Haaije Feenstra verdient € 120.000

Op Twitter verwees Goedgelovig zaterdag naar een overzicht van directiesalarissen van goede doelenorganisaties, waaronder Kerk in Actie. Diezelfde dag nog ontvingen we deze e-mail van voorlichter J.G. Heetderks van de Dienstenorganisatie Protestantse Kerk:

U verspreidt een tweet met een verwijzing naar de salarissen van o.a. dhr Haaije Feenstra, algemeen directeur van de dienstenorganisatie en Kerk in Actie. Ik verzoek u die tweet te verwijderen, omdat de inhoud van het bericht volstrekt onjuist is. […] Het brutosalaris van dhr Feenstra bedroeg in 2011 € 120.000. U kunt dit vinden in de jaarrekening. Dhr. Feenstra ontvangt dit salaris als algemeen directeur van de dienstenorganisatie. Kerk in Actie betaalt slechts een deel van dit salaris.

We hebben het even nagekeken. Met pensioenpremie erbij is de totale bezoldiging van Feenstra bij een 36-urige werkweek € 143.000, en niet € 176.000 zoals gesteld door Goldmine Media.

Als je wilt weten hoe het zit met de directiesalarissen van de goede doelenorganisaties die je zelf steunt, kun je het jaarverslag even raadplegen. Een betrouwbare organisatie maakt dat online op de eigen site beschikbaar en vermeldt daarin duidelijk welke salarissen en vergoedingen bestuurders ontvangen.

Volgens GG-lezer Rob, die werkzaam is in de zorg, gaat in die sector veel geld op aan directiebezoldigingen en andere overhead. Met als gevolg dat de echte patiëntenzorg daaronder lijdt. De PKN lijkt met iets soortgelijks te kampen, want terwijl er landelijk wordt gezocht naar allerlei dure oplossingen voor eenvoudige problemen, kunnen gewone dominees niet meer worden betaald.

Toen we op Twitter meldden dat de internationale directeur van Compassion $ 273.125 bruto verdient + $ 27.790 pensioenpremie + $ 15.782 belastingvrije vergoeding, reageerden verschillende twitteraars terug met: “Hoeveel Compassion-kindjes kun je daarmee sponsoren?” Een terechte vraag. Wat is een reëel salaris als je leiding geeft aan een goede doelenorganisatie? Check dit overzichtje eens. Vergelijk dat eens met het salaris van Andries Knevel (EO, de bestbetaalde zendeling van Nederland) en Mark de Boer (Agapè, onder modaal). In hoeverre laat je je hierdoor leiden in je geefbeleid?

Advertenties

89 responses to “Haaije Feenstra verdient € 120.000”

 1. mafchauffeur says :

  Ik beken dat ik Compassion nog nooit heb gesteund, zonder dat dit nu een bepaalde reden had. Ze zitten simpelweg niet in het lijstje van mensen/organisaties die ik financieel ondersteun. Ik geloof dat ik nu wel een extra argument heb. 😉

  We kunnen ons denk ik wel gelukkig prijzen dat wij hier (na jaren van schandalen en gedoe) iets van normen hebben, ook al is het daarmee ook behelpen.
  http://www.vfi.nl/branche-informatie/codes-en-richtlijnen/vfi-richtlijnen

  Amerikanen kijken er kennelijk toch iets minder “socialistisch” tegenaan: de Amerikaanse CEO van World Vision ontving namelijk maar liefst $ 379.129 bruto – plus $ 60.026 overige vergoedingen.
  http://www.worldvision.org/resources.nsf/Main/annual-review-2010-resources/$FILE/AR_2010Signed990.pdf

  Hij heeft daarover zelf in 2008 gezegd dat hij daar ook niets aan kan doen – de Heilige Schriften hebben dat nu eenmaal (bij monde van de Board of Directors) zo bepaald. En hij wil het ook niet op z’n geweten hebben dat een laaggeplaatste medewerker ineens het salaris gehalveerd ziet (want ieders salaris is volgens diezelfde Wet gerelateerd aan dat van de CEO). Tja.

 2. vleertje says :

  Tja die kerk in Actie enveloppe met bedelactie ga ik maar eens ongeopend retour zenden met de mededeling dat de directeur het gat maar dicht.

 3. jmm says :

  door de belachelijke idioote salaris cultuur geef ik dus nooit meer aan goede doelen.

  dat is totaal zinloos en belachelijk.

 4. rob says :

  @Vleer
  🙂 Dat zal hij leuk vinden.

 5. mafchauffeur says :

  @vleertje: dat redt ie niet. Om als directeur een verlies van anderhalf miljoen (2011) te compenseren door met minder salaris genoegen te nemen moet je toch echt een hoger salaris hebben. 🙂

 6. Ton says :

  Bij 36 uur, maar je hebt mensen die heel hard werken? De vraag is dus : Hoe hard werkt de heer Feenstra? Toch maar even terug naar de voorlichter?

 7. Afolus says :

  @mafchauffeur
  Het wordt mogelijk nog erger.
  Immers als een organisatie een fors verlies laat zien wordt door hun Raad van Toezicht vaak om maatregelen gevraagd. Er moeten koppen rollen en er wordt een interim manager aangesteld die in de regel MEER, veelal het dubbele kost.
  Leuk hè die wetmatigheden.. 😉

 8. rob says :

  @Afolus
  🙂
  En de vertrekkende directieleden krijgen vaak een vette bonus mee, dus dat schiet ook niet op.

 9. Afolus says :

  Even verder kijken en je stelt in de jaarrekening van Kerk in Actie vast dat er een grillig baten- en resultaatverloop is.
  Het ziekteverzuim in de organisatie is in 2011 torenhoog, nl. 8,38%.
  Het is aan te bevelen “de dienst der genezing” een grotere plaats te geven in deze club.
  Ik doe dan ook maar de suggestie om Jan Zijlstra op te nemen in de Raad van Toezicht. 😀

 10. mafchauffeur says :

  @afolus: 🙂

  De gemiddelde personeelskosten per fte zijn trouwens niet misselijk: € 64.595.

  Bij Compassion-NL is dat bijna een directiesalaris.

 11. moniek says :

  Wat een gedoe over wat iemand verdient! Ik heb voor elke dag een boterham en dat een ander roomboter op zijn boterham smeert, maakt me niets uit. leven en laten leven, graag

 12. rob says :

  @Afolus

  Het werk van Kerk in Actie is samen te vatten in de Bijbelse kernwoorden: geloof, hoop en liefde. In het zendingswerk dat Kerk in Actie namens de Protestantse Kerk uitvoert, staat het
  geloof centraal. Het diaconale werk in binnen- en buitenland draait om barmhartigheid en gerechtigheid. Gaat het in het werk van barmhartigheid ten diepste om een daad van liefde. Onze inzet voor gerechtigheid verwoordt de hoop op  een  rechtvaardiger  wereld.  “Ons  resten  geloof,  hoop  en  liefde,  deze  drie,  maar   de  grootste  daarvan  is  de  liefde”    (1  Korintiërs 13 vers 13, Nieuwe Bijbelvertaling).

  Het is allemaal liefdewerk.
  Feenstra houdt nog veel meer van arme kindertjes in de hoorn van Afrika en behoeftige asielzoekers dan van geld, echt waar! (snif, haalt hele doos kleenex tevoorschijn)

  De inkomsten van Kerk in Actie staan de laatste paar jaar onder druk. Daarom is in 2011 een begin gemaakt met plannen om deze trend, zowel aangaande de inkomsten vanuit de gemeenten van de Protestantse kerk als ook van particuliere donateurs aan Kerk in Actie, in opwaartse richting om te buigen. Deze initiatieven worden in 2012 intensief voorgezet.

  Het is gerechtigheid om nog meer bronnen aan te boren inkomsten te verwerven om ook je eigen salaris te garanderen.

  Het staat namelijk niet in het lijstje van acties om het salaris van Feenstra aan te passen 🙂

 13. rob says :

  @Moniek
  In dat geval, ik heb nu gewone boter en heb graag roomboter, je wil mij vast wel sponsoren:)
  En sommige mensen verdienen kaviaar aan de hulp aan mensen die geen brood hebben.
  Dat is scheef en daar gaat het om.

 14. mafchauffeur says :

  Armoede baart Kerk in Actie zorgen. In 2013 weer armoedeonderzoek. Nu: steun armoedeproj. NL: schuldhulp enz. http://ow.ly/e29WG

  (tweet Kerk in Actie, 27 september 2012)

  Dan begrijp ik niet zo goed waarom de directeur meer moet verdienen dan een Volksvertegenwoordiger (2e kamer) en ongeveer evenveel als een Minister (even afgezien van de dienstauto en pied-a-terre).

  http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/rijksoverheid/politieke-ambtsdragers

 15. Afolus says :

  @rob
  Ben het helemaal eens met je antwoord aan Moniek.

  Die hulpverleningsorganisaties, zeker christelijke clubs, doen vaak een beroep op het verantwoordelijkheidsgevoel van hun donateurs.
  Er wordt een verantwoordelijkheid neer gelegd om in tijden van crisis en teruglopende koopkracht toch vooral de arme niet te vergeten.

  Dat kan ik billijken als ook bij de fondswervers het goede voorbeeld wordt gegeven.

 16. joost says :

  rob

  En de vertrekkende directieleden krijgen vaak een vette bonus mee,

  Mijn voorstel is om ze voortaan geen vette bonus maar een vette bolus mee te geven, laten we gewoon schijt hebben aan de relgels. 😉
  joost

 17. joost says :

  moniek

  Wat een gedoe over wat iemand verdient! Ik heb voor elke dag een boterham en dat een ander roomboter op zijn boterham smeert, maakt me niets uit. leven en laten leven, graag

  Inderdaad, leven en laten leven en als er wat van dat belachelijke salaris afdoen kunnen ze van het geld wat ze besparen weer een heel aantal anderen van de noodzakelijke boterham voorzien, met of zonder (room)boter.
  joost

 18. Suzan says :

  Aan de ene kant kan ik me helemaal vinden in de kritiek op topsalarissen in zorg, welzijnswerk, ontwikkelingswerk.
  Aan de andere kant zijn Nederlanders notoire zeikerds als het gaat om inkomensgelijkheid (mezelf incluis, zie boven) – ik vond het boek Dealing with the Dutch van Jacob Vossestein erg leerzaam op dit punt: wij kunnen ongelijkheid gewoon niet uitstaan.

  Als een goede directeur in staat is door de juiste beslissingen zichzelf “terug” te verdienen, is hij dan zijn geld misschien wel waard? Dat zouden we wel vinden voor elke andere sector, waar nog veel meer geld in omgaat dan de zorg/kerk/ontwikkeling….
  Het idee van ontwikkelingswerk-is-arme-kindjes-helpen, daar moeten we helaas sowieso wel afstand van doen: de ontwikkelingssector is big booming business… Misschien kun je beter zeggen dat het met die hele sector iets mis is – om vervolgens een microkredietje te financieren op kiva.org ofzo (disclaimer: heb geen onderzoek gedaan naar het salaris van de CEO van kiva…).

  In geval van bijvoorbeeld Compassion zou je nog kunnen doorrekenen hoeveel overhead er van de maandelijkse bijdrage afgaat en wat er netto bij het sponsorkind terecht komt – geen flauw idee of dit mee- of tegenvalt, maar in theorie is het mogelijk dat het niet zo erg is als het lijkt.

  Overigens, een zendeling vertelde me dat mensen stopten met hem te steunen toen ze erachter kwamen dat ze een hulp in de huishouding hadden. In het land waar wij op dat moment allebei woonden, was dat echter zo’n beetje een must om je werk te kunnen blijven doen: geen wasmachine, geen afwasmachine, geen koffiezetapparaat, geen warm water, elke dag alle vloeren onder een laag stof, enzovoorts. Mensen aan de zijlijn weten altijd zo goed hoe het moet, terwijl ze zelf in die positie vermoedelijk weinig anders zouden doen.
  Ik zou rond kunnen komen van minder, maar geen haar op mijn hoofd die eraan denkt om een deel van mijn salaris terug te storten richting werkgever. Net zo slecht als het dikke salaris van een directeur (wiens werk, verantwoordelijkheden, bereikbaarheid en werkweek ik niet de behoefte heb om over te nemen), alleen op kleinere schaal…?

  *schrijft nog eens brief aan de mooie Compassiontiener, die ondertussen onverstoorbaar naar school blijft gaan van een deel van mijn maandelijkse bijdrage… ;)*

 19. mafchauffeur says :

  De vorige functie van de Kerk in Actie directeur was directeur van het NBG. Was hij daar gebleven, had hij nu € 98.836 (incl.pensioen: € 119.584) ontvangen.
  http://www.bijbelgenootschap.nl/over-het-nbg/jaarverslag/jaarverslag-2011/

  Zoiets als de burgemeester van Lelystad. 😉

 20. Wilfred says :

  @Suzan:

  Als een goede directeur in staat is door de juiste beslissingen zichzelf “terug” te verdienen, is hij dan zijn geld misschien wel waard? Dat zouden we wel vinden voor elke andere sector, waar nog veel meer geld in omgaat dan de zorg/kerk/ontwikkeling….

  Als er een deugdelijke manier zou zijn om dat te bepalen, zou ik er geen moeite mee hebben. Het probleem is echter dat die er niet is. Daarnaast valt het met die verantwoordelijkheid vaak wel mee. Wie van de grote bankdirecteuren is er na het ontstaan van de kredietcrisis financieel aangesproken?

 21. mafchauffeur says :

  @Wilfred: die deudelijke manier wordt wel vaak “gevonden” in de wondere wereld van de percentages. Het goede doel haalt al jaren anderhalf miljoen aan giften “uit de markt”. Directeur vertrekt, nieuwe directeur treedt aan vol frisse ideeën en een jaar later zijn de gifteninkomsten al drieenhalf miljoen en de groei gaat voort.
  (die groei gaat vermoedelijk deels ten koste van andere goede doelen die op dat moment minder hip zijn).

  Als je de veronderstelde bovenmatigheid van het salaris in percentage afzet tegen de meeropbrengsten dan is zelfs een salaris van vijf ton acceptabel.

  Mag de directeur van die meeropbrengst zijn roombotergraantje meepikken? Volgens mij moet hij gewoon zijn werk goed doen. Ik zie geen enkele reden waarom zo’n directeur meer moet verdienen dan bijvoorbeeld een burgemeester of Kamerlid.

  Een bovenmatige prestatie moet maar worden afgerekend in de hemel. 🙂

  (Overigens valt niet uit te sluiten dat de extra inkomsten volledig het gevolg zijn van Zalving en niet van het geploeter van de dienstknecht)

 22. Wilfred says :

  @Maf:

  Directeur vertrekt, nieuwe directeur treedt aan vol frisse ideeën en een jaar later zijn de gifteninkomsten al drieenhalf miljoen en de groei gaat voort.
  (die groei gaat vermoedelijk deels ten koste van andere goede doelen die op dat moment minder hip zijn).

  Ik vind die manier pas deugdelijk als alle effecten worden meegewogen. Wie gaat er voornamelijk mee bezig? Hoeveel tijd (salaris) kost dat t.o.v. de opbrengst? Welke dingen doen we dan niet meer en hoe waarderen we dat? Etc. Anders ontstijgt het het niveau van opmerkingen zoals die van Obama dat hij 5 milj. banen heeft geschapen niet (waarbij er niet wordt bijverteld dat er 4,9 milj. verloren gingen).

 23. Wilfred says :

  @Rob: Geweldig stripje! 🙂 🙂

 24. mafchauffeur says :

  @Wilfred: en wat dan nog. Er zijn legio voorbeelden van werknemers op de R&D afdelingen van bedrijven die een voor hun werkgever belangrijke ontdekking doen of belangrijk idee hebben. Die krijgen vaak een extra schouderklopje en een eervolle vermelding in het personeelsblad. Mogelijkerwijs een weekje bungalowpark. Maar geen extra percentage van de miljoenen of miljarden die daar vervolgens mee worden binnengeharkt.

  Natuurlijk, voorbeelden waar men dat wél krijgt zijn er ook. Maar moet een christelijke organisatie die geldelijke steun werft met juist een beroep op christelijke waarden dan op dát punt gewoon de wet van de kapitalistische hebberigheid volgen?

  Ach, misschien ben ik er gewoon nog niet overheen dat de CPN in Groen Links is opgegaan. 🙂

 25. rob says :

  @Maf

  (Overigens valt niet uit te sluiten dat de extra inkomsten volledig het gevolg zijn van Zalving en niet van het geploeter van de dienstknecht)

  Precies! 🙂
  De directeur wordt gezegend door God, want anders zou hij niet zoveel salaris krijgen, en wie tegen het grote salaris is, is tegen God.
  Weet tegen wie je strijdt!

 26. rob says :

  @Wilfred

  @Rob: Geweldig stripje!

  Dank u, en je ziet, ik twijfel geen moment aan de bijbelse uitgangspunten van Feenstra!

 27. jfpostman says :

  Puur op cijfers baseren dat die leiders rijke krenten die het niet verdienen zijn, is niet helemaal eerlijk. Hoe organisaties hun geld verdelen is altijd onderwerp van kritiek geweest, laten we er maar op vertrouwen dat ze dat zo eerlijk mogelijk doen. Kom je met een inhoudelijk verhaal dat die leiders echt geen reet doen, bewust geld weghouden van zielige arme kindertjes en het verdiende geld inzetten om wolkenkrabbers neer te zetten voor alleen de vrienden van de golfclub, dan ben ik voor het bekritiseren en veroordelen.. zo is het wat goedkope GS-kritiek.

 28. Wilfred says :

  @Jfpostman: Huh? Dit soort instellingen hoort transparant te zijn. Waarom zou je geen kanttekeningen mogen plaatsen bij de manier waarop de gelden verdeeld worden en ze bevragen op de manier waarop het salaris van de directeur tot stand komt?

  @Maf:

  en wat dan nog.

  Inderdaad! 😉

 29. mafchauffeur says :

  @jfpostman: het gaat er wat mij betreft niet om of de leider rijk is en/of een krent is. En het gaat ook niet om eerlijk of oneerlijk. Het gaat er om of het aanvaardbaar is dat een directeur van een christelijke liefdadigheidsinstelling meer moet verdienen dan een burgemeester. Of een kamerlid. Of een zendingswerker in verweggistan.

  Als er geld zou worden verduisterd dan is kritiek niet eens op zijn plaats – dan moet je aangifte doen… 🙂

 30. jfpostman says :

  @Wilfred, transparant over de inkomsten en uitgaven natuurlijk! Maar over de redenatie achter die cijfertjes is nog niks duidelijk en gaat men er mijns inziens te snel vanuit dat dit harteloze geldwolven zijn. Als een overhead inderdaad 25% is, denkt men al snel dat dit omlaag kan en dat er meer ruimte moet zijn voor het kind.. Dat een organisatie met 5% overhead na 3 jaar opgedoekt is wegens administratief geneuzel is dan weer niet bekend, maar veroorzaakt ook een hoop onduidelijk voor arme kindertjes die eerst elke maand een bordje rijst kregen en het jaar daarop niet meer.

  Soms hebben we kritiek om maar kritiek te hebben, als jij een goed verhaal weet van leiders die écht motieven hebben zoals ik ze eerder beschreef ben ik het met je eens dat we ze mogen bekritiseren tot ze weer op t goede pad zitten, maar veroordeel niet alleen op basis van die cijfertjes en en je eigen veronderstelling over de besteding van dat geld.

 31. Ton says :

  En Postman heeft gelijk, transparantie boven alles. Verder verdien je niet veel wanneer je salaris bekend is, zwartwerken of bijklussen daargelaten. Knevel kan nog eens uit preken gaan, dat kan Feenstra niet. Gebrek aan transparantie kun je de PKN niet verwijten, de jaarrekeningen worden op tijd gepresenteerd. Soms vraagt e.a. om wat toelichting maar er een voorlichter. De voorlichter wordt wrschl. ook gesalarieerd ” conform de arbeidsvoorwaardenregeling van de Protestantse Kerk in Nederland welke is afgeleid van de beloningen die de rijksoverheid hanteert voor de ambtelijke salarissen. “

 32. Wilfred says :

  @jfpostman: Jij draait het om, we moeten maar vertrouwen dat die beloning correct is. Ik zou daar graag transparantie over willen, een onderbouwing. Waarom is het zo vreemd om een onderbouwing te verlangen wanneer iemand een salaris boven de Balkenendenorm ontvangt?

  Ik heb trouwens niks geschreven over overhead…

 33. cornelis says :

  — de gehaaide feenstra zal toch het eind van de maand — gesteld dat hij wat plust en mint — wel moeten kunnen halen; financieel gesproken dan..
  en anders, maar meer op de kleintjes letten en dus op koopjesjacht en niet jaloers worden op die drommelse knevel, zou ik zou zeggen..

 34. bramvandijk says :

  Tja, als je een professioneel goed doel bent zul je je medewerkers ook een salaris moeten betalen dat enigszins in de buurt blijft van wat marktconform is. We willen ook geen knullige amateurs die het geld verspillen toch? Vervolgens is het ook logisch dat een directeur meer verdient dat een normale medewerker.

  Dus ja, deze bedragen zijn denk ik nog wel te verdedigen, voor mij zijn er twee zaken die tot grote alarmbellen zouden moeten leiden:
  -overheadkosten die te groot zijn;
  -salarissen die de balkenendenorm overschrijden.

  Zolang je een fonds draaiende houdt waarin miljoenen naar het goede doel gaan denk ik dat een ton geen schandalig salaris hoeft te zijn.

 35. joost says :

  bramvandijk
  Ik vind het toch onacceptabel wanneer er een ton wordt verdiend door één persoon wanneer het fonds bij elkaar wordt gespaard door “arme donders” die van hun armoetje geld aan het goede doel geven.

  Die alarm bellen moeten zo wie zo veel vaker luiden. En volgens mij zijn echt overal de overhead kosten veel en veel te groot.
  En ik heb ook moeite met salarissen die de balken end enorm overschrijden.
  joost

 36. St. says :

  Hoeveel mag een bestuurder of directeur van een goed doel dan verdienen?
  Hoeveel (procent) mag de overhead maximaal kosten?

  Als je vindt dat je geld niet goed besteed wordt, dan kan je ook aan een ander doel geven of niet geven. Misschien kan je buurvrouw of de lokale dakloze nog wat gebruiken.

 37. bramvandijk says :

  @joost
  Jij wil toch ook dat het geld van de “arme donders” enigszins effectief, efficiënt en professioneel wordt ingezet? Dan moet je ook goede mensen betalen om daar voor te zorgen. Je hoeft als goed doel niet dezelfde salarissen te bieden als een bank of zo, maar voor minimumloon ga je het gewoon niet redden om een professionele organisatie draaiende te houden.

 38. rob says :

  @Bram

  Tja, als je een professioneel goed doel bent zul je je medewerkers ook een salaris moeten betalen dat enigszins in de buurt blijft van wat marktconform is. We willen ook geen knullige amateurs die het geld verspillen toch? Vervolgens is het ook logisch dat een directeur meer verdient dat een normale medewerker.

  Maar kom dan als organisatie niet aanzetten met 1 Cor 13 v 13.
  Als je de bijbelse boodschap als uitgangspunt neemt, moet je dankbaar zijn voor je gaven, en zijn die gaven gegeven door God, waarin ieder elkaar nodig heeft en gelijk is.
  Dan is het raar om te zeggen dat jouw gaven van geld beleggen en organiseren zeer dik betaald moet worden, en andermans gave niet.
  En wie zegt dat een dikbetaalde professional het automatisch beter doet omdat hij meer verdient?
  Hij kan daar gewoon zijn tijd volmaken met zakken vullen, en de rest van het echte werk delegeren.

 39. jfpostman says :

  @Wilfred, Overhead is het geheel van kosten aan personeel/administratie en o.a. loon van die directeur waar we het over hebben. Moet je toch zijn opgevallen. Voorbeeld trouwens puur aangehaald om te koppelen aan eenzelfde soort kritiek dat vaak wordt geuit op ontwikkelingsorganisaties.

  Ik wil niet zeggen dat die beloning terecht is, maar door de transparantie die jij graag wilt (inzage in besteding, kosten/baten etc.) zul je daarin niet kunnen beoordelen of dat nou goed of fout is. Dat zijn beslissingen die te maken hebben met de bedrijfsvoering, het nodig hebben van een sterke leider die goede lijnen uitzet etc. Daar staat gewoon een bepaald loon tegenover en je kan puur op basis van getallen niet zeggen dat dit niet terecht is. Dit zou je wel kunnen zeggen als hij zijn werk niet goed doet of met zijn geld moreel bezwaarlijke praktijken er op na houdt, maar zoals al eerder gezegd, daarover spreekt dit artikel totaal niet. We moeten dus inderdaad vertrouwen dat deze directeur het geld waard is, is dat zo moeilijk te geloven?

 40. Wilfred says :

  @jfpostman: Dat hangt van je definitie af, maar dat kan idd zo zijn.

  Sorry, maar wat je eigenlijk zegt, is dat hoe hoger in de organisatie, hoe minder gemakkelijk mensen zijn af te rekenen. En dat is wat we ook zien. In mijn ogen is het wenselijk dat te doorbreken. De beloning moet ergens aan gekoppeld zijn en mensen moeten ter verantwoording kunnen worden geroepen. Tenslotte is dat 1 van de zogenaamde redenen om hen meer te betalen. Gewoon een loon vaststellen en zeggen dat dat goed is, overtuigt me niet. Ik vind het onderdeel van transparantie om te weten waar dat aan gerelateerd is. Dat jij dat niet wilt weten, is je goed recht. Ik wil dat graag wel. In ieder geval bij een ideele instelling.

  Overigens valt het met die beloning van Feenstra wel mee. Uiteindelijk blijft die onder de Balkenendenorm.

 41. Alec says :

  Beetje merkwaardig om een lezer als een soort ‘bron’ aan te halen. (Rob in dit geval.) Ik begrijp dat GG geen nieuwssite is en dus ook minder op objectiviteit te letten: maar een discussie wordt zo wel heel erg eendimensionaal gestart.

  Grofweg komt het hier op neer: tekorten in welke sector dan ook komen pertinent niet doordat bestuurders (te) veel betaald krijgen. Dat zou ook heel merkwaardig zijn.
  Ideele organisaties en stichtingen ontstaan zelden ‘ineens’ en groeien. Het zijn complexe en vaak statische bedrijven waar geen leider aan het roer staat die plots denkt: ‘Goh, voor welk bedrag zal ik mezelf eens op de loonlijst zetten?’
  Die bedragen zijn vaak gewoon in evenwicht. En evenwicht is wat mij betreft een cruciaal woord.
  Het is gekkenwerk om 1 ziekenhuis bed te plaatsen tegenover een bestuurder.
  Zo werkt het simpelweg niet.

  Dat er in bepaalde sectoren aanzienlijke financiele zware prognoses zijn is evident. Er kan misschien gesproken worden van een komende crisis.
  Maar een andere crisis is net zo erg: de democratische crisis waarbij elke kop moet rollen en de kade door steeds meer stuurlui wordt bevolkt.

 42. Wilfred says :

  @Alec:

  Grofweg komt het hier op neer: tekorten in welke sector dan ook komen pertinent niet doordat bestuurders (te) veel betaald krijgen. Dat zou ook heel merkwaardig zijn.
  Ideele organisaties en stichtingen ontstaan zelden ‘ineens’ en groeien. Het zijn complexe en vaak statische bedrijven waar geen leider aan het roer staat die plots denkt: ‘Goh, voor welk bedrag zal ik mezelf eens op de loonlijst zetten?’
  Die bedragen zijn vaak gewoon in evenwicht.

  Er zitten nogal wat veronderstellingen in dit stukje. B.v. ten aanzien van het ontstaan en de groei van ideele instellingen. En het zogenaamde evenwicht. Directeuren van grote bedrijven vinden hun bonussen ook ‘in evenwicht’. Dat zegt dus op zichzelf weinig over de terechtheid ervan.

  Zo werkt het simpelweg niet.

  Hoe werkt het dan simpelweg wel? Blijkbaar zijn bestuurders zelf onvoldoende in staat om uit te leggen wat hun meerwaarde precies is en/of waarom daar die beloning bij hoort…

  Maar een andere crisis is net zo erg: de democratische crisis waarbij elke kop moet rollen en de kade door steeds meer stuurlui wordt bevolkt.

  Dat klinkt bijna als een insider-perspectief. Bevind je je zelf in zo’n functie of ambieer je die? 😉

 43. rob says :

  @Postman

  De PKN lijkt met iets soortgelijks te kampen, want terwijl er landelijk wordt gezocht naar allerlei dure oplossingen voor eenvoudige problemen, kunnen gewone dominees niet meer worden betaald.

  Dat zijn beslissingen die te maken hebben met de bedrijfsvoering, het nodig hebben van een sterke leider die goede lijnen uitzet etc.

  Het verbaast mij dat in de kerk dus ook makkelijk geschoven wordt met poppetjes op de werkvloer.
  (waar uiteindelijk het echte werk gedaan wordt)

  Naar mijn idee moet de bedrijfsvoering er op gericht zijn de basis te scheppen zodat het werk op de werkvloer door kan gaan. (voorwaarde-scheppend) Het gaat dus om het werk op de werkvloer, de uitvoerende macht. Alles wat er om heen zit is ten dienste van.
  Nu wordt de werkvloer kaalgeplukt om de machinerie eromheen te laten functioneren. Men zou veel kritischer naar de overhead kunnen kijken.

  Als je de dominees niet meer kan uitbetalen zit je aan de rand van je faillissement, als kerkelijke organisatie.
  Het is dan wel vreemd dat er op domme projecten niet bezuinigd wordt, die op de werkvloer niets opleveren.
  (dat zie je in de zorg ook)
  Het is in de zorg zelfs zo droevig gesteld dat voedsel en veiligheid (eerste levensbehoeften!)niet in het basispakket lijken te horen.
  (mensen krijgen te eten door vrijwilligers en er is te weinig toezicht op huiskamers) Als je voedsel en veiligheid als organisatie niet wil waarborgen ben je mentaal failliet.

  Nu is het zo dat het meeste werk in kerken gedaan wordt door vrijwilligers, daar hoeven ze dus geen cent aan uit te geven.
  Maar de dominee moet je kunnen betalen.
  Als je dat als kerkelijke organisatie niet meer kunt of blijkbaar onderaan je prioriteitenlijstje hebt, (dominee is een basisvoorwaarde binnen de structuur vd PKN), dan ben je failliet.
  Hoe kun je de gelovige het eten en drinken onthouden?
  Als je dan vindt dat het preken ook op vrijwillige basis gedaan moet worden, doek jezelf dan op als organisatie.
  Datzelfde geld voor de zorginstellingen die voedsel en veiligheid niet kunnen waarborgen.
  (veiligheid inclusief personeel)

 44. mafchauffeur says :

  Aan alle PKN predikanten die moeite hebben met het salaris van de heer Feenstra zou ik willen aanraden om te solliciteren in de Verenigde Staten.

  Daar kan het bruto salaris van een Senior Pastor oplopen tot $ 400.000. Weliswaar zijn salarissen boven drie ton uitschieters, maar gemiddeld ligt het nog steeds ruim boven een ton.
  http://leadnet.org/docs/Salary-2010-OCT-Large_Church_Salary_and_Benefits_Report.pdf

  Wat ook mogelijk is: het geefgedrag van PKN-leden moet Amerikaanser worden. Om dat te bereiken kan ik de volgende preek aanbevelen. http://www.leg.nl/online/preken/details/249.html

 45. jfpostman says :

  @Wilfred. Ik ben ben net als jij geïnteresseerd in de besteding van zulke lonen en zou transparantie van een ideële instelling verwachten. Ik probeer alleen te zeggen dat waar je naar op zoek bent, je niet zult vinden in zo’n jaarverslag, omdat je bij jezelf al bepaald hebt wat je een redelijk bedrag voor een bepaalde dienstverlening vindt. De organisatie heeft daarbij een andere inschatting.

  Het is menselijk om ontevreden te zijn en een oneerlijkheidsgevoel te hebben, maar het is de vraag of je ooit tevreden zult zijn. Voor jou is het onmogelijk te begrijpen dat iemand van een ideële instelling bijna zoveel als de Balkenende-norm verdient, voor mij niet. Dat blijft denk ik een gevoel en door bijvoorbeeld de blog van Compassion word ik daarin af en toe best gerustgesteld.

 46. shinshinnun says :

  @wilfred
  als ik spreek over verantwoordelijkheid bedoel ik de uren die gemaakt moeten worden in dit soort banen, de stress die het oplevert om vele gezinnen afhankelijk te weten van jouw beleid, de 24 uurs bereikbaarheid die je draait, enz, enz. Dat wordt voor een deel gecompenseerd door salaris.
  Desondanks ben ik diep in mijn hart een rooie rakker, dus heb ik weinig met vette salarissen, en al helemaal niet te grote inkomensongelijkheid. Maar, de inkomensgelijkheid is volgens het cbs nu juist de afgelopen jaren redelijk gelijkgebleven (hoewel de laatste jaren weer iets toegenomen)… rara? Blijkbaar hebben dit soort hoge salarissen altijd al bestaan? Wellicht zijn we even vergeten ook onze eigen inkomensonwikkeling onder de loep te nemen?
  (ikzelf was een beetje verbaasd over de cijfers van het cbs, want als ik m’n onderbuikgevoel had moeten volgen, had ik zeker gezegd dat de inkomensongelijkheid flink was toegenomen, als gevolg van meer en grotere topsalarissen…?).

  Blijft het punt dat het vreemd is dat toppers in dienstverlenende organisaties vreselijk veel geld verdienen, wat niet wordt besteed op de werkvloer, zeker als het om christelijke organisaties gaat.
  Blijkbaar is de geest gewillig, maar het vlees zwak…?

  @mafchauffeur
  Het geefgedrag kan best verbeteren, maar dan alleen als we ook van die lage belastingen krijgen als in de usa.
  Dan kan ik meteen ook de studie van m’n kinderen betalen i.p.v. dat die een dikke lening moeten afsluiten binnen het o-zo-sociale-leenstelsen van PvdA/VVD.

  *lichte spijt van stem op PvdA*

 47. jfpostman says :

  @Rob: Sorry ik had het niet over dominees. Ik denk dat daar een ander systeem aan ten grondslag ligt, bijvoorbeeld het idee dat als je de dominee je goed verzorgt, je een betere plek t.o.v. de Schepper verkrijgt of in ieder geval beter onderwijs/pastoraat voor jezelf terug kan verwachten. In mijn geboortedorp (Urk) worden alle dominees op vrijdagavond door zo’n zeven verschillende visserijbedrijfjes bezocht om de dominees van verse vis te voorzien…. Je zou er als dominee bijna zelf vraagtekens bij gaan stellen..Oh nee, dat is natuurlijk het werk van de HG 🙂

  Kerken en ideële organisaties zou ik niet op één hoop gooien. De directeuren zijn gewoon praktische managementbobo’s die met ontzettend veel papierwerk, scenario-planningen en verantwoordelijkheid over grote geldbedragen moeten omgaan. Daar lijkt me een universitair denkvermogen (en salaris) op zijn plaats, in tegenstelling tot het ambt van dominee, dat in de praktijk vooral pastoraal (koffie drinken) van aard is.

 48. mafchauffeur says :

  @shinshinnun: hmmmm. het voordeel van een hoog belastingtarief is toch dat je ook veel belastingvoordeel hebt van je giften. Val je in de 42%-schijf, kost iedere 100 euro gift je netto 58 euro. Zou je een prettig tarief van 10% hebben dan kost iedere 100 euro gift je 90. Het belastingtarief is dus niet echt relevant. De onder- en bovengrens wel.

  Persoonlijk zit ik nog niet aan de bovengrens van 11% van m’n verzamelinkomen, dat durf ik wel te verklappen. 😉

  Hoezo spijt van je stem? Het (a)sociaalleenstelsel stond toch gewoon in het PvdA program?

 49. shinshinnun says :

  @mafchauffeur
  Yep, maar ik had nog de hoop op een andere coalitie. Ach, ik zweef elke verkiezingen weer tussen een stuk of vier, vijf mogelijkheden en kies dan de voor mijn gevoel minst slechte optie. Dit jaar kwam ik er niet echt uit.

  Hehe, ik zit ook niet aan de bovengrens, durf ik ook wel te zeggen. Maar het belastingstelsel lijkt me wél relevant: de Amerikanen mogen ook hun charity donations aftrekken en houden dan nog steeds meer over. Maar goed, de sociale voorzieningen zijn ook minder… (ik ken een aantal Amerikanen die dat prima vinden: dan heeft de kerk tenminste ook nog enige relevantie). So, viva America, viva capitalism!
  Misschien komt meneer Feenstra wel aan 11%

 50. mafchauffeur says :

  @shinshinnun: misschien moet je die preek van 10 juni eerst eens luisteren, het klinkt alsof je denken nog onvoldoende vernieuwd is. 🙂

  Of mijnheer Feenstra veel of weinig giften geeft interesseert mij eigenlijk helemaal niet. Of misschien moet ik het anders zeggen: te koop lopen met je eigen gulle geefgedrag stuit mij enigszins tegen de borst. Maar dat zal mijn (deels mislukte) calvinistische opvoeding wel zijn.

 51. John says :

  @mafchauffeur:
  Moet toch ook wel kunnen met een salaris beloning van 4x modaal. Opgebracht door, … giften!

  Over te koop lopen met het gulle geefgedrag heeft de Bijbel ook wel een mooie tekst.

  Moet altijd wel lachen om die popi-Jopi’s die ons land rijk is. Verdienen miljoenen, komen ‘goed’ doen in een camper formaat veewagen, of rijden voor in een auto met een prijskaartje van een modale woning en gaan vervolgens hun nog-niet-eens-modaal verdienende fans oproepen om toch maar vooral te geven aan het goede doel waar zij ambassadeur voor zijn en mooie snoepreisjes van krijgen.

  Laat maar, dan geef ik wel aan een andere organisatie.

 52. mafchauffeur says :

  Toch kan het ook in Amerika redelijk bescheiden: de hoogste baas van Wycliffe staat op de loonlijst voor $ 111.271 > da’s nog geen € 87.000.

 53. bramvandijk says :

  @shinshinnun

  (ikzelf was een beetje verbaasd over de cijfers van het cbs, want als ik m’n onderbuikgevoel had moeten volgen, had ik zeker gezegd dat de inkomensongelijkheid flink was toegenomen, als gevolg van meer en grotere topsalarissen…?).

  Wat meer invloed heeft is bijvoorbeeld de lage werkloosheid in Nederland die ervoor zorgt dat meer mensen minimumloon of meer verdienen en minder mensen in de bijstand zitten wat dus veel minder inkomen oplevert. Wat ook scheelt is dat de vakbonden best succesvol zijn geweest in de jaren tot de crisis in het loskrijgen van loonsverhogingen. En bovendien heeft de top van het bedrijfsleven sinds de crisis over het algemeen loon ingeleverd, al was het maar doordat de slechte resultaten ervoor zorgen dat de bonussen vrij laag zijn gebleven.

  Het geefgedrag kan best verbeteren, maar dan alleen als we ook van die lage belastingen krijgen als in de usa.

  Tja, verschil is dat in de usa de liefdadigheidsinstellingen ook een belangrijk deel van de sociale zekerheid op zich hebben genomen. Dus een deel van die giften wordt uiteindelijk besteed aan zaken waar wij belasting voor betalen. Beetje vestzak broekzak dus, om te zeggen dat je meer aan goede doelen zou geven als de belastingen lager waren.

 54. Ton says :

  Nog bij de presentatie van de jaarrekeningen 2011 kon worden opgemerkt dat de kerk een gezond bedrijf was en dat er zelfs winst was gemaakt. Soms ontgaat de mens de humor van een opmerking? De kerken krimpen al decennia lang. Wat niet werd onderkend of ook ontkend. Het jammer daarvan is dat een pro-actief beleid niet werd ontwikkeld.Tegen die achtergrond valt nu een salaris als dat van Feenstra veel meer op. Globale typering? Rijke kerken, dat door overerving, rekenden zich rijk. Aan leden. Het hebben over terugloop of te verwachten terugloop werd vooral aangemerkt als een daad van groot ongeloof…Een onderwerp waar je het beter maar niet over had, in de put praterij en het stimuleren van een terugloop, een ontmoedigen!
  In ieder geval de bomen groeien nu niet meer tot de hemel en dat blijkt nu dus ook het geval in de kerk. Ook daar wordt het van tering en nering. Vragen naar rechtvaardigheid en verdeling zullen nu ook in de kerk minder gemakkelijk te ontwijken zijn. Spontaan werden deze overigens al veel eerder gesteld meer dan dertig jaar geleden. Toen was er een werkgroep Dienen en Verdienen die geruisloos van het toneel verdween. Preken en verklaren t.a.v. gerechtigheid en vrede bleek veel gemakkelijker dan een leven uit gerechtigheid en vrede. De geest gewillig, het vlees zwak. En voor veel ‘geestelijkheid’en aanverwante lijkt het einddoel des geloofs vooral te bestaan in het pensioen… Maken de kerken zich ook druk waar het aankomt op de diakonale slagvaardigheid? Staat het woord ‘ Rijk ‘ nog voor ‘ Kerk ‘?
  Heel lang geleden inmiddels sprak J.J. Buskes de woorden : ” De dood klimt in de vensters …”. Zo, lang geleden dat ik het zelf weer eens moet opzoeken..Ja, wat retorisch?

 55. Wilfred says :

  @jfpostman:

  Ik probeer alleen te zeggen dat waar je naar op zoek bent, je niet zult vinden in zo’n jaarverslag, omdat je bij jezelf al bepaald hebt wat je een redelijk bedrag voor een bepaalde dienstverlening vindt. De organisatie heeft daarbij een andere inschatting.

  Het is menselijk om ontevreden te zijn en een oneerlijkheidsgevoel te hebben, maar het is de vraag of je ooit tevreden zult zijn. Voor jou is het onmogelijk te begrijpen dat iemand van een ideële instelling bijna zoveel als de Balkenende-norm verdient, voor mij niet.

  Ten eerste: ik heb ook niet gezegd dat ik dat zoek in een jaarverslag. Het toeval wil dat ik beroepshalve wel eens jaarverslagen doorneem, dus ik weet vrij aardig wat ik daarin kan verwachten. Ik vind alleen dat een ideele organisatie de tweede mijl moet gaan. Door ook transparant te zijn over de wijze waarop de beloning van de bestuurder tot stand komt. En als er geen idee achter zit, wil ik dat ook graag weten.

  Dat heeft, in tegenstelling tot wat je tussen de lijnen door beweert, niks te maken met tevredenheid of een oneerlijkheidsgevoel. Ik ben tevreden met mijn salaris. Ik weet niet of het oneerlijk is, want ik weet niet wat die bestuurder doet om zoveel te verdienen. Ben ik dan nu onmenselijk? 😉

  Nogmaals: ik vind het niet onbegrijpelijk, het wordt gewoonweg niet inzichtelijk gemaakt.

  @Shinshinnun:

  als ik spreek over verantwoordelijkheid bedoel ik de uren die gemaakt moeten worden in dit soort banen, de stress die het oplevert om vele gezinnen afhankelijk te weten van jouw beleid, de 24 uurs bereikbaarheid die je draait, enz, enz. Dat wordt voor een deel gecompenseerd door salaris.

  Als meneer Feenstra ons vertelt hoeveel uur hij op maandbasis daadwerkelijk werkt (in tegenstelling tot het aantal uren waarvoor hij op de loonlijst staat), dan kunnen we ons wellicht al een beter beeld vormen. Maar die informatie heb ik niet. En ik ga ook niet veronderstellen dat hij wel zoveel stress zal hebben en uren zal draaien. Dat wil ik graag van de organisatie horen… en die heeft daar ook een belang bij, namelijk om de beeldvorming te managen.

  Waarom worden mensen die vragen om meer informatie door anderen gewoonlijk weggezet als zeikerds die gewoon jaloers zijn? (dat is niet aan jouw adres gericht, maar gewoon een vraag die ik even kwijt wil)

 56. jfpostman says :

  @Wilfred, om op je laatste interessante vraag in te gaan.. De ideële organisaties waar we het over hebben zijn gevoelige organisaties. Ze staan of vallen met giften van mensen. Mensen die beïnvloed kunnen worden door hun beeldvorming en door de media. Het punt waarover jij transparantie wil, kan door iemand anders niet genoeg zijn, Ze kunnen datgene bieden wat jij acceptabel vindt, maar een week later staat iemand anders op de stoep die ook dat nog niet vertrouwt en zullen ze nog meer open moeten staan. Uiteindelijk kom je dan op keuzes die wellicht op basis van intuïtie zijn gemaakt. Bij sommige organisaties noemen ze dat ook wel geloof. In ieder geval komt het dan neer op het vertrouwen dat je die mensen geeft. Uit een dergelijke vraagstelling druipt argwaan. Als iedereen zo zou zijn, en met het gegeven dat men nooit de transparantie krijgt die men verlangt, blijft er een negatieve sfeer hangen bij zo’n organisatie, waardoor je waarschijnlijk nooit geld gaat geven. Het uiteindelijke gevolg is dat zo’n organisatie met té kritische mensen niet in staat is het werk te doen wat ze zo graag willen doen. Soms moet je daarin gewoon mensen vertrouwen.

  Probeer trouwens eens concreet te maken wat je nou precies van dat loon van Feenstra wilt weten. Eens zien hoeveel mensen het daar mee eens zijn en die schaal van transparantie accepteren.

 57. Wilfred says :

  @jfpostman: Dat is nog eens een goede argumentatie: we geven geen openheid, want stel je voor dat er iemand komt die nog meer openheid wil!

  Als jouw vooronderstelling klopt, kan een instelling gewoon peilen wat gevers gemiddeld willen weten en die informatie bekend maken. De rest kun je toch niet tevreden stellen.

  Maar nee, dat wil jij eigenlijk ook niet, je wilt gewoon dat het blijft zoals het is. Kun je me uitleggen waarom?

  In zijn algemeenheid gaat het om gerechtvaardigd vertrouwen, niet blind vertrouwen. Jij lijkt dat laatste te vragen van gevers.

  Ik wil wel een aanzet geven voor meer informatie. Ik ben benieuwd hoeveel uren dhr. Feenstra daadwerkelijke werkt, welke beslissingen hij alleen of met een raad van toezicht neemt (en dus niet delegeert), welke doelen hij voor zichzelf heeft gezet en of die zijn bereikt en wat het gevolg daarvan is voor de koers en de inzet (lees: kosten) van de organisatie, met name t.o.v. mogelijke andere aangedragen strategieen.

  Wie aan wil vullen, vulle aan…

 58. Wilfred says :

  @jfpostman: Ff doorgeklikt naar je blog. Kom ik (ik moet toegeven, in lijn met wat je hierboven betoogt) deze passage tegen:

  Vanuit simpel redeneren kan ik er alleen maar op uitkomen dat de heren (en enkele dames) waarschijnlijk hun geld waard zijn. Een bedrijf gaat geen topman betalen die zijn werk niet doet of die het bedrijf geen hogere omzet bezorgd. Topmannen worden meestal aangetrokken vanuit het management om een bedrijf te doen opfleuren, nieuwe positieve energie te geven of ze een betere positie op de markt te geven. Als ze niet betaald zouden worden, zouden ze misschien wel vertrekken naar andere bedrijven. Het is dus eigenlijk gewoon de kwaliteit van topmannen dat maakt dat ze zo goed betaald worden. “Als je goed je best doet, wordt je een rijk man” werd vroeger al tegen je gezegd. Is het zo gek te denken dat de topmannen gewoon goed hun best hebben gedaan?

  Heb je al eens gekeken naar het ontstaan van de kredietcrisis? Als je hebt gezien waar mensen in de top van de bank- en verzekeringssector (ik geef toe, voornamelijk de VS) mee wegkomen en dan nog volhoudt aan dezelfde conclusie, dan verbaast het me niks dat je deze positie inneemt.

  Die redenering: oh, we moeten ze maar meer betalen (en vooral perverse prikkels geven via een aan korte termijnwinst gekoppelde bonus), anders gaan ze misschien hun heil elders zoeken, zegt iets over de primaire motivering van de bestuurders en de heersende bedrijfscultuur. Ik vind het vreemd en eenzijdig dat jij daar geen kritiek voor over hebt…

 59. Afolus says :

  @Wilfred
  In dit soort gevallen wordt het uiteindelijk “trekken aan een dood paard”; zowel vwb je geinteresseerde vragen over de inzet van Feenstra als de kritiekloze acceptatie door jfpostman.
  😉

 60. jfpostman says :

  @ Wilfred
  Je voorstel om een gemiddelde transparantiebehoefte te vragen van een organisatie vind ik niet eens zo slecht. Ergens denk ik dat men nu denkt dat ze dat doen, door het jaarverslag te publiceren (al is dit ook wettelijk verplicht). Als dit een grote groep mensen echt in de weg staat om daardoor geld te geven of de organisatie te vertrouwen lijkt het me logisch dat ze hierin een stap verder gaan.

  Ik ben niet kritiekloos, je zou me de bek eens moeten los trekken over een organisatie in India waar ik vrijwilligerswerk heb gedaan.. waar we zeker door wat dieper op de boekhouding in te gaan voor wat structurele verbeteringen hebben kunnen zorgen. De achterdocht waarmee ik toen kritiek had kwam met name doordat ik in gesprekken de leider van de organisatie niet erg vertrouwde en later ook bleek dat deze incapabel op een aantal gebieden was.

  Ik besef me dat je dit niet bij elke organisatie kan doen, dan zou je alle leiders eens persoonlijk moeten spreken om te zien of hun beweegredenatie/motivatie klopt, daarom ben ik misschien wat fel in het denken dat je dit ‘vertrouwenslevel’ met een aantal kwantitatieve gegevens wel even bereikt. Ik ken iemand die een organisatie niet heel erg vertrouwde (juist door de gebrekkige kwantitatieve gegevens) en besloot maar zóveel geld mee te geven, dat hij de organisatie intrinsiek motiveerde om er zo goed mogelijk mee om te gaan. Iets van rentmeesterschap. Ergens mag ik die aanpak wel, al is het een flink risico.

 61. Afolus says :

  @jfpostman
  Naïef type die wantrouwende kennis van je.
  Je kunt je geld altijd ook nog gewoon wegggooien…. 😦

 62. jfpostman says :

  @ Afolus
  Je bent vast niet benieuwd hoe goed die zet uitpakte?

 63. jfpostman says :

  @Wilfred

  Ik ken het ontstaan van de kredietcrisis goed genoeg om te kunnen stellen dat dat niet alleen aan het gedrag van topmannen lag.

  Leuk dat je mijn blog gelezen hebt. Heeft het je, naast de terechte opmerking over dat bonussen uitkeren om ze maar te laten blijven niet echt te bejubelen is, kunnen overtuigen om het loon van topmannen op een bepaalde manier te waarderen/accepteren?

 64. Afolus says :

  @jfpostman
  Inderdaad, in het geheel niet geinteresseerd.
  Het vervelende is nl. dat als zoiets een keer positief uitwerkt, het altijd bij die ene keer blijft en vooral geen navolging behoeft.. 😀

 65. mafchauffeur says :

  @jfpostman: da’s een interessante benadering. Hoeveel zou je moeten geven aan Benny Hinn Ministries om dat effect te bereiken? 😉

 66. rob says :

  @Maf
  Heel veel , met het risico dat het waarschijnlijk niet werkt 🙂

  Ps: als je toch veel geld wil weggooien, mag je het ook op mijn rekening storten. Ik doe er allemaal leuke dingen van dus het komt goed terecht 🙂

 67. Afolus says :

  @mafchauffeur
  😀 😀

 68. rob says :

  @Afolus
  We moeten Maf tegen zichzelf in bescherming gaan nemen 😦

 69. Afolus says :

  @rob
  Niet met je eens.
  Het grote geloof van @mafchauffeur moet je stimuleren en koesteren.
  Bij @maf weet je zeker dat je je geld kwijt bent maar toch verwachtingsvol blijft. Dat is heel gewoon bij voorgangers, zendelingen en fiscalisten. 😀
  Er komt een tijd dat ook jij dat gaat zien en mag ervaren.
  Halleluja, slabberdewaski. 😉

 70. mafchauffeur says :

  @rob: ik vermoed dat je gelijk hebt. Ik heb nog wel overwogen om bij hem te solliciteren. Droombaan als captain op de “Dove One”.
  http://www.bennyhinn.org/finances/articledesc.cfm?id=1000

  Blijkt ie volgens de luchtvaartregisters in juni 2012 verkocht te zijn. 😦

  Benny Hinn Ministries is niet Amerikaans en hoeft dus ook geen IRS 990 form op de website te plaatsen. Tot mijn verrassing staat er op de website echter wél een linkje “financial accountability” (in heel kleine letters rechtsonder, onder “about us”.

  Klik je op het linkje “faith statement” erboven, krijg je…. het faith statement!
  Klik je op het linkje “faqs” eronder, krijg je….. de faqs!
  Klik je op het linkje “financial accountability”, krijg je……..
  http://www.bennyhinn.org/general/index

  Je kunt zeggen over Benny Hinn wat je wilt, hij heeft wél humor. 😉

  (of ik zoek niet volhardend genoeg, dat kan ook)

 71. rob says :

  @Afolus

  Bij @maf weet je zeker dat je je geld kwijt bent maar toch verwachtingsvol blijft. Dat is heel gewoon bij voorgangers, zendelingen en fiscalisten.
  Er komt een tijd dat ook jij dat gaat zien en mag ervaren.
  Halleluja, slabberdewaski.

  Zal ik gaan beleggen om het leerproces wat meer te stimuleren?
  Ik wil al die glorie uit elke porie niet aan mij voorbij laten gaan !

 72. rob says :

  @Maf

  Klik je op het linkje “financial accountability”, krijg je……..
  http://www.bennyhinn.org/general/index

  Dat is ook waar het allemaal om draait!
  Het kan maar duidelijk zijn waar het uiteindelijk allemaal om draait : het verkondigen van het evangelie van Jezus Christus.

 73. Afolus says :

  @rob
  Geloven moet je.., dat is heel wat anders dan beleggen…! 😉

  @mafchauffeur
  Ik heb even gekeken bij de “jobopportunities” van broeder Hinn.
  Daar getuigt de organisatie van weinig geloof.
  Er worden uitgebreide medische voorzieningen, ziektekostenverzekeringen, tandartskostendekking en arbeidsongeschiktheids- en levensverzekeringen aangeboden.

  In een gemiddelde samenkomst van Bentley krijg je gratis gouden tanden of kiezen, in een bijeenkomst met Matthew Venderstien word je minstens genezen van doorsnee kwaaltjes waar je normaal gesproken een paar dagen voor thuis blijft.

  Blijkbaar houdt die Hinn het toch vooral bij blazen en omver werpen en verwijst hij voor de rest van de ellende naar reguliere assuradeuren..
  😀

 74. mafchauffeur says :

  @Afolus:

  Bij @maf weet je zeker dat je je geld kwijt bent maar toch verwachtingsvol blijft.

  Transparantie en bescheidenheid bleek daarvoor het beste recept. En een pakkend verkooppraatje met veel visserslatijn natuurlijk. 🙂

 75. Wilfred says :

  @jfpostman:

  Ik ken het ontstaan van de kredietcrisis goed genoeg om te kunnen stellen dat dat niet alleen aan het gedrag van topmannen lag.

  Dat heb ik ook niet beweerd. Wat daar wel duidelijk uit blijkt, is dat mensen ondanks slecht management enorme bonussen uitbetaald kregen. Dan nog vol te houden dat die mensen hun geld wel waard zullen zijn en we daar op moeten vertrouwen, grenst voor mij aan het naieve.

  Leuk dat je mijn blog gelezen hebt. Heeft het je, naast de terechte opmerking over dat bonussen uitkeren om ze maar te laten blijven niet echt te bejubelen is, kunnen overtuigen om het loon van topmannen op een bepaalde manier te waarderen/accepteren?

  Nee, want ik heb geen voor mij geen overtuigende argumenten kunnen ontdekken. Ik vermoed dat organisaties of bedrijven vaak met een goede democratische besluitvorming door hoofden van afdelingen (of directeuren) ook een heel eind komen. Ik vraag me af hoe veel waarde een directeur in een grote organisatie of groot bedrijf echt toevoegt. Het feit dat dat eigenlijk nauwelijks meetbaar is, zegt m.i. toch ook wel wat.

  Overigens bepleit ik niet per se dat die topmannen onnodig zijn, maar ik zie te weinig aanwijzingen om ze hun geld waard te achten.

  Ik besef me dat je dit niet bij elke organisatie kan doen, dan zou je alle leiders eens persoonlijk moeten spreken om te zien of hun beweegredenatie/motivatie klopt, daarom ben ik misschien wat fel in het denken dat je dit ‘vertrouwenslevel’ met een aantal kwantitatieve gegevens wel even bereikt.

  Ik vraag me af of je met die toets van beweegredenen/motivatie veel zinnigs kunt zeggen over de waarde die iemand toevoegt die zijn loon rechtvaardigt. Dat is waar het mij om gaat.

 76. Albert says :

  Voor de verandering ben ik het dit keer (ook als dga) geheel eens met Wilfred. En ook met Rob.
  Het meten van iemands waarde is subjectief. Een van mijn beste projectleiders wordt conform CAO uitbetaald en draagt een enorme verantwoordelijkheid die die van Feenstra waarschijnlijk verre overstijgt. De beste kerel verdient bij lange na niet wat die Feenstra (laat staan Knevel) verdient. Toch is hij zeer tevreden en doet het geweldig. Uit ervaring sprekend: geld geeft slechts een tijdelijke prikkel. Al heel gauw treedt het verschijnsel van : ‘ verworven recht’ op.

  In de meeste mkb bedrijven, waar onze economie op draait!, gaat men over z’n nek bij het zien van dit soort salarissen. Kompleet misplaatst en zelfs weerzinwekkend. Tijd om er de bijl in te zetten.
  Er is een schamele troost: door ons tamelijk progressieve fiscale stelsel worden de meeste centjes weer afgepakt en teruggepompt in onze economie. Toch nog een vorm van gerechtigheid 🙂
  En voor de insiders: Wilfred helpen we er ook mee 😉

  Overigens baal ik enorm van die rotzak aan het roer van Compassion….en ook van Knevel en Feenstra. Akelige profiteurs die hun roots volledig vergeten zijn en zich diep moeten schamen. Bah.
  Laten we het kopje ‘ christelijk’ er heel gauw af halen. Ordinaire graaiers met christelijke praatjes. Pek en veren…..

  Toch maar eens kijken of ik rechtstreeks iets kan overmaken naar Kenia…..
  ( zucht diep, maar blijft othodox en roept ieder die dit leest op een klaagbrief/mail te schrijven aan de genoemde personen/ organisaies. niet dat het ene moer helpt maar het lucht wellicht een beetje op).

  Allemaal veel anti reklame maken….. Kan helpen!

 77. Albert says :

  @ Afolus

  Broeder Hinn?

  Loeder Hinn!

  Oplichter, tuig, gladjanus, engerd.

  Zo, lucht op 😉

  Bedankt voor de vrijzinnig evangelische voorzet en hrtr gr. vanuit het orhodoxe smaldeel 🙂

 78. Wilfred says :

  @Albert: Zie je wel, jij en John hebben toch meer gemeen dan je denkt! 🙂

 79. Albert says :

  @ Wilfred

  Mijn cholerische moeder (82 jaar) glimlacht minzaam: genen….

  En ja, nu ik John even heb ontmoet is mijn respect voor hem alleen maar gegroeid. Een toffe kerel met oprechte emoties. Ook al zijn we het in theologisch opzicht volstrekt oneens. Toch respect!

  Tsja Wilfred, tuig is tuig en daar moeten we niet omheen draaien…
  Jij weet dat als geen ander….

  ik zou zeggen, maak van je hart geen moordkuil!

 80. Wilfred says :

  @Albert:

  ik zou zeggen, maak van je hart geen moordkuil!

  Ik leer hier van jou en John op dat gebied wijze lessen… 😉

 81. Afolus says :

  @Albert
  Je kwalificatie van Loeder Hinn deel ik.
  Wat is het toch heerlijk als je je toorn mag uiten, vind je niet..?

  Ik heb trouwens ontdekt dat “vrijgemaakt evangelisch” een betere kwalificatie is voor mijn gristelijke status. 😀

 82. Wilfred says :

  @Afolus:

  Ik heb trouwens ontdekt dat “vrijgemaakt evangelisch” een betere kwalificatie is voor mijn gristelijke status. 😀

  LOL 🙂

 83. Wilfred says :

  @GG: Verwijderen? 😉

 84. shinshinnun says :

  wauw, echt goed, dat google translate! 😛

 85. mafchauffeur says :

  ik wil niet dat je gaat om de pijnen

  Is de Gloriestoel ook al doorgedrongen tot Rusland?

 86. mafchauffeur says :

  (citaat ging even mis maar het maakt weinig verschil in onbegrijpelijkheid)

Trackbacks / Pingbacks

 1. Goldmine Media » Goede doelen & salarissen - 10 oktober, 2012