Kruis van Jezus geeft kerk 50% energie

zonnekruisHet dak van de gereformeerde kerk in Broek op Langedijk is vorige maand voorzien van 37 zonnepanelen in de vorm van een ruim 11 meter hoog kruis. Met deze panelen wordt in bijna de helft van de benodigde elektriciteit voor de kerk voorzien. Een beeldscherm bij de entree laat zien hoeveel zonne-energie er is opgewekt. Het project werd gefinancierd uit de nalatenschap van een vorig jaar overleden gemeentelid.

Het is niet bekend hoe de andere helft van de benodigde energie wordt opgewekt. Misschien dat dat deel kan worden gewonnen uit de wind van de Geest?

Advertenties

52 responses to “Kruis van Jezus geeft kerk 50% energie”

 1. De Dichter says :

  Tja als je als bezitter van zonnepanelen bent wordt je binnenkort als bedrijf gezien (europees hof-uitspraak), moet je dan als kerk als bv staan ingeschreven bij de k.v.k.?
  (als stichting mag je erven maar als bv niet??) probleempje voor de toekomst?

 2. PietV. says :

  Eindelijk is de energie van “Jezus” een keer te meten. Zou dit nu gelden als bewijs voor goddelijke kracht of “made in China”.

 3. Agilhartje says :

  Doet me denken aan een ander nuttig gebruik van het kruis. Een aantal jaren geleden was dit in het nieuws:

  12 juli. 2001 (uit Webwereld)
  Mobiele operators wringen zich in allerhande bochten om aan plaatsen
  te komen waar ze hun zendmasten kwijt kunnen. Dutchtone kreeg het
  lucide idee om een antenne in de vorm van een kruis aan te brengen op
  de toren van de Arnhemse RK kerk van de Verrijzenis des Heren, zo
  bericht dagblad De Gelderlander. Voor het kerkbestuur betekende dat
  een win-winsituatie. In ruil voor veel geld zouden ze een klassiek
  herkenningsteken op hun toren krijgen die al ernstig ontsierd is door
  een zendmast van concurrent Telfort. Maar nu ligt de gemeentelijke
  welstandscommissie dwars: het kruissymbool zou te beladen zijn voor
  commercieel gebruik. Dat is een oneigenlijk argument, betoogt de
  krant, waarin verder het vermoeden wordt uitgesproken dat de gemeente
  als toezichthouder op de ‘welstand’ in een eerdere fase de boot heeft
  gemist en dat er nu wat goed gemaakt moet worden.

 4. PietV. says :

  Zit wat in. Het is een reclame uiting. De welstandscommissie moet zich hier maar over uitspreken.

 5. afolus says :

  Menige straat in ons land wordt momenteel verrommeld met lelijk uitziende zonnepanelen.
  De oplossing van de gereformeerde kerk in Broek op Langedijk zie er wat mij betreft nog aardig uit.

  Bij een volgend sterfgeval met een voor de kerk gunstig testament kunnen de vakken verder worden ingevuld en is 100% invulling van de energiebehoefte gerealiseerd.

  Glorie.

 6. PietV. says :

  Smaken verschillen. Het lijkt mij een vorm van aandachttrekkerij. De volgende gaat een halve maan maken, een anarchistisch teken of de Swastika. Bij het laatste symbool geeft de persoon aan dat het staat voor zijn hindoeïstische achtergrond. Gelukkig zijn er nog gemeentebesturen die dit op voorhand indammen. En opvallende kruisen er af laten halen.

 7. Steven says :

  @GG

  Wind van de Geest?

 8. DsDre says :

  @Steven.

  De Geest waait waarheen Zij wil. Daar zouden wellicht wel windmolens van kunnen draaien, maar da’s lastig aangezien je niet weet van waaruit de wind komen gaat.

 9. visbeer says :

  Nu de kerk zelf nog.

 10. Pittig says :

  @ beervis

  🙂

 11. Steven says :

  @DsDre

  Waar staat dat de Geest waait dan?

 12. DsDre says :

  @Steven

  Johannes 3:8

 13. keietrekker says :

  Dit is de kerk waar dominee Jan Andries Pieter de Boer de voorganger is. De dominee die zich bezig houd met popmuziek in de kerk. Zoals U2!

 14. Steven says :

  Hier staat niet dat de Geest waait, hier staat een overeenkomstig kenmerk tussen de Geest en de wind, ze zijn beiden zelf onzichtbaar.

  Joh 3:8 De wind waait waarheen hij wil en u hoort zijn geluid, maar u weet niet waar hij vandaan komt en waar hij heen gaat; zo is het met iedereen die uit de Geest geboren is.

 15. Pittig says :

  @ Steven

  Handelingen 2
  Plotseling klonk er uit de hemel een geluid als van een hevige windvlaag, dat het huis waar ze zich bevonden geheel vulde.

  Komst van de heilige Geest is precies als een hevige windvlaag.

  1 Koningen 19
  12 Na de aardbeving was er vuur, maar de HEER bevond zich niet in dat vuur. Na het vuur klonk het gefluister van een zachte bries. 13 Toen Elia dat hoorde, sloeg hij zijn mantel voor zijn gezicht. Hij kwam naar buiten en ging in de opening van de grot staan, en daar klonk een stem die tot hem sprak: ‘Elia, wat doe je hier?’

  God verschijnt in een zachte bries.

  Gen 1
  1 In het begin schiep God de hemel en de aarde. 2 De aarde was nog woest en doods, en duisternis lag over de oervloed, maar Gods geest zweefde over het water.

  (Noot van de vertalers: (1:2) Gods geest zweefde over het water – Gods geest, of: ‘Gods adem’. Ook mogelijk is de vertaling: ‘een hevige wind joeg het water op’.)

  Psalm 104
  29 Verberg uw gelaat en zij bezwijken van angst,
  ontneem hun de adem en het is met hen gedaan,
  dan keren zij terug tot het stof dat zij waren.
  30 Zend uw adem en zij worden geschapen,
  zo geeft u de aarde een nieuw gelaat.

  Door Gods adem, wind, “ruach”, kunnen mensen en dieren leven.

  Zoals ook in het tweede scheppingsverhaal staat:

  7 Toen maakte God, de HEER, de mens. Hij vormde hem uit stof, uit aarde, en blies hem levensadem in de neus. Zo werd de mens een levend wezen. (Gen 2)

  Allemaal teksten die letterlijk of figuurlijk wijzen op God die in wind en adem aanwezig is.

 16. Steven says :

  @Pittig

  (Ik had het over de Heilige Geest 😉 )

 17. Wilfred says :

  @De Dichter:

  Tja als je als bezitter van zonnepanelen bent wordt je binnenkort als bedrijf gezien (europees hof-uitspraak), moet je dan als kerk als bv staan ingeschreven bij de k.v.k.?
  (als stichting mag je erven maar als bv niet??) probleempje voor de toekomst?

  Voorlopig is de Belastingdienst het nog niet zo eens met die uitspraak, dus zo’n vaart zal dat niet lopen. Ik denk niet dat ze de kerk dus snel zullen verplichten btw af te dragen over de levering van energie. En een kerkgenootschap heeft trouwens ook nog een btw-vrijstelling. Al met al geen reden tot paniek. 😉

 18. Wilfred says :

  @PietV:

  Gelukkig zijn er nog gemeentebesturen die dit op voorhand indammen.

  Oh, je bedoelt zoals die gemeente die groene dakpannen verbood? Truttige bemoeienis. Wat mij betreft treedt de staat in dit soort zaken eens wat verder terug. Kunnen ze gelijk wat bezuinigen.

 19. Pittig says :

  @ Steven

  En ik heb het over teksten waar de aanwezigheid van God of zijn Geest vereenzelvigd worden met adem en wind!

  Zo zelfs dat soms moeilijk is te weten of het Hebreeuws of Grieks nou wind, adem of de heilige Geest bedoelen!

 20. Steven says :

  Pittig

  Ja dat snap ik wel, maar als je in het NT over de Heilige Geest leest zie ik zo gauw niks terug over wind, jij wel?

 21. Pittig says :

  @ Steven

  ??

  Handelingen 2?

  En zou de Geest van God zo anders zijn geworden tussen die twee testamenten in?

 22. Steven says :

  Pittig

  Heb je m´n post over Joh 3 vers 8 hierboven niet over het hoofd gezien?

  Matteüs 3:16 Zodra Jezus gedoopt was en uit het water omhoogkwam, opende de hemel zich voor hem en zag hij hoe de Geest van God ALS een duif op hem neerdaalde. (als een duif, dus zonder kabaal, storm en vuur)

  De Heilige Geest waait hier niet, maar is onzichtbaar zoals de wind:

  Joh 3:8 De wind waait waarheen hij wil; je hoort zijn geluid, maar je weet niet waar hij vandaan komt en waar hij heen gaat. Zo is het ook met iedereen die uit de Geest geboren is.’

  Engelen kunnen wel flink kabaal maken:

  Op 5:11 Daarna hoorde ik het geluid van een groot aantal engelen rondom de troon, de wezens en de oudsten; het waren er oneindig veel, tienduizend maal tienduizenden, duizend maal duizenden. 12 Met luide stem riepen ze: ‘Het lam dat geslacht is, komt alle macht, rijkdom en wijsheid toe, en alle kracht, eer, lof en dank.’

  Ze lijken op vuur:

  Ex 3:2 Daar verscheen de engel van de HEER aan hem in een vuur dat uit een doornstruik opvlamde.

  En zoals Op 5:11 al zegt, omringen ze de troon van Jezus, daardoor zie je hun vurige gedaantes in de ogen van Jezus weerspiegelen:

  Op 1:14 Zijn hoofd en zijn haren waren wit als witte wol of als sneeuw, en zijn ogen waren als een vlammend vuur.

  Het kabaal en het vuur kwamen door de engelen:

  Han 2:1 Toen de dag van het Pinksterfeest aanbrak waren ze allen bij elkaar. 2 Plotseling klonk er uit de hemel een geluid als van een hevige windvlaag, dat het huis waar ze zich bevonden geheel vulde. 3 Er verschenen aan hen een soort vlammen, die zich als vuurtongen verspreidden en zich op ieder van hen neerzetten,

  HIERNA pas kwam de Heilige Geest IN de mensen, waardoor ze in tongen gingen spreken:

  Han 2:4 en allen werden vervuld van de heilige Geest en begonnen op luide toon te spreken in vreemde talen, zoals hun door de Geest werd ingegeven.

 23. Wilfred says :

  @Steven: Oh, dus die hevige windvlaag was het gevolg van engelen? En waar in de tekst haal je dat ook al weer uit? Of is dat weer net zo’n uitleg als in Handelingen 5, waar je niks in de tekst hebt kunnen vinden, maar toch overtuigd bent van je eigen visie?

 24. Steven says :

  Wilfred

  Er was GEEN windvlaag.

  Er klonk alleen een geluid, een geluid wat klonk als het geluid van een windvlaag.

 25. Pittig says :

  @ Steven

  Waarmee vulde het gebouw waar zij bij elkaar waren zich dan mee? Vers 4 is een beschrijving wat er gebeurde in wind en vuur, namelijk een vervulling met de Geest. Niet een “hierna”. Dat staat er namelijk niet. Dat lees jij er in.

  Je hanteert trouwens systematisch een uitleg waarbij je het nieuwe testament ontdoet van elke link naar het oude testament. In Handelingen 2 is die verwijzing naar wind en vuur vol van oud testamentische betekenissen.

  Is het oude testament wel het Woord van God? Vertelt het oude testament over wie God is en wie de Geest is? Zo ja, waarom negeer je dat dan?

 26. Wilfred says :

  @Steven: En? Dat leidt jou er toe te denken dat het engelen waren die dat geluid produceerden?

 27. Wilfred says :

  @Pittig: Ja, dat scherpe onderscheid tussen het OT en NT (en tussen b.v. Petrus en Paulus) was mij ook al opgevallen. Hebben we te maken met een nieuwe Marcion? 😉

 28. Pittig says :

  @ Steven

  Je koppelt trouwens in je uitleg hierboven vuur aan engelen. Een woord “vuur” kan bij jou niet verschillende dingen betekenen? Is het gehenna dan ook vol van Gods engelen? En het vuurtje waar Jezus na zijn opstanding eten op klaarmaakte is dan een engelenvuur?

  God en vuur worden vaak met elkaar verbonden. God verschijnt in vuur aan Mozes en op de berg Sinaï. Omdat de engelen in Gods nabijheid zijn, dragen zij ook Gods vuur. Maar dat betekent niet dat het altijd geldt.

  Dat is een belangrijke basisregel voor de bijbeluitleg. Kijk altijd naar de contekst voor de betekenis.

  Met je uitleg van “wolk” ging je zo eerder ook al de mist in.

  En Openbaringen 1 gaat toch over Christus, niet over een engel?

 29. Steven says :

  Pittig Wilfred

  Dit is wat ik lees, eenvoudiger kan ik het niet uitleggen

  2 En plotseling kwam er uit de hemel een GELUID als van een geweldige windvlaag en dat (geluid dus) vervulde heel het huis waar zij zaten.
  3 En aan hen werden tongen als van VUUR gezien, die zich verdeelden, en het zat op ieder van hen.
  4 En zij werden allen vervuld met de HEILIGE GEEST en begonnen te spreken in ANDERE TALEN, zoals de Geest (tongentaal) hun gaf uit te spreken.

  in m´n vorige post verklaar ik geluid en vuur van engelen.

 30. Pittig says :

  @ Wilfred

  De link met Marcion legde ik ook al hier: 🙂

  https://goedgelovig.wordpress.com/2013/06/28/groei-been-sneller-meer/#comment-172259

  Great minds think alike! (fools never differ) 😉

 31. Pittig says :

  @ Steven

  Wat jij leest is niet altijd wat er staat! (Les 1 uit “Hoe lees ik de bijbel” 😉 )

  Volgens de bijbel van de discipelen die daar bijeen waren, was vuur en wind teken van Gods aanwezigheid. Vuur en wind zijn dus teken van de vervulling van de Geest.

 32. Steven says :

  Pittig

  Op 1 gaat inderdaad over Christus, snap je echt niet wat ik bedoel?

 33. Pittig says :

  @ Steven

  Je zegt in je reactie hierboven dat engelen lijken op vuur en citeert vervolgens een aantal teksten om dat te “bewijzen”. In dat kader noem je ook Openbaring 1. Of had Jezus volgens jou allemaal engelen in zijn ogen?

  Dan kan ik toch niet weten dat je het heel anders bedoelde?

 34. Wilfred says :

  @Pittig: Idd! 🙂

  @Steven:

  in m´n vorige post verklaar ik geluid en vuur van engelen.

  Ga dan eens in op de vragen van Pittig. Een woord heeft niet altijd dezelfde referentie. Die denkfout maakte je met ‘verbond’ ook al. En je leert er blijkbaar niet van. Dan heeft het ook geen nut voor ons om met argumenten aan te komen. Het interesseert je toch niet en je blijft op dezelfde voet doorgaan.

  Dan wat betreft je argumenten:

  Ex 3:2 Daar verscheen de engel van de HEER aan hem in een vuur dat uit een doornstruik opvlamde.

  Hier staat toch niet dat de engel het vuur was? Of de vorm van vuur aannam?

  En zoals Op 5:11 al zegt, omringen ze de troon van Jezus, daardoor zie je hun vurige gedaantes in de ogen van Jezus weerspiegelen:

  Op 1:14 Zijn hoofd en zijn haren waren wit als witte wol of als sneeuw, en zijn ogen waren als een vlammend vuur.

  Als het je uitkomt, weet je een tekst heel precies te lezen. Geen windvlaag, maar geluid ‘als van’ een windvlaag. De Geest waait niet, maar het is een vergelijking. Maar in deze teksten kun je dat opeens niet. Waar komt dat door?

  Staat er in Op. 1: 14 dat zijn ogen vuur reflecteren? Wat doet het woordje ‘als’ er dan? Dan is gelijk ook je uitleg van Op. 5: 11 als uitleg voor 1: 14 ontmanteld.

  Heb je nog meer van die uitleggingen?

 35. Steven says :

  pittig

  Als ik met jouw voor een openhaart zit, en jij kijk in mijn ogen, dan zie je het vuur van de openhaart toch weerspiegelen in mijn ogen?

 36. Pittig says :

  @ Steven

  Ruach (Hebreeuws) en pneuma (Grieks) zijn woorden die zowel Geest, wind als adem kunnen betekenen. Het is dus vol van betekenis dat de Geest met vuur en wind in de ruimte waar de discipelen waren verscheen.

  Denk aan Exodus 24,17

  En terwijl de Israëlieten de majesteit van de HEER zagen, als een laaiend vuur op de top van de berg,…

  Pinksteren is een joods feest waarin zowel de oogst als de gave van Gods verbond in de wetgeving werd herdacht. De schrijver van Handelingen vindt het belangrijk dit aan elkaar te koppelen.

  Lees eens dit artikel waarin het oude testament diepgaand meeklinkt in het Pinksterverhaal uit Handelingen:
  http://www.kerkenisrael.nl/voi/voi46-3b.php

 37. Pittig says :

  @ Steven

  Als ik jouw uitleg van open haard volg, dan betekent het dus dat Johannes het vuur was en dat zijn vuur zich weerspiegelde in de Zoon des Mensen?

  Openbaring staat bol van joodse beelden en beeldspraak. Om die een beetje te begrijpen moet je geen beeld van een open haard voor gebruiken, maar kijken naar verhalen uit het oude testament en de Joodse apokalyptische geschriften.

  En zelfs dan is een boek als Openbaring nog ongrijpbaar. Het genre van Openbaring is apokalyptische literatuur en zulke boeken willen niet duidelijk zijn, maar juist geheimzinnig, mysterieus en vol beeldspraak, dat je dus nooit letterlijk kan nemen.

 38. Steven says :

  pittig

  nee, de engelen zijn het `vuur`

  Op 5:11 Daarna hoorde ik het geluid van een groot aantal engelen RONDOM de troon, de wezens en de oudsten; het waren er oneindig veel, tienduizend maal tienduizenden, duizend maal duizenden. 12 Met luide stem riepen ze: ‘Het lam dat geslacht is, komt alle macht, rijkdom en wijsheid toe, en alle kracht, eer, lof en dank.’

  Ze lijken op vuur:

  Ex 3:2 Daar verscheen de engel van de Heer aan hem in een VUUR dat uit een doornstruik opvlamde.

  En zoals Op 5:11 al zegt, OMRINGEN ze de troon van Jezus, daardoor zie je hun vurige gedaantes in de ogen van Jezus weerspiegelen:

  Op 1:14 Zijn hoofd en zijn haren waren wit als witte wol of als sneeuw, en zijn ogen waren als een vlammend vuur.

 39. Wilfred says :

  @Steven:

  Als ik met jouw voor een openhaart zit, en jij kijk in mijn ogen, dan zie je het vuur van de openhaart toch weerspiegelen in mijn ogen?

  Zeker niet altijd. Zeer afhankelijk van de hoek, etc. De kans dat dit echt waar is, is vrij gering. Maar buiten dat, wat vind je van mijn opmerkingen over je lezing van die tekst?

 40. Wilfred says :

  @Steven:

  nee, de engelen zijn het `vuur`

  Je kunt 100 keer roepen dat je leeswijze waar is, maar wil je ook op de argumenten ingaan?

  Waar staat in Openbaring 1-5 dat de engelen ‘het vuur’ zijn?
  Lees eens 1: 4 en 4:5. Gaat het daar over engelen of over de Geest (onder de voorstelling van volledigheid, nl. 7)?

 41. Hendrik says :

  Ik weet niet hoe vurig de benen in de broek bewegen tijdens de bijeenkomsten in Broek op Langedijk, maar een deel van de 50% ontbrekende energie (van de panelen) kan uit de vloer komen http://eriks.nl/nl/nieuws/kunststoffen/energie-opwekkende-dansvloer/

 42. Hendrik says :

  Het zou een onderzoek waard zijn: wordt in de gebeden nu vaker gedankt voor het mooie weer dan in de periode voor de plaatsing van het zonnepanelenkruis?

 43. Pittig says :

  @ Hendrik

  🙂

 44. mafchauffeur says :

  Ik heb nu enige moeite het beeld kwijt te raken van Steven aan de voeten van Pittig, voor de open haard, kijkend in Zijn ogen naar de weerspiegeling van de engelen.

 45. Pittig says :

  @ mafchauffeur

  🙂

  Zo’n beeld moet je juist koesteren. Na alle geruzie zijn Steven en ik het nu weer aan het goedmaken. Open haard, diep in elkaars ogen kijken en samen reageren op Goedgelovig… Romantiek ten top!

  PS wel opvallend dat jij net dit beeld eruit haalt, want uit de tekst blijkt het niet. Stiekem toch een diep verlangen in je om Steven en mij zo te zien?

 46. mafchauffeur says :

  @Pittig: uit de tekst blijkt het niet? Het enige dat ik verzonnen heb is het aan jouw voeten zitten. Maar het aan de voeten zitten van de Meester is Bijbels, dus dat mag. Verder verwijs ik je naar de grondtekst. Dat is absoluut de originele tekst, want daar heeft zelfs geen taalkundige corrigerend aan zitten sleutelen. 🙂

  Steven zegt : 13 juli, 2013 om 11:47 pm
  pittig

  Als ik met jouw voor een openhaart zit, en jij kijk in mijn ogen, dan zie je het vuur van de openhaart toch weerspiegelen in mijn ogen?

  PS: wel vermoeiend soms hoor, zo’n alter ego. 😉

 47. Wilfred says :

  @Steven: Ik zou zeggen, probeer het zelf eens uit zonder camera. En dan niet te dicht op iemand gaan staan, anders blokkeer je hetgeen je wilt laten reflecteren. En ook niet te ver weg gaan staan, want dan kun je het in die kleine ogen niet meer zien reflecteren. En wel in een goede hoek gaan staan…

  Is het zo lastig voor je je zienswijze los te laten, als het om zo’n klein detail gaat?

  En ik heb nog steeds niks gehoord over mijn reactie op de teksten die je als argument gebruikte, maar volgens mij gewoon niet bewijzen wat je stelt. Waarom zou je dan aan die reflectie blijven hangen?

 48. DfTg says :

  @Steven: M.b.t. de brandende braamstruik staat er in het Nederlands dat het ding in de fik stond en toen ‘de engel des Heeren’ verscheen. Ik begrijp je redenatie dus echt niet.

 49. joost says :

  Steven

  Als ik met jouw voor een openhaart zit, en jij kijk in mijn ogen, dan zie je het vuur van de openhaart toch weerspiegelen in mijn ogen?

  Niet als jij met je rug naar het vuur zit. 😦

  joost

 50. mafchauffeur says :

  De Kerk gaat zich steeds meer ontpoppen als hoeder van het milieu. Zonnepanelen, maar ook Evangelische Wetenschappers die hun krachten bundelen om politici tot inkeer te brengen:
  http://www.trouw.nl/tr/nl/5091/Religie/article/detail/3480430/2013/07/23/Evangelische-wetenschappers-in-de-bres-voor-klimaat.dhtml