De dag van het curatorium

gergeminoverlegVandaag, woensdag 29 mei 2013, spant het erom. Wie is door het curatorium toegelaten tot de opleiding tot predikant der Gereformeerde Gemeenten?

Ze stemmen SGP, lezen het Reformatorisch Dagblad, de hoofden van de meisjes en vrouwen zijn des zondags bedekt met een hoed, ze heiligen allemaal streng de zondag als sabbat, gaan die dag trouw twee keer ter kerke, hebben geen tv of mogen die beslist niet hebben en rekenen zich tot de bevindelijken: de ruim 100.000 leden van de Gereformeerde Gemeenten.

In de mooie maand van mei komt traditiegetrouw het curatorium bijeen. Negen donker geklede en ernstig kijkende mannen, waarvan zes gevestigde predikanten, niet zonder faam vanwege bijzondere wijsheid, inzicht en voorzichtigheid, ontvangen in het diepste geheim een grote groep mannen (insiders weten van jaren dat het er wel honderd zijn!) die allen diepgaand bevraagd worden over hun genadestaat en roeping tot het ambt van predikant.

Want het gaat toch niet om lichte zaken. Een mens kan zich zo mooi voordoen, de duivel is arglistig tot en met, en zelfs het curatorium zou zich licht kunnen vergissen. Wat is het dan ook nodig, dat er voor het curatorium gebed is, in de kerken, maar ook door de leden. “Och, dat de Heere in Zijn genadige voorzienigheid arbeiders in Zijn wijngaard zou uitstoten, die de uitverkorenen het eeuwig wel aan mogen zeggen, maar de zondaren het eeuwig wee. Dat het curatorium op rechte wijze mannen zal aanwijzen, die de dure roeping tot het ambt verstaan. Dat hun harten en gedachten daarbij de verlichting van de Heilige Geest mogen ontvangen.” De toelating tot het predikantschap is voorwaar een tere zaak. Want stel dat een vos de wijngaard des Heeren zou verruïneren.

De Gereformeerde Gemeenten tellen zo’n 160 plaatselijke kerken. De grootte varieert enorm: van 2800 tot amper 50 leden. Er zijn 58 dienstdoende dominees; zo’n100 gemeentes zijn vacant. Veelal zijn dat de kleinere gemeentes. Er is een sterke concentratie van zowel kerken als predikanten in de provincie Zeeland.

ZOU VOOR DE HEERE IETS TE WONDERLIJK ZIJN?

Er zijn dus heel veel vacatures. Er is een groot verlangen naar nieuwe aanwas onder de predikanten. Maar niet alles is Israël wat zich Israël noemt! Vandaar dat het spannende tijden zijn. Hoeveel mannen laat het curatorium toe tot de opleiding? O, het kan zo maar zijn, dat het curatorium geen vrijmoedigheid ontvangt om maar één student toe te laten. Het zijn immers bar donkere tijden! En terwijl anderzijds zo’n verlangen bestaat bij veel van Gods kinderen naar de rechte bediening van het Woord. Dat het mensen mag uitdrijven naar de troon der genade en dat er toch nog mannen worden toegelaten, al was het er maar een enkele. Hoewel twee mooier is, en, wie weet, dat het er wel drie, vier of zelfs vijf zouden zijn. Voor de Heere is niets te wonderlijk. (Hoewel tien, nee, dat is echt te veel, dan heeft het curatorium zich vast vergist.)

En daar komt zo’n man. Hij heeft in het vroege voorjaar met spanning het bericht in De Saambinder afgewacht. De oproep om zich te melden bij het curatorium. De aanmelding wordt alleen in behandeling genomen als er een attest is bijgevoegd van de kerkenraad. Het attest krijg je alleen als er niets, maar dan ook niets is aan te merken op je handel en wandel. En op het belijden van de rechte leer. Het curatorium weegt dit attest op een goudschaaltje. Is er een terughoudendheid in te vinden, een twijfel wellicht? Je bent kansloos. Je wordt afgewezen. Nee, zo drukt het curatorium het niet uit. Dat zegt geen vrijmoedigheid te hebben ontvangen om jou tot de opleiding toe te laten. Ze roepen je op om “het bij de Heere neer te leggen”.

Spreekt het attest op enigerlei wijze uit, dat de kerkenraad toch ook wel zou denken, dat deze broeder een roeping zou kunnen hebben tot het ambt, dan zitten de mannen op bedaarde wijze op het puntje van de stoel. O heden, een paar leden hebben hun twijfels. Ook dan heeft het curatorium geen vrijmoedigheid tot toelating. Maar, staat er wellicht bij in de brief, oefen jezelf in geduld. Dat betekent: probeer het over een paar jaar nog maar eens.

En dan is daar die man met een fraai attest van zijn kerkenraad. Het goede gerucht van deze man is doorgedrongen tot buiten zijn eigen gemeente. Hij heeft een diepe gang gemaakt in het geloof. En kan op ernstige wijze verhalen van zijn bekering, maar ook van zijn roeping. Tot tranen toe doet hij zijn verhaal, dat ook alle negen leden diep raakt. Een zakdoek wordt langs de ogen gehaald. De man is toegelaten; het curatorium heeft vrijmoedigheid ontvangen. De volgende dag staat het in het Reformatorisch Dagblad. Kandidaat Den Dulk uit Stavenisse is toegelaten. Hij is 43 jaar, vader van zes kinderen en leraar, accountant, arts, bedrijfsleider of boer. In den lande vliegen de telefoontjes heen en weer. “Ik had het altijd al gedacht, Arie was van jongs af aan bezig met de dingen die van Boven zijn.”

Do’s voor hen die zich hebben aangemeld bij het curatorium:

• Een fraai attest, dus zorg voor goede contacten in de kerkenraad;
• Ernst, maar wel wat past bij je leeftijd (plus 5 jaar uiteraard);
• Klassieke kledij; een keurig gestreken overhemd met ruit mag, maar dan wel met een effen stropdas en, niet vergeten, gepoetste schoenen;
• Een bedaard optreden. Even wachten met antwoorden om de vragensteller de kans te geven de vraag nog “even” toe te lichten (gaap);
• Een grondige voorbereiding. Je moet wel heel precies weet hebben van de kerkelijke leer, de kerkelijke geschiedenis, synode uitspraken, de oudvaders etcetera etcetera;
• Begrip tonen voor de stomste vragen van het curatorium.

Dont’s voor hen die zich hebben aangemeld bij het curatorium:

• Joviale omgangsvormen;
• Suède schoenen;
• Je Bijbel zijn vergeten;
• Hard lachen en spreken, maar ook fluiten is killing;
• Irritatie laten blijken bij wantrouwende vragen;
• Niet weten wat er staat in Johannes 3 vers 10.

76 responses to “De dag van het curatorium”

 1. geen_ID says :

  Je moet er toch niet aan denken dat simpele zielen zoals ik toegelaten worden.
  Neen want ik met mijn MBO niveau ben daar niet slim genoeg voor.
  Oh wacht… wat zeg je?? de discipelen waren vissers?? owh ja nu vragen we tegenwoordig WO opleiding of iets in die trend.

 2. ruub says :

  Prachtig geschreven. Maar bizar zoals dat gaat.

 3. Rik says :

  Waar men bij andere bewegingen de potentiële voorgangers/sprekers te makkelijk toelaat, is de drempel hier wel heel hoog. Fouten mogen niet gemaakt worden, dat is de behoudende kerk in een notendop…

 4. fladderaartje says :

  Waarschijnlijk geschreven door een (ex) insider. Diep respect voor alle gelovigen die het daar uithouden. Maar denk alstjeblieft niet dat je dit jezelf voor de rest van je leven aan moet doen.

 5. E-J says :

  @Goedgelovig: Volgens mij zijn jullie de “Lees verder…” link vergeten…

 6. bramvandijk says :

  Het komt met enige regelmaat voor dat mannen die het curatorium niet doorkomen, vervolgens naar de PKN overstappen en daar dan alsnog dominee worden. Uiteraard aan de kant van de gereformeerde bond, maar toch. Dat suggereert wel dat het curatorium liever iemand onterecht afwijst dan iemand onterecht toelaat. Het is maar welke van de twee fouten je meer gewicht geeft.

 7. fladderaartje says :

  @bram
  Nee hoor, dat bewijst dat ze terecht afgewezen zijn. Als ze zo makkelijk overstappen naar een ander kerkgenootschap waar de rechte leer niet wordt gepreekt, dat bewijst alleen maar dat er al wat fout bij ze zat. Dat hadden de ‘men in black’ prima aangevoeld.

 8. Max says :

  @E-J, ik klik altijd op de titel van het artikel, dan verdwijnt de eerste alinea niet. Dat is goed voor mijn oriëntatie.

  On-topic: weet iemand of er wel eens drop-outs zijn op die opleiding (bijvoorbeeld door het stopzetten van de stufi ;))? En wie wordt er dan gegeseld danwel het eeuwige wee aangezegd?

 9. Oscar de Tweede says :

  Van het geslacht van mijn vader en moeder overleed de laatste, een tante van de koude kant. Ze werd in Waarder begraven. Kenners van de kerkelijke kaart weten wat dat betekent: Waarder! Mijn vrouw, “Pinksterbloem”, twijfelde of zij wel mee zou gaan. Ik heb het haar ontraden. Ik vroeg haar te kiezen tussen sibboleth en sjibboleth. Ze kon niet kiezen. Tja, wat doe je dan in Waarder? En dan ook nog: al zou ze twee hoeden hebben opgezet, ze zou toch een opvallende verschijning zijn geweest in het gezelschap!

 10. goedgelovig says :

  @E-J: Klopt. Is aangepast.

  Voor wie historisch geïnteresseerd is: in de banner zie je Zeeuwse gereformeerden ondanks de zondvloed die als toorn Gods heeft toegeslagen over een geïmproviseerde loopbrug in stemmig zwart ter kerke gaan. Overslaan van de dienst vanwege het natuurgeweld is ondenkbaar. Gergemmers zijn die-hards.

 11. Jennifer says :

  Heel verhelderend.

  Maar wat is er mis met suede schoenen?

  Hoe kunnen schoenen, die verborgen zijn achter de kansel, de gemeenteleden verhinderen tot de HEERE te komen?

 12. Oscar de Tweede says :

  Tja, Jennifer, die suède schoenen. Dat is beetje een heel verhaal. Ze worden ook wel eens bordeelsluipers genoemd. Dat is de ene kant van de zaak. De andere kant wordt ook wel de verkeerde kant genoemd. Als je begrijpt, wat ik bedoel.

 13. Max says :

  @Jennifer, die schoenen zijn wel een tijdje zichtbaar, wanneer de dominee eerst een tijdje persoonlijk gebed doet naast de kansel voordat hij deze betreedt. Maar wat er an sich mis is met suède, geen idee.

 14. mafchauffeur says :

  @Oscar de Tweede: sjibboleth? Dat is toch een term uit de Vrijmetselarij?

 15. Oscar de Tweede says :

  @mafchauffeur : sjibbolet of schibbolet is een leus, herkenningswoord, kenmerk, kenteken aan de spraak, waardoor men zich verraadt, van niet tot een partij te behoren.
  In Richteren 12 vers 6 staat de geschiedenis verteld. Jefta, een richter, bindt samen met de mannen van Gilead de strijd aan tegen de stam van Efraïm en wint die strijd. De op de vlucht geslagen Efraïmieten zoeken een goed heenkomen en moeten daarbij de rivier oversteken, bij de ondiepe plekken. Wat doen de mannen van Gilead? Die betrekken de wacht bij die ondiepe plekken en vragen aan overstekers: “Zijn jullie van Efraïm?” Als je dan een beetje slim bent, antwoord je uiteraard: “Nee hoor, echt niet!” En dan zeggen de mannen van Gilead: “Zeg dan eens sjibbolet?” “Sibbolet”, zeggen de Efraïmieten dan, want ze kunnen de sj niet zeggen, zoals Duitsers niet fatsoenlijk Scheveningen kunnen zeggen. Ze worden alsnog gedood.
  De geestelijke betekenis zou zijn: als je sterft (“De Doodsjordaan moet oversteken”) moet je de Naam van Jezus goed kunnen uitspreken = je moet de genade van Christus ontvangen hebben, om het beloofde land te mogen ingaan = de hemel binnengaan.

 16. mafchauffeur says :

  @Oscar de Tweede: dank voor de heldere uitleg. Een soort van “Bûter, brea en griene tsiis, wa’t dat net sizze kin, is gjin oprjochte Fries” dus. 🙂

 17. Rik says :

  @Oscar: ja, dat is ook nog typisch voor de dominees van de GerGem. Alle verhalen uit het OT geestelijk willen uitleggen in het licht van hun soteriologische opvattingen. Vraag me af hoe men het verhaal van de bijvrouw en de schanddaad in Gibea uitlegt…oh! of dat verhaal van Ehud en de dikke koning van Moab 😛

 18. NN in de GG says :

  Hierbij een reactie van een insider:

  De feiten in het verhaal kloppen wel ongeveer. Maar de toonzetting geeft mijns inziens aan dat de schrijver (naast het informeren van zijns lezers) toch ook wel erg graag wil aangeven dat dit systeem belachelijk is. En dat vind ik jammer.
  Het curatorium is voor de leden van de Gereformeerde Gemeenten een diep ernstige kwestie, die hen tot in het diepst van hun hart bezighoudt.
  Door het op satirische wijze omschrijven van de werkwijze worden zij op hun hart getrapt, en dat wijst op het ontbreken van enige vorm van respect voor andersdenkenden.

 19. Corne says :

  @Max

  Of er wel eens iemand met de opleiding stopt? Nee dat gebeurt nooit, tenzij de kandidaat zich op schandelijke wijze kwaamt te ontgaan. Financieel zijn er allerlei potjes en ook het curriculum wordt aangepast aan de vermogens van de student. Iets simpeler lieden bijvoorbeeld lezen wel À Brakel, maar komen niet toe aan Calvijn.

 20. mafchauffeur says :

  @NN: de scheidslijn tussen Zeurensen en de GerGem is flinterdun, zo blijkt maar weer. 🙂

 21. Max says :

  @NN in de GG,

  Als ze door dit stukje zeer milde satire al op hun hart getrapt zijn (ik dacht overigens dat het gezegde een ander lichaamsdeel betrof), dan raad ik hen aan nooit het internet op te gaan.

  Laat Psalm 14 : 6 tot troost zijn:

  Gij spot vergeefs, beschimpende den raad
  Van ’t arme volk, dat, midden in d’ ellenden,
  Naar ’s hemels troon gewoon is ’t oog te wenden,
  En zich, in zijn bedrukten jammerstaat,
  Op God verlaat.

 22. bramvandijk says :

  @fladderaartje

  Nee hoor, dat bewijst dat ze terecht afgewezen zijn. Als ze zo makkelijk overstappen naar een ander kerkgenootschap waar de rechte leer niet wordt gepreekt, dat bewijst alleen maar dat er al wat fout bij ze zat.

  😀 Zo kan je er natuurlijk ook naar kijken. Toch zie ik zelf nog wel iets meer broederschap tussen de verschillende denominaties.

 23. wc rijkeboer says :

  wat een herkenbaar verhaal zo ging dat vroeger, blijkbaar nu nog ze zijn wel jongens van stavast. er zijn er wat die afgewezen zijn en ergens anders de studie wel hebben gedaan, wat nu inzicht in goddelijke zaken?, gewoon menselijke afwegingen. hou de kudde klein en dom en gebruik die positie want de oude garde denkt niet zelf zij volgen en de jeugd dreigt kritisch te worden dus morele druk erop.maar een stuk folkore is ook nooit weg mischien nog een plekje in het Openlucht Museum. des al niet te min we hebben vrijheid van meningsuiting geldt voor een ieder dus ook voor mijn oude bevolkingsgroep uit 010. en omstreken.wel veel geleerd trouwens maar ook veel gebruiken van harte afgeleerd.

 24. bramt says :

  Wat wil de schrijver nu bereiken? Misschien een advies aan de Gereformeerde Gemeenten? Heeft hij/zij een boodschap voor de lezer? Of… wel een beetje benieuwd.

 25. Oscar de Tweede says :

  Behalve de Gereformeerde Gemeeenten (GerGem) heb je ook nog de Gereformeerde Gemeenten in Nederland (GerGeminNed in vakjargon). De relatie tussen die twee is dat de GerGeminNed in 1953 uit de GerGem zijn gestapt. Zelf noemen ze dat: “Uit ons uitgegaan”. Enfin, is het al heeel lastig om predikant te worden in de GerGem, in de GerGeminNed is het zo goed als onmogelijk. En toch ….staat zojuist het volgende bericht in het Reformatorisch Dagblad.

  Curatorium GGiN in Barneveld laat student toe
  29-05-2013 15:16 | Redactie kerk

  Het curatorium van de Gereformeerde Gemeenten in Nederland (GGiN) heeft woensdag een student toegelaten tot de opleiding voor predikant.

  Het betreft O. M. van der Tang uit Rhenen. Van der Tang is ouderling in de gemeente te Rhenen, 45 jaar, gehuwd en is vader van vijf kinderen. In het dagelijks leven is hij ICT-ondernemer. (einde bericht)

  Het is sinds jaaaaren dat daar een student is toegelaten. Alom vreugde!

 26. mafchauffeur says :

  @Oscar de Tweede: als zo’n crematorium zo weinig studenten toelaat (en de Uitgeganen nog minder), dan ben je toch nadrukkelijk bezig met het optuigen van een sterfhuisconstructie?

  Of vinden veel vacante gemeenten het eigenlijk wel best om geen in de rechte leer gedrilde predikant te hebben? 😉

 27. Johanna says :

  @Maf: des te meer word je gewaardeerd, zowel materieel als immaterieel. Schaarste maakt je begerenswaardiger als predikant, anders word je te gewoon.

 28. Oscar de Tweede says :

  De kogel is door de kerk! De spanning is uit de lucht gehaald. In Rotterdam is het curatorium klaar met zijn werk. De “oogst” van 2013 : vier studenten!
  Hieronder een compilatie van de berichten, zoals die in de afgelopen drie dagen in het Reformatorisch Dagblad zijn verschenen.

  Curatorium GG in Rotterdam laat vier studenten toe
  29-05-2013 18:09 | Redactie kerk

  Het curatorium van de Theologische School van de Gereformeerde Gemeenten (GG) te Rotterdam heeft vier studenten toegelaten. Het betreft E. J. Boudewijn uit Hendrik-Ido-Ambacht. Hij is ouderling in zijn woonplaats, en is 44 jaar, alsmede J. B. Huisman uit Woudenberg en J. de Kok uit Krabbendijke.
  Huisman (41) is lid van de gereformeerde gemeente in Amersfoort. De Kok (33) is ouderling van de gereformeerde gemeente te Krabbendijke.

  W. Mouw uit Genemuiden is vandaag, woensdag 29 mei, toegelaten. Mouw is 43 jaar, gehuwd en vader van vier kinderen. Hij is ouderling in zijn woonplaats. In het dagelijks leven is hij eigenaar van een bedrijf in automatten.

  Het curatorium kwam maandag, dinsdag en woensdag bijeen in Rotterdam.(einde bericht)

 29. brendaschreiber says :

  En dan denk je het als curatorium allemaal zo goed gewikt en gewogen te hebben, verschijnt die dekselse kandidaat bij zijn 1e preekbeurt een ROZE stropdas! Gelukkig heeft de vrouw vd scriba (aka mijn oma) altijd een extra zwarte stropdas bij voor het geval er iemand ter kerke verschijnt zonder stropdas! En die arme kandidaat is dan jarenlang onderwerp van gesprek op verjaardagen. *zucht*

 30. Octavianus (ex gergem) says :

  @ NN, gelukkig heeft men bij de GerGem wel veel respect voor andersdenkenden, daarnaast wordt daar zelden iemand op het hart getrapt..gelukkig ook zelden in het hart geraakt.

 31. PietV. says :

  Een vreemde numerus fixus. Wat moet ik mij voorstellen bij de opleiding. Als je de enigste bent die is toegelaten. Is de collegezaal in een caravan?

 32. mafchauffeur says :

  @Johanna: daar zit wat in. 160 van dergelijke predikanten zou ontegenzeggelijk teveel van het goede zijn. 😉

 33. cornelis says :

  @rik…het verhaal gaat dat een herder en leraar uit de zware kringen, twee genoemde borsten in het Hooglied uitlegde als zijnde typen van het oude en van het nieuw verbond..

 34. mafchauffeur says :

  @cornelis: bestaat de GerGem al zólang? 😉

  De vroege christelijke kerkvaders nemen de allegorie van de Joodse traditie over en geven er een christelijke draai aan. Bij hen verwoordt het Hooglied de wederzijdse liefde van God/Christus en de kerk (of de individuele gelovige). Voorzover bekend is Hippolytus, rond 200, de eerste die zo’n interpretatie heeft geformuleerd. Volgens hem duidt ‘Mijn koning brengt mij in zijn kamers’ (1:4) op de gelovige die door Christus wordt ‘gehuwd’ en tot zijn kerk gaat behoren. De woorden ‘Je borsten zijn als kalfjes’ (4:5) zouden dan duiden op het oude en nieuwe verbond van God (eerst met het volk Israël, daarna met de Kerk).

  http://www.bijbelencultuur.nl/bijbelboeken/hooglied/hooglied-door-de-eeuwen-heen

 35. Rik says :

  @cornelis: ah, leuk! Dan ga ik die gazelle-tweeling plots ook in een ander licht zien 😛 De dwaze schare wordt ook al profetisch vermeld in vers 2 van hoofdstuk 4.

 36. Rik says :

  @mafchauffeur: ja, zo heeft Augustinus ook wel eens een allegorie van het verhaal van de barmhartige Samaritaan geschreven volgens mij. Het volgende schreef ik in een werkstuk enkele jaren geleden:

  Allegorische uitleg
  Een typisch voorbeeld van een allegorische uitleg vinden we in Early Christian Doctrines , van J.N.D. Kelly, uit 1977. Hierin beschrijft hij een allegorische uitleg van Augustinus betreffende Lucas 10; het verhaal van de barmhartige Samaritaan. Waarin de reiziger vergeleken wordt met Adam, Jeruzalem met de hemelse stad van waaruit hij viel, Jericho stond voor de sterfelijkheid van de mens, ontstaan door zijn val uit het Hemelse Jeruzalem. De dieven staan voor de duivel en zijn gevallen engelen, de staat waarin zei hem achterlieten staat voor de besmetting door de zonden. De priester en de leviet staan voor de ontoereikendheid van de wet en het oude verbond, en de Samaritaan staat voor Christus.
  De wijn en de olie waarmee de Samaritaan (Jezus) het slachtoffer (Adam, de mens) verzorgde, staat voor het sacrament van de doop, waarmee onze zonden worden afgewassen, en we naar de herberg kunnen, die voor de kerk staat.

  Early Christian Doctrines, Fifth Revised Edition, 1977, J.N.D. Kelly, pag. 70

 37. Marieke says :

  Wat een vijandigheid. Graag respect voor wat een ander dierbaar is!

 38. mafchauffeur says :

  @Marieke: pardon? Waar lees jij vijandigheid?

  @Rik: het lijkt misschien vreemd, maar het is voor mij fijn te vernemen dat ook de Kerkvaders de meest vergezochte uitleg gaven aan Bijbelteksten.

  Ronald Plat en Curry Blake staan gewoon in een degelijke traditie. 🙂

 39. Jaco says :

  NN ook uit de gergem :

  Een satire kan een vorm zijn om dingen aan de kaak te stellen. Dat de schrijver ( of schrijfster) die erg goed op de hoogte is en blijkbaar zelf is opgegroeid is in de gergem, zo ver gaat op een tere zaak als het aannemen of afwijzen van studenten voor het ambt van predikant zo neerbuigend, respectloos weg te zetten is diep triest. Het ergste is om de bijbelse boodschap te misbruiken en Gods heilige Naam te lasteren! Ik bid de schrijver toe om zich te realiseren wat je doet en stop er mee en sloof je niet uit om op te chockeren met deze zaken!

 40. wc rijkeboer says :

  octavianus helaas is mijn ervaring totaal anders als je in die kring andere opvattingen erop na houdt heb je een wezenlijk probleem kan uit eigen ervaring praten en vele voorbeelden noemen respect en begrip is helaas in de kring der “Gergem”geen hoogstande eigenschap. maar wie de jeugd heeft heeft de toekomst

 41. Ineke Hochstenbach (@inekeh) says :

  velen zijn geroepen, weinig uitverkoren.

 42. wc rijkeboer says :

  vreugde das toch niet gepast, ik herinner mij termen als”verwondering, dankbaarheid onverdiend etc. ok nu vreugde tijden veranderen

 43. Hendrik says :

  In aanvulling op Oscar de Tweede, hoe ziet zo’n GerGemInNed kandidaat er dan uit? Beeld:
  http://www.forwardgroup.nl/management.htm
  http://www.sofon.com/nl/over-sofon/sofon-leadership-team.html
  En hij schrijft ook nog columns:
  http://www.sofon.com/nl/over-sofon/otto.html

 44. DsDre says :

  @Jaco

  “Het ergste is om de bijbelse boodschap te misbruiken en Gods heilige Naam te lasteren!”
  Ik snap je niet. Vindt je dat de schrijver dat doet of de commissie? En waarom dan?

 45. pijpkaneel says :

  @DsDre

  Bespaar je de moeite. Als onze refo-broeders en -zusters ergens goed in zijn, is het wel in zich aangevallen voelen. Uiteraard netjes verpakt in het argument dat God of zijn woorden worden aangevallen. Daar is geen discussiëren aan. Trust me, I’ve been there.

  En ik zeg dit zonder plezier, want zij lijden er vaak echt onder, terwijl het zich 9 van de 10 keer volledig in hun hoofd afspeelt.

 46. Wilfred says :

  @Maf: Je wilt toch niet zeggen dat je dergelijke allegorische duidingen niet kende? Tsss… Je moet dat in je tijd in de charismanische kringen toch voldoende zijn tegengekomen…

  Je vraagt je trouwens altijd af waar de legenda voor zo’n allegorische kaart vandaan komt.

  @Oscar de Tweede: De Jordaan de doodsrivier? Ik ken uit de (zogenaamd typologische, maar eerder allegorische) duidingen van o.a. Darby die uitleg. Maar hoe komen de Gergemmers op die uitleg? Ik heb nl. nooit kunnen begrijpen hoe hij precies bij die uitleg kwam.

 47. grote twijfelaar says :

  Bijbel vergeten LOL 😃

 48. midas says :

  Dont’s:
  NBV meenemen
  Per ongeluk opwekking 456 neurien
  Vragen wat het curatorium van de laatste aflevering van Adieu God vond
  Jan op het formulier zetten ipv Jantine
  Vragen hoe lang het duurt, omdat je nog niet klaar was met Bioshock level 50.
  Je haar niet in een Rouvoet scheiding kammen
  Een stukje van de Christen Unie flyer uit je tas laten steken.
  Je Feyenoord sjaal niet goed in de mouw van je jas verstoppen.
  Je mobiel gaat af met een Slayer ringtone.
  Per ongeluk Willem Ouweneel zeggen.
  Vragen of er iemand last heeft van ongelijke benen.

 49. mafchauffeur says :

  @Wilfred: regelmatig tegengekomen ja. Trouwens, nog steeds wel. Zowel in preken als in de “aanbiddingsdienst”. Maar de letterlijke uitleg met overeenkomstige toepassing voor het hier en nu is toch populairder. Vereist wel enige vaardigheid in cherry-picking, dat dan weer wel. Voor je het weet sta je duiven te offeren.

  Afgelopen zondag trouwens nog gezongen over de kille doodsjordaan. 🙂
  http://oje.home.xs4all.nl/txt/opwekking/OPW224.TXT

 50. afolus says :

  @maf@Wilfred
  Was de Jordaan niet het bekendste watergraf voor dopelingen…?

 51. DsDre says :

  @Pijpkaneel.

  Het kan toch niet zo zijn dat iemand op GG mensen gaat beschuldigen zonder dat daar uitleg over wordt gevraagd? Voor mij in ieder geval niet, dus verwacht ik van Jaco een uitleg of een intrekking van zijn zware beschuldiging.

 52. afolus says :

  Zag dat GG zelf zich ook zou bemoeien met aanname van nieuwe studenten.
  Wat ik mooi vind dat een stoelenmatter de gelegenheid wordt gegeven zich te verder te bekwamen…

  http://www.refdag.nl/kerkplein/kerknieuws/curatorium_gg_in_rotterdam_laat_vierde_student_toe_1_742190

  Zoals dat curatorium met de buitenwereld communiceert heeft het veel weg van een RK conclaaf… 😀

 53. afolus says :

  De nieuwe leerling is geen stoelenmatter maar automatter.

  Laat ik nu toch altijd gedacht hebben dat die GG-ers nog met Amish-koetjes reden… 😀

 54. wc rijkeboer says :

  @afolus of ze/we kregen op zondagmiddag een koetjes reep.

 55. neeltje says :

  @afolus
  Nooit geweten dat ze bij de Amish ook een speciaal type koetjes hadden 😉

 56. afolus says :

  @neeltje 😀
  Ze barsten in die groepen van de koetjes en kalfjes.
  In mijn post bedoelde ik natuurlijk de fameuze vervoermiddelen van de Amish:
  de romantische zwarte koetsjes… 🙂

 57. geen_ID says :

  Heeft niemand dan ook een beetje door dat het een grote onzin is daarzo.
  Staat toch ook nergens in de bijbel dat je per se theologie ofzo moet studeren om predikant te worden.
  Waar slaat al die onzin op dat er een soort van strenge jury moet doorlopen om aangenomen te worden.
  De basis die je moet hebben is liefde, omzien voor een ander.
  Hier bij dit theaterspel is de basis religie en niet liefde.

  Religie:
  – Regels
  – Wetten

  Ik zie alleen maar ‘blanken’ als predikant daar bij die Refo’s.
  Waarom niet een gekleurd iemand?

 58. Corne says :

  @geen_ID
  Je hebt kennelijk geen idee.

  Theologie studeren om predikant te worden? Hemeltjelief, toch maar wel. De Bijbel en de traditie zijn ingewikkeld en complex en die moet je dus het liefst in de originele talen kunnen lezen. Verder is een academische vorming ook goed omdat een predikant dan veelal minder wereldvreemd wordt.

  Bij de GerGem is er trouwens niet echt sprake van ‘theologie studeren’, het is meer een cursus/beroepsopleiding.

  Een strenge jury is ook wel handig (hoewel die bij de GerGem wel heel streng is) omdat je zo de charlatans en dwazen eruit kunt filteren.

 59. Rik says :

  @geen_ID: Geen theologie studeren nodig? Dat dacht Herman Boon waarschijnlijk ook. Beide zijn belangrijk: de basis van liefde tot God en de medemens plus de kennis van de Bijbel. Dat de GerGem zo selecteert heeft ook niet mijn voorkeur overigens

 60. Oscar de Tweede says :

  @geen_ID : Ho! Stop! Wel eens gehoord van Mohammed Tarek Al-Chalabi? Klinkt erg Marokkaans! Maar deze jonge man, nog maar kort Christen, is al een jaar in opleiding op de theologische school van de Ger. Gem. in Rotterdam! Hij wil de zending in. Zie voor zijn verhaal :
  http://www.refdag.nl/polopoly_fs/interview_met_al_chalabi_daniel_1_645965!menu/standard/file/Interview%20Al-Chalabi%20Daniel%206-2011.pdf
  Mooi en eerlijk verhaal.

 61. Oscar de Tweede says :

  De Gereformeerde Gemeenten hebben al sinds jaar en dag een eigen opleiding, die vooral gericht is op de prediking van de rechte leer. Deze opleiding houden ze zelf overeind; er komt geen cent overheidssubsidie aan te pas. Met de regelmaat van de klok wordt er in de plaatselijke kerken voor de opleiding gecollecteerd.
  Op de achtergrond speelt hier een heel oude overtuiging in mee: geen gedoe hebben met de overheid. Na de Afscheiding in 1834 bleef een aantal afgescheiden gemeentes zich afzijdig van nieuw gevormde kerkgenootschappen. Die gemeenten “onder het kruis” wilden geen erkenning van de overheid aanvragen (dat zou een verloochening van Christus’ koningschap inhouden), terwijl bovendien de Kruisgemeenten wilden vasthouden aan de Dordtse Kerkorde en de psalmberijming van Datheen. Die non-gouvernementele zat in de oertijd van de SGP ook er diep in. Geen AOW, geen volksverzekeringen etc.
  Het zelf overeind houden van hun opleiding is ook een beetje de trots van de GerGem, en niet geheel onterecht.

 62. afolus says :

  @Oscar de Tweede
  Leuk verhaal over die Al Chalabi.
  Bijzonder dat zo’n jongen zich opgenomen voelt in de setting van zo’n rechts orthodoxe gemeenschap.

 63. mafchauffeur says :

  @geenID: GerGem eindigt niet op -isme, dus een religie kan het niet zijn. 😉

  Maar de vroege kerk had ook een strenge selectie, en Paulus had ook een bijna onrealistisch eisenpakket voor oudsten en opzieners.

  De GerGem is misschien wat doorgeschoten, maar zelfs bij de Dwaze Schare kom je niet zomaar binnen…. 🙂

 64. Wilfred says :

  @Afolus:

  Was de Jordaan niet het bekendste watergraf voor dopelingen…?

  Misschien t.t.v. Johannes de Doper… Het zou kunnen dat dat de reden is voor zo’n allegorische ontwikkeling, al vraag ik me dat af. Meestal zit er namelijk ook nog een koppeling aan de allegorische betekenis van het beloofde land aan vast. En dat wordt al wat moeilijker te rijmen met die historische achtergrond. Je kunt je ook afvragen of die doop van Johannes wel de symbolische betekenis van ‘dood’ had, of dat het gewoon een vernieuwingsritueel was. Misschien is Paulus wel de eerste die dat verband met de dood verzonnen heeft…

  Het zijn vaak koppelingen van allegorische uitleggingen. Ik vermoed dat die ook gewoon kunnen ontstaan doordat iemand dat gewoon een mooi idee vindt. En voor je het weet, heb je er weer een nieuw speelveld bij…

 65. Wilfred says :

  @Afolus: Volgens sommigen was Origenes de eerste om dat verband met de Jordaan te leggen. Anderen hadden dat verband al gelegd met de Rode Zee en de Zondvloed (zoals trouwens ook al in 1 Pet. 3). Net zoals het kruis herkend werd in alles wat van hout was, wordt de doop herkend in alles wat met water van doen heeft. De tertium comparationis is water/hout… 😦

  Zo’n uitleg kan niet zonder een bepaalde opvatting over Gods invloed in de geschiedenis. En niet zonder een bepaalde opvatting over de tegenstelling tussen periodes. In tegenstelling tot het citaat van Ruler wat Pittig laatst aanhaalde, is het NT niet het aanhangsel bij het OT, maar het OT het plaatjesboek bij het NT. Daarin vind je zogenaamd de ware betekenis van gebeurtenissen…

 66. Paranoid Android says :

  @Wilfred De doodsjordaan wordt volgens mij genoemd in “de Christenreis” van John Bunyan. Als Christen die oversteekt is hij bij zijn bestemming

 67. Wilfred says :

  @Paranoid Android: Bunyan zal daarmee voortborduren op het gebruik door theologen. Waar ik naar benieuwd ben, is hoe zo’n allegorie precies ontstaat. Wat triggert dat?

 68. MWB says :

  Toch wel zeer opmerkelijk dat een kandidaat-dominee van de GGiN te vinden is op het internet en zelfs zijn geld mee heeft verdiend. Zover ik weet was dat nog meer dan een TV werk van de duivel, of heb ik dat verkeerd? Hij zal dan we; een diepe bekering hebben moeten beleven….

 69. Marieke says :

  @mwb
  Dat weet je schijnbaar onvoldoende of je bent selectief in het opnemen van informatie wat betreft TV/internet binnen de rechts gereformeerde kerken. Laat anderen in hun waarden en besteedt je tijd beter dan je bezig te houden met het werk van een kandidaat dominee van de GGiN te bekritiseren. Als we hier allemaal op aarde leven om God groot te maken, ben je verkeerd bezig wanneer je anderen bekritiseert/belachelijk maakt die zich een leven tot Gods eer ten doel stellen.

 70. DsDre says :

  @Marieke.

  En wat doe jij dan?

 71. mafchauffeur says :

  @DsDre: Marieke lijkt MWB te bekritiseren. Terwijl MWB meldt dat hij iets opmerkelijk vindt, een bepaald beeld heeft bij de GGiN en zich nu afvraagt of zijn beeld soms verkeerd is.

  Kritiek en iemand niet in zijn waarde laten, daar is MWB nog niet eens aan toegekomen. 😉

 72. Oscar de Tweede says :

  In de reformatorische wereld horen zakendoen en hard werken gewoon thuis in het rijtje eerlijk zijn, God dienen, jezelf goed beheersen et cetera. Het werken met computers behoort tot de gewone “middelmatige” zaken. Het gebruik van internet is gebonden aan strakke, ethische regels, waarbij een security programma als Kliksafe behulpzaam is.
  Denk ook maar eens aan softwarehouse Baan, dat indertijd een hele grote order kreeg van Boeing. Baan comp. was 100% Ger.Gem. geleid.
  Maar nu student Otto – never a dull moment – van der Tang, recent toegelaten tot de predikantenopleiding van de GerGeminNed. Zijn bedrijf bouwt software. Met die software kan iets heel bijzonders, dat dan weer echt past bij de strenge achtergrond. Je kunt er nl. kuisheidscontracten mee opstellen!
  Zie : http://www.sofon.com/uploads/media/Financieel_Dagblad_Kuisheid_02.pdf

 73. Domme Hans says :

  Even ‘Uit-de-doos’ gedacht: Voor de studie geneeskunde melden zich ieder jaar twee keer zoveel potentiele studenten aan dan dat er plaatsen zijn. Dat leidt tot de meest hoogdravende vreemdzinnige eisen bij de opleidingen. Er is nog nimmer aangetoond dat die eisen ook tot betere doktoren heeft geleid.

  Wie tot bepaalde studentenverenigingen zich wil aansluiten, moet soms een uitgebreide ballotage door, en dan is er nog het inwijdingsritueel wat men ‘ontgroenen’ noemt. Daarna is het gezellig bier drinken, wat men ‘netwerken’ noemt.

  Blijkbaar willen we graag ergens toe horen, en hoe moelijker de toelating, hoe strenger we er aan vasthouden dat deze gezuiverd blijft van ongewenste invloed als we er eenmaal zijn toegelaten.

  Zoveel gekte. Ik denk dat die toetredingsriten voor clubs als GG en bovenstaande voorbeelden uiteindelijk berusten op angst voor de leegte van de werkelijkheid, het is kiezen voor opgaan in een toneelvoorstelling om de kou te verdrijven. Maar uiteindelijk zal magere hein ons allen de blinddoek af doen, al is het pas op ons sterfbed.

 74. wcr says :

  die beste meneerTang zal vast geen kliksafe gebruikt hebben daar valt nl professioneel niet mee te werken.en met Baan is het nu ook niet helemaal goed afgelopen.100% GG zegt nl helemaal niets binnen de bible belt zijn wetten letters op papier de uitwerking van gedrag is ten hemel schreiend zie het geweld op flakkee met oud en nieuw men noemt het niet voor niets het witte eiland leer en wandel loopt nogal eens sterk uiteen. ach ja men zegt dan het vlees is zwak ik begrijp dat u de gg verdedigd dat mag maar wees objectief.ik ben ervaringsdeskundige letterlijk uit die kring. die kring

 75. goedgelovig says :

  UPDATE: Ds. J.J. van Eckeveld uit Zeist zat van maandag tot en met woensdag de vergaderingen van het curatorium van de Gereformeerde Gemeenten voor. In het RD legt hij uit hoe dat in z’n werk ging.

  http://www.refdag.nl/kerkplein/kerknieuws/ds_van_eckeveld_over_het_curatorium_van_de_gereformeerde_gemeenten_1_742875

 76. wc rijkeboer says :

  dit zegt de eerwaarde over criteria”Het is heel belangrijk te onderzoeken wie de gemeenten zullen gaan dienen als predikant. De Heidelbergse Catechismus spreekt in het antwoord bij vraag 103, over het vierde gebod, over de onderhouding van „de kerkedienst, of het predikambt.” Dat laatste is het hart van het kerkelijk leven volgens de reformatorische visie. ” de bijbel komt in het verhaal niet volgens mij moet dat de visie zijn en niet kerkleer oudvaders . het is weer bevinding, ervaring etc. het hart van het leven is volgens mij de bijbel en meer niet. de rest van mening en kerkleer.daarom leg die 3 formulieren eens opzij. heeft al teveel ellende veroorzaakt. mn. naar anders gelovigen en rk kerk lees hierover in die 3 formulieren en huiver.