Open brief aan VPE-voorzitter Peter Sleebos

sleebosNaar aanleiding van het bericht ‘Het Pasterkamp-effect: mediation door overname’ hebben we zowel Jan Sjoerd Pasterkamp als de VPE om een reactie gevraagd. Het optreden van Pasterkamp in de Levensstroom-affaire lijkt op meerdere punten op gespannen voet te staan met de Gedragscode voor Leidinggevenden in Kerken, Gemeenten en Organisaties van de VPE.

Zoals te verwachten was, heeft Pasterkamp niet gereageerd. Hij houdt, net als bij eerdere vragen van GG, de TRIN-strategie aan: niet aanspreekbaar zijn, geen enkele verantwoording afleggen, kritische media negeren. Van de VPE als denominatie hadden we echter wel een reactie verwacht, maar die bleef eveneens uit. We hebben in totaal driemaal gemaild (op 13 mei, op 26 mei en op 5 juni), maar het VPE-bestuur heeft niet willen reageren en houdt Pasterkamp daarmee feitelijk de hand boven het hoofd.

Dat vinden we een slechte zaak. Leiders, in welke hoedanigheid dan ook, horen altijd aanspreekbaar te zijn en bereid te zijn open verantwoording af te leggen. Ook als de VPE meent dat GG geen enkele zaak heeft, kan ze tenminste correct reageren. Daarom publiceren we onze e-mail vandaag als open brief aan VPE-voorzitter Peter Sleebos.

Aan het bestuur van de VPE

Geachte heer Sleebos,

Naar aanleiding van een kritisch artikel dat op onze website is verschenen hebben we enkele concrete vragen aan u. Het artikel is kritisch omdat we de gedragscode leidinggevenden van de VPE, een afspraak waar met veel zorg naar is toegewerkt, en de naleving hiervan, serieus nemen. Graag ontvangen we van u antwoord op de volgende vragen:

1. Bent u van mening dat de gedragscode leidinggevenden ook van toepassing is op de ex-vice-voorzitter van de VPE en op anderen die een arbitragerol vervullen in pinkstergemeenten?
2. Deelt u onze zienswijze dat de heer Pasterkamp in het Levensstroom-conflict op meerdere punten in strijd met deze code heeft gehandeld? Waarom wel of niet?

Concreet:
– niet integer heeft gehandeld door zijn ambtsgeheim te schenden en vertrouwelijke informatie over het Levensstroom-conflict te delen met David Sörensen en daarmee feitelijk op straat te gooien?
– niet integer heeft gehandeld door duidelijk partij te kiezen in het conflict, kritiek te leveren op een collega-voorganger (Rolph Hendriks) en belangenverstrengeling toe te laten door zelf kerkdiensten te beginnen met ex-leden van De Levensstroom en een commissariaat in de nieuwe stichting van Jan Zijlstra aan te nemen?
– niet integer heeft gehandeld door een uitspraak van de Nederlandse rechter niet te respecteren?

3. Deelt u onze zienswijze dat de heer Pasterkamp in het conflict in Pinkstergemeente Alkmaar op meerdere punten in strijd met deze code heeft gehandeld? Waarom wel of niet?

Concreet:
– niet integer heeft gehandeld door de geldende regels en procedures in Pinkstergemeente Alkmaar niet te respecteren?
– niet, zoals de code voorschrijft, alle mensen in deze gemeente met gelijk respect en gelijke zorg heeft behandeld?
– belangenverstrengeling heeft toegelaten door een jonge leider uit zijn eigen gemeente als voorganger aan te (laten) stellen?

We zien uw reactie met belangstelling tegemoet.

Met vriendelijke groeten,

Redactie Goedgelovig

Advertenties

76 responses to “Open brief aan VPE-voorzitter Peter Sleebos”

 1. Jan Hartman says :

  Vooral weg gaan waar zulke leiders de dienst uit maken, door massaal weg te gaan, houdt hun leiderschap op te bestaan. Door te blijven moedig je hen juist aan. Er is maar 1 Leider, 1 Middelaar! Volg Hem.

 2. ajm says :

  Goeie actie in bedroevende omstandigheden. Op het Malieveld in algemene termen ‘schuld belijden’, dat doet geen pijn en ziet er stoer uit (kijk hoe geestelijk wij zijn). Maar als het om je eigen verantwoordelijkheid gaat, niet thuis geven. Zo ontzettend jammer.

 3. Aletta says :

  Goed om hier kritische vragen over te stellen. Maar ik heb zo’n vermoeden dat ze een stuk sneller zouden reageren als GG-schrijvers niet anoniem vragen zouden stellen.

 4. Jan Hartman says :

  @ajm als een éénheid schuld belijden……daar had ik verleden jaar al een vraag over: welke éénheid zou men toen hebben bedoeld? De tweede vraag kwam bij me op, schuld belijden van het voorgeslacht? Een paar zaken kan ik niet helemaal terug vinden in de Bijbel, zou ongetwijfeld aan mij liggen…..of misschien ook niet!

  Ik ben wel met je eens, als men “iets” verkondigd moet men ook voor de zaak staan…..anderzijds, we zijn allemaal mensen…..kostbaar in de ogen van God, anders had Hij Zijn Zoon niet naar de wereld gestuurd om ons te behouden, te Redden.

 5. arieemtewe says :

  De vragen kunnen best relevant zijn maar zolang de vragensteller/-ster/-s anoniem wens(t)(en) te blijven blijft reactie natuurlijk uit. Dat moet die mysterieuze GG redactie toch snappen.

 6. Chap says :

  Misschien moet je de VPE iets meer tijd geven om te reageren. Uit ervaring weet ik dat Pinksterorganisaties log zijn en dat men veel moet overleggen om tot een eenduidig standpunt te komen. De VPE kennende zal er binnen het bestuur ook wel de gebruikelijke meningsverschillen heersen over dit geval.
  De afgelopen jaren zijn er binnen het bestuur van de VPE veel discussies geweest en is de eenheid binnen de VPE zelf ver te zoeken. Er is vorig jaar niet voor niks een bestuurslid opgestapt, vanwege de sfeer binnen het bestuur en de gang van zaken binnen de VPE.

  Daarnaast is het niet echt te verwachten dat ze kritiek op JSP zullen hebben omdat Peter en hij jarenlang samen hebben gewerkt, sinds het ontstaan van de VPE. Men zal deze brief waarschijnlijk scharen onder het mom van kritische niet-geest-vervulde mensen die geen inzicht hebben in de geestelijke wereld en daarmee geen recht van spreken hebben. Dus eerlijkheidshalve vind ik het een tikje naïef om een oprecht antwoord te verwachten, als jullie dat daadwerkelijk verwachten.

 7. Johan says :

  Het ‘schuld belijden’ was vooral een leidersonderonsje, de uitkomst van besloten retraites waar het gewone voetvolk niet eens welkom was.

  In de tijd dat ik nog een ‘actieve bediening’ had en zelf voor dit soort bijeenkomsten werd uitgenodigd (ja ja, wie had dat gedacht van Johan), viel het me op dat er wel met elkaar werd gebeden en eenheid geproclameerd, maar dat de echte issues, pijnpunten en uitdagingen niet of onvoldoende op tafel kwamen. Leiders en kwetsbaarheid, het blijft een moeilijke combinatie. Ik bedoel dit niet als verwijt, maar het is vooral een boomersprobleem. Laten Niehof, Sleebos en Pasterkamp zich alsjeblieft terug trekken en ruimte maken voor dertigers en veertigers. De groep van ‘Eenheid, maar dan anders’ voelde dat goed aan.

 8. goedgelovig says :

  @Chap: Het is geen enkel probleem als de VPE aangeeft dat ze meer tijd nodig heeft om inhoudelijk te reageren. Maar dan is een reactie met ‘We hebben uw vraag in goede orde ontvangen en komen hier na de bestuursvergadering van … op terug’ wel het minste.

  Soms kiezen we ervoor om een tikje naief te zijn en te denken dat een mainstream charismatische organisatie anders reageert dan een ultra charismatische organisatie. Als die verwachting onterecht is, is dat eens te meer een trieste vaststelling.

  @Aletta en arieemtewe: E-mails met dit soort vragen worden altijd met naam ondertekend, niet anoniem. Dat kan dus niet als excuus worden opgevoerd. Bovendien zegt het ook iets over de ontvanger als hij vragen van mensen of sites die hem niet bevallen negeert.

 9. Agilhartje says :

  VPE is natuurlijk niet verplicht om te reageren op GoedGelovig. Omdat het een langzame overlegstructuur heeft (vooral bij omstreden onderwerpen) zal een eventuele reactie vaak even op zich laten wachten.
  Maar een ontvangstbevestiging zou wel netjes zijn geweest.

  De VPE heeft niet de macht om in te grijpen bij ruzies binnen gemeentes en als niemand hen vraagt om te bemiddelen staan ze met lege handen. Ze zijn geen synode maar lijken meer op de baptisten Unie of de ABC-gemeenten waar de plaatselijke gemeente ook baas in eigen huis is.

 10. arieemtewe says :

  Er staat toch echt onderaan de email:

  We zien uw reactie met belangstelling tegemoet.
  Met vriendelijke groeten,
  Redactie Goedgelovig

 11. goedgelovig says :

  @arieemtewe: Dat klopt. We hadden we het over de e-mails die aan Sleebos/de VPE zijn verzonden. In deze open brief op GG is de persoonlijke ondertekening weggelaten. Dat doen we meestal omdat niet iedereen met z’n naam op de site wil.

 12. engel says :

  De VPE (en ook JSP) hebben wel vaker moeite om te reageren, ontdekt ook deze (enigzins sektarische) groep. Het ligt dus niet (alleen) aan Goedgelovig.

  http://tora-yeshua.nl/2011/03/positieverklaring-mbt-israel-aanvaardt-door-vice-vz-vpe-pasterkamp-3e-fout/

 13. afolus says :

  @engel
  Wat een prachtig understatement…

  enigszins sektarische groep

  😀

 14. mafchauffeur says :

  Ik denk dat de VPE momenteel andere prioriteiten heeft dan het beantwoorden van vragenmailtjes.

  Bijvoorbeeld: het voorkomen dat vele aangesloten gemeenten hun ANBI-status kwijtraken. De VPE dreigt met het van de groepsbeschikking schrappen van de gemeenten die vóór eind deze maand geen stukken hebben ingeleverd.

  http://www.vpe.nl/index.php?option=com_content&task=view&id=806&Itemid=78

 15. star says :

  Dit heeft m.i. alles te maken met de plek die de heren denken in te nemen en daardoor ook in gaan nemen.Inderdaad geeft Pasterkamp geen antwoord.Ik heb hem ook een e mail gestuurd. Kritiek beschouwen ze toch als afbreuk aan hun status, ze mogen alleen volop kritiek op gewone mensen hebben, dat wel. Zijn “overzienerschap”nu ineens over Zijlstra is bijna een klucht als het niet zo triest was. Het is al langer zo dat de heren niet aanspreekbaar zijn en in een ivoren toren “zalig” zitten te wezen.Gewoon voetvolk is daar niet welkom. Wat nu belangrijker is zijn: de centjes, want ja je wilt als “dienaar “van de gemeente toch nog steeds je riante salaris hebben.Ooit gehoord dat er iemand gewoon een baan heeft gezocht? Werken, is dat uit het woordenboek geschrapt?

 16. Jan Hartman says :

  @ star, laten we als gewoon voetvolk, maar dicht bij de Herder blijven en Zijn Woord lezen, dan komt het met het gewone voetvolk wel goed.

 17. TommyLee says :

  Ik hoor dat verschillenden om opheldering hebben gevraagd maar waren daar ook leden bij? Er zullen toch ook lieden rondlopen waar ze niet om heen kunnen???

 18. Sebastiaan Van Wessem says :

  Hoewel ik sinds 2010 niet meer in het bestuur zit van de VPE (niet vanwege onenigheid, maar vanwege drukte in Thousand Hills waar ik Lead Pastor ben), heb ik misschien wat interessante inzichten in het hele verhaal rondom de Levensstroom en Jan Zijlstra zonder dat ik de zwarte piet speel naar één van de partijen: http://bit.ly/101JHjU.

  Mijn reactie heb ik verder niet besproken met het bestuur van de VPE, maar ik kan me voorstellen dat men het er wel (grotendeels) mee eens is.

  Dit is de link: http://bit.ly/101JHjU.

 19. afolus says :

  @mafchauffeur
  Als die bij de VPE aangesloten gemeenten net zo moeizaam reageren op toegezonden mails als het VPE bestuur dan wordt het nog wat met de fiscale aftrekbaarheid van giften…..
  😀 😀

 20. afolus says :

  @Sebastiaan van Wessem
  Mooi artikel.
  Je denkt dat je geen partij kiest, dat siert je.
  Maar, zonder namen te noemen heb je verschillende oorvijgen uitgedeeld en terecht.

  Hoe was het ook weer? Wie ore heeft om te horen…..

  Was je met jouw reactie nu eigenlijk ook de oren van je voormalige mede-bestuurders die niet reageren?

 21. Sebastiaan Van Wessem says :

  @Afolus – je zei: “Was je met jouw reactie nu eigenlijk ook de oren van je voormalige mede-bestuurders die niet reageren?”

  Kun je dat even uitleggen?

 22. afolus says :

  @Sebastiaan van Wessem
  De vanochtend door GG gepubliceerde open brief aan de VPE-voorzitter bleef enkele weken onbeantwoord.

  Jij komt als reactie op dat item met enkele overwogen inzichten over één van de door GG opgevoerde zaken, nl. de Levensstroom in Leiderdorp.

  Als het VPE bestuur een reactie zoals die van jou had gegeven, zou er vandaag minder reden voor kritiek zijn geweest.

  Je hebt daarmee, mogelijk onbedoeld, je voormalige medebestuurders een les geleerd. Anders gezegd: de oren gewassen.

  Ik heb daar wel waardering voor.

 23. Sebastiaan Van Wessem says :

  Dank je wel voor je waardering, Afolus 😉 . Het artikel is al van 15 mei… niets nieuws onder de zon dus. Mijn artikel is uiteraard geheel op eigen verantwoording. Ik heb geen rekening te houden met mening- en besluitvorming in een bestuur. Daardoor kan ik snel reageren op dit soort toestanden. In mijn optiek heb ik dan ook (bewust) niemand de oren gewassen, behalve dan uiteraard zij die partij zijn in het conflict.

 24. Harley Quin says :

  Waarom de VPE om een reactie vragen? Volgens mij is De Levensstroom daar niet bij aangesloten en JSP ook niet meer.

  Iemand trouwens een idee wat een ‘lead pastor’ nou weer is? Er staat deze onder of boven de senior pastor in de charismatische pikorde van: voorganger, pastor, senior pastor, apostel en apostilisch overziener?

 25. Boktor says :

  Dus leiders van elke willekeurige organisatie moeten op elke brief van elk willekeurig weblog een inhoudelijke reactie geven? (Ik zeg het zo omdat ik veronderstel dat jullie jezelf niet boven alle andere weblogs plaatsen maar gewoon één van de velen zijn).

  Het valt te proberen natuurlijk om een reactie te krijgen van mensen waar je kritiek op hebt, maar wie heeft jullie boven de VPE geplaatst dat zij aan jullie verantwoorden af moeten leggen?

  Stel dat ze zich verantwoordelijk voelen, dan hoeft dat nog niet naar GG te zijn.

  Het uitblijven van een reactie naar GG betekent dus wellicht dat ze aan GG geen boodschap hebben. Maar meer kun je daar niet uit afleiden.

  Dus. 😉

 26. mafchauffeur says :

  @Boktor: moet je boven iemand geplaatst zijn om te reageren op een gerichte e-mail?

  Als dat zo is, dan zijn er toch wel een paar mensen geweest die het Gezag van GG daarmee impliciet hebben erkend, zoals Wilkin van de Kamp. 🙂

 27. d.e. says :

  Misschien komt het door het niet-satirische, maar meestal hatelijke karakter van de berichten van GG. Hopelijk wordt deze reactie geplaatst, maar grote kans van niet. Bestudeer nog eens de betekenis van het woord satire, tegenover de betekenis van de woorden haat en frustratie. Groeten

 28. d.e. says :

  Misschien neemt de vpe jullie niet echt serieus, dan moeten jullie je toch eens achter de oren gaan krabben of jullie op de manier waarop jullie te werk gaan serieus te nemen zijn. Jullie hebben echte geloofshaters in huis, die heilig lijken te zijn. Vul zelf maar in wie dat zijn

 29. afolus says :

  @d.e.
  Zou jij je naam niet eens wat eer aan gaan doen…?
  Neem een lekker bakkie, hang lekker achterover en bedenk eens wat voor heerlijke dingen jij vandaag hebt mogen doen…!

  Shabba 😇

 30. Sebastiaan Van Wessem says :

  @Harley Quin: “lead pastor” betekent dat ik leiding geef aan een team van voorgangers. Meer niet. Je zou het ook “senior pastor” kunnen noemen. Maar dat klinkt zo oud voor een 40-jarige voorganger met een gemeente met een gemiddelde leeftijd ergens begin dertig.

 31. goedgelovig says :

  @Boktor: Dat ze geen boodschap aan GG hebben is duidelijk, en in zekere zin is dat ook een antwoord. 🙂 Dat zegt wel iets over de organisatie. Immers een klantgerichte, menselijke organisatie zal iedereen die contact opneemt, van een denominatieleider tot een schoonmaakster, serieus nemen.

  Voor GG zelf is het uitgangspunt: we zijn altijd aanspreekbaar op wat we publiceren en iedereen die contact opneemt krijgt antwoord. In de loop der jaren hebben honderden mensen die kritiek op GG hadden of die op de site besproken zijn contact opgenomen. Al die mensen hebben een, soms uitgebreide, reactie ontvangen waarin hun vragen serieus zijn genomen, ook als we het niet met elkaar eens waren.

 32. Pittig says :

  @ Boktor

  Je kunt je wel druk maken om de boodschapper, maar volgens mij moet je altijd letten op de boodschap. Maakt niet uit wie het zegt!

 33. Boktor says :

  @Mafchauffeur: nee, mijn werkgever is voor mij een voorbeeld van iemand die ik boven mij geplaatst vind. Als die mij benaderd met (scherpe) kritiek heb ik een zekere plicht om mij te verantwoorden. Doe ik dat niet, dan kan ik waarschijnlijk opkrassen, hij heeft tenslotte authoriteit over mij. Die positie heeft GG niet over de VPE (of anderen). Hooguit de positie van medelander of iets dergelijks. En als medelander Wilkin vd Kamp een reactie zinvol vindt (zoals ik ook, aangezien ik hier reageer) zegt dat meer over hem dan over de authoriteit van GG. Of ontleed GG dat gezag soms uit het kunnen noemen van namen die /wel/ reageerden door te zeggen: ‘kijk, zij reageerden ook, dus nu /moet/ je wel reageren’? Zo’n redenering gaat niet op. Het heeft zelfs een naam, maar ik kan niet meer op komen, jammer.

  @Pittig: dus een eenvoudige reactie, zonder felle woorden of iets dergelijks, valt voor jou in de definitie ‘druk maken’. Je leest meer in mijn woorden dan er staat. Maar jouw reactie zegt uiteindelijk niets over de inhoud van mijn reactie, alleen over het feit dat ik een reactie geplaatst heb. Dus wie maakt zich nu druk over de boodschapper in plaats van over de boodschap?

  @Goedgelovig: natuurlijk zegt het iets over de organisatie. Elke actie, ook als dat de keuze is voor inactie, is het gevolg van overwegingen, die op hun buurt komen uit het hart van de organisatie, en dus uit het hart van de mensen van die organisatie. Het punt dat ik maak is dit: je kunt niet weten /wat/ er uiteindelijk in dat hart van die mensen is. Je kunt het veronderstellen, maar op basis van je veronderstelling kun je geen oordeel vellen. Misschien ziet VPE in GG geen betrouwbare gesprekspartner vanwege de op voorhand scherp veroordelende houding, wellicht vinden ze dat ‘parels voor de zwijnen’. Maar misschien is er ook wel iets vreselijks aan de hand daar. Wie weet?! Maar wij hier weten dat in ieder geval niet. We kunnen gissen, maar dat neigt zonder daadwerkelijke kennis van de ander zijn hart als snel naar kwaadsprekerij of roddel.

 34. Wilfred says :

  @Boktor: Er is ook nog zoiets als gewoon fatsoen. Als men niet wil reageren, dan kan men dat in normale bewoordingen ook kenbaar maken. Er het zwijgen toe doen, is wel degelijk betekenisvol (zoals je zelf ook erkent door het het “gevolg van overwegingen” te noemen). Hardop in het publieke domein nadenken over overwegingen om er het zwijgen toe te doen kan onmogelijk kwaadsprekerij of roddel zijn. Tenslotte heeft men volop mogelijkheden om dat filosoferen over overwegingen tegen te spreken.

  Het valt te proberen natuurlijk om een reactie te krijgen van mensen waar je kritiek op hebt, maar wie heeft jullie boven de VPE geplaatst dat zij aan jullie verantwoorden af moeten leggen?

  Misschien heb je de ontwikkelingen maatschappijbreed een beetje gemist, maar de gewenste richting is naar meer transparantie. Corporate governance codes e.d. Als je je daar zoals de VPE aan committeert, is het dan vreemd dat mensen daar vragen over stellen en antwoord op verwachten zonder dat er een authoriteitskwestie in het geding wordt gebracht? Vanuit de VPE kan dat dus m.i. geen legitiem argument zijn.

 35. Wilfred says :

  @GG: Is er een specifieke reden dat mijn comment in het moderatiefilter hangt? Houdt het filter ook niet van Engels? 😉

 36. mafchauffeur says :

  @Wilfred: Engels? Dat is toch die spamtaal? 😉

 37. mafchauffeur says :

  @Boktor: ik begrijp dat je dat je alleen mails van iemand die autoriteit over jou uitoefent beantwoordt?

  Media hebben bij mijn weten doorgaans enkele directe autoriteit over mensen en organisaties die door hen worden bevraagd. Toch heb ik van journalisten begrepen dat een reactie, al is het maar “sorry, geen commentaar” of “wij gaan nooit in op individuele gevallen” op een beleefd geformuleerd vragenmailtje best gebruikelijk. En zelfs aan te raden.

  Mail van het Radio 1 journaal zou ik zelf altijd wél beantwoorden. Mail van blogger Jan uit Amsterdam misschien niet. GG zit daar ongeveer tussenin. 😉

 38. Jack says :

  Sebastiaan,
  Bij les twee ben je me al kwijt:
  “Blijf je altijd de vraag stellen: bouw ik MIJN koninkrijk of ZIJN koninkrijk?”

  Ik blijf liever bij de les door de woorden van Jezus te overdenken. Hij beweert nergens dat er een koninkrijk gebouwd moet worden, ook niet het Zijne.
  Hele andere lessen geeft Hij over het koninkrijk.
  Mogelijk bedoel je met koninkrijk dan eigenlijk de gemeente, maar zelfs dan ik Hij het die de gemeente bouwt.

  Dus… effe terug naar de schoolbanken als “liedpastoor”

 39. jan hartman says :

  @Jack, je schrijft het duidelijk, in mijn beleving een helder Bijbels geluid!

 40. Wilfred says :

  @Maf: Mmm. Dat verklaart veel! 🙂

 41. mafchauffeur says :

  @Wilfred: zei ik “midden tussenin”? 😉

 42. Sebastiaan Van Wessem says :

  @Jack: beetje muggenziften waar je mee bezig bent, wat mij betreft. Maar of je Calvinist bent of niet bepaalt hoe je tegen wat Jezus zegt in het Onze Vader aankijkt. Hij bad: “uw koninkrijk kome, uw wil geschiede, op aarde zoals in de hemel” (Matt.6:10).

  M.a.w.: zijn Koninkrijk komt als zijn wil wordt gedaan hier op aarde. De vraag is wie ervoor zorgt dat zijn wil zal worden gedaan. Is dat (optie 1) God zelf die dat op soeverijne wijze doet? Of zijn dat (optie 2) de mensen die Jezus volgen en die hetgene doen wat God van hen vraagt en dat als gevolg daarvan Gods Koninkrijk weer een beetje meer zichtbaar wordt in deze wereld?

  Blijkbaar hoor jij bij de mensen die optie 1 aanhangen. Ik hang optie 2 aan en doe er alles aan dat de mensen in de gemeente die ik mag leiden meewerken aan het bouwen van Gods Koninkrijk hier op aarde door zijn wil te doen op hun werk, op school, in de buurt, op de sportclub, etc. En daarmee dus mee mogen werken aan het vervullen van het gebed van Jezus.

  Om nog beter te begrijpen hoe ik er in sta en wat ik ermee bedoel, zie deze preek: https://vimeo.com/58016906.

 43. Wilfred says :

  @GG: Heeft de moderator vakantie of zo? 😉

 44. Wilfred says :

  Ha ha ha!! Ik vraag me af of de moderator vakantie heeft, en die reactie is ook weer in afwachting van moderatie! 🙂 🙂

 45. Wilfred says :

  Het verboden woord is moder-a-t-o-r.

 46. goedgelovig says :

  @Wilfred: Zou het verboden woord niet ‘vakantie’ zijn? 🙂 Je reacties staan online. Geen idee waarom die bleven hangen.

 47. Wilfred says :

  @GG: Nee, dat kan niet. Tenzij jullie reacties niet aan hetzelfde filter onderhevig zijn. 😉

  Kan me echter wel voorstellen dat jullie aan vakantie toe zijn…

 48. Boktor says :

  Boktor geeft GG groot gelijk om verhaal te willen halen. Zou ik ook doen. Ben het er ook helemaal mee eens dat het goed fatsoen zou zijn om tenminste een reactie terug te doen in de stijl van: “Wij reageren niet 1 op 1 inhoudelijk op alle kritische mails die we krijgen, excuus voor het ongemak.” Weet ik veel hoe je dat fatsoenlijk verwoordt.

  Waar ik over val is dat mensen soms menen dat juist zij degene zijn die /wel/ die inhoudelijke reactie af kunnen dwingen. Dat kan GG zijn, maar daar gaat het me niet echt om.

  Punt is dat ze /niet/ hun motivaties gegeven hebben. Wat je daar ook van vindt, je kunt dus niet weten – en al helemaal geen conclusies trekken – over wat nu daadwerkelijk hun overwegingen waren. Dat ze aan GG geen verantwoording afleggen betekent niet dat ze dan ook aan niemand anders verantwoording afleggen.

 49. star says :

  Wie een beetje langer meeloopt in kringen als die van Pasterkamp, Zijlstra, Allard,Maasbach, Hour of Power, v.d. Steen enz, weet dat de slogan is: “dat je de gezalfde des Heren niet aan mag raken” kortom, dat kritische vragen voor een dichte deur blijven staan, omdat de heren aan niemand! verantwoording willen afleggen.Wat zij doen is welgedaan en vragen of kritiek roepen een als door een wesp gestoken allergische reactie op, getuigen alleen van ongeloof van de vrager in hun wijsheid én in leiding van de Geest die natuurlijk alleen hen leidt, of getuigt van een rebellerende geest in de vrager waarvan je bevrijd dient te worden om weer kritiekloos mee te kunnen draaien.
  Dus jammer voor GG, er zal geen antwoord komen, want openheid zou nou juist zwakheid zijn.Het is nog niet eens direct omdat ze zoveel te verbergen hebben: het is in de 1e plaats al omdat ze menen geen antwoord verschuldigd te zijn.

 50. afolus says :

  @star
  Dat zijn ware beweringen…!
  Een hele verzameling zelfs.
  Je lijkt me een gezalfd mens…
  😉

 51. star says :

  Afolus: ik ben helaas door schade en schande wijs geworden,heb al vroeg ontdekt dat ik niemand kan veranderen, dan alleen mezelf. 😉

 52. Sueigilera says :

  Jezus gaf wel antwoord op kritische vragen, maar gaf daarbij geen diplomatieke antwoorden: Matteüs 23. vanaf. begin.

  Wie de schoen past, trekke hem aan. 😉

 53. Jack says :

  @Sebastiaan
  noem het muggenziften, maar ik hou wel van duidelijkheid.
  Ik schrik nogal dat jij zo snel conclusies trekt dat ik onder jouw optie 1 hoor.
  Dat is namelijk geheel verkeerd ingeschat. Ik hoop dat je voorzichtiger met mensen omgaat.

  De souvereiniteit van God leidt in het Calvinistisch denken tot uiterst passief gedrag en gelatenheid.
  Gods wil gebeurt niet automatisch op aarde. Dus ja, daar hebben wij een aandeel in. Ik sta waarschijnlijk geheel achter je boodschap, maar benoem het dan ook in lijn met de Bijbel.
  Je stelt dat het koninkrijk zichtbaar moet worden, dat is veel meer in lijn met hoe Jezus er over spreekt.
  Iets laten zien wat er al is, komt op mij totaal anders over als iets bouwen wat er nog niet is.
  Daarom stel ik de “tale Kanaäns” graag ter discussie. Uitdrukkingen gaan een eigen leven leiden en krijgen bij veel mensen een andere lading/betekenis.

 54. goedgelovig says :

  @Boktor: Meestal wordt er wel verantwoording afgelegd aan een groep insiders. Een reactie afdwingen kan sowieso niet; als mensen niet willen meewerken houdt het op.

  Maar er ligt ons inziens wel een principeel punt onder: als leiders in het openbaar opereren, kunnen ze (een journalist zal zeggen: moeten ze) ook in het openbaar worden bevraagd. Macht heeft altijd gezonde bevraging/controle nodig. De democratie (en ook de Kerk) is daarbij gebaat. Een leider die geen rekenschap wil afleggen, sluit zich af voor feedback en alternatieve gezichtspunten en is per definitie geen toonbeeld van gezond leiderschap.

 55. Boktor says :

  Ik vind vd Steen prima aanspreekbaar, kom regelmatig binnen gehoorafstand. Aardige vent.

  Ouweneel & Pasterkamp ook van dichter bij meegemaakt. Veel hun allen geleerd, net als van vaak bezochte traditionelere, ouderwetse, en zelfs in katholieke kerken, en ga je naar het buitenland dan wordt het helemaal anders dan wat we hier in NL gewend zijn.

  Langzaam aan krijg ik de indruk dat ik van nagenoeg iedereen wel iets kan leren. Niet altijd met anderen eens, maar dat geldt zowel voor meer- als voor minder-traditionele mensen.

  Overigens geniet ik ook bijzonder veel van mijn contacten buiten de groep van christelijk gelovigen, die mensen denken vaak nog het meest helder! Raar maar waar in mijn beleving.

  (LOL, kan dat allemaal in 1 persoon, ja hoor, heerlijk gewoon). 🙂

  @goedgelovig: ik zie net je berichtje (4:04 pm) en ben het met die post volledig eens!

 56. Jan Hartman says :

  @gg, helemaal met je eens, in mijn beleving zou een goed leider dat ook doen……zelfs een “gezalfde”!

 57. afolus says :

  @Boktor

  (LOL, kan dat allemaal in 1 persoon, ja hoor, heerlijk gewoon). 😀

  Jemig, bij een boktor had ik het beeld van zo’n chagrijnig zwart beestje met een hard schild op zijn rug en een bord voor zijn kop.
  Zie ik door de geciteerde zin uit de post van @boktor plots een “halleluja-zuster” gewapend met vlag voor me.

  Shabba… 😀 😀

 58. Johan says :

  Zou het bestuur van de VPE wel hebben geantwoord als een vrouw voorzitter was geweest?

 59. Johan says :

  Eigenlijk vind ik dit een behoorlijk ongeloofwaardig praatje van Peter Sleebos. Hij zegt dat hij gelooft in de kracht van man-vrouw-leidersteams, maar van de 15 VPE-bestuursleden is er 1 vrouw.

  http://vpe.nl/index.php?option=com_content&task=view&id=171&Itemid=107

 60. Boktor says :

  🙂 Deze jongen vindt kevers leuk, dus was het eerst waar ik aan dacht als alias. Toen vlaggen net op kwam was ik in Engeland (jaaaaaren geleden). Destijds waren het vooral mannen die het deden, was het bijzonder, en voelde het best indrukwekkend. Vroegah.

  Maar nee, ik ben geen springerige happy-clappy-hoe-houd-ik-die-vlag-uit-de-knoop-zuster.

 61. mafchauffeur says :

  @Johan: het praatje begint anders uiterst geloofwaardig. 😉

  Ik ben een man van de kerk, ik vertegenwoordig de Pinksterbeweging, min of meer. De VPE specifiek maar daarnaast nog vele andere kerken binnen de vrije kerken, de pinksterbeweging, de evangelische kerken”

 62. Professor Prietpraat says :

  voor mij is het vrij helder. Echte apostelen zijn vredestichters en lossen problemen op met de wijsheid en het inzicht dat God hen ingeeft. Valse (zelfbenoemde) apostelen maken alleen maar brokken en maken problemen die er zijn alleen maar groter.

 63. Wilfred says :

  @Prof. Prietpraat: Jij veroordeelt dus het vervloeken van tegenstanders ook? 😉

 64. bramvandijk says :

  @Professor Prietpraat

  Echte apostelen zijn vredestichters en lossen problemen op met de wijsheid en het inzicht dat God hen ingeeft.

  Wilfred heeft hierbij dezelfde associatie als ik, maar om hem even expliciet te maken: Paulus voldeet niet heel erg aan het dit profiel. Je kan heel veel van hem zeggen, maar een vredestichter was hij zeker niet. De enige vrede die met Paulus mogelijk was, was hem zijn zin geven, of desnoods hem zijn gang laten gaan bij de heidenen en zelf alle joodse christenen claimen.

  Wat dat betreft is het gedrag van Jan Zijlstra eignelijk heel bijbels 😉

 65. Jan Hartman says :

  Paulus zat op een gegeven moment in de gevangenis en nadat hij en Silas vrij waren gekomen, maakte hij duidelijk dat hij en jood was en eigenlijk romeinse burger( immers zij waren de heersers in die periode)

  Leiders van nu zijn bezig met hun eigen bedieningen in stand te houden…….vaak prestige kwesties.

 66. star says :

  @ Jan Hartman: Dat is het nou net en bij al die zelfbenoemde leiders van Maasbach, Allart,Hour of Power, Sörensen, Zijstra tot Pasterkamp is het:”ik heb een hobby en die moeten JULLIE betalen”. Ik word helemaal ibbel in die samenkomsten, ze zijn een half uur met machtigingskaartjes en collecte bezig.Wij moeten God vertrouwen voor onze genezing, maar zij doen dat kennelijk niet voor het geld, daar besteden ze zeer veel aandacht aan.Zo houden ze de eigen bediening in stand. Het wordt ook wel tijd dat de gemeente gaat kijken en denken.

 67. joost says :

  star

  Zo houden ze de eigen bediening in stand.

  Ze zijn groot voorstander van zelfbediening. 😉 (of was het zelfverdiening?)
  joost

 68. Wilfred says :

  @Bram: Je voelt me weer eens goed aan. 😉

 69. jan hartman says :

  @Star,

  ten diepste verlang ik naar het groene gras, grazige weide. om daar te gaan zitten als broeders en zusters aan de voeten van de Here Jezus.
  Ik heb eens dit verwoord in één van mijn eerste preek, 31aug 2008. De wonderbare spijziging. Mark 6.

  In juli 2010 heb ik een preek gehouden tijdens een camping dienst, Terug naar het Begin, terug naar het Kruis.

  Uiteraard een eerste les voor mij zelf. Daar waar wij die zeggen dat we de Here Jezus volgen, Hem kennen als onze persoonlijke Verlosser en Zaligmaker, zullen we Hem groot maken, Hem alle eer geven.
  De “grootste” leider moet buigen en ik wil daar bij voor op gaan. Trouwens dit heb ik eens verwoord aan een voorganger…..nee, dat kon niet volgens hem, was te kort door de bocht.

  Het zelfde heb ik dit eens gezegd aan een oudste( van de zelfde gemeente) nee Jan, nee dat kan niet, te kort door de bocht.
  Ik heb verwoord dat ik in het Woord van God totaal iets anders lees, wat zij schijnbaar voor ogen hadden.

  Samen met mijn vrouw hebben we gediend in de nazorg pastoraat, we zijn er mee gestopt, mede omdat een aantal zaken niet goed waren.

  Wat is wijs? Soms denk ik stoppen met alles, ten minste het op gaan in de plaatselijke gemeente.

  Ik ben blij dat ik samenkom eens per twee week in een Bijbelstudie kring, waar het Woord centraal staat!

 70. Jurrian says :

  Het is jammer dat veel evangelische kerken geen kerkrecht geldt, zoals in veel gevestigde kerken. Dat is zeker geen middel voor alle kwalen, maar er zijn in elk geval dingen afgesproken over delen van bevoegdheden, bestuurlijke verantwoordelijkheden e.d.

 71. star says :

  @ Jan Hartman: ik zie overal om me heen dat leiderschap -en al helemaal zelf benoemd leiderschap- leidt tot hele rare dingen.En aangezien ik aan den lijve heb ondervonden waar dat toe kan leiden, kom ik maar nergens meer. Waar je in je beroep te maken hebt met functioneringsgesprekken, komen voorgangers en oudsten niet op het idee om hun functioneren te toetsen of om feedback te vragen.Ze worden al niet goed bij het idee alleen al. Vriendjes van voorgangers worden oudsten, terwijl het kostbaarste – mensen- aan hen toevertrouwd worden. Ik heb al heel wat akelige zaken gezien, ook in ons dierbare Leger.Totaal ongeschikte mensen in functies, het is vragen om problemen. Ik kom er dus maar niet meer en doe mezelf daar een groot plezier mee. Ik ben laatst met de predikant naar een avond van JSP geweest.We hebben er niet veel over gezegd alleen dit: “dat gaan we maar niet meer doen”.En als dat is wat we ervan hebben geleerd, ook goed.We hebben het er maar niet meer over.

 72. jan hartman says :

  @star,

  ik was eens bij iemand die ik niet persoonlijk kende en hij mij niet. hij kreeg op zijn “hart”, en zei het volgende: volgens mij heb jij het moeilijk met het leiderschap. m.a.w zorg om het functioneren van een aantal leiders ( oudsten) in je gemeente en heb je zorg om de gehele gemeente.
  precies de “geestelijke spijker sloeg hij daar mee op zijn kop”.

  je geeft het inderdaad aan, over functioneringsgesprekken…..wel ik weet dat binnen een oudste team wel wordt gesproken over hun functioneren…….wel wat krijg je dan? precies men houdt elkaar wellicht de handen boven het hoofd!

  ik heb zitten te worstelen met de vraag, wie zegt dat het Gods Leiding is dat broeder a oudste is.

  het volgende hoorde ik eens van een vrij bekende bijbel leraar:
  waar je in de gemeente om gaat met de gemeente te zien als een bedrijf, krijg je moeilijkheden. daar ontstaat machtspositie etc.

  kun je iets leren van het bedrijfsleven, ja
  moet je de gemeente/kerk zien als een bedrijf Nee!

  de Gemeente van Jezus Christus wordt door God zelf gebouwd!
  ik lees in jesaja 55 dat God zelf de wasdom geeft. dat is maar goed ook, want zoals je van me weet mag ik een aantal keren per jaar er op uit gaan om te preken, dat houdt mij in afhankelijkheid.

  ik ben diverse keren de straat op geweest( jaar markt) en een plek in genomen om te evangeliseren, Gods Woord zaaien……..Hij geeft de wasdom op Zijn tijd en wijze.

  de plek innemen waartoe God je heeft voor bereid, in afhankelijkheid en nederigheid…….wat heb ik nog veel te leren.
  star, we staan op het Fundament, Jezus Christus, laten we dat voor ogen houden, ons oog gericht op Hem, die het ook voor ons heeft volbracht.

 73. star says :

  @ Jan Hartman: Het verwarrende is, de taal alleen al. In plaats van “ik vind” of “ik wil” hoor je “God wil” en dat komt even goed uit als men vindt dat een ander wat moet doen. Ik heb er veel van geleerd.En al kom ik dan weleens onafhankelijk in samenkomsten en kan ik uitbundig genieten van evenementen, ik ben tevreden met een verder stuk onafhankelijkheid.Dat bevalt me uitstekend en wandelend met God heb ik niets tekort.

 74. jan hartman says :

  @star,

  er schuilt een groot gevaar in, dat de leider tussen jouw en God in gaat staan. ik zie dit in mijn nabije omgeving gebeuren.

  Ik ben op dit moment nog niet in de omstandigheid om net als jij onafhankelijk in samenkomsten te komen, dat die tijd komt, verbaasd mij niet!
  laten we een voorbeeld nemen aan Henoch…..hij wandelde met God.

  Zijn zegen,
  jan

 75. star says :

  @ Jan Hartman: Het blijft leren, elke dag en dat is ook niet erg.Er staat alleen niemand meer tussen God en mij, er is niemand meer die mij vertelt wat ik doen moet of laten moet.Ik ga voor een operatie als dat nodig is ik slik mijn medicijnen en er is rustm geen oordeel meer over ongeloof of wat dan ook.Geweldig. Gewoon wandelen met God en desnoods onder afwas roepen: Heer, mag ik zeggen wat ik ervan vindt? En dat is genoeg.
  Dat is goud, Jan!

 76. jan hartman says :

  @star………Dat is goud, Star!