Koningin Beatrix ook occult

ordevanmaltaCIP maakte gisteren melding van een gebedsoproep voor het koningshuis die River of Glory, een obscuur profetisch clubje uit Winterswijk (vlakbij Aalten), heeft laten uitgaan. “Wij beseffen heel goed dat de koningin en het Nederlandse koningshuis ook slachtoffers zijn van de gevallen engel, die het wereldsysteem regeert,” schrijft River of Glory in een recente nieuwsbrief. Verder zou de troon van Oranje door list en bedrog zijn verkregen en wijst River of Glory op transacties met de satan. “Het is een tijdelijke troon en wij weten dat deze spoedig verplaatst zal worden door de tronen, die Christus bezet terwijl Hij Zijn Koningschap op aarde aan het innemen is! De heiligen worden door God in hun posities geplaatst!”

Dat is vast gebaseerd op Openbaring 20 waarin wordt gezegd dat de heiligen 1000 jaar lang met Christus zullen regeren. De vraag is natuurlijk wie die heiligen zijn en wie straks dan de troon van Oranje zal innemen. Gaat die eer naar Bert Dorenbos? Willem Ouweneel? Arenda Haasnoot? Of misschien tegen alle verwachtingen in naar een GG-reageerder?

Volgens River of Glory is veelzeggend dat Beatrix exact 33 jaar heeft geregeerd. “Het getal 33 staat voor sterven en voor overgang, Jezus Christus was 33 toen Hij gekruisigd werd, opstond en aan de rechterhand van God plaats mocht nemen! Ook is 33 het hoogst haalbare aantal graden in de vrijmetselarij, waar het Nederlandse koningshuis een grote geestelijke doorvoersluis voor vormt. Daarnaast wijst 33 naar 33 procent, een derde van de engelen is gevallen en uit de hemel op de aarde geworpen (Openbaring 12:4).”

In een vervolg op de nieuwsbrief heeft River of Glory later haar verontschuldigingen aangeboden, omdat een aantal belangrijke onderdelen was ‘vergeten’. “Er moest nog nadrukkelijk worden toegevoegd dat we op geen enkele wijze een strijd voeren tegen mensen!,” luidt de rectificatie. “Wij beseffen heel goed dat Koningin Beatrix en het Nederlandse koningshuis ook slachtoffers zijn van de gevallen engel, die het wereldsysteem regeert.”

Advertenties

59 responses to “Koningin Beatrix ook occult”

 1. Ruud says :

  Ik wil River of Glory best 1/3 deel van € 1000,- uitlenen. Zij mogen dat een jaar later rentevrij terugbetalen als 33 * € 1000,-.
  33 is immers 1/3.
  Knutselexegese!

 2. Afolus says :

  Wat mogen we gelukkig zijn met verstandige mensen die overwogen en helder kunnen duiden wat er in de wereld aan de hand is. 😀

  Ik herinner me een tekst uit een opwekkingslied waar wordt gezegd dat “we met Hem zullen regeren in eeuwigheid”. Je moet er toch eigenlijk niet aan denken dat allerlei simpele pinksterzielen het in een samenleving voor het zeggen krijgen…

  Het is nu al moeilijk de samenleving enigszins in het gareel te houden.
  Laat staan wat een zootje het wordt als de gevestigde leiders achter elke boom een duiveltje of een demon zien staan, zitten of liggen.

  Here bewaar ons..

  😀 😀

  Leve de koningin
  Leve de koning en Maxima
  Oranje boven….
  😀

 3. Joël Valk says :

  Wacht maar af wat ze gaan zeggen als we Maxima als rooms katholieke koningin krijgen. Dan komt er waarschijnlijk nog veel meer elllendige rotzooi.

 4. Brenda says :

  ”Je moet er toch eigenlijk niet aan denken dat allerlei simpele pinksterzielen het in een samenleving voor het zeggen krijgen…”

  Wat is dit nu voor een opmerking? Zo praat je toch niet nog over je eigen broers en zussen in Christus? Meningsverschillen zijn prima, maar laten we elkaar in elkaars waarde laten en liefhebben. Natuurlijk is het onzin om achter elke boom een demon te zien, maar dat is weer het andere uiterste. Alsof elke ”pinksterziel” die opvatting heeft. Lekker makkelijk om weer de excessen uit te vergroten.

 5. mafchauffeur says :

  @Brenda: simpele zielen aan de macht lijkt mij nooit een goed idee.

  Ik ken eigenlijk geen “pinksterbroeders en -zusters” die achter elke boom een demon zien, jij wel? Ik ken er wel veel die demonen zoeken en/of zien in medegelovigen. Vaak met de beste bedoelingen hoor, daar ligt het meestal niet aan.

  Maar om minister Schippers nu maar te vervangen door iemand die haar hoop vestigt op Gloriestoelen en Profetieen? Ik schat dat de Wederkomst daarmee zal worden geforceerd. 🙂

 6. Brenda says :

  @mafchauffeur Ik reageerde op een reactie van Afolus. Natuurlijk moet je kijken wie het beste een land of wat dan ook kan besturen. Ik stoorde me alleen aan het feit waarom stroming binnen het christelijk geloof, die net zo goed deel is van het lichaam, zo neergezet wordt. Alsof de één beter is dan de ander..

  Nee, ik ken ze ook niet maar heb er van gehoord. Ik ging in op deze uitspraak van Afolus 😉 Ik ken eigenlijk geen (pinkster) christenen die teveel met dit soort zaken bezig zijn.

  Ik ben voor de gaven van de Heilige Geest, dus ook voor die van profetie 🙂 God spreekt tot en door ons tot anderen zoals Hij altijd al heeft gedaan. Het moet alleen wel altijd getoetst worden, zweverige/onjuiste profetieën hebben we natuurlijk niks aan 😉 Desondanks moet de hoop moet wel altijd gevestigd zijn op God en niet afhankelijk worden van iemand die een profetisch woord spreekt 🙂

 7. Afolus says :

  @Brenda
  Ik was veel te ongenuanceerd, duizend maal excuus. 😉
  Helaas kan ik geen woorden terugnemen want elkaar liefhebben klinkt me allemaal veel te klef. Ik ben natuurlijk vroeger ook wel liefderijk “gehugd in de Here” maar ik heb er niets meer mee.

  Je zou kunnen zeggen dat ik daarvan rigoreus genezen ben.

  Halleluja. 😀 😀

 8. Brenda says :

  @Afolus Dank je wel voor je begrip. Helemaal vergeven 🙂 Nou ja, we mogen elkaar niet haten dus wat wordt het dan? Liefhebben 🙂 De bijbel spreekt er in ieder geval wel over:

  Rom 12:10 Heb elkaar hartelijk lief met broederlijke liefde.
  Gal 5:13 Dien elkaar door de liefde
  1 pet 4:8 Maar heb voor alles vurige liefde voor elkaar.
  1 pet 5:14 Groet elkaar met een kus van liefde

  En zo zijn er nog heel veel meer bijbelteksten die hierover spreken. Volgens de bijbel moeten we elkaar liefhebben en niet zo’n beetje ook. Natuurlijk heeft iedereen zijn eigen beleving van geloof en daar is niks mis mee. Het liefhebben is alleen wel héél bijbels en daar worden we dan ook tot opgeroepen.

  Veel zegen!

 9. Wilfred says :

  @GG:

  Verder zou de troon van Oranje door list en bedrog zijn verkrijgen

  Dat zal wel ‘verkregen’ moeten zijn?

  @Afolus: Zie je wel dat er wonderlijke genezingen plaatsvinden! 🙂

  @Maf:

  Maar om minister Schippers nu maar te vervangen door iemand die haar hoop vestigt op Gloriestoelen en Profetieen?

  Het lost de problemen van de accountants met de ziekenhuisbegrotingen wel in 1 keer op. Moet jou toch deugd doen! 😉

  Wel jammer dat er dan veel betaald werk verdwijnt. Want dat soort werkzaamheden wordt natuurlijk weer in obscure stichtingen ondergebracht. Maar biedt wel weer extra mogelijkheden voor jou en Afolus. Beetje fondenwerven op GG en misschien kun je dan de inkomstenderving een beetje beperken…

 10. henkjan37 says :

  Jeetje…dit in Winters…ik kan mn hele acterhoek niet meer terug!

  Kijk uit Aalten ken je dit verwachten, wie zeg niet veur niks: Buj gek of kom ij uut Aalten ?

 11. Harry says :

  Christelijke kitsch!

 12. W.C. Vlieg says :

  @Henkjan37
  Ik kan je een beetje geruststellen. Naar ik mij herinner heeft River of Glory deels Aaltense roots 🙂 één van ‘leidsters’ heeft een tijd lang in Aalten gewoond en daar ook al flink huisgehouden… Sektarisch clubje trouwens. Isoleert mensen heel duidelijk van hun families. (Info uit eerste hand).

 13. W.F.Rederik says :

  Triest dat in dit soort enge sektes (River of Glory) begaafde jongelui worden betoverd en denken de volle waarheid te bezitten. Hoe groot zal hun deceptie over enige jaren zijn, als hun ogen zijn opengegaan. Helaas gaat dit alles gepaard met veel schade aan familierelaties en ook aan hun eigen ziel, alhoewel dat laatste door hen zal worden ontkend.
  In hun ogen hebben wij echter geen inzicht omdat wij behoren tot de ‘zondagskerk’ die gebouwd is op het occulte fundament van de antichristelijke babylonische katholieke kerk. (Zie: http://us2.campaign-archive1.com/?u=2d3ba5a0a9af58109136876eb&id=418ed48d7d&e=b45a5bee17)
  Blijf maar ver uit de buurt van deze organisatie, die al veel schade heeft aangericht.

 14. DfTg says :

  Gloriestoel, river of glory, gloryhole?? Aahhhhh, wat voor hersenspinsels ontstaan er nu weer in mijn hoofd….. 😀

 15. simonvangroningen says :

  wat een onzinnige nachtmerrie, wjo op de troon…dan toch nog liever pieter paulusma . die jokt ook wat af, maar geeft dat tenminste toe.

 16. Jeroen Mank says :

  @Ruud. Je hebt niet goed gelezen denk ik.

  Daarnaast wijst 33 naar 33 procent,

  33% is 0,33 en dat is toch een (om en nabij) 1/3? OF heb ik het nou mis

 17. Ruud says :

  Jeroen,
  Het getal 33 (van 33 regeringsjaren) en het getal 1/3 (oftewel bijna 33 %) zijn totaal verschillende zaken.
  Toen Openbaring geschreven werd moesten procenten nog uitgevonden worden!

 18. storm says :

  henkjan 37 heeft helemaal gelijk, inderdaad sektarische invloeden !!!

 19. joost says :

  storm
  en heden ten dagen is iedereen pro centen. 😦
  joost

 20. henkjan37 says :

  @ storm

  Je zit er goed in geloof ik, ik vroeg me af..zijn er nog links naar dat jongerencentrum dat onlangs door de PKN was gesloten?

 21. Harry (Psycholoog Koetje) says :

  De volwassen houding gericht naar de werkelijkheid is bij River of Glory en aanhang blijkbaar niet aanwezig.
  Wie zou de rol van ouder op zich kunnen nemen om deze mensen enigzins weer wat dichter bij de realiteit te brengen?

  Niemand kan dat.
  River of Glory ontvangt haar profetiën rechtstreeks uit de Troon.

  Afgedwaald en weggewaaid.

 22. Wilfred says :

  @Joost: Terug naar de gulden dan maar? ❓

 23. joost says :

  wilfred
  Goed idee. 🙂
  Helaas heeft de euro ook centen. Dus als je pro euro centen bent ben je nog rijker dan met de gulden centen. 😦
  joost

 24. Spoorzoeken says :

  Het verhaal dat 1/3 van de Engelen gevallen is, lijkt me een bijbels gegeven. Of komt dat exacte aantal uit het boek van Henoch? Dat Jezus (slechts) 33 jaar is geworden zou daar m.i. mee te maken kunnen hebben. Dat Beatrix Christus daarin volgt, zal toeval zijn.

 25. joost says :

  spoorzoeken
  Jezus heeft in elk geval geen 33 jaar geregeerd en heeft ook zijn moeder niet opgevolgd maar zijn vader vertegenwoordigd en Bea is (gelukkig) veel ouder geworden dan Jezus. (en ze heeft ook nog gerigestreerd nageslacht op de wereld gezet. Ik zie dus inderdaad geen enkele gelijkenis tussen Bea en Jezus toevallig op opzettelijk. 😦
  joost

 26. Spoorzoeken says :

  @joost
  Bedankt voor je informatieve en diepzinnige contrastieve analyse. Je bent blijkbaar niet gevoelig voor symboolpolitiek. 🙂

 27. Flipsonius says :

  Update: na Beatrix heeft nu ook Papa Razzi zijn aftreden bekend gemaakt. De eerste paus sinds 1415 die tijdens zijn leven zijn ambt neerlegt. Profeten, barst maar los!
  http://www.trouw.nl/tr/nl/4716/Christendom/article/detail/3391982/2013/02/11/Paus-Benedictus-treedt-af.dhtml

 28. mafchauffeur says :

  @Flipsonius: ik ben zeer benieuwd wat William Tapley hiervan vindt.

  Het zal wel de schuld van Obama zijn. 😉

 29. Janneke12 says :

  Hallo allemaal,

  Ik heb jullie reacties gelezen over His River of Glory en dit doet pijn. Zelf zit ik in River of Glory en dat is het beste wat me tot nu toe overkomen is!

  Voordat ik hier kwam was ik compleet vastgelopen en zat enorm vast in verstikking van de religie en de ‘zo hoort het’ patronen. Ik ging geestelijk kapot en functioneerde heel laag. En was lichamelijk letterlijk al jaren van top tot teen verkrampt. God zelf leidde me naar de website van River of Glory en vroeg me dit helemaal te gaan lezen en zei erbij dat Hij dan zou gaan spreken. Dit deed ik en ik wist al gauw hier moet ik mee in contact komen. Binnen korte tijd was ik voor het eerst in Winterswijk en al gauw voegde ik fulltime in. Meteen begonnen de eerste genezingen. Voor het eerst kon ik voorzichtig wat ontspannen, dit is in 1,5 jaar tijd inmiddels al veel meer geworden. Erge rug, heup, knie en handen klachten zijn verdwenen. Zo ook eczeem (mijn armen zaten er helemaal onder).

  Ik leed aan een erge vorm van Raynaud, dit is sterk afgenomen en gaat compleet verdwijnen als ik helemaal uit de kramp ben.

  Dit zijn een paar voorbeelden van lichamelijke genezing. Het belangrijkste is dat ik geestelijk ben gegroeid, velen malen beter functioneer en van Hem een plek heb gekregen in een Handelingen 2 Gezin/Familie. Want zo heeft Hij het bedoeld voor Christenen.

  River of Glory is ‘Nieuw’ en toch ook weer niet want het is Jezus zelf!
  Het is een eerste geroepen groep, die begrepen hebben hoe Hij het echte samenbewegen als een Lichaam heeft bedoeld.

  Toch, veel mensen begrijpen dit ‘Nieuwe’ niet en dat neem ik ze ook niet kwalijk. Iets compleet Nieuws kun je namelijk niet vergelijken met iets wat je kent. Dit is helaas wat mensen aan het doen zijn en zo krijg je roddel en verdraaiing van de Werkelijkheid. Dit brengt toverij en dat vind ik heel erg!
  Ik ben daar nu juist diep uit losgekomen en van bevrijdt!

  Mensen beseffen niet dat ze hiermee Jezus zelf afwijzen die Zich van een nieuwe kant wil laten zien; wel een kant die vanaf de Opstanding zo bedoeld was, dat wel. Maar het blijkt nu pas de tijd dat dit werkelijk Openbaar aan het komen is; Zijn stromende Rivier, waar ieder zuiver aanbiddend hart bij hoort; het is geen ‘clubje’ zoals men denkt..; je kunt dan ook geen lid worden;
  je wordt in Hem geboren en bent onderdeel van Zijn Volkomen Lichaam.

  De studie apostolische volharding (gegeven door John Eckhardt in 2007 op een conferentie in Delden,) heeft me enorm geholpen om te zien dat Hij vaker Nieuwe dingen heeft gedaan en dat hier altijd onbegrip en ongeduld over kwam. De mensen die wel volhardde werden door Hem beloond.

  Er valt nog veel meer te zeggen. Misschien wil iemand van jullie reageren.
  Ik sta open voor vragen en opmerkingen.

  Zijn Zegen en Openbaring voor jullie allemaal.

  Janneke

  (Je mag me ook Joy Zoë noemen; dat is de nieuwe naam die God mij zelf heeft gegeven na mijn waterdoop)

 30. Just Me says :

  Uhm..? En het feit dat mensen die bij jouw community horen, geen contact meer met hun naaste familie hebben? Dat het gecontroleerd wordt en mensen die voor heen je thuisfront waren, nu ineens worden gehaat en geen contact meer mee mag worden onderhouden?? Verklaar je eens nader dan? Jullie zetten jezelf neer als ‘DE ENIGE’ ware gemeente.. wat een onzin! Er staat namelijk in de bijbel, ‘waar één of twee mensen samen komen in mijn Naam ben ik in hun midden’ Sterker nog, Jezus zegt, ‘ga uit en trek de wereld in om de mensen te prediken alles wat ik jullie geleerd heb’ Dus niet: Sluit je zelf op in een community en dans naar de pijpen die de zogenoemde ‘leiders’ je voor houden. Toevallig ben ik zelf iemand verloren aan zo’n sekte. Mensen die kritisch tegen over jouw community staan worden bestempeld als mensen die Jezus ‘afwijzen’. Omdat zij een gevaar zijn voor de eden want deze denken inmiddels niet meer zelf maar zijn va destructieve controle technieken hun zelfbeeld en zelfvertrouwen kwijt. Ik heb het bij een goede vriendin van mij zien gebeuren.. je wordt enthousisast gemaakt en denkt: ‘daar wil ik bij horen!’ Vervolgens kom je binnen en omarmen ze jou en geven je een gevoel van ‘daar wil ik niet meer weg!’ Dan.. moet je je ‘denken hervormen’ dat doen ze bijv. doormiddel van het overdreven herhalen van routine activiteiten. Zo maken ze je lichamelijk en geestelijk moe en ben je nog meer beïnvloedbaar. Middels straffen en beloning wordt geprobeerd om controle te krijgen over. je sociale leven, je tijd en de mensen die jou tot steun zijn. Dit gebeurt door sociale isolatie. Je contacten met vrienden en familie wordt gesaboteerd, door bijv. censureren van de post. De enige contacten die je onderhoud zijn die van mensen die denken en spreken binnen de grenzen van je groep. Binnen de groep zijn meningen van anderen verboden. En je wordt economisch afhankelijk gemaakt. Mensen van buitenaf die door hebben wat er speelt worden extreem genegeerd en deugen van geen kant meer. Vertel eens meid, hoe is jouw contact met je ouders? Als je deze nog hebt? Je eventuele broers en zussen? Ik heb het gezien, bij de River of Glory. En ik ben heel benieuwd wat je hierop zult antwoorden… Ik hoef geen mega lange antwoorden met alleen maar bijbel passages. Maar gewoon, antwoord op wat ik hier neer zet..

 31. Janneke12 says :

  Beste Just Me (ben je een man of vrouw?)

  Je reactie maakt me enorm boos!
  Je hebt wel heel veel lef door dit te durven zeggen:
  ‘Ik hoef geen mega lange antwoorden met alleen maar bijbel passages. Maar gewoon, antwoord op wat ik hier neer zet.’
  HOE PIJNLIJK IS DIT!
  Je wijst Jezus compleet af!
  Hoe dom! Jezus zegt over zichzelf dat Hij het Levende Woord is!

  Je spreekt over ‘bijbel’ en niet over Het Woord of Zijn Woord. Het woord ‘Bijbel’ staat voor ‘boeken’, door dit te gebruiken doe je Hem gigantisch te kort.
  Het is zelfs het ‘Rhema Woord’ (Levende Woord, vanuit Gods Geest geopenbaard, precies dat wat Hij bedoeld pakken/verstaan met je geest). Iets wat ik nog helemaal niet ten volle kan, er groeit wel in mij een steeds dieper wordend ontzag voor dit Heilige Woord.
  Wat je nu eigenlijk van mij verlangt is dat ik je antwoorden ga geven op je vragen vanuit mijn verstand, buiten dit Woord om. Met ons verstand zouden we talloze vermoeiende uren kunnen praten over jouw vragen, het zal je alleen nooit maar dan ook nooit HET ANTWOORD geven. Jezus is alleen HET ANTWOORD OP ALLES!!!

  En daarmee ook op al jouw vragen. Wat mij persoonlijk erg heeft geholpen is dat we geschapen zijn naar geest, ziel en lichaam. Door de zondeval zijn we met z’n alle enorm gekelderd, leven we niet vanuit onze geest (continu in de
  realiteit van God) maar vanuit ons vlees: ziel (verstand, denken en beredeneren) en lichaam.

  Bij de zondeval kreeg de slang te horen dat hij voortaan door het stof zou gaan. Wij mensen zijn ‘stof’. Uit stof maakte God Adam en blies Zijn Geest in Adam en hij kwam tot Leven. Ons vlees = stof, stof = terrein van de slang => geeft verdraaiing in plaats van de Waarheid = Jezus.

  Ik raad je van harte aan om de studie ‘Born in the Spirit’ te luisteren. Dit gaat over wedergeboren worden. Zelf ben ik dat nog niet, ik leef namelijk niet 24×7 in de realiteit van God (= het Koninkrijk van God zien en daarin Leven), hier strek ik me wel naar uit.

  Al met al hoop ik dat je mijn reactie niet als ‘stof’ tot nadenken beschouwd. Maar juist het lef hebt om te vragen aan Hem of Hij het je zelf wil Openbaren of het Waarheid is.

  Want echt, met Liefde zou ik je graag antwoord willen geven op je vragen, alleen dat kan niet buiten het Woord om. En het mag duidelijk zijn dat ik hier geen energie aan ga verspillen.

  Gods Zegen en Wijsheid

  Janneke
  Joy Zoë

 32. Janneke12 says :

  Beste Just Me,

  Bij deze de link naar de studie ‘Born in the Spirit’ waar ik over schreef.
  http://us2.campaign-archive2.com/?u=2d3ba5a0a9af58109136876eb&id=245a700e66

  Veel Zegen en Wijsheid bij het lezen ervan.

  Janneke
  Joy Zoë

 33. Janneke12 says :

  Toen ik je reactie las sprak God daarna deze tekst:

  Psalmen 142:8
  Leid mij uit de beklemming, dat ik uw naam mag loven in de kring van de rechtvaardigen: u hebt naar mij omgezien.

  Janneke
  Joy Zoë

 34. Cc says :

  Janneke ik val van mijn stoel na het lezen van je betoog.
  Is dat van God of van de duivel?

 35. Maarten says :

  Je reactie verbaast me nogal Janneke. Verdiep je eerst eens in de argumenten van andersdenkenden voordat je je christelijke verhaaltje klaar hebt. Noem je jezelf inmiddels al wedergeboren of leef je nog steeds niet 24/7 in de realiteit van God?

 36. Janneke12 says :

  Beste CC en Maarten,

  Ondanks het feit dat ik het totaal niet eens ben met de voorwaarden die jij aan mij stelt; t.w. ‘mijzelf eerst te moeten verdiepen in anders denkenden’; DAT IS NIET WAS JEZUS Zegt; INTENGENDEEL, heb ik besloten toch onderstaand antwoord aan je te geven!
  Als je wilt weten of ik vanuit God of vanuit de duivel spreek, dan verraad je jezelf, want als je zelf door de Heilige Geest zou leven, dan zou Deze jou laten weten van waaruit ik spreek. (2 Kor.16) Als Deze jou zou laten weten dat ik op het verkeerde spoor zou zitten, dan zou jij als discipel van God naar mij toe komen en mij van de zgn ondergang komen redden. (Matth.18:15) Dat is wat ik weet dat het Woord van God Spreekt.
  Dus waar hebben we het over?

  Zoals ik al aangaf; ik ga toch wat antwoorden;

  Of ik al Wedergeboren ben?
  Dit is wat ik onlangs heb ontdekt:

  God de Vader had ik compleet geblokkeerd, ik was het er niet mee eens om geboren te worden, kon niet van Hem begrijpen dat ik geboren ging worden op een gevaarlijke plek van afwijzing.
  In plaats van dat ik Hem vertrouwde dat Hij me met alles zou helpen heb ik het Hem kwalijk genomen en Hem verweten dat Hij me toch daar liet komen.
  Ik schoot in: ‘als het zo moet, dan hoeft het voor mij niet meer’ en deed voortaan of Hij lucht voor me was.

  Giga pijnlijk voor Hem!
  Ongelooflijk trots, arrogant en hoogmoedig van mij en ik heb Hem tot aan voor kort gewoon weg genegeerd en proberen te ontkennen. De deur naar Hem dichtgedaan.
  Alleen tegelijk heb ik er ook nooit omheen gekund dat Hij eigenlijk mijn Vader is.

  Jezus noemt satan de vader van de leugen.
  God de Vader wilde ik niet meer als mijn Vader = zonde = rechtmatige grond voor de slang
  => satan speelde hier handig op in door aan te bieden de lege vader plek in te nemen, maar dan wel op zijn voorwaarden. Hier ging ik gretig op in, HOOGVERRAAD TEN TOP!!!

  Wat er vervolgens gebeurde is o.a. dat ik een subpersoonlijkheid aannam en me als satanist ging gedragen (als satan je vader is ga je je ook daar naar gedragen).
  Mijn leven werd een zooi ipv Zoe (Eeuwig Leven, mijn tweede nieuwe naam).

  Ondanks mijn HOOGVERRAAD bleef Papa Zich naar mij uitstrekken, Hij heeft mij in wezen nooit losgelaten.

  Als er Iemand is die in opstand had kunnen komen tegen God de Vader omdat Hij op een hele gevaarlijke plek geboren ging worden, dan was het Jezus wel. Alleen Hij deed dit niet. Daarom heb ik ook absoluut niet het recht gehad om te rebelleren tegen God de Vader.

  Hij heeft mij gemaakt om Hem te Aanbidden, ik deed er alles aan om dit te omzeilen, me niet bezig te houden met ‘Zoek eerst het Koninkrijk van God’. Ik was niet echt bezig met Hem op de Troon en Zijn Zoon.

  Nu ik dit eerlijk onder ogen ben gekomen en dit naar Hem heb beleden als zonde heb ik er bewust voor gekozen om satan niet langer als mijn vader te zien en juist God als mijn Vader te erkennen.

  Wedergeboorte heeft te maken met weer in/bij Papa God komen.
  Ik geloof dat ik inmiddels een stap dichterbij ben gekomen.

  Nu mijn vraag aan jullie; ‘ Hoe zit het met jullie?’
  Zijn jullie ook bereid je kwetsbaar op te stellen over jullie persoonlijke proces met Hem?’ Ik ben benieuwd en kies ervoor het antwoord niet al in te vullen van te voren…’

  Janneke / Joy Zoë

 37. Just Me says :

  En jij maakt mij nog bozer Janneke! Ik wijs Jezus helemaal niet af! Ik wil gewoon rechtstreeks antwoord van jou op mijn vragen, en die heb ik nog niet gekregen! En of ik nu Bijbel zeg of Gods Woord, is voor mij het zelfde. Je bent ongelooflijk aan het muggenziften. Alsof het benoemen de Bijbel, want zo heet het boek nu eenmaal, een tekortkomen is. Het gaat God er niet om of ik dat boek Bijbel of Gods Woord noem, maar het gaat erom wat ik met de inhoud van dit boek doe, en dat beschouw ik wel degelijk als Gods Woord. Verder vind ik het nogal verwonderlijk dat jij over mij mag oordelen, jij kent mijn hart niet, alleen God kent die en toch doe je alsof jij voor God kunt spreken.

  Verder hoef ik geen studie te horen over wedergeboren worden, want ik BEN wedergeboren. Als je de Bijbel leest, dan weet je ook wanneer je wedergeboren bent en wanneer niet.

  En wat een onzin!! je kunt me vragen niet beantwoorden buiten de Bijbel om? Waar haal je die complete onzin vandaan?

  En dan even de zin van jouw laatst gegeven reactie.. .Ik ben benieuwd en kies ervoor het antwoord niet al in te vullen van te voren.

  Sinds wanneer kun jij op de stoel van God gaan zitten? Jij kunt de harten van andere mensen niet doorgronden en jij kunt zeker op basis van jouw vooroordeel, want dat is het, zeker niet zeggen of iemand wedergeboren is of niet. Dat kan alleen God zien, en zeker niet jij! Dit zegt mij namelijk al genoeg, dat je heelmaal niet vanuit God spreekt, en al zeker niet vanuit Zijn Woord!

 38. afolus says :

  De lust tot lezen en reageren vergaat je geheel als je ziet hoe mensen in de greep kunnen raken van sektarisch gebazel.

  @Janneke alias Joy Zoë, wat vinden je aardse pappa en mamma er van dat je zo van links naar rechts (van satan naar god) en terug wordt geslingerd in je denken en gedrag?

 39. Maarten says :

  @afolus

  De lust tot lezen en reageren vergaat je geheel als je ziet hoe mensen in de greep kunnen raken van sektarisch gebazel.

  @Janneke alias Joy Zoë, wat vinden je aardse pappa en mamma er van dat je zo van links naar rechts (van satan naar god) en terug wordt geslingerd in je denken en gedrag?

  Vraag ik me ook af ja 😉

 40. Just Me says :

  Dus als ik het goed begrijp, ben je nog niet wedergeboren, en als je morgen sterft dan is het dus niet best.. Wedergeboorte houdt dit in: A – Admit that you are a sinner and that you need a Saviour. B – Believe in your heart that Jesus Christ is Lord. C – Confess your sins, and commit your life to Him – D – Don’t wait until Tomorrow!

 41. Maarten says :

  @Joy Zoë,

  Ik ben zelf atheïst en ben aardig bekend met het christelijke evangelie. Een atheïst is iemand die niet in God gelooft, voor de duidelijkheid. Ik voel me dan ook geen enorme rebel ofzo, ik leef mijn eigen leven en maak me niet druk om wat een mogelijke God daar wel niet van zou vinden.

  De redenen voor mijn atheïsme zijn divers. Punt 1 is dat ik de bijbel een achterhaald boek vind, vol met tegenstrijdigheden. Christenen onderling kunnen het niet eens onderling eens worden en verschillen van mening over zo ongeveer elke bijbeltekst. De verschillende wetenschappen zoals natuurkunde, biologie, astronomie en geschiedenis hebben het wereldbeeld waarin in de bijbel werd geloofd volledig ontkracht.

  Ten tweede heeft niemand me ooit enig goed bewijs geleverd voor een God. God doet wonderen, zeggen veel mensen, maar ik heb nog nooit een wonder gezien. Alleen maar wat vage kwaaltjes die zogenaamd genezen worden, maar waar niet echt de vinger op te leggen is. De andere argumenten zijn slechts God van de gaten-argumenten en maken op mij weinig indruk.

  Ook persoonlijke verhalen hebben hun eigen problemen. Als je bidt om geld en je wint kort daarna de postcodeloterij, is dat dan toeval of goddelijk ingrijpen? Het is onmogelijk om te bepalen wat van een God zou komen en wat niet. Ook in de levens van ongelovige mensen gebeuren vele bizarre toevalligheden.

  Je verhaal maakt dus niet zoveel indruk op me. Het is een beetje het standaard evangeliserende verhaaltje (wel in een vrij extreme vorm) wat ik al zo vaak gehoord heb.

 42. Bokkepoot says :

  @afolus

  De lust tot lezen en reageren vergaat je geheel ….

  Ja, ik zit hier ook met mijn bek vol tanden. 😯
  Mensen mensen mensen. Dat dit bestaat.

  En dan wil ik graag ruimdenkend zijn en mensen niet veroordelen en niet in hokjes en vakjes denken en liever denken aan ‘paradijsvogels’ dan aan ‘compleet gestoorden’….. maar man man man wat vind ik dat soms nog moeilijk. 😦

  Ik denk sowieso dat een ‘gesprek’ met Janneke Joy Zoë echt totaal, maar dan ook totaal zinloos is.

  Het wordt me maar weer eens duidelijk dat sommige mensen al reddeloos verloren zijn terwijl ze nog een half aards leven voor zich hebben.

  Zonde!

 43. Just Me says :

  @ maarten, daar ben ik dan ook wel benieuwd naar ja!

 44. shin says :

  @Janneke / Joy Zoe

  Toen ik je reactie las sprak God daarna deze tekst:

  Psalmen 142:8
  Leid mij uit de beklemming, dat ik uw naam mag loven in de kring van de rechtvaardigen: u hebt naar mij omgezien.

  Gewoon even uit nieuwsgierigheid over hoe zoiets verloopt:

  – hoor jij zo’n tekst en zoek je hem daarna op op biblija?
  – of hoor jij zo’n tekst en weet jij uit je hoofd waar hij dan precies staat?
  – blader je in je bijbel en hoor je een stem die je zegt waar je oog op hoort te vallen?
  – sla je je bijbel open en kijk je wat er op die betreffende pagina staat?

 45. Maarten says :

  @Bokkepoot

  In principe is haar verhaal nou toch ook weer niet zo schokkend? Het is gewoon het standaard evangelische riedeltje, alleen dan in wat meer bloemrijke taal

  Wat er vervolgens gebeurde is o.a. dat ik een subpersoonlijkheid aannam en me als satanist ging gedragen (als satan je vader is ga je je ook daar naar gedragen).
  Mijn leven werd een zooi ipv Zoe (Eeuwig Leven, mijn tweede nieuwe naam).

  Alleen dit is totale bullshit. De rest naar mijn mening natuurlijk ook, maar dit is het enige wat je niet vaak binnen evangelische groeperingen hoort volgens mij 😉

 46. Bokkepoot says :

  @Maarten

  Sorry Maarten, maar ik lees tussen de regels door het verhaal van een totaal verstoorde persoonlijkheid op een manier die ik eigenlijk nog nooit eerder in een ‘evangelisch riedeltje’ ben tegengekomen. En ja, ik vind het echt schokkend.

 47. Maarten says :

  @Bokkepoot

  Hm, ik ben het er mee eens dat ze totaal gebrainwashed is ja. Maar waarom vind je dat precies zo schokkend? Ik ken in mijn omgeving zoveel mensen die totaal gebrainwashed zijn en alle kritiek op hun geloof afdoen als het werk van de duivel.

 48. Bokkepoot says :

  @Maarten

  Zeker, maar ik hoop toch niet in deze gradatie?

  Het klinkt misschien een beetje melodramatisch, maar ik zie hier echt iemand die over de rand is gevallen en domweg niet meer terug te halen is. Ok, beeldspraak en in letterlijke zin misschien niet waar (hopelijk), maar dat gevoel bekruipt me wel. Ik zie vooral een slachtoffer, niet zozeer een drammerige uber-christen.

  Overigens hou ik in mijn achterhoofd ook nog onbewust rekening met een trol, al is dat misschien meer de vader van de gedachte…. 😐

 49. Maarten says :

  @Bokkepoot

  Hm, een discussie met haar is inderdaad zo goed als onmogelijk geworden. En ik denk inderdaad dat ze er zelf niet echt gelukkig van zou worden. De bizarre verplichting dat je 24/7 per week met God mee bezig moet zijn. Dat elk onderwerp in je leven beslist wordt door wat God er wel niet van zou vinden. Ik ken een goede vriend van me die van de hersteld hervormde kerk naar een evangelische gemeente is overgestapt. Is nu echt zo’n fundi geworden weet je wel. Van de regen in de drup 😉

 50. Im Gegenteil says :

  @Janneke

  Zonder God in je leven, ben je niet meteen een satanist (iemand die willens en wetens satan vereert), dat is gewoon onzin. Of heb jij daadwerkelijk allerlei vage rituelen uitgevoerd en geiten en baby’s geofferd en hun bloed gedronken? BULLSHIT!!! En je geleuter over subpersoonlijkheid is goedkope pseudopsychologie, wat anderen of jij jezelf hebt aangepraat.

  Ik ben eigenlijk wel benieuwd of je al je geld en bezittingen al hebt ingeleverd hebt bij je voorgangers, of dat jullie miltaire training volgen of evt. emigratieplannen naar Israel hebben.

  KLAP eens met dat gehersenspoelde hoofd van je tegen je beeldscherm en word wakker!

 51. Just Me says :

  @ Im Gegenteil

  Ik ken haar ouders toevallig, en het is zeker geen trol, ze zit daadwerkelijk bij die sekte 😉 En idd, ze heeft al haar bezittingen al ingeleverd. Dat is wel het eerste wat je zo’n beetje moet doen om daar binnen te komen. Ik heb ook wat informatie over degenen die die sekte leidt.. kortom compleet gehersenspoeld, zien zichzelf als Jezus zelf, anderen zijn de duivel, net ook wat jij zegt.. iedereen wordt als satanist bestempeld, geen contact meer met de familie.. het plaatje is compleet!

 52. mafchauffeur says :

  @Im Gegenteil:

  Zonder God in je leven, ben je niet meteen een satanist

  Leestip:
  https://goedgelovig.wordpress.com/2012/07/02/opwekking-goudstof-en-collectes/#comment-140749

 53. Janneke12 says :

  Voor just me,

  Leer je vrienden KENNEN (dat is naar de Geest), vraag Hem onderscheiding.

  Uit respect zal ik je niet bij je echte naam noemen, ik vind het nogal laf van je dat via een pseudo naam flink te keer gaat op dit forum (en dat is nog zacht uitgedrukt).
  Je weet heel goed dat ik jouw als mijn familie beschouwde, en nee het is bij mij niet uit het oog uit het hart, jullie zijn allemaal in mijn hart. Het pijnlijke is alleen dat ik op dit moment niet met jullie kan omgaan als mijn familie. Jezus liep tegen hetzelfde aan:

  Lucas 8
  De echte familie van Jezus
  19 Zijn moeder en Zijn broers kwamen naar Hem toe, maar zij konden niet bij Hem komen vanwege de menigte.
  20 En sommigen berichtten Hem: Uw moeder en Uw broers staan buiten en willen U zien.
  21 Maar Hij antwoordde en zei tegen hen: Mijn moeder en Mijn broeders zijn dezen, die het Woord van God horen en dat doen.

  Jullie willen me ‘zien’, me ‘terug hebben’, alleen jullie zien niet dat ik bezig ben om compleet te gehoorzamen naar wat Jezus zegt in Lucas 14:

  Alles verlaten om Jezus’ wil
  25 En vele menigten trokken met Hem mee, en terwijl Hij Zich omkeerde, zei Hij tegen hen:
  26 Als iemand tot Mij komt en niet haat zijn eigen vader en moeder en vrouw en kinderen en broers en zusters, ja, ook zelfs zijn eigen leven, die kan Mijn discipel niet zijn.

  Het woord ‘haat’ betekend hier God meer Liefhebben dan mijn familie en vrienden en ook mijn eigen leven.

  27 En wie zijn kruis niet draagt en achter Mij aan komt, kan geen discipel van Mij zijn.
  28 Want wie van u die een toren wil bouwen, gaat niet eerst zitten om de kosten te berekenen, of hij de middelen wel heeft om het werk te voltooien?
  29 Opdat niet misschien, als hij het fundament gelegd heeft en niet in staat is het te voltooien, allen die het zien, hem beginnen te bespotten,
  30 en zeggen: Deze man begon te bouwen, maar heeft het werk niet kunnen voltooien.
  31 Of welke koning die een oorlog in gaat om te strijden met een andere koning, gaat niet eerst zitten om te beraadslagen of hij bij machte is met tienduizend man tegemoet te gaan die met twintigduizend man tegen hem optrekt?
  32 En zo niet, dan stuurt hij, als de ander nog ver weg is, een gezantschap om te vragen wat de vredesvoorwaarden zijn.
  33 Zo kan dan ieder van u die niet alles wat hij heeft, achterlaat, geen discipel van Mij zijn.
  34 Het zout is goed, maar als het zout zijn smaak verloren heeft, waarmee zal het smakelijk gemaakt worden?
  35 Het is niet geschikt voor het land en ook niet voor de mesthoop: men gooit het weg. Wie oren heeft om te horen, laat die horen.

  Zeg eens eerlijk, pas jij Lucas 14 toe? Zo ja, waaraan kan ik dat zien? Je (H)Erkent ons allemaal niet naar de Geest en hebt ondertussen wel een grote mond!
  Ik had nog jaren door kunnen gaan in het ‘leven’ wat ik bij jullie had, alleen Hij riep me en ik heb geluisterd. Ik ga mijn Weg met Hem. Dat je dat ziet als ‘gevangen in een sekte’, weet je er is niks nieuws onder de zon, paulus kreeg dit ook te horen:

  Handelingen 28
  20 Om deze reden dan heb ik u bij mij geroepen: om u te zien en met u te spreken,want om de hoop van Israël heb ik deze boeien om.
  21 Maar zij zeiden tegen hem: Wij hebben geen brieven met betrekking tot u uit Judea ontvangen en ook heeft niemand van de broeders die hier gekomen zijn, iets verkeerds over u gemeld of van u gezegd.
  22 Maar wij willen wel graag van u horen wat u denkt, want wat deze sekte betreft, is het ons bekend dat ze overal tegengesproken wordt.
  23 En nadat zij voor hem een dag vastgesteld hadden, kwamen er velen naar de plaats waar hij verbleef. Hij legde het Koninkrijk van God aan hen uit en getuigde ervan, en hij probeerde hen, van ’s morgens vroeg tot de avond toe, zowel uit de Wet van Mozes als uit de Profeten, te bewegen tot het geloof in Jezus.
  24 En sommigen lieten zich wel overtuigen door wat er gezegd werd, maar anderen geloofden niet.
  25 En zij waren het niet met elkaar eens en zij gingen uiteen nadat Paulus dit ene woord gezegd had: Terecht heeft de Heilige Geest door Jesaja, de profeet, tegen onze vaderen gezegd:
  26 Ga naar dit volk toe en zeg: Met het gehoor zult u horen, maar beslist niet begrijpen, en ziende zult u zien, maar beslist niet opmerken,
  27 want het hart van dit volk is vet geworden en zij hebben met de oren slecht gehoord, en hun ogen hebben zij dichtgedaan, opdat zij niet op enig moment met de ogen zouden zien en met de oren horen en met het hart begrijpen, en zij zich zouden bekeren en Ik hen zou genezen.
  28 Laat het u dan bekend zijn dat de zaligheid van God aan de heidenen gezonden is, en die zullen luisteren.

  Ik weet dat er voor jou/jullie ook een Weg is, alles is daar!
  Ik bid dat Hij je ogen opent en laat het verder weer los bij Hem.

 54. Shin says :

  @Janneke12
  En mij geef je geen antwoord? 😦

 55. Maarten says :

  Het verhaal van Janneke was ik alweer bijna vergeten, maar het blijft boeiend. Joy Zoë, als ik je een vraag mag stellen: Welke passages in de bijbel neem je allemaal letterlijk? Alle passages, of alleen nieuwtestamentische?

 56. Janneke12 says :

  Wat maakt het uit voor mij ‘just me’; Hij weet het, en dat maakt voor jou heel veel uit.

  Ik schud het stof van mijn voeten en bid om Genade voor jou.

 57. Maarten says :

  Janneke, wil je misschien ook antwoord op mijn vraag geven?

 58. Just Me says :

  hahaha maakt voor mij geen bal uit meid, maar als jij dat zo wilt zien, prima, maar reageer ook eens even op de vragen van de anderen hier, lijkt dat je hier alleen op mij zit te reageren, maar er zijn er nog 4 die je ook vragen stellen maar daar reageer je niet op, zegt mij genoeg 😉