Nationale richtlijnen voor Sinterklaasfeest

Het NEN – Nederlands nationale normalisatie instituut – houdt zich vooral bezig met de beschrijving of vertaling van internationale standaarden als ISO 9001 of IEC 27001. Sinds enkele jaren heeft het NEN haar maatschappelijke rol versterkt. In opdracht van de overheid heeft het NEN zich gebogen over een zogenaamde Sint Nicolaasnorm. 19 november is de hernieuwde norm NEN 0512:2010 gepresenteerd. Op dit moment heeft deze norm slechts de status van een aanbeveling, maar het is niet uitgesloten dat zij een verplichtend karakter krijgt. De norm is breed opgesteld. Uit de inleiding:

Zo zijn er richtlijnen voor aankomst en vertrek, het gooien van strooigoed, kledingvoorschriften voor Sint-Nicolaas en de Pieten, maar ook handelingsvoorschriften bij geloofwaardigheidscalamiteiten: Wat moet er gedaan worden als de baard van Sint-Nicolaas in ongerede raakt of de mijter?

De richtlijn is gratis te downloaden, en dat is maar goed ook. Met name de heldere definities kunnen een hoop ongemak voorkomen. Enkele voorbeelden:

• Sinterklaas kapoentje: volslagen dronkemansuitdrukking voor Sint-Nicolaas, zonder enig verband
• grote kindervriend: Sint-Nicolaas, niet te verwarren met kinderlokker of heerser in een dictatoriaal regime; wordt veelal met sarcastische ondertoon uitgesproken

Voorts waarschuwt de richtlijn tegen het gelijktijdig plannen van de landelijke en lokale sinterklaas. Het tijdsverschil moet slimme kinderen uit te leggen zijn. Hierbij mag de wijze van vervoer van de Sint worden meegenomen; een aankomst per helikopter verkleint het minimaal toegestane tijdsinterval aanzienlijk.

Handig voor de ouders in de onderhandelingen met hun kroost, is de bepaling dat de frequentie van het zetten van schoentjes zoals beschreven in artikel 6, uitsluitend door meerderjarige gezinsleden wordt bepaald. Verder zijn er richtlijnen voor de kleding van de Sint; is er een handige checklist om de authenticiteit van de Sint vast te stellen en zijn er onderscheiden best practices beschreven voor het omgaan met niet-authentieke personen in het bijzijn van kinderen onder de zes, dan wel kinderen boven de zes jaar. Richtlijnen voor de invullng van het sinterklaasfeest in huiselijke kring completeren het geheel.

De norm is natuurlijk veel te uitgebreid om in zijn geheel te beschrijven, maar het is beter zelf te kijken. Het is de hoop van de schrijver dezes dat bovenstaande bloemlezing mag bijdragen tot een brede implementatie van voornoemde richtlijn. Ik zie uit naar de aangekondigde vertaling van ISO 0104 (Regulations concerning April Fool’s day) en de aangekondigde Normering Bekendmaking Oordeelsdagen en Apocalypsen NEN 2112:2012.

Advertenties

29 responses to “Nationale richtlijnen voor Sinterklaasfeest”

 1. Richard says :

  ge-ni-aal!!!
  Ook de richtlijnen die in acht moeten worden genomen bij een confrontatie tussen echte sint en nepperts is het waard om te bekijken

 2. mafchauffeur says :

  …..de teksten uit de liederenbundel NEN 0912

  Dus de Sint-Twijfelliederen mogen niet? Jammer.

 3. Jazeg says :

  Eindelijk eens een orthodox gelovig artikel op GG. Zouden de broeders en zusters van de redactie een Paulus-ervaring hebben gehad? Zoiets als van een een schimmel afgestort?
  Ik kan het zeer waarderen, geen sarcastisch toontje, geen ironische toelichting, en de letters F en de O komen statistisch niet al te vaak voor. Goed hoor! Er is hoop! Al dat vrijzinnige gedoe hier. Ik dacht al dat Sint Nicolaas het volgende slachtoffer hier zou zijn. Bijvoorbeeld dat Wilfred de Sinterklaas DVD van 2011 gaat natrekken of het wel waar is van die schoorstenen en kadootjes en zo. Krijg je van die zwakke geesten hier die gelijk alles in twijfel trekken, en polemieken tussen vaste reageerders dat dat van die schoorstenen niet nodig was om te noemen, of juist weer wel, om een zuiver beeld te geven aan al die gemeenten die Sint Nicolaas jaarlijks uitnodigen.
  Zouden die dat nog steeds doen als ze wisten van die schoorstenen?

  Afijn, dankzij deze duidelijk orthodoxe stellingname (waarvoor dank) blijft ons dat allemaal bespaard.
  Bedankt GG!

 4. joost says :

  Op dit moment heeft deze norm slechts de status van een aanbeveling, maar het is niet uitgesloten dat zij een verplichtend karakter krijgt. De norm is breed opgesteld. Uit de inleiding:

  Zo zijn er richtlijnen voor aankomst en vertrek, het gooien van strooigoed, kledingvoorschriften voor Sint-Nicolaas en de Pieten, Wat moet er gedaan worden als de baard van Sint-Nicolaas in ongerede raakt of de mijter?

  Ik vind ook dat daar wat aan moet worden gedaan, het gezicht van sinterklaas is nauwelijks te herkennen met die bakkebaarden, baard en die mijter, verder loopt hij in die tabberd rond waar je gerust een machine geweer onder kan verbergen of een bomgordel 😦
  En wat denk je wat er niet allemaal kan gaan gebeuren wanneer de pieten gaan strooien met granaten.
  Nee, in het kader van het bestijden van het terrorrisme is het heel belangrijk dat er eens goed naar één en ander wordt gekeken.
  joost

 5. Jazeg says :

  In aanvulling op mijn eerdere reactie: Waterlelie en Peter4: kom er maar in!

  Met de NEN in de hand,
  gezamenlijk te paard,
  kruisen wij het land,
  strijdend voor Sint z’n baard.

 6. Wilfred says :

  @Jazeg: LOL 🙂

 7. Pittig says :

  @ Jazeg

  Ik ben het toch niet eens met je uitspraken! Ik vind het zelf heel belangrijk dat Wilfred de Sinterklaas DVD na gaat trekken! Dit zijn allemaal leugens die kinderen voorgehouden worden! En ik ben gewoon erg benieuwd naar zijn bevindingen. Doe jij nu niet mee aan zak-van-sinterklaas-cultuur waar alles maar in weggestopt wordt?

 8. Wilfred says :

  @Pittig: Jij denkt zeker dat ik niks anders te doen heb?? Al snap ik dat je het broekie die taak wel toevertrouwt…

  Overigens vraag ik me af of er wel veel voor mij te onderzoeken valt. Tenslotte is het bijbelgebruik van katholieken wijselijk tot een minimum beperkt… 🙂

 9. Jazeg says :

  @Pittig:
  * Badinerend-stemmetje ON *
  Pittig, pittig, als het NEN er een serieuze standaard aan wijdt, en GG dit niet in de pot “Satirische Nieuwsdienst” stopt, dan moeten jou toch ook de vrijzinnige ogen opengaan? Het was net zo gezellig in deze thread. Ik nodig je hierbij hartelijk uit om bij ons aan de orthodoxe zijde te gaan staan; fijn. Hier, naast Waterlelie is nog een plekje vrij. Neem een kopje koffie met een taai-taai.
  * B-s OFF*

 10. jugendstil says :

  Grappig dat Sint in de NEN Norm twee keer sterft, met een tussenpoost van bijna 100 jaar.

 11. Wilfred says :

  Weet iemand of het Ministerie van Viering een departement is van Rome of een nieuw Ministerie van het nieuwe kabinet?

  Ben trouwens benieuwd wanneer er Kamervragen komen… over het nieuwe Ministerie (Is de Minister van Binnenlandse Zaken zich bewust van de publicatie van het Nederlands Normalisatie-instituut, getiteld NEN 0512, waarin over de oprichting van een nieuw Ministerie, genaamd het Ministerie van Viering, wordt bericht? Zo ja, wat vindt de Minister hier van in het kader van de dringende noodzaak om te snijden in de overheidsuitgaven?) of over de kostbare overheidstijd die hierin is gestopt…. 🙂

 12. Pittig says :

  @ Jazeg

  🙂

  Oke, jazeg. Ik zal het niet meer doen, Jazeg. Sorry, Jazeg. Kan ik nog wat warme chocolademelk voor je halen, Waterlelie?

 13. Pittig says :

  @ Wilfred

  Ik heb het van horen zeggen, maar volgens ligt het gebouw van het Ministerie van Viering net naast dit ministerie.

 14. Wilfred says :

  @Pittig: Zou kunnen, maar dat ligt in Engeland. En het gaat hier om een Nederlands Ministerie.

  Nee, ik vrees eerlijk gezegd dat Johan Vlemmix zijn verkiezingsbelofte op miraculeuze wijze waar heeft gemaakt… 😦

 15. Jazeg says :

  @Pittig: 🙂

 16. cornelis says :

  — hier zijn de gemeentelijke bouwvoorschriften niks bij..

 17. TommyLee says :

  Sinterklaas avond vind ik nou zo’n geinige hollandse traditie. OK wat paaps maar vooruit… Alle beter dan die dikke kokakola engert. Er zitten wel een paar na-aap momenten in zoals boek van Sinterklaas / boek des levens Dus wel naar kinderen blijven aangeven wat nou sprookje is en wat bijbeltaal.

 18. Wilfred says :

  @TL: LOL 🙂

  Altijd belangrijk, goed aangeven wat mythe is en wat historie!

 19. Waterlelie says :

  @Pittig

  “Oke, jazeg. Ik zal het niet meer doen, Jazeg. Sorry, Jazeg. Kan ik nog wat warme chocolademelk voor je halen, Waterlelie?

  Niets geen chocolademelk, Pittig
  Ik stel voor dat de wereldwijde geliefde Sint langs komt met een aantal stevige Pieten. Vervolgens dat ze jou optillen (Wilfred ook maar), in een grote zak stoppen, stevig dichtbinden en dichtgebonden houden, totdat je al je zonde hebt overdacht en bekeerd hebt van je klokkenluiders eigenschappen.

  Na volledig berouw getoond te hebben en zwart op wit geplaatst op internet zullen we bekijken of je berouw wel echt is!

  Hierna zal er bepaald worden of de zak geopend wordt of dat deze minstens een jaar ongeopend blijft.
  Uiteraard zal er voor een adequate zuurstofvoorziening worden gezorgd.

 20. Waterlelie says :

  Voor de pietjes precies!
  Zonden i.p.v. zonde.

 21. Afolus says :

  @Waterlelie
  In de afgelopen paar jaar heb ik je kritiek zien leveren op de wijze waarop hier geloofsgenoten werden geconfronteerd met hun falen, feilen en ongeloofwaardigheid. Telkens vond je de benadering verschrikkelijk, walgelijk en soms zelfs deed je een oproep om een artikel helemaal te verwijderen.

  De wijze waarop jij onze broeder Pittig nu benadert lijkt erger dan de inquisiteurs deden in vroeger tijden. Een marteling van een jaar omdat jij vindt dat iemand heeft gezondigd….? Shame on you.

  Als je je nu post in dichtvorm had geplaatst…!? 😀

 22. joost says :

  afolus
  Je moet wel een grote zak zijn om te denken dat iemand op zo’n wijze tot bekering zal kunnen komen. Dat maakt de straf dus nog erger. 😦 een heel jaar waterlelie… arme jongens…
  joost

 23. Waterlelie says :

  @Afolus

  Je ziet het niet op de juiste manier
  Onze geliefde Sint is altijd Goedheilig geweest. Niemand heeft iets te vrezen tenzij……

  Begrijp me goed. Het gaat natuurlijk niet om de persoon! Ik wens beiden alle goeds toe.
  Maar ja ….Klokluiden?

  Strafvermindering is misschien toch wel een optie.

 24. joost says :

  Waterlelie
  Maar hoe goed heilig kan je een stokoude man met de schimmel tussen zijn benen en zo”n grote zak dat hij alleen nog maar in een jurk kan rondlopen eigenlijk nog noemen?
  En die dan een straf laten bepalen. de wrake is toch aan God?
  joost

 25. Waterlelie says :

  @joost

  “de wrake is toch aan God?”

  Zo is dat even een nieuw gezichtspunt hier!
  Veelvuldig toepassen maar en er in ieder geval aan denken voor er items geplaatst worden op deze site.

  Hoop doet echt leven!

 26. joost says :

  waterlelie
  Er wordt op deze site geen wraak genomen maar er worden meningen geventileerd, dat is een wezenlijk verschil.
  joost

 27. Wilfred says :

  @Waterlelie:

  en bekeerd hebt van je klokkenluiders eigenschappen.

  19 Het is bekend wat onze eigen wil allemaal teweegbrengt: ontucht, zedeloosheid en losbandigheid, 20 afgoderij en toverij, vijandschap, tweespalt, jaloezie en woede, gekonkel, geruzie en rivaliteit, 21 afgunst, bras- en slemppartijen, klokluiden en nog meer van dat soort dingen. Ik herhaal de waarschuwing die ik u al eerder gaf: wie zich aan deze dingen overgeven, zullen geen deel hebben aan het koninkrijk van God.

  Shit! Hoe heb ik daar nu al die jaren overheen kunnen lezen!!

 28. Waterlelie says :

  @Wilfred

  “Shit! Hoe heb ik daar nu al die jaren overheen kunnen lezen!!”

  Gelukkig toch dat je het nu ontdekt. Doe er iets mee! Er staat genoeg in voor je.
  Misschien ontloop je de zak.

 29. Wilfred says :

  @Waterlelie: Wel bijzonder dat jij je in deze parabel als rechter (of tenminste als alwetende verteller) positioneert. Maak je nu niet dezelfde fout die je ons verwijt?