HGU: “Jezus liep echt over het water”

Jesus_Walking_on_WaterHet zijn moeilijke tijden voor theologische opleidingen: het aantal studenten loopt gestaag terug. Maar bij de Hogeschool Geesteswetenschappen Utrecht loopt het daarentegen juist storm. Volgens studiecoördinator John van Schaik, geïnterviewd op NieuwWij, komt dat omdat de HGU in tegenstelling tot reguliere theologische opleidingen de geest en de geestelijke wereld wél serieus neemt. “Onze wetenschap en cultuur zijn doordesemd van het materialistische dogma dat alleen de materie écht bestaat. Wat daar niet toe te herleiden is, is flauwekul,” zegt Van Schaik. “Daarom stellen wij geen kennisgrenzen. Kort door de bocht: engelen bestaan!” Daarom zijn er naast vakken als filosofiegeschiedenis en bijbelexegese ook modules mystiek en bijna doodervaringen.

“De reguliere theologie is zo materialistisch als wat. Heeft Jezus over het water gelopen? Deed Jezus wonderen? De opstanding? Zoon van God? Moderne theologen hebben dat allemaal weg verklaard. Hun truc is dat ze het Nieuwe Testament niet als een historisch betrouwbare bron opvatten, maar als een soort literair verhaal. Zo kun je het nog als waardevol beschouwen en er morele boodschappen uit putten. Jezus is een soort profeet, al het wonderbaarlijke is mythische toevoeging van de apostelen. Dat is wat ze ervan gemaakt hebben. ‘We begrijpen het niet, dus het kan niet waar zijn.’ Dat is de houding van de moderne theologie. Maar daaruit spreekt de arrogantie van het verstand. Een nederige houding zou zijn: ‘Mijn natuurlijke verstand schiet blijkbaar tekort.’ Op de HGU nemen we de Nieuwtestamentische verhalen wel serieus als getuigenissen van historische gebeurtenissen. Ik ben godsdiensthistoricus en ik zeg: ja, Jezus heeft echt over het water gelopen!”

Advertenties

37 responses to “HGU: “Jezus liep echt over het water””

 1. bramvandijk says :

  Daarom zijn er naast vakken als filosofiegeschiedenis en bijbelexegese ook modules mystiek en bijna doodervaringen.

  Mystiek is niet zo gek, al is het maar omdat mystieke stromingen een belangrijke plaats hebben in de kerkgeschiedenis, maar bijna doodervaringen?

  Maar ja, verder zien we de bekende combinatie van ultraskeptisch richting wetenschap en goedgelovigheid naar wat er in de bijbel staat in het interview:

  Maar ook de rest van de wetenschap zit opgesloten in een verouderd wereldbeeld. Het is hoog tijd voor een nieuw paradigma.

  […]

  ‘We begrijpen het niet, dus het kan niet waar zijn.’ Dat is de houding van de moderne theologie. Maar daaruit spreekt de arrogantie van het verstand.

  Op de HGU nemen we de Nieuwtestamentische verhalen wel serieus als getuigenissen van historische gebeurtenissen. Ik ben godsdiensthistoricus en ik zeg: ja, Jezus heeft echt over het water gelopen!”

  Hoe iemand met een doctorstitel op zak dit weet te combineren vind ik toch altijd weer wonderlijk…

 2. John says :

  Op de HGU nemen we de Nieuwtestamentische verhalen wel serieus als getuigenissen van historische gebeurtenissen. Ik ben godsdiensthistoricus en ik zeg: ja, Jezus heeft echt over het water gelopen!”

  Mag je doen natuurlijk. Maar dan ben je het predikaat Hogeschool niet waard. Maak dan je eigen privéschooltje en ga je leerlingen dit soort zaken lekker aanleren. Met wetenschap heeft dit weinig van doen. Gelukkig maar dat er nog keurmerken zijn waaraan een Hogeschool dient te voldoen (niet dat dat in de praktijk nou altijd zo goed werkt 😉 )

 3. Ettje says :

  Het wonder was niet dat Jezus over het water kon lopen. Nee, het wonder was dat Petrus het kon, totdat…

 4. ruub says :

  De Hogeschool Geesteswetenschappen te Utrecht (HGU) bestaat 7 jaar en biedt opleidingen aan op hbo niveau, maar is (nog) niet door de overheid erkend.

  Goh, hoe zou dat nou komen?

  Op dezelfde gronden als Van Schaik hanteert, zou je in Nederland een Hogeschool Buitenaards Leven kunnen beginnen. Met blokken als ‘ufo-waarnemingen’, ‘persoonlijke ontvoeringsverhalen’ en de bestudering van de rijke literatuur en films over aliens en ruimtereizen. Wordt vast een populaire opleiding, ook al kun je er daarna niet zoveel mee (net als bij de HGU).

 5. Wim says :

  @John, als ik jouw reactie lees val je wat mij betreft binnen de categorie mensen die dénken over water te kunnen lopen.

 6. John says :

  @Wim

  Hoezo? Dat kan ik ook echt hoor!

 7. Tom says :

  Per definitie al een lastige combinatie, geestes-wetenschappen. De weten-schap houdt zich volgens mij alleen bezig met wat verifieerbaar en in de meeste gevallen te herhalen is. Het ‘op het water lopen van een individu rond het jaar 0’ valt hier volgens mij niet in.

  Je kan deze geschiedenis ook moeilijk met zekerheid ontkennen, aangezien de geschiedenis van Jezus/Petrus die op het water liepen ook niet falsifieerbaar is.

 8. bramvandijk says :

  @Tom
  Nou, binnen academische kringen is ook geschiedenis best een geaccepteerde tak van sport. Dus om dat nu samen met alle geesteswetenschappen te diskwalificeren als onwetenschappelijk lijkt mij iets wat toch meer onderbouwing vraagt dan jij geeft.

  Het gaat namelijk in wetenschap niet om zekerheid en bewijs, maar in bijna alle gevallen om waarschijnlijkheid. En dan kun je best wel iets zeggen over Jezus/Petrus die op het water liepen rond het jaar 0.

 9. De dichter says :

  @ruub ook bij de hhs zijn wat opleidingen waar je na je studie zeker werkeloos bent en blijft.

 10. Wilfred says :

  @Ruub: Ja, en een hogeschool voor kabouter- en elfjeskunde!

  Gruwelijk, wat een gebeuzel van die mensen. 😦

 11. Wilfred says :

  @Bram: Maar ja, hoe schat je de waarschijnlijkheid in dat Jezus echt de vertegenwoordiger van God op aarde was? Toegegeven, zijn dood doet die waarschijnlijkheid niet echt goed. Maar dat wordt helemaal goedgemaakt door de opstanding…

 12. Agilhartje says :

  Het is een detail (ik geef het toe) maar het jaar nul bestaat niet. Direct na het jaar 1 voor Christus komt het jaar 1 na Christus.

  Of Jezus over het water liep?
  Wonderen en andere wetenschappelijk-niet-waarschijnlijke meldingen, daar staat de Bijbel vol mee. Soms neem ik ze symbolisch (de schepping, het paradijs, de zondvloed), soms geloof ik ze omdat ze in de kern van mijn overtuiging horen (de opstanding) en vaak weet ik het niet. Bij die laatste categorie hoort het lopen over water.
  Een boodschap zit in alle verhalen maar de strijd tussen overtuiging en wetenschap zal in mijn hele leven wel blijven bestaan.
  Dat vind ik niet erg, wel spannend.

 13. Wilfred says :

  @Agilhartje: Ik kan me je reactie goed voorstellen. Maar maakt het uit welke van de twee opties je kiest? Ik bedoel, je zult toch zelf niet midden op zee proberen de daad bij het woord te voegen… 😉

 14. Wormpje B says :

  Over water lopen, het lijkt niet van deze tijd,
  Wat moet je dan?
  Je kan beginnen het te geloven.
  De rest komt vanzelf wel.
  En niet direct over het water proberen te lopen.
  Je gaat vrij snel kopje onder.
  Nou ja dat hoort erbij.

 15. Wilfred says :

  @Wormpje B: Wat is ‘de rest’? Begin je te geloven door over de aarde te lopen? Over water lopen is van geen enkele tijd…

 16. bramvandijk says :

  @Wilfred

  Maar ja, hoe schat je de waarschijnlijkheid in dat Jezus echt de vertegenwoordiger van God op aarde was? Toegegeven, zijn dood doet die waarschijnlijkheid niet echt goed. Maar dat wordt helemaal goedgemaakt door de opstanding…

  Omdat mijns inziens de opstanding niet echt waarschijnlijk is wordt de dood van Jezus dus ook niet gecompenseerd.

  Dus ja, dan kun je misschien de betekenis van “vertegenwoordiger” nog wat oprekken, maar ik denk dat het linksom of rechtsom niet echt waarschijnlijk is dat Jezus echt de vertegenwoordiger van god op aarde was.

  @Aigilhartje

  Soms neem ik ze symbolisch (de schepping, het paradijs, de zondvloed), soms geloof ik ze omdat ze in de kern van mijn overtuiging horen (de opstanding) en vaak weet ik het niet.

  Ik vind het interessant dat je als reden om in de opstanding te geloven geeft dat dat tot de kern van jouw overtuiging behoort. Hoe maak jij dat onderscheid? Zou een symbolische opstanding van Jezus, maar wel reëel geloofd door de discipelen, voor jou het hele christendom onderuit halen? Blijven de woorden en de boodschap van Jezus niet hetzelfde?

  @Wormpje B
  Ik sluit me eigenlijk vooral aan bij de vragen van Wilfred. Kleine toevoeging: als je stelt dat je zelf alsnog kopje onder gaat, wat maakt het dan uit of je gelooft dat Jezus en Petrus het wel konden, voor nu maakt het dus totaal geen verschil.

 17. Rien says :

  studiecoördinator John van Schaik:

  ‘We begrijpen het niet, dus het kan niet waar zijn.’ Dat is de houding van de moderne theologie. Maar daaruit spreekt de arrogantie van het verstand.

  bramvandijk:

  Hoe iemand met een doctorstitel op zak dit weet te combineren vind ik toch altijd weer wonderlijk…

  john

  Mag je doen natuurlijk. Maar dan ben je het predikaat Hogeschool niet waard. Maak dan je eigen privéschooltje en ga je leerlingen dit soort zaken lekker aanleren. Met wetenschap heeft dit weinig van doen.

  en ziedaar de bevestiging van wat John van Schaik duidelijk probeert te maken… 🙂

 18. Wormpje B says :

  Er gaan dan ook, heel wat over het water.
  Maar niet te snel?
  Voorbeeld : Eens over het ijs, schotje lopen noemde men het.
  Gewaarschuwd en toch gedaan, en ik zakte door het ijs.
  Ging kopje onder.
  Als het ijs sterk genoeg was geweest, was ik er niet door gezakt.
  Geloven ; over het water lopen, Jezus en Petrus hebben het wel gedaan.
  Als mijn geloof sterk genoeg is ga ik over het water lopen.
  Gewaarschuwd toch: zie voorbeeld: als het ijs sterk genoeg is, kan ik lopen over het ijs…….. water.

 19. Wilfred says :

  Zie voor wat betreft de accreditatie van de opleiding de opmerkingen onder deze link:

  https://zoek.officielebekendmakingen.nl/behandelddossier/21109/ah-tk-20102011-2274.html

  De relativering in een aantal van de onderstaande zinnen sprak wat mij betreft wel boekdelen:

  De energetische therapie heeft dan ook in zekere mate een maatschappelijke erkenning gekregen. Het is de maatschappelijke verantwoordelijkheid van opleidingsinstituten, individuele beroepsbeoefenaren en beroepsorganisaties, om nadere invulling te geven aan een verantwoorde beroepsuitoefening waarbij bewust een plaats in de samenleving geclaimd wordt. Maatschappelijke integratie en professionalisering van de beroepsstand zijn sleutelwoorden. Al dan niet bekostigd door de ziektekostenverzekeraars ligt de markt van de complementaire gezondheidszorg en hulpverlening open voor energetisch therapeuten op Hbo-niveau.

  http://www.hgu.nl/opleiding/energetisch-therapeut/

  Er is blijkbaar nog het nodige terrein te ontginnen…

 20. Wilfred says :

  @Bram: Had ik er echt een smilie bij moeten zetten?

 21. Carla says :

  Natuurlijk kon Jezus over het water lopen……Hij wist immers waar de paaltjes stonden! ;-))

 22. Tom says :

  @Bram Waarschijnlijkheid is wat over blijft als iets niet uit te sluiten of met zekerheid te beweren is. En voor heleboel disciplines zal waarschijnlijkheid voldoende zijn maar in dit verband kun je er weinig mee. Wat heb je er aan te weten dat het ‘niet zo waarschijnlijk is dat Jezus/Petrus over water hebben gelopen?’
  Christenen zullen dit denk ik niet ontkennen, een beetje christen geeft denk ik toe dat zijn of haar hele geloof tegen de waarschijnlijkheid indruist. Mijn inziens heeft dit alles nog steeds bar weinig met wetenschap te maken

 23. bramvandijk says :

  @Tom
  Je weet dat bijvoorbeeld medische studies allemaal gebaseerd zijn op statistieken? Als dat niet met wetenschap te maken heeft, waarom zou je dan luisteren naar een dokter als die een medicijn of chirurgische ingreep voorschrijft?

  Zelfs natuurkunde is tegenwoordig waarschijnlijkheid. Het higgs-boson is niet met 100% zekerheid aangetoond, ze hebben alleen de kans dat het iets anders was heel klein laten worden. En de kwantummechanica is inherent statistisch en stelt dat het überhaupt onmogelijk is om het gedrag van deeltjes met zekerheid vast te stellen.

  Sinds Popper is eigenlijk iedereen het er over eens dat de wetenschap niet kan verifiëren, alleen maar falcificeren. Dat leidt ertoe dat we dus ook nooit met zekerheid iets kunnen vaststellen, dat we alleen maar statistiek overhebben, we kunnen het werkelijk over alles altijd nog fout hebben. Een stelling die bekend staat als fallibilism.

 24. Tom says :

  @Bram De manier waarop waarschijnlijkheid gebruikt wordt verschilt. Als mij een medicijn wordt voorgeschreven dat, zoals jij zegt, bij bv 98% van de mensen werkt, dan kan ik er redelijkerwijs van uit gaan dat het bij mij ook werkt en zo niet dan zien we dat wel weer. En zelfs al zou ik niet op die manier van wetenschap vertrouwen, dan maakt dat nog weinig verschil. Een dokter kan er altijd naast zitten, een medische ingreep kan mislukken of onnodig zijn etc etc.

  Overigens, als je kunt falcificeren, dan kun je daarmee ook exacte wetenschap bedrijven toch? Zo lang je stellingen 100% kunt ontkennen weet je in ieder geval wat niet het geval is. Maar ik zei al dat waarschijnlijkheid voor een heleboel disciplines voldoende of het maximaal haalbare is.

  In deze context gaat het om ‘geesteswetenschappen’ in de letterlijke zin. Volgens mij kun je nooit wetenschappelijk vaststellen of Jezus/Petrus dan wel of niet op het water hebben gelopen. Het maakt ook niet uit, want als je stelt dat het waarschijnlijk is van niet, dan kom je nog uit op het punt dat ik hiervoor ook al maakte, nl. dat niemand zijn schouders daarvan zal ophalen. Natuurlijk heeft het de schijn tegen dat zij op het water hebben gelopen maar volgens mij is dat juist het ‘ding’ van geloven.

 25. joost says :

  wilfred

  Ja, en een hogeschool voor elfjeskunde

  Hij heeft die school 12 maanden gevolgd en hoewel hij er meestal weinig acht op sloeg kreeg hij uiteindelijk toch een negen en om dat te vieren nam hij een trippeltje. 😉
  joost

 26. Wilfred says :

  @Joost: Ik mis het elfje in je verhaal. 😉

 27. Harry says :

  Moderne theologen verklaren met een truc dat Jezus een soort profeet is, al het wonderbaarlijke is mythische toevoeging van de apostelen. Dat is wat ze ervan gemaakt hebben. ‘We begrijpen het niet, dus het kan niet waar zijn.’ Dat is de houding van de moderne theologie. Maar daaruit spreekt de arrogantie van het verstand.

  Typisch gevalletje van stropop.
  Jezus wordt misbruikt om de moderne theologie als arrogant neer te zetten.

 28. niek1928 says :

  Is het ontkennen alleen mogelijk op het terrein van Logica en ander historisch of voorhistorisch gebruik van de Geest en/of menselijk Spreken?

  Kunnen we al ontkennen dat Geest bestaat? Vanuit Zien? Horen?Ruiken, Proeven, Tasten, Ideeën-gewaarworden (Tripitaka)?

  Kunnen we ook al ontkennen met ons huidige gereedschap dat er geen andere universa – inclusief hun heelallen – bestaan dan de onze? En dat er geen golfmodulatie mogelijk is op de stralingen van de alles doordringende neutrino’s?

  Laat die Utrechtse Hogeschool maar z’n gang gaan, dan kunnen we over -tig jaar eindelijk eens afstappen van geneuzel over fakirtrucs als ‘lopen over water’ en het gebruiken van miljarden woorden om strijd te leveren.
  – Geneuzel over wat we toch allemaal mogen meemaken tussen (vooral menselijke) conceptie en sterven.
  – Geneuzel over nietigheden als chimpansee-genen, daaruit voortgekomen sociaal besef van mensen, in Tao, etc., Hammurabi=Mozes, met een bochtje om De Belofte aan Abraham heen, elders Boeddisme, de voor miljarden mensen kennelijk belangrijke serie Jezus, Mohammed, en andere pseudo vredelievende figuren.

  Wat voor zin heeft dit geneuzel afgezet tegen ons overwegend heerlijke leven op, om en in ons plaatselijke roterende stofje in een onmetelijk “iets”?

  Welke ‘wetenschap’ eigenlijk, is in staat alles in woordjes uit te drukken rondom een omhelzing, een handdruk, een streek van een stukje vinger langs de wang van een ander mens. Geen, daar ben ik vrij zeker van.

  @ “Heerlijke”
  Ik heb lang getobt over de foto van vluchtende kinderen op een weg in Vietnam, deels al getroffen door chemische oorlogstuig; ik heb óók de foto gezien van een wachtende gier bij een aan honger stervend jochie.

 29. Wilfred says :

  @Niek:

  Laat die Utrechtse Hogeschool maar z’n gang gaan, dan kunnen we over -tig jaar eindelijk eens afstappen van geneuzel over fakirtrucs als ‘lopen over water’ en het gebruiken van miljarden woorden om strijd te leveren.

  Denk je echt dat het ‘z’n gang laten gaan’ tot gevolg zal hebben dat we af kunnen stappen van dat geneuzel? Ik vrees dat we alleen maar meer geneuzel zullen krijgen… 😦

 30. joost says :

  wilfred
  Naar welke school ging hij en wat studeerde hij/zij daar?
  joost

 31. bramvandijk says :

  @Tom

  Zo lang je stellingen 100% kunt ontkennen weet je in ieder geval wat niet het geval is.

  Dat is inderdaad ook de grote kritiek geweest op Popper 😉

  Volgens mij kun je nooit wetenschappelijk vaststellen of Jezus/Petrus dan wel of niet op het water hebben gelopen.

  Dat waren we met elkaar eens, maar mijn punt is dat we het daarom niet helemaal los moeten trekken van het wetenschappelijke denken. Net als bij geschiedenis of zoveel andere geesteswetenschappen kunnen we nog steeds iets zeggen over de waarschijnlijkheid.

  Het maakt ook niet uit, want als je stelt dat het waarschijnlijk is van niet, dan kom je nog uit op het punt dat ik hiervoor ook al maakte, nl. dat niemand zijn schouders daarvan zal ophalen. Natuurlijk heeft het de schijn tegen dat zij op het water hebben gelopen maar volgens mij is dat juist het ‘ding’ van geloven.

  Ik denk dat je hier te makkelijk overheen stapt. Het gaat niet alleen om of op water lopen op zichzelf wel of niet waarschijnlijk is, het gaat er bijvoorbeeld ook om in hoeverre de bijbelverhalen historisch betrouwbaar zijn, in hoeverre het destijds gebruikelijk was om wonderen toe te schrijven aan bijzondere mensen, in hoeverre de verhalen over Jezus uniek zijn of goed passen in de tijd en cultuur en meer van dat soort zaken.

  Dat het een ‘ding’ van geloven is heb je ergens gelijk in, maar toch is het ook weer niet zo heel erg makkelijk. Je gelooft nog steeds het ene wel en het andere niet. Wel een verhaal uit de bijbel over Jezus, niet een verhaal uit de Ilias over Achilles en niet een verhaal uit de Koran over Allah. Waarom? Uiteindelijk heb je daar toch ook redenen voor, maak je een onderscheid tussen het ene wel en het andere niet.

  Dat staat helemaal niet los van redenen, argumenten en de impliciete of expliciete waarschijnlijkheid die je daardoor aan de verschillende verhalen geeft. Het heeft uiteindelijk dus wel degelijk met waarschijnlijkheid te maken. Het punt is alleen dat je andere redenen hebt om die inherente onwaarschijnlijkheid van het lopen over het water teniet te doen. Het is goed om die redenen ook open op tafel te leggen in plaats van te doen alsof argumenten en waarschijnlijkheid er helemaal niets mee te maken hebben.

 32. niek1928 says :

  @ Wilfred:
  Het onbetaalbare woord ‘vrezen’…
  Neuzelaars kunnen natuurlijk vasthouden aan hun stekkie in het badwater.

  qt: Denk je echt dat het ‘z’n gang laten gaan’ tot gevolg zal hebben dat we af kunnen stappen van dat geneuzel? Ik vrees dat we alleen maar meer geneuzel zullen krijgen… 😦 unqt

  We gooien het kind niet weg met ons badwater. Integendeel, het kind krijgt alle kans om uit te groeien. En als het groot genoeg is zal het meer badwater over de rand laten spoelen – tot er wat meer evenwicht is gekomen in de badkuip. Minder geneuzel (Ja dus op je vraag) en meer open realistische kijk van het kind. Vrees jij die kijk? Ik niet. Kijk in en rondom je en zie de groeiend onbevangen ‘kinderen’ die uit knellende banden losspringen. Zie jezelf, mij en anderen! Soort evolutie toch?

  Dat de echt halsstarrige neuzelaar dit voor een – te bestrijden – revolutie ziet moet hij/zij maar zelf weten. Hij ziet het niet: Grenzen willen stellen aan Baälitische knechting gebeurt al wat langer:
  – Luther spijkert zijn stellingen
  – ik sla wat ontwikkelingen over
  – Jezuiëten die al zo’n 20 jaar vanuit Nijenrode ‘corporate governance’ in de wereld brengen
  – Occupy dat vredelievend geen geduld heeft met een (te trage) ontknechting
  – Lentes in Noord Afrika tot diep in de Voor-Aziatische wereld, soms met gewapend losworstelen
  – Wereldwijd vage harde en zachte krachten onder die mensen die durven kijken voorbij hun neuzen.
  Mijn liefje, pardon: mijn Wilfredje, wat wil je nog meer? Tijdgeest is er, groeit en bloeit. Wat chaos tot in onze genen lijkt, zal in opvoeding, onderwijs (HGU) aanwassen tot geestelijke vrijheid – én – tot Vrije Geest. Rondspringend langsheen Socrates c.s. in langzaam toenemende begeestering. Niet meer gevangen in ouderwets enthousiasme omdat we al lang vrijkomen van onze zelfbedachte ‘thou’. Want we gaan hoe langer hoe meer de geest in ons zelf terugvinden. Zo kan ik nog uren doorgaan om – ongeschoold in dialectiek e.d. – toch steeds duidelijker over te komen met wat ik bedoel. Lastig in onze chaos maar wel van fundamenteel belang. Zo, de geest laat verstek gaan in me, aanduiding er maar mee op te houden.

  Geen spam hoor moderator: “HUG voor HGU.”

 33. Peter H says :

  @niek1928

  Welke ‘wetenschap’ eigenlijk, is in staat alles in woordjes uit te drukken rondom een omhelzing, een handdruk, een streek van een stukje vinger langs de wang van een ander mens. Geen, daar ben ik vrij zeker van.

  Kom, kom, iets meer fantasie. Als de de streek van de vinger langs een de wang beschreven en alles wat er bij komt kijken, door de wetenschap beschreven wordt, dan krijg je een fantastisch verhaal! Neem alleen maar de werking van de huid als zodanig. Alle aspecten die er bij het hele proces van strelen inclusief het waarom, zijn door de wetenschap beschreven. En hoe meer er verklaard wordt, des te meer blijkt hoe fantastisch (complex) het leven in elkaar zit. En het is toch een prachtig mysterie (om nederig van te worden) dat dit alles zonder tussenkomst van een of ander god is ontstaan ( hoogst waarschijnlijk).

 34. niek1928 says :

  @ Peter H.

  Zoals ik het zie kan de wetenschap de klus juist níét aan. Dat pogingen zullen leiden tot fantastische verhalen, daar kan ik in komen. Maar de geestelijke en lichamelijk ervaring? Maakt de wetenschap een echte vertaling van de tastlichaampjes in de wang naar de heerlijke rilling die je ervaart. Misschien moet ik Swaab dan toch gaan lezen? Gewoon ‘senuwe’ of hoe?

  Goed, ik ben niet wijs. En de nederigheid die je aanduidt gaat met me mee, door alle gebeurtenissen heen.

 35. Wilfred says :

  @Niek: Misschien een tip: kijk eens of je aan ‘Philosophy in the flesh’ van Lakoff en Johnson kunt komen. Daar wordt dat deels wel in beschreven.

  http://www.bol.com/nl/p/philosophy-in-the-flesh/1001004000668513/?Referrer=ADVNLGOO0020111050bes

 36. Toon says :

  Wat zou de HGU de gezondsheidszorg gaan kosten?

 37. Pieter says :

  Van psychologie (als wetenschap) moesten ze niks hebben in kerkelijke kringen, maar door het koesteren van hun eigen mythologie nu ‘geesteswetenschap’ te noemen dreigen ze zich nu zelfs in dit nest te willen gaan vestigen. Blijven jullie de menselijke geest nu maar gewoon ‘de ziel’ noemen, dan weten we tenminste allemaal weer waar jullie het eigenlijk over willen hebben.
  Bijna dood ervaringen met een onverklaarbaar licht aan het einde van een donkere tunnel… duh.