Frank Ouweneel: ‘Het internet liegt zelf!’

Hoe heeft Frank Ouweneel gereageerd op het vernietigende rapport van onderzoekers Gerald Wagenaar en Wilbert van den Esker? Op typisch Ouweneeliaanse wijze:

“Aangezien ik mij reeds vele jaren als Bijbelleraar door God geroepen weet en mijn onderwijs derhalve onbesproken dient te zijn, is mijn enige drijfveer tijd te besteden aan het becommentariëren van het ‘rapport’: mijn konsekwente voornemen nooit te accepteren dat mijn toehoorders mij op enigerlei wijze als leugenaar of misleider bestempelen.”

Zijn voornaamste verwijt aan Wagenaar en Esker is dat zij zich uitsluitend baseren op internetgegevens. Zelf maakt Ouweneel “konsekwent op géén enkele wijze en in géén enkele vorm gebruik van het internet.”

In een omstandig betoog draagt hij daar drie redenen voor aan:

1. Lang niet alles is op internet te vinden.
2. Internet is niet betrouwbaar, want “elke wereldburger (deskundig of niet) kan (anoniem) data op het web zetten.” Daardoor is het internet verworden tot “een vuilnisbak”.
3. Het internet wordt niet gecontroleerd door een centraal expertise-instituut.

De beschuldigingen aan zijn adres noemt hij “behoorlijk overmoedig” en “kortzichtig”. Omdat de onderzoekers zijn bronnen hebben gecheckt met behulp van het onbetrouwbare internet, schuift hij hun bevindingen gewoon lekker van tafel. Wij vatten dat gebaar samen als: ‘Het internet liegt zelf!’

ALLEEN PAPIER IS BETROUWBAAR

Ouweneel verwijst naar zijn eigen, wél betrouwbare bronnen:

“Ten behoeve van de samenstelling van mijn Eindtijd-Bijbelstudies lees en bestudeer ik gedetailleerd meer dan 100 internationale kranten en tijdschriften. Vooral de buitenlandse wetenschappelijke uitgaven vermelden ‘het echte nieuws’. Feiten worden door mij pas vermeld als drie kranten/tijdschriften ten aanzien van een bepaald onderwerp onafhankelijk van elkaar nagenoeg identieke informatie verstrekken.”

Deze media zijn volgens Ouweneel betrouwbaar vanwege drie aspecten:

1. Ze hebben grote financiële belangen om een goede naam op te houden.
2. Er werken professionele journalisten die met naam bekend en aanspreekbaar zijn.
3. De directie checkt alle feiten heel streng, zodat alles wat in de krant komt waar is.

Wie weet hoe het internet en de zogenaamde ‘professionele media’ werken zal waarschijnlijk hard om moeten lachen om zoveel naïviteit, maar Ouweneel is bloedserieus. Deze keer levert hij maar liefst 147 bronverwijzingen aan met de boodschap aan de onderzoekers:

“Het zal bepaaldelijk van een eerlijke en zuivere houding getuigen als de ‘rapport-auteurs’ de moeite nemen (enkele van) de bovengenoemde kranten/tijdschriften aan te schaffen en de betreffende artikelen te bestuderen. Aangezien ik troost en bemoediging put uit Matth. 5:11 en 12, ga ik op de persoonlijke beschuldigingen van de ‘rapport-auteurs’ niet in.”

Hij voelt zich door kritische vragenstellers vervolgd en belasterd en troost zich met de gedachte dat zijn loon groot zal zijn in de hemel.

Ouweneels verweer staat in z’n geheel online (pdf). Hij was niet bereid om persoonlijk met de onderzoekers in gesprek te gaan en ook niet bereid om gescande versies van zijn bronnen te mailen.

Frank Ouweneel en Bert de Haan doen eindtijdbijbelstudie met Bert Panhuijse en Arjan Knevel. TV-opnames voor TBN Europe.

DE ONDERZOEKERS GAAN EEN EXTRA MIJL

Wagenaar en Van den Esker waren niet erg onder de indruk van het verweer van Frank Ouweneel. Ze schrijven:

“De bewering dat het internet uitsluitend een vuilnisbak is waar onbetrouwbare gegevens op te vinden zijn, is wat ons betreft volledig onjuist en een gemakzuchtige poging van dhr. F. Ouweneel om onze bronnen als onzin te bestempelen. […] Feit is dat veel officiële instanties zoals de NASA een eigen website beheren, deze zijn uiterst betrouwbaar.”

Toch komen de onderzoekers Ouweneel tegemoet door op zijn voorwaarden (geen internetbronnen) nogmaals alles na te pluizen. Dat doen ze op een verbluffend consequente en creatieve manier. De leukste voorbeelden:

1. Ouweneel citeert uit de tijdschriften BBC Sky Focus en BBC Technology View. Wagenaar en Van den Esker hebben zelf contact opgenomen met de samenstellers van de BBC wetenschapsbladen, die aangeven deze twee tijdschriften niet te kennen. Aangezien BBC een wereldwijd geregistreerde merknaam is, is het onmogelijk dat andere media BBC in hun titels voeren.

2. Ouweneel citeert uit de tijdschriften Christianity Today en Military Technology. Wagenaar en Van den Esker hebben de redacties van deze tijdschriften schriftelijk benaderd met het verzoek een kopie van de desbetreffende bladzijdes toe te zenden. Christianity Today mailde terug: “Weet je het zeker? De ene pagina is de inhoudsopgave en de andere een fondswervingsbrief.” Hilarisch als het niet zo triest was.

3. De heren hebben op twee manieren gecheckt of de 147 bronnen van Ouweneel überhaupt wel bestaan. Eerst door een zoekactie via de bibliotheek van de Rijksuniversiteit Groningen, daarna door de database van Worldcat te raadplegen. Worldcat is de grootste bibliotheek database ter wereld. Het bevat 264 miljoen boeken, tijdschriften en artikelen. De kans dat een goed wetenschappelijk tijdschrift in deze database niet te vinden is, is nihil. De onderzoekers vonden slechts enkele titels, verreweg de meeste door Ouweneel opgevoerde titels bestaan niet. In de wel bestaande tijdschriften wordt geen enkele informatie gevonden over de onderwerpen die Ouweneel behandelt. Het internet had dus toch gelijk!

4. Ze tonen aan dat Ouweneel ook afbeeldingen heeft gemanipuleerd. Zijn kaart met zogenaamde ‘hoog radioactieve wereldzeeën’ blijkt niet te kloppen en ook een foto van het SONIS-vliegtuig is gemanipuleerd.

5. Ouweneel beweert in zijn studie dat het Iraanse woord ‘taarkesh’ ‘pijlkoker’ betekent. De onderzoekers namen contact op met het Tolk en Vertaalcentrum Nederland en kregen van een beëdigd vertaler Iraanse talen de reactie dat dit woord de betekenis ‘scherven van een bom of handgranaat’ heeft.

6. De onderzoekers hebben de NASA, de National Science Foundation en Maritime New Zealand een serie hele concrete klopt-dit-of-klopt-dit-niet vragen voorgelegd. Uit het officiële antwoord daarop blijkt onomstotelijk dat alles wat Ouweneel beweert omtrent het SONIS-programma, de Green Bank Telescope en de zogenaamde radioactiviteit rond de berging van het vrachtschip RENA “pertinent onjuist” is.

ONZE EIGEN DIEDERIK STAPEL

Hiermee bewijzen ze dat Frank Ouweneel vrijwel alle feiten die hij in zijn eindstijdstudies opdist uit z’n dikke duim heeft gezogen. Een vergelijking met frauderend professor Diederik Stapel is misschien nog te aardig.

Waar broer Willem de fout in ging met beweringen over gezogenaamd genezen blinde jongetjes in Birma en honderden andere genezingen in het verre oncontroleerbare buitenland, lijkt Frank dezelfde truc uit te halen. Hij voert honderden niet controleerbare bronnen in het verre buitenland op. Helaas voor Willem en Frank zijn er vasthoudende onderzoekers, journalisten van papieren kranten (en oh gruwel, zelfs anonieme websites) die het gewoon ter plekke uitzoeken.

Ook door het Nederlands Dagblad geconfronteerd met de harde feiten wilde Ouweneel niet praten, noch zijn bronnen overleggen. Hij stuurde gisteren deze zeer korte e-mail:

“Ons enige commentaar: datgene waar u naar verwijst zien wij als een aanval van de satan.”

Het tweede, uitgebreidere rapport van de onderzoekers telt inclusief bijlagen 47 pagina’s en kan HIER worden gedownload.

387 Reacties op “Frank Ouweneel: ‘Het internet liegt zelf!’”

 1. flip zegt :

  mooi! grappig.
  ik had stiekem gehoopt dat goedgelovig iets zou doen met het jongedomineesmanifest.

 2. mafchauffeur zegt :

  Nou, als deze Dr. Frank geen bijzonder plekje in het Vaderhuis krijgt weet ik het niet meer.

  Dat wordt een stipnotering in de nog op te stellen lijst met meest belasterde gristenen op GG. En als kers op de taart: een Gouden Bikini.

 3. Eelco zegt :

  Frank Ouweneel heeft zelf ook een website. Is die nou ook onbetrouwbaar?

 4. mafchauffeur zegt :

  @Eelco: kun je niet lezen?

  Zelf maakt Ouweneel “konsekwent op géén enkele wijze en in géén enkele vorm gebruik van het internet.”

  Of zitten de onderzoekers nu een citaat te verzinnen? 😉

 5. afolus zegt :

  @flip
  Eerst de “Ouweneel-files” en daarna volgt het “Jonge dominees manifest”. Leuk initiatief trouwens dat JDM..!

 6. mafchauffeur zegt :

  Wel bijzonder dat Dr. Frank in zijn commentaar op het rapport suggereert dat berichten in kranten en tijdschriften betrouwbaar zijn.

  “Onder andere vanwege grote financiële belangen worden en kranten en tijdschriften in het algemeen uitsluitend samengesteld door met naam en e-mail adres genoemde, controleerbare expert-journalisten die te allen tijde ter verantwoording kunnen worden geroepen.”

  Fijn dat Dr. Frank zo’n onbegrensd vertrouwen heeft in de geschreven pers.

  Wel apart dat hijzelf wat minder goed ter verantwoording geroepen kan worden.

  Tja, druk druk druk, dat heb je weleens.

 7. Eelco zegt :

  @mafchaufeur: Overigens denk ik dat de onderzoekers bedoelen dat Frank voor zijn bronnen geen gebruik van internet maakt. Frank maakt nl. wel gebruik van internet (om zichzelf aan de man te brengen).

 8. mafchauffeur zegt :

  @Eelco, klopt, ik had de brief van Dr.Frank nog niet gelezen toen ik dat schreef. Hij heeft voor z’n studies geen gebruik gemaakt van internet.

  Verstandig, om zo’n wachter voor zijn ogen aan te stellen. Stel je voor dat je gaat twijfelen.

 9. mafchauffeur zegt :

  Wel fijn voor Dr. Frank dat hij volgende week in Paramaribo lezingen geeft. Dat scheelt een hoop lastige vragen van kritische geesten.

  Hij gaat daarvoor trouwens wel een imposante berg zwaar radioactief water oversteken. Respect.

 10. WoodyFlow zegt :

  De man is dus gewoon een ordinaire oplichter, tis toch schokkend dat zo’n man dan zelfs alles nog bijelkaar zit te liegen. En het wordt ook tijd dat men dan ook eens gaat twijfelen aan zijn motieven. weg met die gozer
  ‘aanval van satan’ –> die oplichtingspraktijken van hemzelf, dat is satan

 11. jannegen zegt :

  Alhoewel ik ze betrouwbaarder acht dan niet bestaande kranten of magazins, vind ik het van Wagenaar en Esker toch ook niet echt handig om info.nu en wikipedia als betrouwbare bronnen op te voeren.

  Maar als zij inderdaad contact hebben opgenomen met NASA e.d. en er n.a.v. de info op de website van NASA inderdaad deze conclusies getrokken kunnen worden dan is dit dus wederom een triest gevalletje van misleiding door geestelijke leiders…

 12. afolus zegt :

  @maf 😀 😀

  Trouwens wel mooi dat de onderzoekers geleerd hebben van broer Willems reactie op Karel Smouters onderzoekingen.

  Professor Willem stelde het jammer te vinden dat Karel slechts die 7 niet genezen blinde kindertjes had onderzocht en niet die 229 andere getuigenissen die natuurlijk wel klopten.

  Frank is natuurlijk niet zo slim als Willem en die zette zo zijn eigen valluik open en dus onderzochten de mannen alles. Jammer voor Frank maar vluchten kan niet meer.

  Het is inderdaad behoorlijk triest als je zo nadrukkelijk naar erkenning zoekt en daarvoor hele verhalen verzint.

  Ik ben eigenlijk wel benieuwd naar zijn CV.
  Het zou zo maar kunnen dat hij in zijn jeugd voortdurend werd geplaagd met de goede studieresultaten van Wimpie op het gym en dat hij zelf met de hakken over de sloot het MULO-diploma bemachtigde. Gaan we even naar zoeken…

 13. zomaar zegt :

  Zelfs als hij niet stond te liegen, verliest iemand wat mij betreft zijn geloofwaardigheid als hij kritiek van tafel veegt met: een aanval van de satan…

 14. Jeroen Mank zegt :

  @jannegen Wat betreft de betrouwbaarheid van Wikipedia:
  “Vooral omdat de artikelen worden geschreven door vrijwilligers, werd Wikipedia in de eerste jaren weggehoond. Het cynisme is overwonnen, mede dankzij een artikel in december 2005 in Nature. Het wetenschappelijke tijdschrift nam een steekproef en concludeerde dat Wikipedia qua nauwkeurigheid slechts weinig onderdoet voor de meest gerenommeerde encyclopedie ter wereld, de Britannica.”
  http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2694/Internet-Media/article/detail/1824264/2011/01/14/Wikipedia-10-jaar-Een-volcontinu-draaiende-kennisfabriek.dhtml onder het kopje “Meest bezocht”. Voorzichtigheidshalve moet je er van uitgaan dat het hier om de engelstalige Wiki gaat.

 15. Opvallend zegt :

  @Jeroen Mank

  Je citeert dat de Volkskrant de Engelstalig Wikipedia betrouwbaar vindt, maar de Volkskrant is nu niet bepaald een gerenommeerde wetenschappelijke bron hoor.

 16. mafchauffeur zegt :

  @afolus: je gaat toch niet op internet zoeken he? 😉

  @zomaar: nou nou nou. Jezus deed het ook toen Petrus kritiek op hem had. Of is Hij voor jou ook niet geloofwaardig?

 17. afolus zegt :

  @maf
  Als je “Frank Ouweneel wiki” toetst zie je op wikipedia zijn naam blauw worden, waarmee de suggestie wordt gewekt dat Frank een “eigen” pagina of vermelding heeft.
  Klik je echter op zijn naam dan kom je op de pagina van niemand anders dan zijn jongere en veel slimmere broer.
  Een broer die ook veel meer vrienden heeft…. op Facebook.
  (en bij de EO)
  *frank bijt inmiddels nagels en overweegt te verhuizen naar Patmos*

 18. goedgelovig zegt :

  @afolus: Veel mensen willen de Grieken straffen voor de eurocrisis, maar of dat nou op deze manier moet… 😉

 19. afolus zegt :

  Sorry, op het internet zag ik dat Frank jonger is dan Willem.
  Nu maar hopen dat het klopt 😀

 20. Rien zegt :

  Diep, diep triest… 😡

 21. afolus zegt :

  @GG
  In Griekenland hebben ze jaren lang geloofd in “verzonnen geld”, mogelijk dat andere verzinsels, zoals die van FO daar kunnen helpen in het verwerkingsproces.

 22. Jeroen Mank zegt :

  @Opvallend Dan heb je niet goed gelezen. De volkskrant meldt dat het blad Nature in een artikel in december 2005 naar aanleiding van een steekproef die ze deden concludeert dat de Wiki slecht weinig onderdoet voor de Brittanica. Nature is wél een wetenschappelijk tijdschrift. En een zeer gerenommeerd.
  Dat je er van uit moet gaan dat het over de engelstalige Wiki gaat is mijn voorzichtigheid. Daarom noem ik het ook ná het citaat en de bronvermelding. Misschien had ik dat duidelijker moeten aangeven. Ik deed dat omdat Nature een internationaal, engelstalig blad is.

 23. mafchauffeur zegt :

  Patmos, Patmos. Is dat niet het eiland dat de Finnen als onderpand hebben geëist? Een laaghartige actie van een voormalig Sovjet-satellietstaat het daar aanwezige archeologisch bewijs voor de Openbaringen te verdonkeremanen.

  (sorry, had ook even zin in fact-free-roeptoeterij a la Dr. Frank)

 24. agilhartje zegt :

  Waar is het ouderwetse belijdenis-doen-van-je-zonden en op-je-knieën-om-vergeving-vragen gebleven?
  Foei Frank!

 25. afolus zegt :

  @maf
  Geweldige tekst 😀

 26. Bart Kuik (@pixelbart) zegt :

  Veertig avonden, veertig volle zalen, en maar twee mensen doen ook daadwerkelijk onderzoek terwijl de rest het klakkeloos aanneemt? Terwijl 95+% van de bezoekers geletterd is en toegang tot het Internet en één of meer bibliotheken heeft?

  Wat zijn we precies opgeschoten sinds de middeleeuwen, toen het bezit van een Bijbel verboden was omdat de priester de waarheid in pacht had? Waar ging de reformatie ook alweer over? En waarom hebben de evangelischen zich ook alweer van de traditionele kerk afgesplitst?

 27. Opvallend zegt :

  @Jeroen Mank
  Helemaal gelijk hoor, heb dan inderdaad niet goed gelezen! Mea culpa 🙂

 28. Johan zegt :

  @mafchauffeur en @afolus: Ik heb jullie op de meet-up vergeleken met Van Kooten en De Bie. Jullie kunnen echt zo samen een satirisch programma maken. Gruwelijk droge humor, heerlijk.

  Ik ben op Patmos geweest om een openbaring te ontvangen (niks gezien helaas, wel naar de dokter voor een oogonsteking) en ik vind het wel een goed idee om Frank Ouweneel daarheen te verbannen. Hoewel Emmen ook al een uithoek is.

 29. afolus zegt :

  Prachtige tweet van @VreemdGeluid
  “Wat zou Frank erger vinden: dat hij wordt beschuldigd van fraude of dat men zegt “Oh, Willem heeft ook nog een jonger broertje…”?
  :-D. :-D. 😀

 30. agilhartje zegt :

  Ik ga de agenda op http://www.frankouweneel.nl/agenda/ in de gaten houden. Zou me niets verbazen dat er straks een paar data vervallen.
  5-8 VBG Groningen of 12-8 VBG Emmen bijvoorbeeld.

 31. Johan zegt :

  @Jeroen Mank: En dat is nog maar één onderzoek. Wie denkt dat Wikipedia en andere crowdsource-projecten onbetrouwbaar zijn, moet Surowiecki’s ‘The Wisdom of Crowds’ eens lezen. Het vrije internet biedt juist een goede bescherming tegen misleiding, als je je maar niet beperkt tot de mening van één expert, zoals Ouweneel.

 32. borkdude zegt :

  @pixelbart “En waarom hebben de evangelischen zich ook alweer van de traditionele kerk afgesplitst?” Waarom? Is dat in lijn met de verlichting? Ik vraag mij het af…

 33. afolus zegt :

  Trouwens Frank Ouweneel heeft wel wat weg van Lawrence Roy,
  Over zijn carrière, zijn jeugd en zijn opleiding is niets te vinden op het internet. Wel over zijn doorwrochte onderzoekingen in duizenden kranten en tijdschriften die hij gebruikte voor zijn dvd’s en power point presentaties.

  *voetbalvereniging FC Emmen mocht wekelijks de oude kranten weghalen bij Frank. Nu hij stopt met lezen dreigt een ernstige financiele strop voor de club*

  Here Jezus, mag Frank in de ure van zijn benauwdheden toch ook rust vinden bij u en zijn grote broer Willem…!?

 34. borkdude zegt :

  Frank zou er nog mee weg kunnen komen door te zeggen dat hij al jarenlang bezig is met een soort satire op eindtijdbijbelstudies en dat hij het vreemd vindt dat men dat nu pas oppikt.

 35. afolus zegt :

  @johan
  Frank zou tot ongeveer 10 jaar geleden een succesvol bedrijf in de ICT hebben gehad.

  Als je zijn reacties over het internet bekijkt, krijg je de indruk dat de brave borst zich het “apenlazarus” is geschrokken toen die mannen hun bevindingen voorlegden. Hij raakte nog meer verstrikt.

  Vermoedelijk was Franks beeld van ICT vooral tekstverwerking en onderhield hij typemachines bij grote banken….
  Misschien ken je ze wel, die mannen met een stofdoekje, een kwastje en een flesje spiritus.

 36. Johan zegt :

  @afolus: Waar reageert hij dan op internet?

 37. mafchauffeur zegt :

  @borkdude: 🙂

 38. mafchauffeur zegt :

  @afolus: wat hadden we nou afgesproken. Géén internet!

 39. afolus zegt :

  @Johan
  Reacties van Frankie aan de beide jonge onderzoekers.
  Het internet is een vuilnisbak.
  En zo is het….

  Stelletje vieze vunzigaards…! 😦

 40. mike zegt :

  Kan het commentaar van het ND ook ingescand worden? Kan het niet lezen… Zoals velen denk ik…

 41. mike zegt :

  Even nog richting GG n.a.v. post gisteren: Ik vind dat hier zeker zorgvuldig te werk is gegaan! Het is een droevig verhaal.

 42. Pittig zegt :

  Het is onthutsend. En hoeveel mensen zouden het voor zoete koek geslikt hebben?

  Maar toch verbaast het me niet.

  Het gebeurt ook in de geloofsverklaring van de Doorbrekers bijbelschool. Daar wordt enorm krom geredeneerd ten aanzien van de “woordelijke inspiratie van de bijbel”… En als bewijs voor een van hun dogma’s gebruiken ze vervolgens een middeleeuwse toevoeging aan de bijbel. Dat valt volgens mij in dezelfde categorie, want ook hier zijn er geen bronnen voor en de bronnen die er zijn weerspreken het volledig of de bronnen zijn absoluut niet goed gecheckt.

  En hetzelfde met Ben Hobrink en zijn anti-evolutie boeken.
  http://tasmedes.wordpress.com/tag/ben-hobrink/

  Ik stel voor dat Frank als boetedoening de rest van zijn leven oud papier verzamelt.

  @ afolus en mafchauffeur 🙂

 43. Pittig zegt :

  @ borkdude

  🙂

  Reactie van Frank Ouweneel: “Gefopt!”

 44. Onno zegt :

  Heeft Frank wellicht ook de handen opgelegd gekregen van broer Willem en de zalving uit Lakeland ontvangen? Ik zie grote overeenkomsten met het liegen en draaien toen mensen de “wonderen” daar wilden onderzoeken en Bentley vrijwel exact hetzelfde reageerde als Frank nu en van Mattheus hebben we ook dit soort gedrag gezien.

  Ontluisterend en schokkend? Voor mij niet echt. Als mensen lekker naar fantasieverhaaltjes willen luisteren in een seminar van Frank, laat ze lekker. Persoonlijk vind ik het veel gevaarlijker als mensen in november naar Joshua Mills gaan of hun kids naar Herman Boon of naar TRIN sturen.

 45. joost zegt :

  mafchauffeur

  Hij gaat daarvoor trouwens wel een imposante berg zwaar radioactief water oversteken. Respect.

  Hij heeft kortgeleden ontdekt dat het oversteken van dat radioaktief water niet alleen zorgt voor een prachtige stralenkans maar dat hij er helemaal licht van gaat geven. 😦
  joost

 46. afolus zegt :

  @joost
  Vermoedelijk heeft Frank vanochtend een heel donker plekje in de kelder opgezocht, de telefoonlijnen doorgeknipt en een prozacje geslikt.
  Hij heeft een postduif naar het internetcafé gestuurd om te melden dat hij vandaag zijn e-mail niet komt checken…

  Niets geen straling vandaag!

 47. joost zegt :

  afolus

  Ik ben eigenlijk wel benieuwd naar zijn CV

  Zijn centrale verwarming gaat op kernenergie. Waarom ben je daar eigenlijk benieuwd naar?
  joost

 48. Trijntje zegt :

  Eerlijk gezegd: ik vind het prima, dit soort onderzoeken. Maar degenen die geloven wat F. Ouweneel vertelt op die avonden, de meesten van hen blijven dat geloven; en laten zich door dit onderzoek niet overtuigen.

 49. Pittig zegt :

  @ Onno

  Is twijfel misschien toch wel goed? 😉

 50. Jeroen Mank zegt :

  @Johan

  En dat is nog maar één onderzoek. Wie denkt dat Wikipedia en andere crowdsource-projecten onbetrouwbaar zijn, moet Surowiecki’s ‘The Wisdom of Crowds’ eens lezen. Het vrije internet biedt juist een goede bescherming tegen misleiding, als je je maar niet beperkt tot de mening van één expert, zoals Ouweneel.

  Mwa. Er is ook veel kul op internet te vinden. Denk maar aan al die sites met samenzweringstheorieën. Een beetje kritisch selectief surfen en meerdere online en offline bronnen raadplegen is meestal niet echt een slecht idee.

 51. afolus zegt :

  @joost
  Omdat hij nu in de kelder zit, daar is het koud en daar komt dus geen zonnestraal.

 52. Jeroen Mank zegt :

  afolus, op 11 juli, 2012 om 11:09 am
  ICT oftewel Informatie en Communicatie Technologie zegt niet zoveel.
  Ik heb ooit in een grijs verleden gepoogd om de AMBI opleiding te doen. Dat staat voor ‘Automatisering en Mechanisatie van de Bestuurlijke Informatievoorziening’. En daar leerde ik dat als een kaartenbak voor een organisatie de beste oplossing lijkt om hun gegevens op te slaan en te ordenen dan moet je ze een kaartenbak adviseren en niet proberen ze een computer aan te smeren.

 53. Pittig zegt :

  Dus Frank Ouweneel heeft avond na avond na avond allemaal zaken verteld, waarvan hij wist dat het onzin was?

  Hoe moet ik me dat voorstellen? Hij kwam aanrijden, zong mee met wat liederen, ging op het podium staan, sprak een hartstochtelijk gebed uit dat de ogen geopend zouden worden en iedereen open zou staan voor wat God door de bijbel tot ons sprak, sloeg de bijbel open en ging vervolgens leugen na leugen na leugen verkondigen?

  Hoe krijg je dat voor elkaar? Hoe krijg je dat over je hart en geweten?

  En in de voorbereiding al! Hoe kun je dat doen? Plagiaat is tot daar aan toe, maar hier verzint hij van alles. “Hier heb ik nog een goede bron nodig, waar is dan een leuke titel?”

  Maar het doel heiligde de middelen? Net als met goudstof voor TRIN? Of de strijd tegen evolutie van Ben Hobrink? En de wonderen van Heidi Baker in Mozambique helpen toch het geloofsvertrouwen te sterken? Zo bevestigde Frank Ouweneel het eindtijdgeloof en dat was toch heel belangrijk?

  Ik moet sterk denken aan de anti-evolutie praatjes van Kent Hovind (Dr Dino) die ook vond dat alle middelen geoorloofd waren als het maar aansloot bij wat de goegemeente dacht.

  En dan heeft Trijntje ook wel gelijk. De mensen geloofden het al. Darby en Hal Lindsey hadden het er al ingestampt met hun vreemde theorieën. Dus of Frank Ouweneel nu met wat gegevens rommelde, doet er voor hen niet zo toe.

  Maar ik begrijp echt niet hoe hij de afgelopen jaren ’s nachts in slaap gevallen kan zijn en niet hele nachten heeft liggen woelen door schuldgevoelens….

  En wat ik ook niet begrijp. Waarom heeft broer Willem Ouweneel nooit onraad geroken? Heeft die zich gewoon totaal niet beziggehouden met het werk van zijn broer? Niets van gelezen? Of heeft hij het wel gelezen, maar ging er nergens een lampje branden? Of ging er een lampje branden, maar wilde hij dat het niet openbaar werd, zoals met veel andere zaken die broer Willem in de doofpot stopt?

  Vragen, vragen, vragen.

 54. afolus zegt :

  @Jeroen Mank
  Vermoedelijk heeft Frank die zelfde opleiding gevolgd.
  “Als de mensen een smeuïg verhaal willen en geen gedegen bijbelstudie, dan geef je ze een smeuïg verhaal…” 🙂

 55. mafchauffeur zegt :

  Kijk, daar heb je het al. Eén van de Nederlandse Eindtijdherauten wordt genadeloos neergesabeld door een zich christelijk noemend dagblad en een zich gristelijk noemend weblog, en de Vijand ziet zijn kans schoon.

  http://www.telegraaf.nl/binnenland/12535075/__Amsterdam_hijst_Europese_vlag__.html

  Adderengebroed.

 56. afolus zegt :

  Hey maf,
  Is de opname wellicht toch al achter de rug?
  Ik ben er nog en jij ook..!

 57. mafchauffeur zegt :

  @afolus: nee, ik kreeg net nog een mailtje van Zeurensen, die is er ook nog.

  Niets aan de hand.

 58. Pittig zegt :

  @ afolus en mafchauffeur

  Ik zie mijn vrouw nergens meer. Ik begin me toch ernstig zorgen te maken!

 59. mafchauffeur zegt :

  @Pittig: die is hier, even uithuilen denk ik. Komt helemaal goed.

  Hoop ik.

 60. Pittig zegt :

  @ afolus en mafchauffeur

  Ik denk dat ik jullie in het vervolg gewoon samen aanspreek als “af en maf”

 61. Pittig zegt :

  @ maf

  Ik weet niet welke vrouw je nu in je armen hebt, maar het is niet mijn vrouw. Mijn vrouw liep hier — hemel zij dank dat er geen opname is — net langs de studeerkamer.

 62. mafchauffeur zegt :

  @Pittig:

  Maar ik begrijp echt niet hoe hij de afgelopen jaren ‘s nachts in slaap gevallen kan zijn en niet hele nachten heeft liggen woelen door schuldgevoelens….

  Of hij vaart blind op allerlei obscure complottheorie-nieuwsbrieven die hij zich van heide en verre laat toesturen.

  Een stevige schep cognitieve dissonantie erbij, het familiebord voor de kop en stug doorgaan.

  Zo ‘simpel’ zou het kunnen zijn.

 63. Pittig zegt :

  “af en maf”

  of “afmaf”

  of “mafaf”

  — die laatste twee klinken heel toepasselijk net als twee schoothondjes die blaffen…

 64. mafchauffeur zegt :

  @Pittig: doet ze snel he? Net Joshua Mills.

 65. Pittig zegt :

  @ mafchauffeur

  Maar dan hebben de schrijvers van die nieuwsbrieven dat weer allemaal uit de duim moeten zuigen…

  En dat zou ook betekenen dat Frank Ouweneel alles zomaar slikte! Niets controleerde, alles trouw overschreef, geen enkel reflectie toepastte…

  En ook dat broer Willem Ouweneel nergens iets van merkte.

  Maar dat is dan het familiebord voor de kop. Meer een “familie-betonnen muur voor de kop”, als ik hun capriolen langs ga.

 66. mafchauffeur zegt :

  @Pittig: klopt, maar dat er mensen zijn die complottheorieën uit de duim zuigen zal geen verrassing zijn. De mogelijkheid die ik opwerp is enkel of Frank Ouweneel zélf de fantast is of dat hij “slechts” fantasten gelooft.

  Het bevrijd zijn van de Geest van Kritiek heeft zo z’n risico’s.

 67. Onno zegt :

  “Aangezien ik mij reeds vele jaren als Bijbelleraar door God geroepen weet en mijn onderwijs derhalve onbesproken dient te zijn”

  Dit is toch wel satire he? Ja toch he? Zucht….

 68. Harm Luursema zegt :

  Jammer dat dit zo moet gebeuren! Pittig, je had het over Kent Hovind, op welke manier heeft hij gefraudeerd? Want ik had al wel mijn vermoedens maar ik heb verder nooit echt onderzoek gedaan.

 69. afolus zegt :

  @maf @Pittig
  Halleluja, lofgezongen.
  We zijn er allemaal nog.
  Er is nog hoop…

  Voor de zekerheid zal ik zo de FB pagina’s van Willem en Mattheus nog even checken. 😉

 70. afolus zegt :

  @Pittig
  Zolang je mijn/onze naam niet verbastert tot “maffia” vind ik het wel goed…!

 71. joost zegt :

  afolus

  Omdat hij nu in de kelder zit, daar is het koud en daar komt dus geen zonnestraal

  Wat ben jij op eens een betrokken man. Zoveel considiratie met die man in zijn kouden kelder zonder zonnestraaltjes.
  joost

 72. midas zegt :

  Best treurig eigenlijk als je zinsndes gast grbryien, al ‘aanval van de satan’. Soort laatste stuiptrekking hoop ik. Ik zeg: boetedoening en je nooit meer laten zien. Wat zou zo’n man nu zeggen in zijn gebed voor het slapen gaan? Verlost ons van de media die iets verder kijkt dan hun neus lang is.

 73. Robert zegt :

  @harm Met de inkomstenbelasting in ieder geval, daar is hij voor veroordeeld: http://www.religionnewsblog.com/16451/kent-hovind-dr-dino-guilty-on-all-counts

 74. Onno zegt :

  @Pittig, een beetje twijfel is nooit verkeerd. De Bijbel wijst goedgelovigheid ook ten zeerste af en zegt dat je alles moet toetsen. Als je dat twijfel wilt noemen is dat prima. Ik heb nooit gezegd dat je nergens aan mag twijfelen. Als je alles heel erg zeker weet en alles daaraan ophangt kan je wel eens zo in een angst schieten dat je alles doet om het overeind te houden, inclusief liegen en draaien om niet je hele fundament van je leven aan gruzelementen te zien gaan.

 75. bramvandijk zegt :

  Wat een ontzettend slappe reactie, om dit als aanval van satan te beschouwen. Zelfs na het lezen van de rapporten valt me dat tegen van dr. Frank.

  @pittig

  Dus Frank Ouweneel heeft avond na avond na avond allemaal zaken verteld, waarvan hij wist dat het onzin was?
  Hoe moet ik me dat voorstellen? Hij kwam aanrijden, zong mee met wat liederen, ging op het podium staan, sprak een hartstochtelijk gebed uit dat de ogen geopend zouden worden en iedereen open zou staan voor wat God door de bijbel tot ons sprak, sloeg de bijbel open en ging vervolgens leugen na leugen na leugen verkondigen?
  Hoe krijg je dat voor elkaar? Hoe krijg je dat over je hart en geweten?

  Tsja, dat is een ingewikkelde vraag. We weten wel dat het vaker is voorgekomen, amerikaanse gebedsgenezers die zogenaamd profetische informatie van god doorkregen maar eigenlijk een oortje hadden, dat soort dingen. Diederik Stapel is ook een goede vergelijking wat dat betreft.

  Wellicht dat een aantal van de onvindbare tijdschrijften toch bestaan en hele obscure complottheorieën bevatten en dat dr. Frank die wel zomaar vertrouwt in tegenstelling tot het internet.

  Ik ben inmiddels er meer van overtuigd dat hij wel degelijk zelf de informatie aanpast en met wat extra mooie onvindbare titels de eerste kritische vragen probeert te omzeilen. Waarom? Om extra duidelijk te maken wat volgens hem toch wel waar is, namelijk dat de huidige geschiedenis in de bijbel is voorspeld. Als je dat toch al gelooft, hoef je het alleen maar iets aan te dikken om overtuigender te zijn. En zolang je het gevoel hebt alleen maar aan te dikken ben je er zelf waarschijnlijk van overtuigd dat het eigenlijk niet liegen is.

  Wellicht dat enige jaloezie naar zijn broer die een gewaardeerd spreker is ook meespeelt om zelf met een goed verhaal te willen komen? Dat is wel heel speculatief, maar toch…

 76. John zegt :

  Ik had maar één reactie: OMG!

 77. Onno zegt :

  De hamvraag; zouden dit soort onthullingen helpen voor mensen om wat minder goedgelovig te worden en te gaan toetsen in plaats van iemand op basis van titels, goede naam en op zijn vriendelijke blauwe ogen te geloven?

 78. Click zegt :

  “…self-deception is the acquisition and maintenance of a belief (or, at least, the avowal of that belief) in the face of strong evidence to the contrary motivated by desires or emotions favoring the acquisition and retention of that belief.”

  En zie de rest van het interessante filosofische artikel over zelfdeceptie op: http://plato.stanford.edu/entries/self-deception/

  Misschien helpt het om te begrijpen hoe mensen iets kunnen doen waar ze uiteindelijk niet zelf in geloven.

 79. Click zegt :

  En o ja, deze website (Stanford Encyclopedia of Philosophy) voldoet zeker aan de criteria die dr. Frank stelt aan een goede bron. 🙂

 80. afolus zegt :

  @john
  OMG is weer eens wat anders dan Oh boy.
  Dat laatste kan ik me dan weer beter voorstellen als reactie van de oude Willem O. jegens zijn jongere broertje. Oh boy…
  😀

 81. henkjan37 zegt :

  mensen die te pas en te ompas OMG roepen…das wel een beetje raar…op de rand van Godslasterlijk, maar vooral aanstellerlinger dan aanstellerig!

 82. henkjan37 zegt :

  overigens zijn willem en frank beide niet-christelijke namen! hoe opvallend;)

 83. Gerrit zegt :

  Zucht…een Nederlandse Harold Camoing kan er ook nog wel bij. Wat een super werk verzet! GG is lekker bezig, TRIN, LEG, Sorensen nu dit weer erg sterk journalitiek medium jullie! Wat is het goed dat zo een site als GG bestaat! Wel vreemd om toch kritiek te hebben dat Goed Gelovig opeens met het ND en haar betaalmuur samenwerkt…Maar goed hopelijk worden ogen eens geopend zal wel niet want mensen willen graag angstige verhalen horen en juist angst is tegenovergestelde van het Christendom. Maar ik ruik meer bloed wie gaat deze sites eens analyseren? http://xandernieuws.punt.nl/ http://eindtijdnieuws.blogspot.nl/ http://boinnk.nl/blog/tag/eindtijdnieuws/ of natuurlijk deze super mooie en overzichtelijke site ;-P http://www.openbaring.org/actueel.html

 84. afolus zegt :

  @henkjan37
  Als ik zou weten wie je bent zou ik je nomineren voor de Gouden Bikini; wat een fijnslijper ben jij…! Oh boy! 😦

 85. henkjan37 zegt :

  overigens wil ik wel zeggen:

  respect voor de helderheid die de gebroeders ouweneel geven. Soms, gezien bv de dikte van hun boeken en de hoeveel bronnen en verwijzingen erin..leek het soms net alsof ze ontwikkeld en geleerd waren. Dat was natuurlijk niet zo en dat is nu dus helder. Dat is fijn…want daarmee is het weer eventjes heel erg helder dat het niveau van de charistici in Nederland in elk geval, op een bedroefend niveau is en hun theologie en overtuiging alleen betaat uit gevoelens en retoriek, en zeker niet uit een rationeel en wetenschappelijk en historisch onderbouwt kader. Dat maakt het makkelijker er afstand van te nemen. Het is gewoon beter als de charismatische vernieuwing plaats vindt binnen gevestigde kaders, die meteen ook zorgen voor controle, onderbouwing en continuiteit.

 86. Pim zegt :

  Dan die HarryS de boel verdedigd is niet zo heel raar. HarryS is Harry Sleijster zie ook commentaar op:

  http://www.cip.nl/nieuwsbericht_detail.asp?id=29813

  Harry beheert http://www.vergadering.nu.

  en wie linkt er naar die site:

  http://www.willemouweneel.nl/

  Dus ze kennen elkaar.
  Tot zover mijn eigen onderzoek. 🙂

 87. henkjan37 zegt :

  @afolus

  oeeee…wat een eer;) ik denk ook wel dat die me goed staat!

 88. Onno zegt :

  Mensen waar zijn jullie nou helemaal mee bezig? Het is allemaal laster. Gaan jullie je echt bezig houden met alles onderzoeken? Flauw hoor. Heb je niks beters te doen om je broeder zwart te maken? Je weet het he? Raak de gezalfde des Heren niet aan!! Wie aan Frank komt komt aan God. Kunnen jullie hem niet vergeven? Maken jullie nooit fouten?

  Onze lieve broeder Frank heeft niemand misleid hoor. Ana Mendez en Thijs Piet van de LEG hebben het zelf gezegd: “Een echte Christen kan niet misleid worden” Ga dus wat nuttigs doen en geef zelf het goede voorbeeld. Het zijn altijd mensen die zelf niks presteren die kritiek hebben op een ander en hun eigen broer aanklagen. Bah….

  { satirische modus uit }

 89. jantje zegt :

  @henkjan37,

  Voor alle duidelijkheid, Frank is zeker geen charismaticus. En over Willem valt zeker te twisten. Probeer even je vooroordelen naar charismatischen te beheersen of met echte feiten te onderbouwen.

 90. henkjan37 zegt :

  gezien dat broeger Willem actief is bij Trin, dat beide hun optredens houden bij beria-feestjes, en ook gewoon de aard van hun ideen, plaatst ze beslist wel in een dergelijke hoek! Willem Ouweneel maakt dat zelf ook nog eens duidelijk door zijn relaas over de nieuwe tweedeling! Waarom zou je hen tegenspreken? (in dit geval dan he…in andere gevallen uhm:P)

  Ze hinkelen dus tegen het ultra-charismatische aan, maar zijn daar toch iets te voorzichtig voor zelf, maar ze vallen echt wel rechts van evangelische PKN-ertjes bv;)

 91. Marielle zegt :

  Frank is in ieder geval goed met computers, want photoshoppen kan hij wel als je sommige foto’s in de pdf zo ziet 🙂 (kan hij in ieder geval nog als ict-er aan de slag)

 92. Onno zegt :

  @Marielle,

  Trin heeft vast ook nog wel een plekje op de afdeling damagecontrol of zo voor onze ome Frank.

 93. mafchauffeur zegt :

  Het wachten is nu op een ingenieur van NASA die het opneemt voor Dr. Frank.

 94. Pittig zegt :

  @ mafchauffeur

  Maar dan wel een NASA ingenieur die een totaal ander vak bestudeerde dan waar Frank Ouweneel steeds over sprak…

 95. Pittig zegt :

  @ Harm Luursema

  Niet alleen wat betreft de financiën verzon Kent Hovind van alles bij elkaar.

  Hier een kort overzicht van zijn vele verdraaiingen en leugens:
  http://rationalwiki.org/wiki/Kent_Hovind

  De beste man heeft zelfs met rechtszaken geprobeerd om kritische video’s over zijn stellingen van YouTube verwijderd te krijgen. Ook die rechtszaken heeft Hovind verloren…

  Hij kon heel goed spreken en het heel overtuigend brengen, dat geef ik meteen toe. En het evangelische publiek slikte het als zoete koek, want het was precies wat ze wilden horen!

  Maar het staat bol van de leugens, verdraaiingen en zeer selectief lezen. Het doel heiligde blijkbaar de meest ondermaatse, oneerlijke en gemene middelen. Maar de conservatieve evangelische wereld riep “hallelujah” en voelde zich gesterkt in hun geloof… 😦

 96. mafchauffeur zegt :

  [complotdenkmodus]
  Dr.Frank heeft de naam SOFIA weggeshopt op de NASA-747:

  Broer Willem heeft onderzoek gedaan naar een van hun vroomste middeleeuwse voormoeders Sophie:
  http://www.willemouweneel.nl/artikelen/978-de-vrome-sophie
  Het kan niet anders, daar zit een verband tussen. Iets met het voorgeslacht, zoveel is zeker.
  [/complotdenkmodus]

 97. jantje zegt :

  @henkjan,

  Wat Willem doet, heeft natuurlijk niks met Frank te maken. Je geeft m.i. nog steeds niet aan waarom Frank charismatisch is. “De aard van hun ideeen” is een beetje een vaag begrip. Je neemt het zelf met de waarheid zeker ook niet zo nauw?

 98. Pittig zegt :

  Op zich niet zo schokkend, er lopen heel wat wannabe Hal Lindseys rond die het boek Openbaring als geen ander kunnen duiden, maar Frank onderscheidt zich op één belangrijk punt: hij zuigt de meeste Eindtijd-feiten gewoon uit z’n dikke duim.

  Volgens mij onderscheid Frank zich in niets van de andere wannabe Hal Lindseys! Ze zuigen allemaal stuk voor stuk feiten uit hun duim. Of het nou Basilea Schlink of Hal Lindsey is, de Moria-folders of evangelische eindtijd sites. Met de koppeling van Openbaring aan hedendaagse gebeurtenissen zaten ze er allemaal naast. De Sovjet Unie was niet het Beest, de tien lidstaten van Europa (tienkoppig monster) kent al geen tien lidstaten meer, de New Age heeft de wereld nog steeds niet overgenomen.

  Het is schokkend wat Frank Ouweneel gedaan heeft, maar dat is gewoon het niveau van evangelische eindtijdverwachtingen…

 99. Pittig zegt :

  En David Wilkerson, Martie Dieperink, Bottenbleij, Jan van Barneveld, stichting Opwekking, etc.etc.

 100. Pittig zegt :

  @ jantje

  Wanneer ben je volgens jou dan een charismaticus?

  Volgens de analyses van velen hier op Goedgelovig valt Willem Ouweneel zeker onder de categorie ‘neo-charismatici’ en doet hij mee met de meest extreme charismatisch-evangelische praktijken bij TRIN. Daar zijn al meer dan honderd stukjes op Goedgelovig aan gewijd.

 101. Wilfred zegt :

  Tja, dit is natuurlijk een stevige steun in de rug voor mijn afkeer van het dispensationalisme… 😉

  Ik heb gelukkig Frank Ouweneel nooit serieus genomen…

  Verder doet het mij allemaal sterk denken aan de film Shattered Glass…
  http://www.artifilm.nl/Html/shatteredglass.asp

  @Maf/Afolus: Hulde, jullie waren er vroeg bij vanochtend! Heb regelmatig het grinniken moeten onderdrukken bij jullie comments… 🙂

 102. jantje zegt :

  @Pittig,

  Mijn vraag aan henkjan was waarom hij Frank een charismaticus noemt. Dat is mij niet duidelijk. In Willem ben ik niet geintereseerd.

 103. mafchauffeur zegt :

  @Pittig: pas op de bocht, je vliegt er bijna uit…. 🙂

 104. mafchauffeur zegt :

  @Wilfred: mail effe je nieuwe telefoonnummer, dan kun je tenminste live meelezen.

  Alvast bedankt!

 105. Wilfred zegt :

  @Maf: Ja, doeg! Ik moest mijn ogen wel drie keer uitwrijven toen ik zag hoe vroeg jij reageerde!! Dat komt bij mij alleen voor als ik het ’s nachts heel laat maak… 😉

 106. mafchauffeur zegt :

  Morgenstond heeft goud(stof) in de mond.

 107. Pittig zegt :

  @ mafchauffeur

  Of zit ik op de rechte weg en maak jij een plotselinge draai? 😉 Vanuit mijn perspectief vliegen de genoemde namen met hun eindtijd voorspellingen namelijk volkomen uit de bocht, landen in de greppel en denken dat het de hemel is, omdat ze hun hoofd flink gestoten hebben en allemaal licht zien (sterretjes).

  Ik ben uiteraard wel benieuwd naar de argumenten voor je uitspraak. Wil je mij daarmee verblijden? 🙂

 108. joost zegt :

  onno

  Wie aan Frank komt komt aan God. Kunnen jullie hem niet vergeven?

  vast wel,! lever jij het vergif? 😡
  joost

 109. mafchauffeur zegt :

  @Pittig: ja hoor.

  Met de koppeling van Openbaring aan hedendaagse gebeurtenissen zaten ze er allemaal naast

  Akkoord

  Ze zuigen allemaal stuk voor stuk feiten uit hun duim.

  Huh?

  Het is enige tijd geleden dat ik die boekjes heb gelezen, en heb ze thuis niet in de kast staan. Maar bij staat bij dat ze de “hedendaagse feiten” wel redelijk op een rij hadden (de interpretatie daarvan en de koppeling met de Bijbel is weer wat anders). Bijvoorbeeld dat de Europese Gemeenschap 10 staten telde.

  Het gesignaleerde probleem met Dr.Frank is nou juist dat hij beweert dat de Europese Unie 666 lidstaten telt. Terwijl het er (momenteel) 27 zijn. Dr. Frank jokt over de feiten, en de voorspellingen zijn (mede daarom) waarschijnlijk quatsch.

  En jawel, waarschijnlijk zal bijv. Wilkerson hier en daar ook wat feiten verkeerd hebben (drugsgebruik in A’dam, weetikveel) maar maakte hij (en Lindsey etc) het met de beschrijving van de toenmalige feiten net zo bont als Dr. Frank?

 110. Pittig zegt :

  @ Wilfred

  De laatste keer dat ik om 6 uur opstond was… Euh… Euh… Euh…

  Ik geloof een keer in 1981 (op “veldschool” toen we met de klas van de school in Johannesburg in de natuur rond een kampvuur sliepen, terwijl we de vorige dag les hadden gekregen in alle giftige slangen en giftige schorpioenen die daar waren), in 1982 (op een voorbereidingskamp voor scholieren die later in militaire dienst van Zuid Afrika moesten), 1983 (een vroege safaritocht), een keer in 1987 (om bij de val van de muur in Berlijn te zijn), in 1990 (om vliegtickets in Parijs op te gaan halen) en… dat was het. Maar daar waren dan ook hele goede redenenen voor. Een rel in de evangelische wereld vind ik dan niet belangrijk genoeg.

  Daarentegen ben ik menigmaal tot 6 uur of later opgebleven. Tijdens de studie met enige regelmaat, bij WK voetbalwedstrijden aan de andere kant van de wereld, met oud en nieuw wel eens, bij elke Amerikaanse presidentsverkiezing, bij belangrijke Nederlandse verkiezingen, bij bijzondere ruimtelanceringen, bij urenlange zoektochten op internet naar informatie en muziek, etc.

  Het heeft wel wat om de zon te zien opkomen, de vogeltjes te horen die beginnen te fluiten en als de kinderen voor de nieuwe dag naar beneden komen pas te gaan slapen, of niet?

 111. Wilfred zegt :

  @Pittig:

  Het heeft wel wat om de zon te zien opkomen, de vogeltjes te horen die beginnen te fluiten en als de kinderen voor de nieuwe dag naar beneden komen pas te gaan slapen, of niet?

  Zeker! Ik was het laatste jaar nog wel eens met mijn broer aan het poolen rond die tijd. Heeft absoluut wat! Dat van die kinderen die naar beneden komen, zou ik trouwens niet weten… 😉

  De laatste keer dat ik om die tijd opstond was volgens mij om een keer een cursus in Almere bij te wonen… 😦
  Daarvoor vermoedelijk om vroeg te gaan vissen… maar dat is ook wel eind jaren ’80…

 112. Mustafa zegt :

  Pittig schrijft:

  Dus Frank Ouweneel heeft avond na avond na avond allemaal zaken verteld, waarvan hij wist dat het onzin was?
  Hoe moet ik me dat voorstellen? Hij kwam aanrijden, zong mee met wat liederen, ging op het podium staan, sprak een hartstochtelijk gebed uit dat de ogen geopend zouden worden en iedereen open zou staan voor wat God door de bijbel tot ons sprak, sloeg de bijbel open en ging vervolgens leugen na leugen na leugen verkondigen?
  Hoe krijg je dat voor elkaar? Hoe krijg je dat over je hart en geweten?

  En dat gaat alleen nog maar over Frank zelf. Wat in deze twee artikelen onvoldoende belicht wordt is de grote vraag hoe het in godsnaam (in godsnaam? ja, in godsnaam kennelijk) kan dat een onzin-orakelend figuur zo vaak een podium krijgt van gristelijke goegemeenten.

  Bevestigt dat niet hoe endemisch goedgelovigheid is in deze kringen? Laat het niet zien hoe makkelijk mensen elkaar napraten als het maar bij hun bestaande denkbeelden? Geeft het niet aan dat er een schrijnend gebrek is aan intellectuele durf — durf om dingen te checken, durf om vragen te stellen, durf om te twijfelen? Het zegt nogal wat dat deze man kennelijk acht jaar lang heel Nederland rond kan gaan tot twee pientere jongemannen (waarvan er één niet gelooft) het op zich nemen zijn uitspraken eens te checken.

  Het erge is dat het me niet echt verbaast. Opeens weet ik weer waarom ik niet in een magische parallele werkelijkheid geloof, en waarom ik een compilatie van midden-oosterse orale tradities niet verhef tot woordelijk geïnspireerd godboek. Omdat het vanaf dat punt maar een akelig klein stapje is naar het stilzwijgend accepteren, zo niet geloven, zo niet verbreiden van dit soort onzin. Frank Ouweneel & supporting crew, bedankt voor de les — goede reclame voor het geloof hoor!

 113. goedgelovig zegt :

  @Mustafa: De vraag waarom er zoveel goedgelovigheid is onder gristenen ligt als het ware aan de basis van GG. Er is ook al heel wat over gediscussieerd op deze site. Het is maar de vraag of we daar ooit uit komen. Er zijn blijkbaar altijd groepen mensen die niet zelf na willen denken (‘laat anderen maar voor mij denken’) en misleid worden. Ook een onthullend artikel op GG zal daar niets aan veranderen. Overigens gaat het ND a.s. zaterdag in op het fenomeen ‘bijbelleraren’. Als er iets interessants in staat, zullen we dat op GG samenvatten.

 114. goedgelovig zegt :

  @Pittig: Als je al in 1987 bent opgestaan om bij de val van de Muur te zijn, heb je dus twee jaar bij die Muur staan wachten tot hij omviel… 😉

 115. Pittig zegt :

  @ mafchauffeur

  Het ging mij vooral om die koppeling. Die hebben ze echt stuk voor stuk uit de duim gezogen. En dat gebeurt keer op keer. Ze leren het nooit! 

  Eerst de Sovjet Unie met een nucleaire oorlog als Armageddon, toen de Irak oorlog als Armageddon en Saddam Hoessein als de antichrist (vele evangelische boekjes lieten zien hoe Saddam Hoessein het oude Babylon had opgebouwd), nu is het de islam en over 50 jaar is het weer wat nieuws. Elke keer geven ze informatie en “feiten”, die totaal niet blijken te kloppen. 

  En ook feitelijke informatie klopte niet. Zo was de Sovjet Unie helemaal niet het zeer machtige land dat stichtingen als Open Doors de evangelischen altijd voorhielden (gevoed door Amerikaans McCarthyaans vijandsdenken). Zo was de EU (in die  tijd nog EEG) toen en nu niet uit op wereldoverheersing. En de Wereldraad van Kerken was niet en is ook nooit de Universele Kerk geweest die iedereen zou verleiden tot een vals evangelie.

  Basilea Schlink vertaalde woorden van wetenschappers als “benieuwd” met het woord “angstig” om zo te doen voorkomen of de wetenschappelijke wereld ook in angst uitkeek naar het einde van de wereld in 1974…
  http://www.hetkoninkrijkderhemelen.info/?page_id=11497

  Hoeveel voorbeelden heb je eigenlijk nodig?

 116. Pittig zegt :

  @ Mustafa

  Maar wat te denken van communisten die jaren en jarenlang in de Sovjet Unie als heilsstaat geloofden en alle argumenten contra onderuit haalden?

  Of dat de meerderheid van de Amerikanen (dankzij mensen als Kent Hovind erg wantrouwend tegen de wetenschap gemaakt) niet geloven dat de aarde opwarmt en wel geloven dat er een samenzwering is onder wetenschappers? (oké, dat laatste voorbeeld gaat ook weer over evangelische gelovigen).

  En wat er allemaal in New Age kringen wordt verkondigd.

  En als je ziet hoe er bij de Hare Krishna’s en Sathya Sai Baba allemaal mensen om de tuin worden geleid…

  (Heb ik nu van allerlei stromingen wat genoemd?)

  En wat zouden jij en ik misschien allemaal wel niet wegstoppen en negeren wat ons niet uit komt?

 117. Pittig zegt :

  @ GG

  🙂

  Enkele mogelijke antwoorden:

  1. Ik zat toen nog in mijn evangelische fase en het was een profetische reis.

  2. Ik vond het al zo lang duren!

  3. Ik heb me vergist in de datum. Maar ik heb wel stukjes muur en foto’s als bewijs! Ik ben geloof ik zelfs nog op het journaal te zien geweest, waar ze allemaal mensen boven op de muur lieten zien. Familieleden herkenden me, maar ik heb zelf de ‘Berlijn-tapes’ nooit teruggezien. Of zouden jullie die nog op willen duiken? 😉

  (Tip: mogelijkheden 1 en 2 hebben een groot “Ouweneel”-gehalte…)

 118. Pittig zegt :

  @ GG

  Ben wel benieuwd naar het stuk van het ND over “bijbelleraren”. Als iemand de woorden bijbel of bijbelgetrouw ergens aan toevoegt, ben ik meteen al erg wantrouwend… Het heeft toch altijd een hoog “watikopditmomentdenk” gehalte. Als Frank Ouweneel zich bijbelleraar noemt, dan zou het volgens mij eerlijker zijn als hij zichzelf met “Frank-en-een-beetje-de-bijbel-leraar” aan zou duiden. Zo heb je FijnvanDraat-en-een-beetje-de-bijbel-leraren, Willem-en-een-beetje-de-bijbel-leraren, Doorbrekers-ideologie-en-een-beetje-de-bijbel-leraren, etc.

 119. mafchauffeur zegt :

  @Pittig: geen voorbeelden nodig hoor… 🙂
  Maar wat je nu als “feiten” aanhaalt zijn beweringen (van Lindsey) ed over beweegredenen/verborgen agenda’s (van VN, EEG) en inschattingen/waardering van andermans propaganda (US vs USSR). En uiteraard de koppeling met en duiding van Bijbelteksten.

  Of de VN uit is op wereldheerschappij vind ik pas een feit als Ban Ki Moon dat onomwonden verklaart. En dan nog kan BKM door de Algemene Vergadering worden teruggefloten. Maar dat de oceanen vol zitten met radioactiviteit zie ik als een controleerbaar feit.Dit soort Dr.Frank fratsen durfde zelfs Lindsey niet op deze schaal uit te halen….

 120. henkjan37 zegt :

  @ jantje

  In alle eerlijkheid had ik de neiging ze over een kam ze scheren (a) mijn fout natuurlijk en goed dat je het opmerkt.

  Toch zou ik eventjes wel geneigd zijn hem in die hoek te plaatsen: Ik zal uitleggen waarom!

  Om te beginnen heb je natuurlijk in nederland een aantal stromingen binnen her protestantisme, dat is zowel binnen de pkn als daarbuiten een herkenbaar beeld. Over het algemeen is het buiten de pkn wel snel wat radicalter, maar alle groepen heb je daar ook binnen en had je vroeger ook binnen de hervormden:

  welnu: de groep waar de ouweneeltjes heel duidelijk bijhoren zijn de evangelischen(dubbelzinnig woord), of met een lelijk anglicisme evangelicalen. Welnu, het zijn juist de evangelicalen die zulke boeken schrijven. Immers, iemand vanuit een meer confessionele hoek of vanuit een meer liberale hoek zou nooit zo teleologisch schrijven. Want dat is wat hier gebeurd…iemand heeft een doel, in dit geval verklaren waarom de eindtijd nabij is, in een ander geval waarom kan evolutie niet. Vanuit dat doel worden bewijzen gezocht. Dat is op zich al fout en onwetenschappelijk, want je moet juist vanuit de bewijzen je conclusies trekken en geen doel hebben, een hypothese mag je eventueel hebben, en conclusie van tevoren nooit.

  Frank Ouweneel maakt hier dus twee fouten, teleologie en vervolgens niet alleen feiten misbruiken maar ook zaken verzinnen! Daarmee maakt hij zichzelf belachelijk. De teleologie kom je echter binnen evangelicale groeperingen zeer veel tegen. Deze evangelicale groepen komen heel duidelijk naar voren vanuit de ‘revivals’, zoals die vooral in de VS, maar in mindere mate ook in Europese landen plaatsvonden. In Nederland bijvoorbeeld in Nijkerk en Aalten in de 18e eeuw en wat regelmatiger in de 19e eeuw. De pinksterbeweging is natuurlijk het prototype van een revivalkerk, maar als je niet-calvinistisch baptisme hebt, zou je in feite ook kunnen zeggen dat dit voor het meerendeel voorkomt uit begin 19e eeuwe revivels in de VS.

  Waneer we zien waar hij optreed met zijn praatjes over de eindtijd en waar hij dan ook vervalt in zijn chiliasme past dat prima in het beeld dat ik schets…wat voor kerken zijn dit? de helft pinkster en de helft andere kerken, maar steeds evangelische gemeente of vrije baptistengemeentjes. Durf ik daarmee te zeggen dat hij past bij het neo-charismatische beeld, ja absoluut!

 121. Click zegt :

  Frappant ook dat Frank Ouweneel in zijn “commentaar” zegt dat zijn onderwijs onbesproken dient te zijn (omdat hij een door God geroepen Bijbelleraar is). Ik neem aan dat hij hiermee hetzelfde bedoelt als in: onbesproken gedrag, en niet dat wat hij leert niet besproken wordt.
  Maar dan bedoelt hij waarschijnlijk dat het om zijn intenties gaat in het presenteren van zijn leer. Die moeten zuiver zijn. Het zal toch niet gaan over de inhoud van wat hij zegt. Als dat zo zou zijn, dan zegt hij hier dat hij de waarheid spreekt omdat hij door God geroepen is.
  Hoe het ook zij: bij beide (intenties en inhoud) zijn vraagtekens te zetten.

 122. Wilfred zegt :

  @Pittig:

  En de Wereldraad van Kerken was niet en is ook nooit de Universele Kerk geweest die iedereen zou verleiden tot een vals evangelie.

  Niet? Mmm. maar volgens mij brengen ze wel ‘een ander evangelie’!!

  Ik ben geloof ik zelfs nog op het journaal te zien geweest, waar ze allemaal mensen boven op de muur lieten zien. Familieleden herkenden me, maar ik heb zelf de ‘Berlijn-tapes’ nooit teruggezien. Of zouden jullie die nog op willen duiken? 😉

  Tja, niet te missen natuurlijk! Nee, wij geloven zo wel dat je in beeld was… 🙂

 123. Ria zegt :

  jorionne, op 11 juli 2012 om 19.16 zei:

  Eigenlijk onvoorstelbaar, dat een bijbelleraar zo veel moeite doet om te verklaren dat we in de eindtijd leven! Als hij bij de bijbel was gebleven en deze had verklaard t.a.v. dit onderwerp, was het tenminste een bijbelgetrouwe uitleg gebleven en had de boodschap Kracht gehad. Jammer, dat er zoveel tijd is gestoken in allerlei grootse speculaties en drogredenen, waardoor deze bijbelleraar geen waarheid verkondigt, terwij hij juist een verkondiger van de Waarheid dient te zijn.
  Het Woord verklaart zichzelf en dat is Waarheid.

 124. Wilfred zegt :

  Henk Medema tweette:

  Op16:7 – Ik hoorde het altaar zeggen: Ja, God, Almachtige! waarachtig en rechtvaardig zijn Uw oordelen!

  Zou die het nou over Frank Ouweneel hebben of over de noodzaak tot fusie van zijn uitgeverij? 😉

  Op CIP nog een aardig artikel:
  “Bekijk de wereld door Gods bril”
  http://www.cip.nl/nieuwsbericht_detail.asp?id=21413

  Bijbelleraar Frank Ouweneel ergert zich aan “bangmakerij” en “sensatiezucht” onder christenen naar aanleiding van de aardbeving in Japan. “Dat heeft allemaal te maken met de gebrekkige kennis van de Bijbel en van de eschatologische gebeurtenissen. Willen wij werkelijk een juiste visie hebben op wereldgebeurtenissen, dan moeten we het Woord van God kennen. Anders ontstaan er inderdaad sensatieverhalen. Als we de wereldgebeurtenissen naast de Bijbel leggen, ontdekken we twee dingen: de Bijbel is waar, en we leven vlak voor de wederkomst van Christus.”

  Ouweneel voegt toe dat wanneer we ons beperken tot het lezen van Nederlandse kranten, we geen duidelijk beeld krijgen over het nieuws in de wereld. De Bijbelleraar raadt predikers die “sensatieverhalen” verkondigen aan ook buitenlandse tijdschriften en kranten te lezen, maar bovenal zich te verdiepen in wat de Bijbel over de eindtijd zegt. “Dan krijg je te zien hoe God tegen deze zaken aankijkt. Men moet moeite doen de gebeurtenissen in de wereld door Gods bril te bekijken,” aldus Ouweneel.

  Grappig trouwens dat dat onder Vergadering.nu onder deze link stond:
  http://www.vergadering.nu/prullenbak.htm

  🙂 🙂

 125. Onno zegt :

  @Pittig, ja, dat herinner ik me nog. Jij was die man die de camera achtervolgde en die elke keer in beeld sprong en zwaaide waarna de camera snel weer wegdraaide waarna je dan even later plotseling weer in het beeld liep 😉

 126. Onno zegt :

  Die naam die ze dragen zou dat een vloek zijn uit het voorgeslacht? Ze hebben al aardig wat onderzoek gedaan naar hun voorgeslacht. Het is wel een heel erg profetische naam blijkt maar weer in de praktijk.

 127. Eelco zegt :

  Het heeft niet direct iets met Frank te maken, maar op de vergadering.nu site van Harry staat ook wel meer onzin, bv.:

  http://vergadering.nu/kerkgeschiedenis/jozef-van-arimathea.htm

  (Jezus en Jozef zouden in Engeland zijn geweest)

  en:

  http://vergadering.nu/kerkgeschiedenis/brits-israel-visie.htm

  (Jezus is gekomen voor Israel – de Westerse landen zogezegd – en niet voor de zwarten; ik voeg er overigens wel aan toe dat ik niet zover ga de vergadering van racisme te beschuldigen, maar het is natuurlijk wel de consequentie van wat hier beweerd wordt)

  of:

  http://vergadering.nu/kerkgeschiedenis/friezen-angelen-saksen.htm

  (Nederland is Zebulon en Issachar is Friesland!)

 128. mafchauffeur zegt :

  @Pittig: zo zie je maar, oppassen met val-van-de-muur claims. Dat heeft Sarkozy ook eens gepresteerd. Kun nu even niet linken maar check die parodieen eens op internet…. (Nadat bleek dat hij een Dr.Frankje had gedaan)

 129. Onno zegt :

  maar uiteindelijk is ome Frank natuurlijk gewoon ontoerekeningsvatbaar. Hij kan er niks aan doen. Het is de schuld van die ouwe gluiperd met staart en 3-tand.

 130. henkjan37 zegt :

  eigenlijk is die darby dus de matheus van der steen van zijn tijd! iemand die zich ook beter met het verkopen van bedsteen bezig had kunnen houden;)

 131. Frank.... zegt :

  Bedankt Frank we staan als christenen weer voor debiel op geen styl

 132. dutchrobert84 zegt :

  @Frank…. ach, daarmee bevinden we ons het goede gezelschap van politici, sporters, tv-presentatoren, stukjesschrijvers, inwoners van Finland en Oude Pekela, en ga zo maar door. Ik zou me van GS niet teveel aantrekken.

 133. Wilfred zegt :

  @Henkjan37:

  eigenlijk is die darby dus de matheus van der steen van zijn tijd!

  Nou… zo charismatisch was die Darby niet, hoor! 😉

  Darby heeft zich in zijn jongere jaren wel eens beziggehouden met eindtijdberekeningen, maar daar heeft hij zich later van afgekeerd.
  Wel is de wereld helaas door zijn toedoen overspoeld met het dispensationalisme en zijn theorieen over de opname van gelovigen voorafgaand aan de grote verdrukking (pre-trib-rapture). Het is denk ik niet toevallig dat de overgrote meerderheid van mensen die dergelijke onzin over de bijbel en de krant verkopen, dispensationalisten zijn…. 😦

 134. joost zegt :

  GG

  : Als je al in 1987 bent opgestaan om bij de val van de Muur te zijn, heb je dus twee jaar bij die Muur staan wachten tot hij omviel

  Dan kunnen jullie pittig in elk geval niet verwijten dat hij niet vroeg genoeg is opgestaan. 🙂
  joost

 135. Pieter zegt :

  Goed onderbouwd artikel, valt me op dat er de laatste tijd veel van dit soort ”door de mand vallen” …komt dat nou door de openheid en toegankelijkheid van het internet, of woorden we met zijn allen wat mondiger? Frank zat gewoon te ouwenelen…

 136. Wilfred zegt :

  Ik laat u deze wereldbol zien en u moet u
  voorstellen dat al deze groene vakken, gedeeltelijk geel, gedeeltelijk rood, en dat beslaat bijna alle
  wereldzeeën, zijn geïnfecteerd met een hoge dosis radioactiviteit.

  Kijk, feitelijk zegt onze grote bijbelleraar F. daar niks fouts mee:
  U moet u voorstellen. Het is een opdracht.

  Nou, als u dat nou eens doet, hooggeeerd publiek, dan hebt u zich voorgesteld dat bijna alle wereldzeeen geinfecteerd zijn! Ernstig, nietwaar?!

  En als u zich nu eens voorstelt dat er een vliegtuig rondvliegt… 🙂

 137. henkjan37 zegt :

  Matheus is ook vooral quasie charismatisch :p

  Overigens is darby natuurlijk niet de enige die in die tijd met dergelijke ideen kwam. Maar wel een van degenen die ook de rust en helderheid kwam om er een duidelijke en duurzame beweging mee op te bouwen, die nu natuurlijk links en rechts wordt ingehaald door mega-charismatische groepjes.

  Overigens denk ik dat chiliasme altijd een teken is van een dwaalleraar!

 138. Wilfred zegt :

  @Henkjan37:

  Overigens is darby natuurlijk niet de enige die in die tijd met dergelijke ideen kwam.

  Misschien niet, maar voor zover ik heb kunnen nagaan wel de eerste… tenminste wat betreft de pre-trib-rapture. Overigens niet iets om trots op te zijn…

  Overigens denk ik dat chiliasme altijd een teken is van een dwaalleraar!

  Is dat net zoiets als het teken van het beest? 😉

 139. Pittig zegt :

  @ wilfred

  “En als u zich nu eens voorstelt dat u op een roze olifantje over de radioactieve zeeën vliegt en dat u dan een pot goud aan het einde van de regenboog vindt?”

  Bronnen:
  — Pink Elephant Scientific Journal, jaargang 1, pagina 3.
  — Golddust Times, 22 January 1815, page 0
  — Kleurboek voor peuters, pagina 5

 140. Pittig zegt :

  @ henkjan37

  Overigens denk ik dat iedereen die zegt dat het chiliasme altijd een teken van een dwaalleraar is, een dwaalleraar is… 😉

 141. henkjan37 zegt :

  @wilfred, dat ideetje is idd van hem:) je moet hem nageven…creatief bedacht…ik had dat nooit zo uit de Bijbel gehaald)

  Nouja…teken van het beest gaat wat ver…maar al die tekenen zien gaat beslist tegen de Bijbel in!! Althans, de bijbel wordt op een geheel eigen manier geinterpreteerd en onwelgevallige stukken worden niet geleden. Eigenlijk echt iets voor een vrijzinnige pkn dominee om dat zo te doen:P

 142. Pittig zegt :

  Frank Ouweneel spreekt altijd de waarheid.
  Frank Ouweneel is integer.

  Zo, dat staat op internet.

 143. Pittig zegt :

  @ henkjan37

  Wil je niet zo negatief spreken over vrijzinnige PKN dominees! 😉

 144. henkjan37 zegt :

  als jij niet zo naar wilt spreken over leraren! ik ben weleens moment enigins verdwaast, maar om daar nou meteen dwaalleraar van te maken;)

 145. Pittig zegt :

  In een omstandig betoog wil ik drie redenen aandragen waarom je de gedrukte media niet kunt vertrouwen:

  1. Lang niet alles is in boeken of kranten te vinden.
  2. Boeken en kranten zijn niet betrouwbaar, want “elke wereldburger (deskundig of niet) kan (anoniem) een boek laten drukken.” Daardoor is de gedrukte media verworden tot “een vuilnisbak”.
  3. Boeken, kranten en pamfletten worden niet gecontroleerd door een centraal expertise-instituut.

 146. Wilfred zegt :

  Blz. 2 van de lente editie van Focus on Science betreft een foto van een “Dragon Fly” (insect).

  Ja, natuurlijk! Hebben jullie dan niet door dat het hier om een afbeelding gaat van de demonische wezens uit de put van de afgrond (Op. 9)? 😉

 147. Pittig zegt :

  @ henkjan37

  Maar dwalen kan juist zo goed zijn! Dwalen door een boekenwinkel, dwalen door een stad, dwalen door de kerkgeschiedenis, dwalen door de filosofie.

  Er is niet voor niets zelfs een wetenschap van het dwalen!

 148. Ruben Hadders zegt :

  In vetgedrukte kapitaalletters schrijft Ouweneel dat hij bij het voorbereiden van zijn studies “konsekwent op géén enkele wijze en in géén enkele vorm gebruik maak van internet”. Je zou denken dat de beste man digibeet is of een afkeer heeft van internet. Maar dat is niet het geval: Ouweneel heeft een eigen website – compleet met professionele webshop – waarop hij met trots vermeld dat hij meer dan 30 jaar werkzaam is geweest in de ICT-branche.

  Ouweneel schrijft vervolgens “gedetailleerd” “meer dan 100 internationale kranten en tijdschriften” te lezen. Aangezien hij zegt geen gebruik te maken van internet, vind ik dit erg ongeloofwaardig. Ik ben zelf journalist en lees, ook uit persoonlijke interesse, tientallen tijdschriften, maar het aantal van 100 haal ik écht niet. Persoonlijk ken ik ook geen journalist dit dit aantal wél haalt, laat staan zonder internet. Ik vraag mij dan ook af: hoe doet Ouweneel dit? Heeft hij een abonnement op deze uitgaven? In dat geval heeft hij niet te klagen over inkomsten, want internationale abonnementen, zeker op wetenschappelijke tijdschriften, zijn zeer kostbaar. Of gaat hij naar de bibliotheek? Nu weet ik dat Emmen een redelijk grote bibliotheek heeft – ik kwam er als tiener dagelijks – maar deze heeft echt geen 100 internationale kranten en tijdschriften in haar collectie.

  Even verderop stelt hij dat feiten pas door hem worden vermeld als drie kranten of tijdschriften onafhankelijk van elkaar nagenoeg identieke informatie verstrekken. Als dit zo is, dan zouden kranten hem direct in dienst moeten nemen als journalist of tenminste als Nederlands eerste professionele fact checker naar Amerikaans en Duits voorbeeld, want het is een publiek geheim dat (Nederlandse) journalisten hun informatie nauwelijks controleren. Ouweneel lijkt er zelfs een ‘gulden regel’ op na te houden dat tenminste drie kranten zijn informatie moeten bevestigen. Hoe doet Ouweneel dit? Gaat hij al zijn meer dan 100 kranten en tijdschriften opnieuw napluizen als hij bepaalde informatie wil gebruiken? Hoe doet hij dat in zijn eentje? Of laat hij soms alle artikelen en nieuwsberichten indexeren? Nu is dat natuurlijk niet onmogelijk, maar onwaarschijnlijk is het wel. Zeker gezien het feit dat Ouweneel schrijft “bijna uitsluitend op reis” te zijn.

  Afijn, Ouweneel gebruikt dus bij voorkeur kranten en tijdschriften als studiemateriaal. “Vooral de buitenlandse wetenschappelijke uitgaven vermelden ‘het echte nieuws’”, zo schrijft hij. Internet daarentegen ziet hij als een “vuilnisbak” vol met gegevens die “allerminst betrouwbaar zijn”. Dit doet mij toch echt de wenkbrauwen fronsen. Waarop baseert Ouweneel zijn aanname dat kranten en tijdschriften wél betrouwbaar zijn? Hij schrijft: “onder andere vanwege grote financiële belangen worden kranten en tijdschriften in het algemeen uitsluitend samengesteld door met naam en e-mailadres genoemde, controleerbare expert-journalisten die ten alle tijde ter verantwoordingen kunnen worden geroepen. Alle schriftelijke publicaties van de gerenommeerde en wereldwijd opererende uitgevers-maatschappijen (die doorgaans doodsbang zijn voor eventuele reputatie-schade) staan onder streng toezicht van een directie en een redactie die non-stop de correctie informatie-verstrekking bewaken en waar nodig medogenloos toeslaan als nieuwsfeiten gedeeltelijk of niet in overeenstemming zijn met de waarheid.”

  Was de werkelijkheid maar zo mooi als Ouweneel schetst. Er zijn inderdaad een aantal grote kranten en tijdschriften als The Newyorker, Time en Der Spiegel die alle informatie minstens driedubbel controleren. Maar voor verreweg de meeste kranten en tijdschriften gaat dit niet op. (In elk geval niet voor de uitgaven waar Ouweneel naar verwijst in zijn commentaar op het rapport.) Te duur en – juíst vanwege de financiële belangen van de uitgever – vaak ook onnodig geacht. Voor de meeste lezers is nieuws immers vooral infotainment. Mensen die het waarheidsgehalte van nieuwsartikelen nagaan zijn hoogst uitzonderlijk.

  Ouweneel doet dit eigenlijk ook niet. Want hoewel hij zich voordoet als een kritische geest, bewijst hij mijns inziens juist niet kritisch genoeg te zijn. Want hoezo is informatie betrouwbaar, als deze door tenminste drie kranten of tijdschriften is gepubliceerd? We weten immers dat media van elkaar overnemen, maar los daarvan: het medium zelf kan toch onmogelijk een argument zijn voor (of tegen) de betrouwbaarheid van informatie?
  Hij noemt het medium internet onbetrouwbaar, maar zou hij niet weten dat journalisten hun informatie deels verkrijgen via het internet? Veel journalisten nemen nieuws of informatie van elkaar over, vaak ook nadat deze is gepubliceerd op websites. Dit weet Ouweneel best. Hoe kan hij dan vermelden dat informatie op internet allerminst betrouwbaar is, terwijl dit ten dele dezelfde informatie is die hij leest in kranten en tijdschriften? Zijn uitspraak heeft dan ook meer weg van een rookgordijn. De lezer hoeft geen moeite te doen om zijn bronnen te controleren op internet, want zijn informatie is afkomstig uit “internationale kranten en tijdschriften”, “vooral buitenlandse wetenschappelijke uitgaven”.

  Ouweneel zou, kritisch als hij claimt te zijn, het initiatief van Van den Esker en Wagenaar juist moeten waarderen. Beide heren doen via het internet een poging tot waarheidsvinding. Als zij een uitzondering vormen tussen de vele internetters, dan zou Ouweneel hen juist moeten complimenteren. Al was het maar vanwege hun wens de waarheid te willen kennen, hetgeen een zeer Bijbels principe is.

  Dat bepaalde informatie die Ouweneel heeft gebruikt gedeeltelijk onjuist en is dat hij op z’n minst onzorgvuldig is geweest, lijkt mij voldoende bewezen door de auteurs. Maar zorgwekkender nog vind ik Ouweneel’s reactie op de auteurs. Hij beschouwt hun werk als “een aanval van de satan”, zo laat hij aan het Nederlands Dagblad weten. Dit is een grove beschuldiging en het is ronduit frustrerend te moeten constateren dat voorgangers nog met dit soort gedrag wegkomen ook. Het staat m.i. ver weg van de gezindheid van Christus, die o.a. kenmerkt wordt door geduld, verdraagzaamheid en vrede. De reactie van Ouweneel op de auteurs daarentegen is defensief en vijandig. Iemand die meent in zijn recht of gelijk te staan, hoeft zichzelf niet te verdedigen. Ik vraag mij dan ook af: waarom gaat Ouweneel niet met deze auteurs in gesprek? Waarom probeert hij hun beweegredenen en vragen niet te begrijpen en te beantwoorden? Waarom probeert hij niet, als hij meent dat de auteurs verkeerd bezig zijn, met wijsheid en verstand deze heren te begeleiden?

  De reactie van Ouweneel doet een ernstige vorm van hoogmoed vermoeden, één van de meest ingrijpende zonden als je het mij vraagt. De Gemeente zou aan hem geen podium meer moeten bieden. Ik weet hoeveel schade het kan doen als op een speculatieve en onzorgvuldige wijze met het profetisch Woord wordt omgegaan. Ouweneel zou hier niet ongevoelig voor moeten zijn. Als hij dat wel is – en dat lijkt helaas het geval – dan kan de Gemeente maar beter afstand van hem nemen. Hoe spijtig dat misschien ook is.

 149. Pittig zegt :

  @ Wilfred

  Ik begrijp trouwens niet dat je op twitter zo’n tekst uit Openbaring zet, zoals Medema dat deed. Tenzij hij graag de bijbel als een sprookjesboek neer wilt zetten met een quote van een pratend altaar…

  Jouw interpretatie was trouwens wel subliem! 🙂

 150. Wilfred zegt :

  @Pittig:

  “En als u zich nu eens voorstelt dat u op een roze olifantje over de radioactieve zeeën vliegt en dat u dan een pot goud aan het einde van de regenboog vindt?”

  Bronnen:
  – Pink Elephant Scientific Journal, jaargang 1, pagina 3.
  – Golddust Times, 22 January 1815, page 0
  – Kleurboek voor peuters, pagina 5

  LOL 🙂

  Ik heb helaas de door jou genoemde bronnen niet kunnen vinden, maar kan me goed voorstellen dat jij op een kleurboek voor peuters geabonneerd bent! 🙂

  Misschien moet je je de bronnen ook zelf ‘voorstellen’? Stelt u zich eens voor dat deze bronnen bestonden…?

  Frank Ouweneel spreekt altijd de waarheid.
  Frank Ouweneel is integer.

  Zo, dat staat op internet.

  Nee, je mag het niet omdraaien! Niet alles wat op het internet staat is een leugen!! 😉

 151. henkjan37 zegt :

  @ pittig

  die wetenschap van het dwalen heeft ie meegenomen uit toronto:P ik zeg er verder maar even niks over:P

 152. afolus zegt :

  *zakt achterover en hijgt.. *
  Is dit de Ruben Hadders die wij kennen van weleer..!
  Wonderen bestaan!

 153. henkjan37 zegt :

  tot slot paraphraseer ik maar even een stukje van iemand die ik nog uit mn studietijd ken

  De katholieke theoloog Edward Schillebeeckx heeft aanbevolen teksten over de eindtijd weliswaar te blijven lezen als uitdrukkingen van zulk messiaans verlangen naar de eindigheid van alle verdrukking – en dus niet alleen als merkwaardige archiefstukken uit ver vervlogen tijden – maar hij waarschuwde tegelijkertijd ze niet letterlijk te nemen, omdat ze anders vervormd dreigen te worden tot sombere, gewelddadige orakels om daarmee antwoorden te forceren op eigen onzekerheden.

 154. henkjan37 zegt :

  dat kennen is trouwens een beetje stoerdoenerij:P de beste man was al in de 90 en stoorde zich waarschijnlijk alleen maar aans mn geklets de hele tijd (a)

 155. Wilfred zegt :

  @henkjan37: Kende jij nou echt de grote Schillebeeckx? Oh, welk een voorrecht! 🙂

 156. Pittig zegt :

  @ Ruben Hadders

  Een goed doordacht en geschreven stuk. En we zijn het nog eens ook! 🙂 (nou ja, een klein detailtje hier en daar niet, maar dat mag de pret niet drukken!)

  En ter onderstreping van je argument: zelfs Der Spiegel trapte nog in de zogenaamde “Hitler dagboeken”…

 157. henkjan37 zegt :

  HAHAHAHAHA

  dat dus:P

 158. henkjan37 zegt :

  betekent dit nu dat frank ouweneel zorgt voor algemene verbroedering hier?

 159. Peter H zegt :

  Mensen, jullie begrijpen er ook niets van. Frank O. zegt toch dat hij bijbelleraar is! Nota bene door god geroepen, duh! Alles wat Frank O. ons leert, is dus waar! Dan hoeft ie eigenlijk toch niet met een bronvermelding te komen, een fatsoenlijke of niet? God is de bron! Dat jullie dat niet willen inzien. God neemt hem wel weg of laat plots een ravijn onder hem verschijnen waar hij dan in verdwijnt , als hij zou liegen of bedriegen. Bert de H., ook zo betrouwbaar, zegt het ook: God rekent zelf wel af met door hem aangestelde bijbelleraren of leiders.
  Denk je dat god afrekent met onbetrouwbare bijbelleraren door ontmaskering door onderzoekers en een door satan ingefluisterde weblog? Ik kom het niet in de bijbel tegen!

 160. henkjan37 zegt :

  @ peter H

  TROL!

 161. Wilfred zegt :

  @Henkjan37: Op die dag werden Pittig en Hadders (heh, de namen beginnen met dezelfde letters; het is een teken!) vrienden! 🙂

 162. Ruben Hadders zegt :

  @Pittig
  De grote – inmiddels achterover gezakte – Afolus zei al: wonderen bestaan 😉

  Goed je weer te ontmoeten.

 163. Wilfred zegt :

  @PeterH: LOL 🙂 🙂

  Ik verwacht dat God zijn knecht zelf zal rehabiliteren! Welk teken mogen wij verwachten?

 164. Pittig zegt :

  @ henkjan37

  Wijze woorden van Schillebeeckx. Maar als je het oud testamentisch beeld- en metafoorgebruik kent dan geeft dat toch al de suggestie dat je de visioenen uit Openbaring nooit letterlijk en historisch moet lezen?

  Het probleem ontstaat als de evangelische beweging door de historische kijk op teksten en door de Verlichting beïnvloed, alleen nog maar Openbaring als ‘toekomstige geschiedenis’ kan lezen. Frank Ouweneel, Wim Malgo, Jan van Barneveld, Basilea Schlink, ze willen allemaal Openbaring zien als een evangelische Nostradamus of een evangelische Maya kalender.

 165. Ruben Hadders zegt :

  @Winfred

  p die dag werden Pittig en Hadders (heh, de namen beginnen met dezelfde letters; het is een teken!) vrienden!

  Die aanwijzing wordt pas geopenbaard op Eindtijd-DVD 2013 van Frank O. te E.

 166. Flipsonius zegt :

  @Wilfred

  Ik heb helaas de door jou genoemde bronnen niet kunnen vinden, maar kan me goed voorstellen dat jij op een kleurboek voor peuters geabonneerd bent!

  Wilfred, ds Pittig doelde natuurlijk op deze serie, waarvan dit exemplaar wel zeer toepasselijk is! Verplichte kost voor de Dwaze Schare
  https://goedgelovig.wordpress.com/2010/11/21/goedgelovig-voor-de-kindernevendienst-2/

 167. Wilfred zegt :

  @Ruben: Ik denk niet dat die er nog komt… 😦

 168. Pittig zegt :

  @ Ruben Hadders

  Ook mijn respect voor je zorgvuldige kritiek en vooral respect voor het feit dat de waarheid je dierbaarder is dan nauwe theologische en Vergadering banden.

  Het lijkt me voor jou niet makkelijk en prettig om dit te zien gebeuren. Ook niet hoe jouw geliefde geloof nu op allerlei podia met nare zaken verbonden wordt.

 169. Wilfred zegt :

  @Flip: Oh ja! En jij denkt dat Pittig die oliefantjes roze kleurt? Of zal hij gewoon een roze bril op hebben? 😉

  Waarom is die plaat van de zondvloed volgens jou zo toepasselijk? Wacht die ons soms vanwege het lasteren van de prediker der gerechtigheid?

 170. Ruben Hadders zegt :

  @Wilfred
  Ik heb aanwijzingen dat die wel komt. Dat baseer ik o.a. op het tijdschrift ‘Evangelicals Today’ (bijzonder gedegen tijdschrift, dus niet op internet te vinden) en het feit dat Pittig vandaag PRECIES op 11.15pm verklaarde het met mij eens te zijn. Ik bedoel, hoeveel tekenen heeft een mens nodig? En dan is het ook nog eens woensdag 11 juli 2012. I rest my case. Die DVD komt er. En daarna de zondvloed.

 171. henkjan37 zegt :

  @ pittig

  en toekomstvoorspelling als een geschiedenis lezen…dat lijkt me niet nee;) 😛

  Maar serieus;)

  Ik denk, dat je als Christenje ervoor moet inspannen de Bijbel letterlijk te nemen. Dat doe je door te begrijpen wat er staat, niet letterlijk te nemen wat er staat.

 172. Pittig zegt :

  @ Peter H

  Tja, je hebt gelijk. Tegen zulke machtige argumenten heb ik niets in te brengen. 😉

 173. afolus zegt :

  O Heer, vandaag gebeuren er wonderen hier op GG
  Ik ben verbaasd.

  Frank Ouweneel, tot ziens, fijne vakantie….

  Het was een mooie dag.
  Bijna 18 uur verder hoop ik dat de Here het zijn geliefden gaat geven in de slaap..!

 174. Pittig zegt :

  @ Ruben Hadders

  En 11.15 is bij elkaar opgeteld 8, het getal dat staat voor de nieuwe schepping. En in het jaar 1115 stichtte Bernhardus Clairveaux dat een enorme verdieping van het geestelijk leven in Europa tot gevolg had.

  Kortom: Het moment dat ik het met jou eens werd, is het begin van een nieuw moment in de schepping dat velen tot zegen zal zijn… 😉

 175. Ruben Hadders zegt :

  @Pittig

  Nee, het is niet prettig. Hoewel ik het wel degelijk als positief ervaar als ‘valse profeten’ worden ontmaskerd en aangepakt. Sterker nog, is dit niet juist een taak van de Gemeente? Het feit dat hiervoor een niet-christen en een website als Goedgelovig.nl voor nodig zijn, geeft eigenlijk wel aan hoe triest het gesteld is met de kerken in Nederland. Het is ook lastig, want mensen zijn over het algemeen kuddedieren. En ergens ook wel weer begrijpelijk. Zo werkt het nu eenmaal en het is gekkenwerk om alle beweringen van iemand te controleren. Niet iedereen heeft daar ook de mogelijkheden voor. Bijna alles van wat wij aannemen (van christelijke leiders maar ook van schoolmeesters, wetenschappers etc.) is bijna uitsluitend gebaseerd op vertrouwen. Christelijke leiders in het bijzonder horen dan ook zeer zorgvuldig en zeer verantwoordelijk te zijn. Fouten maken mag en kan, maar het gaat er om hoe je daar mee omgaat. Daar gaat Ouweneel m.i. absoluut de mist in.
  Maar dat het christendom met nare zaken verbonden wordt, doet verder niets af aan mijn geloof hoor! Ik heb altijd al meer gehad met God dan met Zijn volgelingen 😉 Al zijn en blijven het mijn broeders en zusters.

 176. Pittig zegt :

  @ henkjan37

  Ik was net zo blij dat ik een nieuwe theologische term had bedacht (toekomstige geschiedenis) en dan lach jij me uit…

 177. Ruben Hadders zegt :

  @Pittig

  En 11.15 is bij elkaar opgeteld 8, het getal dat staat voor de nieuwe schepping.

  Numerologie! Mooi 😉

 178. Pittig zegt :

  @ Ruben Hadders (11:47)

  Het moet niet erger worden! Ik ben het alweer met je eens.

  Vooral ook dat “fouten maken kan en mag, maar hoe ga je er vervolgens mee om.” Ik hoop zo dat Frank jouw woorden ter harte zal nemen!

 179. Peter H zegt :

  @Wilfred
  Een teken voor de ongelovigen? Doorgaans beren, aardscheuren en je complete woonplaats op z’n kop. Ik weet niet precies meer wat Onan overkwam, maar wat hem overkwam, pas er maar voor op.

 180. Pittig zegt :

  @ afolus

  Welterusten! We zullen het even zonder jou moeten doen…

  Maar ik ga nog even door. Dat is dan weer een voordeel dat ik niet zo vroeg ben opgestaan… 😉

 181. Wilfred zegt :

  @Ruben:

  En daarna de zondvloed.

  Oh, ik dacht dat het “na ons de zondvloed” was? Maar gelukkig ben je bijbelvaster! 🙂

  Dat baseer ik o.a. op het tijdschrift ‘Evangelicals Today’ (bijzonder gedegen tijdschrift, dus niet op internet te vinden)

  Oh nee! Dat is nu jammer! Helaas wel op internet te vinden!! Ga jij nu ook al in die val trappen? 😉

  http://gencon.multiply.com/journal/item/47/GenCon_Featured_in_Evangelicals_Today_MagazineVol_36_No._5

 182. Wilfred zegt :

  @Pittig:

  Maar ik ga nog even door. Dat is dan weer een voordeel dat ik niet zo vroeg ben opgestaan… 😉

  De avondstond heeft goud in de mond! Aan het eind van de regenboog, waar je met je pink elephant naar toe kunt vliegen… Maar ik denk dat Afolus daar eerder terecht komt dan wij… 😦

  @Peter H:

  Ik weet niet precies meer wat Onan overkwam, maar wat hem overkwam, pas er maar voor op.

  Wat is dat nu weer voor een suggestie?! Ik schrijf Pittig dat ik geen ervaring heb met ’s ochtend de trap af komende kinderen en dit is wat jij denkt?! Neem liever Pittigs suggestie van Fil. 4: 8 ter harte!

 183. goedgelovig zegt :

  @Ruben Hadders: Je bent er weer! Heb je het kattenluik in de achterdeur gevonden? 😉

  Je denkt natuurlijk: een nieuwe ronde, nieuwe kansen. Frank Ouweneel is ontmanteld, nu kan het Zoeklicht in dat vacuüm treden. 😉

  Nu je hier toch bent: je was toch Hoofd Radiostation ergens in Afrika? Hoe komt het dat je terug ben in Nederland en nu bij het Dwaallicht werkt? Je begrijpt: we willen nu je hier toch bent binnengeslopen alles van je weten.

 184. Pittig zegt :

  Aan het einde van deze bewogen dag overheerst bij mij toch wel de zorg om hoe het nou met Frank Ouweneel gaat.

  Ik keur zijn gedrag en nog meer zijn reactie op de onthullingen ten sterkste af, maar hoe heeft het zo ver met hem kunnen komen en hoe moet het nu verder met hem? Hij moet toch behoorlijk in de knoop zitten. En welke wilde speculaties over jaloezie op zijn oudere broer, een familiale bord voor de kop of cognitieve dissociatie er nu kloppen, geeneen optie is veelbelovend.

  En daarnaast zullen er ook mensen zijn die zwaar teleurgesteld in een evangelische leider naar bed gaan. Ik hoop dat de teleurstelling niet eindigt in bitterheid, maar zal leiden tot meer openheid en kritisch vermogen.

  En veel meer lezers en reageerders op GG…. 😉

 185. Ruben Hadders zegt :

  Oh, ik dacht dat het “na ons de zondvloed” was? Maar gelukkig ben je bijbelvaster!

  Je hebt een slechte bijbelvertaling. Je kent de tegenwoordige inzichten rondom de grondteksten gewoon niet…. tsss….

  En is ‘Evangelicals Today’ wél op internet te vinden? Opmerkelijk. Ben ik onbewust profetischer dan ik dacht… Titel kwam zomaar in mij op. Dat kán geen toeval zijn.

 186. Pittig zegt :

  @ Wilfred

  Lees je Peter H’s reactie wel goed? Hij waarschuwt niet voor wat Onan deed, maar voor wat Onan overkwam! 😉

 187. Flipsonius zegt :

  @Wilfred

  Waarom is die plaat van de zondvloed volgens jou zo toepasselijk?

  Nou ehh…’Toen Noach 500 jaar oud was, verwekte hij Sem, Cham en Jafet.’
  Daarna ging het steeds berger afwaarts met de gemiddelde leeftijd van de mens. Zou dat niet komen omdat die zondvloed een hoge dosis radioactieve straling bevatte?
  :xandernieuws-modus off:

 188. Flipsonius zegt :

  @Wilfred
  ik bedoelde natuurlijk xandernieuws modus off hem

 189. Ruben Hadders zegt :

  @goedgelovig

  Frank Ouweneel is ontmanteld, nu kan het Zoeklicht in dat vacuüm treden

  Shit. Zijn jullie een soort alziend oog ofzo?

  Nu je hier toch bent: je was toch Hoofd Radiostation ergens in Afrika? Hoe komt het dat je terug ben in Nederland en nu bij het Dwaallicht werkt?

  Communicatie-adviseur voor Family7 in Kenia inderdaad. Dat was de bedoeling, althans. Een aantal contacten en ervaringen rijker, helaas ook een illusie armer. Voortijdig op het vliegtuig gestapt, terug naar huis.
  Nu inderdaad werkzaam voor Het Zoeklicht. Daar konden ze wel wat verjonging gebruiken 😉
  Ik voel mij nog altijd thuis binnen de klassiek-evangelische theologie, die altijd al tussen (kerk)bewegingen in heeft gestaan. Al sta ik anders in het leven dan veel oudere evangelischen. Er valt nog veel werk te verrichten, dat geef ik direct toe 🙂

 190. Wilfred zegt :

  @Pittig: Maar dat impliceert toch straf? En straf is nauw verbonden met de daad!

  Overigens denk ik dat alle commotie onnodig is gebleken. Want als je goed oplet in het filmpje zegt Frank: “Dit was het nieuws”. Een cryptische manier om te zeggen: ik maak een satirische CD! Wie ontmaskert me? 🙂

  Misschien zijn de beide broers wel overeengekomen allebei te proberen hoe ver ze konden gaan? Ik sluit het niet helemaal uit… Willem is voor veel van de onzin die hij opschrijft n.m.m. te slim (ik bedoel, als ik kan merken dat het onzin is? 😉 ), en broertje heeft niet die gave, maar kan wel goed met filmpjes werken. Kijken wie het verste komt, wie kan zijn volgelingen het meest bizarre laten geloven? Helaas voor Willem wint Frankie…

 191. Wilfred zegt :

  @Flip: Je suggereert toch niet dat dat via de sluizen van de hemel op aarde is gekomen, he?! Want dat soort van lasterlijke praat pikken we hier niet. Zelfs niet van kabouters met lieve puntmutsjes…

 192. goedgelovig zegt :

  @Pittig: Misschien kun je even een troostend avondgebed voor Frank en ons allemaal uitspreken. Dit zijn de momenten waarop een dominee zich kan manifesteren.

  @Ruben Hadders: Dus je bedient de beamer voor Feike ter Velde?

 193. Wilfred zegt :

  @Flip: Immers, elke goede gave (GOEDE!!) daalt van boven neer (Jak. 1). Ik bedoel maar!!

 194. Flipsonius zegt :

  @Wilfred
  Maar misschien moeten we juist dankbaar zijn voor deze radioactieve goede gaven! Of wil jij nog 500 jaar voor de ’s Rijks belastingdienst werken en op zulke hoge leeftijd 3 kinderen verwekken en opvoeden? Wat moet dat niet kosten?

 195. Wilfred zegt :

  @Flip: Pardon? Ik breng meer op dan ik kost! En drie kinderen op 500 jaar? Zet dat eens af op 3 op 75? Kijk eens wat voor bnp je dan zou kunnen bereiken?

  Trouwens, alles wijst er op dat we weer die kant op gaan. We worden tenslotte steeds ouder en werken steeds langer. Niks geen nadelige straling! 🙂

 196. Onno zegt :

  @GG 🙂 stout hoor 😉 Hij mag ook Feike’s koffertje dragen en zijn laptop 😉

 197. Pittig zegt :

  @ Flipsonius en Wilfred

  Wie zegt inderdaad dat die radioactiviteit niet goed is? Daardoor wordt je juist een stralend licht voor de volken! Licht der wereld!

 198. Onno zegt :

  @Pittig, eerder een dwaallicht 😉

 199. Jazeg zegt :

  @Pittig, 12:07 am: mooi verwoord. Hoe beschadigd moet je zijn om zo diep te zinken?

 200. joost zegt :

  flipsonius

  Of wil jij nog 500 jaar voor de ‘s Rijks belastingdienst werken

  Als je tot je 67ste werkt en 500 jaar wordt hoef je niet zo gek veel belasting te betalen
  joost

 201. henkjan37 zegt :

  @pittig

  Das niet uitlachen das toelachen;)

  Dingen niet helemaal duidelijk hebben en het koesteren van mysteries, zaken waar je het uiteindelijk niet van weet, maar waar je wel in gelooft en waar je uit mag ervaren vormen natuurlijk een centraal gegeven binnen het christendom! Dat past weliswaar niet bij een verlicht wereldbeeld, maar vanaf het postrationalisme van Kant mag dat weer centraal staan!

 202. Albert zegt :

  Een aantal zaken blijven onbelicht in de discussie, zowel in het onderzoek als in de reactie van Frank. Naast de aangegeven bronnen had kunnen worden onderzocht of op enige andere wijze iets bekend is van een ernstige mate van, door de mens veroorzaakte, radioactiviteit in de wereldzeeën. Wanneer de natuurwaakhonden als Greenpeace en anderen het verhaal van Frank niet kunnen bevestigen dan had je een dubbele onderbouwing gehad van je argument. Door alléén de aangehaalde bronnen te controleren heb je nog niet bewezen dat de stellingname onjuist is. Ik denk namelijk dat de grote wereldmachten niet zitten te wachten op een globaal paniek. Ik sluit daarom helemaal niet uit dat er geheim onderzoek gaande is, waarvan wij geen weet hebben. Dat de NASA en andere regering-gefinancierde instanties op gerichte vragen van de onderzoekers ontkennend reageren verbaast mij dan ook niet, want per slot van rekening wil je koste wat het kost paniek voorkomen. Ze hadden van mij nog wat verder mogen kijken.
  Frank heeft alle schijn tegen, maar het resultaat zegt nog niet dat hij gelogen heeft, want ook dat zul je moeten bewijzen en de reacties zijn ook hier snel kortzichtig. Iemand is al snel tot een leugenaar bestempeld. Waarheidsvinding maakt dat op geschillen geen scheuring hoeft te ontstaan. Dan heb je het sterkste argument om een dwaalleraar terecht te wijzen. Zolang een leraar steun ontvangt zal hij niet snel het boetekleed aanvaarden.

  Ik ben het ook helemaal eens met de eerste lange reactie van Ruben. Ik sluit mij daar volledig bij aan. Vooral het laatste deel is mij uit het hart gegrepen.

  De mens krijgt van God talenten mee. Die zitten ingebakken. Deze talenten kun je gebruiken tot eer van God maar je kunt ze ook gebruiken tegen Gods wil. Kijk naar de TV-dominees die gewoon door konden gaan met hun verkondiging terwijl zij ondertussen een zwaar zondig leven leidden. Dat je veel ervaring hebt en kennis draagt is nog geen garantie dat er wijsheid uit je mond of pen komt.

  Filippenzen 1: 9-11

 203. bramvandijk zegt :

  @Peter H

  Mensen, jullie begrijpen er ook niets van. Frank O. zegt toch dat hij bijbelleraar is! Nota bene door god geroepen, duh! Alles wat Frank O. ons leert, is dus waar! Dan hoeft ie eigenlijk toch niet met een bronvermelding te komen, een fatsoenlijke of niet? God is de bron!

  Dat was ook de reactie van Paulus aan de Galaten. “Ik heb niet met die stinkdiscipelen gepraat, ik heb mijn evangelie van god zelf!”

 204. mafchauffeur zegt :

  @Albert:

  Ik sluit daarom helemaal niet uit dat er geheim onderzoek gaande is, waarvan wij geen weet hebben.

  Nou nou nou, voor een luttele 15 euro kan iedereen daar weet van krijgen hoor. Maar het kan zijn dat je een paar keer langs de kassa moet voor het complete plaatje.
  http://www.frankouweneel.nl/dvd.html

  Als Dr. Frank daar al vele maanden volle zaaltjes mee trekt kun je het amper een geheim meer noemen.

  Overigens zitten de natuurwaakhonden Greenpeace, WNF en Sea Shephard vermoedelijk ook in het veronderstelde complot, want ook zij houden de informatie over de zwaar radioactief verontreinigde oceanen (en visgronden) onder de pet.

  *broodje tonijnsalade in vuilnisbak kiepert*

 205. mafchauffeur zegt :

  voor een luttele 15 euro kan iedereen daar weet van krijgen hoor

  Hoewel je voor alle DVD’s van Dr. Frank in totaal € 841 kwijt bent. Mogelijkerwijs valt er te onderhandelen over een pakketkorting.

 206. henkjan37 zegt :

  @ matchaffeur

  Maar voor die 841 ben je meteen al je kilo’s kwijt he;) dus dat haal je er zo weer uit!

 207. bramvandijk zegt :

  @Ruben Hadders
  Welkom terug! En met zulke zinnige toevoegingen nog wel.

  Fouten maken mag en kan, maar het gaat er om hoe je daar mee omgaat. Daar gaat Ouweneel m.i. absoluut de mist in.

  Inderdaad:
  -eerst zand in de ogen strooien door met veel niet bestaande/onvindbare blaadjes te komen (omdat internationale gerenommeerde tijdschriften een naam hoog te houden hebben zijn ze veel betrouwbaarder dan internet, dat geldt natuurlijk ook voor onvindbare tijdschriften);
  -vervolgens bluffen dat onderzoekers hun werk niet goed hebben gedaan;
  -vervolgens het afdoen als het werk van satan…

  Ongelofelijk zwak en dom. Misschien nog wel het meest trieste is dat hij er waarschijnlijk zo mee weg komt. De storm zal over een paar dagen weer zakken, en dan kan hij zo weer de hort op met de editie 2012 😦

 208. bramvandijk zegt :

  @Pittig

  Ik keur zijn gedrag en nog meer zijn reactie op de onthullingen ten sterkste af, maar hoe heeft het zo ver met hem kunnen komen en hoe moet het nu verder met hem? Hij moet toch behoorlijk in de knoop zitten. En welke wilde speculaties over jaloezie op zijn oudere broer, een familiale bord voor de kop of cognitieve dissociatie er nu kloppen, geeneen optie is veelbelovend.

  Maar als de peper zijn pit verliest, hoe kan het dan weer pittig gemaakt worden? Het dient nergens meer voor, het wordt weggegooid en vertrapt. 😉

  Maar serieus, mooie pastorale woorden, en ook de vraag waar ik wel mee blijf zitten. Hoe heeft dit kunnen gebeuren? Hoe komt een intelligent man ertoe om dit soort dingen te doen? En wat doet het dan met je om zo als oplichter te worden neergezet? De reactie van Frank suggereert dat we het wel nooit te weten zullen komen, want ik zie hem hier nog niet over vertellen in een openhartig interview.

  Het is net zo onbegrijpelijk en, tja, zielig, als het geval Diederik Stapel…

 209. bramvandijk zegt :

  @Albert

  Frank heeft alle schijn tegen, maar het resultaat zegt nog niet dat hij gelogen heeft, want ook dat zul je moeten bewijzen en de reacties zijn ook hier snel kortzichtig.

  Klinkt als Willem Ouweneel: “Jammer dat die 7 niet genezen zijn, maar die 229 anderen die wel genezen zijn hadden ze ook moeten onderzoeken!”

  Nee, 100% zekerheid is er niet. De opstelling van dr. Frank maakt dat de zekerheid wel richting de 99,99% loopt volgens mijn persoonlijke inschatting. Dr. Frank kan ook zelf een boekje open doen en zijn bronnen weergeven, dat doet hij niet, dus moeten wij ze nazoeken, en voor zover er wat te vinden is blijkt hij onzin te praten.

  Mijns inziens ligt er voldoende materiaal om deze beschuldigingen openbaar te maken. Nu is het aan dr. Frank om eventuele misverstanden en fouten recht te zetten. Dat hij daar niet aan begint wijst er des te meer op dat hij dat niet kan omdat hij inderdaad gelogen heeft.

 210. Robert zegt :

  Nog even naar de video van 2009 gekeken. Hij is geabonneerd op meer dan honderd kranten en tijdschriften, en dat kost hem ongeveer een half uur per dag, terwijl hij er ook nog ‘ogenblikkelijk’ de Bijbel bij legt. Maar met zo’n dwingende spreekstijl (veel nadruk, rollende RRRRen, soms heel snel gaan spreken en dan weer heel langzaam, precies wat z’n broer doet) snap ik wel dat niemand er tegenin gaat. Zeker niet in een pinkercontext, waarhij de gemeente precies vertelt wat ze graag horen: het is Heel Erg met de wereld en de wederkomst is aanstaande …

 211. mafchauffeur zegt :

  Ik vermoed dat áls hij zijn onvindbare paarlen voor de zwijnen zou werpen door zijn bronnen in te scannen en door te mailen, deze scans linea recta de Satirische Nieuwsdienst inzeilen.

  Wat overigens geenszins bezwaarlijk is gezien het officieel uitgestelde familie-van-de-augurk-seizoen.

 212. henkjan37 zegt :

  hee! ik wil komkommertijd! wie is GG dat ze dat zomaar eventjes op eigen gelegenheid uitstellen! Ik bedoel…er gebeurd ook kleinburgerlijkleed in drenthe en zeeland, dat verdient ook aandacht!!

 213. henkjan37 zegt :

  owjah…dan heb je kritiek op GG en dan ga je meteen in de moderatie! stelletje Putins!

 214. Albert zegt :

  @mafchauffeur

  Ik blief de complete plaatjes van Frank niet. Ik ben allergisch voor zijn aanpak, de flitsende beamerpresentaties, het gebruik van veel primaire kleuren in een drukke schermopbouw, kennelijk bedoeld om elke toetsende gedachte uit te blussen met nieuwe informatie waar je oog zich op moet richten, de stortvloed aan woorden in éénrichtingsverkeer. Vragen mogen niet worden gesteld, dat doe je via email. Spreekbeurten (bijbelstudies) mogen niet worden opgenomen. Het is een verkoopdemonstratie. Frank draait zijn verhaal af en je kunt het exact zo na luisteren op de DVD of nalezen in het lesboek. De man leeft van zijn uitgaven en uit perfectie. Er is geen weg terug. Er wordt een verhaal aan de man gebracht, een met overtuiging en vuur gebracht verhaal dat tot de verbeelding spreekt. Sommigen zijn daar gevoelig voor.

  Het is de bekende valkuil. Wij mensen zijn snel geneigd mensen op een voetstuk te plaatsen, maar God leert ons nederig te zijn en dan is het ook goed elkaar nederig te houden. Wanneer je éénmaal op een voetstuk staat, moet je je eer hoog houden, ook al lukt het niet meer. Wanneer wij stoppen mensen te verhogen, hoeven ze ook niet meer van hun voetstuk te vallen.

 215. mafchauffeur zegt :

  Gelukkig heeft Dr. Frank ook medestanders:

  Waarom geloven mensen leugens toch zo graag, het liefst roddels die mensen zo diep mogelijk weg kunnen trappen. Ik ben er van overtuigd dat Frank Ouweneel wel degelijk de waarheid heeft gesproken. Natuurlijk zal de NASA dat never nooit toegeven, ze kijken wel uit maar Gods stem is machtiger! Kijk uit voordat je je oordeel velt, kijk naar de feiten, kijk, lees, in je Bijbel en zie dan alles in het juiste licht en niet in het licht van de leugen!

  (Diana van http://www.etf4u.nl op CIP)

  Begrijpen doe ik de redenering nog niet helemaal, maar ik heb dan ook nog maar twee kopjes koffie op.

 216. Robert zegt :

  Ik probeer te stoppen met Frank-bashen en vraag me net als Pittig af wat er zich in het hoofd van meneer Ouweneel afspeelt op dit moment. Waarschijnlijk heeft hij zijn leugenachtige internetverbinding opgezegd en leest hij dit allemaal niet. Zijn krediet in de pinksterwereld is (getuige de tekst van Diana) echt niet meteen verspeeld, dus ik verwacht dat hij in die kringen gewoon verder gaat met zijn lezingen.

 217. Ruben Hadders zegt :

  @mafchauffeur
  “Natuurlijk zal de NASA dat never nooit toegeven, ze kijken wel uit.” Dat soort uitspraken, daar kan ik dus niet echt tegen. Blijkbaar heeft Ouweneel een geheim ontdekt, waar zelfs goedgeschoolde journalisten en onderzoekers niet achter zijn gekomen. Zelfs al zou dit zo zijn – hetgeen natuurlijk hoogst onwaarschijnlijk is – dan nog illustreert het m.i. de onverantwoordelijke bijbelstudiemethode van Ouweneel: hij baseert zich meer op dubieuze en blijkbaar zeer zeldzame buitenbijbelse bronnen dan op de Bijbel zelf.
  Het is des te triester, omdat je niet van je publiek kunt verwachten dat zij allemaal de capaciteit hebben om kritisch te onderzoeken “of al deze dingen alzo zijn”. Met alle respect, maar de één is nu eenmaal wat kritischer of wat intelligenter dan de ander. Dat is ook helemaal geen probleem, we hebben allemaal zo onze kwaliteiten en we hoeven niet allemaal onderzoekers te zijn. Maar het is wel belangrijk dat een bijbelleraar zich hiervan bewust is. Hij doet immers een groot beroep op het vertrouwen van zijn toehoorders.

 218. rob zegt :

  @Jannegen

  Alhoewel ik ze betrouwbaarder acht dan niet bestaande kranten of magazins, vind ik het van Wagenaar en Esker toch ook niet echt handig om info.nu en wikipedia als betrouwbare bronnen op te voeren.
  Maar als zij inderdaad contact hebben opgenomen met NASA e.d. en er n.a.v. de info op de website van NASA inderdaad deze conclusies getrokken kunnen worden dan is dit dus wederom een triest gevalletje van misleiding door geestelijke leiders…

  Het feit dat veel bronnen die Frank opvoerde niet eens bestaan bewijst toch al duidelijk genoeg dat de man de boel oplicht.
  Erkens en Wagenaar hadden de pure informatie (veel radioactiviteit in de zee) eigenlijk niet eens hoever verifiëren.
  Ik ben overigens blij dat ze aangetoond hebben dat die bewering dus nergens op gebaseerd blijkt te zijn.

 219. Peter H zegt :

  @wilfred
  Toegegeven, mooi vers aan de filipenzen door Pittig ons gegeven. Was wat voor Onan geweest. Had hij dat geweten dan had hij wellicht 2 keer nagedacht voordat hij zich uit zijn schoonzus terugtrok (zover je over nadenken op zo’n moment kan spreken). Had Onan aan Paulus advies gevraagd over wat te doen, dan had Paulus gezegd ” bedenk het zelf”, als ik Paulus goed begrijp.

  Het is wel opvallend dat vooral de assiociatie met Onan’s daad je aanspreekt. 😉 Ik doelde inderdaad op hetgeen Onan overkwam. Ik meen het ter plekke neervallen met zijn broek op zijn knieën.
  De gebroeders O. zouden overigens ook lering moeten trekken uit het verhaal van Onan. Niet vanwege het werkwoord vernoemd naar Onan, maar vanwege diens familiegeschiedenis. God vond de oudere broer van Onan zo oerslecht , dat hij hem zonder directe aanleiding, wegnam uit het aardse bestaan. Volgens de wet moest Onan voor de weduwe van zijn oudere broer zorgen en haar zelfs kinderen schenken. God vond het om die reden niet goed dat Onan voor het zingen de kerk uit ging, met al de verspilling op de grond vandien.

  @ bramvandijk
  Schokkend, dat Paulus ook op dat soort redenatie’s moest terugvallen. Dat heeft zo’n jongen toch niet nodig, zou je zeggen. 😉

 220. rob zegt :

  @Albert

  Wanneer de natuurwaakhonden als Greenpeace en anderen het verhaal van Frank niet kunnen bevestigen dan had je een dubbele onderbouwing gehad van je argument. Door alléén de aangehaalde bronnen te controleren heb je nog niet bewezen dat de stellingname onjuist is. Ik denk namelijk dat de grote wereldmachten niet zitten te wachten op een globaal paniek. Ik sluit daarom helemaal niet uit dat er geheim onderzoek gaande is, waarvan wij geen weet hebben. Frank heeft alle schijn tegen, maar het resultaat zegt nog niet dat hij gelogen heeft, want ook dat zul je moeten bewijzen en de reacties zijn ook hier snel kortzichtig. Iemand is al snel tot een leugenaar bestempeld. Waarheidsvinding maakt dat op geschillen geen scheuring hoeft te ontstaan. Dan heb je het sterkste argument om een dwaalleraar terecht te wijzen.

  Zolang een leraar steun ontvangt zal hij niet snel het boetekleed aanvaarden.

  Frank heeft in ieder gevallen veel bronnen uit zijn duim gezogen.
  Dat is dus al een stapel leugens 🙂

  Die steun krijgt hij dus nu van jou, omdat jij vindt dat de onderzoekers ‘in gebreke ‘ blijven.

  Ze moeten van jou volledig kunnen bewijzen dat Ouweneel niet liegt.

  – alle bronnen verifiëren (dat hebben ze gedaan)
  – alle informatie / stellingen van Ouweneel ook op inhoud beoordelen
  – geheime informatie van de Nasa achterhalken
  – greeenpeace bevragen
  enz

  Persoonlijk vind ik dat de onderzoekers al flink veel tijd en energie in dit project hebben gestoken.

  Maar jij kan vanuit je luie stoel makkelijk bedenken wat ze nog meer hadden moeten doen.
  Dat is ook een vorm van kortzichtigheid, eerlijk gezegd.

  Spring in dat grote gapende gat, zou ik zeggen 🙂

 221. rob zegt :

  @GG
  Jullie hadden van te voren aangekondigd met zo mogelijk ‘nog schokkender materiaal ‘ te komen dan de LEG tapes.

  Persoonlijk ben ik meer geschokt door de LEG-tapes dan door fantasievolleFrank.
  Maar voor mediafanaten is dit mediamisbruikschandaal natuurlijk een dieptepunt 😉

 222. goedgelovig zegt :

  @henkjan37: Het woord ‘komkommer’ staat op onze zwarte lijst. Grapje van de moderator die het gezeur over ‘komkommertijd’ zat was. Niet te serieus nemen. 🙂

 223. goedgelovig zegt :

  @Albert: In deze tijd van Wikileaks en in democratieën met een sterke ‘civil society’ is het zo goed als onmogelijk om dit soort cruciale informatie (bijv. over radio-actieve besmetting van de oceanen) onder de pet te houden. Milieu- en gezondheidsorganisaties zouden het in no-time hebben ontdekt. Daarom is het argument van Ouweneel over het internet ook zo zwak. Als je niets, maar dan ook niets over zo’n zaak kunt vinden, betekent het dat niemand in de hele wereld daar ooit iets van gemerkt en over geblogt heeft. Moeten we daar een kansberekening op loslaten?

  Wat betreft de vraag of Ouweneel een leugenaar is: er zijn drie opties:

  1. Hij heeft de waarheid willens en wetens verdraaid en bronnen verzonnen, dan is hij een oplichter.
  2. Hij heeft jarenlang klakkeloos obscure Amerikaanse eindtijdblaadjes overgeschreven zonder hun bronnen te checken, dan is hij een naïeve amateur die bovendien plagiaat heeft gepleegd.
  3. Hij gelooft echt in zijn eigen waanideeën, dan is hij geschikt voor een psychiatrische inrichting.

  Heb je een voorkeur?

 224. Albert zegt :

  @rob

  Ik hoop dat je de moeite hebt genomen het hele rapport van de onderzoekers te lezen. Ik heb dat wel. Daarin kun je bij het bronnenonderzoek lezen dat heel veel bronnen niet zijn gevonden en dat de bronnen die wel zijn gevonden te summier zijn beschreven, zodat de bron niet kon worden teruggevonden. Met het resultaat mag je 100% zeker stellen dat de bronvermelding niet klopt en in ieder geval geen basis vormt voor de beweerde waarheden. Het is echter maar de vraag of je op basis daarvan hard kunt maken dat het gestelde 100% om leugens gaat. De antwoordmails van de NASA en anderen besteedden meer letters aan de titelatuur van de beantwoorder dan aan het inhoudelijk antwoord. Openhartig en informatief kun je de antwoorden niet noemen. (Een beetje als een vraag aan de persvoorlichter van het ministerie: Is het zo dat minister de Jager gisteren een verkeersboete heeft gekregen op de A16 wegens te hard rijden? Waarop het antwoord : ‘Nee’ volgt, omdat de overtreding op de A15 heeft plaatsgevonden. Hij weet dus wel beter, maar geeft een antwoord op de gestelde vraag.)

  Ik verdedig Frank niet en dat suggereer je wel. Het is hoogst kwalijk wat hij doet. Ik vind alléén dat wanneer je iemand aanvalt en beticht van leugens en hem tot dwaalleraar maakt (een absolute kwalificatie die zijn hele persoon raakt – want hij doet meer dan de eindtijdstudies), dat je dat ook waar moet kunnen maken en wel op alle fronten waarop je hem aanvalt. Wij moeten dus niet automatisch de resultaten van het onderzoek van zijn eindtijdstudie koppelen aan zijn andere werk dat veel meer aspecten bestrijkt. Van een schrijver die één keer een slecht boek aflevert wordt ook niet gelijk het hele oeuvre lager gewaardeerd. Mensen kunnen de weg kwijt raken, maar het is niet onze taak ze in het ravijn te duwen.

  Verder vind ik de werkwijze van de onderzoekers wel heel zorgvuldig en Frank kan het zichzelf verwijten dat hij geen duidelijkheid heeft gegeven en zijn bronnen niet in fotokopie openbaar heeft gemaakt. Nu is de conclusie wel heel gemakkelijk te trekken dat die fotokopieën niet bestaan. Dat je meent gezaghebbend namens God te spreken geeft je geen vrijbrief je boven anderen te verheffen. Alles wat je zegt moet je kunnen verantwoorden ook buiten je eigen beschermende kring. Het rapport afdoen als een aanval van satan in een verschrikkelijk anti-getuigenis.

  Daar waar de vinger van één hand wijst naar de ander, wijzen er drie naar jezelf.

 225. mafchauffeur zegt :

  Wat betreft de vraag of Ouweneel een leugenaar is: er zijn drie opties:

  1. Hij heeft de waarheid willens en wetens verdraaid en bronnen verzonnen, dan is hij een oplichter.
  2. Hij heeft jarenlang klakkeloos obscure Amerikaanse eindtijdblaadjes overgeschreven zonder hun bronnen te checken, dan is hij een naïeve amateur die bovendien plagiaat heeft gepleegd.
  3. Hij gelooft echt in zijn eigen waanideeën, dan is hij geschikt voor een psychiatrische inrichting.

  Ik sprak gisteren met een huisarts over de publicaties. Die ging, onder de gebruikelijke voorbehouden, met een oprecht bezorgde ondertoon voor keuze 3.

  Zelf hoop ik nog steeds op 2.

 226. Albert zegt :

  @rob

  Voor de duidelijkheid: Ik richt mij vooral op de reacties op het forum. Ik vind het gevaarlijk verdergaande conclusies te trekken dan de onderzoekers hebben gedaan, want dan wordt het veroordelen. En dat is niet aan ons….
  Ik ga niet in het gat springen, want ik ben niet gemotiveerd om de laatste steen boven te krijgen, wanneer de hoofdrolspeler zelf niet bereid is enige openheid te geven. Bovendien beschik ik niet over de financiele middelen om al die oude actualiteiten die niet op internet staan tweedehands te gaan kopen. Tenzij Frank natuurlijk iets in de aanbieding heeft…. Oh nee, dat ging in Emmen met het oud papier mee! Zo wordt je goedheid naar anderen afgestraft. Weg bewijsstukken!

 227. Hartman zegt :

  4. F. Ouweneel heeft wel gelijk en wij zijn allemaal paranoïde. Een genie wordt wel vaker miskend en als profeet niet erkend in zijn eigen vaderstad en vaderland (zie Marcus 6: 1 – 6a). Eens zal de waarheid doorbreken en zullen alle mensen beschaamd zijn en zullen toegeven en belijden: wij zaten ernaast – wij mogen geen naam hebben, F.O. wel!

 228. Peter H zegt :

  @gg
  Optie 3 aangaande of Frank O. een leugenaar is of niet:
  Ik werk in een psychiatrische kliniek. Het is wel een belediging voor de doorsnee bewoner daarvan. Al lijken de prachtige en wonderlijke verhalen en ervaringen van de bewoners veel op die van die van Frank O., zij hebben hun bronverwijzing beter voor elkaar.
  😉

 229. Onno zegt :

  voor de mensen die menen dat er een stukje onderzoek op de oceaan is blijven liggen, huur een roeiboot, bestel een geigerteller op internet en ga lekker een stukje varen en doe wat metingen 😉

 230. Onno zegt :

  @Albert, voor zover ik goed heb gelezen heeft Frank verwezen naar heel veel niet bestaande bronnen. Uit zijn duim gezogen bronnen die niet bestaan. Dat is toch liegen dan? Of het is plagiaat en in goedgelovigheid overnemen wat andere eindtijdpredikers hebben verteld.

 231. Onno zegt :

  In beide gevallen is het liegen, plagiaat is ook liegen.

 232. rob zegt :

  @Albert
  Volgens mij meet je nu met 2 maten.
  Frank zet een uitgebreide studie op DVD en biedt het aan als onderwijsmateriaal, gebaseerd op allerlei materiaal.

  Dat materiaal , de basis van de studie, blijkt onvindbaar, en nu vindt jij dat de onderzoekers tot op het bot moeten aantonen dat de DVD v Frank niet deugt. (Frank hoeft dat niet)

  Dat is toch dubbel, waarom verwacht j Van Frank minder dan van de onderzoekers?

  Je mag dus alles verkopen als onderwijs zonder degelijke onderbouwing
  Kritiek op dat onderwijs moet echter tot op de bodem gestaafd worden.

  Bijvoorbeeld:
  Jij zegt dat de titanic gezonken is door een aanvaring met het monster van loch ness omdat je dit gelezen hebt in 100 krantenartikelen en gezien hebt op een foto van de NASA.
  Dit breng jij in verband met het boek openbaring, waarin staat dat het monster uit de zee opduikt.
  Je plempt het op DVD, en biedt het aan als goed gefundeerd onderwijsmateriaal a 20 euro per stuk.

  Al snel blijkt dat die artikelen nooit geschreven zijn, en de foto van de NASA niet klopt.

  Moet ik dan, als criticus ook nog gaan onderzoeken of het monster v LochNess bestaat, om te bewijzen dat Frank zijn studie op gebakken lucht gebaseerd heeft?

  Het is niet erg als je een bepaalde theorie aanbiedt als onderwijs.
  Het is wel kwalijk als je die theorie aanbeveelt als deugzaam, door gebruik te maken van krantenartikelen die niet bestaan.

 233. mafchauffeur zegt :

  @Hartman: een genie zou geen zoutkaart gebruiken om te illustreren dat de oceanen in hoge mate radioactief besmet zijn.

  En een genie zou niet beweren dat meer dan de helft van de bergingswerkers van de RENA in het ziekenhuis is opgenomen met radioactieve besmetting, waarbij het de vraag is of ze het overleven.
  http://www.maritimenz.govt.nz/Rena/timeline.asp

  Dus optie 4 acht ik net zo waarschijnlijk als optie 5.

 234. Profeet zegt :

  Met dat verweer, zo van : *internet = een vulnisbak*, heeft frank misschien een punt, maar … op elke vaalt liggen ook kostbaarheden !?

 235. Albert zegt :

  @ rob

  Je hebt gelijk, maar omdat de conclusie verstrekkende gevolgen heeft en over een mens gaat kun je m.i. niet zorgvuldig genoeg zijn. Een journalistieke insteek van het onderzoek had kunnen leiden tot een krachtiger onderbouwing van de ondeugdelijkheid van de eindtijdstudie, want een reactie van @goedgelovig kan ik beamen. Als er werkelijk iets alarmerends aan de hand zou zijn met de radioactiviteit van de oceanen, dan was het nooit onder de pet gebleven met de huidige informatiestromen zoals b.v. Wikileaks. Het moet dus wel verzonnen zijn door Frank en dat is zeer kwalijk en schadelijk.

  Het is trouwens wel leuk om te zien op de foto van de NASA die onderzoek zou doen naar straling dat bij één van de functies RADIATION staat, maar als het goed zie gaat het daarbij op radiogolven, de communicatie van het apparaat met de aarde. Het kan zo maar zijn dat Frank getriggerd is door het woord en niet verder heeft gekeken. Kan maar zo en de rest is science fiction.

 236. Pittig zegt :

  @ Albert

  En zou hij bij fout na fout na fout na fout steeds getriggerd zijn door net het verkeerde woordje verkeerd te vertalen? Ik denk dat je Frank Ouweneel nu erg beledigd, want hij las wel 100 buitenlandse wetenschappelijke tijdschriften en publicaties….

 237. mafchauffeur zegt :

  Of het Engels van Dr. Frank is hondsberoerd. Dan wordt het lezen van obscure Amerikaanse Eindtijdblaadjes een hachelijke zaak. Getuigt wel van doorzettingsvermogen, dat moet gezegd.

 238. E-J zegt :

  Wat mij opvalt is dat Ouweneel NIET ontkent dat hij liegt en de boel verdraait. Lees zijn opmerking maar eens nauwkeurig…

  “Aangezien ik mij reeds vele jaren als Bijbelleraar door God geroepen weet en mijn onderwijs derhalve onbesproken dient te zijn, is mijn enige drijfveer tijd te besteden aan het becommentariëren van het ‘rapport’: mijn konsekwente voornemen nooit te accepteren dat mijn toehoorders mij op enigerlei wijze als leugenaar of misleider bestempelen.”

  Ofwel: hij wil niet dat iemand hem BESTEMPELT als leugenaar, terwijl hij donders goed weet dat hij het IS. In dit geval zie ik iets van zijn onderbewustzijn toch terug in zijn woorden.

  Triest. Het doel zo belangrijk vinden dat het daardoor alle middelen heiligt, zelfs leugen en bedrog. Doet me denken aan goudstof..

 239. Onno zegt :

  @E-J,

  en nog belangrijker, tegen de bewijzen in volhouden dat wonderen toch echt zijn gebeurd en volhouden dat je geen banden hebt met mensen die negatief in de publiciteit zijn geweest en wijd en zijd zeer omstreden zijn, terwijl je dat wel hebt.

 240. engel zegt :

  Gelukkig krijgt Frank nog wat steun uit objectieve en onverdachte (Vergadering) hoek: http://dossiers.tk/ouweneel-frank.htm

 241. Wilfred zegt :

  @Albert: Welkom terug! Lang niet gezien, jongen!

  Waarheidsvinding maakt dat op geschillen geen scheuring hoeft te ontstaan. Dan heb je het sterkste argument om een dwaalleraar terecht te wijzen. Zolang een leraar steun ontvangt zal hij niet snel het boetekleed aanvaarden.

  Pas jij even op om dwaalleraren te verwarren met oplichters? Niet elke oplichter is een dwaalleraar! 😉

  @Bram: Geweldige quote over die peper! 🙂

 242. Wilfred zegt :

  @Engel: Tja, die Sleijster heeft zich ooit ook al opgeworpen als verdediger van WJO, nu moet hij ook broerlief voor zijn rekening nemen. Die man heeft er maar een dagtaak aan! De reactie is ook voorspelbaar: het is het onbegrip voor het profetisch woord! Niet inzoomen op alles wat als onjuistheid is aangewezen, nee, inzoomen op wat jij als je sterke punt ziet. Vrij ziekelijk… 😦

 243. Wilfred zegt :

  @Albert:

  Openhartig en informatief kun je de antwoorden niet noemen.

  Kun je dat verwachten dan? Zo’n organisatie heeft wel wat anders te doen, toch? Of denk je dat zij de enigen zij die vragen stellen aan zo’n organisatie die bij velen als bron voor allerlei samenzweringstheorieen wordt gezien… 😉

  Ik vind het gevaarlijk verdergaande conclusies te trekken dan de onderzoekers hebben gedaan, want dan wordt het veroordelen.

  Ik niet. Dat de onderzoekers bladen niet kunnen vinden, toont duidelijk aan dat Frank niet kon weten wat hij claimt. Dat maakt hem tot een oplichter. Als hij toevallig gelijk zou hebben, doet dat daar niks aan af!

 244. Pittig zegt :

  @ Wilfred

  Dit is toch niet dezelfde Albert? Hij heeft namelijk een ander “monstertje”? En “onze Albert” zou toch wat voorzichtiger zijn in zijn oordelen.

 245. Wilfred zegt :

  @Pittig: Denk je niet? Ik herken er wel veel in. Zou toch ook wel erg veel toeval zijn als er iemand van de Vergadering wordt aangevallen en er dan iemand opduikt die Albert heet… 😉

 246. Pittig zegt :

  @ Wilfred

  “Onze Albert” heeft sowieso veel meer humor!

  Maar misschien is hij dat sinds zijn laatste reactie kwijtgeraakt? Ik heb niets meer van hem gehoord sinds jij zo vakkundig zijn argumenten rondom de bijbel onderuit haalde. Nee, ik trek die speculatie meteen weer in. Ús Albert zou dit allemaal nooit op deze manier zeggen. Hij is teveel gehecht aan eerlijkheid en waarheid en zou net als Ruben Hadders reageren.

 247. Pittig zegt :

  @ Wilfred

  En nog een argument: er zijn ook meerdere mensen die Frank heten… 😉

 248. Wilfred zegt :

  @Pittig: Ja, sterk argument! Ik ben helemaal om… 🙂
  Ik zal het hem wel eens vragen… ben wel benieuwd naar zijn mening.

 249. joost zegt :

  pittig

  En nog een argument: er zijn ook meerdere mensen die Frank heten

  Bijvoorbeeld het monster van enstein? Maar was dat wel een mens?
  joost

 250. Pittig zegt :

  @ Wilfred

  Ja, sterk argument! Ik ben helemaal om…

  Ik vind het altijd leuker als iemand het niet meteen met me eens is, maar oké dan maar… 😉

  @ Joost

  En wat te denken van al deze Frank-en: http://nl.wikipedia.org/wiki/Frank

  De opsomming begint trouwens met: “Frank kan verwijzen naar Fictieve figuur”…. 🙂

 251. Wilfred zegt :

  @Pittig: Ha ha ha… ik kom niet meer bij. Een fictieve figuur… 🙂

 252. Jan-Willem van de Samenzwering zegt :

  “Feiten worden door mij pas vermeld als drie kranten/tijdschriften ten aanzien van een bepaald onderwerp onafhankelijk van elkaar nagenoeg identieke informatie verstrekken.”
  Ja dat lijkt een goede methode. Totdat je weet dat vrijwel alle nieuws van nog geen handvol internationale persbureaus komt en klakkeloos doorgeplaatst wordt. Er zijn weinig checks buiten daarop! Oftewel dezelfde berichten belanden in verschillende kranten vanuit dezelfde bron.

  “Deze media zijn volgens Ouweneel betrouwbaar vanwege drie aspecten:

  1. Ze hebben grote financiële belangen om een goede naam op te houden.
  2. Er werken professionele journalisten die met naam bekend en aanspreekbaar zijn.
  3. De directie checkt alle feiten heel streng, zodat alles wat in de krant komt waar is.”

  1. hun financiele belang is maximaal winstmaken via de persgroep waarvan ze deel uitmaken. Vanwege dit belang en omdat ze afhankelijk zijn van adverteerders, oftewel vnl het grote bedrijfsleven, blijft informatie die dit bedreigd buiten beeld. Als hoofdlijnbeleid.
  2. er zijn amper onafhankelijke journalisten die bvb de gang van zaken bij multinationals onderzoeken. Te kritische journalisten worden buitenspel geplaatst:
  http://www.anarchiel.com/display/de_geruisloze_zuivering
  3. wat een waanzin!

  Deze man is extreem goedgelovig. Aan de andere kant verkettert ie bij voorbaat al wat niet in zijn wereldbeeld past.

 253. Albert zegt :

  @Wilfred

  Andere Albert, klopt! Ben hier voor het eerst, via het artikel in het ND.

  Ik vind niet alles leuk wat hier wordt gezegd. Het is best moeilijk om satirisch te lezen, want je moet eigenlijk alles met een korreltje zoutend zout nemen. Best lastig!

 254. Albert zegt :

  @ Wilfred

  Geen humor? Een ambtenaar? In geschreven woord? Je hebt gelijk!
  Beroepsdeformatie denk ik. Beetje te serieus voor deze wereld.
  En dan krijg ik van mijn afdelingsmanager(v) het verwijt dat ik mij te direct uit en dat ik diplomatieker moet zijn. Ze zou jullie moeten tegenkomen. Het mens komt niet meer bij.

 255. Wilfred zegt :

  @Albert: Wacht even, dat waren Pittigs woorden!

  Pittig is een voorbeeld van directheid. Ik daarentegen ben altijd ontzettend omfloerst en heeeeel voorzichtig in mijn conclusies! 🙂

 256. Onno zegt :

  @Albert, ja er wordt hier een groot beroep gedaan op je onderscheidingsvermogen en soms op je gevoel voor humor. Dat leer je vanzelf, alhoewel ik soms ook nog wel eens twijfel in eerste instantie of iemand serieus is of satirisch 😉

 257. Pieter zegt :

  Ben benieuwd waar Ouweneel nog welkom is na alle publicaties over zijn verzinsels! Misschien goed om de clubs waar hij voor dit jaar al was ingeboekt wat kritische vragen te stellen …

  De discussie over Ouweneel loopt overigens al heel wat langer dan de recente ophef op Goedgelovig en in het ND. Kijk maar eens op: http://onzeroepinggetrouw.forummaken.nl/viewtopic.php?f=4&t=246 Op dit forum hebben de opstellers van de kritiek op Ouweneel hun rapporten aangekondigd en als eerste gepresenteerd!

 258. Didi Tuur zegt :

  Ik hoop dat ze in Suriname ook Goedgelovig lezen, want daar houdt Ouweneel van 15 tot 19 juli een conferentie over zijn Licht op de Eindtijd!!! http://www.frankouweneel.nl/agenda/?SID=abu0do65uuqb44bum16q4j5i76

 259. mafchauffeur zegt :

  @Didi Tuur: wees gerust Surinamers slikken niet alles voor zoete koek. Daar hebben ze GG niet voor nodig. 😉

  Maar als Dr. Frank verstandig is legt hij daar uit dat hij momenteel zwaar onder satanisch vuur ligt. Warme en oprechte betrokkenheid zal hem ten deel vallen. Het is hem van harte gegund.

 260. Chilion zegt :

  BBC Focus bestaat niet? http://sciencefocus.com/

  Volgens mij staat daar echt op dat het een BBC blad is.

  Maar goed…..

 261. afolusafolus zegt :

  @Chilion
  Zit ik net midden in de door jou aanbevolen zegening en dan kom je met bewijs.
  Wil je meteen pagina 88 uit het betreffende augustusnummer van vorig jaar even posten, dan hebben we sluitend bewijs en dan kunnen we eindelijk GG en het ND eens lekker gaan bashen.

  Stelletje schermverslaafden daar.
  Boeven en schobbejakken dat zijn het.

 262. afolus zegt :

  1x afolus is trouwens meer dan genoeg…

 263. Click zegt :

  @Chilion: In de mail (zie rapport) van de BBC staat ook dat zij BBC Focus wél kennen. Het ging om BBC Sky Focus en om nog een ander blad (dat niet bestaat). Dat is wat anders.

 264. Opvallend zegt :

  Volgens mij is de reactie van dhr. Ouweneel weg op Cip.nl ? Of ben ik een myoop?

 265. aapje zegt :

  @ Pittig, op 11 juli, 2012 om 12:34 pm zei:

  [quote]Dus Frank Ouweneel heeft avond na avond na avond allemaal zaken verteld, waarvan hij wist dat het onzin was?

  Hoe krijg je dat voor elkaar? Hoe krijg je dat over je hart en geweten?[/quote]

  De vergelijking met Diederik Stapel is niet ver weg, zo als ook GG al opmerkt. Veel wetenschappers hebben zich hetzelfde afgevraagd over Stapel. Wetenschappers zijn in dat opzicht net een soort christenen: ze verwachten van elkaar dat iedereen zich houdt aan een bepaalde ethische code (zie bijvoorbeeld de CUDOS normen van R.K. Merton, als je dan niet als beschrijvend ziet, dan wel als ideaal waar de wetenschap zich aan zou moeten houden).
  De vraag ‘Hoe leefde Diederik Stapel met zichzelf?’ is dan ook gesteld uitgebreid besproken in de vaderlandse kranten (Volkskrant, Trouw, NRC). Er is gewezen op de grote druk om te presteren op onderzoekers – iets dat hier ook genoemd is ten opzichte van Frank Ouweneel, dat hij niet wilde onderdoen voor zijn broer Willem.

  De reactie van Diederik Stapel is echter opvallend anders:

  “Ik heb gefaald als wetenschapper, als onderzoeker. (…) Ik realiseer me dat ik door dit gedrag mijn directe collega’s in verbijstering en boosheid heb achtergelaten en mijn vakgebied, de sociale psychologie, in een kwaad daglicht heb gesteld. Ik schaam me daarvoor en ik heb daar grote spijt van.”

  bron: Stapel, D., “Diederik Stapel: de druk is mij teveel geworden”, De Volkskrant, 31-10-2011, te raadplegen via: http://www.volkskrant.nl/vk/nl/3184/opinie/article/detail/3004921/2011/10/31/Diederik-Stapel-De-druk-is-mij-teveel-geworden.dhtml

  Het is extra triest dat Frank Ouweneel niet zo’n reactie geeft of durft te geven. Ja, Stapels carrière is kapot, maar na zo’n publieke schuldbelijdenis kun je opnieuw beginnen, toch? (vanuit christelijk perspectief). Ouweneel kan met zo’n reactie niet opnieuw beginnen, maar alleen verder gaan op zijn ingeslagen pad.
  Ik begin steeds meer te denken dat er of niet zo’n groot verschil is tussen christenen en niet-christenen óf dat de eerste categorie het in de regel slechter doet…

 266. Opvallend zegt :

  Update: Reactie van Ouweneel staat er nu wel weer bij op Cip.nl Geen sprake dus van slechtziendheid mijnerzijds, dus jullie kunnen je gebeden wat dit deel van mij leven betreft, weer met gerust gemoed staken.

 267. Chilion zegt :

  Click, klopt ik heb ondertussen contact met de onderzoekers.

  @Afolus, jammer dat je het op de man gaat spelen.

 268. afolus zegt :

  @aapje
  Ik vermoed dat we van types als Sleyster al snel het verwijt krijgen dat we kiezen voor Barabbas in plaats van voor Jezus als je zo’n vergelijking tussen de casussen Ouweneel en Stapel maakt…!
  Het is moeilijk allemaal.

 269. afolus zegt :

  @Chilion
  Jij voert aan dat je een gat geslagen hebt in het bewijs.
  Wie kaatst moet de bal verwachten.
  Dus show your evidence of wees stil. 😉

 270. Harm zegt :

  Valt me op dat Frank al veroordeeld is hier. Ik ga hem niet verdedigen, maar ook niet beoordelen of veroordelen. Feit is dat het nieuws watwe via de reguliere media krijgen niet hde werkelijkheid is. Veel wordt ons bewust of minder bewust verdraaid voorgelegd. Staat ook in de bijbel. De bijbel is voor mij het waarachtige woord van God. God geeft daarin nauwgezet weer wat er ons staat te gebeuren en de tekenen die er nu zijn, zijn overeenkomstig met wat Gods woord er over schrijft. Moeten we alles “bewijzen”? Hoe? Door onbetrouwbare voor waar aangenome, maar sterk gecensureerde, berichtgeving als bewijs op te voeren? Ik denk dat het allemaal niet belangrijk is. Zeker, er zullen vele valse profetieën en dwaalleraren zijn. Wees daarvoor waakzaam, maar pas ook op voor verketteren van mensen. Ik kies er voor om Gods woord als waar aan te nemen en me daardoor te laten leiden. Dat kan alleen door het aanneemn van Jezus Christus als de weg, de waarheid en het leven. Je zult dan de Heilige Geest ontvangen. Alleen dan zulen je ogen geopend worden en zul je in staat zijn om te zien en te horen. Bid voor wijsheid en leiding en sta in liefde.

 271. Eelco zegt :

  @Harm,

  Veroordeel jij (impliciet) Ouweneel ook niet? Frank doet er juist alles aan om ons te vertellen dat hij betrouwbare (buitenlandse WETENSCHAPPELIJKE) bronnen gebruik. Tijdschriften van de BBC, Scientific American en bladen als USA Today. Allemaal reguliere media, degelijke kost! En ook al die andere (niet bestaande) tijdschriften zijn zo wetenschappelijk en degelijk als wat.

  En nou zeg jij tegen Frank dat dat niet de werkelijkheid is! Dat veel van die artikelen waar hij uit geput heeft ons de werkelijkheid verdraaid voorleggen!

 272. Harm zegt :

  @Eelco. Ik heb gezegd hem niet te oordelen en niet te veroordelen. Ook ga ik hem niet verdedigen. Ik heb geen check gedaan of wat hij beweert waar is of niet. Waar ik met name op reageer zijn de reacties die ik hier lees. Ik ben er van overtuigd dat wat we aan nieuws binnen krijgen niet altijd de waarheid is. Tevens ben ik er van overtigd dat er veel censuur is en dat de waarheid bewust wordt verdraait of ons wordt onthouden. Daarom is het ook niet juist om zijn ongelijk aan te tonen met “bewijzen” uit de media. Ik denk dat er veel meer gaande is dan wij ons bewust zijn. Dsalniettemin pleit het niet voor ehm dat hij niet met de juiste bronvermelding aan komt. Maar om hem zo neer te sabelen, en dan heb ik het met name over de reacties hier, is niet een erg christelijke daad.

 273. goedgelovig zegt :

  @Pieter: Dat is bekend, maar in de krochten van het internet wordt wel meer niet opgemerkt. Soms moet je er even goed de schijnwerper op zetten.

  Goed idee om de kerken waar hij spreekt om een concrete reactie te vragen. Kun jij dat oppakken?

 274. Harm zegt :

  @Eelco. Ik dacht dat ik een reactie had geplaatst, maar deze is niet zichtbaar. Hier nogmaals. Ik oordeel en veroodeel niet. Ook verdedig ik Ouweneel niet. Ik ken zijn bronnen niet en heb hier dan ook geen mening over. Ik reageer met name op de reacties die hier geplaatst zijn. Wie bepaalt welke bronnen betrouwbaar zijn en welke niet? Ik ben er van overtuigd dat ons bewust de waarheid wordt onthouden, dat feiten ons verdraaid worden voorgelegd en dat dit ook nog eens zeer selctief gebeurd. Hiermee keur ik het onderzoek van Ouweneel niet goed. Waar het mij omgaat is dat er wel heel snel stenen gepakt worden om er mee te gooien en wie zonder zonde is, werpe de eerste steen.

 275. Ruud zegt :

  @Harm,
  Nou, nou, je bent nogal zeker van je zaak.
  Op gond van de Bijbel (ja, dezelfde Bijbel waar volgens jou alles zo duidelijk in staat) geloof ik dat zelfs God niet eens alles weet wat er in de toekomst gaat gebeuren. (Vrees niet, ik geloof dat God ook machtig genoeg is om het tot een goed einde te brengen en zeker Zijn beloften kan nakomen.)
  Daarnaast lees ik nergens in de Bijbel dat de reguliere media het nieuws verdraaiien…

 276. Eelco zegt :

  @Harm

  Een klein gedachte-experimentje. Ik ontken nu het bestaan van de Verenigde Staten van Amerika. Probeer mij nou eens te bewijzen dat Amerika bestaat (reguliere atlassen en dergelijke kunnen meteen al de prullenbak in want die zijn zo onbetrouwbaar als de pest, je zou kunnen wijzen op alternatieve nieuwssites die impliciet het bestaan van Amerika veronderstellen, maar dan ga ik claimen dat een site als Xandernieuws b.b. ook betaald wordt door de USA zelf om verwarring te stichten o.i.d.).

  Succes!

 277. Eelco zegt :

  Of nog een veel sterker argument: Waar heef Xandernieuws (of welke site je ook maar wilt gebruiken) het zelf eigenlijk vandaan dat de US of A zou bestaan?

 278. Pittig zegt :

  @ Harm

  Wie zonder zonde is, werpe de eerste steen?

  Dan kan niemand ooit meer ergens kritiek op geven! De islam verkeerd? Wie zonder zonde is, werpe de eerste steen. Rooms Katholiek misbruik? Wie zonder zonde is, werpe de eerste steen. Een kind gooit een steen door de ruit? Wie zonder zonde is, werpe de eerste steen…

  Maar heb je je eigen reactie wel gelezen voordat je ‘m op internet zette? Waarom werp jij stenen naar allen die “zo bewust de waarheid” achterhouden? Want wie zonder zonde is, werpe de eerste steen! Toch?

  Weet je, geef het goede voorbeeld en ga geen stenen naar ons werpen!

 279. Pittig zegt :

  @ Eelco

  Besta jij wel? Met zo’n ongekend scherpzinnige argumentatie kun jij onmogelijk bestaan! 😉

 280. Harm zegt :

  @Ruud, Juist God weet precies wat er gebeurt en gaat gebeuren. Hij heeft alles in Zijn hand. Daar twijfel ik niet aan. Wat betreft jouw laatste zin. Ik kan me niet herinneren dat ik dat zo gezegd heb en het nalezende is dat ook niet zo. Wel is het een gegeven dat ons het nieuws gekleurd wordt gegeven. Kijk alleen maar hoe ongenuanceerd en gekleurd de berichtgeving is over Israël.

 281. Sueigilera zegt :

  Die bijbelstudies moeten wel verdraaid goed zijn. 🙂

 282. mafchauffeur zegt :

  @Harm:

  Veel wordt ons bewust of minder bewust verdraaid voorgelegd.

  Zou dat ook zo zijn met:
  1) de zwaar radioactief verontreinigde oceanen
  2) de vele bergingswerkers van de RENA die in het ziekenhuis opgenomen zouden zijn met ernstige stralingsziekten

  Dat het iedereen in het complot daadwerkelijk lukt om dergelijke “feiten” niet alleen te verdraaien maar simpelweg volledig te verzwijgen?

  – alle vissers
  – alle mileuorganisaties en andere koraalrifknuffelaars
  – alle mainstream pers
  – de koopvaardij
  – de familieleden van de getroffen bergingswerkers
  – de zeilers van de Volvo Ocean Race
  – alle hobbyisten met geigertellers

  Dat zijn heel veel kikkers om in een kruiwagen te houden, hoor.

  En ik maar denken dat satan overwonnen was.

 283. Eelco zegt :

  @ Harm

  “Ik ben er van overtuigd dat ons bewust de waarheid wordt onthouden, dat feiten ons verdraaid worden voorgelegd en dat dit ook nog eens zeer selctief gebeurd.” Wat bedoel je daar dan precies mee?

  Overigens bied ik alvast mijn excuses aan (ik kan het gelukkig nog wel, ahem) omdat ik je misschien iets te snel plaats in de hoek van idiote sites als Xandernieuws.

 284. Harm zegt :

  @pittig. Ik heb het niet over het wel of geen kritiek leveren. Ik heb het over ongenuanceerde reacties. Ik denk dat het heel goed is om kritisch te zijn. Maar niet met een houding van ik zal de ander ten val brengen. Dat lijkt mij niet juist. De zonde verwerp ik (islam, RK-misbruik etc.). De zondaar heb ik lief. Omdat dat een opdracht is van God.
  @Eelco, je onderstreept mijn standpunt.

 285. Ruud zegt :

  @Harm,
  “Feit is dat het nieuws watwe via de reguliere media krijgen niet hde werkelijkheid is. Veel wordt ons bewust of minder bewust verdraaid voorgelegd. Staat ook in de bijbel.”
  Mijn samenvatting hiervan was:
  “Daarnaast lees ik nergens in de Bijbel dat de reguliere media het nieuws verdraaiien…”

  Bedoel je verder dat de Israël vaak in een goed blaadje staat en de zaak van de Palestijnen nauwelijks aandacht krijgt?

 286. Harm zegt :

  @Eelco Dat waardeer ik. Ik distantieer mij overigens van een site als Xandernieuws.

 287. Ruud zegt :

  @Eelco,
  Xandernieuws kan niet door de USA betaald worden. De USA bestaat immers niet… 🙂

 288. Pittig zegt :

  @ Harm

  De mens Frank Ouweneel hoeft niet te vallen, alsjeblieft niet. Lees maar de vele reacties door, waaronder die van mij waar ik grote zorgen uit over hoe het nu met hem als persoon gaat.

  Maar de eindtijdprediker Frank Ouweneel mogen we net zo genadeloos laten vallen als Paulus dat bij zijn tegenstanders deed. En technisch gezien heeft hij zichzelf keihard laten vallen!

  Hij heeft zichzelf op zo’n hoog voetstuk geplaatst door te spreken over “wat de bijbel ons leert”, zijn vele “bewijzen” en door bij zijn video’s en toespraken te zeggen: “we zijn hier niet voor allerlei theorieën, maar voor de realiteit.” (of zoiets) De enige volgende stap bij zo’n hoog voetstuk is een vrije val.

 289. Eelco zegt :

  @ Harm

  Mijn excuses meen ik. Maar van mijn oproep tot een gedachte-experiment ook. Ik zal het uitleggen.

  Het is heel gemakkelijk om teksten de ether in te slingeren als: Het nieuws wordt bewust verdraaid. Het is ook heel gemakkelijk om allerlei niet bewijsbare motieven toe te dichten aan wereldleiders. En ongetwijfeld worden we zo af en toe wel eens door de regering belazerd (zie de Q-koorts bv.).

  Maar sites als Xandernieuws gaan veel te ver. En dat vind ik ook van jouw bovengehaalde uitspraak. Ik associeer dat teveel met complottheorie-sites. Geef eens een voorbeeld van achtergehouden informatie. Je zal neem ik aan niet willen beweren dat atlassen (toch reguliere media?) onbetrouwbaar zijn (even afgezien van die misser van Times vorig jaar).

 290. Pittig zegt :

  @ Harm

  Ik ben het wel een beetje met je eens. Als ik zie hoe Christenen voor Israël de waarheid verdraaid…

 291. Pittig zegt :

  @ Rob

  In mijn laatste reactie aan Harm bedoelde ik verdraait, verdraait, ik bedoelde verdraait. Echt waar!!!

 292. Harm zegt :

  @Ruud. Voor zover ik weet staat Israël niet vaak in een goed daglicht. De feiten worden zo verdraait dat Israël juist als agresor wordt aangewezen. De media is hier erg in gekleurd. En ook daarmee praat ik niet alles goed wat Israël doet.

  En verder adviseer ik je de bijbel beter te lezen. We worden gewaarschuwd voor valse profeten en dwaalleer. Geruchten verspreiden zich. Laat je niet misleiden.

 293. bramvandijk zegt :

  Gaan we stenen werpen?

 294. Wilfred zegt :

  @Chilion: Zoals Click al terecht opmerkte wordt in hun eerste rapport al opgemerkt dat BBC Focus wel bestaat, maar BBC Sky Focus niet. Er bestaat wel een BBC Sky at Night.

  “BBC Sky Focus”: augustus 2011, blz. 88
  Onderzoek: Het blad “BBC Sky Focus” bestaat niet. Het blad “BBC Focus” bestaat wel. Echter blz. 88 betreft
  een advertentie van “storemags.com” Een website hosting bedrijf. Het artikel heeft dus geen enkele relatie
  met het onderwerp nucleaire watervervuiling in Japan.

  Ouweneel gaf als referentie BBC Sky Focus. Dat bestaat dus niet. Als hij BBC Focus bedoelde, klopt de paginaverwijzing ook niet. Dan houden we dus nog de mogelijkheid over dat hij BBC Sky at Night bedoelde. Maar zelfs als dat een zinvolle pagina op zou leveren, zou dat allemaal van grote slordigheid getuigen…

 295. Wilfred zegt :

  @Afolus:

  1x afolus is trouwens meer dan genoeg…

  Helemaal mee eens! 🙂

 296. mafchauffeur zegt :

  Geruchten verspreiden zich.

  Een waarheid als een koe. Geruchten over zware radioactieve verontreiniging van oceanen en levensbedreigende stralingsziekten bij bergers van de RENA verspreiden zich ook nog steeds.

  En nee, daarmee speel ik niet op de man. Hooguit speel ik op de DVD.

 297. Ruud zegt :

  @Harm
  “En verder adviseer ik je de bijbel beter te lezen. We worden gewaarschuwd voor valse profeten en dwaalleer. Geruchten verspreiden zich. Laat je niet misleiden.”
  Ik wens jou hetzelfde toe. 😉

 298. Chilion zegt :

  @Wilfred,

  Zoals ik iets hoger al aangaf, ik had al contact gehad met de heren onderzoekers (jou dus…?) en het gezien inderdaad.

 299. Onno zegt :

  Mensen Harm heeft gewoon gelijk. Frank is onschuldig tot iemand mij in de Bijbel aan kan wijzen waar staat dat hij schuldig is. Ten slotte is alleen de Bijbel echt betrouwbaar.

 300. Wilfred zegt :

  @Chilion: Nee, ik ben niet een van de onderzoekers. Ik vond het alleen nuttig nog even het punt te verduidelijken met een citaat…
  Ik zag helaas ook pas later je reactie.

  @Onno: Precies! Het duurde wel even voordat je daar van overtuigd bent, trouwens. Dat pleit niet voor je! 🙂

 301. joost zegt :

  Eelco

  En nou zeg jij tegen Frank dat dat niet de werkelijkheid is! Dat veel van die artikelen waar hij uit geput heeft ons de werkelijkheid verdraaid voorleggen

  Gelukkig is frank alleen maar een fictieve figuur dus is alles wat hij zegt en doet slechts een illusie.
  joost

 302. Eelco zegt :

  In dit filmpje:

  claimt Frank (vanaf 03:41) dat hij geabonneerd is op al de door hem genoemde tijdschriften.

 303. Pittig zegt :

  @ Eelco

  Hoe kan hij dat zo zeggen? Hoe krijgt hij het uit zijn strot? Hoe kan hij voor een groep bange mensen staan en hen met leugens nog banger maken? Hoe kan hij die mensen in het gezicht kijken als hij dit zegt?

  Schokkend. Diep schokkend. Elke keer weer.

 304. Eelco zegt :

  IN 2008 is hij wat bescheidener:

  00:18 – Hij legt de Bijbel naast de krant en het journaal….

 305. DfTg zegt :

  Ik vind het ook wel wat ver gaan om een 47 pagina’s tellend rapport te gaan schrijven met bevindingen omtrent de studies van F. Ouweneel. Zit er bij die onderzoekers dan niet ook een steekje los? Ik wist een jaar geleden al dat die knurft maar wat zat te ouwehoeren, (of wordt dat straks een nieuw Nederlands woord, ouwenelen.) Daar hoef je niet eens voor te studeren, typisch gevalletje “te mooi om waar te wezen.”

 306. Eelco zegt :

  Op een commentaar bij een artikel op Xandernieuws staat deze opmerking:

  http://xandernieuws.punt.nl/?id=582879&r=1

  “Frank Ouweneel geeft enkele citaten uit de nieuwe zorgwet van Obama weer. Dat doet Ouweneel op zijn dvd over 2009. Onvoorstelbaar als het waar is wat in die wet allemaal opgenomen is. Dat gaat echt de verkeerde kant op.
  Dvd is op de site van Frank Ouweneel te bestellen.”

  In het 2009 filmpje kun je ongeveer 1 1/2 minuut voor het einde een foto van Obama zien ingeklemd tussen de woorden eindtijd en satan en met een dikke rode pijl van boven naar beneden en commentaar van Frank dat de machthebbers van deze wereld eigenlijk satan dienen….

  Ik vind dat eigenlijk nog veel ernstiger (maar dat kan ook een afwijking bij mij zijn).

 307. Wilfred zegt :

  DfTg: Tja, maar mensen die zeggen dat hij alleen maar wat staat te ouwenelen, die worden weggezet als onkundigen. Wanneer je zijn hermeneutiek aanvalt, krijg je geen antwoord. Als je zijn exegese aanvalt, wordt gezegd dat dat jouw visie is. Wat dus overblijft is kritisch kijken naar wat hij als feit neerzet. En dat hebben de heren goed gedaan. Ik vind dat de complimenten waard…

 308. Wally zegt :

  Kijk eens ook naar andere websites. Het is zeker dat de komst van Jezus Christus zeer nabij is en diegene die niet voorbereid zijn, zullen de grote verdrukking moeten meemaken. dan zullen velen hun ogen openen. kijk maar naar website : http://www.totalscreen.nl
  We leven in de eindtijd en je kan al zien wat er allemaal in de wereld gebeurt dat het zo niet langer door kan gaan. God gaat binnenkort ingrijpen. we leven nog in de genadetijd maar voor hoelang nog !!

 309. Pittig zegt :

  @ Wally

  We leven in de eindtijd en je kan al zien wat er allemaal in de wereld gebeurt dat het zo niet langer door kan gaan. God gaat binnenkort ingrijpen.

  Dat dacht Jezus ook al, en Paulus, en de vroege kerk, en in de middeleeuwen en bij de reformatie en in de 18e eeuw en in de 19e eeuw en in 1914 en in 1939 en in 1950 en in 1960 en in 1970 en in 1980 en in 1990 en in 2000 en nu jij weer in 2012…

 310. Pittig zegt :

  Correctie: dat dachten de evangelisten en ze schreven die woorden aan Jezus toe. Of Jezus dat echt zo heeft gezegd is moeilijk te achterhalen.

  Het gaat dan om Matteus 24,34
   
  Ik verzeker jullie: deze generatie zal zeker nog niet verdwenen zijn wanneer al die dingen gebeuren.

  Hier de geschiedenis van de interpretatie van deze tekst:
  http://www.trouw.nl/tr/nl/5091/Religie/article/detail/3255928/2012/05/15/Jezus-kwam-niet-terug-had-hij-zich-vergist.dhtml

 311. Wilfred zegt :

  @Pittig e.a.: Die website die Wally noemt, daar staan ook video’s van Hal Lindsey op. Ik dacht dat die man wel van schaamte onder het tapijt zou zijn gekropen na alle verkeerde voorspellingen, maar blijkbaar gaat hij onverdroten door met zijn methode. Check even deze site met de video. In een ervan gaat Lindsey ook in op radioactieve vissen… Zou Frank soms Hal Lindsey als bron gebruiken?

  http://www.totalscreen.nl/nederlands/nederlands.html

  (klik links op The Hal Lindsey report, in die van 7/6/2012 zit het stukje over de radioactieve vissen)

 312. John zegt :

  Volgens mij hebben we er met de site http://www.totalscreen.nl weer een nieuwe kandidaat voor de mockfish-awards bij 😀

 313. Wilfred zegt :

  @Joh: Ja, dat was mijn gevoel ook… 🙂

  @Mafchauffeur: Maar goed dat je van de week dat broodje tonijnsalade hebt weggekiept. De kans is groot dat je anders nu licht zou geven… 😉

 314. Wally zegt :

  Sorry, maar volgens mij snap je er helemaal niks van hoe de bijbel in mekaar zit. Je zou de bijbel wat meer goed moeten bestuderen. Het is God woord en 100% waar en Hij zal ons altijd waarschuwen wat er van te voren gaat gebeuren. Lees je wel eens uit het boek openbaring, Daniel, Jesaja en alle andere boeken in het oude testament en wat Jezus zelf zegt ? Wij zitten nu in openbaring 3 en de rest gaat binnenkort gebeuren. Jezus komt zijn gemeente binnenkort ophalen en Jezus (1 Tessalonicenzen 4 vers 13-18) komt als een dief in de nacht. Niemand weet het jaar, de dag, het uur wanneer Hij terug komt. Alleen de God de Vader weet het. De tijd is nabij. Ik volg ook andere buitenlandse berichten en websites wat met de eindtijd te maken hebben en ze komen allemaal met dezelfde conclusie dat de grote verdrukking binnenkort zal beginnen. Het zal gebeuren op een moment dat bijna niemand het verwacht. Alleen de christenen die niet aan in slaap zijn gevallen, verwachten zijn komst heel spoedig. En ik verwacht zijn komst ook zeer spoedig. Maar goed iedereen bepaalt zelf wat hij wilt geloven. kijk maar wat Billy Graham, Hall lindsey, John Hagee , David Wilkerson,en alle andere ons te vertellen heeft.

 315. Wilfred zegt :

  Hartstikke vindingrijk, die Hal!

  Toen het USGS het argument van toenemende aardbevingen ontkende, maar aangaf dat we gewoon betere meetinstrumenten hebben en betere communicatietechnieken, ging Hal gewoon gebruik maken van die redenering: Denken jullie niet dat Jezus in zijn profetie rekening heeft gehouden met dat toenemende bewustzijn en de toenemende technische middelen? Nou, ik wel. Wat het belangrijkste is, is niet of er meer aardbevingen zijn, hoewel die er wel degelijk zijn, maar dat in de laatste dagen mensen meer bewust zouden zijn van alle aardbevingen die om hen heen zouden plaatsvinden! 🙂
  (video 7/6/2012, omstreeks min. 7)

  Ook grappig: het gebruik van de woorden ‘science of the endtime’… 😉

 316. Wilfred zegt :

  @Wally: We zitten al 2000 jaar in Op. 3. En al die flauwekul van mensen die menen dat ze kunnen voorspellen wanneer de eindtijd aanbreekt, kennen we al ongeveer even lang. Laat je niks wijsmaken. Volgens Jezus weet hij zelf niet eens wanneer hij terugkomt…

 317. joost zegt :

  wilfred

  Maar goed dat je van de week dat broodje tonijnsalade hebt weggekiept. De kans is groot dat je anders nu licht zou geven

  Dat is toch ook wel handig? Al die japanse vissers kunnen nu sushi eten in het donker. Hun eten geeft zelf al licht. 😈
  joost

 318. John zegt :

  @Wally

  Ik denk dat je echt op de verkeerde site terecht bent gekomen met je eindtijd-geblabla. De meesten van ons kennen deze praatjes al járen en niet meer onder de indruk. Wellicht dat xandernieuws iets voor jou is? Of kijk anders eens op de site http://www.dutchprophecy.nl van onze eigen psychotische huisprofeet Hero de Jong. Wellicht dat jullie samen eens een mooie boom kunnen opzetten.

  Maar goed, om toe te geven Wally: toen ik 17 was en nog helemaal vol van de Heer geloofde ik ook heilig dat we nu in de eindtijd zaten. Ik heb de boeken van Hal Lindsey verslonden en de Laatste Bazuin-serie (bij deel 8 ben ik gestopt toen ik hoorde dat er in plaats van 9 delen ineens 12 delen zouden verschijnen) gelezen. Maar ik ontdekte ook dat eindtijdpraatjes, zoals Pittig hierboven al aangaf, al van alle jaren zijn. Al 2000 jaar leven we in de eindtijd en kan Jezus elk moment terugkomen. Jezus vergiste zich er zelfs ook in toen Hij zei dat het koninkrijk van God nog in ‘deze generatie’ op aarde zou komen. En wat Openbaring betreft: dat boek is zo vaag en multi-interpretabel dat je er van alles in kunt zien wat je maar wilt zien. De voor mij meest logische interpretatie is dat Johannes in verhulde bewoordingen de politieke situatie van zijn tijd beschrijft. Hij was niet voor niets verbannen naar het eiland Patmos en kon dus kennelijk niet vrijuit praten. Logisch dat hij het daarom zo vaag heeft omschreven. Maar het zegt echt niks over de tijd waarin we nu leven. De eindtijd is pas over 5 miljard jaar als onze zon is opgebrand, expandeerd en de aarde verzwelgt. Niet eerder, en niet later.

 319. mafchauffeur zegt :

  @Wilfred: mag ik van jou dan geen lichtje zijn? 😉

  Best wel perverse site dat totalscreen. Klik je op Masturbatie, wordt je doorgelinkt naar David Sorensen.

  Overigens zegt David Sorensen zelf dat de Heer hem duidelijk heeft gemaakt dat de Opname/grote Verdrukking nog héél lang op zich zal laten wachten.

  @Wally: ik ben meerdermalen “vermaand” door dierbare broeders en zusters die er Rotsvast van overtuigd waren dat zij de Wederkomst nog tijdens hun leven mee zouden maken. Minstens de helft van hen is overleden.
  Maar ja, dat was nog vóórdat we internet hadden, en we het met Het Zoeklicht, Feike ter Velde en Aad Kamsteeg moesten stellen. En met obscure gedrukte blaadjes uit Amerika, die (nog steeds) niet op internet staan.

  @Wally

  Niemand weet het jaar, de dag, het uur wanneer Hij terug komt.

  Ik lees de Bijbel ook. Maar in mijn vertaling(en) staat “de dag noch het uur”. Wie heeft “het jaar” er nou weer bij verzonnen???

 320. mafchauffeur zegt :

  Best wel nuttig hoor, die linkjes op de Totalscreen site. “Wat te doen als je de Opname heb gemist”. Daar kan @Pittig mooi zijn voordeel mee doen als z’n echtgenote weer eens pleite is.

  http://eindtijdnieuws.blogspot.nl/p/wat-te-doen-als-je-de-opname-hebt.html

 321. mafchauffeur zegt :

  Dat in de Hemel geen bier is weet ik inmiddels wel, maar hoe het met seks zit, daar hoor je zelden iemand over. Gelukkig maar dat Totalscreen er is.

  Ik denk niet dat we in de hemel geslachtsgemeenschap zullen hebben, maar we zullen het druk hebben met onszelf

 322. afolus zegt :

  @mafchauffeur
  Wat een wonderlijke woorden kies jij als je denkt aan de eindtijd…
  Zou de link David Sörensen iets te maken hebben met Renate?

 323. Dutch Hermit zegt :

  @Mafchauffeur
  Mensen die de mast urberen (moet toch op een manier de M. ontwijken ;-)) zijn dus al in hun hemelse staat. Leven niet naar het vlees maar naar de geest enz. Hoe je trouwens ook niet meer te trouwen, waar Paulus ons toe oproept. Maken de eindtijdprofetieën eens te meer duidelijk dat Paulus wel in de bijbel hoort. Ook hij was ‘veel met zichzelf bezig’ 😉

 324. mafchauffeur zegt :

  @afolus: na het aanhoren van meerdere profetische liederen ben ik inmiddels heel wat gewend, maar ik was toch lichtelijk geschokt dat ik het “M-woord” op zo’n nette Eindtijd site zag staan. Daar heb ik in Daniël, Ezechiël, Jesaja en Openbaring nooit iets over gelezen.

  Maar misschien kunnen @Wally en @Pittig mij hierop corrigeren.

  Overigens zie ik dat Dr. Frank helemaal geen radioactieve oceanen en dodelijk stralingszieke bergingswerkers uit z’n grote duim hoeft te zuigen. Het Eindtijdnieuws van vandaag (op totalscreen) is al schokkend genoeg:

  KOUDSTE ZOMER IN 25 JAAR IN DE MAAK. De gemiddelde temperatuur deze zomer koerst af op een dieptepunt. Met 15,7 graden Celsius is de maximumtemperatuur halverwege de zomermaanden het laagst in 25 jaar.

 325. Wilfred zegt :

  @Maf:

  mag ik van jou dan geen lichtje zijn? 😉

  Jij in jouw klein hoekje… 🙂

 326. John zegt :

  @mafchauffeur

  Weet je dat dat idee me soms nog wel eens angst aanjaagt? Dat hele idee van de biometrische chip spreekt me namelijk wel erg aan. Dat geklooi altijd met pasjes om overal te betalen. Een paar jaar geleden dacht ik ineens dat een chip in je hand best wel handig zou zijn om zo je eigen boodschappen te kunnen scannen in de supermarkt en daarna met één bliep van je hand betalen. Maar ik moet dan meteen onwillekeurig terugdenken aan de tijd dat ik me zo in de eindtijd verdiepte en ik voor het eerst over zo’n chip las. Dan merk ik dat ik onbewust nog wel eens begin te twijfelen of het toch niet allemaal waar zou zijn….

 327. John zegt :

  @maf

  Halverwege de zomermaanden?!? De zomer is nog niet eens een maand bezig…

 328. Wilfred zegt :

  @Joh: Onbewust twijfelen? 🙂

  Maar ik begrijp goed wat je bedoelt…

 329. DfTg zegt :

  @Wilfred: Ben het geheel met je eens. De beste man zit gewoon vast in zijn eigen denkbeelden. Als hij lef zou hebben, zou hij kritiek echter met gemotiveerde, rationele reacties verdedigen. Helaas is daar echter geen sprake van voor zover ik weet. Dus F. Ouweneel, lees je dit onderwerp toevallig stiekum mee: Een tip voor je website, geef een beargumenteerde repliek op het onderzoek en toon evt. hiaten aan. Toon feitelijk aan dat ze fout zitten en trek je Satan-kaart in. Verder ook een uitdaging voor zowel voor- als tegenstanders van F. Ouweneel, trek het rapport na! Als dat niet gebeurt, heeft het rapport m.i. weinig waarde…

 330. John zegt :

  @Wilfre

  Onderbewust bedoelde ik 😉

 331. John zegt :

  @DfTg

  Waarom heeft het rapport weinig waarde als het niet wordt nagetrokken?

 332. Wilfred zegt :

  @John: Ik zag gisteren een aardige docu over de situatie in de VS rondom de financiele crisis (http://www.pbs.org/wgbh/pages/frontline/money-power-wall-street/) en dan dan komen dat soort gedachten onwillekeurig ook bij mij wel eens bovenborrelen. Ik denk ook dat dit soort opvattingen door onrust in de wereld om zich heen grijpen. Kun je nagaan wat er gebeurt als we in een nog wat grotere crisis terechtkomen…

  Ik ben bang dat mensen die dergelijke visies onderschrijven, op de een of andere manier ook kicken op die rampen. Ze ondersteunen hun eindtijdvisie: “Zie je wel, we zijn niet gek. Onze opvatting is toch juist”. Ik ben bang dat er een heel stuk zelfbevestiging om de hoek komt kijken… 😦

  Misschien is het ook een manier van mensen om hoop te houden. Nee niet lang meer…

 333. Ruben Hadders zegt :

  @Wilfred

  Misschien is het ook een manier van mensen om hoop te houden. Nee niet lang meer…

  Dat is dan een vreemde, egocentrische vorm van hoop…

  Overigens moeten we ook oppassen niet door te slaan naar de andere kant. Alsof de Bijbel helemaal niets zegt over de toekomst. Niet alleen zou de Bijbel dan een totaal irrelevant boek worden, het is ook onlogisch: God die wel de Alfa en de Omega is, Die het begin schept… maar het einde niet interesseert?
  De Bijbel spreekt juist heel veel over de toekomst. We moeten oppassen niet te veel in te willen kleuren en met het doen van absolute uitspraken, maar met het spreken over ‘aanwijzingen’ lijkt mij weinig mis.

 334. Wilfred zegt :

  @ruben: Ik denk dat je die vorm vaker tegenkomt dan jou en mij lief is. Helaas heb je vermoedelijk een eerdere nachtelijke reactie mijnerzijds waarin ik me heb afgevraagd wat nu het falsifieerbare van het christelijke geloof is, niet gelezen. Ik denk namelijk dat een theologie zonder hoop helemaal geen theologie is.

  Ik zie mezelf als een amillennialist, zowel op filosofische gronden als om redenen wat ik als de kern van het NT beschouw, nl. de brieven van Paulus. Ik denk dat de christelijke teksten wel degelijk wat zeggen over de toekomst, maar de manier waarop en de concreetheid ervan en de rol van b.v. de staat Israel daarin zien wij wezenlijk anders. En hoewel ik denk dat die visie een grotere invloed uitoefent op verschillende andere onderdelen van onze theologie dan veel mensen zich realiseren, denk ik ook dat dat geen reden is om elkaar te verketteren of te beschimpen. Ik hoop dat we elkaar in zoverre in ieder geval kunnen vinden…

 335. O.R.Bos zegt :

  Lieve mensen,
  het is redelijk eenvoudig als we het over Dhr. F.Ouweneel hebben. Ouweneel heeft al jaren een bedrijfje dat drijft op de verkoop van boeken, CD’s en DVD’s. En willen die verkocht worden dan is er geen beter middel dan goedgelovige mensen angst aan te jagen.
  Mijn vrouw en ik hebben ook zo’n avond bezocht en kwamen meteen tot de conclusie dat de man leugens stond te mengen met waarheid in een verhouding 80% leugens en 20% kern van waarheid. En dat allemaal om DVD-tjes enz. te verkopen. De collecte plus de verkoop van DVD’s,CD’s en boekjes zal dhr. Ouweneel zeker zo’n 15000 Euro per maand opleveren. En dat al 8 jaar lang. Frank, wij zullen je verder niet oordelen. Dat gaat de Heer die jij hiermee denkt te dienen wel doen.
  En dan Frank ? En dan ?

 336. Afolus zegt :

  @O.R. Bos
  U lijkt te denken dat FO maandelijks ca. 1000 dvd’s verkoopt en dat lijkt me veel te veel eer voor deze broeder.
  Ook lijkt u goed op de hoogte te zijn van de wijze van oordeelsvormng door de goede God op de dag des oordeels…
  Kunt u daar wat meer over zeggen hier op GG..?

 337. rob zegt :

  15ooo euries?
  Is dat niet een beetje ruim geschat?

 338. Wilfred zegt :

  @Afolus: Misschien houdt de rechter der ganse aarde ook wel rekening met reeds geleden (imago)schade. Dan kan Frank er nog best genadig vanaf komen. Tenzij die rechter ook rekening houdt met de imagoschade die Hem is aangedaan. Afijn, we weten het niet…

  Maar de kans is dik aanwezig dat je als je je verheugt op het oordeel net als Jona teleurgesteld zult raken. Zo gehoopt op die omkering, en al die tijd al in je achterhoofd houden dat die God van je zich wel eens kon bedenken. En dan houdt die God ook nog rekening met de dieren… zelfs de ezels komen er genadig van af! 🙂

 339. joost, zegt :

  Afolus/rob
  Niet zo bekrompen denken hoor.
  Maandelijks (zeg maar even 4 wekelijks) 15000 per maand
  Dat is maar 3750 euro per week.
  Vijf dagen per week werken dan is dat maar 750 euro per dag.
  Dat is dus 15 DVDtjes á 15 euro is 225 euro, 15 CDtjes á 10 euro is 150 euro, en 15 boekjes á 10 euro, nogmaals 150 euro. Is al 525 euro.
  Dan nog 225 euro in de collecte.
  Dus als er op zo’n dag 15 goedgelovigen komen die elk 15 euro in de collecte bus doen en allemaal een DVD, een CD en een boek aanschaffen dan is hij er al.
  15 sukkels op een dag kom je altijd wel tegen. 😈
  Zelfs als je er niet je best voor doet. 😉
  joost

 340. Wim zegt :

  Misschien moeten Hendrik Jan Seijmonsbergen en zijn kameraad eens zelf goede bijbelschool gaan volgen voordat zij een gerenommeerd bijbelleraar proberen af te branden. De bronnen die zij hebben gevonden zijn voor 95% uit hun duim gezogen.

 341. Wilfred zegt :

  @Wim: Hahahah! Jij bent een echte grappenmaker! Volgens mij moet jij je gaan bekeren en vergeving vragen aan de Heere, want zonder bewijs kun je dit soort laster natuurlijk niet verspreiden!

 342. nietverbaasd zegt :

  @Wilfred, nou kun je dat wel zo zeggen? Ik heb namelijk informatie dat in de ‘BBC FO Monthly Review’ van augustus staat dat ‘ at least 95% of the evidence against the respected bibleteacher Frank Ouweneel is sucked from the thumb’ (blz. 48, vierde alinea, tweede volzin, naast de advertentie voor Nespresso). Ik zou het je zo kunnen opsturen, helaas heeft mijn hond het tijdschrift net vanavond opgegeten.

 343. Wilfred zegt :

  @Nietverbaasd: Heb je je hond dan niet te eten gegeven? Ik krijg echt steeds meer medelijden met jouw hond! 🙂

  Wel jammer dat je tijdschrift nu verdwenen is. Ik was juist zo benieuwd naar de BBC FO Monthly Review!

  @Wim:

  Misschien moeten Hendrik Jan Seijmonsbergen en zijn kameraad eens zelf goede bijbelschool gaan volgen voordat zij een gerenommeerd bijbelleraar proberen af te branden.

  Een goede bijbelschool? Misschien ook een goed idee voor Frank, opnieuw naar school. Misschien een idee om een cursus Grieks te volgen? Hij baseert een deel van zijn verhaal op de vertaling ‘zwarte dood’ in Op. 6, terwijl er in het Grieks gewoon het normale woord voor ‘dood’ staat. Of denk aan zijn weergave van Op. 7, de engel van de opgang der zon, die schade zou toebrengen aan de wateren. Of…

 344. Henk Riemersma zegt :

  Frank Ouweneel zegt hier:

  “Aangezien ik mij reeds vele jaren als Bijbelleraar door God geroepen weet en mijn onderwijs derhalve onbesproken dient te zijn, is mijn enige drijfveer tijd te besteden aan het becommentariëren van het ‘rapport’: mijn consequente voornemen nooit te accepteren dat mijn toehoorders mij op enigerlei wijze als leugenaar of misleider bestempelen.”

  Wanneer we dat wat hij zegt een beetje `ontleden’, dan komen we op het volgende uit.

  ‘dat `zijn onderwijs’ (dus die van Ouweneel zelf) onbesproken dient te zijn (waar is de maatstaf, die bepaalt hij dus zelf) dult hij dus geen commentaar door wie dan ook. Immers zijn angst is dat hij dan als misleider gezien word of als een valse leraar.

  Wacht even. Het gaat dus over de leer van Ouweneel en dus niet over de leer van Christus, die altijd onbesproken is, want wanneer we door de Geest Gods ons laten leiden; komen we altijd bij de leer van Christus uit, die bijna niemand meer duldt, maar wel de Waarheid is en dus onbesproken en ons op de smalle weg laten staan en houden. Nou dan zien we al gelijk het probleem. Ik had hem even aan de telefoon en hij zei me dat de wederkomst van Christus niet bestond. Wel de komst van Christus. Het viel me al gelijk op dat hij in zijn studies wel elke keer het begrip `wederkomst’ gebruikte. Zien we dan nog een ander punt en dat is dat hij de Hemelse tijdsaanduiding niet te pakken heeft en zo op allerlei vreemdsoortige leringen uitkomt en tijden door elkaar gooit. Daaraan kunnen we al zien, dat hij niet de Waarheid in Christus spreekt en dus ook niet in staat. De Bijbel spreekt echter, dat wie zich door de Geest Gods geleid weet dat zijn de kinderen Gods (Rom. 8:14). Dat we door de Heilige Geest geleid worden en niet door Google of door internet; zien we aan het feit dat de Heilige Geest in ons is komen wonen doordat we bekeert zijn tot Christus. Alleen door die valse leringen die in alle kerken en gemeenten gepredikt word; zien we niet meer welke geest we nu heilig verklaard hebben; hoe de leer van Christus vernacheld word en hoe ver de mensen in de kerken en gemeenten van de Waarheid in Christus zijn af komen te staan. Dat we valse leringen kunnen erkennen en herkennen is een noodzaak. Doch dat kan alleen bij het ogen van de smalle weg onder leiding van de Heilige Geest. Immers we leven in de Eindtijd al vanaf de opstanding met Christus en zoals Paulus en Petrus en zelfs Jeremia al zei dat we moet oppassen voor de wolven in schaapskleren ofwel die een schijn van godzaligheid hebben, maar ze hebben de kracht derhalve van verloochend (2.Tim. 3:5 en 2.Tim. 4:3-4). Nou ik zou naar Perry Sport (of een ander) gaan en daar een paar goede hardloopschoenen te gaan kopen, die je aan kan trekken, wanneer je weer een leraar krijgt als deze waar je heel hard mee kan lopen op het moment dat hij met zijn studie begint. Paulus zegt dus in 2.Tim. 3:5:”Ze hebben de kracht daarvan verloochend”. Ofwel de kracht dat alles volbracht is in Christus (Joh.19:30) en dat wetende na de wedergeboorte van de mens.

  Even nog dit. De Heer zei in Mattheus 13:10-13 het volgende:

  Matt 13:10 En de discipelen tot Hem komende, zeiden tot Hem: Waarom spreekt Gij tot hen door gelijkenissen?
  Matt 13:11 En Hij, antwoordende, zeide tot hen: Omdat het u gegeven is, de verborgenheden van het Koninkrijk der hemelen te weten, maar dien is het niet gegeven.
  Matt 13:12 Want wie heeft, dien zal gegeven worden, en hij zal overvloediglijk hebben; maar wie niet heeft, van dien zal genomen worden, ook dat hij heeft.
  Matt 13:13 Daarom spreek Ik tot hen door gelijkenissen, omdat zij ziende niet zien, en horende niet horen, noch ook verstaan.
  Matt 13:14 En in hen wordt de profetie van Jesája vervuld, die zegt: Met het gehoor zult gij horen, en geenszins verstaan; en ziende zult gij zien, en geenszins bemerken.
  Matt 13:15 Want het hart dezes volks is dik geworden, en zij hebben met de oren zwaarlijk gehoord, en hun ogen hebben zij toegedaan; opdat zij niet te eniger tijd met de ogen zouden zien, en met de oren horen, en met het hart verstaan, en zich bekeren, en Ik hen geneze.
  Matt 13:16 Doch uw ogen zijn zalig, omdat zij zien, en uw oren, omdat zij horen.
  Matt 13:17 Want voorwaar zeg Ik u, dat vele profeten en rechtvaardigen hebben begeerd te zien de dingen, die gij ziet, en hebben [ze] niet gezien; en te horen de dingen, die gij hoort, en hebben [ze] niet gehoord.

  Paulus zegt in Eph. 6:10-17:

  Efez 6:10 Voorts, mijn broeders, wordt krachtig in den Heere, en in de sterkte Zijner macht.
  Efez 6:11 Doet aan de gehele wapenrusting Gods, opdat gij kunt staan tegen de listige omleidingen des duivels.
  Efez 6:12 Want wij hebben den strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de geweldhebbers der wereld, der duisternis dezer eeuw, tegen de geestelijke boosheden in de lucht.
  Efez 6:13 Daarom neemt aan de gehele wapenrusting Gods, opdat gij kunt wederstaan in den bozen dag, en alles verricht hebbende, staande blijven.
  Efez 6:14 Staat dan, uw lenden omgord hebbende met de waarheid, en aangedaan hebbende het borstwapen der gerechtigheid;
  Efez 6:15 En de voeten geschoeid hebbende met bereidheid van het Evangelie des vredes;
  Efez 6:16 Bovenal aangenomen hebbende het schild des geloofs, met hetwelk gij al de vurige pijlen des bozen zult kunnen uitblussen.
  Efez 6:17 En neemt den helm der zaligheid, en het zwaard des Geestes, hetwelk is Gods Woord.
  Efez 6:18 Met alle bidding en smeking, biddende te allen tijd in den Geest, en tot hetzelve wakende met alle gedurigheid en smeking voor al de heiligen;
  Efez 6:19 En voor mij, opdat mij het Woord gegeven worde in de opening mijns monds met vrijmoedigheid, om de verborgenheid van het Evangelie bekend te maken;
  Efez 6:20 Waarover ik een gezant ben in een keten, opdat ik in hetzelve vrijmoediglijk moge spreken, gelijk mij betaamt te spreken.

  Het moge duidelijk zijn, dat we te maken hebben met een gevecht in de Hemelen en niet op aarde, die juist in het voor het fysiek oog niet zichtbaar is. Daarvoor dienen we geestelijk te zijn en eerst te worden. Dan kunnen we dat dus ook zien. We hebben als het ware een nieuw zintuig bijgekregen. De gehele Bijbel speelt zich ook in het onzienlijke af. Dus dat wat in de eerste instantie in de Hemelse Gewesten gebeurd en dat heeft ook zijn weerslag hier in het zichtbare op deze aarde. Zo kennen we dus ook de Tekenen des Tijds waar Jezus het zelf ook over had. Dan zien we dat het niet in de eerste instantie God om de zonde of zonden van doen is geweest, maar wat je geloofd en wat je leert en wat we op ons bordje te eten krijgen. Geloofd niet elke geest, maar toets elke geest of ze uit God zijn. De kerken op deze aarde zijn niet voor een wedergeboren Christen. Immers Christus laat Zich niet dienen onder de geest van de antichrist. Amen.

  Met alle respect voor het feit, en dat meen ik, dat er mensen zijn van GoedGelovig en het Nederlands Dagblad die er een 70 pagina’s rapport aan wijden om te ovetuigen dat de leer van Frank Ouweneel niet de leer van Christus is. Doch wanneer we geestelijk scherp zijn hebben we maar een paar basisdingetjes nodig. Weet wat voor commentaar hij geeft. Wat er werkelijk in dat commentaar in staat. Een paar dingetjes wat hij foutief leert en wat grote gevolgen kan hebben in het geloof van de toehoorder.

 345. piet zegt :

  En misschien zuigen deze twee mannen ook wel alles uit de duim? mensen kunnen daar alleen achter komen als ze zelf al die bronnen gaan na lopen.
  Maar om de één of andere reden nemen mensen maar gewoon aan dat FO alles verzint en dat deze 2 mannen de waarheid vertellen. Zij vermelden zelf ook geen bronnen of wat dan ook dus wie zegt dat zij de waarheid vertellen? Ik wordt er persoonlijk ook altijd een beetje moe van dat mensen iets denken te weten omdat ze dat op internet hebben gelezen.
  Er worden constant mensen zwart gemaakt omdat ze dingen aan het licht brengen waarvan de “leiders” niet willen dat wij dat weten.
  Dus wat deze 2 mannen beweren zegt mij net zo weinig als wat FO beweerd.
  Mensen moeten zich wat meer druk maken over zichzelf dan over anderen, ben jij behouden als het einde daar is en Jezus terugkomt ? Niemand weet wanneer het einde is behalve God zelf, dus neem Jezus als je verlosser aan nu je nog tijd hebt want als het zover is, ben je te laat.

 346. afolus zegt :

  @piet
  Wat een zeldzaam geleuter breng jij hier in.

  De heer Frank Ouweneel is pijnlijk ontmaskerd en weigert elk commentaar behalve dan dat hij meent door de satan op de nek te worden gezeten.

  De enige acties die de nep-profeet ondernam was het leeghalen van zijn internet-agenda en het schrijven van een geheime brief waarin hij de onderzoekers wegzette als bedriegers en volgers van de satan.

  Slechts de waarheid maakt vrij..!

 347. afolus zegt :

  @Henk Riemersma
  OMG. 😦

 348. Peter H zegt :

  @piet! Maak je s ff niet zo druk over anderen!
  (mocht je dat onverhoopt wel doen, check dan eerst zelf de feiten die FO en de 2 mannen beweren. Daarna mag je ons weer bang maken over leiders die van alles verborgen willen houden etc.)

 349. Wilfred zegt :

  @Piet:

  Maar om de één of andere reden nemen mensen maar gewoon aan dat FO alles verzint en dat deze 2 mannen de waarheid vertellen. Zij vermelden zelf ook geen bronnen of wat dan ook dus wie zegt dat zij de waarheid vertellen? Ik wordt er persoonlijk ook altijd een beetje moe van dat mensen iets denken te weten omdat ze dat op internet hebben gelezen.

  Volgens mij zijn jij en Frank het helemaal eens: het internet liegt! 🙂

  Ik ben benieuwd naar de bronnen die jij hebt voor je mening, want blijkbaar gelden krantenberichten e.d. niet als bronnen. Dan is de bijbel zeker ook geen bron voor wat jij gelooft? Ik wordt er persoonlijk ook altijd een beetje moe van dat mensen iets denken te weten omdat ze dat in de bijbel hebben gelezen…

 350. Miep zegt :

  @Piet

  En misschien zuigen deze twee mannen ook wel alles uit de duim? mensen kunnen daar alleen achter komen als ze zelf al die bronnen gaan na lopen.

  Ik neem aan dat je dat zelf dan ook al uitgebreid gedaan hebt?
  Mag ik horen wat je bevindingen zijn?

 351. Johan Derksen zegt :

  Wilhelmus van Nassouwe
  ben ik, van Duitsen bloed,
  den vaderland getrouwe
  blijf ik tot in den dood.
  Een Prinse van Oranje
  ben ik, vrij onverveerd,
  den Koning van Hispanje
  heb ik altijd geëerd.

 352. John zegt :

  @Miep

  Ik denk dat Piets stilzwijgen genoeg zegt 😉

 353. Wilfred zegt :

  @John: Piet hanteert ook de tactiek van Frank. Zelfde stijl, wantrouwen wekken en dan afsluiten met een evangeliepraatje. Zou er nog een broer rondlopen? 😉

 354. Jeanne zegt :

  de beide BBC tijdschriften bestaan weldégelijk, zelf op internet gevonden!!

 355. John zegt :

  @Jeanne.

  Kom maar op met het linkje!

 356. Oscar de tweede zegt :

  Grote meid, Jeanne. Maar wel op tijd naar bedje toe en met je duimpje in je mond kun je heerlijk verder dromen.

 357. Wilfred zegt :

  @Jeanne: Ik ben met John ook wel benieuwd! Houd ons niet langer in spanning…

 358. afolus zegt :

  Nee, dat is mij wel duidelijk..!
  De namen van deze tijdschriften staan vermeld in de opgave van Frank O. De held..

 359. Joop zegt :

  @Jeanne,

  Enne gij geleuft dat?

  internet staat toch vol leugens…? Maar wie zei dat ook alweer?

 360. rob zegt :

  @Afolus
  🙂
  Wij van WC eend zeggen WC eend

 361. John zegt :

  Eh…Jeanne? Linkjes graag?

 362. Wilfred zegt :

  @John: Niet zo ongeduldig! Zij die geloven haasten niet… 🙂

 363. bramvandijk zegt :

  @Wilfred, John
  Het heeft ook 2.000 jaar geduurd voordat we de bijbel goed begrijpen en zien hoe de profetieën in vervulling gaan. Dan kunnen we toch ook wel een paar eeuwen wachten tot de BBC eindelijk die tijdschriften gaat oprichten 😉

 364. joost zegt :

  bramvandijk

  Dan kunnen we toch ook wel een paar eeuwen wachten tot de BBC eindelijk die tijdschriften gaat oprichten

  Ik ben bang dat ik niet zoveel tijd zal hebben. 😦
  En ik ben nú nieuwsgierig. 😡
  joost

 365. John zegt :

  @Wilfred

  We weten natuurlijk allemaal wel dat Jeanne hier nooit meer iets van zich laat horen. Ze kwam hier alleen maar in een zeer zwakke poging om twijfel te zaaien. Was dat ook niet één van de taken van de duivel? Om twijfel te zaaien in mensenharten? Ergo: Jeanne is van de duivel 😉

 366. afolus zegt :

  Die Jeanne zou zo maar een satirische zuster kunnen zijn…
  Als je haar post me een satirische bril leest tenminste.. 😀

 367. Wilfred zegt :

  @John: Mmm. Klinkt plausibel. En Joost kan nog wel wat meer concurrentie gebruiken… 😉

 368. Joop zegt :

  @John

  Is Jeanne van de duivel? Niet de eerste Jeanne…
  stook het vuur maar op! 😉

 369. Wilfred zegt :

  @Joop: 🙂

  Die ging tenminste strijdend ten onder! Deze loopt gewoon weg…

 370. John zegt :

  @Joop & Wilfred

  Inderdaad! Jeanne: de natte scheet van goedgelovig Nederland…

 371. john zegt :

  Valse dwaling in schapenvacht?
  In het verleden kocht ik spullen inzake geloof waaronder de jaarlijks terugkerende DVD’s met eindtijd-bijbelstudies van meneer Frank Ouweneel. Uit onwetendheid en gebrek aan kennis in geloof gaf ik hieraan geld uit, terwijl ik telkens in de geest werd herinnerd aan de woorden: ‘voor niets ontvangen en voor niets geven’. Maar ook wat het woord zegt over profeteren/prediken voor geld en de handel (kopen/verkopen) in de samenkomsten/gemeente. En wat betreft de eindtijd de waarschuwingen voor toenemende wolfherders in schapenvachten, valse profeten en dwaalleraars. Dit heeft mij ertoe gebracht om enige informatie uit de eindtijd-bijbelstudies van 2010 en 2011 voor alle zekerheid te toetsen. Deze informatie betrof o.a. de onderwerpen: het wapen in de ondergrondse bunker Balashov (Rusland) en het Iraans oorlogsschip dat TAARKESH wordt genoemd. In mijn eerste e-mailbericht aan meneer Ouweneel had ik hem gevraagd om zijn gespecificeerde bronnen m.b.t. de bovenstaande onderwerpen. Al na vijf dagen kreeg ik deze van hem per e-mail. In totaal ging het om 51 bronnen waarvan er 9 waren doorgestreept omdat deze volgens hem niet meer zijn te achterhalen. Er bleven 42 bronnen over waarvan 21 voor elk van beide onderwerpen. Van deze 42 bronnen heb ik er 5 (Aircraft Technology, BBC Focus, USA Today, Iran Today en Israel Today) op internet kunnen vinden, waarvan de werkelijke nieuwsinhoud niet overeen komt met de door meneer Ouweneel zelf opgegeven paginareferenties. En de bovengenoemde onderwerpen komen ook niet aan bod in de overige pagina’s van deze bronnen. In mijn tweede e-mailbericht heb ik meneer Ouweneel bekend gemaakt met mijn vondsten inclusief de bronverwijzingen, en de bijbehorende toegevoegde bijlagen (digitale bestands- documenten). Daarnaast had ik hem gevraagd om inzage te verkrijgen in zijn nieuwsbronnen waaronder zijn abonnementen, en deze te mogen vergelijken met mijn vondsten. Al na zeven dagen kreeg ik van hem een antwoord per e-mail waarin hij beweerd dat hij er oprecht van overtuigd is, dat hij mij naar beste vermogen maximaal van dienst is geweest en beleefd het verzoek doet te respecteren dat hij het vanwege een overvolle agenda graag bij zijn laatste aan mij gezonden e-mail zou willen laten. Hierop heb ik hem opnieuw per e-mail vriendelijk met alle respect om zijn medewerking voor inzage in zijn nieuwsbronnen gevraagd, maar heb ik niets meer van hem vernomen. Wat ik mijzelf verwijt en waar ik tevens spijt en berouw van heb, is dat ik de DVD’s ook had doorgegeven aan naaste medemensen zonder zelf eerst onderzoek te hebben gedaan. Ik kan niet boos zijn of worden op meneer Ouweneel want ik wordt ook herinnerd aan 7×70, de splinter en de balk, en op te passen niet denken te staan…..maar ik hoop wel dat hij aangaande de waarheid en het geloof zich in zijn functie en bedieningen hiervan corrigeert.

  Indien u de desbetreffende e-mailcorrespondentie wilt nalezen en/of de vijf bijbehorende nieuwsbronnen zelf wilt verifiëren, dan verwijs ik u naar de volgende internetlinks (url’s):

  Microsoft SkyDrive:
  https://skydrive.live.com/redir?resid=59AFF8F517651988!124&authkey=!AGG_Kg-uPHHq5Sg
  http://sdrv.ms/L0hCCN
  of
  Google Drive:
  https://docs.google.com/folder/d/0B9W9JR1SAdDkTldjQ1I4R0tfc1E/edit

  Beste zegeningen van boven toegewenst.

 372. Wilfred zegt :

  @John: Goed dat je zelf ook onderzoek hebt gedaan! Dit is gewoon weer een bevestiging van de houding van Frank n.a.v. kritiek. Welkom in de kring…

 373. john zegt :

  N.a.v. mijn onderzoek en het bovenstaande betoog van meneer Frank Ouweneel reageer ik met het volgende:

  Meneer Ouweneel maakt zelf gebruik van het internet met o.a. zijn eigen internetdomein en website http://www.frankouweneel.nl/,
  om o.a. vanuit daar o.a. zijn handelswaar inzake geloof te verkopen. Op deze manier heeft hijzelf ook een “informatie/nieuws” bron op het internet gecreëerd.
  Het internet is net als papier een dode materiële uitvinding en o.a. een middel voor het overbrengen berichtgevingen, maar waar niet alles kan worden gevonden. Ze kunnen op zichzelf ook niet als betrouwbaar of onbetrouwbaar worden beschouwd, want dat gaat de mens zelf aan die gebruik maakt van het middel. Ook in de bijbelse geschriften staat niet alles geschreven (o.a. Deuteronomium 28:61 en Johannes 20:30) en werd er van afgehaald en er aan toegevoegd met de leugenpen (o.a. jeremia 8:8). Het internet is “vrij” digitaal verkeer vergelijkbaar met het “vrije” wegverkeer waar verkeersregels gelden, maar de toezicht en de controle op de naleving hiervan laat te wensen over. Er worden bijvoorbeeld motorvoertuigen bestuurd zonder (geldig) rijbewijs en/of met drugs/doorgeladen vuurwapen aan boord. Het internet is niet de vuilnisbak maar dat is deze “gevallen” zondige wereld die onze schepper zo lief had….vul zelf maar verder in.

  Bijna alle internationale kranten en tijdschriften maken gebruik van het internet met of een eigen internetdomein en website, of alleen een website, of ze worden minimaal ergens genoemd op het internet.
  Uit mijn onderzoek bleek, dat er van de door meneer Ouweneel zelf
  aangeven 42 nieuwsbronnen, 5 nieuwsbronnen (Aircraft Technology, BBC Focus, USA Today, Iran Today en Israel Today) op internet waren te vinden, maar waarvan de werkelijke nieuwsinhoud niet overeen komt met de door meneer Ouweneel zelf opgegeven pagina- referenties. En de onderwerpen ‘Balashov’ (o.a. met de spinkhaan) en ‘Taarkesh’ (de pijlkoker) komen ook niet aan bod in de overige pagina’s van deze nieuwsbronnen. Van die 42 nieuwsbronnen blijven er dus 37 nieuwsbronnen over waarvan ik niets kon vinden op het internet. Daarbij heb ik het sterke vermoeden dat ik in elke bibliotheek zou worden bevestigd met hetzelfde resultaat. Wat voor moeite zou het zijn voor meneer Ouweneel, om maar een paar (klein aantal) van zijn geabonneerde papieren nieuwsbronnen mee te nemen naar bijbelstudie-lezingen/-spreekbeurten ter inzage voor zijn publiek?

  Meneer Ouweneel wijst op deskundig, expertise, wetenschappelijk en
  professionele, wat voornamelijk kan leunen op het eigen verstand en
  dat niet in geest en waarheid hoeft te zijn. De grote financiële belangen waar hij naar verwijst richt zich vooral op mammon en de mix van al deze verwijzingen vormen een open deur voor ijdelheid, trots en hoogmoed.

  De vraag ‘Valse dwaling in schapenvacht?’ aan het adres van meneer Ouweneel stel ik bij in de vraag: Hypocriete valse dwaling in schapenvacht?

 374. mafchauffeur zegt :

  Maar de spannendste vraag is: komt hij een gastcollege geven aan de Dwaze Schare op 30 september?

 375. Wilfred zegt :

  @Wilbert: De Evangelische Gemeente Zuiderkapel Koningkerk heeft als missie en visie op hun site staan:

  Geloven: Samen God eren en groot maken in Geest en in waarheid.

  Beleven: Groeien naar geestelijke volwassenheid en onze gaven ontwikkelen voor onze bediening in de gemeente en de missie in deze wereld.

  Ik kan niet anders dan concluderen dat ze het met de waarheid niet zo nauw nemen en dat ze geestelijke volwassenheid heel anders definieren dan ik… 😦

  De pinkstergemeente in Vroomshoop is voor de eenvoudigen van hart, dus dat die Frank uitnodigen, begrijp ik dan wel weer… 😉

 376. lvds1 zegt :

  Ik denk persoonlijk dat Frank Ouweneel het te druk heeft en dat hij geprobeerd heeft zijn betoog te ondersteunen met allerlei verwijzingen naar bladen en tijdschriften, die op zich wel een teken van waarheid inhielden, maar dat zijn betoog zo veelomvattend was, hij de tijd of de moeite niet genomen heeft om dat allemaal op de juiste manier naar buiten te brengen. Men moet goed bedenken, dat zijn publiek in de eerste plaats niet is geinteresseerd in wat er zich allemaal in de huidige wereld afspeelt, alhoewel dat interessant kan zijn, maar in de GEESTELIJKE TOEPASSiNG ervan. Omdat zijn verwijzingen onvolledig zijn, betekent het daarom nog niet dat zijn uitleg over de eindtijd niet zou kloppen. Dat meteen te concluderen vind ik erg kortzichtig. Men is misschien niet gecharmeerd over de wijze waarop hij zijn betoog voert of men is het niet eens met zijn visie op de eindtijd, maar dat doet niet ter zake. Als zijn Bijbelse argumenten maar kloppen. Ik zou, als ik U was, erg voorzichtig zijn om zo iemand voor Antichrist uit te schelden, alleen maar omdat U enkele onvolledigheden hebt ontdekt. Het is een CHRiSTEN, die zeker niet bij de Antichrist wil horen. Integendeel !

 377. John zegt :

  @lvds1

  Gast, heb je de rapporten eigenlijk wel gelezen? Heb je alle reacties wel gelezen waaruit blijkt dat Ouweneel er ook wat bijbelteksten betreft een potje van maakt? Nee dus! Wat doe je dan hier man?

 378. Wilfred zegt :

  @lvds1: Ik ben het wel met John eens: het gaat niet enkel om die niet bestaande bronnen, maar ook om allerlei zaken die niet te verifieren zijn, onjuist zijn, verdraaid zijn, mede gebaseerd op een weergave van bijbelteksten die totaal niet strookt met wat er staat. Wanneer je geestelijke toepassing zo ver gaat dat je zelfs de teksten niet juist hoeft weer te geven, ben je in het moeras beland.

  Daarnaast kun je niet net doen alsof de feiten niet zo belangrijk zijn. Wanneer je zoals FO tot in den treure zegt dat dit of dat is wat de profeet Johannes of Daniel of wie dan ook heeft gezien, en de vervulling is van wat hij schreef, dan is het erg belangrijk dat wat je als vervulling aanduidt ook daadwerkelijk heeft plaatsgevonden. Ik vind het eigenlijk onbegrijpelijk dat jij dat niet belangrijk lijkt te vinden…

 379. Jan zegt :

  Kijk even goed wat Ouweneel 2 hier nu eigenlijk zegt:

  “Aangezien ik mij reeds vele jaren als Bijbelleraar door God geroepen weet en mijn onderwijs derhalve onbesproken dient te zijn, is mijn enige drijfveer tijd te besteden aan het becommentariëren van het ‘rapport’: mijn konsekwente voornemen nooit te accepteren dat mijn toehoorders mij op enigerlei wijze als leugenaar of misleider bestempelen.”

  Hij zegt door God geroepen te zijn. Wanneer je door God geroepen ben verkondig je de leer van Christus en niet zijn leer of doctrine. Want dat staat haaks op elkaar. Wanneer je door Christus geleerd word dan zie je dat hij zijn eigenmachtige leer boven de leer van Christus stelt en dat als de leer van Christus laat zegevieren. Dan zegt hij ook nog n zijn arrogante hoogmoed:

  quote:

  “mijn konsekwente voornemen nooit te accepteren dat mijn toehoorders mij op enigerlei wijze als leugenaar of misleider bestempelen.”

  Dit wat je leest is helemaal het karakter van een misleider of valse leraar. Hij accepteert niet dat je hem tot een valse leraar, leugenaar of misleider uitmaakt. Zet hier maar gerust Gal. 1:4-9 maar neer en ook 2.Petrus 2 en Jeremia 23; 2.Tim. 3:1-5. Ze hebben een schijn van godzaligheid, maar de kracht van het evangelie verloochend; eb ook een afkeer van dezen. Voor zulke lieden dienen we een afkeer te hebben. Dan wanneer je dat zo zegt zoals hij het zegt, zoals hij dat zegt dan is de geest van de antichrist heel diep met hem aan het werk en is hij eigenlijk niet meer te redden voor het eeuwig behoud in Christus. Deze man is heel erg ver `heen’. Let altijd op die lege holle en zeer soort Christelijke oogjes. Dat is namelijk de schijn van godzaligheid. De New Age mensen hebben diezelfde blijk in hun ogen en het verwondert me ook niet wanneer de Pinkstergemeente en de New Age dezelfde geest hebben, maar ze anders benoemen. Ik geloof die kerke n niet want ze menen over Christus te hebben, maar ze zitten onder de geest van de antichrist.

  Ik zou namelijk het anders doen, wanneer ik gevangen zou zitten in een valse leer van een leergeest die door een leraar heen werkt. Ik zou God bidden of Hij me dat wilt openbaren of dat ook werkelijk zo is. Is het niet zo en laat God me dat ook zien in de Bijbel en dat in al zijn gelederen, dan is het afgelopen om naar hem toe te gaan. Nu bn ik zover dat ik weet dat er geen zuivere en oprechte leraars meer zijn buiten Christus. Die in de BInnenkamer leert. Dus thuis alleen achter een tafel met de Bijbel open. Daar begint het en dan wanneer je door Christus zelf geleerd word, dan is HIj jouw leraar en laat je je niet meer verlagen om dat door die leraars te doen. Nu wat Eph. 4:11 ook zegt over die leraars en dat God die geeft enzovoort geldt voor hen die ervoor door moet gaan die zitten noit oner het Christendom, maa zitten in Christus. Dus niet binnen de kerken en gemeenten, maar ze staan er buiten. Nu dan moet je juist heel goed oppassen. Leraars als de gebroeders Ouweneel en de leraars die onder de leer van Klein haneveld zitten en Klein Haneveld zelf. .Dus die leraars waar Paulus het over had zijn opgehouden te bestaan net voor de komst van de RKK Kerk waar alle andere kerken en gemeenten uit voortgekomen zijn. Dus dit zijn gewoon honden. Nioet je ze vermanen en leren….. de geen oeite. Mattheus 7:1-10 spreekt daar al duidelijk over. Niet het heilige voor de honden werpen en geen parels voor de zwijnen gooien.

  Bij deze had ik die Frank Ouweneel aan de telefoon. Hij belde me. Hij vroeg in het gesprek of ik naar een Evangelie-; of Pinkstergemeente ga. Ik zei heel duidelijk tegen me:”Christus kan niet gediend worden onder de geest van de antichrist”. Hj zei heel kort:”Ja. is waar”. Nu in het gesprek was me nog mee duidelijk geworden. Hij geloofde niet in de wederkomst van Christus, maar toch gebruikte hij dat in zijn studies. Dat is krom.

  Nou weten we allang dat he Cristendom Sodom is en het Jodendom Gomorra en dat de hoer van Babylon niet alleen toe te schrijven is aan de RKK Kerk, maar ook aan alle kerken die eruit ontsproten zijn. We hoeven alleen maar Ezechiël hoofdstuk 16 e 23 opn te slaan.

  ik ben diep gelovig , maar naar een plaatselijke kerk of gemeente, daarvoor is e kennis die ik van Christus door Zijn genade ointvangen te groot geworden. Ik slaap uit op zondagmorgen!!

 380. Henk Horkmans zegt :

  Als ik op Google translate “pijlkoker” (Engels: “quiver”) intoets, wordt dat in het Perzisch “t-r-k-sj”. Dus punt 5 lijkt niet sterk, hier kan Ouweneel gelijk hebben.

 381. mafchauffeur zegt :

  @Henk Horkmans: leuk geprobeerd, maar helaas. Via het leugenachtige internet is het onmogelijk om je gelijk te halen. 🙂

%d bloggers liken dit: