Een kerk met atheïsten

Op GG weten we dat gelovigen en atheïsten prima met elkaar in gesprek kunnen gaan en zelfs een ‘community’ vormen. Gemeentestichter Rikko Voorberg ziet dat ook en besloot om samen met atheïsten een kerk te beginnen. Een plek waar je het geloof kunt vinden, maar evengoed verliezen. Dat hoort bij een eerlijke zoektocht. In dit interview met Knevel vertelt hij over zijn aanpak.

voorberg

Advertenties

23 responses to “Een kerk met atheïsten”

 1. afolus says :

  Fascinerende gast…

 2. Bokkepoot says :

  “En toen stond iedereen om me heen – met de handen omhoog – en ik zat op mijn stoeltje om me heen te kijken, en me af te vragen van ja… wat geloof ík? En daar realiseerde ik me ergens dat áls er een God is, dat ‘ie MIJ bedoeld heeft, en niet pas iets met mij wil als ik deel uitmaak van de juiste groep – als ik het juiste paadje loop – maar juist mij, met mijn eigen gedachtekronkels en ideeën, heeft bedoeld.”

  Amen broeder.

 3. rob says :

  Na 3 minutehn luisteren: hij praat wel erg in gemeenplaatsen, hullie en zullie, de christenen zitten in hun comfortzone…blablabla, moet ik echt de hele uitzending uitzitten?

 4. Bokkepoot says :

  Zo, Andries wordt even scherp vanaf 18:37 :mrgreen:

 5. Bokkepoot says :

  @rob Ja, dat moet! 😉

 6. Bokkepoot says :

  @rob

  Nee, gekkigheid natuurlijk. Zelf voel ik me wel thuis bij de manier waarop hij met zijn geloof omgaat. Het komt op mij authentiek over, althans: een welgemikte poging daartoe.

  Maar ga gerust iets anders doen. 🙂

 7. rob says :

  @Bokkepoot,
  Volgende poging 🙂

 8. Bokkepoot says :

  …. en? en en en en en? 😀 😀 😀

 9. Agilhartje says :

  Jammer dat de ruimte ingericht is als een pizzeria in de jaren negentig van de vorige eeuw, maar dat is een detail.
  Het is wel spannend om je geloof zo op de proef te stellen door ook te LUISTEREN naar ongelovigen. Iedereen praat altijd over luisteren…

 10. DfTg says :

  @Agilhartje: Wat is er jammer aan een ruimte die is ingericht als een pizerria uit de jaren ’90 v/d vorige eeuw? Pizzeria’s uit die tijd zijn juist zo prachtig.

 11. Boktor says :

  Schitterend verhaal dit.
  Wat herken ik mijn geloofsbeleving in het interview met deze Rikko Voorberg.

  Hij loopt bewust het risico zijn geloof te verliezen, maar, zegt hij, dan moeten ze wel met een goed verhaal komen. (En dat is natuurlijk wederzijds).

  En Bokkepoot, jij bedoelt denk ik dit stukje:

  A: Wil jij die mensen bekeren? Heb je een verborgen agenda?
  R: Ons doel is om mensen in contact te brengen met het verhaal van Jezus en om te kijken wat er gebeurt.
  A: Vrijblijvend?
  R: Ja, zo vrij als je wil.
  A: Wat jou betreft?
  R: Nee, omdat ik wil dat zich daar echt mee bezig houden. Ik denk dat er dan altijd wat gebeurt.
  A: En waarom wil je dat? Dat ze zich daarmee bezig houden.
  R: Omdat ik het ’t meest belangrijke verhaal van de wereld vind.
  A: En je vind dat die anderen dat ook moeten vinden?
  R: Eeehhhm…. *in gedachten*, Nee. Ik ben heel geïnteresseerd naar de mening van mensen als je ze er mee confronteert en ze zeggen ‘nou interessant’ en lopen weg. Ik wil dat weten. Want ook ik kan bekeerd worden in Stroom West.
  A: Ja, de andere kant op.
  R: Precies.
  En dat was voor mij een belangrijke keuze aan het begin hiervan.
  Als ik niet bereid ben om mijn geloof in de waagschaal te leggen net zoals ik hun vraag om hun seculiere overtuigen in de waagschaal te leggen, dan moet ik geen gemeentestichter worden. Of niet op deze manier. We moeten er samen staan en kijken wat werkelijk is.

  Ik raak steeds meer overtuigd van het verhaal en de kracht er van.
  En misschien andere accenten
  Het wordt dieper.

  (Grotendeels woord voor woord, maar niet 100%. Voor wie exact 100% wil weten wat er gezegd is, en hoe: dan kijken).

 12. rob says :

  @Bokkepoot
  Het blijft allemaal een beetje kabbelen.

  Het zijn grote uitspraken waar helemaal niet op doorgevraagd wordt:

  “We moeten er samen staan en kijken wat werkelijk is.”

  Leuk, maar hoe doe je dat?
  Zo te zien op GG is dat behoorlijk problematisch, er zijn geen tools om een geestelijke wereld te meten, of meer werkelijk te maken. Binnen ene jaar ben je daar volledig over uitgepraat.

 13. Bokkepoot says :

  @Boktor

  Yup, dat was het.
  Mooi fragment.

  @rob

  Er zijn geen tools om een geestelijke wereld te meten, of meer werkelijk te maken

  Volgens mij gaat het daar juist om: even al die ‘tools’ overboord zetten. Als datgene ‘wat werkelijk is’ niet werkelijk genoeg is om zonder tools ervaren te worden, hoe werkelijk is ze dan? 😯

  Blijkbaar ervaart onze Rikko dat het wat hem betreft wel werkt:

  Ik raak steeds meer overtuigd van het verhaal en de kracht er van.
  En misschien andere accenten
  Het wordt dieper.

  Maakt me toch enigszins nieuwsgierig.

  Ik snap overigens dat de grens tussen ‘nieuwe vormen ontdekken’ en ‘interessantdoenerij’ hier flinterdun is – en ik krijg de indruk dat er hier en daar best wat rafeltjes zitten aan zijn zelfverklaarde ‘authenticiteit’, wellicht juist vanwege zijn gepassioneerde wens het te zijn – maar ik geef hem vooralsnog de voordeel van de twijfel.

 14. rob says :

  @Bokkepoot

  Volgens mij gaat het daar juist om: even al die ‘tools’ overboord zetten. Als datgene ‘wat werkelijk is’ niet werkelijk genoeg is om zonder tools ervaren te worden, hoe werkelijk is ze dan?

  Hier raak je mij even kwijt.

  Er zijn geen verschillen tussen atheisten en gristenen, behalve dat de ene groep zegt te geloven en de andere niet.

  Hoe je het geloof meer werkelijk moet maken, maakt hij nergens concreet.
  De gloriestoelers, die zijn lekker op dreef het geloof werkelijk te maken 🙂
  Rikko had in het interview al laten doorschemeren dat hij de charismaten wel interessant vond.

 15. Bokkepoot says :

  Hier raak je mij even kwijt.

  Blijkbaar. Ik snap alleen niet waarom.
  Maar misschien volgen we elkaar wel niet, want want wat je erna schrijft, begrijp ik dan weer geen bal van. 😉

  Er zijn geen verschillen tussen atheisten en gristenen, behalve dat de ene groep zegt te geloven en de andere niet.

  Het gaat ook niet om die gelovigen, noch om die ongelovigen – het gaat om de werkelijkheid waar ze samen naar kijken.

  Hoe je het geloof meer werkelijk moet maken, maakt hij nergens concreet.

  Waarom moeten wij als mens het geloof ‘meer werkelijk maken’? Juist dat ‘werkelijk maken’ van het geloof heeft me de kerk uitgejaagd! De werkelijkheid is de werkelijkheid, die hoeft niet ‘gemaakt’ te worden!

  Jezus is een persoon. Hij noemt zichzelf de Waarheid. Als hij werkelijk de Waarheid is, hoeft hij toch niet ‘nog waarder’ gemaakt te worden? Dat is nou juist de poppenkast waar ik zo’n godsgruwelijke hekel aan gekregen heb. Juist in die charismatische hoek, waar ze ‘de waarheid’ door je strot proberen te duwen.

  Laat die werkelijkheid zichzelf maar waarmaken.
  De werkelijkheid is de werkelijkheid.

  Vandaar dat ik zeg: “Als datgene ‘wat werkelijk is’ niet werkelijk genoeg is om (…) ervaren te worden, hoe werkelijk is ze dan?”

 16. Bokkepoot says :

  @rob

  Ik denk dat het Rikko’s streven is om dus bewust niet zelf een plaatje van de werkelijkheid te schieten en dat te gaan verkondigen, maar om als toeschouwer zélf de werkelijkheid voor Zichzelf te laten spreken.

  Waarbij ik ‘zichzelf’ hier even bewust met een hoofdletter schrijf, me als ‘twijfel-atheist’ verplaatsend in het lijdend voorwerp van dit artikel 😉

 17. HGK says :

  Aah, de Pascal definitie van geloof: ‘Je kan beter geloven en erachter komen dat het niets is, dan niet geloven en in de hel behandelen…..(hij zegt zelf dat geloven voor hem het beste is).
  Tegelijkertijd kan hij zijn geloof verliezen.
  Intrigerend.

 18. Bokkepoot says :

  @HGK

  Volgens mij laat hij het idee van het ‘tegen beter weten in geloven’ juist los. Hij wil de werkelijkheid voor zichzelf laten spreken. Dan maakt het dus ook niet meer uit of de toeschouwer van die werkelijkheid bij voorbaat christen is of juist niet.

  Ja, hij kan dan zijn geloof verliezen. Maar dat betekent niet meer dan dat hij nu iets anders gelooft omdat de werkelijkheid er – in zijn ogen – dan anders uit ziet dan hij dacht.

  Je kan de werkelijkheid niet werkelijker maken door er in te geloven. De werkelijkheid heeft niet ons geloof nodig om te bestaan. Veel christenen leven wel zo: in hun hele manier van doen komt naar voren dat ze zichzelf moeten overtuigen van hetgeen ze geloven. Alsof ze de werkelijkheid moeten vormgeven d.m.v. hun geloof. Maar dat is onzin: de werkelijkheid blijft zichzelf en past zich niet aan aan hetgeen wij geloven.

  Geloof kan veranderen – de werkelijkheid niet.

  Je kan beter geloven en erachter komen dat het niets is, dan niet geloven en in de hel belanden

  Je zou maar echt zo redeneren……
  Wat een zinloos, weggegooid leven heb je dan. 😐

 19. dorien says :

  Bij RK ers ben je ook in hun ogen een soort Atheist als je afkomnstig ben uit een protestant gezin
  Waar doe je je best nog voor

 20. C. van Egmond. says :

  Het volgende is een impressie van een studie die zich richt op de ongeloofwaardige beeldtaal in de bijbel die een persoonlijk God en een zintuiglijk waarneembare schepping, bewijsbaar ontkennen.
  Met die studie kunt u uw benadering van het leven, tegenover alle geloven rechtvaardigen. Het werk bevat bewijzen, géén aanname!

  In Genesis 1: 26 staat dat God een beroep op Ons doet voor het maken van mensen die naar onze gelijkenis moeten heersen. In 1: 27 staat: En God schiep de mens naar zijn beeld; naar Gods beeld schiep Hij hen; man en vrouw schiep Hij hen.

  Die Mens naar Gods gelijkenis is voor de rustdag een opdracht gegeven die Hij na de rustdag tot uitvoering moet brengen. Daarvan is na de rustdag – niets – beschreven; toch moet Hij er zijn met al het geopenbaarde waarover hij na de rustdag moet heersen.

  Wat is naar Gods gelijkenis moet na de rustdag met alles wat Hem van voor de rustdag in opdracht is gegeven, een nog onvervuld tijdperk zijn. Dat moet zo zijn, omdat in zijn tijdperk de aarde en de hemel weer zijn gemaakt die voor de rustdag door God waren geschapen (Gen. 1:4). In zijn tijdperk na de rustdag, was geen gewas, noch waren er de dieren die voor de rustdag door God waren gemaakt.

  De consequentie is dat in zijn tijdperk het oude en nieuwe testament is opgetekend, waarvan het geloof aanneemt dat het de geschiedenis is van het leven in ons bestaan op aarde. Dat is het niet, blijkt o.a. uit het maken van de aarde en hemel waarin al een geschapen hemel en aarde waren! Het blijkt o.a. uit de ongeloofwaardige beeldtaal waarin het uitvoeren van de opdracht staat beschreven.

  Daarbij is de aarde waarop wij leven bij benadering 4,5 miljard jaar oud in een heelal dat bij benadering 15 miljard jaar oud is. Dat is niet de aarde die in de aanvang met de hemel door God is geschapen; noch de aarde en de hemel die na de rustdag zijn gemaakt.

  De wetenschappelijke bevindingen die de aarde waarop wij leven in de tijd plaatsen, mogen niet worden afgewezen; wetenschap is de Rijke oogst van (Gods) openbaring!

  De Mens is naar Gods gelijkenis, een maaksel en schepsel. Daarvan heeft wat van Hem is gemaakt, géén kennis van wat van Hem nieuw is geschapen; die, omdat wat van Hem nieuw is, géén kennis kan hebben van wat van Hem is gemaakt. Hij is een – Tijdperk – naar Gods gelijkenis, waarin is verborgen dat Zich niet kent.

  De zeven scheppingsdagen die worden aangenomen, zijn er niet. Het zijn ‘drie’ dagen: de eerste dag, de derde dag en de vijfde dag. Dat zijn uitgaande van de eerste dag, twee ondeelbare priemgetallen. Daarbij zijn de tweede dag, de vierde dag en de zesde dag, dagen waarop is gemaakt. Maken en scheppen blijken Geheugen en Denken te zijn; Vrouwelijk Mannelijk naar Gods onpersoonlijke gelijkenis in het – tijdelijk – verduisterde Tijdperk waarin de Mens Zich moet leren kennen

  Het onbeschreven tijdperk van de Mens, is na de rustdag met een erfzonde belast; die – nooit – de primitieve mens in de aanvang van zijn menselijke ontwikkeling op onze aarde kan worden verweten. Die primitieve mens heeft in het leven op de aarde waarop wij leven, om te overleven – in onschuld – moeten strijden in een wereld die al vóór zijn bestaan vol was met geweld.

  De evolutie is niet in strijd met (Gods) openbaring! De evolutie getuigt van een autonoom scheppend vermogen van wat zintuiglijk kan worden waargenomen; waarin wat innerlijk leeft, zich in het Tijdperk van de Mens, – Innerlijk – openbaart.
  Over het autonoom her/scheppende vermogen kunnen wij niet heersen; echter wel over wat Innerlijk is in een Verstandelijke en Mentale Evolutie.

  De in het Tijdperk van de Mens beschreven oude en nieuwe testament, onthult een Werkelijkheid tussen Innerlijke bewustwording en een scheppende evolutie. Daarin dicteert geen persoonlijk God, maar Levenservaring. Daarin moet het Geweten vanuit Weten leren spreken! Evolutie en openbaring is als Lichaam en Geest in een Verstandelijke en Mentale ontwikkeling (Romeinen 1:20).

  Het geloofwaardige in de ongeloofwaardige beeldtaal stelt een – eis – aan bewustwording in tijd. In Jesaja 28:9-10 staat: Wien wil hij kennis leren en wien wil hij een openbaring doen verstaan? Hun die van de melk gespeend, aan de borst ontwend zijn? Want het is wet op wet, wet op wet, eis op eis, eis op eis, hier wat, daar wat. De openbaring kan niet worden begrepen zoals zij in de bijbel is verwoord; waarom zij in beeldtal is opgetekend! Daarvan voeg ik de eerste twee hoofdstukken toe en het laatste.

  Hoogachtend: C. van Egmond.

 21. Bokkepoot says :

  @C. van Egmond

  😯

  Oh. Ok. Ja. Nee joh, prima. 🙄

 22. Afolus says :

  Moeilijk, moeilijker, moeilijkst.
  Vermoeiend.

 23. Bokkepoot says :

  @Afolus

  Ooit zullen we aanschouwen van aangezicht tot aangezicht. En dan hoop ik dat God het talent heeft om de diepere dingen des levens aan me uit te leggen in klokhuistaal, of me anders wat extra hersencellen geeft om het allemaal te begrijpen.

  Maar misschien neemt ‘ie het zekere voor het onzekere en laat ‘ie me gewoon lekker in de Tuin spelen tijdens het bespreken van de grotemensendingen.

  Iedereen blij.