingen niet te veel aan. Mensen moeten tegenwoordig naar zoveel acteurs kijken die denken dat ze wereldbefaamde sterren zijn dat ze soms toch keuzes moeten maken. En wat betreft het idee dat jullie de reïncarnaties van twee karakters uit een Bijbelverhaal zijn: Geeft niet. Gaat vanzelf over als jullie het verhaal een keer goed lezen.’

 5. Het Groene Kwaad zegt :

  @GG
  Jullie hadden ook op alle vragen ja kunnen antwoorden. Bijna alle vragen zijn gesloten. Maar deze mails neigen weer naar Poeh’s Law.

 6. mafchauffeur zegt :

  @afolus: als ik de reacties onder het CIP-artikel over Bea zo zie kunnen we op korte termijn een nieuwe reageerder verwelkomen op GG. 🙂
  http://www.cip.nl/artikel/33598/Koningin-Beatrix-slachtoffer-van-gevallen-engel

 7. ruub zegt :

  @maf
  “Hoe zou Nederland eruit zien als het Koningshuis tot bekering kwam en zou breken met de Vrijmetselarij”, verzuchtte Plat laatst. En bij die River of Glory ook al zo’n vreemde verdachtmaking richting Beatrix.
  Tsja, als toch twee onafhankelijk bronnen zoiets roepen, dan moet er wel iets aan de hand zijn :-).

 8. mafchauffeur zegt :

  @ruub: Tsjonge. Het lijkt wel een evangelisch-gristelijk partijprogramma. Als er geen vervroegde verkiezingen komen zijn de volgende Tweede Kamer verkiezingen in het voorjaar van 2017.

  Ik geloof dat Nederland er dan als volgt uit zou zien:
  – er komen speciale Boeddha afvalbakken om die lelijke afgodsbeelden weg te gooien
  – er komt een wettelijk verbod op abortus en euthanasie
  – Nederland wordt kankervrij
  – de begroting komt op orde door een drastische daling van de ziektekosten
  – criminaliteit neemt enorm af

  etcetera etcetera

  Enfin, we merken het wel bij de Bikini-nominaties eind 2016. 😉

  Wat de bronnen betreft: het zijn er vast veel meer dan twee. Zelfs een kwaliteitskrant als het AD bevestigde jouw stellige vermoeden al. 😉
  http://www.ad.nl/ad/nl/1012/Nederland/article/detail/2443622/2011/06/09/Beatrix-werkt-met-Bilderberggroep-geheime-agenda-af.dhtml

 9. fladderaartje zegt :

  Die arme Grieken! Ze krijgen ook overal de schuld van. De Europese economische malaise en nu ook nog van de verdeeldheid in het lichaam van Christus. River of Glory reageert op cip:

  “Desalniettemin strijden we tegen geest en niet tegen vlees, en hopen we je echt een keer in eensgezindheid te ontmoeten, daarmee eren we Hem en niet de griekse geest van discussie, kritiek, die verdeeldheid brengt! Mee eens, Bastian?”

  De Griekse geest van discussie. Weer een op het lijstje van Herman Boon.

 10. engel zegt :

  Deze bizarre sekte (als ik dat mag zeggen) claimt een indrukwekkende lijst van gebalanceerde (!) mensen die hun bediening ondersteunen.

  “Als je wedergeboren zou zijn, zou je ons herkennen naar de Geest/geest, en je aansluiten bij vele erkende nationale en internationale profeten e.a., die alles wat er nu gebeurt over ons leven door de Geest van God geprofeteerd hebben! Hierbij de lijst: Dorine Visser-van Huet (River of Glory), Lance Wallnau, Emerson Ferrell (Voice of the Light), John Paul Jackson, Harold Eberle (Worldcastministries), Steve Mitchel (Joan Mcfatter), Stephen en Rita Fedele (meerdere malen over meerdere in onze groep! Prophetic Voice Ministries), Ronald Montijn (trainer LIYD Dominion centre A’dam, heeft mij gezalfd als profeet), Arleen Westerhof (voorganger God’s Embassy A’dam heeft komend apostelschap over mij uitgesproken) Henk Pelleboer (geroepene Zutphen), Henk Bakhuizen (hooggeroepene Doorn), Sven Leeuwenstein (Open Doors), Joost van Heusden (leider Navigators Nederland), Jurjen van Houwelingen (destijds studentenleider NSA), Marianne Berendrecht (leidster binnen Trin), Rinke van der Meer (door de jaren heen meerdere malen over meerdere personen, stichting Echo), Jose Schutte (als oudste gezalfd in Milaan voor RCCG), Milka de Reus (geroepene binnen de profetische beweging), Hannele Abelman (gebedsstrijdster Voice of the Light), Jan Zandvliet (leider huisgroep Zwolle), Irma Redmond (met nog 3 krachtige profetessen, International Kingdom Warriors), wijlen Tiny Kohler (oudste Kandle Emas), Jan Friso (apostel Kingdom Impact), Melvin Pietersz (oudste Kandle Emas, VPE gemeente Winterswijk), Kevin Kazemi (Flames of Passion, werken samen met Jeugd met een Opdracht), Gerard de Groot (senior voorganger Levend Woord gemeente R’dam), Erika Deunk (profetes, gebedsleidster ‘Geboren om vrij te zijn….’ ECG Aalten), Boukje Hogeweg (destijds hoofd pastoraat ECG Aalten), Herman Boon, Helen Trowbridge (Trowbridge ministries), Geert Visser (River of Glory), Kent Simpson (Prophetic Ministries), Ronald Gouw (leraarprofeet Kandle Emas), Mini Sogtoen (oudste Levensbloei Eibergen), Sonja Reinaerdt (destijds voorzitster Womens Aglow Arnhem), Michel en Rinja Sweeb (oudsten Maranatha Gemeente A’dam), Annie van Dommelen (profetische dans), Roelof de Rouw (destijds oudste ECG Aalten)… en velen meer…
  We eindigen met Jan van de Vis, gebeds- en conferentieleider
  Bij Herman Boon bidden en vasten;”

  bron: http://www.cip.nl/artikel/33598/Koningin-Beatrix-slachtoffer-van-gevallen-engel op February 8 at 4:17am

 11. fladderaartje zegt :

  En deze is ook leuk:

  “Zullen we gaan samenwerken in plaats van kritiek en redenatie, dit aborteert namelijk de Stroming en daarmee de Vrucht van de Geest, we helpen je graag uit het wereldsysteem! ”

  Trouwens, als er nu iemand het verdient bij cip een ban te krijgen, dan is het wel die knul van River of Glory. Zelfs Bert Panhuis vindt het een sekte en die haalt ‘profeten’ als Benny Hinn naar Nederland met zijn Eurospirit. Dan heb je toch wel een hoge charisgekkie tolerantie

 12. fladderaartje zegt :

  @ Engel
  Je moet maar afwachten of die mensen hun naam daar vrijwillig aan verleent hebben. En het betekent hopelijk ook niet dat alle organisaties die daar genoemd worden het eens zijn met deze bijzondere mensen.
  Aan de andere kant zal het niet de eerste keer zijn dat ik me verbaas over het onvoorstelbare gebrek aan onderscheidingsvermogen van christenen als het gaat om bewegingen die het spoor bijster zijn.

  Trouwens, als jij al deze namen kent, dan ben je een aardige insider. Misschien wel een hooggeroepene! Heeft er al iemand het apostelschap over jou uitgesproken? Anders bij deze.

 13. engel zegt :

  @fladderaartje,

  Ik ken gelukkig niet al deze mensen, dus ik ben geen insider. Zelfs geen apostel, dus ik laat jouw proclamatie aan me voorbij gaan. Een aantal ken ik wel van vroeger uit het Berea netwerk en sommige andere namen kun je google-en.

  Het grote probleem lijkt inderdaad wel een gebrek aan onderscheidingsvermogen te zijn, misschien uit angst om ook maara iets te willen missen wat wat God (?) wil gaan doen.

 14. fladderaartje zegt :

  Mijn ervaring is dat mensen in die kringen panisch zijn dat ze zich per ongeluk verzet hebben tegen de Geest. Liever je gezond verstand op zij en meedoen met iets wat je misschien ook wel behoorlijk gek vind dan achteraf te moeten erkennen dat je gestreden hebt tegen de Geest.

  Met al die gezalfden die daar rondlopen wordt het natuurlijk ook wel moeilijk om kritische vragen te stellen. Weet jij soms meer dan een gezalfde?

 15. engel zegt :

  @fladderaartje,

  Ik probeer altijd te ondekken waar die zalving op gebaseert is. De theologische onderbouwing is vaak flinterdun, de menselijke ambities spelen vaak een grote rol en is vaak sprake van compensatiegedrag, omdat men in het gewone (bedrijfss)leven niet meetelt. Dan is een speciale zalving of roeping heel handig om voor vol aangezien te worden. Hoewel godsdienstwaanzin in veel gevallen een betere omschrijving zou zijn.

  Dus ja op je wellicht retorische vraag, ik weet het meestal beter dan deze gezalfden.

 16. joost zegt :

  VERTEL; wat is het Antwoord voor mattheus en rebekkah van der steen, david sorensen, willem ouweneel en voor eigenlijk geheel christelijk nederland?

  Het liedje van Heintje? Papaatje geef mij een paardje???/
  joost

 17. fladderaartje zegt :

  @ Engel
  Vraag was eigenlijk niet voor jou bedoeld, maar voor mensen die bang zijn tegen de Geest te strijden. Het is een vraag die ze meestal krijgen als ze met hun grote teen over de kritieklijn stappen, om hem vervolgens gauw weer terug te trekken.

  Sorry dat mijn schrijfsel niet helemaal duidelijk was. Maar je legt wel je vinger op de zere plek. Ik geloof net als jij blijkbaar niet in bijzondere gezalfden. Dus ik vind het meestal ook niet moeilijk om kritische vragen te stellen als die bij me opkomen. Maar als je wel geloofd dat je voorganger/leider een speciale zalving heeft, dan is dat een enorme handicap als je onderscheid moet maken. Want iets wat een gezalfde aanwijst als van de Geest, kun jij geen kolder meer noemen.

 18. fladderaartje zegt :

  sorry, gelooft met een ttttt

 19. engel zegt :

  @fladderaartje,

  Dat kan prima. We zijn allemaal gelijk (priesterschap van alle gelovigen) en als jij en ik het niet doen, wie doet het dan wel!? Gewoon doorgaan met zeggen wat je vind en denkt.

 20. Im Gegenteil zegt :

  Wat een enge mensen zeg. Overal satanisten en illuminati zien, alle andere kerken als misleid bestempelen en hun kerk de enige zuivere zien. Dat is strikt genomen nog geen sekte, maar het gaat wel aardig die kant op.

  Ik vraag me altijd af hoe zulke verknipte religieuze fundamentalisten in het dagelijkse leven functioneren. Je zal ze maar als buren of familie hebben. Dan wordt je toch knettergek van hun? En het ergste is nog, dat als ze je willen bekeren en je bent het er niet mee eens, dat je dan gelijk een SATANIST bent. Dat is nogal wat. Maar ach, mensen met zo’n grote plaat voor de kop, die moet je niet serieus nemen en niet eens mee willen discussieren.

 21. puberapostel zegt :

  gg, misschien toch tijd om een apostolisch mandaat te ontvangen om nee te zeggen tegen dat soort lieden… niet dat jullie er wakker van liggen haha

 22. engel zegt :

  @puberapostel,

  Misschien kun jij met gezag inspreken in deze groep met een apostolisch en profetisch woord?

 23. puberapostel zegt :

  @engel : dan zeker mijn eigen carriere kansen in dat wereldje torpederen 🙂 ik vrees dat ik een roepende in de woestijn zal zijn – maar ik heb wel zin een pittig woord die kant op de sturen – uiteraard na uitgebreid bidden en vasten

 24. puberapostel zegt :

  @GG, kunnen jullie dat stukje over vasten uit mijn reactie knippen – mijn dochter is jarig en de geest der liefde vereist dat ik toch een stukje taart neem – ik beschouw het maar als korban
  Overigens heb ik mijn coming-out gepubliceerd op mijn site, elder nog leuke video opnamen van mijn lelijke kop en mozes-stem te vinden – dus je zult het echt alleen inhoudelijk moeten beoordelen 😉

 25. engel zegt :

  @puberapostel,

  Dat vasten kan ook rustig tussen de maaltijden door. Je hoeft daar niet wettisch over te doen. Kijk maar naar de discussies tussen Jezus en Johannes de Doper over het vasten.

 26. puberapostel zegt :

  @GG: dat klinkt niet echt van harte, of bespeur ik een lichte winterdip:-)

 27. puberapostel zegt :

  Ik zal mijn brief aan River of glory straks op mijn site zetten, als de Heer en de regelmatige vastlopende pc genadig zijn…

 28. Bokkepoot zegt :

  @maf

  Kom uit de anonimiteit en kom een keer langs in het Apostolisch Profetisch Source centrum in winterswijk.

  Een DS-excursie, daar valt best over te praten. 🙂

  Vergeet niet na afloop even alle koppen te tellen. Als tenminste niet de volledige Schare al in de Glorieuze Draaikolk wordt opgezogen. Ik bedoel, vóór je het weet zit je er gewoon middenin en het ziet er niet echt uit dat het dan snel goed gaat komen. 😐

 29. Agilhartje zegt :

  ‘k Lees net de stukken van Barry Schutte op http://www.cip.nl/artikel/33598/Koningin-Beatrix-slachtoffer-van-gevallen-engel
  Daarvan krijg ik een koud hart: wat liefdeloos en veroordelend zijn zijn teksten. Ik ken hem niet maar als hij reageert zal hij waarschijnlijk zeggen dat hij mij wel kent (want zo praat hij). Hoogmoedige nepprofeet.

 30. mafchauffeur zegt :

  @Bokkepoot: ik steek niet voor iedereen mijn hand in het vuur maar een excursie met bijvoorbeeld Afolus, Rob en John lijkt mij een onvergetelijke belevenis. Ook voor de Glorierivierkreeftjes. 🙂

 31. Dille zegt :

  Ik heb ook net voor het eerst “kennis gemaakt” met de teksten van Barry Schutte. Het hele gebeuren is nog bizarder en zieker dan ik vanochtend dacht. Ik heb er verder ook niks zinnigs over te zeggen… Ik zeg zoiets als dit niet snel, maar volgens mij is dit een geval voor de ggz.

 32. afolus zegt :

  @Dille
  Geheel eens.
  @mafchauffeur
  Dat gezegd zijnde ben ik direct voor een excursie.
  Deze onzin zou ik wel eens met eigen ogen willen zien…

  Sjabba😎

 33. Bokkepoot zegt :

  @maf / afolus / overige uitverkorenen

  Nou, veel plezier dan. Ik zou werkelijk zeven kleuren str lees achteraf het verslag wel, is dat ook goed? 😀

  Ik vind alleen die email al leuk zat. 😳

 34. Het is mij wat zegt :

  Mattheüs 22:21 is niet van toepassing op river of glory of zo? Want volgens mij valt spammen toch echt onder 5.5 van de algemene voorwaarden van hun webhost (zie https://www.flexwebhosting.nl/voorwaarden.html)

 35. Wilfred zegt :

  @GG: Letten jullie wel op wat ik, de kenner der kenners aangaande de profetieen over de eindtijd (gedenkt Frank Ouweneel!), hier op dit forum schrijf?!

  Deze Eindtijd-Sleutels heeft het Prophetic-Apostolic Source Centre in Winterswijk

  Ik bedoel, dat kun je toch niet serieus menen?? Winterswijk?? Iedereen met kennis zal beamen dat dit niet kan deugen.

  Aalten is het dorp op zeven heuvelen, het Jeruzalem/Babel/Rome van Nederland. Iedereen weet dat Winterswijk gewoon afgunstig is op Aalten. Aalten is Gods eigen volk.

  Jullie mogen echt wel eens wat beter research doen of te rade gaan bij mij voordat jullie dit soort artikelen plaatsen. Broddelwerk, dat is het!

  Voor de ongelovigen onder jullie die altijd bevestiging zoeken, maar nooit tot kennis der waarheid komen:

  http://www.refdag.nl/nieuws/binnenland/aalten_net_als_jeruzalem_op_zeven_heuvelen_gebouwd_1_694129

 36. Hendrik zegt :

  Echt heel erg eng, vooral die reacties van Barry onder dat stuk.

  Helaas gaan dit soort fenomenen komende tijd nog wel toenemen. Je ziet dat de huidige generatie nog niet echt goed kan omgaan met de new media. Vroegah(!) gingen mensen er vanuit dat informatie door een aantal filters ging voordat het jou als eenvoudige sterveling bereikte. Filters als journalist, redactie, publicatie, peer-review, enz. In deze tijd van directe media kan iedereen met een computer en een beetje overtuigingskracht filmpjes en tekst op youtube/facebook/etc. zetten. Hordes mensen associëren dat (als iets er overtuigend uit ziet) echter nog steeds met betrouwbaarheid. “Als het in een filmpje wordt gezegd is het waar…”

  Die valkuil geldt trouwens ook voor Barry zelf. Als ik zijn reaguursels zo lees komen de meeste van zijn theorieën ook van het grote internet en uit het ‘The Two Babylons’ van Alexander Hislop. Waarvan inmiddels is aangetoond dat het voor het grootste deel is ontsproten aan de fantasie van de schrijver…

  Gelukkig zie je dat de jongere generatie al een stuk kritischer naar dit soort fenomenen staat. Althans, als je ze een klein beetje weerbaar maakt.

 37. mafchauffeur zegt :

  @fladderaartje:

  Zelfs Bert Panhuis vindt het een sekte en die haalt ‘profeten’ als Benny Hinn naar Nederland met zijn Eurospirit. Dan heb je toch wel een hoge charisgekkie tolerantie

  Klopt – maar Panhuis heeft het dan ook flink verbruid.

  Bert Panhuise je bent opgepofd en ziet er ziekelijk uit! Is dit goedkoop met modder gooien? Nee, ik zeg het in Liefde en het is waar! We hebben je al persoonlijk uitgenodigt voor hetgeen God voor je had, maar je wilde niet luisteren en ging niet op onze uitnodiging in!

  http://www.cip.nl/artikel/33598/Koningin-Beatrix-slachtoffer-van-gevallen-engel

  Kijk, dat gebeurt er nou als je niet ingaat op een uitnodiging van de Glorierivier.

  *agenda pakt*

 38. TommyLee zegt :

  Glorieklokken-de-luja, ik behoor ook tot het uitverkoren volk mijn mailbox stroomt vol met gloriewater. nu ik hoor dat je moeilijk van ze afkomt zal ik ze maar door mijn spamfilter laten verdampen!!

 39. Jos zegt :

  Het lijkt Henk Gadellaa/Orev wel.
  Dezelfde titanium-plaat voor hun kop.
  Dezelfde grootheidswaanzin.

 40. shinshinnun zegt :

  Ik eh….
  *zoekt woordenboek*
  …kom er op terug

  😉

Trackbacks / Pingbacks

 1. Hebben de artikels toch gelijk? | puberapostel - 16 december, 2013