Frank Ouweneel onder tucht in eigen gemeente

frankadaNu Frank Ouweneel de trotse nieuwe drager van de Gouden Bikini is, meteen maar even een update. Op 4 december plaatste GG-lezer Waarheid onder het bericht ‘Frank Ouweneel ‘corrigeert’ Eindtijdstudie’ de volgende opmerkelijke reactie:

Ik ken deze man persoonlijk, hij gaat naar de kerk waar ik zelf min of meer deel van uitmaak en daar is hij voorlopig niet meer welkom, tenzij hij uit de doeken doet wat zijn bronnen zijn. Alleen kan hij dit niet doen, omdat hij ze – zoals hij heeft aangegeven naar de raad – heeft weggegooid. Er is hem toen drie maanden salaris aangeboden om zijn bronnen opnieuw aan te leveren, maar daar hadden hij en zijn vrouw geen oren naar. Dat laat dus zien dat er geen echte bronnen zijn geweest want anders hadden ze die zo weer kunnen aanleveren.

GG reageerde hier op:

Welke kerk is dat? Waarom zou die kerk FO drie maandsalarissen aanbieden? Graag wat onderbouwing voor deze stelling, zodat we het kunnen natrekken.

De toelichting van Waarheid:

Het is de Evangelische Gemeenschap te Hoogeveen. De reden dat ze dat als raad gedaan hebben is dat Frank en Ada Ouweneel deel uitmaken van de gemeente. De raad vindt op bijbelse gronden dat ze moet zorgen voor elk gemeentelid. Daar hebben ze gelijk in. Ze hebben hem kwalijk genomen dat hij klakkeloos alles heeft weggegooid. Ze hebben daar als raad zorgvuldig over gesproken en zijn er niet uitgekomen met Frank en Ada. En toen is het besluit gekomen om hem dat aanbod te doen van drie maanden zodat hij rustig de tijd kon nemen om alles weer aan te leveren. En zoals ik al zei, daar wilden ze niet op ingaan. Nu zijn de spreekbeurten van Frank bij ons voor in ieder geval drie maanden opgeschort.

Wilbert van den Esker, een van de onderzoekers naar Frank Ouweneel, deed op ons verzoek navraag bij de Evangelische Gemeenschap. Hij vroeg of het klopt dat de raad van de EGH Ouweneel dit aanbod heeft gedaan. Een van de leden van de raad (met naam en e-mailadres bij ons bekend) mailde terug:

Het bericht dat u hebt gehoord is correct.
Als gelovigen hebben wij de opdracht om elkaar te helpen en goed te doen.
En dat laatste in het bijzonder voor onze geloofsgenoten, broeders en zusters, dus ook voor broeder Frank Ouweneel.

Op de vraag hoe Ouweneel op het voorstel heeft gereageerd wilde deze bron niet ingaan. Maar het lijkt er op dat Frank Ouweneel als de drie maanden om zijn wéér op zoek moet naar een andere gemeente omdat de tucht hem niet bevalt.

Advertentie

72 Reacties op “Frank Ouweneel onder tucht in eigen gemeente”

 1. Richard zegt :

  wow! een raadslid dat commentaar geeft! En iets bevestigt. Dat is pas nieuws! Goede zet van Evangelische Gemeenschap Hoogeveen.

 2. afolus zegt :

  De twee S’sen

  De meesten zullen het besluit van zo’n oudstenraad wijs en verstandig vinden. Ze leken er in eerste instantie nog van uit te gaan dat Frank O. de waarheid sprak en integer was toen hij stelde zijn bronnen te hebben vernietigd… Hem een betaling aanbieden om die bronnen opnieuw boven tafel te halen is een wijze, zo je wilt slimme vondst..!!
  De wijsheid van Salomo.

  Frank O. zelf zal deze handelwijze wel hebben bestempeld als het ultieme werk van de duivel. Adderengebroed.
  Satans aanvallen.

 3. rob zegt :

  Frank kan in de toekomst beter een trapje hoger gaan in het leiderschap. Dan kun je de critici onder tucht laten plaatsen 🙂

 4. Neo zegt :

  Veel respect voor de oudstenraad. Wijs en integer voorstel.
  Hoeveel pijnlijker moet het nog gaan worden?

 5. Len zegt :

  Je bent een ultiem, duivels meesterplan op het spoor. De Apocalyps. Je gaat mensen waarschuwen met gelikte (nou ja) powerpointpresentaties. Je trekt volle zalen door het land. Mensen komen met vragen. Dan mag je toch wel terecht vinden dat je een schone en hoge taak hebt.

  Ja, dan zou ik ook mijn bronnen weggooien.

 6. Pittig zegt :

  Tja, als ik met zo’n gouden bikini rond ga lopen, kom ik ook onder de tucht in mijn gemeente…

  (Probeer even dat beeld van Frank Ouweneel in een gouden bikini vast te houden….)

 7. rob zegt :

  3 maandsalarissen om bronnen op te zoeken 🙂
  De onderzoekers deden het voor niets .

 8. rob zegt :

  @Pittig
  Of je hebt eindelijk die kerk vol zitten 🙂

 9. Pittig zegt :

  Mijn complimenten aan de Evangelische Gemeenschap te Hoogeveen voor deze aanpak. Als je ziet hoeveel gemeenten de zaken rond Frank Ouweneel gewoon negeren, dan pakken zij dit voortvarend aan en ook nog eens op zo’n royale manier.

  En daar bovenop nog in gesprek gaan met kritische vragenstellers en daarbij eigen grenzen (en pastorale grenzen) weten te bewaken. Heel wijs!

 10. John zegt :

  Waterlelie, kom er maar in!!!

 11. Pittig zegt :

  @ rob 🙂

  *** of misschien toch eens proberen? “De gouden bikini dominee”. Wel heel wat anders dan een zwarte toga… ***

 12. Pittig zegt :

  Frank Ouweneel woonde toch in Emmen? Maar kerkt in Hoogeveen? Waarom is hij Emmen uitgevlucht?

 13. engel zegt :

  @Pittig,

  Zo te zien ben je iets op het spoor!

 14. mafchauffeur zegt :

  @Pittig: je weet toch wel wat Jezus zei over Eindtijdprofeten?

  En ze namen aanstoot aan hem. Maar Jezus zei tegen hen: ‘Nergens wordt een profeet zo miskend als in zijn eigen stad en in zijn eigen familie.’

  Matt.13 vers 57

  Dat verklaart zowel Hoogeveen als de stamboom. 😉

 15. bramvandijk zegt :

  Zo, en de (voorlopige) score van FO in 2013 is 100%! Werkelijk alle berichten dit jaar gaan over de bijbelleraar. Ongelofelijk hoe die man het gristelijk-satirische front dit jaar weet te beheersen. Zelfs TRIN heeft het nog nooit zo ver geschopt 😀

 16. Johan zegt :

  @bramvandijk: 🙂

 17. Wilfred zegt :

  @Maf: Wat een prachtig toepasselijke tekst. En hoe profetisch! 🙂

  @Bram: Een perfect score! Zal Frank deugd doen… 😉

 18. Pittig zegt :

  @ bramvandijk

  Ik hoop wel dat we dit jaar nog wat anders krijgen! Genoeg schandalen en problemen voor een compleet GG-jaar kan één man toch niet veroorzaken?

 19. joost zegt :

  pittig
  Nu moet je onze Frankenbrein niet gaan onderschatten he? Ere wie ere toekomt. 🙂
  joost

 20. Pittig zegt :

  @ mafchauffeur

  En dat verklaart ook waarom hij in Hoogeveen nu weer bekritiseert wordt. Het was teveel zijn eigen stad en familie geworden.

  Het orthodoxe geschrift de Didache (onderwijzing der 12 apostelen) uit de 1e / begin 2e eeuw waarschuwde trouwens al voor “profeten” als Ouweneel die overal rondtrekken…

  Wie bij u komt om al wat hier boven gezegd is te onderwijzen, die moet u ontvangen. Maar als wie onderwijs geeft, afgedwaald is en een andere leer geeft die ruïneus is, moet u niet naar hem luisteren.

  Niet ieder die in de Geest spreekt is een profeet. Dit is slechts het geval als hij de levenswijze van de Heer volgt. Uit hun levenswijze kan men de valse en de ware profeet leren kennen… ledere profeet die de waarheid leert maar die niet in praktijk brengt is een leugenprofeet.

  En het volgende principe mogen ze dan ook wel in evangelische gemeenten gaan toepassen:

  leder die komt in de naam des Heren moet ontvangen worden. Daarna moet u een onderzoek naar hem instellen en hem leren kennen, want u moet inzicht hebben in de ‘rechter- en linkerkant’. Indien hij die bij u komt op doorreis is helpt hem dan zoveel u kunt. Hij moet echter niet meer dan twee of drie dagen bij u blijven, als dat noodzakelijk is. Als hij zich bij u wil vestigen moet hij werken voor de kost zo hij een vakman is. Als hij geen vakman is, handel dan met hem naar uw eigen inzicht, maar zo dat geen christen bij u werkloos is.

  Als hij hiernaar niet wil handelen, is hij iemand die munt wil slaan uit zijn christen-zijn. Wacht u voor dergelijke mensen.

  Best wel wijze woorden, en dat voor een orthodox christen!

  Ik lees dan verder in de Didaché en wat ziet mijn oog daar? Als waarachtige leraar der Dwaze Schare citeer ik vol verwachting de volgende woorden uit de Didaché:

  Iedere waarachtige profeet die zich bij u wil vestigen is zijn eten waard. Zo is ook een waarachtige leraar, evenals de arbeider, zijn eten waard. Elke eerste opbrengst van de wijnpers en van de dorsvloer, van de runderen en van de schapen moet u apart houden en aan de profeten geven. Zij zijn immers uw hogepriesters. Indien u daarvoor geen profeet hebt, geeft het dan aan de armen.

  (hoofdstukken 8, 11, 12 en 13)

  Klik om toegang te krijgen tot didache.pdf

  Jullie kunnen de eerste opbrengsten van het jaar storten op mijn rekening.

  En pas wel op als je kritiek op me hebt, want als je kritisch bent op een profeet, moet je heel voorzichtig zijn. Voor je het weet heb je de onvergefelijke zonde tegen de heilige Geest begaan.

  U moet geen enkele profeet die in de Geest spreekt op de proef stellen of beoordelen want elke zonde zal vergeven worden maar die zonde zal niet vergeven worden.

  (11:7)

  Maar ja, in de Didaché staan ook zulke gedenkwaardige en hilarische woorden als deze:

  Uw vasten moet niet in overeenstemming zijn met de schijnheiligen. Zij vasten immers op maandag en donderdag. U moet vasten op woensdag en vrijdag.

  (8:1)

  Die orthodoxen zijn altijd al hilarisch en satire-waardig geweest!

 21. DfTg zegt :

  Potvolblomme, dat gaat weer druk worden daar in Hoogeveen.

 22. cornelis zegt :

  drie maandsalarissen maar liefst. wat is de satan toch listig! de vrome broeder Frank O.is er echter niet ingetuind, want dit geld ware hem ten verderve geweest!

 23. Peter H zegt :

  @Pittig
  Ha, wel op woensdag en vrijdag! Het lijkt mij allemaal satire wat die Didache heeft geschreven. Een soort aartsvader van GG.

 24. vertue4 zegt :

  @Pittig

  De didache is fascinerend – vooral heilzaam voor evangelischen die zich graag vergelijken met de eerste christenen maar nog nooit iets van die eerste christenen zelf hebben gelezen buiten de bijbel, en ik kan het weten 😉 Het laat zien dat je altijd moet oppassen met idealiseren.

  Om de Didache toch wat recht te doen: de woorden over vasten zijn alleen hilarisch als je ze buiten de context van hun tijd ziet..

  Naar alle waarschijnlijkheid worden met de ‘schijnheiligen’ de joden bedoeld die op maandag en donderdag vastten. Christenen worden opgeroepen zich in het vasten te onderscheiden van de actieve joden. Het weinig subtiele ‘schijnheiligen’ verwijst naar Jezus’ woorden in Mt. 6:16.

  Jezus liet het ‘schijnheiligen’ slaan op een groep binnen het jodendom, namelijk hen die vastten en dat duidelijk lieten blijken. De schrijver van de didache lijkt het op alle regelmatig vasttende joden toe te passen.

  Een wezenlijk verschil en een symptoom van de onvermijdelijke breuk..

 25. Pittig zegt :

  @ vertue4

  De uitleg over die schijnheilige praktijken kende ik wel, maar vind je het niet hilarisch om er dan gewoon andere dagen tegenover te stellen? Alsof je daarmee de schijnheiligheid bestrijdt! 🙂

  Òf de schrijvers van de Didache hebben niet begrepen wat schijnheiligheid is òf ze zaten zo in de strijd met de Joden verwikkeld, dat ze niet meer logisch konden denken.

  Of nog een derde optie, of vierde… 😉

 26. fransje zegt :

  Jammer dat Frank zo een dwaallicht is. Gelukkig zijn er genoeg evangelische groepen die nog wel betrouwbaar zijn.. Misschien kunnen mensen als Bram van Dijk en Pittig deze ook eens noemen. Misschien moeten zij dan wat onderzoek verrichten, maar dan is het beeld wel wat eerlijker, denk ik. Ikzelf ben lid van de PKN, dus ik ben niet partijdig ofzo.

 27. henkjan37 zegt :

  @ pittig

  hoezo is dit orthodox? In welk opzicht? het lijkt me enigzins tegen het pelegianisme aanschuren, evenals dat het nogal Jacobisch is gezien de verwijzingen naar David.

 28. henkjan37 zegt :

  @ fransje

  ik denk dat als we nu een gemeente noemen die wellicht goed is…en dan onder de loep nemen, zal daar ook wel heel wat mis zijn.

  Op zich hoort dat nu eenmaal bij mensen dat ze fouten maken..en hoe meer werken lostaande gehelen zijn, zoals congretionalistische kerken nu eenmaal zijn, hoe meer ruimte er ook komt voor excessen en rare zaken.

 29. Wilfred zegt :

  @henkjan37: En wat is dan orthodox volgens jou? Alleen de canon? 😉
  Overigens zijn er geschriften bekend waar dit werk als canonisch bekend stond, maar dat terzijde…

 30. kurwa zegt :

  @ joost
  bij dees verzoek ik u, mensch van vleesch ende bloed uw mond ende klep te houden. als gij luistert ende hoort naar mij dan zal ik mij van tijd tot tijd onthullen zie ik werkelijck ben. u tast nu nog in het duister ende donker. als gij belooft uw mond te houden over uwer dwaze ende gekke schare zal ik een volgende post ende bericht plaatschen over mijns eigen ick. wee u sterveling, WEE U. Indien gij spreekt over den dwaze schare kunt gij vergeten ende uit uwer hoofd zetten dat ik mij openbaar maak ende bekend maak.

  vreescht niet.
  ik ben bekender dan gij denkt..

 31. bramvandijk zegt :

  @Pittig
  Die Didache is niet mis:

  Uit hun levenswijze kan men de valse en de ware profeet leren kennen… ledere profeet die de waarheid leert maar die niet in praktijk brengt is een leugenprofeet.

  Ik denk dat we nu achteraf alsnog kunnen vaststellen dat het vorige akkefietje met FO inderdaad relevant was… bijna 2.000 reacties die in één klap overbodig zijn geworden 😉

 32. bramvandijk zegt :

  @fransje

  Gelukkig zijn er genoeg evangelische groepen die nog wel betrouwbaar zijn.. Misschien kunnen mensen als Bram van Dijk en Pittig deze ook eens noemen. Misschien moeten zij dan wat onderzoek verrichten, maar dan is het beeld wel wat eerlijker, denk ik.

  Ik denk dat een paar dingen voor jou misschien niet helemaal duidelijk zijn:
  -ik heb geen banden met GG en bepaal niet waar er wel en niet over bericht wordt;
  -als je kijkt naar de regels van GG, dan zie je onder andere:
  Het is nodig dat we onszelf leren relativeren, onze geloofspraktijk eerlijk en kritisch durven bevragen, en hoofd- en bijzaken blijven onderscheiden. We zijn van mening dat deze ‘bediening’ door gelovigen in Nederland veel te weinig wordt beoefend, en willen daar met Goedgelovig.nl een constructieve bijdrage aan leveren.
  Dus als je GG als eenzijdig ervaart, komt dat ook omdat de rest van gristelijk Nederland nogal eenzijdig naar de andere kant is;
  -als ex-PKN’er is mijn kennis over evangelische groepen toch wel wat beperkt;
  -en om eerlijk te zijn, vind ik het lastig om positieve punten te halen uit mijn huidige ervaringen met evangelische groepen, het zijn vast aardige mensen, maar wat een vreselijke ideeën houden ze er op na;
  -als jij meer evenwicht zoekt, staat het je vrij om zelf een artikel in te leveren bij de redactie van GG, zie bovenaan deze pagina het menuknopje contact.

 33. agilhartje zegt :

  De heer Ouweneel is nu wel heel diep gevallen. Zou hij nog voldoende werk hebben om van te leven? Of heeft hij nog een andere baan?

  Ik hoorde van een gemeente waar hij mensen boos maakte omdat hij het lawaai van de vertaling bekritiseerde. Terwijl een gedeelte van die gemeente het Nederlands van Ouweneel nog niet machtig is…
  Ook in deze gemeente is hij inmiddels niet meer welkom.

  De enige weg die hij volgens mij kan nemen is de weg van schuldbelijdenis en vragen om vergeving. Als hij die weg kan nemen is wat mij betreft alles vergeven.
  Vergeten is wat lastiger want het staat allemaal op Goedgelovig…

 34. mafchauffeur zegt :

  @agilhartje:

  Vergeten is wat lastiger want het staat allemaal op Goedgelovig…

  Dat is best wel op te lossen.

  stap 1: het aanmaken van een Rubriek “Vergeven en vergeten”

  stap 2: het overbrengen van de betreffende artikelen naar deze rubriek
  stap 2a (optioneel): het achterlaten van een simpele mededeling dat het verplaatste artikel een inmiddels vergeven en vergeten kwestie betreft, zonder details.
  stap 2b (optioneel): hieronder ruimte geven voor spijtbetuigingen van reageerders die vergeving vragen voor hun felle kritiek.

  stap 3: een stevige betaalmuur installeren voor de nieuwe rubriek, bijvoorbeeld € 1000 euro per in te zien artikel.
  stap 3a (optioneel): de opbrengsten van de betaalmuur ten goede laten komen van de vergevenen.
  stap 3b (optioneel): de namen publiceren van degenen die de betaalmuur slechten.

 35. Agilhartje zegt :

  @mafchauffeur dat is een onvergetelijke manier van vergeten!

 36. Wilfred zegt :

  @Bram: Gegeven alles wat ik van FO weet, kan ik alleen maar concluderen dat hij een consistente gedragslijn heeft als het om ontlopen van aanspreekbaar-zijn gaat. Normaliter zou ik consistent gedrag waarderen, maar in dit geval wat minder… 😉

 37. bramvandijk zegt :

  @Wilfred
  Wees maar blij dat jouw ouders heel inconsistent waren en jou heel anders behandelden dan baby’s van andere ouders 😉

 38. Wilfred zegt :

  @Bram: Hoe weet jij hoe mijn ouders babies van andere ouders behandelden? 🙂

 39. bramvandijk zegt :

  @Wilfred
  Wou je mijn profetisch gaven ontkennen?!

 40. Wilfred zegt :

  @Bram: Nee, maar ik ‘wil’ dat wel… 🙂

 41. Edze zegt :

  Nou ben blij te zien dat er gemeente is die wel haar verantwoording neemt. Helaas heb ik er bij een gehoord die dat nog steeds niet heeft gedaan. Ik heb hierom mijn lidmaatschap opgezegd.

 42. Boaz zegt :

  Nou dit zouden meer gemeentes moeten doen. Onbegrijpelijk dat deze man nog ergens een studie mag geven.

 43. Edwin zegt :

  Ja exact de “vrome geesten” van de VPE

 44. TheArtist zegt :

  Er was eens een leraar uit Emmen
  Die vond dat de waarheid mocht klemmen
  Riep door d’oudsten verrast:
  M’n Bikini die past!
  En in dat geld kan ik mooi zwemmen

  TheArtist

 45. pieter zegt :

  Ik vind het niet bepaald ethisch en pastoraal verantwoord dat de gemeente (weliswaar desgevraagd) naar buiten treedt over deze zaak. Pastores hebben hoop ik toch een ambtsgeheim…

 46. Onno zegt :

  @Pieter, wat een onzin, deze zaak gaat de hele gemeente aan, het gaat immers niet om iemand die in zijn eigen kerk wat niet kloppende preekjes heeft gehouden. Zit je te wachten op een Bijbelstudie over het onderwerp gemeentetucht? Die kunnen we hier wel geven hoor 😉

  Overigens is het enige wat ze gezegd hebben dat er daadwerkelijk een aanbod is gedaan voor het geven van salaris om de verdwenen bronnen boven tafel te krijgen, over inhoud van gesprekken zijn verder geen mededelingen gedaan.

 47. Nadenkertje zegt :

  Grappig dat de GG-kudde zo goedgelovig is en klakkeloos volgt wat deze ‘journalisten’ op hun eigen website ‘kwakken’ .
  Het idee dat FO dit kan verzinnen, vind ik persoonlijk heel veel eer naar die man.
  Ik probeer me voor te stellen hoe dat gaat.
  Hij pakt een foto van internet en ziet een schip, besluit dan dat dit schip straling meet, +het jele verhaal erachter. Vervolgens gaat ie naar Microsoft publisher en creert zelf een kranten kop en plakt die in zn presentatie.
  Ik praat FO helemaal niet goed, maar de ‘eer’ die je hem toespeelt is van een groter valubee dan het fantasy brein van Tolkien.

  Niemand vraagt zich af hoe hij dit heeft kunnen doen.
  Wel begrijp ik waarom hij niet reageert, het is een discussie die op voorhand al verloren is.

  Wij als gristenen zijn er als de kippen bij om onze geestelijk azijn over uit te pissen, en dekken het toe met gristelijke bijbeltexten.
  Zonder zelf na te denken, volgen we dit ‘medium’ in zijn/haar denkwijze.
  Ik kan me vanuit de geschiedenis nig zo’n soortgelijke situatie herinneren, dat eindigde voor een bepaalde bevolkingsgroep niet zo goed.

  Ik zou zeggen, common sense, denk ee na…

 48. Nadenkertje zegt :

  Overigens als een raadslid zo uit de schoolklapt mag hij ook meteen uit zn ambt.
  Dit hoort niet!!!! Daar hoor ik overigens niemand over

 49. afolus zegt :

  @Nadenkertje
  Je doet je naam geen eer aan Nadenkertje…
  Volgens mij heb je de artikelen én de paar duizend reacties daarop over Frank O’s capriolen hier op GG niet of nauwelijks gelezen.

  Dan zou je namelijk gezien hebben dat hoor en wederhoor is gepleegd, dat Ouweneel op verschillende fronten dubbelrollen heeft gespeeld en dat een hier gerespecteerde Wilfred uren, dagen, weken heeft gewerkt om de presentaties en meningen van Ouweneel te duiden.

  Met één overduidelijk resultaat, nl. dat Ouweneel niet alleen foto’s en plaatjes manipuleert omwille van effectbejag, maar ook bijbelteksten knipt en plakt om zijn verhaal kracht bij te zetten.
  Een jokkebrok waar “wij azijnpiesende gristenen” (!!!???😁😳)vooral duidelijk afstand van mogen nemen….

  Amen!

 50. pieter zegt :

  @onno. Over gemeentelijke tucht hoef je me niets te vertellen hoor. Daar ben ik op gepromoveerd. Ik zeg ook niets over het instellen van een tuchtprocedure tegen FO. Het lijkt me ook niet meer dan logisch dat de gemeente een onderzoek instelt. Alleen… daar zwijg je over naar buiten toe! Dat blijft iets tussen de gemeente en het lid FO.

 51. Onno zegt :

  @Pieter, in dit geval niet mee eens. Paulus wees Petrus bijvoorbeeld bewust publiekelijk terecht toen hij verkeerd bezig was en verwarring kon zaaien. Aangezien een heel groot gedeelte van de Nederlandse kerk hiermee is gemoeid is naar mijn idee veel meer geoorloofd en is een grotere mate van openheid gewenst over de tuchtprocedures met betrekking tot Ouweneel. Nogmaals, het gaat niet om een akkefietje dat zich afspeelt in een plaatselijke dorpskerk.

 52. Anne Los zegt :

  http://dossiers.tk/ouweneel-frank.htm

  Vooral de laatste reactie van Wilbert in de link hierboven zegt genoeg.
  Pleit voor Ouweneel dat hij zich niet door de kerk laat omkopen met 3 maandsalarissen….
  Zijn gemeente: Als gelovigen hebben wij de opdracht om elkaar te helpen en goed te doen.
  En dat laatste in het bijzonder voor onze geloofsgenoten, broeders en zusters, dus ook voor broeder Frank Ouweneel.

  —We hebben gezien hoe “christenen” dat gedaan hebben van de zomer. Jullie hebben Frank vanuit een Bijbelse houding en goede hartsgesteldheid geholpen.
  God zal trots op jullie zijn.

 53. John zegt :

  @Anne Los

  Pleit voor Ouweneel dat hij zich niet door de kerk laat omkopen met 3 maandsalarissen….

  Je bedoelt dat het pleit voor het feit dat Ouweneel die bronnen nooit heeft gehad en er dus weinig om te kopen valt?

 54. rob zegt :

  @Anne
  Het zou natuurlijk het allermooiste zijn als FRank en de bronnen had laten zien en 3 maandsalarissen had geweigerd.

 55. afolus zegt :

  Anne Los lijkt van God los…

 56. Herbert zegt :

  “anne Los lijkt van God los”,
  Wat een belachelijke reactie afolus, je hoeft het niet met haar eens te zijn maar nergens is dat op gebaseerd als ik haar reactie lees.

  Het zegt meer van jou en als de onderzoekers ook zo hun werk hebben gedaan, arme Ouweneel.@Anne bedankt voor de link! Zeer verhelderend. @Rob: zou leuk zijn maar hij heeft ze niet meer..101 kranten en magazines, onder de tucht omdat je te ruimerig bent.

 57. Flipsonius zegt :

  @Herbert

  Het zegt meer van jou en als de onderzoekers ook zo hun werk hebben gedaan, arme Ouweneel.

  Guilt by association?

  Die link kenden we allang, en bevat geen enkele adequate weerlegging van het onderzoek. Als Frank Ouweneel een onderzoeksjournalist (hetgeen i niet het geval is ) zou zijn die zich baseerde op gevoelige informatie zou hij zich kunnen beroepen op het recht om zijn bronnen te beschermen. maar hij stelt zich op als deskundige die zich op openbare gegevens beroept, die dus nergens terug te vinden zijn. Maar in beide gevallen zou het onacceptabel zijn als je je bronnen vernietigt, maar ze wel als bewijsmateriaal aanvoert.

  Dan maak je jezelf volstrekt ongeloofwaardig.

 58. mafchauffeur zegt :

  @Herbert: het blijfd inderdaat stuitent, het volharden in het maken van spelvouten door “de onderzoekers”. 😉

  Tijd voor een ontluisterent stripje door rob? 😉

  Een inhoudelijke reactie van de heer Ouweneel over het SONIS-project van NASA (SOFIA), de zwaar besmette oceanen (zoutkaart) en de ten dode opgeschreven bergers van de RENA heb ik echter nog niet gezien. 🙂

 59. Pittig zegt :

  Wat? Is er nog een blik Ouweneel-fans opengetrokken? Geen wonder dat ze zo weinig van de feiten afweten, want ze zaten tot nu toe natuurlijk in dat blik…

 60. Pittig zegt :

  @ pieter

  Onno heeft toch helemaal gelijk dat het hier om een publieke tuchtkwestie gaat? Of heb je er ook problemen mee dat Paulus zo openlijk over Petrus spreekt? Of dat Lucas de akkefietjes in de eerste gemeente uitgebreid in zijn boek Handelingen bespreekt? Bijvoorbeeld de ruzie tussen Barnabas en Paulus over Johannes Marcus.

  En ik vind het raadslid juist heel wijs door wel over de publieke tuchtmaatregelen te spreken, maar de gesprekken niet weer te geven.

 61. mafchauffeur zegt :

  @Nadenkertje:

  Ik probeer me voor te stellen hoe dat gaat.
  Hij pakt een foto van internet en ziet een schip, besluit dan dat dit schip straling meet, +het jele verhaal erachter. Vervolgens gaat ie naar Microsoft publisher en creert zelf een kranten kop en plakt die in zn presentatie.
  Ik praat FO helemaal niet goed, maar de ‘eer’ die je hem toespeelt is van een groter valubee dan het fantasy brein van Tolkien.

  Nooit geweten dat Tolkien zijn boeken als waarrrrheid aanprees. Boefje. Maar goed dat ik mij altijd verre heb gehouden van die boeken en films. 🙂
  (wat is een valubee?)

  Niemand vraagt zich af hoe hij dit heeft kunnen doen.

  Neem een dagje vrij om de GG-artikelen en discussies van het afgelopen half jaar te lezen, dan kom je dit vanzelf tegen.

  Wel begrijp ik waarom hij niet reageert, het is een discussie die op voorhand al verloren is.

  Wellicht is je ontgaan dat hij wel degelijk heeft gereageerd.
  – “de bronnen hebben wel bestaan”
  – “dit is een aanval van Satan”
  – “ik heb het te druk en ben veel op reis”
  Overigens ging het meestal niet om een discussie over interpretatie, maar over wel of geen duimzuigerij. 😉

 62. Joop zegt :

  @Anne Los,

  Misschien dat drie aapjes jouw naiviteit kunnen duidelijk maken…

 63. K.K. zegt :

  Ja wellicht 😉 Jopie dopie en zopie

 64. nadenkertje zegt :

  Ik sta nog steeds versteld van alle reacties van mensen.
  Hoe incorrect is het wanneer ene ker dit soort info verspreid.
  is integriteit dan een goed waar we voor moeten betalen.
  Als gristenen zouden we ons moeten schamen en GG voorop.

  ik praat Frank niet goed, maar ik denk dat we Frank teveel eer geven als we allemaal maar aannemen dat hij deze dingen opzettelijk uit zn duim zuigt.
  Als dat waar zou wezen, dan zou Frank de gouden griffel verdienen. Wat een fantast is deze man dan, ….

  ik zelf ben van mening dat Frank zijn eigen waarheid gelooft en inderdaad wat foutieve info heeft verspreid, en dan nog……
  allemaal gristenen die daar hun oordeel over hebben, en meningen vormen en Frank al afschieten bij voorbaat. Iedereen weet het beter, en bijbel teksten te over…..

  Maar laat wie zonder zonde is de 1e steen werpen, en ja daarmee sla je een discussie dood, dat is niet mn bedoeling, maar een stelletje hypocrieten bij elkaar hier.
  Zodra we iemand kunnen afmaken, gaan en vooral zijn wij nog roomser dan de paus.

  de man van de raad uit Hoogeveen zou uit zn ambt moeten worden gezet, geheimhouding, integriteit en fatsoen, ontbreekt deze man.
  Weest kritisch, onderzoekt alles en behoud het goede, het oordeel ligt bij Hem en niet bij ons zielige hypocriete gristenen

 65. nadenkertje zegt :

  @admin, tis altijd leuk als je reageert, je reageert niet inhoudelijk.

  je refereert WEER naar je eigen waarheid, dat ik op mn vrije dag de waarheid van jullie site kan en moet halen? hahahahaha, ik enk dat de telegraaf, story en prive bij elkaar nog meer waarheids getrouw zijn dan jouw onderzoekers ( google en wikipedia)

  nogmaals ik praat hem niet goed, maar het ‘geweld’ waarmee jullie Frank te lijf gaan is buiten proportioneel.
  Dit is geen satire meer, reageer daar maar es inhoudelijk op.

 66. nadenkertje zegt :

  @mafchauffeur..sorry

 67. John zegt :

  @nadenkertje

  je refereert WEER naar je eigen waarheid, dat ik op mn vrije dag de waarheid van jullie site kan en moet halen?

  Zeg poephoofd, jij stelt een vraag (“Niemand vraagt zich af hoe hij dit heeft kunnen doen”) waarop Mafchauffeur terecht zegt: zoek maar eens in de discussies van de afgelopen maanden over dit onderwerp. Nou en of wij ons hier afvragen hoe Frank dit heeft kunnen doen! Dus waar je dit vandaan haalt is mij een raadsel. Dan kun je nu wel loos voor je uit lopen schreeuwen.

 68. Pittig zegt :

  @ nadenkertje

  Zie jij ook enige tegenstelling in de volgende woorden van jouw hand?

  Maar laat wie zonder zonde is de 1e steen werpen, en ja daarmee sla je een discussie dood, dat is niet mn bedoeling, maar een stelletje hypocrieten bij elkaar hier.
  Zodra we iemand kunnen afmaken, gaan en vooral zijn wij nog roomser dan de paus.

  En meteen daarna deze zin:

  de man van de raad uit Hoogeveen zou uit zn ambt moeten worden gezet, geheimhouding, integriteit en fatsoen, ontbreekt deze man.

  Wel kritiek waarom wij Frank Ouweneel “uit zijn ambt willen zetten”, maar vervolgens zelf een ander uit z’n ambt willen zetten?

  Waarom mogen wij niet over Frank Ouweneel zeggen wat jij wel over die man uit de raad mag zeggen?

  En dan zeg jij dat wij hypocriet zijn? 🙂

 69. afolus zegt :

  @Pittig
  😀 😀 😀

 70. bramvandijk zegt :

  @Pittig
  😀

  Soms is het ook te makkelijk… zouden we misschien moderatieregels moeten instellen om mensen tegen zichzelf in bescherming te nemen?

 71. Ed zegt :

  Wat mij verbaasd is dat er nu nog steeds mensen zijn die het voor een fraudeur opnemen. Let wel ik zal FO als mens niet oordelen, echter de daden als “onderwijzer” wel.
  Dat hij bewust zijn eindstudies heeft gemanipuleerd met leugens en bedrog is in de Nederlandse rechtsorde te bewijzen. Dat hij meerdere kansen heeft gehad en nog heeft om de bewijzen aan te leveren weigert categorisch. Mijn advies voor de gemeenten die hem nog wel spreektijd geven stop er mee, dit om nog enige geloofwaardigheid te behouden.

 72. Kees zegt :

  Ik zie dat Frank inderdaad niet meer voorkomt in de agenda en het geven van bijbelstudies voor deze gemeente. Andere gemeentes neem een voorbeeld aan Hoogeveen. Laat zien dat u, uw verantwoordelijkheid durft te nemen

%d bloggers liken dit: