Theater van verlossing

dedeur1Het was al wekenlang te lezen op aanplakbiljetten in en rond de Zwolse binnenstad: “God geneest nog steeds”. Van 8 tot en met 10 augustus sloeg evangeliegemeente De Deur haar tent op in het Weezenlandenpark te Zwolle voor haar jaarlijkse tentcampagne. Feitelijk was het nog maar de tweede keer dat De Deur het voortbestaan van het nieuwe Isalaziekenhuis probeert te tarten, maar een kniesoor die daar op let.

Reageerders John en Shin brengen speciaal voor Goedgelovig verslag uit van hun bezoek aan de genezingsdienst van donderdagavond 8 augustus. De verwachtingen waren dankzij de vakkundige marketing via posters, lokale media en een heuse website hooggespannen: zal Johns litteken verdwijnen? Zal Shins beenlengteverschil nu eindelijk tot het verleden gaan behoren? Met die vragen in ons achterhoofd (en speciaal voor Goedgelovig), lieten we uiteraard graag weer ’s een stichtelijke boodschap over ons uitstorten.

De bijeenkomst bleek helaas niet van start te kunnen gaan zonder dat we onszelf herhaaldelijk als een hert dat verlangt naar water genoemd hadden, begeleid door de begeesterende musici van de tentband. Tussen het aanbidden door werd de collecte aangeprezen met de volgende boodschap: Alle Deurgemeenten zijn aaneengeschakeld als fellowship, wij worden door God gezegend zoals wij anderen zegenen en het zou niet leuk zijn voor De Deur Zwolle als ze met een schuld achterblijft na de tentcampagne. Moraal van het verhaal? Verzamel geen schatten op aarde en geeft gul! Wij vinden samen niet meer dan vijftig eurocent in onze portemonnees: de zegen van God zal voor ons vanavond toch niet van hetzelfde laken een pak zijn?

dedeur3

Geen tijd om ons op die vraag te bezinnen, want daar was de preek van pastor Wayman O. Mitchell al. Mitchell is de stichter van het wereldwijde verband van De Deur, bestaande uit zo’n tweeduizend gemeenten. Het tentpubliek (volwassenen mannen in pak, vrouwen casual chic) luisterde aandachtig naar deze “vurige man van God”. De kern van zijn verhaal was volgens zijn eigen zeggen: “Jesus Christ has risen from the dead”. In de praktijk ging Pastor Mitchell vooral in op de drie dimensies van bijbelse genezing: de fysieke, de emotionele en de spirituele. Een verstandig keuze, want die genezing daar kwam iedereen immers voor! Hieronder de samenvatting, gevolgd door een verslag van de aansluitende genezingsdienst.

De drie aspecten van genezing (of eigenlijk ziekte)

Het fysieke aspect van ziekten is volgens de pastor veroorzaakt door de zondeval. Hierdoor zijn alle elementen van de schepping veranderd en kwetsbaar geworden voor ziekte, wonden, demonische aanvallen en de dood. Tijdens zijn healing crusades ziet pastor Wayman niet voor niets kinderen met een doof oor, een gat in hun hart, een hartruis en zelfs kinderen die geboren zijn buiten het huwelijk. Stuk voor stuk zoeken ze (ja, ook die onwettige kinderen!) genezing van de vloek uit Genesis. En er trekken heel wat kwalen aan de neus van de pastor voorbij: platvoeten, astma, enzovoorts! Nog maar enkele weken tijdens een crusade in Ocean Side, California, waar dertig tot vijftig mensen werden gered, kon een vrouw met kogels in haar rug weer bukken na een genezingsgebed door meneer Mitchell. Dat kon ze daarvoor niet, dus: “Thank God!” En de zaal krijtte: “Amen!”

Ook emoties beïnvloeden het lichaam: door bitterheid, haat, jaloezie en woede krijgen mensen reuma, maagzweer, bloeddruk. Dat wist Paulus ook al, want in Efeze 4 schrijft hij: “Als u boos wordt, zondig dan niet: laat de zon niet ondergaan over uw boosheid, geef de duivel geen kans.” Ofwel: negatieve emoties bieden de duivel de mogelijkheid om binnen te dringen in de persoonlijkheid. U vraagt om een voorbeeld? Wayman Mitchell heeft ze: in Australië was een vrouw met doofheid aan één oor – over het algemeen gemakkelijk te genezen. Maar na drie keer bidden was er nog steeds niets veranderd. Na afloop ging pastor Mitchell met de vrouw in gesprek. De doofheid bleek vijf jaar geleden begonnen na een open hart operatie. De diagnose van Mitchell: angst voor de dood. Hij heeft de angst van haar geworpen en de vrouw kon weer horen! Pastor lichtte het nog even een keer extra toe: de mens is geschapen met een geweten. Wanneer we dit geweten overtreden, begaan we zonde en dit leidt tot schuld. Die schuld moet worden voldaan: ofwel door het bloed van Jezus ofwel door zelfverzoening. En zelfverzoening leidt tot destructieve emoties met fysieke en mentale consequenties. Zonde en schuld zijn factoren van ziekte! En de zaal prees God: “Amen!”

dedeur4

De spirituele dimensie mogen we overigens ook niet onderschatten. Een paar jaar geleden was Mitchells zoon in Argentinië, waar hij stelde dat ziekten vaak veroorzaakt worden door geesten. Een man riep hem toe: “Als een virus of bacterie de oorzaak van ziekte is, wat heeft dat dan nog met het spirituele te maken?” Maar je mist God natuurlijk op een kilometer als je met een “natural mind” naar het spirituele, demonische element van ziekte kijkt! Neem nu Petrus’ schoonmoeder. Jezus spreekt haar koorts in Lucas 4 bestraffend toe, zoals hij dat ook bij demonen doet. Daarmee is toch de spirituele dimensie van ziekte duidelijk aangetoond! Tijdens de crusade in Ocean Side was ook zo’n zieke, een oorlogsveteraan uit Afghanistan met PTSS. Hij had granaatscherven in zijn been en heel veel pijn. Hij is door pastor Mitchell in een stoel gezet, want in dit soort gevallen treedt vaak een beentekort op, en is he-le-maal getransformeerd door het genezingsgebed! In Lucas 13 vinden we een ander voorbeeld van spirituele ziekte: een vrouw loopt helemaal krom. Tegenwoordig zou ze waarschijnlijk gediagnosticeerd worden met osteoporose of een vorm van reuma, aangezien reuma volgens Mitchell mede veroorzaakt wordt door haat en bitterheid. Jezus genas haar in de naam van God. Wat was Hij toch een machtig genezer, die Jezus, God was met Hem! En de zaal hief haar ogen ten hemel.

Het redden van de zielen

Dan maant Pastor Mitchell de aanwezigen om het hoofd te buigen en de ogen te sluiten. Het is tijd voor de “healing of the soul”. Voor de mensen met een persoonlijkheid die geplaagd wordt door zonde en die gebukt gaan onder schuld en schaamte, is het tijd om zich over te geven aan de liefde van God. Terwijl Mitchell murmelt dat ze wedergeboren moeten worden, zet de piano subtiel in. Een herinnering aan een sketch van Voorwaar over de evangelische beweging komt boven: “De piano speelt langzaam, zachtjes op de achtergrond, we willen niet op je gevoel inspelen…”. Wie wil, mag zijn hand opsteken. De ordedienst houdt de score nauwkeurig bij: er gaan enkele handen omhoog. De bekeerlingen worden verzocht te gaan staan, terwijl Mitchell aandringt op kwantiteit: “Snel, ik ga zo veranderen naar de genezingsdienst, ga nu staan als je je hand opstak! God’s looking down! Be honest to God! Maybe you didn’t lift your hand, but you feel you should have!” Uiteindelijk staan er zo’n veertien mensen vooraan het podium. Er wordt nog een Jantje-Smit-voor-religieuzen (eenvoudige tekst, makkelijk refrein, lekkere meezinger) ingezet: “Hij is Heer”. Een al te enthousiaste voorbidder bij het podium wordt door de pastor terechtgewezen: “I’m praying.” Mitchell voegt meteen daad bij het woord en gaat voor in het zondaarsgebed.

Genezingsdienst

Al snel blijkt dat wedergeboorte een mooie bijkomstigheid heeft, want als pastor Mitchell overgaat op de genezingsdienst, zijn de kersverse broeders en zusters als eerste aan de beurt. De zaal wordt opgeroepen om mee te bidden, want “you’ve got faith”.

dedeur2

Allereerst is daar een meisje met een zere nek. Ze vergeeft haar schuldenaren en Mitchell roept: “Loose her in the name of Jesus!” Er volgt applaus, maar helaas heeft het meisje toch nog wat pijn. Mitchell vraagt haar dan wie haar pijn gedaan heeft, welke naam er bij die vraag in haar opkomt. “Loose her” klinkt het weer. De zaal applaudisseert en meisjelief verlaat hups het podium.

Dan komt er een jongen met een zere rug op het podium. Hij wordt op een stoel gezet en blijkt een flink beenverschil te hebben. Na gebed kan de huilende jongen weer buigen! De zaal klapt.

Vervolgens komt er een BZ’er (Bekende Zwollenaar) op het podium die al dertig jaar pijn lijdt. De lijsttrekker van Lijst Willem Lucht heeft duidelijk nog andere fysieke uitdagingen dan enkel pijn, maar dat mag de pret niet drukken. Nadat pastor Mitchell heeft gecontroleerd of Willem het zondaarsgebed wel heeft meegebeden, bidt hij voor de pijn. En Willem zegt: “It’s all gone!” Halleluja!

Mitchell vraagt kankerpatiënten naar voren: er komt een PKN’er van middelbare leeftijd op het podium. Tijdens het gebed van Mitchell wordt hard geklapt, maar het is onduidelijk waarvoor. Is de man genezen? Klachtenvrij? Het is ons een raadsel, maar we moeten door: een genezing mag blijkbaar niet meer dan zo’n dertig seconden kosten.

Het betreft een man met terminale longkanker. Pastor Mitchell besluit de kanker te vervloeken. Als de man vervolgens in de microfoon staat te hoesten, hebben wij last van plaatsvervangende schaamte om het advies van Mitchell: “Say it: I cast out self pity right now!” Nog steeds hoestend krijgt de man nog toegeworpen: “Keep checking how you feel tonight!” Kortademig verlaat hij het podium.

Tijd voor een vrouw met darmklachten, die een “little bit” opknapt van Mitchells gebed. Het weerhoudt de pastor er niet van om te roepen: “Let’s praise God!”

Dan de vrouw die haar been brak. Na het gebed van de pastor, heeft de vrouw geen pijn meer. Hoera!

Nu mag iedereen met een doof oor naar voren komen. Er komt een jongen met zo’n doof oor, maar ook nog een blind oog en evenwichtsstoornis bij de pastor. Hij mag het mantra “Door het bloed van Jezus” herhalen, maar er lijkt weinig te gebeuren: de hulpjes van pastor Mitchell fluisteren een cijfer in zijn dove oor, maar de jongen is pas in staat het juiste cijfer te noemen als het fluisteren is opgelopen tot roepen. Zelfs wij kunnen het achterin de zaal verstaan (het goede antwoord was vijf). Het blinde oog wil (ook al?) niet erg meewerken, maar daarvoor is Mitchells advies: “Blijf in gesprek met de Heer. En dank God voor het oor.”

Er nadert een meisje met een gebroken rug. De artsen hebben gezegd dat het uit zichzelf zal genezen, maar de pastor waagt zich er desondanks aan. Ze heeft geen pijn, dus hoe moet de zaal nu weten wanneer ze genezen is? Het meisje oppert een röntgenfoto, maar dat wordt door Mitchell weggewimpeld. Hoe weten we vanavond nog of ze genezen is? Dan blijkt ze een beenverschil te hebben, wat door Mitchell vakkundig wordt opgelost. Amen!

God geneest nog steeds en Malaria

Tot slot vraagt Mitchell om gebed voor mensen met mental problemen. En hij houdt ons voor dat vorig jaar een vrouw is genezen, die tweeëntwintig jaar in een rolstoel zat. De Heer wordt bedankt voor zijn aanwezigheid en na anderhalf uur staan we weer buiten. Jammer genoeg werd er weinig genezen, behalve misschien ons gezonde verstand?

Naschrift

We hebben meneer Lucht om een reactie gevraagd. Hij schrijft het volgende:

“Ik was inderdaad aanwezig omdat ik gelovig ben en wedergeboren christen ben. Ik ben van mening dat het geloof een centrale rol moet spelen bij het leven van alle dag en dat religie op de school moet worden toegepast en ook in de opvoeding van het gezin. (…) Ik vond het heel bijzonder die ontmoeting op het podium en had ook tijdelijke verlichting, maar alle pijnen in mijn lichaam zijn weer terug en God heeft me verteld geduld te hebben en niet de schatten op aarde maar in de hemel te verzamelen!! Ik ben een mens dus ook een zondaar en probeer zo goed mogelijk te leven maar dat valt met al die pijnen in mijn gehele lijf niet mee. Ik heb tijdelijk baat gehad bij die tentdienst en vond het een bijzondere ervaring die ik graag deel met anderen. Als er nog vragen zijn wil ik die met alle liefde beantwoorden.”

Advertenties

99 responses to “Theater van verlossing”

 1. Menno says :

  Wat proberen jullie nou aan te tonen door steeds naar dat soort genezingsdiensten te gaan en ronduit te concluderen dat er niks gebeurde? Dat God niet bestaat?

 2. dr4hcir says :

  Bedankt voor het verslag. Wat een eerlijke reactie onderaan van dhr. Lucht.
  Heldere taal. Top.

 3. afolus says :

  Zwolle stond blijkbaar niet op z’n kop na dit groots aangekondigde event.
  Zowel de organisatie, als de bezoekers, evenals de lokale, regionale en landelijke media zagen geen aanleiding te getuigen van de gerealiseerde wonderen van genezing.

  De broeders en zusters kijken natuurlijk terug op een heerlijke campagne, die kostendekkend kon worden georganiseerd. Dat is fijn.

 4. afolus says :

  Vergat mijn smiley bij te voegen…😁

 5. dr4hcir says :

  @menno
  Wat proberen ze aan te tonen? Ze proberen een indruk te delen die een skeptische toeschouwer heeft van zo’n genezingsdienst.
  Wat is de indruk die dit artikel heeft op jou dan?

 6. ruub says :

  Mooi verslag, maar klinkt als een troosteloze bedoeling. Dat zinnetje “een genezing mag blijkbaar niet meer dan zo’n dertig seconden kosten” geeft het wel mooi weer; alsof er een show werd opgevoerd. En dat lijkt de reactie van de heer Lucht alleen maar te bevestigen: leuke show, tijdelijke verlichting, op dat moment was het best aardig. Religieus entertainment in een circustent.

 7. Johan says :

  @dr4hcir: Ik heb het stuk gelezen en vind het een boeiende weergave van een genezingsdienst zoals die in pinksterkringen wordt gehouden. Ik herken er veel in qua maniertjes, redeneertrant en het onvoldoende checken van genezingen. De auteurs mogen skeptisch zijn, maar ze beschrijven wat er gebeurt aardig feitelijk en trekken geen conclusie. Dat mag je als lezer zelf doen. Als jij gelooft dat daar mensen door God genezen zijn kan dat.

 8. engel says :

  Menno,

  Jouw motto is toch “Onderzoekt alle dingen en behoudt het goede” ? Dat is precies wat hier gebeurd. Er wordt van alles onderzocht en het is aan ons om het goede ertussen te behouden. En soms is de oogst wat mager.

 9. Dille says :

  Niet zo’n spannend verhaal, dit. De toon komt op mij over alsof de auteurs het stoer vinden om kritisch te zijn, waardoor ze vol enthousiasme vallen over elk detail en ze volgens mij hebben gemist wat het werkelijk mis gaat bij De Deur.

  Ik ken De Deur vrij goed, ging er een tijdje heen omdat mijn vriend erbij zat. In het begin vond ik het een warm bad, er waren veel leeftijdsgenoten, iedereen was erg aardig en men zag je als nieuweling direct staan.

  Mijn twijfel begon toen duidelijk werd dat je pas een taak kon toegewezen krijgen als je daadwerkelijk naar àlle bijeenkomsten komt: woensdagavond dienst, donderdagavond evangeliseren, zaterdag activiteiten, zondag twee keer dienst. Toen we daar geen zin in hadden, maar best graag een beetje wilden meewerken (bv koffieschenken), werd ons te kennen gegeven eerst maar eens actief en toegewijd betrokken te raken. Huh, dat waren we toch al? We voelden ons op dat moment thuis en kenden iedereen. We hadden vrienden gemaakt.

  Het feit dat we op dat moment ongetrouwd samenwoonden hielp overigens ook niet echt mee 😉

  Na een tijdje merkte ik steeds vaker dat kritiek op de kerk of de leiding niet werd gewaardeerd. Daardoor gingen er bij mij alarmbellen rinkelen. Ook viel me steeds meer op hoe gesloten De Deur eigenlijk was en hoezeer men gericht was op het eigen cluppie. We werden gestimuleerd om radicaal afscheid te nemen van onze familie en vrienden die “in de wereld” leven, en inderdaad, de mensen van De Deur leken alleen elkaar als vrienden te hebben. Steeds vaker merkte ik ook dat vanaf het podium werd geageerd tegen de andere Nederlandse kerken, in plaats van dat naar overeenkomsten en samenwerking werd gezocht.

  Naar mijn mening worden gemeenteleden bij De Deur door de leiding en door elkaar op grote schaal gemanipuleerd. Er was een bijna extreme uniformiteit in uiterlijk, uitspraken en gedrag van de gemeenteleden. Niet slechts vijftien mensen die het moeilijk hadden en God zochten kwamen bij de Vaste Vrijwillige Oproep naar voren, nee, zowat de hele gemeente stond bij het podium, lag op de grond, had kennelijk heftige ontmoetingen met God, etc. En dat iedere dienst opnieuw. Tijdens het zingen: iedereen stond bij bepaalde liedjes met de handen in de lucht, bij andere liedjes zat iedereen en klapte in de handen (altijd in hetzelfde tempo). De gedragscodes waren zeer duidelijk en bijna iedereen hield zich er braaf aan. Zelfs de manier waarop men bepaalde woorden uitsprak tijdens preken was uniform; iedereen zei bv. “Godde” in plaats van “God”. Het Engelse accent dat alle sprekers, ook de beginnelingen, zich kennelijk eigen had gemaakt… Vrij bizar, als je het mij vraagt.

  Ik was enorm opgelucht toen we er uiteindelijk weg gingen.

 10. bramvandijk says :

  Hulde voor een mooi en open artikel. Laat de lezer zelf maar de conclusie trekken. Persoonlijk bevestigt dit wel mijn idee dat genezingen vooral mooie verhalen zijn over wat er elders gebeurt, aangevuld met tijdelijke verlichting van de pijn en trucjes als beenverlengen.

  Maar eigenlijk vind ik vooral het inkijkje in de theologie erachter wel interessant. De grote nadruk op de zondeval en op demonen, het regelrecht ontkennen van wat we weten over bacteriën en virussen. En onderbouwing vooral met zelf meegemaakte anekdotes, wat het eens te meer zo opvallend maakt dat de genezingspraktijk van die dag zelf nogal tegenvalt.

  Tja… ik kan het zelf niet anders dan letterlijk ongelofelijk noemen, maar dat blijkt toch weer een heel persoonlijk oordeel te zijn.

 11. afolus says :

  @Dille
  Blijkbaar had je zelf na één of zelfs veel bijeenkomsten nog niet in de gaten wat er werkelijk aan de hand was in die kerk….

 12. joost says :

  Dille
  Daar zijn deuren voor he? Om gesloten te zijn/blijven voor “ongewenst” bezoek. 😦
  joost

 13. Dille says :

  @Afolus: Klopt, dat duurde even. Ik wilde het heel graag fijn vinden.

 14. shinshinnun says :

  @Menno
  Mijn doel was te laten zien dat de tentcampagne van De Deur een theatershow is, waar helemaal geen genezing optreedt. Dat is ook precies de reden waarom er geen krant aandacht aan besteedt na die tijd: er gebeurt gewoon helemaal niks.
  Ja, er is tijdelijk verlichting van pijn. Dat is prachtig, maar dat kan met hypnose/autosuggestie ook worden bewerkstelligd. Dat heeft met God helemaal niks te maken.

  Uiteindelijk vind ik het dieptrieste dat mensen hun levens hier omheen bouwen, hun geld eraan spenderen, deels hun eigen verantwoordelijkheid weggeven aan een enge pastor en ook nog het idee hebben dat er écht spectaculaire dingen gebeuren op het podium.

  Tel erbij op de avonden die ik met mijn broertjes en zusjes uit de traditionele kerken het hoofd gebroken heb over waarom er in de evangelische kerken wél wonderen gebeurden, en in de onze niet… en dan snap je dat ik deze dienst heel, heel, heel, heel erg verhelderend vond.

 15. shinshinnun says :

  @Dille
  Op basis van één genezingsdienst kan ik geen conclusies trekken over De Deur. Ik heb wel een paar websites gezien, waar mensen schrijven die erbij geweest zijn. Soms schokkend.

  Ik heb ervoor gekozen het bij mezelf te houden en te kijken wat ik als buitenstaander observeer in zo’n dienst. Ik kan mezelf nu eenmaal niet verplaatsen in één de leden van De Deur, en ik wou ook maar niet undercover gaan proberen of me dat op termijn wel zou lukken ;).

 16. WoodyFlow says :

  ik ben er 1 keer geweest
  reed toevallig langs, en dacht samen met een vriendin:
  he dat is die kerk van die malloten die altijd in de winkelstraat zeggen dat je naar de hel gaat
  eens even kijken

  en heb met open ogen staan kijken naar wat voor wazige kerk dat is

  een soort strengReformatorischJehovaEvangelischePinkster kerk

  je komt binnen, er stapt meteen iemand op je af die niet meer bij je weggaat tot het einde van de dienst
  wat echt een prestatie was want wij waren per ongeluk een uur te vroeg

  iedereen die ook maar enigszins in de buurt komt geeft je een hand en maakt een praatje.

  Iedereen ziet er eerlijk waar uit alsof ze eens goed afgestoft moeten worden. Het is dus niet reformatorisch maar toch heeft het daar wel wat van weg… vrouwen en meisjes met vlassig haar en grijze, matzwarte kleren enzo, mannen met slechte halve pakken, gele blousen, ik weet niet wat het is, maar het klopt niet iig…

  de opwekkingsachtige liederen worden allemaal in hetzelfde marstempo gezongen

  en inderdaad; plotseling gaat iedereen! tegelijk! in tongen bidden
  en daarna ploft ineens iedereen neer in zijn stoel
  daarna vliegen ineens alle handen omhoog enz..

  dan volgt er een onuitstaanbare donderpreek
  en gaan weer verder in hetzelfde marstempo

  was blij dat ik uiteindelijk weer naar buiten mocht, met 35 folders, 6 uitnodigingen voor beginners avonden e.d.

  je bent een complete malloot als je jezelf daarbij aansluit, er zijn volgens mij veel leukere sektes om jezelf in te verliezen…

 17. TommyLee says :

  Ik moet toegeven dat in vervlogen tijden dit ook mijn belevingswereld was. Alsof ik in een grote flashback zit. De deur ken ik alleen van evangelisatie in Amersfoort. Ik werd aangesproken nee meer toegesproken door een jonge knul. hij kwam niet verder dan zijn bandje afdraaien. Nog onlangs had ik zo’n zelfde ervaring op een braderie. Het grootste probleem wat deze mensen hebben is het vertalen van hun jargon naar begrijpelijk Nederlands, dat is onmogelijk.Als iemand blijft volhouden dat ik wederom geboren moet worden en dat verder niet kan uitleggen. mooi geschreven en ja de ingewijden zullen het wel weer te critisch vinden. ik niet hoor.

 18. Yop says :

  Wat een prettig, tragikomisch verslag is dit.
  Het valt me steeds meer op wat een invloed je kunt uitoefenen met het dreigen met demonen en zonde. Dan is het nooit goed namelijk en kun je eeuwig blijven preken. Het doet me ergens denken aan een middeleeuws ritueel waarbij de kerk de dienst uitmaakt en het volk hoopt gered en genezen te worden. Toch een tikkie triest eigenlijk..

 19. Max says :

  Ik ben wel eens bij De Deur in Emmen geweest, twee of drie keer, en een keer in Ede. Ik had nooit de intentie om me daar bij aan te sluiten of iets dergelijks (vanaf seconde 1 was al duidelijk dat het niet zomaar een pinksterclubje was), maar ging vooral uit nieuwsgierigheid, of wellicht voor een potje aangenaam ergeren.
  Hoe het ook zij, die keer in Ede ging ik met een vriend. Vooraf samen nog even naar de wc en ondertussen de idiootste anekdotes vertellen over mijn vorige bezoekjes. Lachen met zijn beiden. Plotseling spoelde er een andere wc door, blijkbaar waren we niet alleen geweest. Er liep een keurig geklede man uit de wc-stal en keek ons bedenkelijk aan. Ik schaamde me bijna en groette hem doodleuk. Bleek later de voorganger voor die dienst te zijn. 😀

 20. TommyLee says :

  Ik ben in 1972 eens met een groepje jongelui Urk ingetrokken om straatevangelisatie te doen. Wij zingen en getuigen. Zij boos reageren. Als ik met de kennis van nu terugdenk aan die tijd ben ik verwonderd dat ze geen emmers met visafval over ons uitgegoten hebben.Onze uitspraken moeten in hun oren als wrede godslastering geklonken hebben (ter vergelijking: als Mohammed met een lontje uit zijn tulband)

 21. beervis says :

  hij kwam niet verder dan zijn bandje afdraaien

  Die hele kerk is gebaseerd op repertoire. Ik werd er gek van (toch een paar weken heen gegaan). Dan zegt zo’n gast dat je alles mag vragen met de suggestie dat je best persoonlijk mag worden. Krijg je op iedere vraag bijbelteksten die je in de dienst ook vaak hoort en de rest werd beantwoord met een almachtig God. Hoewel ik het best persoonlijk vind als je aan een wild vreemde vertelt, dat je problemen dat je had met masturbatie. Ik vind het wel sneu voor ze dat Jezus hun daarvan heeft verlost.

  Nu moet ik zeggen dat ik bij christenen vaak herhaling en rechtlijnig opmerk. De meeste zijn redelijk voorspelbaar iig geval vaak niet onverwachts. Spontaniteit en Ludiekigheid sterven vaak in de kerk. Wat christenen zeggen klopt wel, dat bij de bekering Jezus opstaat en je persoon sterft. Helaas kan je daar niet altijd op wijzen en naar vragen. Tenminste, niet als complex en Jezus in het geding komt. Maar zo erg als bij de Deur heb ik het nog nooit mee gemaakt.

 22. jan hartman says :

  @shinshinnun,

  Ik verlang ten diepste naar een traditionele kerk, een kerk, waar Gods Woord in alle Waarheid wordt verkondigd. Ik verkeer nu in kringen, waar ik worstel met heel veel zaken, o.a die van genezing en bevrijding. Ik kom geheel andere dingen tegen in Gods Woord over genezing etc!

  Zo geleidelijk aan, begin ik me “vreemd” te voelen in de kerk waar ik nu (nog) kom….moet ik mee gaan zweven of blijf ik staan op het Volbrachte Werk van de Here Jezus.
  Wees gerust, door Gods Genade kies ik ervoor om te blijven staan op de Rots, Jezus Christus en Dien gekruisigd!

  @ Dille, ben blij voor je dat je tot ontdekking bent gekomen.

 23. Wolfgang says :

  God bestaat, maar dit is walgelijk!

 24. shinshinnun says :

  @Yop
  De titel kwam dan ook van een citaat uit de serie The Borgias. Net niet helemaal meer Middeleeuwen, maar close enough ;).

 25. mafchauffeur says :

  Het lijkt erop alsof er ook iemand van Greenpeace aanwezig was. Ze hebben inmiddels enkele Geestelijke Principes op hun eigen fondsenwerving toegepast:
  http://nos.nl/artikel/550041-greenpeace-verhoogt-gift-donateur.html

 26. mafchauffeur says :

  @shinshinnun @John

  Met die vragen in ons achterhoofd (en speciaal voor Goedgelovig), lieten we uiteraard graag weer ‘s een stichtelijke boodschap over ons uitstorten.

  Stelletje huichelaars. Dat wordt een donderpreek op de Dwaze Schare bijeenkomst. 😦

 27. shinshinnun says :

  @maf
  Ga jij die preek houden?
  Met Psalm 29 in mijn achterhoofd zal ik met name de donder volstrekt serieus nemen.

 28. TommyLee says :

  Donderpreek OK maar dan wel onder het genot van een biertje en dat maakt veel goed!

 29. mafchauffeur says :

  @shinshinnun: ik zat meer aan Sirach 32:10 te denken:

  Zoals de bliksem voor de donder komt, zo snelt de vriendelijkheid een bescheiden mens vooruit.

  Maar goed, jij je zin. Onderuit de zak.

  Hedendaagse Profeten genoeg om nog snel even inspiratie bij op te doen. 🙂

 30. Menno says :

  @shinnshinnun
  Bedankt voor je duidelijk antwoord. Wat @engel inderdaad zegt, mijn motto is: “onderzoekt alles en behoud het goede”. Zo te zien was dat ook enigsinds jouw insteek in jouw onderzoek bij De Deur.

 31. shinshinnun says :

  @menno
  Laten we het zo zeggen: Ik zie bij zo’n tentcampagne liever hordes mensen jubelend naar buiten rennen omdat ze daadwerkelijk genezen zijn, dan dat ik toeschouwer ben bij een klucht waar je U tegen zegt.

  Eerlijkheid gebiedt te zeggen dat ik van tevoren wel had ingecalculeerd dat het naar alle waarschijnlijkheid het 2e zou gaan worden.

 32. mafchauffeur says :

  Overigens melden onderzoekers van het Universitair Medisch Centrum Groningen een doorbraak in onderzoek naar de oorzaak van ziekten.
  http://nos.nl/artikel/550035-hoe-worden-mensen-ziek.html

  Opvallend vaak blijken demonen (Demonic Neurologic Activity) de veroorzaker.

  Wayman Mitchell en “De Deur” waren gewoon hun tijd al ver vooruit.

 33. mafchauffeur says :

  Ik moet bekennen dat ik nog nooit van Wayman Mitchell had gehoord. Een ernstige omissie, zo blijkt.

  Inclusief genezing van een armlengteverschil van maar liefst 1 inch. (!)

  @shinshinnun: hoe is het nou met je beenlengteverschil?

 34. engel says :

  @Menno,

  Het was niet mijn onderzoek, maar zou waarschijnlijk tot een vergelijkbaar verhaal zijn gekomen. Heb het geduld niet om zo’n dienst uit te zitten.

 35. shinshinshun says :

  @maf
  Afhankelijk van naar welke kant ik opleun nog steeds aanwezig of weg.
  Yippie!

 36. puberapostel says :

  ik neem wel meer tijd voor mensen, daarom is er een wachtlijst 🙂 Helaas niet zo productief, vergeef me ik probeer te onthaasten ook met genezingen….liever tien mensen waar ik de tijd voor neem dan duizend genezen met 10 die depressief vertrekken.
  Ik wilde ook eens buurten bij de Doorbrekers ,maar helaas geen logeerplek – tot zover de gastvrijheid. Ja een hotel in de buurt pfff kost ook niks natuurlijk…

  Wie echt voorbede wil mail via mijn site: niet goed, geen geld/collecte weg 🙂

 37. Wilfred says :

  Mooi inkijkje in zo’n dienst!

  Maar, zeg nou eens eerlijk: -hebben jullie wel netjes de liedjes meegezongen?
  -heeft John wel het zondaarsgebed gebeden?
  -heeft Shin wel vergeving gevraagd voor het gebruik van demonische tekens in haar gravatar?

  Ik bedoel, het is bij God wel quid pro quo. Hag. 2: 15-20 staat niet voor niks in de bijbel!

  Als jullie dus niet genezen zijn, is duidelijk waarom niet. 😉

 38. shinshinshun says :

  @wilfred
  Ik heb zeker meegezongen, ja zelfs tweede stem! Maar dat was meer uit nostalgische dan uit spirituele overwegingen, misschien ging het daar mis?

  En verder wordt het hoog tijd dat je omgekeerd Hebreeuws gaat leren ;).

 39. Aletta says :

  Op zich een interessant verhaal (hoewel niet erg verrassend; om de een of andere reden had ik niet verwacht dat jullie grote wonderen zouden zien). Maar mijn tip is om te proberen het verhaal iets neutraler op te schrijven. Het zit nu vol met sneren naar De Deur en naar de spreker, waaruit duidelijk jullie mening blijft. Dat roept bij mij als lezer twijfel op: dan vraag ik me af of jullie wel met een open mind zijn gaan kijken (stel dat er wel een genezing had plaatsgevonden; hadden jullie dat dan wel gezien)?

  Begrijp me niet verkeerd: ik geloof jullie verhaal wel omdat ik zelf ook niet veel op heb met dit soort diensten, en omdat ik (ook al ken ik de evangelische wereld goed) nooit bijzondere genezingen heb gezien. Maar het zou voor mij nog overtuigender zijn als jullie zelf iets meer afstand hadden gehouden en iets “journalistieker” jullie verhaal hadden gedaan. Laat het oordeel maar aan de lezer over.

  Overigens vind ik wat jullie vertellen over die man met terminale longkanker in en in triest. Dat maakt dat ik niet eens kan lachen om dit soort vertoningen.

 40. Wilfred says :

  @Shinshin: Ja ja! Omgekeerd Hebreeuws… amehoela! Ik herken runen als ik ze zie! 🙂

  En trouwens, weet jij niet dat omgekeerd Hebreeuws net zo erg is als een omgekeerd kruisteken??

 41. Boktor says :

  Zeer sarcastisch artikel, maar zo te horen terecht. 😦
  Jammer. Want met deze beelden wil ik niet geassocieerd worden als christen.

 42. DsDre says :

  Ik hoorde ooit een wijze dominee zeggen, je vrienden kies je uit, je familie niet. Uiteraard zie ik Franciscus van Assisi, MLK, Bonhoeffer, Tutu graag als familie, maar mijn broers en zussen die De Deur bezoeken horen er ook bij.

 43. John says :

  @Aletta

  (stel dat er wel een genezing had plaatsgevonden; hadden jullie dat dan wel gezien)?

  Dit is Willem Lucht. Zijn lichaam is zo vergroeid dat hij (onder anderen) last heeft van zijn rug. Dit is een symptoom van zijn lichamelijke beperking. De God van De Deur is zó groot, dat Hij in Zijn genade besloten heeft Willem tijdelijk (lees: één dag) verlichting te geven van een symptoom van zijn beperking. Hallelujah! God Geneest Nog Steeds!!

  Verder kwam er een meisje op het podium die ik in de dienst al heel moeilijk had zien rondlopen met een soort corset aan. Op het podium bleek waarom. Het meisje had enkele weken geleden (!) haar rug gebroken. God zag in Zijn enorme wijsheid dat het meisje ongelijke benen had en genas haar hier van. Het meisje strompelde dankbaar terug naar haar plek, met haar corset nog om. Wat een geweldige God is het toch ook!

  Een man die terminale longkanker had (!) stond te hoesten en te puffen op het podium, ook na het genezingsgebed. De Geweldige God zag meteen in al zijn erbarmen dat de man leed onder een geest van zelfmedelijden. Pastor Mitchell dreef godzijdank deze geest uit zodat deze man nu met plezier en in alle vreugde zijn longkanker tot een einde kan uitzitten. De man verliet hoestend het podium. Aletta, wat een ge-wél-di-ge God is dat! Wat ben ik stom geweest dat ik de afgelopen jaren niet in zo’n fijne God heb geloofd.

  Dus hoe bedoel je: stel dat er wel genezing had plaatsgevonden? Zal ik je het antwoord geven? Dan had God maar niet zo debiel moeten zijn om mensen eerst tegen Zich in het harnas te jagen (met Z’n geest van zelfmedelijden) alvorens hij mensen écht ging genezen.

 44. engel says :

  @DsDre,

  Je maakt toch wel onderscheid tussen de (ware) Kerk en sektes?

 45. puberapostel says :

  @engel : het idee van een ware kerk is ook een sektarisch trekje…

 46. engel says :

  @puberaposter,

  Dat weet ik. Het was dan ook redelijk ironisch bedoeld. Waar kerk jij zelf?

 47. Dutch Hermit says :

  @Aletta
  de manier waarop dit artikel geschreven is, op enkele kleine flauwigheden na,doet mij juist sterk denken aan het degelijke artikel van J. van der Sleen (ja, die naar het jodendom is overgegaan) in Religieuze Bewegingen in Nederland: ‘Evangeliegemeente De Deur: een fenomenologische verkenning.’ (geen digitale versie) Ook inhoudelijk komt het redelijk veel overeen.

 48. DsDre says :

  @Engel.

  Zeker, maar er zitten ook christenen gevangen in sektes.

 49. puberapostel says :

  In Zwolle hebben zich onverkwikkende dingen afgespeeld bij een leider in het verleden, sektarisch aandoend en het waren nogal doordouwers (geen brekers haha) maar ik weet niet of de Deur daar over heen gegroeid is – even los van alle charismatische trekjes dan he 🙂

 50. puberapostel says :

  Vandaag een (letterlijk) school voorbeeld hoe ik genezing en healing zelf zou aanpakken: gelovig maar ook nuchter. Mijn dochter kwam van school met pijnlijke blaas (denk eerder de plasbuis trouwens). Dus ja bidden maar intussen ook flink laten drinken en pijnstiller en de pijn is weg.
  Moet op school wel blijven drinken en naar wc gaan.
  Had gezegd tegen haar dat de oorzaak weg is maar dat de irritatie nog even blijft nagalmen, maar de pijn is nu weg en ik verwacht dat dat zo blijft.
  Natuurlijk of bovennatuurlijk? You tell me, het een sluit het ander niet uit. Punt is dat ze nu genezen is en ik de Heer er dankbaar voor ben, of dat nou door natuurlijke wijze of bovennatuurlijke manier was – of allebei!
  (als de pijn terugkomt laat ik het wel weten)

 51. engel says :

  @puberapostel,

  Volgens mij is er bij De Deur niets veranderd. Sectarische trekjes zijn vaak structureel en niet alleen afhankelijk van de leider.

 52. TommyLee says :

  @puberapostel: bidden heeft in zo’n geval minimaal hetzelfde effect als even de dokter consulteren.die zegt: drink veel neem een pijnstillertje en als het niet in zo en zoveel tijd over is wil ik je weer zien. JE GEEFT HET UIT HANDEN AAN IEMAND DIE ER MEER VERSTAND VAN HEEFT en daardoor ben je gerustgesteld.

 53. puberapostel says :

  @TommyLee: gerust gesteld zijn wat anders dan genezen zijn he…als je ook het placebo effect bedoeld, ik vraag me af of dat altijd werkt. Maar ik kan eens kijken volgende keer of het zonder bovennatuurlijke interventie ook zo snel overgaat – wel sneu voor mijn dochter als ze dan een dag langer pijn zou kunnen hebben – maar in belang van waarheidsvinding moet dan maar een keer
  Ik laat je weten wanneer het zover is

 54. Ettje says :

  @puberapostel; Ik zou geadviseerd hebben veel ‘zuur’ te drinken. Granberrysap, citroensap, water met citroen, karnemelk,.. Omdat de bacteriën die dit veroorzaakt daar een hekel aan heeft! Werkt beter dan water en bidden. En vooral niet gehaast plassen maar elke keer goed uitplassen.

 55. puberapostel says :

  Het was in een uurtje of twee eigenlijk al over, pijn was al weg en ook toen ze terug kwam van school was er geen vuiltje aan de lucht. Die zuren zouden beter helpen op de lange termijn en zeker niet in twee uur

 56. henkjan37 says :

  @ PA

  dan was het dus geen blaasonsteking maar afzetting of vernauwing van de urineleider, dat kan zo weer weg;)

 57. Sueigilera says :

  Helpt God ook tegen koude voeten?

 58. DsDre says :

  Ja, hij heeft schapen gemaakt en die leveren ons heerlijke wol.

 59. Sueigilera says :

  Heeft God ook geiten gemaakt? Die wol helpt namelijk niet. 🙂

 60. puberapostel says :

  @Henkjan : zou best kunnen, heeft ze eerder gehad en dan was het ook vaak weer weg. Ze drinkt niet zoveel helaas

 61. henkjan37 says :

  @ PA

  ze moet idd meer drinken en minder druk zetten bij het plassen ^^

 62. henkjan37 says :

  Zal ik hierna een recept voor stoofpeertjes geven of wellicht kunnen we breipatronen gaan uitwisselen;)

 63. TommyLee says :

  @puberapostel: nee ik bedoel niet het placebo-effect. Mijn dokter zegt juist altijd dat hij me niet kan genezen.

 64. shinshinshun says :

  @aletta
  Laten we zeggen dat dit artikel ergens tussen een verslag, recensie en column in zit. Dan is het toch journalistiek genoeg: http://apps.nrc.nl/stijlboek/stijlgids/journalistieke-genres?

  Ik heb vorige week in totaal 15 kantjes aantekeningen in de papierbak gegooid van een avondje gebakken lucht. Je snapt vast dat ik niet in het minst de behoefte een volledig neutraal verslag af te leveren. Misschien moet de Hokjesman eens langsgaan, die is daar beter in!

 65. shinshinshun says :

  @dsdre

  Zeker, maar er zitten ook christenen gevangen in sektes.

  Dit vind ik zo verwarrend, he. Volgens welke maatstaf is iemand christen dan? En wat is volgens jou een sekte?

 66. rob says :

  @PA
  Kun je ook een muizenplaag wegbidden?
  Of is het straf van God?
  (denk aan sprinkhanenplaag in Egypte 😦 )

 67. puberapostel says :

  Rob,

  ik nog geen ervaring met de ” gave van hamelen” lol – zitten ze binnen of buiten?? Ik kan ervoor bidden, maar dan is het handig om te weten wat er aan de hand is. Mag ook via mijn eigen site…al een muizenval geprobeerd? Misschien wil het asiel wel een paar maandjes een paar katten uitbesteden…
  Serieus, een paar praktische ideeen voor ik ga bidden

 68. DsDre says :

  @Shin.

  Voor mij is iedereen die Christus wil navolgen Christen.

  Sektes zijn alle kerken, groeperingen, bewegingen die niet katholiek zijn.

 69. Aletta says :

  De reacties op mijn reactie komen er over het algemeen op neer dat deze campagne zo’n onzin was, dat de toon van dit artikel terecht is. Maar dat is JULLIE mening. Feit is dat er veel christenen zijn die wel in de handelswijze van De Deur geloven, of die niet weten wat ze ervan moeten denken. Met name die laatste groep kun je goed waarschuwen en informeren door te schrijven over wat er gebeurt tijdens zo’n campagne, eventueel aangevuld met je eigen visie. Maar je overtuigt ze denk ik niet door zo spottend over ze te schrijven.

  Zelfs ik vraag me af in hoeverre dit artikel een volledig beeld van deze conferentie geeft. Terwijl ik denk ik net zo kritisch ben over De Deur en dit soort genezingscampagnes als jullie.

  Dus de vraag is wat jullie ermee willen bereiken. Als je alleen een beetje wil lachen met je medestanders en je een beetje verheven wil voelen boven die domme mensen van De Deur, dan heb je je doel bereikt. Ikzelf zou liever willen dat je mensen aan het denken zet en dat je met je informatie mensen waarschuwt, met name hen die vatbaar zijn voor De Deur-achtige clubs. En ik ben bang dat dit artikel daar niet bij helpt.

 70. shinshinnun says :

  @DsDre
  Dan rest mij nog wel de vraag wat “Christus navolgen” inhoudt?

 71. DsDre says :

  @Shin.

  Thomas a Kempis heeft er een aardig boek over geschreven.
  http://www.heiligeteksten.nl/De%20Navolging%20van%20Christus%20web.htm

  Hoofdstuk 15

  Over de werken uit liefde verricht

  1. Om niets ter wereld, noch uit liefde voor iemand mag men iets kwaads doen, maar mag men, om iemand in de nood dienst te bewijzen, soms wel een goed werk uitstellen of ook door een beter vervangen. Want met zo te handelen wordt het goede werk niet teniet gedaan, maar in een beter veranderd. Zonder de liefde is een uitwendig werk van geen nut (1); maar wat uit liefde gedaan wordt, hoe klein en hoe gering het in zichzelf zij, dat wordt geheel en al vruchtbaar. Want God let meer op de goede stemming waarmede men iets doet, dan op de hoeveelheid van het werk zelf.

  2. Hij doet veel, die veel liefde heeft. Hij doet veel, die een zaak wèl doet. Hij doet wèl, die meer het gemeen voordeel betracht dan zijn eigen voordeel. Somtijds wat men voor liefde aanziet, is eerder zinnelijkheid: want het gebeurt zelden dat natuurlijke neiging, eigen wil, hoop op beloning of gemakzucht niet enige invloed hebben.

  3. Wie de ware en volmaakte liefde bezit, zoekt nooit zichzelf in gelijk wat; maar hij begeert alleen dat in alles de wil van God geschiede. Hij benijdt ook niemand, omdat hij nooit enig persoonlijk voordeel wenst, en zijn vreugd in zichzelf niet stelt, maar in God alleen boven alle goederen zijn zaligheid zoekt. Hij eigent nooit aan het schepsel enig goed toe, maar brengt alles tot God terug, van wie hij alles als uit de bron voortvloeit, en in wiens genieting, als in hun einddoel, alle Heiligen rusten. O! Wie maar een vonkje van die ware liefde bezat, die zou voorwaar gevoelen hoe alle aardse dingen vol van ijdelheid zijn.

  1) 1 Kor. 13: 3

 72. shinshinnun says :

  @Aletta
  Het is goed dat je je bezorgd maakt om mensen bij De Deur. Ik heb in het verleden een aantal gespreken met leden ervan gehad en het is een sektarische club, die de banden van mensen met hun familie door probeert te snijden als die niet van De Deur zijn en die mensen aanzet tot een extreme gehoorzaamheid aan het leiderschap in de gemeente.

  Maar ik maak me niet de illusie dat die mensen door een artikel op Goedgelovig geholpen zouden zijn, ook niet als dat vriendelijk van toon was.
  Bovendien is Goedgelovig gristelijke satire. Satire gaat nu eenmaal hand in hand met sarcasme, aka bijtende spot. Het past ook prima bij een eerder item over De Deur Tentcampagne.

  En mocht er iemand van De Deur meelezen, of dat in de toekomst doen, en al een beetje begonnen zijn te twijfelen aan de goede intenties van De Deur, lees dan gerust eens:
  http://www.uitdedeur.nl/
  http://life-after-potters-house.tripod.com/
  Waar mensen aan het woord komen die zichzelf zien als slachtoffer van de Deur/The Door/Potter’s House.

  Er is zelfs een sektehulpgever, Sjoukje Drenth Bruintjes (hm… exitcounselor door zelfstudie?), die naar het schijnt wel eens iemand geholpen heeft die bij de deur zat.

 73. shinshinnun says :

  @DsDre
  Dat lijkt me een vrij ruime opvatting. Ik gok dat de meerderheid van de orthodox nederland je niet bijvalt als dit jouw enige criterium is? Weet je zeker dat dit alles is?

 74. shinshinnun says :

  Mochten er mensen van De Deur meelezen die af en toe een knagende twijfel voelen over de goede intenties van hun gemeenschap:
  lees eens wat ervaringsverhalen van mensen. Er zijn er genoeg.
  Lees ook eens wat over de kenmerken van sektes en leg die naast je gemeente.
  http://evangeliegemeente-dedeur-een-sekte.jouwweb.nl/negatieve-verhalen
  http://www.uitdedeur.nl/
  http://life-after-potters-house.tripod.com/
  http://www.equip.org/articles/the-potters-house/
  http://www.apologeticsindex.org/c105.html
  http://www.culthelp.info/index.php?option=com_content&task=view&id=619&Itemid=8
  http://groups.yahoo.com/neo/groups/freedom_from_thepottershouse/info
  http://www.youtube.com/user/ThePottersClub

  Verdiep je eens in de geschiedenis van de bijbel en probeer eens wat aan factchecking te doen. Ofwel: bel, mail, bezoek de mensen die je hebt zien genezen en kijk hoe het er nu voorstaat met ze.

  En vraag jezelf af of je echt ongecomliceerd gelukkig bent, of dat je wel heel erg vaak het knagend stemmetje van je geweten het zwijgen oplegt, omdat je je ergens niet prettig bij voelt/andere gedachten bij hebt/je afvraag of dingen ook anders zouden kunnen…

 75. DsDre says :

  @Shin.

  Jezus had een nog korter samengevat criterium. God liefhebben boven alles en je naaste als jezelf. Ik vind dat al lastig genoeg, ik zie niet in waarom er meer bij moet.

 76. shinshinnun says :

  @DsDre
  Dat ben ik met je eens.
  In mijn omgeving ben je pas christen als jezus je verlosser is, of als je gered bent, of als je zonden zijn vergeven, of als je in het grote boek staat, of als je een ervaring hebt gehad, enz enz enz.
  Zo doodvermoeiend arbitrair dat ik er op afknap.

 77. DsDre says :

  @Shin.

  Om niet te hoeven voldoen aan een lastig criterium, vervang je die door een of meerdere die makkelijker te vervullen zijn. Dat had Jezus het ook al met een aantal mensen mee aan de stok.

 78. Aletta says :

  @ Shin

  Tsja, ik vind het niet grappig, vooral heel triest eigenlijk. Sowieso vind ik dat “de humor” van Gg te vaak ten koste gaat van anderen.

 79. Wilfred says :

  @Shin/Ds DRe: Maar al die dingen die Shin opnoemt, kunnen prima onder Jezus’ definitie vallen (zoals geinterpreteerd door de apostelen). Ik vind hem dus helemaal niet zo beperkt…

  God liefhebben boven alles betekent ook geloven dat hij het beter weet dan jij (een ultieme vorm van de Ander hoger achten dan jezelf). Dan hoort daar ook bij geloven in zijn oplossing voor de zonde. Etc.

  Maar misschien moet je ‘liefhebben’ wel wat anders begrijpen dan standaard gebeurt. Want hoe kun je God liefhebben met je kracht en je verstand? Wat betekent ‘liefhebben’ dan precies?

 80. goedgelovig says :

  @shinshinnun: Je reactie bleef hangen omdat er teveel hyperlinks in stonden. Het maximum is drie. Daarboven denkt het filter: ‘Zal wel een spammert zijn.’

 81. Im Gegenteil says :

  @Aletta

  Korte gristelijke teentjes of een gebrek aan zelfspot?

  Kijk dan maar liever de andere kant op terwijl deze kwakzalvende gristennaaiers hun gang gaan met verdwaalde hoopjes mensen om hen uiteindelijk zonder genezing, geld of hoop achter te laten. Knap hoor, Aletta.

 82. shinshinnun says :

  @Aletta
  Vind je een vernietigende review van een slechte theatershow of musical ook verdrietig of meelijwekkend? Is het onterecht als een goochelaar ongezouten kritiek krijgt als hij jaarlijks op verschillende plekken in de wereld wekenlang roept dat hij een vrouw onzichtbaar gaat maken, maar steeds op het moment supreme faalt?

  Wat is het toch met het G-woord dat het manipulatief wordt ingezet, zodat keer op keer de mantel der liefde de meest onverkwikkelijke zaken bedekken kan? En wat zit er voor Sinterklaasgodsbeeld achter dat mensen überhaupt de behoefte voelen om op de bres te gaan staan voor sektarische pastors zoals Mitchell, wanneer die God gelijkstellen aan een selectieve wonderdoener. Het ondergraaft je eigen religie en het dient geen enkel nut als je het mij vraagt, terwijl geloof in God zoveel mooiere en zinvollere dingen kan voortbrengen dan een menigte die denkt dat onechte kinderen te lijden hebben onder een onhistorische zondeval.

 83. DfTg says :

  Wat een lang artikel pffft. Ik heb vandaag de steel van m’n spade gebroken. Wie kan ‘m heel bidden? In Jezus’ naam, spade genees! Barakukti barapampam el assoninam berachkiti! Spade genees, in Jeeeeeezusss naam ohhhh Heeerrrrr.

 84. beervis says :

  Hier is et trouwens ook een vrolijke boel: http://youtu.be/To1Y3-JuVhg

 85. Wilfred says :

  @DfTg: Jij hebt een Elisa redivivus nodig! 😉

 86. TommyLee says :

  @beervis. Ik heb in de zestiger jaren aardig wat van dit soort uitdrijvingen meegemaakt. (oa bij Karel Hoekendijk)Sommige mensen zijn echt daardoor van de hel in de hemel gekomen. In dit filmpje heb ik meer de indruk dat vrij simpele oprechte christenen behept worden met allerlei “demonen” door de invloed van die swarte broeder. een soort Rostelli die mensen onder hypnose allerlei dingen laat doen. Ik heb hier geen goed gevoel bij.

 87. Jan Hartman says :

  @beervis

  ik heb het filmpje bekeken, wat daar gebeurt staat haaks op het Woord van God.

  Tommylee@ ik heb zoiets niet mee gemaakt. Ik heb wel een andere ervaring:

  toen ik eens op straat aan het evangeliseren was( zonder been verlengingen, doden opwekken etc) sprak ik met een jongen over de Here Jezus, na mate ik begon te spreken over dat wat Hij heeft gedaan op Golgotha, dat Zijn Bloed daar voor ons heeft gevloeid, begon deze jongen “boos” te worden. Ik zag in zijn ogen haat. Het was net of ik opdat moment de duivel in zijn ogen keek.

 88. grobboo says :

  @Jan Hartman

  Het kan natuurlijk ook gewoon zijn dat die jongen geirriteerd is omdat jij hem ongevraagd opdringerig lastig valt met die gebakken lucht verhalen.

  Dat jij dan deze normale menselijke reactie subjectief interpreteerd als duivels is naar mijn mening te wijten aan je eigen waandenkbeelden.

 89. Jan Hartman says :

  @ grubboo

  uit je reactie begrijp ik dat jij niets hebt met God! laat staan iets met de Bijbel.

 90. henkjan37 says :

  lol @ grobboo

 91. Aletta says :

  @ Im Gegenteil

  Ik zal het voor je verduidelijken. Voor 1 keer, de volgende keer los je het zelf maar op.

  Nee, er is geen sprake van een gebrek aan zelfspot. Dat impliceert namelijk dat ik zou moeten lachen om mezelf, en dat impliceert weer dat dit artikel over mij zou gaan. Dat is niet het geval. Als je de moeite had genomen te lezen wat ik eerder had geschreven, had je begrepen dat ik minstens net zo negatief ben over dit soort genezingsdiensten als de schrijvers van dit stuk. Het ging mij niet om de inhoudelijke kritiek, maar om de toon.

  Nee, ik kijk niet de andere kant op. Ik lever regelmatig kritiek op dit soort dingen en ik vind het in en in triest, wat je ook had kunnen weten als je de moeite had genomen mijn vorige reacties te lezen.

  Nee, ik zeg niet dat dit soort mensen die genezingscampagnes houden hun gang moeten gaan. Als je de moeite had genomen te lezen wat ik eerder had geschreven, had je kunnen begrijpen dat ik vind dat er juist wel iets tegen gedaan moet worden. Bijvoorbeeld door mensen tegen dit soort praktijken te waarschuwen en hen wijzen op alle mensen die schade ondervinden aan dit soort diensten.

  Een van de redenen waarom ik kritiek heb geleverd (wat je ook had kunnen weten als je mijn reacties had gelezen), is omdat ik vind dat je met dit soort spottende stukken juist niets bereikt en dus die lui juist wel hun gang laat gaan.

  En ga je nou eens diep schamen.

 92. Wilfred says :

  @Aletta: We wachten met z’n allen op de effectieve methode van kritiek die jij voorstaat. Verlicht ons!

 93. Aletta says :

  @ Shin

  De denkfout die je maakt is dat je schijnbaar denkt dat de enige manier om kritiek te leveren, is om mensen belachelijk te maken en hen de grond in te boren. Het gaat mij helemaal niet om de vraag of je kritiek mag leveren of alles onder de mantel der liefde moet bedekken. Als er iemand is die openlijk kritiek levert op dit soort genezingsdiensten, dan ben ik het wel. Maar de toon die je in dit stuk hanteert, de toon die Gg in het algemeen hanteert, vind ik dom.

  Ten eerste bereik je er helemaal niks mee. Als je wil dat mensen geloven wat je hier schrijft, moet je niet de indruk wekken dat je met een tunnelvisie naar die dienst bent gegaan (en die indruk wekt dit stuk wel). Als je wil dat mensen niet door De Deur worden misleid (en dat wil je toch, als je dit zo erg vindt?), zul je ze iets respectvoller moeten bejegenen. Niet door je kritiek in te slikken, maar door je toon aan te passen.
  Dit stuk (en heel Gg) heeft een erg hoog hoogmoedgehalte, om een mooie Bijbelse term te gebruiken. Je wekt de indruk dat je jezelf een stuk slimmer vindt dan die domme mensen die naar De Deur gaan. En dat siert je niet.

  Ten tweede gaat het hier om kwetsbare mensen. Ik heb geen medelijden met die Amerikaan op het podium, maar wel met die man met terminale kanker, en met al die anderen die uit pure wanhoop naar zo’n genezingsdienst gaan. Met een stuk als dit raak je niet alleen irritante predikanten met domme ideeën, maar ook die kwetsbare mensen. En dat is denk ik fout.

  Wat betreft recensies over toneelstukken e.d.: ik kan me niet herinneren dat ik ooit een recensie heb gelezen (behalve dan op deze site) die op deze manier is geschreven. Al ben je nog zo kritisch, als recensist word je geacht respect te tonen voor de mensen waar je over schrijft. Maar daar komt nog bij dat het hier niet gaat om een theatervoorstelling. Het gaat hier om een dienst waar mensen die ernstige ziektes naar toe gaan, met als risico dat hun laatste restje hoop de grond in wordt geboord en hun geloof een ernstige knauw krijgt. Dat is anders.

 94. Aletta says :

  @ Wilfred

  Het zou al heel erg helpen als je ook wat meer blijk geeft van zelfspot, want dan kunnen anderen het al heel wat beter hebben als je met hen spot. Ik kan me nu niet aan de indruk onttrekken dat veel Gg’ers in een deuk liggen als anderen belachelijk gemaakt worden, maar dat ze zich op hun teentjes getrapt voelen als iemand een keer kritiek levert op hen. Tsja.

 95. Wilfred says :

  @Aletta: En denk je dat daarmee de misstanden die jij zelf onderkent in die kringen waar je zelf ook kritiek op hebt, verdwijnen?

  Wat je aangeeft, is volgens mij met name een pijnpunt voor jou. Blijkbaar heb jij daar moeite mee. Maar jij verweet John en Shin dat ze niks bereiken door hun verslag. En daarom vroeg ik naar jouw methode. Maar blijkbaar heb je die zelf niet en gaat dit eigenlijk over jou…

  Het gaat hier om een dienst waar mensen die ernstige ziektes naar toe gaan, met als risico dat hun laatste restje hoop de grond in wordt geboord en hun geloof een ernstige knauw krijgt. Dat is anders.

  Als je dat echt zo erg vindt en denkt dat je daar wat aan kunt doen, zou je voorkomen dat mensen daar naar toe gaan. Dan zou je proberen te voorkomen dat mensen claimen dat ze andere mensen kunnen genezen terwijl ze dat niet kunnen. Dan zou je waarschuwen. Of iets van dien aard. Vertel het maar: wat is jouw oplossing? Hoe doe je dat zelf in de praktijk? Je zegt wel dat je openlijk kritiek levert. Waar dan? En hoe? En in welke zin voorkomt dat dat mensen dit soort bijeenkomsten bezoeken en bedrogen worden?

  Voor wat betreft de toon: dit is geen therapeutische site. Ik vermoed ook niet dat het de bedoeling van de schrijvers is mensen die geneigd zijn dat soort bijeenkomsten te bezoeken, te proberen daarvan te weerhouden. Die mensen komen in de regel niet op dit forum. En ik denk in zijn algemeenheid ook niet dat er een manier is om te voorkomen dat mensen op welke plek dan ook waar mensen genezing beloven (en daar zijn er veel van, religieus of niet), bedonderd worden. Treurig, maar waar.

 96. John says :

  @Aletta

  Wat betreft recensies over toneelstukken e.d.: ik kan me niet herinneren dat ik ooit een recensie heb gelezen (behalve dan op deze site) die op deze manier is geschreven. Al ben je nog zo kritisch, als recensist word je geacht respect te tonen voor de mensen waar je over schrijft.

  Even verder zoeken dus!

 97. shinshinnun says :

  @aletta

  dit is geen therapeutische site. Ik vermoed ook niet dat het de bedoeling van de schrijvers is mensen die geneigd zijn dat soort bijeenkomsten te bezoeken, te proberen daarvan te weerhouden. Die mensen komen in de regel niet op dit forum.

  Wilfred slaat de spijker op zijn kop. De bedoeling van dit artikel is m

 98. shinshinnun says :

  …sorry…peuter in de buurt…

  De bedoeling is/was om te laten zien hoe ik als buitenstaander dit soort gein beleef, niet om sektehulp te bieden. En daarbij is het met name de vurige Waymam Mitchell die van mij op zijn dak krijgt. Dat er een paar honderd misleide mensen in de zaal zitten, is zijn verantwoordelijkheid. In zo’n geval, evenals in dat van MvdS of David Zeurensen acht ik het volkomen terecht dat er op een gegeven moment op de man of vrouw wordt gespeeld. Het is niet alsof deze mensen hersenloos zijn of niet in eerder stadium opbouwende cq voorzichtige kritiek gekregen hebben. Ik voel totaal niet de behoefte om gewone, gemiddelde Deurleden met naam en toenaam te noemen. Dhr. Lucht heb ik gemaild met de vraag om een reactie op de dienst, met daarbij precies genoemd op welke site dit verslag geplaatst zou worden. Hij had geen bezwaar tegen het plaatsen van zijn reactie.

  Verder denk ik: belofte maakt schuld. Als je grote woorden spreekt over genezing en dit overal in de stad aanplakt, mag je kritikasters verwachten En dan is het hartstikke prima dat mensen die zich volgend jaar augustus afvragen of ze voorbede moeten laten doen voor hun kanker tijdens de tentcampagne van De Deur, dit artikel lezen en zich realiseren wat een charlatan daar op het podium zal staan. En dan hoop ik dat ze zo verstandig zijn om niet te gaan.

  Als jij de taak op wilt nemen om Deurleden te bevrijden, ben ik de laatste die je tegenhoudt. Maar dan is goedgelovig denk ik niet het beste kanaal. Bovendien bestaat allang iets als http://www.uitdedeur.nl, dus in die behoefte wordt voorzien.

 99. Wilfred says :

  @Shin:

  …sorry…peuter in de buurt…

  LOL 🙂