De Doorbrekertjes: een voorbeeldbemanning

GG-tekenaar Rob behandelt weer een preek van Doorbrekers-voorganger Peter Paauwe. Op 10-6-2012 preekte deze over ‘Een voorbeeldbemanning, leiden en geleid worden’. “Door de structuur van de Doorbrekers en de prediking ontstaat er een klimaat waarin het erg moeilijk wordt om nog zelfreinigend vermogen op te bouwen,” meent Rob. “Je kunt óf er in meegaan of weggaan. Het laatste betekent dat de Ark van Noach zonder jou wegvaart en je dus het oordeel over jezelf afroept.” Onderstaande citaten zijn uit de preek van Paauwe zelf, met in cursief het persiflerende commentaar van Rob.

EEN VOORBEELDBEMANNING: LEIDEN EN GELEID WORDEN

Laten we onze gemeente eens vergelijken met de Titanic de Ark van Noach. Noach gehoorzaamde en God sloot de deuren van het oordeel. Gehoorzaamheid in geloof is dus belangrijk en de sleutel tot het succes van een behouden vaart.

Wie wil er niet veilig thuiskomen in plaats van verloren gaan. Ik wil niet dreigend overkomen, daarom zeg ik het voorzichtig.

Vandaag spreek ik tegen twee groepen: de leiders en iedereen die deel is van het schip maar niet direct leidt, de gewone bemanning. Leiders hebben een voorbeeldfunctie.

In de gemeente van de Doorbrekers hebben we te maken met een uitgekiende top-down-structuur. Onze gemeente heeft de vorm van een piramide met veel leiders die allemaal in het stramien geperst worden van de Doorbrekers.

De leiders zijn: de voorganger, de oudsten, de homeleiders, de praktische teamleiders, en niet te vergeten de aanbiddingsleiders. En allemaal hebben ze een voorbeeldfunctie. Al deze leiders moeten ook in de lijn blijven van de waarden van de gemeente, want dat is wat er gebouwd moet worden.

Alle leiders kunnen het dus eigenlijk niet oneens zijn met mijn uitleg van de blijde boodschap en het gemeente-zijn, want dan ben je tegen het fundament dat we als Doorbrekers willen bouwen. Dat is dus het stramien waar ik het net over had. Dat stramien is belangrijk want…

De bemanning moet veilig op zijn bestemming komen. De bemanning moet op zijn beurt weer gehoorzamen aan de leiders, anders gaat het ook fout. De leiders waken namelijk over uw ziel. Leiders moeten er op toezien dat jij je bestemming zo veilig en comfortabel mogelijk bereikt.

Waarmee ik eigenlijk zeg dat ik er van uit ga dat de leiders sowieso op hun bestemming komen, het is alleen maar de vraag of jij, als gewoon bemanningslid op je bestemming komt als je ongehoorzaam bent aan de leiders.

Zorg ervoor dat de leiders hun taak met plezier kunnen doen.

Ga niet klagen over de bediening aan boord, ook al heb ik net gezegd dat de reis comfortabel moet zijn.

Want leiden is niet makkelijk. Vertrouw op je leiders en het onderwijs wat je van ze krijgt, en wat ze je leren in de praktische teams. Volg het geloof van je voorganger na. Accepteer autoriteit en wees een vreugde voor je leiders en bestook ze niet met kritische vragen. Leiders moeten op hun beurt een goed voorbeeld zijn. Dus leiders aanstellen die geen goed voorbeeld geven en niet inspirerend zijn is niet handig, als je wil dat de bemanning gehoorzaam is aan de leiders. Als je een gemeente binnenkomt is het belangrijk om te weten: wat voor soort leiders heb ik, zijn ze een voorbeeld, hebben ze oog voor mij? Wij bij de Doorbrekers zijn die veilige gemeente die oog heeft voor de mensen, we hebben een systeem van homes waar je elkaar kunt bemoedigen, en waar leiders een oogje op je kunnen houden.

Zo geef ik bezoekers van onze gemeente (vaak zijn dat mensen van andere gemeenten) een excuus om hun eigen leiders ongehoorzaam te zijn door ergens anders te gaan shoppen. Terwijl ik net gezegd heb dat men leiders moet gehoorzamen. Slim van mij. Als een leider van je kerk je niet inspireert of een slecht voorbeeld geeft, is dat het enige juiste excuus, dan mag je overhoppen naar de Doorbrekers, want ik ben een inspirerende leider. 

Mensen die zich niet meer geïnspireerd voelen door hun leiders zou ik ook altijd aanraden zo’n gemeente te verlaten. Mijn leiderschap is absoluut niet vrijblijvend. Ik ben zelf ook aansprakelijk, en ik moet aanspreekbaar zijn op wat ik doe, in dit geval aan God.

Ik laat in het midden of jullie mij aan kunnen spreken. Feitelijk is het niet nodig dat ik door jullie gecorrigeerd zou moeten worden, want de boodschap die ik breng staat niet ter discussie, dit schip is immers de Ark van Noach. Daar verwacht ik dus sowieso geen kritiek op omdat ik jullie elke week inpeper dat wij het huis van God zijn en Gods woord verkondigen. Bovendien geef ik een goed voorbeeld, en ik heb een vlotte babbel ben inspirerend.

Verder wil ik er bij jullie op aandringen zoveel mogelijk mensen mee te nemen naar onze gemeente, voordat de Ark van Noach de boegdeuren sluit.

Daar bedoel ik het oordeel mee en natuurlijk niet dat de gemeente geen nieuwe mensen meer op wil nemen. We doen er juist alles aan om te groeien. Als de mensen in je omgeving je lief zijn, sleep je ze mee naar onze diensten.

Tot slot wil ik jullie er nog op wijzen dat gemeenten die groeien ook gulle gemeenten zijn. Als je financieel niets bijdraagt, stap dan op. Ik wil jullie er op wijzen dat alle leiders van onze gemeente meer geven dan hun tienden.

En zichzelf dus nog meer opofferen dan gebruikelijk.

Advertenties

50 responses to “De Doorbrekertjes: een voorbeeldbemanning”

 1. Ds Dre says :

  Hoe de leiding van de Doorbrekers hun gemeenteleden zien is bij de beesten af.

 2. Michiel says :

  Het is een pot nat met die evangelische voorgangers, het zijn machtsbeluste narcisten die de bijbel laten buikspreken om hun positie te versterken. Grote Haan klinkt precies hetzelfde.

 3. Quinten says :

  Tja, als je leiding geeft aan een gemeente of dat nu de DoorBrekers is of waar dan ook, dan heb je toch te maken met wat o.a. Hebreeën 13 zegt:

  [7] Denk aan uw leiders, die het woord van God aan u hebben verkondigd, neem een voorbeeld aan hun geloof en kijk vooral goed hoe hun levenswandel eindigt.

  [17] Gehoorzaam uw leiders en schik u naar hen, want zij waken over uw leven en zullen daarvan ook rekenschap moeten afleggen. Zorg ervoor dat zij hun taak met vreugde kunnen vervullen, zodat ze geen reden tot klagen hebben: dat zou u zeker niet ten goede komen.

  Gehoorzamen in vers 17 heeft trouwens niet zozeer met onderwerping te maken als ik naar de grondtekst kijk, maar meer met de bereidheid te luisteren. Ik denk dat de manier waarop Paauwe daar invulling aan wil geven, niet perse slecht is, als ik bovenstaande zo lees wat hij zegt. Zolang je als leider maar niet gaat roepen dat je zonder hem of haar niet gered, niet gezegend of niet geliefd bent door God. Want voor die dingen heb je natuurlijk geen leider nodig, maar God. Ik hoor dat Paauwe trouwens niet zeggen, maar het wordt natuurlijk wel lastig als je een totaal andere visie hebt op hoe je dingen organiseert, etc., dan het leiderschap van de gemeente waar je zit. In die zin ben je natuurlijk vrij om mee te gaan bouwen waar je wil. In elke gemeente is er een visie en wordt er leiding gegeven…. Je ontkomt er niet aan :-).

 4. rob says :

  @Quinten
  Op zich is het niet verkeerd leiders aan te stellen, maar zodra je gaat roepen dat kritiek not done is, en er geen vragen mogen zijn over je visie, dan creeer je een monster dat zichzelf niet meer van binnenuit kan reinigen.

  Zo’n leiderschapstijl zou alleen maar mogelijk zijn als God openlijk voor iedereen zichtbaar Zijn goedkeuring zou geven aan alles wat er gezegd en gedaan wordt in zo’n kerk.
  Nu wordt als vaststaand feit beschouwd dat God er wel achter staat en dat het zelfs vanuit God is.
  Zodra je die indruk gaat wekken geef je ook meer gewicht aan alles wat je zegt en doet als leider.
  Het lijkt wel of daar het bewustzijn over ontbreekt in dit soort kerken.

  En hoe groter het systeem, hoe meer schade. Zoals je ook wel ziet bij Nehemia.
  Juist omdat je een hechte gemeenschap moet zijn heeft valles wat er binnen gebeurt ook veel meer impact.
  Je kan je dus eigenlijk als leider geen enkele fout permitteren want je doet alles namens God.

  Betekent dit dat ik denk dat leiders onfeilbaar zouden moeten zijn?
  Nee, maar wel als ze zelf claimen vanuit een onfeilbare heilige God te spreken en handelen.

 5. Quinten says :

  @ Rob: Ik denk dat je niet kunt stellen dat leiders nooit (inschattings)fouten maken of zelf een keer moeten bijsturen hetzij na feedback (‘kritiek’) van anderen of door zelf een nieuw inzicht te krijgen op iets. Iedereen is ‘onderweg’ en ontwikkelt zich gaandeweg in zijn of haar leven. En daar is niets mee. Dat je alles wat je nu vindt ook over vijf jaar precies zo vindt, lijkt me niet aannemelijk en dat geldt ook voor leiders natuurlijk.

  Wat je in een gemeente natuurlijk wel hebt , is dat je moet bepalen of het leiderschap c.q. ‘de leider’ handelt vanuit een visie die van God gekregen is. Die visie van God moet hun handelen op hoofdlijnen motiveren en aansturen, anders zou het een eigen werk worden. Uitgangspunt is natuurlijk wel dat de gemeente het lichaam van Christus is en dat de leiders zijn aangesteld door Heilige Geest (zo zie ik het althans). Als je daaraan twijfelt bij DoorBrekers, zou ik niet gaan meebouwen in de betreffende gemeente. Dit is uiteraard een individuele toetsing en keuze, die ik niet voor je kan maken, daar zul je toch met jezelf en met God uit moeten komen.

 6. Ds Dre says :

  @Quiten.

  Maar de koppeling met de ark van Noach is toch absurd. De leiding zijn mensen en de anderen zijn dieren. Doet me eerder aan het volgende denken.

 7. rob says :

  @Quinten

  Als je daaraan twijfelt bij DoorBrekers, zou ik niet gaan meebouwen in de betreffende gemeente. Dit is uiteraard een individuele toetsing en keuze, die ik niet voor je kan maken, daar zul je toch met jezelf en met God uit moeten komen.

  Die keuze legt Paauwe ook voor aan zijn gemeente : of je gaat er in mee, of je gaat weg.
  Dat is een absurde stelling.

 8. Ds Dre says :

  Ik denk niet dat het een absurde stelling, alleen handig voordat je lid wordt je duidelijk wordt gemaakt aan welke eisen je moet voldoen.
  Minstens 10% van je inkomsten (bruto ot netto?) aan de Doorbrekers geven, geen kritiek op de leiding, minimaal 17 uur per week (is ook 10%) vrijwillige inzet voor de kerk, waarbij de leiding voor jouw de keuze maakt wat je moet gaan doen, elke zondag naar de dienst, verplichte deelname aan een huiskring waar je bent ingedeeld etc.

 9. rob says :

  @DsDre
  Het is een enorm web.
  Het voordeel van Paauwe is dat hij alle eisen rechtstreeks benoemt, Het nadeel is dat hij dit op een hele vriendelijke manier doet, zodat je makkelijk kan geloven dat die man het enorm goed bedoelt.

  Ik heb het idee dat de man zich steeds makkelijker laat zien in de overtuiging dat hij er toch wel mee weg komt.
  Wie slikt het als er openlijk gezegd wordt dat kritiek niet welkom is?

 10. joost says :

  rob
  misschien is het inderdaad Gods wil dat wij met zijn allen en bek van de krokodil binnenstappen, daar zitten we ook veilig bij overstromingen en zoals Jonas vele dagen in de walvis zat gaan wij overleven in de kroko.
  Een speciaal teken van God dat wij alleen via de bek van het monster (uit zee?) ons zelf veilig kunnen stellen in Hem waarin wij geloven.
  joost

 11. rob says :

  @Joost
  Nou nou dat is wel heel filosofisch 🙂
  Overleven in een kroko, volgens mij gaat dat niet samen 🙂
  Je moet wel heel veel geloof hebben om dat te geloven 🙂

 12. Stijlvol says :

  rob, op 22 september, 2012 om 12:23 pm

  Toen men mij om een reactie vroeg na afloop van de dienst, vroeg men dus ook om een kritische houding. Grappig genoeg kreeg ik een bericht terug dat ik dan maar weg moest wezen. In de lijn van dit ‘artikel’ dus. Ik vond het niet bepaald vriendelijk.

 13. rob says :

  @Stijlvol
  Hoe ging dat in zijn werk?
  Was dat na een dienst of via mail?

 14. joost says :

  rob
  Toch wel typisch dat die ouderen hebben gezegd dat die jongeling de bek van de kroko in moet stappen terwijl er toch altijd wordt gezegd dat juist het oude vlees het eerst op moet dus eigenlijk hadden die ouderen/leiders het voorbeeld moeten geven en zich blijmoedig moeten laten verslinden dan wel redden. 😉
  joost

 15. rob says :

  @Joost
  Die oudste wacht natuurlijk even af of het goed gaat, want een leider kan slechter gemist worden dan een schaapje, tenslotte waakt hij over de zielen.

 16. engel says :

  @Ds Dre,

  De Doorbrekers kennen geen lidmaatschap en dus ook geen verplichtingen. Alles wat de mensen doen is vrijwillig. Het is Nehemia niet…..

 17. rob says :

  @Engel
  Het is geen plicht, daarom moet je er een ongeschreven wet v maken dmv de prediking 🙂
  Wat is vlgns jou het grote verschil?

 18. engel says :

  @rob,

  Alles wat er gepredikt wordt, kan je naast je neer leggen. Als je geen lid bent, kan de leiding ook geen sancties tegen je nemen. Dit hele stukje is dus een storm in een glas water. Het heeft weinig te maken met de belevingswereld van een vaste Doorbrekers-bezoeker.

 19. agilhartje says :

  Om te voorkomen dat leiders zich De Grote Leider gaan voelen kan je afspreken dat iedere leider niet langer dan vier jaar in dezelfde plaats mag werken of na vier jaar een verplicht “sabbatsjaar” neemt. Even een jaar helemaal los van alle activiteiten in de gemeente.

  Je kan de kerk ook anders organiseren en de functies van voorganger en van leider van elkaar los maken Dan is de voorganger gewoon in dienst van de gemeente.

  Of ben ik nu te veel oplossingsgericht bezig?

 20. Stijlvol says :

  rob, op 22 september, 2012 om 12:41 pm

  Na de dienst werd gevraagd hoe ik het had ervaren. Ze hadden alleen geen tijd om dat even aan te horen en ik kreeg een mailadres van de dominee. Die heb ik gemaild dat ik soms nog wel eens wat vraagtekens had. Toen kreeg ik écht iets terug in de trant van “donder maar op met je gezeik”. Inmiddels 1 tot 1,5 jaar geleden gebeurd.

 21. Johan says :

  @Quinten: Die visie op leiderschap is erg old school. Als het waar is dat Jezus zijn gemeente bouwt en ons allemaal als levende stenen gebruikt, kun je ook stellen dat de visie van de gemeente per definitie gebaseerd is op collectief inzicht en niet alleen op het inzicht van een voorganger of oudstenteam. Dan wordt leiderschap een kwestie van datgene wat ieder van God heeft ontvangen optimaal faciliteren. Dat snappen ze bij de Doorbrekers en het Kippenhok (van Bert de Haan) niet, want daar geldt een Egyptisch systeem met piramides en faraos.

 22. Johan says :

  @Stijlvol: Heb je dat mailtje nog? Gooi het even online, dan kunnen we meegenieten.

 23. Kaas says :

  Verbaast me weer helemaal niets. Been there, done that. Niet persé bij de doorbrekertjes (gelukkig niet), maar het is helaas in veel evangelische gemeentes niet anders. En de meeste schaapjes trappen er telkens weer in. Steeds bij een nieuwe ‘herder’…

 24. rob says :

  @Engel

  Alles wat er gepredikt wordt, kan je naast je neer leggen. Als je geen lid bent, kan de leiding ook geen sancties tegen je nemen. Dit hele stukje is dus een storm in een glas water. Het heeft weinig te maken met de belevingswereld van een vaste Doorbrekers-bezoeker.

  Als je naast je neer legt wat er gepreekt wordt mis je de ark van Noach (redding)Als je niet luistert naar wat er gepreekt wordt wordt je geadviseerd verder te gaan.
  Dit soort uitspraken hebben invloed op de belevingswereld vd doorbrekertjes.
  Als de preek geen invloed heeft ben je sowieso geen doorbrekertje, want je wordt immers geadviseerd weg te gaan.
  Zo hou je wel een gelijkgestemd publiek waar je invloed op hebt als prediker.

  In de belevingswereld van een doorbreker bevindt hij zich in de ark van Noach, of hij zit met een hoop vragen waar hij geen kant mee op kan, behalve naar de uitgang rennen :)of een mail sturen zoals Stijlvol en afgescheept worden.

 25. rob says :

  @Stijlvol

  Toen kreeg ik écht iets terug in de trant van “donder maar op met je gezeik”. Inmiddels 1 tot 1,5 jaar geleden gebeurd.

  😦
  Je moet het de leiders ook niet moeilijk maken met vervelende vragen want ze waken over je ziel.
  Het antwoord is wel grof. dat had ik eigenlijk niet van ze verwacht.
  Die gemeente ziet er zo gezellig uit op de site .

 26. mafchauffeur says :

  @rob: volgende week zondag om 12:00 Doorbrekers in de Flint, aansluitend om 14:00 Dwaze Schare een paar honderd meter verder.

  Ideale invulling van de zondag.

 27. Kenmasters says :

  Erge is dat dit niet incidenteel is…ik ken zelf ook een gemeente, al dan niet meerdere gemeentes, die eigenlijk hetzelfde zeggen als hier boven beschreven…

  Ben je vrij gekocht, wordt je meteen aan de ketens gebonden bij zulke kerken. Vreselijk, ik kan niet wachten wanneer de Leeuw van Juda (weer) eens in de kerken gaat brullen. Opdat ze weer vrees zullen hebben voor Zijn Naam.

 28. Jan says :

  Christus was in Noach en Noach was in Christus.
  Een vervulde wet in de Ark, en de Ark is Christus.

  Is Christus en dien gekruisigd ook nog gepredikt?
  Als Paauwe Noach en de zondvloed zo toepast op de gemeente en zichzelf (de leiders) is zaak om zo snel mogelijk van deze gemeente afscheid te nemen.

  Groet, Jan.

 29. Peter 2 says :

  “en ik moet aanspreekbaar zijn op wat ik doe, in dit geval aan God.”
  Ook hier regeert het aloude pausdom. De leken zitten in de banken en zei hebben verantwoording af te leggen aan de leiding. De Leider zelf is plaatvervanger van Christus en heeft in zijn geval alleen maar verantwoording af te leggen aan God.

  Ik dacht dat het alleen zo simpel was in de RKK. Maar die barnevelders (temidden van de Refo’s) kunnen er ook wat van. Net zoals, hoe heet die kerk ook alweer…) Nehemia!

 30. rob says :

  @Maf, leuk doen we :), en dan verwisselen we stiekem de preek van de DS met die v Paauwe. (is weer eens wat anders voor ze)

  Dwazen,
  Het is goed om hier met zijn allen weer bijeen te zijn……enz
  Vandaag geen collecte want Maf trakteert iedereen op een biertje en even een warm applaus voor onze lieftallige bediening door dhr Pittig

 31. vermeer says :

  @rob
  Dit is wat mij betreft met afstand de vreselijkste preek die je tot nu toe besproken hebt. Ik begrijp niets van Engel die dit probeert te vergoeielijken. Een betere recept voor rampen zou ik niet kunnen bedenken. Als je een leider zulke dingen hoort uitkramen, moet je maar een ding doen. 180 graden omdraaien en dan heel hard wegrennen.
  Dit kan maar op een ding uitlopen. Heel veel ellende.

 32. rob says :

  @Vermeer
  Ik heb ook het idee dat hij steeds een stapje verder gaat met dit soort manipulatie en ook steeds openlijker.

 33. Quinten says :

  @ Johan: ik ben het met iedereen eens hier die moeite heeft met het onderscheid tussen ‘leken’ en ‘leiders’. Ik denk dat elk mens een leider is, op z’n minst ben je leider van je eigen leven en als je een gezin hebt, ben je tevens leider van je gezin, etc., etc. Ik vind het onzin om een kerk als DoorBrekers met een farao-systeem te vergeleken. De farao werd als een god vereerd en had een absolute wereldse macht. Mede dankzij de Franse revolutie hebben we hier gelukkig scheiding van kerk en staat en dat is maar goed ook. Niemand is verplicht om wat voor kerk dan ook te bezoeken en geen kerk of voorganger in dit land heeft ook maar enige wereldlijke macht over een burger in dit land. Je slaat dus wel erg door met je vergelijking.

  In een goede geleide kerk is er maar één Hoofd en dat is Jezus Christus (Efeze 5:23), hij bouwt immers de gemeente. Het leiderschap heeft in die zin dus altijd een dienende rol en is nooit ‘boven’ mensen gesteld. Dat er desalniettemin allerlei keuzes moeten worden gemaakt door het leiderschap is onontkoombaar. Niets gaat vanzelf en je moet als leiderschap keuzes maken. Dopen we kinderen of volwassenen (of allebei)? Hebben we een rockband of een orgel? Hebben we een vrouw op de kansel of niet? Etc., etc. Dat hier verschillende keuzes worden gemaakt en verschillende meningen zijn, lijkt me duidelijk. Als de keuzes die in bijvoorbeeld DoorBrekers worden gemaakt (of wat voor de kerk dan ook) je niet aanspreken, is het toch niet meer dan logisch dat je een plek zoekt waar je je wel thuis voelt?

 34. engel says :

  @vermeer,

  Ik probeer niets te vergoeielijken. Ik weet alleen dat de Doorbrekers geen lidmaatschap kennen en dus ook niemand verplichtingen op kunnen en willen leggen. Wie actief meedoet, doet dit vrijwillig en hopelijk met het volle verstand. Maar dat wil niet zeggen dat ik me er ook thuis zou voelen.

 35. Johan says :

  @Quinten: Mooi, ik heb je aandacht. 😉

  Het is een beetje flauw om met de scheiding van kerk en staat aan te komen. Wat ik met faraos bedoel is dat in veel evangelische kerken met zogenaamd ‘charismatisch leiderschap’ de leider zichzelf beschouwt als de voornaamste bron van openbaring voor de gemeente en ook bijna nooit beleidsvoorstellen ter toetsing voorlegt aan de gemeente. Dan eigen je je een soort macht toe waarin twee componenten zitten: religieus (openbaringskennis) en praktisch (namelijk feitelijk het beleid van de gemeente kunnen bepalen, al dan niet met een paar loyale oudsten). Dan noem ik faraoisch, zonder daarmee alle kenmerken van een farao te willen dekken.

  Ik voel me in dit soort kerken niet thuis. Ze vormen een heel ongezond klimaat voor wie werkelijk geestelijk volwassen/zelfstandig wil worden. Ik kan het niemand aanbevelen.

 36. Johan says :

  @engel: Dat die verplichtingen er formeel niet zijn wil niet zeggen dat die verwachting er informeel niet is. Dat blijkt uit de preek van Paauwe: je kunt geen leidersrol vervullen zonder dat je tienden geeft, het beleid van de oudsten steunt, etc.

 37. vermeer says :

  @engel
  En daarin is het volgens jou anders dan Nehemia. Maar ik zie het onderscheid niet zo. Lidmaatschap is altijd vrijwillig. Bij Nehemia kunnen ze je ook niets opleggen. Want dan zeg je gewoon je lidmaatschap op. Maar ze proberen je zo te manipuleren dat je dat wel uit je hoofd laat. En diezelfde manipulatieve toon hoor je hier.
  Wat je bindt aan een kerk is niet formeel lidmaatschap, maar je vriendenkring, de dingen waarin je actief bent enz. Stel je voor dat je een hele toegewijde kinderwerker bent bij de doorbrekers, en al je vrienden zitten in die kerk. En je krijgt moeite met de koers. Zou het dan makkelijker voor je zijn om eruit te stappen omdat je geen lid bent, dan het zou zijn om in een zelfde situatie uit Nehemia te stappen omdat je daar wel lidmaatschap hebt?

 38. Zoutje says :

  In mijn beleving gaat het ergens anders (ook) mis. Wat er in een kerk als doorbrekers gebeurd is dat ze middel en doel dreigen te verwisselen. De kerk is in de basis geen organisatie maar een verzameling mensen. Die mensen hebben een opdracht om deze wereld een beetje beter te maken. Alles wat bijdraagt aan deze opdracht is welkom, zelfs een geïnstitutionaliseerde vorm van samenkomen genaamd een kerk. Waar gaat het mis? Als de die kerk een doel op zichzelf wordt. Geld, macht, hiërarchie, piramides, geestelijke carrières, podiumgerichtheid en vele andere verkeerde vruchten groeien aan deze boom.

 39. vermeer says :

  @rob
  Ja, ik heb ook het idee dat het steeds verder gaat. Dat hij als topleider aanspreekbaar is door God (en niet door gewone mensen) is zo’n beetje wat die Haan ook beweerd. Het is bizar, onbijbels, gevaarlijk en getuigd van ongekende zelfoverschatting. Een leider die zo denkt, die heeft zijn eigen graf gegraven. En dat van iedereen die hem blijft volgen.

  Hoeveel hij echt om zijn mensen geeft kun je zien aan wat hij zegt over geld. “als je financieel niets bijdraagt, stap dan op”. Met andere woorden, als je geen centjes geeft, zijn we je liever kwijt dan rijk. Wat mensen op andere manieren toevoegen (gebed, stoelen sjouwen, creche leiden, zorg voor elkaar) telt blijkbaar niet mee als er ook geen eurootjes gestort worden, en er is ook geen ruimte voor mensen die misschien niets te missen hebben of die nog geestelijk moeten groeien in het leren geven.

  Het is hoe dan ook een klimaat waarin zelf nadenken niet wordt gewaardeerd. Niet gebruik willen maken van de hersens en geestelijk inzicht van je ‘bemanning’ is in elk geval dom, maar waarschijnlijk ook en flinke stap om weg naar corruptie, machtsmisbruik en geestelijke trauma’s. Nogmaals, wegwezen daar.

 40. vermeer says :

  @Zoutje
  De kerk is voor dit soort mensen denk ik geen doel op zich, maar een middel ter verheffing van hun ego’s en bankrekeningen. Als het nou nog ging om de kerk…

 41. Zoutje says :

  @vermeer. Zelf ben ik een aantal keren bij Doorbrekers geweest. Over intenties van mensen is het moeilijk oordelen. Echter, ik zie wel voldoende signalen om te constateren dat er met veel energie een dijk van een kerk wordt gebouwd (in alle opzichten: organisatie, gebouw, financiën, locaties, etc. etc.). Als kerk bouwen het doel is dan is Pauwe er drommels goed in. Het (communicatie)concept past helemaal in deze tijd, het is niet voor niks dat erg veel mensen er zich door aangetrokken voelen.
  De vraag die ik voor het voetlicht probeer te brengen heeft betrekking op de keuze tussen kerk of wereld. Zijn we hier om een kerk te bouwen of zijn we hier bij te dragen aan een betere wereld? Hoeveel tijd, geld en energie stop ik wekelijks in een kerk en hoeveel stop ik in mijn plek op deze wereld? Wat stimuleer ik als kerk(leider)? Deze vraag zouden Pauwe en alle DoorBrekers zichzelf moeten stellen. Wat is de vrucht van zijn bediening? Een hoop mensen die nog meer tijd, geld en energie gaan investeren in een organisatie genaamd DoorBrekers? Of een hoop mensen die als gevolg van zijn bediening steeds meer tijd, geld en energie gaan steken in hun maatschappelijke roeping; werk, studie, familie, vrienden, buren, kunst, politiek, sport, etc etc. Het bouwen van een kerk is een doodlopende weg met op termijn alle vaak negatieve gevolgen van dien voor de kerkleiding en de kerkgangers.
  Graag zou ik willen verwijzen naar de laatste aflevering van College tour met Desmond Tutu. De man lijkt niet echt bezig te zijn met het instituut kerk, maar meer met de wereld en de mensen om hem heen.

 42. Quinten says :

  @ Johan: ik snap nu beter waar je op doelt. Ik ben het met je eens dat er in bepaalde kringen (o.a. sommige pinksterkerken) een visie op leiderschap gangbaar is, die ook wel bekend staat als bedekkingsleer (zoals o.a. verwoordt door John Bevere in ‘Under cover’), waarbij je voor alles (impliciete) toe- of instemming van je ‘gezalfde’ leider nodig hebt (alsof je zelf niet ‘gezalfd’ zou zijn). Dat kan inderdaad heel eng worden. Ik voel me meer thuis in de manier waarop Frank Viola bijvoorbeeld over leiderschap in de gemeente schrijft, maar goed, meningen kunnen verschillen.

  Ik denk meer zo: (1) stel dat Paauwe (of wie dan ook) handelt vanuit een visie die God gegeven heeft en (2) jij komt zelfstandig tot de conclusie dat deze visie inderdaad van God is en (3) jij besluit mee te gaan bouwen in die visie, dan volg je toch God en niet Paauwe (of welke oudste/voorganger dan ook)? Uiteindelijk bouwen we de gemeente/kerk toch niet tot eer van een bepaalde voorganger of dominee? Ik mag toch aannemen dat DoorBrekers het doel heeft om het koninkrijk van God uit te breiden en het evangelie te verspreiden op grond van hun visie (http://doorbrekers.nl/nl/info/visie.html).

 43. rob says :

  @Quinten

  (1) stel dat Paauwe (of wie dan ook) handelt vanuit een visie die God gegeven heeft en (2) jij komt zelfstandig tot de conclusie dat deze visie inderdaad van God is en (3) jij besluit mee te gaan bouwen in die visie, dan volg je toch God en niet Paauwe (of welke oudste/voorganger dan ook)? Uiteindelijk bouwen we de gemeente/kerk toch niet tot eer van een bepaalde voorganger of dominee? Ik mag toch aannemen dat DoorBrekers het doel heeft om het koninkrijk van God uit te breiden en het evangelie te verspreiden op grond van hun visie

  Punt 1 is de bottleneck die niet meer ter discussie staat.
  De visie v Paauwe is bepalend omdat erbij gezegd wordt dat het de visie van God is. Alle mensen die onder Paauwe staan moeten die visie onderschrijven, anders moeten ze weg.
  Je houdt dus alleen jaknikkers over.

  Kan Paauwe waarmaken dat zijn koers inderdaad van God ontvangen is?

 44. Quinten says :

  @ Rob: je laatste vraag kan ik niet beantwoorden, maar ik denk niet dat Peter ook maar iets kan waarmaken zonder Hem. Zolang Peter in Hem blijft en zijn integriteit, eerlijkheid en oprechtheid goed bewaakt, moet dat goedkomen. Dezelfde logica geldt voor jou en mij trouwens ook. Time will tell 🙂 !

  Ik denk dat het knelpunt voor jou en vele reageerders (en misschien ook wel een beetje voor mij) is dat je beseft dat een kerk of gemeente ten diepste geen democratische instelling of vereniging is. Jezus vroeg ook niet aan zijn discipelen of het een goed idee was dat hij gekruisigd zou worden. Jezus liet ook niet stemmen over het feit dat hij iemand ging genezen op de sabbat. Petrus kreeg ook een dringende instructie uit de hemel dat vanaf heden alle dieren eetbaar waren (opheffing onreinheidsgebod).

  Het is Gods soevereine keuze geweest om zich te verzoenen met de wereld (Joh. 3:16-17) en de zonde de mens niet meer toe te rekenen of te gedenken. Heerlijk ondemocratisch, maar toch wel heel goed nieuws. Over leiderschap gesproken!

 45. rob says :

  @Quinten

  maar ik denk niet dat Peter ook maar iets kan waarmaken zonder Hem. Zolang Peter in Hem blijft en zijn integriteit, eerlijkheid en oprechtheid goed bewaakt, moet dat goedkomen. Dezelfde logica geldt voor jou en mij trouwens ook. Time will tell !

  Als ik mijn geloof toepas op Peter en mijzelf, dan durf ik te stellen dat het niet eenvoudig is om in Jezus te blijven.
  Daarom ben ik ook zo sceptisch, hoewel ik dus wel geloof in geestelijke gaven etc.

  Ik denk dat het knelpunt voor jou en vele reageerders (en misschien ook wel een beetje voor mij) is dat je beseft dat een kerk of gemeente ten diepste geen democratische instelling of vereniging is. Jezus vroeg ook niet aan zijn discipelen of het een goed idee was dat hij gekruisigd zou worden. Jezus liet ook niet stemmen over het feit dat hij iemand ging genezen op de sabbat. Petrus kreeg ook een dringende instructie uit de hemel dat vanaf heden alle dieren eetbaar waren (opheffing onreinheidsgebod).

  Dat ben ik met je eens, toch kreeg Petrus een meningsverschil met Paulus.
  Helemaal eensgezind was men dus niet altijd.
  Uiteindelijk geeft de Hemel dus uitsluitsel.

  Tegelijkertijd is dat dus ook het grootste struikelblok. Hoe weten we zeker dat we te maken hebben met inspiratie vanuit de Hemel, en niet vanuit onszelf?

  Zolang Peter in Hem blijft en zijn integriteit, eerlijkheid en oprechtheid goed bewaakt, moet dat goedkomen.

  Petrus en Paulus legden hun geschil bij en God gaf uitsluitsel.
  Ze volgden dus niet het advies op van Peter Paauwe om dan maar een andere kerk te zoeken.

  Het is heel moeilijk te controleren of ‘ het goed komt’ als mensen geen geschillen meer uitzoeken maar geadviseerd worden om de kerk te verlaten.

  Omdat Peter Paauwe een geslaagde kerk (lees onderneming ) opbouwt lijkt het ook alsogf hij erg succesvol is.
  Dat wordt nog eens versterkt omdat hij predikt dat dit Gods bedoeling is en dat dit geprofeteerd is (jullie zullen groeien als konijnen).

 46. Johan says :

  @Quinten: Ik heb ook meer met Viola’s visie. Maar als je dat doortrekt kom je wel degelijk uit bij een vorm van democratie. Niet in de zin van ‘de mens kiest naar eigen inzicht’, maar ‘de van God afhankelijke mens kiest naar het inzicht dat hem op dat moment samen met de anderen gegeven is’. Het NT heeft de nogal radicale strekking dat de Geest van God niet langer alleen aan uitverkoren leiders is gegeven, maar aan elke man en vrouw in Christus. Zelfs aan dienstknechten en dienstmaagden. Ieder gemeentelid heeft dus op elk moment toegang tot dezelfde Bron. Op het moment dat het aankomt op richting bepalen, is die verantwoordelijkheid aan de hele gemeente gegeven en niet alleen aan de leiders. Paulus zegt niet voor niets dat ook toetsen/onderscheiden/de geesten beproeven een taak van iedere gelovige is. Ik hoor jou dat ook zeggen, maar ik ken de evangelische wereld goed genoeg om te weten dat dat zo niet wordt toegepast. Waar leiders een te groot mandaat krijgen (of claimen) gaat het vaak enorm mis.

 47. TommyLee says :

  De grap is dat de enige keer dat ik een leiders bijeenkomst van de doorbrekers heb bijgewoond ik een uitleg kreeg over de driehoek die Rob in de cartoon heeft verwerkt. De uitleg was als volgt: Stel God bevindt zich boven de driehoek. leiding van God is dus van boven naar beneden. Dan zijn er drie opties:1- De driehoek heeft de punt naar boven en de voorganger zit in de bovenste punt en de gemeente op de tegenoverliggende zijde. De leiding loopt dan via de voorganger.(autoritaire model) 2- de punt is naar beneden gericht voorganger zit daarin de gemeente zit dus dichter bij God en stuurt de voorganger aan (het democratische model) 3- De pijl met de voorganger is op zij gericht De voorganger zit op de zelfde hoogte als de gemeente en zoekt samen naar de beste weg. Dit laatste werd als de te volgen methode aangeprezen. Blijkbaar is men daar toch van teruggekomen???

 48. Flipsonius says :

  @Quinten

  Ik denk dat het knelpunt voor jou en vele reageerders (en misschien ook wel een beetje voor mij) is dat je beseft dat een kerk of gemeente ten diepste geen democratische instelling of vereniging is. Jezus vroeg ook niet aan zijn discipelen of het een goed idee was dat hij gekruisigd zou worden. Jezus liet ook niet stemmen over het feit dat hij iemand ging genezen op de sabbat.

  Wat heb je dat prachtig verwoord! En wat heerlijk demagogisch! Het zou zo maar een citaat uit een toespraak van Bhagwan Shree Rashjneesh, uit pak hem beet 1982, kunnen zijn. Democratie moet je niet willen, er zijn nu eenmaal geboren leiders, mensen met een missie, en die staan nu eenmaal hoger op de spirituele ladder en die gaan ons de weg wijzen naar de nieuwe mens en en nieuwe wereld. En jullie zijn voortrekkers, doorbrekers, maar je moet je wel eerst aan ons overgeven en vooral geen kritische vragen stellen. Trap er toch niet in als je jezelf een plezier wil doen.

  Dat is ook precies het probleem met dit soort charismatisch-evangelische splinterkerkjes en hun zelf benoemde leiders. Het is allemaal copycatgedoe van allerlei guru’s met hun aanbiddingscultuurtjes.
  Dat moet je toch niet willen als vrij mens, als christen 😉 Is nergens voor nodig.

 49. henkjan37 says :

  @ Flipsonius

  Misschien moeten we democratie wel anders interpreteren als christen. Niet een sterke leider die alles bepaald, maar juist een minderheid die gelijk heeft…een vrije democratie dus, waarbij de demos intinsieke vrijheid heeft onderling.

 50. joost says :

  Peter 2

  Maar die barnevelders (temidden van de Refo’s) kunnen er ook wat van. Net zoals, hoe heet die kerk ook alweer…) Nehemia

  Maar van barnevelders kun je toch niet anders verwachten dan dat zij als kippen (zonder kop) achter de leidhaan aanlopen?
  joost