Pinksteren: het verjaardagsfeest van de mobiele kerk

mobielekerkHoe verankeren we Pinksteren zodanig in onze volkscultuur dat het een ‘zelfreddende feestdag’ wordt die niet hoeft te worden opgeofferd voor de economie? Die vraag legden we onze lezers op 1 mei voor.

GG-lezer Max vindt dat Pinksteren al autarkisch is, het is namelijk het festivalweekend bij uitstek. Agilhartje koppelt dat aan de ware betekenis van Pinksteren: “Het is de geboortedag van de kerk, misschien moeten we er een echt verjaardagsfeestje van maken.”

Voor de invulling heeft hij al ideeën: “Alle kerken houden open dag met rondleidingen, filmpjes op de beamer en lekkere hapjes en cadeautjes voor de gasten. Een leuke fiets- of wandelroute leidt de bezoekers langs de gebouwen die meedoen.”

Wij zeggen: goed plan, maar de meeste Nederlanders associëren kerkgebouwen niet bepaald met een feestje. En als het mooi weer is wil je niet in een kerkgebouw zitten. Misschien kunnen kerken Pinksteren gebruiken om de zojuist uitgestorte Geest van creativiteit aan het werk te zetten en kerk te zijn op plekken waar je het niet verwacht. Pinksteren als de dag van de mobiele kerk die overal kan opduiken. Niet om te preken of benen te verlengen, maar om een echt feestje te bouwen waar iedereen welkom is.

In de branding zou gebruik kunnen worden gemaakt van alles wat met vuur te maken heeft: fakkels, barbecues, rookwaren en vlammend hete hapjes.

Advertenties

39 responses to “Pinksteren: het verjaardagsfeest van de mobiele kerk”

 1. Johan says :

  Met al die regen dooft elk vuur. Is de Dag van het Tongen niet haalbaarder?

  Ik vermoed dat pinksteren voor veel christenen toch gewoon het weekend van Opwekking blijft en dat er meer kans is dat de kerk door het jaar heen ‘iets missionairs’ doet buiten de vier muren dan op pinksterzondag.

 2. Agilhartje says :

  Aan het aantal reacties kan je zien dat dit onderwerp niet echt leeft. Of zit iedereen met de armen omhoog bij Opwekking? Dan is het inderdaad lastig tikken.

  Maar misschien willen we de vrije 2de Pinksteren ook graag inruilen voor een extra snipperdag of voor vrij met Sinterklaas?

 3. Rik says :

  @Johan: het vermoeden dat er meer kans is dat de kerk door het jaar heen ‘iets missionairs’ doet dan vandaag, stemt mij treurig. Pinksteren is bij uitstek een feest waarbij het missionaire centraal mag staan, gezien de 3000 die in Handelingen tot geloof kwamen op de dag van de uitstorting van de Heilige Geest. Dit is niet iets wat je als kerk alleen maar zou moeten gedenken…

 4. mathilde says :

  Ik vind Max idee best goed: het is het verjaardagsfeestje van de christelijke kerken. Samen verjaardag vieren: de katholieken laten aan de gereformeerden hun kerk zien, samen gaan ze naar de gereformeerde kerk, de PKN, en naar de Pinkstergemeente natuurlijk. Al die groepen die samen hun verjaardag vieren, prachtig toch!
  En de rest gaat uit zijn dak bij de festivals.

 5. mafchauffeur says :

  In Accra is het verjaardagsfeestje minder goed afgelopen. Maar het is dan ook, hoewel Bijbels, niet handig om Zegeningen gratis uit te delen.Daar komen brokken van.

  http://www.africareview.com/News/Four-killed-at-TB-Joshua-church-stampede/-/979180/1857154/-/j2mdnlz/-/index.html

 6. afolus says :

  @maf
  Ernstig.

 7. afolus says :

  @mafchauffeur
  Die Ghanezen moeten een voorbeeld nemen aan Bulgaren.
  Geen “heilige zalfolie” maar een pinpas. Je hoeft er niet eens voor te rennen.
  Easy as can be..

 8. mafchauffeur says :

  @afolus: ik begrijp uit hetzelfde artikel dat veiligheidspersoneel van TB Joshua recentelijk vier journalisten hebben vastgezet.

  Zo bezien is @John met zijn ontvriendingen op FB en wat onaardige teksten goed weggekomen met zijn Gloriestoelreportage. 😉

 9. afolus says :

  @mafchauffeur
  Al even niet veel gezien van @John; zou die naar Ghana afgereisd zijn om “anointed oil” in te slaan voor zijn litteken…?

 10. DsDre says :

  Waarom heeft super profeet J de 4 doden niet ter plekke weer opgewekt?

 11. afolus says :

  @DsDre
  Wil je niet van die ongelofelijk voor de hand liggende vragen stellen?
  Denk erom want je wordt vast gezet.. 😀 😀
  Waarschijnlijk waren die overledenen er gewoon klaar voor, indachtig het verhaal van @Hans van Jong en Vrij bij een ander onderwerp.

 12. DsDre says :

  Oh, wat een troost. We hoeven niet te treuren om Julian en Ruben, ze waren er klaar voor om naar het hiernamaals te gaan 😦
  De vastgeroeste traditionele kerken zijn in ieder geval nog goed genoeg om de pastorale rotzooi die deze mensen (TBJ en PP) veroorzaken op te ruimen.
  Uiteraard onder het verwijt van TBJ en PP dat ze teveel oog hebben voor de rotzooi en niet voor de successen.

 13. Pittig says :

  @ DsDre

  Wat je zegt is pijnlijk, maar je hebt volgens mij wel gelijk.

 14. Pittig says :

  Oeps, ik was nog niet klaar.

  @ DsDre (vervolg)

  Ik weet ook van collega-predikanten in de omgeving van Jan Zijlstra genezingsevemts, die daarna de mensen met vragen, twijfels, pijn en verdriet mogen begeleiden.

  Wanneer worden al die evangelisten, genezers en profeten eens aansprakelijk gesteld voor de schade die er achterblijft terwijl zij ergens anders weer hun succes-show opvoeren?

 15. mafchauffeur says :

  @Pittig: dat zal niet zo gemakkelijk zijn. Hoe wil je God juridisch aansprakelijk stellen? Al die D66-rechters verklaren zich direct niet-ontvankelijk. 😉

  JZ hierover in het Reformatorisch Dagblad:

  Ik heb honderden, ja, duizenden genezingen meegemaakt, mensen die niet langer konden leven en door artsen opgegeven waren, maar in één seconde genezen werden. Dat komt niet door mij. Ik ben verontwaardigd als men na een genezing tegen mij zegt: Bedankt. Genezingen zijn het teken van het Koninkrijk van God, de levende God. Hij is Heerser over de ziekten, over de machten van de duisternis.

  http://www.refdag.nl/mobile/kerkplein/kerknieuws/jan_zijlstra_ik_ben_vol_goede_moed_god_is_aan_onze_zijde_1_739572

 16. Pittig says :

  @ mafchauffeur

  Ik zal het even op z’n Jan Zijlstra’s aandikken:

  “En ik heb duizenden, ja, tienduizenden meegemaakt, die niet genezen zijn en pastorale zorg nodig hadden.”

  Zelfs als geloof je dat God daar iets doet, dan nog ontslaat dat niet van je verantwoordelijkheid om in liefde voor die mensen nazorg te verlenen!

  En als God echt, zoals Jan Zijlstra, de Heerser is over de ziekten, dan is God niet bepaald een goede of sterke Heerser, of wel?

 17. mafchauffeur says :

  @Pittig: voor het verlenen van pastorale zorg had JZ een complete gemeente ter beschikking. Maar die is hem inmiddels ontstolen. 😉

  In dit interview stipt JZ fijntjes aan dat het ook aan de mensen zelf kan liggen (vasthouden aan een zondige levensstijl, het toelaten van de duivel, etc).

  Dat het Heersen over de ziekten en de duisternis voor jou en mij niet zo heel erg succesvol lijkt, ligt waarschijnlijk aan de bedekking van de geest van kritiek die over ons ligt.

  Heel veel dunner wordt die bedekking trouwens niet door dit soort interviews. 😦

 18. Pittig says :

  @ mafchauffeur

  Trouwens, volgens de bijbel zendt God ook ziekte.

  Exodus 4:11 De HEER zei: ‘Wie heeft de mens een mond gegeven? Wie maakt iemand stom of doof, ziende of blind? Wie anders dan ik, de HEER?

  Deut 32:39 39 Zie het toch in: ik ben de enige,
  naast mij is er geen andere god.
  Ik laat sterven, ik geef leven,
  ik sla wonden en ik genees.
  Wanneer ik mijn macht laat gelden
  is er niemand die redding bieden kan.

  1 Sam 5:6 De HEER pakte de inwoners van Asdod hard aan. Hij zaaide paniek en trof alle inwoners van het vorstendom met aambeien.

  2 Sam 12:15 Daarop ging Natan naar huis. De HEER trof het kind dat de vrouw van Uria David gebaard had, met een dodelijke ziekte.

  Klaagl 3:37 Wie is het die spreekt, en het is er? Zou de Heer het niet zijn die gebiedt?
  38 Komt uit de mond van de Allerhoogste niet goed zowel als kwaad?

  Zelfs Willem Ouweneel moet erkennen:

  Sommige schriftplaatsen die de Catechismus noemt, hebben betrekking op verdrukkingen en andere beproevingen die God in het leven van gelovigen toelaat (Jk1:3; Rm5:3; vgl. 8:35,38v.)

  http://www.willemouweneel.nl/artikelen/bode/1002-ziekte-en-berusting

  Maar dan moet hij enkele teksten wel overslaan als hij alleen spreekt over “toelaten”, want die teksten geven echt weer dat God die ziekten stuurt.

  In die zin is God dan wel de Heerser over de ziekte, maar wel ietsje anders dan Jan Zijlstra het doet voorkomen…

 19. mafchauffeur says :

  @Pittig: da’s flauw. Dat gold vóór het Kruisoffer. Maar nu niet meer.

  Althans, dat is de Jesaja 53 doctrine van veel genezers.

 20. Pittig says :

  @ mafchauffeur

  Dus God heeft zijn macht over de ziekte opgegeven? We hebben sinds Jezus met een heel andere God te maken? Dat is een heel oude “ketterij”…

  http://en.wikipedia.org/wiki/Marcion_of_Sinope

 21. Pittig says :

  @ mafchauffeur

  Ja, Jezus was het ook al niet zo eens met God, die in Exodus sprak dat Hij blind maakte.

  Joh 9
  2 Zijn leerlingen vroegen: ‘Rabbi, hoe komt het dat hij blind was toen hij geboren werd? Heeft hij zelf gezondigd of zijn ouders?’ 3 ‘Hij niet en zijn ouders ook niet,’ was het antwoord van Jezus, ‘maar Gods werk moet door hem zichtbaar worden.

  Maar Hebr 12 grijpt toch liever terug op het Oude Testament:

  6 want de Heer berispt wie hij liefheeft, straft elke zoon van wie hij houdt.’

  En ook Paulus kan in 1 Korintiërs 11 spreken over ziekten in de gemeente, die door God gestuurd zijn:

  29 want wie eet en drinkt maar niet beseft dat het om het lichaam van de Heer gaat, roept zijn veroordeling af over zichzelf. 30 Daarom zijn er onder u veel zwakke en zieke mensen en zijn er al velen onder u gestorven.

  (Die veroordeling kan alleen van God komen)

 22. mafchauffeur says :

  @Pittig: maar daarom benadrukken o.a. de Gloriestoelers en de Doorbrekers dat JEZUS nog nooit iemand heeft ziekgemaakt. Een geniale vondst. 🙂

 23. Pittig says :

  @ mafchauffeur

  Dus zij verwerpen de Drieeenheid? 😉

 24. mafchauffeur says :

  @DsDre: waarschijnlijk is er ook in Ghana een gebrek aan voldoende geloof voor het opwekken van doden. En dan is het ook voor een groot profeet vaak behelpen.

  Goed onderwijs zou daarin moeten voorzien.

  Dit lijkt voor Nederland binnenkort wel goed te komen:

  Ik heb alvast een voornemen voor het nieuwe seizoen. Naast onderwijs geven over genezing ben ik van plan om meer aandacht te besteden aan onderwijs over het opwekken van doden. Het denken van Christenen in Nederland moet op dit punt namelijk radicaal veranderen.

  (bron: FB Gloriestoel)

 25. mafchauffeur says :

  @Pittig: waar staat dat in de Bijbel, de Drieeenheid? 😉

  Wellicht wordt het ook gebruikt in een soort “good cop / bad cop” rollenspel. Daar is niets mis mee, wordt ook in orthodox-evangelische kringen vaak volledig onderschreven. 🙂

 26. mafchauffeur says :

  Bij het oefenen van het opwekken van doden zou je kunnen overwegen je aan te melden bij nabestaanden om te vragen om toestemming om de overledene weer terug te bidden.

  Je kunt echter ook oefenen zonder dat je het risico loopt dat allerlei religieuze geesten meteen beginnen te klagen over pastorale zorg en het moeten opruimen van brokken. 😉 🙂

  Gewoon, in je kleine hoekje.

 27. afolus says :

  @mafchauffeur 😀 😀
  Vermoedelijk heeft Todd Bentley zijn opgewekten precies zo behandeld na hun getuigenis….

 28. mafchauffeur says :

  @Pittig: leuk hoor die teksten, maar het is helemaal niet Gods bedoeling dat mensen sterven door ziekte. Als Hij wil dat mensen sterven (dwz: hun aardse tent afleggen en aan gene zijde doorleven) dan doet hij dat zonder ziekte. De medische wereld noemt dat een hartaanval, maar daarmee slaan ze de plank mis.

  Vanaf 2:10

  En wat is nou het mooie: Curry (ja, die in het kakkerlakfilmpje wordt aangehaald – do the Curry-thing) komt in juli naar Nederland! Mis het niet.

 29. Pittig says :

  @ Afolus 😀

  Geen wonder dat niemand kan getuigen van een echte opwekking uit de dood!

  @ mafchauffeur

  Jij mag echt wel een GG-prijs krijgen voor het opduiken van vreemde berichten en filmpjes! 🙂

  Maar is dat niet ook wat God doet met mensen die (zogenaamd) uit de dood worden opgewekt? Eerst weer levend maken en even later sterven ze toch weer… al dan niet door Todd Bentley’s schop des doods….

  @ John

  Waar je ook bent. Hier is duidelijk bewijs van een opwekking uit de dood! Daar gaat je hele filosofie… 😉

 30. Pittig says :

  @ mafchauffeur

  Ach ja, waarom zou je je laten beïnvloeden door wat bijbelteksten, als je het zelf veel beter weet… 😉

  Daarom lijken evangelischen en vrijzinnigen ook zo op elkaar. Beiden gaan uit van hun eigen ervaring en denken, alleen zijn de vrijzinnigen dan wat eerlijker en transparanter over hun bijbelvisie…

  Maar uit je volgende reactie moet ik begrijpen dat het kakkerlak-filmpje serieus is en geen satire? :O

 31. mafchauffeur says :

  @Afolus: Todd Bentley is met Pinksteren 2013 niet zo bezig met het opwekken van doden. Hij meldt vandaag 8 genezingen van blindgeborenen.

  Hij is gelukkig wel zo verstandig om niet overenthousiast te melden dat hij het op film heeft, zoals iemand ander wel deed bij de 6 jongetjes en 1 oudere in het boeddhistische blindeninstituut in Myanmar. Dat scheelt weer achteraf terugkrabbelen. 😉

 32. Pittig says :

  @ mafchauffeur

  Mijn hemel, die Curry weet echt onderscheid te maken tussen menselijk denken en wat God zegt!

 33. Pittig says :

  @ mafchauffeur

  Ook wel interessant van die Curry. De zuurstof in je bloed is dus je geest? En als mensen in een ziekenhuis zuurstof toegediend krijgen, krijgen ze dus eigenlijk “geest” of “ziel” toegediend? En om ons heen is allemaal geest en ziel? En duikers nemen ook altijd een beetje geest mee?

 34. mafchauffeur says :

  @Pittig: het meest interessante vind ik dat de meeste toehoorders dit soort inzichten gewoon blijken te geloven.

  In de opstartperiode van hun bediening waren dit soort types waarschijnlijk ook regelmatig verbijsterd over zoveel goedgelovigheid.

  Maar dat slijt snel, en inmiddels geloven ze het zelf ook. 😉

  Of niet, maar in wezen maakt dat geen verschil…..

 35. afolus says :

  @mafchauffeur
  Het schijnt dat pasgeborenen nauwelijks kunnen zien.
  Zo beschouwd zijn wij allen op een bijzondere wijze genezen van een
  zekere vorm van blindheid. Die claim van TB kan dus al snel kloppen..!
  Ik ben zo dankbaar…!

 36. DsDre says :

  @Pittig.

  In het topic over profeet J. lees ik dat Plat zich ten koste van de twee jongens wil profileren. Ik was er al bang voor, maar helaas het gebeurd ook nog.

 37. mafchauffeur says :

  @DsDre: hij wil niet zichzelf profileren, maar mensen tot geloof laten komen.

  Het gaat nog steeds om Jezus die ons in Matteus 10:8 de opdracht gaf om doden op te wekken. De dood is een vijand van God. Het berooft mensen van de kans om het plan wat God heeft met hun leven hier op aarde te vervullen. Een opwekking uit de dood had in Bijbelse tijden het mooie resultaat dat een heel dorp tot bekering en geloof kwam. Dat is toch wat we willen?

  (bron: FB Plat)

  De Bijbel meldt niets over dorpsgenoten van Lazarus die zware kritiek uitten op Jezus omdat Hij alleen een uitverkoren vriendje uit de dood opwekte en de rest in hun graven liet liggen.

  Bewust weggelaten of was men in Bijbelse tijden gewoon minder zuur ingesteld?

 38. afolus says :

  @mafchauffeur
  Ik stel voor dat Plat eerst zijn glorievolle bewijs levert met één opgewekte dode en dat we ons daarna zorgen gaan maken over degenen die nog in hun graf zijn blijven liggen… 😀

 39. DsDre says :

  Ook veel-genezer en opper-overziener JZ zegt altijd dat het niet om hem gaat, alleen voor de rechtbank hoor je “opeens” een ander geluid.