De leercirkel van Frank Ouweneel

In een poging zijn reputatie als getrouwe bijbelleraar te herstellen nadat hij vorig jaar als oplichter door de mand viel, heeft Frank Ouweneel de meest recente editie van zijn Eindtijdstudie op een aantal punten aangepast. Zo heeft hij al zijn Powerpointslides genummerd en die nummers corresponderen met een bron.

BD-5036

GG-lezer René nam na een studieavond met Ouweneel de proef op de som en vroeg enkele bronnen op. Die had hij twee weken later in huis. “Het betreft scans uit diverse bladen en kranten, onder meer over zonnevlammen en een supercomputer,” zegt René. Maar: het waren geen serieuze wetenschappelijke bladen. Ook de meer dan 100 obscure (volgens GG niet bestaande) tijdschriften waar Ouweneel de afgelopen jaren veelvuldig uit citeerde ontbreken ditmaal in de literatuurlijst. De door Ouweneel opgevoerde bronnen zijn de Telegraaf, de Volkskrant, Newsweek en het creationistische tijdschrift Weet.

Mevrouw Ada Ouweneel leest trouwens ook de KIJK. Een artikel uit dit populair-wetenschappelijke tijdschrift over een boring naar de kern van de aarde heeft bij de Levend Woord Gemeente in Franeker alle alarmbellen laten rinkelen. Dit project is net zo hoogmoedig als de torenbouw van Babel en is daarom gedoemd te mislukken. Daarom zal broeder Frank op 30 januari langskomen om daarover zijn dwaallicht te laten schijnen.

GG-lezer Wilfred bekeek ook de nieuwste Eindtijd-DVD van Frank Ouweneel. In het nu volgende artikel meldt hij zijn bevindingen.

DE LEERCIRKEL VAN FRANK OUWENEEL

We hebben al het nodige kunnen lezen over de presentatie van Frank over 2012. Ik heb zelf ook de DVD bekeken en hiervan een kort impressieverslag gemaakt voor GG.

Frank heeft in zijn DVD over 2012 opnieuw visioenen uit Openbaring gebruikt en een aantal teksten uit het Oude Testament wat ingekleurd, maar in totaliteit bezien gaat deze DVD de eigenaardigheden van andere eindtijdprofeten niet te boven. Frank weeft van zijn geselecteerde nieuwsfeiten (ja, dit keer wel!) een kunstig web, gelardeerd met bijbelteksten. Het blijft toch echt het licht van de ontwikkelingen in de wereld op de bijbel.

Op wat schoonheidsfoutjes na (Jes. 53: 4 luidt bijvoorbeeld niet “God heeft al onze ongerechtigheid op Jezus doen neerkomen. De straf was op Jezus”) doet het allemaal een stuk betrouwbaarder aan. Behalve voor degenen die de verbindingen tussen multi-interpretabele visioenen en vóórtekenen die al sinds Jezus’ dood voorkomen, niet au-sérieux nemen dan. Maar Frank hamert er op dat de intensiteit en de wijdverbreidheid van die vóórtekenen er juist van getuigen dat Jezus zeerrr spoedig terugkomt. God is al begonnen met oordelen, dus Jezus staat op het punt te komen.

Zijn grootvader snapte veel zaken nog niet. Maar voor Frank zijn ze nu glashelder. Geruchten van oorlogen? Die had je vroeger niet, er waren alleen oorlogen (men hoorde in Franks jeugd volgens hem pas een jaar na de aanvang over de ontwikkelingen in de Korea-oorlog). Maar vanwege de technologische ontwikkelingen heden ten dage, kun je binnen tien seconden op de hoogte zijn. En doen er zelfs geruchten van oorlogen, zoals de mogelijk op handen zijnde oorlog tussen China en Japan, of China en de VS, of allerlei landen om de Noordpool, de ronde. Dan moet Jezus’ komst wel nabij zijn! Amen? Amen!

Frank sluit af met twee weeën: wee de goddeloze wetenschappers van het CERN, wee de goedgelovigen, de sukkels! Hij die in de hemel zetelt, lacht… Een applausje voor God!

Drie punten vragen om een wat nadere beschouwing:

Ten eerste oppert Frank voorzichtig dat het getal 666 wel eens voor www, alias het Internet, zou kunnen staan. Tenslotte heeft de Hebreeuwse letter ‘waw’ de getalswaarde 6. In eerdere reacties is er al op gewezen dat dit niet juist kan zijn. Er staat tenslotte in het Grieks 600, 60 en 6. Om de uitleg van Frank te kunnen aanvaarden, zou er 6, 6 en 6 hebben moeten staan. Daarnaast is het een beetje wonderlijk om te denken dat je Hebreeuwse gematria nodig hebt om die puzzel uit het Grieks op te lossen.

Ten tweede legt Frank een verbinding tussen Openbaring 16:8 en 9 en zonnestormen. Hij zegt daarover:

Maar samengevat staat er in Openbaring 6, 8 en 16 dat hij ziet een geweldige aardbeving; hij ziet enorme gevaren vanaf de zon, gevaren die vanaf de zon de aarde bedreigen; hij ziet geweldige rampen die zich voltrekken in het heelal; en hij ziet in visioenen dat als gevolg daarvan de halve wereld in brand staat. (…) Als u de Heer Jezus niet kent, zult u dat moeten meemaken. Hebben we daarvan vóórtekenen gezien? Jazeker! (…) Er hebben natuurrampen plaatsgevonden die wij vroeger niet kenden.

Frank wijst dan op de zonnestorm die op 25 januari 2012 de aarde bereikte.

Beste vrienden, Johannes, en dat moet u maar echt lezen in Openbaring 6, 8 en 16, ziet geweldige gevaren komen vanaf de zon. “In kranten en wetenschappelijke tijdschriften verschenen onlangs onrustmakende berichten. De aarde zou rond 2013 grote schade kunnen ondervinden door een grote uitbarsting op de zon. Een klomp losgeslagen zonneplasme (CME) zou aardse communicatie- en energiesystemen uit balans brengen.” Beste vrienden, Johannes ziet dit werkelijk gebeuren als een onderdeel van Gods oordelen na de komst van de Heer Jezus. God laat dat in vóórtekenen ook gebeuren.

De bijbeltekst ondersteunt dat echter niet. Frank kan als het gaat om de zon eigenlijk alleen verwijzen naar Openbaring 16: 8 en 9. Maar er is daarin geen sprake van ontwrichting van magnetische velden door zonnestormen, maar van hitte en verbranding. Geen enkele ons bekende zonnestorm heeft dat effect. Het voorteken is dus geen voorteken en heeft niets te maken met wat Johannes zag. Het leggen van dat soort van verbanden is echter in de presentaties van Frank schering en inslag.

Ten derde legt Frank Mattheus 24:6 naast de eerste vier zegels uit Openbaring 6. Nog los van de inconsistentie dat iets wat nu al gebeurt (en ook van alle tijden is) blijkbaar volgens Frank een specifiek teken kan zijn van een ‘eindtijd’ en tegelijkertijd een vóórteken ervan, is de uitleg van ‘geruchten van oorlogen’ inventief. Voor Frank is een gerucht iets dat je sneller bereikt dan informatie over de werkelijke gang van zaken. Juist met de technologische ontwikkeling die heeft plaatsgevonden, is dat echter een wonderlijk onderscheid.

Daarnaast is duidelijk dat Jezus juist die oorlogen en geruchten van oorlogen beschouwt als iets dat aan het einde voorafgaat. Daarmee zegt het dus niets over de fase waarin men zich bevindt ten opzichte van de ‘eindtijd’.

Conclusie

Mijn conclusie over het geheel is dat Frank duidelijk verbeteringen heeft ingezet. De bronnen zijn controleerbaar, Frank stuurt ze ook op wanneer men daar om vraagt (onderzoeker René heeft dat gecheckt) en hij gebruikt hoofdzakelijk de NBG-vertaling voor de weergave van teksten. Er is dus hoop! Hoop dat Frank ook onze overige opbouwende kritiek ter harte neemt en in een leercirkel belandt…

Advertentie

56 Reacties op “De leercirkel van Frank Ouweneel”

 1. John zegt :

  Waterlelie, kom er maar in!

 2. mafchauffeur zegt :

  Complimenten voor Wilfred!

  Over enkele jaren zal zijn bloed kruipen waar het niet gaan kan en is een biografie een logische apotheose.

  En als de leercirkel succesvol is kan dat zomaar een geautoriseerde biografie worden.

 3. henkjan37 zegt :

  Maargoed

  de conclusie is dus, Frank heeft geleerd van zijn fouten en is geheel controleerbaar. Dat is een plus. Jammer dat zijn verhaal nu het wel te volgen en checken is volledig door de mand valt;)

 4. henkjan37 zegt :

  zijn valse eindtijdleraren niet ook een teken van de eindtijd? of zijn die van alle tijden: XD

 5. Afolus zegt :

  @Wilfred
  Fijn dat Franciscus van Drenthe nu in een leercirkel is beland.

  Zijn verhalen hebben daardoor jammer genoeg hun glorieuze sensatiekracht verloren. Frank’s toehoorders van weleer hebben destijds natuurlijk nachten niet geslapen van de berichten over radioactieve straling in de verschillende zeeën, waaronder de Noordzee. Ook de kans dat een omgebouwde Boeing 747 VOL met sensoren zou neerdalen op het vaderland leidde tot vreemde emoties.

  Geleuter over het getal 666, zonnestormen en bonuszegels zijn niet sensationeel en als gespreksonderwerp al decennia lang uitgekauwd.

  Het wordt tijd voor goudstof, seks en drank… 😀
  Dan komt de weg omhoog terug. Een leercurve zogezegd… 😉

  Shabba.

 6. mafchauffeur zegt :

  @afolus:

  Het wordt tijd voor goudstof, seks en drank…

  Heb je je roes van zaterdag nu nóg niet uitgeslapen? 😉

 7. bramvandijk zegt :

  @Wilfred
  Doe jij nog steeds aan zelfkastijding 😉

  Maar als deze trend wordt voortgezet dan zal over 5 jaar zijn presentatie heel erg kort zijn:

  “Beste vrrrienden. Prediker heeft het al gezegd, de zon komt op en gaat weer onder en zij snelt zich weer naar de plaats waar zij op zal gaan, de wind waait naar het westen en draait naar het oosten en draait en waait tot zij weer teurg is waar zij ooit begon, als iemand zegt: “hier is iets nieuws”, zie, het was er al sinds lange tijden, generaties komen en generaties gaan, maar de aarde zal altijd bestaan. Er is niets nieuws onder de zon.

  Beste vrrienden, ook in 2017 hebben we weer dezelfde zaken gezien, aarbevingen en oorlogen, oorlogen en aardbevingen. Dus de bijbel heeft nog steeds gelijk! Amen.”

 8. Afolus zegt :

  @bramvandijk
  In het nieuwe lijfblad van Frank, WEET, dat voor slechts € 22,95 een jaar lang op de mat valt, staat momenteel een lezenswaardig artikel over de effecten van “langjarig pesten”.

  Volgens de bekende gristelijke reporter Harry Sleijster is dat wat hier door een stelletje schermverslaafden wordt gedaan met Frank Ouweneel.

  We moeten nog oppassen want anders haalt Frank 2017 niet eens..!?

 9. Johan zegt :

  @afolus: Harry schrijft toch niet echt voor de Weet? Hoop ik…

 10. Afolus zegt :

  Wat trouwens ook wel fijn is, is dat het blad WEET een mooie bewaarbox kan leveren. Mooi alle exemparen uit een jaargang keurig achter elkaar. Dat bespaart een hoop ruimte.

  Mogelijk dat iemand Frank nog kan leren hoe hij makkelijk kan scannen en dan opslagruimte gebruiken in de CLOUD…

  Dat is helemaal makkelijk, dan heb je alles bij de hand als de Here verschijnt op de wolken. 😀

  Cabaret.. 🙂

 11. mafchauffeur zegt :

  @afolus: uit dat artikel (over een Amerikaans onderzoek)

  Bouffard geeft aan dat gepest worden tijdens de kinder- of tienerjaren significante problemen kan veroorzaken in een veel latere levensfase.

  De door Wilfred te schrijven biografie zal daar vermoedelijk een uitgebreid hoofdstuk aan wijden.

  Ik zie trouwens dat WEET een mooie bewaar-case heeft waar twee jaargangen in passen. Welk een voorzienigheid. 😉

 12. mafchauffeur zegt :

  @afolus: wil je voortaan even wachten tot ik mijn reactie heb geplaatst? 🙂

 13. Gerald zegt :

  Hoera! Docter Frank heeft zijn lesje enigszins geleerd!
  Excuses zullen er wel nooit komen en het toegeven van fouten is natuurlijk uit den boze, maar goed hier moeten we het maar mee doen.

  1 ding komt bij mij toch wel bovendrijven, in de zogenaamde studie van vorig jaar zette hij de volgende zinsnede in het tegenrapport:

  “Ten behoeve van de samenstelling van mijn Eindtijd-Bijbelstudies lees en bestudeer ik gedetailleerd meer dan 100 internationale kranten en tijdschriften. Vooral de buitenlandse wetenschappelijke uitgaven vermelden ‘het echte nieuws’. Feiten worden door mij pas vermeld als drie kranten/tijdschriften ten aanzien van een bepaald onderwerp onafhankelijk van elkaar nagenoeg identieke informatie verstrekken.”

  Deze keer gaat het om:

  “Het waren geen serieuze wetenschappelijke bladen. Ook de meer dan 100 obscure (volgens GG niet bestaande) tijdschriften waar Ouweneel de afgelopen jaren veelvuldig uit citeerde ontbreken ditmaal in de literatuurlijst. De door Ouweneel opgevoerde bronnen zijn de Telegraaf, de Volkskrant, Newsweek en het creationistische tijdschrift Weet.”

  Hoe snel kan het gaan? 😉
  Zijn de abonnementen verlopen?

 14. DfTg zegt :

  Wel jammer dat Gerald Wagenaar en Wilbert van den Esker in het bijzonder en het ND en Goedgelovig in ruimere zin, het heimelijke pleziertje van zooveele vrienden van Frank Ouweneel, zo danig verprutst hebben… het was zo spannend en nu moeten we het met feitelijke niemandalletjes doen! Al dat serieuze gezuurpruim veroorzaakt dus dat cabaretier F. Ouweneel zijn grappen en grollen voortaan niet meer kan maken. Vinden jullie dat niet een beetje verdrietig?

 15. Wilbert zegt :

  @Dftg,
  Doomsday-prekerij is zóóó 2012.
  Het interactieve been verlengen en munt-plakken is het nieuwe tijdverdrijf van 2013.

 16. Gerald zegt :

  @DfTg
  Sorry. Ik ben en blijf een zuurpruim. Een zure geest. 😉

  Levert dit artikel de GG twitterkoe nu ook wat positieve tweets op van BGG’s (Bekende Geloofs Gezichten) in Nederland? 🙂
  Zelden zo positief en en opbouwend kritisch.

 17. nietverbaasd zegt :

  “Ten behoeve van de samenstelling van mijn Eindtijd-Bijbelstudies lees en bestudeer ik gedetailleerd meer dan 100 internationale kranten en tijdschriften. Vooral de buitenlandse wetenschappelijke uitgaven vermelden ‘het echte nieuws’. Feiten worden door mij pas vermeld als drie kranten/tijdschriften ten aanzien van een bepaald onderwerp onafhankelijk van elkaar nagenoeg identieke informatie verstrekken.” (FO)

  Hij zou dat toch niet gelogen hebben? Nee ik denk echt dat de abonnementen zijn verlopen. Dat soort dingen doen geestelijk leiders niet.

 18. midas zegt :

  Toch vraag ik me nog steeds af waarom.die studies nodig zijn. Waarom willen mensen zich bang laten maken? Toevallig preek gehoord over wijze en dwaze meisjes Als je olie bij je hebt is dit soort studies toch niet interessant? Wie kan hierop antwoorden?

 19. Wilfred zegt :

  @Gerald: Ja, daar zit ik eigenlijk ook wel op te wachten. Complimenten voor GG dat ze zulk een opbouwend stukje plaatst! 🙂

 20. DfTg zegt :

  @Gerald: Ik kon het niet laten om ff te sneren. 🙂

 21. Wilfred zegt :

  @Gerald/Wilbert: Hoe hebben jullie dat applausje voor God en de sneren naar de wetenschappers van het CERN en mensen die geloven in de Maya-kalender ervaren?

  @Afolus:

  Dan komt de weg omhoog terug. Een leercurve zogezegd… 😉

  Tja, wie weet waar Frank over een jaar mee aankomt. Hij heeft natuurlijk halverwege het jaar zijn werkwijze moeten aanpassen, dus had geen tijd om diepgaand eschatologisch onderzoek te doen. Ik verwacht over 2013 weer wonderbaarlijke openbaringen! Dus die leercurve, die komt er wel. 😉

  @Maf: Voor een biograaf is factchecking natuurlijk erg belangrijk. Ik vrees dat de bronnen van Frank aan het oud papier zijn meegegeven… 😦

 22. mafchauffeur zegt :

  @Wilfred: misschien kom je als biograaf de waarheid wel te weten. Bekentenis of zo. 😉

  Is er trouwens iets mis met een applaus voor God? Heel gebruikelijk in charismanische kringen hoor. Applaus voor Koning Jezus ook. Een oproep voor applaus voor de Heilige Geest heb ik nooit gehoord.

  Gek eigenlijk.

  Maar dat komt misschien omdat ik nooit naar een bijeenkomst met Benny ben geweest.

 23. Wilfred zegt :

  @Maf: Dat komt omdat de HG die charismanici aanzet tot applaus. Functiescheiding, moet jou toch bekend voorkomen! 🙂

  Ik vrees dat ik Frank voor een bekentenis naar het grondgebied van de enige echte marxistische heilsstaat zou moeten overbrengen. En dat is in strijd met mijn beroepsethiek. 😉

 24. Wilfred zegt :

  @John: Waterlelie is afgestorven en bloeit pas in het voorjaar weer op. Als een bloem des waters…

 25. bramvandijk zegt :

  @Wilfred
  “…en haar plaats kent haar niet meer…”
  Zoiets 😉

 26. joost zegt :

  henkjan37:

  zijn valse eindtijdleraren niet ook een teken van de eindtijd? of zijn die van alle tijden:

  we zijn hier echt wel pietluttige zuurpruimen met zijn allen hoor. Een valse enidtijdleraar is toch veel prettiger dan een niet valse. Bij een niet valse kunnen we er lang niet zo lang van genieten dan van een valse.
  Bij een niet valse kunnen wel alleen maar spotten tot het eind der tijden. Niet leuk dus. 😦
  joost

 27. joost zegt :

  Wat mij echt diep raakte was het beeld wat ik er gewoon op dat moment al bij kreeg en dat mij niet meer los heeft gelaten. Daar waar ze in Babel bezig waren om dichter bij God te kunnen komen, en daarmee Zijn bestaan niet ontkenden, zijn ze nu bezig om verder bij God weg te gaan, zowel letterlijk als figuurlijk, door de diepte in te gaan, door het donker van de aarde op te zoeken. Een zoeken waarmee ze in aller hevigheid, wanhopig proberen Zijn bestaan te ontkennen…..

  Als God alom tegenwoordig is dan moeten we hem toch ook kunnen vinden wanneer we dieper de aarde ingaan? Misschien vinden we dan juist de bevestiging van zijn bestaan? Wanneer je werkelijk gelooft in de schepping zoals die in de bijbel staat hoef je er toch helemaal geen bedenkingen over te hebben om naar bewijzen te zoeken?

  joost

 28. Wilfred zegt :

  @Joost: Waar komt die quote vandaan?

 29. mafchauffeur zegt :

  @Wilfred: die quote komt van de Levend Woord Gemeente Franeker (linkje in het GG-artikel)

 30. joost zegt :

  wilfred
  Maf heeft die vraag al voor me beantwoord. Dank je Maf. 🙂
  joost

 31. mafchauffeur zegt :

  @joost: graag gedaan. Ik ging er vanuit dat jij met fotocamera en al met harde hand uit de zaal verwijderd was, en even niet in staat om te antwoorden… 😉

  Bij een Eindtijdstudie mogen namelijk geen foto’s worden gemaakt. Teveel afleiding.

  http://www.levendwoord.nl/?p=1137

 32. mafchauffeur zegt :

  @joost: is er nog gebeden voor genezing van Asperger? Scheelt voor de toekomst een hoop geregel voor het voorkomen van afleiding.

 33. mafchauffeur zegt :

  Met de door sommigen veronderstelde bangmakerij van Frank valt het kennelijk nogal mee.

  Het was geweldig fijn gisteravond met gastspreker Frank Ouweneel over de “Eindtijd”bijbelstudie, pittige ontwikkelingen, waar wij als kinderen van God niet in het ongewisse blijven, en dat is Gods liefde jegens ons.

  http://www.levendwoord.nl/?p=71#comments

 34. Wilfred zegt :

  @Maf:

  en het woord van God, waar niet omheen wordt gepraat, maar radicaal gebracht, zo is het, en zo zal het gaan!

  Tja, aan de leercirkel van de Levend Woord gemeente en van die mevrouw moet nog wat geschaafd worden. Maar ook daar is hoop! 🙂

 35. Wilfred zegt :

  @Maf: Na het lezen van jouw tweets en die van GG koester ik bijna geen hoop meer. Sucks all the life out of me… 😦

 36. Afolus zegt :

  @Wilfred
  Na het lezen van die tweets had ik de indruk dat Friesland was overgenomen door aliens. 😉

  Het taalgebruik in Franeker is buitengewoon glorieus.
  Het heil is daar met broeder Frank Ouweneel en zijn vrouw, zuster Ada Ouweneel absoluut neergedaald.
  Halleluja.

 37. mafchauffeur zegt :

  @Wilfred @Afolus
  Om twittergesprekken met @LWGFraneker of met mevrouw @Naan99 te kunnen volgen moet je er wel snel bij zijn.

  De Twitterregels in die gemeente schrijven blijkbaar voor dat je je eigen tweets verwijdert.

  De gave van het laten verdwijnen van bronnen is kennelijk imparteerbaar. 😉

 38. bramvandijk zegt :

  @mafchauffeur

  De gave van het laten verdwijnen van bronnen is kennelijk imparteerbaar. 😉

  😀 Logisch dat ze daar dus ook niet zo zwaar aan tillen en dat ze FO echt geloven met zijn weggegooide bronnen. Als je zoiets herkent bij jezelf, dan oordeel je milder, standaard psychologie.

 39. mafchauffeur zegt :

  @bramvandijk: 🙂

  Speciaal voor jou om jouw achterstand in kennis van toegepaste pinkstertheologie in te halen: 3 studies over 3 G/geesten.
  http://www.levendwoord.nl/?cat=28

 40. mafchauffeur zegt :

  En speciaal voor ds. Pittig:

  Vanaf 20 februari komt br. Frank Ouweneel maandelijks (iedere derde woensdag van de maand) naar Levend Woord Gemeente Franeker om daar de Bijbelstudie: Belangrijke Bijbelse Begrippen te geven. Een zeer indrukwekkende studie waar ook jij van harte voor uitgenodigd bent. Je kunt je voor deze studie opgeven bij Harm en Gre van Hintum, het liefst wel zo spoedig mogelijk.

  Wat kun je verwachten bij deze Bijbelstudie?

  De Bijbel is een boek van wonderen. Deze studie maakt duidelijk dat de Bijbel zélf al ‘een wonder op zich’ is. Eeuwen oud, maar nog steeds op en top actueel. In de totale wereldgeschiedenis is de Bijbel het meest gedrukte, meest vertaalde en meest verspreide boek en daarin zal ook geen verandering komen. 40 schrijvers uit verschillende landen en met verschillende achtergronden, hebben in een tijdsbestek van 1600 jaar, 100% geïnspireerd door Gods Geest, historische feiten, poëzie, profetieën, evangeliën, brieven en boodschappen geschreven. Toch vormt deze totaalverzameling van 66 boeken een volkomen eenheid en een harmonieus geheel. Het centrale thema van de Bijbel is de weg die God wijst om tot Hem te komen: via Zijn Zoon Jezus Christus.

  Welke thema’s komen er o.a. aan bod?

  Hoe werd de Bijbel geschreven ?
  De Bijbel is 100% waar
  Waarmee vergelijkt de Bijbel zichzelf ?
  De centrale boodschap van de Bijbel: Jezus Christus
  De Bijbel is compleet
  De Bijbel is geen gewoon boek
  Waarom twijfelen ongelovigen aan de Bijbel ?
  Het belang van de Bijbel

  http://www.levendwoord.nl/?cat=7

 41. joost zegt :

  mafchaufeur

  is er nog gebeden voor genezing van Asperger? Scheelt voor de toekomst een hoop geregel voor het voorkomen van afleiding.

  Ik heb wel meegemaakt dat na een gebedsdienst asperges waren verdwenen (een hele schaal) maar asperger heb ik nog niet zien verdwijnen. 😦
  joost

 42. Professor Prietpraat zegt :

  Goh, wat is het toch weer bijzonder dat Frank Ouweneel zijn sprookjes juist in een Levend Woord Gemeente met zoveel enthousiasme worden ontvangen. Birds of a feather flock together. Ze leven in een andere wereld. Buiten de realiteit.

 43. Jan-Willem zegt :

  Pak ‘m Nero, en niet loslaten…

  Tja, het was ook al weer te lang geleden dat jullie Frank Ouweneel hadden aangepakt.. En kapot moet-ie. Toch?

  Gewoon blijven hameren als jullie van GG dat voldoening geeft. Ook al ligt-ie op de grond: gewoon beuken…

  Tja, als je je er goed bij voelt, maakt het toch niet uit?
  Beetje triest is het wel…

 44. goedgelovig zegt :

  @Jan-Willem: Voor de goede orde: Frank Ouweneel ligt bepaald niet zielig op de grond. Hij heeft zijn fraude niet toegegeven en geen excuses aangeboden aan de gemeenten die hij heeft misleid. GG blijft hem gewoon kritisch volgen.

 45. Professor Prietpraat zegt :

  @GG, amen

  @Jan-Willem, als je werkelijk van God, je medebroeders in de kerk en van de Bijbel houdt dan zou het je moeten steken dat Ouweneel onverschillig verder gaat zonder ook maar sorry te zeggen en dat klaarblijkelijk niemand van de kerkelijk leiders in Nederland in het openbaar er iets van durft te zeggen. Integriteit, correctie en berouw van zonde en een geheiligd leven lijken afgedaan te hebben in de kerk van vandaag. Volgens mij moet je nog maar eens goed nadenken over wat je zegt en of het Ouweneel echt zo kapot maakt wat er over hem geschreven wordt op Goedgelovig. Wie komt er trouwens op voor al die mensen die door Ouweneel zijn misleid en bedrogen?

 46. John zegt :

  @Jan-Willem

  Je doet net of wij hier op GG Ouweneel kapot maken! Maar Ouweneel maakt zichzelf kapot met zijn fraude. Dat zou je tegen hém moeten zeggen.

 47. FeH zegt :

  Wie zonder zonde is werpen de eerste steen.

  Hier worden er geen stenen gegooid, maar rotsblokken.

 48. afolus zegt :

  @FeH
  Dat soort reacties krijgt iemand die zijn gehoor “knollen voor citroenen verkoopt” of hen “steen voor brood” geeft.

  Overigens hebben de door jou gepercipieerde rotsblokken niet geleid tot het verstillen van FO.

  Dat betekent dat hij een onnoemelijk harde noot/nood moet zijn in de “hemelse gewesten” immers David bracht Goliath om met een kiezel… 😀 😀

  Glorie.

 49. goedgelovig zegt :

  UPDATE: Het ND publiceerde in september deze nabeschouwing op Frank Ouweneel. Tot op de dag van vandaag is Ouweneel niet openbaar op de kwestie terug gekomen.

  http://www.nd.nl/artikelen/2012/september/08/studie-2012-is-test-ouweneel

 50. Gerald zegt :

  http://www.dwtonline.com/de-ware-tijd/2013/07/23/ouweneel-kweekt-passie-voor-christus/

  In Suriname lijkt Goedgelovig in de filter te blijven hangen, want daar is geen spoor te bekennen van enig wantrouwen richting onze vriend FO. 😛

  “Constantin Landvreugd, directeur van Stadszending motiveert de bedoeling van Ouweneels bezoek aan Suriname. “Het bijzondere aan Ouweneel is zijn bediening en zorgvuldigheid om nieuwsactualiteiten, in verband te brengen met Gods woord en mensen daarin te onderrichten. In 2011 en 2012 heeft Ouweneel ook studies verzorgd. Dit jaar ligt het accent op de nieuwsactualiteiten, met name de oorlogsdreigingen.”

 51. Gerald zegt :

  En hier wordt hij zelfs als theoLOOG betiteld:

  http://www.gfcnieuws.com/?p=174707

  😉

 52. bramvandijk zegt :

  @Gerard

  En hier wordt hij zelfs als theoLOOG betiteld

  Aha, moeten we dan Joh 1 ook zo vertalen?
  1 In het begin was de leugen, de leugen was bij God en de leugen was God.

 53. afolus zegt :

  Ze dronken een glas, deden een plas en alles was weer zoals het ooit was…

  Onze Frank draait weer op volle toeren…
  Inmiddels is de crisis bij hem overgewaaid want hij spreekt in de maanden oktober en november bijna dagelijks en soms zelf meerdere keren per dag de natie toe. Aan spreekbeurten helemaal geen gebrek meer.

  Da wordt natuurlijk nog veel mooier nu het “seizoen van wereldreflectie” voor de deur staat en de eindtijd wel heel bijzondere aspecten in zich bergt.
  Immers de antichrist uit Rusland laat zijn tanden zien aan het nietige Holland.

  Bekeert u nu het nog kan..😎

 54. mafchauffeur zegt :

  @afolus: maar geen enkele spreekbeurt over de DVD LICHT VAN DE BIJBEL OVER DE HUIDIGE ONTWIKKELINGEN IN DE WERELD EDITIE 2013. Een enkel los spreekbeurtje over “De Eindtijd”. Meer niet.

  Wel veel onderwerpen waaruit je de conclusie zou kunnen trekken dat FO volop in de leercirkel zit.
  – Wat kies je? (13 oktober)
  – De duivel (29 oktober)
  – Conflict-situaties (25 november)
  – Genezing van innerlijke wonden (27 november)

  Zou editie 2013 überhaupt wel komen?

 55. afolus zegt :

  @mafchauffeur
  Vermoedelijk pas nadat “de innerlijke wonden-presentatie voldoende ontroering teweeg heeft gebracht, zodat een “fijn liefdeoffer” kan worden ingezameld…
  Ben zo blij… 😎

 56. mafchauffeur zegt :

  Toch blijkt br. Frank Ouweneel navolgers te hebben.

  Ik zeg: plagiaat. Maar ja, wat doe je eraan.
  http://www.paulbegleyprophecy.com/

  Pastor Paul heeft wel zelfbedachte elementen toegevoegd, zoals de verkoop van een T-shirt.
  http://www.paulbegleyprophecy.com/website-pages/store-pastor-paul-begley-christian-books-coffee-cups-travel-mugs-music-cds.html#!/~/product/category=6709087&id=28448577

%d bloggers liken dit: