Weer varkens houden in de kerk

varken1Afgelopen zaterdag hield de Vereniging voor Kerkrentmeesterlijk Beheer in de Protestantse Kerk (VKB) haar jaarlijkse congres. Een uitgelezen onderwerp voor het Reformatorisch Dagblad. Terwijl de kerkrentmeesters druk vergaderden over hoe je de vloer van een kerk bestand maakt tegen optrekkend vocht en het belang van goede lichtarchitectuur in een bedehuis, pleitte prof. dr. Herman Pleij, emeritus hoogleraar historische Nederlandse letterkunde, ervoor om kerkgebouwen weer een multifunctionele rol te geven.

“In de Middeleeuwen werd er in de kerk gewandeld, gehoepeld en gehandeld. Het was een ontmoetingsruimte. In de Oude Kerk van Amsterdam hield de koster in de 15e eeuw mesthopen. Tijdens een visitatie werd dat niet gezien als bezwaarlijk, maar richtte de kritiek zich op de varkens van de koster. Die groeven voortdurend lijken op.”

Pleij vindt dat er meer ruimdenkendheid moet komen bij de exploitatie van kerkgebouwen. Er is volop behoefte aan ontmoetingsruimten, aan plaatsen van zingeving, cultuur en verdieping. Het motto daarbij moet niet zijn ”ik zal handhaven” maar ”niets is onmogelijk, alles kan.”

Dat is een goede uitdaging voor onze lezers. Welke niet zo voor de hand liggende functies passen met enige ruimdenkendheid prima in een kerkgebouw?

Advertenties

39 responses to “Weer varkens houden in de kerk”

 1. FlevoA says :

  Motorcrossen in de kerk van Juinen uiteraard.

 2. joost says :

  prostitutie?
  Dan kunnen de zondaars meteen steeds worden vergeven?
  joost

 3. Jazeg says :

  1. Een café; lijkt me logisch.
  2. Server-bunker voor een provider. Al die 19 inch server-racks passen keurig onder de kerkbanken. Gevolg is dat iedereen een verwarmde zitplaats heeft en de stookkosten enorm omlaag gaan. Het gebouw is al aardig bunkervormig (zeker bij jaren 60-70 PKN-kerken) en schokvrij. Brandbaar spul is er nauwelijks, wel kan de paas- en adventskaars echt niet meer. Een alarm is er al: zodra een server niet meer ok is gaat gewoon de kerkklok luiden.
  3. Wietteelt: het balkon is meestal leeg, tegenwoordig, en daar is het ook het warmst, dus een beetje teelt moet daar wel lukken.
  4. Ziekenhuisafdeling: Op maandag bedden er in rijden, en hop, mensen kunnen er 6 dagen bijkomen. Dat is genoeg voor de meeste operaties.
  5. Dit voorstel is wat cru, maar goed op GG kan veel. Stel je nou voor dat door de weeks je er zou kunnen bidden of je verdriet kwijt zou kunnen, of geld zou kunnen lenen, of vragen zou kunnen stellen over het leven. Ik weet het, m.n. Prot. kerken zijn daar helemaal ongeschikt voor, je zou ze totaal overhoop moeten halen, maar kom, jullie wilden niet-voor-de-hand liggende functies 🙂

 4. Agilhartje says :

  Maak kerken die te groot zijn kleiner door in het midden een glazen kubus te plaatsen. In die kubus kan de gemeente samenkomen. De ruimte om de kubus heen is dan openbaar. Hier kan men de fiets parkeren; marktkraampjes bezoeken of kijken naar de gemeente achter glas.
  Noem het een Hak-kerk maar dan iets minder gesloten dan die gare groenten in pot…

 5. mirri says :

  De kerk is een Godshuis! Daar moet je geen markt houden of beesten. Wat deed Jezus toen Hij zag dat deze dingen plaats vonden in de tempel?

 6. mafchauffeur says :

  Die varkens waren waarschijnlijk door God gestuurd om zowel de kerkgangers als de visitatiecommissie er op te wijzen dat de Kerk een van haar belangrijkste taken veronachtzaamde: het opwekken van doden.

  Helaas was ook toen de geest van religie sterker dan gezond Bijbels verstand.

 7. Johan says :

  Ik heb al eens eerder gesteld dat de enige kerkgebouwen die nog recht van bestaan hebben multifunctioneel moeten zijn. Kerken horen altijd open te zijn en de beste kruisbestuiving tussen geloof en samenleving bereik je door de kerk een maatschappelijke ontmoetingsplek te laten zijn.

  Liever geen varkens wat mij betreft. Dat zijn vieze onreine beesten. Goudvissen mag wel.

 8. Pittig says :

  Kinderspeelparadijzen (want we moeten worden als de kinderen! Marcus 10:14)

  Klimmuren (“ik sla mijn ogen op naar de bergen, waar komt mijn hulp vandaan?” Ps 121)

  Vlooimarkten, (“Als jullie dan samenkomen, heeft ieder iets” 1 Kor 14:26)

  Electriciteitsstation (het evangelie is een kracht van God, Rom 1:16)

  Opslagruimte (“…en de kostbaarheden van alle volken zullen komen en Ik zal dit huis met heerlijkheid vervullen, zegt de HERE der heerscharen.” Hag 2:8)

 9. Pittig says :

  @ Johan

  En als een kerk de hele tijd open is, heb je ook continu bewaking nodig… ga jij dat dan doen?

 10. Johan says :

  @Pittig: Bewaking? Hooguit voor de katholieke. Bij de PKN is sinds de Beeldenstorm niets meer te halen. 😉

  Heb je in Friesland zoveel criminaliteit dat je kerkgebouwen moet bewaken? Ik ken heel wat kerkgebouwen, ook in de Randstad, die multifunctioneel zijn en die draaien zonder bewaking. Hier in mijn woonplaats zit een gebouw waar naast twee kerken een kinderdagverblijf, een administratiekantoor en diverse stichtingen hun honk hebben. Genoeg mensen om een oogje in het zeil te houden. Je hoeft alleen elektronica maar achter slot en grendel te zetten. Niemand steelt plastic kuipstoeltjes, ouwe banken, papieren koffiebekertjes of kantoorplanten.

 11. mafchauffeur says :

  @Johan: en het zilveren avondmaalsstel en de jampot met zendingsdubbeltjes dan? 😉

 12. Pittig says :

  Wat dacht je van collectebussen, kandelaren, oude statenbijbels, boxen, microfoons. Los nog van allerlei koperdieven en vandalisme.

  Zelfs in de meeste Katholieke kerken wordt het moeilijk…

  http://www.goeievraag.nl/vraag/maatschappij/religie/willekeurig-iedere-stad-elk-tijdstip.90567

  Ga maar eens met kosters en kerkleiders van de katholieke kerk praten.

 13. Johan says :

  @Pittig: Kosters zitten altijd te miepen dat iets niet kan. Dat is hun levensdoel. En dominees zijn meestal onzakelijk, wat ook niet helpt. Ik geloof dat het wel kan, maar dat kerken gewoon wat creatiever moeten worden.

  Misschien heb je over mijn opmerking ‘multifunctioneel’ heengelezen. Kerken die alleen open zijn om een kaarsje te branden zijn niet multifunctioneel. Natuurlijk kan het dan niet uit.

  Het begint met het kerkgebouw anders in te richten, zodat je de ruimte veel flexibeler kunt gebruiken. Dan kijk je welke activiteiten baat zouden kunnen hebben bij deze ruimte. De openingstijden worden dan bepaald door de doordeweekse activiteiten.

 14. Vleertje says :

  Laat de kerk zijn waar ze voor bedoeld is: een familie die zijn omgeving helpt..
  Soortbuurtcentrum door gelovigen gerund,.
  Dus het Godshuis maak je multifunctioneel qua opzet bij de bouw.
  In de grote zaal op zondag diensten, door de week een bioscoop.
  Door de weeks verder heb je leuke bijbelclubs in de bijzalen., kinderopvang in de cresch ruimtes. De keuken en de vergaderzalen kun je leuk gebruiken voor Alphacursussen en een gaarkeuken savonds, overdag een inloopkoffie.
  Gebedsruimte die 24/7 open is en waar je ook voor je kunt laten bidden.
  Verder prima plek voor rechtshulp, schuldhupverlening en andere maatschappelijke hulp.
  Ja, ik zie het wel zitten. 🙂 Moet je wel heel veel leden hebben om alles te runnen, dat wel

 15. Oscar de Tweede says :

  Befaamd is het parlementaire verhaal, dat minister Alma van Sociale Zaken (on)behoorlijk op zijn kop kreeg van een zeer conservatief Kamerlid, die het niet eens was met een sociale wet. Het Kamerlid riep tegen de minister: “U gaat in dit huis te keer als een varken in de synagoge.” Alma’s repliek luidde: “Wie het varken ook moge zijn, ik wil de geachte afgevaardigde erop wijzen, dat een varken nergens veiliger is dan in de synagoge.”

 16. afolus says :

  Een urnenwand mag in een oude kerk waar toch al grafstenen liggen, niet ontbreken

  Gesneden beelden mogen niet, daarom maar een tattookapel voor ingebrande beeltenissen van moeders, helden of geliefden

  Een stiltekapelletje voor reflectie en herinnering; kaarsjes mogen..

  Oefenruimte voor de brandweer, zeker zodra de TRIN firenights weer van start gaan…

 17. afolus says :

  Varkens moeten altijd in de buurt zijn omdat uitgedreven demonen een zinvolle plek moeten vinden…

 18. mafchauffeur says :

  Iemand al gedacht aan opvangbekkens voor goudstof?

  Speciaal voor @afolus legt Joshua Mills het principe nog eens uit (vanaf 2:15) en vergeet daarbij niet om de beweegredenen van sommige GG-reageerders nader te duiden.

  Overigens vertelt hij vanaf ca. 4:45 uitgebreid over een gelegenheid waarbij hij zijn zoon in Chili aanmoedigde om net als Mozes met zijn staf op een rots te slaan om er water uit te laten komen.

  Het duurt even, maar op 7:45 is het zo ver. Er kwam uiteraard water uit de rots.

  Ondanks dat de interviewster behoorlijk kritisch is, geeft Mills geen krimp. Nu hopen dat het slaan op de rots op de juiste manier is gebeurd en hij niet de toegang tot het Beloofde Land heeft verspeeld. 😉

 19. Johan says :

  @Vleertje: Je hoeft niet persé veel leden te hebben. Stel het gebouw tegen kostprijs (verwarming, water) open voor de gemeenschap/wijk/maatschappelijke organisaties, dan heb je handjes genoeg.

 20. Johan says :

  @maf: Dat is hetzelfde mieppie dat Mettjoe Venderstien interviewde. Ze viel zowat flauw van admiratie.

 21. Pittig says :

  @ Johan-weet-alles-beter

  Dus jij hebt gewoon meer inzicht op gebouwen dan de mensen die er altijd mee en in werken? Je hebt geen last van nederigheid, merk ik. 😉

  En je weet het zelf ook wel: er gaat iets van uit van een kerkgebouw dat alleen voor kerkdiensten gebruikt wordt. Zoals je ook een wc niet multifunctioneel in gaat richten zodat je er ook vergaderingen en maaltijden kunt houden. Voor alles is een plaats onder de zon.

  En elke psycholoog kan je vertellen dat het verstandig is bepaalde activiteiten aan bepaalde plaatsen te koppelen. Zo werkt het bij mensen. Voor kinderen is het handig dat zij in hun kamer altijd op dezelfde plaats (aan een bureau) studeren. De locatie helpt dan om je te richten op datgene wat je daar doet. Als je aan een bureau zit, dan weet je dat je moet gaan leren.

  Als je een kerkgebouw multifunctioneel maakt, breek je dat belangrijke psychologische principe af. Ik ken genoeg kinderen die bij moderne functionele kerkgebouwen zeggen dat het “geen echte kerk” is en liever een klassiek kerkgebouw zien.

  Een gebouw kan je helpen om tot rust te komen, stil te worden, je op God te richten. De dwang tot multifunctionele kerkgebouwen is puur modern efficiency gedachtegoed, dat niet strookt met de menselijke psyche en de geschiedenis van de mensheid.

  Begin hier maar te lezen en dan kom ik later nog wel met honderden andere links… 😉

  http://www.psychologytoday.com/blog/the-power-places/201202/can-we-change-ourselves-simply-changing-location

 22. afolus says :

  @mafchauffeur
  Wat een heerlijke oplichter is die broeder Mills toch.
  Zijn zoontje van tien slaat op een stuk steen van 40x40cm, er komen miraculeuze druppeltjes uit de steen, zoonlief begint “awesome” te wenen en samen drinken ze van het heilige vocht dat de steen verlaat.

  Daarna is Joshua, zonder tussenkomst van Boele, kilo’s afgevallen.
  De Here is zo machtig…

  Een paar jaar terug zag ik een fimpje waarin Mills gods grootheid bewees door olie uit zijn handen te laten stromen. Op zijn hotelkamer had God een flesje mineraalwater veranderd in wijn.

  Wat een vreselijke man.
  Die kritische inerviewster van je zit te soppen van glorie.

  Unbelievable. 🙂 🙂

 23. Johan says :

  @Pittig: Ik heb zelf ook met (kerk)gebouwen gewerkt, dus voel me vrij daar een mening over te ventileren. 😉

  Je gooit het nu over een psychologische boeg en haalt zelfs ‘de geschiedenis van de mensheid’ erbij (pathetischer kan het niet), alsof een kerkgebouw maar één functie zou kunnen hebben en zodra je één tafel anders zet of de kinderclubruimte ook door de weeks voor kinderopvang gebruikt schiet iedereen volgens jou in de existentiële stress. Geloof je het zelf.

  Dan laat je het kerkgebouw toch lekker heilig, sereen en onaangeroerd? Dan is het onderhoud niet meer op te brengen en moet de tent alsnog worden gesloten. Aansluiting bij de maatschappij heeft de kerk toch al nauwelijks, dus laten we daar vooral geen moeite meer voor doen. Best hoor.

  @afolus: Soppen van glorie. Die houden we erin. 🙂

 24. bramvandijk says :

  Misschien kunnen we de grotere kerken ook als marktplein gebruiken. Een beetje geld wisselen, wat offerdieren verkopen. Dat soort werk.

 25. mafchauffeur says :

  Je kunt enkele kerken, strategisch verspreid over het land, herbestemmen als permanente basis voor geestvervulde conferenties.

  Op die manier hoeven wereldse uitbaters van hallen, conferentieoorden en obscure zaaltjes niet te profiteren van de nieuwe dingen die God wil doen in Nederland. Zoals het Olympisch Stadion (https://goedgelovig.wordpress.com/2012/07/26/festival-of-life-biedt-levenloze-aanblik/), de Apollohallen (http://www.eurospirit.nl/).

  En deze maand dan de meetup in de Uithof (https://www.facebook.com/photo.php?fbid=487768774616953&set=a.153216111405556.31929.153214744739026&type=1&theater) met een waarlijk indrukwekkende line-up.

  Ruimdenkendheid is weliswaar vereist om dit soort meetings binnen je muren te halen, maar alles beter dan goudvissen. 🙂

 26. Johan says :

  @bramvandijk: De meeste evangelisch-charismatische kerken zijn al marktpleinen. Ik vind een maatschappelijke functie toch echt wat anders dan een commerciële.

 27. Wilfred says :

  @Maf: Heeft Joshua (die wel het Beloofde Land binnenging) er dan niet bij verteld dat de Heer hem duidelijk had gemaakt dat op deze rots geslagen moest worden? En er moet natuurlijk ook wat voor hemzelf te doen overblijven: als Geestvervulde leider zal hij zijn rol nog wel eens bevestigen door water uit de rots te laten vloeien door er enkel tegen te spreken! 😉

  @Afolus: Varkens voor de uitgedreven demonen> LOL 🙂

 28. Wilfred says :

  @Pittig:

  Rather, we are in and of the world

  Daar moet een bijbelgetrouw christen dan al weer afhaken!

  Kon je geen evangelisch christelijke psycholoog vinden? Of zit die onder de tien nog volgende linkjes? 😉

 29. Wilfred says :

  @Pittig:

  Natural places relax us. We’re able to focus better and we feel more emotionally engaged.

  Toch maar weer terug naar de hagenpreken dan? 🙂

  Ik denk dat je toch maar met die tien andere links moet komen om aannemelijk te maken dat een ruimte zoals een kerk niet voor twee of meer doeleinden gebruikt kan worden… ik kon het bewijs uit dit artikel niet destilleren.

 30. Christiaan says :

  Het spreken van de waarheid.

 31. Harry says :

  Als varkens in de kerk worden gehouden dan komen joden en moslims niet.
  Schapen kunnen wel. Er passen heel wat makke schapen in een kerk.
  Veluwe-herder Chris Grinwis zoekt een bestemming voor zijn 400 koppige schaapskudde. De verloren schaapskudde kan in de kerk. Zit die herder ook op z’n plek.

 32. Fenderfan says :

  Ik vind het op zich altijd wel mooi en goed als een kerkgebouw de hele week open is, en er wat te doen is. Misschien moet je wat betreft de term ‘kerk(gebouw)’ wat preciezer formuleren. In een kerkgebouw kan een soort stiltecentrum zijn, een kerkzaal, een gewijde ruimte. Maar ook een keuken, koffiehoek, vergaderzaal. Mooi als het er bruist, maar als er ook plekken zijn waar een mens tot zichzelf kan komen. Dan moeten de activiteiten wel min of meer ‘bij elkaar passen’, en de mensen ook. M.a.w.: wat mij betreft wel commerciele activiteiten, zaalverhuur etc. Maar alleen aan mensen en clubs die affiniteit hebben met een kerkgebouw en zich er dus thuis voelen.

 33. Sueigilera says :

  @Pittig

  Op dit moment in mijn leven (nu niet gelovig) is een kerk een gebouw, zoals alle andere. Gebouwd met dezelfde materialen, onderhevig aan dezelfde zwaartekracht Et cetera.

  Ik probeer nu even logisch na te denken. 🙂 Als je wel gelooft dat er meer is tussen hemel en aarde, moet je misschien wat voorzichtiger omgaan met je kerk. Jij komt met de volgende psychologische benadering:

  En elke psycholoog kan je vertellen dat het verstandig is bepaalde activiteiten aan bepaalde plaatsen te koppelen. Zo werkt het bij mensen. Voor kinderen is het handig dat zij in hun kamer altijd op dezelfde plaats (aan een bureau) studeren. De locatie helpt dan om je te richten op datgene wat je daar doet. Als je aan een bureau zit, dan weet je dat je moet gaan leren.

  (mensen die bang zijn voor occulte ideeën, volgende alinea overslaan. 🙂 )

  In een meer esoterische benadering wordt dit principe nog meer uitgebouwd. Wat men doet op het fysieke vlak, heeft invloed op hogere spirituele vlakken. Als men mediteert of bidt op dezelfde plaats, wordt daar op een hoger vlak ook iets opgebouwd. Elke keer dat men dat opnieuw doet, versterk je deze dingen. En omgekeerd werkt het dan ook. Vanwege de gecreëerde positieve krachten op dat hogere vlak, wordt het makkelijker om op diezelfde fysieke plaats te bidden / mediteren. Misschien kan je dit zelfs wel een beetje gaan beschouwen als een heilige plaats.

  Stel je voor dat het echt zo werkt. Dan zou je deze krachten / heiligheid nooit opbouwen door op dezelfde plaats te hoepelen, moderne kunst te kijken en bier te drinken.

  Ook wordt het, voor een buitenstaander zoals ik, nog moeilijker onderscheid te maken tussen een voetbalkantine, museum of kerk.

 34. Johan says :

  @Sueigilera: Leuk dat je de ‘esoterische’ benadering noemt. Die wordt namelijk ook gedeeld door een aantal christelijke stromingen. De Keltische christenen hadden het over ‘thin places’ (plekken waar de grens tussen hemel en aarde dunner is) en waar ze hun kloosters ontwikkelden. Bekende voorbeelden zijn Lindisfarne en Iona. In de voorchristelijke tijd waren heidense ‘krachtplaatsen’ zoals stenen cirkels ook ‘thin places’.

  In de gebedsbeweging en bepaalde stromingen van de charismatische beweging leeft het idee dat ‘gebedshuizen’ die ‘apart gezet zijn voor God’ eenzelfde functie vervullen. Daarom worden esoterische meditatiehuizen in dezelfde straat of altijd ‘weggebeden.’

  Ik zie alleen theologisch wel een contrast tussen het OT en NT als het gaat om ‘Gods tegenwoordigheid’. In het OT is dit altijd plaatsgebonden: de tabernakel, de tempel, altaarplaatsen die ontmoetingspunten met God memoreren. In het NT is de gedachte veel meer dat Gods tegenwoordigheid (door de vervulling met de Heilige Geest) daar is waar de christenen zijn. Dat kan in een huisbijeenkomst zijn, maar net zo goed in de gevangenis.

  De auteur van dit artikel probeert die paradox een plek te geven:
  http://www.patheos.com/blogs/markdroberts/series/thin-places/

 35. Sueigilera says :

  @Johan

  Mijn opzet is blijkbaar nogal doorzichtig. 🙂 Bedankt voor je aanvulling. Ik denk dat er na enig zoeken heel veel te vinden is over dit onderwerp. Zowel in oude godsdiensten, andere religies, oudtestamentisch en nu ook psychologisch zoals pittig al aangeeft, maar die is op dit moment honderden sites aan het verzamelen hierover.

  Op het esoterische vlak begeef ik me liever niet meer, dus ik ga geen zweverige links verzamelen. Maar misschien voelt iemand anders de behoefte dit te doen. Ik zit dan toch nog liever in een echte kerk met een duidelijke liturgie en een goed opgeleide dominee.

  Je geeft al aan dat er opmerkelijke overeenkomsten zijn tussen sommige charismatische ideeën en esoterisch gedachtegoed. Vandaar de geestelijke strijd. Dan maar een museum bezoeken met zichtbare kunst en een echt biertje drinken. Dan kan men nog altijd twisten over de smaak.

 36. Pittig says :

  @ Johan

  Ik zal er de volgende keer een knipoog bij zetten… 😉

  Maar het idee dat een bepaalde plaats handig is voor bepaalde zaken is bij mensen in het algemeen (ja, ook bij jou) en in het nieuwe testament toch erg duidelijk? Waarom ging Paulus naar de synagogen? Waarom bezochten de apostelen gewoon nog de tempel? Waarom hebben de eerste gemeenten al kerken gebouwd? Zodra een kerk of groep groeit, zijn er gebouwen nodig. Je kunt niet de geschiedenis van de kerk (en alle religie) zo gemakkelijk opzij schuiven… 😉

  @ Wilfred

  Lees het artikel anders nog eens. Of eet jij altijd in bed en slaap je altijd in een stoel? 😉

  Kijk maar naar katholieken, boedhisten en hindoeïsten met hun huistempeltjes. Kijk maar naar de kasten van mensen die iemand hebben verloren en waar een foto op een speciale plaats staat en vaak nog een voorwerp of kaarsje er bij.

  Mensen hebben behoefte aan “heilige plaatsen” en “heilige tijden”, aan monumenten. Soms zelfs zo dat ze hun as laten uitstrooiien op een voetbalveld als dat voor hen heilig is.

  Ook kunst wordt allemaal in één gebouw (de tempels van veel seculieren) gestopt en als het al ergens thuis hangt, krijgt het ook een “speciale plaats”.

 37. Pittig says :

  Multifunctioneel denken is een gedachtegoed dat is ingegeven door het idee van efficiency. En het idee van efficiency wordt dan haast een nieuw geloof, compleet met mensenoffers (een bedrijf moet efficiënter werken en dus worden elk jaar duizenden mensen opgeofferd. Een multifunctionele kerk steunt sterk op die levensbeschouwing en dan past een multifunctionele kerk heel goed bij de efficiency religie. Alleen worden ook die multifunctionele zo aangekleed dat ze zondags toch weer zo goed mogelijk op een kerk lijken. Die mensen hebben gewoon hun geld er niet voor over.

  In de allerarmste gebieden ter wereld zie je juist dat mensen toch veel geld over hebben voor een mooie kerk. Alleen waar mensen erg op hun centen letten, willen ze iets multifunctioneels. Kortom: de mensen die pleiten voor multifunctionele kerkgebouwen dienen ten diepste de Mammon. 😉

 38. wilfred80 says :

  @Pittig:

  Lees het artikel anders nog eens.

  Quote maar gewoon de stukjes uit het artikel waarmee jouw stelling volgens jou uit blijkt te worden onderbouwd. Ik lees er niet in wat jij denkt ermee te kunnen onderbouwen. Gewoon terugverwijzen naar de tekst gaat dan niet overtuigen…:-(

  Overigens heeft een voetbalstadion regelmatig een dubbele functie. Kijk naar de Arena, de Kuip, het Gelredome. Ik kan me echt niet voorstellen dat je zou willen betogen dat een ruimte maar 1 passend gebruik kan hebben.

 39. Johan says :

  @Pittig: De gelovigen in Handelingen kwamen veelal in huizen samen. Dat is de verspreiding van de vroege kerk ten goede gekomen.

  Het is een groot, zelfs dramatisch misverstand om te veronderstellen dat voor groei van de kerk gebouwen nodig zijn. Gemeenschappen die gebaseerd zijn op kleine, vermenigvuldigbare groepen groeien aantoonbaar sneller dan gebouwkerken. De echte megakerken zitten in India en China, huiskerknetwerken met honderdduizenden leden.

  http://www.churchplantingmovements.com/

  Dat is ook mijn belangrijkste argument voor multi-functionele gebouwen: beter is géén kerkgebouw, maar als je dan zonodig een gebouw wilt, dien er dan tenminste ook de samenleving mee. Efficiëncy heb ik niet genoemd, wel een beter gebruik van middelen. Hoe minder je in een gebouw stopt, hoe meer er naar armen en zendingswerkers kan gaan. Eigenlijk is het dus zo dat juist de pleitbezorgers voor gebouwen de Mammon dienen. 😉

  Ook het argument dat in arme landen veel geld in kerkbouwen wordt gestopt is nogal triest. Van wie denk je dat je dat de armen dat idee hebben geleerd dat een stenen gebouwtje met een kruis erop beter is dan een ontmoetingsplek onder een schaduwrijke boom? Die middelen hadden ze beter kunnen gebruiken voor de ontwikkeling van waterputten, landbouwscholing, etc.