Naar House komt met Parakleitos-keurmerk

De stichting Naar House ontvangt regelmatig vragen van jongeren of muziek, films en andere culturele uitingen wel door Gods Geest geïnspireerd zijn. De jongeren of hun ouders bellen bezorgd of de festivals die ze bezoeken of de films die ze kijken geen kwalijke invloeden met zich meebrengen.

Gert van Vugt, voorzitter van Naar House, geeft dan ook uitleg: “Als we bijvoorbeeld kijken naar muziek, dan kunnen we constateren dat dit een belangrijke plaats in neemt. Echter, met de moderne muziek zien wij zaken die mij angstig maken. De muziek neemt in het leven van jonge mensen soms zelfs een grotere plaats in dan God. Ook zie je dat sommige christenen veel tijd doorbrengen met het bezoeken van websites die niet bijdragen aan het geloven en eren van God, maar eerder bijdragen aan twijfel door bijvoorbeeld elkaar kritisch te bevragen. Dat zijn allemaal zaken die vermeden dienen te worden.”

Omdat Naar House graag duidelijkheid wil scheppen welke muziek, films of festivals wel of niet geschikt zijn, wil ze met een keurmerk komen dat bijvoorbeeld op de cover kan worden geplakt. Op de site worden met betrekking tot muziek al verschillende criteria opgesomd, onder andere:

Verheerlijken de muzikanten God?
Helpen zij mee om Gods koninkrijk te bouwen, of om het af te breken?
Kun je aan hun optreden en leven zien dat Jezus Heer is in hun leven?
Dienen zij zichzelf of de levende God?
Kun je na het luisteren of dansen God er met een rein hart voor danken?

Uiteindelijk is het doel om het keurmerk steeds verder uit te breiden. Zo wordt er ook al nagedacht over websites, maar is het beoordelen van alleen muziek, films en festivals al een zware taak.

Van Vugt vervolgt: “Wat je ziet is dat er weinig mensen zijn die werkelijk het onderscheid kunnen maken. Daar willen wij graag een handje bij helpen omdat wij al veel ervaring hebben op dit gebied. We weten inmiddels welke invloeden we dienen uit te sluiten. Zo willen we voorkomen dat satan steeds meer mensen voor zich wint. Bij housemuziek of horrorfilms is het natuurlijk overduidelijk dat dat nooit door de Geest geïnspireerd kan zijn en de luisteraar of kijker afhoudt van het ontvankelijk zijn van de Geest. Maar mensen staan er niet bij stil dat bijvoorbeeld ook Sinterklaasliedjes een zeer kwalijke invloed kunnen hebben. Hier wordt niet God verheerlijkt maar Sinterklaas. Wat je ook ziet is dat deze liederen meer oog hebben voor het (be)danken van de sint voor wereldse goederen, dan dat het gaat over het danken van de Heer. Ook zijn er christelijke cd’s te krijgen die eerder gaan over twijfel dan over de opbouw van Zijn Koninkrijk.”

Producenten van films en muziek en festivalorganisatoren kunnen zich aanmelden bij Naar House. Bij aanmelding wordt er gekeken of ze voor een dergelijk keurmerk in aanmerking komen en zullen ze op de site vermeld worden. Ook mogen ze daarna het logo voeren.

Advertenties

49 responses to “Naar House komt met Parakleitos-keurmerk”

 1. lieveheersbeest says :

  ik vraag me af of de opwekkingsliederen het keurmerk krijgen, je kunt daar uren op trippen

 2. SnakeJake says :

  Dus de muziek van ‘As I lay dying’ komt niet meer in aanmerking?

 3. afolus says :

  En we gaan nog niet Naar House
  Nog lange niet, nog lange niet….

  Wellicht kan de Sinterklaasmijer met een groot zwart kruis er over heen worden gehanteerd als waarschuwingslogo…

  Sabbat.

 4. afolus says :

  Sinterklaasmijter natuurlijk.

  Sjabba…. 😀

 5. thebutler says :

  En dat zijn dezelfde mensen die geloven dat de ‘antichrist’ een controlemaatschappij zal leiden.

  Voer voor psychologen.

 6. Sueigilera says :

  De stichting Naar House waarschuwt op haar site voor antieke muziek die getoond wordt op zenders die niet meer bestaan. Als zij hun taak serieus nemen en de internettende jeugd nog enigszins willen bereiken, dan zullen ze hun website blijvend moeten vernieuwen en in moeten gaan op de huidige muziek.

  Ze kunnen beter oordopjes uitdelen, zodat later in het leven, wanneer de wilde haren zijn verloren, alsnog geluisterd kan worden naar de blijde boodschap.

  Dat logo in de vorm van een fallussymbool, is boeiend. Ik zie daarin een aanmoediging voor veilig vrijen.

 7. Rik says :

  @lieveheersbeest, vooral opwekking 488 brengt je naar hogere sferen bij eindeloze herhaling 😉

 8. Maikel stekelaar says :

  En het valt niet eens onder ‘satirische nieuwsdienst’ …

 9. Pittig says :

  Slechte reclame voor het christelijk geloof, dit.. Maar ja, vroeger was de hele popmuziek van de duivel. Nu volgens deze mensen alleen nog house en hardrock en muziek die twijfel bevat?

  Dit alles roept een paar vragen op:

  1. Houdt de stichting Naar house zich wel aan hun eigen eisen? Want volgens mij houden zij zich alleen bezig met het kwade in muziek en films… 🙂

  2. Gaan ze ook de Psalmen keuren? Er zitten daar nogal wat liederen tussen, die “eerder gaan over twijfel, dan over de opbouw van Zijn koninkrijk”…

  3. Heeft Goedgelovig zich al aangemeld voor een keurmerk? 🙂

 10. mafchauffeur says :

  Eeeehm, let iedereen even op de categorieindeling? (Satirische Nieuwsdienst)

  Over keurmerk gesproken: hoe staat het met het Keurmerk voor Wonderen van de heer Smouter?
  https://goedgelovig.wordpress.com/2011/10/09/trin-stemt-in-met-keurmerk-voor-wonderen/

 11. FlevoA says :

  Ik neem aan dat GG dit keurmerk – mocht het haar toegekend worden – geheel in lijn met het hierboven gestelde zal weigeren.

  Herinner me een artikel uit CV Koers uit 2004 of 2005 over voorlichting over popmuziek vanuit christelijke hoek. Weet niet meer of Naar House daar ook bij zat (of uberhaupt al bestond toen) maar er waren vier organisaties die waarschuwden tegen de satanische invloed van populaire muziek. Een organisatie nam 1-op-1 de tekst van een andere behandelde organisatie over en alle vier bleken ze echt geen snars van muziek te weten.

  Om een bruggetje tussen Parakleitos en het Smouterkeurmerk te slaan: nooit beseft dat een WC-eend fles het teken van het beest zou zijn 😉

 12. bramvandijk says :

  @mafchaufeur
  Maar naast de satirische nieuwsdienst is dit ook gerubriceerd onder gesignaleerd binnenland. Zit er dus ook een kern van waarheid ergens? Ik heb even niet de gave van onderscheid op dit moment.

 13. mafchauffeur says :

  @bramvandijk: een hele dikke kern van waarheid. Enorme lappen tekst. 😉
  http://www.naarhouse.nl/your-music.html

  Het keurmerk is de satirische noot, het gedachtengoed staat als een huis.

  http://www.naarhouse.nl/your-music/vragen-muziekkeuze/kan-ik-(christelijke)-muziek-beoordelen.html#NavigatieAnker

  Voor veel muziek is het niet moeilijk om als christen tot een oordeel te komen of je het wilt luisteren of niet. Maar er is ook veel muziek waar christenen erg verschillend over denken zoals gospelhouse, white metal, holy hip hop, christelijke rock, muziek van gospel muzikanten die over (ge)gaan (zijn) op een seculier contract, muzikanten met erg criptische teksten etc. etc.

  Velen verwachten van ons een stellingname. Het is echter onmogelijk om een eenduidig antwoord te geven. Voor- en tegenstanders hebben redelijke argumenten vanuit de praktijk en de Bijbel.

  Wij zouden het onjuist vinden als christenen hierin tegenover elkaar zouden gaan staan. Een verdeelde achterban holt de kracht van ons werk uit en satan zou dan een lachende derde zijn! Wij willen voorop stellen dat wij primair een Evangelisatie Stichting zijn en onder andere werkzaam op party’s en concerten die naar aard en verschijning niet te vergelijken zijn met festivals en concerten van bovengenoemde muziek. Bij wat we daar zien en meemaken valt elke strijd om deze muziek in het niet.

  Wij willen wel een aantal vragen en adviezen neerleggen die er toe kunnen bijdragen om zelfstandig tot een oordeel te komen.
  •Verheerlijken de muzikanten God?
  •Helpen zij mee om Gods koninkrijk te bouwen, of om het af te breken?
  •Kun je aan hun optreden en leven zien dat Jezus Heer is in hun leven?
  •Dienen zij zichzelf of de levende God?
  •Kun je na het luisteren of dansen God er met een rein hart voor danken?

  Het is helemaal niet moeilijk om op deze vragen de juiste antwoorden te geven. Wees eerlijk, sjoemel niet met je geweten en blijf radicaal! Doe de muziek die hieraan niet voldoet weg zodat je niet in de verleiding kunt komen om er toch weer naar te luisteren.

  Veel christelijke muziek die we tot nu toe gehoord en gezien hebben voldoen aan bovengenoemde criteria. Overigens, niet altijd dekt de naam van de muziek de lading (veel gospelhouse is bijv. geen echte house maar praise met een hele stevige beat en met rap-, en hiphop-elementen).

  •Gospelhouse kan verwarrend en gevaarlijk zijn voor pas bekeerde housers.
  •Echte underground, hardcore en trance leggen op een ons inziens ontoelaatbare manier beslag op de menselijke geest.
  •Veel christenen hebben er een handje van om steeds op het randje van het toelaatbare te balanceren. Neem voor jezelf een veilige grens in acht!
  •De duivel zal altijd proberen te infiltreren, onder andere vanuit de wereldse house en de new age. De christelijke muziekdistributeurs dragen hierin een grote verantwoordelijkheid.
  •Als je aan welke muziek ook verslingerd raakt en er uren achtereen naar luistert, heb je je een afgod geschapen.
  •Ons huis kan gevuld zijn met voortdurende strijd over muziek (dan heeft de satan pas echt zijn zin) óf met gebed en liefde voor elkaar.
  •In het kader van dit onderwerp is ook het lezen van Romeinen 14 van belang.

  Nog enkele argumenten en opmerkingen met betrekking tot je muziekkeuze:
  •Gaat het om het helemaal in de muziek opgaan of om een fijn feest, waar de Here bij kan zijn?
  •Kan God door deze muziek heen tot je spreken? Als de muziek de boodschap van het evangelie niet ondersteunt, zit het ons inziens fout.
  •De Bijbel waarschuwt ons nuchter en waakzaam te zijn, het verstand dus nooit uitschakelen.
  •De Bijbel spreekt ook van vreugdevolle feesten. Wel staat God dan steeds centraal. Dat is dan niet alleen voor de vorm.
  •Christenen hebben, de muziekgeschiedenis door, moeite gehad met bijna alle muzieksoorten.
  •De psalmdichters gebruikten ook wereldse melodieën. Een deel van de muziek van Johannes de Heer kwam linea recta uit de kroeg.
  •Insiders vonden vrij veel samples uit wereldse house in gospel house terug. Wij vragen u daarom waakzaam te blijven voor samples uit “verkeerde” muziek.
  •Sommige christenen gaan op een panische manier met deze materie om. Van bijv. een paar stevige houseklanken is bij ons weten nog niemand bezeten geraakt. Wel kennen wij bosjes christenen die bezeten zijn van geld en andere machten zonder dat zij dat zelf onderkennen.
  •Ouders verdiep u in wat in uw kind leeft. Ga eens mee naar zo’n concert en praat er daarna open met elkaar over. Domweg verbieden werkt niet. U kunt uw kind winnen, maar ook voor lange tijd van uzelf en God vervreemden.

  Wij willen hier wel keihard stellen: zonder radicaal geloof in de Here Jezus Christus en zonder gevuld te zijn met de Heilige Geest, kan niemand een goed onderscheid maken. Laten wij ons afstemmen op de Heilige Geest en bedenken dat wij wel in deze wereld leven maar niet van deze wereld zijn. De wereldse muziek staat bol van onreinheid en drugs. Ons lichaam is een tempel van de Heilige Geest. Laten wij ons niet bezoedelen, want wij zijn gekocht en duur betaald door het kostbare bloed van de Here Jezus Christus!

 14. mafchauffeur says :

  Sommige christenen gaan op een panische manier met deze materie om. Van bijv. een paar stevige houseklanken is bij ons weten nog niemand bezeten geraakt. Wel kennen wij bosjes christenen die bezeten zijn van geld en andere machten zonder dat zij dat zelf onderkennen.

  Zo is dat. De geesten van mammon, religie en kritiek zijn veel sterkerder.

 15. MaB says :

  Ik weet mij nog een jongerenavond van vroeger te herinneren waar een medewerker van Naar House een documentaire ‘They sold their Souls for rock ‘n’ roll’ lieten zien. Allemaal heel serieus. Maar zelfs mijn onwetende 16-jarige ik kon wel vertellen dat een belachelijke parade van goedkope verdachtmakingen en halve waaheden c.q. hele leugens was…

 16. rob says :

  @MaB
  Inderdaad.
  In die documentaires wordt vooral veel gebruik gemaakt van beelden van artiesten als ze net een beetje scheef in de camera kijken om te bevestigen dat het allemaal demonisch is. Van elke artiest is wel een slechte foto te vinden.

 17. Justincase says :

  Kennen we muzikant koning David nog? Zou geen keurmerk krijgen, denk ik.

  •Verheerlijken de muzikanten God?
  Hij wordt zelfs kwaad op God: http://www.biblija.net/biblija.cgi?m=2+Samuel+6%2C8&id18=1&l=nl&set=10

  •Helpen zij mee om Gods koninkrijk te bouwen, of om het af te breken?
  Een oorlogskoning met bloed aan zijn handen: http://www.biblija.net/biblija.cgi?m=1+Kronieken+28%2C+3&id18=1&l=nl&set=10

  •Kun je aan hun optreden en leven zien dat Jezus Heer is in hun leven?
  Tsja Bathseba en Uria.. http://www.biblija.net/biblija.cgi?m=2+Samuel+11%2C1-12%2C25&id18=1&l=nl&set=10

  •Dienen zij zichzelf of de levende God?
  Hij vind zijn eigen macht belangrijker: http://www.biblija.net/biblija.cgi?m=2+Samuel+24%2C1-25&id18=1&l=nl&set=10

  •Kun je na het luisteren of dansen God er met een rein hart voor danken?
  Zijn vrouw in ieder geval niet: http://www.biblija.net/biblija.cgi?m=2+Samuel+6%2C16&id18=1&l=nl&set=10

 18. Sueigilera says :

  Dat lespakket van Naar House is een juweeltje. Ik wil dat mijn kinderen deze lessen kunnen volgen, dan leren ze tenminste het onderscheid tussen goede en slechte muziek. 🙂

 19. Flipsonius says :

  Laten wij ons niet bezoedelen, want wij zijn gekocht en duur betaald door het kostbare bloed van de Here Jezus Christus!

  Tja, dat is dus blijkbaar geen garantie…volgende keer toch maar om kassabonnetje of kwitantie vragen, zodat je kan reclameren
  (oeps, hele foute opmerking)

 20. Johan says :

  Volgens Naar House is het helemaal niet moeilijk om op deze vragen antwoord te geven. Laten we de vragen eens toepassen op Opwekkingsliederen:

  •Verheerlijken de muzikanten God?

  Ik vind het niveau van Opwekkingsliederen echt te laag, zowel tekstueel als muzikaal, om daar God de Heer van hemel en aarde mee te verheerlijken. Hij verdient immers het allerbeste wat we te bieden hebben, geen kleuterschoolniveau.

  •Helpen zij mee om Gods koninkrijk te bouwen, of om het af te breken?

  Nee, als het onder de maat is, bouwt het niet echt op. Bovendien komt Gods Koninkrijk niet door liedjes te zingen, maar door gerechtigheid te doen.

  •Kun je aan hun optreden en leven zien dat Jezus Heer is in hun leven?

  Nee, aan een optreden kun je dat nooit zien. Iedereen zet in de kerk of op het podium zijn beste gezicht op. Er zijn maar een paar praisezangers die ik ook privé heb meegemaakt en dat waren net gewone mensen.

  •Dienen zij zichzelf of de levende God?

  Wie eerlijk is zal toegeven dat het vaak een combinatie is van beide. Laat de echte heilige opstaan.

  •Kun je na het luisteren of dansen God er met een rein hart voor danken?

  Nee, juist bij Opwekkingsliederen is oprecht God ervoor danken heel erg moeilijk omdat ik niet hypocriet wil zijn. Ik kan wel oprecht danken voor goede muziek.

  Gaat Naar House nu ook met een bus bij evangelische gemeenten staan om bezoekers te waarschuwen tegen Opwekkingsliederen?

 21. mafchauffeur says :

  @Johan: dan is dit echt iets voor jou.

  Een degelijke Johannes de Heer zangavond. Hou die datum van 14 juli vrij! 😉

 22. Johan says :

  @maf: O, glorie.

 23. afolus says :

  @mafchauffeur
  Lijkt me ook een hele leuke bijeenkomst om eens samen te bezoeken…. 😀

 24. Wouter Nieuwenhuizen says :

  Ik heb net een srvwagen aangeschaft om ter plekke mensen te waarschuwen voor Naar House.

 25. thebutler says :

  Kunnen we niet een zwarte dubbeldekker met bijbehorende Marilyn Manson fans neerzetten bij Naar House, om mensen te waarschuwen?

  Maar serieus, Naar House heeft bepaalde dingen wel aangepast op hun website. Wellicht hebben meer mensen geklaagd over de halve en hele onwaarheden die werden verkondigd om ouders ervan te verzekeren dat hun kinderen bang worden van die popmuziek herrie.

 26. Pittig says :

  Valt Armin van Buuren’s muziek niet onder trance en zo? En is onze koning, koningin en het gansche Nederlandsche volk nu ook demonisch belast?

  En ik vind dit zo’n geweldig nummer, ben ik dan onder invloed van de duivel?

 27. Pittig says :

  @ Justincase en Johan

  🙂

  Mogen we hieruit concluderen dat de mensen van Naar House door de geest van hypocrisie bezet zijn?

 28. Pittig says :

  @ mafchauffeur

  Als ik deze woorden van Naar House

  zonder radicaal geloof in de Here Jezus Christus en zonder gevuld te zijn met de Heilige Geest, kan niemand een goed onderscheid maken.

  …vergelijk met andere woorden die ze kort daarvoor zeggen…

  Het is echter onmogelijk om een eenduidig antwoord te geven. Voor- en tegenstanders hebben redelijke argumenten vanuit de praktijk en de Bijbel.

  …kan ik niet anders dan concluderen dat zij en al die andere echte christenen geen radicaal geloof in de Here Jezus Christus hebben en niet gevuld zijn met de heilige Geest!

 29. bramvandijk says :

  @mafchauffeur
  Ik ben blij dat er altijd mede-dwazen zijn die wel de gave van onderscheid hebben 😀

 30. mafchauffeur says :

  @Pittig: 🙂

  Naar House verkeert in een pittige geloofscrisis. Niet verwonderlijk dat het ietwat inconsequent overkomt. ..

  Overigens begreep ik enkele maanden geleden op fb dat ze daar ook een Hendriks/Zijlstra-achtig akkefietje hadden. Met dien verstande dat daar geen gezalfde mediator bij betrokken is geweest. Wel zo verstandig. 🙂

 31. TommyLee says :

  Ik liet vol trots mijn eerste gekochte singeltje aan mijn moeder horen. De Edwin Hawkins Singers Zij vond het maar bagger. Ik liet haar expres naar de b-side luisteren en de tekst meelezen uit de bijbel: de zaligsprekingen. Stond ze met een bek vol tanden gna gna. Tja, ik had nou eenmaal niets met de zingende zusjes (Marry en Thea Verheij) waar zij zo graag naar luisterde! Ja dat waren nog eens spannende tijden…

 32. Flipsonius says :

  @TommyLee
  Was dat soms deze?
  Wel grappig dat in die tijd allerlei gospelnummers de seculiere hitparade haalden (denk aan Chi Coltrane of Boney M.) , en tegenwoordig niemand weet wie of wat Michael W. Smith of Hillsong United eigenlijk is. Hoewel die een veel grotere omzet hebben.

 33. thebutler says :

  @Pittig Onder de invloed van de duivel? Nee, eerder The Police. 😉

 34. Case says :

  @Johan Leuk hoe je eerst je mening over Opwekking neerzet en dan vervolgens alles daaraan aanpast … Ik vind het niks, dus is het niks..
  Je zegt dus eigenlijk dat het probleem bij jou ligt, want jij vindt het niks. (ik ook niet maar daar hebben we het niet over..)

  Maar als we het over niveau hebben?? …
  Ik heb weer genoten dit jaar van de Mattheus Passie in Naarden de creme de la creme toch? De top van de Reformatorische Beleving! (Nee… niet van der Steen… J.S. Bach! die Soli Deo Gloria op zijn muziek schreef.. die!)

  •Verheerlijken de muzikanten God?
  •Helpen zij mee om Gods koninkrijk te bouwen, of om het af te breken?
  •Kun je aan hun optreden en leven zien dat Jezus Heer is in hun leven?
  •Dienen zij zichzelf of de levende God?
  •Kun je na het luisteren of dansen God er met een rein hart voor danken?

  Tsja…. op het laatste punt na, valt ook de Mattheus door de Naar House mand…. En toch voor mij een super geestelijke ervaring, diep ontroerend…

  Misschien heb je toch gewoon gelijk Johan. en heeft het veel meer met de luisteraar te maken dan met de muzikant…

 35. pakikomi says :

  @ Pittig

  Armin stond wel te trancen, maar gans de natie is daarvan bespaard gebleven. Zijn geluid was voor de tv teruggedraaid. Het kan niet anders dan dat een grote hand van boven ons land voor een nationale ramp heeft bespaard.

 36. Johan says :

  @Case: Dat is precies het punt dat ik wil maken. Zoals mijn mening over een bepaald muziekgenre (in dit geval Opwekking) meer leidend is dan de argumenten, zo ageert Naar House tegen house, rock en popmuziek. Het is puur subjectief. De een houdt van Bach, de ander van Nick en Simon, de een van Coldplay, de ander van Opwekking. Wat mij betreft mogen alle genres er zijn en zie ik geen enkele reden om jongeren bij muziekconcerten weg te houden.

 37. Pittig says :

  @ the butler en pakinoni

  🙂 heerlijk, zulke reacties!

 38. Pittig says :

  Sensation White is toch eigenlijk een voorproefje op Openbaring 7? Allemaal mensen in witte gewaden en allemaal positieve boodschappen?

  En al die mensen luisteren ook nog eens naar de woorden van een Amerikaanse baptistenpredikant (Martin Luther King) en ze worden opgeroepen de wereld ten goede te veranderen…

  (na 1 minuut)

  Sensation Black, dat is natuurlijk van de duivel, maar Sensation White, dat is hemels!

 39. Pittig says :

  @ pakinoni

  Nog even over Armin van Buuren en de koning en koningin. Het geluid van Armin was alleen tijdens de Bolero weggedraaid. Dat betekent waarschijnlijk dat de hand van boven even rustig naar het Concert Gebouw Orkest alleen wilde luisteren?

  Daarna ging iedereen, waaronder ons gezin thuis, lekker los bij “This is what it feels like”!

 40. DsDre says :

  @pittig.

  Wat een grandioos idee. Hemelvaartsdag wordt Sensation White! Dan kan naast de cup in de kuip het echte feest in de Arena plaats vinden.
  En natuurlijk overal in de wereld. Trouwens je vergat te melden dat na MLK na 17 minuten die heerlijk nichten muziek van Bronski Beat te horen is.
  Hebben we dat probleem ook weer opgelost.

 41. DsDre says :

  O ik bedenk nog wat. Pinksteren wordt Sensation Black. Naast de party in de Arena kunnen bij Opwekking de geest vervulde heren De Haan en Zijlstra op het podium een fijne catfight uitvoeren met JSP als scheids.
  Ga nou niet mekkeren over matchfixing, 2-1 voor AZ bij rust gelooft toch ook niemand.

 42. Pittig says :

  @ DsDre

  🙂

  Er zijn nog wel meer evangelische leiders die elkaar in de haren willen vliegen! Daar moeten ze bij Opwekking wat mee doen. Zal vast ook veel ongelovigen aantrekken! Ik weet al een naam voor deze activiteit: De Karmel Battle. En alles natuurlijk onder het motto: “Wiens God is sterker?”

  Zijsltra vs Hendriks
  Sörensen vs Hendriks
  Maasbach vs Zijlstra
  Sörensen vs De Haan
  etc.

  En dan natuurlijk met mooie bijnamen! David “God-Is-On-My-Side” Sörensen tegen Jan “Apostolic Power” Zijlstra.

 43. Case says :

  @Johan Met Nick en SImon ga je toch echt een grens over hoor! Wanneer je DAAR niet eens het demonische van ziet heb je gewoon geen onderscheiding. 🙂

 44. joost says :

  House for sale… enz
  joost

 45. thebutler says :

  Altijd die vraag: wat doet muziek met jou?

  Dat geeft al aan dat ze een animistische versie van het christelijke geloof aanhangen.

  De vraag zou eerder moeten zijn: wat doe jij met muziek?

 46. De dichter says :

  ik denk dat veel opwekkingliedjes geen goekeuring krijgen…

 47. Hendrik says :

  Goed beschouwd is zo’n keurmerk vooral voor de vrije tijd, met name het weekend. Weet Naar House niet dat heel veel mensen (toch nog, ondanks de crisis) vele dagen van de week, vele uren Naar Work zijn? En dat daar ook heel veel invloeden zijn die nou niet echt hemels zijn?
  Ik heb wel behoefte aan een keurmerk voor werk en werkgevers. Zodat ik tenminste weet dat al die tijd die ik doorbreng in die invloedsfeer positief en gezegend is.

 48. TommyLee says :

  @flipsonius: Nee, het ging om dit plaatje: http://www.45cat.com/record/610049
  de A side was:http://www.youtube.com/watch?v=9aBK0XixWAM,
  en de B side was:http://www.youtube.com/watch?v=k9fRAC2RxF4
  lief klubje toch??

 49. Justincase says :

  @Pittig

  Hypocriet wil ik ze niet noemen, maar met goede intenties worden een hoop scheve dingen gedaan.