Op pad met de Gloriestoel (3)

burning wheelchairNaar aanleiding van berichten op Goedgelovig over de straatbidders en beenverlengers van De Gloriestoel, besloot lezer John zelf twee keer mee op pad te gaan en zijn bevindingen met ons te delen. Vandaag het derde en laatste deel van zijn reportage.

DEEL 3: NABESCHOUWING

Ik ben nu twee keer meegeweest met De Gloriestoel. Mijn indruk is dat de verhalen over De Gloriestoel behoorlijk overdreven worden. Op internet staat het bol van de verhalen van mensen die van kanker genezen, uit rolstoelen opstaan en van brandwonden herstellen. Als je de mensen hier in real life naar vraagt dan zeggen de meesten dat God in zo’n geval na het bidden ‘een genezingsproces’ in werking zet en dat dit ‘niet altijd’ in één keer gebeurt. Eigenlijk had niemand echt gezien dat iemand van brandwonden genas.

Bij de Gloriestoel-bijeenkomsten waar ik ben geweest zie je in ongeveer 90% van de gevallen dat mensen voor hun verschillende beenlengtes laten bidden. Mensen worden op straat aangesproken en gevraagd of ze wel eens last van hun rug hebben. Veel mensen kunnen dit beamen, dus als bidder heb je bijna altijd prijs. De medische diagnose van deze rugpijn is volgens de Gloriestoelers in 100% van de gevallen dat je ongelijke benen hebt. Dit zonder dat er verder onderzoek aan te pas komt. In Engeland is het daarom zelfs verboden voor evangelisatieclubjes om te claimen dat mensen ergens van kunnen genezen.

De patiënt mag op een stoel zitten, er wordt gebeden voor de verlenging van het been dat te kort is (waarom niet bidden dat het te lange been korter wordt?) en de patiënt zegt desgevraagd dat hij wel of geen pijn (meer) heeft. Het is mij onduidelijk waarom de patiënt altijd zijn schoenen aanhoudt bij een dergelijke genezing en waarom de bidder het nodig vindt zijn handen te gebruiken. Als je fraude wilt uitsluiten, bid dan eens zonder je handen te gebruiken terwijl de patiënt zijn schoenen uitheeft. Ik denk dat het scoringspercentage dan al behoorlijk omlaag zal gaan. Hiernaast wordt er vooral voor vage onzichtbare klachten zoals rugpijn, hoofdpijn en fybromyalgie gebeden. Allemaal ‘genezingen’ die moeilijk te verifiëren zijn als authentieke wonderen.

Het bidden voor ongelijke benen wordt vooral gebruikt ter ondersteuning van het evangeliseren. De Gloriestoel is in de eerste plaats een evangelisatiecampagne, bedoeld om mensen tot de Heer te leiden. Wonderen zoals het verlengen van benen dienen ter ondersteuning van dit doel. Er wordt gevraagd aan mensen of ze last van hun rug hebben, omdat dit ‘een hoge scoringskans’ heeft, zo zeggen ze zelf. Het doel is om mensen direct in aanraking te brengen met de genezende kracht van God en in de praktijk te brengen wat Jezus hen bevolen heeft, namelijk bidden voor de zieken, de doden doen opstaan, uitgaan in de wereld en iedereen het evangelie verkondigen. Waar het naar mijn idee mis gaat is wanneer het doel (mensen bij de Heer brengen) de middelen (nepwonderen claimen, aan schoenen trekken, e.d.) heiligt. Ik heb niet kunnen vaststellen dat iedereen die bidt voor een beenverlenging ook daadwerkelijk aan schoenen trekt en het was ook niet mijn doel om dit te ontmaskeren.

FANS, LEIDERS EN EVANGELISATIE-OBJECTEN

Wat ik heb gezien aan beenverlengingen, zoals in het nu volgende filmpje, is dat een been soms een stuk naar voren schiet, om vervolgens toch weer in dezelfde ongelijke positie te eindigen. Ondertussen zijn de Gloriestoelers helemaal enthousiast over het wonder dat zich voor hun ogen voltrokken heeft. In dit enthousiasme en het geloven van het wonder zijn ze naar mijn idee oprecht.

Mijn indruk is dat 90% van de mensen die meegaan de straat op, de enthousiaste oprechte volgelingen van de Gloriestoel, het goed bedoeld en oprecht is in hun overtuigingen. Met hen kun je prima een gesprek aangaan over de vraagtekens die je hebt bij deze aanpak, en ze zullen toegeven veel in je twijfels te herkennen. De eerste avond in Amersfoort ben ik nog met een dame van De Gloriestoel de kroeg in geweest om even door te praten. Ze herkende veel van mijn vragen. Ze gaf toe dat het voor haar niet uit zou maken als ik bijvoorbeeld één genezing zou ontkrachten door middel van bewijsmateriaal. Het zou voor haar slechts betekenen dat in dat ene geval de genezing niet echt was. Dat houdt nog duizenden andere gevallen over die wél echt zijn. Dit is een houding die ik begrijp en kan respecteren, ook al vind ik er het mijne van.

Het maakt hen dus niet uit of God nou wel of niet iemand daadwerkelijk genezen heeft, het gaat hen erom dat God het kán als Hij het zou willen. Het maakt hen dus waarschijnlijk ook niet zoveel uit of Ronald Plat nou wel of niet met een heel team naar het Flevoziekenhuis is geweest om daar ter plekke mensen te genezen. Het gaat hen erom dat het gebeurd had kunnen zijn, en de gedachte aan een dusdanig wonder vervult hen al met zoveel enthousiasme dat sommige feiten ondergeschikt worden gemaakt. Het spreekt natuurlijk enorm tot de verbeelding!

Boven die 90% ‘enthousiaste oprechte volgelingen’ bevindt zich de 10% aan ‘leiders’ van de club. De enthousiaste volgelingen kunnen soms nogal tegen hen opkijken. Het viel me op Facebook op dat Ronald Plat als één van die leiders wordt gezien en die hebben een status waar ‘de gewone man’ alleen maar van kan dromen. Veel van wat deze mensen op hun pagina vermelden wordt met luid gejuich ontvangen en beaamd. Ik moet eerlijk zeggen dat ik deze leiders minder ‘oprecht’ vond. Vragen over twijfels werden bij hen niet herkend maar weerlegd en weersproken. Ze waren vooral bezig met overtuigen. Dit gaf me een naar gevoel en weinig motivatie om verder te vragen. Je kreeg een evangelisatieriedeltje te horen en ik had het gevoel een evangelisatie-object te zijn dat overtuigd diende te worden. Ik denk niet dat Ronald Plat echt begrepen heeft waarom ik daar was.

EEN FORT VAN GELOOFSAANNAMES

Ik heb getracht als ‘objectieve buitenstaander’ (tussen aanhalingstekens omdat ik natuurlijk niet helemaal objectief meer kan zijn gezien mijn eigen achtergrond in de charismatische wereld) te begrijpen wat deze mensen beweegt om zo aan evangelisatie te doen. Dit is me denk ik gedeeltelijk gelukt. Ik heb me mogen verdiepen in hun standpunten en waar zij in geloven en heb hier wat meer begrip voor gekregen. Anderzijds liep ik ook tegen een onneembaar fort van geloofsaannames op waar ik af en toe doorheen heb geprobeerd te prikken.

Ik heb nog veel nagedacht over de vraag waarom sommigen van hen bewust aan schoenen trekken om op die manier de patiënt het idee te geven dat ze genezen zijn. Het is mijn overtuiging dat er mensen bij zitten die dit welbewust doen. Als je denkt dat het doel alle middelen heiligt, dan is dit in hun ogen natuurlijk een relatief onschuldig middel. Als je met zo’n klein leugentje, waar degene die ‘geneest’ nooit weet van zal hebben, iemand bij de Heer kan brengen, wat is er dan mis mee?

dewereldisplat

De Gloriestoelers overdrijven hun verhalen nogal. Op papier genezen mensen van de meest spectaculaire zaken, in de praktijk zie je daar weinig van terug. Beenverlengen lijkt hun main business te zijn, maar de resultaten hiervan zijn nogal dubieus. Dit lijken ze zelf echter niet in te willen zien. In het volgende filmpje zie je in slow-motion goed hoe dit trucje in zijn werk gaat:

Of iedereen zich van dit trucje bedient weet ik niet en daar wil ik ook niet over oordelen. Maar het lijkt me een dubieuze bezigheid. Waarom zou God iemand die 20 cm langer wil worden er maar 1 cm bij geven? Waarom zou God iemand met gelijke benen ongelijke benen geven? Waarom plaatst De Gloriestoel alleen maar filmpjes van beenverlengingen en andere onzichtbare klachten? Waarom staan er geen filmpjes op van mensen die van brandwonden genezen, zoals deze flyer belooft? Of van kanker? Van aangroeiende ledematen? Dat zou toch pas een uiting van Gods grote kracht zijn? Volgens mensen van De Gloriestoel lijk je niet te mogen vragen om bewijs en ze zullen je vast een ‘ongelovige Thomas’ noemen. Dit vind ik prima, maar deze mensen vergeten dat Jezus Thomas niet veroordeelde en hem gewoon het bewijs liet zien.

MIJN AANBEVELINGEN

In dit kader wil ik De Gloriestoel toch een paar aanbevelingen doen:

– Maak een duidelijker banner waarop concreet vermeld staat wat het doel is en waar mensen mee in aanraking komen. Ik heb een aantal keren gezien dat mensen dachten dat ze een reguliere health check konden doen en niet door hadden dat ze te maken hadden met een christelijk charismatische organisatie.

– Bid bij een beenverlenging zonder gebruik te maken van handen en laat de patiënt zijn schoenen uitdoen. Niet alleen kun je op die manier veel beter iemands beenlengteverschil opmeten, ook voorkom je dat bidders toch aan schoenen gaan lopen trekken.

– Zorg ervoor dat er een arts of een orthopeed aanwezig is om het beenlengteverschil professioneel op te meten en het wonder te bevestigen. (Al is het de vraag of dat direct veel zoden aan de dijk gaat zetten.) Gloriestoelers geven zonder enige kennis van zaken een medische diagnose over het hoe en waarom van iemand die rugpijn heeft. Dit lijkt me een kwalijke zaak. Lukraak blijkt iedereen last van zijn rug te hebben door ongelijke benen. Enige controle hierop ontbreekt volledig. Neem een arts mee die een vermoeden van ongelijke benen direct volgens de gepaste en geijkte manieren kan bevestigen. Ook na het bidden kan de arts direct een meting doen en het wonder documenteren.

– Laat een persoon meekijken bij de bidders om fraude uit te sluiten. Ik heb nu een aantal keren gezien dat er aan een schoen getrokken werd en er is niemand die met de bidder meekijkt. Bid in groepjes van twee voor een persoon en laat één persoon met de ander meekijken hoe die bidt en of er aan schoenen wordt getrokken.

– Kom met eerlijke antwoorden op eerlijke vragen. Het is logisch dat de claims die De Gloriestoel doet vragen oproept. Waarom God een jongen die graag 20 cm langer zou willen zijn 1 cm langer maakt, is een legitieme vraag. Houd je publiek niet voor dom en ga gewoon op zo’n vraag in. ‘Gods almacht’ of ‘Gods ondoorgrondelijke wegen’ zijn inmiddels zulke uitgekauwde antwoorden op vragen die je eigenlijk te moeilijk vindt om te beantwoorden. Denk hier eens serieus over na. Als God het kán, waarom zou Hij het dan niet doen? Als je doel is om mensen bij God te brengen door wonderen te doen en zo Gods directe genezende kracht te laten zien, documenteer dan eens een écht wonder. Kom eens over de brug met al die filmpjes van mensen die van kanker en brandwonden zijn genezen. Dan is alle discussie in één keer voorbij.

– Ga eens gewoon op kritiek in. Kritiek is vaak opbouwend bedoeld. Realiseer je dat kritiek en spotten niet hetzelfde is en ga hier op een volwassen manier mee om. Op die manier zal De Gloriestoel misschien serieuzer worden genomen.

Een aanbeveling die ik aan de Reclame Code Commissie zou willen doen:

– Verbied de claim dat God geneest. Net zoals elders het geval is zou ik adviseren dat ook bij De Gloriestoel te doen. De claim ‘God geneest’ is misleidend. Het zal niet de eerste keer zijn dat mensen er voor kiezen geen reguliere hulp in te schakelen voor lichamelijke klachten vanwege de overtuiging dat ze door God genezen zijn. Aangezien mensen van De Gloriestoel zonder enige kennis van zaken medische diagnoses stellen lijkt het me zaak om deze club goed in de gaten te houden en stappen te ondernemen wanneer dit nodig is. Laat De Gloriestoel een bord plaatsen waarop staat dat mensen altijd een arts moeten raadplegen, zoals nu bij Jomanda het geval is.

Advertenties

111 responses to “Op pad met de Gloriestoel (3)”

 1. Afolus says :

  @John
  Je bent nog leuker als je iets minder genuanceerd bent… 😉

  Je beschrijft goedbedoelende mensen die claimen dat ze je genezen van de meest ernstige kwalen. Je zegt dat je daarvan weinig hebt gezien. Volgens mij heb je er niets van gezien…!
  Je stelt dat je de “main activity” nl. beenverlengingen, dubieus vindt maar geeft toch een scala aan tips om die dubieuze praktijken in een meer aanvaardbaar kader te brengen.

  Ik heb ooit een tekstje gelezen over hoe het grote voorbeeld van de beenverlengingsbeweging met heilige woede onrecht en dieverij te lijf ging. De tafels gingen om, zal ik maar zeggen.

  Weg met die zooi…
  Glorie.

 2. mafchauffeur says :

  @afolus: vanmiddag om 14:00 in Harderwijk!!!

 3. mafchauffeur says :

  Zou de beenverlengingshype andere oorzaken hebben dan tot nu toe gesuggereerd?
  http://www.telegraaf.nl/binnenland/21397003/__Evangelische_christen_eenzaam__.html

 4. Wim says :

  @john

  Quote: “Het viel me op Facebook op dat Ronald Plat als één van die leiders wordt gezien en die hebben een status waar ‘de gewone man’ alleen maar van kan dromen. Veel van wat deze mensen op hun pagina vermelden wordt met luid gejuich ontvangen en beaamd. Ik moet eerlijk zeggen dat ik deze leiders minder ‘oprecht’ vond. Vragen over twijfels werden bij hen niet herkend maar weerlegd en weersproken. Ze waren vooral bezig met overtuigen.”

  Sinds een paar weken ben ik ‘volger’ van Plat en gloriestoel op FB.
  Wat je hierboven schrijft is helemaal waar. Maar de oneliners en claims beperken zich niet tot genezingen. Plat haalt uit boeken van verschillende dubieuze schrijvers allerlei wijsheden waarover hij een statement uitroept. Bijv. “Herders horen geen kerk te leiden”. Wanneer daar iemand over valt en daarover met Plat door wil praten is hij niet thuis!!
  Nog een. Plat:” Rick Joyner deelt een van zijn laatste openbaringen over de tijd waarin wij leven in bijgaande link. The world is entering into the valley of decision. Ook voor Christenen is het nu zaak om te kiezen, gaan we volledig voor Zijn Koninkrijk of blijven we met twee benen in twee koninkrijken tegelijk en gaan we de boot missen. Een aanrader om te lezen. Buiten het feit dat dit een open deur is ” reageert iemend dat Rick Joyner en Todd Bentley 4 handen op een buik zijn, wil Plat daar wederom niet verder over praten. Hij zegt” De tijd van praten is voorbij!! we moeten NU handelen. Ja,zo lust ik ook peultjes!

 5. Ruitje says :

  Het is te triest voor woorden. Het lijkt wel of die mensen hun verstand niet meer kunnen gebruiken. Gisteren ook weer iemand gehoord die zei te zijn genezen door God na een ongeval. Maar hij noemt niet dat artsen hem geopereerd hebben en hij een lang traject van revalidatie heeft gehad. Als God hem had genezen zou dat toch direct zonder de tussenkomst van artsen zijn gebeurd? En hij kan zijn handen nog steeds niet goed gebruiken. Dus God heeft half werk geleverd?

  En dan had hij ook nog even commentaar op onze gemeente omdat we niet zo bidden voor zieken als hij doet… Ik ontplofte bijna in mijn elektrische rolstoel.

  Ik las net dat uit onderzoek van het ND blijkt dat evangelische christenen het meest eenzaam zijn… Ik kan me dat helemaal voorstellen. Vooral zieken hebben daar volgens mij last van. Want omzien naar elkaar is daar niet zo gebruikelijk. Ze kiezen voor de snelle oplossing: ga naar een genezingsdienst en dan ben je snel weer beter. Hoeven zij verder geen tijd meer aan je te besteden…

  Gelukkig zit ik in een gemeente waar wel wordt omgezien naar zieken. Maar dus niet op de manier zoals de hiervoor beschreven man wil…

 6. joost says :

  afolus
  je eindigt je post verkeerd hoor, het moet zijn Gloriestoel 😉
  joost

 7. Ruitje says :

  @ maf, ik was nog aan het tikken maar jij haalt het onderzoek van ND ook aan.

 8. bramvandijk says :

  Het gaat hen erom dat het gebeurd had kunnen zijn, en de gedachte aan een dusdanig wonder vervult hen al met zoveel enthousiasme dat sommige feiten ondergeschikt worden gemaakt.

  Grappig is dat dit ook min of meer de visie is op hoe veel bijbelverhalen tot stand zijn gekomen 😉

  En bovendien, als je ziet hoe de gloriestoelers hun wonderen blijven claimen ondanks de schoentrekfilmpjes, dan is het argument dat de wonderen in de evangeliën wel echt moeten zijn, omdat de ooggetuigen ze anders hadden kunnen ontkrachten, ook niet echt overtuigend meer.

 9. Ruitje says :

  @wim, Joyner heeft enge uitspraken gedaan over christenen die niet mee gaan in zijn stroming. Google maar eens op Joyner en blue en grey… (burgeroorlog).

 10. Ruitje says :

  @ Wim, op die buik van Bentley is meer dan genoeg ruimte voor 4 handen… 😉

 11. Afolus says :

  @mafchauffeur
  Op het FB bericht over de Gloriestoel-happening die hedenmiddag plaats zal vinden in Harderwijk, wordt gereageerd door Peter Seeleman die helaas verhinderd is omdat hij naar zijn werk moet.
  Zijn Gloriestoel-collega Jop van der Bijl biedt hem direct aan om te bidden voor ontslag…. Onvoorstelbare suk-kels….

  Van der Bijl’s arbeidscontract werd enkele maanden geleden niet verlengd. Ik begrijp nu dat hij met behoud van uitkering werkt in het bedrijf dat Gloriestoel heet.

  Het begin van 1 miljard subsidie is een feit…!

  Pappa is zo machtig 😇😡

 12. Menno says :

  Stel dat je er artsen bij een genezingsbidder zet om een wonder aan te tonen. Dan lijkt dat wel een beetje sterk op proberen het bestaan van God wetenschappelijk te bewijzen. Terwijl Hij dat overduidelijk niet wilt, want anders was Zijn bestaan allang bewezen.

 13. bramvandijk says :

  @Menno

  Terwijl Hij dat overduidelijk niet wilt, want anders was Zijn bestaan allang bewezen.

  Daar denkt god dus precies hetzelfde over als de eenhoorn, de pratende wolf en Zeus. Geen van allen hebben ze zin om wetenschappelijk bewezente worden. Denk je dat ze nog meer overeenkomsten hebben?

 14. Menno says :

  Nee, daar houden de overeenkomsten wel op.

 15. mafchauffeur says :

  @wim: gaat je fascinatie voor de Gloriestoel al zover dat je de trouwfoto van de heer Plat aan je kennissen laat zien?? 😉

  Wel knap dat je nog geen ban hebt op z’n fb. 😉

 16. Wim says :

  @Mafchauffeur, hahahahaha
  Nee, boven zijn facebookpagina heeft hij als omslagfoto zijn trouwfoto.
  Tja en dat ik nog geen ban heb?
  De mens wikt……………………………..

 17. John says :

  @Wim

  Tja, wat dat betreft is het jammer dat ik de boel niet meer kan volgen, al was ik blij toen ik eindelijk al die Gloriestoel-zooi van mn facebook had kunnen verwijderen.

  Maar weet je, aangezien de geschiedenis de vervelende neiging heeft zichzelf te herhalen moet ik eerlijk zeggen dat ik het nog wel zie gebeuren dat Ronald Plat, als ‘zakenman’ zijnde, met een soort van financieel plan op de proppen komt à la Rob Allart, waarbij goedgelovige christenen financieel de boot ingaan en Ronald Plat met alle centjes ervandoor gaat. Geen idee waarom, gewoon een gut feeling.

 18. bramvandijk says :

  @John

  Maar weet je, aangezien de geschiedenis de vervelende neiging heeft zichzelf te herhalen moet ik eerlijk zeggen dat ik het nog wel zie gebeuren dat Ronald Plat, als ‘zakenman’ zijnde, met een soort van financieel plan op de proppen komt à la Rob Allart, waarbij goedgelovige christenen financieel de boot ingaan en Ronald Plat met alle centjes ervandoor gaat.

  Tja, als god het geld niet geeft, komt er vanzelf een moment dat Ronald denkt dat hij er dan maar zelf voor moet zorgen… het zal inderdaad niet de eerste keer zijn.

 19. Wim says :

  @John,
  Gelukkig kan ik hem nog volgen. wat mij opvalt is dat hij ‘boekenwijsheid’ van dubieuze en valse leraren aanhaald om daarmee een bijbelwoord te bevestigen; De wereld op zijn kop. Het zou mij dan ook niet verbazen dat hij van een “wordfaith” leraar de trigger krijgt om geld te vergaren.

 20. Johan says :

  @afolus: hoe maak je een smiley met een heilige frisbee? Die wil ik ook!

 21. John says :

  @Wim

  De toekomst zal het uitwijzen. Feit is dat er een motivatie achter dit hele gebeuren moet zitten. Ronald is slim genoeg om te weten dat niemand geneest en dat hij niets anders doet dan aan schoenen trekken. Zo’n Navayo Leeuwin spoort gewoon niet helemaal (werkt voor de regering zegt ie, en vraagt 1 miljard subsidie aan maar kan ondertussen een afwijzingsbrief nog niet onderscheiden van een vraag om een specificatie). Verder valt me op dat Jop van der Bijl dus lekker scoort met zijn onduidelijke Gloriestoel-banners en er fijn wat geld in het laatje loopt bij hem. Maar goed, dat is misschien gewoon slim ondernemen en op een hype inspringen. Maar hij verdient er wel aan. Ronald weet wel beter, Ronald is slimmer en hij lijkt met dit hele Gloriestoel-gebeuren mensen warm te maken voor iets anders. Ik ben benieuwd wat dat gaat worden. Dus hou het in de gaten Wim! 😉

 22. mafchauffeur says :

  @John: ik hoor het al, jij staat te trappelen om je spaarcentjes in te kunnen gaan leggen.

  Nog even geduld. Zondag overleg. 😉

 23. ruub says :

  @John
  De Stichting Reclame Code heeft al wel gereageerd: verzoek om extra informatie. Heb ik opgestuurd. Maar ik weet nog niet honderd procent zeker of ze klacht nu werkelijk verder in behandeling gaan nemen. Het ‘bewijs’ is in elk geval harder dan het bewijs van de geclaimde genezingen :-).

 24. ruub says :

  @mafchauffeur
  Mooi dat je komt! Onze Grote Roerganger komt ook, lees ik zojuist.

 25. John says :

  @Ruub

  Onze Grote Roerganger komt ook

  Jazeker kom ik ook! 😉

 26. afolus says :

  @Johan
  Die smileys gaan vanzelf als je de juiste app installeert.
  Ik zal het je zondag laten zien..

 27. ruub says :

  @John
  Ha fijn 🙂

 28. Vleertje says :

  Goed stuk John! Duidelijk, helder en niet zuur. Hulde.
  Maar wat eer treurigheid. De houding van “Het maakt niet uit als het niet waar is, al ik het maar geloof’ is verwoestend op alle vlakken. De waarheid zal je vrij maken, geen leugens.

  Het niet kunnen omgaan met gebrokenheid is een probleem binnen deze kringen. Ik vond dit online, wellicht dat vooral Ruitje het kan waarderen. http://natepyle.com/confronting-the-lie-god-wont-give-you-more-than-you-can-handle/

 29. goedgelovig says :

  @Wim: Op speculaties die in de privésfeer treden (huwelijk, gezin) modereren we. Probeer opmerkingen te beperken tot iemands publieke optreden en uitspraken.

 30. Ruitje says :

  @vleertje, dank voor de link naar dat zeer interessante artikel. Het klopt dat de evangelische wereld niet kan omgaan met gebrokenheid. Gelukkig kom ik nog wel mensen tegen die niet alle standaard antwoorden geven, maar gewoon er voor je zijn. Die met je mee huilen, een arm om je heen slaan en zwijgen.

  Dat artikel uit het ND slaat wel de spijker op zijn kop. De evangelische wereld is los zand. Mensen kennen geen commitment meer. Daarom hoppen ze ook van gemeente naar gemeente en van hype naar hype.

  De Gloriestoel is ook zo’n hype die lekker makkelijk is. Snel iemands benen ‘verlengen’ en een keuze laten maken. Die kan je dan weer toevoegen aan jouw indrukwekkende lijstje van geestelijke verrichtingen. Let maar eens op hoe lieden als Plat het nodig hebben om met cijfers te komen van het aantal wonderen en ‘bekeringen’. Dat moet hun geloofwaardigheid bevestigen… Ronduit zwak als je zelf moet pochen met je resultaten.

  Paulus had het in 2 Kor. 10 en 11 over dat soort superapostelen die zichzelf denken te moeten verkopen…

 31. Pittig says :

  Dit zou verboden moeten worden. Ze stellen medische diagnoses en zeggen dat er genezingen zijn, maar ondertussen is het een en al leugens en sprookjes.

 32. Pittig says :

  En wederom een goed stuk, John. Maar ik ben het met Afolus eens dat je echt té mild bent. Je moet ook niet met dames in een kroeg gaan praten…

  (WAT?! Zeg ik nou tegen John dat hij op GG té mild is???? 🙂 )

  *** begint te twijfelen of er hier niet een andere John bezig is ***

 33. Ruitje says :

  Misschien moet de Vereniging tegen Kwakzalverij hier ook eens naar gaan kijken…

 34. bramvandijk says :

  @Pittig

  (WAT?! Zeg ik nou tegen John dat hij op GG té mild is???? 🙂 )

  Dat kan maar één ding betekenen: de censor heeft overuren gedraaid. Daarom zater ook steeds een hele week tussen het verschijnen van de verschillende berichten 😉

 35. Wormpje B says :

  Het is al weer een tijd geleden.
  Toen ik een bezoekje bracht aan Duitsland.
  Gebeurde wel eens vaker ik woon niet zo heel ver weg,
  van de Duitse grens.
  Kreeg ik deze keer een auto ongeluk, ik knalde tegen,
  een vangrail aan een de auto werd flink beschadigt.
  Ik niet, op wonderbaarlijke wijze.
  Nou ik ging, toen in gebed, biddend alsof dit maar een boze,
  droom zou zijn
  Maar nee mijn auto bleef beschadigt.
  En had op dat moment geen telefoonnummer van mijn garage,
  of anwb pas bij me.
  Ik terug rijden met de auto, rijden deed hijn nog!!
  En kwam bij de Duitse grens aan, waar toen strenge controles,
  waren.
  En ik mocht verder rijden met mijn beschadigde wagen.
  Of je geloven wil of niet voor mij was dat een wonder.
  Normaal moest je tekst en uitleg geven aan de Duitse politie.
  Ik ben geen superapostel, en hoef mij zelf niet te verkopen.
  Ik ben gewoon maar Wormpje B.

 36. Wim says :

  Ja hoor het is zover. Ik had een pittige reactie gestuurd naar ‘gloriestoel’ over Andrew Wommack maar blijkbaar mogen de gloriestoeldiscipelen dat niet lezen. -Ze mochten eens op een verkeerd been gezet worden!- Welnu ik ben in de ban gedaan, en kan gloriestoel niet meer volgen. Dus John die ‘profetie’
  van jou wat betreft de ‘ban’ is wel erg snel uitgekomen.

 37. Ruitje says :

  @wim, is Plat een aanhanger van Wommack? Dan is het weer overduidelijk dat Plat de Word of Faith theologie aanhangt…

 38. Wim says :

  @Ruitje , Ja dat is zo klaar als een klontje!!
  maar ook: Todd (Bam,Bam) en Bill Johnson, Harold Eberle, Rick Joyner …..en vele anderen…..O ja, Jezus Christus ook nog 🙂

 39. Ruitje says :

  @wim, daar noem je een mooi rijtje van charlatans…

 40. mafchauffeur says :

  @Wim:

  Tja en dat ik nog geen ban heb?
  De mens wikt……………………………..

  Nu word ik toch nieuwsgierig wat je op die puntjes had willen schrijven. 😉

 41. John says :

  @Wim

  Tja, het is verschrikkelijk kinderachtig dat ze elke kritische reactie verwijderen en mensen in de ban doen 😦

 42. John says :

  @Afolus

  Je beschrijft goedbedoelende mensen die claimen dat ze je genezen van de meest ernstige kwalen. Je zegt dat je daarvan weinig hebt gezien. Volgens mij heb je er niets van gezien…!

  Dat is lastig. Als iemand zegt dat ter plekke de pijn in zijn rug door gebed genezen is, dan kan ik niet zeggen of dat wel of niet zo is. Ik huldig op zo’n moment dan maar het standpunt, ongeacht wat ik er vindt, dat die persoon eerst pijn voelde en nu niet meer. Dat kan mijns inziens weer verschillende oorzaken hebben natuurlijk, maar op dat moment ga ik af op het feit dat iemand zegt geen pijn meer te voelen. Nou, dat lijkt me fijn voor hem!

  Ik kan dus niet zeggen of iemand wel of niet daadwerkelijk genezen is. Daarom heb ik daar op dat moment ook gevraagd waarom God niet eens iets dúidelijks zou genezen. En tja, daar weet niemand dan het antwoord op.

  Ik blijf er bij dat ik denk dat een groot gedeelte van de mensen daar oprechte mensen zijn. Dat zijn de mensen die niet aan schoenen trekken en oprechte vragen hebben wanneer er geen genezing lijkt plaats te vinden. Het antwoord op de vraag waarom God niet geneest luidt dan natuurlijk dat ‘God een proces in werking’ heeft gezet en dat er daarom niet direct genezing plaats vindt. Ik neem deze mensen wel kwalijk dat ze met dit antwoord genoegen nemen, maar meer niet. Ik denk dat ikzelf 10 jaar geleden ook genoegen had genomen met zo’n antwoord, al zou het wel blijven knagen aan me. Navayo Leeuwin en Ronald Plat zijn naar mijn idee niet oprecht. Hen heb ik betrapt op schoentrekken. En het zou beter voor ze zijn dit gewoon toe te geven en verantwoordelijkheid te nemen voor hun fouten. Maar zoals gezegd denk ik dat Ronald Plat nog wel iets achter de hand heeft. Ik geloof er niets van dat dit Gloriestoel-gebeuren alles is wat er is. Het lijkt er op dat Ronald mensen om zich heen verzameld, en dat bevalt me niks.

 43. Flipsonius says :

  @Wim
  ik ben inmiddels ook ontvolgd door broeder Plat, en kan zelfs zijn pagina niet meer benaderen. Ach heremijntijd 🙂

 44. Afolus says :

  @John
  De laatste maanden heb ik naar aanleiding van de Gloriestoelperikelen met een aantal gelovigen van gedachten gewisseld over hun geloof in genezing. Eigenlijk zonder uitzondering stelden die gesprekspartners dat God kán genezen. Ik gaf als repliek dat dat best zo kan zijn maar dat Hij dat dan in relevante gevallen, ondanks zijn “kunnen” aanhoudend niet doet.

  Na wat heen en weer praten bleven de voorbeelden van gebedsgenezing bij hoofdpijn, beenverlenging, ongestelden in de buikstreek enz. Geen enkel voorbeeld van genezing van kanker, downsyndroom, suikerziekte of een andere ernstige chronische kwaal.
  In een enkel geval werd de genezing van kanker na een operatie ook als een gebedswonder gezien. Die vind ik lastig want was het nou de chrirurg of was het de Heer die het wonder verrichtte..?

  Wat ik opmerkelijk vind aan jouw opstelling/verslag is dat je het blijkbaar niet uitsluit dat mensen door gebed van hun kwetsuren verlost kunnen worden, terwijl van jou bekend is dat je het geloof in God helemaal vaarwel hebt gezegd.

  Is dat respect voor andersdenkenden of ben je bekeerd op de Gloriestoel?

 45. Oscar de Tweede says :

  Afolus schreef hierboven : “Geen enkel voorbeeld van genezing van kanker, downsyndroom, suikerziekte of een andere ernstige chronische kwaal.”
  Bij mijn zoon, toen net nog geen zes, werd de diagnose diabetes (type 1) gesteld. De kinderarts had niet zo veel tijd, zag ons zitten en zei: “Uw zoon heeft diabetes, niet heel erg, niet een beetje, maar gewoon diabetes. En hij zal daar nooit van genezen. Als jullie verstandige ouders zijn, aanvaarden jullie dit en volgen de aanwijzingen op, die jullie krijgen in de komende tijd. Hij kan, als hij zelf ook gezond gaat leven, ongeveer net zo oud worden als zijn broers en ongeveer net zo gelukkig leven.”
  Ons gebed was, dat onze zoon en ook wij leerden aanvaarden dat hij diabetes had en we vroegen wijsheid om in vertrouwen gezond en verstandig verder te leven.
  Dat zoon F inmiddels zowat 30 jaar verder is, kerngezond, sportief, echtgenoot en goede vader van drie kinderen vind ik tot op de dag van vandaag voldoende reden om God ontzettend dankbaar te zijn. Voor mijzelf zeg ik: een wonder. Hardop zeg ik: boven verwachting!

 46. John says :

  @Afolus

  Is dat respect voor andersdenkenden of ben je bekeerd op de Gloriestoel?

  Let me make myself clear: dat is respect voor andersdenkenden.
  En dat is ook onderdeel van mijn ‘rol’ als ‘journalist’: ik geef zo veel mogelijk weer wat ik zie en wat ik denk bij wat ik zie. Als ik De Gloriestoel er van ‘beschuldig’ medische diagnoses te stellen zonder goed beenlengtes op te meten, dan moet ik me ook houden aan wat ik zie en hier goed mee om gaan. Dit om niets voor de lezers in te vullen.
  Toegegeven, er valt bij die hele Gloriestoel geen r##t te zien. Maar ik zie wel mensen die zeggen dat ze na gebed geen pijn meer voelen. Dat stel ik dus vast en met die informatie werk ik. Gedachten en gevoelens hierover laat ik aan de lezers over, en ga ik niet voor jullie invullen.

  Ik heb vooral ‘objectief’ verslag willen doen. Tuurlijk, ik heb mijn gedachten en gevoelens bij al die zogenaamde genezingen die ik daar gezien heb. En die gedachten en gevoelens zijn oprecht en mijn vragen daarover heb ik ook zeker daar gesteld. De antwoorden die ik kreeg heb ik verwerkt in het artikel.

  En ook voor de duidelijkheid: ik sluit niet uit dat mensen door gebed van hun kwetsuren verlost kunnen worden. Dit betekent dus niet dat het meteen God is die deze mensen geneest. Het is bekend dat het placebo-effect ook werkt bij gebedsgenezing. Het zijn dus ook vooral de vage klachten die ‘genezen’ door gebed.

 47. John says :

  @Oscar de Tweede

  Vind je het heel vervelend dat ik helemaal niks kan met dit soort persoonlijke verhalen?

 48. Afolus says :

  @Oscar de Tweede
  Heeft je zoon geen diabetes meer?
  Of kan hij er goed mee leven omdat hij een gedisciplineerde levensstijl volgt?
  Als hij genezen is, wat was de reactie van de behandelende specialist?

 49. mafchauffeur says :

  Het causaal verband blijft toch lastig. Was het door het gebed? Placebo-effect (wat is daar mis mee)? De medicijnen? De arts? Occulte krachten? Spontaan?

 50. John says :

  @mafchauffeur

  Precies, daarover heb ik me in het midden willen laten.

 51. DfTg says :

  Tsja ach, van sommige dingen hoef je niet te onderzoeken om te weten dat het kwats is. Dit is er één van. Wel jammer dat dit soort dingen in Engeland verboden zijn, moet hier niet gaan gebeuren.

 52. Wilfred says :

  @John: Weet je zeker dat ze je niet de handen opgelegd hebben? Ik ben het met Pittig eens: je bent totaal veranderd! Als dat geen wonder is… 😉

  Laat je vriendin het maar niet horen, dat stukje van de kroeg in duiken met een vreemde vrouw… 😦

 53. mafchauffeur says :

  @Wim @Flipsonius
  Zaten jullie ordinair te l.a.s.t.e.r.e.n op die Gloriestoelenpagina? 😉

  Beste mensen, de website die Wim aanhaalt is van een dusdanig niveau dat ik deze reactie moet verwijderen. Verschil van mening is normaal, maar mensen die hun hele leven inzetten om het evangelie te verkondigen dwaalleraars te noemen is te gek voor woorden.

  Foei.

 54. Wilfred says :

  @Maf: Lees ik toch tot mijn verbazing op de FB-pagina van Ronald Plat dat zijn favoriete uitspraak “De Heer is mijn herder” is! Oh, oh…

  Ik zou toch denken dat zijn favoriete uitspraak: “de Heer is mijn apostel” of “de Heer is mijn profeet” zou zijn. Toch jammer, die bijbel. Is maar zo’n beperkte grabbelton…

 55. mafchauffeur says :

  @Wilfred: jij wilt het écht niet snappen he? 😉

  Nog even terug naar Bethel:

  Doordat zij geen herders in de leiding hebben, maar gewoon op de werkvloer neerzetten, zien we dat Gods kracht zich manifesteert daar.

  Er is helemaal niets mis met Herders. Ze moeten zich alleen niet met de leiding bemoeien. Maar gewoon de mouwen opstropen, mensen genezen en verder voor de apostelen en profeten de catering verzorgen (grazige weiden, dis, verkwikking). En daar mag zo’n Herder vervolgens best de credits voor krijgen.

 56. Flipsonius says :

  @maf
  ik geef eerlijk toe, ik was niet echt bezig met de opbouw van dit stoelenproject. Maar je verwacht toch dat je eerst een broederlijke vermaning en een tweede kans krijgt….
  En ik was nog speciaal lid geworden van FB om hem te kunnen volgen #allesisijdelheid

 57. Wilfred says :

  @Maf: Oh, dus een herder leidt zijn schapen niet, maar hobbelt achter het stoerste schaap aan? Nee, herders horen niet te leiden, maar geleid te worden. Door de kudde… Ik wil het duidelijk niet snappen. Ikke niet begrijpnie… 😦

 58. Wilfred says :

  @Flip: Je ziet dit naar ik aanneem nu wel als een duidelijk teken dat FB een instrument van de duivel is?

 59. Afolus says :

  @Wilfred
  De Heer is mijn herder….. LOL 😀😄

 60. mafchauffeur says :

  @Wilfred: die hele schapenanalogie is een van de diepere mysteries van de Schrift. Het is slechts weinigen gegeven die te doorgronden.

  Toch mooi dat een Volendammer dat dan gewoon wél kan.

 61. Flipsonius says :

  @Wilfred
  Da’s nou typisch zo’n gevalletje van contextverwarring. In West Europa lopen herders achter hun schapen aan, en sturen hun hond vooruit om de boel bij elkaar te houden. In het Midden Oosten liepen de herders voorop en kwam er geen hond aan te pas….

 62. Flipsonius says :

  Wie kent dit nog?

 63. Afolus says :

  @Flipsonius
  Ik kende ze niet…
  Maar ze hebben duidelijk een herder, apostel, leraar of profeet nodig…. 😀

 64. mafchauffeur says :

  Ik zie zo al drie bandleden met een beenlengteverschil. De zanger loopt er zelfs krom door.

 65. Flipsonius says :

  @Afolus
  🙂 🙂
  Of een goeie muziekleraar…
  @maf
  dat was toen juist in de mode! #Ian Dury & the Blockheads…

 66. Wilfred says :

  @Maf: Ik snap nou ook waarom Mefiboseth niet genezen werd. Typisch gevalletje foutieve leiderschapsstructuur met een herder aan het hoofd van een volk! Je zult er maar mee opgescheept zitten…

  @Flip: Context, context, context, mijn waarde! 😉

 67. Wilfred says :

  @Maf:

  Toch mooi dat een Volendammer dat dan gewoon wél kan.

  Je zou verwachten dat z’n lievelingstekst: “Ik zal u vissers van mensen maken” zou zijn… Dat die met z’n visserlatijn de metaforen van de visserij begrijpt, is duidelijk. Van zijn inzicht in de schapenmetaforen, ben ik echter nog niet overtuigd.

 68. Flipsonius says :

  @Wilfred
  Context context…zouden Jezus en zijn mannen in volendammer pofbroek en op klompen hebben gelopen?

 69. Wilfred says :

  @Flip: Ik zie de apostelen al voor me aan boord van het schip! Zingend falderaldera… 🙂

  Maar om nou te denken dat Jezus bedoelde dat ze vissers van garnalen zouden worden? 😉

 70. John says :

  Je kunt je van God gegeven genezing dus toch verspelen! Raar dat God mensen niet gewoon in één keer geneest overigens.

  Na ruim 3 maanden zijn mijn benen nog exact even lang.
  Bij mijn ongelovige zwager die na het zien er nog niet in geloofde zin binnen een week weer een stuk lengte verschil.

  Jezus waarschuwde: zondig niet meer opdat het niet erger wordt.

  Laten we de noodzaak van volharding en bekering duidelijk blijven maken tijdens de genezing bediening!

  Bron: facebookpagina Gloriestoel

 71. niek1928 says :

  @ GG+John
  1. Oprekken van kieren tussen het bekken en een voetzool levert misschien wel een hele centimeter op?
  2. Waren er ook vrouwen die langere benen vroegen?
  3. Fakirs doen al millennia zulke kunstjes, ook beenrekken?

 72. Hendrik says :

  Jop van der Bijl heeft kennelijk niet durven bidden voor verlenging van z’n arbeidscontract?

 73. Afolus says :

  @Hendrik
  Pappa had duidelijk andere plannen met Jop… 😀

 74. nietverbaasd says :

  Door het meewerken aan deze praktijken werkt iemand mee met het in stand houden van genootschappen met giftige elementen in hun leer/prediking. De ‘ gewone’ medewerkers zouden beter kunnen weten. Er is genoeg bekend over dit soort ‘ wonderen’. Een beetje zoeken via google en je kunt weten dat je in ieder geval erg kritisch behoort te zijn. Maar natuurlijk zijn de leiders de echte schuldigen.

 75. DsDre says :

  Een mooie les van Kushner uit zijn boek De Heer is mijn herder.
  “Misschien moeten we onszelf de vraag stellen: Wat is een groter geloof: God liefhebben omdat Hij ons alles geeft waar we om vragen, of God liefhebben omdat Hij God is, zelfs als het leven minder gevuld blijkt te zijn met zegeningen dan we wellicht hadden gehoopt? Zouden we werkelijk gelukkig zijn als we alles zouden krijgen wat we graag willen hebben en als het ons aan niets zou ontbreken?
  Niettemin lezen we in de 10 geboden: “Gij zult niet begeren” zoals een mooi huis ….Er is een uitleg die in deze woorden niet een verbodsbepaling maar een belofte hoort. Gehoorzaam eerst aan de 9 geboden, leef naar de van God gegeven regels en je beloning zal zijn dat je je zo rijk gezegend voelt dat je niet jaloers zult zijn op wat iemand anders heeft.”

 76. Oscar de Tweede says :

  @ Afolus: Zoals al in mijn verhaal staat, was de dokter volkomen duidelijk: diabetes type 1 gaat nooit over. Toentertijd wist ik niet anders dan dat een suikerzieke persoon dan een rampzalig leven stond te wachten. En dat is ontzettend meegevallen. Als je aanvaardt, dat het is zoals het is en je aanvaardt de verantwoordelijkheden die bij deze aandoening horen en je houdt je zo goed als mogelijk aan de regels van dieet, beweging etc. dan is er gewoon heel goed mee te leven. Althans, in het geval van zoon F. En daar ben ik ontzettend dankbaar voor.
  Daarom kan ik me behoorlijk opwinden over claims uit het charismatische kamp over genezing van diabetes. Levensgevaarlijk! En ik neig ernaar om een verbod op dergelijke claims te bepleiten.

 77. DsDre says :

  @Oscar.

  Zo’n verbod heeft niet zo veel zin. Ipv genezing noemen we het God’s zuiverende kracht, jouw bestemming, transformatie of verzin maar wat aan.

 78. afolus says :

  @Oscar II
  Wijze tekst.

 79. John says :

  Het blijft een apart fenomeen. Enkele bidders van de Gloriestoel liggen ziek thuis met griep. Snappen die mensen echt de ironie hier niet van? Ronald Plat zei toch dat christenen het gezondste volk zouden moeten zijn? Waarom bidden die mensen niet dat God de griep verdrijft? Ze doen alsof het zo makkelijk is om mensen te genezen van kanker, brandwonden, adhd, en noem maar op, maar ondertussen liggen ze zelf ziek thuis vanwege een griepje?

 80. rob says :

  @John
  Alle genezingen vergen tijd, zoals te lezen is in de argumentatie waarom mensen met ernstige ziekten niet direct genezen.
  Voordat God de tijd krijgt om te genezen is de ziekte alweer uitgewoed.
  Simpel toch 🙂

 81. afolus says :

  @John
  Groep is geen ziekte die gelinkt kan worden aan te korte benen.
  Griep is een virus en tegen virussen is geen kruid gewassen….
  Je kunt bidden en trekken tot je een ons weegt maar het moet vanzelf over gaan. En zelfs dat lukt niet bij alle virussen….
  Neen, bij griep word je ontslagen van Gloriestoel-verplichtingen.
  “Je mag thuisblijven van Pappa, ga maar lekker in je warme bedje, want anders hebben we straks allemaal griep…”

  Koeroekappadozioshabba… 😀

 82. ruub says :

  @John
  🙂 Aanvallen van de duivel, dat zijn het. De heerser van het verderf houdt huis als een briesende leeuw, slaat met zijn zweep en bezorgt de gloriestoelers met een verstopte neus.
  Was doctor A. Vogel nou maar niet occult, anders had dat nog enige verlichting kunnen geven.

 83. joost says :

  ruub
  De beste verlichting kan men nog steeds eenvoudig bereiken door een lekkere zwempartij in een radio-actieve oceaan. 😉
  (En het is nog gratis ook)
  joost

 84. rob says :

  @Afolus

  John heeft het toch niet helemaal begrepen hoe het allemaal werkt op die stoel, laat hem nog maar een paar dagen stage lopen 🙂 Dan kunnen wij weer genieten van zijn verslag 🙂

 85. rob says :

  @Joost
  Noem dat maar goedkoop, om al die radioactiviteit te veroorzaken heb je een dure fabriek nodig 🙂

 86. joost says :

  rob
  of gewoon wat activiteit op de radio?
  joost

 87. mafchauffeur says :

  Toch begint de Gloriestoel steeds transparanter te worden.

  Mensen die genezen zijn door gebed en die daarvoor medicijnen gebruikten of onder doktersbehandeling stonden adviseer ik altijd om een bevestiging te vragen van hun genezing bij de arts en in overleg met de arts te besluiten om te stoppen met de medicijnen of deze geleidelijk af te bouwen.

  Dit in het belang van de ex-zieke en om Jomanda praktijken te voorkomen……

  http://www.facebook.com/ronald.plat.3

  @John: toch een beetje jammer dat je dit niet eerlijk in je verslag hebt vermeld. Wel plaatsing van een bord met deze tekst aanbevelen, maar verzwijgen dat dit altijd al wordt geadviseerd. 😉

 88. John says :

  @mafchauffeur

  Dit is wel erg in tegenspraak met hoe Ronald Plat er normaal gesproken in staat. Hij zegt juist altijd dat je moet gaan staan in je genezing en dat daar geen ruimte is voor ongeloof. Door dit ongeloof kun je namelijk alsnog je genezing verspelen. Wat Plat hier zegt vind ik vanuit zijn perspectief een enorme knieval richting de luizenkop, die erop uit is je het geloof af te nemen. Toch contact opnemen met je arts nadat je genezen bent getuigt mijns inziens van twijfel. In geloof je genezing claimen houdt volgens Plat toch in dat je radicaal stopt met je medicijnen, lijkt me.

  Maar eigenlijk liegt Plat hier dat ie barst. We kennen allemaal het genante filmpje van het meisje met hoofdpijn die niet geneest. Wie weet slikte ze wel migraine-medicijnen. Ik hoor Plat in dit filmpje niet zeggen dat ze bij haar arts om bevestiging moet vragen van haar genezing. Dat zegt Plat in geen enkel ander filmpje, en ik heb het hem op straat ook niet horen zeggen.

 89. mafchauffeur says :

  Gloriestoel afdeling Coevorden en Emile Ratelband starten nieuw initiatief: de Nieuwe Gulden.
  http://www.nieuwe-gulden.nl/

  Na de subsidie van 1 miljard en de zorgkostenbesparing van € 1.000 per persoon alweer een financiële innovatie. Wat staat ons nog meer te wachten? 😉

 90. afolus says :

  @mafchauffeur
  Met die Emiel Ratelband heb je wel meteen een “aanstekelijk” type in je gelederen. Waar bij broeder Plat het vuur door de aderen klotste wordt broeder Ratelband momenteel berecht voor een vuurtje buiten het lichaam.

  “Hetzij binnen hetzij buiten het lichaam, zij spreken vuurtaal als het hen niet zint..” Afolus 19:23

 91. mafchauffeur says :

  @afolus: is dat uit de eerste, tweede of derde Brief van Afolus?

  Het lijkt wel alsof je met het verkleuteren van je gravatar ook slordiger met je tekstverwijzingen bent geworden.

 92. afolus says :

  @mafchauffeur 😀 😀 😀

 93. Thomas says :

  Dit zag ik vandaag: https://www.youtube.com/watch?v=POmRf4sOnrA Voor de gloriestoelers geen enkel probleem, Lennard van The Big Bang Theory!

 94. mafchauffeur says :

  Waar Frank Ouweneel overstag is gegaan en voortaan bronvermeldingen gebruikt voor zijn nieuwsfeiten over dodelijk radioactief besmette oceanen verontrustende zoutconcentraties, begint de Gloriestoel zich met groeiend enthousiasme te bedienen van meetmethodes.

  En nu vrijdag 12 april naar Almere met de gloriestoel. Ik neem mijn meetlint mee want we gaan daar weer bidden met een jongen van de Bart Smit die groter wil worden…

  Nu de winter bijna ten einde is zouden misschien zelfs de schoenen uit kunnen en de plankjesmethode toegepast. 😉

 95. mafchauffeur says :

  Eindelijk…..zomer!!!

  Vanavond op pad geweest met de gloriestoel, Eric Hammink Christusgemeente en de groep van de Levensstroom Leiderdorp met Michael Muusers Miracle. Met een grote groep mochten we een aantal mensen in het Koninkrijk brengen. Maar ook weer wonderen gezien. Een meisje had twee maten verschil in linker en rechtervoet. Zondag was de voet al een stuk langer gebeden in Zandvoort maar kwam vandaag helemaal gelijk. Een jongeman met schouderpijn werd genezen en een man met een scheur in zijn atlas en 80 procent doof in het rechteroor werd door Jezus genezen. En wat een prachtig weer in Leiden.

  https://www.facebook.com/ronald.plat.3?hc_location=stream

 96. mafchauffeur says :

  We zijn inmiddels een half etmaal verder en de genezing blijkt bestendig, volgens de betreffende “jongeman” zelf.

  Ik dank de Heere Jezus voor het voetje van mijn dochter dat weer een stukje aangroeide. Dank U Heere Jezus voor alle wonderen. Dan U Heere Jezus Dank U Heere Jezus voor mijn oor dat nu weer goed hoort en mijn nek die geen pijn meer doet nu ik ben opgestaan. Dank U Heere Jezus, ik dank U Heere Jezus. EL Shaddai Elohim in de naam van de Heere Jezus vraag ik U de handen te blijven zegenen die Uw werk verrichten om een ieder te genezen die genezing nodig heeft in de Naam van Uw Zoon de Heere Jezus! Ik ben dankbaar Heere Jezus en ik hou van U. Ik hou van U Heere Jezus. Dank U Heere Jezus voor alle goeds dat komen gaat, dank U Heere Jezus voor alle genezing! Amen

  Misschien toch ook maar even langs het consultatiebureau.

 97. Vinegar says :

  Nou nou nou, ik word helemaal allergisch van dat gebed. Als je met iemand in gsprek bent, ga je toch in 2 minuten tijd niet de naam van je gesprekspartner een keertje of 12 noemen?

 98. John says :

  @mafchauffeur

  Doktersverklaringen, of het is niet gebeurd… 😉

 99. mafchauffeur says :

  @John: gun die kerel toch een symptoomvrij weekendje. 😉

 100. mafchauffeur says :

  Verder helemaal niet bot hoor, zo’n Gloriestoeler.

  Noodkreet op FB:

  Er werd in september bij ons dochtertje (nu 6 jaar) een hersentumor vastgesteld. Type: chordoma. Dat is een traaggroeiende tumor die niet op chemotherapie reageert. Ze werd inmiddels twee maal geopereerd waarbij zoveel mogelijk van de tumor weggenomen werd. Daarna kreeg ze protonenbestraling in Parijs. Wat niemand echter verwacht had is dat de tumor gedurende de protonentherapie enorm gegroeid is. De dokters hebben ons laten weten dat ze geen mogelijkheid meer zien om haar te genezen en dat we haar binnenkort zullen verliezen. Wij twijfelen niet aan de vaardigheden en kennis van de dokters, maar we kunnen ons prinsesje niet zomaar opgeven. Gelieve zoveel mogelijk te delen, zo hopen we misschien toch nog iemand tegen te komen die weet waar ze haar misschien toch nog kunnen helpen. Hoe meer mensen delen en mee zoeken, hoe meer kans ons meisje maakt…

  Compleet met email adres er bij.

  Reactie van een BG-er (Bekende Gloriestoeler):

  Kom naar een straatmeeting van gloriestoel.nl God wil genezing!

  Toegegeven, het is nét is minder ongepast dan bij de broertjes uit Zeist.

  Maar misschien oordeel ik te snel, heeft men inmiddels al per mail contactopgenomen en wordt er vanavond een huisbezoek afgelegd. Eind goed al goed.

  En jazeker, dan ga ik mijn excuses maken aan betrokkenen.

 101. mafchauffeur says :

  Interessant nieuws uit Afrika dat je zou kunnen zien als bevestiging van de claims van de Gloriestoelers. Uit Medisch Contact, weekblad van de KNMG. Nummer dd.6 juni, pagina 1256/1257: een artikel van een tropenarts, voor twee jaar werkzaam in een overheidsziekenhuis in Zuid-Tanzania.

  Wij hebben al vijf weken geen paracetamol in de hele regio, diclofenac is alleen beschikbaar in injectievorm, en tramadol is onze sterkste opioide pijnstiller. De bevallende vrouwen verbijten hun pijn, de kinderen met brandwonden laten we huilen en postoperatieve pijn bestaat niet. Het is onvoorstelbaar en hartverscheurend.

  Maar dan komt het principe van de Gloriestoel in beeld:

  Het intrigerende is dat mensen hier pijn anders aangeven dan ik in Nederland gewend was. Bij opname met een schijnbaar lichte verwonding is de pijn ondraaglijk, na een injectie verdwijnt elke pijn volledig. Of wordt tenminste van de patient verwacht dat hij kalmeert. Zelfs een infuus met fysiologisch zout geeft verlichting. Mijn zuster legde me vriendelijk uit dat dit placebo heet; we zeggen tegen de patient dat hij een medicijn krijgt, en dan werkt het! Om het effect te versterken wordt aan de patient uitgelegd dat hij ‘placebo’ krijgt, klinkt goed. Welke dimensie van pijn zijn we hier aan het behandelen?”.

  Zo zie je maar. Wat in Afrika gebeurt, gebeurt ook hier. Alleen hebben mensen hier een verwrongen associatie bij het woord “placebo”, dus kun je dat woord maar beter vermijden. “Gloriestoel” is dan een geniaal synoniem. 😉

 102. mafchauffeur says :

  @John: een wonder!! Je hebt onverwacht een krachtige medestander in je aanhoudend aandringen op doktersverklaringen!

  Zijn er ook mensen die bereid zijn doktersrapporten te vragen en te getuigen voor camera? Het zou zo goed zijn voor Nederland als er een degelijk geluid zou komen met medisch bewezen wonderen. Daar kan niemand omheen. Zo kan een wonder dat een enkeling heeft veranderd miljoenen aanraken.

  Bron: David John Sorensen op https://www.facebook.com/ronald.plat.3?hc_location=stream

  Dat opent perspectieven voor de Sound of Heaven conferenties. 🙂

 103. John says :

  @Mafchauffeur

  We houden het in de gaten! 😉 Ik ben benieuwd met welke wereldschokkende bewijzen Zeur gaat komen.

  Voor nu gaat onze boot over een half uur weg en gaan wij voor 3 weken naar Schotland, alwaar ik GG sporadisch zal proberen te bezoeken mits wifi aanwezig is. Ik groet u broeders van het goede leven, en hou de kritische en satirische vlag hoog in het vaandel 😉

 104. mafchauffeur says :

  Schotland! De bakermat van de Gloriestoel! 🙂 🙂

  Veel plezier & groeten aan je kleine zwarte vriendjes. 😉

 105. mafchauffeur says :

  De Gloriestoel is na het toch ietwat grove Beenverlengen toe aan het preciezere werk: Teenverlengen. Of verkorten, dat maakt voor God natuurlijk niet uit.

  We hebben o.a gebeden voor ene Alexander die werk zocht en hem het evangelie uitgelegd. Verder gebeden voor een jonge man wiens grote teen kleiner is dan de teen er naast. Dit geldt voor zijn beide voeten. Tot slot met twee jonge christenen van de PKN gesproken over een keuze voor Jezus Christus.

  https://www.facebook.com/groups/361096790623681/520112501388775/?notif_t=group_activity

  De vraag is wel of dit ethisch is, bidden voor aanpassing van de teenlengte. Verandert dan iemands persoonlijkheid ook meteen?

  Van de grote teen gaan we aan de rechter voet naar de tweede teen ernaast. Dit is de wens-teen. Is deze langer dan de grote teen, dan weet de eigenaar van deze teen heel erg goed wat hij wil.

  http://www.gezondbeterworden.nl/digitaal-tijdschrift/tenen-lezen.html

 106. Professor Prietpraat says :

  @mafchauffeur, ik lach me ziek!!! 🙂

 107. mafchauffeur says :

  Na het “hoofdpijnmeisje” hebben we nu ook het “rugpijnmeisje”, uit Almere.

  De wervende aankondiging op FB luidt:

  Deze dame werd eerst genezen en gaf daarna haar leven

  Ik ben verheugd dat het laatste niet te letterlijk genomen is. Je weet het maar nooit met Neerlands beroemdste dodenopwekker vlak in de buurt, trappelend van ongeduld om in actie te komen. 😉

  Het moment dat het meisje tot geloof komt is inderdaad bijzonder ontroerend.

 108. joost says :

  MC
  Jammer dat ik de video niet kan openen. 😦 Ik was zo nieuwsgierig,
  joost

 109. Jan Hartman says :

  @maf……..ik zie geen meisje tot Levend geloof komen, ik hoor geen Bijbelse uitleg over het Evangelie!

 110. mafchauffeur says :

  @John: je mist nu op vakantie toch niet de instructies? Wel opletten, want je zat er faliekant naast met je bewering dat bij beenverlenging de schoenen uit zouden moeten. Ze moeten juist AANBLIJVEN. En met een goede reden.

  Je laat de kandidaat plaatsnemen op een rechte, harde stoel met een rugleuning. Het kan een willekeurig iemand zijn, maar je kunt ook vragen of er iemand is met rugklachten. Laat hem (of haar) de schoenen aanhouden, want door de zolen naast elkaar te houden kun je goed zien dat er lengteverschil is. De persoon moet goed recht tegen de leuning aanzitten en de benen naar voren houden. Je tilt voorzichtig beide voeten op en strekt ze naar voren, de schoenen naast elkaar en de tenen omhoog. Aan de zolen van de hak kun je nu zien of er lengteverschil is. Soms een halve centimeter, soms zelfs wel twee of drie centimeter. Duw de schoen zachtjes tegen de hiel, zodat er geen ruimte zit tussen de hiel en de zool. Ondersteun met iedere hand een schoen van onderaf. Nu spreek je tegen het te korte been en gebiedt het aan te groeien. Je kunt iets zeggen als: ‘Linkerbeen, groei nu aan in Jezus’ naam! Word gelijk!’ Soms gaat het langzaam, soms gaat het snel, maar je gaat door tot ze helemaal gelijk zijn. Soms voelen mensen het groeien, maar vaak ook helemaal niet, het maakt niets uit. Daarna vraag je of de persoon last had van de rug en hoe het nu voelt. Vaak is de pijn nu ook weg, zo niet, leg je je hand op de rug en gebiedt de pijn te verdwijnen, in Jezus’ naam.

  @Jan Hartman: ik denk dat je erbij geweest had moeten zijn. Maar speciaal voor jou een aanmoediging:

  Ik daag je uit om de proef op de som te nemen en het eens te proberen. Het is echt heel makkelijk en het is erg leuk om te doen. Zorg dat je er vooral ook plezier aan beleeft. Het hoort bij het Evangelie, de Blijde Boodschap, dus het lijkt me dat je er minstens blij van mag worden.

  http://www.jopsblog.nl/files/4098f01617803318e2215c733b5e5167-20.html

 111. Jan Hartman says :

  @ mafchauffeur,

  alleen al deze zinnen van job:

  Als we de benen hebben laten aangroeien zien we vaak dat automatisch de
  daardoor ontstane rugklachten ook verdwenen zijn, anders bidden we ook dáár voor. En natuurlijk bidden we ook voor andere ziektes, maar bij de meeste kun je het niet zo mooi visueel maken voor de omstanders als bij beenverlengingen. Daar komt nog bij dat we bij beenverlengingen eigenlijk altijd een ‘score’ van 100 % hebben, het werkt altijd. Andere ziektes genezen ook, maar nog niet zo vaak als we zouden willen. We zien hier echter al wel een toename in.

  is hun aanpak “verdacht”.

  De God van Abraham, Isaak en Jacob, is veel groter!
  Hij levert geen “half werk”

  Het Evangelie gaat niet om tekenen en wonderen!

  Hun praktijken zijn te maf voor woorden.