Jezus is tegen belasting

b4fab12736d1236cbb8853559adaafedJezus werd gedood omdat hij tegen hoge belastingen was, las ik vrijdag. Geschreven door een Amerikaan, natuurlijk. Ik ben altijd geïntrigeerd geweest door de ‘Leben-Jesu-Forschung’, de vele pogingen die gedaan zijn om de ‘echte’ Jezus onder het stof van religieuze, politieke en andere belangen vandaan te halen. Gebruikmakend van wetenschappelijke methodiek probeert men een zo getrouw mogelijk beeld van de historische Jezus te schetsen. Bill O’Reilly (van FOX News) is daar wel zeer goed in geslaagd, kan ik zeggen.

Dat de evangeliën zelf niet altijd een accuraat beeld schetsen van de werkelijke Jezus, beschouw ik als bekend. Daarom heb ik een bijbelverhaal enigszins herschreven om het historisch accurater te maken. Het verhaal staat in Markus 13 en het gaat over de eindtijd.

Toen Jezus de tempel verliet, zei één van Zijn discipelen tegen Hem: ‘Kijk eens, Meester! Wat een gebouw, wat een stenen!’ Hij sprak over de centrale bank van Palestina. Jezus antwoordde: ‘Die grote gebouwen? Zij zullen met de grond gelijk gemaakt worden; er zal geen steen op de andere blijven.’ Hij ging tegenover de tempel op de helling van de Olijfberg zitten. Petrus, Jakobus, Johannes en Andreas kwamen met z’n vieren bij Hem en vroegen: ‘Wanneer zal dat gebeuren wat u net heeft gezegd? En hoe kunnen wij weten dat het zo ver is?’

‘Ik waarschuw jullie,’ zei Jezus. ‘Laat je door niemand van de wijs brengen. Want er zullen verscheidene mensen komen die zeggen dat zij de Christus zijn. En zij zullen velen achter zich aan krijgen. Laat je niet in de war brengen door belastingverhogingen en geruchten van belastingverhogingen. Het staat vast dat die zullen komen, maar je mag er niet uit opmaken dat het einde er dan al is. Want over de hele wereld zullen volken tegen elkaar worden opgehitst om belastingen te verhogen en steeds grotere sociale zekerheden in te bouwen. Er zullen subsidies zijn en ontwikkelingsgelden. Nu hier, dan daar. Maar deze dingen zijn niet meer dan een voorspel, want het ergste komt nog.

En wat jullie zelf betreft: Wees op je hoede! Omdat jullie tegen belastingen zijn, zul je voor het gerecht worden gesleept. In de scholen zullen jullie harde klappen krijgen. Jullie zullen zelfs voor koningen en presidenten moeten verschijnen. Dat zijn allemaal kansen om over Mij te vertellen. Voordat het einde komt, moeten eerst alle volken het goede nieuws van nivelleren horen. Er zullen mensen zijn die hun broer de dood injagen door hem te belasten. Vaders doen hetzelfde met hun kinderen. En kinderen zullen tegen hun hardwerkende ouders in opstand komen en hun vermogens afpakken.

Wanneer je de ‘gruwel van de verwoesting’ ziet staan waar hij niet hoort, lees dit aandachtig, vlucht dan naar de grotten in de bergen. Als je op dat moment op het dak van je huis zit, met je hypotheekrenteaftrek, ga dan niet naar binnen om nog iets mee te nemen. Vlucht! Als je op het veld bent, ga niet naar binnen om wat kleren te halen. Vlucht! Want er zal een belasting zijn zoals de wereld nog nooit gezien heeft, zelfs de kleren zullen van je lijf worden belast.

Leer van de vijgenboom deze les: wanneer er knoppen en blaadjes aan komen weet je dat het gauw zomer wordt. Zo is het ook met de komst van de nieuwe wereld, waar geen belastingen zijn en waar wegen vanzelf onderhouden worden en politie en leger gratis zijn. En iedereen gelukkig.

Evert te Winkel is journalist en amateurtheoloog. Hij blogt op Vrijzinnig Evangelisch.

Advertenties

16 responses to “Jezus is tegen belasting”

 1. jugendstil says :

  Natuurlijk is Fox tegen belasting, ze hebben niet voor niets het voetbal opgekocht in Nederland.

 2. bramvandijk says :

  Er is duidelijk met deze tekst geknoeid door meerdere redacteuren. Stelt Jezus op het ene moment tegen belasting te zijn. Vervolgens moeten zijn leerlingen het goede nieuws van nivelleren gaan verkondigen. Maar hoe kun je zonder enige vorm van belasting en inkomensoverdracht nivelleren?

  Hier zien we dus duidelijk dat er al in het vroege christendom een dispuut was tussen christenen over de positie van Jezus over belastingen. De orthodoxe club van belastingbetalers en uitkeringsknuffelaars heeft dit in eerste instantie gewonnen, mede doordat ze heel strategisch het evangelie van Lukas met zijn “zalig zijn de armen” in de canon hebben gekregen. Mattheüs biedt enig tegenwicht met het “zalig zijn de armen van geest” dat laat zien dat dit geestelijk geïnterpreteerd moet worden, maar dit was niet genoeg en eeuwenlang hebben we toch met dit gekleurde beeld van Jezus opgescheept gezeten. Gelukkig is er de wetenschappelijke benadering van de Leben-Jesu-Forschung en kunnen we nu eindelijk de echte Waarheid(TM) boven tafel krijgen.

 3. Ettje says :

  Als de farizeeërs Hem erin willen luizen met hun vraag over wel of geen belasting betalen is zijn antwoord: “geef aan de keizer wat van de keizer is”. En Hij gebruikt daarbij, om het duidelijk te maken, een muntstuk, waarop de afbeelding staat van de keizer. Is dus zo klaar als een klontje! Zolang Rutte, Samsom, en Dijselbloem niet op onze munt staan, hoeven we hen geen belasting te betalen!

 4. flipsonius says :

  Mooie scoop van Evert!
  De oproep aan de rijke jongeling: “verkoop alles wat je bezit en geef het aan de armen” moet in dit kader ook gezien worden als een schaamteloze oproep om
  a) de vermogensbelasting te ontduiken en
  b) maximaal van de aftrek voor giften te profiteren.

 5. Dutch Hermit says :

  @Flipsonius
  Je begrijpt dan ook dat Romeinen 2:22 vooral gelezen moet worden als een aanmoediging 😉

 6. afolus says :

  @bramvandijk

  Maar hoe kun je zonder enige vorm van belasting en inkomensoverdracht nivelleren?

  Het is beter te geven dan te ontvangen….😀

 7. flipsonius says :

  @Ettje
  zo breng je ze nog op ideeën! Straks wordt de euro afgeschaft en betalen we voortaan in Ruttes en Dijsselbloems!

 8. Ettje says :

  @afolus; Maar ontvangen is dan wel weer vele malen moeilijk dan geven! 🙂

 9. Ettje says :

  @flipsonius; dat geeft dan wel weer variatie! Kabinet gevallen, nieuwe munten! 🙂 Ik hou wel van verandering. En is natuurlijk wel lachen als we zonder regering zitten. Hoeven we ‘even’ aan niemand te betalen…

 10. shin says :

  @bram
  Wel eens een echte gristelijke republikeinse Amerikaan gesproken.
  Die is van mening dat de werken van barmhartigheid slechts door de Kerk mogen worden gedaan.
  Dood aan de socialisten, viva America!

 11. shin says :

  We zien van dit standpunt een duidelijke breuk in de brieven van Paulus. Waar Jezus oproept om geen belastingen te betalen (en dat volgens Lucas zelfs met de dood moet bekopen), zegt Paulus in Rom 13: “Daarom betaalt u ook belasting en staat wie belasting int in dienst van God. Geef iedereen wat hem toekomt: belasting aan wie u belasting verschuldigd bent, accijns aan wie u accijns verschuldigd bent, ontzag aan wie ontzag toekomt, eerbied aan wie eerbied toekomt.”

  Ach ja, komt de keizer überhaupt iets toe? Jezus zette die vraag op scherp, toen hij de farizeën opzadelde met de opdracht om de keizer te geven wat hem toekwam, terwijil ze diep in hun hart gevonden zullen hebben dat de keizer helemaal niks toekwam, en vooral niet hun land Judea. Jezus zelf had überhaupt geen geld op zak om belasting mee te betalen: hij moest een ander vragen om hem een belastingpenning aan te reiken met het plaatje van de keizer erop.

  Blut zijn is het antwoord op “what would Jesus do?” – Geeft dus allen gul ten gunste van de nivellering. En vergeet die Paulus!

 12. mafchauffeur says :

  @gristelijke republikeinse Amerikanen heb je in soorten en maten.

  Deze wil zelfs in 2016 een gooi doen om Obama op te volgen.
  http://www.newsmax.com/Newsfront/christie-homosexuality-not-sin/2013/08/19/id/521143

 13. mafchauffeur says :

  @shin, bedoelde ik.

 14. shinshinnun says :

  @maf
  Vertrouw nooit een politicus op zijn woord ;).
  Het merendeel van de republikeinen die ik ontmoet heb maakte zich voor alles druk om morele kwesties, de hoogte van de belastingen, de mate van christelijkheid van de vs en zijn right to defend himself.

 15. mafchauffeur says :

  @shin: Zo herinner ik mij de zwaar teleurgestelde Amerikaanse zendeling die zijn abonnement op een gerespecteerd stevig-conservatief christelijk magazine ging opzeggen.

  Reden: in de filmrubriek stond een korte recensie van een Harry Potter film. Een zwaar negatieve en afkeurende recensie, dat wel.

  Maar het enkele feit dat er aandacht aan werd besteed deed de deur dicht.