Huppeldrama in Zwolle

niet-huppelen_naamsvermelding_rooiejas_web_beeld_0Voorganger Henk Mijnders van de Christelijk Gereformeerde Kerk in Zwolle moet vrezen voor zijn baan. Afgelopen zondag werd hij op heterdaad betrapt toen hij na aanvang van de dienst op weg naar het podium een klein, maar onmiskenbaar huppeltje maakte.

Het huppeltje werd opgemerkt door de heer P. Bos, lid van de synode van de CGK. “De huppel in de gang van de heer Mijnders kan niet worden genegeerd,” laat hij grimmig en vastbesloten  weten. “Voor je het weet is iedereen aan het huppelen en komt er van de sacramenten en de collecte niets meer terecht. Onlangs hebben we tijdens de landelijke vergadering van de Christelijk Gereformeerde Kerken uitgebreid stilgestaan bij het huppelen.”

“We hebben helder en duidelijk besloten dat we het komende jaar uitgebreid gaan studeren op de aard en het wezen van huppelen en de vraag of huppelen bijbels is en past binnen de traditie van onze kerk. Maar tot de uitkomst van dat onderzoek bekend wordt, is het absoluut niet gewenst dat er gehuppeld wordt. We hebben het iedereen binnen de CGK dringend afgeraden. Het huppeltje van de heer Mijnders zien wij dan ook als directe provocatie.”

Mijnders is zich van kwaad bewust: “Ik probeerde snel op het podium te komen en merkte plotseling hoe ik met beide voeten loskwam van de aarde. Van een bewuste huppel was geen sprake; die bewaren we hier in Zwolle altijd uitsluitend voor na de zegen. Vóór de eredienst doen we er trouwens ook niet moeilijk over. Eigenlijk doen we niet anders. Maar hoe dan ook zie ik de zitting bij de tuchtcommissie van de CGK met vertrouwen tegemoet.”

Advertentie

31 Reacties op “Huppeldrama in Zwolle”

 1. shin zegt :

  Arme ds. Mijnders… het huppelen gaat hem juist zo goed af…

 2. mafchauffeur zegt :

  Leuke jeugdfoto vsn @Johan. Nu kan ik eindelijk zijn workshop “Huppelen in de Geest” plaatsen. 😉

 3. Afolus zegt :

  In de evangelische kringen werd ik al niet “bien” van die zusters die menen hun expressieve vaardigheden te moeten tonen door dramatisch vormgegeven dansen, al dan niet met vlagvertoon. Dat moet in de CG-kerken helemaal erg zijn met de donkere jurken tot over de knie en hier en daar een hoedje.

  Ga zitten, luister en zing een lied maar ga voor drama en dans naar het Circustheater in Scheveningen….😊

 4. shin zegt :

  @afolus
  0ch, in CGK Zwolle loopt men wel vaker voor de synode uit…
  https://www.coc.nl/geloof-cultuur/teleurstellend-cgk-besluit-over-homoseksualiteit

 5. Ettje zegt :

  Altijd gedacht dat huppelen een bijbels gegeven is. David huppelde toch al? Ds. Mijnders is verkeert dus in goed gezelschap, zou ik denken. Huppelen van zielevreugd, noemt de psalmdichter dat! Mmm, of was die dichter soms dezelfde David? 🙂

 6. Ettje zegt :

  Bedoel dus: Ds. Mijnders verkeert… Het woordje is, is er tussengeslopen.

 7. TommyLee zegt :

  Het is ook nooit goed. Denk toch eens aan het meleu. als iedereen zo nu en dan een huppeltje doet tijdens bijeenkomsten kan de verwarming een paar graden naar beneden, is er minder behoefte aan een fysiotherapeut, schudden de slapende hersencellen weer wakker. Ik ben voorstander van geen stoelen in de kerk. een snelle afwisseling van sprekers telkens vanuit een andere hoek vaak door elkaar. hier en daar wat te eten of te drinken lekker door elkaar lopen ohh dat bestaat al…de markt.

 8. mafchauffeur zegt :

  @afolus: uiteindelijk zal iedere kerk, hoe geknecht door religieuze Geesten behoudend ook, overstag gaan.

  Zelfs het vlagzwaaien – al zal er een geruime overgangsfase zijn waarin uitsluitend door daartoe aangewezen ambtsdragers zal mogen worden gewapperd, met zwarte vlaggen. 😉

 9. ruub zegt :

  Volgens mij zijn er niet echt bijbelse argumenten tegen het huppelen te vinden. Het gaat er volgens mij vooral om dat het met eerbied en ontzag gebeurt. Want de ontmoeting tussen de HERE en zijn volk is niet iets vanzelfsprekends. Het is de Heilige die binnen de gereformeerde kerkmuren in het midden van zijn volk verkeert.
  Dus huppelen oké, maar dan wel in pak en mantelpak, met een strak gezicht en in colonne ;-).

 10. rob zegt :

  Een verbod op huppelen zal in een PKN gemeente niet zo’n probleem zijn, gezien de gemiddelde leeftijd.

 11. mafchauffeur zegt :

  Het instellen van een huppelverbod is doorgaans een teken dat instellen van een huppelgebod slechts een kwestie van tijd is.

  De laatste stuiptrekkingen van hen die de Engel van de Zwolse Opwekking denken te kunnen weerstaan. 🙂

 12. midas zegt :

  @Afolus. Even kleine correctie.In het grootste deel van de CGK (zeker Zwolle) zijn er geen zwarte rokken tot over de knie meer. In sommige delen van de CGK, die nog wat traditioneler zijn ingesteld wel.
  @rob: PKN???????????? Jammer joh

  Overigens uit eerste hand van de synode begrepen dat er toch veel waren die dit geen onderwerp vinden van een synode, maar dat bij de kerkenraden willen laten.

  Heb inmiddels (ook als CGK’er) genoeg dans gezien in kerken. Ik kan wel zeggen dat de meeste dans een drama is.

 13. PietV. zegt :

  Het moet inderdaad niet gekker worden, huppelen tijdens de eredienst. Wanneer is de openbare terechtstelling die huppelend voltrokken wordt?

 14. shinshinnun zegt :

  Argh, mijn reactie blijft hangen.
  Laat ik het erop dat de Zwolse CGK wel vaker niet vrolijk wordt van de synode… H o m o b e s l u i t van onlangs bijvoorbeeld werd in Zwolle niet met gejuich ontvangen.

 15. ruub zegt :

  @shinsinnun
  Begreep de Zwolse CGK dan wat de synode precies bedoelde met dat lijvige rapport?
  En heeft de synode zich eigenlijk nog gebogen over de vraag of je een slaaf mag houden en mag slaan?

 16. mafchauffeur zegt :

  @ruub: prachtig, doorwrocht rapport! Dank voor de link.

  @afolus: leestip. 🙂

  met de nodige constateringen…

  Gezien het bovenstaande staat vast dat er
  ruim voor de eerste eeuw besef van seksuele gerichtheid bestond. Dat blijkt ook zo te zijn kort na Paulus’ tijd. Het is aannemelijk dat dit besef dan ook in de tussenliggende periode aanwezig is geweest. Daarom kan worden aangenomen dat ook Paulus heeft geweten van het feit dat een neiging niet
  altijd een zaak vanpersoonlijke keuze is. De apostel was een ontwikkeld en bereisd man. Hij kende zijn tijd.

  (pagina 39)

  …een duidelijke conclusie…

  Een kerkenraad zal met een gemeentelid dat naar eigen overtuiging voor zichzelf echter wel ruimte ziet voor een homoseksuele relatie in liefde en trouw, pastoraal moeten spreken. Dat gesprek kan niet anders worden aangegaan dan in de geest en gezindheid van Christus:
  liefdevol, zorgvuldig en ernstig. De Schrift spreekt in dit verband over ‘vermanen’. Mocht dit vermaan, daar waar de zonde
  een openbaar en ergerlijk karakter draagt, niet leiden tot een
  verandering van leefwijze, dan wijzen Schrift, belijdenis en kerkorde kerkenraden de weg van de kerkelijke tucht, hoe pijnlijk dat voor de betrokkenen ook is. Het Woord van God gaat ons daarin voor.

  (pagina 55)

  ….subtiele historische anekdotes…

  Tussen 1730 en 1732 werden in ons land zo’n driehonderd vonnissen geveld over homoseksuelen in de vorm van wurging, verdri
  nking en lijkverbranding. Vaak gebeurde dit met expliciete instemming van de kerk. Onze vroede vaderen waren kinderen van hun tijd en net als wij kenden zij ten dele. Maar èn voor hen èn voor ons geldt dat ons denken en
  handelen niet de toets van de tijd maar de toets van de Schrift moet kunnen doorstaan.

  (pagina 62)

  …een praktische handreiking…

  Wij realiseren ons dat de ‘smalle weg’ van onthouding die wij menen met onze homoseksuele broeders en zusters te moeten gaan, voor hun
  gevoel benauwend smal kan worden. Maar als het de Heere zelf is die ons die weg wijst, kan het niet zo zijn dat Hij onze broeders en zusters met lege handen laat staan. Niet elke gelovige volgeling van de Heere Jezus heeft de
  genadegave van de onthouding zoals daarover in het begin van de vorige paragraaf is gesproken. Maar elke gelovige volgeling heeft wel de
  geestesvrucht die onder andere bestaatin zelfbeheersing

  (pagina 70)

  …anticipatie op voorspelbare kritiek…

  Hopelijk wordt wel duidelijk dat een – overigens door velen steeds cynischer uitgesproken –’je mag het wel zijn maar niet doen’ geen recht doet aan onze positie. In elk geval herkennen wij ons niet in een benadering die de nadruk legt op het negatieve. Wij willen samen
  optrekken met onze homoseksuele broeders en zusters op de weg van geloof, gebed en gehoorzaamheid. Dit is voor ons allen een smalle weg, die wij voor elkaar niet onbevoegd willen verbreden maar ook niet onnodig willen versmallen.

  (pagina 72)

  …een lollige cartoon…

  Humor is een geschenk van God waarmee we voor elkaar het leven mogen veraangenamen.

  (pagina 75)

  …en als alle uitgebreide pastorale zorg onvoldoende solaas biedt…

  Wanneer gemeenteleden kiezen voor een levenswijze die niet in overeenstemming is met Gods bedoeling en daarin ondanks liefdevol en
  geduldig vermaan volharden, wanneer zij deze levenswijze koesteren en verdedigen en er niet mee willen breken, heeft de kerkenraad de roeping voort te gaan op de weg van de kerkelijke tucht. Dit naar de eis van de Schrift en in overeenstemming met de gereformeerde belijdenis. De eer van de Heere en de heiligheid van de gemeente nopen ertoe. Maar ook het behoud van de zondaar, voor wie afhouding van het avondmaal een ernstig en uitsluiting uit de gemeente een ultiem appel blijven in de naam van de goede herder (Jak. 5, 19-20).

  (pagina 83)

  Klik om toegang te krijgen tot 9.35-Studierapport-homoseksualiteit-en-homoseksuele-relaties.pdf

 17. bramvandijk zegt :

  Maar van Johan hebben we geleerd dat huppelen van de geest is. En uit Markus 3 weten we dat een zonde tegen de heilig geest in alle eeuwigheid niet vergeven zal worden. Dat wordt nog wat met die CGK.

 18. WoodyFlow zegt :

  dit is niet GG’s allerbeste post.. wel leuk voor in een schoolkrantje ergens…

 19. Ettje zegt :

  Ik begrijp nog steeds het probleem niet, en al helemaal niet hoe nu opens dat homo-rapport ter sprake komt…. Of deed de dominee van Zwolle een homo-huppeltje?

  Misschien moet die synode toch nog maar eens het verhaal over David lezen. Ze doen mij nu toch wel erg denken aan de dochter van Saul.

  “14 Vol overgave danste hij voor de HEER, slechts gekleed in een linnen priesterhemd. 15 Onder gejuich en stoten op de ramshoorn brachten David en de Israëlieten de ark van de HEER de berg op. 16 Toen de ark de Davidsburcht werd binnengedragen, stond Michal, de dochter van Saul, al op de uitkijk bij haar venster. Ze zag koning David dansen en springen voor de HEER, en haar hart vulde zich met minachting.”
  “Michal kwam hem tegemoet en zei: ‘De koning van Israël heeft zich vandaag wel bijzonder waardig gedragen! Als de eerste de beste dwaas heeft hij zich voor de ogen van zijn slavinnen en onderdanen ontbloot!’”

  ’t Kan dus altijd nog erger!

  @rob; Kon je je wel eens heel erg in vergissen. Zeker lang niet in een PKN geweest? Die oudjes van tegenwoordig, binnen de PKN, zijn best nog wel huppelig. Zag ze pas nog vol hartstocht meedoen aan Iona-dansen.

 20. Harry zegt :

  Daar is die weer

  Huppel op en huppel neer
  Maak een huppel voor de Heer
  Dat is tegen het been zo zeer
  Van de mijne heren van onze Heer
  Huppel op

 21. shin zegt :

  @Ettje
  Zwolse CGK is wel vaker een wat vreemde eend in de bijt.. en zeker niet een afspiegeling van CGK gemiddelden. Omdat een Zwolse dominee in het nd teleurgesteld had gereageerd op het homobesluit (daar mochten homo’s en lesbi’s nl al gewoon aan het avondmaal), dacht ik eerst dat dit er een parodie op was. Maar nee, het is nog erger :mrgreen:.

 22. Im Gegenteil zegt :

  Huppelen komt rechtstreeks van SATAN. Die heeft deze buitengewoon zondige huppel bedacht om de aandacht voor het woord van god naar zich toe te te trekken. Wie huppelt gaat rechtstreeks naar de HEL.

 23. joost zegt :

  Onlangs hebben we tijdens de landelijke vergadering van de Christelijk Gereformeerde Kerken uitgebreid stilgestaan bij het huppelen.”

  Wanneer die stijve harken uitgebreid stil staan bij het huppelen dan hebben ze het duidelijk niet begrepen hé?
  Laat je gaan boys, huppen en dans in de geest van God om Hem en je vaste geloof te eren.
  joost

 24. pknbroeder zegt :

  @ Rob

  Een verbod om te huppelen in de PKN, nooit een keer.
  We gaan regelmatig met de wieltjes van de vloer, als er bijvoorbeeld weer eens uit de evangelische liedbundel wordt gezongen.
  Laatst nog, is er tijdens de polonaise door de kerk nog een rollator gesneuveld
  tijdens het Abba Vader. Vooral het gedeelte van het podium naar het gangpad is spannend, dat loopt namelijk af en als je remmen niet goed zijn, moet je behoorlijk huppelen achter het apparaat om hem niet kwijt te raken.
  Het sjofar blazen is echter wel problematisch met een kunstgebit en het wuiven met vlaggen zo leert de ervaring is ook tamelijk vermoeiend gebleken, zodat de kerkenraad heeft besloten om dit maar af te schaffen. Maar nee, het huppelen binnen de PKN daar blijf je vanaf Rob, dat is van ons 😀

 25. Afolus zegt :

  @pknbroeder
  Bedankt voor de duidelijke waarschuwing; moeten we daar ook wegblijven! 😇

 26. Wilfred zegt :

  @Shin: De CGK kent toch een ruime vrijheid toe aan de plaatselijke kerken om zelf hun richting te bepalen. Hoe past dat rapport in die traditie?

  @Maf: Bedankt voor de samenvatting. Scheelt weer leeswerk! 😉

  Komt er nog ergens het hedendaagse hersenonderzoek ter sprake?

 27. Wilfred zegt :

  @Maf: Gelukkig hebben we als DS niet alles gemeenschappelijk. Anders zouden we die arme Johan straks nog financieel moeten ondersteunen…

 28. Adrie zegt :

  Belachelijk dat ze zich druk maken om een huppeltje zo zou je gelijke van je geloof vallen zeker als twijfelaars dit zouden lezen!

 29. Lies zegt :

  haha dit slaat echt nergens op en klopt ook niks van. GROTE zuigduim hebben ze. Maar wel leuk bedacht opzich

 30. ivo zegt :

  Faal! hoe nep. Wie maakt zich nou druk om een huppeltje? oook al zou je helemaal los gaan in de kerk……….(: ga je nog niet dood an.

%d bloggers liken dit: