Van jongsaf voorbestemd als reformator

Als je 40 wordt is dat een profetisch goed moment om terug te blikken op je leven. Hoe heeft God je gevormd en hoe ga je straks het Beloofde Land binnen? David Sörensen doet die persoonlijke reflectie het liefst hardop in zijn Life Magazine, zodat iedereen daar lering uit kan trekken. Hij begint met zijn eigen onbevlekte ontvangenis geboorte:

Toen mijn moeder me als baby in haar handen hield, zei God tegen haar: ‘Je moet dit kind bijzonder veel liefde geven, want Ik hou veel van hem.’

Gods oogappeltje groeide op in de genade des Heren.

Als kind leefde ik met God. Ik had soms dromen van God en ben zelfs eens door een engel meegenomen naar een plaats in de hemel. […] Mijn moeder zei dat ik als kind soms helemaal alleen geknield zat te praten met God, voor een groot ijzeren kruisbeeld dat in de gang van ons huis aan de muur hing. Vaak zag, hoorde en ervoer ik vanalles uit de geestelijke wereld.

Ook is David al in zijn jeugd gezegend met een brede kerkelijke oriëntatie.

Mijn vader bracht ons in aanraking met allerlei christelijke groeperingen en nam ons zelfs meer naar sektes van Hare Krishna en andere dwaalleringen. Hoe jong ik ook was, ik werd geconfronteerd met een grote diversiteit aan geestelijke werelden. Ik zag veel, hoorde veel, ervoer vanalles. Als kleine jongen was ik misdienaar in de Roomskatholieke kerk, werd door vrienden meegenomen naar evangelische kinderkampen, bezocht later met mijn ouders een pinkstergemeente en was aanwezig in bijeenkomsten van de Vergadering van Gelovigen en de Zevende Dags Adventisten.

Zo’n opvoeding leidt niet tot verwarring, maar geeft juist extra openbaring! Dat geldt ook voor zijn duistere periode waarin hij demonen ziet en de hel ervaart. Omdat David laat puberde is hij pas rond zijn zeventiende gaan rebelleren. Hij vertelt dat hij drie jaar “in de duisternis” heeft geleefd en zich daarna heel radicaal bekeerde.

Ik had gezien dat er in de wereld zonder God niets zinnigs te halen valt. Toen begon ik aan een indrukwekkend avontuur met Jezus, de Vader en de heilige Geest. 

De eerste jaren na mijn bekering nam mijn moeder me mee naar een evangelische kerk, die werd geleid door een hervormde dominee. Een kostbare man, die helaas streed tegen alles wat met de heilige Geest te maken had. Hij kon me dan ook niet bevrijden van de demonen die ik opgelopen had, toen ik in de duisternis leefde.

In die tijd bestond het degelijke multidisciplinaire bevrijdingspastoraat van Vrij Zijn nog niet. Maar gelukkig heeft God een goed alternatief kunnen regelen:

God leidde me verder en bracht me in contact met vurige charismatische christenen, die me onderwezen over de Geest van God. Zij baden voor bevrijding en doopten me in de heilige Geest Geest. Ik had een visioen van Jezus en ervoer zijn heerlijkheid op een overweldigende manier. Ik voelde zoveel kracht van God, dat ik dacht: ‘als ik nu de muur van een ziekenhuis aanraak, is iedereen in dat gebouw genezen’.

Maar er was op dat moment geen ziekenhuis in de buurt en de zalving was alweer weg voordat David er iets mee kon doen. In de jaren die volgden trok David rond in pinkster- en charismatische kringen. Hij gaf leiding aan studentenverenigingen, pionierde beginnende gemeentes, bezocht talloze conferenties in het buitenland en organiseerde zelf vele conferenties. En opnieuw zag, hoorde en ervoer hij vanalles. Maar één ding viel hem ontzettend tegen.

Ik gaf me met heel mijn hart, was radicaal toegewijd, vol vuur en visie, dienend, zegenend en positief… Maar tot mijn grote schrik kwam ik in bijna elke kerk in aanraking met mensen die me wilden binden, controleren en onderdrukken. Dat gebeurde altijd met vrome woorden en met de ‘beste’ bedoelingen. Leiders wilden me gebruiken voor de bouw van hun kerk, als slaafje van een kerkelijk systeem.

David ontdekte al snel dat bidden voor verandering niet helpt tegen dit soort gemanipuleer. Daarom zat er niets anders op dan zijn eigen weg te gaan:

God riep me eruit, keer op keer: ‘VLUCHT, anders wordt je aan banden gelegd! Als je hier blijft, kan Ik mijn plan met je leven niet vervullen.’ Het gevolg was altijd hetzelfde: beschuldiging achter mijn rug en verlies van mensen die ik met hart en ziel liefhad.

Voor evangelische kerkverlaters een heel herkenbaar verhaal. Maar waar veel post-evangelischen met het dichttrekken van de achterdeur van de kerk ook afscheid hebben genomen van hoogdravende geestelijke ambities, heeft David die stevig vastgehouden. God gaat zijn bediening namelijk gebruiken om Nederland te veranderen! En dan helpt het enorm dat je als kind al wat ervaring hebt opgedaan.

Hier heb ik als kind al eens een jaartje gewoond, in een sekte waar mijn vader ons heen bracht toen ik acht jaar was. In Nederland kwamen mijn ouders in contact met pinksterchristenen, stapten uit de sekte, lieten zich dopen en keerden naar Belgie terug. Dat avontuur heeft mijn blik toen enorm verruimd. In Belgie kwam ik bij kinderen die hun hele leven op dezelfde plek hadden gewoond. Dat is op zich wel lekker rustig en geborgen, maar het kan je ook blind maken voor veel van de werkelijkheid. Recent las ik dat de meeste nobelprijswinnaars een verhuizing naar een ander land hebben meegemaakt. Dat heeft hun blik zo opengebroken, hun denken zo uitgedaagd, dat ze veel creatiever begonnen te denken en doorbraken konden bewerken. Ik besef dus dat ik al heel wat ervaring met me meedraag.

Door die ervaring heeft David ook een gezond gevoel voor martelaarschap ontwikkeld.

Als je een waarachtige dienaar van de Allerhoogste wilt zijn, als je echt HEM volgt, als je echt de zuivere waarheid wilt, dan zul je gegarandeerd vervolgd, beschuldigd en bespot worden en er zullen aanslagen op je gepleegd worden. Helaas meestal door mensen die je vertrouwt. […] Heel kenmerkend. Zij die onzuiver van hart zijn, beschuldigen hen die een zuiver hart hebben. Onthou dat je leven lang. Beschuldiging is bijna altijd een projectie van iemand, die zijn eigen zonde op jou projecteert.

Dat lucht ons wel op. Het betekent dat David’s beschuldiging dat GG hem lastert gelukkig alleen maar een projectie van zijn eigen zonde is. Daar komen we dus goed mee weg. Intussen loopt David in zijn Life Magazine helemaal leeg:

Renate en ik hebben diverse malen het woord gekregen dat we als Johannes de Doper zijn. Ik weet dat er een hele generatie Johannes de Dopers is in deze tijd die roepen: ‘Bekeer je van je zonde, jullie adderengebroed, bekeer je van je hypocresie, jullie leiders die de schapen van de Heer gebuiken voor je eigen voordeel, bekeer je van je controle en machtssystemen die de legers van God binden.’ Ze bereiden de weg van de Heer, ze vechten voor de verschijning van Gods heerlijkheid. […] God zegt: KOM UIT het systeem!

 Ik geloof dat God ons naar Nederland heeft gestuurd, om hier mee te helpen aan reformatie. […] Daarom neem ik geen genoegen met wat als normaal christendom wordt gepredikt en gepresenteerd.

Samenvattend: David is door God 40 jaar voorbereid om een nieuwe reformatie in Nederland in te luiden. Een miljonairsvilla, boten, Arabische fokpaarden en een boerderijtje op de Veluwe zijn naast tienduizenden veranderde levens de zichtbare tekenen van die reformatie. Je moet WEG UIT JE KERK en zo snel mogelijk de bediening van Zeurensen gaan steunen.

Advertenties

137 responses to “Van jongsaf voorbestemd als reformator”

 1. Afolus says :

  Wat een onmetelijke vreugde is dit.
  Een combinatie van Calvijn, Luther en Zwingli met ervaringen in vele sekten, kerken en genootschappen. Onze reformatorische redder die ruimte laat voor de heilige geest en de gulle gever.
  Een Belgische intellectueel met de potentie (of pretentie) om een Nobelprijs te scoren.

  Nederland zal nooit meer het zelfde zijn.

  Dank u Here, ook voor Harry Sleyster trouwens…! 😀

 2. Johan says :

  Amai amai… Als ik dit zo hoor ging het met vader Sörensen ook niet zo goed. Waarom deelt hij dit soort ontboezemingen in hemelsnaam met zijn achterban?

 3. WilbertEsker says :

  @afolus Harry Sleijster ruleert! De vader van Sörensen zou zijn zoon nooit meenemen naar vergadering van gelovigen als opper komiek Harry Sleijster hier geen lid van was. Zijn leven had er dan vast heel anders uitgezien.

 4. Afolus says :

  Het zou wel leuk zijn als Ruben Hadders zich hier ook opwerpt als beschermer van deze broeder in Christus…!

 5. moniek says :

  Ziek……..

 6. Afolus says :

  @Moniek
  Niet waar!
  Genezen!

 7. agilhartje says :

  Dit is natuurlijk een vorm van super-hoogmoed die alleen met medicijnen kan worden bestreden.
  http://nl.wikipedia.org/wiki/Narcistische_persoonlijkheidsstoornis

 8. Prophet says :

  Al die invloeden ik hoop dat hij ervan bevrijd is !

 9. henkjan37 says :

  Luther krijg zijn idee om de kerk op te breken ook pas nadat hij de duivel had gezien;)

 10. Kees Kramer says :

  Ecclesia reformandum, semper reformanda

 11. Peter H says :

  Ik ben in de war. Ik heb heel erg zin zeurensen te gaan bespotten. Normaal gesproken zegt iemand als zeurensen dan dat het een aanval van de Satan is (en in kielzog daarvan roept Arenda Haasnoot dan dat de man onder 4 ogen bespot had moeten worden). Maar nu blijkt ineens dat als we Zeurensen bespotten, hij gegarandeerd dienaar van de allerhoogste zal zijn.

  Overigens, het plaatje van een Zeurensen als kind heftig biddend voor een groot ijzeren kruis in de woonkamer komt regelrecht uit een horrorfilm. DE opvoeding van Zeurensen doet mij denken aan de opvoeding van Carrie.

 12. Pittig says :

  Is er niemand in zijn omgeving die zegt: “Beste David, het draait niet allemaal om jou.” ?

 13. Pittig says :

  @ Prophet

  Hij moet inderdaad vrijgebeden worden van alle Belgische invloeden!

 14. Kaas says :

  ernstig

 15. Hendrik says :

  Zo zie je maar weer dat België destijds niet voor niets zich van de Nederlanden afgescheiden heeft. Het was allemaal ten dienste van de voorbereidingen voor de Nobel prijs van David, uitdagingen in zijn denken, het openbreken van blikken…

 16. Michiel says :

  Zijn er dan mensen die hem serieus nemen?

 17. joost, says :

  Michiel
  Natuurlijk! Hij neemt zich zelf serieus en zijn renate neemt hem vast ook heel serieus. :Mad:
  joost

 18. Pittig says :

  @ Agilhartje

  Je herkent het volgende bij David?

  Het DSM-IV definieert de narcistische persoonlijkheidsstoornis als een pervasief patroon van grootsheid (in fantasie of gedrag), behoefte aan bewondering en gebrek aan inlevingsgevoel, meestal beginnend in de vroege volwassenheid en aanwezig in verschillende situaties. De stoornis kan worden gediagnosticeerd als sprake is van vijf of meer van de volgende criteria:[2]

  — De persoon heeft gevoelens van grootsheid en eigen belangrijkheid (hij overdrijft bijvoorbeeld zijn prestaties, talent, kennis, contacten en persoonlijke eigenschappen en eist als superieur beschouwd te worden, ook als zijn prestaties hiertoe geen aanleiding geven).

  — De persoon is geobsedeerd door fantasieën over succes, roem, (al)macht, genialiteit (de cerebrale narcist), schoonheid of seksuele prestaties (de somatische narcist) of een ideale, blijvende liefde.

  — De persoon ziet zichzelf als uniek en meent dat hij alleen begrepen kan worden door even unieke of speciale mensen (of instellingen).

  — De persoon heeft enorme behoefte aan bewondering, aandacht en bevestiging of wil gevreesd en berucht zijn.

  — De persoon gelooft dat hij meer rechten heeft dan anderen. Hij wil dat anderen zich aanpassen aan zijn “onredelijke” verwachting van een voorkeursbehandeling.

  — De persoon is manipulerend en gebruikt anderen om zijn doel te bereiken.

  — De persoon heeft een onderontwikkeld inlevingsvermogen. Hij of zij kan of wil geen rekening houden met de behoeften of opvattingen van anderen.

  — De persoon is vaak jaloers, wat gepaard kan gaan met woede. Dit leidt tot paranoïde wanen, omdat hij denkt dat anderen jaloers zijn op hem en zich op dezelfde manier gedragen als hij.

  — De persoon gedraagt zich arrogant. Hij voelt zich superieur, boven de wet verheven en alom aanwezig (magisch denken). Hij wordt kwaad als hij wordt tegengesproken door mensen die hij als minderwaardig beschouwt.

  De stoornis kan worden gediagnosticeerd als sprake is van vijf of meer van de volgende criteria, maar wat nou als ze alle negen kloppen?

  (oké, rob,mafchauffeur, pijpkaneel, Waterlelie — komt u maar! 🙂 )

 19. joost, says :

  Ik voelde zoveel kracht van God, dat ik dacht: ‘als ik nu de muur van een ziekenhuis aanraak, is iedereen in dat gebouw genezen’.
  Maar er was op dat moment geen ziekenhuis in de buurt

  Arm, bevoorrecht kind van god. Kon hij eindelijk een “echt wondertje” doen, heeft god er voor gezorgd dat er geen ziekenhuis in de buurt was. 😦
  Uitgelezen kans gemist om zich te bewijzen. 😡
  Dat moet toch ook wat met die arme, bescheiden en getrouwe man hebben gedaan?
  joost

 20. joost, says :

  Je moet dit kind bijzonder veel liefde geven, want Ik hou veel van hem.’

  De nieuwe messias “In deze heb ik mijn welbehagen!”
  En niemand die dat begreep/begrijpt.
  joost

 21. joost, says :

  Recent las ik dat de meeste nobelprijswinnaars een verhuizing naar een ander land hebben meegemaakt. Dat heeft hun blik zo opengebroken,

  Ik zou deze Zeurensen willen aanraden om nog een aantal keren te emigreren, misschien dat zijn blik dan eindelijk voldoende zal worden opengebroken om in te zien hoe hij nu werkelijk is.
  Maar als er ooit een nobelprijs zal worden uitgereikt aan degene die zich zelf met veel succes voor de gek kan houden dan zal hij er met enige zekerheid wel één krijgen.
  joost

 22. Pittig says :

  @ Joost

  Of wat denk je van deze zinnen:

  Als je een waarachtige dienaar van de Allerhoogste wilt zijn, als je echt HEM volgt, als je echt de zuivere waarheid wilt, dan zul je gegarandeerd vervolgd, beschuldigd en bespot worden en er zullen aanslagen op je gepleegd worden. Helaas meestal door mensen die je vertrouwt. […] Heel kenmerkend. Zij die onzuiver van hart zijn, beschuldigen hen die een zuiver hart hebben. Onthou dat je leven lang.

  Ik ga even de eigenschappen van David langs die hij hier noemt:

  — een waarachtige dienaar van de Allerhoogste (in tegenstelling tot al die mensen die de Allerhoogste niet echt dienen)
  — een echte volgelingen (in tegenstelling tot al die anderen)
  — iemand die echt de zuivere waarheid wil,(in tegenstelling tot de mensen die blij zijn met onzuivere waarheid)
  — iemand met een zuiver hart (in tegenstelling tot mensen die onzuiver van hart zijn)…

 23. Michiel says :

  Ik heb altijd het idee dat bij het negeren van lieden zoals deze Sorensen, maar ook bij F. Ouweneel, M. van der Steen en soortgenoten dat aandacht hen streelt. Of die aandacht nu positief of negatief is, het gaat om de aandacht. Gewoon negeren is mijn advies. Ieder weldenkend mens ziet toch in dat dit charlatans zijn?

 24. Michiel says :

  Een beetje een kromme zin. Het gaat erom dat men kickt op aandacht en dat men hen het beste kan negeren.

 25. henkjan37 says :

  Tsja, was beter neger-en of zwartmaken:p

 26. joost, says :

  pittig

  – iemand die echt de zuivere waarheid wil,(in tegenstelling tot de mensen die blij zijn met onzuivere waarheid)

  Ach, maar zijn onze onzuivere waarheden niet te prefereren boven de zuivere leugens van Zeurensen?
  joost

 27. Pittig says :

  @ Joost

  Nou, ik breek nog steeds mijn hoofd over wat ik me bij de woorden “onzuivere waarheid” moet voorstellen… Als David het heeft over zuivere waarheid, dan moet er toch ook onzuivere waarheid zijn? Maar hoe kan waarheid onzuiver zijn? Iets is waar of het is niet waar.

  Of praat David ook over reine zuiverheid en vervuilde zuiverheid, eerlijke oprechtheid en hypocriete oprechtheid?

 28. Michiel says :

  Het komt er altijd op neer dat de eigen waarheid de enige zuivere waarheid is en de waarheid van de andere altijd een gemankeerde dan wel onzuivere waarheid is. Deze houding kom je in elke christelijke beweging c.q. elk kerkgenootschap tegen en is ook heel verklaarbaar. Het zou natuurlijk raar zijn om de eigen opvattingen als onzuiver te bestempelen.

 29. rob says :

  Wat nou te denken van deze:

  Toen mijn moeder me als baby in haar handen hield, zei God tegen haar: ‘Je moet dit kind bijzonder veel liefde geven, want Ik hou veel van hem.’

  Wat nou als God zoiets niet influistert?
  Laat maar creperen want Ik hou toch niet van dat kind 😦

  Een kostbare man, die helaas streed tegen alles wat met de heilige Geest te maken had. Hij kon me dan ook niet bevrijden van de demonen die ik opgelopen had, toen ik in de duisternis leefde.

  Kennelijk verwacht David de bevrijding van een mens/voorganger en niet van God.

  Ik had een visioen van Jezus en ervoer zijn heerlijkheid op een overweldigende manier. Ik voelde zoveel kracht van God, dat ik dacht: ‘als ik nu de muur van een ziekenhuis aanraak, is iedereen in dat gebouw genezen’.

  Het was leuk geweest als hij zijn krachten uitgeprobeerd had 🙂

  Verder vergelijkt hij zich met een nobelprijswinnaar en Johannes de Doper. Dat is een beetje onbescheiden 🙂

  @PittigJe kan wel weer leuk gaan zwaaien met die DSM, maar het blijkt dat deze figuren ook wel heel makkelijk op een troon gezet worden en navolging krijgen, zo te lezen werd er al snel gedacht dat die jongen wel voor opwekking zou zorgen. De charismatische leer wekt ook wel narcisme op : grote focus op grote wonderen en het samensmelten met de HG.

  Een naar narcisme neigend probleempje kan in no time groeien tot alle 9 kenmerken. Dat aspect moet je dus ook niet uitvlakken (omgevingsfactor)

 30. Pittig says :

  @ rob

  Heb je geen kritiek op Agilhartje en op mijn gebruik van DSM IV? We kennen David toch helemaal niet goed? We kunnen toch niet zomaar een diagnose stellen? 😉

  En de omgevingsfactor is inderdaad belangrijk. Het geldt volgens mij voor werkelijk elke ziekte. Je krijgt het van anderen en geeft het door aan anderen. Je wordt beschadigd en je beschadigt anderen. Dus daar zijn we het weer helemaal eens.

  Maar dat betekent dan ook dat de menselijke keuze bepaald wordt door de omgeving? 😉

  De charismatische leer wekt narcisme op? Maar toch geen opwekking uit de doden? Een bepaalde aanleg zit er dan al wel, of niet? Of heeft iedereen de aanleg tot een narcistische persoonlijkheidsstoornis?

 31. Pittig says :

  Beste David,

  Ik ben meerdere keren verhuisd en ook nog eens tussen verschillende continenten. Ik heb nog veel meer stromingen en kerken meegemaakt dan jij ooit zult beleven. Er zijn door gerespecteerde evangelische leiders profetieën over mij uitgesproken dat ik een groot leider zou worden. Ik wordt op GG ook van allerlei zaken beschuldigd. En ik neem ook niet genoegen met wat als normaal christendom wordt gepredikt! Ik ben een keer of 10 aan het randje van de dood ontsnapt en alleen wonderlijke gebeurtenissen hebben er voor gezorgd dat ik nog leef. Een bomaanslag, een poging tot moord, een zeer giftige slang op 30 cm afstand toen ik in een boom klom, een schaar in een stopcontact gestoken, zeer giftige schorpioen onder mijn kussen, een giftige schorpioen tussen een stapel stenen waar ik speelde, drie keer malaria en een keer dysenterie, bijna, bijna verdronken, voor een auto gekomen — ik heb het allemaal overleefd.

  Kortom: David, jouw verhaal stelt helemaal niets voor bij mijn verhaal! Wil je reformator worden, dan zul je echt nog aan de bak moeten!

  Groeten,

  Goliat
  a.k.a. Pittig

 32. Rien says :

  *kijkt even om het hoekje en komt niet meer bij van de reactie van Pittig, a.k.a. Goliat*

 33. Pittig says :

  @ Rien

  En na om het hoekje gekeken te hebben nu weer snel terug naar alles wat lieflijk, edel, waar, zuiver etc. is?

  Of zou humor ook in dat rijtje thuishoren? In dat geval kun je gerust ook weer bij het topic “Frank Ouweneel: alle bronnen vernietigd” kijken, want Joost, Peter H e.a. gaan daar helemaal door het humor-lint! 😉

 34. Bappy says :

  @pittig
  Echt het gewone leven van een reformator ……..
  Paulus had misschien gewoon geluk met een paar schipbreukjes

  De geliefde David zou misschien even in roermond moeten shoppen, hij zou er wat van op kunnen steken.

 35. John says :

  @Pittig

  Ik ben een keer of 10 aan het randje van de dood ontsnapt

  Je bent dus niet in de buurt geweest van het randje van de dood? 😉

 36. joost, says :

  pittig

  Kortom: David, jouw verhaal stelt helemaal niets voor bij mijn verhaal! Wil je reformator worden, dan zul je echt nog aan de bak moeten!

  Stuur dat demonische groene jaloezie beest van je schouder. 🙂
  (je kan ook stellen dat zulke onzinverkopers ín de bak moeten. 😦 )
  joost

 37. joost, says :

  Pittig
  je hebt zuivere bronnen (zoals god 😉 ) waaruit de zuivere waarheid borrelt, én je hebt onzuivere bronnen, (zoals de bijbel en Rubenhadders) waaruit soms onzuivere waarheden en soms zuivere leugens komen)
  Dan heb je ook nog onzuivere leugens en zuivere onzinnigheden. (maar daar doen we hier gelukkig niet aan).
  joost

 38. joost, says :

  John

  Je bent dus niet in de buurt geweest van het randje van de dood

  Hij kijkt wel uit. 🙂
  joost

 39. Rien says :

  @Pittig

  En na om het hoekje gekeken te hebben nu weer snel terug naar alles wat lieflijk, edel, waar, zuiver etc. is?
  Of zou humor ook in dat rijtje thuishoren?

  Humor hoort wat mij betreft zeker in dat rijtje thuis!
  Maar ik denk dat ik beter GG even kan ‘ontvolgen’, want ik krijg de hele tijd van die tweets onder in mijn scherm waar ik nieuwsgierig van word en ik laat me altijd zo snel afleiden… 😉

  *gaat snel weer verder met aardappels schillen*

 40. agilhartje says :

  @Pittig of onze super-reformator echt voldoet aan vijf of meer kenmerken van een narcistische persoonlijkheidsstoornis weten we pas zeker als de dokter hem nader gaat bekijken. Het kan natuurlijk ook gewoon een eenvoudig minderwaardigheidscomplex zijn.
  Of gewoon ouderwetse hoogmoed.
  Je kan er oud mee worden.

 41. Duinsnip says :

  Wat zijn er toch veel zelfbenoemde broodprofeten.
  Gristelijke circusartiesten met een kinderlijk publiek.
  Om van te kotsen.

 42. Profeet says :

  Mijn moeder, hoopte dat ik priester zou worden — maar, misschien dat *reformator* nog lukt …?

 43. pijpkaneel says :

  GG op zijn best. Schitterend. Een baaierd aan emoties en twijfels slaat over de argeloze lezer heen. Is dit echt, of heeft GG het verzonnen? Nee, dit is zo belachelijk, dat moet wel echt zijn. Is die David echt, of is het een typetje van een cabaretier? Nee, er zijn wel meer aanwijzingen dat hij echt bestaat. Maar zou hij het dan echt menen, of is ie op het punt aangekomen dat hij dingen bewust bij elkaar verzint? Hmmm. Moeilijk. Zou hij feiten en fantasie nog uit elkaar kunnen houden? Denk het niet. Moet ik hier om lachen of huilen? Lastig. Ik neig naar lachen, maar voel ook wel wat plaatsvervangende schaamte en zelfs een vleugje medelijden.

  En zo tobt een mens wat af. Maar wel met een grote grijns.

 44. farty arty says :

  @ Lieve Pittig

  Ik ben een man van bijna 40 (39), 3 keer Malaria, 4 verschillende wereld delen, getrouwd 🙂 , een keer op 20 cm na door vrachtwagen onthoofd, een auto van 2 ton op me gevallen, O ja was die egyptische cobra waar ik tegenaan liepen in Z. Soedan vergeten. om verder niet over scorpioenen enzo te praten

  Is er nu voor mij nog hoop dat ik voor mijn 80ste in aanmerking kom voor reformator?

 45. Wilfred says :

  @Pittig:

  een schaar in een stopcontact gestoken, zeer giftige schorpioen onder mijn kussen

  Je noemt nu dus allerlei dwaze zaken op… wat het goed doet bij de DS. Al hoop ik van harte dat dat niet in de laatste vijf jaar gebeurd is! Wat wilde je eigenlijk doorknippen dan, met die schaar? Of zat er wat vast in het stopcontact?

  Vreemde gebruiken hebben ze in Z-A! Hier leggen wij een tand onder een kussen, en dan komt de tandenfee. Doen ze dat in Z-A met schorpioenen? (Dan komt zeker de Scorpion-king?) Of was je op zoek naar de diepere betekenis van Op. 9?

  Je weet hopelijk toch wel hoe het afliep met Goliath? Ongeveer bijna zoals met farty arty… Je moet een man met de naam David niet uitlokken! 😦

 46. pijpkaneel says :

  Allemaal leuk en aardig, David, maar wat dacht je van mij! Geen ziektes, geen werelddelen, geen geflipte vader, slechts één zwaar auto-ongeluk, geen dromen, zelden of nooit belasterd… Het moge duidelijk zijn dat de demonen er alles aan doen om te zorgen dat ik NIET gevormd wordt door het leven. Ze onthouden mij alle tegenslagen. Zo veel tegenwerking vanuit Satan’s duistere rijk, ik moet wel een gezalfde zijn.

 47. Pittig says :

  @ farty arty

  Ik zie het al: God heeft grote plannen met jou! 🙂

  @ Wilfred

  De schaar in het stopcontact was vorige maand… 😉

  Nee, dat was in Laos, toen ik een jaar of vier was. De bomaanslag, de moordpoging van een Noord Koreaan op mij en mijn moeder, de malaria, de dysenterie en de schorpioenen waren allemaal voor mijn 6e jaar.

  De giftige slang (groene boomslang), het auto-ongeluk en de bijnaverdrinking waren in Zuid Afrika.

  De aanvallen van Ruben Hadders waren in Nederland… 😉

  @ John

  Durf je wel zo op een afstand tegen Goliat in te gaan?

  Maar ik ben zelf wel blij dat ik aan het randje, de buitenste cirkels en het midden van de dood ben ontsnapt. Anders had ik jou nooit leren kennen! Dat is toch een hoogtepunt in het leven van een mens?

 48. Pittig says :

  @ pijpkaneel

  Uitstekend! 😀

  Ik zie een reformator in jou…

 49. Wilfred says :

  @Pittig: Denk je alles gehad te hebben, krijg je die Hadders nog over je heen… de zwaarste beproevingen komen ook altijd aan het eind! 🙂

  Geen last van schorpioenen in Afrika dan?

  Jij was vroeger zeker niet zo’n voorzichtig jongetje?

 50. pijpkaneel says :

  @pittig
  De naam van mijn autobiografie is al vastgelegd: Reformator zonder ruggengraat. Ondertitel: kaneel’s kabbelende kerkelijke kentering

 51. Pittig says :

  @ Wilfred

  Ik was heel voorzichtig! Ik had daarom altijd een geweer, een aantal messen of een pijl en boog bij me als ik het veld voor ons huis in ging. En in het deel van Zuid Afrika waar ik woonde had je alleen last van giftige spinnen en slangen. Niet van schorpioenen.

  Elke brugklasser gaat in Zuid Afrika (in mijn tijd) voor een week naar “veldskool” en daar krijg je appèl, marcheren, sport, bijbelstudies, Zuid Afrikaanse geschiedenis en ideologie, uitleg over alle gevaarlijke dieren in het “veld” en een survival waar je een lastige en lange tocht aflegt, compleet met heuvels (voor Nederlanders: bergen), het oversteken van rivieren en dan in kleine groepjes verspreid over een groot gebied je eigen kamp en kampvuur maken, inclusief wachtlopen. Als je dan in je slaapzakje doodop in het gras neervalt flitst nog wel even door je heen hoe lang je nog te leven hebt als welke slang je bijt, maar ik was te moe om me nog zorgen te maken.

  Op een Zuid Afrikaanstalige school waar wij op zaten, begon elke dag met een appel, waarbij alle leerlingen in strakke rijen van hun klas stonden (jongens en meisjes uiteraard in een aparte rij), met de leerlingprefect (klassenleider) vooraan. Dan gaf een van de leerlingen uit het examenjaar een bijbelstudie, werd de vlag gehezen en zongen we het volkslied. Daarna kwamen leraren langs om de schooluniformen te inspecteren en te kijken of de meisjes geen make-up droegen, geen oorbellen in hadden (alleen een knopje in elk oor was toegestaan) en of het haar van de jongens twee vingers boven hun wenkbrauwen zaten, hun oren niet raakten en ook hun kraag niet. Wie in overtreding was, kon op lijfstraffen rekenen. De jongens met een dunne lat (rottang) op de billen (ze moesten dan eerst voorover buigen) en de meisjes met een pollepel op de open hand. Dezelfde straf kreeg je ook voor in de klas als je een onvoldoende haalde of niet luisterde…

  Ja, dat waren nog eens tijden!

 52. Pittig says :

  @ pijpkaneel

  🙂

  Of wat dacht je van deze
  Reformator met slechts één zwaar auto-ongeluk: hoe pijpkaneel desondanks weer smaak aan de kerk gaf!

  Ik maak er wel een grapje over, maar zwaar auto-ongeluk klinkt niet mooi! Heb je er nog last van? Heeft het nog gevolgen gehad? (als je erover wilt praten, natuurlijk, het is hier wel erg publiekelijk, heb ik me laten vertellen…)

 53. rob says :

  Gossie, wat een helden hier.
  Er is me echt nog nooit iets gevaarlijks overkomen 🙂
  Ohja, van de winter weer eens geprobeerd te schaatsen, dat was een aanslag op mezelf.

 54. Wilfred says :

  @Pittig: Mmm. Iets zegt me dat jij al snel geen onvoldoendes meer haalde. Nu snap ik trouwens wel waar al die nieuwsgierigheid vandaan komt. Die is er in geslagen! 🙂

  Maar zo te horen heb je wel veel meegemaakt. Spannend!

 55. Pittig says :

  @ Wilfred

  Ik deed net laarzen aan en bedacht toen dat ik in Zuid Afrika toch ook een aanvaring met een schorpioen had. Ik stapte een keer in laarzen en toen kroop er langs mijn been een bezeerde schorpioen omhoog. Hij had mij wonderlijk genoeg niet gestoken… Niet dat ik weet in ieder geval. Ik lees net trouwens dat je ook geestelijke stoornissen van een slangenbeet kunt krijgen, dus misschien ook wel bij schorpioenen?

  Andere symptomen zijn: hoofdpijn, misselijkheid, slapeloosheid en geestelijke stoornissen.
  http://nl.wikipedia.org/wiki/Boomslang

  Dat verklaart een hoop, zullen vele reageerders op GG zeggen… 🙂

 56. joost, says :

  wilfred

  Wat wilde je eigenlijk doorknippen dan, met die schaar? Of zat er wat vast in het stopcontact?

  Dat lijkt me nogal logisch!
  Hij wilde aan alle scharen het licht brengen. 😦
  joost

 57. joost, says :

  pittig

  en de meisjes met een pollepel op de open hand. Dezelfde straf kreeg je ook voor in de klas als je een onvoldoende haalde of niet luisterde…

  Allemaal goed en wel maar dat is er natuurlijk wel de oorzaak van dat zoveel vrouwen een gat in hun hand hebben. 😡
  joost

 58. joost, says :

  rob

  Ohja, van de winter weer eens geprobeerd te schaatsen, dat was een aanslag op mezelf

  Ja, dat herinner ik me nog. Je was vergeten dat er geen ijs lag en het was veel te koud om te zwemmen, zeker met schaatsen aan en in dikke winterkleding. 😉
  joost

 59. Pittig says :

  @ rob

  Gossie, wat een helden hier.

  Nou, het zijn allemaal dingen die ons overkomen zijn. Niet iets waar we voor gekozen hebben. En dat laat ook zien dat het bij David helemaal niets met hem of zijn superkrachten te maken heeft, maar juist met allerlei omstandigheden.

  Mijn schoonvader heeft z’n hele leven in Nederland gewoond, waarvan het grootste gedeelte in één plaats. Hij heeft nooit grootse en spannende dingen zelf meegemaakt. Maar hij is een bijzonder wijs en rustig mens. David en ik kunnen nog héééééél veel van hem leren!

 60. Pijpkaneel says :

  @pittig

  Tja. Dat ongeluk. De meneer achter me zag de file niet, ondanks mijn gevarenlichten. 100 km/uur is hard, als je zelf stilstaat. Politie, brandweer, ambulance, ziekenhuis en autoschadebedrijf hebben me verzekerd dat dit soort klappers niet zelden dodelijke slachtoffers eist. Ik had alleen spierpijn, gedurende een week. De meneer achter me was ook slechts lichtgewond.

  Food for thought natuurlijk. Evangelische vrienden die me bezwoeren dat God dit deed om me de kans te geven om van zijn reddende kracht te getuigen. Andere, meer gereformeerde types die me voorhielden dat ik dit als genade mocht beleven. Niet-gelovige collega die me vroeg of ik nou boos was op God.

  Anyway… Dat dus.

 61. gerard says :

  waat eenhoogmoed om te praten namens god! alsof jij kan weten dat god heeft gezegd dat je veel liefde moet geven.
  allemaal domme mensentaal!

 62. John says :

  @Pijpkaneel

  Mooi omschreven die reacties van collega’s en vrienden. En zo probeert iedereen weer op zijn eigen manier zin te geven aan zinloze zaken 😉

 63. Pijpkaneel says :

  Precies! Romeinen 8 : 20 – 22 bedoel je natuurlijk, jij ouwe bijbelkenner! 😉
  Zonder dollen : mijn eigen beleving zat toch meer in die richting, zij het dat ik dit soort vragen bewust een paar maanden van me afhield. Ook op dit moment neig ik naar dat ‘antwoord’.

 64. Pijpkaneel says :

  Eh… Dat was @john natuurlijk.

 65. Pittig says :

  @ Pijpkaneel

  Tjonge! Wat een geluk/zegen/goede karma/genade/….

  Heb je daarna nog weer auto gereden? Hoe voelt het als je nu weer achter in een file staat?

 66. rob says :

  @Pijpkaneel
  Reed je in een leopard?

 67. joost, says :

  Pijpkaneel
  Daar ben je goed van afgekomen dan, van dat ongeval. Ik kan me voorstellen dat je je beschermengel op je blote knietjes hebt bedankt dat zowel jij als degene die je aanreed er met relatief lichte verwondingen zijn afgekomen. 🙂

  Niet-gelovige collega die me vroeg of ik nou boos was op God.

  Was die collega van mening dat god de auto bestuurde die je aanreed?

  Tip: Ga voortaan alleen nog vooraan staan in de file. 😈
  joost

 68. Pittig says :

  @ Joost

  Als God je kon redden van een ernstige bezering, waarom dan niet van het hele ongeluk? Of waarom dan niet de andere bestuurder eerder waarschuwen?

  De meest interessante reactie waar Pijpkaneel over vertelt vind ik die van de ongelovige. Blijkbaar zit er een heel godsbeeld bij die “ongelovige”. Die is blijkbaar echt wel met God bezig of bezig geweest…

 69. Wilfred says :

  @Joost:

  Hij wilde aan alle scharen het licht brengen.

  Allemaal goed en wel maar dat is er natuurlijk wel de oorzaak van dat zoveel vrouwen een gat in hun hand hebben.

  LOL 🙂 🙂

  Ik sta altijd weer verbaast door jouw vindingrijkheid met woorden! Ik reageer er niet altijd op, maar kan er vaak wel om lachen. Dus ga er vooral mee door!!

 70. henkjan37 says :

  Nou, ik breek nog steeds mijn hoofd over wat ik me bij de woorden “onzuivere waarheid” moet voorstellen… Als David het heeft over zuivere waarheid, dan moet er toch ook onzuivere waarheid zijn? Maar hoe kan waarheid onzuiver zijn? Iets is waar of het is niet waar.

  Dat is een ontzettend modernistische visie die je daar aan de dag legt! wat ouderwets! ben je al een 4e0-er ofzo!!

  vanuit een moderne (post) post-structaristische visie zul je snappen dat de waarheid een algemeen geldend discours is, gebaseert op de gangbare epistomologische defenitie van de ontologische waarheid! Tegenover de feitelijke waarheid zet Sorensen zijn waarheid!

 71. Pijpkaneel says :

  @pittig

  Ja hoor, ben de volgende dag weer in de auto gestapt en bewust langs de plaats des (on)heils gereden. Achter in de file staan is wel erg oncomfortabel geworden. De eerste keer dat zich dat voordeed na dat ongeluk, was ik binnen 30 seconden nat van het zweet. Letterlijk. Da’s een bijzondere ervaring. En later hebben mijn kinderen mij een keer stevig horen vloeken toen er een auto met rokende banden vlak achter mij tot stilstand kwam. Dat slijt wel, maar langzaam.

  @rob
  Nee, geen leopard, wel een tamelijk grote en dure Duitser. Dat scheelt wel, uiteraard.

  @joost
  Die beschermengel doet ook maar waar hij/zij voor aangesteld is, hoor 🙂
  @pittig
  Die ongelovige (ik doe hem tekort met die uitdrukking) is zeker geboeid door het spirituele. Hij kent ook de protestantse godsbeelden vrij goed. Obv daarvan poogde hij mij te peilen. Vanuit een positieve intentie, overigens.

 72. Pittig says :

  @ Pijpkaneel

  Wat dapper van je om weer te gaan rijden!!! Maar wat spannend om dezelfde omstandigheden weer mee te maken.

  Wel bijzonder, zulke collega’s die niet vies zijn van diepere zaken…

 73. henkjan37 says :

  @ Pittig,

  jaaa…dat kom je in jou organisatie zeker amper tegen:P

 74. Pittig says :

  @ henkjan37

  Mijn collega’s praten alleen over studieverlofregelingen, pensioenvoorzieningen, kilometervergoedingen en of een diesel, benzine of hybrid auto het goedkoopst is.

  God is hun werk, dus als ze even vrij zijn, willen ze het daar niet over hebben… 😉

 75. Flipsonius says :

  @Pittig

  Mijn collega’s praten alleen over studieverlofregelingen, pensioenvoorzieningen, kilometervergoedingen en of een diesel, benzine of hybrid auto het goedkoopst is.
  God is hun werk, dus als ze even vrij zijn, willen ze het daar niet over hebben…

  Daar heb jij het anders nooit over, hier! Wat moeten we hier nu weer uit afleiden?
  Dat jij geheel anders bent?
  Of dat je hier aan het werk bent als een special task force van de PKN – met als opdracht internetevangelisatie en – pastoraat?
  😉

 76. Pittig says :

  @ Flipsonius

  De PKN verliest veel leden aan de evangelische gemeenten. Ik heb daarom de taak gekregen om die stroom te stoppen. Dat doe ik bijvoorbeeld door als “Frank Ouweneel” overal rond te gaan met foutieve eindtijdstudies. Ik organiseer ook menige extreme conferentie, zet pyramide-schema’s op, instrueer ondercover voorgangers om evangelische gemeenten te manipuleren, nodig vreemde leiders uit Amerika uit, etc. Allemaal om ervoor te zorgen dat evangelischen gaan twijfelen. Ruben Hadders en David Sörensen zijn ook typetjes die ik heb bedacht. En het werkt! Mensen schrikken van de evangelische beweging en keren zich steeds meer af.

  Om ze vervolgens naar de PKN te krijgen, blijkt toch wel lastiger. De meesten willen daarna helemaal geen enkele kerk meer… Daar werk ik nog aan. Bezoek jij trouwens wel eens een PKN gemeente? 😉

 77. Wilfred says :

  @Pittig: Volgens mij is Flipsonius ook een typetje van je. Alleen dan een oer-rooms typetje… terug naar de moederkerk, schreef je toch? 🙂

 78. henkjan37 says :

  Eigenlijk zouden alle evangelische mensen regelmatig even een pkn dienst moeten bezoeken. Hoevaak hebben die mensen niet dat ze in al hun bezieling ernstig doorslaan! Dan kan je beter even in anderhalf uur van dodelijke verveling al het enthousiaste en leuke uit je geloof laten sijpelen.

 79. rob says :

  @Pijpkaneel

  Nee, geen leopard, wel een tamelijk grote en dure Duitser. Dat scheelt wel, uiteraard.

  Ha, het kapitalisme heeft je gered 🙂

 80. rob says :

  @Pittig
  We weten nog steeds niet hoe die schaar nou in het stopcontact kwam 🙂 en vooral : hoe oud je was.

  zal ik je opgeven voor “help mijn man is klusser”

 81. engel says :

  @rob,

  Pittig was 4. zie https://goedgelovig.wordpress.com/2012/07/31/van-jongsaf-voorbestemd-als-reformator/#comment-146202

  Dezelfde leeftijd die Ruben had toen hij besefde dat de Bijbel onfeilbaar was. Pittig was toen nog met andere dingen bezig.

 82. Flipsonius says :

  @Wilfred
  Gij hebt mij gezien en nog geloof je me niet?

 83. rob says :

  @Engel

  Helemaal overheen gelezen 🙂

  Ruben was dus een bovengemiddeld intelligente kleuter.
  In tegenstelling tot Pittig, die nu nog niet weet dat de bijbel onfeilbaar is!

  Pittig zit blijkbaar nog een beetje vast in die fase, aangezien de bijbel niet echt heel blijft als hij eraan zit 😦
  Nog een pot lijm erbij en wat bonte vouwblaadjes en hij is helemaal gelukkig 🙂

 84. Ettje says :

  @Pittig; Die stroom stoppen is onbegonnen werk! Je kunt beter je energie erin steken om al die Gereformeerden, die door de voordeur de kerk verlieten, ze via de achterdeur weer binnen te loodsen, alsof ze nooit weg zijn geweest!

 85. joost, says :

  rob

  Ruben was dus een bovengemiddeld intelligente kleuter.
  In tegenstelling tot Pittig, die nu nog niet weet dat de bijbel onfeilbaar is

  Maar pittig weet in elk geval nu dat hij geen schaar in het stopcontact moet doen. Van Ruben ben ik daar niet helemaal zeker van want voor iemand die op deze site zo’n “afwijkende”mening durft te blijven geven (en ook nog zonder al te grof te worden bij alle aanvallen en de discussie te blijven aangaan) , is volgens mij nog riskanter dan die schaar in dat stopcontact. (Pittig, je was een watje toen je 4 was 🙂 )
  joost

 86. joost, says :

  Etje ;

  Die stroom stoppen is onbegonnen werk!

  Toch heeft pittig dat proberen te doen toen hij pas vier was en wel door die schaar in het stopcontact te steken, W.s veroorzaakte dat een flinke kortsluiting en werd de stroom, op een bepaalde plaats, gestopt.
  joost

 87. Pittig says :

  @ rob en joost

  Weet je wat, jullie mogen mij in het vervolg een watje noemen als ik jullie eerst het volgende mag laten meemaken:

  een bomaanslag,
  een moordpoging,
  een paar keer malaria
  en een keer dysenterie,
  drie keer vluchten met achterlating van alles wat je hebt,
  een schorpioen onder je kussen en
  een schorpioen tussen een stapel stenen,
  je hond overreden en vervolgens door de vriend van je vader opgegeten.
  (om maar een paar dingen uit mijn eerste zes levensjaren te noemen)

  Is dat een deal? 🙂

 88. Pittig says :

  @ Ettje

  Bedankt voor de tip! 🙂

 89. Pittig says :

  @ henkjan37

  Eigenlijk zouden alle evangelische mensen regelmatig even een pkn dienst moeten bezoeken. Hoevaak hebben die mensen niet dat ze in al hun bezieling ernstig doorslaan! Dan kan je beter even in anderhalf uur van dodelijke verveling al het enthousiaste en leuke uit je geloof laten sijpelen.

  Anderhalf uur? Naar welk soort PKN gemeente ga jij? Een uur mag het duren, drie kwartier is nog mooier. Met bijzondere diensten misschien iets langer dan een uur.

  En heb je al eens naar de evangelische jongeren in de evangelische diensten gekeken? Ook één en al verveling… Maar die zitten ook in diensten van meestal twee uur! Wij zijn altijd allang thuis, terwijl onze evangelische familie en buren nog maar op de helft zitten… 🙂

  En dat enthousiasme moet ook uit het geloof weg! Dat is alleen maar menselijk idealisme, opgeklopt gevoel en een dwangmatige wens naar succes.

  En het “leuke weg laten sijpelen”? Vind je het dan wel leuk in een evangelische dienst als je …

  — de hele wereld moet gaan redden, en dat het jouw schuld is als er ook maar een van je buren naar de hel gaat,
  — nog een lange weg te gaan hebt voordat je zover bent als de prediker,
  — allerlei wonderen moet meemaken, maar je maakt ze niet mee,
  — gemanipuleerd wordt om je tienden en nog veel meer te geven,
  — gezegd wordt dat je de leiders ten alle tijden moet gehoorzamen,
  — met muziek en zalvende woorden gezegd wordt dat God nu echt aanwezig is, terwijl je ziet dat het gewoon een maniertje is,
  — liederen zingen die allemaal gaan over hoe fijn en blij we zijn, en die allemaal dezelfde muziekstijl en dezelfde akkoordwisselingen hebben,
  — je elk jaar weer een opwekking wordt beloofd,
  — je elk jaar weer de wederkomst wordt beloofd,
  — etc. etc. ???

  Nee, jochie. Mij overtuig je niet met zulke bakerpraatjes… 😉

 90. joost, says :

  pittig

  je hond overreden en vervolgens door de vriend van je vader opgegeten.

  Heeft die vriend van je vader je weer uitgespuugd nadat hij je had opgegeten?
  Dat opeten zal wel pijn hebben gedaan. Je zou er eeuwige angst voor tanden aan over kunnen houden. Brr

  Ga weg van ons Satan watje, je mag ons niet zo verzoeken met een in het vooruitzicht gestelde beloning.
  joost

 91. Henkjan37 says :

  @ pittigje

  Wat ben jij ineens meda-anti-evangelisch! had Willem Ouweneel toch gelijk met zijn tweedeling tussen charismatisch en traditioneel (a)

 92. Henkjan37 says :

  @ pittig

  je hond overreden en vervolgens door de vriend van je vader opgegeten.

  —-> gecondoleerd!

 93. rob says :

  @Pittig
  Ik heb je geen watje genoemd 🙂

  Ik zou niet durven, misschien neem je wel een slang mee naar de DS

 94. Wilfred says :

  @Rob: Of een schorpioen!

  @Flip:

  Gij hebt mij gezien en nog geloof je me niet?

  Ha! Maar daar trappen wij niet zomaar in! Jij zei dat je Flipsonius bent, maar wie kan dat controleren? Misschien heeft Pittig je wel gevraagd om daar te verschijnen om zijn typetjes nog geloofwaardiger te maken…

  Nee, daar trappen wij echt niet zomaar in…

  @Pittig:

  Weet je wat, jullie mogen mij in het vervolg een watje noemen als ik jullie eerst het volgende mag laten meemaken

  Blijkbaar ben je daar toch wel trots op! We zijn eigenlijk veel benieuwder naar de zwakheden waar je in kunt roemen… 🙂

 95. Flipsonius says :

  @Wilfred
  Ik begrijp, dat je het door het intensief bestuderen van de Ouweneel-tapes occult belast bent geraakt door zijn ziet-u-wel-denken. En ik besef dat ik jouw theorie niet met rationele argumenten kan weerleggen. Immers, of ik nou tegen Pittig inga of het volmondig met hem eens ben – in beide gevallen is dat voor jouw een bevestiging! En waarschijnlijk laat je je ook niet overtuigen door het feit dat we verschillende IP-adressen hebben.

  Maar wie zegt mij, dat ook jij niet een typetje van Pittig bent? Of dat Bramvandijk een typetje van Rob is? En Joost van Ruben? Of dat we allemaal typetjes zijn van de Ene, in een soort ko(s)misch rollenspel?
  😉

 96. Pittig says :

  @ Flipsonius

  Kijk, die laatste zin is echt weer een juweel! 🙂

 97. Afolus says :

  @Flipsonius
  Wil je van mij een pilletje lenen…?
  😉 😉

 98. Pittig says :

  @ Wilfred

  Dit is toch roemen in mijn zwakheden? Ik heb niet voor niets een behoorlijke angststoornis…! Ik ken mijn Paulus, hoor!

  Maar voor alle duidelijkheid: mijn litteken is echt groter dan die van jou! 😛

 99. Pittig says :

  @ Afolus

  Zegt iemand die ook meerdere persoonlijkheden heeft…

 100. Pittig says :

  @ rob

  In plaats van “watje” dan “kleuter”?

 101. Flipsonius says :

  @Afolus
  Gaan we hosselen? 😉

  Maar eeh…wat heb je zoal in de aanbieding, qua stuff en zo?

  Enne, wat is de tegenprestatie?

  Zo de waard is… 😉

 102. Afolus says :

  @Flipsonius 😉 😀
  Ik moest wel even opzoeken wat hosselen betekent..
  Ja, ik ben een echte hosselaar, alleen niet in pillen…. 😀

 103. Afolus says :

  @Pittig
  Meerdere persoonlijkheden?
  Ik droeg vroeger slechts af en toe een jurkje en gebruikte mijn artiestennaam. Tssssss.

 104. Pittig says :

  @ Afolus

  Dus de pilletjes hebben bij jou goed gewerkt?

 105. Afolus says :

  @Pittig
  Tegen hoofdpijn, zweetvoeten en winderigheid zeker…! 😉 😀

 106. Wilfred says :

  @Pittig:

  Dit is toch roemen in mijn zwakheden? Ik heb niet voor niets een behoorlijke angststoornis…! Ik ken mijn Paulus, hoor!

  Ja, daar heb je eigenlijk wel gelijk in! Zo bezien ligt roemen in zwakheden en roemen in sterktes erg dicht bij elkaar… 🙂

  @Flip:

  En waarschijnlijk laat je je ook niet overtuigen door het feit dat we verschillende IP-adressen hebben.

  Pittig gaat heel ver om zijn typetjes te beschermen. Ik zie hem er toe in staat er een aparte locatie voor aan te houden met een eigen adres… 🙂
  Allemaal betaald door de PKN. Of door Rome…

  Maar wie zegt mij, dat ook jij niet een typetje van Pittig bent? Of dat Bramvandijk een typetje van Rob is? En Joost van Ruben? Of dat we allemaal typetjes zijn van de Ene, in een soort ko(s)misch rollenspel? 😉

  Welkom in de Matrix! 🙂

 107. Flipsonius says :

  @Wilfred

  Welkom in de Matrix!

  🙂
  Het feit dat je nu moeiteloos overschakelt naar de Bramvandijk-modus onderstreept mijn theorie!

 108. Wilfred says :

  @Flip: Oh, maar Bram en ik zijn al eerder aan elkaar verbonden (ik als Brams alter ego). Dus dat is niet nieuw. Wel nieuw is het dat jij ons beiden verbindt aan Pittig…. 😉

  Je ziet onder het andere item wel dat ik mijn best doe om je theorie te ondermijnen… 🙂

 109. Pittig says :

  @ “Wilfred”

  Maar zulke discussies als bij dat andere topic heb ik vaak met mezelf! Dan dit, maar wat dan van dat en oh ja, 1 Kor 15 ook! 😉

  @ “Flipsonius”

  Was het je niet al opgevallen dat Wilfred en ik steeds op dezelfde tijden reageren. Onze slaapritmes lijken wel verdacht veel op elkaar of niet?

  Maar waarom zeg ik dit eigenlijk tegen “Flipsonius”? Zit ik weer in mezelf te praten…

 110. henkjan37 says :

  je moet soms het leiden en het zwak zijn omarmen, de dood is geen einde, maar een begin…

 111. henkjan37 says :

  lijden dus

  leiders worden voor nare evangelische suffies

 112. henkjan37 says :

  @ pittig

  ruben is de echte ik he;)

 113. Wilfred says :

  @Pittig:

  Was het je niet al opgevallen dat Wilfred en ik steeds op dezelfde tijden reageren. Onze slaapritmes lijken wel verdacht veel op elkaar of niet?

  Maar waarom zeg ik dit eigenlijk tegen “Flipsonius”? Zit ik weer in mezelf te praten

  Volgens mij praat jij heel veel in jezelf! Volgens mij zit jij eigenlijk achter GG en heb je dit forum opgezet om de hele dag in jezelf te kunnen praten… 🙂

  Wel aardig dat je je alter ego’s goedenacht wenst! Je bent netjes opgevoed… 😉

  (Maar waarom zegt ik dit eigenlijk tegen “Pittig”? Zit ik weer met mezelf de draak te steken en complimentjes te geven. Moet duidelijk eens eerder naar bed… 🙂 )

  Oh jongens, dit wordt ingewikkeld!

 114. Flipsonius says :

  @Pittig en @Wilfred
  “Wij” gaan naar bed. Ik bedoel, wij zijn het en wij zijn het niet. Welterusten aan ons! En anders een heldere nacht 😉

 115. Pittig says :

  @ henkjan37

  Volgens mij is Flipsonius de bron van alles. Hij is de meest creatieve denker. Of Joost, zou ook kunnen. Ruben Hadders en Pittig zijn teveel een typetje.

 116. Pittig says :

  @ Flipsonius

  Paulus had daar ook al last van met zijn “Niet ik, maar Christus.” 😉

  Welterusten aan alle typetjes van Flipsonius!

 117. Wilfred says :

  @Flip: Ik hoop dat jij ondertussen goed uitrust (tenminste voor ons drieen)!

  Overigens begin ik nu wel te snappen hoe die Pittig zoveel kan reageren. Dat is gewoon het alter ego, maar dan onder de gebruikersnaam ‘Pittig’. Om dan op een ander moment over te schakelen naar de naam van het alter ego (in jouw geval ‘Flipsonius’). Tjonge, wat moet die man een genie zijn! 🙂

 118. joost, says :

  wilfred

  Ja, daar heb je eigenlijk wel gelijk in! Zo bezien ligt roemen in zwakheden en roemen in sterktes erg dicht bij elkaar

  Ach ja, iedereen denkt dat hij of zij mag opscheppen over alles waarin ze uitblinken. 😦
  joost

 119. joost, says :

  pittig

  Maar waarom zeg ik dit eigenlijk tegen “Flipsonius”? Zit ik weer in mezelf te praten

  Troost je, in je zelf praten is geen psychische storing, het is gewoon een werkoverleg met weinig personeel. 😉
  joost

 120. joost, says :

  wilfred
  (Maar waarom zegt ik dit eigenlijk tegen “Pittig”? Zit ik weer met mezelf de draak te steken en complimentjes te geven.

  Mijn oude, wijze (en ook vaak eigen wijze) moeder zegt altijd: “Geeft niks meid, als je jezelf complimenteert, als je je zelf niet kietelt hoef je nooit te lachen”.
  joost

 121. Kenmasters says :

  ” Maar tot mijn grote schrik kwam ik in bijna elke kerk in aanraking met mensen die me wilden binden, controleren en onderdrukken. Dat gebeurde altijd met vrome woorden en met de ‘beste’ bedoelingen. Leiders wilden me gebruiken voor de bouw van hun kerk, als slaafje van een kerkelijk systeem.”

  Helaas, is wat hij hier schrijft wel waar…Ervaar het zelfde in diverse kerken waar ik ben geweest.
  Opzicht zou het eens goed zijn als we het kerkzijn opnieuw uitvinden.

 122. marliesinafrica says :

  @kenmasters
  en dan….. dan duurt het honderd jaar voor dezelfde clubjes weer geïnstitutionaliseerd zijn en zijn we weer waar we nu zijn bij o.a. evangelische gemeentes. Leiderschap en groepsprocessen zijn in elke sociale context of het nu de kerk is of de voetbalclub. Dat maakt niet zo heel veel uit.

 123. Psychiater says :

  Dit geeft hij zelf aan op Wikipedia :-))
  http://nl.m.wikipedia.org/wiki/David_Sorensen#section_13

 124. Psychiater says :

  Het is of hij zichzelf beschrijft in de verhalen over vervolging en dat door mensen die je vertrouwt. Ik vernam dat David sorensen op deze wijze talloze malen ‘ goede vrienden’ ( ieder die hij een keer spreekt is een goede vriend, om zo aan te tonen dat er een grote vriendenkring bestaat) in de zeik heeft gezet en serieus vervolgd. Waar heeft de goede man het over. Zelfprojectie? Een goede psychiater lijkt me zeer nuttig!

 125. Psychiater says :

  David de Doper
  Vergelijkt zichzelf met alle grote mannen.
  Hij heeft de antichrist nog niet gehad 😉

 126. mafchauffeur says :

  BREKEND: David Zeurensen neemt GG over.

  Nieuwe christelijke site

  Er is iets bijzonders gebeurd: een zeer goede en drukbezochte christelijke site zou stopgezet worden. De eigenaar vroeg me of ik deze site gratis wilde overnemen – een site waar hijzelf tien jaar aan gewerkt heeft. Dat heb ik gedaan.

  Over enkele maanden hoop ik deze site naar een nieuw niveau te tillen. Ik bid dat nog veel meer mensen ook via deze site Jezus Christus als een geweldige realiteit zullen leren kennen.

  Velen van jullie kennen deze site, maar ik hou het ook als verrassing tot de site vernieuwd is.

  http://www.real-life.nl/update.html

 127. flipsonius says :

  @maf
  volgens ‘doorgaans welingelichte kringen’ zou het ook om Vrijzinnigevangelisch.nl kunnen gaan 😉

 128. goedgelovig says :

  @mafchauffeur: Enig idee om welke site het gaat? We sluiten Alpha Online en Aanbidding.net uit. Credible is al door de IKON overgenomen. Creatie.info? Vergadering.nu? Veel drukbezochte gristelijke sites van 10 jaar oud zijn er niet.

 129. Boktor says :

  Heh, 10 charismanische jaren zijn hooguit 5 standaard jaren toch? Maakt de opties weer wat breder.

  Enne, die lifeletter is een beetje in tegenspraak met zichzelf (niet zo verrassend misschien):

  ons vierde kindje

  samen hebben ze drie prachtige kinderen

 130. mafchauffeur says :

  @GG: het moet een verrassing blijven hoor.

 131. ruub says :

  goedbericht.nl van André Piet? revivalist.nl?

  Maar wat het domein ook wordt: ik heb er zin in. DS:

  Het is mijn verlangen veel met video-onderwijs, getuigenissen en live-wonderen te gaan doen…

  Live wonderen! Rechtstreeks vanuit een schuur bij Wilp! De kneuterstraat zal verstopt raken, Twello zal massaal uitlopen en in de wijde omgeving zullen alle rugklachten spontaan verdwijnen. Voorwaar; de IJssel wordt de nieuwe Jordaan. Glorie, glorie, de uitzendingen kunnen me niet snel genoeg beginnen.

 132. mafchauffeur says :

  @ruub: live wonderen zijn volstrekt logisch – hooguit pastoraal wat onhandig maar dat is refopraat.

  De verstoppingen zullen trouwens niet beperkt blijven tot de Wilpse straten.

  Wonderlijk om te zien dat er elke dag tien nieuwe mensen zich inschrijven voor LifeLetter. Dat zijn jaarlijks meer dan drieduizend nieuwe lezers.

  Met de nieuwe websites die eraan komen, hoop ik dat we over een jaar op zo’n twintig inschrijvingen per dag zitten. Ik droom eigenlijk van honderd per dag.

  Ik heb recent statistieken gezien van LifeLetter dat voor elke duizend lezers er vijfduizend anderen zijn die het ook lezen via social media (omdat de duizend lezers het dus delen). Ik deed een test met 3000 lezers uit ons bestand en zag dat die mailing door 18.000 mensen gezien was op social media!

  Dus als we tienduizend lezers hebben die een mail openen, wordt het uiteindelijk gezien door vijftigduizend mensen.

  Ik droom even hardop: Wat zou er gebeuren als we ooit honderdduizend lezers hebben? Dan bereik je via je lezers die het delen een half miljoen mensen per keer. De impact daarvan gaat door het hele land! Wow….

  Ik ben best opgewonden over wat ik momenteel zie gebeuren. Laat uw wind maar waaien Heer en laat het licht van Jezus helder schijnen…

  Zou hij dan het vermenigvuldigend effect van GG ook nog meerekenen?

 133. shinshinnun says :

  @pittig, flip, wilfred
  Maar wie heb ik dan in vredesnaam ontmoet bij de DS in maart? Is dit de eigenlijke reden dat jullie/jij er zondag niet waren/was?

  *ziet sterretjes*

 134. ruub says :

  @mafchauffeur
  Nou nou, niet zo skeptisch, durf te dromen! Je kan wel kritisch zijn en zeggen dat hits, views en unieke bezoekers en bezoeken totaal verschillende eenheden zijn, maar breng je daarmee het Koninkrijk dichterbij? Dacht het niet!

  Stel je voor dat de 3000 lezers van de RL-nieuwsbrief de nieuwsbrief allemaal even delen met twee vrienden. En die vrienden doen dat ook. En dat gebeurt nog zeven keer. Dan bereik je al 20 miljoen Nederlanders met de Real Life nieuwsbrief! En nou niet muggeziften en roepen dat er zoveel Nederlanders niet eens zijn. Met feiten bereik je helemaal niks. In elk geval geen 20 mln Nederlanders.

 135. mafchauffeur says :

  @ruub: nu moet ik je toch terugfluiten. Jij verdraait de feiten op een sluwe doch schandalige manier door te suggereren dat Life Letter slechts 3000 lezers heeft, en daarmee verder te rekenen.

  Het ging bij DS om een test van 3000 lezers uit het bestand. Zoals bekend is dat bestand veel en veel groter.

  Dat zijn dus al snel 80 miljoen Nederlanders.

 136. ruub says :

  @mafchauffeur
  Goeie glorie, je hebt gelijk, 80 miljoen Nederlanders, kun je nagaan! 🙂

 137. mafchauffeur says :

  @ruub: in 2011 is er een schatting gemaakt van het aantal Nederlanders dat ooit geleefd heeft. Die kwam uit op 73 miljoen.
  http://www.nidi.knaw.nl/Content/NIDI/demos/2011/demos-27-09-ekamper.pdf

  Die 80 miljoen is dus gewoon realistisch. Hooguit moeten de Dodenopwekkers nog even een tandje bijschakelen.