Eindrapport Berlijnse Betaalmuur

Het Nederlands Dagblad heeft om de vier ton subsidie van het Stimuleringsfonds voor de Pers te verantwoorden een Eindrapport Berlijnse Betaalmuur (in pdf) gepubliceerd. Daaruit blijkt dat de verplichte registratie (1) en de introductie van de paywall (2) de krant in eerste instantie een hoop bezoekers heeft gekost, maar dat dit (o wonder) door relatief meer content gratis aan te bieden weer is aangetrokken (3).

nd-grafiek

Het rapport biedt een interessant inkijkje in de overwegingen die bij het ND hebben meegespeeld en de lessen die de krant tijdens het proces heeft geleerd. Andere kranten kunnen daar hun voordeel mee doen.

Zo heeft het ND na deze rel copyrightwaakhond Auxen opdracht gegeven om minder te beboeten en meer te waarschuwen. Een terechte correctie op een uit de hand gelopen handhavingspraktijk.

Ook interessant is dat de krant jongeren nauwelijks weet vast te houden. Er is bij deze doelgroep naast kerkverlating ook sprake van ND-verlating. De slag naar digitaal heeft dat niet verholpen, want het probleem bij jongeren zit erin dat ze niet voor nieuws willen betalen.

Het ND meldt trots dat de afgelopen drie jaar meer twitteraars naar content op de site verwijzen, maar die grafiek kun je eigenlijk volledig op de groei van Twitter gooien.

De krant stelt verder vast dat de aanvankelijk hevige protesten van bloggers en twitteraars over de betaalmuur inmiddels zijn opgedroogd. Ja logisch, het heeft weinig zin om dezelfde argumenten op sociale media te blijven herhalen.

HEEFT DE BETAALMUUR GEWERKT?

De belangrijkste vraag is natuurlijk of de invoering van paywall succesvol is geweest. Daar geeft het rapport niet echt antwoord op. Het ND stelt dat het aantal bezoekjes aan de site zich heeft hersteld, maar de krant meldt ook dat meer papieren abonnees zijn overgestapt naar digitaal. De financiële situatie van de krant is iets verbeterd, maar het ND vertelt ook dat vanwege de vacaturestop medewerkers niet zijn vervangen. Ondanks de overheidssubsidie van 4 ton stelt het ND nog 7 jaar nodig te hebben om de investering van de betaalmuur terug te verdienen.

Of dat gaat lukken weten we pas in 2020. Dit jaar gaan in navolging van het ND meer kranten over op een betaalmuur. Zal dat de trend van ‘gratis nieuws’ kunnen keren? Wij durven daar wel een voorspelling over te doen: NEE, betaalmuren helpen hoogstens om de bestaande lezers wat langer vast te houden, maar zullen het tij niet kunnen keren. Zelfs als de grote kranten betaald worden, blijven er tal van gratis algemene nieuwssites zoals de NOS en NU.nl, honderden special interest nieuwssites en vele weblogs over. Er komen steeds meer tools die slimme aggregatie op basis van sociale media mogelijk maken en daarmee een gratis variant bieden van wat de betaalde kranten achter de muur hebben staan.

Dat kranten een verdienmodel nodig hebben staat buiten kijf. Het is zinvol om te experimenteren met digitale producten en betalingssystemen. Waar het ND vooral kritiek op kreeg was de rigoureuze wijze waarop het gebeurde. Geen doordacht freemium-model, maar meteen alles achter de muur en hard handhaven op copyrightschending. Er waren zelfs bloggers die hadden meegewerkt aan artikelen of interviews in het ND en op de vingers werden getikt toen ze die artikelen ook op hun blog zetten. Dat strijkt mensen tegen de haren in.

TIP: MEER GUNNEN

Het ND is daar gelukkig deels op terug gekomen door meer gratis aan te bieden in Google en de Novum-feed open te houden. Ook is Auxen redelijker gaan opereren. Voortschrijdend inzicht doet wonderen. Maar een hogere ‘gunfactor’ zou ook helpen. Het ND zou bloggers, twitteraars en andere bronnen die gebruikt worden om een (betaald) artikel te produceren meer moeten gunnen. Hierdoor wordt de krant sympathieker en zullen berichten veel meer verspreiding vinden. Concreet:

– Als je als krant nieuws oppikt van Twitter of een weblog, altijd de bron vermelden. Dat gebeurt vaak niet omdat het ND denkt: ‘Dan zien lezers waar we het vandaan hebben en waarom zouden ze dan nog betalen?’ Die mindset moet je loslaten.

– Als iemand sustantieel heeft meegewerkt aan een artikel of interview zou hij/zij het altijd gratis op zijn eigen site moeten mogen zetten. Ook dat levert goodwill op en bovendien zichbaarheid in het netwerk van die mensen.

– Bijdragen in de krant die opiniërend zijn in hele actuele maatschappelijke discussies of een grote misstand bloot leggen zouden vaker opengesteld moeten worden. Zo laat de krant zien bij te dragen aan het maatschappelijk debat en het levert een hoop extra bezoek op. Van een happy hour wordt niemand slechter.

Deze praktijk van gunnen zal het verdienmodel niet versterken, maar ook niet verzwakken. De belangrijkste winst is sympathie.

DE UITDAGING: ECHT ONDERSCHEIDEND ZIJN

Terug naar de vraag of betaalmuren de kranten gaan redden. Elke krant vindt haar eigen content uniek. Maar het is de vraag of de doelgroep dat ook zo beleeft. Steeds meer nieuws in de krant wordt van Twitter en weblogs opgepikt en vaak zonder bronvermelding gebracht als eigen nieuws. Nieuws uit de betaalde kranten wordt door gratis nieuwssites, bloggers en twitteraars samengevat en weer op het internet rondgepompt. Het land achter de betaalmuur wordt voor een groot deel gevoed vanuit en voortdurend ingehaald door het voor iedereen toegankelijke vrije web. Lezers zijn niet achterlijk en zien dat heel goed.

Die realiteit belooft weinig goeds. Er zal altijd een mix van betalen en gratis blijven, ook als de krant dode bomen inruilt voor servers. De rekeningen moeten immers worden betaald. Maar het zal nog een hele toer worden voor kranten om hun toegevoegde waarde te blijven bewijzen.

Advertenties

15 responses to “Eindrapport Berlijnse Betaalmuur”

 1. Oscar de Tweede says :

  Dus? Dus blijkt de redactie van GG nog steeds een zeer slecht verliezer te zijn. ND heeft het volste recht een betaalmuur op te bouwen.
  GG wekt de suggestie dat als zij boos is, dat altijd terecht is. Niet dus….

 2. goedgelovig says :

  @Oscar de Tweede: Natuurlijk heeft het ND het volste recht een betaalmuur op te bouwen. De journalisten die daar werken moeten ook betaald worden. Dit artikel gaat puur over de vraag of betaalmuren de kranten gaan redden. Dat je als krant een verdienmodel moet vinden staat buiten kijf.

  En nee, wij zijn niet boos. Waarom zouden we? GG staat wel voor een duidelijke mening: het internet is een plek voor vrije informatie-uitwisseling. Ook als je als krant kiest voor een betaalmuur moet je je goed bewust zijn van deze dynamiek die nauwelijks is in te dammen.

 3. henkjan37 says :

  Er zit een heel stuk tragiek in het concept kranten vandaag de dag. Steeds meer halen ze hun informatie gewoon bij persbureaus, om daarmee geld te bespraren. Dat is logisch, maar daarmee ondergraven ze ook meteen hun eigen bestaansrecht, in elk geval op het internet. Daar kan nu.nl en allerlei andere sites hetzelfde bieden namelijk, en die kunnen dat wel gratis.

  Kranten bestaan nog bij de gratie van oudere mensen die nog wel lid zijn en zo hun informatie krijgen, in de toekomst zullen kranten toch echt manieren moeten vinden om zich te onderscheiden, benieuwd hoe ze dat zullen doen.

  Een krant die het trouwens wel aardig doet op internet is het refdag. Daar komt echt veel informatie van vrijelijk op internet (6 dagen dan;)) Bovendien onderscheid die krant zich in zijn berichtgeving, onderwerpen en uitgangspunten heel sterk van andere nieuwsbronnen. Ik ben wel benieuwd wie er meer verdient op internet, ND met hun betaalmuur of het RD door middel van reclame

 4. goedgelovig says :

  UPDATE: Het artikel is nu wat uitgebreider onderbouwd.

 5. Hendrik says :

  De crux is “kwaliteitsjournalistiek”.

 6. Johan says :

  Jongeren lezer nauwelijks kranten, dat is over de hele linie zo. Toch doet het ND het beter dan Trouw. Kijk maar eens naar deze statistieken:

  http://krantenstatistiek.tumblr.com/post/43883704623/de-gemiddelde-nederlandse-krantenlezer-is-48-jaar

 7. henkjan37 says :

  @ Hendrik

  Dat is het waarschijnlijk wel ja…de vraag is, zijn er genoeg mensen die daarvoor willen blijven betalen? En willen we dat nog dagelijks of zullen de kranten misschien eindigen als weekbladen met verdieping, terwijl we verder onze informatie via persbureaus krijgen?

  Overigens, op de tv en radio wordt het serieuze deel van de zenders natuurlijk voor een groot deel betaald door de overheid…wellicht zal iets soortgelijks ook wel gaan ontstaan in de onderzoeksjournalistiek…

  Interessant! Maar ook erg belangrijk…misschien dat kranten in de marge, als het ND het eerder merken…hoewel alle kranten hard achteruit gaan…

 8. Johan says :

  Als ik naar mezelf kijk heb ik geen enkele behoefte aan een dagelijkse krant. Het meeste nieuws komt wel via sociale media naar me toe en via enkele sites die ik ’s ochtends even snel check.

  Alleen in het weekend heb ik tijd voor uitgebreidere achergrondartikelen. Waarom gaat het ND niet over op 1x per week. Die krant mag dan 2,50 kosten.

 9. Pieter says :

  Jezelf achter een betaalmuur (ver)stoppen op het internet werpt geen drempel op maar een muur, dus dan moet je ook niet gek staan te kijken als je op een dag bemerkt dat niemand nog in je geïnteresseerd is. De papieren krant is vaak al verouderd zodra hij van de band rolt, en dan moet het distributieproces nog beginnen.
  Daarbij is de (zelf)censuur bij kranten dusdanig groot dat het werkelijke nieuws vaak verdraaid wordt en/of niet gebracht in het belang van Jan en alleman die er een vinger in de pap heeft. Nee, om met schrijven je brood te kunnen (blijven) verdienen in de toekomst zul je echt van goede huize moeten komen denk ik. Het internet biedt echter wel alle kansen/mogelijkheden om het geschreven woord goedkoop aan de man te brengen, dus het hoeft ook niet veel (meer) te kosten!

 10. Pittig says :

  Zelfde als Johan. Ik zou volgens de statistieken waarschijnlijk een enthousiaste krantenlezer moeten zijn, maar ik kan alles gratis vinden — ook veel diepgaande artikelen, trouwens.

  In de praktijk bleek — als we even een proefabonnement hadden — dat de meeste kranten praktisch ongelezen in de oudpapierbak eindigden. Veel artikelen vind ik niet de tijd van het lezen waard. Bij de app van nu.nl lees ik ook alleen Algemeen, Tech en Wetenschap. Waarom daar een hele krant voor betalen?

  Voor het ND — als vanouds Vrijgemaakte krant — is het door de problemen in Vrijgemaakte kringen ook niet makkelijker geworden. En de journalisten voelen nog steeds de hete adem van de strenge vrijgemaakte gereformeerde dominees in de nek.

  Bij een discussie die ik in het ND met een vrijgemaakte predikant voerde, werd me dat wel klip en klaar. De Vrijgemaakte predikant, die ook in het bestuur van het ND zat, berispte de journalisten van het ND of het wel het orthodoxe geluid liet horen. Censuur ten top.

  En of dat nou tot zulke goede journalistiek leidt… Als je een grote achterban hebt die allemaal hetzelfde denkt, dan redt je het nog wel, maar als die ook uiteenvalt….

 11. WoodyFlow says :

  ND heeft trouwe achterban, die blijven lezen totdat ze dood gaan

 12. WoodyFlow says :

  p.s. dat plaatje kunnen jullie dat niet in fatsoenlijke kwaliteit neerzetten?

 13. Oscar de Tweede says :

  @ Pittig
  Je schrijft: “Bij een discussie die ik in het ND met een vrijgemaakte predikant voerde, werd me dat wel klip en klaar. De Vrijgemaakte predikant, die ook in het bestuur van het ND zat, berispte de journalisten van het ND of het wel het orthodoxe geluid liet horen. Censuur ten top.”
  De predikant berispte geheel terecht de journalisten van het ND. In een dagblad met een signatuur mag nooit het eigen geluid teloor gaan. Wat de eigen mening van een journalist ook is. Dat is geen dictatuur, dat is het wijzen op de grondslag van de krant. Hulde aan deze predikant!

 14. Piet says :

  Hoe gemakkelijker losse artikelen van kranten verspreid kunnen worden via internet, des te meer kansen het internet biedt voor de toekomst van krantenuitgevers, zegt Andrew Betts, directeur Financial Times Labs, tijdens een TEDxTalk in Londen. http://www.persinnovatie.nl/10338/nl/hoe-het-internet-de-uitgeefwereld-zal-redden

Trackbacks / Pingbacks

 1. Eindrapport Berlijnse Betaalmuur | anders en beter | Scoop.it - 13 maart, 2013