Het Pasterkamp-effect: mediation door overname

jan_pasterkampRegelmatig duikt hij op bij conflicten in pinkstergemeenten: bijbelleraar, TRIN-bestuurder en ex-vice-voorzitter van de VPE Jan Sjoerd Pasterkamp. Meestal in de hoedanigheid van ‘goede ouwe vos’ of mediator die met wijsheid de ontstane (leiderschaps)problemen het hoofd moet zien te bieden.

Maar daarbij, zo blijkt uit een klein onderzoek van Goedgelovig onder gemeenten waar Pasterkamp heeft ‘bemiddeld’, worden de gangbare regels van mediation – onder meer vertrouwelijkheid en neutraliteit – nogal eens geschonden. Pasterkamp kiest rustig partij voor de kandidaat die in zijn ogen God’s zalving draagt, zet leiders en gemeenteleden met kritiek buiten spel, vervult zelf een interim-voorgangersrol of benoemt een jonge leider uit zijn eigen stal als voorganger.

Een bekende spreker uit de charismatische beweging (bij ons bekend) verwoordt het scherp: “Dit is een bekend patroon bij Pasterkamp. Ook het ‘inzetten van anderen’ om genoeg reuring te krijgen om de boel over te kunnen nemen.” Hij verwijst naar de rol die publicist David Sörensen vervulde in het Levensstroom-conflict. Pasterkamp speelde inside informatie ten gunste van Jan Zijlstra naar Sörensen door, die het confronterende werk opknapte. Pasterkamp, die volgens Levensstroom-voorganger Rolph Hendriks helemaal niet als mediator was ingehuurd, maar zijn vriend Jan Zijlstra te hulp kwam, werd vervolgens heel verrassend de ‘geestelijk overziener’ van Zijlstra’s bediening en startte zelf kerkdiensten voor ex-Levensstroom-leden.

Voor gemeenteleden van onder meer De Kandelaar in Rotterdam, Evangelische Gemeente Oldebroek, Evangelie Gemeente Ermelo en Pinkstergemeente Alkmaar een herkenbaar verhaal. Zo mailde GG-lezeres Aafke (onder eigennaam bij ons bekend) het volgende:

Ben ruim 30 jaar betrokken geweest bij de Pinkstergemeente in Alkmaar. Een evangelisch clubje dat groeide van een kleine 50 tot wel 700 bezoekers per week.

Hoewel de bezoekers nogal verschilden qua achtergrond en beleving was er toch ruimte. Hier en daar een lied in tongen, een profetie, een blijmoedig hardop gesproken gebed. Maar ook nuchtere zendings- en ontwikkelingsprojecten in Brazilië, Afrika, Nepal en Nieuw Zeeland. Een enthousiaste muziekgroep, grote jeugdgroepen. Sociale verbondenheid en betrokkenheid. Voor elk wat wils.

In 2008 werd de wereld opgeschrikt door Todd Bentley en werden voorganger en enkele oudsten door de goede God aangespoord om een bezoek te brengen aan Lakeland om aldaar “het vuur te halen”.

Dat leidde tot tweespalt en verontwaardiging. De voorganger en enkele oudsten waren ervan overtuigd dat God nieuwe dingen wilde gaan doen in Alkmaar, Nederland en de rest van de wereld, en wisten ook zeker dat iedereen die het daarmee oneens was “het werk van de Heilige Geest” blokkeerde…

Juist in die periode moest in de kerk worden gestemd over het vaststellen van een contract met de voorganger. In de statuten van de kerk was bepaald dat voor een dergelijk besluit minimaal 2/3 van de stemmen noodzakelijk was. De voorganger kreeg slechts 60% en was dus formeel weggestemd. Helaas trok de man niet de daarbij behorende enig juiste conclusie, namelijk de eer aan zichzelf houden.

Na een paar maanden van nadenken en overwegen besloot het bestuur van de kerk in arren moede de hulp in te roepen van de VPE voor mediation. Een team met onder andere Jan Sjoerd Pasterkamp werd ingevlogen.

Bert Niehof hield met voor- en tegenstanders persoonlijke gesprekken en gaf de indruk daadwerkelijk te luisteren naar ieders inbreng. Pasterkamp, Daniël Renger, Jan Pool en nog enkele Hersteltypes werden regelmatige sprekers in de kerk.

Na maanden kwam het oordeel: We hebben de indruk dat de voorganger door de Here in Alkmaar is gesteld. Zijn vrouw beschikt over bijzondere kwaliteiten die de man wellicht een beetje mist. We adviseren hen een contract voor twee jaar aan te bieden met regelmatige evaluaties. Natuurlijk houden ook wij een vinger aan de pols. De Here heeft gesproken en hij zal u allen rijkelijk zegenen…

Statuten…? Nooit van gehoord. Uitzonderingen bevestigen toch de regel!? De voorstanders waren blij en gelukkig. De tegenstanders voelden zich miskend en bedrogen.

Vijf jaar verder heeft Pasterkamp een “product uit eigen stal” geparachuteerd in de persoon van een tweede voorganger, Pieter Jan van der Wolff. Renger en Pasterkamp spreken regelmatig in de nieuwe satellietgemeente. Pasterkamp wordt inmiddels beschouwd als “vader van de gemeente” en heeft veel invloed. Ook oud-Bereaan Herman Boon heeft een sterke invloed gekregen.

Gevolg van dit alles: Zeer grote uittocht van leden. Aantal bezoekers momenteel rond de 400 per week. Van de verwachte grote wonderdaden des Heren is weinig terecht gekomen. Het is een in zichzelf gekeerde groep geworden met vooral niet gerealiseerde ambities.

We hebben de Gedragscode voor Leidinggevenden in Kerken, Gemeenten en Organisaties van de VPE er even op nageslagen. Je mag immers aannemen dat deze code ook geldt voor aangesloten leiders die in gemeenteconflicten bemiddelen.

In deze gedragscode wordt duidelijk gesproken over het belang van integriteit, alle mensen in de gemeente met gelijk respect en gelijke zorg behandelen, onafhankelijkheid, niet intimideren, geen privileges aannemen, je niet inlaten met belangenverstrengeling, mensen niet subtiel voor je karretje spannen, het ambtsgeheim hoog houden en nooit vertrouwelijke informatie delen, niet op eigen houtje bemiddelen in conflicten (maar alleen in teamverband), niet bemiddelen als je je niet strikt onpartijdig kunt opstellen, de geldende regels en procedures in een gemeente respecteren, je onthouden van kritiek op een collega-voorganger en open staan voor kritiek en feedback van anderen.

Het optreden van Pasterkamp in zowel De Levensstroom als Pinkstergemeente Alkmaar lijkt in strijd te zijn met deze code. We hebben de VPE hierover om opheldering gevraagd en ook Jan Sjoerd Pasterkamp om een reactie gemaild.

Advertenties

68 responses to “Het Pasterkamp-effect: mediation door overname”

 1. bramvandijk says :

  Hoera voor de terugkeer van Aafke! En wij maar denken dat ze was overleden en gereïncarneerd 😉

 2. DsDre says :

  De aangehaalde regels van mediation zijn niet van de Heer en dus niet voor JSP. Hij is geestelijk overziener, lees ongeneeslijk beter.

 3. DsDre says :

  Tja, nog even een reactie als Katholiek. Die evangelischen hunkeren naar een bisschop, maar dat verlangen wordt een beetje knullig ingevuld.

 4. Pittig says :

  Aan hun vruchten zult gij hen kennen…

  @ DsDre

  Tja, nog even een reactie als Katholiek. Die evangelischen hunkeren naar een bisschop, maar dat verlangen wordt een beetje knullig ingevuld.

  🙂

  Maar ja, daarvoor heb je goede organisatie met hierarchie en toezicht nodig en dan kunnen die leiders niet meer zo lekker Gods gang (lees: hun eigen gang) gaan…

 5. rob says :

  Al die pinksterkerken gaan op elkaar lijken op deze manier. Wat een eenheid, die moet wel van God zijn !

 6. Janus Magnus says :

  Helaas is dat niet alleen bij Pasterkamp zo. Ook andere ‘leiders’ binnen de VPE werken zo. In woord zijn ze voor een nieuwe start, maar in daad wordt het vriendje gesteund en moet de rest ja en amen zeggen. Teleurstellend.

 7. Henny says :

  Ik kan de woorden van Aafke alleen maar be-amen. Een van de ergste dingen vind ik dat veel mensen die geholpen hebben het gebouw in alle liefde te bouwen, nu buiten de deur staan. Tijdens de vergadering over het aanblijven van Frans Blok heb ik nog gesproken. Ik was dat helemaal niet van plan maar heel veel leden waren het eens met de woorden is ik gesproken heb. Later werd in een verslag over deze vergadering geschreven dat er een vijandige sfeer werd gecreëerd…. Steeds als ik mensen tegen kom de eerst naar de PGA gingen hoor ik van die heeft zijn/haar lidmaatschap opgezegd en die … Het blijft maar doorgaan. Het groepje wat het voor het zeggen heeft heeft zulke oogkleppen op dat ze niet in de gaten hebben dat de koers díe ze varen niet de juiste koers is.
  Toen al die toestanden met Todd Bentley begonnen heb ik me er over verbaasd welke grote namen zich bij die koers aansloten. Jan Sjoerd Pasterkamp die eens een goede studie heeft geschreven over manipulatie in de gemeente, voert dat nu voor hun alle glorie zelf uit. Kritiek mag men niet hebben, de mails en brieven die aan de gemeente geschreven werden werden meteen de prullebak in gegooid. En dat is ook 1 van de redenen dat de ballans in veel gemeenten ver te zoeken is.

 8. Johan says :

  Ik herken het verhaal van Aafke in meerdere situaties. Ik had JSP redelijk hoog zitten vanwege zijn bijbelstudies over manipulatie in Herstel, tot ik hem keihard zelf zag manipuleren omdat iemand kritiek had geuit op een van zijn vertrouwelingen. De manier waarop dat gespeeld werd door JSP kan ik alleen maar als onchristelijk betitelen.

  Ook wat Janus zegt over de VPE herken ik helaas. Deze bemiddelaars zouden allemaal verplicht eerst op mediation-cursus moeten voordat ze op een gemeente worden losgelaten. Het probleempunt is volgens mij dat ze voor mediation voorgangers inschakelen met een lange staat van dienst die juist vanwege dit feit een bias hebben vóór collega-voorgangers en vaak ook nog spreker zijn in de genoemde probleemgemeenten (of het naderhand worden, wat je als je echt onafhankelijk bent niet zou moeten willen). De VPE zou er beter aan doen om professionele en echt externe mediators in te schakelen die geen enkele relatie hebben met de genoemde gemeenten en beide partijen echt tot elkaar kunnen brengen.

 9. Case says :

  Mediators moeten niet objectief zijn, want dat worden het adviseurs. Een goede mediator is neutraal en meervoudig partijdig. Hij/zij kan in de schoenen van iedere partij stappen. Er dient een gezamelijk toekomstig belang te zijn.
  Dit lijkt hier ontbroken te hebben, want de mediator werd ook partij.
  Er zijn wel goede, ervaren. opgeleide en erkende Mediators voor de kerk hoor:

  http://www.churchmediation.nl/aangeslotenmediators/index.html

 10. mafchauffeur says :

  @Case: dat is wel een lijstje met een hoog religieuze-geest-gehalte hoor. Of is er nog een tweede lijst? 😉

 11. Peter says :

  Geschiedenis leert dat men er niets van leert, christenen vormen hierop helaas geen uitzondering.

 12. Bernard says :

  @DsDre -LIKE- 🙂 dat is zo waar

 13. Hendrik says :

  Het leuke is in dit soort situaties/conflicten, dat alle partijen god aan hun zijde hebben. Zo veelzijdig is god nou…

 14. Rage says :

  Bij de kandelaar in rotterdam was het eind jaren 90 ook hommeles, leiderschaps gedoe.

 15. Rien HA says :

  Dus als ik het goed begrijp zijn de problemen daar begonnen toen men de zalving van Todd Bentley ging halen?
  Dan wordt nu wel heel duidelijk de vrucht daarvan zichtbaar…

 16. Henny says :

  Rien HA, ja zo ongeveer. We zouden een vergadering krijgen over het aantreden van Frans als voorganger, maar omdat ze 2 weken voor die tijd bij Todd waren geweest is een groot deel van de ledenavond daar over gegaan.
  En zoals je al gelezen hebt van Aafke is de aanstelling van Frans Blok op een hele vreemde manier gegaan. De gemeenteleden hadden geen invloed meer, óf hij wel aangesteld moest worden en ook niet op welke koers de gemeente zou gaan varen.

 17. Jan says :

  Zag die malloot van Todd Bentley gisteravond nog voorbij komen op de God Channel. Hij is op dit moment in Durban. Met een soort van genezings diensten.

  Het is de waanzin ten top. Dat er mensen in christelijk Nederland zijn die achter deze dorpsgek aanlopen is echt ongelooflijk.

  Bentley moet direct in de PAAZ afdeling worden opgesloten.

  Groet, Jan.

 18. Oscar de Tweede says :

  Voor mij is het duidelijk, dat Pasterkamp, door Zeur opgevoerd als “mediator” Zijlstra’s adviseur is geweest, van begin tot eind. Inclusief de gang naar de rechter en dan vervolgens via achterdeurtje Zeurtje de uitspraak wil aanvechten ook. (Zeur laat zich wel heel makkelijk de speelbal maken van Pasterkamp!)
  Iets anders is de kwestie in Alkmaar. Mijn stelling is, dat met of zonder Pasterkamp de boel daar toch wel in gruzelementen zou zijn gebarsten. Misschien is ” Aafke” wel bereid om even advocaat van de duivel te spelen en de volgende vragen te beantwoorden: Is het eigenlijk niet bijzonder, dat so wie so ruim de helft van die gemeente nog bij elkaar zit? En is dat op zich niet positief te waarderen?

 19. Henny says :

  De boel is daar echt geklapt omdat veel oudsten zéker na het bezoek aan Todd Bentley achter Frans stonden en een andere koers gingen varen en zo de leden buiten spel zetten.
  Natuurlijk mankeerde er tijdens de vorige voorganger ook wel dingen aan de gemeente, maar die waren meer het gebrek van het in de praktijk brengen van de dingen die men zei, echte aandacht voor elkaar. Maar ja, dat gebeurd in meer gemeenten. Waar het ook fout ging dan is het dat men meer is gaan managen in de gemeente. Er werd teveel naar de laagdrempeligen gekeken en zij die al verder in het geloof waren lieten ze “verhongeren”.

 20. Henny says :

  En even over David Sórensen, ik heb het idee dat hij door deze hele kwesie naamsbekendheid in Nederland wil maken zodat hij meer sponsors kan aanspreken die zijn luze leventje in stand houden ….

 21. DsDre says :

  Ik denk dat Oscar 2e wel een goed punt heeft. Hoe kan een gezonde geloofsgemeenschap door een bezoek van een aantal mensen aan wie of wat dan ook daardoor uit elkaar vallen. Bij ons komt het bij de voorgangers nog geen eens op om zo’n kermis als Lakeland te bezoeken.

 22. Henny says :

  Wat ik me van herinner is dat de vrouw van Frans Blok een droom gehad heeft dat ze naar Lakeland moesten gaan. En zij had/heeft best wel veel invloed aangaande “profetieën en dromen”

 23. "IKKE" says :

  Helemaal eens met Janus…ook ik heb deze ervaring opgedaan in een pinkstergemeente in onze woonplaats….(heel recent..)

 24. mafchauffeur says :

  Ik heb weleens een mediation door JSP meegemaakt die niet gevolgd werd door een overname. Hij kan het dus wel.

  Zou hij gedacht hebben: “Dat was eens maar nooit weer”? 😉

 25. Wilfred says :

  @Pittig:

  Maar ja, daarvoor heb je goede organisatie met hierarchie en toezicht nodig en dan kunnen die leiders niet meer zo lekker Gods gang (lees: hun eigen gang) gaan…

  Nee, leve de mensen die in een goede organisatie met hierarchie functioneren! Dan gaan ze lekker Gods gang. Kom op zeg! Ff wat minder optimistisch mag ook wel… 😦

  @Maf: Hoe lang was dat geleden?

  @Bram: Dat is idd een wonderbaarlijke wederomkering! 🙂

 26. mafchauffeur says :

  @Wilfred: jaren ’90. Misschien wel een van z’n eerste bemiddelingsklussen na terugkeer van het zendingsveld.

 27. rob says :

  @Pittig

  Maar ja, daarvoor heb je goede organisatie met hierarchie en toezicht nodig en dan kunnen die leiders niet meer zo lekker Gods gang (lees: hun eigen gang) gaan…

  Elk leiderschap kan misbruikt worden voor eigen doeleinden en meerdere eer en glorie van de leider en niet van God.

  Elk toezicht kan gemanipuleerd worden.

  Om een niet functionerende leider eruit te gooien kun je niet zomaar over 1 nacht ijs gaan.
  Ik denk dat leider als ze niet functioneren, zelfs onder toezicht toch lang hun gang kunnen gaan.

  Denk ji als leider die onder toezicht staat dat je wel Gods gang gaat?
  Hoe kom je daar achter?
  De mensen die zeggen zeker te weten dat God achter ze staat maken zichzelf meteen verdacht van manipulatie.
  Hoe werkt dat voor jou?

 28. DsDre says :

  @Henny.

  Dan is dat toch al een ongezond aspect binnen een geloofsgemeenschap.

 29. aafkej says :

  In de Pinkstergemeente Alkmaar was het door intransparant leiderschap van te lang zittende oudsten, twee voorgangers die ooit elkaars vrienden waren en toch niet meer goed door één deur konden al een jaar of twee aan het rommelen. Dan worden de normaalste zaken van de wereld plotseling een probleem en dan gaat het leiderschap op zoek naar…. visie….!

  Toen bleek dat die visie bleef bij middelmatige woorden en van echt leiderschap geen sprake meer was maakten de voorgangers en de oudsten een cruciale fout door dure hulp in te roepen van een psycholoog.

  De psycholoog initieerde bijeenkomsten om samen met allerlei leden die één of andere taak hadden (zondagsschool, bloemschikken, koffieschenken, kring- en zangleiders) te streven naar “transparant en ongedeeld leiderschap.

  De visieloze voorganger en zijn oudsten werden zo in sensitivityachtige settings gefileerd onder het motto “er moet eerst afgebroken worden om weer op te kunnen bouwen”.

  Het omgekeerde gebeurde. Respect verdween, visie bleef uit en veel gemeenteleden hadden zelfs een beetje medelijden met de voorganger die “toch een beetje hulp nodig had”.

  De oudsten en de voorganger kwamen tot de conclusie dat het wellicht beter was om in plaats van te praten en te overwegen voortaan alleen te gaan bidden, want bidden helpt….. En zo geschiedde. Elke zaterdagochtend om 07:00 uur was er een gebedstijd en de leiders/sters in de kerk werden opgeroepen daar vooral aanwezig te zijn.

  In die bijeenkomsten gebeurde het…
  Men kreeg door dat God autoriteit en gezag had én gaf aan zijn gezalfden.

  De bidders keken ietwat smalend naar hen die op zaterdagochtend wilden uitslapen, het begin van een tweedeling.

  De Lakeland Revival was dé plek waar God zijn gezag en autoriteit leek te bevestigen. Een onconventionele man die schreeuwend en slaand mensen bevrijdde, genas en tot geloof bracht. Daar was een heilig vuur en dat was wat in Alkmaar met al die lauwe gelovigen nodig was.

  Echte leiders hebben een goede antenne voor wat er leeft in hun organisatie of kerk en zouden een reis naar Lakeland hebben uitgesteld.
  Eerst rust in de tent en dan weer feestjes bouwen.

  Maar voorganger en enkele oudsten van de Pinkstergemeente Alkmaar verzonnen een list. Ze kozen ervoor om het vuur te halen in Lakeland onder het mom dat het een vakantie zou zijn en geen project betaald door de kerk.
  Ze moesten en zouden hun van God gegeven gezag en autoriiteit laten gelden.

  Bij terugkomst uit het verre Lakeland was men verbaasd over de ontstane dynamiek en noemde men deze demonisch…
  Zeer verdrietig om te vernemen.

  Verder is het gegaan zoals in het hoofdartikel vermeld.

  Overigens nadat Bentley werd ontmaskerd als een schuinsmarcheerder die al zijn claims over genezingen en opwekkingen in het geheel niet waar kon maken is er geen enkel excuus gekomen. Zwijgen is het parool.

 30. Henny says :

  Dat zij zoveel macht kreeg en nog heeft is inderdaad ongezond DrsDre, maar toch heb ik het gevoel dat er toen een coup gepleegd is in de PGA, en dat is voor velen toch onverwachts gebeurd..

 31. DsDre says :

  @Henny.

  Een coup in een gezonde geloofsgemeenschap lijkt me onmogelijk. Als ik het verhaal van Aafke lees was het al in de basis “te lang zittende oudsten, twee voorgangers die ooit elkaars vrienden waren” al niet goed geregeld en dan is het wachten op dat het verkeerd gaat. PGA is daar niet uniek in, het is een beetje een patroon bij evangelische kerken en men wil er maar niet van leren, want de bestaansrecht lijkt gebaseerd op het zich afzetten tegen de structuren binnen de traditionele kerken.

 32. rob says :

  @Aafke

  De psycholoog initieerde bijeenkomsten om samen met allerlei leden die één of andere taak hadden (zondagsschool, bloemschikken, koffieschenken, kring- en zangleiders) te streven naar “transparant en ongedeeld leiderschap.

  De visieloze voorganger en zijn oudsten werden zo in sensitivityachtige settings gefileerd onder het motto “er moet eerst afgebroken worden om weer op te kunnen bouwen”.

  Ik heb moeite met je verhaal.
  je zit 30 jaar lang in een gemeente, en toen dook Todd Bently op.
  En toen ging alles in een sneltreinvaart bergafwaarts.

  Ik denk zelf dat dit niet zomaar kan als iets (gemeente met geloofsopbouw) in de kern goed is.

  Die indruk dat alles in de kern goed goed was schets je hier :

  Hoewel de bezoekers nogal verschilden qua achtergrond en beleving was er toch ruimte. Hier en daar een lied in tongen, een profetie, een blijmoedig hardop gesproken gebed. Maar ook nuchtere zendings- en ontwikkelingsprojecten in Brazilië, Afrika, Nepal en Nieuw Zeeland. Een enthousiaste muziekgroep, grote jeugdgroepen. Sociale verbondenheid en betrokkenheid. Voor elk wat wils.

  Een gemeente en een leiding die volwassen genoeg is trapt niet zomaar in Todd Bentlys wonderevangeliepraatje.
  De vraag waarom men er in godsnaam ingestonken is is eigenlijk de belangrijkste. Belangrijker dan het verschijnen van Todd Bently zelf.

 33. aafkej says :

  @rob
  Je trekt daar volgens mij een juiste conclusie.
  Uiteindelijk was het te mooi om waar te zijn.
  De leiders wilden spektakel, wonderen, tekenen, soaken enz. Gematigde leden vonden dat dat alles een beetje te ver ging.
  Tod B was de katalysator die er toe leidde dat de gemeenteleiders meenden in autoriteit te moeten gaan staan om “meer van de Heer” te kunnen ontvangen.
  Wie dat anders beleefde kon beter vertrekken.
  En naar ik heb begrepen, dat is nog steeds het beleid: wie vindt dat het anders moet, moet zijn/haar heil elders zoeken.

 34. TommyLee says :

  Ik heb vaak de indruk dat bij dit soort ontwikkelingen men dezelfde reacties waarneemt als bij bijvoorbeeld de introductie van weer eens een piramide spel.
  Er is een groep die er doorheen prikt en er is een groep die zich vergaapt. Ze staan niet open voor elkaars argumenten en ruzie ligt voor de deur. Het maar blijven smeken om de eenheid te bewaren is dan ook de kop in het zand steken. Het gaat gewoon niet werken!

 35. Henny says :

  ik snap jullie vragen wel van hoe het toch mogelijk is geweest. Maar als je totaal geen kritiek mag hebben, anders gezegd alle vragen of kritische opmerkingen/mails moeten ongelezen de prullebak in gegooid worden, dan zal je begrijpen dat die weg compleet afgesloten werd. Er is toen een leidersbijeenkomst geweest (GG zal die ook nog wel in bezit hebben) waarin gezegd wordt dat alle vragen en kritiek naast zich neer gelegd moeten worden. “Wij” die het niet eens waren met de nieuwe koers stonden echt met gebonden handen.

 36. aafkej says :

  Treffende vergelijking TommyLee.
  Het nare van zo’n verhaal is dat uiteindelijk helemaal geen grote wonderen plaatsvinden.
  Veel gedoe, welles/nietes, autoritaire opstelling over en weer.
  Maar zo’n kerk blijft een smeltkroes van gewone mensen die af en toe kanker krijgen, echtscheiden, hun baan verliezen.
  Niks heiligs aan, niks “meer van de Heer”.

  En God kijkt van een afstand en denkt er het Zijne of Hare van.. Vermoedelijk denkt hij/zij helemaal niets.
  Iedereen deed een plas en….

 37. Pittig says :

  @ rob

  Goede opmerkingen! Daarom zeg ik ook nooit dat God voor mij is (en tegen anderen)…

  Maar ik geloof wel dat structurele controle van machtsposities heel belangrijk is. In de PKN heeft een kerkeraad die functie voor een dominee en als dat niet lukt is er nog de classis en verschillende colleges waar mensen terecht kunnen.

  Dan nog gaat het mis, maar zeker niet op de schaal waarin het in evangelische kringen misgaat. Door zich vanuit de jaren ’60 wereld af te zetten tegen autoriteit, instituten en structuren hebben zij juist meer ruimte geschapen voor narcistische leiders die hun eigen, nieuwe instituten en structuren in het leven hebben geroepen.

 38. Pittig says :

  Bij het verhaal van aafkej moet ik weer denken aan de theoloog Bonhoeffer, die 80 jaar geleden al schreef:

  Wie zijn droom van een christelijke gemeenschap hoger stelt dan de christelijke gemeenschap zelf, verstoort in feite elke christelijke gemeenschap, ook al meent hij het persoonlijk nog zo goed en zo eerlijk.

  God haat die dromerij, want ze maakt hoogmoedig en veeleisend. Wie van een beeld van deze gemeenschap droomt, eist van God, van de ander en van zichzelf de vervulling van die droom. Hij komt de gemeenschap van de christenen al binnen met eisen, stelt eigen wetten op en beoordeelt daarnaar de broeders, en ook God zelf. Hij leeft in de kring van de broeders onbarmhartig en als een levend verwijt voor alle anderen. Hij doet, alsof hij nu de christelijke gemeenschap tot stand moet brengen, alsof zijn droombeeld de mensen moet verenigen. Wat niet volgens zijn wil gaat, noemt hij mislukking. Waar zijn ideaal niet verwerkelijkt wordt, ziet hij de gemeenschap uiteenvallen.

  Zo gaat hij eerst zijn broeders, dan God en tenslotte ook in vertwijfeling zichzelf als schuldigen aanwijzen. Omdat God echter voor onze gemeenschap de enige grond reeds lang gelegd heeft en omdat Hij ons allang voor wij dit leven in gemeenschap met andere christenen binnentraden, met hen tot het ene lichaam in Jezus Christus heeft samengevoegd – daarom treden wij deze gemeenschap niet binnen als mensen, die iets te eisen hebben, maar als dankbare en ontvangende mensen.

  Bonhoeffer, Gemeenschappelijk leven

 39. aafke says :

  @Pittig
  Prachtig citaat van Bonhoeffer.
  Het ligt inmiddels allemaal ver achter mij.
  Zo langzamerhand heeft bij mij het idee postgevat dat wellicht sprake was van het door TommyLee omschreven piramide-spel. Dat blijkt achteraf voor gelovigen en criticasters altijd een teleurstelling.
  Het was niet waar en je bent toch je geld kwijt..!

  Het leven is een mooie leerschool.

 40. rob says :

  @Pittig

  Wie zijn droom van een christelijke gemeenschap hoger stelt dan de christelijke gemeenschap zelf, verstoort in feite elke christelijke gemeenschap, ook al meent hij het persoonlijk nog zo goed en zo eerlijk.

  God haat die dromerij, want ze maakt hoogmoedig en veeleisend. Wie van een beeld van deze gemeenschap droomt, eist van God, van de ander en van zichzelf de vervulling van die droom. Hij komt de gemeenschap van de christenen al binnen met eisen, stelt eigen wetten op en beoordeelt daarnaar de broeders, en ook God zelf. Hij leeft in de kring van de broeders onbarmhartig en als een levend verwijt voor alle anderen. Hij doet, alsof hij nu de christelijke gemeenschap tot stand moet brengen, alsof zijn droombeeld de mensen moet verenigen. Wat niet volgens zijn wil gaat, noemt hij mislukking. Waar zijn ideaal niet verwerkelijkt wordt, ziet hij de gemeenschap uiteenvallen.

  Dat is precies wat de charismaten de gematigden verwijt:
  Dat ze hun dromen hebben opgegeven.

  Wat wordt er overigens bedoeld met dromen?

  Illusies?
  Of idealen?

  Wat bedoelt hij met christelijke gemeenschap?
  De kerk, of de verbintenis met God
  (niet noodzakelijk hetzelfde)

  bedoelt hij te zeggen:

  Wie zijn eigen denkbeelden over God belangrijker vindt dan God Zelf……….

  Zo gaat hij eerst zijn broeders, dan God en tenslotte ook in vertwijfeling zichzelf als schuldigen aanwijzen. Omdat God echter voor onze gemeenschap de enige grond reeds lang gelegd heeft en omdat Hij ons allang voor wij dit leven in gemeenschap met andere christenen binnentraden, met hen tot het ene lichaam in Jezus Christus heeft samengevoegd – daarom treden wij deze gemeenschap niet binnen als mensen, die iets te eisen hebben, maar als dankbare en ontvangende mensen.

  Bonhoeffer, Gemeenschappelijk leven

  Mijn probleem met het aanhalen v Bonhoeffer is dat het voor mij uit dit stukje tekst niet direct duidelijk is vanuit welk referentiekader de man spreekt. Gaat hij ervan uit dat er een waarheid is over God die gevonden kan worden?
  Het Fundament dat gelegd is en ontvangen kan worden?

  Om dankbaar te kunnen zijn voor wat je gekregen hebt, moet je wel duidelijk weten wat je gekregen hebt.
  Dat is een stuk waarheidsbevinding.

  En dat is juist een groot probleem met geestelijke zaken.
  Bonhoeffer is een pot die de ketel verwijt dat hij zwart ziet.
  Want wanneer kun je trefzeker zeggen dat iets tot een droom behoort of een geestelijk fundament?

 41. Wilfred says :

  @Pittig: En Paulus dan? Maakt die zich ook schuldig aan die dromerij als hij over het lichaam van Christus spreekt en de analogie van het menselijk lichaam gebruikt? Of die van een huis?

  Ik ben het met Rob eens dat Bonhoeffer een wat vreemde mix in zijn denken kent. Aan de ene kant enorm idealistisch (denk aan zijn boekje over discipelschap), aan de andere kant naar het zich laat aanzien zonder idealisme als het op de kerk aankomt. Hoe hij dat kan combineren en praktisch gevolg kan geven, is me onduidelijk.

  Bonhoeffer zelf was een zeer veeleisende persoon. Zowel voor zichzelf als voor anderen. Dan klinken dit soort woorden toch wat vreemd.

 42. Sebastiaan Van Wessem says :

  Net op mijn blog een analyse geschreven over de leiderschapslessen die we kunnen leren uit deze hele affaire: http://bit.ly/101JHjU.

 43. Oscar de Tweede says :

  Kijk, dat is nu echt leuk! Bonhoeffer geldt als een theoloog, die, mede op grond van zijn verzet tegen de Nazi’s heul veul respect heeft verworven, zo’n beetje als hoge ome geldt bij zowel rechtsbinnen, als midvoor als de hele linker wing. En Rob? Die zegt doodleuk: Bonhoeffer is een pot die de ketel verwijt dat hij zwart ziet. Oei, dat is keihard trappen op heul veul tenen, Rob.
  Als ik jouw stukjes lees, denk ik dat je een ware meesteres bent in het stellen van vragen, vragen, vragen ….. Of zie ik dat verkeerd, Rob? En waarom stel je steeds maar weer vragen? Kun je duiden waar dat vandaan komt? Is het altijd zo bij je geweest? Vind je het vervelend, dat ik je deze vragen voorleg? Zo ja, kun je dan zeggen, waarom je dat vervelend vindt.

 44. Wilfred says :

  @Oscar: Maar zijn optreden tegenover de Nazi’s plaatst zijn denken niet buiten kritiek. Verder leuke vragen aan Rob. Ben benieuwd naar de antwoorden! 😉

 45. rob says :

  @Oscar de Tweede

  Kijk, dat is nu echt leuk! Bonhoeffer geldt als een theoloog, die, mede op grond van zijn verzet tegen de Nazi’s heul veul respect heeft verworven, zo’n beetje als hoge ome geldt bij zowel rechtsbinnen, als midvoor als de hele linker wing. En Rob? Die zegt doodleuk: Bonhoeffer is een pot die de ketel verwijt dat hij zwart ziet. Oei, dat is keihard trappen op heul veul tenen, Rob.
  Als ik jouw stukjes lees, denk ik dat je een ware meesteres bent in het stellen van vragen, vragen, vragen ….. Of zie ik dat verkeerd, Rob? En waarom stel je steeds maar weer vragen? Kun je duiden waar dat vandaan komt? Is het altijd zo bij je geweest? Vind je het vervelend, dat ik je deze vragen voorleg? Zo ja, kun je dan zeggen, waarom je dat vervelend vindt.

  Het waarom v mijn vraag heb ik eigenlijk al benoemd:

  Mijn probleem met het aanhalen v Bonhoeffer is dat het voor mij uit dit stukje tekst niet direct duidelijk is vanuit welk referentiekader de man spreekt.

  De inconsequentie vd tekst maakt het voor mij erg onduidelijk wat de man bedoelt.

  De kans is groot dat ik er zelf teveel invulling aan ga geven als ik die vragen niet stel.
  Ik ben slecht op de hoogte van het werk v Bonhoeffer.

  Respect voor zijn verzet tegen de Duitsers overigens, maar dat maakt de tekst niet meer begrijpelijk 😉

  In de regel heb ik er geen moeite mee als er vragen gesteld worden 🙂
  Heb ik op je tenen getrapt met mijn vragen richting Bonhoeffer?

 46. rob says :

  @Sebastiaan

  1-
  Pleeg nooit roofbouw op een lokale kerk om een landelijke (parakerkelijke) bediening te financieren. De lokale kerk is de hoop van de wereld, geen enkele parakerkelijke bediening is dat. Dat betekent natuurlijk niet dat zo’n parakerkelijke bediening niet ondersteund zou mogen worden door die lokale kerk, maar de vraag is: wat is je focus?

  2-
  Blijf je altijd de vraag stellen: bouw ik MIJN koninkrijk of ZIJN koninkrijk?
  Apostolisch gezag is ALTIJD geworteld in geestelijk vaderschap. Als er geen gezonde geestelijke vader-zoon relatie bestaat tussen de apostel en zijn volgeling kunnen er rare dingen gebeuren. Als dat het geval is kan er een lelijke situatie ontstaan die uiteindelijk misschien wel bij de rechter terechtkomt. De letter van de wet of van de statuten regeert dan, in plaats van relatie.

  3-
  Ga altijd de hogere weg in een conflict en houd de eer aan jezelf om op te stappen wanneer een conflict uit de hand loopt. Waarschijnlijk ben jij één van de oorzaken. En waarom zou je leiding willen geven aan een verdeelde kerk? Als je zelf de verdeeldheid hebt veroorzaakt, is de kans klein dat je hem zelf nog kunt oplossen, dus stap dan opzij en geef een onafhankelijke (interim-)voorganger de ruimte die het beste voor heeft met de gemeente en alle (strijdende) partijen.

  4-
  Let op met je taalgebruik. Uitspraken zoals: “Dat gaat niet lukken. Want God is voor mij” komen in dit soort conflicten ALTIJD verkeerd over. Laat je communicatie altijd vol zijn van de Geest van Christus. Wat zou Jezus hebben gezegd? Meet jezelf daarbij NOOIT de rol van oordeelsprofeet aan.

  5-
  Eigen je nooit het gezag toe als je officieel niet de eindverantwoordelijke bent van een gemeente. Indien je ervaart dat het tijd is voor een overdracht van gezag, maak dat dan bespreekbaar met de gene aan wie je verantwoording aflegt. Als die dit niet zit zitten, onderwerp je aan die beslissing. Als je vrede ervaart, laat het rusten. Als je geen vrede ervaart, ga bidden en benader degene die boven jou is geplaatst nog een maal. Overweeg om misschien elders een nieuwe gemeente te stichten als je ervaart dat God jou geroepen heeft als eindverantwoordelijke, maar probeer dit ALTIJD te doen met de
  zegen van degene die boven je is geplaatst.

  6-
  Wees nooit bang om weg te lopen van gebouwen en banksaldi van de gemeente waarover het conflict is ontstaan. Het is beter elders te starten met helemaal niets anders dan de zegen van God dan dat je alle middelen in de wereld hebt maar zonder die zegen. God vraagt ons om op hem te vertrouwen, niet op de mammon (bezittingen, zoals gebouwen en geld).
  Wees altijd een leider met het einde op je netvlies. Hoe wil je eindigen? Hoe wil je herinnerd worden? Het is mooi om een invloedrijke kerk of bediening op te bouwen, maar wat gebeurt er als jij er niet meer bij betrokken bent of gaat hemelen? Investeer in de volgende generatie. Laat los. Vertrouw ze.
  Als externe partij: houd je buiten dit soort conflicten of kies in ieder geval geen partij. Laat je niet voor het karretje te laten spannen van wie van de partijen dan ook. Je zult jezelf anders in de vingers snijden.

  Uitgebreid stuk!
  Daarom heb ik het voor het gemak maar onderverdeeld in 6 stukken.

  1-
  Ik dacht dat christenen in het algemeen het zout vd wereld zouden kunnen zijn.
  Roofbouw zou sowieso niet in het woordenboek moeten voorkomen, net als jezelf verrijken, leugens bedrog en manipulatie etc etc.

  En waarom zou een parakekerkelijke bediening niet meer zout kunnen zijn dan een locale kerk?

  Waarom is er eigenlijk zoiets als een parakerkelijke bediening?
  Kennelijk voorziet het in een behoefte van christenen.

  2-
  Elke relatie kent momenten van ongezonde situaties en ongewenste schadelijke momenten. Niemand is perfect.
  Ga nou niet vertellen dat alleen perfecte mensen apostolisch leiderschap op zich mogen nemen.
  Dat denkbeeld maakt apostolische leiders juist onaantastbaar.

  3-
  Meestal worden conflicten veroorzaakt door een warwinkel van allerlei oorzaken.
  Het is denk ik meer de kunst elkaar te vinden, als het uit de hand loopt is stap 1 al niet meer gelukt.

  4-
  De uitspraak “God is voor mij” is niet alleen gevaarlijk omdat andere mensen erover zouden kunnen struikelen.
  Je moet die uitspraak kunnen verantwoorden naar God Zelf.
  Is Hij wel met jou?
  Hoe weet je dat zo zeker?
  Een geestelijk leider zal niet snel roepen de dingen niet zeker te weten.
  Twijfel is notdone.

  5-
  Gezag heeft elke uitspraak of gedachte die waar is.
  Of je waarheden of inzichten kan delen is een vraag.Meestal zijn ze vooral voor jezelf van belang en kun je er in dichtgetimmerde gemeentes weinig mee.

  6-
  Invloedrijke bediening….
  Je naaste heeft de meest invloedrijke bediening 🙂

 47. Oscar de Tweede says :

  @Rob De geschriften van Bonhoeffer bieden mij vaak troost, raken me. Ik begrijp uiteraard dat zijn woorden menselijke, feilbare woorden zijn en tegelijk ervaar ik iets hogers in zijn teksten. Ik luister b.v. ook graag naar een Taizelied met daarin een tekst van B: “Gott, laß meine Gedanken sich sammeln zu dir.
  Bei dir ist das Licht, du vergißt mich nicht.
  Bei dir ist die Hilfe, bei dir ist die Geduld.
  Ich verstehe deine Wegenicht,
  aber du weißt den Weg für mich.” (Zie: http://www.youtube.com/watch?v=D7DiR–b9DQ). As tears go by.
  En Rob, weet je, je staat heus niet op mijn tenen te dansen hoor, met jouw vragen. Denk ik. Maar je opmerkingen en vragen over het citaat, dat Pittig plaatste, vind ik weinig fijnzinnig, een beetje grof. Het past m.i. zo slecht bij Bonhoeffers integriteit.

 48. rob says :

  @Oscar

  Leuk dat jij er zoveel troost uit haalt.
  Echt mooi.
  Voor mij werkt het niet zo, Bonhoeffers is in het stuk dat Pittig aanhaalt gewoon te vaag.

  Wie zijn droom van een christelijke gemeenschap hoger stelt dan de christelijke gemeenschap zelf, verstoort in feite elke christelijke gemeenschap, ook al meent hij het persoonlijk nog zo goed en zo eerlijk.

  God haat die dromerij, want ze maakt hoogmoedig en veeleisend. Wie van een beeld van deze gemeenschap droomt, eist van God, van de ander en van zichzelf de vervulling van die droom. Hij komt de gemeenschap van de christenen al binnen met eisen, stelt eigen wetten op en beoordeelt daarnaar de broeders, en ook God zelf. Hij leeft in de kring van de broeders onbarmhartig en als een levend verwijt voor alle anderen. Hij doet, alsof hij nu de christelijke gemeenschap tot stand moet brengen, alsof zijn droombeeld de mensen moet verenigen. Wat niet volgens zijn wil gaat, noemt hij mislukking. Waar zijn ideaal niet verwerkelijkt wordt, ziet hij de gemeenschap uiteenvallen.

  Een droombeeld van een christelijke gemeenschap hoger stellen dan de gemeenschap zelf……
  Daarvan kun je Jezus ook beschuldigen als Jezus van leer trekt tegen de farizeers.

  God haat de dromerij….
  Wat is dat voor uitspraak?

  Ik dacht dat God de onrechtvaardigheid en de afgoderij haatte, dat soort dingen.

  Ik kan met dat soort teksten dus helemaal niks.
  Maar goed, het door Pittig geciteerde stuk hoeft verder niet representatief te zijn.

 49. mafchauffeur says :

  @rob: de beste manier om daar achter te komen is zijn geschriften lezen. Misschien wil Oscar ze wel uitlenen. 😉

 50. rob says :

  @Maf

  Het lijkt mij, als je de geschriften zo goed kent als Pittig en Oscar, dat die vragen v mij toch niet zo moeilijk te beantwoorden zijn.

 51. afolus says :

  @rob
  Kan het kloppen dat je iets minder dan gemiddeld poëtisch bent ingesteld…? 😀 😀

 52. mafchauffeur says :

  @rob: 🙂

  Om een of andere reden moet ik bij zo’n opmerking altijd aan broeder Paauwe en zijn Overziener denken.

  Waarschijnlijk slapen ze er af en toe nog steeds onrustig van. 😉

 53. Wilfred says :

  God haat die dromerij, want ze maakt hoogmoedig en veeleisend.

  Ach, die arme God kan er zelf ook wat van, hoor!

  6 Dan zal een wolf zich neerleggen naast een lam,
  een panter vlijt zich bij een bokje neer;
  kalf en leeuw zullen samen weiden
  en een kleine jongen zal ze hoeden.
  7 Een koe en een beer grazen samen,
  hun jongen liggen bijeen;
  een leeuw en een rund eten beide stro.
  8 Bij het hol van een adder speelt een zuigeling,
  een kind graait met zijn hand naar het nest van een slang.
  9 Niemand doet kwaad, niemand sticht onheil
  op heel mijn heilige berg.
  Want kennis van de HEER vervult de aarde,
  zoals het water de bodem van de zee bedekt.

  8 Hij zei tegen mij: ‘Dit water stroomt door de oostelijke landstreek, dan naar beneden de Jordaanvallei in, en mondt uit in de Dode Zee. Wanneer het de zee in stroomt wordt het water daar zoet.
  9 Het zal er wemelen van levende wezens, overal waar de rivier stroomt komt leven, er zal vis zijn in overvloed.
  Als dit water in de Dode Zee aankomt wordt het water daar zoet; overal waar de rivier stroomt komt leven.
  12 Aan de oevers van de rivier zullen allerlei vruchtbomen opkomen, waarvan de bladeren niet zullen verwelken en de vruchten niet zullen opraken; elke maand zullen ze vrucht dragen. Het water stroomt immers uit het heiligdom. De vruchten zullen eetbaar zijn en de bladeren geneeskrachtig.’

  Top dat maar eens met je dromen!

 54. rob says :

  @Wilfred

  Ach, die arme God kan er zelf ook wat van, hoor!

  Precies!
  En wat dacht je van Jozef die geplaagd werd door dromen die hij van God kreeg 😦

 55. rob says :

  @Afolus

  Kan het kloppen dat je iets minder dan gemiddeld poëtisch bent ingesteld…?

  betrapt 🙂

  Sinterklaasgedichtjes vind ik weer wel leuk 🙂

 56. joost says :

  rob

  God haat de dromerij….
  Wat is dat voor uitspraak?

  Ik dacht dat God de onrechtvaardigheid en de afgoderij haatte, dat soort dingen.

  soms lijkt het inderdaad dat God dromen haat, ik had een droom van teambuilding en eensgezindheid maar met die droom kwam ik bedrogen uit toen ik door het team in mijn rug werd gesproken

  en de afgod is de werkgever die door iedereen (schijn)heilig wordt aanbeden omdat mensen bang zijn hun mond open te trekken uit angst hun baan te verliezen en dat ten koste van hun principes,
  Iemand die wel zijn mond opentrekt is dan een klokkenluider die ten koste van alles monddood gemaakt moet worden en iedereen die het in zijn’haar hart eigenlijk ook oneens is met de organisatie is bang om de klokkenluider te steunen.
  Maar ik denk dat de onrechtvaardigen en de lasteraars en leugenaars uiteindelijk hun straf wel zullen krijgen want al het slechte wat men een ander aandoet komt vroeger of later in drievoud bij de pleger van deze vergrijpen terug, alleen heeft de klokkenluider daar op dit moment niet zo heel veel aan. Geduld is een schone zaak maar het kan vaak veel te lang duren om die schone zaak vol te houden wanneer de klokkenluider zich onrechtvaardig en in de rug aangevallen behandeld voelt. 😦 😦
  joost

 57. joost says :

  met gesproken bedoelde ik gestoken. 😦
  joost

 58. Johan says :

  @joost: In de rug gestoken? Zat je in het team van Jan Zijlstra? 😉

  Klokkenluider zijn is een zware job. Als puntje bij paaltje komt sta je altijd alleen.

 59. Wilfred says :

  @Joost: Is Rob je niet bijgevallen dan?

 60. rob says :

  @Joost

  GG is niet de aangewezen plek om dit aan te kaarten.
  De kwestie is in ieder geval verre van simpel en niet zo eenzijdig als je hier doet voorkomen en daar laat ik het bij.

 61. afolus says :

  @joost@rob
  Wellicht hebben jullie een empathische broeder of zuster nodig..

 62. Wilfred says :

  @Afolus: Of een goede mediator. Misschien is JSP nog beschikbaar? 😉

 63. marliesinafrica says :

  Heeft er iemand het ISBN nummer van Bonhoeffer – Gemeenschapsleven? Ik ben nieuwsgierig naar de rest van het boekje.

 64. joost says :

  rob

  De kwestie is in ieder geval verre van simpel en niet zo eenzijdig als je hier doet voorkomen

  Enig idee hoeveel tinten grijs er bestaan? 😦
  joost

 65. m.poelman says :

  Droevig,maar gelukkig haalt de Heilige Geest de heiligen de kerk uit de Hemel in,m a.w.de “kerk”heeft niet het laatste woord.