Pas op voor Olympische occulte belasting

Het was even zoeken, maar de oorzaak van de mislukte evangelisatiecampagne met David Hathaway is nu gevonden! Het komt door de occulte belasting van de gekozen locatie: het Olympisch Stadion in Amsterdam. Hier werd in 1928 voor het eerst in de moderne tijd de Olympische vlam ontstoken ter ere van de Griekse oppergod Zeus. De vrijmetselaar die het stadion ontwierp bouwde een toren met daarop een schaal waar de vlam tijdens de Spelen van dat jaar brandend werd gehouden. Dat is te lezen in een artikel van onderzoekster Helene Bos over de Olympische Spelen, die in z’n geheel als occult kunnen worden bestempeld. De gelovigen die bij Hathaway wegbleven voelden dus goed aan dat het geestelijk fout zat. Ook wie deze zomer naar Londen vliegt maakt gerede kans occult besmet te raken. U bent dus gewaarschuwd!

Advertenties

118 responses to “Pas op voor Olympische occulte belasting”

 1. Ds Dre says :

  Oh, nu snap ik waar de euro crisis vandaan komt. De start kwam uit Griekenland, een land wat dankzij de spelen zwaar occult belast is. De euro is occult belast en dus nu ook wij. Dank voor dit inzicht GG.

 2. DizzyB says :

  Sjonge, dat die David Hathaway daar dan helemaal niks van gemerkt heeft.

  Weet iemand of zo’n occulte belasting ook kan komen door naar de spelen te kijken op nederland1?

 3. henkjan37 says :

  @ DizzyB

  jazeker, beter kijk je alleen als ze op Nederland 2 komen:P

 4. agilhartje says :

  Verschrikkelijk onbijbels eigenlijk om te denken dat er een soort macht in voorwerpen of plekken zit. Puur animisme!
  En dan te bedenken dat Paulus geen problemen had met het eten van offervlees (van heidense tempels).
  Sommige christenen moeten oppassen dat ze niet het contact met het fundament verliezen.

 5. Afolus says :

  Achter elke boom een demon, zou je zo denken.
  Ik schrik van dit fatalistische christendom. Je zou na het lezen van de teksten van mevrouw Bos als christenen moeten overwegen een groot onbewoond eiland te kopen en daar met z’n allen een utopische en beschermde samenleving op te bouwen.
  Wat een complotgedoe.
  Vreemd dat er (nog) geen geactualiseerde versie van dit artikel is over de Spelen in Londen.

 6. rob says :

  @Afolus
  Als je de site v serving the nations opduikt dat wordt je gewoon moedeloos.
  Het enige antwoord zou inderdaad zijn op een eiland te gaan wonen.
  Het mooie van mw. Bos is dat ze de wereld toch niet aan zijn lot over kan laten.
  Ze voelt zich verantwoordelijk iedereen te waarschuwen.
  Ik vraag me af hoe ze denkt te moeten strijden tegen al die demonische invloeden 🙂

  Op de site staat dat ze zich als christen plaatsvervangend verootmoedigen.
  Dan vergeeft God de natie, en is de bedekking vd zonden weer weg 🙂
  Maar dat is natuurlijk tijdelijk, want de spelen keren weer terug.

  Zo te zien gaat er een hoop moeite en tijd in research zitten. Allemaal verspilde energie.

 7. Mustafa says :

  Sorry, voor dit soort schreeuwend paranoide mensen moet je de term “onderzoekster” niet gebruiken.

 8. Afolus says :

  @rob
  Eens..!
  Ik las een artikel van mevrouw Bos, waarin ze corporatieve schulderkenning en verzoening noodzakelijk acht voor vrede in de wereld.

  http://www.servingthenations.org/articleNL.asp?ArticleID=230

  Ze benoemt hierin een voorbeeld dat als bij een archeologische opgraving resten van een Romeinse tempel zichtbaar worden, je je moet realiseren dat op die plek niet God maar afgoden vereerd werden en daar zouden christenen nu zich voor moeten verootmoedigen.
  Dat wordt dagwerk.

  Wat ik opmerkeljk vind is dat christenen van deze signatuur, die over het algemeen precies weten te duiden dat het einde nabij is en dat allerlei tekenen daarop wijzen, toch de moeite nemen om uren te studeren op Zeus, die de satan was, de Olympische Spelen die ons geestelijk kunnen belasten om uiteindelijk vast te stellen dat de wereld er toch een beetje van opknapt als we met zijn allen schuld belijden en op de knieën gaan.

  Dat dat op de knieën gaan niet altijd werkt heeft de familie Bos bewezen met de opwekkingsceremonie rond Lawrence Roy.
  Daarover stellen ze achteraf vast “dat het bidden voor opwekking niet meer veraf is….”, hoewel de man inmiddels in een vaasje zit.

  @Pittig
  @Wilfred

  Wat zit hier achter..?

  Ik wil het graag begrijpen.

 9. De dichter says :

  is het niet de “god” van huisvrede??

 10. Dr. Aaideur says :

  Ik wordt toch een beetje droevig als er als bron een artikel uit 2008 wordt gebruikt, wat eigenlijk een gerycled artikel uit 2004 is. Waren de doemprofeten op?

  Mocht David Hathaway vanwege de olympische belasting uit 1928 (!) gehinderd zijn in de uitvoering van zijn kunstje dan was het ook terecht zo leeg.

 11. rob says :

  @Afolus
  Van de site van Pieter en Helene Bos
  Hoe ze het oordeel v God denken af te wenden.
  Wat een glorie 🙂

  1-In de tachtiger jaren van de vorige eeuw vestigde de Heer in veel Europese landen de aandacht van voorbidders, onafhankelijk van elkaar, op zonden die hun landen in het verdere en niet zo verre verleden begaan hebben, en waarover geen schuld beleden was. Hij bepaalde hen er ook bij, door zijn Woord, dat deze zonden, wanneer ze niet beleden worden, Gods toorn en oordeel over hun land zouden brengen. Ook in ons land zijn in die jaren en daarna een aantal mensen daarbij bepaald. Wijzelf, mijn man Pieter en ik, zijn daar in 1986 met de neus op gedrukt. Zonder het zelf te zoeken zijn we vanaf dat jaar keer op keer bepaald bij gebeurtenissen en ontwikkelingen waarover schuld beleden moest worden en waarover ons land Gods vergeving moet vragen. Ondanks het cynisme in sommige media over de “sorry-cultuur” begint onder Christenen toch het besef dat we ons moeten verootmoedigen voor nationale zonden uit het verleden (en heden) die voorouders begaan hebben langzaam door te dringen. In de wereld gaat dat nog langzamer, maar er zijn wel tekenen van hoop. Hoewel de ontwikkeling in Nederland in dit opzicht helaas traag gaat.

  2-In samenhang met deze schuldbelijdenissen mag het onderwerp “restitutie” niet bij voortduur onbesproken blijven. Maar de regeringen van landen waarin over schuld uit het verleden al meer publiekelijk gesproken wordt zijn, begrijpelijk, huiverig voor de mogelijke financiële claims. In dit artikel laten we dit onderwerp, dit gezegd zijnde, verder buiten bespreking.

  3-Wanneer voorbidders in de bres gaan staan voor verootmoediging over situaties die ze terecht uit de Bijbel als zonde begrijpen, kan er geestelijk ruimte ontstaan om erover na te denken, bij kerkelijke leiders, en ook overheidsfiguren.
  Verootmoediging, schuldbelijdenis over zonden in het verleden, veraf of dichtbij, moet daarom beginnen bij het “Huis Gods”. Wanneer dat deze verantwoordelijkheid, bewust, niet op zich neemt of, wat helaas nog regelmatig gebeurt, er uit onwetendheid de draak mee steekt, kan dat een reden zijn dat ook het oordeel begint bij het Huis Gods.

  4-§1 Kunnen we het verleden niet gewoon achter ons laten?
  Regelmatig wordt deze vraag gesteld. Het antwoord is : nee, dat kunnen we niet en mogen we niet. Onze zonden brengen scheiding teweeg tussen God en ons. In t.t. misdrijven die kunnen verjaren verjaren zonden in Gods rechtvaardigheidsopvatting niet. Die moeten aan Hem beleden worden, en dan wil God vergeven.

  Maar zolang ze niet beleden en vergeven zijn kan God ons niet horen, en ons niet te hulp komen. Lees Jesaja 59:1,2: “De arm van de HEER is niet te kort om te redden, zijn gehoor niet te zwak om te luisteren. Jullie wangedrag is het dat jullie en je God uit elkaar heeft gedreven; door jullie zonden houdt hij zich verborgen en wil hij je niet meer horen”. Dat geldt voor onze individuele “wangedragingen”, zonden, maar niet minder voor corporatieve. (n.b. dat is niet hetzelfde als collectief). Wanneer wij weigeren zonden, waarvan we ons bewust geworden zijn, te belijden, worden ze niet vergeven. Dat is bloedernstig.

  De theorie van serving the nations geeft een hoop problemen:
  Bij 1:
  -men gaat ervan uit dat de ‘oproep van God te gaan voorbidden blijkbaar echt v God is.
  Zoals Laurence Roy een echte profeet wqs 🙂
  -onbeleden zonden wekken blijkbaar Gods toorn op en een oordeel over ons land. Daarom moeten christenen zich verootmoedigen voor de zonden van hun land.
  Daarmee zijn ze middelaar geworden.
  Was Christus dat niet genoeg?
  -Kan ik mij plaatsvervangend verootmoedigen voor de zonden van mijn land ?
  -Kan een land zondigen?
  -Zijn mensen niet gewoon persoonlijk verantwoordelijk voor hun zonden?

  Bij 2:
  – het is maar de vraag of je echt het lek boven krijgt wie wat en waar heeft gezondigd. Alles is veel te complex.
  helene stelt dat de restitutie buiten bespreking moet blijven maar dat is raar.
  Je kan als beperkt mens niet alle zonden van een natie zien, en dus kun je je niet volledig verootmoedigen, en dus blijft er een rest over waar Gods toorn alsnog over los zal branden.

  Bovendien maakt Helene zich druk over de olympische spelen en ziet dat als zonden, maar in de jaren daarvoor heeft ze blijkbaar niet het grote profetische inzicht gehad dat andere zonden een stuk meer aandacht vragen (misbruik in de katholieke kerk bijv ).

  Mensen die echte klokkenluiders zijn lopen gevaar.
  Julian Assange zit in de bak, bijvoorbeeld.
  Hij vormt door echte openheid echt gevaar voor een regering.

  Helene en Pieter Bos kunnen al jaren hun gang gaan met hun zogenaamde onderzoek naar de zonden vd natie.
  Dat betekent dat ze niet gevaarlijk genoeg zijn omdat de echte kwesties toch niet boven tafel komen 🙂
  En dat betekent tegelijkertijd dat de zonden die ze belijden voor hun natie een wassen neus is.
  Het gaat nergens over.

  Bij 3:
  – Verootmoediging moet dus beginnen bij het huis van God. Dat betekent dat christenen meer verantwoordelijk zijn dan niet christenen voor hun eigen zonden.
  Dat is dus iets heel anders als dat je als christen vergeving moet vragen voor andermans zonden.
  Haal eerst de balk maar eens uit je eigen oog 🙂

  Bij 4:
  – onze zonden brengen scheiding tussen God en de mens, zegt Helene. Maar dat is niet het grootste probleem. Bovendien is Jezus voor die zonden gestorven.
  Er is dus geen scheiding tussen God en de mens vanuit God.
  Maar de mens moet zelf met God willen leven.
  – Je hoeft dus niet eerst een hele waslijst van al je zonden aan God te geven voordat Hij over de drempel komt.
  – Heb ik mijn bekering te danken aan Pieter en Helene Bos omdat ze voor Nederland hebben gebeden, zodat God eindelijk naar beneden keek?
  Wat een lariekoek en een hoogmoed.
  ‘waar zouden we zijn zonder serving the nations’ 🙂
  Idioten.

 12. rob says :

  @Draaideur
  helene is nog steeds doemprofeet. bovenstaande is uit 2012.
  De manier waarop ze denken het oordeel af te wenden van onze natie.

 13. Afolus says :

  Wat ik ook bijzonder vind is dat in geloofsgemeenschappen als TRIN, LEG e.d. het vuur een belangrijke metafoor is voor grote glorie en heerlijkheid. Anderen gunnen ze blijkbaar het “vuur in de ogen niet”, blijkens de occulte aspecten die aan het olympische vuur worden toegekend.

 14. B.Art says :

  GEESTELIJKE WAARSCHUWING: Volg de olympische spelen alleen op Nederland 3 of op 3 schermen tegelijk. Je symboliseert zo de drie-eenheid die sterker is dan occultisme. Heb je maar één tv en kun je de verleiding niet weerstaan plak dan met zilverkleurig ducktape een kruis op je scherm. Immers demonen kunnen aan het kruis niet voorbij!

  Disclaimer: na de spelen kun je met aceton de lijm van het scherm verwijderen. Gebruik vooral geen spiritus hiervoor. Je kunt nooit weten welke geest uit die fles komt. 😉

 15. rob says :

  @Bart
  heb je al onderzocht welke zonden er aan ducktape kleven?
  , en aan je TV?
  Voor je het weet ben je nog verder van huis en treft het oordeel Nederland.

 16. rob says :

  @Mustafa

  Sorry, voor dit soort schreeuwend paranoide mensen moet je de term “onderzoekster” niet gebruiken.

  Het lijkt me wel een hoop werk om na te speuren welke afgoderij er allemaal gepleegd is. Dat is toch knap 🙂

  Dankzij luie mensen zoals jij en ik komt het oordeel alsnog. Er is een schreeuwend gebrek aan voorbidders.

  Het lijkt me moeilijk voor Helene en Pieter om vast te stellen wanneer God nou tevreden is over de verootmoediging.
  Stel je voor dat Helene een afgoderij in het land over hert hoofd ziet die ze niet kan verootmoedigen 😦
  Stel je voor dat alles netjes beleden is, en de volgende dag wordt er een afgodisch altaar opgericht.
  Dat is toch vreselijk, kun je helemaal weer opnieuw beginnen.

  Dus een beetje meer eerbied voor hardwerkende Helene is wel op zijn plek 🙂

 17. pinson says :

  De reden dat er nog geen aangepaste versie is van het artikel van Helene Bos over de spelen in Londen is omdat ze de bijdrage van Mr. Bean en de hondjes van Queen Elizabeth nog niet kan plaatsen in de tekenen der tijden.

 18. Afolus says :

  Ben trouwens zonder enig voorbehoud bijzonder trots op de gouden medailles van Marianne Vos en Ranomi Kromowidjojo.
  Eventuele Surinaamse streekgeesten ten spijt…! 😀

 19. DizzyB says :

  Lieve God in verootmoediging vraag ik U hierbij vergeving voor alle zonden van de hele wereld…Amen

  Klaar! En de occulte belasting is weer vertroken. Jullie mogen mij allemaal wel dankbaar zijn dat ik zo ootmoedig ben…

 20. joost, says :

  Afolus

  je zou na het lezen van de teksten van mevrouw Bos als christenen moeten overwegen een groot onbewoond eiland te kopen en daar met z’n allen een utopische en beschermde samenleving op te bouwen

  Gevaarlijke optie om voor te kiezen hoor, weet jij veel hoeveel demonen en vreemde goden er op zo’n eiland rondhangen en als ze in horden op je af komen om je demonisch te gaan bezitten kan je geen kant op. Alleen zee in en daar zit dan weer die verdr… poseidon met zijn viswijf dochter. Brrr….
  Nee, dan kan je beter een stad kopen, deze volkomen plat branden, de grond naspoelen met actief radio water (hoef je zelf niet zo veel te doen) en dan, samen met gelijkgestemden, millieu vriendelijke huizen bouwen en biologische groenten gaan verbouwen. Grote muur met prikkeldraad erop om de stad heen en wachters op de muur om iedere verdachte persoon die de stad wil naderen neer te schieten met een kruisboog. (kruis vanwege het geloof natuurlijk) iedereen die daarmee wordt neergeschoten is door dat kruis onmiddellijk vrij van alle zonden (meestal ook vrij dood)
  joost

 21. joost, says :

  Rob

  heb je al onderzocht welke zonden er aan ducktape kleven?

  Nee he, krijgen we nu, na de beschuldiging van die zware jongen ook nog eens de duck tapes. Is Wilfred weer weken bezig. 😡
  joost

 22. Pittig says :

  @ DizzyB

  🙂 Ik ben je erg dankbaar! 🙂

 23. joost, says :

  Rob

  Verootmoediging, schuldbelijdenis over zonden in het verleden, veraf of dichtbij, moet daarom beginnen bij het “Huis Gods”.

  Dat ben ik wel eens met Helene, God zou als eerste schuld moeten belijden over de “slechte afwerking”van zijn schepping. Had hij ons volmaakt gemaakt dan zou het nooit zijn gebeurd, die zondeval. 🙂
  joost .

 24. Pittig says :

  Dat ze bij de openingsceremonie een heuze hymn “Abide with me” zongen, dat er uitgebreid aandacht was voor gehandicapten en zieken. dat er een moment was voor overledenen, dat tijdens de Spelen volken samen zijn, zonder elkaar de hersens in te slaan, dat er een saamhorigheidsgevoel is, dat sporters leren om discipline en toewijding te combineren, dat Paulus zelf graag over wedlopen en kransen sprak,

  … dat moet wel van de duivel zijn!

 25. Afolus says :

  @rob
  😀 😀 😀

 26. Afolus says :

  @Pittig
  Je kunt wel zien dat jij die hele openingsceremonie hebt bekeken.
  Daardoor heb je maximale belasting opgedaan.
  Ik wens je sterkte in de komende tijd.

 27. rob says :

  Nog meer goed nieuws over voorbidders (geplukt van de site van Joelnieuws die ik weer geplukt heb van de site van serving the nations:

  De auteurs laten zien dat gebed van levensbelang is voor de Vervolgde Kerk. Dit boek roept je op om verder te kijken dan je eigen wensen en behoeften. Sterker nog: om je leven volledig aan God te geven en een antwoord op je eigen gebed te durven zijn. Behalve dat vervolgde christenen onze voorbede nodig hebben, hebben wij hun voorbeeld in toewijding en volharding nodig. Zij vragen ons namelijk om te bidden voor de verspreiding van het evangelie, meer dan voor hun eigen veiligheid.

  A big hand for Job van der Bijl 🙂
  Die zich natuurlijk inspant om te bidden voor de verspreiding van het evangelie EN de veiligheid van de vervolgde christenen en evangelisten en bijbelsmokkelaars…….

  http://stripgenerator.com/strip/670636/job-van-der-bijl/#share

  Zorg is wel dat het aantal voorbidders schijnt af te nemen en de verslaglegging ook ontbreekt. (bron: Joelnews)
  Positieve uitkomsten van het gebed zijn natuurlijk moeilijk te meten.
  Je kan moeilijk meten dat er dingen NIET gebeuren door gebed die anders wel zouden gebeuren (zoals een schipbreuk)

 28. joost, says :

  Rob

  Dan vergeeft God de natie, en is de bedekking vd zonden weer weg
  Maar dat is natuurlijk tijdelijk, want de spelen keren weer terug

  Maar de spelen zijn toch alleen maar zonde als je niet wint?
  Iedereen zegt het dan: “Gossie wat zonde nou”
  joost

 29. Afolus says :

  De scriptie van mevrouw Bos nog eens goed doorgelezen.

  Zij stelt dat bewondering gelijk staat aan aanbidding en dat de Olympische beweging allerlei occulte kenmerken kent. Zo ook bewezen door de voorbeelden van financiele malversaties door corrupte Olympische bestuurders.

  Wat te zeggen over de bewondering die duizenden pinksterchristenen vertonen voor hun leidslieden; de welhaast kritiekloze afhankelijkheid van zulke autodidactisch gevormden. En wat te zeggen over de malversaties binnen de christelijke kringen. Het voorbeeld van de bewonderde Allart ligt nog vers in het geheugen.
  Ook allemaal occult..?

 30. Pittig says :

  En ik heb met ontroering gekeken! Prachtig! Die “occulte belasting” wil ik graag hebben!

 31. Pittig says :

  @ Afolus

  (Vorige reactie ook aan jou gericht)

  Ik zeg: pinksterbeweging occult en Olympische Spelen niet occult!

 32. engel says :

  @Afolus,

  Je weet dat er ook HBO en academisch gevormde pinksterchristenen zijn? Ook allemaal occult?

 33. Afolus says :

  @engel
  Als die HBO/WO-ers binnen de pinksterbeweging bewonderd worden en corrupt omgaan met de toevertrouwde tienden en offeranden, passen ze binnen de definitie die zuster Bos heeft ingebracht… 😀

 34. engel says :

  @Afolus,

  Ik bedoel of je je voor kunt stellen hoe zulke hoger opgeleide pinksterchristenen met hun eigen leiders omgaan?

  en waar komt je vooroordeel tegen pinksterchristenen vandaan?

 35. Pittig says :

  Waarom God tot ons spreekt via de Olympische Spelen

  De Olympische spelen zijn een kanaal waarin belangrijke boodschappen van God aan de mensheid doorgegeven worden.

  Wat als eerste opvalt zijn natuurlijk de vijf ringen. Iedere christen denkt dan meteen aan de vijf boeken van de Thora: Genesis tot en met Deuteronomium. De bakermat van Jodendom en christendom.

  Ringen die Gods eeuwige trouw beloven en ook nog met enkele kleuren van de regenboog, dat zelf ook weer een duidelijk teken van trouw en hoop is!

  Daarnaast is er een vlam die brandt. “Laat de vlam weer branden” (Opwekking 404) kunnen wij daarbij zingen. Dat is uiteraard de vuur van Gods Geest die doorgegeven is vanuit Griekenland. Het heidense griekenland? Nee, het Griekenland waar Paulus voor het eerst het evangelie in Europa bracht. Het Griekenland dat de bakermat van de christelijke theologie is geweest. Zo wordt in de aanloop naar de spelen de fakkel ook doorgegeven, net als het evangelie ook doorgegeven moet worden. De Olympische Spelen zijn op een verhulde manier een oproep tot zending en evangelisatie!

  En wat te denken van een openingsceremonie waarin een gezang “Blijf bij mij Heer” (alle coupletten) gezongen werd? Waarin aandacht was voor zieken en gehandicapten? Waarin alle volken samen kwamen, in vrede?

  Wat een teken is dat! Wat een blij vooruitzicht geeft dit ons! De leeuw en de lam liggen tezamen. Noord Korea, Afghanistan, Rusland, China, Amerika, Duitsland, Frankrijk, ze zijn er allemaal. En er is vrede, Geen geruzie, geen oorlog: vrede. Wat een hoopvol teken!

  Dan is er nog de boodschap die God door het sporten zelf tot ons richt: God wil toewijding en discipline. Paulus preekt niet voor niets over een wedloop en de krans die hem op het einde wacht. De Olympische Spelen zijn één groot voorbeeld voor de gelovige. Train je lichaam, train je geest, zet alles er voor in, wijdt je volledig toe.

  Dan wijzen de teamsporten ons nog op een ander aspect. Sommige dingen kun je niet in je eentje. Daarvoor heb je anderen nodig. Maar dan moet je wel met elkaar verbonden zijn en aan die relatie werken. Ook dat bevat weer belangrijke boodschappen voor alle relaties die wij hebben.

  Zo zijn de Olympische Spelen één grote bron van zegen, die over de hele wereld verspreid wordt! Geniet mee van deze zegen van God en strek u uit naar de boodschap die God ons door de Olympische Spelen geeft! Kijk en geniet!

 36. rob says :

  @Engel
  Zijn die hoogopgeleide pinksterchristenen er dan ?(geintje)

  Zou opleiding overigens HET verschil maken?
  Denk je dat echt?
  Petrus was vandaag de dag niet echt aan de bak gekomen als het aan jou lag, in dat geval.

 37. Pittig says :

  @ Engel

  en waar komt je vooroordeel tegen pinksterchristenen vandaan?

  Volgens mij van het gedrag van pinksterchristenen? 😉

 38. rob says :

  @Pittig
  maar ze zijn toch niet allemaal hetzelfde toch, toch?
  Misschien moet jij je idee en je verwachtingen over pinksterchristenen eens loslaten 🙂

 39. engel says :

  @Pittig,

  Sinds wanneer heet jij Afolus?

  En doen generalisaties wel recht aan de waarheid en integriteit?

  Om in de woorden van Ruben te spreken, kom op Pittig, je kunt beter!

 40. rob says :

  @Engel
  Heb jij dan voorbeelden waar we een beetje tegenop kunnen kijken?
  Ik smacht naar een herdershond 🙂
  Ik draag de pinksterchristenheid een warm hart toe!

 41. engel says :

  @rob,

  Goed liegen is nooit je sterkste kant geweest!

  Er is volgens mij geen enkel voorbeeld die jij goed genoeg vindt, ongeacht welk kerkgenootschap. Jij bent je eigen norm.

 42. Afolus says :

  @engel
  Leuke vraag.
  Ik heb geen vooroordelen maar een duidelijke mening, zo je wilt een oordeel.
  Jarenlang heb ik met mijn gezin de zegen ervaren van een hechte sociale gemeenschap binnen een relatief grote pinksterkerk.
  Mijn ogen werden geopend toen ik leiders binnen de beweging met bewonderende, mogelijk jaloerse gevoelens zag reageren op Todd Bentley, Lakeland, TRIN e.d. en hen zag pogen e.e.a. te imiteren.

  Toen ik daarover een paar verhelderende vragen stelde kreeg ik de indruk jarenlang met een stel idioten te zijn omgegaan, want de eerste de beste vraag leverde mij opmerkingen op zoals de beide broers Ouweneel ook direct naar hun publiek slingeren als ze bekritiseerd worden. Ik kreeg het verwijt door de satan bevangen te zijn.

  Het onbevangen, eenvoudige geloof ben ik door dit hele proces kwijtgeraakt.
  Dat is natuurlijk soms jammer maar “at the end of the day” is het beter het verstand dat je hebt gekregen te gebruiken in plaats van uit te schakelen.

  Ik heb een geloof behouden en mijn kritische blik is verruimd.
  Zodra ik het gevoel heb dat christelijke leiders de kluit belazeren ben ik beschikbaar hun gedoe te ontmaskeren. Met alle mogelijke integere middelen, zonder dat het obsessief wordt overigens… 😉

  Over de HBO/WO pinkstermensen nog het volgende; die bestaan natuurlijk en sommigen zetten zich ook met de beste bedoelingen in.
  Helaas heb ik de indruk dat ze vaak “hun verstand op nul en hun blik op het oneindige” hebben.

  En als christenen hun blik op het oneindige hebben gericht doen ze het “technisch gezien” helemaal goed…. 😀

 43. Pittig says :

  @ Afolus en Engel

  En vergeet ook niet de grote achterdocht naar een academische studie in Pinksterkringen. “Je gaat je geloof verliezen!?” en “Pas er voor op, de duivel zal je proberen te misleiden”, en “let op de dwaalleringen die bijbelwetenschappers je willen doen geloven”.

  Er is een breed gedeelde antipathie tegen een wetenschappelijke theologische studie en vooral de uitkomsten van die studie.

 44. engel says :

  @Pittig,

  Ik zie wat de opleiding theologie met jou gedaan heeft…. Dat wens ik niemand toe….

 45. Afolus says :

  @engel
  Inkoppertje jegens @Pittig 😀
  Maar wat vind je er nu zelf van?

 46. engel says :

  @Pittig,

  Aangezien Pinksteren in de eerste plaats met ervaring heeft te maken, is enige achterdocht naar studie en intellecutualisme niet vreemd. Toch heb ik de hoop dat er de laatste jaren wel het een en ander ten goede aan het veranderen is.

  http://renewaldynamics.com/2012/07/08/letters-to-a-pentecostal-scholar/

  http://renewaldynamics.com/2012/07/16/letter-to-a-pentecostal-scholar-ii/

 47. engel says :

  @Afolus,

  Ik sta positief tegenover studie en theologie (niet tegen Pittig zeggen!). Ik denk dat dit goed zou zijn voor veel evangelischen en pinkstergelovigen en ik denk en hoop dat steeds meer mensen daar het nut van in gaan zien.

  Ik krijg wel de induk dat je ervaring van 1 kerk (net als rob trouwens), je hele kijk op de hele beweging/kerk vertroebeld heeft. Klopt dat?

  Je komt toch niet uit Alkmaar?

 48. Afolus says :

  @engel
  Ik heb een brede ervaring in evangelisch Nederland en baseer mijn mening niet op slechts 1 kerk.
  Alkmaar, in het kille Noordholland? Is daar ook zoiets gebeurd dan?

 49. rob says :

  @Engel
  je hebt nog geen antwoord gegeven op de vraag v Afolus: wat vind je er nu zelf van?

 50. rob says :

  @Engel
  Bovendien baseer ik mij ook niet op de ervaring v1 kerk. Ik heb wel meer gezien, een aantal conferenties bijgewoond en uit nieuwsgierigheid een paar evangelische kerken bezocht enz.
  het enige waar ik nog geen voet heb binnengezet is de zwaargereformeerde kerk.

 51. rob says :

  @Engel
  Die link is wel een mooie kandidaat voor de mockfish , wat een stemmige kleuren 🙂

  Goed liegen is nooit je sterkste kant geweest!
  Er is volgens mij geen enkel voorbeeld die jij goed genoeg vindt, ongeacht welk kerkgenootschap. Jij bent je eigen norm.

  Dat is niet helemaal waar. Ik heb een goede herder gekend, en daar veel v geleerd. Niemand kan voorlopig in die schaduw staan, echt niemand.

 52. Ettje says :

  Sjonge, wat zijn er toch een hoop halve zolen. Nou ja, voordeel ervan is: dat GG nog lang niet kan stoppen met het aan de kaak stellen ervan!

 53. rob says :

  @Ettje
  Ik weet niet of het nou echte 100% halve zolen zijn.

  Ik heb de volgende stelling voor je:

  Wat je ziet bij Helene Bos is de uitvergrootte versie van christelijke denkbeelden die in kerken gemeengoed zijn.

  Elke kerk heeft wel een gebedsgroepje of een bidstond.
  Veel christenen denken dat satan een grote invloed op de wereld heeft.

  Serving the nations zet die gedachtengang tot in uiterste consequenties door en geeft daar zelf een bepaalde invulling aan.

  Op zich is dat te roemen. Als je dan iets denkt, moet je het consequent toepassen.

  Maar bij die consequente toepassing gaat pas echt opvallen dat het gedachtengoed niet deugt 😦 Dat wordt dan veel beter zichtbaar.

  Dat zie je ook aan TRIN en de Doorbrekers.
  Bij het gedachtengoed v TRIN horen wonderen en tekenen, dat is de consequentie ervan.

  Peter Paauwe werkt in zijn preek uit hoe het ene en ander praktisch ingevuld kan worden. En dan begeeft hij zich op glad ijs, want dat zakt hij door zijn eigen theorie heen.

  In veel PKN 🙂 kerken die ik v binnen gezien heb blijft men vreselijk op de vlakte, en dat heeft ook niks.
  Dan heb ik soms nog liever dat men de nek uitsteekt en plat op zijn bek gaat.

  Maar het rottige is dat mensen niet toegeven dat ze op hun bek gaan, en bij het doorgezakte ijs gewoon denken dat ze verder kunnen schaatsen.

  En dan zijn het inderdaad een stelletje halve zolen 😦

 54. rob says :

  A big hand for Job van der Bijl
  Die zich natuurlijk inspant om te bidden voor de verspreiding van het evangelie EN de veiligheid van de vervolgde christenen en evangelisten en bijbelsmokkelaars…….
  http://stripgenerator.com/strip/670636/job-van-der-bijl/#share

  AIAIAI, dit moet Anne zijn.
  Ik haal die 2 altijd door elkaar.
  Sorry, het gaat om Anne.
  Applaus voor Anne, en alle voorbidders van Nederland die met passie hun werk blijven doen, ondanks afnemende belangstelling en het nauwelijks zichtbare bewijs dat gebed echt helpt, door het gebrek aan verslaglegging.

 55. evangelischeloterij says :

  Misschien kan de Efteling een nieuw sprookjesbos imparteren voor mevr. Bos?!?!

 56. Kenmasters says :

  Is Jezus niet groter dan de olympische spelen, laat staan dat stadion?
  Is het niet mooi dat nadat de wereld zich in zo’n stadion heeft gezeten, God het laatste woord heeft?

  Jammer dat diegene die zich hebben laten tegen houden geen groter geloof hebben 😦

 57. Johan says :

  Volgens mij is een ritueel pas afgodisch als mensen er zelf ook die betekenis aan geven. Dat lijkt me bij de moderne OS niet het geval, het Griekse pantheon speelt daarin geen enkele rol van betekenis meer.

  De gebedsbeweging is op een aantal punten wat doorgeschoten, en daar kun je terecht kritiek op hebben, maar je kunt met het badwater ook het kind weggooien. Twee voorbeelden:

  1. Collectief onrecht. Neem de politionele acties van Nederland in Indonesië, waarbij hele dorpen zijn uitgemoord. Dat is niet alleen een individuele daad van de betrokken soldaten, maar ook een stuk onrecht dat namens Nederland is geschied en waar mensen nog steeds last van kunnen hebben. Die schuld benoemen, belijden, en verzoening tot stand brengen kan veel betekenen. En zijn juist christenen niet geroepen tot de ‘bediening van verzoening’?

  2. Rob verwijst naar een bespreking van een boek van Anne van der Bijl waarin hij oproept om te bidden voor de vervolgde kerk. Ik begrijp niet waarom dat verkeerd zou zijn. Als jij vanwege je geloofsovertuiging in de gevangenis zit weg te teren, voor jaren gescheiden van je gezin, wat kan het dan enorm veel troost geven om te weten dat geloofsgenoten in andere landen voor je bidden.

  Dat staat even los van de vraag of gebed altijd wordt beantwoord. Het is in de eerste plaats een uitdrukking van oprechte betrokkenheid.

 58. rob says :

  @Johan
  bediening der verzoening?
  Weer wat nieuws 🙂
  Ik zou niet weten welk doel het heeft dat christenen zich verontschuldigen namens een regering.
  Het idee vind ik vreemd.
  Alsof de christenen het geweten van een land moeten vertegenwoordigen. Is dat niet hoogmoedig?

  verder was het een grapje over Anne. Het idee om voor vervolgde christenen te bidden is zeker sympathiek.
  Maar moet je God echt wakker schuden ten aanzien van zijn vervolgde schaapjes?
  Ik weet niet wat ik ermee aan moet en zou er alleen iets in zien als je ook praktisch bij de hele club betrokken bent.

  Welk effect , behalve de troost dat mensen aan je denken, heeft zo’n bidstond eigenlijk naar jou idee?

 59. rob says :

  Nog eentje voor Johan, Anne en alle voorbidders
  Ter bemoediging 🙂
  http://stripgenerator.com/strip/670872/voorbidder-anne/#share

 60. Johan says :

  @rob: Dat is niet iets nieuws, dat schrijft Paulus in 2 Cor 15,18.

  Beantwoord deze vraag eens: was het hoogmoedig van Christus om plaatsvervangend de schuld van anderen op zich te nemen (wat de meeste christenen geloven)? Als christenen in diezelfde geest handelen door zich de zonden van hun volk aan te trekken, wat is daar mis mee? Getuigt dat niet juist van het nemen van verantwoordelijkheid en oprecht bewogenheid?

  Je kunt heel wat kanttekeningen zetten bij de gebedsbeweging (ik ben zelf ook kritisch op een aantal theologische veronderstellingen en praktijken), maar hen wegzetten als een stelletje idioten vind ik nogal respectloos. Ook het spreken over ‘vervolgde schaapjes’ als het gaat over mensen die enorme persoonlijke offers brengen (die jij en ik niet brengen) vind ik eigenlijk niet gepast.

  Als het bidden voor vervolgde familieleden alleen ‘een sympathiek idee’ is, dan kun je inderdaad beter niet bidden. Je komt altijd weer uit bij de vraag: geloof je dat God reëel betrokken is in het leven van zijn kinderen of niet, of is hij een levenskracht op afstand die zich niet inmengt in menselijke zaken, of is hij puur verzonnen en bestaat niet? Als je het eerste gelooft, geloof je ook dat ‘het gebed van een rechtvaardige veel vermag’ en dat ‘wie zoekt vindt’. Dan is gebed meer dan troost, God sterkt daadwerkelijk hen in de gevangenis zitten (en daar zijn vele getuigenissen van). De scepticus zal die getuigenissen psychologisch interpreteren, en misschien heeft de scepticus gelijk, maar ik ben er nog niet uit.

  Over de strip: 🙂

  Pete Greig, een van de oprichters van 24-7prayer heeft ook een boek geschreven over ontbeantwoord gebed. Het heet ‘God on mute’. Ik ken 24-7prayer als een van de meest realistische gebedsbewegingen omdat ze niet alleen met hun hoofd in de hemel zitten, maar ook met hun voeten in de klei staan, en ook gewoon zeggen dat ze God lang niet altijd snappen.

 61. Johan says :

  PS: Met de vraag die je opwerpt in de strip over Anne zit ik ook, want het raakt direct aan je godsbeeld. Hoe kan God, als hij een liefdevolle god, een vaderfiguur is, lijden toe laten? Stel je voor dat een van je kinderen bij herhaling aan je moet vragen: ‘pappa/mamma, zie je dat broertje/zusje (die inmiddels blauw op de grond ligt) stikt in een knikker? Wil je er alsjeblieft wat aan doen?’ Wat voor ontaarde ouder ben je dan? De vraag: wat voor zin heeft het dan om te bidden is heel terecht, maar ik heb er geen antwoord op, behalve dat God ons ergens ook als partners in zijn heilswerk ziet.

 62. rob says :

  @Johan

  Beantwoord deze vraag eens: was het hoogmoedig van Christus om plaatsvervangend de schuld van anderen op zich te nemen (wat de meeste christenen geloven)? Als christenen in diezelfde geest handelen door zich de zonden van hun volk aan te trekken, wat is daar mis mee? Getuigt dat niet juist van het nemen van verantwoordelijkheid en oprecht bewogenheid?

  In deze kun je denk ik niet Christus navolgen, als plaatsvervangend offer.
  Dat kan alleen Hij.
  In die zin vind ik het hoogmoedig, alsof het offer v Christus zelf niet genoeg was.

  je de zonden aantrekken van je volk is iets heel anders dan ‘plaatsvervangend schuld belijden om een bedekking op te heffen’
  Of plaatsvervangend schuld belijden voor de regering.

  Men kan eventueel verantwoordelijkheid nemen door mensen te helpen die er nu nog schade v ondervinden, als men er echt zo mee zit. Maar misschien moet je binnen je eigen kleine kring wel andere dingen doen, waar je nu geen oog voor hebt omdat je bezig bent met schuld uit een ver verleden.

  Tip: alles wat dichterbij komt en in je eigen kring plaats vindt is veel moeilijker om te hanteren. Eigen schuld kan veel lastiger zijn om onder ogen te zien.

  Als het bidden voor vervolgde familieleden alleen ‘een sympathiek idee’ is, dan kun je inderdaad beter niet bidden. Je komt altijd weer uit bij de vraag: geloof je dat God reëel betrokken is in het leven van zijn kinderen of niet, of is hij een levenskracht op afstand die zich niet inmengt in menselijke zaken, of is hij puur verzonnen en bestaat niet? Als je het eerste gelooft, geloof je ook dat ‘het gebed van een rechtvaardige veel vermag’ en dat ‘wie zoekt vindt’. Dan is gebed meer dan troost, God sterkt daadwerkelijk hen in de gevangenis zitten (en daar zijn vele getuigenissen van). De scepticus zal die getuigenissen psychologisch interpreteren, en misschien heeft de scepticus gelijk, maar ik ben er nog niet uit.

  Ik geloof wel dat God reëel betrokken is bij ons leven. Mijn godsbeeld is die vd persoonlijke God.

  Het gebed van een rechtvaardige vermag veel, maar ik denk niet op de manier dat God alle moeiten voor je weg zal nemen.
  Dat deed Hij bij Paulus ook niet.

  God sterkt de mensen die in de gevangenis zitten, maar is dat op grond vd voorbidders in Nederland?

  En wat als er niemand voor je bidt?
  Ziet God je dan niet?

  Vanuit die gedachte denk ik dat voorbidden wel kan, maar dat je relatie moet hebben met het onderwerp van je gebed, zodat het een en ander echt invloed kan krijgen en zich kan vertalen in praktische zin.

  Over de strip:
  Pete Greig, een van de oprichters van 24-7prayer heeft ook een boek geschreven over ontbeantwoord gebed. Het heet ‘God on mute’. Ik ken 24-7prayer als een van de meest realistische gebedsbewegingen omdat ze niet alleen met hun hoofd in de hemel zitten, maar ook met hun voeten in de klei staan, en ook gewoon zeggen dat ze God lang niet altijd snappen.

  Op welke manier staan ze dan met hun voeten in de klei?
  Zoeken ze ook echt contact met het voorwerp v gebed?

 63. rob says :

  Nog een gebedspunt voor Helene:

  En terecht. Hoezeer de kerkelijke autoriteiten de Bijbel ook naar hun hand hebben gezet, het is klip en klaar dat de Bijbel het homohuwelijk verbiedt. Iedere vorm van homoseksualiteit trouwens. Paulus noemt het ‘schandelijkheid’ (Rom. 1:27, NBG). Sodom en Gomorra werden er, mede, om verwoest. Omdat het een zonde is die Gods toorn over zich afroept.

  Dat is iets wat tegenwoordig nauwelijks meer gezegd mag worden. Kerken praten recht wat krom is. Zelfs homoseksuele predikanten zijn al geen probleem meer. Hoe een herder die in zonde leeft en daarin moedwillig volhardt in staat is de hem toevertrouwde kudde te leiden, daar maakt niemand zich meer druk om. God moet zich maar aanpassen aan onze moderne tijd.

 64. rob says :

  Bovenstaande quote kwam uit Uitdaging

 65. rob says :

  Nog een gebedspunt voor Helene
  Weer uit uitdaging:

  Van Genderen vreest voor het oordeel v God over Israel, waar ze een homo parade hadden gehouden. :

  Van Genderen: “De zonde van Sodom en Gomorra was onder andere het praktiseren van homoseksualiteit. De mannen van Sodom wilden immers de engelen hebben die hun toevlucht hadden genomen in het huis van Lot, om ‘gemeenschap met hen te kunnen hebben’ (Genesis 19:5).”

  Volgens mij gaat die tekst uit genesis eigenlijk over verkrachting.
  Dat is toch iets heel anders dan dat homo’s in vrede met elkaar willen seksen en trouwen.
  Cruciaal verschil.

  Wat en enge uitleg van die tekst door van Genderen.

 66. joost, says :

  rob

  Wat een enge uitleg van die tekst door van Genderen.

  W.s. heeft van Genderen een gender probleem. 😉
  Niets aan te doen (misschien alleen een gebedsessie.
  joost

 67. Pittig says :

  @ rob

  Wat een geweldige strips! Die tweede is echt heel goed gevonden en satire op z’n best en scherpst!

  @ Johan

  Mensen bidden, maar zeggen erbij dat de verhoring van God afhankelijk is. Dan heeft gebed toch alleen nut voor jezelf?

  Anne van der Bijl wil zo graag dat gebed nut heeft, dat hij zijn godsbeeld er desnoods voor aanpast. Volgens Anne kan God van mening veranderen door de gebeden van mensen. Zie zijn boek “En God bedacht zich…”

  Welke godsbeeld heb je dan liever? Een God die ondanks de gebeden gewoon zijn gang gaat of een God die soms ook niet weet wat goed is, totdat mensen Hem ervan overtuigen?

 68. Pittig says :

  @ rob

  In wat jij aanhaalt uit Uitdaging staat over homoseksualiteit:

  Sodom en Gomorra werden er, mede, om verwoest

  Volgens moderne exegeten gaat het daar helemaal niet om homoseksualiteit, maar om het gebrek aan gastvrijheid. En gastvrijheid is een van de belangrijkste waarden in het oude nabije Oosten.

  En ik vind het niet klip en klaar dat de bijbel het homohuwelijk verbiedt.

  Zou Helene niet moeten bidden dat de heilige Geest ons beter in alle waarheid gaat leiden, zodat we dit allemaal beter zouden begrijpen en er niet zulke verschillende meningen onder christenen meer zouden zijn?

 69. Pittig says :

  @ Johan

  Als God door het gebed inderdaad iets gaat doen voor vervolgde christenen (kracht, vrijlating, etc.), kun je dan ook het tegenovergestelde zeggen? Dat als wij bidden en God iemand niet vrij laat, het dan blijkbaar Gods wil is dat die persoon gevangen blijft?

  Als God de situatie verandert door ons gebed, dan ligt het lot van de hele wereld toch op onze schouders, of niet? Als wij niet bidden, krijgen mensen geen steun, worden gevangen christenen niet vrijgelaten, zullen aardbevingen dorpen en steden vernietigen, etc.

  Als je dit doorredeneert verwacht ik eigenlijk dat christenen de hele dag voorbede doen… Tenzij het lot van al die mensen hen geen zak uitmaakt…

 70. Pittig says :

  @ Joost

  Laten we bidden voor Van Genderen… 😉

 71. Rien says :

  @Pittig

  En ik vind het niet klip en klaar dat de bijbel het homohuwelijk verbiedt.

  en:

  Zou Helene niet moeten bidden dat de heilige Geest ons beter in alle waarheid gaat leiden, zodat we dit allemaal beter zouden begrijpen

  Jij vindt iets en dat is de waarheid? En vervolgens moeten we bidden dat de Heilige Geest ons datgene wat jij vindt ook duidelijk maakt??
  Hoe weet jij dat jouw uitleg van die tekst de enige juiste uitleg is? Heeft de Heilige Geest jou dat duidelijk gemaakt? En hoe weet je dan dat dat de heilige geest was en niet jouw eigen gedachten?

 72. Pittig says :

  Ai, ai, ai…

  3,4 miljoen Nederlanders zijn gisteren occult belast geraakt toen zij keken naar de damesfinale 50m zwemmen waarin Ranomi Kromowidjojo en Marleen Veldhuis respectievelijk goud en brons wonnen…

  http://nos.nl/os2012/artikel/402988-34-miljoen-zien-tweede-goud-kromo.html

  Wilkin vd Kamp en zijn team zal overuren moeten draaien om dit weer een beetje op de rails te krijgen.

  Alle zwaar gereformeerden en evangelischen zullen de komende weken moeten bidden en vasten om Nederland uit deze occulte afgrond te trekken…

 73. Pittig says :

  @ Rien

  Ik zeg alleen dat er hele doordacht visies zijn, die anders naar die teksten kijken. Ik zeg niet dat die visie de enige waarheid is.

  En als de Geest ons in alles waarheid zal leiden, dan is dat hier dus duidelijk niet gebeurt, want er zijn verschillende visies op wat hier de waarheid is.

  Meer zeg ik niet.

 74. Flipsonius says :

  @Pittig
  En die naam alleen al! Kromowidjojo. Goena-goena, de stille kracht, Winti, bosgeesten, geheime kruiden, medicijnmannen. Need i say more? 😉

 75. rob says :

  @Pittig
  Je comments over het bidden: helemaal mee eens, geen speld tussen te krijgen.

 76. rob says :

  @Pittig
  Wat betreft die tekst uit Genesis, het lijkt me moeilijk voor te stellen dat God een stad zou vernietigen vanwege en gebrek aan gastvrijheid.
  Het lijkt me een veel groter probleem als mensen elkaar geweld aandoen om aan hun lusten te komen.
  Want dan ben je naar mijn idee als ‘beschaving’diep gezonken en is alle medemenselijkheid weg.
  Van dat verhaal uit Genesis krijg ik zelf de rillingen.

 77. Johan says :

  @rob: Misschien is ‘identificerend gebed’ beter dan ‘plaatsvervangend’. Wat er gebeurt is een hedendaagse variant van ‘wij en onze voorvaderen hebben gezondigd’. Dat is niet het offer van Jezus overdoen, maar het offer van Jezus toepassen op een specifieke situatie. Toch een belangrijk verschil. Ik zie daar weinig hoogmoed in.

  Verantwoordelijkheid voelen voor ‘collectieve fouten’ sluit verantwoordelijkheid nemen voor eigen fouten niet uit. Het is dus niet nodig daar een tegenstelling te scheppen.

  Wat betreft 24-7prayer: Lees Red Moon Rising. Die gasten zitten het hele jaar door op Ibiza waar ze straalbezopen jongeren veilig thuis brengen, op middelbare scholen in Engeland, in de townships in Zuid Afrika en op tal van andere plaatsen. Ze koppelen gebed aan handen uit de mouwen.

  @Pittig: Het hoeft niet bij alleen gebed te blijven. Je kunt gevangenen ook schrijven en politici vragen politieke druk uit te oefenen. Het heeft alles met zorg en gerechtigheid te maken.

  Je trekt de lijn wat extreem door. Non-stop bidden kan niemand en het heeft geen enkele zin om de last van de hele wereld op je te laden. Wat je wel kunt doen is tijd apart zetten om gericht voor situaties te bidden, of bidden op momenten dat je inspiratie hebt.

  Er is zat kritiek te geven op de gebedsbeweging (rob doet dat in zijn scherpe cartoons), maar de mensen die ik ken zijn bewogen met anderen en dat is in deze tijd van ‘ieder voor zich’ ook iets waard.

 78. goedgelovig says :

  @rob: Hoe kun je Anne van der Bijl en Jop van der Bijl nu door elkaar halen? De eerste gaf Mattheüs zijn trouwbijbel en de tweede deed er eetbaar goudstof in. Toch een wezenlijk verschil. 🙂

 79. rob says :

  @GG
  Ik begrijp ook niet goed hoe die vergissing tot stand gekomen is, al die broers maken het wel verwarrend 🙂

 80. rob says :

  @Johan

  Anne van der Bijl wil zo graag dat gebed nut heeft, dat hij zijn godsbeeld er desnoods voor aanpast. Volgens Anne kan God van mening veranderen door de gebeden van mensen. Zie zijn boek “En God bedacht zich…”
  Welke godsbeeld heb je dan liever? Een God die ondanks de gebeden gewoon zijn gang gaat of een God die soms ook niet weet wat goed is, totdat mensen Hem ervan overtuigen?

  Als God door het gebed inderdaad iets gaat doen voor vervolgde christenen (kracht, vrijlating, etc.), kun je dan ook het tegenovergestelde zeggen? Dat als wij bidden en God iemand niet vrij laat, het dan blijkbaar Gods wil is dat die persoon gevangen blijft?
  Als God de situatie verandert door ons gebed, dan ligt het lot van de hele wereld toch op onze schouders, of niet? Als wij niet bidden, krijgen mensen geen steun, worden gevangen christenen niet vrijgelaten, zullen aardbevingen dorpen en steden vernietigen, etc.

  Bovenstaande opmerkingen v Pittig geven precies weer wat mijn vraagtekens zijn.

  Natuurlijk bedoelen de voorbidders het goed, maar hoe zit het met je beeld v God?

  Jouw reactie op Pittig:

  Je trekt de lijn wat extreem door. Non-stop bidden kan niemand en het heeft geen enkele zin om de last van de hele wereld op je te laden. Wat je wel kunt doen is tijd apart zetten om gericht voor situaties te bidden, of bidden op momenten dat je inspiratie hebt.

  Als God de situatie verandert door ons gebed, dan ligt het lot in onze biddende handen….
  Dat is geen kwestie v inspiratie krijgen, maar v bittere noodzaak.

  Misschien is ‘identificerend gebed’ beter dan ‘plaatsvervangend’. Wat er gebeurt is een hedendaagse variant van ‘wij en onze voorvaderen hebben gezondigd’. Dat is niet het offer van Jezus overdoen, maar het offer van Jezus toepassen op een specifieke situatie. Toch een belangrijk verschil. Ik zie daar weinig hoogmoed in.
  Verantwoordelijkheid voelen voor ‘collectieve fouten’ sluit verantwoordelijkheid nemen voor eigen fouten niet uit. Het is dus niet nodig daar een tegenstelling te scheppen.
  Wat betreft 24-7prayer: Lees Red Moon Rising. Die gasten zitten het hele jaar door op Ibiza waar ze straalbezopen jongeren veilig thuis brengen, op middelbare scholen in Engeland, in de townships in Zuid Afrika en op tal van andere plaatsen. Ze koppelen gebed aan handen uit de mouwen.

  Ik denk dat je niet op die manier kunt identificeren.
  Iedereen moet zijn eigen zonden belijden en met zichzelf in het reine zien te komen richting God.
  Denk je echt dat God mij bijvoorbeeld vergeeft, als jij voor mij schuld belijdt?
  Waarom zou dat nuttig zijn?
  Ik vind het een hele rare gedachtengang.

  Gebed koppelen aan handen uit de mouwen is denk ik de enige goede combinatie.

 81. Johan says :

  @rob: Reactie op eerste deel:

  Dat hoeft niet. Mensen in de gebedsbeweging zullen dan zeggen: ‘Dan wordt het bidden in eigen kracht. Het gaat er juist om dat je gebed geleid wordt door de HG. Dan is het ook niet zwaar, want Hij is degene die het in je opwekt.’

  Reactie op tweede deel:

  Wat jij beschrijft is plaatsvervangend zonde belijden. Ik ben het met je eens dat dat niet de bedoeling kan zijn. Maar wat je bij bijv. Daniël ziet is dat hij zich met zijn volk identificeert, wat Pieter de corporatieve identificatie noemt. ‘Ik en mijn volk, wij hebben gezondigd.’ Had Daniël zelf schuld aan de zonde waardoor het volk in ballingschap was gevoerd? Nee. Maar hij identificeerde zich met zijn eigen volk.

  Je reactie is ook erg vanuit het individu t.o.v. God, nogal westers. Maar in de Bijbel zie je dat ‘het volk’ en ‘de gemeente’ worden aangesproken, collectieven dus. In het Midden Oosten wordt veel collectiever gedacht. In de gebedsbeweging is men zich daar meer bewust van.

 82. rob says :

  @Johan

  Dat hoeft niet. Mensen in de gebedsbeweging zullen dan zeggen: ‘Dan wordt het bidden in eigen kracht. Het gaat er juist om dat je gebed geleid wordt door de HG. Dan is het ook niet zwaar, want Hij is degene die het in je opwekt.’

  Dat is maar zeer de vraag, of de HG er echt zo bij betrokken is.
  Als pas bekeerde christen heb ik me aangesloten bij de maandagochtendbidstond 🙂
  Het was standaard om er bij elke gebedssessie van uit te gaan dat Jezus in het midden was. Want 2 of meer in Zijn naam vergaderd, enz.

  Het waren eigenlijk ordinaire verlanglijsten.
  men ging voldaan naar huis ‘blij dat men zoveel kon betekenen voor de gemeente’ .
  Bidden zonder hechting aan het voorwerp van je gebed valt idd niet zwaar en het voldane fijne gevoel wordt aangezien voor de steun v God

  Wat jij schetst in het voorbeeld van mensen die en bidden en zich hechten is natuurlijk veel gezonder.

  Bij Pieter en Helene Bos is dit compleet uit proporties.
  Ik kan je wel wat voorbeelden laten zien die op de site staan.

  Wat jij beschrijft is plaatsvervangend zonde belijden. Ik ben het met je eens dat dat niet de bedoeling kan zijn. Maar wat je bij bijv. Daniël ziet is dat hij zich met zijn volk identificeert, wat Pieter de corporatieve identificatie noemt. ‘Ik en mijn volk, wij hebben gezondigd.’ Had Daniël zelf schuld aan de zonde waardoor het volk in ballingschap was gevoerd? Nee. Maar hij identificeerde zich met zijn eigen volk.
  Je reactie is ook erg vanuit het individu t.o.v. God, nogal westers. Maar in de Bijbel zie je dat ‘het volk’ en ‘de gemeente’ worden aangesproken, collectieven dus. In het Midden Oosten wordt veel collectiever gedacht. In de gebedsbeweging is men zich daar meer bewust van.

  Je hebt veel verschillende manieren van identificeren en lid zijn van een collectief 🙂
  Daniel was een profeet, Pieter en Helene Bos absoluut niet.
  Op welke manier identificeert Daniel zich met zijn volk, volgens jou?

  Het volk wordt als zodanig aangesproken, maar in de bijbel is absoluut ruimte voor individuele keuzes, reddingen, bekeringen en oordeel.

  Als ik mijn ongenoegen uit over de kerk, dan benoem ik de kerk als geheel. En dan zijn de protesten alhier (ook van jou) niet vd lucht.
  Dat betekent niet dat ik de individuele verschillen niet zie, maar dat er wel sprake is v problematiek die in zijn algemeen speelt.

  Zo zit het voor mij in elkaar:
  Je bent een individu die voor zijn eigen zonden sterft (en dus geoordeeld wordt) , die zich individueel kan bekeren. Dat individu heeft een omgeving, waar hij deel van uit maakt. Dat individu moet zich vanuit God of gaan hechten, of juist op bepaalde momenten losmaken. Dat individu moet zich bewust worden van zijn eigen wortels en wederzijdse invloed op zijn omgeving. (dat is het collectieve deel)
  Uiteindelijk wordt je persoonlijk geoordeeld en niet naar natie.

 83. rob says :

  @Johan
  Ik heb het stuk al gevonden, waar jij denk ik op doelt in Daniel 9 en 10

 84. Johan says :

  @rob: Ik weet dat het voor jou zo in elkaar zit en heb daar geen enkel probleem mee. Ik vind het alleen niet charmant dat je iedere christen die het anders ziet dan jij (en vaak om goede redenen) wegzet als idioten. 😉

  Wat schrijft over ‘hechting met het onderwerp van je gebed’ daar ben ik het mee eens. Het is een kwestie van je eigen gebed ook in concrete daden omzetten.

 85. joost says :

  Johan

  ik vind het alleen niet charmant dat je iedere christen die het anders ziet dan jij (en vaak om goede redenen) wegzet als idioten

  Bij Rob is iedereen een idioot hooer 🙂 daaronder schaart zij ook zichzelf. 😉
  Maar bedoel je nu dat je goede redenen hebt om het anders te zien of dat Rob goede redenen heeft om andersdenkenden weg te zetten als idioten? 😉
  joost

 86. rob says :

  @Johan
  Voor mij is de veel te ver doorgevoerde theorie v de familie Bos idioot. De Pieter en Helene zijn denk ik sympathiek, maar zijn verder totaal onbenaderbaar.

  Dat hij zijn bediening vergelijkt met die van Daniel vind ik bizar, en grenst voor mijn gevoel aan hoogmoedswaanzin.

  Ik heb Daniel gelezen en begrijp niet zo goed waarin jij vindt dat Pieter overeenkomsten heeft met Daniel.
  Daniel is betrokken bij het volk waar hij vandaan komt, en bidt voor hen, maar hij denkt niet dat God zal veranderen omdat hij bidt.
  Hi gaat ook niet dwangmatig alle zonden bij elkaar harken om maar zo compleet mogelijk te belijden.
  Daniel laat zijn hart spreken en zijn bezorgdheid en verdriet.

  Met betrokkenheid is dus niets mis, maar de complete spiritual mapping eromheen is compleet uit zijn verband gerukt.
  Bovendien is Nederland Israel niet.

  Pieter en Helene gaan veel verder, ze denken dat God een heel plan met Nederland heeft, en steden een bepaalde identiteit hebben. Zusje Amsterdam, bijvoorbeeld, jonkvrouw Rotterdam etc.

  Het plan v God met Nederland is simpelweg: individuen evangeliseren en doen wat je kunt mbt naastenliefde en rechtvaardigheid.
  Maar Nederland is niet Gods volk zoals Israel.
  In die zin is het vrij zinloos om je op te winden over de afgoderij van mensen die als heidenen opgroeien.
  Afgoderij in kerken is wel een issue.
  Want gristenen worden geacht beter te weten. Maar ook hier geldt weer: wat is nou echt afgoderij en wat is de oorzaak?
  Wat is er precies aan de hand?
  Is het echt een plat wettisch verhaal zoals het bestempelen v d olympische spelen als afgoderij.?

  Pieter maakt van het evangelie en God een karikatuur.
  Dan kan je ook wel afgoderij noemen. De afgod van het platte wetticisme. Pieter en Helene zijn valse profeten die er niet op aanspreekbaar zijn ook al reageren ze vriendelijk op GG.
  Ik merk aan niets dat ze geschrokken zijn van het feit dat ze er met Roy en de LEG er flink naast gezeten hebben mbt het verstaan v Gods stem.

  Ik weet wel hoe het werkt: Roy bleek een flinke zondaar te zijn, niet heilig genoeg, en dat is de grootste reden geweest de man af te serveren.
  Pieter en Helene Bos zijn namelijk niet gestopt zich bezig te houden met gebakken lucht en windeieren.

 87. rob says :

  @Joost
  Johan vindt denk ik dat ik mij onnodig ruw uitdruk.
  En verder weet ik ook niet wat hij nu bedoelt 🙂
  Denkt hij dat ik goede redenen heb om iemand idioot te noemen, of denkt Johan dat anderen goede redenen kunnen hebben de dingen anders te zien dan ik?

 88. Johan says :

  @rob: Je maakt er weer een lekker potje van. Ik heb niet gezegd dat Pieter Bos zichzelf als Daniël ziet. Ik heb alleen aangegeven dat voorbidders het identificerend bidden baseren op Daniël. Is het ook hoogmoedig als christenen het Onze Vader van Jezus nabidden? Is het niet logisch dat christenen hun inspiratie halen uit de bijbel?

  Pieter Bos heeft er een hele ‘theologie’ (lees: eigen profetisch inzicht) omheen gebouwd. Dat mag je best ‘valse profetie’ noemen, maar ik vind dat zelf en te sterke term. Ik neem aan dat dan iedereen die een andere visie heeft dan jij een ‘valse profeet’ is.

  Misschien heb je negatieve ervaringen gehad met Pieter Bos die je hier wilt ventileren. Die heb ik niet. Hij heeft mijn vragen gewoon open beantwoord. Maar als je hem op de manier hebt benaderd zoals je nu op GG doet, kan ik me goed voorstellen dat hij beantwoording geen prioriteit geeft.

 89. rob says :

  @Johan
  Ik heb ooit een mail gestuurd naar Bos, en die heeft hij keurig beantwoord.
  Ik heb niets tegen de man.
  Maar hij is overduidelijk geen profeet.
  Eigen profetisch inzicht bestaat niet. Iets is profetisch of niet.

  Als je een hele theorie baseert op Daniel en denkt de natie te moeten behoeden v Gods toorn, ga je nog veel verder dan Daniel. (en acht je jezelf dus groter dan Daniel)

  Dat vind ik iets fundamenteel anders dan het onze Vader bidden, waar Jezus zelf toe oproept. (geef ons heden ons dagelijks brood)

  Overigens noem ik mensen niet snel een valse profeet, dat moeten ze echt dik verdienen 🙂

  Jij denkt ook anders over dingen, maar jou noem ik toch ook geen valse profeet?

 90. Johan says :

  @rob: Pfoe… gelukkig… ik ben volgens Rob geen valse profeet. 😉

 91. rob says :

  @Johan
  Vind je dat ik iets niet mag beoordelen als valse profetie?

 92. engel says :

  @rob,

  Wat zijn de criteria die jij gebruikt om iemand een valse profeet te noemen?

 93. joost, says :

  engel
  zouden die criteria leugens en bedrog kunnen zijn?
  joost

 94. engel says :

  @joost,

  Ik hoor dat graag van rob zelf. En waar haal je die criteria vandaan? Uit de Bijbel?

  Johan suggereerde dat rob iedereen die andere inzichten heeft dan hij/zij al voor die titel in aanmerking komt. Dat lijkt mij een wankele basis voor zo’n ernstige beschuldiging.

 95. rob says :

  @Engel
  Hu, ik voel me eigenlijk wel vereerd met die beschrijving.
  iedereen die mijn inzichten niet deelt is een valse profeet, yeah 🙂

  Welke criteria hanteer jij?
  Of vind je dat je eigenlijk niemand een valse profeet mag noemen omdat het zo’n onsympathieke term is.

  Overigens ga ik wel mee in de omschrijving van Joost, in alle eenvoud een treffende omschrijving 🙂

 96. Johan says :

  Als je ‘leugens en bedrog’ als criteria neemt zie ik in alle redelijkheid niet in hoe je PB als valse profeet kunt wegzetten.

 97. rob says :

  @Johan
  OK, ze prediken een ander evangelie., een beetje vergelijkbaar met valse profetie.

  Ze hebben een aantal stellige uitspraken over steden e.d.
  Ik zal weer eens op de site kijken.

  Op zich kun je al snel vervallen in valse profetie, zo’n kunst is dat niet.

 98. rob says :

  @Johan
  Van de site v serving the nations geplukt:

  Ik denk ook aan de verkiezing van Obama die zijn werkelijke, socialistisch dictatoriale, agenda op een briljante manier nog verborgen heeft weten te houden. Met de verkiezing van deze onbetrouwbare man zijn de VS en is de wereld in een andere fase van de geschiedenis terecht gekomen.
  Ik geloof dat de schuddingen die we in dit laatste jaar mondiaal hebben meegemaakt te maken hebben met de voorbereiding van de wereld, en van Gods kinderen in het bijzonder, op de wederkomst van Jezus. Jesaja zegt in een hoofdstuk dat daarover profeteert, 26:9: “Wanneer uw gerichten op de aarde zijn leren de inwoners der wereld gerechtigheid”. Dat laat zien dat God altijd de gerichten, schuddingen, bedoelt om na bekering vergeving te schenken en zijn genade uit te storten. Maar aan vers 9 gaat hier vers 8 vooraf: “Ook in de weg uwer gerichten hebben wij u verwacht”. We verwachten de terugkomst van Jezus. In een periode dat we de gerichten die plaatsvinden niet meer kunnen bagatelliseren, zoals de wereldse commentatoren proberen, mogen we ze duiden als voorbereiding op de wederkomst en de komst van het koninkrijk van God. We moeten realistisch zijn en ons erop voorbereiden dat de tijd die vooraf gaat aan die komst heel zwaar kan worden.

  Dit is profetie, een gebeurtenis duiden in het licht van bijbelteksten.
  Hier wordt Obama op bedekte wijze min of meer weggezet als de voorbereider vd antichrist.

 99. rob says :

  @Johan
  Nog een mooie profetische tekst Van PB:

  Er staat geschreven: „Bereid de weg van de Heer.“ Dit houdt niet alleen in het afgraven van bergen (van weerstand) en het opvullen van dalen (van scheiding), maar ook het reinigen van rivieren (die onze omgeving geestelijk vervuilen), zodat de Rijn „de Stad Gods weer zal verblijden!“

  SOORTELIJKE ACTIES
  Soortgelijke acties, begrepen als door God geïnspireerd, en onafhankelijk van elkaar en onafhankelijk van ons huidige project:
  – Voorbidders uit Zwitserland, Oostenrijk en Liechtenstein voor hebben voor het traject van de bron aan de Voorrijn tot Bazel zulk een actie ondernomen in september 2002.
  – Leiders van de „Geestelijke vVernieuwingsbeweging“ in de Evangelische kerk in Rheinland hebben voor het traject van Koblenz tot Düsseldorf zulk een actie ondernomen in september 2003.
  – Ook langs andere rivieren op deze aarde hebben gedurende de afgelopen jaren voorbidders en kerken soortgelijke acties gestart.

  “het reinigen v rivieren die onze omgeving geestelijk vervuilen ,door voorbidders, als door God geinspireerd 🙂
  Wouw…..

  Het is een mengelmoes van een ander evangelie en valse profetie.

 100. rob says :

  @Johan
  Nog een mooi staaltje v profetie 🙂

  In principe had ik helemaal geen keus. Want in principe worden de volken straks in het oordeel ter verantwoording geroepen voor hun daden in hun geschiedenis. Over de praktische uitwerking kunnen we discussiëren. Maar of het plezierig aanvoelt om met oude schuld te worden geconfronteerd, dan wel of “de andere partij” ook schuldig is, doet niet af aan het principe.
  Volken zullen worden geoordeeld
  – vanwege de oorlogen die ze hebben gevoerd (Jes 2:4, Mich 4:3),
  – vanwege hun gedrag t.o.v. Jezus “minste broeders” (Joel 3:19, Matt 25:40,45),
  – vanwege het gierig handelen met Babylon en
  – vanwege het zich overspelig met haar gedragen (Openb 17, 18).
  God spreekt David aan op de zonden van zijn voorganger Saul tegen het verbond van diens verre voorganger Jozua met de Gibeonieten (resp. 40 en 400 jaar geleden, 2Sam 21); Jezus spreekt “moeder Jeruzalem” aan op het bloed van Zacharia en Abel (resp. 400 en 4000 jaar geleden, Matt 23:29-37). Jezus waarschuwt de Galilese steden voor het oordeel over de steden in en buiten Israël (Matt 11:20-24). Volken zullen zich dus uiteindelijk moeten verantwoorden, over misschien wel heel oude schulden. Oude en Nieuwe testament maken dit duidelijk. Het feit dat wij niet begrijpen hoe God individuele en corporatieve schuld kan scheiden, moet ons niet verleiden het principe uit het oog te verliezen.

  Pieter vergelijkt zichzelf met Jezus die de Gallilese steden waarschuwt voor het oordeel.

  Pieter denkt door plaatsvervangend schuldbelijden het oordeel af te wenden oid.

  Waarom zou Pieter dat willen?
  En wanneer denkt Pieter dat er geoordeeld gaat worden?

  Pieter presenteert het als principe van God en waarschuwt voor een komend oordeel. Dan wordt het profetie. We worden straks geconfronteerd met schuld van ons volk uit het verleden.

 101. joost says :

  rob
  goeie voorbeelden 🙂
  Ik vind ook dat ze veel te ver doordraven en wel wat al te gemakkelijk linkjes wiillen leggen waar helemaal geen linkjes zijn, Volksverlakkerij noemen ze dat bij mij op het dorp.
  joost

 102. Johan says :

  @rob: Tsja… dat verdient inderdaad geen profetische schoonheidsprijs. 🙂 Maar dat zie ik meer als gekleurde perceptie en profetische folklore dan als bewuste misleiding. Dat zegt misschien vooral iets over mij – als je iets niet serieus neemt, zie je er ook niet snel een gevaar in.

  De meeste Republikeinse christenen zien in Obama een soort antichrist en vinden het een burgerrecht dat je een wapen op zak hebt. Het slaat nergens op, maar ze vertegenwoordigen wel een derde van de bevolking, en ik ken genoeg Republikeinse christenen om te weten dat het mensen zijn die ook omzien naar anderen en constructief bijdragen aan de maatschappij. Lastig…

 103. Johan says :

  Habakuk.nu draagt ook een steentje bij om de Olympische Spelen te demoniseren:

  http://www.habakuk.nu/columns/item/3476-olympisch-teken-aan-de-wand/

 104. rob says :

  @Johan

  @rob: Tsja… dat verdient inderdaad geen profetische schoonheidsprijs. Maar dat zie ik meer als gekleurde perceptie en profetische folklore dan als bewuste misleiding. Dat zegt misschien vooral iets over mij – als je iets niet serieus neemt, zie je er ook niet snel een gevaar in.
  De meeste Republikeinse christenen zien in Obama een soort antichrist en vinden het een burgerrecht dat je een wapen op zak hebt. Het slaat nergens op, maar ze vertegenwoordigen wel een derde van de bevolking, en ik ken genoeg Republikeinse christenen om te weten dat het mensen zijn die ook omzien naar anderen en constructief bijdragen aan de maatschappij. Lastig…

  🙂

  Ik geloof net als jij absoluut in de goede bedoelingen bij Bos..
  Anderzijds, met goede bedoelingen kan iemand een valse profeet zijn.
  Hij houdt andere mensen af van waar het om gaat.

  Iets is uit God of niet.
  Dat is het criterium voor valse profetie.
  Ondanks goede bedoelingen kan iemand een valse profeet zijn.

  Dat betekent mi dat je erg voorzichtig moet zijn met het brengen van boodschappen namens God.

 105. engel says :

  @rob,

  Als de Bijbel zegt dat ons profeteren onvolkomen is (1 Kor. 13), dan betekent dat er altijd iets in zit (kan zitten) wat niet van God is. Daarom moet profetie ook getoetst worden. Volgens mij heb je echt geen flauw idee wat profetie is of wat een valse profeet is. Iemand moet toch ook fouten kunnen maken op dit gebied?

 106. Afolus says :

  @engel
  Ben benieuwd naar dat verhaal over Alkmaar.
  Ga je daarover nog iets terugmelden?

 107. engel says :

  @Afolus,

  Ik dacht dat je dat wel wist. Je komt daar toch vandaan?

 108. rob says :

  @Engel
  Wat Bos klaarspeelt noem ik geen kleinigheid 😦
  Dat is geen onvolkomenheid, maar compleet uit zijn verband gerukt 😉

  Je bent nog steeds fan v spiritual mapping, begrijp ik 🙂
  En, vordert onze nationale schuldsanering al een beetje of ben je niet zo fanatiek?

 109. engel says :

  @rob,

  Het gaat er niet om waar ik een fan van ben, maar of je aan kunt tonen of iemand een valse profeet is. Ik heb nog geen enkel argument van je gehoord, behalve dat je andere opvattingen hebt dan meneer en mevrouw Bos.

 110. joost, says :

  Engel
  Ik vind dat mw Bos wel heel snel bepaalde aannames doet in het stuk waarvan ik de herkomst nogal twijfelachtig vind. Dat heeft er niet zo veel mee te maken of ik de opvattingen van het echtpaar Bos deel maar meer het feit dat ik geen steekhoudende argumenten heb gelezen in het verhaal van mw Bos.
  Bewust de feiten verdraaien is bedrog.
  Bedrog is vals.
  Als je dan gaat profeteren ben je een valse profeet omdat je probeert te overtuigen met valse argumenten.
  joost

 111. rob says :

  @Engel
  Bos heeft een ander evangelie.
  Maar aangezien ieder het zijne erin leest, is mijn stelling idd moeilijk bewijsbaar.

  Omdat het gebied waar Bos zich op begeeft schimmig is en oncontroleerbaar, blijft Bos aan de ‘veilige kant’ van de profetie.
  Voorbede is niet te controleren op zijn effecten, de strijd in de hemelse gewesten ook niet, en de vorm waarin het oordeel gegoten zal worden is ook niet controleerbaar.

  Dit is een goed voorbeeld:

  In principe had ik helemaal geen keus. Want in principe worden de volken straks in het oordeel ter verantwoording geroepen voor hun daden in hun geschiedenis. Over de praktische uitwerking kunnen we discussiëren.

  Maar of het plezierig aanvoelt om met oude schuld te worden geconfronteerd, dan wel of “de andere partij” ook schuldig is, doet niet af aan het principe.
  Volken zullen worden geoordeeld
  – vanwege de oorlogen die ze hebben gevoerd (Jes 2:4, Mich 4:3),
  – vanwege hun gedrag t.o.v. Jezus “minste broeders” (Joel 3:19, Matt 25:40,45),
  – vanwege het gierig handelen met Babylon en
  – vanwege het zich overspelig met haar gedragen (Openb 17, 18).
  God spreekt David aan op de zonden van zijn voorganger Saul tegen het verbond van diens verre voorganger Jozua met de Gibeonieten (resp. 40 en 400 jaar geleden, 2Sam 21); Jezus spreekt “moeder Jeruzalem” aan op het bloed van Zacharia en Abel (resp. 400 en 4000 jaar geleden, Matt 23:29-37). Jezus waarschuwt de Galilese steden voor het oordeel over de steden in en buiten Israël (Matt 11:20-24). Volken zullen zich dus uiteindelijk moeten verantwoorden, over misschien wel heel oude schulden. Oude en Nieuwe testament maken dit duidelijk. Het feit dat wij niet begrijpen hoe God individuele en corporatieve schuld kan scheiden, moet ons niet verleiden het principe uit het oog te verliezen.

  Bos dreigt met het oordeel. Het zal niet plezierig aanvoelen geconfronteerd te worden met je landelijke/corporatieve schuld.

  Aan het eind van het verhaal neemt hij wat gas terug omdat hij ook niet weet hoe God de boel zal scheiden -> individuele schuld en corporatieve schuld.

  Moet je met zijn allen op het matje komen?
  Behalve de christenen?
  Of hoeven de christenen die voorbede hebben gedaan niet op het corporatieve matje te komen?

  Bos dreigt : “het zal niet plezierig zijn als”
  Maar hij maakt het niet concreet op welke manier God dan zal oordelen.

  Dat maakt van hem een halfzachte aanzegger van het oordeel.
  Dan heeft Ouweneel wel meer ballen. Hij noemt tenminste man en paard, ook al is het dan een niet te traceren man met dito paard 🙂

  Hij baseert zich op oudtestamentische teksten, en orakelt over een verbond dat God zou hebben met Nederland. Volkomen uit de lucht gegrepen. Nederland heeft geen verbond met God, dat is een heidens land.

  Dit is ook waanzin:

  maar ook het reinigen van rivieren (die onze omgeving geestelijk vervuilen), zodat de Rijn „de Stad Gods weer zal verblijden!“

  Hoe kan een rivier een mens geestelijk bevuilen?
  Hoe kan de Rijn de stad Gods weer verblijden?
  Welke stad Gods?
  De Rijn stroomt bij mijn weten niet tot in Jeruzalem.
  Dus op grond van de gebeden van Bos om een rivier vrij te zetten van zonden (kan een rivier zondigen?), zal God blij worden.

  Leg mij het uit, als jij er de waarde van in ziet, want ik kan hier werkelijk niets mee 🙂

 112. joost, says :

  Rob

  Hoe kan een rivier een mens geestelijk bevuilen?
  Hoe kan de Rijn de stad Gods weer verblijden?
  Welke stad Gods?
  De Rijn stroomt bij mijn weten niet tot in Jeruzalem

  Wanneer de rein geworden rijn domweg langs de dom van Keulen stroomt zal Keulen worden veranderd in een stad Gods.
  Het Goddelijke Keulen langs de Rein. 😉
  joost

 113. rob says :

  @Joost
  Wat een geweldige oplossing 🙂

 114. rob says :

  @Engel

  Volgens mij heb je echt geen flauw idee wat profetie is of wat een valse profeet is. Iemand moet toch ook fouten kunnen maken op dit gebied?

  Dat is ook niet erg aardig, dat je dit zo stelt 😦

  Wat versta jij onder profetie?

  anders dan spreken namens God

  Als een ander denkt dat je dichtbij God staat, en je bent eigenlijk een obstakel, tussen die persoon en God in, dan ben je ook al een valse profeet.
  Het luistert heel nauw.
  Er valt aardig wat te stenigen 🙂