Doden opwekken voor dummies (2)

curryblakeDodenopwekker Curry Blake van John G. Lake Ministries heeft een duidelijke missie, gebaseerd op Mattheüs 10:8 – doden opwekken moet net zo normaal worden als het genezen van zieken. GG-lezer Mafchauffeur vatte zijn onderwijs gevat samen en noteerde allerlei handige tips voor het opwekken van doden. Vandaag kijkt Blake naar de praktijk in het Nieuwe Testament. Toen Jezus iemand uit de dood opwekte bad Hij niet. Hij gaf een bevel.

“Hij keek niet eens naar het dode lichaam en had ook geen bewogenheid met de dode. Hij keek naar de moeder en had compassie voor HAAR. En hij wekte de jongen op. Zo eenvoudig. En wij zullen GROTERE WERKEN doen dan Hij!”

Bij Lazarus ging het net zo. Daar bad Jezus wel voor de omstanders, maar Lazarus kreeg gewoon een bevel.

“De Oudtestamentische profeten baden. Nieuwtestamentische mensen BEVELEN.”

In Handelingen idem dito.

“Ook Petrus bad niet, maar beval. Ja, hij bad wel omdat hij nog teveel in religieuze patronen dacht, maar realiseerde zich op tijd dat gebed niet nodig was. Hij draaide zich om naar het lichaam en beval: Tabitha, sta op!”

En over de jongeman die tijdens de preek van Paulus uit het raam kukelde:

“Altijd blijven tot het einde van de bijbelstudie. Anders mis je de dodenopwekking.”

Ok, het is geen Boon, maar toch wel geinig. Dan volgt er een handige tip die veel tijd kan besparen.

“Hoe minder woorden je spreekt, hoe meer kracht van God er is.”

Maar dan is het toch weer apart dat Blake zijn publiek-met-kwaal circa tien keer “I am! I am healed” laat herhalen, merkt Mafchauffeur op. Enfin, als het maar werkt.

Dan gaat het over Blake’s zoon die 7 jaar zendeling is geweest in Thailand. Dat heeft een paar prachtige getuigenissen opgeleverd.

“Hij had eens gebeden met een boeddhistische vrouw met kanker en hoge koorts. De vrouw was nog wel onder behandeling, maar de artsen waren alleen maar aan het inschatten hoe snel ze zou overlijden. Na het gebed ging het steeds beter met haar, en uiteindelijk was ze genezen. Maar de artsen vertrouwden het niet en wilden testen waarom ze kankervrij geworden was. Ze spoten haar een middel in waar ze acuut aan overleed. Maar in het mortuarium is ze weer opgewekt. Door gebed op afstand. Tijdens haar dood heeft ze instructie gekregen om na haar opwekking eerst naar huis te gaan om haar afgodsbeelden te verbranden. En toen werd ze christen.”

Het publiek applaudiseert. Het verhaal over de Thaise man die een dodelijk brommerongeluk heeft gehad waarbij zijn hersenen eruit kwamen slaat Mafchauffeur liever over. Te onsmakelijk. Maar GG-lezer Afolus vindt dat het wel gedeeld kan worden.

“Die prediker is wel een mannetjesputter. Hoorde zojuist het verhaal van een overledene wiens hoofd na een ongeluk helemaal open lag, de hersens lagen op straat. Gelukkig was de zoon van de prediker in de buurt. Die stopte de hersens provisorisch terug, deed er een handdoek omheen en toen de ambulance kwam stelde men vast dat de dood was ingetreden. Ja, dat dacht je; in het ziekenhuis aangekomen had de vermeende dode praatjes voor tien en de volgende dag kon hij naar huis. Alleen maar omdat de zoon van de prediker commandeerde dat het leven zou terugkeren. Zo geschiedde.”

Afolus weet wat hem te doen staat:

“Morgenochtend naar het graf van mijn schoonmoeder.”

Aan het eind van de preek komt Curry nog met een terloopse maar uitgebreide opsomming van genezingen. Best indrukwekkend, vindt Mafchauffeur.

“Geen wonder dat Curry Blake eind juli naar het GOD Centre in Leiden mag komen. Vergeleken met hem is Zijlstra maar een amateur. Een goede amateur, dat wel, maar hij haalt het toch niet bij deze pro.”

Toch eindigt de toespraak van Blake teleurstellend. Ze durven de lijkauto’s toch niet voor te rijden, zegt Afolus. Ook Mafchauffeur is er stil van.

Dit is een goed moment om onze lezers ook nog even te wijzen op een videopreek van Curry Blake. Daarin legt hij uit dat het helemaal niet Gods bedoeling is dat mensen sterven door ziekte. Als Hij wil dat mensen hun aardse tent afleggen en aan gene zijde doorleven, haalt Hij gewoon hun adem weg. De medische wereld noemt dat een hartaanval, maar daarmee slaan ze de plank mis.

Advertenties

110 responses to “Doden opwekken voor dummies (2)”

 1. afolus says :

  De dag na de uitzending ben ik uiteraard daadwerkeljk naar het graf van “mijn schoonmoeder zaliger” gegaan. Natuurlijk had ik een schoon setje wollen ondergoed en en warme jas meegenomen; je weet het nooit…
  Ik heb op hoge toon een keer of zes een “bevel tot opstanding” uitgesproken maar geen enkel effect. Daarna besloot ik de grafsteen van groene aanslag te ontdoen en keerde ik teleurgesteld huiswaarts.

  Bij de poort van de begraafplaats sprak een medewerker van de begraafplaats me aan en hij vroeg of ik gek geworden was.
  Ik antwoordde: “Nee maar wel rijp voor (de) opname…”

  😀 😀

 2. JOhan Th. Bos says :

  Toch vreemd dat na Jezus rondwandeling op aarde in het NT geen opwekkingen van doden meer voorkomen. Ook niet van de apostelen.
  Logisch – maar dan moet je enigs zicht op het Nieuwe Verbond hebben –
  is het wel: de geest van de gelovigen is in de hemel. Het zal je maar
  gebeuren dat je vandaar naar het tranendal terug wordt gestuurd, omdat
  hier iemand dat wenst.

 3. bramvandijk says :

  Fantastisch!

  De preek gaat vandaag over deze korte passage:

  Maar de artsen vertrouwden het niet en wilden testen waarom ze kankervrij geworden was. Ze spoten haar een middel in waar ze acuut aan overleed. Maar in het mortuarium is ze weer opgewekt. Door gebed op afstand. Tijdens haar dood heeft ze instructie gekregen om na haar opwekking eerst naar huis te gaan om haar afgodsbeelden te verbranden. En toen werd ze christen.

  Gemeente, wat kunnen we hieruit leren. Er zijn natuurlijk precies drie lessen uit te halen:
  1. Als mensen waarvoor is gebeden toch overlijden, dan komt dat niet omdat god ze niet heeft genezen, maar omdat artsen de patiënt vermoorden. Uit jaloezie dat god een betere genezer is dan zij zijn.
  2. Deze vrouw is opgewekt, maar zoals dat bij opgewekte mensen gaat, zal ze alsnog overlijden zoals ook Lazarus niet meer onder ons is. Als het alleen maar uitstel is, waarom zou god iemand dan opwekken? Hier zien we dat god haar opwekte zodat ze nog christen kon worden. Alleen als je in dit leven – met de incomplete informatie die we hebben, kijkend door een wazige spiegel – voor Jezus kiest, wordt je gered. Als je dat na je dood nog wil, op het moment dat je oog in oog staat, dan is het te laat. Laat dit dus een les zijn voor degenen die die keuze nu nog niet hebben gemaakt!
  3. De vrouw kon worden opgewekt door gebed op afstand. Daarmee is definitief bewezen dat Ronald Plat een valse profeet is, en dat niet wij, maar hij zelf een religieuze geest is en gebonden is aan occulte machten die alleen maar gods werk kunnen imiteren onder handenoplegging. Gloriestoel -1, Kerk FTW!!!!!

  Amen.

 4. ByHisSpirit says :

  @Johan Th. Bos

  Grapjas…je kan over veel discussieren maar lees Hand. 9:36-43 er toch nog maar even op na waar Petrus Tabitha uit de dood opwekt. Toch niet zo logisch dus wat je schrijft…

  @ allen

  Misschien kunnen we allemaal iets leren uit de klassieke scene uit ‘the Abyss’ wat het betekent om ‘bevelend’ te spreken tot iemand die dood is….

 5. afolus says :

  @bramvandijk 😀

  Prima prediking zonder al te veel kennis van Grieks en Hebreeuws.. 😉

 6. afolus says :

  @bramvandijk
  Ik heb nog even de door gebruikte tekstpassage bestudeerd.
  Logisch dat je die nader kon overwegen zonder kennis van de klassieke talen.

  Het was een tekst uit Blake 3:11 (Curry-vertaling)
  De door Curry gevolgde studies waren: “Sleutelen aan auto’s” en
  “Het periodiek systeem uitgelegd aan alphahulpen” 😀 😀

 7. Jan Hartman says :

  Een aantal keren per jaar bezoek ik de herinneringsplek van mijn ouders. Daar op het “oude” kerkhof achter de gereformeerde kerk, in het dorp waar zij woonden. We hebben een mooie steen, geplaatst, met deze tekst: Vaste Rots van mijn behoud. En op hun graf, allemaal mooie planten in gegraven. Eigenlijk een kleine tuin. Zij zijn ontslapen in Christus.

  Mijn pa had geen benen meer, ik zag hem, samen met mijn vrouw als het ware zo de Hemel inlopen. Pa zag voor dat hij vertrok, een geopende hemel en hoorde muziek.

  Mijn moeder ruim een jaar later. Zij vroeg in dat jaar, met regelmaat aan mij of ik met haar wilde bidden en de Bijbel te lezen. Zij miste mijn pa, zij was op leeftijd en haar gezondheid werd er niet beter op. Ik stelde haar een vraag, ma wat moeten we de Heere om vragen, voor genezing, of dat Hij u Thuis gaat halen. Bid voor het laatste, zij ze nadrukkelijk.

  Zij zijn alle twee in Christus ontslapen……..en straks mag ik Hem ontmoeten die de Dood en zonde heeft Overwonnen en mag ik vele broeders en zusters die reeds bij Hem zijn.

  Hoe zo doden opwekken? Het is aan Christus die heeft Overwonnen! Hij die op Vaders bevel spoedig komt.

  Vandaag doden opwekken…..mijn ouders geven geen antwoord, zij rusten in Vrede.

 8. Dick Kraaij says :

  @ByHisSpirit Inderdaad, in Handelingen komt het opwekken van doden wel degelijk nog voor.

  En daarmee raak je nou juist aan het punt van de hele controverse tussen ‘pinkster/charismatische’ christenen enerzijds en gelovigen uit vele andere denominaties die grotendeels beduidend anders over de werking van onder meer de geestesgaven denken. Voor de eerste groep vormen de verslagen in Handelingen het bewijs voor de juistheid van Jezus’ uitspraak dat zijn volgelingen ‘grotere werken dan deze’ zullen doen.

  Ik hoop dat Johan Bos hier nog iets over kan zeggen.

  Dit wil overigens niet zeggen dat ik de praatjes van Curry Blake (What’s In A Name?) erg smakelijk vind.

 9. mafchauffeur says :

  @ByHisSpirit: hoe kijk jij nou tegen deze exegese aan? https://goedgelovig.wordpress.com/2013/06/25/doden-opwekken-voor-dummies/#comment-171877

  Reageer gerust, @John is nog op vakantie. 🙂

 10. Ettje says :

  Je kunt er om lachen, je kunt er grapjes over maken, je kunt er om janken… Maar ondertussen lopen hele volksstammen goedgelovigen hier achteraan, de ongelovigen verwijtend dat zij het werk van de Geest miskennen… Ik ken mensen in mijn omgeving die hier heilig in geloven en mij, op z’n minst, een kleingelovige vinden…
  Terwijl ik me ondertussen afvraag: wat bezield ze, waarom lopen al die goedgelovigen hier toch achteraan? Is het de tijd waarin we leven, zijn het alle onzekerheden van deze tijd? Heeft de kerkverlating ermee te maken? Zoeken die kerkverlaters andere zekerheden? Willen ze, zoals Pittig in de vorige aflevering schreef, als God zijn? Iets zegt me dat hij daarmee dicht bij de waarheid zit….

 11. Pittig says :

  Die Curry Blake heeft niet veel van hartaanvallen begrepen. God neemt niet de adem weg, maar zorgt voor een breuk of een verstopping in een bloedvat.

  http://nl.wikipedia.org/wiki/Hartinfarct

  Een symptoom is niet de oorzaak. Alsof je zegt dat niezen hooikoorts veroorzaakt!

  En God neemt de adem dan weg? Maar bij alle andere doodsoorzaken speelt God ineens geen rol? En als je voor iemand die een hartaanval heeft gehad gaat bidden, betekent het dus dat je rechtstreeks tegen Gods werk in gaat?

  Wat een zwamverhaal en volksverlakkerij is dit.

  Die man weet weinig van de bijbel en van medische zaken. Het allerlaatste wat hij moet dus gaan doen is een genezingsprediker worden! God heeft hem daar overduidelijk geen talenten voor gegeven. Voor verkoper, propagandist of pr-man van een hebzuchtige bank daarentegen heeft hij alle talenten die nodig zijn.

 12. Wim says :

  @Ettje, Amen!

 13. mafchauffeur says :

  @Pittig: kletskoek.

  Dezelfde talenten die onontbeerlijk zijn voor een verkoper, propagandist of pr-man zijn minstens zo belangrijk voor een prediker die gespecialiseerd is in genezingen en dodenopwekking.

  Er zijn er slechts zeer weinigen die deze talenten ontberen. En daar is helemaal niets mis mee. Goedgelovigheid moet wel vakkundig worden gevoed, anders kwijnt het weg door menselijke logica, zinloze exegeses en kortzichtige realiteit. 😉

 14. afolus says :

  @mafchauffeur

  Ik zeg: Halleluja, lof en prijs.
  Goedgelovigheid tot in der eeuwigheid, amen

 15. Pittig says :

  @ Mafchauffeur

  Durf jij zo tegen een gezalfde Gods als ik te spreken?!? 😉

 16. Pittig says :

  Onze Vader,
  Die in mijn broekzak zijt,
  Uw en mijn naam worde grootgemaakt met veel herhaling,
  Uw genezingen kome op ons bevel,
  Uw wil geschiedde als wij het zeggen,
  Geef ons heden ons dagelijks wonder
  En vergeef ons dat wij niet gek genoeg zijn,
  Gelijk wij onze critici neersabelen,
  En leidt ons niet in de verzoeking om logica en exegese serieus te nemen,
  Maar verlos ons van de Boze Buitenwereld,
  Want van U en mij is het wonder, de grotere kracht dan U ooit had en de heerlijkheid van sterke verhalen,
  Tot in eeuwigheid, want dood ga ik niet.
  Glorie, Hallelujah, Amen.

 17. Ettje says :

  @Pittig; Het positieven van dit alles is jouw bijzondere inspiratie! 🙂 Ik word er helemaal opgewekt door en bijna Lyrisch…

 18. Ettje says :

  @mafschauffeur; Doe je wel een beetje voorzichtig met Pittig. Voor je het weet ontbrandt hij in pepperspray! 🙂

 19. ruub says :

  @Pittig
  LOL 🙂

 20. bramvandijk says :

  @Pittig
  Ik krijg spontaan weer zin om te bidden 😉

 21. mafchauffeur says :

  @Pittig: 🙂 🙂

  Kans dat je nog antwoord van Steven krijgt is wel flink geslonken, dunkt me. 😉

 22. afolus says :

  @Pittig
  Uw gebed is een licht op mijn goedgelovige pad en een lamp voor mijn verlengde been.

  Halleja, sjabbes 😎😇😎😇

 23. mafchauffeur says :

  @Ettje: ik weet waar hij woont, dat scheelt een stuk. En nee, dat is geen bedreiging aan hem, maar een geruststelling voor mijzelf. 🙂

  Ruim buiten bereik van een Qassam-3. 😉

 24. Vierkaas says :

  @Jan Hartman

  Dank voor je reactie! Het raakte me. Zoals je het verwoordt, zo is het, en niet anders.

 25. Pittig says :

  @ Jan Hartman

  Ik beaam de reactie van Vierkaas, een indrukwekkend, wijs, gelovig en liefdevol verhaal.

 26. Pittig says :

  @ mafchauffeur

  Weest niet bevreesd! Je weet toch wel dat ik critici juist koester? Het zijn vaak je belangrijkste raadgevers.

  *** start ondertussen een drone op ***

 27. Ettje says :

  @Pittig; Dacht dat er Patriots om Friesland heen staan! 🙂 In ieder geval is er nu een lampje ontbrandt in Amerika… 🙂

 28. Sola says :

  Ik las op de Facebook van Ronald Plat een verhaal over een man die geen christen was, maar toen zijn arm was genezen werd hij bekeerd en christen.

  Ik heb geen bekeringsverhaal. Gelovig opgevoed en hoewel mijn geloof altijd in beweging was, nooit het geloof in God kwijtgeraakt.

  Verdikkemie. Ik had er veel meer uit kunnen slepen. Bedoel, als beenverlengingen, verdwijnen van pijn in armen, opwekking van doden kunnen, waarom dan geen borstvergroting?

 29. mafchauffeur says :

  @Pittig: nu afwachten hoelang het duurt voordat de NSA deze site plat legt. 😉

  Laten we de resterende tijd maar nuttig besteden. *soakt zachtjes weg*

  Speciaal voor @afolus. 🙂

 30. afolus says :

  @Sola 😀
  Vermoedelijk heeft ook je van God gegeven avatar er mee te maken.
  Je bent blijkbaar zo slim dat je hersenen je pan uitpuilen…

 31. afolus says :

  Alle heremietkreeften nog aan toe @mafchauffeur. 😳😎😇
  Waar haal je deze orgasmische film nou toch weer vandaan?

  Sjikamanatsiko… Wow…wow…wow…wow. Thank You beloved….
  Met gedurende 11 minuten een wapperend vlammetje.

  Dat zijn wat mij overblijfselen van zgn. “hot firenights”.
  De zwoele teksten kunnen zo gebruikt worden tijdens een instructieavond van de Liefdestuin van Marc Angenent. Die hoeft dan niets meer te zeggen.
  Everybody hot.

 32. afolus says :

  @ruub
  Kun je Pittigs Onze Vader opvoeren als openingsgebed voor de dienst van de Dwaze Schare op 29 september a.s.. Gezamenlijk uitspreken onder hand-vasthouding.
  Als iedereen een luchtbed meeneemt kunnen we eindigen met de film van mafchauffeur. 😀

 33. mafchauffeur says :

  @afolus: jammer dat DEADRAISER pas op 4 oktober uitkomt, net te laat voor de meetup.

 34. mafchauffeur says :

  @afolus: ja, Heidi Baker is de Carla Bruni van Mozambique. Het is meer hijgen dan zingen. 😉

 35. Professor Prietpraat says :

  @Pittig, wat een prachtige versie van het Onze Vader die op treffende wijze verwoordt hoe men in dit nieuwe evangelie denkt en leeft. Mijn complimenten!

 36. Pittig says :

  @ mafchauffeur

  Hoe ben jij erachter gekomen dat ik een NSA informant ben? 😦

  We houden deze site juist graag in de lucht. Er wordt hier veel gesproken over strijd, oorlog tegen het westen (of “in de hemelse gewesten”) en er worden bijna elke dag Amerikanen aangevallen. Dat moeten we in de gaten houden.

  Trouwens, kijk eens uit het raam en zwaai even!

 37. beervis says :

  maar wel grappig en sluit weer een beetje aan bij wat pittig deed. Maar goed, verder on-topic. Op naar de volgende creatieveling die weer een manier weet om een zelfde soort opmerking, dat dit verkeerd is, in een bescheidde satirisch jasje te steken.

 38. Pittig says :

  @ beervis

  Dat format bestaat al veel langer en ik ben het volgens mij voor het eerst bij predikers uit de zestiger jaren tegengekomen, alleen was het daar een wat stichtelijker bewerking, 😉 maar de bedoeling was hetzelfde: om het contrast uit te laten komen tussen de echte tekst en wat mensen eigenlijk geloven, denken of willen.

  Hier zijn enkele andere profane versies:
  http://oncyclopedia.net/wiki/Ongerijmd%3AOnzevader

  (Niet voor gevoelige gelovigen)

 39. Jeroen Mank says :

  @Pittig
  Van dat “Enter” in de laatste kreeg ik dus écht de slappe lach. Mijn avond is weer goed.

 40. mafchauffeur says :

  Deze was ook wel geinig:

 41. mafchauffeur says :

  @Pittig: wil je je drone nog terug? Zo ja, graag dit weekend ophalen. 😉

 42. Pittig says :

  @ mafchauffeur

  🙂

  Weet je zeker dat het een drone was die je hebt neergeschoten? Ik krijg namelijk nog steeds leuke foto’s van jou binnen.

 43. flipsonius says :

  @Pittig
  Was je nou echt van plan om het kukel van @maf te gaan meten? 😉
  http://nl.wikipedia.org/wiki/Het_kukel#cite_note-3

  Marten Toonder was een profeet!

 44. Waterlelie says :

  @Professor Prietpraat

  hoe men in dit nieuwe evangelie denkt en leeft.

  Sinds wanneer is er weer een nieuw evangelie?
  Ik lees dat een kleine 2000jaar geleden Jezus zijn discipelen de volgende opdracht gaf:
  Ga op weg en verkondig: Het koninkrijk van de hemel is nabij. Genees zieken, wek doden op, maak mensen die aan huidvraat lijden rein en drijf demonen uit.

  Je zou gedacht hebben dat iedereen daar enthousiast van was geworden. Toch niet. Wat bleek? Toen Lazarus na zoveel dagen door Jezus was opgewekt namen de hoge heren zich voor zowel Jezus als Lazarus te doden. Want van dat nieuwe evangelie moesten ze niet hebben.

  Er is sindsdien niet veel veranderd. Iedereen die meent over feiten te kunnen praten wordt onderworpen aan een verhoor en wordt te ‘licht’ bevonden.
  Vervolgens houdt Pittig er een spotgebed over en dat wordt met gejuich ontvangen.

 45. Wormpje B says :

  Als je echt war wil?
  Ga dan naar een ziekenhuis, met kinderen die een ernstige vorm van kanker hebben. Ja die kinderen met die kale hoofdjes, hopend op een wonder.
  Meneer Curry Blake werk aan de winkel?
  Ach wat een ellende als het niet lukt.
  Je kan beter een andere baan nemen.
  Er is er maar 1 die mensen uit de dood kan opwekken en dat is,
  God
  Amen.

 46. Professor Prietpraat says :

  @waterlelie,

  wat zonde dat je niet kan zien dat het spotgebed van Pittig zo treffend verwoordt waar het om gaat in deze toch wel nieuwe vorm van evangelie, namelijk dat de wil van de mens gelijk wordt gesteld aan de Wil van God. (immers, wie vervuld is wil dezelfde dingen als God wil?) En dat men wonderen najaagt en wil doen naar eigen inzicht en goeddunken. Wonderen doen uit de wil van de mens is in mijn beleving gewoon toveren en heeft niks met bijbelse wonderen te maken maar alles met de houding van bijvoorbeeld Simon de tovenaar uit de Bijbel. De discipelen zochten bijvoorbeeld geen doden op om even te laten zien hoe geestelijk ze wel niet zijn of ter vermaak en zelfs niet om maar te tonen hoe groot God is en dat Hij echt bestaat. Als het op hun pad kwam tijdens hun werk als evangelist dan gingen ze bij God te rade wat ze in dat geval mochten doen als het ging om iemand die eigenlijk niet gemist kon worden en nog niet de leeftijd had om en natuurlijke ouderdomsdood te sterven. Ze vroegen aan God in gebed of het de bedoeling was dat dode zou opstaan of niet. Ze deden niet lukraak maar wat. Ik noem maar even een voorbeeld. In de bijbel werd niet getoverd door de discipelen en werd niet lukraak met wonderen ( of eerder sterke verhalen) gestrooid omdat ze dat zelf zo fijn vonden om te doen en na te jagen. God heeft beloofd dat wonderen vanzelf zouden volgen als we Zijn wil najagen te kennen (de Bijbel zegt heel duidelijk dat onze wil nooit gelijk zal zijn aan die van God zolang we stervelingen zijn op aarde, anders zouden we die wil van God niet na hoeven te jagen en Gods Wil moeten zoeken in situaties als door de vervulling onze wil al gelijk was aan die van God.) Het is een vals evangelie. Het is waar de Bijbel voor waarschuwt dat er mensen zullen zijn die niet bij de Bijbel blijven maar verder gaan. Voor buitenstaanders misschien op het eerste gezicht een subtiel verschilletje wat ik vertel. Voor mij een wezenlijk verschil tussen het nieuwe met het ware evangelie als het in de nieuwe beweging vooral om de eigen wil draait en het vermaakt worden en wonderen najagen en hemel op aarde willen hebben en verkondigen. En de Heilige Geest gebruiken als geest uit de fles die op comando moet doen wat jij beveelt. En wat betreft vruchten, kijk maar eens hoe liefdevol men met critici omgaat en hoeveel echt verifieerbare wonderen er zijn en hoeveel er bij elkaar gejokt wordt. Dat is het nieuwe evangelie. Heilig en rein leven en toegewijd en integer in eenvoud en nederigheid de ander dienen is niet belangrijk meer. Nee, iedereen kan wonderen lerén doen en gaven van de geest aanleren (in tegenstelling tot wat de Bijbel zegt dat de Geest geeft in de mate en aan wie Hij wil) en die wonderen zijn een eerste vereiste. De rest is bijzaak, zo lijkt het altans. De enige echte vrucht die ik zie is dat de hele wereld alleen maar verder van God raakt en meer en meer een afkeer krijgt van het evangelie en voortaan wel 10 keer nadenkt voordat ze ooit nog een getuigenis over een wonder voor waarheid aannemen of ergens gaan kijken als er een evangelisatiecampagne plaats vindt. het nieuwe evangelie is devangelisatie (contraproductief) en werkt Gods werk tegen. Maar ja, dat is mijn bescheiden mening.

 47. Professor Prietpraat says :

  een van mijn favoriete sprekers van vroeger is Leonard Ravenhill. Hij zei eens: ¨vergeet die wonderen en tekenen nou eens. Preek heiligheid. Als je de wil van God zoekt en in toewijding en eenvoud en gehoorzaamheid leeft dan komen de wonderen vanzelf wel.¨

 48. mafchauffeur says :

  @Waterlelie: leerde de Brandpunt Bijbelschool ook dat het (letterlijk) opwekken van doden een normaal onderdeel van het Christelijke leven is?

  Wonderlijk dat daar nooit commotie over ia ontstaan. 🙂

 49. mafchauffeur says :

  (is ontstaan)

 50. afolus says :

  @mafchauffeur
  Heeft @Waterlelie de Brandpunt Bijbelscholen doorlopen?
  De voltijd- of deeltijdvariant?
  Vermoedelijk heeft zij de schriftelijke cursus gedaan en heeft ze het woord opwekking anders begrepen dan bedoeld.

 51. ByHisSpirit says :

  @Professor Prietpraat

  Vertel! Die Leonard Ravenhill quote van je is wel sterk… maar ik denk dat veel evangelische christenen er toch ook weer moeite mee hebben, omdat ze ondanks alle gehoorzaamheid, heiligheid, eenvoud en toewijding, ze die wonderen toch niet zien. Hoe is dat bij jou?

  Daarop voortbordurend even een opmerking: Ik geloof dat de openheid voor de grootheid van God er wel moet zijn, dat Hij wonderen kan en wil doen en niet de benepenheid die hier zo vaak op het forum ten toon wordt gespreid…

  En daarbij nog even dit: dit forum heeft toch wel een hoog sofistengehalte, waar dingen ter discussie gebracht worden, niet om tot het besef van waarheid te komen, maar om een discussie om de discussie te voeren. Je vind hier mensen die er alles aan zullen doen om, net zoals een goede sofist in de tijd van Socrates dat kon, zowel de argumenten voor wit als de argumenten voor zwart met evenveel verve te verdedigen, zonder ten diepste geinteresseerd te zijn of er wel zoiets als ‘wit’ of ‘zwart’ bestaat. Dat kan tot interessante observaties leiden, maar de discussie is eindeloos, omdat de persoon waarmee je discussieert niet tot doel heeft om ‘waarheid’ centraal te stellen als wel de discussie zelf. Zo’n discussies heb ik in mijn leven genoeg gevoerd om te weten dat ze toch geen vrucht dragen.

  Dan krijg je zogenaamde ‘christenen’ die je naar het hoofd slaan met exegeses over bijbelteksten, leringen over hoe je het christenleven zou moeten leiden, advies geven aan kerken over hoe en wat, etc. maar die zelf, als puntje bij paaltje komt, niet geloven in de opstanding van de persoon van Jezus Christus… en dus helemaal geen christen zijn.

  Tja, waar zijn we dan mee bezig?

  Zo…. hehe…. dat lucht ook weer op.

 52. mafchauffeur says :

  @afolus:

  Het is 45 jaar geleden dat ik de Brandpunt Bijbelschool heb door lopen. Toen was het Brandpunt Bijbelscholen van het Zoeklicht.=De maranatha beweging , Onder leiding van evangelist J Kits.
  Nog wat bekenden van toen : Ds Mietes. Ds van Petegem , Ds Harkema. enz enz.
  Oprichters van de E O.
  Prachtige dienstknechten van de Here God/JHWH

  En… het was zeer verrijkend. Heb je het goed doorlopen dan krijg je een papiertje en mag je als evangelist de kansel op.

  En … Ja je gelooft het of niet. ……
  !!!!!Heb ook bijbels Psychologie gestudeerd en ik heb daar nu nog profijt van !!!!
  Daardoor ontdek ook hoe “dom “sommigen toch zijn!!

  Tja…het kan verkeren.

  http://www.staatgeschreven.nl/2013/04/15/christenen-zijn-de-grootste-oorzaak-van-atheisme/

 53. Wormpje B says :

  De Mens hoorde lang geleden tot de eerste orde.
  De grote schepper stond toen veel dichter bij de mens.
  Er zijn maar heel weinig die de eenheid nog hebben.
  De leugen heeft het ertoe gebracht dat wij de gave,
  niet meer kunnen gebruiken.
  De grote schepper gaf zelfs zijn zoon.
  Om het te herstellen, en de mens waant zich soms heel,
  dicht bij.
  Maar dwaalt nog heel vaak Het komt goed maar het kost,
  wel tijd.

 54. Waterlelie says :

  @Pittig

  Ik huiver bij de gedachte dat je meent het in korte bewoordingen, veelomvattende Onze Vader van Jezus geleerd aan zijn discipelen wel kunt gebruiken voor bespotting van andersdenkenden.

  @Professor Prietpraat

  Duidelijk is dat we nogal van mening verschillen.
  Er is natuurlijk geen sprake van een nieuw evangelie!
  De opdracht door Jezus aan zijn discipelen en aan de Gemeente zoals vermeld in Matth.10:8, staat nog steeds overeind. Tijdens en na de uitstorting van de Heilige Geest kwam dit verder tot uiting. Het is helaas verwaarloosd en weggepoetst in de loop der eeuwen.
  Gods werk blijft echter doorgaan. Steeds opnieuw zijn er Opwekkingen geweest met manifestatie van bijzondere wonderen.

  Opmerkelijk is dat Petrus wel terdege bij een overledene werd geroepen. Het was juist een teken waardoor velen tot geloof in Jezus Christus kwamen. Zie vervolgens:

  Hand.9: 36 “In Joppe woonde een leerlinge die Tabita heette, in onze taal is dat Dorkas. Ze deed veel goeds voor anderen en gaf vaak aalmoezen. 37 Maar juist in die tijd werd ze ziek en stierf. Ze werd gewassen en in het bovenvertrek opgebaard. 38 Omdat Lydda dicht bij Joppe ligt, stuurden de leerlingen, die gehoord hadden dat Petrus daar was, twee mannen naar hem toe met het dringende verzoek om direct bij hen te komen. 39 Petrus ging meteen met hen mee. Na zijn aankomst werd hij naar het bovenvertrek gebracht, waar de weduwen om hem heen kwamen staan en hem huilend de tunica’s en mantels lieten zien die Dorkas nog maar pas gemaakt had. 40 Petrus stuurde iedereen weg, waarna hij knielde om te bidden. Na het gebed draaide hij zich om naar het lichaam en zei: ‘Tabita, sta op!’ Ze opende haar ogen, en toen ze Petrus zag ging ze rechtop zitten. 41 Hij nam haar bij de hand en hielp haar overeind, en toen hij de heiligen en de weduwen weer binnengeroepen had, liet hij hun zien dat ze weer leefde. 42 Dit voorval werd in heel Joppe bekend en velen gingen in de Heer geloven. 43 Petrus bleef nog enige tijd in Joppe, bij Simon, een leerlooier.”

  De afval ontstaat niet door eventuele fake-wonderen.
  Het verval ontstaat daar waar Het Woord van God aan de moderne Schriftkritiek onderhevig is. Waar de God is dood theorie wordt verkondigd en daar waar men niet wil geloven dat God nog wonderen wil werken. Daar waar men niet wil geloven dat het Hemelse Koninkrijk aanstaande is, dat we daar met verwachting naar mogen uitzien.

  Het met olie zalven van zieken is zowel in de Roomse kerk als in de Protestantse Kerk al eeuwen lang op een verkeerde manier van toepassing of wordt helemaal niet toegepast. Het zijn echter wel Bijbelse principes waar God meer dan eens bevestiging op geeft.

  Dan is er ook nog het Bijbelse principe van de ‘gave van genezing’ :
  1Kor. 12:9 de een ontvangt van de Geest een groot geloof, de ander de gave om te genezen.

 55. Ruud says :

  @Waterlelie,
  Je geeft een mooi betoog voor het geloof in wonderen. Ik heb ook jaren geloofd dat God wonderen kan doen. Dat er genezingen gebeuren. Ben omringd geweest door mensen die er in geloven. Heb gebedsdiensten meegemaakt.

  Er is één probleem. Ik heb nog nooit een genezing gezien.

  Ik geloof in Vader, Zoon en Heilige Geest. Ik geloof in Gods kracht. Ja ik geloof ook dat bovennatuurlijke genezing mogelijk is.
  Maar de ervaring leert dat het nauwelijks gebeurt. Alleen al op grond van de ervaring moeten we grootse claims (massale genezing en dodenopwekking) afwijzen. Blijkbaar is die interpretatie van de Bijbel onjuist!

 56. Waterlelie says :

  @Ruud

  Ik heb nog nooit een genezing gezien.

  Waarschijnlijk heb jij dan zelfopgelegde oogkleppen op.

  Blijkbaar is die interpretatie van de Bijbel onjuist!

  De welbekende geijkte dooddoener i.p.v. te zeggen: ‘O God wilt U zegen en verhoring door Jezus Christus aan Uw Woord verbinden’.

 57. Ruud says :

  @Waterlelie
  Ik heb wel een keer meegemaakt dat er toegewijd en geloofsvol met de hele gemeente voor iemand gebeden werd. Deze persoon stierf.

  Nee, oogkleppen heb ik niet. Alleen nog nooit een gebedsgenezing gezien.
  (Het dichtste bij komt het verhaal van Janneke Vlot, maar dat ken ik alleen vanuit de pers).

 58. Pittig says :

  @ Waterlelie

  Vertel! Die Leonard Ravenhill quote van je is wel sterk… maar ik denk dat veel evangelische christenen er toch ook weer moeite mee hebben, omdat ze ondanks alle gehoorzaamheid, heiligheid, eenvoud en toewijding, ze die wonderen toch niet zien. Hoe is dat bij jou?

  Scherpe vraag! Maar je zegt dus dat die gehoorzame, heilige mensen toch geen wonderen zien. Misschien gebeuren wonderen dan wel zelden of nooit? Of zijn zaken die wij normaal vinden al een “wonder”?

  Daarop voortbordurend even een opmerking: Ik geloof dat de openheid voor de grootheid van God er wel moet zijn, dat Hij wonderen kan en wil doen en niet de benepenheid die hier zo vaak op het forum ten toon wordt gespreid…

  Grappig, bij benepenheid moet ik vooral aan jou denken… 😉 Sta jij er dan wel voor open dat het anders is dan jij denkt en gelooft?

  En daarbij nog even dit: dit forum heeft toch wel een hoog sofistengehalte, waar dingen ter discussie gebracht worden, niet om tot het besef van waarheid te komen, maar om een discussie om de discussie te voeren.

  En daar doe jij niet aan mee? Ik heb op Staatgeschreven anders een behoorlijke discussie van jou gelezen. Was het jou daar om de waarheid te doen, of dacht jij dat je de waarheid al in pacht had en ging het je alleen om de discussie?

  Je kunt trouwens heel goed in de hoofden van anderen kijken. Die zouden niet naar waarheid zoeken? Dat is nogal een uitspraak! Want als ik met John, bramvandijk en Wilfred spreek, merk ik een grote liefde voor waarheid. Misschien is het goed om hen eens te ontmoeten? Kom dan naar de Dwaze Schare bijeenkomst op zondagmiddag 29 september!

  Een voorbeeld: Bramvandijk houdt zich heel veel met de bijbel bezig, terwijl hij atheïst is. Houdt jij je net zoveel met atheïstische boeken bezig? Dat lijkt me een goede test voor of je echt naar de waarheid op zoek bent.

  Heb je de discussie van Wilfred en mij over 1 Korintiërs 14 gelezen?
  Het begint bij deze opmerking van Flipsonius

  Als dat geen zoeken naar waarheid is, dan weet ik het niet meer. 🙂

  Maar dit zal je allemaal niet overtuigen als je van mening bent dat je de volheid van de waarheid al bezit… En dat je zelfs verder bent dat Paulus die zegt dat wij nu nog door een spiegel als in raadselen kijken.

  Dan krijg je zogenaamde ‘christenen’ die je naar het hoofd slaan met exegeses over bijbelteksten, leringen over hoe je het christenleven zou moeten leiden, advies geven aan kerken over hoe en wat, etc. maar die zelf, als puntje bij paaltje komt, niet geloven in de opstanding van de persoon van Jezus Christus… en dus helemaal geen christen zijn.

  Ik sla iemand liever naar het hoofd met een exegese van bijbelteksten dan met bijbelteksten alleen… 🙂 Hoe vaak citeer jij lukraak bijbelteksten om anderen mee om het hoofd te slaan?

  En dit is dus een overduidelijk bewijs dat iemand de bijbel nooit iemand kan overtuigen van het christelijk geloof. Blijkbaar moet er meer gebeuren dan alleen grondige kennis van de bijbel. Blijkbaar moet God eraan te pas komen. Maar dat betekent dat de bijbel zelf niet krachtig genoeg is ? En niet zo vol van God is? Of ligt het allemaal aan de mensen zelf? Maar dan kom je weer in de knoei met diezelfde bijbel, die zegt dat God degenen is die mensen tot het geloof leidt.

  Ik huiver bij de gedachte dat je meent het in korte bewoordingen, veelomvattende Onze Vader van Jezus geleerd aan zijn discipelen wel kunt gebruiken voor bespotting van andersdenkenden.

  Een paar opmerkingen:
  1. Mag je de bijbel niet gebruiken als spiegel?
  Dan huiver je vast ook bij deze bewerking van Psalm 23

  De voorspoed is mijn weldoener,
  mij ontbreekt niets;
  hij doet mij neerliggen in een waterbed,
  hij voert mij naar verre landen,
  hij streelt mijn maag.
  Het geld leidt mij in de zakenwereld,
  ter ere van mijn naam.
  Zelfs al zit het even tegen,
  ik geef niet op,
  want mijn polis is bij mij;
  mijn slaappillen en mijn aspirine,
  die geven mij rust.
  De overvloed richt voor mij een maaltijd aan,
  voor de ogen van de ontwikkelingslanden.
  Hij laat mijn hoofd op hol slaan;
  mijn klerenkast puilt uit.
  Ja,loon en vakantiegeld zullen mij volgen,
  al de bankrekeningen van mijn leven.
  Ik zal in het land van de welvaart verblijven
  TOT MIJN DAGEN GETELD ZIJN!

  http://www.petersbijbelteksten.nl/psalm_23_de_heer_is_mijn_herder.htm

  Daar gebeurt namelijk precies hetzelfde: bijbeltekst pakken en gebruiken om andere visie mee “bespotten”.

  2. Wat is erger? De bijbeltekst veranderen maar op zo’n manier dat overduidelijk is dat het om een verandering gaat? Of de bijbeltekst veranderen, maar de mensen wijsmaken dat het er echt zo staat? Dan huiver je vast ook bij de manier waarop Curry Blake bijbelteksten verdraait ? Hij meent het serieus en zegt dat het er echt zo staat.

  3. Paulus zelf gebruikt in Galaten 5:11-12 ook de besnijdenis (een bijbels gegeven) om de visie van tegenstanders bespottelijk te maken.

  Blijkbaar is het niet verkeerd om bijbelteksten of bijbelse gegevens te gebruiken om anderen een spiegel voor te houden. Alleen ben jij het niet eens met de inhoud, maar de vorm kun je moeilijk aanvallen, zonder ook bovengenoemde voorbeelden aan te vallen.

 59. Pittig says :

  @ Waterlelie

  En dan huiver je vast ook bij deze tekst op de EO website?
  http://www.eo.nl/magazines/visie/artikel-detail/de-tv-is-mijn-herder/

  De tv is mijn herder.
  Mijn geestelijke groei zal ontbreken.
  Hij doet mij neerzitten en maakt mij onbruikbaar voor Zijn wil, want hij neemt al mijn vrije tijd in beslag.
  Hij weerhoudt mij van mijn plicht als christen, want er zijn zoveel goede shows die ik moet zien.
  Hij geeft mij mijn kennis van wereldse zaken terug en weerhoudt mij van het onderzoek van Gods Woord.
  Hij leidt mij op paden die mij de avonddiensten doen verzuimen en die mij verhinderen iets te doen voor het Koninkrijk van God.
  Toch, ook al word ik honderd jaar, ik zal naar mijn tv blijven kijken, zolang als hij het doet, want hij is mijn beste vriend.
  Zijn geluid en beelden vertroosten mij.
  Hij bezorgt mij amusement en weerhoudt mij belangrijke dingen te doen met mijn gezin.
  Hij vervult mijn hoofd met gedachten die afwijken van die van het Woord van God.
  Zeker, er zal niets goeds van mijn leven terechtkomen door al die verspilde uren en ik zal eeuwig verblijven in mijn wroeging en berouw.

 60. John says :

  @Pittig

  Je reactie moet @ByHisSpirit zijn.

 61. afolus says :

  @mafchauffeur
  Zag dat @Waterlelie preekbevoegdheid zou hebben in de PKN.
  Zo is ze goedbeschouwd een collega van@Pittig.

  Ik vind het wel fijn dat @Pittig niet meteen gestopt is met doorstuderen na het behalen van zijn diploma… 😎

 62. Pittig says :

  @ John

  Dank voor je correctie. Was ik een keer blij dat ik Waterlelie een compliment kon maken, blijkt het ByHisSpirit te zijn… 🙂

  Trouwens, fijn dat je kritisch naar geestelijke leiders kijkt! 😉

 63. Pittig says :

  @ Afolus

  Heeft Waterlelie preekbevoegdheid in de PKN? Hoezo?

  Daar moet je nog wel wat meer voor doen dan een diploma van een evangelische bijbelschool halen.

 64. Waterlelie says :

  @Pittig

  Ik vind je verwijzingen van psalm 23 niet in vergelijking staan met je versie op ‘Het Onze Vader’.

  Je schroomt niet om te beginnen met de aanspreektitel ‘Onze Vader’, waarna je de woorden van Jezus verbuigt om vermakelijke kritiek te leveren.

  Ook de terechtwijzingen via psalm 23 kunnen me niet echt bekoren, hoewel dit geen opgezonden gebeden zijn, zijn ze bedoeld om een schokeffect te creëren.

  Kennelijk zijn er woorden te kort om iets over te brengen.

 65. afolus says :

  @Pittig
  Als je de hierboven door mafchauffeur aangehaalde teksten van @Waterlelie op de website StaatGeschreven in de lijn bekijkt dan zie je dat onze Brandpuntgeleerde min of meer pocht over haar ingeboren en getogen PKN verleden en door een mede-reageerder geprikkeld wordt om prijs te geven dat ze ook op de PKN-kansel staat, mag staan of stond….

  Het kan natuurlijk best zijn dat ze deze alleen maar mag afstoffen…..😇😎😇

 66. Waterlelie says :

  @Afolus/Pittig/Mafchauffeur

  De 2 verschillende Waterlelies zijn reageerders die een duidelijke visie hebben zoals blijkt. Ze hebben veel overeenkomsten maar ook achterliggende verschillen. Ik ben gelukkig voor Pittig nooit lid geweest van de PKN. Als Waterlelie 2 (de/een andere) had ik me aangemeld. Hiermee lijkt me de verwarring opgelost.

  Veel leesplezier toegewenst.

 67. Pittig says :

  @ Waterlelie

  Dank voor je redelijk inhoudelijke reactie. Dat waardeer ik zeer!

  Het verschil zit ‘m er dus in of het een gebed is (dan mag het niet) of dat het iets over God zegt (dan mag het wel)?

  Trouwens, mijn bedoeling was niet vermakelijk. (Hoe weet je trouwens wat mijn bedoelingen waren?) Mijn bedoeling was om de theologie van de charismatischen zo neer te zetten alsof Jezus ze in de mond nam. Waarmee ik wil laten zien dat de woorden van de charismatischen volgens mij niet bij Jezus passen.

  Met het elders aanhalen van Matteüs 25 als reactie op Steven doe ik hetzelfde, maar dan in een andere vorm.

  Maar troost je met de gedachte dat evangelischen hetzelfde wat ik deed ook vaak doen!

  Google eens “Jesus didn’t pray” en kijk dan hoeveel christelijke prediker woorden in Jezus’ mond leggen om duidelijk te maken dat Jezus dat helemaal niet gezegd heeft.

  Bijvoorbeeld: (ik geef maar een paar keer de bron mee, omdat er niet teveel links in een reactie mogen zitten)

  Jesus didn’t say “My Father” but “Our Father.”
  http://higherthings.org/myht/articles/catechesis/whenyoupray

  Jesus didn’t pray to a faraway God, a God who didn’t care. Jesus prayed to His loving, Heavenly Father. When Jesus prayed, He was speaking to the God of…
  http://www.malankaraworld.com/library/sermons/Sermons_2nd-sunday-in-lent-Cameron.htm

  It’s interesting: Jesus didn’t pray that we would be perfect, without fault, without error. But he did pray that we would be perfectly one—perfectly …

  Dat zijn allemaal plaatsen waar predikers duidelijk maken dat Jezus iets niet gezegd heeft, waarbij ze woorden aanhalen die Jezus dus niet in gebed gezegd heeft.

  Adrian Plass heeft het Onze Vader weer op een heel andere manier gebruikt:

  Jenny

  Our Father who art in heaven
  Jenny walked in front of a train last night
  Hallowed be thy name, thy kingdom come,
  She was only thirty seven
  Thy will be done, in earth as it is in heaven
  You knew what she was
  going to do didn’t you Lord?
  Give us this day our daily bread,
  She had no hope left
  And forgive us our trespasses as we forgive those who
  trespass against us
  Jenny is forgiven, isn’t she?
  Lead us not into temptation
  Lots of us are on the edge of darkness
  And deliver us from evil,
  The only strength we have is yours
  For thine is the kingdom
  And she’s living there now
  The power and the glory
  She’s yours Lord
  For ever and ever,
  Jenny
  Amen.

  Hij voegt zijn gedachten in het Onze Vader in en dat mag toch ook niet? Maar hij maakt daarmee een ontroerend en aangrijpend gebed, dat veel mensen troost heeft gegeven toen ze worstelden met een zelfmoord in hun omgeving.

  Zie bijvoorbeeld http://squidfromspace.blogspot.nl/2008/08/another-jenny.html

  Het gaat dus om de boodschap en bij mij is de boodschap dat de ideeën van de dodenopwekkers geen steun vinden in de bijbel.

 68. Waterlelie says :

  @Ruud

  Nee, oogkleppen heb ik niet. Alleen nog nooit een gebedsgenezing gezien.
  (Het dichtste bij komt het verhaal van Janneke Vlot, maar dat ken ik alleen vanuit de pers).

  Dat is echt niet zo moeilijk geweest om het achteraf te zien. Het is toch ook niet aan de orde of wij er op dat moment bij zijn. Het gaat erom of we ons kunnen verblijden over de genezing of een ander wonder als wij er achteraf van horen.

  @Pittig

  Je bedoeling van je zelfgemaakte Onze Vader was reeds duidelijk. Je gebruikte Jezus om de charismatischen te bespotten. Daar klopt geen hout van.

  Je vindt het geoorloofd omdat:

  Het gaat dus om de boodschap en bij mij is de boodschap dat de ideeën van de dodenopwekkers geen steun vinden in de bijbel.

  Daar ben ik het dus van harte oneens met je.
  Matth.10:8 staat nog steeds rechtovereind. Zo ook Hand.9 over de opwekking van Dorcas. Petrus werd erbij geroepen nadat ze opgebaard was!

  Er is wel degelijk in de Bijbel steun te vinden. Dat wil niet zeggen dat ik me echt gelukkig voel met de aanpak van deze mensen. Maar ik begrijp wel hun intentie. Ik heb juist niets, maar dan ook niets met alle weg geredeneer waardoor we op het nulpunt uitkomen.

 69. Ettje says :

  @Pittig; Wat een ontroerend gebed voor Jenny. Kan me indenken dat iedereen die met zelfdoding te maken krijgt of het heeft meegemaakt, hiermee in kan stemmen. Dank!

 70. Pittig says :

  @ Ettje

  De eerste keer dat ik het in een boek van Adrian Plass las, kreeg ik tranen in mijn ogen en het raakt me nog steeds heel diep. Prachtig hoe hij eerst een ongelofelijk contrast aanbrengt en het aan het einde bij elkaar brengt, zonder de grote vragen te negeren. Dit is voor mij evangelie met een hoofdletter!

 71. Pittig says :

  @ Waterlelie

  Ik kan heel goed begrijpen dat mensen als Plat en Blake vanuit de bijbel willen geloven dat mensen nu opgewekt kunnen worden. Niet voor niets zijn er vele verhalen van katholieke heiligen die ook mensen weer tot leven brachten. En de dood is voor velen zo’n wrede vijand, dat elk wapen als het ware geoorloofd is. Het verlangen om het verdriet weg te nemen, om een oplossing te bieden voor het grootste probleem waar een mens voor kan staan, kan heel sterk zijn. Daar spreekt ook een bewogenheid om mensen uit bij Plat en Blake!

  En als je al in een soort overwinningsgeloof leeft, dan is die keiharde realiteit van de dood ook een geducht probleem! Niet alleen je gevoel, maar ook je geloof klopt anders niet. Ze geloven dat we hier en nu al in de glorie kunnen leven, alsof het nieuwe testament nergens spreekt over pijn, lijden, dood en ziekte als iets voor dit leven.

  Maar zelfs al neem je de bijbelse verhalen van dodenopwekkingen letterlijk, dan nog zijn er maar een paar mensen uit de dood opgewekt! Eentje in het oude testament en een paar in het nieuwe. Curry Blake wil ons doen geloven dat het een standaardpraktijk moet worden.

  En dat bedoel ik dus met “de ideeën van de dodenopwekkers”. Dat had ik wat duidelijker moeten maken. Dank voor je correctie. Het gaat er mij echt om dat zij doen voorkomen alsof ze het wel beter en groter zullen aanpakken dan Jezus. En dat was ook de strekking van mijn “Onze Vader”.

  Geloof jij dat wij het beter en meer zullen (kunnen) doen dan Jezus?

 72. wouter says :

  Even meedoen met de lokale sport ‘off topic reageren’: wat wordt er hier door reaguurders veel gerommeld met d en dt!

 73. Professor Prietpraat says :

  @Waterlelie,

  mooi schriftgedeelte haal je aan voor mij maar dat bevestigt volgens mij alleen maar wat ik al zei. het kwam op hun pád, De discipelen werden in dit geval gevraagd bij de dode omdat de mensen wisten dat er echte wonderen gebeurden onder hun handen. Ze deden ook niet zomaar wat maar je ziet dat ze eerst de Heere vroegen wat ze moesten doen. Ze gingen eerst in gebed voordat ze dingen uit gingen spreken over de dode. Ze wilden kennelijk niks doen buiten de wil van God om en Hem voor de voeten lopen of voor schut staan en mensen pijn doen wanneer het niet zou lukken.

  Je zei: ¨De afval ontstaat niet door eventuele fake-wonderen.
  Het verval ontstaat daar waar Het Woord van God aan de moderne Schriftkritiek onderhevig is. Waar de God is dood theorie wordt verkondigd en daar waar men niet wil geloven dat God nog wonderen wil werken. Daar waar men niet wil geloven dat het Hemelse Koninkrijk aanstaande is, dat we daar met verwachting naar mogen uitzien.¨

  Dat is jouw mening die ik niet deel. Dat zorgt maar voor een deel van de afvalligheid. Veel groter is in mijn ogen het aandeel van hen die door nep wonderen en een vals evangelie met een slappe boodschap het evangelie schade doen en belachelijk maken met allerlei zotternij en met misbruik van de tekst dat de boodschap van het evangelie voor de heidenen dwaasheid is. Hoe dwazer je bezig bent dus, hoe beter is het idee.

  ¨Het met olie zalven van zieken is zowel in de Roomse kerk als in de Protestantse Kerk al eeuwen lang op een verkeerde manier van toepassing of wordt helemaal niet toegepast. Het zijn echter wel Bijbelse principes waar God meer dan eens bevestiging op geeft.¨

  Hier zijn we het dan wel over eens maar ziekenzalving door een oudste in de kerk heeft dan weer niks met beenverlengen op straat en met bezoekjes aan een mortuatium te maken in de hoop daar even een groot wonder te kunnen doen.

  Dan is er ook nog het Bijbelse principe van de ‘gave van genezing’ :
  1Kor. 12:9 de een ontvangt van de Geest een groot geloof, de ander de gave om te genezen.

  Klopt. en de Geest geeft aan wie Hij wil en we leren uit de Bijbel dat zonder heiligheid niemand God zal zien en dat God alleen reine (dat wil niet zeggen perfect) kanalen wil/kan gebruiken die een intieme relatie met hem hebben. De gaven van de Geest worden gegeven en zijn niet aan te leren. Als het anders is, toon dan maar aan uit de Bijbel waar dat staat en hoe je de teksten die zeggen dat de gaven alleen worden gegeven door God aan wie Hij wil, hoe je dat dan anders moet interpreteren. Vervulling van de Geest is dan nog iets. Veel mensen zeggen vervuld te zijn maar is dat zo en waarmee dan? Dat ze in een vreemde taal kunnen brabbelen en iemand van zijn hoofdpijn af kunnen helpen door handoplegging? Is dat bewijs van vervulling? De Bijbel zegt dat het eerst uit je levenswandel moet blijken. uit je vriendelijkheid, je geduld, kom je trouw je afspraken na, doe je je best op je werk in de wereld. Dat soort dingen. Ik heb genoeg mensen gekend die zeiden vervuld te zijn en graag badén voor bevrijding en genezing bij anderen en liefst elke dag in de kerk waren om te zingen en te soaken op de vloer of om buiten op straat met mensen te bidden maar hun kinderen verwaarloosden en op hun werk de kantjes eraf liepen enzovoort. Lekker getuigenis voor de wereld. Daarom zegt de Bijbel dat het eerst uit je dagelijks leven moet blijken. En niet omgekeerd eerst wonderen willen doen en najagen en de rest komt later wel. Als dan ook nog eens de wonderen die we zien onder hun handen later niet echt blijken te zijn wat blijft er dan nog over?

 74. Professor Prietpraat says :

  @ByHisSpirit,

  Ik persoonlijk maak regelmatig wonderen mee maar wellicht zijn die voor jou niet groot genoeg. Ik heb nog nooit iemand op zien staan uit de dood. Maar dat hoef ik ook helemaal niet om te kunnen geloven. God zei van die dingen tegen de discipelen: wees liever blij dat je naam staat geschreven in het boek des levens. Ook ken ik zelfs in de traditionele kerken en zelfs bij de Gereformeerde bond heb ik mensen gekend die wonderen van God meemaakten. Het waren dan wel geen beenverlengingen of opstandingen uit de dood maar overal in elke kerk zijn er mensen te vinden die aan God toegewijd leven en hun best doen een heilige nederige dienstbare levenswandel erop na te houden en die de Bijbel proberen na te leven en die zeker wel eens een wonder van God meemaken. De een wat meer dan de ander en daar moeten we ook niks af aan willen meten.

 75. Waterlelie says :

  @Professor Prietpraat

  Hand. 4: 30 doordat U Uw hand uitstrekt tot genezing en er tekenen en wonderen gebeuren door de Naam van Uw heilig Kind Jezus.

  Dit was het gebed van de discipelen/apostelen en de christenen op grond van het gebod van Jezus, gekoppeld aan de verkondiging van het Evangelie van Genade tot uitbreiding van Gods Koninkrijk.
  Dit gebed is nog steeds actueel en dringend noodzakelijk.

  1 Kor.12: 4 Er zijn verschillende gaven, maar er is één Geest;
  5 er zijn verschillende dienende taken, maar er is één Heer;
  6 er zijn verschillende uitingen van bijzondere kracht, maar het is één God die ze allemaal en bij iedereen teweegbrengt.
  7 In iedereen is de Geest zichtbaar aan het werk, ten bate van de gemeente.
  8 Aan de een wordt door de Geest het verkondigen van wijsheid geschonken, aan de ander door diezelfde Geest het overdragen van kennis;
  9 de een ontvangt van de Geest een groot geloof, de ander de gave om te genezen.
  10 En weer anderen de kracht om wonderen te verrichten, om te profeteren, om te onderscheiden wat wel en wat niet van de Geest afkomstig is, om in klanktaal te spreken of om uit te leggen wat daar de betekenis van is.
  11 Al deze gaven worden geschonken door een en dezelfde Geest, die ze aan iedereen afzonderlijk toebedeelt zoals hij wil.

  Dit gedeelte is heel duidelijk over de gaven. Er zijn dus ook speciale bedieningen.

  Heb je de aanhef van Paulus in zijn eerste brief aan de Korinthiërs al eens goed bestudeerd.
  Die was als volgt:1 Kor.1:

  4 Ik dank mijn God altijd voor u, omdat hij u in Christus Jezus zijn genade heeft geschonken.
  5 Door hem bent u in elk opzicht rijk geworden. Alles wat u zegt en al uw kennis
  6 bewijst dat het getuigenis over Christus bij u verankerd is,
  7 en hierdoor ontbreekt het u terwijl u op de komst van onze Heer Jezus Christus wacht, aan geen enkele gave van de Geest.

  Je zult ongetwijfeld ook wel weten wat er ondanks het bovenstaande allemaal mis was in deze Gemeente.

 76. Pittig says :

  @ Waterlelie

  Dat gebed is nog steeds dringend en noodzakelijk, zeg je, maar het is toch een gebed? Het betekent toch dat we God afhankelijk zijn? God doet toch de wonderen en niet wij? Het is toch niet zo dat we al onze wensen en verlangens, zelfs niet al onze geloofswensen en geloofsverlangens, vervuld zullen zien worden?

 77. Waterlelie says :

  @Pittig

  Ik heb nog steeds geen antwoord op de vraag welke opdracht God de Draak heeft gegeven.

  Wil je daar nog eens op reageren?

 78. TommyLee says :

  over doden opwekken gesproken: sommige doden zijn minder dood dan geconstateerd http://www.ad.nl/ad/nl/1014/Bizar/article/detail/3457258/2013/06/12/Man-valt-van-brug-sterft-herleeft-en-sterft-opnieuw.dhtml nou moe???

 79. Pittig says :

  @ Waterlelie

  En ik heb nog steeds geen antwoord van jou op vele andere vragen…

  Weet je wat, geef het goede voorbeeld en beantwoord eerst bovenstaande vragen. Dan beantwoord ik die Draak van een vraag. 😉

 80. Waterlelie says :

  @Pittg

  (kolderdag in de kerk)
  Pittig zegt : 23 juni, 2013 om 10:57 pm
  @ Waterlelie
  En net zo moet de Draak nu zijn opdracht uitvoeren! Of heeft God nu ineens geen invloed meer op de wereld?

  Vraag daarna van mij : Heeft de Draak een opdracht van God?
  Welke dan?

  Dit is dus een kleine 6 dagen geleden. Je laatste reactie is daarom een beetje flauw.
  Jij stelt dat de Draak een opdracht heeft.
  Ik vind dat je voor deze stelling met bewijzen moet komen.

 81. John P says :

  Man, was even vergeten hoe religieus veel Nederlanders zijn en hoeveel ongeloof er geleerd en doorgegeven wordt. Velen beweren Christen te zijn en te geloven dat Jezus uit de dood opstond (als ook het rottende stinkende lichaam van Lazarus) maar kunnen niet geloven dat een been kan uitgroeien of dat er vandaag de dag iemand uit de dood terug kan komen. Wat een inconsequent geloof is dat? Wel geloven in straten van goud in het nieuwe Jerusalem blablabla maar ongeloof hebben als het gaat om gouden tanden en goudstof. Wel geloof voor het grote maar niet voor het kleine. Ik ben bang dat wat voor geloof aangezien wordt in vele Nederlanders niets meer is dan een verstandelijk aannemen van feiten die twee duizend jaar oud zijn, en, net zoals het makkelijk is voor de evolutionist om de big bang theorie te geloven door het miljoenen jaren in de geschiedenis te plaatsen, houden ze zichzelf aan het lijntje, want geloven, dat is niet afhankelijk van tijd. Petrus werd bestraft door Jezus vanwege zijn natuurlijke denken en werd zelfs als satan aangesproken. Dat was behoorlijk kras. Een andere keer bestrafte Hij ze voor hun ongeloof omdat ze een jongen niet konden genezen. Velen kunnen de rechte leer niet meer verdragen. Ik raad een ieder aan om naar het seminar van John G Lake Ministries (Curry Blake) te gaan. Twee van de drie dagen worden er heilige koeien en kerktradities geslacht en wat er over blijft op de derde dag van het seminar is puur Bijbel. Geen argument tussen te krijgen 🙂 en hoogstwaarschijnlijk zul je zelf genezingen zien plaats vinden door je eigen handen want iedereen wordt gevraagd om dat in praktijk te brengen wat ze net geleerd hebben…de zieken genezen in Jezus Naam!

 82. mafchauffeur says :

  @John P: ga jij ook?

 83. engel says :

  @John P,

  Als het kleine over het algemeen niet waar is (goudstof, benen verlengen), waarom zou het grote wel waar zijn? Ik ben blij dat het gezonde verstand nog aanwezig is bij de meeste christenen. Ze allemaal religieus noemen is wel een enorm zwaktebod.

 84. John P says :

  Mafchauffeur, Ik ben naar de DHT geweest in 2010 hier in Melbourne. Een keer gaan is genoeg en zal je geloofsleven veranderen als je het durft toe te passen in je dagelijks leven. Curry is no bullshit guy en alles behalve zweverig of religieus. Hij zal op heel wat heilige huisjes trappen en regelmatig zegt hij aan het begin, ‘als iedereen nog even naar zijn tenen wil kijken en gedag wil zeggen, want ik ga er goed over heen lopen’. lol

  engel, Als dat nuchtere en zogenaamde gezonde verstand je stopt om simpel te geloven wat er in Gods Woord staat is het alles behalve gezond 🙂

  Iemand met een Bijbelse ervaring (het Griekse woord dat gebruikt wordt voor kennis in de Bijbel = epignosos en betekent “experimental knowledge”) is niet afhankelijk van iemand met een onbijbelse mening. Als je ervaring niet strookt met de Bijbel is het geen waarheid, punt. Jezus zei, Uw Woord is de waarheid.

  We hebben tot nu toe vijf benen zien aangroeien door onze handoplegging, scoliosis healed, lactose and gluten intollerance, liver disease, brain injury, nieuwe ruggewervel, oogstaar over de telefoon etc etc. De laatste keer dat een been uitgroeide in een winkel en het niet onmiddelijk gebeurde flapte ik uit “shit!” en schrok van mezelf. Ik bad nog een keer en beval het been uit te groeien en dankte Jezus en dit keer groeide het uit. De winkelbediende liep weg in ongeloof en vroeg hoe ik in hemels naam dat had gedaan en ik kon delen dat het God was door mij heen. Man, ik ben alles behalve een kerkganger of religeus. Een ding weet ik en dat is dat God geloof beloont en als wij bereidt zijn om uit te reiken naar het verlorene (wat een zware Nederlandse term) en Hem gehoorzamen en durven de zieken de handen op te leggen en ons zielige zelgbewustzijn en onderzekerheid naast ons neer te leggen en op Hem te vertrouwen dan laat Hij ons niet in de kou staan. Geloven is danken dat je ontvangen hebt waar je voor gebeden hebt (Mark 11:24)

  engel, ik vraag me af daar je schrijft, ‘als het grote niet waar’…m.a.w. je gelooft niet in de opstanding van Jezus? Ik niet het woord ‘allemaal’ genoemd, ik gebruikte het woord ‘veel’ 🙂 Afijn, het is laat hier. Ik ga hangen.

 85. Pittig says :

  @ Waterlelie

  Waarom wil je een antwoord van mij als je vantevoren al zeker weet dat het onzin is?

 86. Pittig says :

  @ John P

  De bijbel zegt overduidelijk dat God ziekte en dood geeft, dat God rampen veroorzaakt, dat Hij aardbevingen stuurt, onweer, droogte, regen, etc.

  Geloof je dat dan ook?

 87. flipsonius says :

  @John P

  net zoals het makkelijk is voor de evolutionist om de big bang theorie te geloven door het miljoenen jaren in de geschiedenis te plaatsen

  Nou, doe er maar een paar nulletjes bij, voor die big bang. Maar wat heeft de big bangtheorie in hemelsnaam met de evolutieleer te maken? Niets, dus. Heeft Curry Blake je dat op de mouw gespeld?
  Dat krijg je nou als je ‘natuurlijk denken’ overboord zet…

 88. John P says :

  Ja, dat is waar en dat deed Hij ook onder het Oude Verbond 🙂 maar na Jezus opstanding is er heel wat verandert (het Nieuwe Verbond). Vele leeringen van duivels in het Kerkendom komen voort uit het niet in kontext lezen van het Woord en/of het mixen van het Oude en Nieuwe Verbond.

 89. John P says :

  Flipsonius. Misschien moet je nog maar eens een keer die zin overnieuw lezen om erachter te komen waar ik het over heb – ik heb het over tijd en niet over de vergelijking van leren of theorien.:-)

 90. John says :

  @John P

  Je zegt dat evolutionisten in de big bang geloven, maar evolutionisme en de big bang-theorie hebben, zoals Flipsonius al aangaf, niks met elkaar te maken. Misschien je eerst eens in de materie verdiepen voordat je het ergens wel of niet mee eens bent?

 91. Pittig says :

  @ John P

  Voor iemand die zegt dat de bijbel het Woord van God is, heb je er maar bitter weinig kennis van… Is het Woord van God dan zo onbelangrijk voor je?

  Twee cruciale punten:

  1. Wil je echt zeggen dat God in het oude testament anders was dan in het nieuwe testament?

  2. Ook in het nieuwe testament doet God al die dingen. Hij veroorzaakt volgens Matt 27:51 een aardbeving. Zie ook Hebr 12:26-27. God vermoord Ananias en Saffira (Hand 5) en geeft regen (Hand 14:17). Jezus heeft macht over stormen (Marcus 5:39) en kan dus beslissen om ze te stillen of niet te stillen. God laat gelovigen in Korinte ziek worden en doodgaan (1 Kor 11:30).

  Oftewel: God doet in het nieuwe testament al die dingen die Hij ook in het oude testament al deed…

 92. mafchauffeur says :

  Sneu. Blake moet afzeggen voor het komende Wereldkampioenschap Doden Opwekken.
  http://www.nusport.nl/atletiek/3514145/blake-mist-mogelijk-wk-wegens-blessure.html
  Hogan, Plat en Baker tonen zich sportief en vinden het best wel jammer.

 93. Peter H says :

  @johnp
  Beetje kolder, johnp, om jezelf niet ‘ religieus’ te noemen om duidelijk te maken dat je ‘vrij’ bent in vergelijking met andere christenen die in jou ogen vast zitten, of zoiets. Hetgeen je over jezelf beschrijft klinkt behoorlijk ” gevangen”. Je bent geen kerkganger maar wel idolaat van sterveling Curry Blake. Ook heb je je totaal onderworpen aan een boek, dat door andere religieuzen tot ‘heilig’ is verklaard.
  Je bent religieus, we kunnen er niets anders van maken. Je hebt je denken uitgeschakeld, je mens zijn afgelegd.
  En dan zet je op behoorlijk arrogante en liefdeloze manier andere religieuzen weg als derde rangs christenen door duidelijk te maken dat er een verschil is tussen jou en die derde rangschristenen. En welk verschil is dat? Jij kan toveren en zij niet.
  En jouw opmerking ” als je ervaring niet strookt met de bijbel is het geen waarheid” , klinkt behoorlijk eng. Jezus sprak ” mijn juk is zacht en mijn last is licht” , maar jij legt jezelf wel een heel zware last op. Alleen als jij bovennatuurlijke trucjes uit kan halen ben je een goed christen, zo lijk jij te leven. En omdat je niet mag falen maak je met dat ” beenverlengen” het genezen van mensen tot bovennatuurlijk theater.
  Je moet hoog nodig is naar een kerk waar de dominee preekt over ” al kon ik bergen verzetten, maar ik had de liefde niet, ik klonk als een schelle cimbaal”.

 94. John P says :

  John, ik heb nooit beweerd een specialist te zijn in evolutie 🙂 maar net zoals flipsonius raad ik je aan om de zin nog eens goed te lezen daar het hele punt gaat over dat het heel gemakkelijk is om iets verstandelijk aan te nemen omdat het jaren geleden gebrurt zou zijn maar dat dat geen geloven is. Geloven zonder werken is dood zegt James. Vandaar dat er christenen zijn die beweren te geloven maar als er vandaag de dag dingen gebeuren blijkt hoeveel ongeloof is.

 95. Pittig says :

  @ John P

  Geloof is het belangrijkste? Dus ook in kabouters, de God Zeus en ufo’s?

  Of ben je wel kritisch naar die zaken? Dan zijn wij net zo kritisch naar jouw wonderen! 😉

 96. beervis says :

  @John P
  Geloof je ook dat er in Afrika meer wonderen gebeuren omdat ze daar minder rationeel zijn?

 97. Pittig says :

  @ John P

  En niemand ‘gelooft’ in de big-bang. Het is gewoon de beste verklaring of theorie die we nu hebben. En er zijn zoveel zaken die kloppen als je van die theorie uitgaat of die je juist moet negeren als die theorie niet klopt. Op basis van een hele hoop natuurwetenschap (waarvan jij ook met je mobieltje de vruchten plukt) is die theorie ontworpen.

  Waarom denk jij eigenlijk dat de big bang theorie niet klopt? Zou je mij willen aanwijzen waar de redenatie van de natuurwetenschappers de mist in gaat?

 98. flipsonius says :

  @John P

  Geloven zonder werken is dood zegt James. Vandaar dat er christenen zijn die beweren te geloven maar als er vandaag de dag dingen gebeuren blijkt hoeveel ongeloof is.

  Dus geloven houdt in dat je allerlei vage broodje aap-verhalen uit de evangelische hoek voor zoete koek slikt? Is dat dan het ‘geloof met werken’ waar Jacobus het over heeft? Trap er toch niet in joh 😉

 99. John P says :

  Pittig, ik heb nooit gezegd of beweerd dat God anders zou zou zijn van character. Ik schreef dat God deze dingen deed onder een ander Verbond/contract en daar is een verschil. God is altijd dezelfde maar we leven onder het Nieuwe Verbond nu wat betekent dat Jezus alle schuld en zonde op Zich heeft gedragen en de mensheid niet meer straft daar Jezus onze zonde en straf heeft gedragen net zoals Hij voor genezing en bevrijding betaald heeft (Jes 53:6/Matt8:17).

  Dat is de reden geweest waarom God Israel ook niet heeft bestraft onder het Abrahamse Verbond in Egypte toen ze in slavernij waren. Nadat de Wet was gegeven in de woestijn en het contract oftwel, de Wet van Mozes in werking trad stierven er in no time 3000 in een dag.

  Onder het Nieuwe Verbond gaat God anders om met de mensheid daar Hij ten eerste Zijn verlossingsplan heeft uitgebreidt naar een ieder mens ipv alleen maar Israel. Natuurlijk kan God de natuur bewerken, net zoals Jezus de storm stopte en Jeff Jansen op Youtube dit deed met the tornado en vele andere christenen soortgelijke ervaringen hebben.

  Echter, het is onder het Nieuwe Contract nooit om dit als een straf te gebruiken. Let wel, met Jezus kruisiging was er een aardbeving en velen stonden op uit hun graf – wat dus een goed iets was. In Hebr 12:26-27 waarschuwt God dat er consequenties zullen zijn als we in ongeloof blijven wandelen net zoals Israel deed. Er staat echter niet dat God met ons, goedgelovigen in Jezus Christus :-), op precies diezelfde manier zal omgaan in dit leven. Ik geloof ook niet dat God Ananias en Saffira vermoordde maar dat het het geloof was deze twee in de woorden van Petrus waarom dit gebeurde. Omdat Jezus heeft betaald voor onze zonden, ziekten en bevrijding van boze geesten zal God ons nooit meer ziekte sturen. We leven onder het Nieuwe Verbond en niet meer onder het Oude Verbond, De Wet.

  1 Kor.11:29 “want wie eet en drinkt maar niet beseft dat het om het lichaam van de Heer gaat, roept zijn veroordeling af over zichzelf. 30 Daarom zijn er onder u veel zwakke en zieke mensen en zijn er al velen onder u gestorven. 31 Als we onszelf zouden toetsen, zouden we niet worden veroordeeld. 32 Maar nu velt de Heer zijn oordeel over ons en wijst hij ons terecht, opdat we niet samen met de wereld zullen worden veroordeeld. 33 Daarom, broeders en zusters, wees gastvrij voor elkaar wanneer u samenkomt voor de maaltijd. 34 Wie honger heeft kan beter thuis eten. Dan leiden uw samenkomsten tenminste niet tot uw veroordeling..

  Zoals je wellicht weet bewaarden de Joden tijdens het Passover altijd de leftovers van het brood daar dit brood vaak weer uit de kast werd gehaald als er iemand ziek was, net zoals er ook geeneen ziek was door het eten van het eerste Passover in Egypte vlak voordat ze wegtrokken, omdat ze in geloof hadden gegeten.

  Hier eindigt de tekst met dat als er iemand honger heeft hij beter thuis kan gaan eten en DAT is de veroordeling waarover gesproken wordt in de eerste zin. Helaas werd het avondmaal meer als een schranspartij gebruikt (terwijl als deze maaltijd in de juiste manier gebruikt iemand juist kan genezen van kwalen wanneer er gegeten wordt in geloof dat Jezus striemen ons genezeing is geworden – maar nee, er waren er velen ziek omdat ze zoveel aten en sommigen stierven aan hun overeten).

  Dit kwam niet van God maar was iets wat zelf geoogst werd door hun overeten. Nu kun je deze uitleg, die erg logisch is, aannemen of verwerpen en dat is je goed recht. Je bent vrij wat te geloven. Ik weet dat God Reuzegoed is dat Hij geen boeman in de lucht is met een honkbalknuppel. Hij is een liefdevolle Vader maar helaas is er veel verwarring en verkeerde leer daardat mensen het Oude en het Nieuwe Verbond met elkaar mixen (je kunt geen nieuwe wijn in oude wijnzakken doen). Het evangelie wordt niets voor niets de Blijde Boodschap genoemd. 🙂

 100. John P says :

  Hoi Peter, bedankt voor je liefdevolle bericht. Bedankt ook voor je eerlijkheid. Jezus was de volheid Gods en vol met liefde. Hij was de Liefde Zelf want God is liefde.Toch zei Hij tegen Peter, ‘satan gaat achter mij en tegen de disciplelen, hoelang moet ik jullie nog verdragen, je kon de jongen niet genezen van wege je ongeloof’. Velen van zijn eigen discipelen liepen weg en zeiden dat deze reden te hard was.

  Wie zegt dat ons beeld van liefde juist is? Het Grieks heeft verschillende versies van liefde. Ik vind het jammer maar niet verwonderlijk daar er veel andere religieuzen/omgelovigen zijn die het verschil niet zien tussen ‘izeker zijn en passie hebben’ en ‘arrogantie en liefdeloosheid’. Dat zijn twee verschillende dingen.

  Uiteindelijk komt het erop neer, willen we een theologisch gesprek aangaan, wie of wat je autoriteit is, waar jij je leven op bouwt. Als dat Gods Woord is, de Waarheid zei Jezus in John 17:17, dan kunnen we daadwerkelijk een Bijbelse discussie houden, ervan uit gaan dat je uit de Geest geboren bent (John 3). Maar als jij jezelf ziet als de uiteindelijk autoriteit (final authority) in je leven dan bouwen we niet op hetzelfde fundament en hebben een verschillende fundering in het leven wat het veel moeilijker maakt om elkaar te begrijpen omdat je God en Zijn Woord ziet met andere ‘natuurlijke’ ogen. Het ene fundament wordt de rots genoemd, de woorden van God, en het andere zand, zoals je weet.

  Ik heb nooit een wonder gewerkt in Jezus Naam om aandacht te trekken maar altijd vanwege mijn medeleven met de zieke en het kennen van de wil van God in zo’n situatie. Zo ook was Jezus geen theaterman 🙂 Zou willen dat je erbij kon zijn volgende keer dan zou jer het zelf kunnen zien. Dat juk van Jezus is juist zacht als we Zijn woorden geloven. Het probleem is vaak ons ongeloof dat ons allesbehalve een zacht juk geeft. Wereldlingen/ongelovigen/slechtgelovigen ipv ‘goed’gelovigen, zijn vaak erg religieus omdat ze zo vast zitten (toegegeven, jouw definitie van religieusiteit is beperkt tot het Kerkendom maar daarbuiten Nederland is een grotere wereld en wereldwijd heeft deze term een wijder begrip dan dat) aan hun verstandelijk vermogen en daar niet boven kunnen stijgen. De wetenshap is hun God geworden en letterlijk genomen, ze geloven het wel, zolang ze dingen uit kunnen beredeneren. De kennis die via de zintuigen binnen komt (zintuigelijke kennis) zal nooit iemand doen geloven. Geloven is een keuze, zo ook te geloven of de Bijbel inderdaad het Woord van God is en je enige autoriteit in dit leven. Alles is een keuze. De andere kant is dat je ervoor kiest om je eigen autoriteit te zijn.

  Dus nee, ik zie mezelf niet als eerste rang volgeling van Jezus maar ik heb goede en dezelfde Bijbelse ervaringen als de apostelen (net zoals er miljoenen anderen zijn – tekenen zullen de gelovigen volgen 🙂 en waarheden uit Gods Woord geleerd die werken en praktisch zijn. Elk gelovige heeft de Heilige Geest in zich wonen en heeft de autoriteit gekregen om de zieken te genezen en demonen uit te drijven. Ik volg geen mens en ben het met Curry Blake ook niet altijd eens maar ik toets alles aan het Woord van God en als ik waarheid zie vervang ik met de leugen, kerktraditie met Bijbel etc etc.

  De waarheid zal je vrij maken, maar daarvoor zal het je eerst nijdig maken 😉 Heilige tradities en denkpatronenen worden niet makkelijk omvergeholpen.

  Nee, ik zie geen reden om naar een kerk te gaan (kerk is iets waar je deel van bent en niet naar toe gaat) en door het ritueel van verveling en dood te gaan zitten op een Zondagmorgen waar een professionele guru doet alsof we weer in de klas zitten. He, je gaat naar school en zoekt een baan. Je kunt maar zo lang in de klas blijven zitten. Mensen groeien niet enkel en alleen van informatie (de griekse manier) maar van informatie in praktijk te brengen (de oosterse manier van leren – en de Bijbel is een oosters boek). Epignosis = experimental knowledge. Pagan Christianity zou een goed boek voor je zijn om erachter tekomen waar onze kerktradities vandaan komen. Nee, eerlijk gezegd vind ik het veel spannender om mijn wasmachine te zien centrifugeren dan door een kerkdienst heen te moeten zitten. Gemeente zijn in de eerste eeuw was christenen die hun leven deelden 24/7. En wanneer ze samen kwamen had een ieder iets te brengen. Zo kon een ieder geestelijk leren en groeien 🙂 God houdt van je man! Hij is voor je en heeft het beste met je voor. Zoek Hem en je zult Hem vinden.

 101. John P says :

  Beervis, ten eerste, de mensen in dit soort landen hebben veel meer ervaring met de geestelijke wereld, hoe rationeel ze ook willen zijn, ze kunnen het niet ontkennen 🙂 Daar kunnen veel mensen in de Westerse wereld niet bij omdat ze niet dezelfde ervaring hebben. Maar zelfs in het nieuws hier in Australia vier weken geleden stond er geschreven dat er steeds meer makelaars zijn die exorcists zoeken om een huis te reinigen dat ze willen verkopen omdat er geesten wonen en klanten de gekste dingen meemaken wanneer ze erdoor heen lopen van aangeraakt worden tot dingen zien bewegen. Rationeliteit gaat maar zo ver. Hetzelfde met de wetenschap die ook niet alles kan verklaren. Was je vertrouwen in je vader toen je klein was rationeel? Was je vader echt betrouwbaar en had het goed met je voor? Zo ook met God. Geloven is een keuze maar het is wel degelijk gemakkelijker als men geen moderne voorzieningen heeft zoals dokters voor ziekten, banken voor leningen en psychiaters voor stress. Dat zorgt dat men geen plan B meer heeft om op terug te vallen en automatisch wordt God je plan A. En God reageert waar Hij geloof ziet 🙂 ook in de Bijbel geschreven maar niet rationeel voor het Westers redeneren. Ik hoop dat ik duidelijk genoeg je vraag hebt beantwoord.

 102. John P says :

  Pitttig, ik ben geen expert in de big bang theorie maar ik weet dat mijn theorie uit de Bijbel zichzelf bewezen heeft door allerlei big bangs in het leven van anderen na het opleggen van handen in Jezus Naam. Loucas hier vanmorgen, was geelectrocuteerd op het dak 1,5 jaar geleden en zijn hersenen waren ernstig beschadigd, zo erg dat hij zijn bedrijf als loodgieter en zijn rijbewijs moest stoppen. Hij was een wandelend plantje. Vorig jaar July werd hij totaal genezen na zeven keer gebeden te hebben over twee maanden tijd. Elke keer ging hij omhoog. Ik kan vragen of hij zijn getuigenis wil delen met je maar dan moet je wel vloeiend Engels kennen want hij spreekt natuurlijk geen woord Nederlands. Misschien wil hij zelfs met je skypen als je hongerig genoeg ben maar dat moet ik vragen. Dus ja, van de evolutietheorie weet ik niet genoeg maar daar dit een christelijk blog is houdt ik het liever bij Bijbelse zaken.

 103. John P says :

  Flipsonius, als artsen verklaren dat iemand genezen is wat doe je dan? Ik zou zeker ‘goed’gelovig zijn als ik jou was. Evangelisch? Klinkt alsof je in een andere hoek vh Kerkendom zit. Wat dat betreft maakt het me niet uit waar iemand kerkt zolang hij Gods Woord als basis heeft. Ik weet van wonderen in de gereformeerde hoek jaren geleden puur omdat mensen in geloof uitstapten. Een denominatie heeft daar helemaal niets mee te maken, het kan je geloof hinderen en tegen houden ja, maar je kunt niet alles over een kam scheren.

 104. John P says :

  Ik denk het hier maar bij te houden beste mensen. Leer Jezus kennen en leef! Zoek Hem en Hij zal zich laten vinden als je hart oprecht zoekende is. No bull.

  Eerlijk gezegd, ik kan mijn kostbare tijd niet verder veroorloven aan deze blog want er is genoeg werk hier Downunder en helaas heb ik tot nu toe geen serieus mens kunnen vinden die opbouwend in het geloof kan zijn op deze slechtgelovige site. Dacht even dat hier christenen zaten die lekker virtueel gemeenschap hadden 🙂 maar het is de gemeenschap der spotters 😉

  Ik snap maar niet waarom Nederlanders dit doen, misschien is het hun manier van dingen verwerken en een soort therapy daar Nederland heel religieus is geweest voor eeuwen en er veel mensen zich nog aangeklaagd voelen door de kerk. Australie is echter een land van convicts. Als iemand ongelovig is in Downunder of de kerk verlaat dan hoor je daar ook niets meer van de rest van zijn leven want weg is weg. Apathy is the name of the game. Wat dat betreft heeft religie de Nederlanders lange tenen doen groeien.

  Spreuken zegt niet voor niets ‘dat als men een spotter terecht wijst men schande over zich haalt’. Thus, the reason for my leaving. 🙂 Als je van satire houdt dan kan ik je toch Curry nogmaals hartelijk aanbevelen voor een ieder die echt lef heeft, maar ik denk uitgaande van de reacties dat dat zullen er niet veel zullen wezen. Spreuken is een duidelijk boek als het gaat om het openbaren en herkennen van een spotter. Success!

 105. mafchauffeur says :

  @John P:

  Ik geloof ook niet dat God Ananias en Saffira vermoordde maar dat het het geloof was deze twee in de woorden van Petrus waarom dit gebeurde.

  Ik vraag me toch af waarom Petrus na de dood van Ananias en Saffira de opdracht van Jezus uit Mattheus 10:8 niet uitvoerde.

  Zou dat ongehoorzaamheid of trots van Petrus geweest kunnen zijn? Of was het Gods wil dat die twee bedriegers dood bleven om als voorbeeld te dienen voor de rest van een ieder die nu onder het Nieuwe Verbond leefde?

 106. Sueigilera says :

  Bijzonder dat al deze wonderen het 8 uur journaal niet halen. Er wordt door boze tongen beweerd dat ze partijdig zijn bij de NOS, maar dat het zo erg is, had ik niet verwacht. 😉

 107. Jan Toekan says :

  Een aantal maanden terug ging een flink aantal met name jongeren vanuit Nederland het onderwijs volgen van Curry Blake in de USA. Het is op zich niet verkeerd om Bijbelstudie te doen om te zien hoe in de Bijbel mensen werden genezen. De vele Bijbelstudies leidde tot grote verwachtingen van de genezingsdienst die aan deze studies was gekoppeld. Het Nederlandse team (voornamelijk Jong en Vrij-leden waarin mensen zaten Hbo en universtair geschoold, je zou toch denken dat…) verkeerden in een operste staat van heilige roes en alles leek mogelijk. Een deceptie volgde want niemand genas. Nu worden deze studies naar Nederland gehaald en aangekondigd met grote trom en tambourein. Je kan je niet meer aanmelden want het is al uitverkocht. Als ik tijd en zin heb ga ik een dienstje bijwonen… Dat is tenslotte gratis en wie weet loop ik straks eindelijk zonder bril rond!

 108. afolus says :

  @Jan Toekan

  Voor dergelijke onzin trek ik mijn schoenen niet meer aan.
  Bovendien vindt zuster Afolus dat mijn bril heel leuk staat…
  Niets meer aan doen. 😀

 109. Frits Broekenstijen says :

  http://www.nu.nl/algemeen/3560788/amerikaan-graaft-lichaam-vader.html

  Zou deze meneer de cursus gevolgd hebben?

 110. afolus says :

  @Frits Broekestijen
  Vermoedelijk heeft hij de cursus niet gevolgd maar hield hij wel veel van zijn vader…
  Zo handoplegging zal elke morgen, middag en avond behoorlijk koude handen opgeleverd hebben 😀
  Mogelijk is de zoon zelf wel genezen van reumatische klachten na intensief gebed…..