Pastoor geeft kerkverlaters trap na

schopDe Rooms-Katholieke Kerk wil het makkelijker maken om je uit te schrijven. Maar denk maar niet dat het er ook leuker op wordt. De Tilburgse pastoor Harm Schilder vraagt van iedereen die van de kerk af wil een kopie van het paspoort, knipt vervolgens de foto’s eruit en hangt de afvalligen op het prikbord in de kerk. Dat ze maar mogen terugkeren in de schoot van Maria. Inmiddels is hij door het hoofdbureau teruggefloten.

Pastoor As in Sint-Michielsgestel heeft zo zijn eigen methoden om met afvalligen om te gaan. Hij stuurt iedereen die zich wil uitschrijven deze opbeurende reactie:

U kunt nu geen enkel sacrament meer ontvangen, waarin Christus u tegemoet wil komen. U kunt geen kerkelijke uitvaart meer krijgen. U wijst Christus en Zijn kerk af. Ik ben bang dat u uzelf het eeuwig leven niet waardig keurt en de toegang tot het eeuwig leven en de verrijzenis hebt geblokkeerd. Daarmee raakt u in de eeuwige vergetelheid, waar niemand u ooit nog zal missen. Ik kan u alleen maar het advies geven u te bekeren tot Jezus Christus om tot Leven te komen. Met pijn over het onheil, dat u over uzelf hebt afgeroepen, neemt de kerk van u afscheid.

Geen wonder dat het aantal uitschrijfsites met de dag toeneemt. Wil je ex-katholiek worden, dan kun je terecht op Ontdopen.nl, Stapuitdekerk.nl en Katholiek.nl.

Advertenties

76 responses to “Pastoor geeft kerkverlaters trap na”

 1. mafchauffeur says :

  Dat is nog best wel mild. Niets over de brandende hel; is deze ook al in de doofpot gestopt?

 2. bramvandijk says :

  Klassiek, dat dreigen met het eeuwige oordeel 😦

 3. bramvandijk says :

  @mafchauffeur
  Het kan inderdaad altijd nog weer een beetje erger. Maar het is inderdaad opvallend dat hij het heeft over eeuwige vergetelheid en niet eeuwige pijn. Wat zou de Paus daar van vinden?

 4. Christel says :

  Volgens mij was het niet aan de mens om te oordelen.
  Ik moet tegenwoordig vaak denken aan Jezus die in het zand schreef. Vind ik erg wijs.

 5. mafchauffeur says :

  Pastoor As is trouwens óók mild als het gaat om de herkomst van zijn waarschuwingen. Een persoonlijk advies van hemzelf. Een béétje protestant had echter rechtstreeks uit Openbaring geciteerd. 🙂

 6. Fenderfan says :

  Als je de moeite neemt om je te verdiepen in datgene waar de RKK voor staat, dan kan de brief niet veel nieuws voor je bevatten. ‘Verlichte’ katholieken in West Europa denken wellicht ‘milder’. Maar vergis je niet. De RKK is een wereldkerk met > 1 miljard leden, en een sterke hierarchie. Langzamerhand worden de ‘verlichte’ katholieken in NL teruggedrongen, ook al omdat die groep vergrijst.
  Maar goed, het gaat niet alleen om de inhoud van de brief, ook om de aktie zelf. Ik vraag me af waarom je zo’n brief zou sturen. Ga dan in gesprek.

 7. Christel says :

  Gelukkig controleren ze niet bij de ingang van de kerk op een rk-id-bewijs. Naar de kerk gaan kan gewoon.

 8. DfTg says :

  Ik vind dat de brief nu juist van een stukje zorg en aandacht voor mensen spreekt. Zo iemand gelooft dat gewoon, ik vind het nu juist wel oprecht klinken vanuit die gedachtengang.

 9. peter 2 says :

  oh, dus daar hebben die vol evangelische charismatische freaks het van geleerd. ze zijn nog roomser dan de paus.

 10. kindvanGod says :

  er is een reden waarom iemand vertrekt, wellicht is een gesprek, waarom je de kerk verlaat beter. Ergen sme dreigen maakt niet dat iemand ook weer terug komt. Meer iets van een mail,telefoontje, briefje met de inhoud: ik zou graag met u/jouw in gesprek gaan over de reden van vertrek. Het doet mij zeer dat u Christus afwijst en verlaat. Mogelijk kunnen wij samen tot een oplossing komen of u helpen een andere kerk te gaan bezoeken.

  Dat lijkt mij een liefdevollere manier van handelen.

 11. nietverbaasd says :

  Het is een brief die niet voldoende tactvol is om een echt gesprek te laten ontstaan. Wel een brief die voor de ontvanger kan leiden tot verontrusting. Het verlaten van de kerk is ook maar niet zomaar iets en dat wordt aardig verwoord. Wat mij interesseert is de overgevoeligheid die in de media is ontstaan over dit soort uitingen van de kerk. Er is een soort sfeer aan het ontstaan dat gelovigen zich niet meer mogen uiten conform hun overtuigingen en mensen die daarbuiten staan -bijvoorbeeld scribenten van geenstijl e.d.- wel alles uit de kast mogen halen. Als de ene gevoeligheid niet hoeft te worden overwogen, dan de andere ook niet. Bovendien als je echt niets meer om het kerklidmaatschap geeft, dan lach je toch om deze brief?

 12. Ettje says :

  @kindvanGod; De kerk verlaten betekent toch niet dat je Christus afwijst en verlaat?

  @GG; Pastoor Schilder heeft inmiddels afgezien van z’n plan om foto’s van kerkverlaters op te gaan hangen! Jullie lopen achter de feiten aan! 🙂

  Sowieso een hoogmoedige gedachte, overigens niet alleen, van pastoor As, om te denken dat de weg naar het hiernamaals via de kerk zou lopen!

 13. Johan says :

  @nietverbaasd: Overgevoeligheid van de media? Als ik zo’n brief zou krijgen bij het afscheid van de tennisvereniging zou ik ook verontwaardigd zijn. Dit is eigenlijk erger, want er worden veel existentiëlere bedreigingen geuit. Ik vind het schandalig.

 14. nietverbaasd says :

  Bij een tennisvereniging gaat het niet om de belangen waar de kerk op ziet. Als dit soort dingen niet mogen worden gezegd, dan mogen een heleboel preken niet meer worden gehouden en zou de bijbel ook een zeer twijfelachtig boek worden. Waar het mij om gaat is dat we elkaar niet met zijden handschoenen hoeven aan te pakken. Die overgevoeligheid en lichtgeraaktheid wordt van gelovigen ook afgekeurd. Iedereen moet tegen een verbaal stootje kunnen, ook kerkverlaters.

 15. Johan says :

  Bij het uitschrijven van de tennisvereniging mailt de secretaris het volgende:

  “U heeft nu geen toegang meer tot de gravelbanen, waarin de vereniging u tegemoet is gekomen. U kunt nu aan geen enkele clubactiviteit meer deelnemen. U wijst de tennisvereniging en haar bestuur af. Ik ben bang dat u uzelf niet waardig keurt goed te leren tennissen en de toegang tot een gezonde lichamelijke en mentale conditie hebt geblokkeerd. Daarmee raakt u bij al onze leden in de vergetelheid, niemand zal u nog missen. Ik kan u alleen maar het advies geven u te bekeren en weer lid te worden van de vereniging om tot leven te komen. Met pijn over het onheil dat u over uzelf hebt afgeroepen, neemt de tennisvereniging van u afscheid.”

  Dan kun je twee dingen denken: ‘dit is bedoeld als satire, ha ha ha’, of ‘deze secretaris is een sekteleider en spoort niet’, en je dient een klacht in bij het bestuur en lekt de idiote brief naar de plaatselijke krant.

 16. Johan says :

  @nietverbaasd: Het bevestigt mij in ieder geval dat ik absoluut niet bij een kerk wil horen die zo met haar leden omgaat. Het is een totaal gebrek aan fatsoen. Je hebt gelijk dat heel veel preken (waarin de toehoorders schuld wordt aangepraat en oordeel wordt verkondigd) ook heel ontfatsoenlijk zijn. Misschien moeten we gewoon vaststellen dat veel kerken niet fatsoenlijk met hun leden omgaan?

 17. nietverbaasd says :

  @johan de vergelijking met een tennisvereniging klopt niet. Vergelijk het eerder met iemand die een opleiding wil verlaten. Als zo iemand van zijn overbezorgde mentor een brief krijgt waarin hem iets van de mogelijke consequenties wordt geschetst als hij zonder educatie de maatschappij in gaat, dan wordt deze mentor geprezen. Een pastoor -herder- die een kerklid waarschuwt wordt door het slijk gehaald. Ik vind dat vreemd.

 18. agilhartje says :

  Waarom zou je bedanken voor het lidmaatschap van deze kerk? Het maakt geen enkel verschil als je toch al niets aan je lidmaatschap doet?

  Ik snap die kerken zelf niet: waarom niet de leden schrappen die op geen enkele manier iets van zich laten horen? Beter een kleine kerk met allemaal actieve leden dan een grote lege gemeente.
  Maak een echte Gideonsbende van je kerk, krachtig, snel en slank!

 19. nietverbaasd says :

  @agilhartje lijkt me niet een benadering conform hoe de Goede Herder er zelf over denkt.

 20. Click says :

  @nietverbaasd

  “Als de ene gevoeligheid niet hoeft te worden overwogen, dan de andere ook niet.”

  Je zegt dus dat omdat de ene groep (niet-gelovigen?) niet overweegt wat hun schrijven teweeg brengt bij mensen, de kerk dat dan ook niet hoeft te doen. Maar wie zegt dat zij dat niet hoeven te doen? Beide groepen moeten dit in overweging nemen. Dat de media anders reageert op de kerk dan op bijvoorbeeld GeenStijl is toch ook niet zo vreemd? Dat heeft te maken met de verwachting die je hebt van een persoon of groep. Van de kerk verwacht je een liefdevolle houding en geen brief waarin je min of meer te kennen wordt gegeven dat als je geen lid mee wilt zijn van onze club, dat je dan ook geen toegang meer hebt tot Christus. Bovendien wordt steeds meer duidelijk dat de RK kerk een door en door corrupte organisatie is (afgezien van al het goede dat er zeker ook gebeurt onder de vlag van de Kerk). Het is nogal hypocriet om tegen mensen te zeggen dat ze verloren gaan als ze zich daar niet meer mee willen identificeren.

 21. Ruud says :

  @Ettje,
  “Sowieso een hoogmoedige gedachte, […] om te denken dat de weg naar het hiernamaals via de kerk zou lopen!”

  Als je dat niet gelooft moet je je uit laten schrijven uit de Rooms-Katholieke Kerk… 😉

 22. Johan says :

  @nietverbaasd: Onzin. De kerk matigt zich een rol aan die ze niet heeft en bevestigt daarmee alleen maar haar eigen overbodigheid.

  Als deze pastoor vanuit betrokkenheid zou schrijven, zou hij de vraag stellen waarom deze persoon zich uit wil laten schrijven, waar hij/zij onvoldoende aansluiting bij de kerk ervaart, of de kerk steken heeft laten vallen. Hij kan ook gesprek aanbieden als de persoon daar prijs op stelt. Het is ook geen probleem als hij ook (maar niet alleen) wijst om de voordelen van een geloofsgemeenschap en vraagt of er misschien specifieke diensten van de kerk zijn waar de verlater iets aan zou kunnen hebben.

  Wat hij nu doet is de schuld helemaal bij de verlater leggen en hem erop wijzen dat hij dom bezig is en zichzelf van het heil afsnijdt (een grove leugen). Deze pastoor gedraagt zich als een autistische hork.

  @agilhartje: Mijn idee. Skippen al die papieren leden, of duidelijk onderscheid maken tussen een lidmaatschap light en een lidmaatschap premium.

 23. bramvandijk says :

  @Johan
  😀
  Fantastisch, ik ga me meteen weer opgeven bij de plaatselijke tennisvereniging!

 24. stryber says :

  Dat uitgerekend vandaag, de 17de, GG met dit bericht komt. Het ligt in de lijn van De-Voorzienigheid dat De-Laatste-Ware-Gelovige op 17-08-2017; vandaag dus over 55 maanden, De-Westerse-Wereld de rug zal toekeren, gelijk een moderne Lot; en deze Westerse-Wereld aan De-Rampspoed en De-Eeuwige-Vergetelheid zal worden prijsgegeven; zoals weleer Het-Paradijs en Het-Beloofde-Land; als 3de in lijn der Diaspora’s.
  Uit De-Kerk treden; Ontdopen, het is een steeds sneller wordend proces, die zal leiden naar een Westerse-Wereld zonder Gelovigen, en zo naar De-Ontoegankelijke-Wildernis; en als Pastoors een ultieme en stevige broederlijke vermaning geven; zijn ze geheel in lijn met het N.T.

 25. nietverbaasd says :

  @click en @ johan De fout die de pastoor maakt is dat hij het allemaal wat stellig heeft verwoord. Maar hij spreekt ook zijn zorg uit en dat is gewoon herderlijk optreden dat je van een pastoor mag verwachten. Deze brief zouden wij met z’n allen anders hebben geschreven, maar de betrokken emotie er achter is bijna tastbaar. In deze tijd van kerkhoppen en kerkverlating, is dat zeer verfrissend.

 26. mafchauffeur says :

  @Johan: je bent nog heel coulant. De pastoor heeft het over “de kerk”, niet enkel de plaatselijke parochie.

  Er mag dus op geen enkele tennisbaan in Nederland meer worden getennist. 😉

 27. agilhartje says :

  @nietverbaasd bedoel dat de Goede Herder blij is met dode leden in een kerk?!

  Overigens geeft het lidmaatschap van een kerk geen automatisch toegang tot de hemel. Daar gaat de kerk niet over.

 28. Johan says :

  Nog een schrijnend voorbeeld van gebrek aan katholieke empathie:

  http://www.telegraaf.nl/vrouw/actueel/21226689/__Klinieken_wijzen_verkrachte_vrouwen_de_deur__.html

  @nietverbaasd: Zo’n ‘herder’ is de naam herder niet waard. Die man moet nodig een ander beroep kiezen. Deurwaarder of zo.

  @mafchauffeur: Goed opgemerkt. De arrogante kwast.

 29. Ettje says :

  @Ruud; Misschien dat de RK en nog een aantal kerken dat wel denken…
  Maar ik hoef me niet te laten uitschrijven, want ben niet ingeschreven! 🙂

 30. Johan says :

  Toen de Goede Herder hoorde dat er een schaap uit de kudde was weggelopen, riep hij het beestje na:

  “U heeft nu geen toegang meer tot de grazige weiden, waarin ik u als herder tegemoet ben gekomen. U behoort nu niet meer bij de kudde. U wijst de herder en zijn hond af. Ik ben bang dat u uzelf niet waardig keurt grazige weiden te vinden en de toegang tot rustige wateren hebt geblokkeerd. Daarmee raakt u bij alle schapen in de vergetelheid, niemand zal u nog missen. Ik kan u alleen maar het advies geven terug te keren en weer deel te worden van de kudde om tot leven te komen. Met pijn over het onheil dat u over uzelf hebt afgeroepen, neemt de herder van u afscheid.”

 31. Johan says :

  Toen hem later werd bericht dat het schaap met zijn horens in een doornenstruik vast was komen te zitten en het beestje na uitputting door een wolf was verscheurd, sprak de Goede Herder met betrokken, tastbare emotie:

  “Het is onheil dat hij over zichzelf heeft afgeroepen.”

 32. Ettje says :

  Overigens zeer wijs van pastoor Schilder dat hij er vanaf ziet. Ik herinner me een rechtszaak, ik meende tegen een CGK-predikant die voor een met naam genoemde kerkverlater had gebeden in de kerkdienst. De kerkverlater stapte daarop naar de rechter omdat hij het als smaad ervoer en werd door de rechter in het gelijk gesteld.

  Dus foto’s ophangen had de kerk alleen maar geld gekost. als de gehangenen naar de rechter waren gestapt!

 33. jugendstil says :

  De herder moet het schaap krachtig benaderen: “U weigert mijn begeleiding. U zult ter slachtbank geleid worden.”. ;-p

 34. nietverbaasd says :

  @agilhartje, bepaal jij of deze leden dood zijn? Ik denk dat de Goede Herder toch nog een reddingspoging zou willen wagen. En natuurlijk geeft het lidmaatschap van een kerk geen toegang tot de hemel, als de pastoor dat bedoelt, gaat hij buiten zijn boekje.

  @Johan Wat mijn punt is, is dat het vreemd is dat in deze maatschappij de vrijheid lijkt te worden weggenomen om anders te zijn. Of het nu Moslim of Katholiek of iets anders is, iedereen wordt langs een meetlat gelegd en iedereen is maar verontwaardigd.

  Dit gezegd hebbende klopt het dat van veel inlevendheid geen sprake lijkt. En dat is ook waar een herder voor zou moeten staan. .

 35. agilhartje says :

  @nietverbaasd natuurlijk bepaald de kerk wie lid is, wie anders?

  Volgens mij hou jij het lidmaatschap van een kerk en het lid zijn van de kudde van de Goede Herder niet goed uit elkaar.

 36. nietverbaasd says :

  @agilhartje het klopt dat die twee categorieën niet dezelfde hoeven te zijn, maar je kunt niet automatisch aannemen dat kerkverlaters niet tot de kudde behoren. Ze kunnen best gelovigen zijn, maar met behoefte aan veel pastorale aandacht. Nogmaals, of deze brief van de pastoor daartoe zal leiden is maar de vraag, maar bezorgdheid over kerkverlating is wel te prijzen.

 37. bramvandijk says :

  @nietverbaasd

  Wat mijn punt is, is dat het vreemd is dat in deze maatschappij de vrijheid lijkt te worden weggenomen om anders te zijn. Of het nu Moslim of Katholiek of iets anders is, iedereen wordt langs een meetlat gelegd en iedereen is maar verontwaardigd.

  Over zo’n reactie kan ik me verbazen… het gaat er juist om dat de RKK deze “afvalligen” de vrijheid zo veel mogleijk wil ontnemen om zich uit te schrijven. Hoe kom je erbij dat je geen katholiek zou mogen zijn?

 38. Click says :

  @ nietverbaasd
  Ik zie de brief van deze pastoor juist als een symptoom van iets dat de oorzaak is van kerkverlating. Niet als iets verfrissends in een tijd van kerkverlating. Ik zou gillend weglopen als mensen mij zo zouden aanspreken (en dat heb ik ook gedaan). Het is niet zo dat ik jouw mening hierover fout vindt. Blijkbaar reageer jij heel anders op deze brief dan ik.

 39. nietverbaasd says :

  @bram, ik verbaas me over jouw verbazing (ondanks mijn nick). Waar kun je uit afleiden dat ik meen dat afvalligen niet de vrijheid hebben om zich uit te schrijven?

  Maar waar het mij om gaat , is dat er zo spastisch wordt gereageerd op uitingen van geestelijken. De gedachte daar achter is blijkbaar dat een geestelijke realiteit – of vermeende geestelijke realiteit- geen argument mag zijn in publieke uitingen. Dit komt waarschijnlijk voort uit de gedachte van scheiding tussen kerk en staat, alleen dan doorgetrokken tot in het absurde.

  Nogmaals, de brief van de pastoor is te scherp opgesteld en treft daardoor m.i. geen doel. Maar ik stel de principiële vraag even aan de orde.

 40. ruub says :

  @Johan
  Mooie voorbeelden 🙂

  Ik vond het eenvoudiger mijn lidmaatschap bij m’n lokale kerk te beëindigen dan m’n abonnement op de Volkskrant. Telkens als ik bij de laatste de abonneeservice belde, kreeg ik een aardige medewerker aan de telefoon die me nog een paar geïnteresseerde vragen stelde, waarna onvermijdelijk weer een vlijmscherpe aanbieding volgde.

  Had pastoor As in Sint-Michielsgestel ook gewoon moeten doen. Op het moment dat iemand zich wil uitschrijven, 50 weesgegroetjes kado doen en bij terugkomst in de kerk tweede hostie gratis, eenmalige vergeving voor alle zonden zonder te hoeven biechten en een bloemetje van de pastoor. Werkt beter dan een dreigbrief.

 41. Pittig says :

  Voor de strengere rooms katholieken is het altijd zo geweest: buiten de kerk geen heil. Met moeite erkennen ze dat er buiten de kerk nog christelijke groepen zijn, maar de naam kerk mag het niet dragen.

  Christus heeft Petrus en zijn volgelingen duidelijk de sleutels tot het heil gegeven (Matt 16:19).

  Deze pastoor handelt dus volledig naar de eeuwenoude gedachtegoed van de Rooms Katholieke Kerk.

  En waar Rooms Katholieken “kerk” hebben, hebben protestanten/evangelischen het ingevuld als “het ware geloof”.

  Dus al die andere kerken verschillen dan ten diepste niet zo van deze Rooms Katholieke houding?

 42. Johan says :

  @nietverbaasd: Hij heeft de vrijheid om zich bot te gedragen, de media hebben de vrijheid om daar een meetlat naast te leggen, ik heb de vrijheid om die man een autistische hork te noemen.

  Fijn dat je het onherderlijke nu ook benoemt. Maar je stelling – dat er altijd spastisch wordt gereageerd op uitingen van geestelijken – is echt onzin. De meeste uitingen van geestelijken halen de krant niet omdat het niet nieuwswaardig is. Nieuwswaardig is wat afwijkt van gewone. Religekkies bijvoorbeeld. Dan wordt er spastisch gereageerd en terecht. Als een minister zou zeggen: “Je wilt emigreren? Dan ben je het Nederlanderschap niet waard.” dan zou dat ook direct een vette kop in de Telegraaf opleveren.

 43. Pittig says :

  @ agilhartje

  En wat is voor jou het criterium om uit te schrijven? Wanneer ben je een “lid dat nooit wat van zich laat horen”?

  Ik kom regelmatig bij “leden die nooit wat van zich laten horen” en dat zijn hele prettige en goede gesprekken. Waarom zou ik hen uit willen schrijven? Ze zijn vaak nog heel wat bezig met het geloof, soms nog meer dan trouwe kerkgangers. En hun leven is altijd net zo rein/goed als het leven van een trouwe kerkganger.

  En in aansluiting op nietverbaasd: Lees nog eens de bijbelteksten die gaan over Jezus en de schare. Jezus had discipelen, maar had ook een schare. Die wel eens kwam en vooral in het spekatakel geïnteresseerd was. Jezus wees de schare niet af. Wil jij dan alleen verder met de discipelen en de schare links laten liggen?

  @ Johan

  Prachtige woede!

  Alleen — Jezus ging op zoek naar een verloren schaap. Maar deze schaapjes zijn héél bewust weggelopen! Klein, maar essentieel verschil. Gelden jouw voorbeelden dan wel? Hoe mooi ze ook zijn?

  Jij stelt de kerkverlaters voor als slachtoffers en de kerk als de Slechte, Boze Herder. Maar de tekst van de pastoor is eigenlijk het ouderwetse evangelie van Jezus en Paulus, zoals de orthodoxe lijn in de kerk der eeuwen dat heeft vastgesteld.

  Zoals Paulus en Petrus het zeggen: Als je niet bij deze ware gemeente hoort, vervloekt zij je!

  1 Korintiërs 16:22
  Als iemand de Heer niet liefheeft – hij zij vervloekt!

  Galaten 1,9
  Ik heb het al eerder gezegd en zeg het nu opnieuw: wanneer iemand u iets verkondigt dat in strijd is met wat u hebt ontvangen – vervloekt is hij!

  2 Petrus 2,14
  Hun ogen zijn voortdurend op zoek naar overspel en ze zondigen onophoudelijk, ze verleiden onstandvastige zielen en zijn een en al hebzucht. Vervloekt zijn ze!

  Wat doe jij met deze verzen?

  Of anders gezegd, maar met hetzelfde idee:

  Als je niet in Jezus gelooft, dan ga je naar de hel.

  Of: als je in Jezus gelooft, zal Hij je beschermen tegen onheil.

  Of: als je in Jezus gelooft, ben je veilig. (Veilig in Jezus’ armen)

  Daarbuiten ben je dus onveilig, heb je geen troost, geen houvast, geen hoop, geen redding, etc. Oftewel: onheil.

  Kortom: als je ook maar enigszins in de orthodoxe lijn van de kerk staat, beaam je ten diepste de grote lijn in de uitspraken van deze pastoor.

 44. nietverbaasd says :

  @jophan Ik denk dat ik ook een andere maatstaf gebruik. Ik schrik er niet van dat het jargon binnen de meeste kerken stevig is. DAt is wellicht ook eigen aan het Christelijk geloof. Het is daar verbaal en nonverbaal altijd stevig aan toe gegaan. Laten we toegeven dat Jezus zelf ook scherp uit de hoek kon komen. Weinig pastoraal zouden we nu wellicht zeggen. Nier dat ik deze man met Jezus wil vergelijken, maar ik hecht ook wel aan de duidelijkheid die deze man geeft.

 45. nietverbaasd says :

  @johan Ik denk dat ik ook een andere maatstaf gebruik. Ik schrik er niet van dat het jargon binnen de meeste kerken stevig is. DAt is wellicht ook eigen aan het Christelijk geloof. Het is daar verbaal en nonverbaal altijd stevig aan toe gegaan. Laten we toegeven dat Jezus zelf ook scherp uit de hoek kon komen. Weinig pastoraal zouden we nu wellicht zeggen. Nier dat ik deze man met Jezus wil vergelijken, maar ik hecht ook wel aan de duidelijkheid die deze man geeft.

 46. DsDre says :

  Stel dat een vereniging van atheïsten oid aan nieuwe kerkleden het volgende gaat schrijven (of iets in deze trant):

  “Beste Jan,

  Hoe kun je ongelovelijk dom zijn toe te treden tot een club die gelooft in sprookjes en ze nog misbruikt ook om kinderen en vrouwen te verkrachten, alles en iedereen die niet in de club zit of past te martellen (liefst dood) en massaal over de kling te jagen en daar een satanisch genoegen in te scheppen. ”

  Het mag misschien dan allemaal wel waar zijn, maar kan me zo voorstellen dat Jan hierop niet zit te wachten en dat er enige commotie in de pers ontstaat over dit herderlijk schrijven.

 47. Ettje says :

  @Pittig; De discussie over het wel of niet af/uitschrijven van papieren leden is, denk ik, al zo oud als de kerk zelf. En volgens mij zit daar ook al al die eeuwen dezelfde lijn in. De lijn zoals hierboven beschreven: beter voor de kerk om als een Gideons-bende verder te gaan… 🙂 En meestal komen zulke uitspraken van mensen die zichzelf mijlen ver verheven voelen boven de papieren leden…
  Laat maar waaien, denk ik dan…

 48. Ettje says :

  @Johan; Ik las het bericht over de kerken in Keulen vanmorgen op de site van kerknieuws.http://www.kerknieuws.nl/nieuws.asp?oId=24329
  Dat zijn voor mij de momenten dat m’n mond open valt van verbazing, en ik me afvraag: hoe is het mogelijk?!

 49. bramvandijk says :

  @nietverbaasd

  De gedachte daar achter is blijkbaar dat een geestelijke realiteit – of vermeende geestelijke realiteit- geen argument mag zijn in publieke uitingen. Dit komt waarschijnlijk voort uit de gedachte van scheiding tussen kerk en staat, alleen dan doorgetrokken tot in het absurde.

  Ik snap niet waar je dit vandaan haalt. Het gaat hier niet om een publieke uiting maar om een persoonlijk brief die de pastoor stuurt naar mensen die zich uitschrijven. En de staat heeft hier al helemaal niks mee te maken, dus de scheiding van kerk en staat ook niet.

  Je wekt sterk de indruk dat je een soort stokpaardje van je hier betrekt bij een discussie waar hij niks mee te maken heeft. Of is iedere kritiek op welk gedrag van een geestelijke dan ook per definitie een uiting van de “scheiding tussen kerk en staat, alleen dan doorgetrokken tot in het absurde”? Zijn priesters dan boven iedere kritiek verheven?

 50. John says :

  Pastoor geeft kerkverlaters trap:

 51. Johan says :

  @Pittig: Uit ironie laat ik de Goede Herder slechte dingen zeggen om mijn punt naar Nietverbaasd te maken. Maar het is voor iedereen wel duidelijk (hoop ik) dat dit eigenlijk de Slechte Herder is. Verstandige schaapjes lopen weg bij slechte herders. Bij de goede zullen ze hooguit de weg kwijt raken en worden ze – koste wat het kost – gevonden.

  Ik doe niets met de verzen van Paulus en Petrus. Dat waren ook behoorlijk onverdraagzame types.

  Het verschil zit ‘m in boundered of centered spirituality. Een boer in Australië kreeg eens de vraag hoe hij zijn schaapjes in de onmeteljke vlakte in het oog hield. Kon hij niet beter een hek om zijn land zetten om de schaapjes binnen te houden? Nee, zei hij. Hier in de outback graven we bronnen. De schapen komen altijd terug bij de bron. Ik hoef er dus geen hek omheen te zetten.

  Echte liefde en gemeenschap leidt niet tot kerkverlating. Het is het ontbreken ervan waardoor mensen weglopen.

 52. Wilfred says :

  @Johan: Mooie reactie op de vragen van Pittig.

  @Pittig: Maak jij eigenlijk ook niet te gemakkelijk een verbinding tussen een specifieke kerk en de opmerkingen van Paulus en Petrus? Ik zie in die teksten die je noemt niks staan over kerk…

  @Nietverbaasd: In welke woorden lees jij de bewogenheid van de pastor precies terug? Ik kan ze niet vinden. Ik zie alleen afkeuring…

 53. rob says :

  @Johan

  Ik doe niets met de verzen van Paulus en Petrus. Dat waren ook behoorlijk onverdraagzame types.

  Je bedoelt kleinzielige onverdraagzaamheid zoals de pastoor?

 54. agilhartje says :

  Kunnen jullie me uitleggen waarom mensen nog lid zouden willen zijn als ze er helemaal niets mee doen? Dan maakt het voor hen toch ook niets uit om geschrapt te worden uit een Excel-lijstje? Er veranderd toch werkelijk helemaal niets voor hen? Goede gesprekken over het geloof kunnen ze ook hebben zonder ergens in een database te staan. Ze kunnen zelfs een “schaapje zijn in de kudde van de Goede Herder” zonder de last van een kerk!

  Voor de kerk maakt het wel verschil – soms financieel omdat ze dan geen ledenbijdrage aan de overkoepelende organisatie of unie hoeft te betalen – maar vooral omdat ze dan de ballast kwijt zijn waar ze vaak wel rekening moesten houden in personeel of gebouw.
  Ik blijf zeggen dat de kerk krachtiger kan werken en weer echt kan groeien als ze een Gideonsbende zijn.

 55. Afolus says :

  Wat ik nog wel te prijzen vind in de benadering van de beide RK pastores is dat ze in elk geval in beweging komen en een reactie geven waarvan ze zelf vinden dat het tot doel heeft om de mensen voor de kerk (of de eeuwigheid) te behouden.

  Zelf heb ik een aantal jaren geleden mijn ruim 30 jaar durende lidmaatschap van een evangelische gemeente schriftelijk beëindigd en ik ontving hiervan niet eens een bevestiging. Ik had de indruk dat men blij was weer een kritische gelovige kwijt te zijn…

 56. Jennifer says :

  Mijn opzegging van het lidmaatschap van een evangelische kerk verliep nog moeizamer dan het opzeggen van een Volkskrantabonnement. Ik heb gemail, gebeld en ben langsgegaan. Toch werd ik na een jaar gebeld dat ik nu verwacht werd voor de schoonmaakploeg. Let wel, dit was een uitschrijving door verhuizing, dus geen ruzie en toestanden enzo.

 57. joost says :

  een patiënt met COPD die bij een arts komt met benauwdheidklachten en het advies heeft gekregen om te stoppen met roken maar die aangeeft dit om verschillende redenen (sommige psychische problemen) dit echt niet te kunnen. Roken is zijn houvast wanneer hij met moeilijk heeft.
  Reactie van de arts: “U zult nu geen enkele zorg van artsen meer ontvangen waarin de medische wereld U tegemoet wil komen. U zult geen medicijnen krijgen. U wijst de adviezen van uw artsen af.
  Ik ben bang dat U totaal geen waarde hecht aan uw leven en U zult sterven. U heeft uw genezing geblokkeerd.
  Wanneer U sterft zal niemand U missen.
  Ik kan U alleen maar adviseren onmiddellijk naar met te luistern en een kansje te hebben op overleven.
  Met pijn over Uw besluit neem ik afscheid van U.
  😦 😡 😦
  joost

 58. EvertA says :

  Blijft lastig voor sommige, als iemand het geloof van ‘mijn’ god verlaat..

 59. Wilfred says :

  @Afolus:

  Ik had de indruk dat men blij was weer een kritische gelovige kwijt te zijn…

  Of ze hadden gewoon geen gevoel voor humor. 😉

 60. TommyLee says :

  Als je als uitgangspunt hebt dat je de enige ware kerk en zo denken ze er toch over bij de RK dan is de reactie begrijpelijk. Als je denkt dat er maar 1 eiland in de oceaan ligt verklaar je iedereen voor gek die er van weg zwemt, toch? Stel je vertelt je imam dat je niet langer moslim wilt zijn. In veel landen ben je dan je leven niet meer zeker. of je familie loopt gevaar.Het is triest dat in veel gemeentes er zo spastisch met uitreders wordt omgegaan. Soms worden mensen verwijten gemaakt, gemeenteleden verboden om contact te hebben etc. Ik weet uit ervaring hoe eenzaam je dan kan zijn. Tegelijkertijd heb ik toen heel diep nagedacht of ik zelf ook steken had laten vallen op dat vlak en ik kan zeggen: In de tijd dat ik oudste in een evangelische gemeente was hebben zes families de groep verlaten. Bij alle ben ik toen langs geweest met een bosje bloemen om ze te bedanken voor hun positieve aandeel en ze het beste te wensen.. Met de meeste heb ik nog steeds een goed contact.
  Ik heb nooit in hokjes geloofd, wel in het lichaam van christus.

 61. quickmediator says :

  tja waar is de privacy

 62. mafchauffeur says :

  @TommyLee

  In de tijd dat ik oudste in een evangelische gemeente was hebben zes families de groep verlaten. Bij alle ben ik toen langs geweest met een bosje bloemen om ze te bedanken voor hun positieve aandeel en ze het beste te wensen..

  Klasse.

  Als iedereen dat zou doen zou de bloemenhandel in Nederland floreren als nooit tevoren.

 63. Afolus says :

  @maf
  Hahahahahah 😀
  Tistriestmaarhelaaswaar..

 64. mafchauffeur says :

  En het is zo simpel. Iedere maand voor elk lid € 0,10 van de tienden afhalen en reserveren voor het afscheidsbloemetje.

  Dan is bij vertrek subtiel duidelijk hoe honkvast iemand is geweest.

 65. TommyLee says :

  @mafchauffeur: te vergelijken met de verwijderingsbijdrage voor apparaten 🙂

 66. Pittig says :

  Het probleem dat sommigen met de pastoor hebben, is niet een probleem met de pastoor, maar met het gedachtegoed van de Rooms Katholieke Kerk. Buiten de kerk geen heil.

  @ Johan

  je voorbeeld is prachtig!

  Maar…. 😉

  … wat als je vervolgens de schapen van die Australische boer moet gaan tellen voor de belasting of voor registratie ivm ziekte? Welk schaap registreert de boer dan wel en welke dan niet?

  … En wat als er in de omgeving van de boer veel wolven zijn?

  … En wat als er andere schaapshouders in de omgeving zijn?

  Hoe spreek je dan met elkaar af wie bij wie hoort en wie op pastorale zorg van de pastoor of de dominee of de oudste kan rekenen?

  Ik kan dus niet zien hoe jouw voorbeeld ook maar iets te zeggen heeft over deze kwestie.

  @ agilhartje

  Wie zijn die mensen die jij uit wil schrijven? Heb je al eens met ze gesproken? Je oordeel is wel erg hard, vind ik.

  Hier wat voorbeelden van die mensen:

  — Mensen die bijvoorbeeld door de kerk begraven willen worden. Ze hebben niet zoveel met de kerk, maar willen wel dat de woorden van God bij hun begrafenis klinken.
  — Mensen die problemen gehad hebben met de dominee, kerkeraad of bepaalde gemeenteleden en nu niet meer naar de kerk gaan.
  — Mensen die vanwege lichamelijke of psychische ziekten niet naar de kerk kunnen.
  — Mensen die vanwege hun ouders toch bij de kerk blijven.
  — Mensen die toch iets met de kerk en het geloof hebben, maar weinig behoefte hebben aan kerkgang of groepen. Ze hebben ook wel wat met de kerk, maar niet op de manier die jij van hen verwacht.

  Jij ziet de kerk vooral als een Gideonsbende. Maar besef je wel dat er voor die Gideonsbende heel wat mensen afvielen? Moesten die dan ook maar uit het volk Israël gegooid worden? En wat van de vrouwen en kinderen? Wat van de mensen die twijfelen? Die ziek zijn? Die het even niet meer weten? Die er wel bij willen horen, maar niet met alles mee willen doen?

  De Gideonsbende gaat uit van mensen die iets kunnen geven, maar er zijn ook mensen die alleen kunnen ontvangen. De Gideonsbende gaat uit van sterke gelovigen, maar er zijn ook zwakke gelovigen.

  En besef je wel dat er door hun inschrijving bij de kerk toch contact met ze gehouden kan worden? Als ze in het ziekenhuis komen, kun je daar toch makkelijker op bezoek dan bij volstrekt onbekenden. En ze lezen toch maar het kerkblaadje en de meditaties die erin staan. Ze horen toch maar wat er allemaal in de kerk gebeurt. Als je ze uitschrijft, zie je nooit meer terug!!! Dan is het contact praktisch altijd ook voorgoed over.

  Deze mensen zien soms scherper waar het op aan komt, weten soms beter wat ze nou echt persoonlijk geloven en leven net zo goed/slecht als welk gemeentelid ook.

  Ga toch vooral eens met die mensen praten. Ik kom wekelijks bij zulke mensen en ik vind het de moeite meer dan waard. Ik ben blij dat ze er op welke manier dan ook bij willen horen. De kerk is er om te dienen, dus waarom zou je deze mensen niet willen bedienen?

 67. Pittig says :

  @ Wilfred

  Maak jij eigenlijk ook niet te gemakkelijk een verbinding tussen een specifieke kerk en de opmerkingen van Paulus en Petrus? Ik zie in die teksten die je noemt niks staan over kerk…

  Zouden ze volgens jou dan niet gaan over de groep rond Petrus en Paulus?

 68. Pittig says :

  @ Johan

  Echte liefde en gemeenschap leidt niet tot kerkverlating. Het is het ontbreken ervan waardoor mensen weglopen.

  En waar in hemelsnaam ga jij een groep vol echt liefde en gemeenschap (en zonder ruzies en meningsverschillen) vinden? 🙂

  En als iemand in een christelijke gemeenschap van echte liefde en gemeenschap de boeken van Richard Dawkins gaat lezen en denkt dat die gemeenschap nergens op slaat?

  Of als iemand door vrienden meegenomen wordt naar andere groepen van liefde en gemeenschap?

  Zullen er dan niet toch heel misschien mensen weglopen — zelfs bij jouw hemel-op-aarde-gemeenschap?

  Kortom: ik waardeer je huppelende en blijde woorden over een naiëf ideaal van altijd blije en liefdevolle gelovigen, maar ik breng je ook weer graag met beide beiden op de grond. 😉

 69. Wilfred says :

  @Pittig: Ze gaan niet over de groep rondom Petrus, want ik geloof niet dat de tweede brief van zijn hand is. 😉

  Het belangrijkste verschil met wat jij betoogde, is dat het in die teksten gaat om wat je gelooft en niet over de kerk. Maar misschien hangt dat in jouw optiek 1 op 1 met elkaar samen?

 70. Jos says :

  Ook “pastoor” As is weer een typisch voorbeeld van het abominabele intellectuele niveau, en de daar niet zelden aan gepaarde domme arrogantie, van de “afgestudeerden” van het St. Jans-centrum.
  Het aldaar bij benedenmaatse en zelfs volledig ongeschikte priesterkandidaten geindoctrineerde wereldbeeld stelt de R.-K. kerk rekenkundig gelijk aan Jezus Christus. Je kunt derhalve “de Kerk” niet verlaten zonder “Christus de rug toe te keren”.
  Dat een niet te verwaarlozen deel van de recovering RC’s juist vertrekken
  – omdat ze Jezus Christus willen volgen en/of
  – door hun “herders” lichamelijk of (“slechts”) geestelijk misbruikt zijn en/of
  – niet langer bij een zich als criminele organisatie (zie o.a. de tientallen jaren lang gehanteerde methodes om pedopriesters niet aan te hoeven pakken) gedragende club willen horen en/of
  – blijkbaar gewoonweg in de geloofsverkondiging van de R.-K. kerk niets horen wat hen dichter bij Jezus Christus zou kunnen brengen,
  is voor het beperkte denk- en inlevingsvermogen van deze “herders” ondenkbaar.
  Het tijdens Vaticanum 2 doorgebroken besef dat er buiten de R.-K. kerk ook heil mogelijk is, is binnen een verontrustend groot deel van zowel kerkleiding als gelovigen rap aan het verdwijnen.
  Voor lieden als de pastoors As en Schilder en hun eminente aanvoerder bisschop Robertus, is dat geen echt probleem. De R.-K. kerk heeft in hun optiek wel erger dingen overleefd.

 71. bramvandijk says :

  @Afolus

  Zelf heb ik een aantal jaren geleden mijn ruim 30 jaar durende lidmaatschap van een evangelische gemeente schriftelijk beëindigd en ik ontving hiervan niet eens een bevestiging.

  Er vanuit gaande dat je je niet zozeer hebt uitgeschreven als wel hebt medegedeeld dat je bent overgegaan naar de perfecte gemeente, te weten de Dwaze Schare, kan ik me hun reactie wel voorstellen. Ze weten dat je goed terecht bent gekomen 😉

 72. bramvandijk says :

  @Pittig

  En waar in hemelsnaam ga jij een groep vol echt liefde en gemeenschap (en zonder ruzies en meningsverschillen) vinden? 🙂

  Nou, zonder meningsverschillen lijkt mij inderdaad heel lastig (al hebben sektes hier wel methodes voor gevonden, bepaalde drugs waardoor je niet helder denkt, excommunicatie van andersdenkenden, nadruk op navolging van de leider ipv zelf nadenken, enz.) maar zonder ruzies daarentegen is heel wat minder utopisch.

  Het hele punt is vooral hoe er wordt omgegaan met meningsverschillen. Zodra het geen vereiste meer is dat we overal hetzelfde over moeten denken, zodra meningsverschillen niet met de mantel der liefde bedekt hoeven te worden of zelfs ontkend kun je zonder ruzies een heel eind komen. Laat meningsverschillen het begin zijn van een gesprek, tot oprechte interesse naar hoe de ander tot zijn of haar denkbeelden komt.

  Het hele probleem is dat een kerk bijna altijd een club lijkt te moeten zijn van min of meer gelijkdenkenden. Waarom? Dat lijkt mij nergens voor nodig.

 73. mafchauffeur says :

  Plaatsvervangend hoofdredacteur Henk Rijkers van het Katholiek Nieuwsblad ligt er niet wakker van. Van den Berg moet de ‘wat minder vriendelijke reacties, die hij als ‘bedreigingen wel erg breed uitmeet, voor zijn rekening leren nemen’, schrijft hij in een hoofdredactioneel commentaar.

  Eric gaat onderduiken bij Mariska? Dat wordt vast gezellig.