EO-leden zijn liefdevoller en rechtschapener

Gristenen onderscheiden zich in bijna niets van niet-gristenen. Goedgelovig-lezers wisten dat al, maar dat wordt nu bevestigd door een onderzoek dat de EO liet uitvoeren naar de vraag in hoeverre gristenen in Nederland hun geloof uitleven en of niet-gristenen daar iets van merken.

Weliswaar vinden gristenen trouw en vergeving in relaties belangrijker, maar ze scheiden wel net zoveel (zowel privé als kerkelijk). Ze geven iets meer dan niet-gristenen aan goede doelen, maar zijn daarbij wel vaak te goedgelovig. Ze doen ook meer aan vrijwilligerswerk, maar Greenpeace, Natuurmonumenten en de Planteneter profiteren daar niet van. Nierpatiënten ook niet, want gristenen doneren hun organen niet graag, ze bidden liever voor je genezing. Gristenen zijn gewoon doorsnee brave burgers die zich over het algemeen, net als de rest van Nederland, goed gedragen. Huisje, boompje, beestje, evangelisch feestje.

Waarmee onderscheiden gristenen zich dan wél? Volgens Gabe Lyons, een Amerikaan die de EO speciaal heeft ingevlogen om de enorme open deur nog verder open te zetten, staan gristenen vooral bekend om zes punten: we zijn anti-homo, veroordelend, hypocriet, wereldvreemd, te politiek correct en willen andersdenkenden bekeren. Maar eigenlijk slaat dit vooral op een deel van de gristenheid, waarvoor het andere deel – normalere gristenen – zich rot schamen en daarom niet in hun Twitter-bio zetten dat ze gristen zijn. Ja, straks ben je zelf het Haasje.

Je moet in het EO-onderzoek echt met een vergrootglas zoeken wil je iets tegenkomen dat je niet ook zelf wel had kunnen verzinnen. Maar we hebben ons best gedaan en dit is de oogst:

– De verschillen tussen katholieken en protestanten zijn groter dan die tussen gristenen en niet-gristenen. Kun je nagaan hoe zondig katholieken dan wel niet moeten zijn.
– Gristenen zijn geen perfecte mensen. Dat is toch wel een applausje waard.
– Een heel klein percentage gristenen onderscheidt zich wél in de samenleving, maar is nauwelijks ‘beeldvormend’.
– Gristenen en niet-gristenen vertonen evenveel ‘vrucht van de Geest’ (dat heeft de EO echt onderzocht), maar niet-gristenen zijn wel blijer. Waarmee de conclusie eigenlijk is dat je beter niet-gristen kunt zijn.
– Maar hier is wel een uitzondering op: actieve EO-leden en kerkgaande protestanten zijn meer dan gemiddeld liefdevol en rechtschapen. Je vraag je af hoeveel de EO Blauw Research heeft betaald om dit er in te fietsen, maar het staat erin, dus is het waar. Wil je liefdevoller en rechtschapener worden? Word EO-lid, dan gaat het gemiddelde in jouw leven ook omhoog.
– Deze laatste groep haalt veel inspiratie uit EO-programma’s en kerkdiensten. Met name Nederland Zingt rust 49% van de ondervraagden toe om hun geloof in praktijk te brengen. Normaal gesproken geldt dat alleen voor je oma in Ermelo, maar omdat het onderzoek écht representatief is, geldt het ook voor jou.
– Een derde van de mensen die Jezus/de Bijbel als richtinggevend zien voor hun leven is geen kerkganger.
– De belangrijkste tip van EO-leden aan gristenen die een stuk lauwer zijn dan zij: ga meer bijbelstudie doen.

Het hele onderzoek is HIER na te lezen. Of bekijk de videosamenvatting.

Advertenties

22 responses to “EO-leden zijn liefdevoller en rechtschapener”

 1. Diederik says :

  Dus de helft van de actieve EO-leden gaat op zondagmorgen niet naar de kerk maar zit lekker thuis voor de TV Nederland Zingt te kijken?

 2. jfpostman says :

  Naar aanleiding van dit onderzoek kun je dus ook niet stellen dat een christen ‘van het pad’ is. Dat kan je alleen stellen doordat deze niet meer naar de kerk gaat of niet meer aan een bijbelstudie meedoet. Kortom aan kortzichtig uiterlijke bijzaken.

  Als er namelijk geen maatstaf is waarin christenen zich zouden moeten onderscheiden, is er ook geen maatstaf om ze te definiëren. Misschien zijn er nog wel heel veel christenen in NL, maar zitten ze alleen niet in de kerk. Ze zetten zich gewoon in voor de maatschappij net als elke andere christen én niet-christen.Kortom, dé christen bestaat niet!

 3. Gerard Konings (@gkonings) says :

  Dus Jezus heeft zijn leven gegeven opdat een klein gedeelte van de bevolking iets meer in relaties zou investeren, iets meer aan goede doelen zou geven en iets meer vrijwilligerswerk zou doen … en door de rest van de bevolking vooral als hypocriet, naar binnen gericht en arrogant bestempeld zou worden …

  Hij draait zich om …

 4. Pittig says :

  Johannes 13:35 (Christen-vertaling)

  Hieraan zullen allen weten, dat gij discipelen van Mij zijt, indien gij anti-homo, veroordelend, hypocriet, wereldvreemd, te politiek correct en vol van het bekeren van andersdenkenden zijt.

 5. cornelis says :

  — ik was veel liefdevoller en rechtschapener toen.. “de Verandering” nog door Feike werd gepresenteerd….ik gooi er wat met de pet naar de laatste tijd en heb laatst maar 30 eurocent in de collectezak van de kerk geofferd..

 6. Pittig says :

  Naar verhouding vormt religie in Nederland voor circa 6% de belangrijkste inspiratiebron voor de levenswijze.

  6% ? Echt maar 6%?

 7. Pittig says :

  Uit het Voorwoord van het onderzoek Blauw (p. 3):

  Ook werd online een discussie gevoerd
  met en tussen kringleiders van diverse kerkgenootschappen.

  Kringleiders? Waar vind je kringleiders in de PKN, de RKK, de Remonstranten, de Chr. Gereformeerden, de Hersteld Hervormden, de Vrijgemaakten, etc. etc.? Die term komt alleen bij evangelischen en in de NSB voor… !?!

  En ik begrijp niet hoe ze er achter kwamen dat EO leden liefdevoller en meer rechtschapen waren. Vroegen ze het aan EO leden en zeiden die dat ze inderdaad liefdevoller en meer rechtschapen waren?

  Of hadden ze al een definitie van liefde en rechtschapenheid en werden de antwoorden van mensen daaraan getoetst? En gaven de EO leden dus ook zelf aan dat ze liefdevoller en rechtschapener waren?

  Ikke niet begrijpen.

 8. Pittig says :

  Ik zal toch eens wat meer EO programma’s gaan kijken: Checkpoint en die natuurdocumentaires van die evolutionist en agnost David Attenborough, bijvoorbeeld.

 9. pijpkaneel says :

  @pittig

  Ehm… Ik was ook kringleider, tot voor kort. Aangezien ik niet evangelisch was of ben, maakt mij dat dus een NSB-er :-S

  Dat, óf je slaat ietsje door. Zou ook kunnen natuurlijk. 😉

 10. agilhartje says :

  @Pittig 6% valt mij mee. Hier is het met moeite 4% schat ik.

  Kringleiders leiden kringen die overigens meestal gewoon (thee)kransjes zijn. Maar kransjesleiders bekt niet zo lekker.

 11. ruub says :

  Ik zie eigenlijk maar weinig bijzonders in de uitkomsten van het onderzoek. Wat ik me vooral afvraag is: wat wil de EO hiermee?

 12. Ds Dre says :

  @Ruub.

  1. Bewijs dat EO-leden heel normale mensen zijn.
  2. Dat Nederlanders de christelijke waarden hebben overgenomen.

 13. Jennifer says :

  Ik geloof wel in de 6%, als je christenen, moslims, hindoes en boeddhisten bij elkaar optelt kom je daar wel aan hoor.

 14. bramvandijk says :

  Eigenlijk geven de uitkomsten aan dat de kerk toch echt gaat verdwijnen als je twee conclusies aan elkaar koppelt:
  -er zit nauwelijks verschil tussen christenen en niet-christenen;
  -christenen houden er niet van om expliciet over hun geloof te praten, maar willen liever door hun gedrag opvallen, vragen oproepen en evangeliseren.

  Dat betekent dat aanwas van buiten er niet echt inzit en alleen een hoog geboortecijfer de kerk nog enigszins in stand kan houden, want er blijven ondertussen nog steeds mensen afvallen.

 15. ruub says :

  @Ds Dre
  Is 1. dan een verwijt of een geruststelling? En is 2. dan het effect van Rail Away ? 😉

  In het onderzoek zelf staat als motivatie:

  Het onderzoek richt zich op de vraag in hoeverre het door de omroep uitgedragen motto Leef je Geloof in Nederland gestalte krijgt en welke impact geloven anno 2012 op christenen heeft.

  Ook daarin wordt voor mij niet duidelijk wat de bedoeling is om met de uitkomst van het onderzoek te gaan doen. Het kan betekenen dat er binnenkort orgaan-donatie-shows (Nederland Geeft) en groene programma’s (‘Dit is de Smoothie’) van de EO op de buis komen (zou ook goed klinken op de radio trouwens, ik hoor Elsbeth Gruteke al slurpen), het kan zijn dat met de Visie Ichtus-visjes voor op de auto worden meegestuurd, zodat EO-leden zich beter kunnen onderscheiden of het kan betekenen dat de EO zich nog eens achter de oren krabt over het zelfgekozen motto/ effect van de omroep. Geen idee.

 16. Pittig says :

  @ pijpkaneel

  Jij was ook kringleider? En jij zit bij een van de kerken die ik noemde? En jij werd ook aangeduid als kringleider?

 17. Pittig says :

  Lisa Baron was dan wel geen EO lid, ze had alleen dezelfde ideeën als veel van de EO leden. Maar de praktijk achter de gesloten deuren was wat minder liefdevol en rechtschapen…

  She was first arrested in Manchester last month on charges of possessing child pornography, according to Boston.com. Police said the videos and photos on Biron’s computer depicted a teen girl. Federal authorities were alerted when police determined the porn was manufactured out of state.

  The Alliance Defending Freedom, the anti-gay group Biron is associated with, is “a group of reactionary Christian attorneys lawyers pressing litigation to curb reproductive rights and block the freedom to marry,” according to Queerty.

  ADF was founded in 1994 by more than 30 prominent Christian leaders, including Focus on the Family’s James Dobson and American Family Association’s Donald Wildmon, among others, Queerty reports. The group has been fighting against gay rights for over 18 years.

  http://www.huffingtonpost.com/2012/11/20/lisa-biron-anti-gay-christian-lawyer-child-porn-charges_n_2166055.html?utm_hp_ref=mostpopular

 18. Pittig says :

  Dus als niet-christenen onderstaand filmpje over “Leef je geloof” zien denken ze bij die woorden “Leef je geloof” aan het volgende: “Wees anti-homo, veroordelend, hypocriet, wereldvreemd, te politiek correct en bekeer iedereen die anders denkt dan zij.”

  Wel vreemd dat Andries Knevel in dat filmpje het als de taak van de EO ziet om bij mensen de vraag op te roepen: “Hé,… zou God toch NIET bestaan?” ???

  Onder dit filmpje op YouTube zegt reageerder MaestroFire:

  Ik ben Atheïst maar dankzij de EO (en ook door andere Protestanten) gaat mijn “voorkeur” voor een kerk toch uit naar het Katholicisme.

  (bron)

 19. joost says :

  pittig
  maar de meeste niet-christenen denken toch al als Andries Knevel? n.l dat God NIET bestaat?
  joost

 20. Alberto says :

  Dit blog spelt christenen als gristenen.
  Vanaf vandaag spel ik goedgelovig dan maar als choedchelovich.

 21. joost says :

  Alberto
  choed zo joggie cha vooral zo door.
  joost

 22. Pittig says :

  @ Alberto

  Fijn dat je zelf een oplossing voor dit probleem bedenkt.

  Maar misschien kun je de reden voor deze spelwijze ook even lezen? https://goedgelovig.wordpress.com/about/

  En zo leer ik dankzij jouw reactie maar weer eens de les om altijd eerst te vragen waarom een ander het zo doet, voordat ik er iets over ga zeggen. Want wie weet, hebben ze er een goede reden voor?