‘Geef je tienden, investeer in de eeuwigheid’

wimstoorvogelWim Stoorvogel, voorganger van de Vrije Baptistengemeente Groningen, is een eigenzinnige welvaartsprediker en collectespecialist. Hij preekte op 21 oktober 2012 in Emmen. Hoewel de boodschap van Wim niet afwijkt van het standaard prosperity-repertoire, pakt hij de zaken toch heel anders aan dan zijn collega’s. Wim is bijvoorbeeld erg vaag over de bestemming van de bij elkaar gepreekte tienden van de gelovigen. De bestemming zou een nieuw kerkgebouw kunnen zijn, of het ondersteunen van een goed doel, of het helpen van arme kinderen. Wim laat volledig in het midden waar zijn prioriteiten liggen. Het maakt Wim niet uit, als je maar geeft.

Deze vaagheid staat in schril contrast met de duidelijkheid van Peter Paauwe, die niet moe wordt van het bedelen om geld voor een nóg groter kerkgebouw. Wim houdt geen zielige verhalen over weduwen en wezen die gesteund moeten worden in verre projecten, zoals Mattheüs van der Steen veelvuldig doet. Wim houdt zijn collectepraatjes liever zo laagdrempelig en eenvoudig mogelijk. Volgens Wim is een euro in de collectezak al genoeg om de zegening van God te ontvangen, hoewel tienden wel beter zijn om te voorkomen dat je in het rood komt te staan.

Immers, hoe meer je geeft, hoe meer God je kan zegenen. De baten zijn dus altijd meer dan de kosten. Wim is in zijn bescheidenheid ook een prettige tegenhanger van Willem Ouweneel. Volgens grootdenker Ouweneel is het geven van tienden oudtestamentisch en moet je je niet afvragen hoeveel je moet geven, maar hoeveel je mag houden.

stoorvogel1

Onze Wim is recht door zee en vertelt je zonder enige franje hoe het welvaartsevangelie in elkaar steekt. Met kernachtige uitspraken als:

“Als je financieel niet rond kan komen, moet je jezelf afvragen: geef ik mijn tienden?”
“Geven laat zien dat je een kind van God bent.”
“Als je een euro geeft, krijg je 100 euro terug in de hemel.”
“Ik sta elke maand in het rood, zou dat komen omdat ik mijn tienden niet geef?”
“Het geven van je tienden vermenigvuldigt dankzegging en aanbidding.”
“Je kan altijd een euro bijdragen, God gaat je zegenen zodat je nog meer kan geven.”
“Het geld dat God je zal geven past niet meer in je portemonnee.”
“Aan het geven is een beloning verbonden in de hemel.”
“Je krijgt een beloning of straf. Als je niet geeft ga je als gelovige niet naar de hel, maar je word wel in de diepe duisternis gegooid.”
“Geef je tienden, investeer in je eeuwigheid.”

Volgens Wim zijn Nederlanders ruim bedeeld met aardse goederen zoals een auto en een huis, en kunnen ze makkelijk wat van hun rijkdom missen om met gulle hand in Het Koninkrijk van God te zaaien. De kredietcrisis in Nederland is een fabeltje van depressieve economen. Je moet je als christen niet laten ontmoedigen om meer te geven en nog meer van God te verwachten.

stoorvogel2

Kennelijk onttrekt de kredietcrisis zich volledig aan Wims zicht. Waarschijnlijk heeft niemand uit Wims kring een baan verloren of een veel te hoge schuldenlast vanwege een hypotheek op een onverkoopbaar huis. Misschien worden de christenen uit Emmen werkelijk behoed voor financiële rampspoed. Door dit wonder zal de VBG heel Emmen en omgeving tot grote zegen kunnen zijn.

Je vraagt je ook af hoe Wim tot het welvaartsgeloof is gekomen. We stellen ons het volgende getuigenis voor:

Toen ik jong was, was ik altijd al gefascineerd door de dubbeltjes, kwartjes, guldens en rijksdaalders, vanwege de tekst: “God zij met ons.” Daarom had het geld toen al een goddelijke aantrekkingskracht. Iedere keer als ik een geldstuk in mijn bezit kreeg, wist ik dat God ook bij mij was.

Ik kreeg op mijn dertigste een volledige vervulling van de Heilige Geest toen ik een auto van Brinks Waardetransport zag rijden, omgeven door een stralend licht. Ik dacht dat de Heiland teruggekomen was, toen ik dat stralende licht zag. Maar zover was het nog niet. Een luide stem uit de hemel zei dat het geld in de auto voor mij apart gezet was in de hemel en het bedrag vele malen verveelvoudigd zou worden als ik het evangelie van de welvaart zou verkondigen.

God heeft niet alleen voor mij geld apart gezet in de hemel, lieve broeders en zusters. God wil iedereen rijkelijk zegenen. AMEN? AMEN!

stoorvogel3

Advertenties

151 responses to “‘Geef je tienden, investeer in de eeuwigheid’”

 1. afolus says :

  Die Wim Stoorvogel is maar een “skrale batser”, wat een gierige prediker.
  Ik ben in kerken geweest waar je in plaats het honderdvoudige een duizendvoudige vermeerdering werd toegezegd.
  Ik ben benieuwd wat broeder Wim met het verschil doet….?
  😀 😀

 2. rob says :

  @Afolus

  Ik ben benieuwd wat broeder Wim met het verschil doet….?

  Wim ziet er wel doorvoed uit, ik denk niet dat hij elke dag droog brood eet 🙂

 3. afolus says :

  In huiselijke kring wordt me zojuist een lucratief voorstel gedaan:
  Als we nu gewoon één euro in de collectezak geven en die toegezegde honderdvoudige winst in de hemel aan de goede God (of de broeders Wim, Mattheus en Peter) laten maar we krijgen wel in dit aardse leven gegarandeerd twee euro terug, dan doen we voor iedereen een goede zaak…
  Tiscrisismensen….
  Geloven is altijd al een “win-win- verhaal” geweest…

  Shabba 😀

 4. rob says :

  @Afolus
  Er is in jou een waarlijk evangelist opgestaan
  SHABBAAAAAHHH AMEN

 5. MaB says :

  En dan te bedenken dat de populariteit van welvaartstheologie ook als medeveroorzaker van de Amerikaanse hypotheekcrisis wordt aangemerkt. De bittere ironie.

  http://www.cjr.org/the_audit/slate_takes_on_the_prosperity.php?page=all

 6. PietV. says :

  Ja, ik herken dit religieuze piramide spel.

 7. Pittig says :

  @ MaB

  Alleen die eerste zin van je artikel al!

  “Prosperity Gospel,” the movement in evangelical Christianity that preaches that Jesus wants you to be rich—odd since it supposedly comes from a homeless dude who taught his followers to renounce their possessions and that it was near-impossible for a rich man to go to heaven.

  😀

  Kunnen we hierbij dus vaststellen dat Stoorvogel geen volgeling van Jezus, maar van de Mammon is?

 8. mafchauffeur says :

  Ik vind het best hoor, zo’n prediker die precies weet hoe belangrijke geestelijke principes werken. En hoeveel zegen daar vervolgens door vrijkomt. Je moet wel lef hebben om 34 minuten te vullen met dit soort platgetreden paden, maar de gemeenteleden zullen waarschijnlijk verdraagzaam genoeg zijn om het over zich heen te laten komen en er het hunne van te denken.

 9. Pittig says :

  Wat koop je in hemelsnaam in de hemel voor 100 euro? Nog meer gelukzaligheid? Een plaatsje dicht bij de troon? Extra grote vleugels? Straten van 21 karaatsgoud in plaats van 18 karaats?

 10. Sueigilera says :

  Fijn dat ze in de hemel ook de EURO als valuta hebben. Dat geeft vertrouwen. Ik ga liever naar een plek waar geld niet meer nodig is of zelfs een onbekend begrip.

 11. Vleertje says :

  Poeh, dit is een pittig stuk en het standaard welvaart evangelie is wel bekend. . Ik ben alleen diep geschokt door de onderstaande aangehaalde quote. Waar komt deze uitspraak vandaan? Uit welke preek en waar is het origineel? Bronvermelding is hier mijns inziens echt nodig gezien de ernst van de uitspraak. Want als hij dit echt gezegd heeft is het wel andere koek dan standaard prosperity, dit is bijna aflatenhandel.
  Betalen of ‘de diepe duisternis’ .. 😯

  “Aan het geven is een beloning verbonden in de hemel.”
  “Je krijgt een beloning of straf. Als je niet geeft ga je als gelovige niet naar de hel, maar je word wel in de diepe duisternis gegooid.” ❗

 12. rob says :

  @Vleer

  De link naar de preek staat in de tekst, vrij bovenaan

  ” hij preekte op 21 oktober” aanklikken.

  Hij heeft het echt allemaal gezegd.
  Maar ben je niet blij dat er een eenvoudige methode is om niet in diepe duisternis terecht te komen?

 13. rob says :

  @Sequelira
  🙂 🙂 🙂
  En dat vertrouwen in de euro heeft onze economie hard nodig.
  Dit is wel een bewijs dat de preek v Wim echt goed doordacht is 🙂

 14. mafchauffeur says :

  @vleertje: de bronvermelding zit in de 2e zin. “21 oktober 2012” is een link naar de schatkamer vol Stoorvogelpreken. 😉

  Veel luistergenot gewenst. Tip: tenen vooraf intapen.

 15. rob says :

  @Maf
  Heb jij die hele preek beluisterd?
  Het kostte mij echt een hoop moeite.

 16. Vleertje says :

  @ Maf, ik vind je reactie op Rick Warren niet netjes. Dearme man heeft zijn zoon verloren, laat hem met rust. Gewoon helemaal. laat ze. Voor alles is een tijd en een plaats.

 17. Vleertje says :

  @Rob .. men… hij heeft het dus echt gezegd. Ik bespaar mezelf de kromme tenen maar want geen tape is sterk genoeg om die recht te houden.
  De diepe duisternis… nou weten we dat ook weer. 🙄

 18. Leon Vangeel says :

  Vanaf 1985 ben ik begonnen mijn tiende te geven in mijn lokale gemeente. Geregeld had ik medelijden met het inkomen van de voorganger wat mij er toe dreef om hem geregeld wat in de handen te duwen. Ook als er gastsprekers kwamen had ik een gat in mijn hand. Dan kwamen er nog foldertjes met rekeningnummers voor giften voor de zending, en weer was het kassa kassa in de verkeerde richting. De erfenis van mijn ouders werd besteed aan bouwfondsen en andere instanties. Tot ik in 2003 naar Zuid Afrika emigreerde. Hier aangekomen kon ik een huis kopen op (grote)schuld, een voertuig kopen op schuld. Met moeite kon ik de container betalen voor de overgang van onze meubels. Ik was failliet. Nu 10 jaar later heb ik er een grote en zware kater er aan overgehouden. Dit heeft een verschrikkelijk gevolg waar ik een trauma aan heb overgehouden. financieel kom ik er nooit meer bovenop.

  Hos 4:6 Mijn volk gaat te gronde door het gebrek aan kennis

 19. André says :

  Weet iemand waar ongeveer (of precies mag ook) het volgende wordt gezegd in de preek: “Je krijgt een beloning of straf. Als je niet geeft ga je als gelovige niet naar de hel, maar je word wel in de diepe duisternis gegooid.” ?

 20. rob says :

  @Vleer
  We weten niet waar die diepe duisternis volgens Wim uit bestaat.
  Want dat vertelt hij er niet bij.
  Misschien moeten we in een put op een houtje bijten terwijl we toe moeten zien hoe Wim en zijn volgelingen baadden in weelde 🙂
  Dat zou best erg zijn eigenlijk. 😦

 21. goedgelovig says :

  @rob: Zou goed zijn om de exacte locatie van de omstreden uitspraak waar Vleertje en André naar verwijzen aan te geven. Jij hebt de preek beluisterd en besproken en zit er dus helemaal in.

  @mafchauffeur: Eens met Vleertje dat het verlies dat Rick Warren trof niet in deze discussiedraad hoort. We hebben het hier verwijderd en als nieuws op Twitter gezet.

 22. PietV. says :

  @Leon; vervelende situatie. Hoop dat je er weer bovenop komt.

 23. shinshinshun says :

  @rob
  Ik zie een nieuwe complottheorie ontstaan. Het prosperity gospel als remedie voor de crisis: go forth and spend money! Een beetje Bijbel, een beetje Keynes, en na uw dood komt alles goed.

 24. Christiaan says :

  Bij het symptoom “hebzucht” stelt de bijbel de volgende diagnose:

  Romans 1:28-29
  And even as they did not like to retain God in their knowledge, God gave them over to a reprobate mind, to do those things which are not convenient; Being filled with (…) covetousness,

  Overigens stelt de bijbel dat het hebben van voedsel en kleding voldoende zou moeten zijn voor gelovigen die vrede hebben met hun Schepper:

  1Timothy 6:8
  And having food and raiment let us be therewith content.

  Ongelovigen doen er juist verstandig aan om in dit leven zoveel mogelijk spullen te verzamelen en te genieten (eat, drink and be merry for tomorrow we die), want na de dood is het feest voorbij: And whosoever was not found written in the book of life was cast into the lake of fire.

 25. rob says :

  @GG
  Zo goed zit ik er niet in dat ik op de minuut af nog weet waar hij dit gezegd heeft. Ergens halverwege.

 26. joost says :

  pittig

  Wat koop je in hemelsnaam in de hemel voor 100 euro? Straten van 21 karaatsgoud in plaats van 18 karaats?

  Volgens mij ben je nu in de war met het spel monopoly. 😦
  joost

 27. mafchauffeur says :

  @vleertje @GG: excuses, je hebt gelijk.

  Ik was (en ben) wat geirriteerd over zo’n “doe dit en dan zijn de stromen van zegen een automatisch en logisch gevolg”-preek, na de afgelopen 4 weken van drie personen in mijn omgeving (allen onder de 35 jaar) een diagnose onbehandelbare kanker te hebben vernomen.

  En ondertussen van een aantal fans van Kong Hee, Rick Warren en Derek Prince met broederlijke beleefdheid verhalen aanhoren over dat kinderen van Pappa gevrijwaard zijn van dergelijke rampspoed.

  Grotere b.u.l.l.s.h.i.t. als bovengenoemde preek is amper voorstelbaar.

  Hoewel m’n tijdlijn op FB dat dan weer logenstraft. 😉

 28. Rolling Thunder says :

  Weet iemand of via de Offshore-Leaks ook gelekt is welke Gristenen er in het belastingparadijs Hemel vermogen hebben dat ze niet op hun aangifte hebben vermeld ?

 29. mafchauffeur says :

  Zou goed zijn om de exacte locatie van de omstreden uitspraak waar Vleertje en André naar verwijzen aan te geven.

  De aankondiging van beloning en straf voor wat je (inclusief het geven van tienden) in je leven hebt gedaan en nagelaten, in ontvangst te nemen bij de Rechtersstoel van God begint vanaf nr.1859 (van 2095) als je de preek vanaf de site zelf beluistert.
  http://www.vbemmen.nl/nl/index.php/preken
  Gelieve de Rechtersstoel niet te verwarren met de Oordeelsstoel, want daar worden de niet-gristenen geoordeeld. De gristenen slaan die over, maar komen nog wel voor de Rechtersstoel.

  Dat van de buitenste duisternis staat op 1887. Gevolgd door: “dus weet waar je mee bezig bent”.

  De prediker raad het trouwens af om schulden te maken om maar meer te kunnen geven: “Het is welkom naar wat je hebt, niet naar wat je niet hebt. Maar ik ben ervan overtuigd als ik zo hier de zaal inkijk, dat jullie een heleboel hebben. Er is een heleboel bezit bij jullie.” (vanaf 1056)

 30. rob says :

  @Maf

  Ik was (en ben) wat geirriteerd over zo’n “doe dit en dan zijn de stromen van zegen een automatisch en logisch gevolg”-preek, na de afgelopen 4 weken van drie personen in mijn omgeving (allen onder de 35 jaar) een diagnose onbehandelbare kanker te hebben vernomen.

  En ondertussen van een aantal fans van Kong Hee, Rick Warren en Derek Prince met broederlijke beleefdheid verhalen aanhoren over dat kinderen van Pappa gevrijwaard zijn van dergelijke rampspoed.

  Grotere b.u.l.l.s.h.i.t. als bovengenoemde preek is amper voorstelbaar.

  Op zich is het best relevant.
  Waarom zou God er wel voor willen zorgen dat je niet ziek wordt en geen financiële rampspoed hebt, maar je laten zitten met een suïcidale zoon?

  Zo’n beetje hetzelfde als:
  Waarom geeft God een regenbui als Angus spreekt en laat Hij de arme Afrikaanse bevolking omkomen van de dorst door grote periodes van droogte?

  Wat zegt dat over God als Hij dergelijke prioriteiten heeft?

 31. rob says :

  @Leon
  Vreselijk, zou je ze misschien nog kunnen bewegen dat geld terug te geven? kunnen ze voor een deel aansprakelijk gesteld worden?

 32. Fenderfan says :

  ‘Toen ik jong was, was ik altijd al gefascineerd door de dubbeltjes, kwartjes, guldens en rijksdaalders, vanwege de tekst: “God zij met ons.” Daarom had het geld toen al een goddelijke aantrekkingskracht. Iedere keer als ik een geldstuk in mijn bezit kreeg, wist ik dat God ook bij mij was’.

  Nou, toch even iets recht zetten. Op dubbeltjes en kwartjes stond niet de tekst ‘God zy met ons’. Alleen op pieken en knaken, althans in de tijd dat Stoorvogel en ik jong waren. De fascinatie voor dubbeltjes en kwartjes moet dus ergens anders z’n oorsprong vinden. Misschien gewoon dol op geld?

 33. Fenderfan says :

  edit

  Laat ook maar. Dit soort preken zijn niet bedoeld voor kritische luisteraars, ik weet het ook wel.

 34. Libbe says :

  Libbe:
  Voor de liefhebbers, de preek is te vinden op: http://www.vbemmen.nl/nl/index.php/preken
  Zoeken naar 2112-10-21 Wim Stoorvogel

 35. klaas1239 says :

  Ik denk dat een hele boel van boven genoemde mensen nog niet gesnapt hebben wat er met de tiende gebeurd Mijn plicht is om het te geven aan de lokale kerk waar ik mijn voeding vandaan haal Verder is het niet mijn verantwoording wat zij er mee doen. Ik ben blij dat ik nu bijna 25 jaar betaal en er nooit spijt van heb gehad Verder is het uiteraard wel de bedoeling dat je met de andere 90 % omgaat. Ik zie ook beroepsmatig ( schuldsanering en butgettering) dat een hoop christenen van alles kopen en nooit betalen terwijl ze weten dat zij niets op hun rekening hebben staan

 36. Agilhartje says :

  Bij Jezus is de hemel bijna niet te bereiken voor de rijken: “Ik zeg het jullie nog eens: het is gemakkelijker voor een kameel om door het oog van een naald te gaan dan voor een rijke om het koninkrijk van God binnen te gaan.’Toen de leerlingen dit hoorden, waren ze hevig ontzet en vroegen: ‘Wie kan er dan nog gered worden?’ Jezus keek hen aan en antwoordde hun: ‘Bij mensen is dat onmogelijk, maar bij God is alles mogelijk.’” Matteüs 19:24-26

  @Christiaan je mag rustig een Nederlandse vertaling gebruiken. Die hebben we al sinds 1477. Kies maar een vertaling op http://www.biblija.net/biblija.cgi?l=nl
  Je kan het zelfs gebruiken als concordantie.

 37. St. says :

  @ Klaas

  Hoezo is het je plicht om het aan de lokale kerk?

  En het is niet jouw verantwoording wat zij ermee doen?
  Dus als die mensen het uitgeven aan luxe vakanties en een dure auto dan kijk je daar niet naar om, want het is niet jouw verantwoording.

 38. mafchauffeur says :

  @klaas1239:

  Mijn plicht is om het te geven aan de lokale kerk waar ik mijn voeding vandaan haal Verder is het niet mijn verantwoording wat zij er mee doen.

  “Zij”? Je bent zelf toch deel van het lokale lichaam? Of haal je er alleen je voeding vandaan?

 39. rob says :

  @Klaas
  Mag ik je voorganger worden?

 40. AN says :

  Bij ons in de gemeente is met een glimlach verteld dat als je je tiende niet betaald dat je onder een vloek ligt. Het valt me op dat al deze voorgangers zelf te beroerd zijn om minstens een dag in de week te werken. Zo druk zijn ze niet.

 41. klaas1239 says :

  het gaat erom dat de leiding van de gemeente ook als goed rentmeesters omgaan met hun geld Maar dit blijft hun verantwoording als ze bij God komen.

 42. DsDre says :

  @klaas.

  Hoe kom je erbij dat je die verplichting hebt?

 43. klaas1239 says :

  goed je bijbel lezen ds dre of ben je bij genesis blijven steken??????

 44. AN says :

  @klaas1239: Dat is wel heel makkelijk. Ik ben ze liever voor: ik geef mijn geld aan een goed doel.

 45. klaas1239 says :

  het is nu eenmaal zo makkelijk nu ga je weer op een stoel zitten waar je niet op hoort te zitten

 46. Johan says :

  @Klaas1239: Hoe vaak ik dat argument ‘ik geef mijn tienden aan mijn lokale kerk en verder is het niet mijn verantwoordelijkheid wat ze ermee doen’ al niet heb gehoord. Ik vind het getuigen van een ongelooflijke domheid en gebrek aan verantwoordelijkheidsgevoel.

  Zeg je dat ook bij belasting: ‘ik betaal jaarlijks mijn belasting en wat de overheid er verder mee doet is mijn zaak niet?’ Het is jouw zaak wel. De overheid en de collectieve voorzieningen zijn van ons allemaal. Ook als je lid bent van een gemeente maakt dat je verantwoordelijk om bij de leiders na te gaan of de middelijk eerlijk en in lijn met de afgesproken prioriteiten worden aangewend. Gemeenten horen daar transparant in te zijn.

  Dan het argument: ‘ik geef waar ik mijn voeding ontvang.’ Klinkt heel vroom, maar vraag je eens twee dingen af:

  1. Hoeveel procent van je geestelijke voeding haal je echt bij je plaatselijke kerk en hoeveel op andere plekken? Zou je die 10 procent daar dan niet gelijkelijk over moeten verdelen?

  2. Is het geestelijke voedingsargument niet heel erg egocentrisch? Echt geven heeft niets te maken met er iets voor terugkrijgen. Waarom geef je niet aan mensen die in de shit zitten in plaats van een of ander kerkprogramma draaiende te houden.

 47. Job 28:28 says :

  @ Johan

  Denk je niet dat de waarheid een beetje in het midden ligt? Ik geef geen geld aan een kerk omdat ik daar een hele duidelijke bijbelse grondslag voor zie (je zou dat dan moeten refereren aan het samenbrengen van de eerstelingen in de tempel), maar vanuit praktisch oogpunt om de ‘programma’s’ draaiende te houden. En als het goed is zijn dat programma’s die jezelf opbouwen, maar ook programma’s die ervoor zorgen dat mensen die in de shit zitten worden geholpen… Im mijn kerk wel tenminste 🙂

 48. klaas1239 says :

  transparantie sta ik helemaal achter maar het blijft dat de leiding uiteindelijk geestelijk verantwoordelijk is ik kan verder rustig zeggen dat ik meer als 70 % van mijn voeding uit mijn kerk krijg Ik kan rustig zeggen dat dit niet egocentrisch is ik ga regelmatig op eigen kosten naar zendings projecten in Afrika waar mensen in de shit zitten Dit betaal ik uit eigen zak zodat alle giften voor bijna 100 % op zijn doel terecht komen Ik weet dus duidelijk waar ik over praat Kan jij het zelfde zeggen Johan

 49. Johan says :

  @Job 28:28: Dat je wat bijdraagt aan je eigen kerk lijkt me niet meer dan logisch. De tennisvereniging en de rotary zijn ook niet gratis.

  Helaas is het wel zo dat bij de meeste kerken niet meer dan 10 procent van het budget voor zending en diakonaat wordt aangewend. 90 procent zijn interne uitgaven.

  @Klaas1239: Nee, jij bent als gever net zo goed geestelijk verantwoordelijk. Weet je werkelijk waar het geld van de kerk naar toe gaat? Hoeveel procent gaat er concreet naar mensen die in de shit zitten?

  Knap dat je de 70% haalt. Bij mij was het 5%. Misschien ben je nog een jonge christen die als een spons alles opzuigt wat er wordt verkondigd. Zodra je zelf gaat nadenken wordt een plaatselijke kerk qua voeding veel te klein.

 50. klaas1239 says :

  ben al meer als 20 jaar christen waarvan 10 jaar in de leiding meegedraaid vwbetr die 70 % wij hebben voor allerlei niveaus studiegroepen in onze gemeente

 51. Job 28:28 says :

  @ Johan

  Dat laatste is wel redelijk persoonlijk, klinkt nogal zuur en het lijkt mij niet fair om iedereen die wel enige voeding uit een gemeente ontvangt, neer te zetten als een sponsige jonge gelovige…

 52. mafchauffeur says :

  Stel, je haalt 10% van je voeding van GG. Maar je zoekt tevergeefs naar een bankrekeningnummer.

  Waar moet je dan met je honderste heen? 😉

 53. Johan says :

  @Klaas1239: Dan verbaast je nonchalance t.a.v. de besteding van tienden me nog meer.

  @Job 28:28: Ik zet het bewust een beetje aan omdat veel plaatselijke kerken, met name evangelisch-charismatische kerken zijn daar goed in, doen alsof zij de voornaamste bron zijn waar je voeding ontvangt. Als iemand die al 20 jaar christen is nog steeds 70 procent van zijn geestelijke voedsel in de plaatselijke gemeente ontvangt, heeft die gemeente vooral mensen geestelijk van zich afhankelijk gemaakt en niet geleerd op eigen benen te staan. Als mijn kinderen rond hun 20ste zeggen dat ze nog steeds 70 procent van hun voedsel (natuurlijk, geestelijk) bij ons als ouders halen, is er iets heel erg misgegaan in de opvoeding. Om de metafoor door te trekken: volwassen christenen weten hoe ze hun eigen voedsel kunnen verbouwen en kunnen hun eigen eten klaarmaken. Ze hoeven niet wekelijks een prakkie naar binnen geschoven te krijgen.

 54. Job 28:28 says :

  Nog een inhoudelijke reactie: Ik denk dat als je deze hele preek beluisterd, je er al snel achterkomt dat dit geen standaard prosperity verhaal is. Die indruk krijg je wel als je bovenstaande uitspraken leest. Hoewel ook daar al wordt gemeld dat het om het geven zelf gaat en niet om een specifiek doel. De nadruk ligt op weggeven op basis van 2 Kor 9 en niet op zoveel mogelijk zelf rijk worden. Het gaat tenslotte over schatten verzamelen in de hemel, dat is dus geen prosperity. Ik ken Wim Stoorvogel persoonlijk en kan met mijn hand op mijn hard zweren dat hij helemaal geen voorspoedevangelie aanhangt en er zelfs fel tegen in gaat. Ik vind een aantal uitspraken in de vuur van zijn betoog niet bepaald handig, maar daarmee komt hij in geen mijlen in de buurt van andere echte welvaartsevangelisten…

 55. klaas1239 says :

  johan ik denk dat je het zelf niet snapt Ik vind het belangrijk om tot een lokaal lichaam te behoren Wees nu eens blij dat er kerken zijn die voor alle faces van een gelovige iets hebben Ik ben blij dat ik niet overal heen moet en dan er uit moeten pakken wat mij wel uitkomt. Ik begrijp uit je antwoorden dat jij dit wel doet Vooral met het geven van je tienden. Je moet je eigen schamen

 56. Job 28:28 says :

  @ Johan

  Helemaal waar, hoewel het dan ook mooi zou zijn als die volwassen mensen in de gemeente hun prakkie dan weer uitdelen aan de mensen die dat nog wel nodig hebben 🙂

 57. klaas1239 says :

  ben ik helemaal met je eens

 58. Job 28:28 says :

  @ Klaas

  Hoewel ik best snap dat je zelf een fijne gemeente hebt en blijkbaar graag je tienden geeft (is ook niks mis mee), zou het in je voordeel spreken om iets meer respect op te brengen voor de mening van iemand anders.Ik vind uitspraken als: ‘je moet je schamen’ een beetje blijk geven van een panische houding ten aanzien van tienden…

 59. Johan says :

  @Job 28:28: Ja en nee. Als ik dement word (wat ik niet hoop), kan het zijn dat mijn kinderen af en toe een prakkie naar binnen schuiven, maar de natuurlijke loop der dingen is zo dat zij hun eigen gezinnen gaan stichten. Ik verwacht niet van volwassen kinderen dat ze binnen mijn gezin blijven functioneren. Zo is het ook met de gemeente: wie de gemeente ontgroeit, is geroepen om zelf nieuwe gemeenschappen te ontwikkelen.

  @Klaas1239: Ik snap het wel, maar ben het niet met je eens. Ik ken maar weinig kerken die werkelijk voorzien in alle fasen van de geloofsontwikkeling. Als jij zo’n kerk hebt mag je blij zijn.

  Nee, ik shop zelf niet rond. Dan heb je mijn reactie niet goed begrepen. Wie samen met anderen z’n eigen voedsel verbouwt en die kennis overdraagt aan anderen, hoeft niet naar de supermarktkerk voor z’n groente en fruit.

  Wat betreft tienden: ik heb het jarenlang gedaan. De helft ging naar de plaatselijke kerk, de helft naar zendelingen en ontwikkelingsprojecten. Ik ben er financieel niet beter of slechter van geworden, ik heb het gedaan omdat het goed is om te geven.

  Maar toch knaagde het. Ten eerste is het tiendensysteem dat kerken gebruiken alleen met hele kromme bijbeluitleg te legitimeren. Ten tweede werkt het onrechtvaardigheid in de hand omdat de meeste middelen door kerken worden aangewend voor zaken die de wereld geen millimeter verbeteren. Ten derde hangt Gods liefde en genade op geen enkele wijze van tienden af. Ik geef al jaren geen tienden meer en ben er geestelijk en financieel niet beter of slechter van geworden.

  Ik geef nog wel steeds, maar doe dat nu veel effectiever qua prioriteiten en rendement.

 60. Job 28:28 says :

  @ Johan

  De vraag is natuurlijk of het goed is dat je de gemeente ontgroeit, op zich zegt Paulus daar nog wel wat zinnige dingen over met de hand en de voet en de teen en zo 🙂

 61. Johan says :

  @Job 28:28: Als algemeen principe (elkaar dienen vanuit diversiteit) geldt dat voor elke geloofsgemeenschap, maar ik denk zelf dat Paulus hier op de gemeente met de grote G doelt. Door de versplitsing van de kerk door de eeuwen heen is het Lichaam aardig gehandicapt (of ‘beperkt’ zoals we tegenwoordig zeggen) geraakt. Ook dat is een goede reden om niet teveel op te hangen aan één plaatselijke kerk. In evangelische clubs lijkt het wel alsof er alleen maar handjes komen – die kun je dan lekker in de lucht steken. 😉

 62. rob says :

  @Job

  Ik ken Wim Stoorvogel persoonlijk en kan met mijn hand op mijn hard zweren dat hij helemaal geen voorspoedevangelie aanhangt en er zelfs fel tegen in gaat. Ik vind een aantal uitspraken in de vuur van zijn betoog niet bepaald handig, maar daarmee komt hij in geen mijlen in de buurt van andere echte welvaartsevangelisten…

  Apart dat je zegt dat Wim geen voorspoedevangelist is.
  Waarin gaat Wim er fel tegenin?

  80% van zijn preek ging over geld en het nut van geven zodat je nog meer kon ontvangen aan geld. Hoezo geen voorspoedevangelie?

 63. TommyLee says :

  De nuchtere constatering van @Johan dat de bijdrage aan een kerk te vergelijken is met het bijdragen aan een willekeurige vereniging is een mening die ik zelf ook al jaren aanhang. De leiding van de gemeente maakt een budget en verdedigt die in de gemeentevergadering. Mensen betalen naar draagkracht. Dat verhaal over de zegen die je allemaal van boven kan krijgen slaat op een belofte uit de bijbel en is een zaak tussen God en individuen daar heeft de kerk zich buiten te houden.

 64. DsDre says :

  @Klaas.

  Ik heb de Bijbel vele malen gelezen, wellicht met wat meer aandacht dan jij en heb nog nooit gelezen dat je 10% aan je plaatselijke kerk moet geven. Jij kennelijk wel en vraag nogmaals waar dat volgens jou in de Bijbel staat.

 65. afolus says :

  @Job28:28
  Wat is volgens jou een echte welvaartsevangelist…?

 66. Agilhartje says :

  Die 10 procent gaat over geven aan de tempel en is een Joodse regel. Het is niet vanzelfsprekend dat christenen zich daar aan moeten houden.
  Overigens vind ik 10 procent voor goede doelen (waar de kerk een onderdeel van kan zijn) een prima idee.

  Het is wel de bedoeling dat de administratie van de gemeente altijd openheid van zaken geeft aan zijn leden, ook over de financiën. Ik durf zelfs te stellen dat het verschil tussen een sekte en een ‘gewone’ kerk de kascontrole is…

 67. mafchauffeur says :

  @agilhartje: kascontrole??? Je wilt toch niet beweren dat de gemeenteleiding “naaar beneden” verantwoording moet afleggen? Dat doen ze al “naar Boven”. En dat is al ingewikkeld genoeg. 🙂

 68. Job 28:28 says :

  @ Rob

  Ik weet niet of je die hele preek hebt beluistert, maar de conclusie is niet dat je veel moet geven om nog meer te ontvangen. Er wordt duidelijk gesproken over ‘hemelse zegeningen’ en over de zegen die er ligt in geven, dat is gewoon bijbels. Nogmaals, in sommige uitspraken ontbreekt het aan iedere nuance, maar hij sluit de preek aan het eind nog af met een stuk van Paulus, ik dacht dit stuk:

  17 Hun, die rijk zijn in de tegenwoordige wereld, moet gij bevelen niet hooghartig te zijn, en hun hoop gevestigd te houden niet op onzekere rijkdom, doch op God, die ons alles rijkelijk ten gebruike geeft, 18 om wèl te doen, rijk te zijn in goede werken, vrijgevig en mededeelzaam, 19 waardoor zij zich een vaste grondslag voor de toekomst verzekeren om het ware leven te grijpen.

  Nou, dan hebben we dus echt niet met een welvaartsevangelist te maken.

  Ik heb hem zelf vaak horen spreken, ben lid van de VBG en heb hem verscheidene malen gehakt horen maken van voorspoedevangelie (iets waar baptisten zo en zo niet veel mee op hebben). Als ik met deze achtergrond deze preek beluister, hoor ik iemand die iets probeert te vertellen over weggeven en de zegen die dat brengt… (en dus niet materieel)

 69. Job 28:28 says :

  @ Afolus

  Iemand die in een Bentley rijdt en een villa met zwembad heeft,

  ter vergelijking: Wim Stoorvogel woont in een 2onder1kapwoning en heeft een Ford C-Max 🙂 o.i.d.

 70. denny79 says :

  Fascinerend dat de christenen die roepen dat de wet vervuld is en het “juk van de oud-testamentische wetten” niet meer gedragen hoeft te worden, zich wel hard maken voor het geven van tienden. Waarom zoveel nadruk op deze regel en is het voorlezen van de tien geboden wettisch/oud-testamentisch?

  Het geven van tienden was imo een praktische regel. 12 stammen, waarvan 1 stam bedoeld was voor de priesterdienst. Deze werkten niet op het land en waren voor hun voeding afhankelijk van de andere stammen. Als die hun tienden geven kunnen de priesters gewoon leven en ook uitdelen aan mensen die dat nodig hebben. Kortom, een belastingmaatregel. Een deel van de belasting die wij betalen gaat ook naar de mensen die dat nodig hebben en voor de sociale voorzieningen. Dus ik geef wel meer dan 10%…

  Daarnaast ben ik lid van een kerk, die hebben vaste lasten: een gebouw, activiteiten, een dominee. Dit moet betaald worden, ik lever ik een bijdrage in de vorm van contributie. Of dat nu 1% is of 20% is niet relevant, als we samen de rekeningen maar kunnen betalen. Als ze niet rond kunnen komen gaan we kijken of er bezuinigd moet/kan worden, of dat we de inkomsten moeten verhogen.

  Bidden voor een collecte levert extra morele druk om meer te geven. Als dat niet voldoende oplevert kun je mensen een schat in de hemel beloven. Dat is toch niet te controleren.

 71. afolus says :

  @Job 28:28
  De gemiddelde welvaartsevangelist besteedt een kwartier aan het binnenhalen van de oogst. Die broeder Stoorvogel besteedt zijn hele preek er aan… 😳😁😇😤

 72. rob says :

  @Job

  Ik weet niet of je die hele preek hebt beluistert, maar de conclusie is niet dat je veel moet geven om nog meer te ontvangen. Er wordt duidelijk gesproken over ‘hemelse zegeningen’ en over de zegen die er ligt in geven, dat is gewoon bijbels. Nogmaals, in sommige uitspraken ontbreekt het aan iedere nuance, maar hij sluit de preek aan het eind nog af met een stuk van Paulus, ik dacht dit stuk:

  17 Hun, die rijk zijn in de tegenwoordige wereld, moet gij bevelen niet hooghartig te zijn, en hun hoop gevestigd te houden niet op onzekere rijkdom, doch op God, die ons alles rijkelijk ten gebruike geeft, 18 om wèl te doen, rijk te zijn in goede werken, vrijgevig en mededeelzaam, 19 waardoor zij zich een vaste grondslag voor de toekomst verzekeren om het ware leven te grijpen.

  Nou, dan hebben we dus echt niet met een welvaartsevangelist te maken.

  Ik heb hem zelf vaak horen spreken, ben lid van de VBG en heb hem verscheidene malen gehakt horen maken van voorspoedevangelie (iets waar baptisten zo en zo niet veel mee op hebben). Als ik met deze achtergrond deze preek beluister, hoor ik iemand die iets probeert te vertellen over weggeven en de zegen die dat brengt… (en dus niet materieel)

  je stelt dus zelf dat Wim een onhandig ongenuanceerd verhaal vertelt. Maar zijn verhaal is bijbels verantwoord geworden omdat hij een bijbeltekst gebruikt.
  Die bijbeltekst spreekt Wims verhaal ook nog eens helemaal tegen.

  Maar toch wekt Wim bij jou voldoende vertrouwen omdat de man in een fort rijdt.

 73. Job 28:28 says :

  @ Rob

  Heb je die hele preek nu ook echt beluisterd?

  En wat betreft je opmerking over die Ford: chargeren is een vak 🙂

 74. Pittig says :

  @ Job 28:28

  Denk je echt dat Jezus zo’n preek gehouden zou hebben? Echt???

 75. Pittig says :

  @ Job 28:28

  Als ik je reactie lees, haal ik eruit dat Stoorvogel dingen op de preekstoel heeft gezegd die hij helemaal niet geloofd.

  Er zijn dus volgens mij twee mogelijkheden:
  1. Of Stoorvogel is een welvaartsprediker
  2. Of Stoorvogel verkondigt vanaf de preekstoel allemaal zaken waar hij zelf niet achter staat…

  Welke is het dan volgens jou?

 76. Job 28:28 says :

  @ Pittig

  Ik zou bij je eerste opmerking nog acht vraagtekens toevoegen en er tussen haakjes achter zetten: (die is gek) 🙂

  Wat betreft je tweede reactie: ik zou die preek eens beluisteren en alle uitspraken over het onderwerp ‘geven’ op een rijtje zetten en dan wellicht tot een derde mogelijkheid komen…

 77. rob says :

  @Job

  Wim nuanceert nergens zijn preek. Hij vertaalt zelfs letterlijk de zegen naar financieel gewin in de hemel (100 euro in de hemel).
  Ik heb toch sterk het idee dat je Wim laat buikspreken, en zelf de nuance maar invult, waar Wim het nagelaten heeft.
  Zo kan ik ook preken 🙂

 78. Job 28:28 says :

  @ Rob

  Wat je zegt is denk ik deels waar, ik vul inderdaad een bepaalde nuance in omdat ik de man ken, weet hoe hij leeft en hem ook op een andere manier over dit onderwerp heb horen preken. Ik kan mij met deze specifieke preek voorstellen dat het moeilijk is die kant te zien voor iemand die hem niet kent.

  Toch blijf ik wel ‘gewin in de hemel’ of welke term je daar ook aan geeft, niet overeenstemmen met prosperity evangelie waarbij het juist draait om hier en nu zoveel mogelijk bij elkaar te graaien. In de preek zitten een aantal gedeeltes waarin wordt gesproken over weggeven/vrijgevigheid en daardoor goed bekend staan in je omgeving, het bijbelgedeelte dat aan het eind wordt aangehaald over het gevaar van rijkdom past daar ook in. De nuance van mijn kant is daarom denk ik niet volledig uit de lucht gegrepen…

 79. Johan says :

  @Job 28:28: Ik vind het ook dubieus om wat je financieel geeft op aarde te koppelen aan schatten in de hemel.

 80. Job 28:28 says :

  @ Johan

  Dat is een andere discussie, maar dat ben ik wel met je eens. Maar dat is weer iets anders als voorspoedevangelie.

 81. afolus says :

  Interessante nuance leg je aan @Job28:28.
  De welvaartspredikers houden je voorspoed voor in het hier en nu en vullen hun zakken.
  Wim Stoorvogel, hij geheel anders, houdt je slechts voorspoed voor in de eeuwigheid en vult desalniettemin zijn zakken….

  Nee, daar zit inderdaad een behoorlijk groot verschil tussen.

  Bij die welvaartspredikers kun je tenminste nog onomstotelijk vaststellen dat ze liegen alsof het gedrukt staat..

  Bij Wim moet je dat maar afwachten.

  Gelukkig ken jij hem… 😀

 82. rob says :

  @Job

  Het principe :
  Niet rood komen te staan omdat je je tienden geeft, geen financiele welvaart hebben als je je tienden niet geeft is volgens jou geen voorspoedevangelie?

 83. afolus says :

  @rob
  Sta jij wel eens rood dan…?
  Dan is mij ineens heel veel duidelijk… 😉

 84. Job 28:28 says :

  @ Afolus

  Waar haal je dat vandaan dat hij zijn zakken vult?

 85. mafchauffeur says :

  @Job 28:28: Afolus is waarschijnlijk jaloers op de Ford C-Max. Weliswaar hoeft hij (nog) niet naar de 4eMustketier, maar zijn eega staat het hem niet toe een fatsoenlijke auto te kopen….
  🙂 🙂 🙂

 86. afolus says :

  @Job28:28
  Heb je zijn wangzakken gezien…? 😀

 87. mafchauffeur says :

  @afolus: de voorganger heeft blijkbaar een bescheiden salaris dat door de leden wordt bepaald.
  https://goedgelovig.wordpress.com/2010/07/06/ook-vrije-baptisten-aan-de-megacollecte/#comment-68341

  Een béétje welvaartsprediker heeft zijn kerk in een Stichting zitten met een zes-handen-op-een-buik-bestuur en zonder enige wettelijke verantwoordingsplicht. Hooguit een met kunst- en vliegwerk gehandhaafde ANBI-status.

  Dat @rob nou nét die ene ongenuanceerde preek eruit pikt geeft gewoon een vertekend beeld. 😉

 88. Pittig says :

  Misschien ter nuancering: Wim Stoorvogel is een beginnende welvaartsprediker.

  @ Job 28:28

  Leg mij eens uit hoe de volgende zinnen niet typisch die van een Welvaartprediker zijn:

  “Als je financieel niet rond kan komen, moet je jezelf afvragen: geef ik mijn tienden?”
  “Ik sta elke maand in het rood, zou dat komen omdat ik mijn tienden niet geef?”
  “Je kan altijd een euro bijdragen, God gaat je zegenen zodat je nog meer kan geven.”
  “Het geld dat God je zal geven past niet meer in je portemonnee.”

  Dit gaat niet om de hemel, maar om hier en nu!

  Als je zulke zinnen over je lippen kunt krijgen, dan ben je een echte die-hard welvaartsgelovige!

  Als hij zulke zinnen zegt, staat hij toch achter die zinnen? Of wil je zeggen dat hij eigenlijk leugens verkondigt? En als zijn eigen geld nog steeds in zijn portemonnee past (als hij nog steeds in een Ford rijdt), dan leeft hij blijkbaar nog niet naar zijn eigen woorden… 🙂

  Job, zou het kunnen zijn dat je zo verblind bent door de band die je met hem hebt, dat je niet meer kritisch naar zijn eigen woorden kunt kijken?

 89. rob says :

  @Afolus

  Sta jij wel eens rood dan…?
  Dan is mij ineens heel veel duidelijk…

  Ik ga je niet zeggen dat ik rood sta, dat is veekl te prive, maar ik kan je wel melden dat ik binnenkort lid ga worden van een gemeente die er op staat dat ik mijn tienden ga geven om er financieel weer een beetje bovenop te komen 🙂

 90. afolus says :

  @rob
  Het is duidelijk… 😀 😀

  Lieve vrienden en vriendinnen, meekijkende reaguurders,
  Mag ik jullie, met beroep op jullie eigen barmhartigheden, oproepen om jullie harten te onderzoeken iets goed te doen voor de financiele toestand van onze @rob.
  Als je het “op je hart krijgt” iets te doen zal je loon groot zijn, hier op aarde maar zeker ook in het hiernamaals. Als je investeert in @rob zul je merken dat je overvloedig zult worden gezegend. En is dat niet precies wat je wilt? 😉

  Iedereen die €1000 of meer geeft ontvangt een gratis download van de
  GG-Twijfel CD. Alle gulle gevers die minder dan € 1000 overmaken krijgen een gratis abonnement op GG mét de mogelijkheid te reageren.. 😉

 91. Job 28:28 says :

  @ Pittig

  Als ik op enige wijze verblind zou zijn, zou ik geen terminologie als ‘onhandige’ uitspraken bezigen…

  Ik vind die vier uitspraken die je hier opsomt inderdaad discutabel. Ik denk alleen dat als je een volledig transscript van de preek maakt, dat er ook een flink aantal dingen worden gezegd over het weggeven van geld, die je met deze uitspraken een beetje makkelijk omzeilt

 92. afolus says :

  @Job28:28
  Je bent wel een loyaal volhoudertje…
  Noem eens een paar mooie opmerkingen uit die preek van Wim Stoorvogel die zijn onhandige uitspraken relativeren…?!

 93. joost says :

  rob

  Maar toch wekt Wim bij jou voldoende vertrouwen omdat de man in een fort rijdt.

  Als iemand in een fort rijdt zou het bij mij voldoende vertrouwen wekken, een ford daarentegen, daarin heb ik niet zóveel vertrouwen. 🙂
  joost

 94. joost says :

  afolus

  Iedereen die €1000 of meer geeft ontvangt een gratis download van de
  GG-Twijfel CD. Alle gulle gevers die minder dan € 1000 overmaken krijgen een gratis abonnement op GG mét de mogelijkheid te reageren..

  En iedereen die meer dan 10.000 euro doneert naar dat bijzonder goede doel ontvang een prachtige, door Rob eigenhandig gesigneerde tekening thuis. 🙂
  joost

 95. klaas1239 says :

  Iedereen die €1000 of meer geeft ontvangt een gratis download van de
  GG-Twijfel CD. Alle gulle gevers die minder dan € 1000 overmaken krijgen een gratis abonnement op GG mét de mogelijkheid te reageren..

  als je naar mij overmaakt dan krijg je de cd 2 x en 10% stort ik weer terug Zijn we allemaal blij

 96. Waterlelie says :

  Ik had eigenlijk verwacht dat Rob vandaag een artikel zou plaatsen over de ‘noodzakelijke nieuwe’ Kuip. Niet dus. Kennelijk is de Kuip niet gristelijk genoeg om er de draak mee te steken.

  Overigens pakt de niet gristelijke ‘Kuip’ het beter aan; gewoon naar de overheid stappen en geld eisen.

 97. Job 28:28 says :

  @ Afolus

  Volgens mij zitten er heel veel volhoudertjes op deze site 🙂 In sommige gevallen

  Ik heb de preek gisteravond helemaal beluisterd en heb ergens in een reactie hierboven al wat dingen genoemd. Het ontbreekt mij nu aan tijd om dat nog eens te doen en uitspraken te gaan opschrijven. Dat wordt op zijn vroegst woensdag. Op zich zou je intussen de preek zelf ook kunnen beluisteren op de site van vbemmen en (als je jezelf even kunt inbeelden dat het niet om voorspoed gaat) die stukken op kunnen zoeken. Dat scheelt dan weer tijd…

 98. afolus says :

  @Job28:28
  Ik heb de preek 34 minuten lang beluisterd…
  Wat mij betreft een onvervalste opwarmer “om de broeders in Emmen” een opstapje te geven voor “fijn fondswervend programma” zodat de Heer grote dingen kan doen in dat deel van ons land…. 😉

 99. Job 28:28 says :

  @ Afolus

  Ah, dat klinkt al weer wat anders als je eigen (wang)zakken 🙂 vullen, of niet? Ik denk dat je met de opmerking dat ‘de Heer grote dingen kan doen’ misschien wel een punt van het betoog raakt, maar onderdeel daarvan is ook dat het niet gaat om zelf zo rijk mogelijk te worden. Volgens mij hing dit samen met een stuk uit II Kor 9 over de gemeente die bekend moet staan als vrijgevig, dan gaat het geld de gemeente uit in plaats van in 🙂

 100. DsDre says :

  Ik wacht nog steeds op de Bijbeltekst waaruit zou blijken dat ik 10% aan de plaatselijke gemeente zou moet geven. Klaas 1:1 of zo? Dat apocriefe boek ken ik nog niet.

 101. afolus says :

  @Job28:28
  Je mag er van vinden wat je ervan vindt…
  Maar de door @Pittig gefileerde teksten uit het betoog van broeder Stoorvogel zijn ongepast en roepen een verkeerd beeld op…

  “Het geld dat God je zal geven past niet meer in je portemonnee..” is er zo een die volslagen verkeerde verwachtingen oproept bij potentiële gevers..

  *heb zelf voor komende zondag twee grote leren tassen aangeschaft…* 😀 😀

 102. Pittig says :

  @ Job 28:28

  Als ik op enige wijze verblind zou zijn, zou ik geen terminologie als ‘onhandige’ uitspraken bezigen…

  🙂 Oh nee? Denk je dat alle verblinden in alles altijd “ja en amen” roepen? Juist het goedpraten en afzwakken van grote missers als “onhandig” is typisch “blind” gedrag… Luister maar naar de aanhangers van de apartheid, van Mugabe, van moslim fundamentalisten, van Poetin, van Bush etc.. Die zeggen allemaal dat hun systeem of leider soms wat “onhandig” was, maar negeren vervolgens de impact van die onhandige uitspraken en het kwaad dat is geschied. En ondertussen hebben ze zichzelf overtuigd dat ze de leider niet blindelings volgen…

  En het maakt voor mij totaal niets uit wat Stoorvogel verder ter nuancering zegt. De aangehaalde zinnen zou ik niet uit mijn mond kunnen krijgen. Het feit dat het bij hem wel is gebeurd, geeft aan dat hij op die manier denkt of dat hij het niet meent en dus zit te liegen. (in jouw terminologie: “niet helemaal de waarheid spreekt”.) 😉

  Maar ik ben in ieder geval wel blij dat je zelf ook iets tegen de verkondiging van welvaartspredikers hebt.

  Alleen zul je bij de volgelingen van de “echte” welvaartspredikers ook allemaal nuancerende uitspraken horen en zullen de volgelingen wijzen op uitspraken die soms wat “onhandig zijn”. En uiteindelijk moet je dan concluderen dat niemand een welvaartsprediker is, dat ze helemaal niet bestaan…

  Deze manier van denken is typisch welvaartsprediking, prosperity gospel. Verdedig dat gedachtegoed, omarm het (zoals Afolus 😉 ) of bekritiseer het, maakt mij niet uit. Maar zeg niet dat het geen welvaartsprediking is.

 103. nederlandwordtwakker says :

  @Pittig; @ Afolus; @ Iedereen: Beter is het om aan Gods woord te toetsen, dan om iemand te veroordelen.

 104. nederlandwordtwakker says :

  het geven van tienden wordt inderdaad gezegend, maar God geeft het op Zijn manier, en dat wijkt nogal eens af van onze verwachtingen, het is daarom belangrijk om Gods stem te verstaan.

 105. bramvandijk says :

  @nederlandwordtwakker

  Beter is het om aan Gods woord te toetsen, dan om iemand te veroordelen.

  Helaas hebben we niet gods woord, maar alleen maar de bijbel 😦

 106. Pittig says :

  @ nederlandwordtwakker

  Je bedoelt met Gods Woord de bijbel? Wat wel lastig is, want er staan ook woorden van de duivel in…

  Maar goed, als ik er van uit ga, dat je de boodschap van de bijbel bedoelt, dan zal ik toch moeten vragen welke periode uit de bijbel je bedoelt, want er staan hele verschillende visies op geld en bezit in de bijbel.

  En als ik in jouw taalveld blijf, kan ik alleen maar zeggen: Ik heb het allang aan Gods Woord getoetst en wat Stoorvogel zegt is onzin! 🙂

  Maar wat vind jij van de economische en financiële wereld van het Oude Israël, of van het door Rome bezette Israël? Of van de verhalen over de bezittingen en giften van de aartsvaders? Hoe kijk jij aan tegen de tijd waarin de wetgeving van tienden is ontstaan en welke verhalen daar omheen geweven zijn en de vraag of die praktijk ooit is toegepast en wat de bedoeling van die tienden waren? En hoe de Joden die wetten hebben toegepast in de tijd van Jezus en in de eeuwen daarna?

  En wat vind je er dan van dat die tienden heel lastig op onze zorgstaat toegepast kunnen worden, omdat we met de belasting al aan allerlei zaken geven waar de tienden ooit voor bedoeld zijn?

  Jezus heeft het trouwens meer over “al je geld geven”. En dan niet aan de gemeente, maar aan de armen in de wereld. En hij wil dan dat je vervolgens als straatarme, bezitloze zwerver gaat leven…

  Dus mijn eerste vraag aan jou is eigenlijk: volg jij Jezus wel na?

 107. Pittig says :

  @ nederlandwordtwakker

  Oh ja, en jouw woorden “Beter is het om aan Gods woord te toetsen, dan om iemand te veroordelen” — had je dat ook tegen Jezus gezegd toen hij de schriftgeleerden veroordeelde om hun ideeën over tienden?

  Misschien is veroordelen zo slecht niet? Of je moet zeggen dat Jezus niet altijd goed zat…

 108. nederlandwordtwakker says :

  @ bram van dijk: de BIJBEL is Gods woord.
  @ Pittig: ja ik probeer Jezus te volgen, maar ook ik ben zeker niet volmaakt, dus…….
  @pittig: Jezus zegt ook dat je aan de keizer (overheid) moet geven wat hen toekomt (belastingen) en dat je aan God moet geven wat Hem toebehoort (eerstelingen / tienden).

 109. mafchauffeur says :

  @nederlandwordtwakker: maar alles behoort toch aan God? Niet alleen die eerstelingen/tienden?

 110. Pittig says :

  @ nederlandwordtwakker

  Dus ook de uitspraken van de duivel zijn Gods Woord? 😉

  En ik probeer Jezus ook te volgen. Ik ben begonnen door zijn voorbeeld te volgen in het veroordelen van mensen die er idiote ideeën op na houden… 😉

 111. St. says :

  @ nederlandwordtwakker

  waarom zegt de bijbel dan nergens over de bijbel dat het het woord van God is?

 112. MaB says :

  Om een één-op-éen vertaling te maken van de tienden in het Oude Testament naar nu is sowieso een benadering die niet deugt. In de tijden van het oude Israël viel de godsdienstige gemeenschap grotendeels samen met de maatschappij in het algemeen. Er was geen scheiding van kerk en staat. De ‘tienden’ droeg men voor een aanzienlijk deel af aan de gemeenschap en was dus een vorm van belasting/investering in die gemeenschap. Die situatie ligt nu toch anders, aangezien we belasting betalen.

  Dat mensen onderling een gemeenschap vormen is belangrijk. En dat men daar bereid is offers te brengen even goed. Maar om specifiek tienden in de kerk te investeren of aan een semi-willekeurig ‘goed’ doel, uitsluitend om het geweten af te kopen is een verspilling van geld. Het punt van dergelijke bijbelteksten lijkt me ook niet om bepaalde percentages af te dwingen, maar eerder om mensen bereid te maken persoonlijke offers te brengen om in hun gemeenschap te investeren.

 113. afolus says :

  @MaB
  Het zou van grote missionaire visie getuigen als de gristelijke kerkelijke gemeenschappen zouden oproepen tot het geven van tienden als alternatief voor de huidige belastingschijven…
  Kijk dan doe je iets voor de mensen.
  Goed voor de koopkracht én de kerken stromen weer vol.
  Laat die genezingen dan nog maar even zitten…
  😀

 114. bramvandijk says :

  @nederlandwordtwakker

  @ bram van dijk: de BIJBEL is Gods woord.

  En waar toets je die uitspraak dan aan?

 115. joost says :

  waterlelie

  Ik had eigenlijk verwacht dat Rob vandaag een artikel zou plaatsen over de ‘noodzakelijke nieuwe’ Kuip. Niet dus. Kennelijk is de Kuip niet gristelijk genoeg om er de draak mee te steken.

  Waarom zou Rob dat in ’s hemelsnaam moeten doen? Wordt de voetbalclub aan wie de Kuip behoort al niet genoeg gestraft door God? Geen zeven magere jaren maar 7 maal 7 magere jaren?
  Of heb jij er onvoldoende vertrouwen in dat God het alleen kan? 😉
  joost

 116. MaB says :

  @Afolus: Amen! Voor de missionaire visie en tegen de stijgende zorgkosten!

 117. rob says :

  @Afolus

  Lieve vrienden en vriendinnen, meekijkende reaguurders,
  Mag ik jullie, met beroep op jullie eigen barmhartigheden, oproepen om jullie harten te onderzoeken iets goed te doen voor de financiele toestand van onze @rob.
  Als je het “op je hart krijgt” iets te doen zal je loon groot zijn, hier op aarde maar zeker ook in het hiernamaals. Als je investeert in @rob zul je merken dat je overvloedig zult worden gezegend. En is dat niet precies wat je wilt?

  Ik heb nog geen cent gezien! 😦
  Er zijn 3 verklaringen mogelijk: De meest waarschijnlijke bovenaan:
  – de lezers en reaguurders van GG hebben geen hart
  – ik heb te weinig gezaaid, dus ik krijg niks,
  – ik heb te weinig geloof.

 118. mafchauffeur says :

  @rob: het zou al een stuk schelen als je een rekeningnummer zou noemem. En een postadres voor anonieme giften.

  Dat de ANBI-beschikking nog niet binnen is helpt ook niet mee. 😉

 119. rob says :

  @waterlelie

  Speciaal voor jou over Feyenoord:

  http://stripgenerator.com/strip/734016/feyenoord/#share

 120. Pittig says :

  @ rob

  🙂

  Scherp!

 121. Pittig says :

  @ Waterlelie

  Ik had eigenlijk verwacht dat Rob vandaag een artikel zou plaatsen over de ‘noodzakelijke nieuwe’ Kuip. Niet dus. Kennelijk is de Kuip niet gristelijk genoeg om er de draak mee te steken.

  Ach ja, ieder heeft z’n blinde vlekken. Weet je wat, als jij nou eens kritisch naar Frank Ouweneel gaat kijken, dan schrijf ik een kritische en vlammende reactie over de nieuwe Kuip.

 122. Pittig says :

  Zo zie je maar wat er gebeurt met welvaartspredikers: Joel Osten heeft het christelijk geloof vanwege allerlei twijfels de rug toegekeerd:

 123. Wilfred says :

  @Rob: Ze kunnen ook gewoon de regels van het aanbiddend vlaggen leren. Helpt gegarandeerd! 😉

 124. rob says :

  @Pittig

  Deze is voor jou.
  De overeenkomst tussen Frank Ouweneel en Feyenoord :

  http://stripgenerator.com/strip/734037/frank-en-feyenoord/#share

 125. rob says :

  @Wilfred
  Volgens mij krijg je een hoop verwarring als je met andere vlaggen gaat zwaaien op een voetbalveld 🙂

 126. Wilfred says :

  @Rob: Dat moet je dan ook aan de fans overlaten!

 127. Wilfred says :

  @Rob: Om God nou voor te stellen als een mega-varken. Tsss…

 128. Wilfred says :

  @Rob: Voor degenen die vanavond Dortmund hebben gezien, is het onomstotelijke bewijs dat vlaggenzwaaien Gods gunst kan wegdragen, toch wel geleverd! Daar kan zelfs John niet onderuit!

 129. Fenderfan says :

  Mij valt (opnieuw) op dat in evangelische kringen vaak hetzelfde ‘platte volksgeloof’ aangehangen wordt als in de volkse vormen van Rooms Katholicisme. Van nature denken en geloven we dat een simpel schema ‘beloning versus straf, naar gelang ons gedrag’ wel de manier zal zijn waarop God met mensen omgaat. Zo gaan wij als mensen namelijk met elkaar om. We kunnen niet anders, en dat is een van onze gebreken. De rijkdom en grootheid van het evangelie zitten hem voor mij o.a. daarin, dat dit soort patronen doorbroken zijn. Dat zal men in evangelische kring hardop beamen. Maar vervolgens wordt door de achterdeur toch weer volksgeloof binnengehaald: doe goede daden, en God beloont je, hier en later in de hemel. Ik vind het niet alleen simpel, maar ook zo weinig spiritueel. ‘Goede daden’ zouden de vruchten mogen zijn van een veranderend bewustzijn en een drang om lief te hebben, en niet ingegeven door een verlangen naar beloning of angst voor straf. Voor mij is dat ‘populaire volkse’ een reden om kritisch te kijken naar de evangelische wereld. Het is mij te ondoordacht en teveel volksgeloof, te populair, teveel afgestemd op wat mensen graag horen en beleven.

  Bij dat alles vraag ik me ook af wat men toch wil met al dat geld. Als je 500 adressen in je ledenbestand hebt, en die geven 10% van hun inkomen (bruto of netto?), dan zal het toch zo ongeveer gaan om een 3000,- per adres per jaar. Misschien meer, maar ik weet niet wat bedoeld wordt met ‘inkomen’. Da’s een slordige 1 1/2 miljoen per jaar. Wat een geld. Waar heb je dat voor nodig? Ik dacht dat men er in evangelische kringen prat op ging dat men leken als voorganger in dienst heeft (en ongeschoold werk is niet zo duur…., toch?).

 130. John says :

  @Wilfred

  Volgens mij was het juist het gebrek aan vlaggenzwaaien 😉

 131. Pittig says :

  @ Wilfred

  Je bent iemand die leert van z’n fouten. Dat is zeer in je te prijzen! Ik zal een half uur lang vlaggenzwaaien, zodat je veel zegen daarvoor zult ontvangen.

 132. Pittig says :

  @ Fenderfan

  Goede observaties, maar als ik de redenen hoor waarom mensen wereldwijd tot geloof komen, dan is het toch wel dat ze iets van God ontvangen en daarom gaan geloven. Het gaat regenen na het gebed, een zieke wordt genezen, ze ontvangen rust of ontsnappen aan de hel en daarom gaan ze geloven. Het denken in termen van beloning en straf is eigenlijk de basis van het hele christelijk geloof, toch?

 133. mafchauffeur says :

  @Fenderfan:

  Da’s een slordige 1 1/2 miljoen per jaar. Wat een geld. Waar heb je dat voor nodig?

  Voor zoiets bijvoorbeeld: http://doorbrekers.nl/nl/actueel/bouwproject/stand-van-zaken-rond-bouwproject-doorbrekers.html

 134. joost says :

  rob
  Goede strips. 🙂
  joost

 135. stip says :

  2 Korinthen 8 vers… 10-14

  10 In uw eigen belang raad ik u het volgende aan. U hebt al een jaar geleden uw goede bedoelingen getoond door met de collecte een begin te maken. 11 Rond deze nu met dezelfde inzet af als waarmee u begonnen bent, dan blijft het niet bij goede bedoelingen. Dus geef naar vermogen. 12 Als u bereid bent mee te doen, wordt niet verwacht dat u geeft van wat u niet hebt, maar van wat u hebt. 13 Het is niet de bedoeling dat u door anderen te helpen zelf in moeilijkheden raakt. Er moet evenwicht zijn. 14 Op dit moment lenigt u met uw overvloed de nood van de heiligen in Jeruzalem, zodat zij later met hun overvloed uw nood kunnen lenigen. Zo is er evenwicht, 15 zoals ook geschreven staat: ‘Hij die meer had, had niet te veel; hij die minder had, had niet te weinig.’

  Lees vooral vers 11 en 12 even goed. (Wel in de context zien…)
  Blijkbaar werden er geen eens standaard tienden gegeven bij de eerste gemeenten. Maar men had zich voorgenomen om geld in te zamelen voor broers en zussen in Jeruzalem die het arm hadden en ‘ vergat’ de collecte af te maken…

  Waar om wordt deze tekst toch (bijna) niet gebruikt in preken?

 136. Wilfred says :

  @Pittig: Ik zal er de komende tijd op letten of ik mij extra gezegend voel. Verstandig als je bent, heb je er niet bijgezegd waarin ik gezegend zal worden! 🙂

 137. mafchauffeur says :

  @stip: vers 12 wordt in de preek van Stoorvogel nadrukkelijk genoemd.
  (
  Overigens constateert hij, rondkijkend, dat het publiek bepaald niet tot de armen der aarde behoort). 😉

  Hij zegt zelfs in de preek dat je geen schulden moet maken om giften te kunnen geven. Daarin is hij een stuk gematigder dan bijvoorbeeld Open Doors, die deed een aantal jaar geleden in een mooie folder hun achterban de suggestie om de hypotheek op hun woning te verhogen om vervolgens het geld voor de Vervolgde Kerk te gebruiken.

  Maar ja, toen was er nog geen sprake van een kredietcrisis…. 🙂

 138. stip says :

  @ Mafchauffeur, Bedankt voor je aanvulling! (En het helemaal luisteren van de preek)
  Kijk, dat overkomt me de afgelopen tijd wel vaker. Dan lees ik iets op goedgelovig en vorm ik een mening, of ga ik met iemand een discussie aan. Blijk ik op goedgelovig ‘satirisch’ te zijn geinformeerd, en mis ik daardoor een clou, waardoor ik mezelf voor schut zet. Haha!

 139. afolus says :

  @stip
  Voor jou is er ook genade… 🙂

 140. rob says :

  @Stip en Maf

  Overigens constateert hij, rondkijkend, dat het publiek bepaald niet tot de armen der aarde behoort).

  Hij zegt zelfs in de preek dat je geen schulden moet maken om giften te kunnen geven. Daarin is hij een stuk gematigder dan bijvoorbeeld Open Doors, die deed een aantal jaar geleden in een mooie folder hun achterban de suggestie om de hypotheek op hun woning te verhogen om vervolgens het geld voor de Vervolgde Kerk te gebruiken.

  Maar ja, toen was er nog geen sprake van een kredietcrisis….

  Inderdaad, Stoorvogel lijkt een meer gematigde welvaartsprediker, die ook blij is met de euro van de gelovige.
  @Stip, dat heb ik zelfs benoemd door Stoorvogel bescheiden te noemen in vergelijking met andere welvaartspredikers :). Sommigen zoals Jpb vinden Stoorvogel daarom geen echte welvaartsprediker.
  Naar mijn mening is Stoorvogel natuurlijk wel degelijk een welvaartsprediker, want zijn evangelie is gebaseerd op welvaart in keiharde euro’s en het geestelijke principe blijft hetzelfde. Misschien is Stoorvogel erg slim om zich zogenaamd bescheiden op te stellen.

  Open Doors maakt het inderdaad wel erg bont.
  Hoe zit het met de transparantie van Open doors verder?
  Wat gebeurt er met dat geld voor de vervolgden, weet jij dat Maf?

 141. Wenn says :

  Ik zat die zondag in de kerk. Ik heb me doodgeërgerd … Werkt hij op het secretariaat van God ofzo? Hoe weet hij nou wat God geeft? In de VBE zitten heel veel mensen die geen cent te makken hebben…God geeft ook nog zoiets als verstand… Geven: daar is niets mis mee, maar laat een ieder het deel geven wat hij of zij kan missen..

 142. Fenderfan says :

  @Wenn

  Wat een heerlijk nuchtere reactie, ben je zelf ook Gronings?

  Ik heb het idee dat je in kringen van Pinkstergemeenten en Evangelische gemeenten vaak de idee tegenkomt dat er een soort imperium gebouwd moet gaan worden. Men verwacht dat God ‘grote dingen’ gaat doen voor dit land, en dat de gemeente daarin heel belangrijk is. En dus wil men bouwen. Ik heb dat jaren geleden al gezien bij de (ooit) beroemde evangeliegemeente ‘In de Ruimte’ in Soest, destijds o.l.v. Herman ter Welle. Een bijbelschool, opvangcentrum, drukkerij, koffiebar – en dus geldproblemen en conflicten over geld. Google maar eens om te lezen hoe dat afgelopen is.
  Wat zich wreekt is dat men in dit soort kringen weigert om dieper na te denken. Men kiest ondoordacht de Amerikaanse benadering, en doet alsof de kerk een kwestie is van free enterprise. Een man met een goed idee en charisma bouwt een imperium, the American dream.
  Ik denk en geloof dat God zijn gang gaat, en dat veel daarvan voor ons een mysterie blijft. Dat geeft me nu juist de ruimte om nuchter te blijven.

 143. André says :

  http://www.vbemmen.nl/nl/index.php/preken

  Wim Stoorvogel heeft recentelijk zelf een mini-reactie gegeven op bovenstaand stukje op goedgelovig. In de preek van 6 oktober (link hierboven) haalt Wim nog aan dat hij op internet een welvaartsprediker wordt genoemd. Met een zuinig lachje weet hij nog te melden dat dat de ‘mop van de familie’ was in die tijd. (rond minuut 25)

  In de preek had hij het (vorig jaar) over een portemonnee die niet meer dicht kan vanwege het geld en over God die financieel gaat zegenen als wij gaan geven. Dat bleek dus toch om hemelse dollars te gaan, blijkt in deze preek. Hij gelooft namelijk wel in welvaart, maar door de dood en het lijden heen. Klein detail natuurlijk… In de preek van vorig jaar ging het alleen om voorspoed. We blijken hem toch niet helemaal goed begrepen te hebben. Doneer je dood, en ontvang welvaart. Dat blijkt de boodschap te zijn.En nu maar hopen dat niet alles gratis is in de hemel. Beetje jammer van die volle portemonnee…

 144. rob says :

  @Andre

  Een minireactie?
  Het is toch wel een behoorlijk stuk.

  Dit stuk op internet op vergelijkt hij met vervolging en het gespot dat koning David ten deel viel . Daarna gaat Wim helemaal los over de gelovige die zich klein kan voelen door de reactie van de omgeving en dat dit allemaal hoort bij het proces om groot gelovige te worden, de zogenaamde woestijnperiode. Maar God kan gelukkig alles in 1 dag veranderen 🙂
  Het gaat om de grote beloning in de hemel.
  .

 145. DsDre says :

  Een preek van 36 minuten! Hoe hou je het uit?

 146. mafchauffeur says :

  @DsDre: bij een preek van slechts 36 minuten is er meestal sprake van een nog onervaren prediker. Een béétje preek duurt minimaal drie kwartier. 🙂

 147. rob says :

  Ds Dre is typisch een kind van deze maatschappij, alles moet snel 🙂

 148. mafchauffeur says :

  @rob: dat lijkt er wel op. Ik heb nog even nagezocht hoe het ook alweer zat bij een van jouw meest recente kerkbezoeken, maar dat betrof gewoon een degelijke 57 minuten.
  https://goedgelovig.wordpress.com/2012/10/21/de-doorbrekertjes-eis-terug-van-de-duivel/#comment-152700

  Dergelijke veelzijdige preken heb je blijkbaar niet bij de Katholieken. 😎

 149. mafchauffeur says :

  @DsDre: dit is pas een Preek. 1 uur 33 minuten. Ok, inclusief een paar minuten gebed, maar wij protestanten preken gewoon door tijdens het bidden. 🙂