Haalt u de schandpaal toch weg!

schandpaalfrankEr zijn van die momenten dat zelfs een satirisch weblog moeite heeft om parodie en werkelijkheid uit elkaar te houden. De Wet van Poe laat zich dan in alle hevigheid gelden. Zo ontvingen we op 1 april (jawel), deze e-mail van een bewonderaarster van Broeder Frank Ouweneel:

Br Frank Ouweneel beluisterd. Amazing, wat een Bijbelkennis. Als het u niet aanspreekt heeft u geen kennis en bent u waarschijnlijk Vrijgemaakt Geref. Niets op tegen maar geen kennis van de profetieën.

Wie van u zonder zonde is werpe de 1ste steen, hoe kunt u hem, zonder dat u die kennis heeft, zo afvallen! Onbegrijpelijk en hoe verantwoordt u dat voor De Heere God? Doet u Frank O. en De Schrift recht en herstelt u zijn reputatie, wat moet “de wereld” wel niet denken, of behoort u tot de wereld?

In de vijf dagen die volgden ontspon zich de volgende (door ons bewust geanonimiseerde) gedachtenwisseling.

GG:
Nee, niet Vrijgemaakt. De beste man is een oplichter, maar dat ziet u vast anders.

Ja, ik zie het echt anders en ik vind het heel erg dat hij zo openlijk aan de schandpaal genageld wordt. We zien elkaar immers niet meer naar het vlees maar in/naar de Geest. Hij waarschuwt tenminste iedereen, dat De Heere Jezus heel spoedig terugkomt, zijn wij bereid om Hem te ontmoeten? Hopelijk wel.

GG:
Wij zien ook in de geest hoor, alleen zien wij een geest van oplichterij. 😉
Is het nodig om mensen voor de Wederkomst van Jezus te waarschuwen? Plant liever vandaag een boom, zou Luther zeggen.

Niet met u eens, De Heere God zegt dat Hij op de derde dag (voor Israel) terug komt, dat is in deze tijd, en bedenkt u toch dat in het Bijbelboek 2 Petrus 3 staat dat…. [referentie] En Maarten Luther was de grootste anti-semiet die je je denken kunt, dan is het ook bespottelijk dat hij zei nog een boom te gaan planten als hij wist dat De Heer morgen kwam. Dan is F.O. nuchterder en vol van waarschuwen dat wij ons tot Hem zullen bekeren om voor eeuwig behouden te zijn. (Denkt u niet dat wij zulke vrolijke ervaringen met FO persoonlijk hadden, in zijn “werkend” leven, afschuwelijk, maar zijn bediening moet ik erkennen als van De Heere God). Haalt u de schandpaal toch aub weg.

GG:
Wat bedoelt u met ‘in zijn werkend leven afschuwelijk?’

Dat kan ik nimmer vertellen, wat zou u met die informatie doen? Nu hij echt helemaal in Het Werk des Heeren is moet ik er van uitgaan dat hij recht voor De Heere God staat, anders zou ik hem niet hebben kunnen verdedigen of zou ik niet naar hem kunnen luisteren. Hopelijk haalt u hem van google af, het is zó jammer voor diegene die misschien zou willen luisteren en het nu maar niet doet tot zijn eigen ondergang misschien.

GG:
Ik begrijp niet dat u zegt dat u hem in het gewone zakelijke leven niet vertrouwt en in zijn ‘bedieningswerk’ wel. Hij heeft zijn bronnen voor de Eindtijdstudie 2012 100% uit zijn dikke duim gezogen. Waarom verdedigt u hem? U kunt toch ook naar leraren luisteren die over de Eindtijd of Israël doceren en de boel niet oplichten? Wij staan volledig achter wat we hebben gepubliceerd.

Dus hoop ik dat hij nu al die boze werken heeft veroordeeld. Voor iedereen is toch vergeving als hij daarom vraagt? En met sommigen kun je iets niet uitpraten, hij is heel erg grappig maar ook heeft hij een of ander (grappig?)stoornisje ofzo.

GG:
Heeft hij om vergeving gevraagd dan? Wanneer was dat?

Niet zo belangrijk, wat ik zo fijn vind is dat hij bijna altijd Heer Jezus zegt en dat hij allen waarschuwt. Dan neem ik aan dat hij zich ook heeft bekeerd van al het kwaad. Als hij vroeger (bv va 1979) voorging wist je niet wat je hoorde, zoo mooi, vandaar dat hij nu niet stuk kan voor me ondanks het diep dal dat […] We hebben ons moeten troosten met Klaagliederen 3 vooral de eerste verzen.

De bewonderaarster deed vervolgens toch uit de doeken welke “ongekend liederlijke streek” Frank had uitgehaald en de rechtszaak die daar op volgende. Ze wil niet dat de details bekend worden, want “ik wil zijn bediening voor geen goud in de weg staan.”

GG:
Laten we het er op houden dat u over een bewonderenswaardige vergevingsgezindheid beschikt. 😉 U zegt eigenlijk dat feiten er niet toe doen, alleen bijbelteksten zijn belangrijk. Realiseert u zich dan dat FO ook de Bijbel naar zijn eigen hand zet.

De lezing over 2011 heb ik beluisterd op uw site. Het dwingend spreken stond me tegen, maar de Bijbelteksten (plm 2/3de deel) heb ik alle opgeschreven. In dec 2012 heeft FO weer een lezing Eindtijd gehouden geloof ik, die naar mijn mening betrouwbaar overkomt en minder dwingend, ik ga hem nog een keer beluisteren.
Ik hoop echt dat FO tot zegen zal zijn voor ieder die dreigt verloren te gaan. Voor mij is de eer van De Heere God belangrijker dan recht, hoewel ik dat destijds absoluut niet had kunnen zeggen en ik hem toen, als hij een bediening had gehad, ontmaskerd zou hebben of openbaar gemaakt zou hebben denk ik.

GG:
Bedankt voor uw toelichting. Maar dan snapt u dus waarom wij over FO hebben gepubliceerd.

30 Reacties op “Haalt u de schandpaal toch weg!”

 1. afolus zegt :

  Geweldig verhaal 😀
  Wat een overheerlijke taart deze beschermengel van Franciscus O.
  Met haar actie en de daaropvolgende vraagjes van GG lijkt eens te meer duidelijk geworden dat F.O. een dubbelhartig monstertje moet zijn…

 2. afolus zegt :

  @GG
  Ben nu eigenlijk wel heel benieuwd naar de “ongekend liederlijke streek” waarvan de “schandpaaldanseres” gewag maakt…?!
  😇

 3. Case zegt :

  hmmmmmm klinkt mij toch te satirisch en rondweg te dom in de oren om geloofwaardig te zijn. Is dit niet iemand die juist het omgekeerde probeerde te bereiken van wat hij/zij schreef. FO verder de shit in te duwen door het te prijzen? Something rotten in the state of Denmark….

 4. Jan Hartman zegt :

  Uiteraard heb ik deze beste broeder gevolgd, zelfs een aantal studies bijgewoond totdat het nieuws rondom hem was te lezen………
  ik mis tot op de dag vandaag schuld belijdenis……..( maar ja ik ben ook slechts een mens)

 5. TommyLee zegt :

  @afolus: lekkere roddel zul je bedoelen. tweede hands informatie zonder hoor en wederhoor, laat maar zitten….@case; zou zo maar kunnen.

 6. John zegt :

  Ik ben het wel met deze schrijfster eens dat Goedgelovig er eens voor mag zorgen dat Frank Ouweneel uit Google wordt gehaald! 😉

 7. bramvandijk zegt :

  Ik zeg satire. Dat ze vervolgens tussen de regels door FO nog beschuldigt laat zien dat dit helemaal geen verdediging van onze favoriete eindtijdprediker is.

 8. goedgelovig zegt :

  @afolus: Dat hebben we bewust weggelaten om redenen die @TommyLee al noemt. Het gaat ons vooral om de bijzondere redeneertrant van deze bewonderaarster.

  Ons uitgangspunt voor publicatie is altijd: minimaal twee bronnen die onafhankelijk van elkaar functioneren en die voor ons controleerbaar zijn. Alles wat daar niet aan voldoet valt in de categorie ‘onbruikbare informatie’. Het hoeft geen roddel te zijn, het kan best kloppen, maar we kunnen er vanuit zorgvuldigheidsoogpunt niets mee.

 9. afolus zegt :

  @GG
  Prima.
  Echter als de bewonderaarster stelt dat er een rechtzaak heeft plaats gevonden is een nadere verificatie niet onmogelijk.
  Let it be.. 😉

 10. goedgelovig zegt :

  @afolus: Dat is zo. We weten van twee bronnen dat er ongeveer 30 jaar geleden een rechtszaak heeft gespeeld over een zakelijk conflict. Maar beide bronnen willen niet als bron opgevoerd worden en ook niet zeggen waar die rechtszaak precies over ging. Dan houdt het voor ons op. De rechterlijke uitspraak zou te achterhalen moeten zijn, maar staat niet online, en betekent dus een hoop graafwerk. Waarvoor? Om aan te tonen dat FO mensen heeft opgelicht? Dat weten we toch al? En de bewonderaars overtuigt het toch niet, want hij spreekt zo fijn over de Wederkomst van de Heere Jezus.

 11. Johanna zegt :

  @GG wat denk je zelf van het taalgebruik en de redeneertrant van deze mevrouw? Niet reformatorisch, niet evangelisch… het is van iemand die geen van beide werelden van binnenuit kent, maar alleen de persiflages erop. Doet me denken aan die boekverbrandende mevrouw op youTube. Zo enorm nep. Dit is zeker geen bestaand persoon. De datum van verzenden zou al duidelijk genoeg moeten zijn…

 12. Jazeg zegt :

  Wel een heel speciale dialoog… Als dit echt is, is het wel ongelooflijk.

 13. Red|Exergy zegt :

  De aarde heeft al flink wat wereldrijken meegemaakt die totaal uit elkaar zijn gevallen, waarom zou het uit elkaar vallen van de EU dan opeens wel een indicatie zijn van de eindtijd?

 14. goedgelovig zegt :

  @Johanna: Dat was ook onze eerste inschatting. Want: 1 april en bizarre tegenstellingen. Toch bleek deze persoon in de uitgebreidere correspondentie (we hebben alleen een samenvatting gepubliceerd) ook over insider-informatie te beschikken en al langer op Eindtijdfora actief te zijn. Alles wegende: 60% kans dat het echt bestaand persoon is (type gristengekkie), 40% dat het is verzonnen.

 15. Stijlvol zegt :

  Is dit die vrouw van de boekverbrandingen?

 16. goedgelovig zegt :

  @Stijlvol: Nee.

 17. len zegt :

  Overigens een onderzoek waard: neem een paar eindtijdblogs en zet alle voorspellingen op een rij. Kijk of ze zijn uitgekomen. Te beginnen met dit artikel uit 2008 http://xandernieuws.punt.nl/content/2008/09/tijd-afstand-god-s-profetische-blauwdruk-voor-nabije-toekomst-onthuld.

  Onderaan:
  2008-2009 Het conflict in Georgië leidt uiteindelijk tot het uitbreken van de Derde Wereldoorlog, waaronder de bijbelse Gog-Magog invasie van Israël. Hierbij zullen kernwapens worden gebruikt. Steden over de hele wereld zullen in vlammen opgaan.
  2009 De door Rusland geleide legers vallen Israël binnen maar worden op bovennatuurlijke wijze, met behulp van UFO’s, verslagen.
  juli 2009 De antichrist verschijnt ten tonele. Hij zal zich presenteren als de lang verwachte messias van de mensheid, en beweren dat hij met behulp van bovennatuurlijke krachten, ‘god’ (de UFO’s) tussenbeide is gekomen.
  2009-2010 Het herleefde Romeinse Rijk, de EU, ‘bevrijdt’ onder leiding van de antichrist Israël van de wraak van de overgebleven moslims. De tempel wordt herbouwd en de antichrist neemt hier zitting in.
  2009-2012 De antichrist brengt met bovennatuurlijke (satanische) kracht de hele wereld aan zijn voeten. Er komt vrede in het Midden Oosten en een nieuwe periode van economische voorspoed breekt aan. De meeste christenen zullen in hem de messias zien, maar degenen die hem niet accepteren zullen vervolgd en gedood worden. In Jeruzalem treden de 2 getuigen op, die God’s komende oordeel over de Aarde prediken. Iedereen zal hen haten maar hen niets kunnen aandoen.
  21-12-2012 De 2 getuigen zullen op bovennatuurlijke wijze worden gedood. De antichrist zal de overwinning claimen en heel de wereld viert feest. Na 3,5 dag staan de getuigen op uit de dood en worden in de hemel opgenomen. Mogelijk volgt de Opname van de gemeente vlak daarna.
  25-12-2012 Er breekt paniek uit in de wereld, ondanks het feit dat de antichrist zal beweren dat het verdwijnen van de christenen zijn werk is. Het begin van God’s oordelen over de Aarde.
  2013-2016 God’s wraak op de ongelovige en opstandige mensheid. Ongekende rampen, oorlogen en ziektes, waardoor miljarden mensen onder afschuwelijke omstandigheden gedood zullen worden.

 18. afolus zegt :

  @Ien
  Alles klopt.
  Tot ziens, ik vlucht…

 19. Professor Prietpraat zegt :

  @len, ik moet wel zeggen dat de beste man een hele rijke fantasie heeft. ik zeg prachtig scenario voor een spannende horror/sciencefictionfilm.

 20. goedgelovig zegt :

  UPDATE: Nu we het toch over Frank Ouweneel hebben… Daniël Gilissen van het ND publiceerde in september een nabeschouwing waarin hij zijn verbazing uitspreekt dat gemeenten hem nog steeds uitnodigen. Ook hekelt hij het uitblijven van publieke verantwoording. Ouweneel heeft intussen wel zijn studie over 2012 stilletjes herzien.

  http://www.nd.nl/artikelen/2012/september/08/studie-2012-is-test-ouweneel

  @Ien: Denk je dat daar echt een onderzoek voor nodig is? Is het niet makkelijker om een lijstje op te stellen met profetieën die wél zijn uitgekomen? 🙂 #lekkersnelklaar

 21. Johanna zegt :

  Beste mevrouw van deze correspondentie, als u echt bestaat, zou u zich dan even willen melden? Details over Frank hoeft u niet te geven, alleen maar even een levensteken.

 22. John zegt :

  @GG

  Kunnen jullie even die hele tekst online gooien van het ND? Ik voel geen enkele noodzaak of intentie daar geld voor te gaan betalen.

 23. Steven zegt :

  Aan de ene kant moet ik ook wel lachen om die “eindtijd” onzin, toch vind ik het ook wel weer sneu, vooral voor kinderen die vaak van kleins af aan al bang gemaakt door die duvelse leugens.

 24. TommyLee zegt :

  @len: Ik heb onlangs het boekje De planeet die aarde heette weer eens gelezen: Komt erg overeen met jou artikel. speculaties die leuk bedacht zijn vooraf: spannend achteraf:tijdverspilling.

 25. DfTg zegt :

  Och, Luther antisemiet? FO kan er ook wat van, hij beweerde eens dat “wij” als gemeente van Christus lekker feest zouden gaan vieren met “onze” Heer Jezus Christus, terwijl het volk van de Joden op aarde zou liggen te kreperen in de grote verdrukking. Dat is ook latent antisemitsme.

 26. beervis zegt :

  Nope dat is geen antisemitisme. Dingen worden soms te snel antisemitisme genoemd.

 27. DfTg zegt :

  @beervis: Nee, dat is geen beervis. Dingen worden soms te snel beervis genoemd.

 28. goedgelovig zegt :

  @John: Wij ook niet (via Auxen), daarom gooien we ‘m niet online. 😉

 29. beervis zegt :

  @DFTg
  Is dat je weerlegging?
  Ouweneel zegt alleen maar dat de joden ernaast zitten. Hij zegt niks over de aard van de Jood. Veel Joden gebruiken antisemitisme om de narigheid die Israel aanricht te vergoelijken. (Ik vind niet dat israel opgedoekt zou moeten worden, wel vindt ik het een piratenstaat.) (De joodse manier van redeneren vindt ik prettigere dan de meeste christelijke.)