Zeurensen wil Levensstroom redden

verraadDe discussie op GG werd afgelopen week niet bepaald door de kroning, maar door de overvloedige e-mails van David Sörensen met steunbetuigingen voor zijn collega-‘apostel’ Jan Zijlstra. De oppergebedsgenezer van Nederland is door Levensstroom-voorganger Rolph Hendriks namelijk niet alleen verraden, hij kreeg volgens Zeurensen zelfs een dolkstoot in zijn rug. Het moordwapen wordt prominent in zijn nieuwsbrief getoond. Met deze gristelijke dolkstootlegende werpt Zeurensen zich nu op als redder van de Levensstroom.

We zetten Zeurensens argumenten even op een rijtje, want zijn lange nieuwsbrieven zijn slechts met moeite door te komen.

1. Jan Zijlstra is een oorlogsveteraan die voor ons land heeft gestreden. Hij verdient daarom ons aller respect. Laten we dat niet vergeten in deze tijd van 4 en 5 mei. Zeurensen zegt het zo:

Wat me verdriet doet, is dat Jan Zijlstra zijn hele leven 
heeft gestreden voor het LAND, voor JOUW land, 
voor JOUW volk, voor jou… Nu is hij 75, hij heeft een leven van oorlog achter de rug, een leven van strijd voor het volk waar hij van houdt, vanuit de vurige liefde en kracht van Jezus Christus. […] Maar hoe triest, hoe door en door triest, dat het land waar hij alles voor heeft gegeven, hem nu zo in de steek laat.

2. Jan Zijlstra heeft Nederland en België ingrijpend veranderd. Wat geen regering nog is gelukt, is Zijlstra wel gelukt. In de woorden van Zeurensen:

Nederland en Belgie zijn niet meer dezelfde landen, na tientallen jaren prediking en ontelbare wonderen van genezing en bekering door de bediening van Jan Zijlstra.

3. Rolph Hendriks is een sluwe vos die Zijlstra een dolk in de rug heeft gestoken om de macht naar zich toe te kunnen trekken. Volgens Zeurensen is dit de kern van de zaak:

De eerste kern is dat Jan Zijlstra de oprichter, de bouwer, de vader en de geestelijke leider is van De Levensstroom. Hij wordt uit zijn leiderspositie gezet door een jongeman die De Levensstroom niet heeft opgericht, zijn leven er niet voor ingezet heeft en er de prijs van vervolging en strijd niet voor betaald heeft. De tweede kern is, dat een authentieke man van God hierdoor op schandelijke wijze voor het hele land VERNEDERD wordt.

Rolph Hendriks heeft mooie praatjes. Je ziet dat heel goed aan het sluw geschreven persbericht. Zij die een beetje eerlijkheid en helderheid van geest hebben en die weten wat er gaande is, moeten bijna overgeven als ze zo’n persbericht zien.

Het is goed mogelijk dat Zeurensen gelijk heeft en dat Hendriks als een soort Absalom de macht naar zich heeft toegetrokken, maar de rechter heeft Hendriks bestuurlijk gezien wel in het gelijk gesteld. Deze laatste verwijt Zeurensen – terecht – dat hij geen enkele wederhoor heeft toegepast.

4. Rolph Hendriks stopt evangelisatie. Dat zit zo:

De Levensstroom is een bron van Gods Geest voor het hele land. Deze bron zal gesloten worden door Hendriks, die onder andere het evangeliserende magazine en de TV bediening van Zijlstra wil stopzetten. Het gevolg daarvan is dat vele tienduizenden het evangelie niet langer zullen horen. Dat is het vernietigen van Gods levensreddende werk in Nederland en Belgie. Dat kan en mag niet gebeuren.

Enige nuancering is hier op zijn plaats: De Levensstroom verkeert in financieel moeilijk vaarwater. Het is goed mogelijk dat de TV-bediening van Zijlstra meer geld kost dan het oplevert. Wat betreft het ‘evangeliserende magazine’: elke Levensstroom-bezoeker weet dat je dit ongevraagd krijgt toegezonden als je ietwat ondoordacht een contact-/nazorg-/evaluatiekaartje hebt ingevuld, en dat je vervolgens hemel en aarde moet bewegen om er weer af te komen. Het is niet ondenkbaar dat tienduizenden Levensstroom-magazines rechtstreeks bij het oud papier belanden.

5. Jan Zijlstra is te goed van vertrouwen geweest. Hij had de statuten van zijn stichting zo moeten opstellen dat hij de besluiten alleen had kunnen nemen. Maar Zeurensen vergeet voor het gemak even dat de Nederlandse wet dat niet toestaat. Blijkbaar staan ‘apostelen’ in Zeurensens visie boven de wet en hoeven ze als dictators des Heren geen rekenschap af te leggen van hun beleid en de binnengehaalde giften.

6. David Zeurensen werpt zich op als redder van de Levensstroom. Hij weet precies wat er aan de hand is en kan daar stellige uitspraken over doen omdat hij nauwe lijnen heeft met Jan Sjoerd Pasterkamp, die in het Levensstroom-conflict bemiddelde.

Jan Sjoerd Pasterkamp is, meer dan wie ook, uiterst betrokken bij deze zaak en heeft ons in details verteld hoe de vork aan de steel zit. […] Hij benadrukt: dit is niets anders dan een greep naar de macht. […] Pasterkamp moedigt ons met heel zijn hart aan en hoopt dat velen bereid zullen zijn hun stem te laten horen tegen dit onrecht.

Hierin vallen twee zaken op: Pasterkamp valt volledig uit zijn bemiddelende rol en kiest onverbloemd partij, terwijl Zeurensen zich opwerpt als zijn woordvoerder. Gemeenten die overwegen Pasterkamp bij hun leiderschapsproblemen in te schakelen, dienen zich te realiseren dat ze met deze man geen onafhankelijke mediator binnenhalen en dat ze Zeurensen er ongevraagd bij krijgen om campagne te voeren voor Pasterkamps favoriete kandidaat. En als je niet oplet wordt Pasterkamp na een interim-voorgangerschap zelf senior pastor, zoals bij De Kandelaar is gebeurd.

Pasterkamp heeft inmiddels het initiatief heeft genomen om een nieuwe gemeente te vormen met de ongeveer 125 mensen die vanwege het conflict uit De Levensstroom zijn gestapt. “Ik verwacht dat het aantal bezoekers de komende weken groter wordt. We zijn nog maar net begonnen en het initiatief raakt nu pas bekend,” zegt hij in het ND.

Intussen zet Zeurensen nog een tandje bij:

Als je een leider van een christelijke bediening bent, contacteer ons dan. In samenwerking met Jan Sjoerd Pasterkamp gaan we met veel christelijke leiders een brief sturen naar het bestuur, om hen op te roepen tot bijbelse bezinning over hun gedrag. Diverse bekende christelijke bedieningen in Nederland hebben reeds hun steun toegezegd.

Het is duidelijk: Rolph Hendriks is de bad guy en moet zich bekeren. Bekeert hij zich niet, dan moet hij weg. Daar gaan allerlei gristelijke bedieningen samen voor zorgen.

Jan Zijlstra zelf zit intussen ook niet stil. Hij sluit een hoger beroep niet uit en liet het ND weten dat hij een eerlijke verdeling van roerende en onroerende goederen wil. Het bestuur van De Levensstroom heeft André Zijlstra, de oudste zoon van de oprichter, als woordvoerder benoemd, wat laat zien dat de breuk zelfs dwars door de Zijlstra-clan loopt. Deze soap krijgt zonder twijfel nog een vervolg.

Advertenties

84 responses to “Zeurensen wil Levensstroom redden”

 1. vleertje says :

  Sörensen heeft een aantal basisprincipes van communicatie nog niet begrepen. Deze actie gaat Jan eerder schaden dan helpen.

 2. Roel says :

  Op “Staat geschreven”is over dit item al schijnbaar eindeloos en oeverloos(!) geschreven. Een aanbeveling voor kringen als die van Jan Zijlstra is niet. Integendeel. Maar verder herhaalt zich de geschiedenis van kerken en “geloofsgemeenschappen”in Nederland: Repeterende breuken tot de laatste “ware gelovige”het licht uit doet. Beschamend voor de ware gelovigen, en tot oneer van God. Evangelische kringen lijken iets sneller te breken, dan kerkelijke instituten maar dat is niet zo vreemd.
  En van “Gebedsgenezing”geloof ik andere dingen, dan de (meeste?) volgelingen van Jan Zijlstra cs.

 3. mafchauffeur says :

  @vleertje: maar dat geeft helemaal niet.

  DS staat al in de startblokken om het stokje over te nemen, zoals Elisa dat deed van Elia.

  Een laatste eerbetoon aan de Meester en de opvolger zet het belangrijke werk voort. Met eveneens een magazine (maar dan goedkoper, per mail en op internet) en met diensten. Maar niet in een gebouw van 9 miljoen maar in gehuurde zalen (zoals a.s. zaterdag in Ede).

  Afgelopen week heeft God me verbaasd door zijn kracht. Zelden heb ik me zo gedragen en bekrachtigd gevoeld. Elke dag leidde Hij me in diepe aanbidding, waarbij mijn hele lichaam schudde onder zijn intense aanwezigheid en kracht.

  Ik voelde Hem als een wind om me heen bewegen en als electriciteit door me heen gaan.

  De momenten van aanbidding waren bovennatuurlijk, je hoort God door je heen zingen, je weet dat de Geest van God door je lofprijzing en gebed heen aan het strijden is voor een natie. Ik ben er verbaasd over.

  Mensen kunnen roepen dat God niet bestaat, maar als je Hem zo intens ervaart, wow… Dan weet elke cel van je lichaam:

  IK VOEL HEM, HIJ IS ZO ECHT!

  Ik ervaar dat God iets heel bijzonders zal doen op 11 mei, in onze komende SOUND OF HEAVEN conferentie. We hebben een week lang gestreden voor een bijzondere medestrijder van Christus, die een voorloper is op gebied van genezing. Bij Jan Zijlstra zag ik voor het eerst mensen genezen door de kracht van God. Nu doet Jezus het ook in onze conferenties. We hebben meer dan honderd getuigenissen van veranderde levens.

 4. star says :

  Deze zaak kent alleen maar verliezers en Sörensen laat zich maar al te graag gebruiken voor een stuk oorlog, waarin blijkbaar achter de schermen Pasterkamp de lijnen uit gaat zetten.Stratego is er niets bij. (Sinds wanneer dat alles de taak is van een mediator snap ik niet, maar misschien heb ik een stuk ontwikkeling gemist). Ik beschouw dit alles als een sluwe zet om overname te plegen dus als verborgen agenda’s van onbetrouwbare mensen (en daarmee doen ze dan, wat ze zeggen Hendriks te verwijten) en ga dus met een boog om dit alles heen.Ik benijd Hendriks in dit alles geheel niet. Zijlstra moet zelfs niet meer komen met: dit alles is het werk van de Heer nu hij de Levensstroom toch als een deelbaar kapitaal ziet. En verder: Ik verbaas me al niet meer na wat ik van Hour of Power heb gezien en nog zie. Geldlust en macht doet rare dingen met mensen, daar heeft God niet eens een plaats meer in.Dat is ego, narcisme, verdeel en heers.

 5. Case says :

  Het bijzondere van Sörensen denk ik is dat hij die onzin ook zelf nog geloofd. Ellenlange brieven zijn een helder signaal dat er iets rammelt bij S. Die man zit echt in de knoop met zichzelf en richt het allemaal op anderen. Ik vind het bijna zielig hoe hij zich vastgrijpt aan ‘zijn helden’ als eerder Ashley McGuicken en nu Jan Zijlstra. Wat is die man de weg kwijt. En nu valt hij in de klauwen van een berekend politiek dier al Jan Sjoerd Pasterkamp. Dit gaat Pasterkamp vast wat opleveren, anders deed hij het niet, maar S kan de klappen opvangen met zijn naieve akties. Duidelijk in S’s verhaal is dat hij helemaal in de traditionele evangelische lijn zit, waarin het niet om de mensen in de gemeente gaat, maar om de leider. De gemeente is slechts bedoeld om dingen mogelijk te maken. S denkt zelf deel van een bijzondere priesterklasse te zijn en erkend gelijkwaardigen. Wat een zielige, verouderde manier van denken!
  Hoewel ik zijn plaatjes niet mooi vind, denk ik steeds… Joh David, hou op met dat gezeik en ga gewoon tekeningen maken en je spullen verlopen en werk voor je boterham, zoals vrijwel iedereen dat moet doen….
  Maar ik ben bang dat deze dovemansoren door Jan ZIjlstra niet geopend zullen worden…

 6. W.C. Vlieg says :

  @GG
  Heeft J.S, Pasterkamp het initiatief genomen een nieuwe gemeente te stichten, of moet daar ‘Jan Zijlstra’ staan?

 7. Ruitje says :

  Volgens mij aanbidt DS Jan Zijlstra alsof het Jezus zelf is. Het begint gewoon eng te worden. Hij lijkt me rijp voor een inrichting…

 8. Ruitje says :

  Jan Zijlstra is momenteel alleen bezig met zijn eigen positie. Het lijkt de politiek wel…

 9. nietverbaasd says :

  Jan Zijlstra een oorlogsveteraan? In welke oorlog dan?

 10. goedgelovig says :

  @W.C. Vlieg: De motivatie zoals verwoord in het ND is opvang van de verloren schaapjes van De Levensstroom. JSP heeft het initiatief genomen en nu twee diensten gehouden. Zijlstra was daarbij aanwezig, maar het is volgens JSP niet de bedoeling dat Zijlstra daar voorgaat.

 11. Oscar de Tweede says :

  Kortgeleden heb ik Zeurensen gevraagd, of Pasterkamp het advies aan Jan Zijlstra heeft gegeven om naar de rechter te stappen. Deze vraag kwam bij me op, omdat Zeur ook ergens schreef, dat Pasterkamp Zijlstra’s adviseur is (geweest?).
  Als Pasterkamp dit advies heeft gegeven, en ik vermoed dat, is het bijzonder vreemd dat Pasterkamp en Zeurensen zich maar niet kunnen neerleggen bij de rechterlijke uitspraak. En daarmee zagen ze opvallend aan de poten van onze rechtsstaat.
  Van twee-en een: of je stapt naar de rechter en je legt je bij de uitspraak neer, of je houdt de zaak geestelijk en gaat daarmee de strijd aan.

 12. vertue4 says :

  Waar ik vooral van mijn stoel van val is dit:

  Als je een leider van een christelijke bediening bent, contacteer ons dan. In samenwerking met Jan Sjoerd Pasterkamp gaan we met veel christelijke leiders een brief sturen naar het bestuur, om hen op te roepen tot bijbelse bezinning over hun gedrag. Diverse bekende christelijke bedieningen in Nederland hebben reeds hun steun toegezegd.

  Merk op hoe David zichzelf in de groep “leiders in Nederland die zien waar de Geest werkt” schrijft, en wel zo dat het onduidelijk is wie nu initiatiefnemer is…

  Zou hij eindelijk de aansluiting en erkenning hebben gevonden waar hij zolang naar op zoek was, of is dit een geval van ‘wishful writing’? Ook subtiel dat de christelijke leiders via David contact op kunnen nemen. Dan kan hij weer met een lijstje naar Jan Sjoerd toe.

  David, David. Ga toch eens een tijdje het bos in en probeer een tijdje niet te denken, alleen te voelen. Voel de wind langs je wangen strijken. Jouw wangen! Voel de zon op je huid in een open plek. Jouw huid! Observeer zonder waardeoordeel. Raak een boom aan en voel de bast. Ruik eraan. Kijk omhoog en zie de bladeren ontluiken. Merk op dat geen blad dezelfde kleurintensiteit heeft. Weet je klein terwijl je omhoog kijkt. Weet je mens.

  En ontdek dan de bevrijding van het besef dat de indrukken die je krijgt echt indrukken zijn, geen goddelijke opdrachten of demonische aanvallen. Claim jezelf terug! Vreugde mag weer gewoon vreugde zijn, geen goddelijke bevestiging van je standpunt. Angst kan gewoon angst zijn, geen demonische aanval. Ontdek dat alles om je heen heerlijk onverschillig is ten opzichte van jouw gemoedstoestand. De wereld rust niet op jouw schouders.

  Zoek echte hulp, geen surrogaatouder.

 13. mafchauffeur says :

  Opvallend is wel dat onder een aantal oprichters van “bedieningen” veel nadruk gelegd wordt op een soort geestelijk-juridisch eigendomsrecht op die bediening. Eens gegeven, blijf gegeven.

  Zo meldt de Belgische sjofartoeteraar op FB:

  Iets doen of niet? ik zal eens een voorbeeld geven:
  – dierenmishandeling? Doorgeven en handelen of passief blijven of enkel bidden?
  – kindermishandeling? Doorgeven en handelen of passief blijven of enkel bidden?
  – genocide? Doorgeven en handelen of passief blijven of enkel bidden?
  – misbruik allerhande? Doorgeven en handelen of passief blijven of enkel bidden?
  – dwaallering die rondgaat (en hele duidelijk is?) Doorgeven en handelen of passief blijven of enkel bidden?
  – mensen die worden opgelicht en je weet ervan? Doorgeven en handelen of passief blijven of enkel bidden?
  – een leider die letterlijk wordt buitengewerkt uit eigen levenswerk? Doorgeven en handelen of passief blijven of enkel bidden?

  Een indrukwekkend rijtje.

 14. mafchauffeur says :

  @Oscar de Tweede:

  bijzonder vreemd dat Pasterkamp en Zeurensen zich maar niet kunnen neerleggen bij de rechterlijke uitspraak. En daarmee zagen ze opvallend aan de poten van onze rechtsstaat.
  Van twee-en een: of je stapt naar de rechter en je legt je bij de uitspraak neer

  Maar onze rechtsstaat heeft toch nadrukkelijk de mogelijkheid van hoger beroep en cassatie? Daarvan gebruik maken vind ik geen potenzagerij.

  Ik zie dagelijks uitspraken van Gerechtshoven waarin de eerdere Rechtbankuitspraak wordt vernietigd. En ook regelmatig uitspraken van de Hoge Raad waar de min of meer gelijkluidende uitspraken van zowel Rechtbank als Hof door de HR naar de prullenbak wordt verwezen.

  Deze rechtbankuitspraak ken ik niet, maar misschien zijn er best wel aanknopingspunten voor een hoger beroep. Juridisch bedoel ik, niet geestelijk. 😉

 15. mafchauffeur says :

  Overigens heeft de Sjofartoeteraar een haarscherp inzicht:

  Goedgelovig bestaat enkel om te spotten, als je hun eigen voorwaarden leest dan besef je dat ze dat zelf niet doen, wat zij “satire” noemen is heel laag bij de grond, ze zouden evengoed een atheïstische groep kunnen zijn om het evangelie te bevechten.

 16. vertue4 says :

  Jan Sjoerd speelt hier een uiterst dubieuze rol. Hoe kan een mediator in vredesnaam bij een mislukte bemiddelingspoging zó duidelijk partij kiezen?

  Hoe is dit:
  Staat Jan Sjoerd Pasterkamp achter jullie?
  Pasterkamp moedigt ons met heel zijn hart aan en hoopt dat velen bereid zullen zijn hun stem te laten horen tegen dit onrecht.

  Te rijmen is met dit:

  Is er nog openheid voor Rolph Hendriks?
  Jan Sjoerd Pasterkamp houdt nog steeds alle deuren voor bemiddeling open. Bovendien is er vergeving voor Hendriks, als hij tot inkeer komt.

  Ik maar denken dat bij mediation de uitkomst niet bij voorbaat vast staat. Het begint erop te lijken dat bemiddeling alleen mogelijk is zolang Jan Zijlstra maar op alle punten gelijk krijgt.

  Tenzij David de zaken natuurlijk niet helemaal correct voorstelt. Maar gezien de modder die Jan Sjoerd we wereld in slingert acht ik het betrouwbaar:

  Pasterkamp vindt dat er te weinig medewerking van de kant van Hendriks kwam. bron

  Toen Hendrikse aan werd gesteld, was het duidelijk dat Jan Zijlstra eindverantwoordelijk is, al heeft iedereen een bepaalde mate van vrijheid. Dat heeft Rolph Hendriks even gehonoreerd en daarna van zich afgeworpen waarna hij eiste, met een meerderheid in het bestuur, dat Jan Zijlstra alle verantwoordelijkheid af zou leggen. Als ik zou weten waarom zou ik dat vertellen, maar ik weet het niet.”
  bron

  Als Jan Sjoerd zich in de gesprekken ook zo opstelt, zou ik ook weinig trek hebben in mediation.

 17. Jesuslover says :

  Zeurensen is haat aan het zaaien. Dit alles heeft niets meer met het volgen van Jezus te maken. Maar laat die lui allemaal lekker gaan, God heeft als enige het recht om te oordelen. Zeurensen is al genoeg aangesproken op zijn gedrag zoals de bijbel dat ook aangeeft. Als hij niet wil luisteren en zich door hoogmoed wil laten leiden, zal hij vanzelf merken dat de val straks erg pijnlijk is.

 18. bramvandijk says :

  @vertue4
  Mooie oproep aan David met als hoogtepunt:

  Claim jezelf terug!

  Dat zouden meer mensen moeten doen.

 19. Oscar de Tweede says :

  @Mafchauffeur: misschien heb je me niet goed begrepen. Uiteraard respecteer zeer een eventueel in beroep gaan door Jan Zijlstra inclusief de optie dat de uitspraak van de rechter geen stand houdt. Ik acht die kans overigens zeer gering. De rechter heeft niet meer of minder de zaak marginaal getoetst aan de statuten van De Levensstroom. Hij kan wellicht daarbij iets over het hoofd hebben gezien, maar in dat geval was er allang beroep aangetekend.
  Nee, het gaat mij om Pasterkamp en Zeurensen. Die hebben, net als jij en ik, met niet anders van doen dan met de uitspraak van de rechter. En als Paterkamp Zijlstra geadviseerd heeft om naar de rechter te stappen, kan hij m.i. nu niet anders dan zich erbij neerleggen. Idem dito geldt dit voor Zeurensen. Dat zijn nu eenmaal de regels in onze rechtstaat. Ik vind dat Zeurensen zich kennelijk niet aan die regels wil houden, en Pasterkamp idem dito.
  Je kunt niet overal tegelijk je recht wilt halen. Be fair!

 20. Pietje says :

  Rondneuzend in DSM IV (psychiatrisch handboek, erg verhelderend bij het duiden van vooral geestelijk ´leiders´) ben ik toch geneigd Sorensen een vorm van hypomanie toe te kennen (manie waarbij waan of psychose ontbreken). Het zou me niks verbazen als de man in zijn gezin onuitstaanbaar (snel geprikkeld) is.

 21. MaB says :

  Problematisch voor charismatische kringen in het algemeen lijkt me dat men nogal eens op basis van veronderstelde ‘gaven’ of ‘zalving’ een autoriteitspositie meent in te nemen. Dan vergeet men wel eens dat het verwerven van gezag ook een kwestie is van consequent zijn, integriteit tonen, verantwoordelijkheid nemen en rekenschap willen afleggen kortom, leiderschapskwaliteiten ontwikkelen En daarnaast ook het opbouwen van een stabiele organisatie die niet om het charisma van één persoon draait of om bepaalde geloofshypes. Tot op zekere hoogte zou je kunnen zeggen dat overdreven focus op vaak persoonlijke, niet controleerbare, unieke, exotische religieuze ervaringen uiteindelijk de opbouw van een stabiele gemeenschap in de weg staat. .

 22. mafchauffeur says :

  @Oscar de Tweede: o sorry, ik begreep dat je serieus vond dat JSP en DS aan de poten van onze rechtsstaat aan het zagen waren door zich niet neer te leggen bij het vonnis. De Wet van Poe.

  Onze rechtsstaat wordt hier niet koud of warm van, hoop ik. 🙂

  Is de uitspraak trouwens ergens gepubliceerd?

 23. Wolferine says :

  Hoge bomen vangen veel wind. Dat is waar. Maar je moet dan zorgen dat je diep geworteld staat anders val je om. Punt uit! Er is geen leider die geen honger naar macht heeft. Dat is in de mens aanwezig. En Jan Zijlstra heeft jaren lang dictatortje kunnen spelen en nu mag een ander weer. En alle grote generaals in “Gods” koninkrijk houden de hand boven het hoofd van andere kopstukken. De elite Gods… Zulke kerken zal ik nooit betreden en zulke leiders zijn mijn leiders niet. Bah! Jan Zijlstra, David Sörensen, Jaap Dieleman, Gerard de Groot, Jan Sjoerd Pasterkamp, Willem Ouweneel, Mattheus van der Steen, Tineke Bouwman, Dick & Arleen Westerhof, Rob Allart, allemaal leiders die hunkeren of althans laatst genoemde hunkerde, naar macht en manipuleren de boel en houden allemaal handen boven elkaars hoofd.

  Charismatisch Nederland is gewoon ziek! Macht en controle ziek! Allemaal!

 24. engel says :

  @Wolferine,

  Geen uitzonderingen?

 25. onderzoektalledingen says :

  @mafchauffeur

  Nee, had die uitspraak ook al zitten zoeken, maar is niet gepubliceerd. Of wel, en dat Zijlstra de uitspraak daarna heeft bevolen uit te gaan van de server.

 26. goedgelovig says :

  Dat Jan Sjoerd Pasterkamp weinig op heeft met de principes en ethiek van mediation was al wel duidelijk. In meerdere leiderschapsconflicten in gemeenten is hij uit zijn mediation-rol gestapt en heeft zichzelf of eigen vertrouwelingen benoemd. Een scheiding der machten of een scheiding van rollen is hem vreemd. Mattheüs van der Steen is in een officiële ceremonie gevrijwaard van kritiek. Pasterkamp zit in het bestuur van TRIN, maar is ook vice-voorzitter van de VPE. Hij greep niet in toen medevoorganger Rob Allart de Berea-schaapjes in een heel fout investeringsschema leidde. Hij hield oplichter Erik Spruijt (tot op de dag van vandaag) de hand boven het hoofd. Hij geeft bijbelstudies over het herkennen van ‘de geest van manipulatie’, maar doet daar zelf helaas keihard aan mee.

 27. mafchauffeur says :

  @GG: desondanks wordt mediation steeds populairder in gemeenten.
  http://www.nmi-mediation.nl/news/toepassing_mediation_door_gemeenten_flink_gestegen.php

  Of zouden ze hier VNG-leden mee bedoelen ipv VPE-leden? 😉 🙂

 28. mafchauffeur says :

  Wel fijn voor bijbeunende gristenmediators dat volgens het initiatiefwetsvoorstel Wet Mediation de term “mediator” een vrij beroep blijft. Alleen “registermediator” wordt beschermd en mag niet zomaar door iedere willekeurige gezalfde worden gebruikt.

  Wie het hier niet mee eens is (DS?) kan nog tot 23 mei bezwaren inbrengen:
  http://internetconsultatie.nl/mediation

 29. d.e. says :

  Dit alles zal ook wel weer leiden tot kerkverlating vanwege teleurstelling in kerkleiders, geloofsgemeenschappen. Misschien haken sommigen helemaal af. Veel evangelische gemeenten groeien als kool. Dan komt er een probleem van welke aard dan ook en dan blijft een klein clubje over, dat overigens soms vervolgens wel weer groeit, zoals Nehemia in Zwijndrecht. En in de loop der jaren ontstaan dan vanuit die eerste club allerlei andere clubjes met mensen die claimen door God geroepen te zijn. En die splitsen dan vervolgens ook weer of ze verdwijnen. Ik houd het voorlopig even bij Bijbelstudies via internet.

 30. Johan says :

  “…en liet het ND weten dat hij een eerlijke verdeling van roerende en onroerende goederen wil.”

  De muzikanten en gebouwbeheerder, die in overspannen toestand al dan niet vrijwillig de Levensstroom hebben verlaten, wilden ook graag hun eigen instumenten en gereedschappen terug. Drie keer raden wat die te horen kregen van de apostel?

 31. mafchauffeur says :

  @Johan: ik krijg zojuist een profetie door dat jij staat te popelen om dat antwoord te openbaren. 😉

 32. afolus says :

  Zou het gebouw dan geen eigendom zijn van de stichting die nu Jan Zijlstra rechtens de laan uitgestuurd heeft…?
  Als dat het geval is hebben ze gewonnen maar toch verloren.

 33. Johan says :

  @mafchauffer: als je echt profetische gaven hebt weet je het antwoord al 🙂 Nu doe het zelfde als Zeur: d.m.v. een ‘profetie’ mij trachten te manipuleren.

  @afolus: als Zijlstra goed heeft opgelet in zijn Maasbach jaren zit het gebouw in een aparte b.v. waar de stichting van huurt.

 34. afolus says :

  @Johan
  Maar als de financierende bank goed heeft opgelet wil die meer dan slechts een huurcontract…..

 35. mafchauffeur says :

  @Johan: IK en manipuleren? Wat denk je wel.

  Schavuit. 😉

 36. Johan says :

  @mafchauffeur: het is mij nu wel duidelijk dat je de gave van een profeet ontbeert. Anders had je iets gezegd als dat ik jou overzienerschap verwerp. Als iemand dan nog niet bijdraait doet de weerspannige geest of macht beschuldiging het ook altijd goed. En sleep er een paar teksten bij. Maakt niet uit of het buiten de context is, daar maalt helemaal niemd om. Je hebt talent maar ook nog wat te leren 🙂

 37. goedgelovig says :

  @Pietje: Gelieve DSM IV op de plank te laten staan. We hoeven Zeurensen hier niet psychologisch te analyseren.

 38. Fenderfan says :

  Wat toch een wonderlijk wereldje, het moet voor een buitenstaander heel onoverzichtelijk zijn: profeten, apostelen, overzieners (toch gewoon bisschoppen?), charismatici…..ik zie door de bomen het bos niet meer.
  Ergens vermoed ik, in al mijn onkunde, dat het toch allemaal heel simpel is. Het lijken allemaal kleine pausjes. De scheiding der geesten is daar zichtbaar waar een gemeente/kerk niet gebouwd wordt op het inzicht van 1 persoon, die zich vervolgens ontpopt tot directeur/eigenaar/paus, maar op een gezond systeem van ‘checks and balances’, waar ruimte is voor het nuchtere besef dat we allemaal gewone mensen zijn en blijven, en dat we dus elkaars streken dienen op te vangen met een zorgvuldig uitgebalanceerd systeem van gespreide verantwoordelijkheden, rechtspraak, scholing en mogelijkheden tot correctie.
  De evangelische wereld is hier niet goed in, en wil dat ook helemaal niet. Theologisch niet, want men gelooft in de hemel op aarde en in de transformatie van gewone mensen tot een soort heiligen. Katholiek volksgeloof in een modern jasje. Allemaal pausjes. En laat je niks wijsmaken, dit is schering en inslag in de evangelische wereld. De problemen bij In De Ruimte in de jaren ’80, bij Nehemia begin jaren ’90, bij de bijbelschool in Heverlee (B.) eind jaren ’80: en ga zo maar door.
  Al die zogenaamde apostelen die zich menen te mogen verheffen zouden zich behoren te realiseren dat niemand minder dan apostel nummer 1 (Petrus) in het openbaar op z’n nummer gezet werd door Paulus, die niet tot de kring van de 12 behoorde maar wel een geschoold theoloog was en zich toch apostel noemde.

 39. Rien HA says :

  De tweede kern is, dat een authentieke man van God hierdoor op schandelijke wijze voor het hele land VERNEDERD wordt.

  en dat vindt Sörensen vreemd?? Dat is toch precies wat de bijbel zegt? Dat volgelingen van Jezus bespot, vervolgd en vernederd zullen worden!

  Het gevolg daarvan is dat vele tienduizenden het evangelie niet langer zullen horen. Dat is het vernietigen van Gods levensreddende werk in Nederland en Belgie. Dat kan en mag niet gebeuren.

  Volgens mij is God prima in staat om Zijn eigen zaakjes te regelen. Als het evangelie verkondigd moet worden, dan kan Hij daar genoeg andere mensen voor roepen.

  hoe de vork aan de steel zit.

  hoe de vork AAN de steel zit… hij is leuk! 😀

 40. Zucht..... says :

  Misselijkmakende “initiatieven” van “christelijke haantjes” die denken precies te weten hoe God het wil en hoe Hij werkt, namelijk op de manier hoe zij het willen en hoe zij werken. Part noch deel wil ik hebben aan deze praktijken van meneer Sorensen en consorten.

 41. hans says :

  God vergeet niets dus ook niet wat er op deze site wordt beweerd en gezegd. Heb liefde voor Uw vijand en vervloek niet, dat zijn heilige woorden en daar kan geen mens tegen iets inbrengen.

 42. bramvandijk says :

  @Rien HA

  Volgens mij is God prima in staat om Zijn eigen zaakjes te regelen. Als het evangelie verkondigd moet worden, dan kan Hij daar genoeg andere mensen voor roepen.

  Dat zei Joas ook over Baäl en we weten allemaal hoe het met Baäl is afgelopen 😀

 43. Rien HA says :

  @bramvandijk

  Precies! De tijd zal het leren…. 🙂

 44. De Dichter says :

  positief is als je een prive bericht stuurt via facebook dat je reactie terug krijgt, en de meeste charismatikakie krijg je geeneens bericht terug als je een vraag steld (bv giovannie veldmuis, wilkin vd kamp)
  Ok wat je terug krijgt staat vol met vooroordelen maar toch een antwoord.

 45. Chantal says :

  Hier word ik zo verdrietig van.
  Er word hier geen partij gekozen, en zo respectloos, om de naam Zeurenssen neer te zetten.
  Sorry, hoe is het mogelijk dat mensen zo verblind zijn.
  Zijlstra word aangevallen door de duisternis, door satan, die is het die nu tevreden lacht, want die denkt gewonnen te hebben, maar satan zal nooit winnen hij is nl al overwonnen door Jezus Christus.
  En respect voor diegene die voor de waarheid gaan, en het voor Zijlstra opnemen, heeft niets met partij kiezen te maken.

 46. mafchauffeur says :

  @Chantal: amen! Ik sta ook elke keer weer versteld hoe verblind men kan zijn. Het is maar goed dat Gods genade oneindig groot is.

 47. TommyLee says :

  @Chantal: Jij geeft heel veel macht aan satan maar wat er gebeurt speelt zich toch echt af tussen mensen die allemaal graag zelf de regie voeren en boos/verdrietig etc. reageren als het anders loopt. Waarom geef je niet gewoon toe dat er misrekeningen zijn gemaakt en dat gedane zaken geen keer nemen. Je hoeft helemaal niet voor of tegen Zijlstra te kiezen je kan ook gewoon alle partijen veel wijsheid toewensen!!

 48. Jesus lover says :

  @chantal.. De haatzaaierij van zeurensen heeft niets met de liefde voor Jezus te maken. Denk jij werkelijk dat Jezus in dit geval partij zou kiezen voor Zijlstra en de andere gezalfde zoon van Zijn vader, Hendriksen, zo keihard onderuit zou trappen? Zeurensen vindt zichzelf nu een hele grote stoere vent die zich graag verschuilt achter enkele namen van bekende Christenen. Ik hoop voor hem dat hij nog net zo stoer is als hij over deze haatzaaierij ooit verantwoording af mag leggen aan de Vader.

 49. Case says :

  Chantal zegt: (quote) En respect voor diegene die voor de waarheid gaan, en het voor Zijlstra opnemen, heeft niets met partij kiezen te maken.
  (Unquote) (ik weet niet hoe ik moet quoten)…

  Leuk: Als je voor de waarheid gaat, neem je het voor Zijlstra op en dan kies je geen partij…

  Echt heel mooie drogredenatie!

  Ik dacht dat ik geen partij koos omdat ik niet kan bepalen wat hier nu wel en niet in klopt. Ik vind het alleen heel triest. Maar blijkbaar is dat toch partij kiezen! Want dan neem ik het niet op voor Zijlstra. Bovendien ga ik niet voor de waarheid (want dan zou ik het wel voor Jan Zijlstra opnemen!). Echt geweldig Chantal!

 50. Parelmoer says :

  Als je tegen christenen zegt dat hun geloof niet deugt omdat het al twintig eeuwen lang haat, nijd, brandstapels, dogma’s, leugens, onrecht, onverdraagzaamheid en vooral ook kerkscheuringen predikt, dan zeggen ze vaak: dat was vroeger, maar dat is niet meer.
  Deze Zijlstra-soap laat prachtig zien hoezeer het oude, traditionele christendom nog steeds springlevend is. Er is nog niets veranderd.

 51. Parelmoer says :

  @Chantal
  Zolang Satan nog in staat is Zijlstra aan te vallen, dan is hij dus niet overwonnen. Christenen zeggen wel altijd dat Jezus Satan heeft overwonnen, maar Satan geeft geen krimp. God en Jezus hebben hun tegenstander schromelijk onderschat door al victorie te kraaien voordat de strijd gestreden is.

  Intussen moet Jezus zich kapotschamen dat hij alleen maar gebedsgenezingen verricht op mensen die naar oplichters gaan als Zijlstra en Benny Hinn. Jezus kan iedereen die ziek is genezen, ook de mensen die niet naar Zijlstra, Hinn of Lourdes gaan. Niet alleen gelovigen, maar ook ongelovigen. Maar dat doet hij niet. Zo drijft hij mensen in hun wanhoop in de handen van charlatans. Is dat niet ook iets om heel verdrietig van te worden?

 52. hans says :

  Jezus heeft mij in een isoleercel genezen van de drugs 20 jaar terug zonder mensen erbij dus hoe durf je dingen te beweren dat je alleen door handoplegging te genezen ben.En ik ben een levende getuige .God kan genezen zonder mensen te gebruiken.

 53. DsDre says :

  @Hans.

  Ik denk niet dat je met jouw reactie naar Parelmoer hem/haar geneest van vooroordelen.

 54. hans says :

  Ds Dre We leven in een democratie dus wat ik geloof moet ik weten en wat een ander doet moet hij of zij weten. Dat is een recht dat ieder mens heeft dus ik stoor me niet aan iemand die mij aanvalt, ik probeer ieder mens in zijn waarde te laten maar als dat niet wederzijds is jammer dan. Er zijn maar weinig mensen die dit kunnen en iedereen veroordelen maar haal eerst de balk uit je eigen oog voordat je de splinter bij een ander weghaalt. Er is weinig liefde op deze wereld en dat doen de mensen zelf.

 55. Wilfred says :

  St WoH: Fijn! En wie staan achter St Woh? We willen dolgraag weten wie de bediening van JZ of JSP steunen…

  Ik kan niets over de stichting vinden. Is die net nieuw of willen de oprichters zich niet bekendmaken?

 56. mafchauffeur says :

  @Wilfred: bijna goed. Stichting Wings Of Healing staat op hetzelfde adres ingeschreven als Stichting De Blinkende Morgenster en Stichting Boaz.

  De bestuursleden van Stichting Boaz hebben geen behoefte aan publiciteit.
  http://stichtingboaz.com/over_ons.htm

  Een echte altruistische stichting dus. Geen wonder dat de bediening van Jan wordt geadopteerd, ook al wordt deze vooralsnog uitgeoefend in de tennishallen en niet in Thialf.

  De Friezen moeten nog even geduld hebben. 😉

 57. mafchauffeur says :

  @Wilfred: de St. WoH is kennelijk voor één doel opgericht, namelijk het adopteren van Jan. En nee, JSP is geen bestuurslid.

  Wel commissaris. 🙂

  KvK-nummer 57899118

  Deze inschrijving valt onder beheer van Kamer van Koophandel Noord-Nederland

  Rechtspersoon

  RSIN 852784764

  Rechtsvorm: Stichting

  Statutaire naam: Stichting Wings of Healing

  Statutaire zetel: gemeente Drachten

  Eerste inschrijving handelsregister: 10-05-2013

  Datum akte van oprichting: 08-05-2013

  Activiteiten: SBI-code: 94993 – Steunfondsen (niet op het gebied van welzijnszorg)

  De verkondiging van het Evangelie van Jezus Christus om daarmee een antwoord te geven op de nood van de mens, alsmede het bieden van een geestelijk huis ter opbouw, bemoediging en verzorging; alsmede het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

  Bestuurders

  Naam:Verschoor, Hans
  Geboortedatum en -plaats: 23-02-1959, ‘s-Gravenhage
  Datum in functie: 08-05-2013 (datum registratie: 10-05-2013)
  Titel: Voorzitter
  Bevoegdheid: Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s), zie statuten)

  Naam: Moddejonge – Hoekstra, Antje Minke
  Geboortedatum en -plaats: 31-01-1952, Dantumadeel
  Datum in functie: 08-05-2013 (datum registratie: 10-05-2013)
  Titel: Penningmeester
  Bevoegdheid: Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s), zie statuten)

  Naam: Niezink, Gerhard Jan
  Geboortedatum en -plaats: 08-10-1968, Zutphen
  Datum in functie: 08-05-2013 (datum registratie: 10-05-2013)
  Titel: Secretaris
  Bevoegdheid: Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s), zie statuten)

  Commissarissen

  Naam: Juliet, Raimy Henry Clifton
  Geboortedatum en -plaats: 15-07-1964, Curaçao, Nederlandse Antillen
  Datum in functie: 08-05-2013 (datum registratie: 10-05-2013)
  Titel: Voorzitter

  Naam: Pasterkamp, Jan Sjoerd
  Geboortedatum en -plaats: 14-09-1944, Zaandam
  Datum in functie: 08-05-2013 (datum registratie: 10-05-2013)
  Titel: Secretaris

  Naam: Senchi, Alex Fernando
  Geboortedatum en -plaats: 30-05-1951, Curaçao, Nederlandse Antillen
  Datum in functie: 08-05-2013 (datum registratie: 10-05-2013)

 58. mafchauffeur says :

  @Wilfred: volgens de openbare gegevens van de Kamer van Koophandel is de Stichting Wings Of Healing opgericht op 8 mei 2013, ingeschreven op 10 mei 2013.

  Bestuursleden: Hans Verschoor, Antje Moddejonge en Gerhard Niezink.
  Comissarissen: Raimy Juliet, Jan Sjoerd Pasterkamp, Alex Senchi.

  Doelomschrijving: De verkondiging van het Evangelie van Jezus Christus om daarmee een antwoord te geven op de nood van de mens, alsmede het bieden van een geestelijk huis ter opbouw, bemoediging en verzorging; alsmede het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

  Oftewel: het adopteren van de bediening van Jan. 🙂

 59. afolus says :

  Volgens mij begon de afgescheiden broeder Van der Knaap met zijn nieuwe clubje ook in partycentrum Dekker te Warmond. Dat wordt nog eens heilige grond daar.

  Zou de nieuwe stichting de titel “apostolisch overziener” voor Jan Sjoerd Pasterkamp nu wel statutair hebben verankerd…?

  De eerste uitingen van de Stichting Wings of Healing ademen de designsfeer van David Zeurensen uit; zou hij toch een bescheiden rolletje mogen vervullen?

 60. Parelmoer says :

  @hans @DsDre

  “Ik denk niet dat je met jouw reactie naar Parelmoer hem/haar geneest van vooroordelen.”

  “ik stoor me niet aan iemand die mij aanvalt, ik probeer ieder mens in zijn waarde te laten maar als dat niet wederzijds is jammer dan.”

  Mijn vooroordelen tegen kerk en geloof zijn inderdaad talrijk en gaan diep. Daar kan zelfs Zijlstra met zijn wondergenezingen niet tegenop.

  Hans, hoezo laat ik jou niet in je waarde?

 61. rob says :

  @Parelmoer

  Hans, hoezo laat ik jou niet in je waarde?

  Misschien vanwege deze ongenuanceerde uitspraak waarbij je stelt dat Jezus niemand geneest zonder oplichters zoals Zijlstra waardoor Jezus mensen in de armen v oplichters drijft
  :

  Intussen moet Jezus zich kapotschamen dat hij alleen maar gebedsgenezingen verricht op mensen die naar oplichters gaan als Zijlstra en Benny Hinn. Jezus kan iedereen die ziek is genezen, ook de mensen die niet naar Zijlstra, Hinn of Lourdes gaan. Niet alleen gelovigen, maar ook ongelovigen. Maar dat doet hij niet. Zo drijft hij mensen in hun wanhoop in de handen van charlatans. Is dat niet ook iets om heel verdrietig van te worden?

  Hans zegt dat hij genezen is zonder oplichters zoals Zijlstra:

  Jezus heeft mij in een isoleercel genezen van de drugs 20 jaar terug zonder mensen erbij dus hoe durf je dingen te beweren dat je alleen door handoplegging te genezen ben.En ik ben een levende getuige .God kan genezen zonder mensen te gebruiken

  Indirect zeg je eigenlijk dat genezingen zonder oplichters niet bestaan en alle op zichzelf staande verhalen over genezing door Jezus zijn dus leugens of fantasie.

 62. rob says :

  Sorry, is mis gegaan met de quote Nog een keer met nog een kleine aanvulling:

  @Parelmoer

  Hans, hoezo laat ik jou niet in je waarde?

  Misschien vanwege deze ongenuanceerde uitspraak waarbij je stelt dat Jezus niemand geneest zonder oplichters zoals Zijlstra waardoor Jezus mensen in de armen v oplichters drijft :

  Intussen moet Jezus zich kapotschamen dat hij alleen maar gebedsgenezingen verricht op mensen die naar oplichters gaan als Zijlstra en Benny Hinn. Jezus kan iedereen die ziek is genezen, ook de mensen die niet naar Zijlstra, Hinn of Lourdes gaan. Niet alleen gelovigen, maar ook ongelovigen. Maar dat doet hij niet. Zo drijft hij mensen in hun wanhoop in de handen van charlatans. Is dat niet ook iets om heel verdrietig van te worden?

  Hans zegt dat hij genezen is zonder oplichters zoals Zijlstra:

  Jezus heeft mij in een isoleercel genezen van de drugs 20 jaar terug zonder mensen erbij dus hoe durf je dingen te beweren dat je alleen door handoplegging te genezen ben.En ik ben een levende getuige .God kan genezen zonder mensen te gebruiken

  Indirect zeg je eigenlijk dat genezingen zonder oplichters niet bestaan. Alle op zichzelf staande verhalen over genezing door Jezus zijn dus leugens of fantasie.
  Hans is dus een leugenaar of een fantast met zijn geloof in Jezus, de Grote Ondersteuner van Oplichters

 63. rob says :

  @Parelmoer

  Mijn vooroordelen tegen kerk en geloof zijn inderdaad talrijk en gaan diep. Daar kan zelfs Zijlstra met zijn wondergenezingen niet tegenop.

  Hans, hoezo laat ik jou niet in je waarde?

  Intussen moet Jezus zich kapotschamen dat hij alleen maar gebedsgenezingen verricht op mensen die naar oplichters gaan als Zijlstra en Benny Hinn.

  Je vereenzelvigt Jezus met de kerk, Zijlstra en Hinn.
  Dat zijn inderdaad grote vooroordelen.
  Punt 1: Veel kerken associëren zich niet met Hinn of Zijlstra.
  Hinn en Zijlstra vertegenwoordigen niet de hele kerk, maar een stroming.

  Punt 2: Er is een mogelijkheid dat Zijlstra en Hinn Jezus niet vertegenwoordigen.

  In feite ga je mee met Zijlstra en Hinn door te stellen dat Zijlstra en Hinn Jezus vertegenwoordigen.

 64. Parelmoer says :

  @Rob
  Ik had de indruk dat goedgelovig een satirische website was, maar ik begrijp dat het in reacties niet is toegestaan om op een satirische wijze het geloof op de korrel te nemen?

  Ik hoef het toch niet met Hans eens te zijn dat als hij zegt dat Jezus hem van de drugs af heeft geholpen, het ook werkelijk Jezus was die dat heeft gedaan? Als je het niet erg vind, geloof ik ook niet dat Jezus Lazarus uit de dood heeft opgewekt en al die andere bijbelse Zijlstra-verhalen waarin Jezus blinden, doven en lammen geneest daar geloof ik ook al niets van.

  Jezus is een kerkelijke fantasiefiguur, waar het hele christendom om draait. Dus is Jezus de kerk of de kerk Jezus. Er heeft waarschijnlijk wel ooit iemand met die naam geleefd die kennelijk gekruisigd is, maar nagenoeg alles wat verder over hem verteld wordt, is kerkelijke fantasie. Ik wil niet Hans uitmaken voor leugenaar, maar de kerken zijn dat natuurlijk wel. Die belazeren de boel al bijna 20 eeuwen. Niet alleen de kerk van Zijlstra, alle kerken, hooguit de vrijzinnigste in wat mindere mate.

 65. Wilfred says :

  @Parelmoer: Nou, “belazeren”? Lijkt me een wat te sterke term. Laten we het er op houden dat het moeilijk vast te stellen is wat wel en niet historisch juist is in de evangelieen. Wanneer je zou willen hardmaken dat kerken mensen belazeren, moet je kunnen onderbouwen dat mensen weten dat iets onjuist is en het desondanks verkondigen. Ik ben wel benieuwd naar je case…

  @Maf: Bedankt voor de info! Wel weer verhelderend om te zien dat JSP in die Stichting WoH een rol vervult…

 66. rob says :

  @Parelmoer

  Ik had de indruk dat goedgelovig een satirische website was, maar ik begrijp dat het in reacties niet is toegestaan om op een satirische wijze het geloof op de korrel te nemen?

  Ik hoef het toch niet met Hans eens te zijn dat als hij zegt dat Jezus hem van de drugs af heeft geholpen, het ook werkelijk Jezus was die dat heeft gedaan? Als je het niet erg vind, geloof ik ook niet dat Jezus Lazarus uit de dood heeft opgewekt en al die andere bijbelse Zijlstra-verhalen waarin Jezus blinden, doven en lammen geneest daar geloof ik ook al niets van.

  Jezus is een kerkelijke fantasiefiguur, waar het hele christendom om draait. Dus is Jezus de kerk of de kerk Jezus. Er heeft waarschijnlijk wel ooit iemand met die naam geleefd die kennelijk gekruisigd is, maar nagenoeg alles wat verder over hem verteld wordt, is kerkelijke fantasie. Ik wil niet Hans uitmaken voor leugenaar, maar de kerken zijn dat natuurlijk wel. Die belazeren de boel al bijna 20 eeuwen. Niet alleen de kerk van Zijlstra, alle kerken, hooguit de vrijzinnigste in wat mindere mate

  Je vroeg je af waarom Hans zich aangevallen voelde.
  Wel, mijn post was bedoeld dit uit te leggen.
  Dat is niet echt gelukt zo te zien 😦
  Wat je wel of niet gelooft moet je helemaal zelf weten.

  Ik kan verder niet veel met je reactie. In de zin van: je scheert alles over 1 kam.
  In feite kun je stellen, volgens jouw theorie dat alle gelovigen de boel belazeren omdat ze geloven in een geestelijke wereld die niet aantoonbaar bestaat.

  Zo’n redenatie vind ik erg kort door de bocht, veel te simpel, en doet een hoop gelovigen ook geen recht.
  Over het satirische gehalte van je reactie kan ik ook niet echt juichen. Je zit hier een beetje op een ongenuanceerde manier je gal te spuien.
  Maar goed, als het je oplucht. Succes ermee.

 67. Parelmoer says :

  @Rob
  Heel aardig dat ik van jou zelf mag weten wat ik wel of niet geloof. Maar kennelijk heb je er desondanks toch wat op tegen dat ik mijn visie uit.

  Wat is nou precies je probleem? Klopt het dan niet dat Jezus weinig meer is dan een kerkelijke fantasie? Hoezo niet dan? En het zijn toch alle kerken die deze fantasie-Jezus aanbidden? Waarom pruttel je dan dat ik alle kerken over één kam scheer? Ze geloven toch allemaal hetzelfde? Ik noem nota bene concreet de vrijzinnigen als min of meer positieve uitzondering.

  En als ik aangeef van mening te zijn dat zo’n fantasiefiguur niet echt mensen geneest en lijken tot leven wekt, dan is dat kort door de bocht en doe ik gelovigen onrecht? Hoezo dan?

  O ja, wat moet ik verstaan onder “een niet-aantoonbaar bestaande geestelijke wereld”?

  @Wilfred
  Het mag moeilijk zijn precies vast te stellen wat historisch is in de evangeliën, maar vast staat intussen wel dat het meeste wat de bijbel over Jezus vertelt bij elkaar is geharkt uit de profeten en concurrerende heidense godsdiensten uit de eerste eeuwen. Niet omdat wat heidenen geloofden in de ogen van de kerkbonzen zoveel waarheid bevatte, maar om het ‘evangelie’ beter verteerbaar te maken voor mensen uit die tijd. Waren ze wat gemakkelijker te bekeren. Zo is het begonnen.

 68. Pittig says :

  @ Parelmoer

  Er waren veel verschillende stromingen in de eerste eeuwen, die hele verschillende ideeën over Jezus hadden, zoals proto-orthodoxen, adoptianisten, Arianen, Ebionieten, gnostici, etc. En ze hadden allemaal hun eigen leiders (jouw “kerkbonzen”) die flink met elkaar in discussie waren. Ik kan je reactie aan Wilfred dus niet helemaal plaatsen.

  Mocht je het vooral over de (proto-)orthodoxen hebben, dan geloof ik niet dat het hun bedoeling was om het beter verteerbaar te maken, want dan hadden ze de zaken wel heel anders aangepakt, of niet ?

  En jouw Jezus-beeld is dan toch ook op zo’n manier gevormd dat het beter voor jou verteerbaar is? 😉

 69. engel says :

  Rolph Hendriks dreigt nu een rechtszaak tegen Sörensen aan te spannen wegens smaad (bron ND van 11-5). Ben benieuwd hoe lang deze soap nog doorgaat.

 70. Wilfred says :

  @Parelmoer: Ben benieuwd naar je wetenschappelijk onderbouwde bronnen voor je vergaande conclusies. Ik ben ze tot op heden niet tegengekomen. Maar een mens is nooit te jong om niet meer te hoeven leren… 😉

 71. afolus says :

  @engel
  Indringend verhaal in het ND.
  De goede God maakt gebruikt van wonderlijk grondpersoneel, zou mijn schoonmoeder zeggen…
  Wat een zooitje…!

 72. Parelmoer says :

  @Wilfred
  Waar te beginnen?
  Neem het Nieuwe Testament. Wetenschappers zijn daarin op tal van aanpassingen gestuit die de teksten van de evangeliën in overeenstemming moesten te brengen met de leer van de kerk. Nu kun je natuurlijk zeggen dat dit destijds met de beste bedoelingen is gebeurd, maar ik vind het toch de boel belazeren.

  Daarnaast heeft de jonge kerk er alles aan gedaan om geschriften waarvan de inhoud niet in overeenstemming was met de officiële canon te vernietigen. Ook dit zal wel met de beste bedoelingen gebeurd zijn, om de mensen de indruk te geven dat wat de kerk verkondigde de hele waarheid was. Het voelt niettemin als een vorm van bedrog.

  Een aardig gegeven is ook Mattheüs die in zijn evangelie van allerlei voorvallen uit het leven van Jezus doet voorkomen alsof die voorspeld waren door de profeten (als hij die voorvallen al niet op basis van de profeten zelf heeft geconstrueerd). Nog steeds zijn er tal van christenen die in het uitkomen van die zogenaamde voorspellingen een belangrijk argument zien voor de waarheid van hun geloof. Denk ook aan de laatste alinea’s van Marcus, die moeten suggereren dat Jezus na zijn dood in levende lijve aan allerlei personen verschenen is.

  De kerk belazert ons dus al bijna 20 eeuwen en nog steeds doen de kerken er zelf weinig aan om de resultaten van de wetenschappelijke bevindingen op te biechten aan de gewone gelovigen.

 73. rob says :

  @Parelmoer

  Het lijkt mij erg fantastisch voor je dat je precies weet welke versie van een verhaal klopt.

  Zelfs met gebeurtenissen die zich bijna onder mijn neus afspelen blijven er genoeg vraagtekens over.
  Je stelligheid verbaast mij echt.
  Wat dat betreft doe je niet onder voor de kerk 😉

 74. Parelmoer says :

  Ik zal het je nog sterker vertellen. Volgens mij kloppen ze geen van alle. 🙂

 75. mafchauffeur says :

  Het is niet te hopen dat mensen die behoefte hebben aan genezing zomaar wat gaan googelen op “Wings of Healing”.

  http://wingsofhealing.net/

  Dhr. J. Zijlstra is een markant figuur maar Dr. J.J. Hurtak kan er ook wat van. 😉

 76. Fred van Alphen says :

  Het zou zo anders hebben gekund.

  Aan het hieronder staande bijbelgedeelte moest ik denken, toen ik alle verhalen had gelezen op de verschillende blogs over de twist tussen de leiders van de Levensstroom gemeente in Leiderdorp. Het is toch de opdracht van alle kinderen van God om de ander lief te hebben en de ander hoog te achten, te respecteren in zijn of haar bediening. Wat triest als dit alles ontaardt in een twist, die bepaald wordt door de vraag: wie heeft het voor het zeggen? Wie is de baas? Daar hadden de discipelen ook al mee te maken en de HEER reageert daarop met: Ze begonnen onderling te redetwisten over wie van hen de belangrijkste was. Jezus merkte wat hen bezighield en hij nam een kind bij zich, dat hij naast zich neerzette……Want wie de kleinste onder jullie allen is, die is werkelijk groot.’ (Lucas 9:46-48)
  Het is voor iedereen die iets groots tot stand heeft gebracht in het zakelijk leven, maatschappelijke leven of op het geestelijk erf een geweldige uitdaging om gewoon in de gezindheid van Christus te blijven en niet te vervallen in trots en zich onkwetsbaar wanen. Het zal tevens van grote ootmoed en nederigheid getuigen als er een verzoening zou kunnen plaatsvinden, zodat ‘de vijand’ alsnog het nakijken heeft.

  Het onderwijs van Christus aan zijn discipelen en het van Paulus in zijn brief aan de Filippenzen moet voor ons allen een richtlijn voor het leven zijn:
  Laat onder u de gezindheid heersen die Christus Jezus had. Hij die de gestalte van God had, hield zijn gelijkheid aan God niet vast, maar deed er afstand van. Hij nam de gestalte aan van een slaaf en werd gelijk aan een mens. (Filippenzen 2:5-7 NBV)

 77. Sip says :

  Ik vind Jan Zijlstra is levensstroom.
  Maar het maakt niet uit wat hij ook doet hij foet het in de naam van onze verlosser Jezus Christus. Amen Amen zou Jan Zijlstra hebben gezegd.

 78. Henk says :

  Knetter, knetter gestoord zooitje religieuze spacekadetten die Jan Zijlstra, Zeurensen én Jan Sjoerd Pasterkamp.

  Jan Zijlstra ‘Dé Authentieke Man van God’???

  De spontane spetterpoep krijg ik ervan … Jèèèhgggggg!

 79. hans says :

  Wat kunnen mensen zich toch druk maken. Daarom is wederzijdse liefde zo belangrijk om samen iets moois te maken. Ergeren hoort daar niet bij. En haat helemaal niet.

 80. Wolferine says :

  Manipulatie hoort ook niet, macht ook niet en Godsdienstwaanzin is ook niet van de heer…

 81. hans says :

  Geachte Wolverine Ik bidt en hoop dat ook jij je ooit laat bekeren door De Levende God en dat Jan Zijlstra jouw persoonlijke broeder mag worden waar je van mag leren uit Het Woord van God (De Bijbel) Dus wordt niet kwaad maar zet het kwade om in het goede en wees een Discipel en laat de wereld voor wat het is. Bidt voor deze wereld dat iedereen gered mag worden. Dat MEEN ik.

 82. joost says :

  hans
  wanneer je je werkelijk hebt laten bekeren door de Levende God dan kan je de wereld niet meer laten voor wat het is. Dan wil je voor iedereen de zegen van God en naar Zijn werken leven. Je spreekt je zelf in één en de zelfde post ook tegen want je adviseert om de wereld te laten voor wat het is en je bidt dat die wereld gered mag worden. Contradictie vogens mij….
  Jan Zijlstra vind ik persoonlijk absoluut géén persoonlijke broeder. Ik hou niet van machtswellustelingen en personen die zich zelf zo perfect lijken te vinden. Volgens
  mij is hij één van de velen valse profeten.
  joost

 83. hans says :

  Joost maar als jij Jan Zijlstra niet mag wie ben jij dan om hem te veroordelen want zelfs jij hebt fouten. En contradictie is niet wat ik zei want de wereld gaat toch wel z,n eigen gang. Dat ik ervoor wil bidden is mijn zaak en niet van een ander. Wat jij doet moet jij doen want uiteindelijk moet een ieder verantwoording afleggen voor zijn of haar eigen daden als je daar tenminste in gelooft. Ik geloof daarin. En er zijn veel valse profeten maar daarom volg ik God en geen mensen . In de bijbel staat : verlaat U op mensen en U komt bedrogen uit en dat is een uitspraak van Christus zelf. Dus ik volg ook geen mensen maar ik toetst ze aan Het Woord en als ik iets niet vertrouwd daarin vraag ik erom. Ongeacht wie die persoon ook is. Ik hoop dat je dat begrijpt. Dus ik laat me door niemand intimideren Joost. Ik laat me leiden door mijn Hemelse Vader.