Van Schayck treedt terug als Caphri-directeur

OnnovanSchaikProf. Onno van Schayck is afgetreden als directeur van onderzoeksinstituut Caphri, dat zich beweegt op het terrein van de eerstelijnsgezondheidszorg en preventie. Hij schrijft vandaag (7 maart) in een verklaring aan de medewerkers van het instituut dat hij stopt “vanwege de media-aandacht in de afgelopen weken rondom mijn persoon. Ik wil voorkomen dat onze School mogelijk hierdoor schade lijdt.” Een opmerkelijk stap, aangezien de beenverlengingsrel niets te maken had met zijn functioneren als directeur van Caphri.

Die media-aandacht is het gevolg van een interview dat Van Schayck eind 2012 gaf aan een christelijke website en de EO, waarin hij verklaarde ooit een wonder te hebben meegemaakt waarbij hij “God direct zag optreden”: het spontaan aangroeien van een been na gebed. Het feit zou “onomstotelijk” zijn geweest, bovendien waren er röntgenfoto’s van gemaakt. Die foto’s kon hij evenwel niet tonen.

Goedgelovig en universiteitsblad Observant besteedden begin februari aandacht aan de uitspraken van de Caphri-directeur, daarna verspreidde het bericht zich vooral via internet. Recent verschenen er ook artikelen en columns in landelijke media als Trouw, NRC Handelsblad en de Volkskrant.

Van Schayck zegt dat ook “persoonlijke overwegingen een rol spelen” bij zijn besluit. Op de aard daarvan gaat hij niet in. Van Schayck werd in 2003 benoemd in de tweehoofdige directie van Caphri, in 2009 werd hij de enige directeur. In 2011 ontving het instituut van een landelijke visitatiecommissie het predicaat ‘excellent’. Volgens cijfers van het instituut over datzelfde jaar werkten er toen zo’n 300 stafleden en evenveel promovendi.

Advertenties

31 responses to “Van Schayck treedt terug als Caphri-directeur”

 1. Pieter says :

  Kiekt um goan!

 2. Johan says :

  Je legt toch je functie niet neer vanwege een ietwat onhandige uitspraak in de media? Bied dan gewoon je excuses aan voor die onhandige uitspraak.

  Hier lijkt de bijbelse aansporing van toepassing: “Wie op ongelijke benen staat, ziet toe dat hij niet valle.”

 3. afolus says :

  @Johan
  Ongelijke benen…? Die kunnen genezen worden op de Gloriestoel.

  Ik vind het opmerkelijk dat de man de pijp aan Maarten geeft en niet gewoon staat voor zijn zaak. Als je zeker bent van het wonder dat plaatsvond dan recht je de rug en kom je voor de draad met je verhaal.

  Hij duikt en dat pleit wat mij betreft bepaald niet voor hem.
  Slappe knieën.

 4. DfTg says :

  Tsjonge, wat verschrikkelijk zonde. Zo zie je maar weer wat de media toch ook kapot kunnen maken.

 5. Johan says :

  @DfTg: De media maken helemaal niets kapot. Van Schayck kiest er toch zelf voor om in de media een beenverlenging te presenteren van 25 jaar geleden waarvan hij het geclaimde bewijs – een röntgenfoto – niet meer heeft? Ook zijn keuze om zijn baan op te zeggen is zijn keuze, geen enkel medium heeft daar om gevraagd.

 6. Waterlelie says :

  De diverse artikelen en de vele reacties t.a.v. Prof. Van Schayck hebben hun doel niet gemist.

  Wat een beschaming!

 7. joost says :

  afolus, Johan,
  Ongelijke benen, slappe knieën en een kromme rug?
  Tijd voor hem om vol geloof op de gloriestoel plaats te nemen denk ik zo. 😉
  joost

 8. joost says :

  Waterlelie
  inderdaad, professor Van Schayck zou zich diep moeten schamen. Gelukkig ziet hij dat ook een klein beetje in getuige zijn terugtreding.
  Het is maar goed dat de media soms de waarheid aan het licht brengt. 🙂
  joost

 9. DsDre says :

  Altijd slim je als martelaar te presenteren. Genoeg gristenen die daar in trappen en je gaan bewenen. Maar volgens mij gaat de lijdenstijd ergens anders over.

 10. John says :

  @Waterlelie

  De media maken helemaal niets kapot. Van Schayck kiest er toch zelf voor om in de media een beenverlenging te presenteren van 25 jaar geleden waarvan hij het geclaimde bewijs – een röntgenfoto – niet meer heeft? Ook zijn keuze om zijn baan op te zeggen is zijn keuze, geen enkel medium heeft daar om gevraagd.

 11. Gerald says :

  Ik voel me een beetje schuldig. 😉
  Volgens mij heeft mijn eerste reactie van 25 januari 2013 op het topic Gloriestoel de zaak wel wat aan het rollen gebracht. Waarom ik? 😉

  https://goedgelovig.wordpress.com/2013/01/21/de-gloriestoel-in-het-flevoziekenhuis/#comment-161443

 12. Gerald says :

  Even ontopic: Vreemde beslissing. Misschien dat er meer zaken speelden en was dit de druppel. Alleen op basis van dit verhaal de keuze maken om ermee te stoppen, gaat wel er ver.

 13. bramvandijk says :

  Opvallend.

  Mijns inziens heeft Van Schayk een relatief genanceerd verhaal verteld. (Of misschein begin ik gewoon wat gewend te raken aan de gloriestoelers 😉 ) De media-aandacht was ook niet echt kritisch, zeker niet vergeleken met de affaire Dompeling. Belangrijk inderdaad dat niemand om zijn abdicatie heeft gevraagd.

  Opvallende stap dus.

  Zeker aangezien het originele fimplje ook bedoeld was om discussie uit te lokken. Dat is met enige vertraging wel gelukt. Dus ik zie echt het probleem niet.

 14. mafchauffeur says :

  @Gerald: dapper dat je daar openlijk voor uit durft te komen. 🙂

  Heb je een goede rechtsbijstandsverzekering?

 15. Gerald says :

  @mafchaffeur: Ik trek nu mijn polis maar eens uit de kast. 🙂

 16. DfTg says :

  @Johan: tsja, als ik jou een pistool tegen je hoofd zou zetten en zeg: Je geld of je leven, dan is het natuurlijk ook je eigen keuze om je geld te geven?

  :)!

 17. John says :

  @DfTg

  Je bedoelt zoals God zegt dat ik Zijn liefde moet aanvaarden omdat Hij van me houdt, maar wanneer ik dat niet doe dat ik dan naar de hel ga?

 18. afolus says :

  @Gerald
  Gezegend is hij die de waarheid niet schuwt en bereid is de bewijzen daarvan te tonen. Genade zij jou en vrede… 😌😇

 19. joost says :

  DfTg

  tsja, als ik jou een pistool tegen je hoofd zou zetten en zeg: Je geld of je leven, dan is het natuurlijk ook je eigen keuze om je geld te geven?

  Natuurlijk, er zijn genoeg mensen die zeggen: “neem mijn leven maar want zonder geld kan ik niet leven” 😦
  joost

 20. afolus says :

  @joost
  Waar is de goede oude tijd gebleven waarin we zongen:
  “Neem mijn leven, laat het Heer, toegewijd zijn aan uw eer”
  Niks geen beenverlengingen of bewijzen…!
  Toen was geluk nog heel gewoon. 😀😊

 21. Pieter says :

  @afolus
  Ik realiseer me opeens dat het wonder dat van Schayck heeft mogen aanschouwen (en fotograferen) reeds 25 jaar geleden heeft plaatsgevonden!
  Waarom dan zo lang gewacht met het openbaren van deze opzienbarende resultaten verkregen via gebedsgenezing?
  Op 25 jaar tijd kunnen foto´s gemakkelijk kwijtraken ja!

  Moest hij ‘het wonder’ eerst nog even verwerken wellicht, alvorens er kond van te doen, of heeft hij gewoon het juiste moment afgewacht om toe te slaan (in de pers) omdat hij niet vooruit wilde lopen op de tijd?
  Met wie zijn tijd (te ver) vooruit loopt, loopt het immers zelden goed af en het meest treffende voorbeeld daarvan is wellicht die zonderling uit Nazareth.. Jezus Christus, wat liep die man ver vooruit!

 22. Wilfred says :

  @Pieter: Tsja, het was te laat om te leren van Frank O. die zijn bronnen heeft meegegeven met het oud papier. In dit geval betrof het vermoedelijk een andere container… 😉

 23. Pieter says :

  @Wilfred
  Vind je het heel erg als ik je nu vertel dat ik aan de verwikkelingen met en rond Frank O. niet eens toegekomen ben met lezen en dat ik dus niet weet wat je precies bedoelt?

  Ik wilde het daar ook maar bij laten bedoel ik, aangezien er hier op dit forum zelf ook nog heel wat goedgelovige geesten (spoken) lijken rond te waren. 😉

 24. mafchauffeur says :

  @Pieter: of Wilfred het nu erg vindt of niet, het is zeer lezenswaardig.

  Wel een weekendje voor uittrekken. 😉

 25. DfTg says :

  @John: Juist jah!! Emotionele druk dus.

  Wat ik eigenlijk bedoelde te zeggen, is dat ik het zonde vind dat hij is afgetreden, puur vanwege een onhandig beoordeelde uitspraak en het feit dat de media daarmee aan de hasl gingen. Hierdoor is een goed functionerende persoon ten val gekomen en dat is mede de keis van de media om dit zo op te pakken. Had er niemand over geschreven, dan had hij er nu nog gezeten.

 26. Wilfred says :

  @DfTg: Hoe weet jij dat hij goed functioneerde?

  En in welke zin precies gingen “de media” er “mee aan de haal”?

 27. Pieter says :

  @DfTg
  Je zegt: “dat ik het zonde vind dat hij is afgetreden, puur vanwege een onhandig beoordeelde uitspraak en het feit dat de media daarmee aan de hasl gingen.”

  Waarmee je dus lijkt te willen aangeven dat de uitspraak zelf niet onhandig was maar slechts onhandig beoordeeld…
  Maar door wie?
  Door ons? Door de media die ermee aan de haal gingen of door jouzelf?

 28. Mustafa says :

  DfTg schrijft, “Had er niemand over geschreven, dan had hij er nu nog gezeten.”

  Waarom niet naar de root cause kijken? Had hij geen interview gegeven waarin hij als medicus een geval van gebedsgenezing naar voren bracht waarvoor hij later desgevraagd de bewijsvoering toch niet rond bleek te hebben, dan had hij er nu nog gezeten. Zulke eigenaardige opvattingen raken wel direct aan zijn vak, dus ik vind het logisch dat hij vreest dat mensen daar conclusies aan verbinden.

  De man zal best goed gefunctioneerd hebben, maar iemands geschiktheid voor een positie wordt ook voor een deel bepaald door de uitlatingen die hij doet. Voor iedereen die niet zijn directe collega is, is dát namelijk het enige directe bewijs wat je te zien krijg.

  Eerder kwam zijn collega Dompeling al om eenzelfde reden in zwaar water: Die liet toe dat zijn status als longarts gebruikt werd als advertentiemateriaal in rare claims van TRIN. Toen puntje bij paaltje kwam was het een persoonlijke humanitaire reis en gumde TRIN gauw zijn status weg van hun website — maar toen was het leed al geschied. Bij die affaire begon het al.

 29. AN says :

  Ik vind dit verhaal een storm in een glas water. Van Scaykk heeft al in het boek ‘geleerd en gelovig’ in 2009 geschreven over het beenwonder. Hij heeft hier nooit een geheim van gemaakt voor zover ik weet.