Jan Zijlstra is verraden!

verraadJan Zijlstra is door de rechter geheel onterecht uit zijn bestuursfunctie gezet. Hij is namelijk verraden – “verraad van het ergste soort door zijn naaste medewerker Rolph Hendriks, die hij nota bene zelf had aangesteld.”

Dat stelt collega-‘apostel’ David Sörensen in zijn laatste nieuwsbrief. Hij roept zijn lezers op om per brief druk uit te oefenen op het bestuur van De Levensstroom om Zijlstra weer in zijn functie te herstellen.

Dat Jan Zijlstra geen gelukkige hand heeft in het aanstellen van leiders is wel duidelijk. Elke druif kan zien dat broeder Hendriks een echt haantje is en haantjes willen gewoon de baas zijn in het kippenhok. Volgens Zeurensen probeerde Hendriks Zijlstra “te controleren in diverse belangrijke beslissingen, waarbij hij zijn geestelijke gezag niet langer erkende.” Dat kwam nog bovenop de laster die Zijlstra – net als Zeurensen – op het grote boze internet te verduren kreeg. Terwijl deze man wel – net als Zeurensen – “vele duizenden levens voor de eeuwigheid heeft veranderd.” En in typisch Zeurenseniaanse overdrijving:

Vele malen hebben de getuigenissen van wonderbare genezingen die Jezus Christus doorheen Jan deed, de voorpagina’s van kranten gehaald. Mensen stonden op uit de rolstoel, gezinnen kwamen tot herleving omdat vader, moeder of kind hersteld werden, vele ongeneeslijke zieken werden wonderbaar genezen door Jezus Christus, in de bediening van Zijlstra.

Nu verliest Zijlstra zijn levenswerk “door het verraad van iemand die hij een taak had toevertrouwd binnen zijn bediening.” Dat mag niet gebeuren, vindt Zeursensen. Daarom:

Doe iets! Laat je stem horen.
 Het is duidelijk dat deze situatie een voorbeeld is van verraad. Niet Rolph Hendriks heeft de Levensstroom opgericht, hij heeft er geen tientallen jaren voor gevochten, dat heeft Jan gedaan. Dit is niets anders dan een coup. Dit is te erg voor woorden en ik wil dat niet zomaar laten gebeuren. Dit is niet het werk van de heilige Geest, maar van de duisternis. Dat is zo helder als pompwater. Een man van God buitenschoppen uit zijn eigen werk en zelf de leiderspositie overnemen is heel erg verkeerd. Jan Zijlstra heeft vurig gestreden voor Jezus Christus en voor het land. Hij verdient het onze steun te krijgen.

Advertenties

245 responses to “Jan Zijlstra is verraden!”

 1. DsDre says :

  Hoe zat het ook alweer met die € 30.000,–? Is dat geen issue meer voor DS?

 2. FlevoT says :

  ‘Zo helder als pompwater’. Bij de meeste pompen die ik uberhaupt nog tegenkom staat een bordje ‘geen drinkwater’. Zegt wel weer genoeg…. 😉

 3. Libbe says :

  Kennelijk heeft Jan Zijlstra een kort geheugen want was hij niet de man die zijn “mentor” Johan Maasbach heeft “verraden”?

 4. Jeroen Mank says :

  Schijnt een eeuwenoude traditie te zijn: apostelen en verraad.

 5. Ed Schreudering says :

  Lieve mensen, welk verraad? Mogen gelijkwaardige bestuursleden elkaar niet controleren? Jan wilde eind Vorig jaar met als eerder van Maasbach, Arno en nu Rolph af, maar Rolph voelde zich daar door God geplaatst en wilde alleen vertrekken als God hem daar weg zou halen. De situatie werdt onhoudbaar en Rolph heeft het bestuur verzocht Jan Zijlstra uit het bestuur te zetten. Eerst tijdens een vergadering waar 3/5 het eens was met het Rolph. Toen zag Jan geen andere weg meer dan via de rechter de rollen om te keren, en een ieder die tegen hem was gekeerd uit het bestuur te stoten zodat Jan weer zijn aloverzienerschap kon continueren.
  In dit soort gevallen proef ik Macht en Manipulati, wat niet van God is.
  Het is iets tussen God en Jan Zijlstra en Rolph en God.
  Vele trouwe leden en bezoekers hebben betaald aan dit prachtige gebouw, dat zal straks te koop of te huur staan. Ik proef ook nergens woorden van gevoelens, alleen van….dan begin ik morgen weer ergens anders (Jan).

 6. DfTg says :

  Co-prophet of the endtimes? Third eagle of the Apocolypse?

 7. afolus says :

  Is er ook een Judassiaanse gemeente waar we ons vanaf nu bij kunnen aansluiten…?

  😀

 8. DsDre says :

  @Afolus.

  Iedere afgescheiden gemeente is Judassiaans. Het Judassianisme viert hoogtij, het lijkt wel op het Jansenisme.

 9. Agilhartje says :

  Helemaal fout natuurlijk om een rechtszaak te beginnen om dit soort binnengemeentelijke problemen op te lossen:
  “Hoe durft u onderlinge rechtsgeschillen voor ongelovigen te brengen in plaats van voor de gelovigen! Weet u dan niet dat Gods heiligen over de wereld zullen oordelen? En als u over de wereld zult oordelen, zou u dan niet in staat zijn om te oordelen over de meest onbeduidende rechtsgeschillen? Weet u niet dat wij over engelen zullen oordelen? Dan kunnen we dat toch zeker ook over alledaagse zaken? Wilt u werkelijk uw alledaagse geschillen aanhangig maken bij mensen die bij de gemeente geen aanzien genieten? U moest u schamen. Is er dan niet één wijs mens onder u die tussen broeders en zusters uitspraak kan doen? Is het werkelijk nodig dat de een de ander voor het gerecht sleept, en nog wel voor dat van ongelovigen? Het is al treurig genoeg dat er rechtsgeschillen bij u voorkomen. Waarom lijdt u niet liever onrecht? Waarom laat u zich niet liever benadelen?” (1 Korintïers 6:1-7)

  Overigens is het helaas zo dat de veel kerkgenootschappen zijn ontstaan uit een ruzie…

 10. gorda says :

  Wat jammer dat Gods kinderen hun zakken uitvechten bij de wereldse rechter! Hebben wij kinderen Gods niet een Rechter die alles weet?

  “Weet wel, dat er in de laatste dagen zware tijden zullen komen:want de mensen zullen zelfzuchtig zijn, geldgierig, pochers, vermetel, kwaadsprekers, …..,trouwloos, lasteraars, ………….. , opgeblazen,………” 2 Timoteus 3:1 -13

 11. Pittig says :

  Rolph voelde zich daar door God geplaatst en wilde alleen vertrekken als God hem daar weg zou halen.

  (reactie Ed Schreudering)

  Hendriks en Zijlstra weten allebei zeker dat God hen daar wil hebben, maar van de ander weten ze zeker dat God hen daar niet wil hebben. 🙂

  Conclusie: ze zeggen wel dat ze God kennen en zijn stem kunnen verstaan, maar dat betekent…
  1. …dat God heel verschillende dingen zegt
  of
  2. …dat één van de twee iedereen (w.o. mogelijk zichzelf) misleidt
  of
  3. …dat ze beiden hun eigen gedachten verwarren met Gods gedachten.

  En dan te bedenken dat minstens één gemeente iemand volgt die eigen gedachten brengt alsof het Gods gedachten zijn…

 12. Pittig says :

  TIp 1: wordt nooit medewerker van David Sörensen. In zijn hoofd geldt: “Eenmaal macht is voor altijd macht.”

 13. Pittig says :

  Ik lees net ook een tweet van @ApostelPaulus die reageert op Jan Zijlstra en David Sörensen:

  Hoe durft u onderlinge rechtsgeschillen voor ongelovigen te brengen in plaats van voor de gelovigen!

  Diezelfde tweet had hij ook al naar de gemeente van Korinte gestuurd.

  Ik ben het zelf niet zo eens met Paulus, maar Jan Zijlstra gelooft dat het Gods Woorden zijn en dan mag hij me nog wel uitleggen hoe hij die woorden naast zich neer kan leggen.

 14. DsDre says :

  @Pittig.

  Die uitleg laat zich raden. Het wordt zoiets als: Ik JZ ben door God geroepen. Als je dat niet erkend ben je niet in God, dus het gaat hier om een geschil tussen een gelovige en ongelovige en in de brief aan Korinte gaat het over een geschil tussen gelovigen.

 15. Oscar de Tweede says :

  Vandaag heeft Zeurensen een toelichting gegeven op zijn eerdere Lifeletter, waarin hij het opnam voor Jan de Overziener. “Ik kan niet accepteren dat heel christelijk Nederland dit zomaar goed vindt.” Verder dan deze emotionele kreet komt Zeurensen inhoudelijk niet. Zeurenens visie is dat Jan en Jezus samen de Levenstroom hebben gesticht en dat anderen, die er later zijn bijgekomen, geen recht van spreken hebben. ” Alles moet zich voor Jan buigen. Ied’re mond zijn lof getuigen.” Ik parafraseer een oud liedje.
  Toch wel mooi, dat Zeurensen zo in het tuintje van Jan staat te wieden. Tip: wied ook vooral in je eigen tuintje, Zeurensen.

 16. star says :

  Maar natuurlijk,iemand die zélf zijn zaken niet op orde heeft gaat even vertellen wat er bij anderen aan de hand is. Ik word een beetje onpasselijk van al die manipulerende volle evangelie retoriek. Als je de problemen zélf niet op kunt lossen en je vraagt het oordeel van een rechter, neem dan óók wat erbij staat. Sörensen mag er dan lak aan hebben,maar dat zegt meer over hém dan over de rechter.
  Als Zijlstra gelijk had gekregen dan had hij toch nog moeten dealen met een bestuur wat hem niet meer wilde, dat vergeten hij even voor het gemak .En het is wéér een “voorgangerzoon” die niet heeft geleerd om écht samen te werken (waar hebben we dat meer gezien?) en door de rechter als hoofdoorzaak wordt aangewezen.Dat is even slikken, maar het is een kans om er wat mee te gaan doén. Zijlstra heeft zelf nagelaten om zaken goed te regelen en God doet niet wat je zelf kunt doen. En dat Zijlstra zelf naar de rechter stapte zegt ook wel iets over het gebrek aan inzicht.Of dacht hij op voorhand gelijk te hebben zoals altijd?
  We zullen maar denken dat Sörensen ook niet wijzer is en de oproep om te spammen nét zo onfatsoenlijk als zijn uitspraken. Er valt nog heel wat te leren, want de medevoorganger van Zijlstra beschuldigen op de manier zoals hij doet, zegt genoeg over de inzichten van de jongeman.Voor gemak vergeet hij even dat Zijlstra de man zelf aan heeft gesteld. Of was toen de duivel ook al aan het werk?
  Sörensen heeft het nu constant over het werk van Zijstra….. ik dacht dat het het werk van God was toen alles nog “goed” ging.En dit is toch niet de 1e keer dat Zijstra mensen weg ging sturen? Wie zat daar toén achter? Ja je raakt toch het spoor een beetje kwijt,niet?.

 17. Henk says :

  Weer een walgelijk staaltje machtsvertoon waarbij het voor zichzelf tot Heilige Totempaal verheven lieden als Jan Zijlstra niet meer uitmaakt of je liegt dat het gedrukt staat. ‘Apostolisch Overziener’, m’n derrière!
  Wannabe Napoleonnetje zal je bedoelen.

  En uiteraard is de andere Heilige Totempaal, Jan Sjoerd Pasterkamp ook weer in het vizier, en zo is het cirkeltje van elkaar de hand boven het hoofd houden weer mooi rond. Als je haar maar goed zit, zonder begin en zonder einde.

  Lekker belangrijk doen & vooral elkaars schapen jatten oh gij geheiligde doorluchtigheden. Blèèèhggggggg

  (zie schapen-jat rondzendbrief mbt tot zondag aanstaande)

  From: J. Westmaas

  To:

  Sent: Friday, April 26, 2013 11:16 PM

  Subject: Uitnodiging

  Beste broeders en zusters,

  Jan Sjoerd Pasterkamp nodigt u uit voor een speciale dienst op zondagmorgen 28 april a.s. om 10:00.

  Locatie Dekker Warmond Sport & Party
  Veerpolder 14
  2361 KV Warmond
  http://www.dekkerwarmond.nl

  Voor al de verstrooiden en homeless die niet meer zondags naar de diensten kunnen gaan, waaronder ook Jan en Herma Zijlstra en vele anderen die u al een lange tijd niet meer gezien heeft.

  Zegt het voort, verenig u, wees sterk en moedig.

  Gods zegen,

  Hans en Janny Westmaas

 18. mafchauffeur says :

  @star: over de stelling “het is het werk van God en niet van Jan Zijlstra” schrijft Zeurensen: “larie en apekool”.

  Zo boud had zelfs ik het niet durven beweren. 😉

 19. niek1928 says :

  Judas moest verraden in gehoorzaamheid aan onze zelfgeschapen god die natuurlijk op ons terugwerkt. Hebben we gebeden dat Roodkapje wakker zou worden? Zij werd wakker.

  Bidden we voor het gewas? Het wast.

  Ieder haar of zijn taak.

  Schiepen wij hem niet naar ons beeld en gelijkenis? Waren wij toen volmaakt? Nou dan.

  Gristelijk satyrischen oogsten volgens plan. Tsjonge jonge…, vreemd dat het woekeringen oplevert waarin ze zelf verstikken? Ik ben niet verbaasd, ook al volgens gods plan.

 20. Wim says :

  @ Jeroen Mank. “Kukelekuuuuuuuu”.

 21. star says :

  @mafchauffeur: indrukwekkend en zo denken de heren dan nog iets van geloofwaardigheid over te kunnen houden.Was er geen goede mediator te vinden denk ik dan.Dit is het zoveelste staaltje van wonderlijk machtsvertoon.Ik vertrouw mijn schoenen nog niet toe aan zulke mensen, laat staan mijn geestelijk leven.Wat een armoe.

 22. Shaul says :

  Kan er geen tapijthal van gemaakt worden? Krijg je tenminste waar voor je geld.

 23. mafchauffeur says :

  Zeurensen weet het zeker: de coup van Hendriks is demonisch. En Hendriks heeft geen recht van spreken want hij heeft nooit de jarenlange “nationale vervolging gekend die Zijlstra en Zeurensen ten deel gevallen is.

  Alle reden om nu met vereende krachten Rolph terug te duwen in zijn eigen “Hendriks International Ministries” (San Jose, CA). 😉

 24. mafchauffeur says :

  Is het mogelijk dat de Heer aan Jan duidelijk maakt dat hij met welverdiend pensioen moet?

  Immers, Jans opvolger komt nu echt op stoom. Ronald Plat stuitert met “yeeehaaaaa” door Fb vanwege de eerste blinde die op de Gloriestoel is genezen gisteren.

 25. de dichter says :

  Moet je nou als kerk een stichting als rechtsvorm kiezen om deze sorus te voorkomen?

 26. Wilfred says :

  @Maf:

  Ronald Plat stuitert met “yeeehaaaaa” door Fb vanwege de eerste blinde die op de Gloriestoel is genezen gisteren.

  Wat, is John tot geloof gekomen???

 27. d.e. says :

  Ik snap nooit zo goed dat wanneer mensen echt voor honderd procent overtuigd zijn dat zij eeuwig in de heerlijkheid zullen leven, zij zich in dit leven zo druk over hun positie in de gemeente maken (al die haantjes enzo). Dit leven is dan een stipje op een oneindige lijn. Hetzelfde geldt voor degenen die zich- vooral op hogere leeftijd – zo druk maken over allerlei aardse zaken. Ze weten mij nogal eens wel te vertellen dat ik op God moet vertrouwen, maar dat doen ze zelf mijns inziens ook niet. Is dit herkenbaar?

 28. Insider says :

  Zijlstra is niet zomaar ontslagen als bestuurslid. Bestuursleden zijn hoofdelijk aansprakelijk. Als je buiten weten om van bestuursleden uitgaven doet en andere beslissingen neemt, dan tikken je medebestuursleden je op de vingers. Luister je niet, dan kun je niet meer vertrouwd worden. En zo ging het dus: Jan Zijlstra en Richard Zijlstra werden ontslagen als bestuurslid omdat ze bestuurlijke grenzen overschreden hadden, niet omdat Voorganger Rolph Hendriks (Jan Zijlstra was geen mede-voorganger) de toko alleen wilde runnen. Ik verbaas me er over hoe slecht mensen geïnformeerd zijn.

 29. Ronny Blaak says :

  Shalom beste mensen,

  Jan Zijlstra krijgt wat hij verdient. Hij heeft zelf door alle jaren heen honderden misschien wel duizenden volgelingen van Jezus uit de Levensstroom gezet & weggejaagd die door Jan financieel & geestelijk waren uitgekleed & bedrogen. Jan oogst nu wat hij jarenlang zelf heeft gezaaid. Nu is hij zelf uit de Levensstroom gezet. Boontje komt om zijn loontje in Jezus naam.

  Gods Zegen & Halloe Jah

 30. mafchauffeur says :

  @Insider: is het niet zo dat de Heer niet zal toestaan dat Zijn gezalfden aansprakelijk zullen worden gesteld? Ik verbaas me om het gebrek aan vertrouwen van dergelijke bestuursleden.

 31. Insider says :

  @mafchauffeur: De Levensstroom Gemeente is een ANBI Stichting. Binnen een bestuur geldt: 1 man 1 voice (zie ook het vonnis van de rechtbank), maar een ANBI status is helemaal helder: er mag niet 1 persoon zijn die boven anderen staat. Is dat wel het geval, dan komt de ANBI status in gevaar. Zijlstra heeft heel bewust gekozen voor een stichting model (in 1992; hij had toen overigens nog geen enkele partner-alles is door de Gemeente opgebouwd), en de rechter heeft glashelder bepaalt dat je je aan de statuten moet houden. Het vonnis was: Zijlstra heeft gehandeld buiten de statuten om. Het onderwerp gezalfden wordt hier verkeerd uitgelegd. Gezalfde koningen werden in het oude testament door gezalfde profeten geconfronteerd in verband met zonden.

 32. Ricardowitch says :

  Die Zeurensen kraait als een kip zonder kop en weet gewoon niet waar die het over heeft. Iemand met zijn hele gezin over laten komen uit Amerika om vervolgens vlak voor de kerst een heel dik pakket van de advocaat toe te sturen met zijn ontslag erin is zeker wel erg geestelijk……, ooh ja hier stond ook nog in dat Hendriks het gebouw niet meer mocht betreden. Tot aan dat moment had Hendriks zelfs nog bereid geweest te vertrekken in goed overleg maar dat bleek niet mogelijk.
  Toen het bestuur ook nog eens aan de kant van Hendriks ging staan dan maar naar de rechter….., nu pakt het anders uit en nu is Zijne Glorieuse Gezalfde ineens verraden….., beetje omgekeerde wereld.
  Zelfs al heeft hij 1 miljoen mensen bekeerd en 100 mensen uit de dood doen laten opstaan dit geeft nog niet het recht je zo te doen gedragen.

 33. Gustave says :

  Meneer Sorensen, volgens mij is het JZ die naar de rechter is gegaan en niet RH. God is het die het huis bouwt en niet JZ. Hij ziet in het verborgene. Er is al een onderzoekscommissie geweest die het functioneren van JZ (inzake conflict Arno v/d Knaap) heeft onderzocht. Deze commissie is mede door JZ zelf benoemt.
  Hierin zat Bert de Haan, Edgar Holder, Hans Tims en Machiel Jonker en later Steve en Rita Fedele.

  Conclusie van deze commissie. Wat betreft het apostolisch overzicht waar JZ zich zo op toespits, zijn wij van mening dat elk apostolisch overzicht gebaseerd is op liefde, vertrouwen, vaderschap en onderling respect. Wat JZ eist is hierarchisch overzicht, zonder vertrouwensband als basis. Dit werkt binnen het Koninkrijk van God niet en lijkt veel meer op een absolute gehoorzaamheidsleer. enz….
  Br Zijlstra heeft zeker apostolische aspecten in zijn bediening, maar die van geestelijk vader als noodzakelijke voorwaarden voor apostolisch leiderschap is onderontwikkeld in zijn bediening. Dit is in gesprekken vaak aangeduid.
  De commissie is op bijbelse gronden van oordeel dat apostolisch overzienerschap nooit geclaimd kan en mag worden. Dit is wel gebeurd en mede oorzaak van de onstane sittuatie.

  De commissie

  Nu herhaald dit alles zich weer, maar over Rolph Hendriks.

  Dus meneer Sorensen zomaar wat roepen zonder de feiten te kennen kan je maar beter niet doen.

 34. Wilfred says :

  @Gustave:

  De commissie is op bijbelse gronden van oordeel dat apostolisch overzienerschap nooit geclaimd kan en mag worden.

  Wat zijn die bijbelse gronden dan precies? Ik ben erg benieuwd! Paulus deed het. Sterker nog, zijn hele tweede brief aan de gemeente in Korinthe staat in dat teken. Ik ben dan ook enorm benieuwd naar het bijbelse fundament…

 35. Insider says :

  @Wilfred: heb je het hier over een apostel of over apostolisch overziener? Ten eerste zijn dit totaal verschillende zaken, ten tweede is de term Overziener niet in die context terug te vinden in de Bijbel.

 36. d.e. says :

  Eng als iemand meent dat de regels voor eenieder gelden behalve voor hemzelf, Dan volgt willekeur met alle gevolgen vandien.

 37. R v Spronse says :

  Het probleem zit hem in de structuur van de organisatie. In strijd met de leer van Christus wil niemand van de broeders de minste zijn. Iedereen wil heersen en zich boven de ander stellen. En als topper op deze zelfzuchtige, heerszuchtige gedoe nog in strijd met het evangelie, niet onderling de zaak in der minne schikken, maar een wereldse rechter erbij halen die hierover de staf moet breken.
  Een top-down-structuur heeft so-wie-so geen geest van deemoed van het minste willen zijn maar heeft de geest van hoogmoed die ongecontroleerd wil heersen, en niet van wijs beheren wil weten. Dus is het gedoemd om te corrumperen.
  Bijna alle (congregationele) gemeenten en kerken hebben een top-down piramidale structuur en zijn in principe rot of herbergen het zaad van verrotting.
  Christus leerde dat iedere volger/leerling een geest van deemoed moet hebben en moet streven het minste te zijn van zijn broeders. Dit is niet mogelijk een een top-down piramidale structuur van de organisatie. Daarom is een horizontale structuur waarin iedereen elkaars gelijke is op zijn minst de meest aanbevelenswaardige.

  Thad

 38. Jos de Vries says :

  Wat ik nou niet begrijp is dat God zijn profeet Zijlstra wel helpt met het doen opstaan van manke mensen uit rolstoelen, maar niet bij het besturen van zijn kerk, die toch, ook voor de Here, zulk belangrijk werk doet.

 39. Ricardowitch says :

  @ Jos: Doed God dit voor Zijlstra dan? Of voor di mensen…..

 40. mafchauffeur says :

  Het hele gebeuren laat duidelijk zijn sporen na in de hemelse gewesten. Vanochtend bestond de Voorbede uit drie hoofdonderwerpen: het Koningshuis,
  de Levensstroom en het Volk Israël.

  Wellicht heeft Prinses Beatrix volgende week tijd om te bemiddelen tussen Jan en het bestuur. 🙂

 41. joost says :

  Mafchauffeur
  Ik denk niet dat zij daar tijd voor zal hebben het arme mensje heeft w.s. zo’n slecht geregeld pensioen dat zij bijbaantjes moet nemen en tot het einde van haar dagen lintjes zal moeten doorknippen. 😈
  joost

 42. Psychiater says :

  Het gedrag van DS begint duidelijk manische tot psychotische trekken te vertonen.
  Gedreven door de hoop hiermee de aandacht op zichzelf te vestigen met als drogreden dat hij JZ of Jezus Zelf zou wollen beschermen en verdedigen. Al het aantal keren ‘ik’ geteld in de brieven?
  Een typische narcist, ontstoken van elk gevoel van empathie.
  Mocht deze actie doorgaan en heftiger worden, dan zal hij tot een zo hoge hyperactiviteit gedreven worden, dat daardoor de toch al, fragiele lijn tussen gezond verstand en psychose overschreden zal worden.
  De brieven getuigen al van een steeds groter worden superlatievengehalte en weinig tot geen realiteitszin.
  In hoeverre hij nog in de werkelijkheid staat, is niet precies te zeggen, maar ik schat het ernstig in.

 43. Freddy Spoelman says :

  Wat is dit toch een misselijke site vol haat, afgunst en leedvermaak. Precies tegenovergesteld van wat onze lieve Vader voor ons wil. Ik hoop dat alle christenen beseffen dat liefde de taal is die God spreekt en niet de vuile taal die op deze website wordt uitgekraamt. Het oordeel over iedereen die besproken wordt is voor God en niet voor al deze wijze mensen.

 44. joost says :

  Freddy Spoelman
  Wat een geluk dat jij in al jouw vrome wijsheid niet oordeelt. 🙂
  joost

 45. Wilfred says :

  @Insider:

  heb je het hier over een apostel of over apostolisch overziener? Ten eerste zijn dit totaal verschillende zaken, ten tweede is de term Overziener niet in die context terug te vinden in de Bijbel.

  Ik hoop niet dat je mijn reactie al te serieus opvat. Ik vind zelf mensen die de term ‘apostolisch’ voor een zelfstandig naamwoord plakken, al niet meer serieus te nemen. Waar ik op reageerde, was op de opmerking dat op bijbelse gronden kritiek werd geleverd. Maar wat is dan de conclusie? Dat apostolisch opzienerschap wel bestaat, maar niet geclaimd mag worden? Dat het na de apostelen uit de eerste eeuw sowieso niet meer bestaat?

  Overzienerschap is in het NT te vereenzelvigen met oudsten. Later heeft men daar de bijzondere functie van bisschop voor bedacht. Een apostel kon blijkbaar allerlei rollen vervullen. Petrus noemt zich in zijn eerste brief ‘mede-oudste’. Mijn kritiek zou dus niet liggen bij de term ‘opziener’, maar bij de combinatie met ‘apostolisch’.

  Maar het punt wat blijft staan, is dat Paulus zijn apostelschap wel claimt en probeert te bereiken dat men dat erkent. In dat opzicht verschillen JZ en Paulus niet van elkaar.

 46. mafchauffeur says :

  @Freddy Spoelman: ik zou maar snel je excuses aanbieden aan Boy Waterman. Het is niet niks om iemand op facebook “waardeloos” te noemen. 😉 😉

 47. star says :

  Tja en Freddy oordeelt niet, toch?
  Ik hoop dat Zijstra uit de uitspraak van de rechter op gaat maken, dat hij de verkeerde koers heeft gevaren.Als iemand allerlei ingewikkelde titels voor zichzelf moet bedenken om zijn plaats duidelijk te maken, dan krijg ik al de kriebels. Dan is dat kennelijk toch nodig om jezelf boven de mensen te stellen.Leiderschap wil niet zeggen dat je totaal de dienst uit kunt maken.Samenwerking is op alle fronten nodig in wat je ook doet.Ondanks het geblaat van David Sörensen hoop ik, dat Zijlstra de weg kiest die hij maar beter gaan kan na de “mislukte” (voor hem dan) gang naar de rechtbank: verzoening. Uitpraten, beterschap beloven en je daaraan houden en respect hebben voor de ander, dat zou een mooi begin zijn.

 48. Ruitje says :

  Birdsmof of a feather flock together…

  Het verbaast mij niets dat DS JZ ondersteunt. Allebei hebben ze last van grootheidswaanzin. Interessante gevallen voor de psychiater. Misschien kan Sigmund hier wat mee.

 49. Ruitje says :

  Correctie: Birds of a feather flock together. De iPad maakt er af een toe rare dingen van. Heeft last van een geest van verwarring. 😉

 50. Ricardowitch says :

  @Star: Mooie worden maar geloof er geen snars van. Zijlstra gaat nooit buigen, het zal altijd moeten gaan zoals hij wil. Jarenlang heeft hij in het middelpunt gestaan en jarenlang is hij omgeven door ja-knikkers. Mensen met commentaar zijn zorgvuldig verwijderd. Zijlstra is geen kritiek gewend en zal er ook nooit aan wennen. Nu spreekt hij van een coupe maar het waren dezelfde mensen die Zijlstra er uit wilde kicken

 51. star says :

  @Ricardowitch, ja dat is jammer als dat niet zou gebeuren. De beste vrienden zijn de mensen die het niét met hem eens zijn op dit moment.Alleen dat zal hij nog niet zo zien. Dergelijke mensen worden over het paard getild en dulden geen corrector naast zich terwijl ze slaafse gehoorzaamheid verwachten. Net als Napoleon komen ze dan op een eiland,soms letterlijk soms figuurlijk. Ik blijf hopen op inzicht en herstel, dat zou het beste zijn voor iedereen.

 52. Ruitje says :

  Waarom wachten mijn reacties op moderatie en die van anderen niet? Ik schrijf niks raars… Dit is al de tweede keer dat dit gebeurt.

 53. Johan says :

  Andre en Richard Zijlstra zijn (waren) volgens Linked Inn resp. coordintor en operations manager (hoe verzin je het?) bij de Levensstroom. Iemand een idee of dat betaalde functies zijn?

  ‘Jan Zijlstra is niet te stoppen, schrijf dat maar op.’ Dat is al ruim 20 jaar zo en de lijst van gemeenteleden, medewerkers, oudsten en diakenen die met een conflict en/of in overspannen toestand de Levensstroom hebben verlaten is eindeloos.

 54. mafchauffeur says :

  Ah kijk, David S. heeft inmiddels uit betrouwbare bron vernomen hoe de vork in de steel zit:

  We hebben een gesprek gehad met Jan Sjoerd Pasterkamp, die voor veel bekende bedieningen in Nederland een mentor en raadgever is, een boegbeeld van Christus in dit land en een man vol vuur en wijsheid van de Geest.

  Jan Sjoerd Pasterkamp is beter dan wie ook op de hoogte van de hele situatie, kent alle details, heeft maandenlang geprobeerd te bemiddelen tussen Jan Zijlstra en Rolph Hendriks, maar zegt dat Hendriks van geen enkele bemiddeling wil weten.

  Jan Sjoerd is ontzettend blij en dankbaar voor wat we doen en bevestigt ons in alles wat we doen en zien omtrent deze situatie. We mogen zijn naam noemen, want hij staat duizend procent achter ons.

  God is echt aan het spreken in dit land mensen en ik geloof dat satan wel kan inpakken in De Levensstroom… Als je een leider bent, contacteer me dan, om met veel leiders samen een brief te schrijven naar het bestuur.

  https://www.facebook.com/home.php#!/ontdekgod?hc_location=stream

  Lekker zo’n mediator.

  Ben benieuwd of de satan het bestuur onder de indruk zal zijn van zo’n brief.

 55. Johan says :

  Krijg nu echt een beetje het idee dat Zeurensen hiermee probeert zichzelf als ‘leider’ op de kaart te zetten…

 56. Johan says :

  @Mafchauffeur: Daar ben je inderdaar lekker mee, een bemiddelaar die zo duidelijk openlijk partij kiest. Geheimhouding is zo’n beetje regel 1 voor de deelnemers en mediator.

 57. mafchauffeur says :

  @Johan: over wat jij “partij kiezen” noemt heeft David ook nog wat te zeggen.

  Als je ziet dat iemands auto gestolen wordt en je roept om hulp, is dat dan partij kiezen? Als je ziet dat iemand inbreekt in een huis, en je belt de politie, is dat dan partij kiezen? Als je ziet dat iemand van zijn kleren wordt beroofd en op de grond geslagen wordt, en je roept om hulp om de rover te stoppen, is dat dan partij kiezen? Wat met Jan Zijlstra gebeurt is duizenden malen erger dan wat ik hier als voorbeeld geef. Mag je geen diefstal meer aankaarten? Mag je niet tegen gruwelijk onrecht opstaan? Zijn we allemaal zo diep verblind geworden? Is iemand nog wakker van geest?

 58. mafchauffeur says :

  Overigens is DS een ervaringsdeskundige en heeft dus recht van spreken.

  Mensen die zelf nog geen leiderschap uitvoeren in Gods Koninkrijk kennen vaak nog niet de werking van toverij door mensen heen. Satan gebruikt en stuurt mensen naar een werk van God toe om zich met vrome mooie en schijnbaar liefdevolle woorden in te werken, en wanneer zij een positie hebben slaan ze toe om het werk te vernietigen. Wij hebben hier heel veel ervaring mee en zagen gelijk wat er aan de hand is. Zijlstra heeft ons in een persoonlijk gesprek alles bevestigd van wat wij al wisten en ervaren van God.

 59. Ed Schreudering says :

  Onderscheiding van geesten heeft niets te maken met leiderschap, maar met een geestelijke gave van God.

 60. joost says :

  Het komt bij mij zo langzamerhand meer over als onderschijting van de geesten door Zeur en co. 😦
  joost

 61. Johan says :

  @Mafchauffer: JSP is er dus bij gehaald om die Rolph tot de orde te roepen. De term mediator vind ik in dit geval uiterst dubieus. Ken die hele Rolph Hendriks verder niet maar left heeft ie wel als je het conflict met ‘kopstukken’ als Zijlstra en JSP niet uit de weg gaat.

  Ik heb hier veel ervaring mee en weet van God dat Zeurensen, als Rolph Hendriks alsnog weggespest is, vooraan staat om voorganger te worden van de Levensstroom. Een ieder die dit niet ziet mist geestelijk onderscheidingsvermogen 🙂

 62. Pittig says :

  @ mafchauffeur

  Uit het stukje dat je van DS aanhaalt:

  Wij hebben hier heel veel ervaring mee en zagen gelijk wat er aan de hand is. Zijlstra heeft ons in een persoonlijk gesprek alles bevestigd van wat wij al wisten en ervaren van God.

  David heeft een direct lijntje met God en ziet alles zoals God het ziet. Als wij dus David Sörensen’s woorden in twijfel trekken, trekken we Gods woorden in twijfel!

 63. Pittig says :

  @ Johan

  Met zo’n bemiddelaar heb je geen vijanden meer nodig! 🙂

 64. mafchauffeur says :

  @Pittig: Amen broeder. Ik ben blij dat jij het nu eindelijk erkent, dat van het directe lijntje. 😉

  Ik kan mij vergissen, maar volgens mij heb jij daar in het verleden weleens je twijfels bij geuit. 🙂 🙂

  Zelf ben ik nog niet helemaal overtuigd, maar wellicht gaat dat de komende weken veranderen.

 65. mafchauffeur says :

  Pastor Rolph zal vast helemaal fout zitten, gezien het aanstaande vrijwel unanieme oordeel van de Leiders met de Gave van Onderscheiding.

  Maar op zijn fb maakt hij wel een treffend statement door het volgende filmpje te plaatsen met het commentaar: “Great words to live by”. 🙂

 66. Maurice says :

  Mensen mensen, wel respect voor Zijlstra en Sorensen. Uiteindelijk spreekt de bijbel wel specifiek over hen! Dat dat gebeurt in de sectie valse profeten doet er niet toe. – zucht –

 67. Ricardowitch says :

  Jan Sjoerd Pasterkamp is beter dan wie ook op de hoogte van de hele situatie, kent alle details, heeft maandenlang geprobeerd te bemiddelen tussen Jan Zijlstra en Rolph Hendriks, maar zegt dat Hendriks van geen enkele bemiddeling wil weten.

  Wat een bullshit is dit. Ten eerste heeft Zijlstra J.S.P opgeworpen als bemiddelaar zonder overleg en ten tweede was hij alles behalve neutraal. Er had moeten staan:

  Jan Sjoerd Pasterkamp is goed op de hoogte van de hele situatie gesteld door zijn vriend Zijlstra. Zijlstra heeft hem alle details verteld, heeft maandenlang geprobeerd te Rolph Hendriks in te laten zien hoe fout bezig hij was, maar zegt dat Hendriks niet wilde luisteren.

 68. Antoinette says :

  Heel jammer dat christenen zo met elkaar omgaan, laat degene die weet dat hij fout zit toegeven en bidden om vergeving, want daar wacht God op. Ik hoop dat alles op korte termijn goed zal komen en dat Gods werk voortgang zal vinden zoals Hij dat graag zou willen. Ik gedenk jullie in mijn gebeden, heel veel sterkte en Gods rijke zegen.

 69. mafchauffeur says :

  @Wilfred: Apostolisch Overzienerschap bestaat wel degelijk nog steeds.
  GG maakte er in 2008 nog melding van.

  Weliswaar in een combi “Gesignaleerd Buitenland” en “Satirische Nieuwsdienst”. Maar toch. 😉

  https://goedgelovig.wordpress.com/2008/06/26/de-superapostelcoalitie/#more-1764

 70. Pittig says :

  @ Maurice 🙂

 71. Pittig says :

  @ Mafchauffeur

  GG is dus de enige ware profeet!

  Superapostelen als Jan Zijlstra en David Sörensen staan natuurlijk ver boven zulke lage en gewone apostelen als Paulus en Thomas. De Life Letter wordt later ook gebundeld tot Derde Testament en wordt dan als de Brieven van David toegevoegd aan de bijbel. Want het zijn de woorden van God, die uitleggen wat het Tweede Testament eigenlijk bedoelde te zeggen. Een nieuwe openbaring van God, waardoor we pas echt de waarheid leren kennen! Hallelujah!

 72. Pittig says :

  @ Mafchauffeur

  Als we de aanwijzingen van Pastor Disney en Pastor Rolph volgen, kan GG ook wel opdoeken… 🙂

 73. bramvandijk says :

  @mafchauffeur
  Die DS is niet mis!

  Als je ziet dat iemands auto gestolen wordt en je roept om hulp, is dat dan partij kiezen? Als je ziet dat iemand inbreekt in een huis, en je belt de politie, is dat dan partij kiezen? Als je ziet dat iemand van zijn kleren wordt beroofd en op de grond geslagen wordt, en je roept om hulp om de rover te stoppen, is dat dan partij kiezen? Wat met Jan Zijlstra gebeurt is duizenden malen erger dan wat ik hier als voorbeeld geef. Mag je geen diefstal meer aankaarten? Mag je niet tegen gruwelijk onrecht opstaan? Zijn we allemaal zo diep verblind geworden? Is iemand nog wakker van geest?

  Als er kritiek komt op DS zelf of op JZ, dan is de grote Satan bezig, dan is dat zelfs een teken dat ze goed bezig zijn, aangezien die luizenkop zich er mee gaat bemoeien.

  Overduidelijk, want je mag helemaal geen kritiek leveren op medegristenen, oordeel niet opdat je zelf niet geoordeeld wordt en meer van dat soort op zich eigenlijk best wijze teksten.

  Maar ja, zodra meneer zelf ergens kritiek op heeft kun je een een heilig woede claimen, en is het onzin dat je maar lijdzaam moet toezien. Bij groot onrecht moet je je uitspreken!

  En zo is er voor ieder gevoel van DS wel een bijbeltekst te vinden die ervoor zorgt dat god hetzelfde denkt als DS. Wat leeft die man in zijn eigen waan waarin hij altijd gelijk heeft 😦

 74. star says :

  Nou lekker is dat met zo’n mediator heb je geen vijanden meer nodig. Regel 1 van de mediation is: dat je alles geheim houdt.Maar ja Pasterkamp en Sörendsen hebben allebei de opklopperij nodig om een actie te ontketenen die geen winst gaat brengen aan wie dan ook. Zijlstra heeft een uitspraak van de rechter gevraagd en als die hem niet bevalt,dan moet hij toch echt wel dáár zijn. Wat min zeg om nu met allerlei voorgangers Rolph Hendriks onderuit te gaan schoppen.Dus als die is weg gepest dan gaat Sörensen zeker voorganger worden van de Levensstroom.Als hij tenminste zijn schulden heeft weggewerkt na de laatste bedelpartij bij de “onderdanen” Het is nog steeds zo bij dergelijke mensen: ik heb een hobby en die moeten jullie betalen.

 75. joost says :

  pittig

  David heeft een direct lijntje met God en ziet alles zoals God het ziet.

  Volgens mij is een lijntje coke het enige wat Zeur heeft en daar is god m.i. niet bij. 😦
  joost

 76. mafchauffeur says :

  @bramvandijk: maar het IS toch ook onverdraaglijk als jouw mooie bediening en levenswerk zomaar even door een of ander paard van Troje om zeep wordt geholpen?

  Uiteindelijk heeft het misschien wel te maken met het van twee walletjes willen eten: zowel van God als van de Wereld.

  Je moet je bediening gewoon in een stichting stoppen, waarbij je zelf in het bestuur zit en statutair regelt dat je altijd de meerderheid van stemmen hebt, en niet kunt worden ontslagen.

  Ja, maar dan kun je geen ANBI-stichting zijn!

  Dat klopt.

  Maar waar staat in de Bijbel iets van: “Laten, bij alles wat Gij doet, uw activiteiten gefinancierd zijn door belasting aftrekbare giften”? Waar is in het Woord rechtvaardiging te vinden voor het door wereldse, ja zelfs regelrecht d.u.i.v.e.l.s.e. overheden en belastingbetalers laten meebetalen aan een Goddelijke bediening? Je bediening in een stichting waarvan de activiteiten voor meer dan 90 procent moeten voldoen aan door een wereldse overheid en belastingrechters geformuleerde criteria?

  Dan maar geen ANBI-stichting hoor. Dan geven mensen maar wat minder vanwege het ontbreken van belastingaftrek. Dat lijkt een nadeel, maar de uiteindelijke opbrengst zou gemakkelijk hoger kunnen uitpakken omdat je als Leider de touwtjes strak in handen hebt en, ongehinderd door wereldse democratische structuren, de instructies van Boven kunt (laten) uitvoeren.

  🙂

 77. Wilfred says :

  @Maf: Als je mijn reactie goed leest, zie je dat ik niet ontken dat het nog bestaat (en nu geen discussie aangaan over wat ‘bestaan’ betekent! 😉 ). Ik geef alleen aan dat ik mensen die dat claimen niet serieus neem. Als ik jouw link open, wordt dat gevoel alleen nog maar versterkt! 😉

  Apostolisch… zucht. 😦

 78. mafchauffeur says :

  @Wilfred: jouw reactie was duidelijk genoeg hoor – mijn reactie is daar slechts een cryptische bevestiging van. 🙂

 79. Psychiater says :

  Het is duidelijk. Als grootheidswaan in deze vorm ondersteund wordt, kan het enorme vormen aannemen. DS zal in deze staat werkelijk denken dat ‘ alle knie zich moet buigen en elke tong moet belijden dat hij … heer, grootste leider ?..is’.
  De druk op de financiën zal hem nog meer stimuleren deze weg te gaan, zeker als hij kerkt dat hij ‘succes’ heeft. Hij sluit zijn ogen voor het feit dat het merendeel van de Nederlandse en Vlaamse christenen hem al lang doorziet. Leiders, hooggeplaatsten, dat is voor hem belangrijk.
  Hoe hoger hij komt, des te dieper zal zijn val straks zijn. Iedere drug is op een gegeven moment uitgewerkt, zo ook de ‘dope’werking van ‘de kick’ van bekend zijn in de media, bij narcisten. De energie raakt op en de psychose die al sluimerend aanwezig was, breekt door. Werkelijkheidszin ontbreekt al heel lang.
  DS zal zichzelf in de spiegel beschouwen en een leider van wereldformaat zien. Hij zal zichzelf vertellen dat de wereld er wel achter komt. God is niet iemand die hij aanbidt. In feite is God zijn alterego: nooit tegensprekend en altijd instemmend met zijn gedachten, plannen en handelswijze.
  God en hij, hij en God. Een en dezelfde.
  Dit zal hij omwille van de mensen ( narcisten zijn erg gevoelig op dat punt) niet letterlijk zo uiten, maar in steeds minder versluierde bewoordingen komt dat er duidelijk uit.
  Wat als de superlatieven supersuperlatieven uitgeput zijn? Hij leeft op de toppen van zijn zenuwen maar dit is tevens de mooiste tijd van zijn leven.
  Een walhalla voor een narcist.

 80. Ronald says :

  Was er niemand die in vertrouwen werd genomen en door zijn gezag en wijsheid de authoriteit had om recht te spreken tussen broeders?
  Het zaad van verdeeldheid is de kiem voor een volgende revolutie.

 81. aapje says :

  Is een mooi gebouw waar een moskee in kan komen!

 82. star says :

  Dit is zo een rake typering van Sörensen én al die anderen zoals Maasbach, Schuller, v.d. Bosch,Allard enz.
  Je zou haast het boek van Jan Storms “Destructieve relaties op de schop”op de boekentafels gaan leggen om gemeenteleden de ogen te open en ze te stimuleren het denkknopje eens aan te gaan zetten.
  U vergeet alleen te vermelden dat mensen als Sörensen anderen alles af gaan nemen, iedereen loopt op de tenen om toch vooral de goedkeuring te blijven houden van dergelijke mensen en die krijgen ze niet al te vaak ook nog want het moet altijd “meer” zijn. En er zijn al ontelbare mensen diep en intens beschadigd door hun handel en wandel.Ze gedragen zich als Napoleon en hebben nog vele volgelingen ook,waarvan een deel zelfs weerloos is en niet doorziet waar het om gaat.Bij narcisten komt niemand tot zijn/haar recht omdat het “rupsjes-nooit-genoeg” zijn die alle mooie planten niet laten staan om ervan te genieten, maar ze verslinden als “rechtmatige daad” omdat ze vinden dat het hen toekomt.Er is nooit rust in de buurt van narcisten.

  Mensen wandel met God: in Micha staat dat Hij niets anders van ons verlangt dan dat we recht doen, getrouwheid liefhebben en ootmoedig wandelen met Hém. En daar mag je je verstand bij blijven gebruiken, Hij heeft het zelf gegeven.

 83. bramvandijk says :

  @mafchauffeur

  Uiteindelijk heeft het misschien wel te maken met het van twee walletjes willen eten: zowel van God als van de Wereld.

  […]

  Maar waar staat in de Bijbel iets van: “Laten, bij alles wat Gij doet, uw activiteiten gefinancierd zijn door belasting aftrekbare giften”?

  😀 Paard van Troje is als je het zo bekijkt inderdaad een rake typering.

  Geld was voor de eerste gemeenten geen enkel probleem. Men verkocht gewoon hun landbouwgrond die al eeuwen in de familie zat, want Jezus zou toch binnen een generatie terugkomen, en voor die korte termijn had je nu eenmaal meer aan harde cash dan de lange termijnzekerheid van eigen grond.

  Tegenwoordig ligt dat een beetje anders, en moeten we god geven wat god toekomt en ook een deel van keizer afpakken wat god toekomt. Een wereld die nog even niet vergaat is helaas zoveel complexer dan de overzichtelijke situatie van de eindtijd 😦

 84. mafchauffeur says :

  @bramvandijk: ik moet je hier toch even corrigeren. We leven NU in de Eindtijd!!!

  Dat gezegd hebbende: ik heb mij nooit verdiept in wat de keizer zoal met de belastingopbrengsten deed en of het deel van de belastingopbrengst dat weer terugvloeide naar de lokale bevolking (infrastructuur, kinderbijslag, toeslagen, scholen) toen echt heel veel lager was dan nu. Als ik moet gokken wel, maar dat is ongefundeerd.

  Wat toen en nu waarschijnlijk gelijk was is dat waar sprake is van een subsidie of belastingkorting, dit uiteindelijk toch door het collectief moest worden opgebracht omdat de totale belastingopbrengsten niet mogen dalen. Dus dan wordt de gift/tiende/offer deels door niet-christenen opgebracht.

  Dat zou voor een Zuivere Gemeente eigenlijk een onverdraaglijke gedachte moeten zijn. … 🙂

 85. Flipsonius says :

  @bramvandijk

  Men verkocht gewoon hun landbouwgrond die al eeuwen in de familie zat

  Ben jij nou ook al besmet met het koningslied-virus? 🙂

 86. bramvandijk says :

  @mafchauffeur

  ik moet je hier toch even corrigeren. We leven NU in de Eindtijd!!!

  Opvallend dat er dan niet meer wordt gepreekt over Ananias en Saffira als het gaat om de preken over geld. Men kan wel zeggen te geloven dat we nu in de eindtijd leven, maar we gedragen ons vooral als we we al 2.000 jaar in de eindtijd leven en dat nog wel een paar generaties door kan gaan. En zoals men dan placht te zeggen in de Engelstalige wereld: actions speak louder than words.

 87. Wilfred says :

  @Bram:

  en moeten we god geven wat god toekomt en ook een deel van keizer afpakken wat god toekomt.

  Ja, lekker! En Griekenland achterna gaan zeker! 😉

  @Maf: Juist!!! En daarom moeten allen in hun geweten geraakt worden om hun belastingaangifte juist in te vullen en Gode te geven wat Gods is! Oftewel: aan de ware gemeente geven wat God hen in het hart geeft! Open uw portemonnees en niet (louter) uw harten!

 88. mafchauffeur says :

  @bramvandijk: de oproep van Open Doors enkele jaren geleden om een hypotheek flink te verhogen om een forse schenking te kunnen doen vond ik wel een hoog A&S gehalte hebben. 🙂

  Maar voor de rest is het beeld nogal diffuus, ja. Ik ken mensen die veel geld hebben weggegeven of hebben afgezien van een langdurige opleiding vanwege hun Eindtijdgeloof. Aan de andere kant zijn er profeten die weten dat ze de Wederkomst niet zullen meemaken. Zoals Zeurensen die profetieën op zak heeft over de glorierijke Bediening van zijn kinderen. 😉

  Maar komend uit een charismanische gemeente die toch vrij veel “actions” uitvoert uit een verwachting van een Wederkomst binnen afzienbare termijn is mijn beeld misschien wat eenzijdig… 🙂

 89. wiesje says :

  Ik vind het zo jammer, dat we op deze manier G’ds werk naar beneden halen i.p.v. positieve dingen uit te spreken. Wie zonder zonde is werpe de 1e steen , is dat niet zo? laten wij onze zonden belijden , de uitspraken naar en over anderen.En met een schone lei beginnen – door wat er is gebeurd heeft de wereld G’ds werk al veroordeeld maar ook wij Christenen. Ik schaam me hoe we dit met z’n allen bespreekbaar maken en dat geldt niet voor enkelingen die met wijsheid hiermee omgaan.

 90. mafchauffeur says :

  @wiesje: het spijt mij zeer, maar een van de grootste profeten in Nederland ziet dit toch wat anders. De pubiciteit moet, zo sprak G’d tot hem, nadrukkelijk worden gezocht.

  Hij zet in de nieuwste LifeLetter (de mailbox maakt overuren) de beweegredenen op een rij en maakt en passant korte metten met kortzichtige, vrome tegenwerpingen.

  Zo helder als pompwater.

  Rolph Hendriks grijpt naar de macht van gemeente De Levensstroom en zet de geestelijke vader Jan Zijlstra op straat.

  In samenwerking met Jan Sjoerd Pasterkamp, de geestelijke adviseur van De Levensstroom en bemiddelaar in deze situatie, geven we hier een duidelijk bijbels zicht op. Daarna beantwoorden we alle vragen hieromtrent. Lees dit aandachtig en stuur het alsjeblieft door aan anderen.

  1) Jan Zijlstra is de vader van De Levensstroom
  Jan Zijlstra is de oprichter van De Levensstroom. Hij is de geestelijke vader van deze bediening, en draagt bijbels gezien het gezag. Hendriks is tot geloof gekomen door de bediening van Jan Zijlstra.

  “Hoeveel opvoeders in het geloof in Christus
  u ook zult hebben, u hebt maar één vader.
  Door Christus Jezus ben ik uw vader geworden,
  omdat ik u het evangelie heb gebracht.”
  (1 Korintiers 4:15)

  2) De Bijbel roept christenen op om zich
  te onderwerpen aan geestelijk leiderschap.

  “Wij vragen u, broeders en zusters,
  diegenen onder u te erkennen die zich
  op gezag van de Heer ervoor inzetten
  u te leiden en terecht te wijzen.”
  (1 Tessalonicenzen 5:12)

  “En u, jongeren, moet van uw kant
  het gezag van de oudsten erkennen.”
  (1 Petrus 5:5)

  “Ik heb de gemeente een brief geschreven.
  Maar Diotrefes, die daar de boventoon wil voeren,
  erkent ons gezag niet. Bij mijn komst zal ik
  zijn praktijken en de lasterpraatjes die hij
  over ons rondstrooit, aan de orde stellen.”
  (3 Johannes 1:9, 10)

  3) De Levensstroom is de vrucht van Zijlstra’s leven
  Jan Zijlstra heeft De Levensstroom gemeente doen groeien in de loop van twintig jaar, door volhardende toewijding aan God. Deze bediening is de vrucht van zijn leven. Als Hendriks deze gemeente overneemt, is dat verraad en diefstal.

  4) Er is geen zonde
  Er is geen sprake van ernstige zonde in het leven van Jan Zijlstra, dus heeft Hendriks bijbels gezien geen recht om hem buiten te zetten.

  5) Jan Zijlstra verdient respect
  Jan Zijlstra is 75 jaar en heeft tientallen jaren gepionierd in Nederland, Belgie en andere landen, waarbij hij veel laster over zich heen heeft gekregen. Jan Zijlstra mag op deze leeftijd niet onteerd worden. Hij verdient het dat we hem met respect behandelen.

  “U moet hun om hun werk veel liefde en respect betonen. ” (1 Tess. 5:12)

  “Ontzag aan wie ontzag toekomt,
  eerbied aan wie eerbied toekomt.”
  (Romeinen 13:7)

  Jan Zijlstra genezingsbediening en wonderen6) De gezalfde van de Heer

  “Niemand heft ongestraft zijn hand op
  tegen de gezalfde van de HEER.”
  (1 Samuel 26:9)

  “De HEER verhoede dat ik
  mijn hand ophef tegen zijn gezalfde!”
  (1 Samuel 26:11)

  Wie zondigt in deze kwestie?

  Bijbels gezien is het hier Rolph Hendriks die zondigt.

  Hij aanvaardt het bijbelse gezag niet van de geestelijke vader van de bediening waarin hij als dienaar was aangesteld.
  Hij verdrijft de rechtmatige leider en neemt het gezag over
  met geestelijk geweld.

  Hendriks stopt evangelisatie

  De Levensstroom is een bron van Gods Geest voor het hele land. Deze bron zal gesloten worden door Hendriks, die onder andere het evangeliserende magazine en de TV bediening van Zijlstra wil stopzetten. Het gevolg daarvan is dat vele tienduizenden het evangelie niet langer zullen horen. Dat is het vernietigen van Gods levensreddende werk in Nederland en Belgie. Dat kan en mag niet gebeuren.

  Daarom is het belangrijk dat christenen in dit land, die een hart hebben voor waarheid, recht en de verlossing van verlorenen, hun stem laten horen, door een brief te sturen naar het bestuur van De Levensstroom.

  Leiders, sta op!

  Als je een leider van een christelijke bediening bent, contacteer ons dan. In samenwerking met Jan Sjoerd Pasterkamp gaan we met veel christelijke leiders een brief sturen naar het bestuur, om hen op te roepen tot bijbelse bezinning over hun gedrag. Diverse bekende christelijke bedieningen in Nederland hebben reeds hun steun toegezegd.

  Antwoord op vragen

  Zijn jullie op de hoogte van het hele verhaal?
  We staan in nauw contact met Jan Sjoerd Pasterkamp, die sinds vele jaren de geestelijke raadgever is van De Levenstroom. Hij kent alle details van de situatie beter dan wie ook.

  Staat Jan Sjoerd Pasterkamp achter jullie?
  Pasterkamp moedigt ons met heel zijn hart aan en hoopt dat velen bereid zullen zijn hun stem te laten horen tegen dit onrecht.

  Kan er niet bemiddeld worden?
  Pasterkamp heeft vele maanden geprobeerd om te bemiddelen, maar Rolph Hendriks heeft geen enkele poging tot bemiddeling aangenomen.

  Je mag toch geen partij kiezen?
  Het gaat hier niet om partij kiezen. Het gaat om de bescherming van een christelijke bediening, die elk jaar duizenden mensen tot Jezus Christus brengt en die dreigt vernietigd te worden.

  Is het niet beter om enkel te bidden?
  In bepaalde situaties is naast gebed tevens actie nodig. In dit geval moet er een duidelijk geluid gehoord worden. God gebruikt ons, zijn lichaam en zijn leger op aarde om zijn wil te volbrengen.

  Hendriks heeft toch redenen om dit te doen?
  Jan Sjoerd Pasterkamp benadrukt dat er geen enkele bijbelse grond hiervoor is. Als Rolph Hendriks kritiek heeft op zijn leider, is de enige bijbelse weg: weggaan en zelf een andere gemeente oprichten.

  Heeft Jan Zijlstra geen machtsmisbruik gepleegd?
  Jan Zijlstra is door God geroepen om een baanbreker te zijn. God heeft hem daarvoor bekrachtigd als een sterke leider. Hij moet de koers aangeven die God hem heeft getoond, voor zijn bediening. Het uitoefenen van sterk leiderschap wordt door sommige mensen onterecht uitgelegd als machtsmisbruik.

  Jan Zijlstra mag toch niet naar de rechter stappen?
  Jan Zijlstra en Jan Sjoerd Pasterkamp hebben maandenlang alle mogelijke wegen bewandeld om met Hendriks tot een oplossing te komen. Er is samengewerkt met diverse bemiddelaars, maar Hendriks wees alles af. De stap naar de rechter was onvermijdelijk.

  Dit is toch al het tweede conflict met een voorganger?
  Dat klopt. In beide gevallen had Jan Zijlstra vertrouwen geschonken aan een jonge voorganger om, onder Zijlstra’s leiding, voorganger te zijn van De Levensstroom. In beide gevallen wilden de jonge voorgangers de identiteit van De Levensstroom veranderen en accepteerden ze het gezag van de geestelijke vader niet. Als jonge leiders een andere invulling willen geven aan een gemeente, is het beter dat ze zelf een nieuwe gemeente starten, waar ze alle vrijheid hebben om hun eigen visie uit te werken.

  Is er nog openheid voor Rolph Hendriks?
  Jan Sjoerd Pasterkamp houdt nog steeds alle deuren voor bemiddeling open. Bovendien is er vergeving voor Hendriks, als hij tot inkeer komt.

  Is dit geen manipulatie?
  Het is een bijbelse plicht om op te staan tegen onrecht. De manipulatie wordt gepleegd door Hendriks en dat wordt aan de kaak gesteld.

  Richt je geen schade aan door er aandacht aan te geven?
  We veroorzaken geen schade , maar hopen de vernietiging van een belangrijk werk van God te voorkomen.

  Verspreid deze brief aub!

  Help mee om dit onrecht en aanval op Gods koninkrijk in Nederland en Belgie te stoppen.

 91. Psychiater says :

  En zo wordt de druk steeds verder opgevoerd. Vooral wordt veelvuldig gebruik gemaakt van het afdwingen van respect. Mensen worden op een voetstuk gezet. Het geheel is gekleurd, wat ook niet anders kan. Het motief is duidelijk van de partij. Het motief van de brievenschrijver ook: naamsbekendheid. Geen hart dat gevoelig is en strijdt tegen onrecht. Integendeel. Er is geen enkele compassie. Dit zou in tegenspraak zijn met de stoornis, die hopelijk voor christelijk Nederland spoedig overduidelijk zichtbaar wordt.
  Helaas heeft deze jongeman het in de genen meegekregen.

 92. DsDre says :

  ” Als Rolph Hendriks kritiek heeft op zijn leider, is de enige bijbelse weg: weggaan en zelf een andere gemeente oprichten. ”

  Ik ben benieuwd waar dat in de Bijbel staat.

 93. bramvandijk says :

  @Maf

  de oproep van Open Doors enkele jaren geleden om een hypotheek flink te verhogen om een forse schenking te kunnen doen vond ik wel een hoog A&S gehalte hebben. 🙂

  Is dat echt gebeurd?!

  Tja, val ik toch weer door de mand als (ex-)PKN’er die niks gewend is en overal van blijft schrikken 😉

 94. star says :

  Nou Wiesje ik denk dat we ons zo langzamerhand wel móeten gaan schamen voor onze “voorgangers” waar het handel en wandel betreft. Ze kunnen de gemeente haarfijn vertellen wat ze moet doen (en dat is vaak wat de voorganger nodig heeft en dat is uiteraard allereerst geld).Het is altijd weer: ik heb een hobby en die moeten jullie betalen, dan heeft God ineens gesproken, maar wel alleen tegen die voorganger, hé? Een beetje flauw om dan ineens te komen met: wie zonder zonden is…… Zijlstra is toch zelf naar de rechter gelopen en Sörensen gaat toch voor hem in de aanval om Nederland op te kloppen? Heeft hij dan compassie met Hendriks? En Pasterkamp doet maar even de geheimhouding in de uitverkoop om gewichtig te doen met zijn “belangrijkheid” en daar zou je in mijn vakgebied voor uit het register gestoten worden,Niks “wie zonder zonde is”, je hebt je maar aan de protocollen te houden en als je je niet aan die wet kunt houden, dan kun je je beroep niet meer uitoefenen. En de narigheid is, dat voorgangers denken dat die wetten voor hen niet bestaan en alle fatsoensnormen met voeten treden. En dát benoemen heeft niet direct met oordelen te maken, het laat alleen zien hoe ongelijk en ongeestelijk er wordt gedacht.Alsof alleen gemeenteleden verantwoordingen hebben en vroom moeten blijven beweren: dat wie zonder zonden is……enz. terwijl de rebellerende voorgangers alle wetten overtreden.Dat moet stoppen.Waar zijn de mannen Gods die op hun plek gaan staan en zich niet bezig houden met zaken als macht en manipulatie voor eigen eer en gewin en ja zeker!: met roddel en achterklap?

 95. mafchauffeur says :

  @bramvandijk: jazeker. Een uitgebreide brochure met 7 manieren om Open Doors te steunen. Gebed stond op 1, brieven schrijven aan vervolgde christenen ook en de rest was financieel.

  Het idee van de hypotheek was verpakt in een getuigenis van een man die bedacht dat het niet klopte dat hij in een huis met een enorme overwaarde woonde terwijl elders Broeders en Zusters omwille van hun geloof in armoede en/of werkkamp zaten. Nadat hij zijn overwaarde had verzilverd en aan Open Doors geschonken ervoer hij blijdschap en vrede.

  Tsja, dat ken jij natuurlijk niet als (ex) PKNer. 😉 😉 😉

 96. star says :

  Mafchauffeur: er staat toch zeker ook wel gelijk een gironummer onder dat hele verhaal van Sörensen? Of is het deze keer gratis? Ja zo kun je de hele Bijbel wel om gaan buigen om een zondaar aan te wijzen.Lekker is dat.Dit is niet de 2e keer dat Zijstra met mensen in conflict komt,maar de 3e keer. Kennelijk is hij toch wat hardleers of niet duidelijk genoeg in welke koers hij wil varen.
  Iemand in dienst nemen en totale gehoorzaamheid verlangen is niet leiden, dat heet anders.
  En de schare die de gemeente verlaten heeft in de afgelopen tijd? Hebben die allemaal ongelijk? Waarom negeert Sörensen die berichten,hé?

 97. mafchauffeur says :

  @star: zucht. En hij legt het juist zo duidelijk uit.

  Ben je dan echt zo blind? Of gewoon weerspannig? 😉

 98. Johan says :

  @star: de 3e keer pas? Wat dat maar waar!

  @mafchauffeur: benieuwd of die man nog steeds blijdschap en vrede ervaart. Mijn overwaarde is de afgelopen jaren als sneeuw voor de zon verdwenen. Heb het gelukkig niet aan Open Doors, Zijlstra of Maasbach gegeven, een schrale troost 🙂

 99. Pittig says :

  @ mafchauffeur

  De economische crisis is dan Gods straf geweest op de praktijken van Open Doors?

 100. star says :

  @mafchauffeur, ik ben noch blind noch weerspanning. Ik gebruik gewoon mijn verstand 🙂 dat kan hij niet zeggen.

 101. bramvandijk says :

  @mafchauffeur

  Het idee van de hypotheek was verpakt in een getuigenis van een man die bedacht dat het niet klopte dat hij in een huis met een enorme overwaarde woonde terwijl elders Broeders en Zusters omwille van hun geloof in armoede en/of werkkamp zaten. Nadat hij zijn overwaarde had verzilverd en aan Open Doors geschonken ervoer hij blijdschap en vrede.

  Ik vind de motivatie hier toch wel anders. Meer een soort communisme, waarin iemand niet meer wil hebben dan zijn broeders en zusters. Dat vind ik toch wat anders dan vanwege het naderende einde der tijden je bezit maar te gelde maken en weggeven aan een goeroe.

  Maar desondanks best schokkend…

 102. René says :

  Levensstroom wordt modderbad…

 103. mafchauffeur says :

  @branvandijk: maar een dergelijke “communistische gedachte” was toch ook aanwezig bij de eerste gemeente? Althans, Handelingen 4:32 benadrukt het gemeenschappelijke eigendom. Geen woord over de Wederkomst als motief.

 104. Sueigilera says :

  En wijlen eindtijd evangelist David Wilkerson had een visioen, waarin God hem liet zien dat er juist geen schulden moeten worden opgebouwd. Als dat allemaal echte visioenen en boodschappen zijn, speelt God een bijzonder raar spelletje met zijn evangelisten en toehoorders.

  Het kan ook zo zijn dat deze evangelisten over een ruime fantasie beschikken. Het fijne van deze gedachte is, dat je God dan niet de schuld hoeft te geven van de tegenstrijdigheden. 🙂

 105. Sueigilera says :

  Verder hoop ik dat de heer Zijlstra weer vlug Apostolisch Overziener wordt, anders zou de Gloriestoel nog eens een succes kunnen worden.

 106. bramvandijk says :

  @maf
  Nee, Handelingen heeft het niet expliciet over de eindtijd als motief. Maar als we zien hoe Lukas in zijn evangelie zijn bron Markus herschrijft om de thematiek van de eindtijd minder prominent te maken, dan is dat op zich niet zo heel erg verrassend. Lukas kon ook aardig spinnen, en wat dat betreft is Trin heel bijbels bezig 😉

  Zo vertelt Markus nog dat deze generatie het koninkrijk zullen zien komen in zijn kracht, en laat Lukas de woorden “in zijn kracht” weg, om de mogelijke interpretaties ervan flink op te rekken. En de rede over de laatste dingen wordt zo herschreven dat deze over de val van Jeruzalem gaat en niet over het einde der tijden.

 107. star says :

  Het erge is wel dat Zijlstra roept, dat God geneest maar wél laat bepalen -ook door Sörensen en Pasterkamp- dat dit alleen kan door hém.Of is hij bang dat Hendriks aan wordt gewezen als opvolger??Daar zou hij op zijn75e blij mee kunnen zijn.Of moet het werk stoppen als hij de aarde verlaat? Wat wil hij nou eigenlijk,net als Napoleon zonder soldaten doormarcheren?Ja zonder…..want wat hij nu om zich heen heeft verzameld, dat zijn Kwatta-soldaten die niet eens in staat zijn om integer te zijn.Neen, daar geef ik God niet de schuld van, die tegenstrijdigheden worden echt wel door het grondpersoneel gecreëerd en daar kiezen ze helemaal zélf voor.

 108. mafchauffeur says :

  @bramvandijk: aha, ik snap ‘m. Maar een dergelijk vermijden van het Eindtijdmotief zou evengoed voor dat al dan niet verzonnen Open Doors getuigenis kunnen gelden. 😉

  Binnenkort de zolder opruimen, zal eens kijken of ik die brochure nog heb bewaard in een ‘curiosadoos’. 🙂

 109. bramvandijk says :

  @maf

  Maar een dergelijk vermijden van het Eindtijdmotief zou evengoed voor dat al dan niet verzonnen Open Doors getuigenis kunnen gelden. 😉

  Daar heb je me… 😉

 110. mafchauffeur says :

  Inmiddels heeft de Heer ook Zijn mening gegeven over de actie van Zeurensen.

  Profetisch word bevestigt onze strijd voor Zijlstra. Hallelujah!
  Gisteren zijn we naar een profetische bijenkomst geweest met profeet David Wagner, bij TRIN. Wagner wordt wereldwijd gezien als een van e meest accurate profeten van deze tijd. Als hij profeteert is het eigenlijk altijd 100% raak. We gingen met een open hart voor wat God wilde zeggen, ook ivm onze strijd voor Jan Zijlstra. We zeiden: “Vader, als we ondanks alles wat we menen te horen van U toch verkeerd zouden zijn, is dit uw kans om ons te corrigeren en te laten horen dat we verkeerd zitten.” De woorden die we kregen van de Heer bij David Wagner hebben ons allebei verbaasd. De profetische woorden waren zeer bevestigend voor wat we doen. We zijn hard lachend naar huis gereden. Ik ga de woorden niet herhalen, want ze zijn zo mooi en bemoedigend dat het zou klinken alsof je jezelf wilt verheerlijken als je dat publiceert. Maar ik vermeld het wel, omdat veel mensen ook echt eerlijke vragen hebben. God heeft ons doorheen een zeer accurate profeet (die uiteraard nergens vanaf weet) wonderbaar bevestigd. Wat een God hebben we toch. Hallelujah!

  https://www.facebook.com/davidjohn.sorensen?hc_location=timeline

  Een typisch gevalletje Romeinen 8 vers 31 dus.
  Wat zullen wij dan van deze dingen zeggen? Als God vóór ons is, wie zal tegen ons zijn?

 111. TommyLee says :

  Verdraaid jammer dat Seur besloten heeft de profetie niet weer te geven. Nu kunnen wij de diepgang er niet van doorgronden, sterker nog wij kunnen op de boze gedachten komen dat hij de profetie geheel zelf heeft ingevuld. zo in de trant van: profeet zegt: mijn zoon ga door op deze weg of nog mooier: Gij zult een kop zijn en geen staart! en iedereen vult daar de persoon in die hij in gedachten heeft.(meestal zichzelf maar ja de focus lag nou even op Zijl)

 112. DsDre says :

  Dhr Wagner in april 2012

  En net zoals Nehemia de muur bouwde in 52 dagen, ga Ik iets onder dit volk doen in de komende 52 dagen. Wonder na wonder, genezing na genezing, glorie na glorie. Niet alleen in een gebouw, maar ook op straat.

  Iets van mee gekregen in mei en juni 2012?

 113. DsDre says :

  Dhr Wagner heeft dat jaar nog veel meer geprofeteerd ook over de Levenstroom.

  http://bronvansucces.nl/gods-profetie-over-nederland/

 114. star says :

  @DrDre: ja geweldig, algemeenheden daar komt altijd iets van uit.Ik hoop dat iedereen zijn/haar geheimen alleen aan God verteld heeft want o.a. Pasterkamp weet niet eens wat ambtsgeheim betekent en doet om populair te blijven, de geheime gesprekken van een mediation gewoon in de uitverkoop.Ik ben toch blij dat ik de afspraak heb gemaakt: “Heer als u mij iets wilt zeggen doe het dan alstublieft via iemand die me niét kent”, want ik zie teveel mensen met God voor hun karretje en niet omdat Hij daar ging staan, maar er neer werd gezet om gelijk (of de zin) te krijgen. Dat heet dan manipulatie, maar ja, dat moet kennelijk kunnen bij dergelijk figuren.

 115. DsDre says :

  Nou Star, naast algemeenheden staan er wel een paar bijzondere dingen in deze profetie. Ik heb het eerste deel overgenomen. Lees vooral de laatste alinea!!

  Gods profetie over Nederland 4 mei 2012

  ‘Ik ga alle controle over Mijn kerk terugnemen. Ik ga enorme vrijheid brengen over mijn strijders. Ik ga als de soevereinen Heer komen over mijn kerk. Ik ga alles schudden wat kan geschud worden. Mijn verterend vuur komt. Gods volk ligt begraven onder de verstikkende kerkstructuren. Nederland is vol leeuwen die in kooien van de kerk gevangen zitten, maar Ik zal alles vrij zetten! verslag van David Sorensen en geprofeteerd door David Wagner

  Dit is het profetisch Woord dat profeet David Wagner over Nederland gesproken heeft.

  Nederland heeft Jezus gekend als verlosser en goede herder maar niet ten volle als HEER die regeert over zijn volk. Hij komt als de soevereine Heer van het universum. Hij zal de volledige controle nemen. Dat betekent dat wij niets meer zullen controleren. Hij komt om te regeren! Wij moeten onze handen afhouden en Hem zijn handen laten leggen. Deze beweging zal niet in een gebouw zijn en niet gecontroleerd door een mens. De strategie van satan is niet om je te stoppen, hij wil je beperken. Hij is bang voor de gezalfde van de Heer die wandelen in geloof .

  God gaf David Wagner een droom over vier soorten leeuwen in Nederland.

  Leeuwen die in een soort zoo zitten (beeld voor veel kerken). Ze zijn gevangen, krijgen elke dag een stuk vlees, maar hebben geen brul meer en geen vechtlust.

  Overwinning. De tweede soort leeuw zit in een circus, deze leeuwen zijn ook gevangen, maar mogen af en toe even optreden, een trucje doen, ze krijgen een beloning en gaan dan terug hun kooi in. De temmer gebruikt zijn zweep om ze mak te houden. Ook zo zijn veel kerken.

  God gaat al zijn Leeuwen vrijzetten! De derde soort leeuw is verwond en ze klauwen naar alles en iedereen om hen heen. De vierde soort leeuw is de leeuw van Judah en God gaat al zijn leeuwen vrijzetten en maken als de leeuw van Judah, die een ontzettend sterke BRUL HEEFT NAAR VEEL MEER VAN GOD! die zich niet laat muilkorven, maar die brult: MEEEEERRRRR!!!!!

  God herstelt de brul om MEER! Meer van God. De roep naar datgene van God wat nog niet gekend is. Er komt een generatie jonge leeuwen, die zich zullen uitstrekken naar dat van God dat niemand heeft gezien. Ze zullen niet worden gecontroleerd, ze zullen boven hun ergernissen aan elkaar staan en ze zullen geweldige vrijheid kennen.

  Kom Zondag 27 mei naar het Pinksterfeest in De Levensstroom!

  Zondag 27 Mei om 19:00 uur zal God een nieuwe zalving vrij zetten in de Levensstroom en ik roep iedereen op om deze speciale zalving niet te missen!!!!

  Jezus is gekomen om je uit te laten breken, uit elke controle. Niet in een gedecoreerde cel. Veel mensen zitten in een cel, die ze heel gezellig hebben ingericht, met gordijntjes en zo. Maar God gaat zijn leeuwen uit de cel breken. De regen van zijn heerlijkheid zal het land vullen!

  God wil elke blokkade op 27 mei tijdens het Pinksterfeest onder leiding van Pastor Rolph Hendriks en Apostel Jan Zijlstra in de Levensstroom wegnemen, die je weerhoudt om het vuur te ontvangen.We hebben allemaal dingen waar we doorheen moeten gaan. Soms breekt de hel los als je tot Jezus komt. Soms moet je in het leven ergens doorheen gaan, maar blijf gewoon doorgaan. Want God is trouw!

 116. St. says :

  Zou God 27 mei ook al in Zijn agenda gezet hebben?
  Dan vergeet Hij namelijk niet om een potje speciale zalving open te doen.

  Voor deze mensen geldt volgens mij ook: ‘bigger they come, harder they fall…’

 117. mafchauffeur says :

  @dsdre: tsja, dat is vrij duidelijk. Een pastor en een apostel. Iemand met een beetje gevoel voor hiërarchie weet dan voldoende. 😉

 118. star says :

  Nou DsDre ik geloof er niet zo erg in. Met zoveel stenen op de weg,kán er helemaal niks gebeuren, is er helemaal geen zalving. Misschien een opgeklopte sfeer, maar verder neen, verder kan er niets gebeuren, tenzij…..
  Zo lang er nog beschuldigingen over en weer zijn,voorgangers mensen opkloppen met de vreselijkste beschuldigingen naar de heer Hendriks, zo lang kan er helemaal niks gebeuren.Of denkt iedereen: “dat schuift God wel even door naar later.” Dacht het niet.Dus zo lang ik niet lees, dat Hendriks en Zijlstra zich uitgesproken en verzoend hebben en Sörensen zich niet verontschuldigt voor zijn vreselijke taal zolang zal ik me daar toch maar niet gaan vertonen.Want Jezus zegt niet voor niets dat je je eerst met de anderen moet verzoenen voor je tot Hem komt. Ik houd dus de berichten wel in het oog, want het zou mooi zijn als er orde op zaken gesteld werd.Maar als Zijlstra dát had gewild, dan had hij niet de gang naar de rechter hoeven maken die ook nog voor hem verkeerd is uitgepakt.

 119. engel says :

  Even voor alle duidelijkheid, het gaat om 27 van vorig jaar! Die zalving is dus niet gekomen.

 120. star says :

  @engel.Nou dat is dan duidelijk.Ik was niet zo met data bezig( net uit de nachtdienst ben ik nou ook niet zó helder 🙂 ) maar ik zie dat Pinksteren dit jaar de 20e is. Hoe dan ook dat vuur is er dus niet gekomen.Niks brul, niks vuur.En wat me altijd weer verbaast is: dat de profeet helemaal nergens op terugkomt. Tja.

 121. mafchauffeur says :

  @engel: dat lijkt me sterk. De profetie was zo ongebruikelijk concreet (datum, tijdstip, locatie) dat er vast wel mensen zijn geweest die deze nieuwe en speciale zalving hebben ontvangen. 😉

  En “soms breekt de hel los” lijkt inmiddels ook vervuld….

 122. TommyLee says :

  Tja, helaas is het profetisch gereutel qua bewoordingen wel maar qua inhoud niets veranderd sinds begin zestiger jaren. Nu wordt er van alles vrijgezet, toen ging het over: Ik ga jullie leiden van kracht tot kracht en van overwinning tot overwinning. hoe meer gereutel hoe belangrijker de profeet zich voelde en hoe meer er tegen hem/haar opgekeken werd. er is niets nieuws onder de zon!!

 123. Wilfred says :

  God wil elke blokkade op 27 mei tijdens het Pinksterfeest onder leiding van Pastor Rolph Hendriks en Apostel Jan Zijlstra in de Levensstroom wegnemen, die je weerhoudt om het vuur te ontvangen.We hebben allemaal dingen waar we doorheen moeten gaan. Soms breekt de hel los als je tot Jezus komt. Soms moet je in het leven ergens doorheen gaan, maar blijf gewoon doorgaan. Want God is trouw!

  Daar kunnen beide zijden in dit conflict met terugwerkende kracht steun aan ontlenen.

  Hendriks: Soms breekt de hel los… maar blijf gewoon doorgaan.

  Zijlstra: We hebben allemaal dingen waar we doorheen moeten gaan.

  🙂 🙂

 124. rob says :

  @Wilfred

  Wat een mooie profetie :), maar ze moeten allebei gewoon doorgaan met waar ze mee bezig waren.
  Dat is nu net niet het geval 😦
  Jan mag geen leiding meer geven aan de gemeente.

 125. mafchauffeur says :

  Een mooi inzicht van de heer Zeurensen:

  Als het manipulatie is om op te komen tegen een onrecht, als het manipulatie is om een bijzonder werk van God te beschermen, als het manipulatie is om te protesteren als een man van God vreselijk vernederd wordt, als het manipulatie is om de waarheid over een kwestie in het licht te brengen, als het manipulatie is om aan te tonen wat de Bijbel ergens over zegt…

  … dan is elke ware profeet zogezegd iemand die niets anders doet dan manipuleren!

  https://www.facebook.com/davidjohn.sorensen?hc_location=timeline

 126. DsDre says :

  @Rob.

  Van wie mag Jan dat niet? Van de wereldse rechter en de briesende leeuw Hendriks. Jan moet zich niet laten temmen, net als Hendriks. Bij leeuwen is het altijd onduidelijk of ze vechten of de liefde bedrijven.

 127. Star says :

  Het trieste is dat Sörensen zijn FB paginagebruikt om Zijlstra te roemen en Hendriks af te branden.De taal die hij daarbij gebruikt is meer dan walgelijk. Met zulke vrienden heb je niet eens vijanden meer nodig, deze man een eigen oorlog van iets en let op, dat gebruikt hij voor eigen gewin. Ik dacht dat hij meer dan genoeg had aan zijn eigen puinhopen, maar neen, hij maakt er nog wat en geniet ervan zo te zien.Wat een zieke narcist.

 128. mafchauffeur says :

  @Star: ….en het blijft maar doorgaan zie ik (een half uurtje geleden), en de lappen tekst worden steeds langer.

  Overigens begreep ik gisteren uit de heidense media dat FB overstag is gegaan en filmpjes van onthoofdingen niet meer toestaat.

  Ik heb ook nog wel een tip voor de afdeling c.e.n.s.u.u.r. van FB. 🙂 🙂

 129. mafchauffeur says :

  @Star: ….en het blijft maar doorgaan zie ik, en de lappen herhalende tekst worden steeds langer.

  Ik las gisteren in de heidense media dat FB overstag is gegaan en filmpjes van onthoofdingen niet meer toestaat.

  Ik heb ook nog wel een tip voor de afdeling c.e.n.s.uur van FB. 🙂 🙂

  Overigens neemt de kans toe dat het snel weer voorbij is:

  Het enige wat ik nu kan doen, is vertrouwen dat het geluid, de stem van God die door ons heen heeft weergalmd over het land, dat het gehoord zal worden, dat er nog velen tot inzicht zullen komen…

  Weergalmen is dan wel weer een bijna satirische omschrijving. 😉

 130. mafchauffeur says :

  (oeps, sorry)

 131. mafchauffeur says :

  OK, nog eentje dan en dan stop ik.

  Een reactie op k.r.i.t.i.e.k.:

  je weet er duidelijk niets van. De bemiddelaar is ZO blij dat hij nu niet alleen staat. Waar blijven de ware leiders van Nederland die opstaan tegen onrecht en die net als Paulus zeggen: moet ik met de stok bij jullie komen???

  Mvg, Renate

  PS: als je niet zonder al die bemoedigende LifeLetters kunt ben je ook nog niet volwassen genoeg om je met deze zaak te bemoeien. Wij weten wat God van ons vraagt en Zijn woord is een scherp 2 snijdend zwaard dat niet zal terugkeren zonder te doen waartoe het gezonden is.

  Wij hebben de bediening van apostel en profeet en zijn waarachtige strijders voor het koninkrijk van God, die vechten voor recht en gerechtigheid.

  Tsja.

  Het is deze week een beetje behelpen op GG nu de redactie met vakantie is – en de twitterkoe heeft meegenomen in de achterbak.

  Maar DS & RS blijken “waardige” stand-ins als het gaat om het produceren van Satirische Nieuwsdienst berichten.

 132. Wilfred says :

  @Rob:

  Dat is nu net niet het geval 😦
  Jan mag geen leiding meer geven aan de gemeente.

  Wel op blijven letten! 😉
  Jan gaf al een tijdje geen leiding meer aan de gemeente…

 133. Flipsonius says :

  @Maf
  Ik dacht al dat ik iets hoorde, maar ik kon het niet thuisbrengen…Een beetje minder galm zou wel helpen om de stem van God wat verstaanbaarder te maken…..;-)

 134. jftipker says :

  Reblogged this on jftipker and commented:
  Op de website goedgelovig.nl wordt de evangelische scene op een satirische manier op de hak genomen. Feitelijk heb ik daar niets op tegen, een beetje zelfspot kan gezond zijn.

  Ik vind het wansmaak worden als er karaktermoord wordt gepleegd op medemensen ofwel medegelovigen. De rubriek over David Sorensen op goedgelovig.nl waarin elke letter die David schrijft, of elke move die hij maakt, breed uitgemeten en bespot wordt vind ik beneden alle peil.

  Zelfs zijn prive adres en foto’s van de binnenkant van zijn huis, (bron Funda) worden op deze website gepubliceerd.

  Bah! Hoezo vervolging…

  Als ik in de schoenen van David zou staan zou ik ernstig de neiging krijgen om bij de goedgelovig.nl redaktie op huisbezoek te gaan met een honkbalknuppel. Maar ik ben David niet..
  (en er hangt nog voorwaardelijk boven mijn hoofd… ;(

  Ik weet ondertussen wel, dat je niet zomaar alles kunt zeggen over wie je maar wilt. Goedgelovig.nl begint op het eerste het beste roddelblaadje te lijken. (Kan ik dat wel zeggen?) Kansloos…

  Judas 1:

  9 Michaël, de aartsengel, echter durfde, toen hij met de duivel redetwistte en een woordenwisseling had over het lichaam van Mozes, geen oordeel van lastering tegen hem uit te brengen, maar zei: Moge de Heere u bestraffen!
  10 Maar deze mensen lasteren alles waarvan zij geen kennis hebben, en met de dingen die zij, net als de redeloze dieren, van nature wel begrijpen, richten zij zichzelf te gronde.
  Cheers,

  Johan

 135. Wilfred says :

  @Johan: Fijn dat je in praktijk brengt wat in 1Pet. 2: 23 en Romeinen 12: 14 staat!

 136. mafchauffeur says :

  @jftipker: de manier waarop DS openlijk op Fb en in een stroom aan Lifeletters de Levensstroomaffaire oppikt is dermate “over the top” dat Koefnoen, Koot en Bie erbij afsteken als een stel serieuze documentairemakers.

  Vleesgeworden evangelische goedgelovigheid die zondet bijgeleverd commentaar het predikaat satire ruimschoots verdient. 😉

  Die foto in de Lifeletter van gisteren gezien van dat grote sla gersmes in de rug van een man met een grijs colbert? Het is maar goed dat Zeurensen de stijlvorm van overdreven satire hanteert, je zou het bijna anders opvatten. 😉

  Hij is trouwens geen honkbalfanaat. 🙂

 137. Ed Schreudering says :

  Het wordt tijd dat alle partijen een staaakt het vuren inlassen (ook de toeschouwers), en zich tot God richten. Vanwaar zal mijn hulp komen….

 138. star says :

  @Rob,Wilfred, Ja het was nu net de bedoeling dat Rolph zich op de gemeente zou richten en Zijlstra op de genezingsdiensten. Je zou denken:dat heeft Zijlstra dan goed geregeld.Het wel op papier zetten en in de praktijk anders eisen, dat lukt niet, dat is gebleken. En wederom iemand de deur wijzen, dat vond ook zijn keerpunt.Je kunt niet de ene partij de kosten voor het andere laten dragen en andersom. Als ik morgen een andere tak van dienst aan mijn bedrijf plak,dan zal duidelijk moeten zijn wat de inkomsten en uitgaven van beide takken – gescheiden- zijn.Dat is goede bedrijfsvoering.Maar ja daar heeft David geen verstand van, die bedelt gewoon vroom met Bijbelteksten nog even een grote slok geld bij elkaar als hij weer eens tekort komt.Want ja op de fiets naar het werk, dat doe je als voorganger niet.Toch?
  Ik vind het nog niet eens erg dat Sörensen zijn oorlogstaal op facebook plaatst, het is tenslotte zijn eigen pagina waar het narcisme vanaf spat, maar dat de Bijbelteksten bij een dergelijke acties dan de bepaald niet vrome woorden kracht bij moeten zetten, dat doorzie ik, terwijl de houding behoorlijk van God los is. Ook dat doorzie ik.
  En @Johan: u vindt het dus niet erg dat Sörensen dat doet met een persoon die ook nog van de rechter gelijk heeft gekregen (Sórensen zegt ook alleen die uitspraak aan zijn laars te lappen, omdat die hem niet bevalt. Was het andersom geweest, dan was hij gaan jubelen en had geroepen “zie je wel God is vóór ons”) maar u vindt wel erg, dat Goedgelovig dat signaleert en op de hak neemt? Dergelijke manipulerende, narcistische en brallende mannen kun je maar beter niét serieus gaan nemen. En dat doe ik al helemaal niet met mannen die steeds weer roepen: “ik heb een hobby en die moeten jullie betalen, dát zegt God”. Sörensen schrijft zijn eigen satire en dat die grof is, dat ziet een ieder die kijkt. Ik zie trouwens een dergelijke reactie niet van Rolph Hendriks, dat zegt genoeg.
  We moeten ons op God richten van waar onze hulp zal komen? God doet volgens mij niet wat we zélf kunnen doen en daar ligt nou net de crux voor Sörensen en Zijlstra.

 139. afolus says :

  @Ed Schreudering
  Je schrijft: “Vanwaar zal mijn hulp komen…”

  Op je NeTspil website riep je vorig jaar geldschieters op zich te melden.
  Je gebruikte een door mij niet eerder opgemerkte methode met de tekst:

  “Mijn vrijmoedigheid gaat uit naar schenkingen, giften, nalatenschappen e.d…..”

  Heeft die oproep gewerkt?

 140. afolus says :

  OMG
  Die Zeurensen is inderdaad helemaal los…
  Deze fondswervende Belg heeft zich opgeworpen als redder der Levensstroom en verzint voor alle gebeurtenissen in Leiderdorp een passende bijbeltekst.
  Machtsovername en vernedering zijn de kernwoorden van Davids analyse.

  Ongetwijfeld opgetekend vanuit een karakter dat gekenmerkt wordt door de kernwoorden macht en hoogmoed.

  Heer ontferm u…

 141. Sueigilera says :

  @Ed Scheudering

  Het wordt tijd dat alle partijen een staaakt het vuren inlassen (ook de toeschouwers), en zich tot God richten.

  Hier op Goedgelovig vindt men niet alleen loopvogels die de neiging hebben hun kop onder het zand te steken, maar ook vogels die kunnen vliegen en een prachtig uitzicht hebben vanuit de lucht. Af en toe vliegen deze vogels over voorstellingen en vergezichten die zo vreemd en vermakelijk zijn, dat zij niets anders kunnen dan vrolijke versjes fluiten. Daarna vervolgen ze vrij en verheugd hun vlucht.

 142. Ricardowitch says :

  Die foto van dat mes in de rug is trouwens walgelijk. Maar goed voor Zeurensen dat ik geen Hendriks heet want ik zou verhaal gaan halen.

 143. rob says :

  @Richardowitch

  Waar heb je die foto ?

 144. Ricardowitch says :

  even naar de site van real life gaan, weet niet hoe je dat hierin kan zetten….

 145. Insider says :

  @star, ik ben het met je eens. Er zijn hele duidelijke afspraken gemaakt:
  – Rolph zou leiding geven aan de gemeente
  – Zijlstra zou leiding geven aan de genezingsbediening
  Dit is door de oudsten bevestigd: heldere, duidelijke afspraken. Niet mis te verstaan.

  Het is goed om te weten dat Zijlstra in de tijd van Ps van der Knaap (2010-2011) geen (mede-)voorganger was, nee, zelfs geen oudste!! Hij was zelfs op aanzienlijke afstand van de gemeente en had 1 taak: toezien op de leer en op de zuiverheid in de gemeente.

  Interessant is dat deze taak ook onder Rolph Hendriks aan Jan Zijlstra (maar dan als oudste) was toegekend. Hij had als oudste de taak om toe te zien op de leer, en op de zuiverheid in de gemeente.

  Dit “toezien op de leer” is daarna omgebogen naar “ik ben overziener” en dat werd later omgebogen naar “Apostolisch Overziener”.

  Het is al in het begin misgegaan: Het oudstenteam heeft gesprekken gevoerd met Rolph en Hyona Hendriks op welke basis ze zouden komen. Daar zijn hele concrete vragen gesteld door hen aan Jan Zijlstra: Krijgen wij de ruimte om de gemeente te leiden? Dragen wij daar de eindverantwoordelijkheid over? Kunnen wij onze visie volledig uitvoeren? De reactie van Jan Zijlstra was ook toe niet mis te verstaan: Jij bent verantwoordelijk voor de gemeente en ik voor de genezingsbediening. Je mag de visie volledig uitvoeren.

  Rolph Hendriks: “broeder Zijlstra, als u een assistent nodig heeft, dan begrijp ik dat, alleen dan zijn wij niet de juiste mensen. Dan komen we niet”. Jan Zijlstra zou geen overkoepelende functie hebben, geen senior-pastor zijn. Helder, Niet mis te verstaan.

  Het probleem was: Jan Zijlstra had in augustus in het bestuur (waar Rolph toen nog geen deel van was) de intentieverklaring laten vastleggen dat hij Apostolisch Overziener zou zijn!! Het oudstenteam was daar niet van op de hoogte, nog Rolph Hendriks. Als je dat dan in je achterhoofd hebt, en je antwoord de vragen van de Rolph en Hyona dan overtreed je toch echt de 10 geboden! Foei ome Jan, je mag geen vals getuigenis afleggen!! Nu heb je face to face een afspraak gemaakt met een stel wat je uit de brand helpt (in een tijd van complete chaos na het vertrek van Ps Arno), je laat ze hun huis en haard verlaten, je laat ze emigreren, de kinderen worden weggerukt uit hun vertrouwde omgeving, hun vrienden, en je jokt snoeihard.

  Hier is het al fout gegaan. Probleem was, dat dit pas in december van 2012 bekend werd…
  Ik vraag me af, heeft ooit iemand dat tegen JSP gezegd of Sorensen?

 146. Insider says :

  @Ricardowitsch
  Het zou me niet verbazen als dit inderdaad gaat gebeuren. Verhaal halen is heel logisch: dit is aanzetten tot haat. Dit is smaad. Sorensen is ernstig in problemen schat ik in…

 147. Insider says :

  Ik ben geen jurist, maar ik zou denk ik ivm mogelijke aangifte tegen Sorensen heel erg terughoudend zijn met het plaatsen van een link met de artikelen van Sorensen. Mogelijk zit je voor je het door hebt tot je nek in de problemen ivm smaad en aanzetten tot haat.

 148. Insider says :

  DsDre zegt : 2 mei, 2013 om 1:05 pm
  Dhr Wagner heeft dat jaar nog veel meer geprofeteerd ook over de Levenstroom.

  http://bronvansucces.nl/gods-profetie-over-nederland/

  @DsDre: ik zie helemaal niets over een profetie over de Levensstroom. Op 27 mei was er een dienst in de Levensstroom waar Rolph Hendriks en Jan Zijlstra zij aan zij voor de mensen gebeden hebben en gezalfd hebben met olie.
  Een link met David Wagner is mij volledig onbekend.

 149. mafchauffeur says :

  @Insider: jij bent hopelijk ook terughoudend met het plaatsen van reacties op de FB van DS? Die is namelijk van hém. 😉

  Beste mensen dit is MIJN Facebook pagina die ik gebruik om door te geven wat God ONS geeft om te verspreiden. Ik vind het niet erg als mensen een andere mening hebben of als er vragen zijn. Ik doe altijd mijn best mensen te beantwoorden en te helpen, zonder probleem. Als ik echter merk dat mensen keer op keer laten zien dat ze geen greintje openheid hebben voor wat we zeggen, als ze onze woorden keer op keer op een belachelijke wijze verdraaien en als ze als missie hebben opgevat om ons onophoudelijk tegen te spreken, dan verwijder ik ze. Want zulke mensen horen dan niet op onze Facebook pagina thuis.

  We zijn profeten en apostelen die een boodschap van God hebben door te geven en we doen dat dan ook. Als mensen zich eraan storen, ga dan zelf een bediening opstarten waarin je jouw geluid kunt laten horen. Maar doe dat niet constant op onze Facebook. Dit is van ons en we gebruiken het voor de woorden die God ons geeft voor anderen. Niet om onnozele discussies te voeren met mensen die geen greintje respect voor ons hebben en die geen openheid hebben voor wat God door ons heen doet en zegt.

  En terecht.

  De kookattributen zijn inderdaad in de aanbieding. Niet geschikt voor jeugdige kijkertjes.

 150. Insider says :

  @Malchauffer
  Ik wist niet eens van zijn Facebook pagina af. Sowieso kende ik Sorensen niet eens voor deze hele toestand.

 151. mafchauffeur says :

  @Insider:

  Sowieso kende ik Sorensen niet eens voor deze hele toestand.

  Uiteindelijk is er voor iedereen een “eerste keer”. 🙂

 152. star says :

  Nou frisse foto’s om in mijn vaktermen te blijven compleet gestoord. Het geeft een aardige kijk in de geest van deze man en ik zou zeggen: blijf bij hem uit de buurt.Als dit ook een bediening mag heten, dan past het wel er tegen te waarschuwen. Deze brallende man heeft nu facebook als uitlaatklep, láát hem, dan kun je tenminste nog in de gaten houden wat hij denkt.En dat dit niet al te fraai en normaal is: dat staat voor mij vast.Want als iemand nog kan geloven dat God deze woorden aan iemand zou geven, lieve deugd, dan heeft hij/zij echt het verstand wel op nul.En deze man praat van respect hebben voor hem? Niet dus.Respect moet je verdienen. Dat heeft hij trouwens ook niet voor anderen. Valse profeten en apostelen genoeg, dit is er dus 1 van en deze is echt wel gevaarlijk.

 153. mafchauffeur says :

  @star: nou nou nou nou wat veroordelend weer. Neem nu eerst maar een abonnement op de LifeLetter, dan piep je wel anders. 😉

 154. star says :

  @Insider. Ik weet dat het is zoals u zegt.Maar laten we wel zijn,als iemand zich ineens overziener gaat noemen,dan moet je toch eens gaan vragen: “gaat het wel goed met je?”.Soms kun je ook té geduldig zijn en daarmee geef je dan de ander de kans om heel je leven overhoop te halen en zo’n Sörensen de kans om haat te zaaien in naam van God. Ik ben niet zo dom dat ik niét de kracht zie waarmee hij dat doet en waarmee hij mensen voor zijn karretjes spant.Daarvoor heb ik al te veel gezien in de loop der jaren. Dat Pasterkamp zijn geheimhouding over de mediation dan ook maar gelijk in de uitverkoop doet, dat maakt die hele kliek zo onbetrouwbaar als drijfzand. Ik vind dat verdrietig aangezien de man ook seminars geeft met de titel : “gevoelig voor de Heilige Geest” Je mag elke dag wel voor onderscheiding gaan bidden als je dit allemaal uit elkaar wil gaan houden. Het verschil tussen zeggen, eisen naar de ander en zelf doen is té groot.

 155. star says :

  @mafchauffeur: gelezen hebben wat deze man schrijft wil ik geen letter van hem in mijn huis.Ik heb alle boeken van Hour of Power al de deur uit gedaan en er komt bij mij niet 1 life letter hier binnen .Dan kan ik nog beter de Story gaan lezen.

 156. Ricardowitch says :

  @ star: Dat Pasterkamp zijn geheimhouding over de mediation dan ook maar gelijk in de uitverkoop doet, dat maakt die hele kliek zo onbetrouwbaar als drijfzand

  JPS is nooit mediator geweest. Daar was iemand anders voor aangesteld.

 157. Johan says :

  Je moet wel flink radeloos zijn om Zeurensen als spreekbuis te laten optreden. Hier is Harry Sleijster een kleine jongen bij 🙂 Zeur zegt in nauw contact te staan met Pasterkamp en Zijlstra, wat ik mij nauwelijks kan voorstellen. JSP is specialist in damage control, dan moet je Zeur er echt niet bij hebben want die maakt het alleen maar erger. Er zal heus een keer een mail van hem beantwoord zijn door Zijlstra cs. maar voor de rest zuigt ie het volgens mij allemaal uit z’n grote profetenduim.

 158. star says :

  @rocardowitch: dat was anders wel wat Sörensen beweerde en nog wel met de toezegging dat Pasterkamp achter deze bijna revolutie staat.
  Als ik alleen al naar de FB pagina kijk van Sörensen, dan is dat veld zo ziek als maar zijn kan.Te triest voor woorden.Maar je zult de voorganger maar zijn die alles elders heeft opgebroken en met vrouw en kinderen naar Nederland kwam om te bouwen. Ze zouden alle poten onder zijn stoel vandaan willen zagen. Indrukwekkend.

 159. star says :

  @ricardowitch

  Bijbels inzicht omtrent Jan Zijlstra en Rolph Hendriks.

  http://www.real-life.nl/jan-zijlstra.html

  In samenwerking met Jan Sjoerd Pasterkamp, de geestelijke adviseur van De Levensstroom en bemiddelaar in deze situatie, geven we hier een duidelijk bijbels zicht op. Daarna beantwoorden we alle vragen hieromtrent. Lees dit aandachtig en stuur het alsjeblieft door aan anderen.

  Vooral dat Bijbels inzicht, dat wekt vertrouwen, dat snap ik 😦

 160. Ricardowitch says :

  @ Star:

  Hendriks en JSP hebben elkaar om precies te zijn 1 keer gesproken en dat was geen poging om tot elkaar te komen, de stukken voor Hendriks ontslag lagen toen al bij de advocaat…..

 161. star says :

  Ricardowitch, tsja en dan maar vroom praten en een privé oorlog ontketenen of op zijn minst proberen op te wekken.Triest, wat een niveau.

 162. jan says :

  hieraan zullen allen weten dat gij discipelen van Mij zijt, Indien gij liefde hebt onder elkander. John.13:35

 163. goedgelovig says :

  @jftipker: Zeurensen maakt een karikatuur van zichzelf. GG citeert letterlijk uit zijn eigen nieuwsbrieven. Ook Funda is een openbaar platform. Als je als stichting (nu zelfs ANBI) fondsen werft om de huur van je luxe woonboerderij, een belastingschuld en domme zakelijke verplichtingen te financieren, is het o.i. gerechtvaardigd daar kritisch aandacht aan te besteden.

  Over ‘karaktermoord’ gesproken – is die term niet van toepassing op de wijze waarop Zeurensen nu over Rolph Hendriks schrijft? Meet je niet met twee maten?

 164. Ger says :

  Bevrijdingsdag!
  Wat zal het lachen zijn als alle betrokkenen elkaar later weer zien. Een eeuwigheid om met elkaar op te trekken en het er dan helemaal niet meer over te hebben; geen haat, geen manipulatie, geen beschuldigingen in ‘de naam van de Heer’. Alleen maar verbaasd zijn dat Hij er niet over spreekt.
  Rolf, Jan, Hyona, Gerrit, Sandra en veeeele anderen allemaal in een koor, begeleidt door misschien wel André en Richard Zijlstra.
  Wat een vreugde zal dat zijn.

 165. star says :

  @Jan: het meest misbruikte woord is liefde. Nergens staat dat je de fouten niet mag zien.Mensen komen altijd met dat woord als ze de discussie niet aankunnen. Blijf in de liefde, zie de verkeerde dingen niet. Of liever sluit je ogen ervoor. Dat heeft niets met liefde te maken. En gaat u die tekst nu ook aan David S. sturen? Hij voert op dit moment zijn eigen oorlog en wil daar mensen voor achter zich krijgen, omdat God dat opdraagt volgens hem.En hij schroomt daarbij niet om Hendriks helemaal te filleren. Blijf vooral in de liefde en zie niet dat de man volkomen het spoor bijster is en zijn meelopers ook.

 166. Theo Daems says :

  Is men soms vergeten, dat men aan de vruchten de boom herkent? Als Jan Zijlstra niet door Jezus Christis is gebruikt om in Zijn naam mensen te genezen, dan was er al lang een eind gekomen aan zijn bediening. Verraad, jaloezie en afgunst is er van alle tijden. Via deze weg wil ik Jan Zijlstra alle sterkte toewensen en hem zeggen, dat hij alles aan God moet overlaten. Het kaf zal t.z.t. van het koren worden gescheiden. God bless Jan!

 167. Ricardowitch says :

  @ Theo:

  Wie zegt hier dat Jan niet door Jezus was gebruikt? Is dat een vrijbrief om alles kwakkeloos aan te nemen. Ook in de Bijbel zie je veel mensen die door God gebruikt werden maar wel de fout in gingen. Ooit wel eens de serie God Generals gekeken? Allemaal mensen die volop in de picture stonden maar wel de fout in gingen.
  Ik wordt zo moe van al die mensen die zeggen hij is door God gebruikt en vervolgens hun kop in het zand steken.
  Ooh ja, ook mijn heer Hendriks reist al een groot deel van zijn leven de wereld rond om voor God te werken. Dit was zonder vast salaris en afhankelijk van giften. Gier gebeurde ook veel wonderen en tekenen, betekent dit dat hij daarom wel goed zal zitten? Nee dus, dat mag nooi de rede zijn

 168. jen says :

  Wat een gezeur hier.

 169. mafchauffeur says :

  Wij vallen Rolph Hendriks niet aan, wij nemen het op voor Jan Zijlstra die openlijk, voor het hele land, aangevallen wordt.

  Draai het aub niet om mensen, maar zie alsjeblieft wat er echt gaande is.

  Wat Hendriks doet is klaar en duidelijk voor het hele land. Wij beschuldigen hem niet vals. Hij doet wat hij doet: zijn geestelijke vader, de oprichter, bouwer en leider van de Levensstroom ontslaan uit zijn eigen levenswerk.

  Wij protesteren hiertegen omdat het bijbels gezien een diep onrecht is, dat enorme schade kan aanrichten aan het land. Hendriks wil immers het evangeliserende magazine en de TV-uitzendingen, waardoor tienduizenden tot de Heer komen, platleggen en alle fondsen gebruiken voor de kerk waar hij nu de macht heeft.

  PS: er is uiteraard volle en overvloedige genade voor Rolph Hendriks als hij tot inkeer komt. Ieders armen staan wijd open, als er inkeer is. Maar zolang deze strategie van verraad, grijpen naar macht en verkeerd gebruik van het geld doorgezet wordt, is er uiteraard geen genade mogelijk. Dat geldt voor ons allemaal. Pas als er bekering is, kan de genade stromen.

  Deze “over the top” steunbetuiging lijkt toch vooral ingegeven door:

  – de veronderstelde onaantastbaarheid van de oprichter/geestelijk vader van een bediening
  – een sterke aversie tegen interne regels (statuten) en wetgeving
  – een nóg sterkere aversie tegen bestuursstructuren, het afleggen van verantwoording en rentmeesterschap.

  DS ziet de bui al hangen voor het geval iemand zijn eigen bediening ter discussie zou stellen. Ondenkbaar eigenlijk, maar toch.

  Een lichtpuntje is misschien dat door er juist door deze idiote DS-actie het besef bij de partijen ontstaat dat het ook anders kan. Zijlstra realiseert zich dat de Heer het prima vindt als hij constructief gaat samenwerken en zelfs binnenkort van de Heer met pensioen mag, het bestuur van de Levensstroom realiseert zich dat de “Ga richting Jezus ga richting het wonder” een ijzersterk merk is en dat ze Jan kunnen helpen om eervol af te bouwen.

  En vervolgens leefde iedereen nog lang en gelukkig tot de Wederkomst…. 🙂

 170. Ruitje says :

  “Wij protesteren hiertegen omdat het bijbels gezien een diep onrecht is, dat enorme schade kan aanrichten aan het land. Hendriks wil immers het evangeliserende magazine en de TV-uitzendingen, waardoor tienduizenden tot de Heer komen, platleggen en alle fondsen gebruiken voor de kerk waar hij nu de macht heeft.”

  Ik vraag me of het bijbels gezien een diep onrecht is. Het lijkt me eerder dat bijbels gezien Zijlstra en DS totaal verkeerd bezig zijn…

 171. Ruitje says :

  @Theo, dat is een drogreden om te beweren dat de bediening van Zijlstra nog steeds bestaat een teken is dat het van God is. Jehova’s Getuigen zijn er ook nog steeds, de Islam is er ook al eeuwen, Scientology is er al decennia… Dus die zijn ook van God?

 172. Rien HA says :

  Citaat uit een artikel in het ND over deze kwestie:

  In zijn praktijk maakt Winkels het nogal eens mee dat iemand een beroep doet op….: “God heeft mij duidelijk gemaakt dat”….. Dan zeg ik altijd: “Zet God maar even op de gang”. Mijn stelregel is: praat vanuit jezelf, wij geloven wel dat je door God geïnspireerd wordt. God er steeds bijhalen kan intimiderend werken. Het is onnodig en maakt een discussie onzuiver.
  Een beroep op geestelijke autoriteit getuigt bovendien niet van sterk leiderschap, vindt Winkels. Kennelijk heeft zo iemand dat nodig om zijn gezag overeind te houden. Ik zou zeggen; “concentreer je op de inhoud van je leiderschap, niet zozeer op je vermeende macht. Als je een roeping of een zalving ervaart, wil dat niet zeggen dat God niet door de wet of kritiek van anderen werkt. Het feit dat je een roeping hebt, geeft je geen blanco cheque om te doen of ze laten wat je wilt. Dat neigt naar manipulatie”

  Duidelijker kan het volgens mij niet gezegd worden…

 173. mafchauffeur says :

  @Rien: zou Winkels ook “Zet God maar even op de gang” hebben durven zeggen tegen bijvoorbeeld Jezus, Paulus, Jesaja en Elia? Zij haalden God er ook steeds bij.

  Net als de hedendaagse Profeten. 😉

 174. afolus says :

  Toch een wijze tekst van die mijnheer Wintels…
  Vermoedelijk trekt God zich ook graag even terug op de gang bij het zien van al die onzin van de genezende Jan, de tongensprekende Rolph, de mediërende Jan Sjoerd en de idiote Zeurensen…. 😀 😀

 175. TommyLee says :

  Wat er echt gezegd, bedoeld en gehandeld is -en dan duidt ik niet op de jongste ontwikkelingen zoals die rechtszaak maar op de totale ontwikkelingen binnen de Levensstroom gemeenschap- is ons reageerders toch niet bekend, we hebben het van horen zeggen. Jan had blijkbaar de gemeente al overgedragen en wil nu toch overal het laatste woord over houden, dat gaat nu eenmaal niet. Als Bea dat ook bij WA gaat doen zijn de rapen gaar!De aktie van DS maakt de zaak van Jan zwakker door er van alles bij te halen en veel feitelijke onjuistheden en geestelijke onwaarheden rond te strooien. Laat hij zich er aub buiten houden. Laat Jan beseffen dat hij de zaak niet goed heeft aangepakt en zijn verlies nemen. Ik denk dat de grote verdiensten van Jan -en er zijn veel adhesiebetuigingen hier en daar te lezen- niet moeten worden bezoedeld door deze laatste affaire,

 176. Psychiater says :

  Dat nu juist de STOK genoemd wordt door Renate Sorensen. Ironisch als je bedenkt dat we van insiders vernamen dat dit hun tuchtigingsmiddel naar hun eigen kinderen is! Helaas wilde deze getuige uit loyaliteit geen aangifte doen of de kinderbescherming inlichten over deze praktijken.

 177. Wilfred says :

  @Maf: Ben benieuwd hoe je zelf op die vraag aan Rien zou antwoorden…

 178. mafchauffeur says :

  @Wilfred: ik heb het artikel niet gelezen, maar het zou mij niet verbazen als deze heer Winkels met twee maten meet. En God niet op de gang zou durven sturen in een gesprek met een door hem wel erkende profeet.

 179. afolus says :

  Als ik God was…
  Dan zou ik bij het aanschouwen van al deze overweldigende onzin al lang een ticket naar de vierde, de vijfde of de zesde hemel geboekt hebben onder het motto “Gij allen die door mij geschapen zijt, gij zijt uitgeëvolueerd….toedeloe”
  😀

 180. bramvandijk says :

  @Rien, mafchauffeur
  Dit opent inderdaad weer een eerder gevoerde discussie, of we wel consistent omgaan met bijbelse en hedendaagse/zelfbenoemde profeten. De kritiek op de laatste categorie lijkt bij de eerste categorie totaal te ontbreken terwijl we dezelfde trucjes daar terug zien komen: vage voorspellingen, beroep op “zo zegt de HEERE” en ingaan tegen wat er in de bijbel staat, in hun geval door te beweren dat god geen offers wil.

 181. mafchauffeur says :

  @bramvandijk: is het werkelijk zo dat de kritiek totaal ontbrak bij de eerste categorie?

  – de schriftgeleerden bekritiseerden Jezus vanwege allerlei boude uitspraken (waarbij Hij hetzij wonderlijke exegese beoefende hetzij zich beriep op de Vader)
  – Mirjam en Aaron waagden een poging om Mozes te bekritiseren
  – de vele “dit zeg niet ik maar de Heer” uitspraken (en ook hier weer de bijzondere exegese, zoals de muilband voor een dorsende os) van Paulus krijgen in zijn eigen brieven uiteraard geen tegengas maar gelet op zijn moeite om de diverse gemeenten in zijn gareel te houden werd dat toch niet allemaal voor zoete koek geslikt

  Het verschil is volgens mij vooral dat bij de eerste categorie achteraf is vastgesteld dat het hier ging om échte profeten (resp. Messias resp. apostelen), waarmee hun uitspraken en handelwijze achteraf is goedgekeurd en erkend.

  Het is alleen wel wat onpraktisch voor een profeet als pas na zijn of haar dood vastgesteld wordt.

  Dat moet maar anders, dachten ze al jaren geleden in Redding, CA. 🙂

 182. bramvandijk says :

  @mafchauffeur
  Wat ik bedoelde is dat er nu geen kritiek meer is op de profeten van toen. Maar je laat inderdaad al zien dat ze destijds zeker niet onomstreden waren. Reden te meer om misschien DS en MvdS eens wat serieuzer te gaan nemen 😉

 183. Rien HA says :

  @Mafchauffeur

  zou Winkels ook “Zet God maar even op de gang” hebben durven zeggen tegen bijvoorbeeld Jezus, Paulus, Jesaja en Elia? Zij haalden God er ook steeds bij.

  Net als de hedendaagse Profeten. 😉

  Ik heb het hele artikel hier niet bij de hand, maar volgens mij is er wel een verschil tussen profeten die werkelijk een boodschap van God brachten (en daar vaak helemaal geen zin in hadden omdat ze dingen moesten zeggen en doen die totaal tegen hun wil/gevoel in gingen, maar die achteraf wel waar en van God bleken te zijn.) en mensen die God voor hun karretje spannen om hun eigen gelijk/ideeën door te voeren. Dat riekt zeer sterk naar manipulatie en dat is waar het in dit artikel over ging en volgens mij ook wel op te maken uit zijn woorden.

  @bramvandijk

  vage voorspellingen, beroep op “zo zegt de HEERE” en ingaan tegen wat er in de bijbel staat, in hun geval door te beweren dat god geen offers wil.

  Dat laatste vind ik behoorlijk uit kort door de bocht en kun je niet zomaar uit zijn context halen om je punt te maken. God schrijft in de bijbel inderdaad allerlei offers voor, maar daar waar profeten namens God roepen dat hij geen offers wil, is dat omdat die offers slechts als godsdienstige schijn en rituelen gebruikt werden en dus totaal onoprecht waren. Zulke offers wilde hij inderdaad niet.

 184. Wilfred says :

  @Maf:

  En God niet op de gang zou durven sturen in een gesprek met een door hem wel erkende profeet.

  Dat komt op mij een beetje als een ontwijkend antwoord over. Hoe ver ben je zelf bereid daarin te gaan? Als je eigen ervaring en die van de meerderheid van mensen om je heen niet strookt met wat een zgn. erkende profeet heeft beweerd, hoe reageer je daar dan op?

 185. Herman Adolf Haverkate says :

  Het is te erg voor woorden dat broeders in onmin leven en dat de Wereldse Rechter er aan te pas moet komen : Ter wel wij een Hemelse Rechter en een verlosser hebben met hele andere rechten en waarden en normen : 1 ding is zeker dit doet Gods werk niet goed en ook de gemeente de Levenstroom en Jan Zijlstra ook niet : Er zijn alleen maar verliezers : Verspilde energie die hadden ze beter in Gods werk kunnen steken

 186. mafchauffeur says :

  @Rien HA: snap ik, maar wat Winkels (moet het geen Wintels zijn?) zegt met

  Een beroep op geestelijke autoriteit getuigt bovendien niet van sterk leiderschap, vindt Winkels. Kennelijk heeft zo iemand dat nodig om zijn gezag overeind te houden.

  zou toch net zo goed van toepassing zijn op Jezus, Paulus, Jesaja en Elia? Ook zij beriepen zich regelmatig op hun geestelijke autoriteit. Ik neem even aan dat jij er bij hen vanuit gaat dat zij werkelijk een boodschap van God brachten. Maar volgens Winkels/Wintels deden (ook) zij dat op een onzuivere manier. Of hij legt voor de Bijbelse profeten een andere maatstaf aan, dat weet ik niet.

  De maatstaf dat als een profeet iets zegt of doet dat tegen zijn/haar gevoel of wil ingaat, het juist daarom weleens van God zou kunnen zijn is wel een interessante. Maar ook heel lastig te hanteren, want iemands gevoel of wil (en de motieven daarvoor) toetsen valt niet mee. En kan ook gemakkelijk misbruikt worden; DS voelt zich ook gesterkt in zijn bediening doordat bijvoorbeeld GG voorop loopt in de “nationale vervolging” die hem ten deel valt omdat hij simpelweg Gods wil uitvoert en verkondigt. Die “nationale vervolging” valt hem zwaar en hij meldde dat de weg van de minste weerstand zou zijn om gewoon bakken geld te verdienen bij een reclamebureau. Maar niet zijn wil geschiedde, maar die van de Heer.

  Of dit getuigenis nu een sterke indicatie zou moeten zijn dat hij daadwerkelijk spreekbuis is van de Allerhoogste betwijfel ik.

 187. mafchauffeur says :

  @Wilfred: ik vind het persoonlijk erg lastig praten met hedendaagse profeten; die zijn vaak dermate overtuigd van hun eigen Gods gelijk dat het “op de gang sturen van God” weinig zin heeft. In het beste geval denken ze dat je een grapje maakt, in het ergste geval concluderen ze dat je de geest van kritiek of de geest van religie in verontrustende mate bezit.

  Ik voel mij tegenwoordig beter thuis in een omgeving waar ze niet de boventoon voeren.

 188. afolus says :

  @mafchauffeur
  De geest van religie en het maken van een grapje, dat is materieel toch hetzelfde…. 😀

 189. mafchauffeur says :

  @Wilfred: ik vind het persoonlijk erg lastig praten met hedendaagse profeten; die zijn vaak dermate overtuigd van hun eigen Gods gelijk dat het “op de gang sturen van God” weinig zin heeft. In het beste geval denken ze dat je een grapje maakt, in het ergste geval concluderen ze dat je de geest van kritiek of de geest van religie in verontrustende mate bezit.

  Ik voel mij tegenwoordig beter thuis in een omgeving waar ze niet de boventoon voeren. Vroeger waarschijnlijk ook, maar toen had ik zelf nog voldoende profetische gaven om op dezelfde golflengte tegenwicht te kunnen bieden. 🙂

 190. mafchauffeur says :

  @afolus: 🙂

  Maar je weet toch dat je gericht moet zijn op het geestelijke, niet op het materiële.

 191. bramvandijk says :

  @Rien HA

  Dat laatste vind ik behoorlijk uit kort door de bocht en kun je niet zomaar uit zijn context halen om je punt te maken. God schrijft in de bijbel inderdaad allerlei offers voor, maar daar waar profeten namens God roepen dat hij geen offers wil, is dat omdat die offers slechts als godsdienstige schijn en rituelen gebruikt werden en dus totaal onoprecht waren. Zulke offers wilde hij inderdaad niet.

  Daarbij ga je er dus impliciet vanuit dat het bij de offers niet zozeer om het offeren zelf ging, maar om de intentie achter de offers. Voor een christen die zelf niet meer offert is dat misschien niet zo’n gekke interpretatie, maar ik denk persoonlijk niet dat dit recht doet aan de wetten waarin het helemaal nooit over intenties gaat.

 192. Rien HA says :

  @bramvandijk

  Wil je nou echt niet snappen dat God, die dat offeren heeft bevolen en dan vervolgens roept dat Hij geen offers wil, dat in een vlaag van woede roept?
  En dat dat dus helemaal niet perse hoeft te betekenen dat de profeten daarmee ‘tegen de bijbel ingaan’? We kunnen anders het betreffende bijbelgedeelte wel even gaan analyseren hoor, om erachter te komen waarom God dat precies riep…

  @Mafchauffeur:

  Het moet inderdaad Wintels zijn, foutje van mij.

  zou toch net zo goed van toepassing zijn op Jezus, Paulus, Jesaja en Elia? Ook zij beriepen zich regelmatig op hun geestelijke autoriteit. Ik neem even aan dat jij er bij hen vanuit gaat dat zij werkelijk een boodschap van God brachten. Maar volgens Winkels/Wintels deden (ook) zij dat op een onzuivere manier. Of hij legt voor de Bijbelse profeten een andere maatstaf aan, dat weet ik niet.

  Ik geloof niet dat die bijbelse profeten op eigen gezag spraken. zij hadden het dus ook niet nodig om ‘hun gezag overeind te houden’, zoals Wintels zegt.
  Bovendien hadden profeten volgens mij niet zozeer een leiderspositie (de koningen waren immers de leiders van het volk), terwijl het in zijn artikel juist gaat over (kerk)leiders en niet zozeer over profeten.
  Hij heeft het dus niet over een maatstaf voor profeten, maar voor al dan niet zelfbenoemde (kerk)leiders. zij denken hun leiderschapspositie overeind te kunnen houden door te zeggen dat God hen datgene duidelijk heeft gemaakt wat zij op dat moment zelf belangrijk vinden.

 193. Rien HA says :

  Voor de duidelijkheid nog een aantal citaten zodat de door mij eerder geciteerde uitspraak van Wintels in de juiste context geplaatst kan worden:

  Evangelist Jan Zijlstra noemt zichzelf een Apostolisch Overziener – de Pinksterwebsite real-life.nl beschouwt hem als ‘de gezalfde van de Heer’. Het zijn titels die een leider gemakkelijk kan gebruiken om te manipuleren, zegt psycholoog Ton Wintels.

  Tijdens de bestuurscrisis in de boezem van de Levensstroom Gemeente deed evangelist Jan Zijlstra herhaaldelijk een beroep op de geestelijke autoriteit waarover hij zou beschikken. Hij noemde zich Apostolisch Overziener, en voorganger Rolph Hendriks en twee andere bestuursleden plaatsen zich met hun weigering zich aan hem te onderwerpen buiten de ‘geestelijke slagorde’ van de gemeente. Geestverwant David Sörensen van de website real-life.nl legt in de uitleg bij een protestactie op internet een link tussen Zijlstra, de ‘geestelijk vader van de Levensstroom’, en de ‘gezalfde des Heren’ aan wie christenen zich moeten onderwerpen.

  Het is dit soort geestelijke terminologie dat Wintels aanduidt als middel om mensen te manipuleren:

  . ‘Het klinkt niet gezond, omdat je als leider zo mensen monddood maakt en bij voorbaat kritiek bij je weg houdt. Zulke terminologie bindt niet samen, maar werkt splijtend.’

  en:

  Als je een roeping of een zalving ervaart, wil dat niet zeggen dat God niet door de wet of door kritiek van anderen werkt. Het feit dat jij vindt dat je een roeping hebt, geeft je geen blanco cheque om te doen of te laten wat je wilt. Dat neigt naar manipulatie.’

  waarop vervolgens Otto de Bruijne wordt geciteerd:

  in charismatische kringen zie je dat de leider los kan gaan, er zijn geen checks en balances. En degene die hem tegenspreekt wordt dan gedemoniseerd.’

  Een van de grote problemen in de evangelische beweging op dit punt is dat er te weinig controle is en dat de leider nauwelijks verantwoording hoeft af te leggen, aldus De Bruijne. ‘Dat maskeren zij dan met een theologie van: ik ben de gezalfde of de door God geroepene.’ Hij vindt dat geen Bijbelse houding voor een leider. ‘In de Bijbel lees je dat de koning ondergeschikt is aan de wet. De meest eenvoudige persoon kan hem uitdagen met de wet in de hand.’

  (bron: ND – 03-05-2013 – auteur: Gerald Bruins)

  In dit verband wordt dus niet gesproken over profeten, maar over (kerk)leiders.

 194. mafchauffeur says :

  @Rien HA: ik denk wél dat de bijbelse profeten het nodig hadden om “hun gezag overeind te houden”. Tenslotte hadden ze te maken met hun omgeving (koningen, het volk, concurrenten, vijanden) die overtuigd moesten worden en die meestal niet stonden te trappelen om de preek aan te horen en in praktijk te brengen.

  Dat deze profeten hun geinspireerde woorden kracht bijzetten met “zo spreekt de Heer”-achtige teksten vind ik daarom niet zo vreemd. Per slot van rekening hadden ze vaak een voor de toehoorder(s) lastig te verteren boodschap.

  Mozes deed dat bijvoorbeeld richting de farao, richting het volk en richting de mensen die aan zijn stoelpoten zitten te zagen.

  Met de term “leider” sluit ik aan bij het evangelische spraakgebruik dat je niet persé een bestuurlijke functie hoeft te hebben (koning van Israel, voorzitter VPE, oudste, apostolisch overziener) om als leider te boek te staan. Het hebben van een bediening is voldoende. 😉

  En aangezien (ik meen zonder uitzondering) deze bedieningsleiders zichzelf allemaal als profeet/profetisch beschouwen, al was het maar omdat deze gave aan iedere gelovige is gegeven, haal ik al minstens 20 jaar de begrippen leider en profeet moeiteloos door elkaar. 🙂 🙂

 195. mafchauffeur says :

  @Rien HA: ah, ik zie je laatste reactie pas na het plaatsen van mijn reactie.

  Overigens ben ik het in grote lijnen eens met Wintels als het gaat om de door jou aangehaalde citaten hoor.

  Hoewel ik twijfel bij

  ‘In de Bijbel lees je dat de koning ondergeschikt is aan de wet. De meest eenvoudige persoon kan hem uitdagen met de wet in de hand.’

  Dat lijkt me een wat rooskleurige voorstelling van zaken. 😉

 196. star says :

  Ik ben het geheel met Otto de Bruijne en Wintels eens, als leiders zichzelf aanduiden als “de gezalfde des Heren” maak dan maar liever dat je wegkomt, omdat dergelijke mannen geen corrector naast zich dulden. Narcisme ten top en conflicten én ontsporingen zijn meestal het resultaat. Ik kan me herinneren dat aan de secretaresse van Allard werd gevraagd “waarom hebben jullie hem nooit terecht gewezen”en het antwoord was inderdaad: “dat je een gezalfde des Heren niet aan mocht raken” volgens Allard
  Ik heb ervaren hoe vrouwen die altijd profeteerden het zwijgen werd opgelegd, omdat de voorgangers het niet eens waren met wat ze zeiden en ik heb ervaren hoe een profetie die door voorgangers verkeerd werd uitgelegd een leven totaal kon verzieken.
  En als narcistische voorgangers een profetie hebben: dan is het altijd weer: God heeft me gezegd dat…………. en jullie moeten het betalen/ doen.
  Cynisch? Ja misschien wel ,maar na ruim 50 jr heb ik wel wat geleerd tenslotte.
  Dus als David S. nu profeteert dat God wil dat we een windhoos over Nederland laten gaan om tegen de situatie Zijlstra te protesteren, dan denk ik toch dat hij beter had kunnen zeggen: “ik wil dat……… “dat is n.l. dichter bij de werkelijkheid en het heeft tot voordeel dat David er zélf verantwoording voor moet nemen en erop aangesproken kan worden en niet manipulatief is.

 197. Wilfred says :

  @Maf:

  Dat deze profeten hun geinspireerde woorden kracht bijzetten met “zo spreekt de Heer”-achtige teksten vind ik daarom niet zo vreemd.

  Het wordt nog veel moeilijker als je je realiseert dat er meer profeten rondliepen die allemaal ‘zo zegt JHWH’ zeiden… 😉

  @Rien HA: Hoe zou men in zo’n setting nou de juiste woorden kunnen onderkennen zonder dat een profeet al gezag had? Ik zie niet in hoe dat zou kunnen functioneren.

 198. Rien HA says :

  @Mafchauffeur

  En aangezien (ik meen zonder uitzondering) deze bedieningsleiders zichzelf allemaal als profeet/profetisch beschouwen, al was het maar omdat deze gave aan iedere gelovige is gegeven, haal ik al minstens 20 jaar de begrippen leider en profeet moeiteloos door elkaar.

  Daar kan ik me iets bij voorstellen, maar ik denk toch wel dat er een verschil is tussen de bijbelse en duidelijk door God geroepen en benoemde profeten en de (over het algemeen meestal) zelfbenoemde profeten van deze tijd.
  Samuël bijvoorbeeld was een profeet die aan de ene kant door het volk werd erkend als een profeet van God, maar aan de andere kant konden ze hem ook aanspreken op het feit dat zijn zonen ‘niet in de weg van hun vader’ gingen.
  Samuël vond dat bepaald niet prettig, maar misbruikte zijn geestelijke positie niet om hen de mond te snoeren. Integendeel, hij luisterde naar God (weliswaar onder protest, maar toch…), die zei dat hij het volk hun zin moest geven en een koning aan moest stellen. In feite gaat het hier ook om een soort van machtsconflict. Zijlstra & Co zouden hier een voorbeeld aan kunnen nemen!

  Dat lijkt me een wat rooskleurige voorstelling van zaken 😉

  Ik denk dat Otto de B. dat bedoelde als een ‘bij wijze van spreken’… 😉

 199. jftipker says :

  David Sorensen gelooft als een kind, hetgeen waar Jezus toe opriep, met wordt als een kind.. dat leeft David Sorensen. gevolg: hij deelt zijn hart, zijn visie en soms ook zijn twijfels in zin lifeletters. Ik vind dat prachtig! Heel zuiver.. ik wou dat ik dat ik dat zo kon, maar ik ben er zelf veels te doortrapt voor. Ik zou liever een smooth lopend verhaaltje schrijven. Zo iemand is natuurlijk de natte droom van elke columnist! Je hoeft het er alleen allemaal nog maar in te koppen.
  Maar dat maakt het mijns inziens ook weer erg goedkoop … om zo pats boem iedere keer opnieuw … dan maar zijn woorden te citeren en te verdraaien.
  Ondertussen geeft David Sorensen zijn hele leven, hebben en houden en zijn goede naam op voor het evangelie; daar heb ik diep respect voor. David is Christ-suicidal, met andere woorden, bereid om alles prijs te geven
  En hij heeft impact op vele levens.

  Sorensen komt op voor Zijlstra en ik kom op voor Sorensen..

  Wat je zegt over karaktermoord… eh.. GG versus David Sorensen versus Rolph Hendriks… en 2 maten..

  Touche.. 😉

  Johan

 200. afolus says :

  We hebben weer een nieuwe geloofsuiting: Christ-suïcide ….
  Hoe gek moet het worden….? 😔

 201. mafchauffeur says :

  @jftipker:

  Ondertussen geeft David Sorensen zijn hele leven, hebben en houden en zijn goede naam op voor het evangelie; daar heb ik diep respect voor. David is Christ-suicidal, met andere woorden, bereid om alles prijs te geven

  Dat is het punt ook niet. Het punt is dat hij zelf niet moe wordt om dit te benadrukken, te herhalen en nogmaals te benadrukken. “Nationale vervolging” omdat je op de hak wordt genomen op een website als GG.

  En hij heeft impact op vele levens.

  Ook dat herhaalt hij telkens weer in zijn LifeLetters. Geen flauw idee wat daarvan waar is. Ik weet van iemand die zich ernstig afvroeg of haar kinderen occult belast zijn geworden door het kijken naar een Narnia film. Maar verder niet. Niet dat dit representatief is, maar ik hoor zijn naam nooit noemen als mensen praten over voorbeelden als Keith Green, Zijlstra, Hoekendijk, Binnendijk, Zuiderveld, Hinn, Van der Steen, Boomsma of Paauwe. Om maar een paar geloofshelden te noemen. 😉

  Maar wat niet is, kan nog komen.

  Als mijn kinderen zichzelf zo nadrukkelijk op de borst zouden kloppen spreek ik ze daar wel op aan. Zelfvertrouwen en overtuiging is goed, maar als dat leidt tot het stelselmatig d.e.m.o.n.i.s.e.r.e.n. van christenen en niet-christenen (veel christenen zijn bezet door de geest van religie, wat het Levensdroom bestuur doet is erger dan een ernstige misdaad, mensen die hem niet financieel ondersteunen zijn verkeerd bezig, het bij mensen erop aandringen om hun gemeente de rug toe te keren vanwege het dode geloof van hun leiders) vind ik kritiek daarop absoluut niet ongepast.

  Overigens heb ik op GG nog niet meegemaakt dat iedereen wordt opgeroepen om bijdragen over DS (of over wie dan ook) zoveel mogelijk te verspreiden.

  De “steunbetuigingen” aan Zijlstra moesten van hem, inclusief de soms onsmakelijk plaatjes, zoveel mogelijk verspreid worden.

  Zo beschouwd heeft Zeurensen zelfs GG met succes voor zijn karretje gespannen. 🙂

 202. mafchauffeur says :

  @afolus: Zeurensen moet zich wat mij betreft diep schamen als hij het heeft over “nationale vervolging”. Het is te hopen dat bijvoorbeeld Pakistaanse en Noord-Koreaanse christenen daar nooit over te horen krijgen. Ze zouden er zomaar van in een serieuze geloofscrisis geraken. 😦

  Christ-suicidal past bij hen. Niet bij luxepaarden zoals David Sorensen of ondergetekende.

 203. Johan says :

  @jftipker: Er is een dunne lijn tussen ‘als een kind zijn’ en ‘kinderlijk naief zijn’. Je haalt nu één uitspraak van Jezus aan, maar diezelfde Jezus heeft ook gezegd dat we ‘scherpzinnig als slangen’ dienen te zijn. Verder zegt Paulus vrij veel over het geestelijk niet kinderlijk blijven, maar volwassen worden.

  Het is prima dat David kinderlijk gelooft, maar als hij dat geloof kinderlijk naïef en zonder wijsheid deelt in nieuwsbrieven en op internetfora, kun je verwachten dat daar een eigen dynamiek door ontstaat die je niet in de hand kunt houden. De blinde steunbetuiging voor Jan Zijlstra, zonder de situatie goed te kennen (alleen gevoed door Pasterkamp) is onwijs, zelfs ongelooflijk dom. Hij brengt daarmee zichzelf in diskrediet.

  Ik kan me niet herinneren dat hier op GG Davids woorden verdraaid zijn. Hij is letterlijk geciteerd uit zijn nieuwsbrieven. Ik heb een heel aantal van die citaten gecontroleerd en vaak waren die nieuwsbrieven nog pedanter dan wat GG heeft aangehaald.

 204. Jack says :

  David is een kleutergelovige. Hij wil zo graag doorbreken en landelijke bekendheid krijgen. Hij heeft zijn kans gezien door mee te liften op een landelijk nieuwtje van een bestuurskwestie. Hij is echter zo dom en naief om blind partij te kiezen, zich te beroepen op een andere bekende (Pasterkamp) en zo te hopen zelf gezien te worden. Het een een triest mannetje.
  Overigens ‘de gezalfde des Heren’? Zijn we dat niet allemaal dan? Ik dacht van wel. Hierarchische macht (lees: anderen onderdrukken door jezelf te verhogen) is niet wat Jezus leerde.

 205. afolus says :

  @Jack
  David Zeurensen is een kleuter…

 206. afolus says :

  Maar dan wel een gezalfde kleuter natuurlijk….

 207. star says :

  @Jack: als iedereen zich daar dan van bewust was, zou dat het antwoord moeten zijn naar manipulerende voorgangers, die zich onder die uitspraak een verheven plek toekennen om te kunnen doen wat ze willen doen.Als ze nu maar deden wat juist was dan wás het nog wat, maar het gaat dan meestal om zaken die niet door de beugel kunnen. Als mensen daar voorzichtig commentaar op hebben is deze uitspraak de uitsmijter. Dus wordt het tijd dat iedereen zich bewust wordt van zijn/haar status.

 208. mafchauffeur says :

  De Gloriestoel doet ook nog een (wijze) duit in het zakje:

  Salomo was zo gek nog niet….
  Spreuken 26:17:
  “Wie zich mengt in een twist die hem niet aangaat,
  is als iemand die een voorbijlopende hond bij de oren grijpt.”

  https://www.facebook.com/home.php#!/ronald.plat.3?hc_location=stream

  Tenzij het gaat om een hond met ongelijke poten natuurlijk. 😉

 209. David Maasbach says :

  Dom, dom, dom Jan. Je moet alles binnen de family houden! Dat is iets wat papa Maasbach ons leerde. Desnoods een schijnbestuur, je schoonfamilie afsnijden, alle mensen die eventueel een gevaar vormen de kerk uit zetten en het in de doofpot weten te houden… maar dit is: boontje komt om zn loontje! Je had een voorbeeld aan de Maasbach family moeten nemen, John en ik wijzen altijd op successen van papa vroeger en schuiven onze kinderen in alles naar voren. Kijk maar: http://issuu.com/maasbach.nl/docs/nl0513?mode=mobile. We hebben de kids getraind om alles over te nemen, en dat werpt z’n vruchten af nu ze allemaal de 18 zijn gepasseerd. Zo kun je alles voortzetten en blijft je achternaam behouden. Groeten, David.

 210. David Maasbach says :

  …ben trouwens wel blij dat jij nu alle aandacht pakt Jan, haalt de ‘heat’ van ons af zodat wij ongestoord verder kunnen gaan.

 211. goedgelovig says :

  @David Maasbach: Het is helaas niet toegestaan om op GG onder andermans naam te reageren.

 212. David M. says :

  @goedgelovig Als we niet meer satirisch kunnen zijn op een satirische website 😉

 213. mafchauffeur says :

  @David M: je hebt gratis en voor niks een alien-avatar die knipoogt! Als dat geen satirisch Teken is…. 😉

 214. TommyLee says :

  @david M: leuk geprobeerd met dat pappa verhaaltje maar David gaat echt niet op GG reageren.

 215. star says :

  @David M. de satire bevat wel een kern van waarheid.Al die ellende komt uit de bron: hoogmoed en eigenwaan. Als de leden van de gemeente onvolwassen zijn of gehouden worden, dan kan een dergelijke leider zich van alles noemen.Een leider die zich ineens “overziener “gaat noemen. zou in normale situaties de vraag moeten krijgen: voel je je wel goed?” Dat hij het op schrift wilde hebben en het serieus meende, zegt al genoeg.
  Maasbach gaat er- geholpen door anderen- veel grover mee om,die stuurt openlijk mensen weg. Hij vergeet niet er een vroom verhaal aan te plakken over geesten en dergelijke onzin. Het familiebelang is intussen al zo groot, dat hij de clan bijeen kan houden.Het zou wat zijn als de kinderen Maasbach gewoon aan het werk zouden moeten of een vak moesten leren, dat kunnen ze niet, daar hebben ze net als Pa niet voor geleerd,ze zijn geschapen voor het luxe leven.Hebben geleerd op kosten van anderen te bestaan.Dat ligt bij Zijstra wel wat anders, al put hij uit dezelfde bron: hoogmoed, eigenwaan en al gooit hij ook bij tegenstand de mensen het liefst uit de gemeente. Ik weet bijna zeker dat hij heeft gedacht van de rechter gelijk te gaan krijgen.Zo werkt dat in de hoofden van narcisten.
  Het zijn helaas de slechte voorbeelden die op GG landen ook al omdat ze over veel geld beschikken en nooit genoeg hebben.Jammer allemaal.

 216. Johan says :

  Maasbach kan zo in The Godfather IV spelen.

 217. Aldert says :

  Steun Jan Zijlstra Nieuwe Website : http://www.wingsofhealing.nl/

 218. mafchauffeur says :

  Mooie Zeurensen-banner! Dat gaat helemaal goed komen.

 219. Ricardowitch says :

  De Stichting Wings of Healing staat onder geestelijke overzienerschap van o.a. Jan Sjoerd Pasterkamp…..

  Ze houden echt van die titeltjes he! Waarom niet gewoon staat onder leiding van.

 220. Ed Schreudering says :

  De reden dat JZ volgens eigen zeggen zijn bediening niet meer binnen de Levensstroom kon continueren was dat hij als aloverziener niet wilde worden gekooid. Wat een bijzondere situatie dat JZ zich nu wel voegt onder het aloverzienerschap van JSP.
  Wie snapt dit nog?

 221. mafchauffeur says :

  @Ed: misschien vanwege de diametraal andere invulling.

  Overzienerschap door JZ: “ik bepaal alles wat ik ben de Gezalfde”
  Overzienerschap door JSP: “ik vind alles wat de Gezalfde doet prima”

 222. star says :

  Pffff, ik krijg hier echt de slappe lach van 🙂 (zegt meer over mij uiteraard dan over Jan en Sjoerd).Het is een nieuwe toren van Babel met overtreffende trappen die ze waarschijnlijk nodig hebben om te kunnen overzien wie nou eigenlijk de leiding heeft. Maar dit is intussen van een pedant niveau, dat ik het niet meer serieus kan nemen. Neen, dus ik download geen bijdragekaart.

 223. DsDre says :

  Waar is het feestje? Daar is het feestje!

  http://www.disco-train.nl/disco-classics-party-xl-warmond

 224. star says :

  wow, toffe Party’s, ik wil een roze pruik 🙂

 225. ben pattipeilhy says :

  zucht zucht zucht!!!

 226. Pittig says :

  Het probleem bij types als Jan Zijlstra is dat zij een theologie achter zich hebben staan waarin profeten door God werden aangesteld en gezalfd en waarin een mens op onfeilbare wijze Gods woorden kan doorgeven, oftewel de theologie die Rien HA ook weergeeft.

  Dat terwijl de profeten die in de bijbel zijn opgenomen ook al verschillende visies hadden. Vergelijk maar eens het boek Nineve met het boek Jona. Er wordt zelfs gezegd dat Jona geschreven is als kritiek op Nahum. Hun boodschap staat in ieder geval diametraal tegenover elkaar.

  http://commonpaine.blogspot.nl/2011/03/jonah-vs-nahum.html

 227. Tosca van Zundert says :

  Wat jammer dat het zo moet gaan. Het is geen christelijke oplossing. Laat Jan Zijlstra gewoon het werk Gods doen. Dat is een bijzondere taak. Laten wij deze man dragen in plaats van hem aan te vallen. We hebben hoe dan ook elkaar nodig. God heeft ons aan elkaar gegeven, om elkaar tot steun te zijn, jammer dat we dat zo vaak vergeten.

 228. afolus says :

  @Tosca van Z.
  Waarm krijg ik nou toch braakneigingen als ik zo’n reactie als die van jou lees…

 229. flipsonius says :

  @Tosca
  Het zal je misschien teleurstellen, maar er zijn honderdduizenden christenen die geen flauw idee hebben wie Jan Zijlstra is, en ook niet geïnteresseerd zijn in rare machtsspelletjes in dit soort sectarische marginale clubjes.

 230. beervis says :

  @afolus
  Omdat het geen empathische helden -reactie is.

 231. star says :

  @Tosca……. en dan….. “Jammer dat we dat vergeten?”Volgens mij begrijpt u iets niet. Het was Jan Zijlstra die zich ineens “overziener”ging noemen en dien ten gevolge gehoorzaamheid eiste en zichzelf volkomen de ruimte gaf om contracten af te sluiten die dan wel door de Levensstroom betaald moesten worden. Dat had hij maar even niet overzien.Dus HIJ was iets vergeten.
  Het was Jan die vervolgens- omdat hij zijn zin niet kreeg- de man die hij zelf naar Nederland had gehaald met Kerst een ontslagbrief stuurde en vervolgens naar de rechter ging om een uitspraak, omdat het bestuur het ook al niet met hem eens was. Ja dat is heel bijzonder.En sinds wanneer doet Jan alléén Gods werk, dat vindt hij zelf wel, maar dat ligt wel een beetje anders.
  Jan heeft zijn uitspraak gekregen van de rechter, dus kan iedereen weer over tot de orde van de dag zou ik zeggen en als ik het niveau van David Sörensen zie, dan verkeert hij in hoogstaande kring van mensen die zichzelf heel bijzonder vinden. Hij verkeert dus in goed narcistisch gezelschap.Iedereen gelukkig.

 232. afolus says :

  @beervis
  Kom je ook naar de bijeenkomst van de Dwaze Schare eind september?
  Ik wil het “Ichtus-monster” achter jou wel eens ontmoeten.. 😀

 233. mafchauffeur says :

  @beervis: 29 september. En nu niet terug gaan krabbelen. 😉

 234. Henri says :

  Tja, Wie een kuil graaft voor een ander valt er zelf in.

 235. Professor Prietpraat says :

  @Herdina, ik ben ook bij Zijlstra geweest maar was nooit onder de indruk, ik voelde me er niet prettig bij en wonderen zag ik niet, wel getuigenissen van mensen die hun nek of hoofdpijn kwijt waren en altijd diezelfde paar mooie verhalen die eindeloos werden herhaald in dat blad van de Levensstroom. het was allemaal toch een opgeklopte toestand en de werkelijkheid was hooguit dat er wel eens een wonder was gebeurd en dat er een flink aantal mensen in de samenkomsten in de loop der tijd hun hand hadden opgestoken en naar voren zijn gegaan als antwoord op een oproep om de God te lerén kennen die dar werd gepredikt. men klopt het op tot een of ander wondertheater waar miljoenen bij tot geloof zijn gekomen en duizenden wonderbaarlijk zijn genezen. Niets is minder waar. De werkelijkheid is dat er naar verhouding echt niet veel meer gebeurde dan in een doorsnee pinkstersamenkomst.

  Ik ken de opvolgers van Zijlstra niet maar als ik zie dat Zijlstra en Pasterkamp zo goddeloos en ongehoorzaam aan God bezig waren en uiteindelijk de zaak nog voor de rechter werd gebracht omdat ze hun zin niet kregen van iemand die zelf daar door Zijlstra was geplaatst, dan weet ik wel dat Zijlstra´s tijd gekomen was en dat Gods hand niet meer op hem zou rusten daarna, als dat daarvoor al het geval was. Misschien is Zijlstra zoals zovelen wel goed begonnen maar in het evangelie is goed beginnen niet het belangrijkste. Goed eindigen wel. Als het vandaag niet in orde is tussen jou en God, heeft voor de eeuwigheid ook al je goede werk van het verleden geen enkele waarde meer.

  1 Kor 6:7

  ¨Maar dan is de zaak voor u reeds geheel verloren, dat gij tegen elkander rechtszaken hebt. Waarom lijdt gij niet liever onrecht? Waarom laat gij u niet liever te kort doen?¨

  Als het Gods werk was geweest en God niet Wilde dat Zijlstra werd afgezet dan had Hij het zelf wel verhinderd maar als het mensenwerk is moet de rechter erbij te pas komen. Als Zijlstra op God had vertrouwd dan had hij gewacht tot God hem terug zou brengen in de Levensstroom en in stilte zijn lot aanvaard en elders door gegaan met zijn activiteiten en dan had God zijn werk bevestigd met nog meer wonderen en tekenen, dat is mijn overtuiging. Echter, het blijkt wel dat alles mensenwerk is. (waarbij God naar mijn idee bij wijze van uitzondering en uit bewogenheid met de mens af en toe een wonder heeft gedaan en het geloof van het individu tegemoet kwam)

  Triest dat anno 2013 leiders nog steeds zo worden verheerlijkt en gevolgd en op voetstukken worden geplaatst en worden gezien als oud testamentische gezalfden waar het domme volk slechts naar op dient te zien alsof alleen die leiders de Heilige Geest hebben ontvangen. Het nieuw testamentisch geloven zit toch wel een beetje anders in elkaar na pinksteren.

 236. Professor Prietpraat says :

  hmmm… is nu de reactie van Herdina waar ik op reageerde verdwenen?

 237. goedgelovig says :

  @Professor Prietpraat: Ja, onduidelijke reacties met VEEL HOOFDLETTERS en vraagtekens?????? worden verwijderd. Zie huisregels.

 238. Professor Prietpraat says :

  @GG, ok, logisch

 239. gerard says :

  Profesor Pietpraat,

  Ik geloof U dat U bij de genezingsdiensten niets heeft gevoeld de Geest God,s onderzoekt.

 240. gerard says :

  Herdina, bij een onderzoek van de H.G, kan het zijn dat iemand zich daar niet prettig bij voelde. Zoals P.P. het zelf omschreef.

 241. gerard says :

  de zaak van Jan Zijlstra, is een zaak van God.
  Heeft onze heer Jezus zelf zegt :degene die tot geloof zijn gekomen zullen herkenbaar zijn aan de volgende tekenen: in mijn naam zullen zij demonen uitdrijven, zij zullen spreken in onbekende talen , met hun handen zullen ze slangen oppaken en als ze een dodelijk gif drinken zal het hun niet deren, en zij zullen zieken weer gezond maken door hun handen op te leggen.
  Ik heb vernomen dat Jan Zijlstra nog steeds genezingdiensten houd. bij Wings of healing.
  mijn vraag is gebeuren er bij levensstroom nog genezingdiensten net zoals toen met J. Z.?

 242. star says :

  Gerard, als het een zaak van God was, dan had Zijlstra de rechter niet in moeten schakelen na zijn geruzie met de anderen………………..dat deed hij in de overtuiging dat hij wel gelijk zou krijgen en die rechter noemende hem een slechte bestuurder.Dus laten we het nou maar zo laten.Er zijn nog wel degelijk genezingsdiensten in Leiden en het gaat er prima.Kennelijk geeft Zijlstra het intussen ook naar zijn zin, iedereen gelukkig.

 243. mafchauffeur says :

  @gerard: nog steeds volop genezingen. 🙂
  https://www.facebook.com/levensstroom?fref=ts

 244. Daniel Hogendoorn says :

  o dat is niet waar ik ben de kleinzoon van jan zijlstra het is heel ander gelopen maar laten we gewoon ophouden met ruzie enzo

 245. Professor Prietpraat says :

  @Daniel Hogendoorn,

  Als je Goedgelovig een beetje zou kennen, zou je weten dat de meeste reageerders een weerwoord heel erg op prijs stellen. Als we met zijn allen slecht geïnformeerd zijn dan horen we graag de Kant van het verhaal van jouw opa. Je kan gewoon je verhaal hier neerzetten (of beter nog, je opa vragen om dat te doen) en zeggen dat je verder geen prijs stelt op discussie. Wederhoor wordt door velen hier op prijs gesteld. Als 2 groepen met ruzie en in onmin uit elkaar gaan en de omstanders slechts een Kant van het verhaal horen dan is dat nooit wenselijk. Als we beide kanten horen kunnen we als omstanders beter de situatie inschatten en zullen we beter in staat zijn voor onszelf een oordeel te vormen en kan het ervoor zorgen dat het vertrouwen in de Levensstroom en Jan Zijlstra wordt hersteld en dat het bezoekersaantal weer zal toenemen.