Durf te dromen, nu ook met luchtkastelen!

luchtkasteelWat vinden deskundigen van de grootse plannen van broeder Plat om de huizen van gristenen over te nemen? We legden het GOSEN project aan ons vaste financiële panel voor: accountant Mafchauffer en hypotheekspecialist Afolus.

Mafchauffeur is benieuwd welk tijdspad Ronald Plat voor ogen heeft. “Het moet niet al te lang meer duren, want het is van belang dat er nog een fikse (verdere) daling van de huizenprijzen komt. Wat ik overigens uit professioneel oogpunt zelf bepaald niet onwaarschijnlijk acht – bij een echt structureel economische krimp met bijbehorende oplopende werkloosheid kan er in een ramp/worstcase scenario best nog tientallen procenten vanaf.”

HUURCOMPLICATIES

Anderzijds werkt de politiek niet erg mee. “De verhuurdersheffing (waarvan de wetgeving voor de jaren 2014 en later nog door het parlement geloodst moet worden) is wel een stevige domper. Dat betreft woningen onder de liberalisatiegrens (681 euro p/mnd, 140 punten).” Wie een duurdere koopwoning heeft en een flink deel van zijn hypotheek al heeft afgelost, is bij Plat ook geen spekkoper. “Je moet wel heel erg goedgelovig zijn om akkoord te gaan met een vrijesectorhuur,” merkt Mafchauffeur droogjes op.

De verwachting lijkt reëel dat Plat zelf de uitvoering van zijn GOSEN project ter hand zal nemen. Vanuit zijn werk als financieel adviseur zal hij de nodige contacten met andere accountants, makelaars, fiscalisten en juristen hebben. Of zij ook brood zien in het plan is nog maar zeer de vraag.

EEN ‘BESLOTEN KRING’?

Mafchauffeur: “Plat benadrukt in zijn document dat het een vereniging moet worden omdat zo een ‘besloten kring’ kan worden gecreëerd. Hierdoor is het investeringsprogramma niet vergunningsplichtig en kan de AFM dus buiten de deur worden gehouden. Dat was een van de meest opvallende fouten die Rob Allart maakte. Allart opereerde zonder AFM-vergunning waar hij er wel een had moeten hebben. Overigens betwijfel ik of Plats plan wél AFM-proof is. Ik weet niet hoe de AFM het begrip ‘besloten kring’ hanteert, maar ik ken het begrip vrij goed uit de fiscale jurisprudentie. Daar gaat de vlieger niet op als feitelijk vrijwel iedereen die aan een aantal voorwaarden voldoet lid kan worden van de club. En aangezien bij Plat iedereen met vermogen lijkt te mogen instappen (zelfs niet-christenen) zal het besloten kring verhaal een lastig punt worden (vergelijk ook de Rokerskerk als ‘besloten club’ in een poging van cafés om onder het rookverbod uit te komen).”

Plats idee is trouwens niet revolutionair. Het heeft nogal wat raakvlakken met de eerste honderd jaar van de woningbouwverenigingen die medio 19e eeuw werden opgericht. Maar Mafchauffeur plaatst meteen een kanttekening: “Het idee van een indexatievrije huur komt op mij volstrekt ridicuul over. Sympathiek, maar juist in dit geval ridicuul. Want als de wereldeconomie instort lijkt mij dat hyperinflatie een van de mogelijke bijverschijnselen is. Juist dan komt een indexatieloze huur niet erg sterk over.”

FRAUDE LIGT OP DE LOER

Maar Mafchauffeur ziet meer beren op de weg: “Het plan rammelt aan veel kanten, en heeft nog heel veel losse eindjes. De motivatie/inkleding is megalomaan, maar dat valt nog te classificeren onder ‘Durf Groot en Charismanisch te Dromen’. Een duidelijke overeenkomst met Allart is natuurlijk dat er heel veel vermogen nodig is wat in onroerend goed gestoken gaat worden, ten behoeve van het Koninkrijk van God. Belangrijk bezwaar vind ik dat fraude op de loer ligt – het gaat om onroerend goed, ‘onafhankelijke’ taxaties, grote bedragen, het inleggen van grote sommen geld met het Koninkrijk van God als drijfveer, en persoonlijke belangen van Plat (accountancy, mogelijke vriendjespolitiek). Het plan heeft potentie om de goedgelovige medemens er met open ogen in te laten tuinen. Al met al een volstrek kansloos plan.”

RENDEMENTEN ONWAARSCHIJNLIJK

Hypotheekadviseur Afolus is vrij snel klaar met het plan van Plat. “Wat een onvoorstelbare onzin. De aangesloten ‘Christen’ die zijn huis met hoge schuld inbrengt bij de Stichting en dus schuldenvrij wordt, kan dat alleen maar doen bij de gratie van andere christenen die genoeg geld over hebben. Die inbrengers zouden een rendement krijgen op hun geïnvesteerde vermogen afhankelijk van de huuropbrengsten. Volgens mij gaat dat niet heel lang duren…! Immers als de door Plat genoemde extreme prijsdaling van huizen ook de ingekochte huizen zal treffen, zal op deze activa verplicht afgeschreven moeten worden. Dus negatieve resultaten en bepaald geen reclame voor nieuw noodzakelijke christelijke investeerders.”

Ook is niet duidelijk hoe Plat de eventuele restschuld van huizenbezitters wil aanpakken. Afolus: “Als huizenbezitters, zoals Plat zegt, grote schulden hebben, dan zal bij overname van hun woning door de Stichting een restschuld overblijven, die blijkbaar uit eigen middelen moet worden betaald. Er is maar één goed advies voor huizenbezitters in zo’n situatie. Versneld aflossen totdat de hypotheek weer ongeveer in de buurt van de waarde van de woning komt.”

Plat gaat ook te makkelijk om met de hypotheekrenteaftrek. Afolus: “Het door Plat genoemde verlies van hypotheekrenteaftrek lijkt voor hem een gering verschilletje wat toch zal worden afgeschaft. In de praktijk zal dit voordeel nog zeker drie decennia, desnoods in afgebouwde vorm, een behoorlijk effect hebben op het besteedbaar inkomen van Nederlanders.”

AFM-TOEZICHT IS ER NIET VOOR NIETS

Dan de AFM: “In de afgelopen jaren zijn er nogal wat lucratieve beleggingsmogelijkheden gepresenteerd met uiteenlopende investeringen die allemaal een inleg vereisten boven € 50.000 om zo het toezicht van de AFM te omzeilen. De AFM ging er van uit dat beleggers met een inleg lager dan 50k een zekere bescherming nodig hadden en dat lieden die meer te besteden hadden hun gezonde verstand niet voor niets hadden gekregen. Malafide clubjes zagen hun kans schoon en kwamen met veelal oncontroleerbare proposities in Turkije, Florida, Marokko (onroerend goed) maar ook investeringen in researchprojecten. Zodra de inleg minimaal 50k was, leek het achteraf verstandig je centjes gewoon te bewaren in een oude sok. Het argument van Plat om de AFM te beschouwen als de ‘heersers dezer wereld’ is eigenlijk schunnig. Wie in Gosen belegt is zijn centen waarschijnlijk kwijt en na faillissement van de Stichting ook zijn huurhuis…”

Het Gosen-project is volgens Afolus een gevalletje ‘Durf te dromen, nu ook met luchtkastelen’. “Na Allart zal de (be)(ge)middelde pinksterbroeder zich toch niet opnieuw in het pak laten naaien? Dit soort plannen en de uitvoering ervan brengt serieuze problemen. Laten de Gloriestoelers zich houden bij beenverlenging.”

Ronald Plat wilde zelf niet reageren. Hij liet Goedgelovig weten niet open te staan voor vragen over zijn initiatief.

Advertentie

52 Reacties op “Durf te dromen, nu ook met luchtkastelen!”

 1. Jan Hartman zegt :

  Laat plat verder dromen en laten we dromers die de glorie dromer volgen blijven waarschuwen.

 2. Wim zegt :

  Nou Plat, al sta je dan niet open voor vragen over je project (#vreemd), neem bovenstaand advies dan ter harte………….

  Ben trouwens benieuwd of een dergelijk project elders in de wereld operationeel is. Weet iemand dat?

 3. Oscar de Tweede zegt :

  Het verhaal van vandaag en gisteren lijkt in sterke mate op het nakaarten over de finalewedstrijden van 1974, 1978 en 2010. Ouwe kost, waar we nu eigenlijk niets meer aan hebben, dan alleen maar een beetje meewarig zitten te grimlachen.
  Blijft het feit staan, dat Plat allerlei malle plannen had en heeft.

 4. Boktor zegt :

  Denk dat Plat sinds 2009 al zo veel commentaar heeft gehad op zijn *kuch*plan*kuch* dat hijzelf ook allang heeft ingezien dat het geen kans van slagen heeft. Lijkt me niet voor niets dat het nog niet in de lucht is.

  Desalniettemin leuk stukje gehaktballen draaien hierboven!

 5. mafchauffeur zegt :

  @Boktor: maar dan is het wel opmerkelijk dat hij het zelf in februari/maart dit jaar (2013 dus) zelf op FB meldde. Enigszins geheimzinnig, zo van “het is nu nog niet de tijd, maar er staat iets groots aan te komen”.

  Maar inderdaad, wellicht heeft hij van zijn intimi sindsdien zoveel bezwaren te horen gekregen dat hij de profetie inmiddels als vals heeft bestempeld.

  Persoonlijk geloof ik daar niets van. :mrgreen:

  Wacht jij maar, over een paar jaar is de USA failliet, onze economie naar de knoppen en staat je echtgenote hartverscheurend huilend de deurwaarder te woord terwijl jij met pijn in je hart de enveloppe met je sollicitatiebrief voor een fel begeerde baan bij Woningbedrijf GOSEN dicht likt.

 6. Boktor zegt :

  Aaargh, je maakt me depressief.

  T/m de deurwaarder, is mee te leven.
  Maar handje ophouden bij megalomane machtswellusteling… oh the horror. Waar is hier de nooduitgang.

 7. Witness of Christ zegt :

  Zegt al genoeg, als je al niet eens openstaat om te reageren op desbetreffende vragen.
  Als het vanuit de Heilige Geest was geweest, had hij er netjes antwoord op kunnen geven, want Hij is het die de Woorden in onze monden legt die niemand kan weerstaan nog weerleggen.
  Dit was wel heel snel van de plank geveegd, alles wat in en op Christus gebouwd is zal standhouden, als dit niet van God komt zal dit al helemaal geen standhouden, maar was het een visie uit eigen belang, en heeft hij de naam van Christus dus gebruikt voor eigen doeleinden.

 8. goedgelovig zegt :

  @Oscar en Boktor: Het plan is weliswaar vier jaar geleden aan Plat ‘geopenbaard’, maar dit jaar heeft hij aangekondigd het binnenkort openbaar te maken. Volgelingen konden het opvragen als ze serieus belangstelling hadden. Onze inschatting is dat hij het plan zeker niet heeft laten varen.

  We besteden er liever preventief aandacht aan dan zoals bij Allart/KFS achteraf als al tientallen mensen voor miljoenen zijn gedupeerd. GG heeft dat eerder gedaan, bij de Gabriel Call. Nadat we er uitgebreid aandacht aan hadden besteed en andere media de kritiek overnamen is het in Nederland als een kaartenhuis in elkaar gezakt, waarmee veel ellende is voorkomen. Wat ons betreft is het belang dus wat groter dan ‘gehaktballen draaien’.

  https://goedgelovig.wordpress.com/?s=%22gabriel+call%22+miljard

 9. Jan Hartman zegt :

  heeft plat zijn droom al uit? Het is 13.00uur tijd om wakker te worden.

 10. Boktor zegt :

  I stand corrected!
  go GG!
  Als hij inderdaad met dit plan de markt op gaat kunnen niet genoeg mensen gewaarschuwd worden.

 11. Jan Hartman zegt :

  Schreeuw het van de digitale daken………..Blijf uit de buurt van PLAT……..plat gezegd.

 12. Oscar de Tweede zegt :

  @GG: Okay! Goed punt gemaakt. Dus geen ouwe kost, maar opkomende dreiging. Terecht artikel dus.

 13. mafchauffeur zegt :

  Volgende week stemt de Tweede Kamer over de tijdelijke “Gouden Jubel vrijstelling”.
  http://www.ntrs.nl/

  Een maatregel die begin 2013 nog niet was aangekondigd. Laat staan in juli 2009. Met een (bij)naam die rechtstreeks gebaseerd is op Gods Woord.

  Een ideale maatregel voor met name ouders, maar eigenlijk gewoon voor alle vermogende Christenen om iemand te stimuleren om in Project GOSEN te stappen zonder dat de begunstigde financieël nadeel ondervindt.

  Vooral het in deze fiscale maatregel ontbreken van de eis van een aardse familierelatie is frappant en zelden vertoond. Maar in het licht van Project GOSEN eigenlijk heel logisch.

  Een Christen zonder kinderen, maar met ruim 2 miljoen euro nutteloos op de bank of in ander mot en roest verzamelende spullen, kan dus 20 willekeurige broeders en zusters belastingvrij verblijden met 100.000 om daarmee een vliegende GOSEN-start te maken. Of 50 mensen met 40.000 euro. Over een wonderbaarlijke vermenigvuldiging gesproken!

  Om te zorgen dat dit Belastingplan door het parlement (met name de Eerste Kamer) komt zijn ChristenUnie en SGP te hulp geschoten.

  Nee, laat Plat maar schuiven. Dit gaat een omvang krijgen waar Christiaan Pieter van Eeghen en Jan Messchert van Vollenhoven alleen maar van durfden te dromen. 🙂
  http://nl.wikipedia.org/wiki/Vereeniging_ten_behoeve_der_Arbeidersklasse_te_Amsterdam

 14. mafchauffeur zegt :

  Ah kijk, Gloriestoelpartij Dodenopwekpartij partij voor (straat-)evangelisatie Jezus Leeft staat ook al in de startblokken. Vast om Project GOSEN te zijner tijd te kunnen ondersteunen.
  http://nos.nl/artikel/574437-jezus-leeft-geregistreerd-als-partij.html

  *hypotheekakte opzoekt*

 15. Im Gegenteil zegt :

  Wat een goedkope heidense kritiek op deze gezalfde man van God en zijn luchtkasteelvisioen. Waren de echte accountants en hypotheekadviseurs te duur voor GG (goedgelovig), dat er 2 galpissende reaguurders mochten aanschuiven?

  Profeet Roland Plat trekt benen uit, gaat tekeer met stoffelijke overschotten en maakt luchtkastelen werkelijkheid; kortom geroepen door God! En jullie? Door wie zijn jullie geroepen?

  Wie? Wie? Wie?

  Juist! Door jezelf en dus door Satan! Mogen jullie zielen dakloos blijven tijdens de grote geestelijke recessie! Amen!

 16. pknbroeder zegt :

  http://www.cip.nl/artikel/38835/Praat-anders-over-God

  Br. Plat kan nog wat van br. Bell leren.
  Aanschuiven bij Oprah en boek promoten,
  Volgende keer supersoulsunday met Dhr. Plat?

 17. ruub zegt :

  Ik hoop dat het publiceren dit verhaal ervoor zorgt dat een aantal mensen een hoop ellende wordt bespaard.

  ps
  @GG: prachtige banner.

 18. engel zegt :

  @ruub,

  welke banner bedoel je? De nieuwe?

 19. ruub zegt :

  @engel
  Ja, de nieuwe

 20. pknbroeder zegt :

  @ GG

  Heeft br. MvdS dit echt gezegd, zie quote in banner?

 21. Boktor zegt :

  Inderdaad een mooie banner.

  De vertaling is een beetje cru, maar weet eerlijk gezegd ook geen veel mooiere bedenken. Mattheus zei “Jesus will deal with that kind of people”. Afrekenen klinkt dan wel heel erg als “hij maakt ze van kant” maar de Engels bewoording kan veel genuanceerder vertaald worden, meer in de trend van “hij zal een oplossing geven met betrekking tot zulke mensen”. Maar ja, dat is niet kort en pakkend op de banner he?

 22. engel zegt :

  @pknbroeder,

  Ja, recentelijk op FB. ZIe hier het letterlijke citaat in het Engels:

  https://goedgelovig.wordpress.com/2013/10/26/mattheus-de-doordouwer/#comment-182621

 23. engel zegt :

  @ruub,

  Hij is inderdaad heel mooi, maar er straalt z’n agressie van die man af. Dat vind ik niet heel gezond.

 24. Boktor zegt :

  @pknbroeder
  Dat heeft ie, maar het hangt wel een beetje af van je vertaling hoor, zie mijn bericht hierboven.

  Het hele bericht van Mattheus (nadruk toegevoeg door mij, aan alinea’s doet de man doorgaans niet):

  We just came back in our simple but nice hotel Panda in Yangon from our first campaign night Yangon. It is very hard for me to put in words what happened. Entering the military ground and see all these thousands and thousands of people worshipping Jesus was overwhelming and i could only weep, cry and worship Jesus. The choir we have was this time around 600 young people from all different denominations. Busses overfull with people came. The Government Minister was there and also 2 national TV channels ( they have only 2 someone told me) where there to broadcast what God was doing. The police was there to help the traffic, it was great to see a huge traffic jam for our campaign. The worship was amazing, the atmosphere changed into heaven, during worship many people came to the special doctor clinic we have build with a medical team to check the people first before they can testify Jesus healed them, necessary because in some nations they doubt that Jesus really heals people including christian journalists, but Jesus will deal with that kind of people, many many many people testified there where healed from blindness, deaf ears opened, cripple started to walk, strokes being healed, it was intense, the power of Jesus was so strong, i preached the gospel for a hour and after the salvation call many people ran forward to say YES to Jesus and NO to their old life, the ministry team was busy with getting all their information for the followup and discipleship course. Then the healing testimonies started and it was incredible what Jesus had done, some people traveled for days because they heard there was a man at a festival with the name Jesus who could heal and Jesus was there to heal people. For sure our team will post a team update on my FB and on TRIN side but i was so excited about tonight i could not wait to tell you that Jesus is so awesome and alive and that He healed, saved and delivered many many many people tonight in Myanmar, from government to all the different levels of classes, revival is here!! MORE LORD!

 25. Boktor zegt :

  @engel
  Of passie.

 26. engel zegt :

  @Boktor,

  Ja, dat kan ook. Hei is multi-interpretabel.

 27. engel zegt :

  Afrekenen kan wel.

  http://www.mijnwoordenboek.nl/vertaal/EN/NL/deal

  (ergens halverwege)

 28. mafchauffeur zegt :

  Meestal wordt de zinsnede “God/Jesus will deal with them” gebruikt in de betekenis van “Ze zullen verantwoording moeten afleggen aan Hem”.

  Heel vriendelijk klinkt het in ieder geval niet. Handiger was geweest “Jesus will deal with that (problem/unbelief)”. Dan zou Boktors vertaling meer op z’n plaats zijn geweest.

  Zolang het gemakkelijker is om iemand te genezen dan om een criticus te overtuigen blijft het toch lastig om daarmee om te gaan. 😉

 29. pknbroeder zegt :

  Tsja, MvdS zal wel niet blij zijn met de vrije vertaling van zijn facebookbericht.
  Er is ook al goudstof van hem afgenomen en in koper veranderd (iedereen snapt natuurlijk wel dat het ware goudstof verkocht is aan een goudhandelaar en dat MvdS voor de gek is gehouden en slechts koper terugkreeg, dat testen was natuurlijk een manier om MvdS goud af te troggelen)
  Nee, GG heeft het helemaal verpest bij MvdS. 😉

 30. Boktor zegt :

  Heb geen moeite met de vertaling van GG hoor, dat was ook de eerste reactie die ik had toen ik het las… wtf?

 31. goedgelovig zegt :

  @pknbroeder: We hebben het vertaald in de geest van “Ik bind elke satirische site in Jezus’ naam” en “Flikker toch op met je theologie.” 😉 Morgen een reportage uit het verre Myanmar waar vele zielen zijn gered.

 32. Professor Prietpraat zegt :

  arme Mattie, hoopte hij rust te krijgen nu Plat zoveel aandacht naar zich toe trekt, wordt hij alsnog gevolgd en op de korrel genomen. Arme drommel. Je zou bijna medelijden met hem kregen door zoveel ongewenste aandacht die hij krijgt.

 33. Professor Prietpraat zegt :

  ik denk overigens ook dat afrekenen de juiste vertaling is en dat Mattie dat expliciet bedoelde te zeggen, ook inderdaad gelet op eerdere uitspraken van hem die op zijn minst niet zo vriendelijk waren over twijfelaars en kritici.

 34. Boktor zegt :

  We beseffen toch wel dat iedereen wel eens lompe uitspraken doet die hij eigenlijk niet helemaal zo extreem bedoelt, en dat de ene persoonlijkheid daar wat makkelijker last van heeft dan de ander?

 35. afolus zegt :

  @Boktor

  We beseffen toch wel dat iedereen wel eens lompe uitspraken doet die hij eigenlijk niet helemaal zo extreem bedoelt, en dat de ene persoonlijkheid daar wat makkelijker last van heeft dan de ander?

  Tuurlijk beseffen we dat.

  Alleen jouw grote garismatische leidsman (ggl) heeft zo vaak onbedwingbare neigingen om lompe uitspraken te doen dat het tijd wordt dat hij daarvan genezen of zo mogelijk bevrijd mag worden…
  En… God kán het doen..! Dat weet Mattheus gerust ook wel…. 😇😄

  Amen

 36. mafchauffeur zegt :

  Jezus deed ook regelmatig lompe en botte uitspraken. Gewoon een gevalletjes WWJD. 🙂

 37. afolus zegt :

  @mc
  Mat is toch Jezus niet…😎

 38. mafchauffeur zegt :

  @afolus: Mat doet grotere dingen dan Jezus. Dan mag hij ook weleens lomper en botter zijn. 😎

 39. midas zegt :

  Had iemand de woordgrap met Platzak al gemaakt?

 40. Jan Hartman zegt :

  ja

 41. mafchauffeur zegt :

  Ah kijk. De internationale carrière van de Gloriestoel is aanstaande. Niet voor niets naar een plaats waar men ervaring heeft met financiële luchtkastelen. 😉

  Ik heb een verzoek binnengekregen van Sven Leeuwestein of er mensen geïnteresseerd zijn om met een team naar IJsland te gaan in de week van maandag 19 mei tot en met zaterdag of zondag 23 mei. De bedoeling is dat er een team van een man of 10 daar de straat op gaat om gloriestoel acties te houden in samenwerking met de locale gelovigen. De spreektaal is Engels.

  Ik krijg nog nadere info over kosten e.d. Heb je zin in dit buitenlands avontuur, geef me dan even een berichtje.

  https://www.facebook.com/groups/395291467220732/

 42. Jan Hartman zegt :

  @maf………kost geld, ik begrijp er niets van platgaattochmetcijfertjesom? heb idee dat hij toch wel alles kan betalen? een groot geloof, wel moet hij stappen nemen…….

 43. mafchauffeur zegt :

  @Jan Hartman: zit jij soms weer te vissen naar een gratis snoepreisje? 😉

 44. afolus zegt :

  @mafchauffeur
  Zullen wij gaan met John en Wilfred?
  Als we Shin en Bram met Rob als thuisfrontcommissie achterlaten hebben we grote kans op Glorie…

 45. Jan Hartman zegt :

  jaaaaaaaaaaa, ik wil mee! neenietmetplatenzo, ik kom te ongelovig over en kon hun plannen wel eens dwarsbomen.

 46. mafchauffeur zegt :

  @afolus: ik was afgelopen zaterdag op een locatie waar de Gloriestoel ook stond opgesteld.

  Een beetje troosteloos, eigenlijk. In de 20 minuten dat ik er was heeft 1 persoon op de stoel plaatsgenomen. Toen hij hoorde dat men wilde bidden ging hij er pijlsnel vandoor.

  Maar ja, de Meester (Plat) was niet aanwezig, dat scheelde waarschijnlijk. Aardige mensen, dat wel.

 47. Jan Hartman zegt :

  zullen we eens met een hele groep naar de glorie stoelers toegaan als zij in actie komen? Moet Hennie snijder ook mee, die deelt nl mijn smarte leed in de vervolging…..

 48. Henny Snijder zegt :

  Hahaha Jan Hartman, góed idee!

 49. mafchauffeur zegt :

  Oei. De Heerser over IJsland is not amused.
  http://nos.nl/artikel/581778-eerste-politiedode-in-ijsland.html

 50. bramvandijk zegt :

  @afolus
  Mag ik niet mee? Of schat je terecht in dat ik daar niet zo’n behoeft aan heb 😉

 51. afolus zegt :

  @bramvandijk
  Zo langzamerhand leer je je pappenheimers kennen.
  Wees gerust, gij eersteling der dagen.
  Ik ga er ook vast niet heen,..
  Gloria in excelsis GG

 52. Wilfred zegt :

  @Afolus: Ik heb niet zoveel met dit fenomeen. Ik hoef ze niet aan het werk te zien om er een mening over te hebben. 😉

%d bloggers liken dit: