Gristelijke koningsliederen

samenvoorjezusDe commotie over het Koningslied heeft volgens het ND geleid tot grote creativiteit op het gristelijke erf. Zo kwamen verschillende dichters, muzikanten en predikanten met een eigen Koningslied op de proppen. Deze liederen ademen, nogal voorspelbaar, veel ‘God, Nederland en Oranje’. De koning is namelijk indirect door God aangesteld en een lied moet hem vooral zegen, wijsheid en godsvrucht toebidden, anders gaat het niet goed met Nederland.

Zo dicht Lenze Bouwers:

Kom, zing dit lied voor onze koning,
die nu zijn zware ambt aanvaardt;
leef allen mee naar deze kroning,
want deze vorst is hulde waard.

Stiekem leent hij toch wat uit het nationaal afgekraakte Koningslied van John Ewbank, want Willem-Alexander staat, zo verzekert Bouwers ons, echt dag en nacht voor ons klaar.

In het volgende couplet verschijnt de koning als een soort Sinterklaas op de kleuterschool:

Wij staan hier met kronen en vlaggen,
wij vormen nu een grote kring,
we zwaaien en juichen en lachen,
U, koning, staat er middenin.
Regeer ons land,
 dit waterland;
uw Maxima dichtbij, 
een bloeiende maand mei.

Die laatste zin moet natuurlijk zijn: “uw Maxima doet wat ze wil, na 30 april.”

Kees Meeuse benadrukt de unieke geloofsband met het Huis van Zorreguieta Oranje:

U gaf door strijd en kruis
een sterke liefdesband 
met ons Oranjehuis.

God heeft ook het huwelijk tussen Willem-Alexander en Máxima geregeld:

God gaf ze aan elkander.
God zeeg’ne hun gezin
 en koninklijk geslacht,
dat in verleden tijd 
ons zegen heeft gebracht.

Onze nieuwe koning moet zorgen dat hij godvruchtig leeft, dan is “wijsheid zijn bekroning”. Dus geen escapades zoals Prins Charles en geen gierigheid zoals Prins Laurent.

Liedjesschrijver Cor Barten heeft een canon bedacht waarin mannenbroeders en vrouwenzusters door elkaar heen kweelen:

m Met Gods hulp
v met Gods hulp
m 
zal het gaan
v zal het gaan
allen
 Met Gods hulp,
in Zijn kracht zal ’t bestaan.

Ria Borkent noemt haar lied voor de koning maar gewoon wat het is: een gebed. Ze sluit aan bij de bijbelse opdracht om te bidden voor ‘hooggeplaatsten’:

Heer, wij bidden voor de koning
die het land regeren gaat.
Geef hem sterkte bij de kroning,
wijsheid die hem nooit verlaat.

Geef dat hij dit land mag dienen
bij de gratie van uw trouw
en ons volk regeert met liefde
op gerechtigheid gebouwd.

Koning Willem Alexander
-
laat zijn naam gezegend zijn,
Heer, door u die als geen ander
koningen regeert en leidt.

Heer, wij bidden voor de wereld,
rechters en de overheid,
wereldleiders en regeerders,
draag hen allen wereldwijd.

Zou Nederland deze liederen wél eensgezind meezingen? Of zijn ze vooral bedoeld om op zondag 28 april op de Bijbelgordel te worden gezongen?

gristelijkkoningslied

Advertenties

11 responses to “Gristelijke koningsliederen”

 1. bramvandijk says :

  Zo krijg je natuurlijk met terugwerkende kracht heel veel waardering voor het werk van Ewbank en zijn vriendjes 😉

 2. Jos van der Veen says :

  Als ik het woord ‘koning’ vervang door Sinterklaas, dan heb ik op 5 december misschien nog wat aan deze gedichtjes.

 3. Rien HA says :

  Nou, die van Ria Borkent vind ik best wel kunnen eigenlijk. 🙂
  En die van Lenze Brouwers is volgens mij op de wijs van psalm 66 (komt, luistert toe gij Godgezinden)

 4. Ettje says :

  Jammer dat Ria Borkent het over ‘de kroning’ heeft. Onze koningen worden niet gekroond maar ingehuldigd. Wijs besluit van koning Willem 1. Hoewel ook wel een verlegenheids besluit. Want wie kroont de koning? Iemand die hoger geplaatst is dan de koning, en die is er niet. En aangezien kerk en staat gescheiden zijn, ter bescherming van de staat, was er ook geen mogelijkheid om het door een kerkelijke hoogwaardigheids bekleder te laten doen. Vandaar dat de ‘kroningssymbolen’ slechts symbolisch aanwezig zijn! Dat had Ria Borkent, gezien haar vrijgemaakte opvoeding gewoon moeten weten! 🙂
  Maar verder best een mooi lied! Beter dan de meeste liederen, tot nu toe!

 5. Oscar de Tweede says :

  Zeurensen, ja hij, wie anders? is vol van het gedicht van zekere Ewbank. Ik ken dat lied verder niet (…), maar geef het graag namens Z. aan u allen door:

  Door de regen en de wind
  Zal ik naast je blijven staan
  Ik bescherm je tegen alles wat komt
  Ik zal waken als jij slaapt
  Ik behoed je voor de storm
  Hou je veilig zo lang als ik leef

  Met elkaar in de zon en de regen
  Zij aan zij, borst vooruit
  Trots als een pauw, dit is ons geluid
  En hoe klein we ook zijn
  Onze daden zijn groot
  Gaan niet onderuit
  Voor jou, mijn kind

  Loop voor jou door de wind en regen
  En zal achter je blijven staan
  Ik draag een vaandel met jouw naam
  Geloof in jou zolang we bestaan
  Ik bouw een dijk met m’n blote handen
  En hou het water bij jou vandaan

  Laat me weten wat je droomt
  Waar je hart zo naar verlangt
  Ik zal niet rusten tot het waar geworden is
  En als je ooit je weg verliest
  Ben ik je baken in de nacht
  Ik wijs je de haven in de duisternis

  Ik zal strijden als een leeuw
  Tot het jou aan niets ontbreekt
  Hou je veilig zo lang als ik leef. (einde citaat)

  Zeurensen plaatst er de volgende kanttekeningen bij:
  ” Het zijn stuk voor stuk zinnen die je doorheen de Bijbel steeds weer terugvindt. God die als een vader achter ons staat, ons beschermt door dik en door dun, die in ons blijft geloven -ook als we vallen-, die ons gelukkig wil maken, die als een leeuw voor ons vecht, enz.”
  Jammer, dat het ND en GG deze tekst niet eerder hebben gedetecteerd als gristelijk geinspireerd. Gemiste kans!

 6. Frits says :

  Voor mij is er maar 1 koningslied en die is alweer héél oud:

  IK PRIJS U HEER, GOD VAN ‘T HEELAL (465)E

  Ik prijs U Heer, God van ’t heelal;
  de Vredevorst, die komen zal.
  Ik breng U eer,
  want U regeert in mij.

  En ik dien geen and’re heer;
  geen afgod en geen koning.
  Ik verlang alleen naar U;
  mijn hart is U tot woning.

  En met mijn hart,
  hef ik ook mijn handen op.

  (c) 1989 Kempen Music / Universal Songs
  Tekst & muziek: Andr‚ Kempen
  Ned. tekst: Peter van Essen

 7. Oscar de Tweede says :

  Naar aanleiding van het aankomende Nieuw Liedboek stond er vandaag in het ND de volgende limerick.

  Nieuw Liedboek

  “O heerlijk!” zegt iemand uit Boomen.
  “De dag die ik wist dat zou komen
  is eindelijk daar!
  Men heeft, hoop ik maar,
  ook iets van John Ewbank genomen?”

  (Dan zou Zeurensen in de liedkeuzecommissie hebben moeten zitten!)

 8. Gerard Boerma says :

  Godsvruchtige Koningsliederen welke inspireren.

  Het behaagt mij als hoeder van ons Koninklijk erfgoed van deze opportunity gebruik te kunnen maken om Willem-Alexander Claus George Ferdinand, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, Jonkheer van Amsberg en Koningin Maxima te feliciteren met hun nieuwe job. Het is een groot voorrecht om het ambt van monarch view te geven maar in mind dat Alex zijn performance optimaal is heb ik daar in ieder geval het volste vertrouwen in. All the best.

 9. Johan Janse says :

  Heeft ook iemand gedacht aan een lied van de Koning?
  Dus een lied waarin de koning zelf spreekt?
  Net als in het Wilhelmus?
  Ik ben wel geen naaste vriend van onze Koning, en geen groot dichter zoals Marnix van Sint Aldegonde, maar heb vanmorgen toch een poging gewaagd:

  Koningslied 2013

  1.
  Wij, Willem-Alexander,
  Koning van Nederland;
  bij gratie van een Ander:
  God gaf ons deze band.
  Prins van Oranje Nassau,
  verbonden aan mijn volk,
  Wij willen u altijd dienen,
  als een vriend en hartentolk.

  2.
  Mijn leven wil ik wijden
  in dienst van Nederland.
  In vreugde en in lijden,
  verbindt ons deze band.
  Mijn volk, ik vraag uw dragen,
  vertrouwen en geloof.
  Dat nimmer te beschamen,
  is wat ik u nu beloof.

  Melodie: Wilhelmus

  Ter gelegenheid van de inhuldiging van Willem-Alexander, Koning der Nederlanden, 30 april 2013.

  Nieuwveen

  Johan Janse.

 10. Bernard says :

  @johan janse … Hopelijk is het satirisch bedoeld? Wat een afschuwelijke rijmelarij vol met onzinnige uitspraken

 11. rwederfoort says :

  Een goede prestaties van onze niewe Koning Willem Alexander.

  Beste mensen van Nederland, My naam is Ronald Wederfoort, en ik woon op Curacao. Ik wow een pluimpje geven aan de niewe koning
  Van Nederland Willem Alexander voor zijn interventie en actieplan in Curacao, voor een onderzoek te worden verricht naar de integriteit van publieke functionarissen op curacao,
  En ook on de integriteit van sommige Politici te laten onderzoeken, en ook om op Curaçao orde op zaken te stellen. Het opbreken van corruptie groupen
  Die ook denken dat dat het eiland gebruikt kan worden voor geldwassen en andere koruptie activiteiten.

  Wanneer imand iets goed doet, moeten wij ook applaudiseren Zo een PLUIMPJE voor Willem Alexander.

  Ronald Wederfoort
  IT Business Consultant
  5999 5156118
  Tweeter :@usacuracao
  YouTube – FACEBOOK – Linkedin
  http://marketing.aiyellow.com/ronaldwederfoort/?&lang=nl
  Skype Name: ronald.wederfoort